Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK"

Transkript

1 Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK

2 De 10 HOTTE NATSÆNKNING Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen. GULVVARME Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning. RETURTEMPERATUR Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme. TEMPERATUREN 21 C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. 5% større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum. RADIATOREN Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. TERMOSTATEN Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket. Aflæs temperaturen i rummet med et termometer placeret i 1,5 m. højde. DET VARME VAND Indstil temperaturen på det var me brugs vand til C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser. Tag brusebad. Der går ca. 45 l. vand til et brusebad mod ca. 145 l. til et karbad. INDEKLIMA Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens. Undgå fugt ved at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum, at holde temperaturen over 14 C, samt at holde kolde ydervægge fri for store møbler. ISOLERING Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte anvend f.eks. tætningstape. AFLÆSNING AF FORBRUGET Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

3 Forord Når fjernvarme bliver til NÆRVARME Siden Lemvig Varmeværk blev oprettet den 13. juni 1963, har værket og forsyningsnettet gennemgået en kolossal udvikling fra varmeproduktion med olie eller kul fra fjerne himmelstrøg til brug af brændsler fra vores hjørne af landet. NÆRVARME er det også blevet i bogstaveligste forstand, da varmen jo strømmer ind, når forbrugeren åbner for radiatoren eller det varme brugsvand. I Lemvig by er vi også alle tæt på varmeproduktionen, da man fra rigtig mange husstande kan se skorstenene og følge med i, om dampen er oppe. Med denne lille bog har vi sat fokus på varmeværkets virksomhed her i jubilæumsåret - på nogle glimt fra forhistorien - og måske et par dristige drømme om fremtiden. Der er også blevet plads til et par tips og tricks til de forbrugere, der stadig kan finde et par steder, hvor der kan spares på varmen. Vi ønsker alle forbrugere til lykke med 50-års jubilæet og god læselyst. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

4 Kolofon: Tekst: Journalist Allan Damgaard Foto/billedbehandling: Fotograf Mads Krabbe Foto s. 28: Johan Gadegaard Luftfoto s. 53: Benny Vejlby Redaktion: Driftsleder Svend Erik Bjerg Journalist Allan Damgaard Bestyrelsesmedlem Niels Nørskov Stidsen Bestyrelsesformand Jens Gielsgaard (ansv.) Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Grafisk Tryk, Lemvig Omdeles gratis til samtlige husstande i Lemvig by i forbindelse med 50-års jubilæet i juni 2013

5 Indhold: De første år: Nytænkning og skepsis 24 Medarbejderne tæt på driften 9 Et varmeværk i konstant udvikling 16 Nye forbrugere kommer til 12 Forbrugernes varmeværk 5 Bestyrelsen i jubilæumsåret 19 Medarbejdere på Lemvig Varmeværk 20 Høj, højere og højest 34 Gammel kontorbygning fik nyt liv 35 Fra skov til varmt vand 36 Pludselig var der hul i græsplænen 40 Biogas en produktion uden spild 45 Bygget på den bare mark 48 Vejrprognoser styrer varmeproduktionen 50 Fjernvarmen er vejen til den grønne fremtid 52 Bestyrelsesmedlemmer : Biogas og østbyen kom med : Flis kom ind i varmen 32 Lemvig Varmeværk i nøglerolle 42

6

7 Forbrugernes varmeværk Lemvig Varmeværk a.m.b.a. er 100 procent ejet af forbrugerne. Det betyder, at forbrugerne har hånd i hanke med udviklingen. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 som et andelsselskab med begrænset ansvar deraf bogstaverne a.m.b.a. Denne selskabsform betyder, at det ene og alene er forbrugerne, der ejer Lemvig Varmeværk. Og med hensyn til det begrænsede ansvar så hæfter andelshaverne med deres indskudte kapital og ikke med hele deres formue. Formanden for Lemvig Varmeværk er godt tilfreds med, at det med denne selskabsform er forbrugerne, der ejer varmeværket 100 procent. Det betyder jo, at forbrugerne har hånd i hanke med udviklingen. Vi har jo i andre byer set, at et kommunalt varmeværk er blevet solgt til et privat firma, og FORBRUGERNES VARMEVÆRK 5

8 det er jo ikke nødvendigvis til gavn for forbrugerne, der kan risikere at skulle betale en højere varmepris i hvert fald på længere sigt, siger Lemvig Varmeværks formand Jens Gielsgaard. Lemvig Varmeværk Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet den 13. juni Det første varmeværk lå på Ydunsvej 18 B med tilslutning fra 15 forbrugere på vejen. Den øverste myndighed Generalforsamlingen er andelsselskabets øverste myndighed, og det er her, at forbrugerne kan gøre deres indflydelse gældende. Hvis forbrugerne er utilfredse med den siddende bestyrelse, så kan de jo til en hver tid afsætte bestyrelsen på en generalforsamling og indsætte nye forbrugere i bestyrelsen. Jeg har det fint med, at bestyrelsen på den måde kan væltes, hvis vi ikke gør det godt nok, siger Jens Gielsgaard. Antallet af fremmødte til generalforsamlingen ligger i disse år på forbrugere, men det har før været Der kom hurtigt nye forbrugere til i området, og i 1963/64 blev den første bygning på den nuværende placering på Industrivej bygget. Bygningen blev taget i brug i marts Det første varmeværk på Ydunsvej fungerede som hjælpecentral frem til 1970 erne det blev i 1977 solgt til beboelse var et centralt år i varmeværkets historie. Datterselskabet Lemvig Kraftvarme A/S blev dannet, og kraftvarmeværket begyndte at modtage biogas til produktion af strøm. Samtidig kom beboerne i østbyen med. Det betød, at antallet af forbrugere over få år voksede fra 825 til Antal forbrugere pr. den 1. maj 2013: Det er en dækningsprocent på cirka 98 i Lemvig by. Antal medarbejdere: 7. Hovedbrændsel: Træflis. 6 FORBRUGERNES VARMEVÆRK

9 højere oppe det var det f.eks. i begyndelsen af 1990 erne, hvor Lemvig Varmeværk skulle aftage biogas og østbyen skulle kobles på. Det er gennemskueligt Bestyrelsesmedlem Niels Stidsen er også meget glad for denne selskabsform, som efter hans mening giver en række fordele. Det gælder f.eks. i forhold til gennemskuelighed. Alt er åbent i forhold til f.eks. varmeværkets regnskaber og økonomi. Hvis man har lyst til det, så kan man som forbruger få indsigt i de ting, man måtte ønske. Offentlighedsloven gælder på dette område. Hvis varmeværket f.eks. havde været ejet af kommunen eller et større selskab, så havde det formentlig været sværere at gennemskue økonomien, siger Niels Stidsen. Han tilføjer, at forbrugerne også selv kan bestemme, hvordan tingene skal organiseres. Det er Lemvig Kommune, der laver den varmeplan, som vi selvfølgelig skal følge, men forbrugerne har stor indflydelse på, hvordan varmeværket skal drives, og hvad der skal prioriteres højest, siger Niels Stidsen. Han tør godt kalde Lemvig Varmeværk for et meget veldrevet varmeværk, og det er noget, der smitter positivt af på ejendomspriserne på byens huse. Jeg mener helt klart, at en billig og sikker varmeforsyning er med til at hæve boligpriserne i Lemvig, siger Niels Stidsen. Ledningsnettet Varmeværkets ledningsnet er forgrenet over hele byen. Det består af 60 kilometer hovedledninger og 42 kilometer stikledninger. FORBRUGERNES VARMEVÆRK 7

10 Medarbejderne tæt på driften Driftsleder Svend Erik Bjerg betegner varmeværket som værende for lille, hvis der på et tidspunkt skal kobles væsentligt flere forbrugere på. Han finder det vigtigt, at medarbejderne kender varmeværkets nøgletal, og så er han glad for selv at være en del af vagtholdet. Sælger grøn strøm til englænderne Her i jubilæumsåret har Lemvig Varmeværk indgået en aftale med det danske selskab Danske Commodities om at sælge grøn strøm til englænderne. De engelske virksomheder er blevet pålagt at nedbringe deres energiforbrug eller alternativt købe strøm fremstillet på en miljøvenlig måde også kaldet grøn strøm. Lemvig Varmeværk er netop blevet certificeret til at sælge grøn strøm, fordi strømmen produceres på biogas. Det giver Lemvig Varmeværk en merindtægt på cirka kroner om året, uden at varmeværket skal foretage sig andet, end det tidligere har gjort ved produktionen af strøm. Da Svend Erik Bjerg nærmede sig 15 års ansættelse på Cheminova, stod det mere og mere klart: Jeg er glad for at være her, men jeg ønsker ikke 15 år mere det samme sted. Da så stillingen som driftsleder på Lemvig Varmeværk dukkede op, tænkte jeg: Det er en ønskestilling, som jeg meget gerne vil have, siger 48-årige Svend Erik Bjerg. I juni 2012 afløste han Jens Piil som driftsleder på Lemvig Varmeværk Jens Piil havde tidligere det år fejret 25 års jubilæum. Svend Erik Bjerg kom fra en stilling som leder af det fælles forsyningsanlæg på Cheminova. Han er uddannet maskinmester i Aalborg, og efter nogle år på langfart med A.P. Møller vendte han i 1995 tilbage til Lemvigegnen. Han bor med sin familie i Ramme. Han er oprindeligt uddannet maskinarbejder hos Anker Jacobsen på havnen i Lemvig. Jeg valgte at læse til maskinmester, fordi jeg fik ødelagt mit knæ ved fodbold og ikke længere kunne holde til det fysiske arbejde som skibsmontør, fortæller Svend Erik Bjerg. Det var en omvæltning at komme fra den store arbejdsplads Cheminova med cirka 840 ansatte til Lemvig Varmeværk, hvor der er syv medarbejdere driftslederen medregnet. Det var dog en større omvæltning at komme fra søen til Cheminova. Som en lille familie Vi er jo nærmest som en lille familie her på varmeværket. Vi er åbne over for hinanden vi snakker lige til hinanden. Der er ingen skjulte dagsordener. Det er vigtigt, at medarbejderne har så mange informationer som muligt. Derfor skal de også kende de såkaldte KPI-tal altså en slags nøgletal. Her kan de hele tiden følge produktion og forbrug, siger Svend Erik Bjerg. Det er et særdeles vigtigt værktøj i hverdagen. Ved at følge produktion og forbrug nøje kan vi hurtigt opdage fejl. Det kan f.eks. være vores vandforbrug. Hvis vi i én uge ligger væsentligt over de andre uger, 8 MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN

11 så må det skyldes en fejl. Det er vigtigt at få rettet fejlene, så vores drift kører så optimal som muligt, siger driftslederen. Vi må ikke spare os ihjel Det er hans filosofi, at man skal være omkostningsbevidst, men at man samtidig ikke må spare sig ihjel. Ind imellem er vi nødt til at acceptere, at der kommer høje regninger. Man skal ikke være bange for at bruge penge, men selvfølgelig skal der være fornuft bag handlingen. Mange gange kan det vise sig, at det på den lange bane godt kan betale sig at tage nogle lidt større udgifter her og nu. Det er det, man hos A.P. Møller kalder rettidig omhu. Det betaler sig på læn - gere sigt, siger Svend Erik Bjerg. Lemvig Varmeværk kører efterhånden tæt på maksimal kapacitet der kan ikke kobles væsentligt flere forbrugere på. Det er varmeværket ganske enkelt for lille til. Efterhånden er det jo næsten alle i Lemvig by, der er koblet på varmeværket. Tilslutningsprocenten ligger på Så med hensyn til størrelsen kan man sige, at varmeværket er blevet offer for sin egen succes. Varmeværket har været veldrevet i mange år takket MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN 9

12 være min forgænger Jens Piil, siger Svend Erik Bjerg. Han kalder det blandt andet fremsynet, at varmeværket tilskyndet af Jens Piil og besluttet af bestyrelsen tilbød nye forbrugere at komme gratis med. Fremsynet tankegang Det var rigtig godt set. Der er måske nogle af de gamle forbrugere, som har syntes, at det var et lige lovligt flot tilbud, men set i et større perspektiv var det selvfølgelig helt rigtigt, fordi varmeværket på den måde er sikret en større, fast indtægt, da hver forbruger betaler en kvadratmeterpris for at være tilkoblet. Set på den lange bane er det en god forretning, siger Svend Erik Bjerg. Her i varmeværkets jubilæumsår har Lemvig Kommune hyret Planenergi til at se på den fremtidige varmeforsyning i Lemvig Kommune. Det er blandt andet et politisk ønske, at varmeprisen skal være nogenlunde ensartet i Lemvig Kommune. Det er den ikke i øjeblikket, hvor blandt andre forbrugere ved det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Nørre Nissum betaler en betydelig højere varmepris end f.eks. i Lemvig. Hvis f.eks. beboerne i Nørre Nissum skal have varmt vand fra Lemvig Varmeværk og det vil der ikke være tekniske problemer forbundet med så vil det kræve en udvidelse af Lemvig Varmeværk. Det kan lade sig gøre at udvide på vores nuværende placering, men det er måske mere fremsynet at bygge et nyt varmeværk uden for byen, siger Svend Erik Bjerg. Et nyt varmeværk der ifølge driftslederen vil koste i omegnen af 80 millioner kroner vil så kunne holde de næste år. Det er selvfølgelig en stor investering, men det er ikke noget, som forbrugerne vil mærke nævneværdigt, vurderer Svend Erik Bjerg. Driftsledere gennem 50 år Man kan ikke beskylde driftslederne på Lemvig Varmeværk for at løbe af pladsen. Indtil videre har der kun været fire: : Kruse Skovgaard : Willy Schmidt : Jens Piil : Svend Erik Bjerg 10 MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN

13 Godt funderet med træflis Han betegner Lemvig Varmeværk som godt funderet med træflis som hovedbrændsel. Der er mange varmeværker i Danmark, der fyrer med træflis, og man kan selvfølgelig spørge sig selv, om der er træflis nok inden for landets grænser til varmeværkernes forbrug. Det tror jeg, der vil være på længere sigt. Skovdyrkerne kan fordoble produktionen af træ, hvis de blot har en garanti for, at der også er købere til træet i den anden ende, siger Svend Erik Bjerg, og tilføjer, at det kan blive nødvendigt at købe udenlandsk træ/træflis i en årrække, indtil den danske træproduktion er kommet op på et højere niveau. Havde vi ikke haft træflis, så havde vi ikke kunnet holde varmeprisen på det nuværende, fornuftige niveau, siger Svend Erik Bjerg. Sommer kontra vinter Der er naturligvis stor forskel på forbruget om sommeren og vinteren på Lemvig Varmeværk. På en rigtig kold vinterdag med en væmmelig østenvind er varmeproduktionen cirka syv gange højere end på en behagelig sommerdag, hvor lune østenvinde blæser ned over byen. Om sommeren kan varmeværket nøjes med at fyre med biogas, mens der på en isnende vinterdag er fuldt tryk på de to fliskedler, biogasmotoren kører for fulde omdrejninger, og der er brug for enten træpiller eller rapsolie til at give en hjælpende hånd. Skal glemme småfnidder Han har gennem årene læst avisartiklerne om konflikten mellem varmeværket og biogasanlægget en konflikt, der med jævne mellemrum er blusset op igen. Dog aldrig med samme styrke som i begyndelsen af 1990 erne. Det bliver ikke Svend Erik Bjerg, der puster til ilden. Vi skal glemme det småfnidder, der gennem årene har været mellem varmeværket og biogasanlægget. Det er politisk besluttet, at vi skal aftage biogas, og det er ikke en beslutning, vi kan ændre. Hvis vi bruger 85 procent af vores tid på at tale om biogas der udgør en fjerdedel af vores brændsel så bruger vi vores tid forkert, siger Svend Erik Bjerg. Han er meget glad for skiftet til varmeværket. Der er nogen, der har sagt til mig: Du kommer til at kede dig på varmeværket hvor svært kan det være at drive sådan et varmeværk. Jeg keder mig på ingen måde. Man forestiller sig ikke alt det, der ligger bag, inden det varme vand løber ud af hanen hos forbrugerne, siger Svend Erik Bjerg, og nævner indkøb af brændsel og optimering af driften som to meget spændende og afgørende områder for varmeprisen. Vagttjans giver forståelse Svend Erik Bjerg er selv én af fire medarbejdere, der udgør vagtholdet. De kan tilkaldes, hvis der uden for normal arbejdstid er driftsproblemer. De har vagten en uge ad gangen. Jeg er glad for at være en del af vagtholdet. På den måde får jeg en bedre føling med produktionen. Jeg har jo ikke min daglige gang på anlægget. Hvis man har stået med et problem en nat kl. 4, så har man som driftsleder også en større forståelse for, at det pågældende problem skal løses med det samme dagen efter, siger Svend Erik Bjerg og smiler. I øvrigt bliver den vagthavende i nær fremtid udstyret med en ipad, så han hjemmefra kan koble sig på anlægget. Det betyder, at nogle af driftsproblemerne vil kunne løses hjemmefra. MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN 11

14 Nye forbrugere kommer til Ingrid Winther var ked af olieprisens himmelflugt, og i Lemvig Valgmenighedskirke gav elvarmen store temperatursvingninger. De valgte begge af skifte til fjernvarme. Selv om Lemvig Varmeværk har en dækningsprocent på 98 procent af de potentielle forbrugere i Lemvig by, så kommer der stadig nye forbrugere til. De kommer drypvis, og her i jubilæumsåret har antallet af forbrugere sneget sig op på 3034 pr. den 1. maj Ingrid Winther på Heldumvej er blandt de nye forbrugere. Det er cirka et år siden, hun kom på. Hun flyttede sammen med sin familie ind i huset i 1979, og de har altid fyret med olie. I dag bor hun alene i huset. Oliepriserne har jo været på himmelflugt i nogle år, og jeg havde overvejet i et stykke tid at skifte til fjernvarme. Så en dag kom der et brev fra varmeværket, hvor jeg blev inviteret til åbent hus, og hvor jeg i den forbindelse kunne få et tilbud om at skifte til fjernvarme, fortæller Ingrid Winther. Det kom meget belejligt. En stor besparelse Så var det jo oplagt at få gjort noget ved det. Og det gik hurtigt. Jeg havde besøg af Thomas (varmeværkets ledningsmester Thomas Byskov, red.), og på hans beregninger kunne jeg godt se, at der var en stor besparelse. Jeg skrev under, og samtidig krævede jeg, at det skulle gå hurtigt med at få lavet tilslutningen, siger Ingrid Winther, der ikke ønskede, at haven skulle ligne et åbent krater i længere tid end højest nødvendigt. Flere forbrugere Lemvig Varmeværk får stadig flere forbrugere: Årstal forbrugere 2008: : : : : maj 2013: 3034 I 2012 var det samlede, opvarmede areal på kvadratmeter en stigning på 5,5 procent i forhold til NYE FORBRUGERE KOMMER TIL

15 Hele tilslutningen var overstået på fem dage. Et pænt stykke arbejde, siger Ingrid Winther, der her i skrivende stund netop har fået opgørelsen over det første års varmeforbrug som fjernvarmekunde. Hun er ikke i tvivl om, at hun har sparet en klækkelig sum ved opvarmningen af det 200 kvadratmeter store hus. Usædvanlig lang vinter Det har været en usædvanlig lang vinter i år. Jeg tør ikke tænke på, hvad det ville have kostet, hvis jeg skulle have fyret med olie, siger Ingrid Winther, der også er godt tilpas med at tænke på det miljøvenlige i skiftet fra olie til fjernvarme. Hos Lemvig Valgmenighedskirke var skiftet fra el til fjernvarme. Da der alligevel skulle graves i gaden, kom varmeværkets ledningsmester Thomas Byskov med en forespørgsel til valgmenigheden: Er det nu, der skal laves en beregning på, hvad det vil koste at skifte fra elvarme til fjernvarme i kirken? NYE FORBRUGERE KOMMER TIL 13

16 Sådan finder vi frem til varmens pris Forbrugernes betaling for fjernvarmen skal præcis dække de omkostninger, der er ved at fremstille varmen og pumpe den rundt til forbrugerne. Det er bestemt i Varmeforsyningsloven, hvor der også er gjort rede for, hvordan man kan sikre, at der ikke kommer voldsomme udsving i prisen fra år til år. Men det skal altid ende med, at forbrugernes indbetalinger svarer til de udgifter, der har været ved at holde varmeværket i gang. Det kaldes hvile-i-sig-selv der er ingen, der skal have et overskud ud af varmeværket. Er der opkrævet for meget eller for lidt, skal det indregnes i forbrugernes betalinger det følgende år. Sådan findes prisen - eksempel: Det er almindeligvis kun forbrugsafgiften, der reguleres ved budgetlægningen hvert år, og det har været muligt at holde en næsten fast pris på ca. 40 øre + moms pr. aftaget kwh. I år bliver afgifterne ændret, så forbrugerne må regne med fremover at skulle betale yderligere energiafgifter oven i varmeprisen. Det statslige Energitilsynet overvåger, at varmeforbrugere tilsluttet fællesanlæg betaler den rigtige pris altså også vores varmepris her i Lemvig. 14 NYE FORBRUGERE KOMMER TIL

17 Lemvig Valgmenighed var ikke ubekendt med fjernvarme. Der var fjernvarme i både kirkehuset og præsteboligen. Men ikke i kirken. En god investering Vi kunne hurtigt se på beregningerne, at det var fordelagtigt at skifte. Investeringen ved at skifte fra elvarme til fjernvarme er tjent ind på cirka fire år, så det tog ikke lang tid for bestyrelsen at beslutte at skifte, siger formanden for Lemvig Valgmenighed, Daniel Eiler. Nu står temperaturen i kirken konstant til grader, og få timer før gudstjenesten skruer Daniel Eiler op for temperaturen hjemme fra sin computer. Så er der en behagelig temperatur, når kirkegængerne dukker op. Tidligere havde vi slukket for elvarmen, når der ikke var gudstjeneste. Vi sparede mere på varmen, da vi havde elvarme, og det var sikkert ikke sundt for bygningen med disse temperatursvingninger. Så vi er bestemt godt tilfreds med skiftet, siger Daniel Eiler. NYE FORBRUGERE KOMMER TIL 15

18 Et varmeværk i konstant udvikling Varmeværkets bestyrelse har en klar mission: Varmeprisen skal være så lav som muligt, og forsyningssikkerheden skal være så høj som muligt. Vi brænder for det. Ellers sad vi her ikke, svarer formand Jens Gielsgaard på spørgsmålet om, hvorfor han vælger at bruge så meget tid på bestyrelsesarbejde i Lemvig Varmeværk. Han blev valgt ind i 1999, og har været formand siden 2007, hvor han afløste Ole Baun. Bestyrelsen tager sig af de store linjer i varmeværkets drift. Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for et varmeværk i konstant udvikling. Desuden kommer der ofte ny lovgivning, som bestyrelsen skal forholde sig til og forsøge at matche til størst mulig gavn for Lemvig Varmeværk. Et konkret eksempel her i jubilæumsåret er den såkaldte NOx-afgift, som blandt andet kraftvarmeværker og dermed også Lemvig Varmeværk skal betale. NOx-afgiften er en afgift på sundhedsskadelige kvælstofilter. I dag betaler vi forholdsvis mange penge i NOx-afgift. Det er flere hundrede tusinde kroner om året. Den afgift vil vi gerne have fjernet, og det kan vi også, hvis vi installerer et NOx-anlæg på vores gasmotor, der producerer strøm. Det er et anlæg, der svarer til et partikelfilter på en bil, siger Jens Gielsgaard. Et dilemma Men her er det så, at dilemmaet dukker op i bestyrelsen. Et sådant anlæg koster nemlig omkring to millioner kroner, og spørgsmålet er, om det kan betale sig at sætte det på en gasmotor, der er omkring 20 år gammel. Det var i 1992, at Lemvig Kraftvarme blev stiftet, og den dengang nye gasmotor begyndte at producere strøm på biogas. Måske er det en bedre forretning at investere i en helt ny gasmotor til syv-otte millioner kroner. En ny motor har ikke den NOx-udledning, som den gamle motor har. Men problemet er, at vi ikke kender omfanget af den fremtidige gas-leverance. Hvordan ser den ud i forhold til den mængde, vi modtager i dag? Det er afgørende for, hvor stor en motor vi skal have, fortæller Jens Gielsgaard som et konkret eksempel på en af de problem-stillinger, som varmeværkets bestyrelse står over for. Mange kompetencer Der skal således ofte træffes svære beslutninger med vidtrækkende konsekvenser, og i den forbindelse er formanden glad for, at bestyrelsen er bredt sammensat. Vi er heldigvis en bestyrelse, hvor mange forskellige kompetencer er repræsenteret. Det er også nødvendigt. Det bliver mere og mere kompliceret at drive et varmeværk, og der stilles større og større krav til bestyrelsesmedlemmerne, siger formand Jens Giels - gaard, der som det eneste bestyrelsesmedlem mod ta ger et honorar for sit arbejde. Han betegner det som et stort ansvar at sidde i bestyrelsen en bestyrelse, der i forhold til varmeprisen har direkte indflydelse på lemvigernes privatøkonomi. En klar mission Der skal ikke herske tvivl om bestyrelsens mission. Vi skal sørge for, at varmeprisen er så lav som muligt, og samtidig arbejder vi på, at varmeværket har så høj 16 ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING

19 en grad af forsyningssikkerhed som muligt, siger Jens Gielsgaard. Det er ifølge formanden også derfor, at der ofte opstår diskussioner mellem Lemvig Varmeværk på den ene side og Lemvig Kommune og Lemvig Biogasanlæg på den anden side. Biogas er god ting, og jeg kan sagtens se, at det gavner miljøet. Men jeg mener ikke, at varmeværkets forbrugere skal betale prisen for et bedre miljø. Det må være noget, som alle skal bidrage til. Det er derfor, at prisen på biogassen jævnligt er til diskussion, siger Jens Gielsgaard. Hvis det stod til ham, så blev der lavet en anden konstruktion, så varmeværket i højere grad fik indflydelse på driften på biogasanlægget. Spændende fremtidstanker Jeg har før foreslået ideen om at et Energicenter Rom. Så skulle et nyt varmeværk ligge ved siden af biogasanlægget, og så skulle der være en form for fælles drift, mens biogasanlægget fortsat var ejet af landmændene. Hvis vi lå dér, så var det i hvert fald ikke nogen ulempe i forhold til måske at skulle forsyne både Nørre Nissum, Fabjerg, Rom og Lomborg med varme i fremtiden, siger Jens Gielsgaard. Han understreger, at det selvfølgelig er fremtidstanker. Spændende fremtidstanker i et jubilæumsår. Det er et kig i krystalkuglen for at finde svar på de spørgsmål, der uundgåeligt vil dukke op i fremtiden. Der foreligger ikke noget konkret i den retning. Samtidig vil jeg også gerne slå fast apropos vores mis- ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING 17

20 sion: Vi vil aldrig gå med til en løsning, der stiller vores nuværende forbrugere dårligere, end de er i dag. Hvis Lemvig Varmeværk skal udvide til nogle af omegnsbyerne, så skal det være fordi, at det giver en mere rentabel drift og dermed er en bedre forretning for Lemvig Varmeværk, siger formanden. Jens Gielsgaard er altid på varmeværket mindst én gang om ugen. Han skønner, at han i gennemsnit bruger 10 timer om ugen på bestyrelsesarbejdet. Følger udviklingen tæt Jeg deltager i kurser og møder i Dansk Fjernvarme, så vi i bestyrelsen hele tiden er up to date med de ting, der rører sig i branchen. Der sker hele tiden en udvikling, som vi skal forholde os til, siger Jens Gielsgaard og fremhæver det tætte samarbejde med driftsleder Svend Erik Bjerg og de øvrige medarbejdere som nøglen til et godt sammenspil mellem bestyrelse og varmeværk. Bestyrelsen har et driftsudvalg bestående af Jens Gielsgaard, Jens Visholm Thomsen og Sonny Finn Jørgensen. De tager sig f.eks. af driftsmæssige forhold, der ikke kan vente til et kommende bestyrelsesmøde. Det er blandt andet på brændselssiden, at der sker en udvikling. Her er Lemvig Varmeværk i øjeblikket godt funderet med flis som hovedbrændsel. Men det er ikke sikkert, at det ser sådan ud om 10 år. Det kan måske være, at energiafgrøder bliver en mulighed f.eks. pil eller poppel, der vokser hurtigt. Det kan også være solceller. Vi må se, hvordan udviklingen går og så vælge, hvad vi vil satse på, siger Jens Gielsgaard, der før har lavet sjov med, at bestyrelsen jo også kunne rejse til Sydafrika for at se på kakaoskaller som et muligt brændselsemne. Jens Gielsgaard er forretningsfører for Lemvig Boligforening og Boligselskabet af Formænd i 50 år I de første 50 år har Lemvig Varmeværk haft følgende formænd: : Erik Hermansen : Christian Andersen : Egon C. Christensen : Ole Baun : Jens Gielsgaard Antal forbrugere Antallet af forbrugere ved Lemvig Varmeværk er generelt vokset støt og roligt igennem de 50 år. Der er dog et enkelt år med en markant fremgang nemlig fra 1992 til 1993, hvor beboerne i østbyen fik mulighed for at blive kob let på fjernvarmenettet. Og i stort omfang sagde ja tak til tilbuddet. Udviklingen i antal forbrugere har været følgende: 18 ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING

21 Bestyrelsen i jubilæumsåret Her i jubilæumsåret 2013 har Lemvig Varmeværk følgende bestyrelse: Formand Jens Gielsgaard Næstformand Jens Visholm Thomsen Sonny Finn Jørgensen Erik Bach Anne-Grethe Christensen Niels Nørskov Stidsen Steffen Damsgaard Sidstnævnte er Lemvig Kommunes repræsentant i bestyrelsen. Driftsleder Sved Erik Bjerg deltager også i bestyrelsens møder. BESTYRELSEN I JUBILÆUMSÅRET 19

22 Medarbejdere på Lemvig Varmeværk Bodil Kristensen, kontorassistent. Har været ansat siden Har kontakten til forbrugerne. Står blandt andet for at udsende de 10 årlige a conto-opkrævninger. Har med aflæsning ved fraflytninger at gøre. Står for forbrugernes årsopgørelser og det praktiske omkring generalforsamlingen. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er en god arbejdsplads. Man får lov til at arbejde meget selvstændigt med det ansvar, det medfører. Thomas Byskov, ledningsmester og energirådgiver. Har været ansat siden Står for alt uden for bygningen. Det kan f.eks. være en læk i rørsystemet noget, som varmeværkets medarbejdere ofte selv kan udbedre. Er opsøgende over for nye forbrugere og kommer med besparende energi-råd til forbrugerne. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Den er god, fordi arbejdsdagen er udfordrende. Der er sjældent to dage, der er ens. Det kan jeg godt lide. 20 MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK

23 Else Marie Pedersen, kontorassistent. Har været ansat siden Står for finansdelen af kontorarbejdet. Det vil sige, at hun tager sig af bogholderiet og står for varmeværkets regnskab. Laver momsafregning og har overblikket over likviditeten. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er et dejligt sted. Det skyldes nok især den store grad af selvstændighed hvis man får lavet sine ting, så er der ingen, der blander sig. Fjernaflæsning af målerne Inden for de seneste år har Lemvig Varmeværk taget en ny teknologi i brug: Fjernaflæsning af målerne ved hjælp af en radiosender.. Det gør aflæsningsarbejdet meget lettere. I løbet af en computer-kørsel natten over er alle forbrugernes tal inde i systemet, så der kan laves en opgørelse over årets forbrug. Ved fraflytning kan varmeværkets personale ligeledes aflæse måleren på deres computer. Tidligere var aflæsningsproceduren meget arbejdskrævende. Varmeværket havde allieret sig med et team af efterlønnere og pensionister, der rent fysisk besøgte hver eneste forbruger og ved hjælp af en håndterminal aflæste måleren. I dag er fjernvarme lig med fjernaflæsning. MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK 21

24 Ernst Nielsen, varmemester. Har været ansat siden Er uddannet smed og begyndte med at svejse fjernvarmerør ude i gaderne. Kom siden ind på anlægget for at passe maskineriet. Er den af de nuværende medarbejdere, der har været der længst. Har arbejdet med alle varmeværkets brændselsformer gennem åre ne: Olie, kul, træpiller, biogas og flis. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Arbejdsdagen er alsidig man ved aldrig, hvilke udfordringer man står over for. Og det er selvfølgelig også en god arbejdsplads ellers havde jeg nok ikke været der i alle de år. Gudmund Toft Jensen, varmemester. Har været ansat siden Er uddannet elektriker og supplerer dermed den anden varmemester der er uddannet smed særdeles godt. Arbejder primært med flis-kedlerne og analyserer blandt andet de prøver, der bliver taget af hver enkelt flis-leverance. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er super. Det er frihed under ansvar. Vi går ikke hjem, hvis der er problemer, der ikke er løst. Også uden for normal arbejdstid hjælper vi hinanden, selv om man ikke nødvendigvis har vagten. 22 MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK

25 Dennis Lund, smed. Har været ansat siden Arbejder med alt ude i jorden står for renoveringer, reparationer og tilslutninger på ledningsnettet. Kender varmeværkets ledningsnet særdeles godt fra sit tidligere arbejde. Finder og udbedrer fejl hos de forbrugere, hvis anlæg ikke kører optimalt. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Jeg er absolut godt tilfreds med at være skiftet for et halvt år siden. Det er et frit arbejde, og kollegerne er flinke. MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK 23

26 De første år: Nytænkning og skepsis Landsretssagfører Erik Hermansen var den første formand i Lemvig Varmeværk. Han betegner de første år som særdeles spændende. Den første bestyrelse Den 13. juni 1963 blev der holdt stiftende generalforsamling i Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Det skete på Jespersens Hotel i Lemvig, hvor 95 interesserede dukkede op. Følgende blev valgt til den første bestyrelse: Lærer H. Mæng Bankbogholder M. Svarrer Landsretssagfører E. Hermansen Overassistent C.E. Clausen Murer Jens Kviesgaard Senere på måneden valgte Lemvig Byråd maskinsmed Johs. Byskov som Lemvig Kommunes repræsentant i varmeværkets bestyrelse. Lemvig Kommune gav en kommunegaranti på 1,5 millioner kroner som lånesikkerhed og skulle derfor have en repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Hermansen som formand. Byrådet i Lemvig var fremsynet, da det omkring 1960 udlagde et nyt område i vestbyen til beboelse. Filosofien var klar: Det var en dårlig idé med et centralvarmeanlæg i hvert enkelt hus der skulle i stedet være et fælles varmeværk og dermed kun én skorsten for alle huse i området. Området omfatter i dag Ydunsvænge, Ydunsvej, Nørmarksvej, Vinkelvej og Ydunslund. Det er naturligvis ikke alle huse i området, der er fra den tid, men det var hér på Ydunsvej 18 B at den første udgave af Lemvig Varmeværk fra 1963 lå og forsynede et forholdsvis beskedent område med varme. De første forbrugere 15 i alt lå alle på Ydunsvej. Landsretssagfører Erik Hermansen var den første formand for Lemvig Varmeværk. Bornholmerdrengen kom til Lemvig i 1953, hvor han som nyuddannet jurist fik arbejde på lands rets sag fører Frede Stentsøes advokatkontor i Skolegade. Forbedrede byens boligforhold Frede Stentsøe var meget optaget af at forbedre boligforholdene i Lemvig. De var som i resten af landet meget ringe efter krigen. Han var blandt initiativtagerne til at få bygget husene på Skrænten via en statslånsordning, fortæller Erik Hermansen, der i 1954 netop flyttede ind i et af husene på Skrænten med sin familie. De foretagsomme herrer fortsatte med at forbedre boligforholdene og med at gøre Lemvig større og det var resultatet af dét arbejde, der banede vejen for Lemvig Varmeværk. Når Erik Hermansen blev involveret i arbejdet og 24 DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS

27 endte som formand så skyldes det, at advokatkontoret i Skolegade stod for det juridiske og administrative arbejde ved udstykningen af grundene og opførelsen af varmeværket. I øvrigt var Erik Hermansen blevet partner i firmaet, så det nu hed Stentsøe & Hermansen. Der var ikke mange byer i det midt- og vestjyske, der havde et fælles varmeværk på det tidspunkt. Men Holstebro havde netop fået ét, og herfra fik vi lov til at hente en del erfaringer, siger Erik Hermansen. Varmeforsyning som offentlig sag Det blev besluttet at etablere Lemvig Varmeværk som et andelsselskab. På Lemvigegnen havde man gode erfaringer med andelsselskaber fra primært andelsmejerierne. Men selvfølgelig var der skepsis mod et fælles varmeværk. Kunne det nu også gå? Og kommunen skulle give en garanti for lånet. Skulle det offentlige blande sig i folks varmeforsyning var det ikke en privat sag? Sådan var der flere kritiske røster, men det skal man DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS 25

28 forvente, når man sætter noget nyt i gang. Det lod vi os ikke slå ud af. Vi var sikre på, at det var en god idé, fortæller Erik Hermansen. Byrådet besluttede at lave tilslutningspligt, så alle de nye huse, der blev opført i området, skulle kobles på det nye varmeværk. Kritikken var relevant På de første generalforsamlinger var der flere kritiske spørgsmål til bestyrelsen. Blandt andet til de rør, der var anlagt fra varmeværket ud til de enkelte huse. De begyndte at tære og skulle repareres. Vi tog kritikken alvorligt meget af den var helt relevant. Dengang havde vi ikke det kendskab til f.eks. behandling af rørene, som man har i dag, siger Erik Hermansen. Der kom flere og flere husstande med. Det bredte sig ud til Heldumvej. Der kom nye med, efterhånden som husejerne skulle have udskiftet deres kulfyr eller oliefyr. Kulfyr og oliefyr røg ud Da vi flyttede på Skrænten i 1954, havde vi et kulfyr i kælderen som så mange andre lemvigere. Så fik man leveret kul fra et af Lemvigs to kul-kompagnier. Efter nogle år fik vi et oliefyr, som jo først lige var kommet frem i de år. Op igennem 1960 erne var der mange, der skulle have udskiftet deres oliefyr, og så valgte de at tilslutte sig fjernevarmeværket, siger Erik Hermansen. Stort set fra begyndelsen var det første varmeværk blevet for lille, og det var desuden ikke hensigtsmæssigt, at det lå midt i et boligkvarter. Det blev besluttet at bygge på den nuværende placering på Industrivej. Det betød, at Lemvig Kommune igen måtte på banen med en kommunegaranti for det lån, der skulle til for at bygge et nyt værk. Det var ikke nogen let opgave. Flere i byrådet havde lidt svært ved at forstå, at samtlige indbyggere i kommunen skulle hæfte for, at nogle af Lemvigs borgere kunne få varme om tæerne. Men Begyndte med 15 forbrugere Lemvig Varmeværk begyndte i det små. Varmeværkets første central lå på Ydunsvej nærmere bestemt dér, hvor Ydunsvej 18 B ligger i dag. 15 husstande på Ydunsvej var de første, der blev koblet på varmeværket. Det skete i september 1963, så de 15 forbrugere var klar til den kommende fyringssæson. Forbruger nummer et var fru Baun på Ydunsvej 1. Centralen på Industrivej som fra begyndelsen blev hovedcentral blev sat i drift i marts 1964, og det gik hurtigt med få koblet nye forbrugere på. Ved udgangen af 1964 var der 207 forbrugere. Synlig rørføring om vinteren Varmeværkets første rør var ikke særlig godt isolerede, og det betød, at man om vinteren på store strækninger kunne se, hvor rørene gik. Her var sneen ganske enkelt smeltet. De første rør blev lagt i en betonkanal og isoleret med skum, og så blev der lagt en flise oven på den U-formede betonkanal. Men der opstod hurtigt revner og sprækker, så vandet kunne trænge ind, og det betød, at rørene tærede med utætheder til følge. Fjernvarmerørene blev dog hurtigt af en bedre beskaffenhed. 26 DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS

29 det endte dog med, at byrådet gav den nødvendige kommunegaranti til lånet, så vi kunne bygge varmeværket på Industrivej, fortæller Erik Hermansen. En spændende tid Han var formand frem til 1979 og altså indtil videre den formand, der har siddet længst tid på posten, 16 år. Det var absolut en spændende tid. Man skal huske på, at vi kun havde en begrænset viden til rådighed for at drive et varmeværk vi måtte selv gøre os erfaringerne, siger Erik Hermansen. Fra 1970 var Erik Hermansen ene-indehaver af advokatfirmaet, som han drev frem til 1989, hvor han solgte det til Palle Jepsen. Firmaet var i mellemtiden flyttet fra Skolegade til Vestergade. Men Erik Hermansen solgte ikke huset i Skolegade, og her bor han faktisk i dag sammen med sin hustru. Problemer med sodnedfald På generalforsamlingen i 1967 fortalte formand Erik Hermansen i sin beretning om varmeværkets problemer med sodnedfald i Industrivejskvarteret: Problemet er ikke løst endeligt endnu, men det er blevet bedre i kraft af kemikalietilsætning til olien. Sundhedskommissionen er dog stadig ikke tilfreds. Vi skal ofre en ny udforing af skorstenen med en isolationskerne. Prisen er kr. Det skulle kunne afhjælpe problemet. Han sagde videre i beretningen, at Lemvig Varmeværk ikke var ene om at have disse problemer de var velkendte fra andre varmeværker. DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS 27

30 : Biogas og østbyen kom med Det foregik ikke uden sværdslag, da Lemvig Varmeværk ifølge kommunens varmeplan skulle aftage biogas. Antallet af forbrugere voksede kraftigt, da østbyen fik mulighed for at få fjernvarme : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED

31 Egon C. Christensen kom med i bestyrelsen i 1981, og han var formand fra 1984 til I hans formandsperiode var Lemvig Varmeværk i høj grad i vælten. Varmeværket optrådte hyppigt i Lemvig Folkeblads spalter dels på grund af uoverensstemmelserne med det nye Lemvig Biogasanlæg og dels på grund af udvidelsen i østbyen, der pludselig gav et betydeligt antal nye forbrugere. I Lemvig Kommunes nye varmeplan skulle varmeværket aftage biogas og producere strøm. Derfor blev Lemvig Kraftvarme A/S dannet i 1992 som et datterselskab af Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Samtidig blev det politisk besluttet, at østbyen skulle med for at give et større forbrugergrundlag og dermed en mere rentabel drift. Spørgsmålet om biogas-prisen blev en særdeles varm sag. Jeg havde ikke og har stadig ikke noget imod biogas, men jeg følte, at vi skulle betale for høj en pris for den. Det var noget, der blev trukket ned over hovedet på varmeværket, og det var derfor, vi gjorde så meget modstand. Vi fandt det ikke rimeligt. Det var alene prisen, der var stridspunktet mellem os, siger Egon C. Christensen, der stadig husker konflikten ganske tydeligt. Langvarigt forhandlingsmøde Foruden biogasanlægget og varmeværket var det politikere og embedsmænd fra Lemvig Kommune, der var med til de lange forhandlinger, hvor det til sidst lykkedes at finde et kompromis, så Lemvig Biogasanlæg kunne blive en realitet og Lemvig Varmeværk kunne udvides med en gasmotor og samtidig begynde at producere strøm. Forhandlingerne om kontrakten med Lemvig Biogasanlæg foregik i skyggen af et ekstraordinært byrådsmøde næste dags morgen. Med kommunens beføjelser i varmeplanen var der ingen tvivl om, at varmeværket skulle bankes på plads, hvis vi ikke selv fandt en løsning. Men det gjorde vi. Vores forhandlinger varede fra kl. 14 til 23 kun afbrudt af en spisepause, fortæller Egon C. Christensen, der bestemt ikke var tilfreds med byrådets fremgangsmåde. Fra 803 til 2083 forbrugere I 1988 havde varmeværket 803 forbrugere i vestbyen. Gennem salgskampagner i 1989 og 1991 blev borgerne i østbyen inviteret ind i varmen, og det var i høj grad et tilbud, de tog imod. Antallet af forbrugere voksede til Forbrugerne i østbyen kom med uden at skulle betale tilslutningsafgift, så det var bestemt et attraktivt tilbud. De skulle kun sørge for at få gravet fra bagkanten af fortovet ind til deres eget hus og så naturligvis de indvendige installationer, der nu var nødvendige, siger Egon C. Christensen. En af udfordringerne var at få det varme vand transporteret over Lemvig Å, der løber gennem byen mellem Lem Vig og Lemvig Sø. Brændselstyper gennem årene I de 50 år har Lemvig Varmeværk brugt forskellige typer brændsel til at forsyne byens borgere med fjernvarme. Hovedbrændslet har i cirka-årstal været: : Fuelolie og senere fyringsolie : Kul : Træpiller og træbriketter : Træflis. Fuelolie er en tyktflydende olie, der skulle opvarmes før brug. Biogassen kom til i 1992 og udgør i dag cirka en fjerdedel af brændselsforbruget : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED 29

32 Som dreng i Esbjerg voksede jeg op med elværket som nabo, og jeg har altid interesseret mig for produktion af varme og strøm. Jeg gik dog primært ind i varmeværkets bestyrelse i 1981, fordi jeg gerne ville hjælpe til med finanserne. Som bankmand var det jo primært det, jeg havde forstand på. Desuden ville jeg gerne være med til at påvirke udviklingen, siger Egon C. Christensen. Overvandt teknisk forhindring Det var altid blevet betragtet som en stor, teknisk udfordring, og i gamle dage sagde man, at Lemvig Å var den naturlige grænse for varmeværkets udbredelse. Men det lykkedes at komme over åen uden at skulle lave en østeuropæisk løsning med rørføring over jorden, siger Egon C. Christensen. Bestyrelsen var blandt andet i Norge og på Færøerne for at se på den nye motor, der kunne producere strøm på biogas. Der var tale om en stor investering. Gasmotoren og de nye rørledninger i østbyen var en samlet investering i omegnen af 120 millioner kroner. Egon C. Christensen flyttede med sin familie til Lemvig i Familien byggede hus på Niels Bjerres Vej i 1967, og der blev med det samme lagt fjernvarme ind. Jeg har altid haft et positivt syn på fjernvarme, og samtidig tiltalte det mig også, at Lemvig Varmeværk var et andelsselskab jeg arbejdede jo i en bank, der var grundlagt på samme idégrundlag, siger Egon C. Christensen. Han arbejdede 43 år i Andelsbanken her på egnen var det dels i Lemvig og dels i Vemb. Han stoppede i 1988 tre måneder senere blev Andelsbanken en del af den nye Unibank (i dag Nordea). Tidskrævende formandspost Han overtog formandsposten, da formand Chr. Andersen måtte gå af i 1984 på grund af sygdom. I slutningen af 1980 erne hvor der blev forhandlet om biogasprisen og østbyen kom med blev der for alvor skruet op for arbejdskravet til formanden. Her var jeg netop stoppet på arbejdsmarkedet, og det betød, at jeg kunne bruge masser af tid på formandsposten. Det var også nødvendigt. Der ventede mange store opgaver i de følgende år. Samtidig var arbejdet i varmeværkets bestyrelse med til at give mig livskvalitet i hverdagen, nu hvor jeg var stoppet i banken. Det var spændende opgaver, fortæller Egon C. Christensen. Fra sin formandsperiode var han især glad for, at varmeprisen kunne holdes på cirka 40 øre pr. kwh. Driftsleder var god indkøber Selv om der skete store omvæltninger i disse år, hvor vi fik biogas, og østbyen blev koblet på, så kunne varmeprisen holdes på 40 øre pr. kwh. Det er jo prisen, der i den sidste ende betyder alt for forbrugerne. Det var meget flot, at prisen kunne holdes på dette lave niveau. Det kunne den især, fordi den daværende driftsleder Jens Piil var fantastisk god til at indkøbe brændsel først kul og senere biobrændsel, siger Egon C. Christensen, der ligeledes fremhæver Jens Piils evne til at få gasmotoren justeret, så den kørte helt optimal faktisk i en sådan grad at den havde den højeste udnyttelsesgrad i Danmark : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED

33 31

34 : Flis kom ind i varmen I Ole Bauns formandsperiode overgik Lemvig Varmeværk til at bruge flis som hovedbrændsel. Tingene blev undersøgt grundigt, inden varmeværket byggede det store flisanlæg. Da Ole Baun flyttede til Lemvig med sin familie i midten af 1960 erne og var på udkig efter et hus blev de ikke just anbefalet at købe et hus med fjernvarme. Nej, de velmenende råd var ikke til at tage fejl af. Hold jer fra fjernvarmen fik vi gentagne gange at vide. Varmeværket havde åbenbart ikke så godt et ry der i midten af 60 erne, siger Ole Baun og smiler ved tanken om, at han langt senere fik temmelig meget med Lemvig Varmeværk at gøre. Men ikke i de første mange år. Familien slog sig nemlig ned på Vester Lemtorp i østbyen uden for varmeværkets forsyningsområde. Da østbyen kom med i begyndelsen af 1990 erne, blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen, så østbyen også blev repræsenteret. Jeg havde selvfølgelig fulgt lidt med i debatten i avisen, hvor der var stor diskussion om den pris, som varmeværket skulle betale for biogassen. Jeg tænkte umiddelbart, at det kunne være et spændende arbejde at komme med i, siger Ole Baun. Fulgte generalforsamling på tv-skærm Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1992 på en særdeles velbesøgt generalforsamling på Industrihotellet (i dag Hotel Lidenlund), hvor der ikke var plads til alle fremmødte i den store sal. Der var en utrolig stor interesse for varmeværket. Jeg sad selv i et af de mindre lokaler og fulgte debatten på en tv-skærm. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen med omkring 400 stemmer, husker Ole Baun. Anne-Lise og Ole Baun var ikke i tvivl om, at de ville med på fjernvarmenettet, da østbyen kom med. Vi havde oliefyr og et fastbrændselfyr til træ. Træet var med til at holde varmeudgifterne nede, og jeg kunne godt lide arbejdet med træet. Men vi var klar over, at det var klogt at blive koblet på fjernvarmen, og det har vi aldrig fortrudt, siger Ole Baun, der var leder af den kommunale ungdomsskole i Lemvig, indtil han gik på pension i Han afløste Egon C. Christensen som formand i Flis var den oplagte afløser På det tidspunkt var det hovedsageligt træpiller, som varmeværket fyrede med. Brændselsfordelingen var cirka 70 procent træpiller, 20 procent biogas og 10 procent olie. Prisen på træpillerne var stigende, og vi begyndte at se os om efter alternativer, hvor flis var den mest oplagte afløser. Tingene blev undersøgt grundigt, inden der blev taget en beslutning, og den grundighed ser jeg som en stor styrke på varmeværket, siger Ole Baun, der var bevidst om, at bestyrelsen havde et stort ansvar. Vi skulle sikre, at varmeprisen fortsat kunne holdes på et fornuftigt, lavt niveau. På den måde havde vi jo direkte indflydelse på lemvigernes privatøkonomi. Så vi skulle selvfølgelig undersøge tingene til bunds, siger Ole Baun. En overgang var et anlæg til flisforgasning på tale. Et temmelig stort anlæg i størrelsesordenen 160 millioner kroner. Det var et kæmpeværk. Det var Fl. Smidth Miljø, der stod for forarbejdet. Vi var blandt andet til et møde, : FLIS KOM IND I VARMEN

35 hvor også en konsulent fra det amerikanske energiministerium deltog. Der var mulighed for EU-tilskud og tilskud fra Energistyrelsen på i alt 28 millioner kroner. Men der var for store usikkerhedsmomenter forbundet med det, og det var nok meget godt, at vi valgte almindelig flis-forbrænding dengang, siger Ole Baun. Rejste i Letland og Rusland Det var en kunst at finde den billigste flis på markedet. En opgave, som den daværende driftsleder Jens Piil var særdeles dygtig til at løse. Jens Piil rejste selv rundt i f.eks. Letland og Rusland for at finde de bedste og billigste leverandører. Jeg var med på en enkelt af turene. Det var spændende. Forhandlingerne foregik som regel på engelsk. I Rusland var der en tolk med, siger Ole Baun. I en periode blev træstammerne sejlet til Thyborøn og lavet til flis ude på havnearealet og derefter fragtet til Lemvig Varmeværk : FLIS KOM IND I VARMEN I lasten var der træpiller, mens træstammerne lå på skibsdækket. Det gjorde det meget rentabelt, at begge dele kunne fragtes på én gang, siger Ole Baun. Imponerende flot De gode indkøb var medvirkende til, at varmeprisen kunne holdes på et fornuftigt niveau. Da østbyen kom med, blev de nye forbrugere lovet en varmepris på 42 øre pr. kwh. (eks. moms, red.) så vidt jeg husker. Den kan man stort set holde i dag. Det er imponerende flot og vidner om et veldrevet varmeværk, siger Ole Baun, der kunne konstatere, at byens ejendomsmæglere op igennem 1990 erne begyndte at reklamere med, at husene havde fjernvarme i kontrast til familien Bauns ankomst til Lemvig i 1960 erne var fjernvarmen nu blevet et salgsparameter. Flis-anlægget på Lemvig Varmeværk blev taget i brug i

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund.

Forord. Egtved Varmeværk 50 år. Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Side 1 Forord Egtved Varmeværk 50 år Fjernvarmeforsyningen er efterhånden den mest almindelige opvarmningsform i større og mindre bysamfund. Siden de 17 husejere ved den stiftende generalforsamling den

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Aars Fjernvarme en varm forbindelse

Aars Fjernvarme en varm forbindelse En af pionererne fra Aars Fjernvarmecentrals første år var Anders Nielsen. Han fik driften af Fjernvarmecentralen i entreprise 1. december 1955. Fra 1. juli 1967 blev Anders Nielsen i stedet ansat som

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2015

PROFILMAGASIN MAJ 2015 PROFILMAGASIN MAJ 2015 4 Forår, fest og farver 8 Tænk på miljøet 22 Grøn gas i bilerne Fremtidens energiforsyning - KØB LOKALT OG SKAB LOKALE ARBEJDSPLADSER I disse centraliseringstider vil mange nok opfatte

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

PROFILMAGASIN DECEMBER 2014

PROFILMAGASIN DECEMBER 2014 PROFILMAGASIN DECEMBER 2014 6 Tak for ansøgningen 22 Byforskønnelse 24 CSR Awards Lokal kundeservice Vi mener, at vi som lokalt forankret selskab kan gøre det meget bedre, og vi vil gerne have, at der

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere