Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling"

Transkript

1 Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling

2 Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt:

3 Randers Indhold Befolkning og indkomst... 4 Klimatilpasning Miljø og energi Uddannelse Byer og landskab Mobilitet Erhverv Sundhed Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme 3

4 Befolkning og indkomst Randers Befolkningspyramide, 2012 Randers Alder Mænd Kvinder Difference Alder Hele landet Mænd Kvinder Difference Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Befolkningsfremskrivning efter aldersgruppe Vækst i antal Vækst i procent Randers Randers Region Midtjylland Hele landet 0-5 år % -5% -6% 6-16 år % -4% -4% år 738 8% 4% 2% år 166 0% 1% -1% 67+ år % 29% 25% I alt % 4% 3% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 4

5 Randers Befolkning og indkomst Hvor kommer tilflytterne typisk fra? (gennemsnit for ) Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. år Aarhus 659 Norddjurs 354 Favrskov 321 Mariagerfjord 304 Viborg 215 Aalborg 193 Syddjurs 169 København 111 Silkeborg 91 Skanderborg 57 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvor flytter de typisk hen? (gennemsnit for ) I gennemsnit flyttede der personer årligt til Randers Kommune i årene fra det øvrige Danmark. Samtidig fraflyttede der personer. Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. år Aarhus 652 Mariagerfjord 312 Norddjurs 264 Favrskov 227 Aalborg 215 Viborg 209 København 131 Syddjurs 130 Silkeborg 90 Skanderborg 53 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 5

6 Befolkning og indkomst Randers Udviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: SAM-K Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 6

7 Randers Befolkning og indkomst Personlig indkomst fordelt efter interval, ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 7

8 Befolkning og indkomst Randers Hvor bor de forskellige indkomstgrupper Randers by? Lem 39 ") 507 Gimming HELSTED )")")")")" 180 RANDERS VORUP KRISTRUP Tebbestrup Gennemsnitlig husstandsindkomst Under kr Fra til kr til kr til kr Over kr 42 HASLUND PADERUP Munkdrup Stånum 43 Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1: , januar 2013 Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup. 8

9 Randers Befolkning og indkomst 9

10 Klimatilpasning Randers Eksempel fra den centrale del af Randers på udsatte områder i forbindelse med kraftige regnskyl Skybrudskort, COWI and SCALGO Skybrudskort Oversvømmelsesudbredelse ved følgende nedbørshændelser: 50 mm 100 mm mm

11 Randers Klimatilpasning Udsatte arealer i forbindelse med skybrud Kommune Kommune- Areal ramt Procentvis By-areal Areal ramt Procentvis areal km 2 af 100 mm areal ramt km 2 af 100 mm areal ramt skybrud i af 100 mm skybrud af 100 mm kommunen skybrud i inden for skybrud i km 2 kommunen bygrænse kommu- km 2 nens byer Favrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6 Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0 Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6 Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1 Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6 Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0 Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3 Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2 Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8 Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8 Ringkøbing- Skjern 1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0 Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7 Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7 Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7 Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3 Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5 Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4 Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6 Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4 Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO 11

12 Miljø og energi Randers Så meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Randers Region Midtjylland Hele landet 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011 Så mange tons CO 2 udleder hver indbygger 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Randers Region Midtjylland Hele landet 2,0 0, Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber

13 Randers Miljø og energi Det samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi 32 % Skive 35 % Lemvig 28 % Randers 29 % Viborg 41 % Struer 30 % Holstebro 44 % Syddjurs 39 % Favrskov 21 % 38 % Herning 49 % Ringkøbing-Skjern 51 % Norddjurs Silkeborg 6% Aarhus 26 % Skanderborg 38 % Ikast-Brande 19 % Horsens 50 % Odder 47 % Samsø 32 % Hedensted Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen Andel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft ved fuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner 94 % Skive 282 % Lemvig 91 % Randers 61 % Viborg 190 % Struer 53 % Holstebro 19 % Syddjurs 39 % Favrskov 7% 72 % Herning 135 % Ringkøbing-Skjern 113 % Norddjurs Silkeborg 4% Aarhus 8% Skanderborg 118 % Ikast-Brande 17 % Horsens 26 % Odder 450 % Samsø 44 % Hedensted Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen Hvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjylland og de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarende energi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk. 13

14 Uddannelse Randers Arbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedende uddannelser mv. Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: UNI-C 14

15 Randers Uddannelse 70% Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenfor uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Kilde: UNI-C Randers Region Midtjylland Hele landet Fuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: UNI-C 15

16 Uddannelse Randers De følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen december Beregningsforudsætninger: Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted i Region Midtjylland Morgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00) Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitlig cykelhastighed på 16 km/t Bor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes via vej og sti en rejsetid, som om man cykler Da der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindre procentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter. Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil være bedre. Rejsetid til HF-uddannelserne Ungdomsuddannelse: Højere forberedelseseksamen (HF) Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 16

17 Randers Uddannelse Rejsetid til de almene gymnasier (STX) Ungdomsuddannelse: Studentereksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX) Ungdomsuddannelse: Højere handelseksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 17

18 Uddannelse Randers Rejsetid til de tekniske gymnasier (HTX) Ungdomsuddannelse: Højere teknisk eksamen Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD) Ungdomsuddannelse: Erhvervsuddannelse Rejsetider: 0-15 min min min min min. over 75 min. 18

19 Randers Uddannelse Andel årige med en rejsetid på under 75 minutter til de forskellige ungdomsuddannelser Antal årige Andel årige med en rejsetid på under 75 minutter til: HF STX HHX HTX EUD Favrskov ,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3% Hedensted ,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3% Herning ,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8% Holstebro ,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8% Horsens ,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2% Ikast-Brande ,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7% Lemvig ,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8% Norddjurs ,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7% Odder ,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2% Randers ,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% Ringkøbing- Skjern ,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9% Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Silkeborg ,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2% Skanderborg ,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0% Skive ,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1% Struer ,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0% Syddjurs ,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8% Viborg ,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6% Aarhus ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen december

20 Uddannelse Randers Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010 Hele landet 89,6% Region Midtjylland 90,8% Randers 89,4% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% Kilde: UNI-C, Profilmodellen Det er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010 Hele landet 53,6% Region Midtjylland 54,4% Randers 47,7% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% Kilde: UNI-C, Profilmodellen 20

21 Randers Uddannelse Beskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de årige, 2011 I alt Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Faglærte Ufaglærte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Antal VEU-kursister pr indbyggere fordelt efter arbejdsplads 2010/2011 Hele landet Region M idtjylland Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Kilde: UNI-C 21

22 Uddannelse Randers Antal VEU-årselever pr indbyggere fordelt efter arbejdsplads 2010/2011 Hele landet Region M idtjylland Aarhus Viborg Syddjurs Struer Skive Skanderborg Silkeborg Samsø Ringkøbing-Skjern Randers Odder Norddjurs Lemvig Ikast-Brande Horsens Holstebro Herning Hedensted Favrskov Kilde: UNI-C I Region Midtjylland er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og 22% er uden for arbejdsstyrken 22

23 Randers Byer og landskab De 5 største byer i kommunen Udvikling Randers ,3% Assentoft ,1% Langå ,8% Spentrup ,8% Stevnstrup ,2% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Urbaniseringsgrad, % 90% 12,3% 15,8% 12,8% 80% 70% 20,4% 20,2% 17,2% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 67,3% 64,0% 69,9% 0% Randers Region Midtjylland Hele landet Byer over indbyggere Byer mellem 200 og indbyggere Landdistrikter Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 23

24 Byer og landskab Randers Råstofpotentiale råstofinteresse- og graveområder Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan

25 Randers Byer og landskab Oversigt over råstofgraveområder Kommune Graveområder (Ha) Interesseområder Andel af regionens (Ha) graveområder i % Ringkøbing-Skjern % Ikast-Brande % Viborg % Holstebro % Randers % Silkeborg % Syddjurs % Norddjurs % Horsens % Herning % Favrskov % Hedensted % Skive % Struer % Lemvig % Skanderborg % Aarhus % Odder % Samsø % I alt % Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012 Råstofreserver inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømt Opgjort i 2011 Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3 Antal år Indvundet 2010 Reserve 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan

26 Byer og landskab Randers En råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet en råstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu. En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikke foreligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis blive udnyttet. Råstofressourcer inkl. anslået antal år, ressourcen vurderes at kunne række. Opgjort i 2011 Kommune Sand og grus m 3 Antal år Reserve 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder 0 0 Randers Ringkøbing-Skjern Samsø ½ Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus 0 0 Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012 Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 på raastofplan-midt.dk 26

27 Randers Byer og landskab Områder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstaterede og mulige forureninger i Randers Kommune Kilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på (klik på WebGIS) 27

28 Mobilitet Randers Pendlingen til og fra kommunen, Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Indpendling Udpendling Nettoindpendling Kilde: SAM-K Hvilke kommuner kommer pendlerne typisk fra (Top fem, 2011)? 2011 Aarhus Favrskov Mariagerfjord Nettoindpendlingen til Randers Kommune var i Norddjurs Viborg 722 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvilke kommuner pendler borgerne typisk til (Top fem, 2011)? 2011 Aarhus Favrskov Mariagerfjord Viborg Norddjurs 777 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 28

29 Randers Mobilitet Den gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, Syddjurs 26,3 Skanderborg 23,1 Favrskov 22,6 Randers 22,6 Silkeborg 22,3 Norddjurs 21,6 Hedensted 21,1 Odder 21,0 Viborg 21,0 Region Midtjylland 20,4 Skive 20,0 Holstebro 19,9 Lemvig 19,8 Hele landet 19,7 Horsens 19,6 Ikast-Brande 19,4 Ringkøbing-Skjern 19,3 Struer 19,1 Herning 19,0 Aarhus 18,6 Samsø 16,5 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 29

30 Erhverv Randers Handelsbalancen i Randers Kommune, 2011, mia. kr. 25,0 20,0 19,4 20,1 15,0 10,0 8,3 9,3 11,1 10,8 Eksport Import 5,0 Handelsbalance 0,3 0,0-1,0-0,7-5,0 Øvrige kommuner Udlandet I alt Kilde: SAM-K Erhvervsstruktur (arbejdspladser), størrelse, specialisering, 2011 og vækst i forhold til hele landet Møbler/Beklædning Fødevarer Bygge/Bolig Medico/Sundhed Specialiseringsgraden Energi/Miljø Transport IT/Kommunikation Øvrige erhverv Turisme % -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Kilde: Sam-K Årlig genemsnitlig vækst 30

31 Randers Erhverv Erhvervsstruktur 2011 specialisering (antal arbejdspladser) Randers Fødevarer Primære erhverv 887 Fremstillingserhverv 966 Støtteerhverv 648 Serviceerhverv Møbler Fremstillingserhverv 204 Serviceerhverv 326 Beklædning Fremstillingserhverv 56 Serviceerhverv 704 Turisme Serviceerhverv Bygge/bolig Primære erhverv 87 Fremstillingserhverv 818 Støtteerhverv 9 Serviceerhverv It/kommunikation Fremstillingserhverv 244 Støtteerhverv 65 Serviceerhverv Transport Fremstillingserhverv 255 Serviceerhverv Energi/miljø Primære erhverv 4 Fremstillingserhverv 219 Serviceerhverv 502 Medico/sundhed Fremstillingserhverv 129 Serviceerhverv Øvrige erhverv Uoplyste erhverv 249 Total Specialisering over 100 Specialisering over 200 Kilde: SAM-K, RAS 31

32 Erhverv Randers Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst i 2005-priser pr. arbejdstime) , pct. 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: SAM-K 32

33 Randers Erhverv Turismens økonomiske betydning, 2010 Estimeret antal overnatninger og endagsturister (1.000) Turismeforbrug (mio. kr.) Turismens andel af det samlede udbud (%)* Favrskov ,5 Hedensted ,1 Herning ,1 Holstebro ,3 Horsens ,2 Ikast-Brande ,5 Lemvig ,6 Norddjurs ,7 Odder ,5 Randers ,8 Ringkøbing-Skjern ,3 Samsø ,4 Silkeborg ,5 Skanderborg ,4 Skive ,2 Struer ,1 Syddjurs ,3 Viborg ,6 Aarhus ,3 Region Midtjylland ,4 Hele landet ,6 * Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + import Kilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning Randers Kommune tegnede sig i 2010 for 3,3% af det samlede antal overnatninger og endagsturister i Region Midtjylland, og for 3,6% af det samlede turismeforbrug i regionen. 33

34 Erhverv Randers Andel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedets størrelse (Private byerhverv, Ansatte i årsværk) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel arbejdssteder Andel ansatte Kilde: SAM-K/LINE, Regnskabsstatistik Randers Kommune har arbejdssteder heraf er ca. 80% inden for de private byerhverv. Udvikling i antal arbejdssteder, indeks Hele landet Region Midtjylland Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

35 Randers Erhverv Antal arbejdspladser, 2011 Antal arbejds- Antal private Antal arbejds- Antal private pladser i alt arbejdsplad- pladser pr. 100 arbejdsplad- ser årige ser pr årige Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K 35

36 Erhverv Randers Udvikling i arbejdsstyrken historisk ( ) og fremskrivning frem mod Fremskrivning Kilde: SAM-K/LINE Udviklingen i antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), indeks Hele landet 98 Region Midtjylland 96 Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 36

37 Randers Erhverv Antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), Hele landet Region Midtjylland Randers Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvad laver de årige? (2011) Randers Kommune Faktisk antal Procent Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken år ,3% 6,2% 0,1% 9,3% år ,4% 47,8% 2,4% 19,4% år ,2% 77,0% 3,0% 17,7% år ,0% 42,1% 1,1% 56,8% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Region Midtjylland Procent Hele landet Procent Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken Under uddannelse Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor arbejdsstyrken år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7% år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7% år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6% år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 37

38 Erhverv Randers Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken), januar 2007-november Randers Hele landet Region Midtjylland % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 38

39 Randers Erhverv Iværksætteri etableringsrate og overlevelsesgrad, Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, der fortsat eksisterer i Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet Overlevelsesgrad 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% Etableringsrate under og overlevelsesgrad over landsgennemsnit Skive Favrskov Lemvig Viborg Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande Holstebro Horsens Hedensted Randers Herning Silkeborg Struer Syddjurs Norddjurs Etableringsrate Etableringsrate og overlevelsesgrad over landsgennemsnit Odder Skanderborg Aarhus 56% 54% Etableringsrate under og Etableringsrate over og Samsø overlevelsesgrad under overlevelsesgrad under landsgennemsnit landsgennemsnit 52% 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Kilde: Danmarks Statistik Iværksætteri andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsvis eksport, Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet Andel nye virksomheder med eksport 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Andel med ansatte under og eksport over landsgennemsnittet Lemvig Odder Favrskov Skive Silkeborg Randers Norddjurs Aarhus Ringkøbing-Skjern Holstebro Ikast-Brande Syddjurs Andel nye virksomheder med ansatte Herning Hedensted Andel med ansatte og eksport over landsgennemsnittet Struer Skanderborg Viborg Horsens 2% Andel med ansatte og Andel med ansatte over 1% eksport under og eksport under landsgennemsnittet landsgennemsnittet Samsø 0% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% Kilde: Danmarks Statistik 39

40 Sundhed Randers Nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger) Kilde: Danmarks Statistik Samsø Struer Hele landet Holstebro Hedensted Horsens Skanderborg Skive Norddjurs Randers Syddjurs Favrskov Lemvig Region Midtjylland Odder Aarhus Ikast-Brande Silkeborg Herning Ringkøbing-Skjern Viborg Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger) Samsø Lemvig Hedensted Kilde: Danmarks Statistik 40 Viborg Norddjurs Skive Favrskov Randers Ikast-Brande Holstebro Ringkøbing-Skjern Hele landet Region Midtjylland Syddjurs Horsens Struer Silkeborg Herning Skanderborg Aarhus Odder

41 Randers Sundhed Folkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred, % 88% 87% Randers Region Midtjylland Hele landet 86% 85% 84% 83% 82% 81% KRAM-Faktorer: Kost, rygning, alkohol og motion 80% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Folkesundhed Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, % 25% Randers Region Midtjylland Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Der er anvendt en kostscore inden for kostkomponenterne: frugt, grønt, fisk og fedt. Usundt kostmønster lavt indtag af frugt, grønt, fisk og et højt indtag af mættet fedt. 41

42 nmcbmhhh Sundhed Randers Ringkøbing - Skjern Folkesundhed Andel af borgerne, der ryger dagligt, % Randers Region Midtjylland 25% Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010 Folkesundhed Andel af borgerne, der viser tegn på et problematisk alkoholforbrug, % 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mænd Kvinder Begge køn Randers Region Midtjylland Hele landet Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil

43 Randers Sundhed Folkesundhed Andel af borgerne, der vurderer sin fysiske form som mindre god eller dårlig, % 25% Randers Region Midtjylland Hele landet 20% 15% 10% 5% 0% Mænd Kvinder Begge køn Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil

44 Grafisk Service 766_randers

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 1. Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer. Infrastruktur. Trafikforhold. De to kommuner er arealmæssigt to af landets største 1.

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 29 VIBORG KOMMUNE - DEN STRUKTURELLE UDVIKLING I DE NÆSTE 1 ÅR Beskæftigelsesregion Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. ET SAMMENHÆNGENDE ARBEJDSMARKED 2 3. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Midtjylland al Udvikling UNI C Statistik & Analyse 2007 UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 2 af 116 Uddannelse i Midtjylland UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 3 af

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

3. ALKOHOL. På baggrund af ovenstående spørgsmål inddeles forbruget i tre grupper:

3. ALKOHOL. På baggrund af ovenstående spørgsmål inddeles forbruget i tre grupper: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 3. ALKOHOL Sammenlignet med de andre skandinaviske lande er danskernes alkoholforbrug generelt stort, og forbruget har været nogenlunde konstant siden 1970

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere