INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar"

Transkript

1 INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge fr at frbundet er på frkant med udviklingen i det mgivende samfund, herunder DIF, kmmunerne, uddannelsessystemet g Team Danmark. Dette skal ske ved at frbund g klubber i fællesskab bliver langt mere udviklingsrienterede g langt bedre til at dele erfaringer med hinanden. En klar g tydelig kmmunikatin, samt at klubber, enkeltpersner, udvalg g hvedbestyrelse påtager sig et medansvar er en af frudsætningerne fr at dette kan lykkedes. Den verrdnede visin er: Taekwnd den værdiudviklende sprt fælles mål, fælles ansvar Visinsplanen spænder ver de fire mråder: Sprtslig udvikling, tilbud til klubberne, rganisatriske frhld g kmmunikatin g branding. Herunder pridses krt de verrdnede mål i visinsplanen: Sprtslig udvikling bredde g elite Mål: Den røde tråd i talent- g elitearbejdet implementeres I samarbejde med klubber etableres g udvikles træningstilbud til alle uanset alder g niveau Tilbud til klubberne Mål: I samarbejde med klubberne at etablere g udvikle attraktive tilbud til fasthldelse g rekruttering af medlemmer, trænere g ledere Organisatriske frhld Mål: Samarbejde mellem klubber g frbund gennem invlvering g delegering af pgaver Prfessinalisme adskillelse mellem plitisk g administrativ drift Kmmunikatin g branding Mål: Den interne kmmunikatin bygger på åbenhed, synlighed, g gennemskuelighed Den eksterne kmmunikatin er rettidig, værdibaserede g synliggør samfundsansvar Vi vil kendt fr at skabe muligheder g realisere dem 1

2 Hvrdan føres strategierne ud i livet? Der vil blive nedsat udvalg, der skal arbejde med at føre hver strategi ud i livet. Det er dermed udvalgene, der har ansvaret g indflydelsen til at præge strategierne. Frhåbentlig er der en masse, der melder sig til at arbejde med søsætte strategierne, så udvalgene kan blive bredt sammensat. Det er udvalgene, der knkretiserer g tilpasser strategierne g handlingsplanerne, så de passer til mstændighederne. Udvalgene skal undersøge m strategierne rent faktisk kan udføres, m de skal justeres, m tidsplanen hlder eller m der skal andre tiltag til. Bestyrelsen udfærdiger kmmissrier til udvalgene, disse kmmissrier sætter de rammer, der skal arbejdes inden fr, med udspring i de nuværende strategier det kunne f.eks. være de øknmiske rammer. Udvalgene skal derefter vurdere m strategierne er realiserbare inden fr disse rammer fr derefter at lave en prjektbeskrivelse. Alle udvalg vil have direkte kntakt til bestyrelsen. Prcessen indtil nu Visinerne blev debatteret g vedtaget på frbundets repræsentantskabsmøde i april 2012, g den efterfølgende prces har taget udgangspunkt i denne verrdnede visinsplan. Juli 2012: Der blev afhldt infrmatinsmøde på Smmerlejren i Brande. August 2012: Temaer blev præsenteret på hjemmesiden September 2012: Indledende dialgmøder blev afhldt på Sjælland g i Jylland. Mål, rammer g prces blev fremlagt. Tilmelding til arbejdsgrupper. September 2012: Kickff møde. Over de næste fire måneder mødtes arbejdsgrupperne fire gange. December 2012: Status fra arbejdsgrupperne blev lagt på hjemmesiden Februar 2013: Dialgmøder på Sjælland g i Jylland. Arbejdsgrupperne fremlagde deres strategier. I det følgende bliver strategierne g målsætninger beskrevet. Arbejdsgruppernes frslag til de handlinger, der kan føre til pfyldelse af målene vil gså blive inddraget. 2

3 STRATEGI FOR BREDDEARBEJDET Visinen fr frbundets breddearbejde er: Taekwnd en samlende kampkunst fr alle, med muligheder, der bygger på rummelighed g gensidig respekt. Klubudvikling g IT-understøttelse i centrum Strategien indehlder en række punkter fr, hvrdan der kan ske en rganisatrisk udvikling. Denne udvikling indebærer bl.a. en IT- understøttelse med elektrniske pas, elektrnisk indberetning af graduering g elektrnisk indberetning af støtteberettigede aktiviteter. Målet er, at det elektrniske pas er udviklet g i brug inden januar Strategiens frslag til handlinger, der kan nå frem til målet er: Januar 2014: Markedsføring Juni 2014: Medlemmet er færdig med at indtaste data December 2014: Udvikling af IT- værktøj, der kan bruges sm træningslg samt mødeprtkl, sm sikrer at udøveren har fulgt træningen Klubudvikling vil gså være i centrum, g her vil der især være fkus på at give klubbernes bestyrelser flere kmpetencer. Her er målet, at alle klubber kender mulighederne fr støtte g rådgivning fra frbundet, samt hvrdan de skal indberette medlemstal. Dette kan f.eks. ske gennem uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer, etablering af htline m aftenen g frum fr klubledere. Et andet mål er, at der udvikles et kncept, der på idéplan kaldes Den kmpetente bestyrelse sm f.eks. kunne indehlde breddeplitik, årsplan g uddannelse af prcesknsulenter, der kan udbrede knceptet. En tidsplan fr klubudviklingen kunne se ud sm følgende: Oktber 2013: Uddannelse af superbrugere i frhld til brug af IT- systemer Nvember 2013: Etablering af htline December 2013: Etablering af frum fr klubledere December 2014: En spørgeguide fr breddeplitik til klubudviklingsfrløb er udarbejdet Januar 2015: Uddannelse af fem prcesknsulenter Januar 2015: 50 % af alle klubber har en årsplan Januar 2017: 75 % af klubberne har en årsplan Alle klubber skal have tilstrækkelig adgang til trænere Et andet frslag i strategien handler m, hvrdan der inden august 2015 skal ske en udvikling på trænermrådet. Her går idéerne ud på, at der skal pbygges en trænerbørs, så alle klubber har tilstrækkelig adgang til instruktører, ved at der er mulighed fr bytte-, vikar- g gæsteinstruktører. Desuden skal træneruddannelsen revideres i frhld til Aldersrelateret Trænings Kncept, g der skal være flere træf fr trænere. Der er gså et mål, at alle klubber min. har en træner med træner 1 inden januar

4 Tidsplan: Medi 2013: udvikling af trænerbørs samt afdække trænerniveauet i klubberne Ultim 2013: Directmail til målgruppen fr træner 1 med klubben sm CC 2014: evaluering af trænerbørs Flere træf g samlinger Strategien peger på, at det skal være nemmere at arrangere træf g stævner ved at der bl.a. bliver udviklet drejebøger. Målet er, at der både skal afhldes mindre træningstræf (50+ deltagere) g stre breddetræf ( deltagere) inden fr både teknik- g kampmrådet. I strategien freslås det, at markedsføring af træningstræf samt inspiratinsmateriale g drejebg skal gør det nemmere at afhlde træf. Handlingsplan fr at pnå målene: August 2013: Markedsføring af træningstræf samt drejebg fr træningstræf inkl. inspiratinsmaterialer December 2014: Ti træningstræf med min. 50 deltagere fra min. tre klubber December 2014: Fire breddetræf med min. 200 deltagere på tre baner. Målgruppe: Under 15 år. December 2015: Fire breddetræf fr kamp g fire breddetræf fr teknik. Udbredelse af taekwnd Breddestrategien freslår, at der arbejdes hen imd følgende verrdnede mål: Øget anerkendelse af sprten Større synlighed Rekruttering af nye medlemmer At føre sprten ud til nye målgrupper Strategiens giver en række eksempler på handlinger, der kunne føre frem til pnåelse af disse mål: at få taekwnd i SFO er g på skleskemaet, at få frsvarets g plitiet til at bruge taekwnd i deres undervisning samt at få taekwnd udbudt via de flkeplysende frbund (FOF, AOF m.fl.). Eksempel på tidsplan: Juni 2014: Kncept fr SFO med spark i er udviklet Efterår 2014: SFO med spark i markedsføres Nvember 2014: Indgå aftaler med SFO er Juni 2015: 20 SFO er deltager i SFO med spark i Juni 2016: 50 SFO er deltager i SFO med spark i Mål: Taekwnd er på skleskemaet ind i idrætstimerne i min. 20 flkeskler, efterskler etc. inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektinen Juni 2015: Kncept fr Taekwnd på skleskemaet udviklet indtænke at knceptet skal kunne rumme klasse Juni 2015: Udarbejde bruttliste med mulige kmmuner/skler 4

5 Juni 2015: Kntakt til interesserede klubber mkring invlvering/pfølgning December 2015: Aftaler på plads med skler August 2016: Opstart af frløb i flkesklerne Mål: Taekwnd udbydes via de flkeplysende frbund i fem byer inden udgangen af 2016 g i ti byer inden udgangen af September 2015: Afdække krav til at kunne udbyde knceptet Lær selvfrsvar i AOF, FOF regi Februar 2016: Udarbejde kncept fr Lær selvfrsvar Februar 2016: Udpegning af byer/klubber Februar 2016: Rekruttering af instruktører Januar 2017: Evaluering af knceptet Lær selvfrsvar verveje m der skal udvikles en del 2, sm pfølgning på deltagerne på del 1 Mål: Frsvarets undervisning i selvfrsvar g håndgemæng er taekwndbaseret inden august Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsessektin December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng. Hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i frsvarets undervisning December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til frsvarets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i frsvarets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Mål: Plitiets undervisning i selvfrsvar er taekwndbaseret inden august 2018 Juni 2013: Udarbejdelse af kmmissrium fr uddannelsessektinen September 2013: Etablering af uddannelsesudvalg December 2015: Afdække mfanget af uddannelse i håndgemæng, hvad indgår i uddannelsen i dag, hvem har ansvaret fr aftaler, hvrdan bruger andre natiner i verden taekwnd, frdele ved at bruge Taekwnd i uddannelsen? December 2015: Øknmisk ramme fr DTaF mkring taekwnd i plitiets undervisning på plads December 2015: Hvad kan DTaF tilbyde i frhld til plitiets undervisning i taekwnd? August 2016: Aftale m piltprjekt (taekwnd i plitiets undervisning) Juni 2017: Evaluering af piltprjekt Juni 2018: Taekwnd sm en del af vedligehldelsestræning decentralt i plitisektrerne 5

6 TILBUD TIL KLUBBERNE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER Visinen fr fasthldelses- g rekrutteringsarbejdet er: TAEKWONDO En del af livet hele livet Klubberne er mdrejningspunktet fr denne strategi. Det er svært at definere den danske taekwnd klub. Klubberne har vidt frskellige frudsætninger g ressurcer inden fr faciliteter, trænere, ledere, medlemmer, frivillighed g øknmi. Og klubberne har ikke mindst frskellige ønsker fr, hvad de lige netp har behv fr. Derfr skal tilbuddene til klubberne inden fr rekruttering g fasthldelse udgøre en bred vifte, hvr der findes attraktive tilbud fr alle. Udgangspunkt i en analyse af medlemstallet Der er rigtig mange mråder, man kan arbejde på, når det kmmer til fasthldelse g rekruttering, g arbejdsgruppen har da gså været ude i mange krge. Men fkuspunkterne i strategien blev i sidste ende valgt ud fra en statistisk analyse af frbundets medlemstal g licenser. Denne analyse viste, at sammenlignet med andre frbund har DTaF en str andel af medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, men en langt mindre andel af medlemmer ver 24 år. Desuden ser vi den højeste andel af udmeldelser blandt de årige. De unge g de vksne blev derfr sat i centrum fr strategien. Vidensdeling g inspiratin Vidensdeling er hele fundamentet fr, at det bliver nemmere fr klubberne at rekruttere g fasthlde medlemmer, trænere g ledere. Hvis redskabet eller erfaringen findes et sted derude, skal det ikke genpfindes, hver gang det skal bruges. Vidensdeling g inspiratin skal udvikles betydeligt, g der skal derfr prettes et inspiratinskatalg, hvr idéer g erfaringer med rekruttering g fasthldelse deles. Der skal prettes en ressurcebank, hvr persner stiller sig til rådighed til at hjælpe eller dele viden inden fr et afgrænset mråde, sm de har erfaring med. Desuden skal der afhldes udviklingsdage fr trænere. Mål: Inden udgangen af 2013 er der prettet en ressurcebank på hjemmesiden Oktber 2013: Nøglepersner fra klubber, der har erfaringer med implementering af kncepter g prjekter identificeres December 2013: Frivillighedstjek.dk benyttes sm redskab til prettelse af ressurcebanken 6

7 Mål: Idékatalg med kncepter, erfaringer g gde idéer til ligger på hjemmesiden inden udgangen af 2013 September 2013: Prjektbeskrivelser, erfaringer, status på klubudvikling samles sammen Oktber 2013: Plan fr pdatering af idékatalget December 2013: Idékatalg markedsføres med banner på hjemmesiden, sm nyhed på hjemmesiden, via mail til klubberne Mål: T årlige udviklingsdage fr trænere i 2014 g 2015 Mål: Et årligt seminar på smmerlejr m rekruttering af frældre/frivillige i 2014 g 2015 Klubber med erfaringer identificeres g pfrdres til at hlde plæg Vi skal have flere vksne udøvere Fr at have et gdt grundlag at rekruttere trænere g ledere ud fra, går det ene verrdnede mål i strategien ud på, at der skal være 20 % flere vksne udøvere (+24 år) i frbundet i december Dette skal pnås ved bl.a. at udvikle g udbrede kncepthld fr målgruppen. Dette kunne være Cmeback taekwnd hld, familiehld, mtinshld, begynderhld fr ældre, begynderhld fr vksne. Dvs. at taekwndverdenen skal blive bedre til at gøre pmærksm på, at taekwnd er fr alle aldersgrupper g målrette træningen. Tidsplan: Mål: Inden udgangen af 2015 har fem klubber Cmeback/Gråbælte Taekwnd hld fr tidligere taekwndudøvere. Juni 2013: Indhente erfaringer fra igangværende prjekter August 2013: Udarbejde liste ver klubber ud fra ressurcer g gegrafisk dækning Juni 2014: Kntakt til klubber, præsentatin af kncept, implementering Juni december 2015: Implementering af kncept i klubber Januar 2015: Dele erfaringer klubberne imellem December 2015: Evaluering af Cmeback/Gråbælte Taekwnd Mål: Inden udgangen af 2015 har 25 klubber prettet et kncepthld inden fr strategiens målgrupper: Unge g vksne (familiehld, mtinshld fr vksne, begynderhld fr vksne, hld fr ældre) December 2013: Tilbyde kncepter der allerede er udviklet Juni 2014: Benytte persner fra ressurcebanken til at støtte p m implementeringen Januar december 2015: Implementering Flere unge Det andet verrdnede mål er, at der skal fasthldes g tiltrækkes flere unge udøvere i aldersgruppen år. Dette skal pnås ved flere g mere specifikke kurser fr ungdmstrænere samt udbredelse af teenager- hld. Mål: T kurser m året fr ungdmstrænere i 2014 g 2015 Juni 2013: Indhente erfaringer 7

8 Oktber 2013: Udvikling af kncept af kursus fr ungdmstrænere tilpasset taekwnd Januar 2014: Kntakt undervisere Mål: 15 klubber har teenager- hld inden udgangen af 2015 December 2014: Opsamle erfaringer fra allerede etablerede teenager- hld December 2014: Kurser fr ungdmstrænere Januar december 2015: Klubbesøg g klubudvikling KOMMUNIKATION OG BRANDING Arbejdsgruppen fr Kmmunikatin g Branding bestd i første mgang af hvedbestyrelsen, da ingen interesserede meldte ind på gruppen. Gruppen startede derfr gså p senere end de andre grupper. Arbejdsgruppen har kun hldt et enkelt møde g prcessen vil blive taget p igen, når strategierne fr de andre visinsmråder skal søsættes. Dette skyldes, at en strategi fr den eksterne g interne kmmunikatin skal hænge tæt sammen med de handlingsplaner, der bliver udfærdiget fr bredde-, elite-, fasthldelses- g rekrutteringsmrådet. Fkus lå i første mgang på branding. Gruppen fastlagde Tp- 3 ver grunde til at man begynder til taekwnd: 1. Lettilgængeligt 2. Synligt 3. Venner går til det 3 målgrupper inden fr ptentielle medlemmer blev identificeret: Frældre her skal Taekwnd brandes på disciplin, sjv g bedre kncentratin g temperament. Unge her skal Taekwnd brandes på at det er helstøbt træning, en individuel hldsprt g at hårdt arbejde lønner sig. Vksne begyndere - her skal taekwnd brandes på at det er helstøbt træning knditin, styrke g smidighed, at det er fr krp g hjerne (fysisk træning g mental træning), g at det er fr alle niveauer. ORGANISATORISKE FORHOLD Målet inden fr rganisatriske frhld er, at skabe en rganisatin, der kan tilpasses de frandringer, der sker, både blandt ptentielle medlemmer men gså i idrættens familie. Arbejdsgruppen har derfr 8

9 udarbejdet en strategi, der anbefaler de vedtægtsændringer, der er beskrevet her: STRATEGI FOR TALENT- OG ELITEARBEJDET Visinen fr elitearbejde er: Blandt de fem bedste i Eurpa på talentmrådet, hvr det sprtslige bygger på en verrdnet rød tråd, hvilende på ATK (Aldersrelateret Træningskncept) med plads til individualitet med lige vilkår fr alle. Organisatrisk er der en klar ansvar- g kmpetencefrdeling byggende på samarbejde, gennemsigtelighed g gensidig respekt. Strategien fr talent- g elitemrådet er gældende fr både kamp g teknik. Med den sprtslige strategi ønskes at skabe en rød tråd på det sprtslige, rganisatriske g øknmiske mråde samtidig med, at der skabes synergi på tværs g bedst udnyttelse af ressurcerne. En af grundstenene i strategien er et tættere samarbejde mellem klubber g frbund samt invlvering af kmmunerne. Strategien er et dynamisk dkument, hvr det frventes, at der er plads til løbende dialg g erfaringsudveksling uden at det dg går ud ver retningen. Definitiner Elite: Udøvere med medaljeptentiale i knkurrencediscipliner, sm repræsenterer Danmark ved EM, VM g OL fr senirer. Talent: Udøvere, der har ptentiale til at blive eliteudøvere. Udøverne skal være min. 14 år fr kamp g min. 11 år fr teknik. Herudver skal de træne min. 12 timer m ugen g være aktiv stævnedeltager. Det rganisatriske fundament fr talent- g elitearbejdet 9

10 Der skal ske en styrkelse af den interne rganisatin, hvr der skal være en fælles frståelse af begrebet elite g af, at vi arbejder md et fælles mål. I talent- g elitestrategien er der gså fkus på at udnytte ressurcerne bedst muligt. Det betyder, at funktiner, hvr det er muligt, samles, samtidig med at det rganisatriske niveau prfessinaliseres via ansættelse af en sprtslig krdinatr, sm har særligt på fkus på administratin, ledelse g udviklingscentre. Den sprtslige krdinatr vil gså få til pgave at skabe synergi mellem teknik g kamp, således at man på relevante mråder kan lære af hinanden. Strategien peger desuden hen md, at DTaF skal være et Team Danmark støttet frbund igen, g så skal der udarbejdes en rekrutteringsplan fr dmmermrådet. Aldersrelateret træningskncept (ATK) g Trænerudvikling i fkus En af de rganisatriske byggesten i strategien er udviklingen af trænerniveauet. Dette vil ske gennem løbende SPOT- kurser, hvr udvikling af individuelle handlingsplaner kunne være i centrum. I frbindelse med udvikling af ATK, sm frventes afsluttet i december 2014, skal træneruddannelsen revideres. Træneruddannelse i øvrigt bliver løbende tilpasset. Alle trænerne i udviklingscentrene, sm arbejder med talent- g elite, skal sm minimum have diplmtræneruddannelse. Herudver skal de have nødvendig uddannelse inden fr ATK g arbejde efter disse principper. Skærpelse af kravene til eliten Strategien fr den sprtslige udvikling af eliten indebærer en skærpelse af kravene til eliten. Det betyder, at der skal være gennemsigtige udtagelseskriterier, hvr kun udøvere med medaljechance bliver udtaget til mesterskaber. Udviklingscentre Planen er, at der skal etableres udviklingscentre, der skal frestå elite- g talentarbejdet. Disse centre skal være et samarbejde mellem frbund, klub g kmmune, hvr alle tre parter bidrager øknmisk. Der skal f.eks. være tilskud til træneraflønning, udstyr g uddannelse. Der skal være årlige krdinerende møder mellem udviklingscentrene, g de skal samarbejde m fælles kalendersystem, hjemmeside samt natinale g internatinale træningslejre. Der vil blive stilet efter, at træningsmiljøerne i udviklingscentrene skal være på et internatinalt niveau. Der vil således være en større skærpelse af krav g frventninger til centrene end tidligere Frmålet med at etablere udviklingscentre er at skabe erfaringsudvikling g sparring på tværs af klubber. Udviklingscentret skal tilbyde træning på højeste niveau af certificerede trænere g skal tage ansvar fr udvikling af de hele menneske. Faciliteterne skal indehlde det nødvendige pdaterede udstyr. Målgruppen er talent- g eliteudøvere. Prcessen med at etablere udviklingscentre starter med, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde krav til udviklingscentrene, sm inkluderer: Trænerkmpetencer, øknmi, krav til det rganisatriske set up, attraktivt træningstider i frhld til jb/uddannelse, test (skal bruges sm udviklingsredskab g ikke sm et udtagelsesredskab), sprtslig strategi, der peger p md frbundets sprtslige strategier, etik i frhld til klubskifte/tilhørsfrhld samt samarbejde med øvrige udviklingscentre. Det skal være muligt løbende at blive gdkendt, g udviklingscentret skal gdkendes en gang årligt. Tidsplan: 10

11 Juni 2013: Kmmissrium fr udvalg i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik Juni 2013:Nedsættelse af arbejdsgruppe i frhld til udarbejdelse af kriterier fr udviklingscentrene der skal sidde repræsentanter både fr kamp g teknik September 2013: Kriterier endelige fr udviklingscentrene September 2013: Høring mkring kriterier fr udviklingscentrene 15. nvember 2013: Den nye rdning træder i kraft. Det tilstræbes at udviklingscentrene er en aftale mellem klub, kmmune, uddannelsesinstitutinerne g frbund. Nvember 2013: Udviklingscentret registrerer udøverne Nvember 2013: Udviklingscentrene - en del af budget December 2013: Frbund g klubber går fælles ud mkring markedsføring af udviklingscentrene. Udarbejdelse af markedsføringsplan Der skal udvikles dbbelt så mange talenter Inden fr talentudvikling skal der arbejdes på en frdbling af talentmassen både inden fr kamp g inden fr teknik. Dette skal bl.a. ske ved: August 2013: Status på antal talenter sende statistik ud til klubberne hvr mange kæmpere/udøvere har den enkelte klub, sm pfylder definitinen i talentplitikken 2014: Udarbejdelse af en handlingsplan fr udvikling af teknik i flere klubber August 2013: DTaF pdaterer ranglisten efter hvert pintgivende stævne / mesterskab inden fr kamp skabe gennemsigtighed g tillid til systemet Oktber 2013: SPOT- kursus mkring udarbejdelse af persnlige udviklingsplaner Januar 2014: Afstemning af krav g frventninger med frældrene årligt møde med frældre g elev Januar 2014: Alle talenterne skal via klubben have en persnlig udviklingsplan Januar 2014: Månedlige camp inden fr teknik g kamp i samarbejde med klubberne med et tilbud på højt niveau Udviklingscentrene tilbyder natinale g internatinale træningslejre Plan fr øknmisk støtte til de, der bliver udtaget. Mål: Talentgruppen inden fr kamp består af min. 50 udøvere, der træner i udviklingscentrene i januar 2015, 70 udøvere i januar 2016 g 100 talenter, sm træner mere end 12 timer ugentligt ved udgangen af Dette skal udmunde i en række medaljer g deltagere til EM g VM fr junirer g senirer ver den næste årrække. Inden fr teknik er målet: 5 EM medaljer i maj VM medaljer teknik i nvember VM medaljer teknik i nvember EM medaljer teknik i maj

12 3 VM medaljer teknik i nvember

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF Direktinsmøde den 12. august 2015 Bilag 10.6 HCA/DIF 28.4. 2015, revideret 2.6. 2015, revideret 18.6. af DTriF g DGI Triatln Frslag til visinssamarbejde mellem DGI Triatln g DTriF 1.1 Triatln Arbejdsgruppens

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under behandling af punkt 1 og 2 medlemmer fra Elitesektionen.

Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under behandling af punkt 1 og 2 medlemmer fra Elitesektionen. REFERAT AF URG MØDE 3 - SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Sted: Mødelkale i Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, Greve. Kl. 9 ca. kl. 15.30 Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Information om Talentudviklingen DAF s årgangs- og elitekrav

Information om Talentudviklingen DAF s årgangs- og elitekrav Infrmatin m Talentudviklingen DAF s årgangs- g elitekrav Sm et led i den løbende udvikling af elitearbejdet i dansk atletik har elitestaben siden efteråret 2008 evalueret på de sidste års talentudviklingsarbejde

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224 Referat LUU SOSU nsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, Ane Staunings vej 21, Hrsens - lkale 224 Deltagere LUU: Drte Jørgensen, Gitta Kørchen, Grethe Buch, Hanne Suhr, Jens Erik

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Strategiplan

Dansk Atletik Forbund Strategiplan Dansk Atletik Frbund Strategiplan 2014-2016 Indledning De følgende sider er et udkast til DAF s strategiplan, sm af bestyrelsen fremsættes sm frslag til DAF s årsmøde ktber 2013. Fireårige strategiplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service Center fr HR g Udvikling g Center fr Øknmi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service TAO prgramgruppe 18. maj 2015 Baggrund Slagelse Kmmune har besluttet at gennemføre g realisere et identificeret

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere