SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE"

Transkript

1 Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

2 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret af Line Due Nielsen Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 DIGITAL SERVICE INDHOLD 1. Opsummering 1 2. Frekvenstabeller 2

4 OPSUMMERING I rapporten præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse på Silkeborg Borgerpanel. Undersøgelsen er gennemført i perioden d. 27. oktober til 8. november 2010 blandt borgerpanelets medlemmer. 708 af borgerpanelets medlemmer deltog i undersøgelsen. 14 af medlemmerne besvarede kun spørgeskemaet delvist, hvorfor de ikke indgår i det endelige datamateriale. De sidste 345 medlemmer reagerede ikke på invitationen til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsens svarprocent er derfor 65,9. Undersøgelsen omhandler digital service og borgernes brug af dels Silkeborg Kommunes hjemmeside og dels de digitale selvbetjeningsmuligheder, der tilbydes på hjemmesiden. Undersøgelsen deler sig mellem gruppen af borgere, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside og gruppen af borgere der ikke gør. Det fremgår af undersøgelsen, at et flertal af borgerne anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden anvendes oftest for at søge information om kommunens serviceydelser eller oplysninger om telefonnumre og lignende. Endvidere er der en 1/4, der anvender hjemmesiden for at benytte den digitale selvbetjening. 2/3 af borgerne der benytter kommunens hjemmeside er bekendt med de digitale selvbetjeningsløsninger, der findes på hjemmesiden. Det fremgår yderligere af undersøgelsen, at borgere, der har kendskab til en digital selvbetjeningsmulighed uden at anvende denne, i størstedelen af tilfældene begrunder dette med, at de ikke har haft behov for at benytte sig af selvbetjeningsmuligheden eller behov for at kontakte kommunen. 1/5 forklarer det dog med, at de foretrækker at henvende sig personligt. Undersøgelsen viser til gengæld at de borgere, der har benyttet en selvbetjeningsløsning generelt i høj grad eller i nogen grad oplevede at den pågældende løsning fungerede godt. Tilfredsheden med Silkeborg Kommunes hjemmeside er generelt ligeledes god. Herforuden er tilfredsheden med den borgerservice, der er givet i kontakt med kommunen undersøgt. Det fremgår af undersøgelsen, at kun en beskeden andel af borgerne i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse. Knap 1/4 har ikke oplevet at kommunens personale henviste til de digitale selvbetjeningsmuligheder, og hver tiende føler ikke, at personalet var hjælpsomt i forhold til at hjælpe den enkelte med anvendelsen af selvbetjeningsmulighederne. Tilfredsheden i forbindelse med kontakt til kommunen via forholder sig generelt mere positiv, og 1/3 angiver at de i fremtiden i meget høj grad eller høj grad vil anvende som kontaktform. Af mindretallet, der aldrig benytter kommunens hjemmeside, fremgår det, at knap 2/3 af de adspurgte ikke har kendskab til hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. Den sidste andel, der har kendskab til selvbetjeningsmulighederne, men altså uden at benytte sig af dem, begrunder dette med at de enten foretrækker at henvende sig til kommunen personligt, eller at de ikke har haft brug for at komme i kontakt med kommunen. Flertallet af borgerne, der ikke anvender kommunens hjemmeside, foretrækker i stedet at ringe til kommunen eller at møde op på rådhuset. Endvidere fremgår det, at et flertal i denne gruppe, i fremtiden vil anvende hjemmesiden og de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de enten fik et behov for at komme i kontakt med kommunen eller hvis de fik et kendskab til hvordan hjemmesiden og selvbetjeningsmulighederne kan være relevant for den enkelte. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at en mindre andel af de adspurgte ikke forventer at anvende hjemmesiden eller de digitale selvbetjeningsløsninger i fremtiden. Endelig fremgår det også at undersøgelsen, at der generelt ikke er en efterspørgsel efter mere mobil/sms-service fra kommunen. Kun 1/5 af de adspurgte respondenter angiver, at de gerne ville have mere af denne kommunikationsform fra kommunen.

5 FREKVENSTABELLER Af ovenstående tabel fremgår det, at 7 % er i kontakt med Silkeborg Kommune mindst en gang om måneden. 5 % af borgerne angiver, at de er i kontakt med Silkeborg Kommune 7-11 gange om året, mens 40 % er i kontakt med Silkeborg Kommune 1-6 gange om året. Der er ligeledes 40 %, der er i kontakt med Silkeborg Kommune færre gange end 1-6 gange om året. 7 % angiver, at de aldrig er i kontakt med Silkeborg Kommune. Tabellen ovenfor viser, hvor ofte borgerne benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen ses det, at 11 % bruger Silkeborg Kommunes hjemmeside mindst en gang om måneden, mens 14 % bruger den 7-11 gange om året. 37 % angiver, at de benytter hjemmesiden 1-6 gange om året, hvorimod 23 % bruger hjemmesiden færre gange end 1-6 gange om året. Der er 14 %, der aldrig benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside.

6 1-3 Af ovenstående tabel fremgår det, at en stor overvægt af borgerne benytter internettet dagligt. 11 % angiver de benytter internettet flere gange om ugen, mens kun en beskeden andel af borgerne angiver, at de kun benytter internettet en gang om ugen eller sjældnere end dette. I ovenstående tabel er de borgere, der angiver, at de aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de benytter Kommunens hjemmeside, spurgt om hvorvidt de er bekendt med mulighederne for digital selvbetjening på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Heraf fremgår det, at et flertal på 64 % ikke er bekendt med disse muligheder, mens 32 % omvendt er bekendt med de digitale selvbetjeningsmuligheder.

7 1-4 De borgere, der angiver, de har kendskab til de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside, men ikke benytter dem, er i overstående spurgt om årsagen til de ikke anvender denne mulighed. Det fremgår af tabellen, at 63 % ikke har haft brug for at rette henvendelse til Kommunen og derfor ikke har anvendt de digitale selvbetjeningsmuligheder. 37 % foretrækker at henvende sig personligt, telefonisk eller via mail. 5 % angiver, at de har forsøgt, men ikke kunne gennemføre det og derfor valget at ringe, henvende sig personligt eller maile i stedet. 3 % anvender ikke de digitale selvbetjeningsløsninger på Kommunens hjemmeside, da de i stedet benytter Endeligt er der 5 %, der forklarer det med andre årsager. Borgerne, der aldrig anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside eller angiver de ikke ved om de gør, er i ovenstående tabel spurgt om, hvordan de kommer i kontakt med kommunen. 40 % ringer til kommunen, 34 % foretrækker af møde op på Rådhuset, knap 8 % sender et brev, mens 15,5 % sender en % angiver, de ikke har behov for at komme i kontakt med kommunen.

8 1-5 Af ovenstående tabel ses det, at knap halvdelen af dem, der aldrig anvender eller ikke ved hvorvidt de gør, i fremtiden vil anvende denne, hvis de fik behov for at henvende sig. 42 % vil anvende hjemmesiden i fremtiden hvis de fik kendskab til hvordan hjemmesiden kunne være relevant for den pågældende. 16 % vil benytte sig af hjemmesiden hvis de fik vejledning om anvendelsen af hjemmesiden, mens 15 % angiver, at de ikke forventer at benytte sig af hjemmesiden i fremtiden. Borgerne, der aldrig benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, eller ikke ved hvorvidt de gør, er endvidere spurgt, hvad der skal til, for at de i fremtiden vil anvende hjemmesidens digitale selvbetjeningsmuligheder. 46 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder, hvis de i fremtiden fik brug for at henvende sig, og 34 % vil benytte sig af de digitale selvbetjeningsmuligheder hvis de fik et kendskab til hvordan disse digitale selvbetjeningsmuligheder kunne være

9 1-6 relevante for den pågældendes situation. 20 % angiver, at hvis de fik vejledning om brugen af de digitale selvbetjeningsmuligheder vil de i fremtiden benytte sig af disse. Endelig er der knap 14 %, der angiver de ikke forventer at benytter sig af den digitale selvbetjening i fremtiden. Borgerne, der benytter sig af Silkeborg Kommunes hjemmeside, er i spørgsmål 9 spurgt om, hvilke formål de mest anvender hjemmesiden til. Der har været mulighed for at angive flere svar hvorfor det ikke summerer op til 100 %. 54 % anvender kommunens hjemmeside, for at søge information om kommunens serviceydelser. 52 % af de adspurgte anvender mest hjemmesiden til at søge oplysninger om telefonnumre, adresser og lignende. 14 % bruger mest hjemmesiden til at følge med i den politiske beslutningsproces, mens 27 % hovedsageligt anvender hjemmesiden for at bruge den digitale selvbetjening. 20 % anvender kommunens hjemmeside til et andet end de nævnte formål. Af ovenstående tabel fremgår det, at 37 % af borgerne, der benytter Silkeborg Kommunes hjemmeside, undersøger hvorvidt der findes en digital selvbetjeningsmulighed, når de har behov for at blive betjent af kommunen eller behov for en bestemt service. 30 % undersøger det nogle gange, mens 17 % sjældent undersøger hvorvidt der er en digital selvbetjeningsmulighed. Endvidere er der 12 %, der angiver, de aldrig har undersøgt hvorvidt der var en brugbar digital selvbetjeningsmulighed.

10 1-7 Tabellen ovenfor viser i hvor høj grad borgerne, der anvender finder det nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsløsninger, der findes hjemmesiden. 13 % finder det mindre eller slet ikke nemt at få overblik over hvilke digitale selvbetjeningsmuligheder, der findes på kommunens hjemmeside. 37 % mener, at det i nogen grad er nemt, mens 19 % angiver at det i høj grad er nemt at få overblik over hjemmesidens digitale muligheder. 0,5 % finder det i meget høj grad er nemt at få et sådan overblik. En andel på knap 31 % angiver ved ikke til spørgsmålet. I ovenstående tabel fremgår det, at et stort flertal af de borgere, der anvender er bekendt med hvilke digitale selvbetjeningsløsninger der findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Knap 31 % angiver derimod at de ikke har kendskab til hvilke selvbetjeningsmuligheder hjemmesiden indeholder.

11 I spørgsmål 13 er borgerne, der anvender Silkeborg Kommunes hjemmeside, bedt angive hvilke digitale selvbetjeningsløsninger de kender og bruger. Af tabellen fremgår det, at et flertal ikke kender en række af de nævnte digitale selvbetjeningsløsninger. Dette er gældende for selvbetjeningsløsningerne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og tilmelding til pasningstilbud, bestilling af sundhedskort og den digitale kommuneplan. For disse digitale selvbetjeningsløsninger angiver mellem 57,7 % og 71,7 % at de ikke kender den pågældende selvbetjeningsløsning. De digitale selvbetjeningsløsninger vedr. bestilling af EU-sygesikringskort, anmeldelse af flygtning, lægeskift og blanketter, der kan udfyldes digital er der et større kendskab til. Digital bestilling af EU-sygesikringskort er der 37 % der ikke har kendskab til, 27 % angiver de benytter sig af selvbetjeningsmuligheden, mens 37 % angiver de kender til muligheden, men ikke benytter den. Det fremgår endvidere, at 29 % ikke kender til muligheden for at anmelde flygtning digitalt og en stor andel på 59 % angiver, at de kender til den digitale selvbetjeningsmulighed, men ikke bruger den. Kun 12 % angiver de bruger selvbetjeningsmuligheden vedr. anmeldelse af flytning. 40 % af borgerne kender ikke til muligheden for at en række blanketter kan udfyldes digitalt, 35,5 % kender til muligheden, men har ikke benyttet sig af den og endelig er der 27 % af borgerne, der bruger den digitale selvbetjeningsmulighed. En række af de nævnte selvbetjeningsmuligheder bruges af under 10 % af de adspurgte borgere. Dette er gældende for selvbetjeningsmulighederne vedr. Gi et praj, barselsorlov, ansøgninger angående boligstøtte, foreningsportalen, børnepasning og bestilling af de digitale sundhedskort. Den digitale kommuneplan og selvbetjeningsmuligheden vedr. lægeskift er der henholdsvis 11 og 10 % der benytter. 1-8

12 1-9 I ovenstående tabel, er de borgere, der har angivet at de har kendskab til nogle selvbetjeningsmuligheder, men ikke bruger dem, bedt begrunde hvorfor de ikke anvender disse. 25 % begrunde det med, at de ikke har haft brug for at henvende sig og 71 % forklare det med, at de ikke har haft behov for at anvende de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. 8 % har til gengæld forsøgt at anvende den digitale selvbetjening, men har ikke kunne gennemføre det, hvorfor de i stedet valgte at ringe, henvende sig personligt eller via mail. 5 % angiver, at der er andre, end de nævnte, årsager til de ikke har benyttet sig at de selvbetjeningsløsninger, de har kendskab til. I ovenstående tabel er borgerne, der benyttede sig af en af de digitale selvbetjeningsløsninger, bedt angive i hvilken grad denne selvbetjeningsmulighed har fungeret godt. Generelt finder en

13 1-10 stor andel af selvbetjeningsmulighederne i meget høj grad eller i høj grad har fungeret godt. Kun få angiver de i mindre grad eller slet ikke har fungeret godt. Her er det særlig muligheden for at Gi et praj og de digitale blanketter, der har den største andel af mindre tilfredse brugere. I forbindelse med overstående tabel bør man dog være opmærksom på, at procentgrundlaget for de enkelte digitale selvbetjeningsmuligheder i en række af tilfældene er beskedent. Spørgsmål 16 omhandler tilfredshed med Silkeborg Kommunes hjemmeside. Her er borgerne, der benytter sig af bedt forholde sig til en række udsagn. Her fremgår det, at 2 % er meget enig i at hjemmesiden er enkel, mens 37 % erklærer sig enige i udsagnet. 11 % af borgerne er uenig i udsagnet om at Silkeborg Kommunes hjemmeside er enkel og 3 % er meget uenig. Ligeledes forholder det sig mere eller mindre for holdningen til hvorvidt det er nemt at finde rundt på hjemmesiden og holdningen til hvorvidt det er nemt at finde de ønskede informationer. 41 % er enige i at hjemmeside indeholder det man har behov for, mens 8 % er uenig med dette udsagn. Knap halvdelen er enige i at teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart sprog, mens kun 5 % er uenig i dette. 34 % er enige i at hjemmesiden skaber nogle fordele, som man ikke kan opnå på andre måder, dette er der dog 9 % der er uenige i og 3 % der er meget uenige i. En betydelig andel på 75 % er meget enige eller enige i, at man kan finde oplysninger, når man har tid og lyst og kun 1,6 % er uenige i dette.

14 Spørgsmål 17 vedrører tilfredshed med de digitale selvbetjeningsmuligheder på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Af tabellen fremgår det, at få er meget enige i udsagnet om at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne, en andel på 27,5 % er enige i udsagnet, mens 13 % er meget uenige eller uenige i påstanden om, at det er let at danne sig overblik over selvbetjeningsmulighederne. 34 % er enige i at udbuddet af selvbetjeningsløsninger passer til deres behov, mens 6 % er uenige i dette. Samme billede tegner sig for holdningen til hvorvidt selvbetjeningsmulighederne er nemme at anvende hvor 35 % er enige heri, mens 7 % er meget uenige eller uenige i denne påstand. 27 % er enige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 31 % er enige i at denne vejledning var brugbar. 7 % er imidlertid uenige i at der er tilstrækkelig vejledning ved brugen af selvbetjeningsløsninger og 4 % fandt ikke vejledningen brugbar. 25 % finder at ventetiden på svar efter anvendelse af digital betjening er passende, mens 4 % er uenig i dette. En stor andel er meget enig eller enig i at det er tidsbesparende at anvende selvbetjeningsløsningerne, det angiver knap 60 % og kun 3 % er uenig eller meget uenig heri. Ligeledes erklærer en stor andel på 76 % sig enige eller meget enige i, at de kan betjene sig selv når de har tid og lyst. 1-11

15 1-12 Spørgsmål 19 omhandler tilfredshed med den borgerservice man har fået i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune. Af tabellen ovenfor fremgår det, at 8 % i høj grad er blevet anvist til at anvende den digitale service af kommunens personale, 15 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 6,5 % angiver det i mindre grad var tilfældet og 24 % angiver det slet ikke var tilfældet. 8 % oplevede at personalet var hjælpsomme med at yde hjælp til at anvendelsen af den digitale service 12 % føler det i nogen grad var tilfældet mens 4 % angiver det i mindre grad og 10 % angiver det slet ikke var tilfældet. Endelig er borgerne bedt forholde sig til i hvilken grad de var tilfredse med den hjælp kommunens personale ydede i forhold til anvendelsen af digital service. 1,4 % er i meget høj grad tilfreds, 9 % er høj grad tilfreds, mens 12 % i nogen grad var tilfreds og 5 % i mindre grad var tilfreds og 6 % var slet ikke tilfredse med hjælpen fra kommunens ansatte vedr. anvendelse af digital service. Spørgsmål 20 omhandler tilfredshed i forbindelse med kontakt med Silkeborg Kommune via e- mail. Af tabellen ses det, at 2 % i meget høj grad og 15 % i høj grad var tilfreds med hjælpen fra kommunens personale via . Ligeledes angiver 15 % at de i nogen grad var tilfreds, mens 3 % i mindre grad og 4 % slet ikke var tilfredse. Få har oplevet problemer med kontakt til kommunen via % har i nogen grad oplevet problemer, mens 10,5 % i mindre grad og 14 % slet ikke har oplevet problemer. Det fremgår endvidere af tabellen at 5 % i meget høj grad føler det var tidsbesparende at have kontakt til kommunen via , mens 17 % var i høj grad fandt det tidsbesparende. 11,5 % angiver det i nogen grad var tilfældet, mens 4,5 % i mindre grad og 4 % slet ikke fandt det tidsbesparende. Endelig spørges til i hvilken grad man fremover vil anvende som kontaktform til kommunen. Det angiver 9 % i meget høj grad og 23 % i høj grad vil være tilfældet, mens 18% i nogen grad vil anvende det fremover og 6 % i mindre grad og 3 % slet ikke benytte sig af som kontaktform til kommunen.

16 1-13 Af ovenstående tabel fremgår det, at 22 % ønsker sig mere mobil/sms-service fra kommunen, mens et flertal på 56 % ikke ønsker dette. En andel på 22 % angiver de ikke ved hvorvidt de kunne ønske sig mere mobil/sms-service for kommunen eller ej. Ovenstående tabel angiver hvor stor en andel af borgerne, der har NemID. Det fremgår af tabellen at et flertal har NemID. 44 % har fået NemID via deres bank, mens 14 % selv har bestilt det. Endvidere angiver 28 % at de planlægger at få et NemID. 9 % af de adspurgte ønsker til gengæld ikke at få et NemID. Sluttelig er borgerne spurgt om hvorvidt de er tilmeldt den digitale postkasse på 6 % svarer bekræftende, mens 24,5 % ikke har og ej heller planlægger det. 51 % angiver de ikke har tilmeldt sig, men planlægger at gøre det. 18 % ve

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling Brug af selvbetjening og e-handel på internettet Nedenfor vil vi bede dig om at krydse af, hvilke selvbetjeningsløsninger du har brugt på internettet. Du kan krydse flere løsninger af. Netbank. 92% 694

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008

Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008 Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008 1 Indholdsfortegnelse Baggrund, formål og metode 3 Konklusioner og anbefalinger 6 Spørgsmål til alle respondenter

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside 1.3 Spørgeskema 1 - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: Kvinde Mand 4. Angiv din alder 60-64

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget 19. - 30. november 2012 1 Side 2 af 14 sider BorgerServiceCenter er som Ritter Sport "Kvadratisk, praktisk, god." Sådan

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget i perioden 13.- 24. maj 2013 Side 2 af 13 Borgere er klar til den digitale fremtid Fra december 2014 bliver det obligatorisk

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Norddjurs ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014

Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014 Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014 Borgerservice har i efteråret 2014 gennemført en brugerundersøgelse. Hovedresultaterne af undersøgelsen afrapporteres nedenfor, ligesom der kort redegøres for

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Kerteminde ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Brugerundersøgelse for registranter 017 Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Gennemført i samarbejde med RelationMonitor april-maj 017 Hvis du har spørgsmål til rapporten eller undersøgelsen,

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere