Evaluering i stor stil!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering i stor stil!"

Transkript

1 Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering, der med klarere kompetencelinjer og en mere synlig direktion skal give mulighed for flere tværgående udviklingsinitiativer. Som borgmester bliver det en lettelse at vide præcis, hvem man skal gå til, og det vil også være mere gennemskueligt for borgerne. Borgmester Gylling Haahr om den nye organisering, der er ét af resultaterne af evalueringsprocessen i Varde Kommune

2 Varde Kommune er sammenlagt af 5 mindre kommuner, og allerede i forberedelserne af sammenlægningen planlagde man en opfølgende evaluering af direktionen efter ½ år og af administrationen efter 1½ år. I 2007 besluttede man imidlertid at lave de to evalueringer samtidigt, et år efter sammenlægningen, og denne evaluering har bl.a. belyst et behov for at ændre organisationen i den nye kommune. Formålet med evalueringen var fra begyndelsen at foretage en systematisk, overordnet gennemgang af den administrative organisation i Varde Kommune og dermed finde kommunens forbedringspotentiale. Evalueringens fokus har været organiseringen i form af opgaver, funktioner o.lign., og altså ikke enkeltpersoner. Processen Evalueringen bestod af 4 dele, der har suppleret hinanden indbyrdes, så man har fået et komplet billede af politikernes, de administrative medarbejderes og ledernes opfattelse af organisationen. Første del var en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens 771 administrative medarbejdere og 31 politikere (særskilt spørgeskema), og den gav en imponerende tilbagemelding. I Varde kommune er man især glad for, at man i skemaet inkluderede mange åbne spørgsmål, der har givet respondenterne mulighed for at beskrive deres opfattelse og komme med konstruktive forslag. Anden del var fokusgruppeinterviews med fagområdernes medarbejdere og ledere. Disse har givet indblik i snitfladeproblematikker, hvor der bør sættes ind med forbedringer. Tredje del var en række individuelle interviews med politikere (udvalgsformænd), direktionen, stabschefer og virksomhedsledere, og disse interviews har yderligere medvirket til at uddybe Denne evalueringsrunde er gennemført på et tidspunkt, hvor en ny organisation har fået overblik over sig selv, og hvor medarbejderne ved, hvor de står, men inden, at Plejer er flyttet ind. problematikker i den eksisterende organisation. Endeligt har den fjerde del, en benchmarking med andre kommuner (3 sammenlagte og 3 ikkesammenlagte), givet mulighed for at se mere objektivt på visse problemstillinger som eksempelvis ressourcefordeling. Igennem hele processen har Varde Kommune haft hjælp fra konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, der har fungeret som sparringspartner på forløbet, og H.C.Vestergaard har desuden foretaget de individuelle interviews og har bistået med at analysere resultaterne og indlede det fortsatte forløb med ny organisation osv. Chefkonsulent Hans Christian Vestergaard fremhæver især de individuelle interviews som et godt redskab til dels at identificere og kvalificere de emneområder, der skulle følges op på, men fortæller også, at der i disse interviews fremkom mange konstruktive løsningsforslag. Processen er kørt igennem over ganske kort tid. Evalueringen gik i gang i november 2007, og hele evalueringsdelen var afsluttet medio januar Allerede i februar var man klar med et forslag til ny organisering, og det har helt klart været en fordel i organisationen, at der så hurtigt er resultater af evalueringen. Det har givet ro til dem, der inden evalueringen var nervøse for, at man nu ville evaluere, uden at det ville ændre noget. Den ny organisation har været i høring i MEDorganisationen, og her har man modtaget 87 høringssvar ud af mulige. Det betyder meget for styregruppen, at de indkomne høringssvar er af meget høj kvalitet, idet de er velbegrundede, både i kritik og ved opbakning til forslaget. I det hele taget er man i Varde Kommune utroligt positive overfor den proces, de har været igennem, og Kommunaldirektør Max Kruse siger,

3 at hvis de skulle gøre det om med den viden, de nu sidder med, ville de gøre det præcist på samme måde: det var det, der skulle til, for at få organisationen helt på plads. Resultat En samlet gennemgang fra de forskellige elementer i processen viste, at der var problemer med uklarhed omkring kompetencelinjer og ledelsesansvar i hele organisationen. Kommunaldirektør Max Kruse fortæller, at problemstillingen med uklarhed var forventet, men at det overraskede ham, at meldingen kom så klart og entydigt tilbage fra alle sider. I arbejdet med tilbagemeldingerne er det lykkedes styregruppen at definere 12 temaer, som bliver centrale i det videre arbejde. Arbejdet er indledt med et grundigt kig på hele organisationen, idet det er det første af de 12 temaer. Hvor kommunaldirektør Max Kruse havde forventet at skulle foretage enkelte justeringer i organisationen, endte man i stedet med en helt ny organisationsplan for netop at sikre de klare kompetencelinjer, som medarbejdere, ledelse og politikere har efterspurgt. Ny organisering Varde Kommune blev efter kommunalreformen organiseret med en flad netværksstruktur i direktionen, og det er denne lidt løse model, der ikke har været optimal i en fusionsperiode, hvor det har været en udfordring at lægge 5 kommuner med hver sin kultur sammen. Derfor har man efter evalueringsprocessen valgt en mere klassisk struktur, der ved første øjekast ligner en centralisering. Det er imidlertid ikke centralisering, der er målet, men derimod en stærk direktion, der har de muskler, der skal til, siger kommunaldirektør Max Kruse. Den nye organisation er bygget op omkring et klart og éntydigt direktøransvar, hvilket betyder, at direktøren har De 12 temaer er: 1. Overordnet organisering 2. Samling og opdeling af hele virksomheder, herunder én indgang for borgerne 3. Snitfladeproblematikker og opgaveplacering, herunder sekretariatsbetjening af udvalg 4. Kompetencer og ansvar 5. Fysisk placering 6. Ressourcefordeling/ normeringsproblematik 7. Afdelingsspecifikke spørgsmål 8. Dialogsystem 9. Lederevaluering/lederudvikling 10. Værdiproces, herunder synlig ledelse 11. Opgavebeskrivelse/-liste 12. Politisk organisering ansvaret i forhold til de politiske udvalg på området samt såvel det faglige som det ledelsesmæssige ansvar for området. Man har i Varde taget stort hensyn til funktionaliteten, idet virksomhedernes opkobling varierer alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det betyder bl.a., at nogle virksomheder har direkte direktørreference, mens andre ikke har. Samtidig er der en klar opdeling i interne og eksterne stabe. De interne stabe skal være støttefunktioner, og det er vigtigt, at de bliver dækkende, således at it-afdelingen fx bliver hele kommunens it-afdeling. Kun på den måde kan Varde høste fordelene af stordrift. Det er samtidigt meget vigtigt for Varde Kommune, at modellen stadig giver plads til tværgående, udviklingsrettede initiativer. Borgmester Gylling Haahr lægger i sin vurdering vægt på, at styrken i den nye organisation helt sikkert bliver, at man får klarere linjer og dermed vished for, hvem man skal gå til. Det gælder både for medarbejdere og politikere.

4 God timing Evalueringen er gennemført på det helt rigtige tidspunkt. Udviklingschef Jørgen Nielbæk siger det således: Denne evalueringsrunde er gennemført på et tidspunkt, hvor en ny organisation har fået overblik over sig selv, og hvor medarbejderne ved, hvor de står, men inden, at Plejer er flyttet ind. Tidspunktet har altså været med til at give evalueringen et rigtigt godt udgangspunkt, idet folk stadig har haft lyst til at se konstruktivt på processen og ikke været alt for nervøse for den omvæltning, en evaluering kan ske at føre med sig. Også Hans Christian Vestergaard har oplevet et utroligt engagement fra alle sider i Varde Kommune: Jeg oplevede en meget stor optagethed af processen, hvor alle var meget positive for at finde gode løsninger og at deltage i evalueringen. Det har givet en stor dynamik i forløbet, hvilket også er en væsentlig årsag, til at de nu er kommet så langt i Varde Kommune. Evalueringen blev samtidig gennemført på et tidspunkt, hvor kvalitetsreformen stod på dagsordenen. Det har for Varde Kommune betydet, at Kvalitetsreformen måtte træde lidt i baggrunden for at give plads til evalueringen, men det er efter Max Kruses mening ikke et problem, idet evalueringsprocessens resultater vil hjælpe til med at sætte fokus på kvalitetsreformens mål, der i Varde Kommune handler om at skabe attraktive arbejdspladser og at sætte borgeren i centrum med borger- og brugertilfredshed. styrken i den nye organisation bliver helt sikkert, at man får klarere linjer, og dermed vished for, hvem man skal gå til det gælder både for medarbejdere og politikere. føler, at de har et spændende og indholdsrigt job. Det er et godt afsæt kun et år efter den store sammenlægning. Max Kruse håber dog, at den nye organisering med de klarere kompetencelinjer vil gøre det lettere for lederne at uddelegere opgaver og dermed være med til at skabe spændende, udfordrende og attraktive arbejdspladser for medarbejderne i Varde Kommune. Det politiske system Også det politiske system i Varde Kommune er kommet under luppen. Hidtil har man haft 7 udvalg samt økonomiudvalget, hvilket har været fint i fusionsperioden, hvor det har været et knokkelarbejde at få tingene struktureret, fortæller borgmester Gylling Haahr. Nu er det uhensigtsmæssigt med så mange udvalg. Det er allerede vedtaget at skære antallet af byrådsmedlemmer ned fra 31 til 25, og de går nu i gang med at se på styrelsesvedtægten. Gylling Haahr forudser, at man ender op med 5 udvalg i stedet for de nuværende 7. For mange krydsninger i en organisation giver uklarhed, siger borgmester Gylling Haahr, og det er denne uklarhed, der blev påvist i evalueringsprocessen, og som man ved hjælp af de 12 temaer nu er i gang med at minimere. Varde Kommune er sammenlagt af Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod kommuner. Sidegevinster Som en af flere små sidegevinster, har evalueringen påvist at, 83 % af de adspurgte medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde mens hele 91% er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet i arbejdet og Der er i kommunen knap indbyggere. Den nye kommune har medarbejdere.

5

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere