SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE"

Transkript

1 Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

2 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret af Line Due Nielsen Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 DIGITAL SERVICE INDHOLD 1. Opsummering 1 2. Frekvenstabeller 2

4 OPSUMMERING I rapporten præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse på Silkeborg Borgerpanel. Undersøgelsen er gennemført i perioden d. 27. oktober til 8. november 2010 blandt borgerpanelets medlemmer. 708 af borgerpanelets medlemmer deltog i undersøgelsen. 14 af medlemmerne besvarede kun spørgeskemaet delvist, hvorfor de ikke indgår i det endelige datamateriale. De sidste 345 medlemmer reagerede ikke på invitationen til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsens svarprocent er derfor 65,9. Undersøgelsen omhandler digital service og borgernes brug af dels Silkeborg Kommunes hjemmeside og dels de digitale selvbetjeningsmuligheder, der tilbydes på hjemmesiden. Undersøgelsen deler sig mellem gruppen af borgere, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside og gruppen af borgere der ikke gør. Det fremgår af undersøgelsen, at et flertal af borgerne anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden anvendes oftest for at søge information om kommunens serviceydelser eller oplysninger om telefonnumre og lignende. Endvidere er der en 1/4, der anvender hjemmesiden for at benytte den digitale selvbetjening. 2/3 af borgerne der benytter kommunens hjemmeside er bekendt med de digitale selvbetjeningsløsninger, der findes på hjemmesiden. Det fremgår yderligere af undersøgelsen, at borgere, der har kendskab til en digital selvbetjeningsmulighed uden at anvende denne, i størstedelen af tilfældene begrunder dette med, at de ikke har haft behov for at benytte sig af selvbetjeningsmuligheden eller behov for at kontakte kommunen. 1/5 forklarer det dog med, at de foretrækker at henvende sig personligt. Undersøgelsen viser til gengæld at de borgere, der har benyttet en selvbetjeningsløsning generelt i høj grad eller i nogen grad oplevede at den pågældende løsning fungerede godt. Tilfredsheden med Silkeborg Kommunes hjemmeside er generelt ligeledes god. Herforuden er tilfredsheden med den borgerservice, der er givet i kontakt med kommunen undersøgt. Det fremgår af undersøgelsen, at kun en beskeden andel af borgerne i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse. Knap 1/4 har ikke oplevet at kommunens personale henviste til de digitale selvbetjeningsmuligheder, og hver tiende føler ikke, at personalet var hjælpsomt i forhold til at hjælpe den enkelte med anvendelsen af selvbetjeningsmulighederne. Tilfredsheden i forbindelse med kontakt til kommunen via forholder sig generelt mere positiv, og 1/3 angiver at de i fremtiden i meget høj grad eller høj grad vil anvende som kontaktform. Af mindretallet, der aldrig benytter kommunens hjemmeside, fremgår det, at knap 2/3 af de adspurgte ikke har kendskab til hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. Den sidste andel, der har kendskab til selvbetjeningsmulighederne, men altså uden at benytte sig af dem, begrunder dette med at de enten foretrækker at henvende sig til kommunen personligt, eller at de ikke har haft brug for at komme i kontakt med kommunen. Flertallet af borgerne, der ikke anvender kommunens hjemmeside, foretrækker i stedet at ringe til kommunen eller at møde op på rådhuset. Endvidere fremgår det, at et flertal i denne gruppe, i fremtiden vil anvende hjemmesiden og de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de enten fik et behov for at komme i kontakt med kommunen eller hvis de fik et kendskab til hvordan hjemmesiden og selvbetjeningsmulighederne kan være relevant for den enkelte. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at en mindre andel af de adspurgte ikke forventer at anvende hjemmesiden eller de digitale selvbetjeningsløsninger i fremtiden. Endelig fremgår det også at undersøgelsen, at der generelt ikke er en efterspørgsel efter mere mobil/sms-service fra kommunen. Kun 1/5 af de adspurgte respondenter angiver, at de gerne ville have mere af denne kommunikationsform fra kommunen.

5 FREKVENSTABELLER Af ovenstående tabel fremgår det, at 7 % er i kontakt med Silkeborg Kommune mindst en gang om måneden. 5 % af borgerne angiver, at de er i kontakt med Silkeborg Kommune 7-11 gange om året, mens 40 % er i kontakt med Silkeborg Kommune 1-6 gange om året. Der er ligeledes 40 %, der er i kontakt med Silkeborg Kommune færre gange end 1-6 gange om året. 7 % angiver, at de aldrig er i kontakt med Silkeborg Kommune. Tabellen ovenfor viser, hvor ofte borgerne benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen ses det, at 11 % bruger Silkeborg Kommunes hjemmeside mindst en gang om måneden, mens 14 % bruger den 7-11 gange om året. 37 % angiver, at de benytter hjemmesiden 1-6 gange om året, hvorimod 23 % bruger hjemmesiden færre gange end 1-6 gange om året. Der er 14 %, der aldrig benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside.

6 1-3 Af ovenstående tabel fremgår det, at en stor overvægt af borgerne benytter internettet dagligt. 11 % angiver de benytter internettet flere gange om ugen, mens kun en beskeden andel af borgerne angiver, at de kun benytter internettet en gang om ugen eller sjældnere end dette. I ovenstående tabel er de borgere, der angiver, at de aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de benytter Kommunens hjemmeside, spurgt om hvorvidt de er bekendt med mulighederne for digital selvbetjening på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Heraf fremgår det, at et flertal på 64 % ikke er bekendt med disse muligheder, mens 32 % omvendt er bekendt med de digitale selvbetjeningsmuligheder.

7 1-4 De borgere, der angiver, de har kendskab til de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside, men ikke benytter dem, er i overstående spurgt om årsagen til de ikke anvender denne mulighed. Det fremgår af tabellen, at 63 % ikke har haft brug for at rette henvendelse til Kommunen og derfor ikke har anvendt de digitale selvbetjeningsmuligheder. 37 % foretrækker at henvende sig personligt, telefonisk eller via mail. 5 % angiver, at de har forsøgt, men ikke kunne gennemføre det og derfor valget at ringe, henvende sig personligt eller maile i stedet. 3 % anvender ikke de digitale selvbetjeningsløsninger på Kommunens hjemmeside, da de i stedet benytter Endeligt er der 5 %, der forklarer det med andre årsager. Borgerne, der aldrig anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de gør, er i ovenstående tabel spurgt om, hvordan de kommer i kontakt med kommunen. 40 % ringer til kommunen, 34 % foretrækker af møde op på Rådhuset, knap 8 % sender et brev, mens 15,5 % sender en % angiver, de ikke har behov for at komme i kontakt med kommunen.

8 1-5 Af ovenstående tabel ses det, at knap halvdelen af dem, der aldrig anvender eller ikke ved hvorvidt de gør, i fremtiden vil anvende denne, hvis de fik behov for at henvende sig. 42 % vil anvende hjemmesiden i fremtiden hvis de fik kendskab til hvordan hjemmesiden kunne være relevant for den pågældende. 16 % vil benytte sig af hjemmesiden hvis de fik vejledning om anvendelsen af hjemmesiden, mens 15 % angiver, at de ikke forventer at benytte sig af hjemmesiden i fremtiden. Borgerne, der aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, eller ikke ved hvorvidt de gør, er endvidere spurgt, hvad der skal til, for at de i fremtiden vil anvende hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. 46 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de i fremtiden fik brug for at henvende sig, og 34 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder hvis de fik et kendskab til hvordan disse digitale selvbetjeningsmuligheder kunne være

9 1-6 relevante for den pågældendes situation. 20 % angiver, at hvis de fik vejledning om brugen af de digitale selvbetjeningsmuligheder vil de i fremtiden benytte sig af disse. Endelig er der knap 14 %, der angiver de ikke forventer at benytter sig af den digitale selvbetjening i fremtiden. Borgerne, der benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside, er i spørgsmål 9 spurgt om, hvilke formål de mest anvender hjemmesiden til. Der har været mulighed for at angive flere svar hvorfor det ikke summerer op til 100 %. 54 % anvender kommunens hjemmeside, for at søge information om kommunens serviceydelser. 52 % af de adspurgte anvender mest hjemmesiden til at søge oplysninger om telefonnumre, adresser og lignende. 14 % bruger mest hjemmesiden til at følge med i den politiske beslutningsproces, mens 27 % hovedsageligt anvender hjemmesiden for at bruge den digitale selvbetjening. 20 % anvender kommunens hjemmeside til et andet end de nævnte formål. Af ovenstående tabel fremgår det, at 37 % af borgerne, der benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, undersøger hvorvidt der findes en digital selvbetjeningsmulighed, når de har behov for at blive betjent af kommunen eller behov for en bestemt service. 30 % undersøger det nogle gange, mens 17 % sjældent undersøger hvorvidt der er en digital selvbetjeningsmulighed. Endvidere er der 12 %, der angiver, de aldrig har undersøgt hvorvidt der var en brugbar digital selvbetjeningsmulighed.

10 1-7 Tabellen ovenfor viser i hvor høj grad borgerne, der anvender finder det nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsløsninger, der findes hjemmesiden. 13 % finder det mindre eller slet ikke nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsmuligheder, der findes på kommunens hjemmeside. 37 % mener, at det i nogen grad er nemt, mens 19 % angiver at det i høj grad er nemt at få overblik over hjemmesidens digitale muligheder. 0,5 % finder det i meget høj grad er nemt at få et sådan overblik. En andel på knap 31 % angiver ved ikke til spørgsmålet. I ovenstående tabel fremgår det, at et stort flertal af de borgere, der anvender er bekendt med hvilke digitale selvbetjeningsløsninger der findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Knap 31 % angiver derimod at de ikke har kendskab til hvilke selvbetjeningsmuligheder hjemmesiden indeholder.

11 I spørgsmål 13 er borgerne, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside, bedt angive hvilke digitale selvbetjeningsløsninger de kender og bruger. Af tabellen fremgår det, at et flertal ikke kender en række af de nævnte digitale selvbetjeningsløsninger. Dette er gældende for selvbetjeningsløsningerne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og tilmelding til pasningstilbud, bestilling af sundhedskort og den digitale kommuneplan. For disse digitale selvbetjeningsløsninger angiver mellem 57,7 % og 71,7 % at de ikke kender den pågældende selvbetjeningsløsning. De digitale selvbetjeningsløsninger vedr. bestilling af EU-sygesikringskort, anmeldelse af flygtning, lægeskift og blanketter, der kan udfyldes digital er der et større kendskab til. Digital bestilling af EU-sygesikringskort er der 37 % der ikke har kendskab til, 27 % angiver de benytter sig af selvbetjeningsmuligheden, mens 37 % angiver de kender til muligheden, men ikke benytter den. Det fremgår endvidere, at 29 % ikke kender til muligheden for at anmelde flygtning digitalt og en stor andel på 59 % angiver, at de kender til den digitale selvbetjeningsmulighed, men ikke bruger den. Kun 12 % angiver de bruger selvbetjeningsmuligheden vedr. anmeldelse af flytning. 40 % af borgerne kender ikke til muligheden for at en række blanketter kan udfyldes digitalt, 35,5 % kender til muligheden, men har ikke benyttet sig af den og endelig er der 27 % af borgerne, der bruger den digitale selvbetjeningsmulighed. En række af de nævnte selvbetjeningsmuligheder bruges af under 10 % af de adspurgte borgere. Dette er gældende for selvbetjeningsmulighederne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og bestilling af de digitale sundhedskort. Den digitale kommuneplan og selvbetjeningsmuligheden vedr. lægeskift er der henholdsvis 11 og 10 % der benytter. 1-8

12 1-9 I ovenstående tabel, er de borgere, der har angivet at de har kendskab til nogle selvbetjeningsmuligheder, men ikke bruger dem, bedt begrunde hvorfor de ikke anvender disse. 25 % begrunde det med, at de ikke har haft brug for at henvende sig og 71 % forklare det med, at de ikke har haft behov for at anvende de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. 8 % har til gengæld forsøgt at anvende den digitale selvbetjening, men har ikke kunne gennemføre det, hvorfor de i stedet valgte at ringe, henvende sig personligt eller via mail. 5 % angiver, at der er andre, end de nævnte, årsager til de ikke har benyttet sig at de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. I ovenstående tabel er borgerne, der benyttede sig af en af de digitale selvbetjeningsløsninger, bedt angive i hvilken grad denne selvbetjeningsmulighed har fungeret godt. Generelt finder en

13 1-10 stor andel af selvbetjeningsmulighederne i meget høj grad eller i høj grad har fungeret godt. Kun få angiver de i mindre grad eller slet ikke har fungeret godt. Her er det særlig muligheden for at Gi et praj og de digitale blanketter, der har den største andel af mindre tilfredse brugere. I forbindelse med overstående tabel bør man dog være opmærksom på, at procentgrundlaget for de enkelte digitale selvbetjeningsmuligheder i en række af tilfældene er beskedent. Spørgsmål 16 omhandler tilfredshed med Silkeborg Kommunes hjemmeside. Her er borgerne, der benytter sig af bedt forholde sig til en række udsagn. Her fremgår det, at 2 % er meget enig i at hjemmesiden er enkel, mens 37 % erklærer sig enige i udsagnet. 11 % af borgerne er uenig i udsagnet om at Silkeborg Kommunes hjemmeside er enkel og 3 % er meget uenig. Ligeledes forholder det sig mere eller mindre for holdningen til hvorvidt det er nemt at finde rundt på hjemmesiden og holdningen til hvorvidt det er nemt at finde de ønskede informationer. 41 % er enige i at hjemmeside indeholder det man har behov for, mens 8 % er uenig med dette udsagn. Knap halvdelen er enige i at teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart sprog, mens kun 5 % er uenig i dette. 34 % er enige i at hjemmesiden skaber nogle fordele, som man ikke kan opnå på andre måder, dette er der dog 9 % der er uenige i og 3 % der er meget uenige i. En betydelig andel på 75 % er meget enige eller enige i, at man kan finde oplysninger, når man har tid og lyst og kun 1,6 % er uenige i dette.

14 Spørgsmål 17 vedrører tilfredshed med de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen fremgår det, at få er meget enige i udsagnet om at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne, en andel på 27,5 % er enige i udsagnet, mens 13 % er meget uenige eller uenige i påstanden om, at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne. 34 % er enige i at udbuddet af selvbetjeningsløsninger passer til deres behov, mens 6 % er uenige i dette. Samme billede tegner sig for holdningen til hvorvidt selvbetjeningsmulighederne er nemme at anvende hvor 35 % er enige heri, mens 7 % er meget uenige eller uenige i denne påstand. 27 % er enige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 31 % er enige i at denne vejledning var brugbar. 7 % er imidlertid uenige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 4 % fandt ikke vejledningen brugbar. 25 % finder at ventetiden på svar efter anvendelse af digital betjening er passende, mens 4 % er uenig i dette. En stor andel er meget enig eller enig i at det er tidsbesparende at anvende selvbetjeningsløsningerne, det angiver knap 60 % og kun 3 % er uenig eller meget uenig heri. Ligeledes erklærer en stor andel på 76 % sig enige eller meget enige i, at de kan betjene sig selv når de har tid og lyst. 1-11

15 1-12 Spørgsmål 19 omhandler tilfredshed med den borgerservice man har fået i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune. Af tabellen ovenfor fremgår det, at 8 % i høj grad er blevet anvist til at anvende den digitale service af kommunens personale, 15 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 6,5 % angiver det i mindre grad var tilfældet og 24 % angiver det slet ikke var tilfældet. 8 % oplevede at personalet var hjælpsomme med at yde hjælp til at anvendelsen af den digitale service 12 % føler det i nogen grad var tilfældet mens 4 % angiver det i mindre grad og 10 % angiver det slet ikke var tilfældet. Endelig er borgerne bedt forholde sig til i hvilken grad de var tilfredse med den hjælp kommunens personale ydede i forhold til anvendelsen af digital service. 1,4 % er i meget høj grad tilfreds, 9 % er høj grad tilfreds, mens 12 % i nogen grad var tilfreds og 5 % i mindre grad var tilfreds og 6 % var slet ikke tilfredse med hjælpen fra kommunens ansatte vedr. anvendelse af digital service. Spørgsmål 20 omhandler tilfredshed i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune via e- mail. Af tabellen ses det, at 2 % i meget høj grad og 15 % i høj grad var tilfreds med hjælpen fra kommunens personale via . Ligeledes angiver 15 % at de i nogen grad var tilfreds, mens 3 % i mindre grad og 4 % slet ikke var tilfredse. Få har oplevet problemer med kontakt til kommunen via % har i nogen grad oplevet problemer, mens 10,5 % i mindre grad og 14 % slet ikke har oplevet problemer. Det fremgår endvidere af tabellen at 5 % i meget høj grad føler det var tidsbesparende at have kontakt til kommunen via , mens 17 % var i høj grad fandt det tidsbesparende. 11,5 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 4,5 % i mindre grad og 4 % slet ikke fandt det tidsbesparende. Endelig spørges til i hvilken grad man fremover vil anvende som kontaktform til kommunen. Det angiver 9 % i meget høj grad og 23 % i høj grad vil være tilfældet, mens 18% i nogen grad vil anvende det fremover og 6 % i mindre grad og 3 % slet ikke benytte sig af som kontaktform til kommunen.

16 1-13 Af ovenstående tabel fremgår det, at 22 % ønsker sig mere mobil/sms-service fra kommunen, mens et flertal på 56 % ikke ønsker dette. En andel på 22 % angiver de ikke ved hvorvidt de kunne ønske sig mere mobil/sms-service for kommunen eller ej. Ovenstående tabel angiver hvor stor en andel af borgerne, der har NemID. Det fremgår af tabellen at et flertal har NemID. 44 % har fået NemID via deres bank, mens 14 % selv har bestilt det. Endvidere angiver 28 % at de planlægger at få et NemID. 9 % af de adspurgte ønsker til gengæld ikke at få et NemID. Sluttelig er borgerne spurgt om hvorvidt de er tilmeldt den digitale postkasse på 6 % svarer bekræftende, mens 24,5 % ikke har og ej heller planlægger det. 51 % angiver de ikke har tilmeldt sig, men planlægger at gøre det. 18 % ve

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Norddjurs ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013

Brugerundersøgelse 2013 Brugerundersøgelse 2013 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Marco Bjørslev Jensen Konsulent hos Oxygen Software Konverteringsoptimering Primære værktøjer: Webanalyse + Persuasive design Tidligere Region Syddanmark

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE, EFTERÅRET 2014 EF

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE, EFTERÅRET 2014 EF HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE, EFTERÅRET 2014 EF HVAD SIGER BRUGERNE? SIDE 2 INDHOLD INDLEDNING side 3 FOR DEN TRAVLE LÆSER side 4 SAMLET

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere