SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE"

Transkript

1 Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

2 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret af Line Due Nielsen Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 DIGITAL SERVICE INDHOLD 1. Opsummering 1 2. Frekvenstabeller 2

4 OPSUMMERING I rapporten præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse på Silkeborg Borgerpanel. Undersøgelsen er gennemført i perioden d. 27. oktober til 8. november 2010 blandt borgerpanelets medlemmer. 708 af borgerpanelets medlemmer deltog i undersøgelsen. 14 af medlemmerne besvarede kun spørgeskemaet delvist, hvorfor de ikke indgår i det endelige datamateriale. De sidste 345 medlemmer reagerede ikke på invitationen til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsens svarprocent er derfor 65,9. Undersøgelsen omhandler digital service og borgernes brug af dels Silkeborg Kommunes hjemmeside og dels de digitale selvbetjeningsmuligheder, der tilbydes på hjemmesiden. Undersøgelsen deler sig mellem gruppen af borgere, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside og gruppen af borgere der ikke gør. Det fremgår af undersøgelsen, at et flertal af borgerne anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden anvendes oftest for at søge information om kommunens serviceydelser eller oplysninger om telefonnumre og lignende. Endvidere er der en 1/4, der anvender hjemmesiden for at benytte den digitale selvbetjening. 2/3 af borgerne der benytter kommunens hjemmeside er bekendt med de digitale selvbetjeningsløsninger, der findes på hjemmesiden. Det fremgår yderligere af undersøgelsen, at borgere, der har kendskab til en digital selvbetjeningsmulighed uden at anvende denne, i størstedelen af tilfældene begrunder dette med, at de ikke har haft behov for at benytte sig af selvbetjeningsmuligheden eller behov for at kontakte kommunen. 1/5 forklarer det dog med, at de foretrækker at henvende sig personligt. Undersøgelsen viser til gengæld at de borgere, der har benyttet en selvbetjeningsløsning generelt i høj grad eller i nogen grad oplevede at den pågældende løsning fungerede godt. Tilfredsheden med Silkeborg Kommunes hjemmeside er generelt ligeledes god. Herforuden er tilfredsheden med den borgerservice, der er givet i kontakt med kommunen undersøgt. Det fremgår af undersøgelsen, at kun en beskeden andel af borgerne i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse. Knap 1/4 har ikke oplevet at kommunens personale henviste til de digitale selvbetjeningsmuligheder, og hver tiende føler ikke, at personalet var hjælpsomt i forhold til at hjælpe den enkelte med anvendelsen af selvbetjeningsmulighederne. Tilfredsheden i forbindelse med kontakt til kommunen via forholder sig generelt mere positiv, og 1/3 angiver at de i fremtiden i meget høj grad eller høj grad vil anvende som kontaktform. Af mindretallet, der aldrig benytter kommunens hjemmeside, fremgår det, at knap 2/3 af de adspurgte ikke har kendskab til hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. Den sidste andel, der har kendskab til selvbetjeningsmulighederne, men altså uden at benytte sig af dem, begrunder dette med at de enten foretrækker at henvende sig til kommunen personligt, eller at de ikke har haft brug for at komme i kontakt med kommunen. Flertallet af borgerne, der ikke anvender kommunens hjemmeside, foretrækker i stedet at ringe til kommunen eller at møde op på rådhuset. Endvidere fremgår det, at et flertal i denne gruppe, i fremtiden vil anvende hjemmesiden og de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de enten fik et behov for at komme i kontakt med kommunen eller hvis de fik et kendskab til hvordan hjemmesiden og selvbetjeningsmulighederne kan være relevant for den enkelte. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at en mindre andel af de adspurgte ikke forventer at anvende hjemmesiden eller de digitale selvbetjeningsløsninger i fremtiden. Endelig fremgår det også at undersøgelsen, at der generelt ikke er en efterspørgsel efter mere mobil/sms-service fra kommunen. Kun 1/5 af de adspurgte respondenter angiver, at de gerne ville have mere af denne kommunikationsform fra kommunen.

5 FREKVENSTABELLER Af ovenstående tabel fremgår det, at 7 % er i kontakt med Silkeborg Kommune mindst en gang om måneden. 5 % af borgerne angiver, at de er i kontakt med Silkeborg Kommune 7-11 gange om året, mens 40 % er i kontakt med Silkeborg Kommune 1-6 gange om året. Der er ligeledes 40 %, der er i kontakt med Silkeborg Kommune færre gange end 1-6 gange om året. 7 % angiver, at de aldrig er i kontakt med Silkeborg Kommune. Tabellen ovenfor viser, hvor ofte borgerne benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen ses det, at 11 % bruger Silkeborg Kommunes hjemmeside mindst en gang om måneden, mens 14 % bruger den 7-11 gange om året. 37 % angiver, at de benytter hjemmesiden 1-6 gange om året, hvorimod 23 % bruger hjemmesiden færre gange end 1-6 gange om året. Der er 14 %, der aldrig benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside.

6 1-3 Af ovenstående tabel fremgår det, at en stor overvægt af borgerne benytter internettet dagligt. 11 % angiver de benytter internettet flere gange om ugen, mens kun en beskeden andel af borgerne angiver, at de kun benytter internettet en gang om ugen eller sjældnere end dette. I ovenstående tabel er de borgere, der angiver, at de aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de benytter Kommunens hjemmeside, spurgt om hvorvidt de er bekendt med mulighederne for digital selvbetjening på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Heraf fremgår det, at et flertal på 64 % ikke er bekendt med disse muligheder, mens 32 % omvendt er bekendt med de digitale selvbetjeningsmuligheder.

7 1-4 De borgere, der angiver, de har kendskab til de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside, men ikke benytter dem, er i overstående spurgt om årsagen til de ikke anvender denne mulighed. Det fremgår af tabellen, at 63 % ikke har haft brug for at rette henvendelse til Kommunen og derfor ikke har anvendt de digitale selvbetjeningsmuligheder. 37 % foretrækker at henvende sig personligt, telefonisk eller via mail. 5 % angiver, at de har forsøgt, men ikke kunne gennemføre det og derfor valget at ringe, henvende sig personligt eller maile i stedet. 3 % anvender ikke de digitale selvbetjeningsløsninger på Kommunens hjemmeside, da de i stedet benytter Endeligt er der 5 %, der forklarer det med andre årsager. Borgerne, der aldrig anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de gør, er i ovenstående tabel spurgt om, hvordan de kommer i kontakt med kommunen. 40 % ringer til kommunen, 34 % foretrækker af møde op på Rådhuset, knap 8 % sender et brev, mens 15,5 % sender en % angiver, de ikke har behov for at komme i kontakt med kommunen.

8 1-5 Af ovenstående tabel ses det, at knap halvdelen af dem, der aldrig anvender eller ikke ved hvorvidt de gør, i fremtiden vil anvende denne, hvis de fik behov for at henvende sig. 42 % vil anvende hjemmesiden i fremtiden hvis de fik kendskab til hvordan hjemmesiden kunne være relevant for den pågældende. 16 % vil benytte sig af hjemmesiden hvis de fik vejledning om anvendelsen af hjemmesiden, mens 15 % angiver, at de ikke forventer at benytte sig af hjemmesiden i fremtiden. Borgerne, der aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, eller ikke ved hvorvidt de gør, er endvidere spurgt, hvad der skal til, for at de i fremtiden vil anvende hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. 46 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de i fremtiden fik brug for at henvende sig, og 34 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder hvis de fik et kendskab til hvordan disse digitale selvbetjeningsmuligheder kunne være

9 1-6 relevante for den pågældendes situation. 20 % angiver, at hvis de fik vejledning om brugen af de digitale selvbetjeningsmuligheder vil de i fremtiden benytte sig af disse. Endelig er der knap 14 %, der angiver de ikke forventer at benytter sig af den digitale selvbetjening i fremtiden. Borgerne, der benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside, er i spørgsmål 9 spurgt om, hvilke formål de mest anvender hjemmesiden til. Der har været mulighed for at angive flere svar hvorfor det ikke summerer op til 100 %. 54 % anvender kommunens hjemmeside, for at søge information om kommunens serviceydelser. 52 % af de adspurgte anvender mest hjemmesiden til at søge oplysninger om telefonnumre, adresser og lignende. 14 % bruger mest hjemmesiden til at følge med i den politiske beslutningsproces, mens 27 % hovedsageligt anvender hjemmesiden for at bruge den digitale selvbetjening. 20 % anvender kommunens hjemmeside til et andet end de nævnte formål. Af ovenstående tabel fremgår det, at 37 % af borgerne, der benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, undersøger hvorvidt der findes en digital selvbetjeningsmulighed, når de har behov for at blive betjent af kommunen eller behov for en bestemt service. 30 % undersøger det nogle gange, mens 17 % sjældent undersøger hvorvidt der er en digital selvbetjeningsmulighed. Endvidere er der 12 %, der angiver, de aldrig har undersøgt hvorvidt der var en brugbar digital selvbetjeningsmulighed.

10 1-7 Tabellen ovenfor viser i hvor høj grad borgerne, der anvender finder det nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsløsninger, der findes hjemmesiden. 13 % finder det mindre eller slet ikke nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsmuligheder, der findes på kommunens hjemmeside. 37 % mener, at det i nogen grad er nemt, mens 19 % angiver at det i høj grad er nemt at få overblik over hjemmesidens digitale muligheder. 0,5 % finder det i meget høj grad er nemt at få et sådan overblik. En andel på knap 31 % angiver ved ikke til spørgsmålet. I ovenstående tabel fremgår det, at et stort flertal af de borgere, der anvender er bekendt med hvilke digitale selvbetjeningsløsninger der findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Knap 31 % angiver derimod at de ikke har kendskab til hvilke selvbetjeningsmuligheder hjemmesiden indeholder.

11 I spørgsmål 13 er borgerne, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside, bedt angive hvilke digitale selvbetjeningsløsninger de kender og bruger. Af tabellen fremgår det, at et flertal ikke kender en række af de nævnte digitale selvbetjeningsløsninger. Dette er gældende for selvbetjeningsløsningerne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og tilmelding til pasningstilbud, bestilling af sundhedskort og den digitale kommuneplan. For disse digitale selvbetjeningsløsninger angiver mellem 57,7 % og 71,7 % at de ikke kender den pågældende selvbetjeningsløsning. De digitale selvbetjeningsløsninger vedr. bestilling af EU-sygesikringskort, anmeldelse af flygtning, lægeskift og blanketter, der kan udfyldes digital er der et større kendskab til. Digital bestilling af EU-sygesikringskort er der 37 % der ikke har kendskab til, 27 % angiver de benytter sig af selvbetjeningsmuligheden, mens 37 % angiver de kender til muligheden, men ikke benytter den. Det fremgår endvidere, at 29 % ikke kender til muligheden for at anmelde flygtning digitalt og en stor andel på 59 % angiver, at de kender til den digitale selvbetjeningsmulighed, men ikke bruger den. Kun 12 % angiver de bruger selvbetjeningsmuligheden vedr. anmeldelse af flytning. 40 % af borgerne kender ikke til muligheden for at en række blanketter kan udfyldes digitalt, 35,5 % kender til muligheden, men har ikke benyttet sig af den og endelig er der 27 % af borgerne, der bruger den digitale selvbetjeningsmulighed. En række af de nævnte selvbetjeningsmuligheder bruges af under 10 % af de adspurgte borgere. Dette er gældende for selvbetjeningsmulighederne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og bestilling af de digitale sundhedskort. Den digitale kommuneplan og selvbetjeningsmuligheden vedr. lægeskift er der henholdsvis 11 og 10 % der benytter. 1-8

12 1-9 I ovenstående tabel, er de borgere, der har angivet at de har kendskab til nogle selvbetjeningsmuligheder, men ikke bruger dem, bedt begrunde hvorfor de ikke anvender disse. 25 % begrunde det med, at de ikke har haft brug for at henvende sig og 71 % forklare det med, at de ikke har haft behov for at anvende de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. 8 % har til gengæld forsøgt at anvende den digitale selvbetjening, men har ikke kunne gennemføre det, hvorfor de i stedet valgte at ringe, henvende sig personligt eller via mail. 5 % angiver, at der er andre, end de nævnte, årsager til de ikke har benyttet sig at de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. I ovenstående tabel er borgerne, der benyttede sig af en af de digitale selvbetjeningsløsninger, bedt angive i hvilken grad denne selvbetjeningsmulighed har fungeret godt. Generelt finder en

13 1-10 stor andel af selvbetjeningsmulighederne i meget høj grad eller i høj grad har fungeret godt. Kun få angiver de i mindre grad eller slet ikke har fungeret godt. Her er det særlig muligheden for at Gi et praj og de digitale blanketter, der har den største andel af mindre tilfredse brugere. I forbindelse med overstående tabel bør man dog være opmærksom på, at procentgrundlaget for de enkelte digitale selvbetjeningsmuligheder i en række af tilfældene er beskedent. Spørgsmål 16 omhandler tilfredshed med Silkeborg Kommunes hjemmeside. Her er borgerne, der benytter sig af bedt forholde sig til en række udsagn. Her fremgår det, at 2 % er meget enig i at hjemmesiden er enkel, mens 37 % erklærer sig enige i udsagnet. 11 % af borgerne er uenig i udsagnet om at Silkeborg Kommunes hjemmeside er enkel og 3 % er meget uenig. Ligeledes forholder det sig mere eller mindre for holdningen til hvorvidt det er nemt at finde rundt på hjemmesiden og holdningen til hvorvidt det er nemt at finde de ønskede informationer. 41 % er enige i at hjemmeside indeholder det man har behov for, mens 8 % er uenig med dette udsagn. Knap halvdelen er enige i at teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart sprog, mens kun 5 % er uenig i dette. 34 % er enige i at hjemmesiden skaber nogle fordele, som man ikke kan opnå på andre måder, dette er der dog 9 % der er uenige i og 3 % der er meget uenige i. En betydelig andel på 75 % er meget enige eller enige i, at man kan finde oplysninger, når man har tid og lyst og kun 1,6 % er uenige i dette.

14 Spørgsmål 17 vedrører tilfredshed med de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen fremgår det, at få er meget enige i udsagnet om at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne, en andel på 27,5 % er enige i udsagnet, mens 13 % er meget uenige eller uenige i påstanden om, at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne. 34 % er enige i at udbuddet af selvbetjeningsløsninger passer til deres behov, mens 6 % er uenige i dette. Samme billede tegner sig for holdningen til hvorvidt selvbetjeningsmulighederne er nemme at anvende hvor 35 % er enige heri, mens 7 % er meget uenige eller uenige i denne påstand. 27 % er enige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 31 % er enige i at denne vejledning var brugbar. 7 % er imidlertid uenige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 4 % fandt ikke vejledningen brugbar. 25 % finder at ventetiden på svar efter anvendelse af digital betjening er passende, mens 4 % er uenig i dette. En stor andel er meget enig eller enig i at det er tidsbesparende at anvende selvbetjeningsløsningerne, det angiver knap 60 % og kun 3 % er uenig eller meget uenig heri. Ligeledes erklærer en stor andel på 76 % sig enige eller meget enige i, at de kan betjene sig selv når de har tid og lyst. 1-11

15 1-12 Spørgsmål 19 omhandler tilfredshed med den borgerservice man har fået i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune. Af tabellen ovenfor fremgår det, at 8 % i høj grad er blevet anvist til at anvende den digitale service af kommunens personale, 15 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 6,5 % angiver det i mindre grad var tilfældet og 24 % angiver det slet ikke var tilfældet. 8 % oplevede at personalet var hjælpsomme med at yde hjælp til at anvendelsen af den digitale service 12 % føler det i nogen grad var tilfældet mens 4 % angiver det i mindre grad og 10 % angiver det slet ikke var tilfældet. Endelig er borgerne bedt forholde sig til i hvilken grad de var tilfredse med den hjælp kommunens personale ydede i forhold til anvendelsen af digital service. 1,4 % er i meget høj grad tilfreds, 9 % er høj grad tilfreds, mens 12 % i nogen grad var tilfreds og 5 % i mindre grad var tilfreds og 6 % var slet ikke tilfredse med hjælpen fra kommunens ansatte vedr. anvendelse af digital service. Spørgsmål 20 omhandler tilfredshed i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune via e- mail. Af tabellen ses det, at 2 % i meget høj grad og 15 % i høj grad var tilfreds med hjælpen fra kommunens personale via . Ligeledes angiver 15 % at de i nogen grad var tilfreds, mens 3 % i mindre grad og 4 % slet ikke var tilfredse. Få har oplevet problemer med kontakt til kommunen via % har i nogen grad oplevet problemer, mens 10,5 % i mindre grad og 14 % slet ikke har oplevet problemer. Det fremgår endvidere af tabellen at 5 % i meget høj grad føler det var tidsbesparende at have kontakt til kommunen via , mens 17 % var i høj grad fandt det tidsbesparende. 11,5 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 4,5 % i mindre grad og 4 % slet ikke fandt det tidsbesparende. Endelig spørges til i hvilken grad man fremover vil anvende som kontaktform til kommunen. Det angiver 9 % i meget høj grad og 23 % i høj grad vil være tilfældet, mens 18% i nogen grad vil anvende det fremover og 6 % i mindre grad og 3 % slet ikke benytte sig af som kontaktform til kommunen.

16 1-13 Af ovenstående tabel fremgår det, at 22 % ønsker sig mere mobil/sms-service fra kommunen, mens et flertal på 56 % ikke ønsker dette. En andel på 22 % angiver de ikke ved hvorvidt de kunne ønske sig mere mobil/sms-service for kommunen eller ej. Ovenstående tabel angiver hvor stor en andel af borgerne, der har NemID. Det fremgår af tabellen at et flertal har NemID. 44 % har fået NemID via deres bank, mens 14 % selv har bestilt det. Endvidere angiver 28 % at de planlægger at få et NemID. 9 % af de adspurgte ønsker til gengæld ikke at få et NemID. Sluttelig er borgerne spurgt om hvorvidt de er tilmeldt den digitale postkasse på 6 % svarer bekræftende, mens 24,5 % ikke har og ej heller planlægger det. 51 % angiver de ikke har tilmeldt sig, men planlægger at gøre det. 18 % ve

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere