Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK"

Transkript

1 Når fjernvarme bliver til NÆRVARME LEMVIG VARMEVÆRK

2 De 10 HOTTE NATSÆNKNING Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen. GULVVARME Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning. RETURTEMPERATUR Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme. TEMPERATUREN 21 C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. 5% større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum. RADIATOREN Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. TERMOSTATEN Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket. Aflæs temperaturen i rummet med et termometer placeret i 1,5 m. højde. DET VARME VAND Indstil temperaturen på det var me brugs vand til C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser. Tag brusebad. Der går ca. 45 l. vand til et brusebad mod ca. 145 l. til et karbad. INDEKLIMA Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens. Undgå fugt ved at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum, at holde temperaturen over 14 C, samt at holde kolde ydervægge fri for store møbler. ISOLERING Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte anvend f.eks. tætningstape. AFLÆSNING AF FORBRUGET Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

3 Forord Når fjernvarme bliver til NÆRVARME Siden Lemvig Varmeværk blev oprettet den 13. juni 1963, har værket og forsyningsnettet gennemgået en kolossal udvikling fra varmeproduktion med olie eller kul fra fjerne himmelstrøg til brug af brændsler fra vores hjørne af landet. NÆRVARME er det også blevet i bogstaveligste forstand, da varmen jo strømmer ind, når forbrugeren åbner for radiatoren eller det varme brugsvand. I Lemvig by er vi også alle tæt på varmeproduktionen, da man fra rigtig mange husstande kan se skorstenene og følge med i, om dampen er oppe. Med denne lille bog har vi sat fokus på varmeværkets virksomhed her i jubilæumsåret - på nogle glimt fra forhistorien - og måske et par dristige drømme om fremtiden. Der er også blevet plads til et par tips og tricks til de forbrugere, der stadig kan finde et par steder, hvor der kan spares på varmen. Vi ønsker alle forbrugere til lykke med 50-års jubilæet og god læselyst. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

4 Kolofon: Tekst: Journalist Allan Damgaard Foto/billedbehandling: Fotograf Mads Krabbe Foto s. 28: Johan Gadegaard Luftfoto s. 53: Benny Vejlby Redaktion: Driftsleder Svend Erik Bjerg Journalist Allan Damgaard Bestyrelsesmedlem Niels Nørskov Stidsen Bestyrelsesformand Jens Gielsgaard (ansv.) Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Grafisk Tryk, Lemvig Omdeles gratis til samtlige husstande i Lemvig by i forbindelse med 50-års jubilæet i juni 2013

5 Indhold: De første år: Nytænkning og skepsis 24 Medarbejderne tæt på driften 9 Et varmeværk i konstant udvikling 16 Nye forbrugere kommer til 12 Forbrugernes varmeværk 5 Bestyrelsen i jubilæumsåret 19 Medarbejdere på Lemvig Varmeværk 20 Høj, højere og højest 34 Gammel kontorbygning fik nyt liv 35 Fra skov til varmt vand 36 Pludselig var der hul i græsplænen 40 Biogas en produktion uden spild 45 Bygget på den bare mark 48 Vejrprognoser styrer varmeproduktionen 50 Fjernvarmen er vejen til den grønne fremtid 52 Bestyrelsesmedlemmer : Biogas og østbyen kom med : Flis kom ind i varmen 32 Lemvig Varmeværk i nøglerolle 42

6

7 Forbrugernes varmeværk Lemvig Varmeværk a.m.b.a. er 100 procent ejet af forbrugerne. Det betyder, at forbrugerne har hånd i hanke med udviklingen. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 som et andelsselskab med begrænset ansvar deraf bogstaverne a.m.b.a. Denne selskabsform betyder, at det ene og alene er forbrugerne, der ejer Lemvig Varmeværk. Og med hensyn til det begrænsede ansvar så hæfter andelshaverne med deres indskudte kapital og ikke med hele deres formue. Formanden for Lemvig Varmeværk er godt tilfreds med, at det med denne selskabsform er forbrugerne, der ejer varmeværket 100 procent. Det betyder jo, at forbrugerne har hånd i hanke med udviklingen. Vi har jo i andre byer set, at et kommunalt varmeværk er blevet solgt til et privat firma, og FORBRUGERNES VARMEVÆRK 5

8 det er jo ikke nødvendigvis til gavn for forbrugerne, der kan risikere at skulle betale en højere varmepris i hvert fald på længere sigt, siger Lemvig Varmeværks formand Jens Gielsgaard. Lemvig Varmeværk Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet den 13. juni Det første varmeværk lå på Ydunsvej 18 B med tilslutning fra 15 forbrugere på vejen. Den øverste myndighed Generalforsamlingen er andelsselskabets øverste myndighed, og det er her, at forbrugerne kan gøre deres indflydelse gældende. Hvis forbrugerne er utilfredse med den siddende bestyrelse, så kan de jo til en hver tid afsætte bestyrelsen på en generalforsamling og indsætte nye forbrugere i bestyrelsen. Jeg har det fint med, at bestyrelsen på den måde kan væltes, hvis vi ikke gør det godt nok, siger Jens Gielsgaard. Antallet af fremmødte til generalforsamlingen ligger i disse år på forbrugere, men det har før været Der kom hurtigt nye forbrugere til i området, og i 1963/64 blev den første bygning på den nuværende placering på Industrivej bygget. Bygningen blev taget i brug i marts Det første varmeværk på Ydunsvej fungerede som hjælpecentral frem til 1970 erne det blev i 1977 solgt til beboelse var et centralt år i varmeværkets historie. Datterselskabet Lemvig Kraftvarme A/S blev dannet, og kraftvarmeværket begyndte at modtage biogas til produktion af strøm. Samtidig kom beboerne i østbyen med. Det betød, at antallet af forbrugere over få år voksede fra 825 til Antal forbrugere pr. den 1. maj 2013: Det er en dækningsprocent på cirka 98 i Lemvig by. Antal medarbejdere: 7. Hovedbrændsel: Træflis. 6 FORBRUGERNES VARMEVÆRK

9 højere oppe det var det f.eks. i begyndelsen af 1990 erne, hvor Lemvig Varmeværk skulle aftage biogas og østbyen skulle kobles på. Det er gennemskueligt Bestyrelsesmedlem Niels Stidsen er også meget glad for denne selskabsform, som efter hans mening giver en række fordele. Det gælder f.eks. i forhold til gennemskuelighed. Alt er åbent i forhold til f.eks. varmeværkets regnskaber og økonomi. Hvis man har lyst til det, så kan man som forbruger få indsigt i de ting, man måtte ønske. Offentlighedsloven gælder på dette område. Hvis varmeværket f.eks. havde været ejet af kommunen eller et større selskab, så havde det formentlig været sværere at gennemskue økonomien, siger Niels Stidsen. Han tilføjer, at forbrugerne også selv kan bestemme, hvordan tingene skal organiseres. Det er Lemvig Kommune, der laver den varmeplan, som vi selvfølgelig skal følge, men forbrugerne har stor indflydelse på, hvordan varmeværket skal drives, og hvad der skal prioriteres højest, siger Niels Stidsen. Han tør godt kalde Lemvig Varmeværk for et meget veldrevet varmeværk, og det er noget, der smitter positivt af på ejendomspriserne på byens huse. Jeg mener helt klart, at en billig og sikker varmeforsyning er med til at hæve boligpriserne i Lemvig, siger Niels Stidsen. Ledningsnettet Varmeværkets ledningsnet er forgrenet over hele byen. Det består af 60 kilometer hovedledninger og 42 kilometer stikledninger. FORBRUGERNES VARMEVÆRK 7

10 Medarbejderne tæt på driften Driftsleder Svend Erik Bjerg betegner varmeværket som værende for lille, hvis der på et tidspunkt skal kobles væsentligt flere forbrugere på. Han finder det vigtigt, at medarbejderne kender varmeværkets nøgletal, og så er han glad for selv at være en del af vagtholdet. Sælger grøn strøm til englænderne Her i jubilæumsåret har Lemvig Varmeværk indgået en aftale med det danske selskab Danske Commodities om at sælge grøn strøm til englænderne. De engelske virksomheder er blevet pålagt at nedbringe deres energiforbrug eller alternativt købe strøm fremstillet på en miljøvenlig måde også kaldet grøn strøm. Lemvig Varmeværk er netop blevet certificeret til at sælge grøn strøm, fordi strømmen produceres på biogas. Det giver Lemvig Varmeværk en merindtægt på cirka kroner om året, uden at varmeværket skal foretage sig andet, end det tidligere har gjort ved produktionen af strøm. Da Svend Erik Bjerg nærmede sig 15 års ansættelse på Cheminova, stod det mere og mere klart: Jeg er glad for at være her, men jeg ønsker ikke 15 år mere det samme sted. Da så stillingen som driftsleder på Lemvig Varmeværk dukkede op, tænkte jeg: Det er en ønskestilling, som jeg meget gerne vil have, siger 48-årige Svend Erik Bjerg. I juni 2012 afløste han Jens Piil som driftsleder på Lemvig Varmeværk Jens Piil havde tidligere det år fejret 25 års jubilæum. Svend Erik Bjerg kom fra en stilling som leder af det fælles forsyningsanlæg på Cheminova. Han er uddannet maskinmester i Aalborg, og efter nogle år på langfart med A.P. Møller vendte han i 1995 tilbage til Lemvigegnen. Han bor med sin familie i Ramme. Han er oprindeligt uddannet maskinarbejder hos Anker Jacobsen på havnen i Lemvig. Jeg valgte at læse til maskinmester, fordi jeg fik ødelagt mit knæ ved fodbold og ikke længere kunne holde til det fysiske arbejde som skibsmontør, fortæller Svend Erik Bjerg. Det var en omvæltning at komme fra den store arbejdsplads Cheminova med cirka 840 ansatte til Lemvig Varmeværk, hvor der er syv medarbejdere driftslederen medregnet. Det var dog en større omvæltning at komme fra søen til Cheminova. Som en lille familie Vi er jo nærmest som en lille familie her på varmeværket. Vi er åbne over for hinanden vi snakker lige til hinanden. Der er ingen skjulte dagsordener. Det er vigtigt, at medarbejderne har så mange informationer som muligt. Derfor skal de også kende de såkaldte KPI-tal altså en slags nøgletal. Her kan de hele tiden følge produktion og forbrug, siger Svend Erik Bjerg. Det er et særdeles vigtigt værktøj i hverdagen. Ved at følge produktion og forbrug nøje kan vi hurtigt opdage fejl. Det kan f.eks. være vores vandforbrug. Hvis vi i én uge ligger væsentligt over de andre uger, 8 MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN

11 så må det skyldes en fejl. Det er vigtigt at få rettet fejlene, så vores drift kører så optimal som muligt, siger driftslederen. Vi må ikke spare os ihjel Det er hans filosofi, at man skal være omkostningsbevidst, men at man samtidig ikke må spare sig ihjel. Ind imellem er vi nødt til at acceptere, at der kommer høje regninger. Man skal ikke være bange for at bruge penge, men selvfølgelig skal der være fornuft bag handlingen. Mange gange kan det vise sig, at det på den lange bane godt kan betale sig at tage nogle lidt større udgifter her og nu. Det er det, man hos A.P. Møller kalder rettidig omhu. Det betaler sig på læn - gere sigt, siger Svend Erik Bjerg. Lemvig Varmeværk kører efterhånden tæt på maksimal kapacitet der kan ikke kobles væsentligt flere forbrugere på. Det er varmeværket ganske enkelt for lille til. Efterhånden er det jo næsten alle i Lemvig by, der er koblet på varmeværket. Tilslutningsprocenten ligger på Så med hensyn til størrelsen kan man sige, at varmeværket er blevet offer for sin egen succes. Varmeværket har været veldrevet i mange år takket MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN 9

12 være min forgænger Jens Piil, siger Svend Erik Bjerg. Han kalder det blandt andet fremsynet, at varmeværket tilskyndet af Jens Piil og besluttet af bestyrelsen tilbød nye forbrugere at komme gratis med. Fremsynet tankegang Det var rigtig godt set. Der er måske nogle af de gamle forbrugere, som har syntes, at det var et lige lovligt flot tilbud, men set i et større perspektiv var det selvfølgelig helt rigtigt, fordi varmeværket på den måde er sikret en større, fast indtægt, da hver forbruger betaler en kvadratmeterpris for at være tilkoblet. Set på den lange bane er det en god forretning, siger Svend Erik Bjerg. Her i varmeværkets jubilæumsår har Lemvig Kommune hyret Planenergi til at se på den fremtidige varmeforsyning i Lemvig Kommune. Det er blandt andet et politisk ønske, at varmeprisen skal være nogenlunde ensartet i Lemvig Kommune. Det er den ikke i øjeblikket, hvor blandt andre forbrugere ved det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Nørre Nissum betaler en betydelig højere varmepris end f.eks. i Lemvig. Hvis f.eks. beboerne i Nørre Nissum skal have varmt vand fra Lemvig Varmeværk og det vil der ikke være tekniske problemer forbundet med så vil det kræve en udvidelse af Lemvig Varmeværk. Det kan lade sig gøre at udvide på vores nuværende placering, men det er måske mere fremsynet at bygge et nyt varmeværk uden for byen, siger Svend Erik Bjerg. Et nyt varmeværk der ifølge driftslederen vil koste i omegnen af 80 millioner kroner vil så kunne holde de næste år. Det er selvfølgelig en stor investering, men det er ikke noget, som forbrugerne vil mærke nævneværdigt, vurderer Svend Erik Bjerg. Driftsledere gennem 50 år Man kan ikke beskylde driftslederne på Lemvig Varmeværk for at løbe af pladsen. Indtil videre har der kun været fire: : Kruse Skovgaard : Willy Schmidt : Jens Piil : Svend Erik Bjerg 10 MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN

13 Godt funderet med træflis Han betegner Lemvig Varmeværk som godt funderet med træflis som hovedbrændsel. Der er mange varmeværker i Danmark, der fyrer med træflis, og man kan selvfølgelig spørge sig selv, om der er træflis nok inden for landets grænser til varmeværkernes forbrug. Det tror jeg, der vil være på længere sigt. Skovdyrkerne kan fordoble produktionen af træ, hvis de blot har en garanti for, at der også er købere til træet i den anden ende, siger Svend Erik Bjerg, og tilføjer, at det kan blive nødvendigt at købe udenlandsk træ/træflis i en årrække, indtil den danske træproduktion er kommet op på et højere niveau. Havde vi ikke haft træflis, så havde vi ikke kunnet holde varmeprisen på det nuværende, fornuftige niveau, siger Svend Erik Bjerg. Sommer kontra vinter Der er naturligvis stor forskel på forbruget om sommeren og vinteren på Lemvig Varmeværk. På en rigtig kold vinterdag med en væmmelig østenvind er varmeproduktionen cirka syv gange højere end på en behagelig sommerdag, hvor lune østenvinde blæser ned over byen. Om sommeren kan varmeværket nøjes med at fyre med biogas, mens der på en isnende vinterdag er fuldt tryk på de to fliskedler, biogasmotoren kører for fulde omdrejninger, og der er brug for enten træpiller eller rapsolie til at give en hjælpende hånd. Skal glemme småfnidder Han har gennem årene læst avisartiklerne om konflikten mellem varmeværket og biogasanlægget en konflikt, der med jævne mellemrum er blusset op igen. Dog aldrig med samme styrke som i begyndelsen af 1990 erne. Det bliver ikke Svend Erik Bjerg, der puster til ilden. Vi skal glemme det småfnidder, der gennem årene har været mellem varmeværket og biogasanlægget. Det er politisk besluttet, at vi skal aftage biogas, og det er ikke en beslutning, vi kan ændre. Hvis vi bruger 85 procent af vores tid på at tale om biogas der udgør en fjerdedel af vores brændsel så bruger vi vores tid forkert, siger Svend Erik Bjerg. Han er meget glad for skiftet til varmeværket. Der er nogen, der har sagt til mig: Du kommer til at kede dig på varmeværket hvor svært kan det være at drive sådan et varmeværk. Jeg keder mig på ingen måde. Man forestiller sig ikke alt det, der ligger bag, inden det varme vand løber ud af hanen hos forbrugerne, siger Svend Erik Bjerg, og nævner indkøb af brændsel og optimering af driften som to meget spændende og afgørende områder for varmeprisen. Vagttjans giver forståelse Svend Erik Bjerg er selv én af fire medarbejdere, der udgør vagtholdet. De kan tilkaldes, hvis der uden for normal arbejdstid er driftsproblemer. De har vagten en uge ad gangen. Jeg er glad for at være en del af vagtholdet. På den måde får jeg en bedre føling med produktionen. Jeg har jo ikke min daglige gang på anlægget. Hvis man har stået med et problem en nat kl. 4, så har man som driftsleder også en større forståelse for, at det pågældende problem skal løses med det samme dagen efter, siger Svend Erik Bjerg og smiler. I øvrigt bliver den vagthavende i nær fremtid udstyret med en ipad, så han hjemmefra kan koble sig på anlægget. Det betyder, at nogle af driftsproblemerne vil kunne løses hjemmefra. MEDARBEJDERNE TÆT PÅ DRIFTEN 11

14 Nye forbrugere kommer til Ingrid Winther var ked af olieprisens himmelflugt, og i Lemvig Valgmenighedskirke gav elvarmen store temperatursvingninger. De valgte begge af skifte til fjernvarme. Selv om Lemvig Varmeværk har en dækningsprocent på 98 procent af de potentielle forbrugere i Lemvig by, så kommer der stadig nye forbrugere til. De kommer drypvis, og her i jubilæumsåret har antallet af forbrugere sneget sig op på 3034 pr. den 1. maj Ingrid Winther på Heldumvej er blandt de nye forbrugere. Det er cirka et år siden, hun kom på. Hun flyttede sammen med sin familie ind i huset i 1979, og de har altid fyret med olie. I dag bor hun alene i huset. Oliepriserne har jo været på himmelflugt i nogle år, og jeg havde overvejet i et stykke tid at skifte til fjernvarme. Så en dag kom der et brev fra varmeværket, hvor jeg blev inviteret til åbent hus, og hvor jeg i den forbindelse kunne få et tilbud om at skifte til fjernvarme, fortæller Ingrid Winther. Det kom meget belejligt. En stor besparelse Så var det jo oplagt at få gjort noget ved det. Og det gik hurtigt. Jeg havde besøg af Thomas (varmeværkets ledningsmester Thomas Byskov, red.), og på hans beregninger kunne jeg godt se, at der var en stor besparelse. Jeg skrev under, og samtidig krævede jeg, at det skulle gå hurtigt med at få lavet tilslutningen, siger Ingrid Winther, der ikke ønskede, at haven skulle ligne et åbent krater i længere tid end højest nødvendigt. Flere forbrugere Lemvig Varmeværk får stadig flere forbrugere: Årstal forbrugere 2008: : : : : maj 2013: 3034 I 2012 var det samlede, opvarmede areal på kvadratmeter en stigning på 5,5 procent i forhold til NYE FORBRUGERE KOMMER TIL

15 Hele tilslutningen var overstået på fem dage. Et pænt stykke arbejde, siger Ingrid Winther, der her i skrivende stund netop har fået opgørelsen over det første års varmeforbrug som fjernvarmekunde. Hun er ikke i tvivl om, at hun har sparet en klækkelig sum ved opvarmningen af det 200 kvadratmeter store hus. Usædvanlig lang vinter Det har været en usædvanlig lang vinter i år. Jeg tør ikke tænke på, hvad det ville have kostet, hvis jeg skulle have fyret med olie, siger Ingrid Winther, der også er godt tilpas med at tænke på det miljøvenlige i skiftet fra olie til fjernvarme. Hos Lemvig Valgmenighedskirke var skiftet fra el til fjernvarme. Da der alligevel skulle graves i gaden, kom varmeværkets ledningsmester Thomas Byskov med en forespørgsel til valgmenigheden: Er det nu, der skal laves en beregning på, hvad det vil koste at skifte fra elvarme til fjernvarme i kirken? NYE FORBRUGERE KOMMER TIL 13

16 Sådan finder vi frem til varmens pris Forbrugernes betaling for fjernvarmen skal præcis dække de omkostninger, der er ved at fremstille varmen og pumpe den rundt til forbrugerne. Det er bestemt i Varmeforsyningsloven, hvor der også er gjort rede for, hvordan man kan sikre, at der ikke kommer voldsomme udsving i prisen fra år til år. Men det skal altid ende med, at forbrugernes indbetalinger svarer til de udgifter, der har været ved at holde varmeværket i gang. Det kaldes hvile-i-sig-selv der er ingen, der skal have et overskud ud af varmeværket. Er der opkrævet for meget eller for lidt, skal det indregnes i forbrugernes betalinger det følgende år. Sådan findes prisen - eksempel: Det er almindeligvis kun forbrugsafgiften, der reguleres ved budgetlægningen hvert år, og det har været muligt at holde en næsten fast pris på ca. 40 øre + moms pr. aftaget kwh. I år bliver afgifterne ændret, så forbrugerne må regne med fremover at skulle betale yderligere energiafgifter oven i varmeprisen. Det statslige Energitilsynet overvåger, at varmeforbrugere tilsluttet fællesanlæg betaler den rigtige pris altså også vores varmepris her i Lemvig. 14 NYE FORBRUGERE KOMMER TIL

17 Lemvig Valgmenighed var ikke ubekendt med fjernvarme. Der var fjernvarme i både kirkehuset og præsteboligen. Men ikke i kirken. En god investering Vi kunne hurtigt se på beregningerne, at det var fordelagtigt at skifte. Investeringen ved at skifte fra elvarme til fjernvarme er tjent ind på cirka fire år, så det tog ikke lang tid for bestyrelsen at beslutte at skifte, siger formanden for Lemvig Valgmenighed, Daniel Eiler. Nu står temperaturen i kirken konstant til grader, og få timer før gudstjenesten skruer Daniel Eiler op for temperaturen hjemme fra sin computer. Så er der en behagelig temperatur, når kirkegængerne dukker op. Tidligere havde vi slukket for elvarmen, når der ikke var gudstjeneste. Vi sparede mere på varmen, da vi havde elvarme, og det var sikkert ikke sundt for bygningen med disse temperatursvingninger. Så vi er bestemt godt tilfreds med skiftet, siger Daniel Eiler. NYE FORBRUGERE KOMMER TIL 15

18 Et varmeværk i konstant udvikling Varmeværkets bestyrelse har en klar mission: Varmeprisen skal være så lav som muligt, og forsyningssikkerheden skal være så høj som muligt. Vi brænder for det. Ellers sad vi her ikke, svarer formand Jens Gielsgaard på spørgsmålet om, hvorfor han vælger at bruge så meget tid på bestyrelsesarbejde i Lemvig Varmeværk. Han blev valgt ind i 1999, og har været formand siden 2007, hvor han afløste Ole Baun. Bestyrelsen tager sig af de store linjer i varmeværkets drift. Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for et varmeværk i konstant udvikling. Desuden kommer der ofte ny lovgivning, som bestyrelsen skal forholde sig til og forsøge at matche til størst mulig gavn for Lemvig Varmeværk. Et konkret eksempel her i jubilæumsåret er den såkaldte NOx-afgift, som blandt andet kraftvarmeværker og dermed også Lemvig Varmeværk skal betale. NOx-afgiften er en afgift på sundhedsskadelige kvælstofilter. I dag betaler vi forholdsvis mange penge i NOx-afgift. Det er flere hundrede tusinde kroner om året. Den afgift vil vi gerne have fjernet, og det kan vi også, hvis vi installerer et NOx-anlæg på vores gasmotor, der producerer strøm. Det er et anlæg, der svarer til et partikelfilter på en bil, siger Jens Gielsgaard. Et dilemma Men her er det så, at dilemmaet dukker op i bestyrelsen. Et sådant anlæg koster nemlig omkring to millioner kroner, og spørgsmålet er, om det kan betale sig at sætte det på en gasmotor, der er omkring 20 år gammel. Det var i 1992, at Lemvig Kraftvarme blev stiftet, og den dengang nye gasmotor begyndte at producere strøm på biogas. Måske er det en bedre forretning at investere i en helt ny gasmotor til syv-otte millioner kroner. En ny motor har ikke den NOx-udledning, som den gamle motor har. Men problemet er, at vi ikke kender omfanget af den fremtidige gas-leverance. Hvordan ser den ud i forhold til den mængde, vi modtager i dag? Det er afgørende for, hvor stor en motor vi skal have, fortæller Jens Gielsgaard som et konkret eksempel på en af de problem-stillinger, som varmeværkets bestyrelse står over for. Mange kompetencer Der skal således ofte træffes svære beslutninger med vidtrækkende konsekvenser, og i den forbindelse er formanden glad for, at bestyrelsen er bredt sammensat. Vi er heldigvis en bestyrelse, hvor mange forskellige kompetencer er repræsenteret. Det er også nødvendigt. Det bliver mere og mere kompliceret at drive et varmeværk, og der stilles større og større krav til bestyrelsesmedlemmerne, siger formand Jens Giels - gaard, der som det eneste bestyrelsesmedlem mod ta ger et honorar for sit arbejde. Han betegner det som et stort ansvar at sidde i bestyrelsen en bestyrelse, der i forhold til varmeprisen har direkte indflydelse på lemvigernes privatøkonomi. En klar mission Der skal ikke herske tvivl om bestyrelsens mission. Vi skal sørge for, at varmeprisen er så lav som muligt, og samtidig arbejder vi på, at varmeværket har så høj 16 ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING

19 en grad af forsyningssikkerhed som muligt, siger Jens Gielsgaard. Det er ifølge formanden også derfor, at der ofte opstår diskussioner mellem Lemvig Varmeværk på den ene side og Lemvig Kommune og Lemvig Biogasanlæg på den anden side. Biogas er god ting, og jeg kan sagtens se, at det gavner miljøet. Men jeg mener ikke, at varmeværkets forbrugere skal betale prisen for et bedre miljø. Det må være noget, som alle skal bidrage til. Det er derfor, at prisen på biogassen jævnligt er til diskussion, siger Jens Gielsgaard. Hvis det stod til ham, så blev der lavet en anden konstruktion, så varmeværket i højere grad fik indflydelse på driften på biogasanlægget. Spændende fremtidstanker Jeg har før foreslået ideen om at et Energicenter Rom. Så skulle et nyt varmeværk ligge ved siden af biogasanlægget, og så skulle der være en form for fælles drift, mens biogasanlægget fortsat var ejet af landmændene. Hvis vi lå dér, så var det i hvert fald ikke nogen ulempe i forhold til måske at skulle forsyne både Nørre Nissum, Fabjerg, Rom og Lomborg med varme i fremtiden, siger Jens Gielsgaard. Han understreger, at det selvfølgelig er fremtidstanker. Spændende fremtidstanker i et jubilæumsår. Det er et kig i krystalkuglen for at finde svar på de spørgsmål, der uundgåeligt vil dukke op i fremtiden. Der foreligger ikke noget konkret i den retning. Samtidig vil jeg også gerne slå fast apropos vores mis- ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING 17

20 sion: Vi vil aldrig gå med til en løsning, der stiller vores nuværende forbrugere dårligere, end de er i dag. Hvis Lemvig Varmeværk skal udvide til nogle af omegnsbyerne, så skal det være fordi, at det giver en mere rentabel drift og dermed er en bedre forretning for Lemvig Varmeværk, siger formanden. Jens Gielsgaard er altid på varmeværket mindst én gang om ugen. Han skønner, at han i gennemsnit bruger 10 timer om ugen på bestyrelsesarbejdet. Følger udviklingen tæt Jeg deltager i kurser og møder i Dansk Fjernvarme, så vi i bestyrelsen hele tiden er up to date med de ting, der rører sig i branchen. Der sker hele tiden en udvikling, som vi skal forholde os til, siger Jens Gielsgaard og fremhæver det tætte samarbejde med driftsleder Svend Erik Bjerg og de øvrige medarbejdere som nøglen til et godt sammenspil mellem bestyrelse og varmeværk. Bestyrelsen har et driftsudvalg bestående af Jens Gielsgaard, Jens Visholm Thomsen og Sonny Finn Jørgensen. De tager sig f.eks. af driftsmæssige forhold, der ikke kan vente til et kommende bestyrelsesmøde. Det er blandt andet på brændselssiden, at der sker en udvikling. Her er Lemvig Varmeværk i øjeblikket godt funderet med flis som hovedbrændsel. Men det er ikke sikkert, at det ser sådan ud om 10 år. Det kan måske være, at energiafgrøder bliver en mulighed f.eks. pil eller poppel, der vokser hurtigt. Det kan også være solceller. Vi må se, hvordan udviklingen går og så vælge, hvad vi vil satse på, siger Jens Gielsgaard, der før har lavet sjov med, at bestyrelsen jo også kunne rejse til Sydafrika for at se på kakaoskaller som et muligt brændselsemne. Jens Gielsgaard er forretningsfører for Lemvig Boligforening og Boligselskabet af Formænd i 50 år I de første 50 år har Lemvig Varmeværk haft følgende formænd: : Erik Hermansen : Christian Andersen : Egon C. Christensen : Ole Baun : Jens Gielsgaard Antal forbrugere Antallet af forbrugere ved Lemvig Varmeværk er generelt vokset støt og roligt igennem de 50 år. Der er dog et enkelt år med en markant fremgang nemlig fra 1992 til 1993, hvor beboerne i østbyen fik mulighed for at blive kob let på fjernvarmenettet. Og i stort omfang sagde ja tak til tilbuddet. Udviklingen i antal forbrugere har været følgende: 18 ET VARMEVÆRK I KONSTANT UDVIKLING

21 Bestyrelsen i jubilæumsåret Her i jubilæumsåret 2013 har Lemvig Varmeværk følgende bestyrelse: Formand Jens Gielsgaard Næstformand Jens Visholm Thomsen Sonny Finn Jørgensen Erik Bach Anne-Grethe Christensen Niels Nørskov Stidsen Steffen Damsgaard Sidstnævnte er Lemvig Kommunes repræsentant i bestyrelsen. Driftsleder Sved Erik Bjerg deltager også i bestyrelsens møder. BESTYRELSEN I JUBILÆUMSÅRET 19

22 Medarbejdere på Lemvig Varmeværk Bodil Kristensen, kontorassistent. Har været ansat siden Har kontakten til forbrugerne. Står blandt andet for at udsende de 10 årlige a conto-opkrævninger. Har med aflæsning ved fraflytninger at gøre. Står for forbrugernes årsopgørelser og det praktiske omkring generalforsamlingen. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er en god arbejdsplads. Man får lov til at arbejde meget selvstændigt med det ansvar, det medfører. Thomas Byskov, ledningsmester og energirådgiver. Har været ansat siden Står for alt uden for bygningen. Det kan f.eks. være en læk i rørsystemet noget, som varmeværkets medarbejdere ofte selv kan udbedre. Er opsøgende over for nye forbrugere og kommer med besparende energi-råd til forbrugerne. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Den er god, fordi arbejdsdagen er udfordrende. Der er sjældent to dage, der er ens. Det kan jeg godt lide. 20 MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK

23 Else Marie Pedersen, kontorassistent. Har været ansat siden Står for finansdelen af kontorarbejdet. Det vil sige, at hun tager sig af bogholderiet og står for varmeværkets regnskab. Laver momsafregning og har overblikket over likviditeten. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er et dejligt sted. Det skyldes nok især den store grad af selvstændighed hvis man får lavet sine ting, så er der ingen, der blander sig. Fjernaflæsning af målerne Inden for de seneste år har Lemvig Varmeværk taget en ny teknologi i brug: Fjernaflæsning af målerne ved hjælp af en radiosender.. Det gør aflæsningsarbejdet meget lettere. I løbet af en computer-kørsel natten over er alle forbrugernes tal inde i systemet, så der kan laves en opgørelse over årets forbrug. Ved fraflytning kan varmeværkets personale ligeledes aflæse måleren på deres computer. Tidligere var aflæsningsproceduren meget arbejdskrævende. Varmeværket havde allieret sig med et team af efterlønnere og pensionister, der rent fysisk besøgte hver eneste forbruger og ved hjælp af en håndterminal aflæste måleren. I dag er fjernvarme lig med fjernaflæsning. MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK 21

24 Ernst Nielsen, varmemester. Har været ansat siden Er uddannet smed og begyndte med at svejse fjernvarmerør ude i gaderne. Kom siden ind på anlægget for at passe maskineriet. Er den af de nuværende medarbejdere, der har været der længst. Har arbejdet med alle varmeværkets brændselsformer gennem åre ne: Olie, kul, træpiller, biogas og flis. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Arbejdsdagen er alsidig man ved aldrig, hvilke udfordringer man står over for. Og det er selvfølgelig også en god arbejdsplads ellers havde jeg nok ikke været der i alle de år. Gudmund Toft Jensen, varmemester. Har været ansat siden Er uddannet elektriker og supplerer dermed den anden varmemester der er uddannet smed særdeles godt. Arbejder primært med flis-kedlerne og analyserer blandt andet de prøver, der bliver taget af hver enkelt flis-leverance. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Det er super. Det er frihed under ansvar. Vi går ikke hjem, hvis der er problemer, der ikke er løst. Også uden for normal arbejdstid hjælper vi hinanden, selv om man ikke nødvendigvis har vagten. 22 MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK

25 Dennis Lund, smed. Har været ansat siden Arbejder med alt ude i jorden står for renoveringer, reparationer og tilslutninger på ledningsnettet. Kender varmeværkets ledningsnet særdeles godt fra sit tidligere arbejde. Finder og udbedrer fejl hos de forbrugere, hvis anlæg ikke kører optimalt. Hvordan er Lemvig Varmeværk som arbejdsplads? Jeg er absolut godt tilfreds med at være skiftet for et halvt år siden. Det er et frit arbejde, og kollegerne er flinke. MEDARBEJDERE PÅ LEMVIG VARMEVÆRK 23

26 De første år: Nytænkning og skepsis Landsretssagfører Erik Hermansen var den første formand i Lemvig Varmeværk. Han betegner de første år som særdeles spændende. Den første bestyrelse Den 13. juni 1963 blev der holdt stiftende generalforsamling i Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Det skete på Jespersens Hotel i Lemvig, hvor 95 interesserede dukkede op. Følgende blev valgt til den første bestyrelse: Lærer H. Mæng Bankbogholder M. Svarrer Landsretssagfører E. Hermansen Overassistent C.E. Clausen Murer Jens Kviesgaard Senere på måneden valgte Lemvig Byråd maskinsmed Johs. Byskov som Lemvig Kommunes repræsentant i varmeværkets bestyrelse. Lemvig Kommune gav en kommunegaranti på 1,5 millioner kroner som lånesikkerhed og skulle derfor have en repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Hermansen som formand. Byrådet i Lemvig var fremsynet, da det omkring 1960 udlagde et nyt område i vestbyen til beboelse. Filosofien var klar: Det var en dårlig idé med et centralvarmeanlæg i hvert enkelt hus der skulle i stedet være et fælles varmeværk og dermed kun én skorsten for alle huse i området. Området omfatter i dag Ydunsvænge, Ydunsvej, Nørmarksvej, Vinkelvej og Ydunslund. Det er naturligvis ikke alle huse i området, der er fra den tid, men det var hér på Ydunsvej 18 B at den første udgave af Lemvig Varmeværk fra 1963 lå og forsynede et forholdsvis beskedent område med varme. De første forbrugere 15 i alt lå alle på Ydunsvej. Landsretssagfører Erik Hermansen var den første formand for Lemvig Varmeværk. Bornholmerdrengen kom til Lemvig i 1953, hvor han som nyuddannet jurist fik arbejde på lands rets sag fører Frede Stentsøes advokatkontor i Skolegade. Forbedrede byens boligforhold Frede Stentsøe var meget optaget af at forbedre boligforholdene i Lemvig. De var som i resten af landet meget ringe efter krigen. Han var blandt initiativtagerne til at få bygget husene på Skrænten via en statslånsordning, fortæller Erik Hermansen, der i 1954 netop flyttede ind i et af husene på Skrænten med sin familie. De foretagsomme herrer fortsatte med at forbedre boligforholdene og med at gøre Lemvig større og det var resultatet af dét arbejde, der banede vejen for Lemvig Varmeværk. Når Erik Hermansen blev involveret i arbejdet og 24 DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS

27 endte som formand så skyldes det, at advokatkontoret i Skolegade stod for det juridiske og administrative arbejde ved udstykningen af grundene og opførelsen af varmeværket. I øvrigt var Erik Hermansen blevet partner i firmaet, så det nu hed Stentsøe & Hermansen. Der var ikke mange byer i det midt- og vestjyske, der havde et fælles varmeværk på det tidspunkt. Men Holstebro havde netop fået ét, og herfra fik vi lov til at hente en del erfaringer, siger Erik Hermansen. Varmeforsyning som offentlig sag Det blev besluttet at etablere Lemvig Varmeværk som et andelsselskab. På Lemvigegnen havde man gode erfaringer med andelsselskaber fra primært andelsmejerierne. Men selvfølgelig var der skepsis mod et fælles varmeværk. Kunne det nu også gå? Og kommunen skulle give en garanti for lånet. Skulle det offentlige blande sig i folks varmeforsyning var det ikke en privat sag? Sådan var der flere kritiske røster, men det skal man DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS 25

28 forvente, når man sætter noget nyt i gang. Det lod vi os ikke slå ud af. Vi var sikre på, at det var en god idé, fortæller Erik Hermansen. Byrådet besluttede at lave tilslutningspligt, så alle de nye huse, der blev opført i området, skulle kobles på det nye varmeværk. Kritikken var relevant På de første generalforsamlinger var der flere kritiske spørgsmål til bestyrelsen. Blandt andet til de rør, der var anlagt fra varmeværket ud til de enkelte huse. De begyndte at tære og skulle repareres. Vi tog kritikken alvorligt meget af den var helt relevant. Dengang havde vi ikke det kendskab til f.eks. behandling af rørene, som man har i dag, siger Erik Hermansen. Der kom flere og flere husstande med. Det bredte sig ud til Heldumvej. Der kom nye med, efterhånden som husejerne skulle have udskiftet deres kulfyr eller oliefyr. Kulfyr og oliefyr røg ud Da vi flyttede på Skrænten i 1954, havde vi et kulfyr i kælderen som så mange andre lemvigere. Så fik man leveret kul fra et af Lemvigs to kul-kompagnier. Efter nogle år fik vi et oliefyr, som jo først lige var kommet frem i de år. Op igennem 1960 erne var der mange, der skulle have udskiftet deres oliefyr, og så valgte de at tilslutte sig fjernevarmeværket, siger Erik Hermansen. Stort set fra begyndelsen var det første varmeværk blevet for lille, og det var desuden ikke hensigtsmæssigt, at det lå midt i et boligkvarter. Det blev besluttet at bygge på den nuværende placering på Industrivej. Det betød, at Lemvig Kommune igen måtte på banen med en kommunegaranti for det lån, der skulle til for at bygge et nyt værk. Det var ikke nogen let opgave. Flere i byrådet havde lidt svært ved at forstå, at samtlige indbyggere i kommunen skulle hæfte for, at nogle af Lemvigs borgere kunne få varme om tæerne. Men Begyndte med 15 forbrugere Lemvig Varmeværk begyndte i det små. Varmeværkets første central lå på Ydunsvej nærmere bestemt dér, hvor Ydunsvej 18 B ligger i dag. 15 husstande på Ydunsvej var de første, der blev koblet på varmeværket. Det skete i september 1963, så de 15 forbrugere var klar til den kommende fyringssæson. Forbruger nummer et var fru Baun på Ydunsvej 1. Centralen på Industrivej som fra begyndelsen blev hovedcentral blev sat i drift i marts 1964, og det gik hurtigt med få koblet nye forbrugere på. Ved udgangen af 1964 var der 207 forbrugere. Synlig rørføring om vinteren Varmeværkets første rør var ikke særlig godt isolerede, og det betød, at man om vinteren på store strækninger kunne se, hvor rørene gik. Her var sneen ganske enkelt smeltet. De første rør blev lagt i en betonkanal og isoleret med skum, og så blev der lagt en flise oven på den U-formede betonkanal. Men der opstod hurtigt revner og sprækker, så vandet kunne trænge ind, og det betød, at rørene tærede med utætheder til følge. Fjernvarmerørene blev dog hurtigt af en bedre beskaffenhed. 26 DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS

29 det endte dog med, at byrådet gav den nødvendige kommunegaranti til lånet, så vi kunne bygge varmeværket på Industrivej, fortæller Erik Hermansen. En spændende tid Han var formand frem til 1979 og altså indtil videre den formand, der har siddet længst tid på posten, 16 år. Det var absolut en spændende tid. Man skal huske på, at vi kun havde en begrænset viden til rådighed for at drive et varmeværk vi måtte selv gøre os erfaringerne, siger Erik Hermansen. Fra 1970 var Erik Hermansen ene-indehaver af advokatfirmaet, som han drev frem til 1989, hvor han solgte det til Palle Jepsen. Firmaet var i mellemtiden flyttet fra Skolegade til Vestergade. Men Erik Hermansen solgte ikke huset i Skolegade, og her bor han faktisk i dag sammen med sin hustru. Problemer med sodnedfald På generalforsamlingen i 1967 fortalte formand Erik Hermansen i sin beretning om varmeværkets problemer med sodnedfald i Industrivejskvarteret: Problemet er ikke løst endeligt endnu, men det er blevet bedre i kraft af kemikalietilsætning til olien. Sundhedskommissionen er dog stadig ikke tilfreds. Vi skal ofre en ny udforing af skorstenen med en isolationskerne. Prisen er kr. Det skulle kunne afhjælpe problemet. Han sagde videre i beretningen, at Lemvig Varmeværk ikke var ene om at have disse problemer de var velkendte fra andre varmeværker. DE FØRSTE ÅR: NYTÆNKNING OG SKEPSIS 27

30 : Biogas og østbyen kom med Det foregik ikke uden sværdslag, da Lemvig Varmeværk ifølge kommunens varmeplan skulle aftage biogas. Antallet af forbrugere voksede kraftigt, da østbyen fik mulighed for at få fjernvarme : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED

31 Egon C. Christensen kom med i bestyrelsen i 1981, og han var formand fra 1984 til I hans formandsperiode var Lemvig Varmeværk i høj grad i vælten. Varmeværket optrådte hyppigt i Lemvig Folkeblads spalter dels på grund af uoverensstemmelserne med det nye Lemvig Biogasanlæg og dels på grund af udvidelsen i østbyen, der pludselig gav et betydeligt antal nye forbrugere. I Lemvig Kommunes nye varmeplan skulle varmeværket aftage biogas og producere strøm. Derfor blev Lemvig Kraftvarme A/S dannet i 1992 som et datterselskab af Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Samtidig blev det politisk besluttet, at østbyen skulle med for at give et større forbrugergrundlag og dermed en mere rentabel drift. Spørgsmålet om biogas-prisen blev en særdeles varm sag. Jeg havde ikke og har stadig ikke noget imod biogas, men jeg følte, at vi skulle betale for høj en pris for den. Det var noget, der blev trukket ned over hovedet på varmeværket, og det var derfor, vi gjorde så meget modstand. Vi fandt det ikke rimeligt. Det var alene prisen, der var stridspunktet mellem os, siger Egon C. Christensen, der stadig husker konflikten ganske tydeligt. Langvarigt forhandlingsmøde Foruden biogasanlægget og varmeværket var det politikere og embedsmænd fra Lemvig Kommune, der var med til de lange forhandlinger, hvor det til sidst lykkedes at finde et kompromis, så Lemvig Biogasanlæg kunne blive en realitet og Lemvig Varmeværk kunne udvides med en gasmotor og samtidig begynde at producere strøm. Forhandlingerne om kontrakten med Lemvig Biogasanlæg foregik i skyggen af et ekstraordinært byrådsmøde næste dags morgen. Med kommunens beføjelser i varmeplanen var der ingen tvivl om, at varmeværket skulle bankes på plads, hvis vi ikke selv fandt en løsning. Men det gjorde vi. Vores forhandlinger varede fra kl. 14 til 23 kun afbrudt af en spisepause, fortæller Egon C. Christensen, der bestemt ikke var tilfreds med byrådets fremgangsmåde. Fra 803 til 2083 forbrugere I 1988 havde varmeværket 803 forbrugere i vestbyen. Gennem salgskampagner i 1989 og 1991 blev borgerne i østbyen inviteret ind i varmen, og det var i høj grad et tilbud, de tog imod. Antallet af forbrugere voksede til Forbrugerne i østbyen kom med uden at skulle betale tilslutningsafgift, så det var bestemt et attraktivt tilbud. De skulle kun sørge for at få gravet fra bagkanten af fortovet ind til deres eget hus og så naturligvis de indvendige installationer, der nu var nødvendige, siger Egon C. Christensen. En af udfordringerne var at få det varme vand transporteret over Lemvig Å, der løber gennem byen mellem Lem Vig og Lemvig Sø. Brændselstyper gennem årene I de 50 år har Lemvig Varmeværk brugt forskellige typer brændsel til at forsyne byens borgere med fjernvarme. Hovedbrændslet har i cirka-årstal været: : Fuelolie og senere fyringsolie : Kul : Træpiller og træbriketter : Træflis. Fuelolie er en tyktflydende olie, der skulle opvarmes før brug. Biogassen kom til i 1992 og udgør i dag cirka en fjerdedel af brændselsforbruget : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED 29

32 Som dreng i Esbjerg voksede jeg op med elværket som nabo, og jeg har altid interesseret mig for produktion af varme og strøm. Jeg gik dog primært ind i varmeværkets bestyrelse i 1981, fordi jeg gerne ville hjælpe til med finanserne. Som bankmand var det jo primært det, jeg havde forstand på. Desuden ville jeg gerne være med til at påvirke udviklingen, siger Egon C. Christensen. Overvandt teknisk forhindring Det var altid blevet betragtet som en stor, teknisk udfordring, og i gamle dage sagde man, at Lemvig Å var den naturlige grænse for varmeværkets udbredelse. Men det lykkedes at komme over åen uden at skulle lave en østeuropæisk løsning med rørføring over jorden, siger Egon C. Christensen. Bestyrelsen var blandt andet i Norge og på Færøerne for at se på den nye motor, der kunne producere strøm på biogas. Der var tale om en stor investering. Gasmotoren og de nye rørledninger i østbyen var en samlet investering i omegnen af 120 millioner kroner. Egon C. Christensen flyttede med sin familie til Lemvig i Familien byggede hus på Niels Bjerres Vej i 1967, og der blev med det samme lagt fjernvarme ind. Jeg har altid haft et positivt syn på fjernvarme, og samtidig tiltalte det mig også, at Lemvig Varmeværk var et andelsselskab jeg arbejdede jo i en bank, der var grundlagt på samme idégrundlag, siger Egon C. Christensen. Han arbejdede 43 år i Andelsbanken her på egnen var det dels i Lemvig og dels i Vemb. Han stoppede i 1988 tre måneder senere blev Andelsbanken en del af den nye Unibank (i dag Nordea). Tidskrævende formandspost Han overtog formandsposten, da formand Chr. Andersen måtte gå af i 1984 på grund af sygdom. I slutningen af 1980 erne hvor der blev forhandlet om biogasprisen og østbyen kom med blev der for alvor skruet op for arbejdskravet til formanden. Her var jeg netop stoppet på arbejdsmarkedet, og det betød, at jeg kunne bruge masser af tid på formandsposten. Det var også nødvendigt. Der ventede mange store opgaver i de følgende år. Samtidig var arbejdet i varmeværkets bestyrelse med til at give mig livskvalitet i hverdagen, nu hvor jeg var stoppet i banken. Det var spændende opgaver, fortæller Egon C. Christensen. Fra sin formandsperiode var han især glad for, at varmeprisen kunne holdes på cirka 40 øre pr. kwh. Driftsleder var god indkøber Selv om der skete store omvæltninger i disse år, hvor vi fik biogas, og østbyen blev koblet på, så kunne varmeprisen holdes på 40 øre pr. kwh. Det er jo prisen, der i den sidste ende betyder alt for forbrugerne. Det var meget flot, at prisen kunne holdes på dette lave niveau. Det kunne den især, fordi den daværende driftsleder Jens Piil var fantastisk god til at indkøbe brændsel først kul og senere biobrændsel, siger Egon C. Christensen, der ligeledes fremhæver Jens Piils evne til at få gasmotoren justeret, så den kørte helt optimal faktisk i en sådan grad at den havde den højeste udnyttelsesgrad i Danmark : BIOGAS OG ØSTBYEN KOM MED

33 31

34 : Flis kom ind i varmen I Ole Bauns formandsperiode overgik Lemvig Varmeværk til at bruge flis som hovedbrændsel. Tingene blev undersøgt grundigt, inden varmeværket byggede det store flisanlæg. Da Ole Baun flyttede til Lemvig med sin familie i midten af 1960 erne og var på udkig efter et hus blev de ikke just anbefalet at købe et hus med fjernvarme. Nej, de velmenende råd var ikke til at tage fejl af. Hold jer fra fjernvarmen fik vi gentagne gange at vide. Varmeværket havde åbenbart ikke så godt et ry der i midten af 60 erne, siger Ole Baun og smiler ved tanken om, at han langt senere fik temmelig meget med Lemvig Varmeværk at gøre. Men ikke i de første mange år. Familien slog sig nemlig ned på Vester Lemtorp i østbyen uden for varmeværkets forsyningsområde. Da østbyen kom med i begyndelsen af 1990 erne, blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen, så østbyen også blev repræsenteret. Jeg havde selvfølgelig fulgt lidt med i debatten i avisen, hvor der var stor diskussion om den pris, som varmeværket skulle betale for biogassen. Jeg tænkte umiddelbart, at det kunne være et spændende arbejde at komme med i, siger Ole Baun. Fulgte generalforsamling på tv-skærm Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1992 på en særdeles velbesøgt generalforsamling på Industrihotellet (i dag Hotel Lidenlund), hvor der ikke var plads til alle fremmødte i den store sal. Der var en utrolig stor interesse for varmeværket. Jeg sad selv i et af de mindre lokaler og fulgte debatten på en tv-skærm. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen med omkring 400 stemmer, husker Ole Baun. Anne-Lise og Ole Baun var ikke i tvivl om, at de ville med på fjernvarmenettet, da østbyen kom med. Vi havde oliefyr og et fastbrændselfyr til træ. Træet var med til at holde varmeudgifterne nede, og jeg kunne godt lide arbejdet med træet. Men vi var klar over, at det var klogt at blive koblet på fjernvarmen, og det har vi aldrig fortrudt, siger Ole Baun, der var leder af den kommunale ungdomsskole i Lemvig, indtil han gik på pension i Han afløste Egon C. Christensen som formand i Flis var den oplagte afløser På det tidspunkt var det hovedsageligt træpiller, som varmeværket fyrede med. Brændselsfordelingen var cirka 70 procent træpiller, 20 procent biogas og 10 procent olie. Prisen på træpillerne var stigende, og vi begyndte at se os om efter alternativer, hvor flis var den mest oplagte afløser. Tingene blev undersøgt grundigt, inden der blev taget en beslutning, og den grundighed ser jeg som en stor styrke på varmeværket, siger Ole Baun, der var bevidst om, at bestyrelsen havde et stort ansvar. Vi skulle sikre, at varmeprisen fortsat kunne holdes på et fornuftigt, lavt niveau. På den måde havde vi jo direkte indflydelse på lemvigernes privatøkonomi. Så vi skulle selvfølgelig undersøge tingene til bunds, siger Ole Baun. En overgang var et anlæg til flisforgasning på tale. Et temmelig stort anlæg i størrelsesordenen 160 millioner kroner. Det var et kæmpeværk. Det var Fl. Smidth Miljø, der stod for forarbejdet. Vi var blandt andet til et møde, : FLIS KOM IND I VARMEN

35 hvor også en konsulent fra det amerikanske energiministerium deltog. Der var mulighed for EU-tilskud og tilskud fra Energistyrelsen på i alt 28 millioner kroner. Men der var for store usikkerhedsmomenter forbundet med det, og det var nok meget godt, at vi valgte almindelig flis-forbrænding dengang, siger Ole Baun. Rejste i Letland og Rusland Det var en kunst at finde den billigste flis på markedet. En opgave, som den daværende driftsleder Jens Piil var særdeles dygtig til at løse. Jens Piil rejste selv rundt i f.eks. Letland og Rusland for at finde de bedste og billigste leverandører. Jeg var med på en enkelt af turene. Det var spændende. Forhandlingerne foregik som regel på engelsk. I Rusland var der en tolk med, siger Ole Baun. I en periode blev træstammerne sejlet til Thyborøn og lavet til flis ude på havnearealet og derefter fragtet til Lemvig Varmeværk : FLIS KOM IND I VARMEN I lasten var der træpiller, mens træstammerne lå på skibsdækket. Det gjorde det meget rentabelt, at begge dele kunne fragtes på én gang, siger Ole Baun. Imponerende flot De gode indkøb var medvirkende til, at varmeprisen kunne holdes på et fornuftigt niveau. Da østbyen kom med, blev de nye forbrugere lovet en varmepris på 42 øre pr. kwh. (eks. moms, red.) så vidt jeg husker. Den kan man stort set holde i dag. Det er imponerende flot og vidner om et veldrevet varmeværk, siger Ole Baun, der kunne konstatere, at byens ejendomsmæglere op igennem 1990 erne begyndte at reklamere med, at husene havde fjernvarme i kontrast til familien Bauns ankomst til Lemvig i 1960 erne var fjernvarmen nu blevet et salgsparameter. Flis-anlægget på Lemvig Varmeværk blev taget i brug i

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Bedre Billigere klimabolig - Sådan!

Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Amtrupvej 14, 1963, Hanne Risager Voldsgårdvej 3, 1912, Anne Marie og Hans Ole Brink Problematisk hus at efterisolere Fortrinsvis fokus på klimaskærm og tag Begge har

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Generalforsamling onsdag den 22.11.2017, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Endnu et år er gået, et år hvor varmesalget på mange måder ligner sidste år, ingen rigtig vinter, regn,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar ASSENS FJERNVARME - grøn energi er et fælles ansvar Tekniske data Kraftvarmeværk Energi input 17,3 MW Elproduktion 4,7 MW Varmeeffekt u/rgk 10,3 MW Varmeeffekt m/rgk 13,8 MW Damptemperatur, turbine 525

Læs mere

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen Brovst

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen Brovst Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen - 9460 Brovst Generalforsamling Arentsminde cafeteria Dato 7/09-2016 Velkommen til den 23. generalforsamling i HAKV og lige for derefter

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere