Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling"

Transkript

1 Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt:

3 Randers Indhold Befolkning og indkomst... 4 Klimatilpasning Miljø og energi Uddannelse Byer og landskab Mobilitet Erhverv Sundhed Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme 3

4 Befolkning og indkomst Randers Befolkningspyramide, 2012 Randers Alder Mænd Kvinder Difference Alder Hele landet Mænd Kvinder Difference Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Befolkningsfremskrivning efter aldersgruppe Vækst i antal Vækst i procent Randers Randers Region Midtjylland Hele landet 0-5 år % -5% -6% 6-16 år % -4% -4% år 738 8% 4% 2% år 166 0% 1% -1% 67+ år % 29% 25% I alt % 4% 3% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 4

5 Randers Befolkning og indkomst Hvor kommer tilflytterne typisk fra? (gennemsnit for ) Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. år Aarhus 659 Norddjurs 354 Favrskov 321 Mariagerfjord 304 Viborg 215 Aalborg 193 Syddjurs 169 København 111 Silkeborg 91 Skanderborg 57 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvor flytter de typisk hen? (gennemsnit for ) I gennemsnit flyttede der personer årligt til Randers Kommune i årene fra det øvrige Danmark. Samtidig fraflyttede der personer. Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. år Aarhus 652 Mariagerfjord 312 Norddjurs 264 Favrskov 227 Aalborg 215 Viborg 209 København 131 Syddjurs 130 Silkeborg 90 Skanderborg 53 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 5

6 Befolkning og indkomst Randers Udviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: SAM-K Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 6

7 Randers Befolkning og indkomst Personlig indkomst fordelt efter interval, ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 7

8 Befolkning og indkomst Randers Hvor bor de forskellige indkomstgrupper Randers by? Lem 39 ") 507 Gimming HELSTED )")")")")" 180 RANDERS VORUP KRISTRUP Tebbestrup Gennemsnitlig husstandsindkomst Under kr Fra til kr til kr til kr Over kr 42 HASLUND PADERUP Munkdrup Stånum 43 Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1: , januar 2013 Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup. 8

9 Randers Befolkning og indkomst 9

10 Klimatilpasning Randers Eksempel fra den centrale del af Randers på udsatte områder i forbindelse med kraftige regnskyl Skybrudskort, COWI and SCALGO Skybrudskort Oversvømmelsesudbredelse ved følgende nedbørshændelser: 50 mm 100 mm mm

11 Randers Klimatilpasning Udsatte arealer i forbindelse med skybrud Kommune Kommune- Areal ramt Procentvis By-areal Areal ramt Procentvis areal km 2 af 100 mm areal ramt km 2 af 100 mm areal ramt skybrud i af 100 mm skybrud af 100 mm kommunen skybrud i inden for skybrud i km 2 kommunen bygrænse kommu- km 2 nens byer Favrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6 Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0 Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6 Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1 Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6 Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0 Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3 Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2 Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8 Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8 Ringkøbing- Skjern 1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0 Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7 Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7 Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7 Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3 Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5 Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4 Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6 Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4 Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO 11

12 Miljø og energi Randers Så meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Randers Region Midtjylland Hele landet 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011 Så mange tons CO 2 udleder hver indbygger 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Randers Region Midtjylland Hele landet 2,0 0, Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber

13 Randers Miljø og energi Det samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi 32 % Skive 35 % Lemvig 28 % Randers 29 % Viborg 41 % Struer 30 % Holstebro 44 % Syddjurs 39 % Favrskov 21 % 38 % Herning 49 % Ringkøbing-Skjern 51 % Norddjurs Silkeborg 6% Aarhus 26 % Skanderborg 38 % Ikast-Brande 19 % Horsens 50 % Odder 47 % Samsø 32 % Hedensted Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen Andel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft ved fuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner 94 % Skive 282 % Lemvig 91 % Randers 61 % Viborg 190 % Struer 53 % Holstebro 19 % Syddjurs 39 % Favrskov 7% 72 % Herning 135 % Ringkøbing-Skjern 113 % Norddjurs Silkeborg 4% Aarhus 8% Skanderborg 118 % Ikast-Brande 17 % Horsens 26 % Odder 450 % Samsø 44 % Hedensted Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen Hvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarende energi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk. 13

14 Uddannelse Randers Arbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedende uddannelser mv. Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: UNI-C 14

15 Randers Uddannelse 70% Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenfor uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Kilde: UNI-C Randers Region Midtjylland Hele landet Fuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: UNI-C 15

16 Uddannelse Randers De følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen december Beregningsforudsætninger: Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted i Region Midtjylland Morgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00) Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitlig cykelhastighed på 16 km/t Bor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes via vej og sti en rejsetid, som om man cykler Da der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindre procentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter. Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil være bedre. Rejsetid til HF-uddannelserne Ungdomsuddannelse: Højere forberedelseseksamen (HF) Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 16

17 Randers Uddannelse Rejsetid til de almene gymnasier (STX) Ungdomsuddannelse: Studentereksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX) Ungdomsuddannelse: Højere handelseksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 17

18 Uddannelse Randers Rejsetid til de tekniske gymnasier (HTX) Ungdomsuddannelse: Højere teknisk eksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD) Ungdomsuddannelse: Erhvervsuddannelse Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 18

19 Randers Uddannelse Andel årige med en rejsetid på under 75 minutter til de forskellige ungdomsuddannelser Antal årige Andel årige med en rejsetid på under 75 minutter til: HF STX HHX HTX EUD Favrskov ,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3% Hedensted ,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3% Herning ,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8% Holstebro ,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8% Horsens ,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2% Ikast-Brande ,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7% Lemvig ,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8% Norddjurs ,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7% Odder ,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2% Randers ,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% Ringkøbing- Skjern ,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9% Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Silkeborg ,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2% Skanderborg ,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0% Skive ,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1% Struer ,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0% Syddjurs ,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8% Viborg ,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6% Aarhus ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen december

20 Uddannelse Randers Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010 Hele landet 89,6% Region Midtjylland 90,8% Randers 89,4% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% Kilde: UNI-C, Profilmodellen Det er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010 Hele landet 53,6% Region Midtjylland 54,4% Randers 47,7% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% Kilde: UNI-C, Profilmodellen 20

21 Randers Uddannelse Beskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de årige, 2011 I alt Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Faglærte Ufaglærte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Antal VEU-kursister pr indbyggere fordelt efter arbejdsplads 2010/2011 Hele landet Region M idtjylland Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Kilde: UNI-C 21

22 Uddannelse Randers Antal VEU-årselever pr indbyggere fordelt efter arbejdsplads 2010/2011 Hele landet Region M idtjylland Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Kilde: UNI-C I Region Midtjylland er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og 22% er uden for arbejdsstyrken 22

23 Randers Byer og landskab De 5 største byer i kommunen Udvikling Randers ,3% Assentoft ,1% Langå ,8% Spentrup ,8% Stevnstrup ,2% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Urbaniseringsgrad, % 90% 12,3% 15,8% 12,8% 80% 70% 20,4% 20,2% 17,2% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 67,3% 64,0% 69,9% 0% Randers Region Midtjylland Hele landet Byer over indbyggere Byer mellem 200 og indbyggere Landdistrikter Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 23

24 Byer og landskab Randers Råstofpotentiale råstofinteresse- og graveområder Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan

25 Randers Byer og landskab Oversigt over råstofgraveområder Kommune Graveområder (Ha) Interesseområder Andel af regionens (Ha) graveområder i % Ringkøbing-Skjern % Ikast-Brande % Viborg % Holstebro % Randers % Silkeborg % Syddjurs % Norddjurs % Horsens % Herning % Favrskov % Hedensted % Skive % Struer % Lemvig % Skanderborg % Aarhus % Odder % Samsø % I alt % Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012 Råstofreserver inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømt Opgjort i 2011 Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3 Antal år Indvundet 2010 Reserve 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan

26 Byer og landskab Randers En råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet en råstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu. En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikke foreligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis blive udnyttet. Råstofressourcer inkl. anslået antal år, ressourcen vurderes at kunne række. Opgjort i 2011 Kommune Sand og grus m 3 Antal år Reserve 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder 0 0 Randers Ringkøbing-Skjern Samsø ½ Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus 0 0 Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012 Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 på raastofplan-midt.dk 26

27 Randers Byer og landskab Områder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstaterede og mulige forureninger i Randers Kommune Kilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på (klik på WebGIS) 27

28 Mobilitet Randers Pendlingen til og fra kommunen, Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Indpendling Udpendling Nettoindpendling Kilde: SAM-K Hvilke kommuner kommer pendlerne typisk fra (Top fem, 2011)? 2011 Aarhus Favrskov Mariagerfjord Nettoindpendlingen til Randers Kommune var i Norddjurs Viborg 722 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvilke kommuner pendler borgerne typisk til (Top fem, 2011)? 2011 Aarhus Favrskov Mariagerfjord Viborg Norddjurs 777 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 28

29 Randers Mobilitet Den gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, Syddjurs 26,3 Skanderborg 23,1 Favrskov 22,6 Randers 22,6 Silkeborg 22,3 Norddjurs 21,6 Hedensted 21,1 Odder 21,0 Viborg 21,0 Region Midtjylland 20,4 Skive 20,0 Holstebro 19,9 Lemvig 19,8 Hele landet 19,7 Horsens 19,6 Ikast-Brande 19,4 Ringkøbing-Skjern 19,3 Struer 19,1 Herning 19,0 Aarhus 18,6 Samsø 16,5 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 29

30 Erhverv Randers Handelsbalancen i Randers Kommune, 2011, mia. kr. 25,0 20,0 19,4 20,1 15,0 10,0 8,3 9,3 11,1 10,8 Eksport Import 5,0 Handelsbalance 0,3 0,0-1,0-0,7-5,0 Øvrige kommuner Udlandet I alt Kilde: SAM-K Erhvervsstruktur (arbejdspladser), størrelse, specialisering, 2011 og vækst i forhold til hele landet Møbler/Beklædning Fødevarer Bygge/Bolig Medico/Sundhed Specialiseringsgraden Energi/Miljø Transport IT/Kommunikation Øvrige erhverv Turisme % -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Kilde: Sam-K Årlig genemsnitlig vækst 30

31 Randers Erhverv Erhvervsstruktur 2011 specialisering (antal arbejdspladser) Randers Fødevarer Primære erhverv 887 Fremstillingserhverv 966 Støtteerhverv 648 Serviceerhverv Møbler Fremstillingserhverv 204 Serviceerhverv 326 Beklædning Fremstillingserhverv 56 Serviceerhverv 704 Turisme Serviceerhverv Bygge/bolig Primære erhverv 87 Fremstillingserhverv 818 Støtteerhverv 9 Serviceerhverv It/kommunikation Fremstillingserhverv 244 Støtteerhverv 65 Serviceerhverv Transport Fremstillingserhverv 255 Serviceerhverv Energi/miljø Primære erhverv 4 Fremstillingserhverv 219 Serviceerhverv 502 Medico/sundhed Fremstillingserhverv 129 Serviceerhverv Øvrige erhverv Uoplyste erhverv 249 Total Specialisering over 100 Specialisering over 200 Kilde: SAM-K, RAS 31

32 Erhverv Randers Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst i 2005-priser pr. arbejdstime) , pct. 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: SAM-K 32

33 Randers Erhverv Turismens økonomiske betydning, 2010 Estimeret antal overnatninger og endagsturister (1.000) Turismeforbrug (mio. kr.) Turismens andel af det samlede udbud (%)* Favrskov ,5 Hedensted ,1 Herning ,1 Holstebro ,3 Horsens ,2 Ikast-Brande ,5 Lemvig ,6 Norddjurs ,7 Odder ,5 Randers ,8 Ringkøbing-Skjern ,3 Samsø ,4 Silkeborg ,5 Skanderborg ,4 Skive ,2 Struer ,1 Syddjurs ,3 Viborg ,6 Aarhus ,3 Region Midtjylland ,4 Hele landet ,6 * Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + import Kilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning Randers Kommune tegnede sig i 2010 for 3,3% af det samlede antal overnatninger og endagsturister i Region Midtjylland, og for 3,6% af det samlede turismeforbrug i regionen. 33

34 Erhverv Randers Andel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedets størrelse (Private byerhverv, Ansatte i årsværk) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel arbejdssteder Andel ansatte Kilde: SAM-K/LINE, Regnskabsstatistik Randers Kommune har arbejdssteder heraf er ca. 80% inden for de private byerhverv. Udvikling i antal arbejdssteder, indeks Hele landet Region Midtjylland Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

35 Randers Erhverv Antal arbejdspladser, 2011 Antal arbejds- Antal private Antal arbejds- Antal private pladser i alt arbejdsplad- pladser pr. 100 arbejdsplad- ser årige ser pr årige Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K 35

36 Erhverv Randers Udvikling i arbejdsstyrken historisk ( ) og fremskrivning frem mod Fremskrivning Kilde: SAM-K/LINE Udviklingen i antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), indeks Hele landet 98 Region Midtjylland 96 Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 36

37 Randers Erhverv Antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), Hele landet Region Midtjylland Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvad laver de årige? (2011) Randers Kommune Faktisk antal Procent Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken år ,3% 6,2% 0,1% 9,3% år ,4% 47,8% 2,4% 19,4% år ,2% 77,0% 3,0% 17,7% år ,0% 42,1% 1,1% 56,8% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Region Midtjylland Procent Hele landet Procent Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7% år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7% år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6% år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 37

38 Erhverv Randers Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken), januar 2007-november Randers Hele landet Region Midtjylland % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 38

39 Randers Erhverv Iværksætteri etableringsrate og overlevelsesgrad, Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, der fortsat eksisterer i Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet Overlevelsesgrad 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% Etableringsrate under og overlevelsesgrad over landsgennemsnit Skive Favrskov Lemvig Viborg Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande Holstebro Horsens Hedensted Randers Herning Silkeborg Struer Syddjurs Norddjurs Etableringsrate Etableringsrate og overlevelsesgrad over landsgennemsnit Odder Skanderborg Aarhus 56% 54% Etableringsrate under og Etableringsrate over og Samsø overlevelsesgrad under overlevelsesgrad under landsgennemsnit landsgennemsnit 52% 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Kilde: Danmarks Statistik Iværksætteri andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsvis eksport, Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet Andel nye virksomheder med eksport 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Andel med ansatte under og eksport over landsgennemsnittet Lemvig Odder Favrskov Skive Silkeborg Randers Norddjurs Aarhus Ringkøbing-Skjern Holstebro Ikast-Brande Syddjurs Andel nye virksomheder med ansatte Herning Hedensted Andel med ansatte og eksport over landsgennemsnittet Struer Skanderborg Viborg Horsens 2% Andel med ansatte og Andel med ansatte over 1% eksport under og eksport under landsgennemsnittet landsgennemsnittet Samsø 0% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% Kilde: Danmarks Statistik 39

40 Sundhed Randers Nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger) Kilde: Danmarks Statistik Samsø Struer Hele landet Holstebro Hedensted Horsens Skanderborg Skive Norddjurs Randers Syddjurs Favrskov Lemvig Region Midtjylland Odder Aarhus Ikast-Brande Silkeborg Herning Ringkøbing-Skjern Viborg Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger) Samsø Lemvig Hedensted Kilde: Danmarks Statistik 40 Viborg Norddjurs Skive Favrskov Randers Ikast-Brande Holstebro Ringkøbing-Skjern Hele landet Region Midtjylland Syddjurs Horsens Struer Silkeborg Herning Skanderborg Aarhus Odder

41 Randers Sundhed Folkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred, % 88% 87% Randers Region Midtjylland Hele landet 86% 85% 84% 83% 82% 81% KRAM-Faktorer: Kost, rygning, alkohol og motion 80% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Folkesundhed Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, % 25% Randers Region Midtjylland Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Der er anvendt en kostscore inden for kostkomponenterne: frugt, grønt, fisk og fedt. Usundt kostmønster lavt indtag af frugt, grønt, fisk og et højt indtag af mættet fedt. 41

42 nmcbmhhh Sundhed Randers Ringkøbing - Skjern Folkesundhed Andel af borgerne, der ryger dagligt, % Randers Region Midtjylland 25% Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Folkesundhed Andel af borgerne, der viser tegn på et problematisk alkoholforbrug, % 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mænd Kvinder Begge køn Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil

43 Randers Sundhed Folkesundhed Andel af borgerne, der vurderer sin fysiske form som mindre god eller dårlig, % 25% Randers Region Midtjylland Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil

44 Grafisk Service 766_randers