Greve Boligselskab. Omsætningsfremgangen fortsætter. Energitiltag i Gersagerparken og Hegnsgården. Fusion med Greve Ældreboligselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Omsætningsfremgangen fortsætter. Energitiltag i Gersagerparken og Hegnsgården. Fusion med Greve Ældreboligselskab"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 15 - JUNI 2010 Repræsentantskabet Omsætningsfremgangen fortsætter Energitiltag i Gersagerparken og Hegnsgården Fusion med Greve Ældreboligselskab Jubilæumsskrift for Vestervang i bladet

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 15 - JUNI 2010 Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl års jubilæum Søjlegården 1. februar havde inspektør Preben Rasmussen 25 års jubilæum i Greve Boligselskab. 30 års jubilæum Elkærparken 1. januar havde inspektør Karsten Vestergaard 30 års jubilæum i Greve Boligselskab. Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Kim Kjelmann Foto Nicolaj Kann Mohr Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2700 eksemplarer Tryk Hertz bogtrykkergården a/s Ferielukket Greve Boligselskab holder ferielukket fra den , begge dage inklusive. 35 års jubilæum Eghøj 1. april havde inspektør Bent Nielsen 35 års jubilæum i Greve Boligselskab. 35 års jubilæum Administrationen 1. maj havde regnskabschef Birthe Goltermann 35 års jubilæum i Greve Boligselskab. Betalingsfrister - for husleje i andet halvår juli 5. august 6. september 5. oktober 4. november 6. december Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Kenn Bendtsen, Enghusene Suppleanter 1. suppleant Bo Samson, Vestervang 2. suppleant Ruth Jensen, Eghøj 2 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2010

3 Omsætningsfremgangen fortsætter Af formand Uffe Petersen Repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed, holdt møde den 11. maj Besty relsens beretning for 2009, som blev fremlagt af boligselskabets formand Uffe Petersen, var meget positiv med konstatering af fortsat omsætningsfremgang til nu over 172 mio. kr. på driftssiden. Hertil kommer omsætning på varme-, og antenneregnskaber samt omsætning på større renove rings- og ombygningsarbejder. Boligselskabets økonomi er blevet yderligere styrket med en del af ydelserne på færdigbetalte lån. Det betyder, at egenkapitalen nu er på 28,9 mio. kr. Administrationens drift har i 2009 givet et overskud på 1,1 mio. kr. efter, at der er ydet tilskud til afdelinger til uforudsete udgifter på kr. Antallet af medarbejdere er fortsat 38 heraf 9 i administrationen. Antallet af egne afdelinger er 17 boligafdelinger, 4 institutioner og 1 varmecentral. Derudover administreres 6 kommunalt ejede ældreboligafdelinger og 1 selvejet ældreboligafdeling og plejecenter. Som følge af overenskomstmæssige lønstigninger steg administrationsbidraget til kr. pr. lejemålsenhed fra 1. januar I 2011 fastholdes administrationsbidraget på kr. pr. lejemålsenhed. Af genudlejningerne i egne afdelinger er der i 2009 foretaget 295, her er 29 anvist af Greve Kommune. Der er foretaget 11 udsættelser på grund af restancer. Genudlejninger på Møllehøj har været 37 og i de kommunale pleje- og ældreboliger 86. Ventelisterne til egne afdelinger indeholder ansøgere. Det er planen, at der skal opføres 19 ældreboliger og 13 familieboliger i Tune på nabogrunden til Byagerparken. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret. Formand Uffe Petersen. Der er igangsat og planlagt renoveringsarbejder i Tjørnelyparken, Enghusene, og Elkærparken. Greve Kommune har igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for afd. 9, Eghøj i Karlslunde, som forventes afsluttet i slutningen af i år eller i begyndelsen af Det er besluttet, at Greve Ældreboligselskab (Møllehøj) bliver fusioneret med Greve Boligselskab med virkning fra den 1. januar Bestyrelsens beretning blev afsluttet med formandens tak for repræsentantskabets store opbakning til boligselskabets aktiviteter og tak til alle ansatte for en god indsat i det forløbne år ikke mindst til ejendomsfunktionærerne, som har haft en meget travl vinter. Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet december 2009: Aase Holmgård Lang Ny konkurrence se side 6 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

4 Stenen, Vestgreven, pryder pladsen vest for Grevehaven. Jubilæum i Grevehaven og Vestervang I år fylder Grevehaven 60 år og Vestervang 50 år For 10 år siden holdt Grevehaven og Vestervang 90 års jubilæum. Det blev fejret med stor fest den 13. august Dagen efter blev Vestgreven afsløret. Det er en stor granitsten, der er placeret vest for Grevehaven. Daværende direktør for Greve Boligselskab Palle Vejlebo sagde ved afsløringen: Byggestøtteloven var medvirkende årsag til, at Greve Andelsboligforening blev dannet den 16. maj På dette tidspunkt var der ikke mange lejeboliger. Ingen lejeboliger betød ingen lærere og da der var mangel på lærere, blev der opført lejeboliger. Grevehaven stod klar til indflytning i 1949 og Vestervang ca. 10 år senere. Greve Boligselskab har gennem tiden vist sig at være et meget stabilt boligselskab, hvor der næsten ingen fraflytninger er. Granitstenen, som er blevet placeret her imellem de to afdelinger, er 15 milliarder år gammel og er symbol på det oprindelige og starten på Greve Boligselskab. Ved afsløringen talte daværende borgmester René Milo også. Han sagde blandt andet: Greve Boligselskab er Greve kommunes største og mest velfungerende boligselskab. Greve Boligselskab var først med flere ting blandt andet var I de første til at etablere bofællesskaber. Kommunen har fået fingre i jeres beplantningsplan og skænker jer hermed tre lindetræer. I dag står de tre lindetræer ved Vestgreven og trives i bedste velgående. I år bliver boligafdelingerne tilsammen 110 år. Grevehaven har valgt ikke at fejre deres runde dag, hvor Vestervang endnu engang byder op til dans. I august afholder Vestervang en stor jubilæumsreception for indbudte gæster. Her vil Greve pigegarde, som for 10 år siden, fylde bebyggelsen med musik og der vil være taler og festivitas. Senere på året bliver der afholdt en jubilæumsfest for Vestervangs beboere. Vil du læse mere om Greve Boligselskabs historie, er der vedlagt et jubilæumsskrift, der tager udgangspunkt i Vestervang, da det var denne afdeling, der i sin tid var årsag til, at Greve Boligselskab blev oprettet. Grevehaven var oprindeligt opført som en andelsboligforening og kom derfor først til Greve Boligselskab senere. I jubilæumsskriftet finder du også fortællinger fra Vestervang gennem tiden. Det er beboere, der har nedfældet deres erindringer. I jubilæumsskriftet er et historisk rids over Greve Boligselskab og beboeres erindringer fra Vestervang. Jubilæumsskriftet er blevet udarbejdet i samarbejde med beboere i Vestervang og Greve Boligselskabs administration. Det er blevet til i anledning af Vestervangs 50 års jubilæum. VESTERVANG 50 ÅR JUBILÆUMSSKRIFT JUNI 2010 Idyl på Stenpladsen i Vestervang. 4 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2010

5 VESTERVANG 50 ÅR JUBILÆUMSSKRIFT JUNI 2010 I jubilæumsskriftet er et historisk rids over Greve Boligselskab og beboeres erindringer fra Vestervang. Jubilæumsskriftet er blevet udarbejdet i samarbejde med beboere i Vestervang og Greve Boligselskabs administration. Det er blevet til i anledning af Vestervangs 50 års jubilæum.

6 Forord og historisk rids Afdeling 2 Vestervang har 50 års jubilæum I august måned 2010 holder afdeling 2 Vestervang 50 års jubilæum. Et jubilæum, jeg som formand, har set meget frem til at kunne holde sammen med alle beboerne på Vestervang. Et stort tillykke skal der lyde til beboere og boligselskab fra mig. Bestyrelsen har på vegne af beboerne allerede på nuværende tidspunkt i år og sidste år kunnet ønske enkelte beboere tillykke med deres 50-års bojubilæum på Vestervang. Netop at kunne fejre jubilæer sammen med beboere, der har boet her på Vestervang i så mange år, vidner om den glæde og trivsel vore beboere har over, at kunne bo i en afdeling i så mange år ja, næsten for nogens vedkommende siden de selv flyttede hjemmefra som ganske unge. Derfor er der næsten også tradition for, at vore beboere bliver boende på Vestervang i så lang tid, som helbredet nu kan klare det. Selvom vi alle på Vestervang bor i lejede boliger så betragter vi mere eller mindre boligen som vor egen. Vi passer og plejer boligen, som hvis det havde været vor egen. Én af de ting jeg og min familie faldt for, da vi besøgte Vestervang for første gang var den aura og stemning, der hersker i afdelingen. Alle kender hinanden og mange kommer hinanden ved med den gensidige respekt, som der nu engang må være mellem mennesker. Beboerdemokrati og samhørighed respekten for de ældre beboere og samværet med de yngre har altid været et for mig særligt kendetegn for beboerne på Vestervang. Igennem årene har beboerne, gennem beboerdemokratiet, været med til at drage omsorg for, at vore boliger i dag fremstår som vedligeholdte boliger der, selvom tidens tand har sat sit præg, stadig er attraktive boliger for boligsøgende, hvilket boligselskabets ventelister vidner om. Jeg vil derfor endnu engang på vegne af bestyrelsen ønske alle vore beboere tillykke med de første 50 år på Vestervang. Bo Samson, formand for afdeling 2 - Vestervang Greve Boligselskab - starten på et dejligt hjem Det var Vestervang der var årsag til, at Greve Boligselskab blev oprettet. Grevehaven kom til senere selvom den er bygget før. Det var starten på Greve Andelsboligforening, som det hed den gang, og en ny start for Vestervang, der før var blevet administreret af Roskilde Boligselskab. Udviklingen i Greve Boligselskab Det har ikke skortet på byggeaktiviteten i Greve Boligselskab gennem tiden. Tjørnelyparken blev opført 1970 og siden Greve Boligselskab blev en selvstændig administration i 1973 er det gået stærkt fremad. Gersagerparken blev opført i 1973 og i 1975 igangsatte Greve Boligselskab Tjur- og Tejstgården og i 1976 stod 448 boliger klar til indflytning. Siden Greve Boligselskab fik selstændig administration er antallet af lejemål vokset fra ca. 450 til i dag lejemålsenheder. Herudover administreres 232 kommunale pleje- og ældreboliger. Efter byggeboomet i 70 erne behøvede Greve Boligselskab ikke at sælge de ubebyggede jorde, som andre boligselskaber var tvunget til. Greve Boligselskab havde nemlig købt jorden til den rigtige pris. Desuden havde Greve Boligselskab kommunegarantier for ventetidsomkostningerne. I dag er der bygget boliger på al den opkøbte jord. I de senere år er der især arbejdet med vedligeholdelse og renovering af de eksisterende byggerier, men der er dog også opført nye boliger primært ældreboliger. Greve Boligselskab har opnået en stabil økonomi og har desuden en driftig administration. Greve Boligselskab = Gode Boliger Positiviteten og glæden, som kendetegner Greve Boligselskab, hænger sammen med deres slogan: Gode Boliger, Gode Boligtagere, Gode Bestyrelser og Gode Boligmedarbejdere. En anden grund til den megen positivitet og glæde i Greve Boligselskab kan skyldes, at de havde beboerdemokrati fra start af. Hvorefter afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen har fungeret rigtig godt gennem alle årene. At afdelingerne er attraktive afspejles også i ventelisterne, der hvert år bliver længere og nu indeholder betalende ansøgere. Men det er svært at tilgodese alle, for rigtig mange vælger at bo hele deres liv i Greve Boligselskab. JUBILÆUMSSKRIFT - GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2010

7 Erindringer fra Vestervang Godt sammenhold Vi er en afdeling under Greve Boligselskab, som har et godt sammenhold og kommer hinanden ved da de fleste har boet her i år. Når vi kalder til sammenkomst eller møder kommer der ca. 75 % af beboerne. I 70 erne startede vi med at holde vejfester sammen med Grevehaven. Vi startede med at sætte telt op. Det tog en uge, da vi byggede det selv af brædder og lægter og gamle presenninger som vi havde fået og det gemte vi i flere år. Så spiste og drak vi den medbragte mad og sang en masse sange. Vi havde også stripshow - en af beboerne klædte sig om i bikini, det var lige blevet mode (og så blev hendes mand sur), men han blev hurtig god igen. Ud på natten, når de fleste var gået hjem, var vi nogle der gik til stranden, smed alt tøjet og gik i vandet. På vej hjem havde Købmanden åbent, så købte vi nogle bajere, som vi drak på vej hjem. Vi brugte også en uge på at pille teltet ned. Efter mange år holdt vi op med det. Nu mødes vi på vores stenplads (legeplads). Kun for Vestervang den 3. søndag i maj til formiddagskaffe og en lille en. Det har vi gjort i 20 år og her møder også cirka 75 % af beboerne op. Lilli og Knud Ny i Vestervang Jeg flyttede til Vestervang fra Enghusene i påsken Det var dejligt at flytte hertil. Jeg fik en vidunderlig, flot modtagelse og en fed bolig. I de år jeg har boet her, har alle været meget venlige og hjælpsomme. Specielt min nabo i nr. 5 er fantastisk hjælpsom. Den største forandring jeg har oplevet, mens jeg har boet her, er, at jeg har fået nyt gasfyr og nyt køkken. Gitte Thygesen Afd. 2 Vestervang Fakta om afdeling 2 Vestervang Bygherre: Roskilde Boligselskab Indflytningsklar: Antal boliger: 17 fritliggende huse. Boligfordeling: Stueetage, tagetage samt stort haveareal 4-rums boliger a 90 m 2 med 600m 2 grund Arkitekt: Ussing, København fungerede som teknisk rådgiver. Boligerne blev tegnet af Sommerfelt Opført af: Murermester Alf Madsen Boligerne lå i sin tid på landet, hvilket betød, at der kom mælkemand hver dag og bager, slagter og ostemand en gang om ugen. Der var ikke noget der hed storskraldsordning, så der var losseplads ved nr. 35 i mange år. Der var ikke komfur, køleskab eller vaskemaskine. I bryggerset var der en gruekedel til at koge og vaske tøj i. Der er blevet renoveret meget på husene gennem alle årene. Der er kommet nye døre og vinduer og beboerne fik selv lov til at bestemme døre og farvevalg. Fugning af gavle fordi der var murbier. Plus nyt tag og efterisolering. Nye gasfyr efter 25 år. Selvom Vestervang har fået udført alt dette, så er det stadig boligselskabets billigste afdeling. Der er 3 hold beboere, som har boet her fra starten, og de fleste andre har boet her imellem år. Indflytningen i nr. 33 I starten af 1960 fik vi besked fra boligselskabet om, at hvis vi i løbet af få dage kunne betale et stort indskud på kr., så var der et hus pa Vestervang klar til os pr. 1. april. Vi var lykkelige, og det var med store forventninger vi ankom med vores flyttelæs den 1. april - vi glædede os meget. Men glæden var kort. Huset var ikke færdigt. Kun stuen og kammeret var klar med nyferniserede gulve. De 3 rum på 1. sal var optaget af hånd værkere. Fyrhus og vaskerum var fyldt med materialer og toilettet fyldt med murbrokker. Hvad gør man så med et flyttelæs? Det hele blev bragt ind på det nyferniserede gulv. Gennem pløre for der var ikke lagt fliser udenfor. Humøret var på nulpunktet, og midt i det hele kom der gæster! Heldigvis havde de taget en pose påskebryg med og det hjalp på humøret. Og så kom der gang i sagerne. Børnenes etagesenge blev sat op inde på kammeret, og vore madrasser blev lagt på gulvet. Lys var der ikke, så det var afsted efter sikringer hos gode venner. Efter et par uger begyndte det hele at se bedre ud. Vi fik os indrettet rigtig godt, så godt at vi nu har boet her i 50 år. Inger og Werner Busse JUBILÆUMSSKRIFT - GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2010

8 Erindringer fra Vestervang Hvem boede i de forskellige huse? Den 1. juni blev de 3 første huse på vejen beboet, nemlig nr. 1, 3 og 5. Den 1. juli var det nr. 7, 9 og 11. Pr. 1. august de 3 sidste på halvdelen af vejen 13, 15 og 17. De sidste 8 indflytninger skete først i foråret Husene var ikke forsynet med hårde hvidevarer. Men indskuddet var også kun kr ,- og huslejen pr. måned kr. 250,-. Havde man flere børn, kunne man søge om boligtilskud (Jeg kan huske, at vores husleje kom ned på kr. 125,-). Beboerne i nr. 1 boede der kun nogle få år, hvorefter der flyttede en familie ind med 5 børn, hvor konen, som den længst levende, boede der indtil for få år siden. I nr. 3 flyttede konen på et tidspunkt i ældrebolig, medens manden blev der til sin død. Nogle af husene var med kakkelovn i stedet for centralfyr, for som den daværende formand for socialudvalget udtalte: Folk med mange børn har måske kun råd til at købe en sæk koks ad gangen. Som årene gik var der udflytninger fra huse med kakkelovn til central fyr, hvilket gjorde, at nr. 7 og 9 fik nye beboere, som bor der endnu. I nr. 11 bor den samme familie, der flyttede ind i sin tid. Nr. 13 fik nye beboere, idet dette hus havde centralvarme, og dette ægtepar boede der indtil det blev for meget med trappe til 1. sal og stor have. Nr. 15 fik også nye beboere efter få år og det samme skete i nr. 17. Var med fra starten - flyttede ind i 1959 I efteråret 1956 fik min mand Helmer arbejde i Glostrup og det var svært at finde noget at bo i, men gennem en bekendt fik vi lejet et sommerhus her ved Greve Strand, hvor vi så flyttede rundt flere gange. De eneste lejligheder her, var Grevehaven som vi blev skrevet op til, og på et tidspunkt var vi ved at komme ind der, men det glippede i sidste øjeblik. Vi boede en overgang på Østerbo en gammel gård på Jerismosevej, da vi fik at vide, at Vestervang skulle bygges, og at vi kunne blive skrevet op der. Men indskuddet var kr. og huslejen 250 kr. om måneden. Det syntes vi var dyrt dengang, men blev alligevel skrevet op. Vi fik så tildelt hus nr. 7 og gik mange gange forbi og fulgte med i, hvad håndværkerne gik og lavede. Der skulle også spares op, da vi skulle have halvdelen af indskuddet selv, så kunne vi låne resten i Greve Sparekasse, der lå nede på strandvejen. Den var huset færdigt og vi flyttede ind. Vi var flere der flyttede ind samtidig, så der var liv på vejen denne dag. Vi havde fået et hus med kakkelovn, men den var så god, at den varmede hele huset op, der var ellers et par små kakkelovne ovenpå - dem brugte vi aldrig. I dag ville vi nok sige, at det var skrabet byggeri med malede vægge i bryggers og på toilet, og en bruser i det ene hjørne i bryggerset - i vores tilfælde med koldt vand. Hækkene var ikke plantet endnu, og da vi alle kom med en del børn, gik de ud Udendørs var der kun jord (mest ler) og børnene rendte ud og ind i husene, og kunne somme tider have svært ved se, hvor de boede. Haven anlagde man, som man nu havde råd til. Hækkene blev plantet af boligselskabet, men først efter et par år. Først på efteråret blev vi beboere enige om, at vi en lørdag ville rydde op på vejen. Det var rigtig hyggeligt, og så fik vi jo lært hinanden at kende. Da vi var færdige, samledes vi i nr. 3 til en kop kaffe, og konen i nr. 13 kom med hjemmebagt kage. Dengang gik konerne hjemme. Efter et snefald blev vi enige om at rydde vejen, efter dette mødtes vi til frokost i nr. 13. Ja, tiderne var anderledes dengang. Da der blev stiftet en afdelingsbestyrelse blev det besluttet, at vi selv skulle sørge for mindre reparationer for at spare penge og det efterleves stadig i Ovenstående er nedfældet efter hukommelsen i år K.M. Buus og ind hos hinanden. Efter halvandet år flyttede vi ind i nr. 13, der havde centralvarme. Det var dejligt. I starten fyrede vi med koks, senere var det oliefyr, og endte med gasfyr. Stuen var dengang delt i to rum, men alle lavede det om til én stor stue i stedet. Der blev i det hele taget brugt en del penge på forbedringer, og der blev lavet garage. Flere lavede haveskure, så vi fik det som vi ønskede os. Der var også mange, der gjorde rigtig meget ud af deres have. Det blev en rigtig god vej, hvor vi snakkede sammen, når vi mødtes, og der var gode naboer parat med en hjælpende hånd. Vore børn legede og gik i skole sammen, og vi levede med hinandens glæder og sorger. På et tidspunkt holdt vi vejfest sammen med Grevehaven. Den varede gerne tre dage. Der var også gode beboermøder, der endte med smørrebrød og en lille en til halsen. Der var godt med hygge. Senere fik vi vores stenplads, hvor vi sås til kaffe, kringle og en Gammel Dansk en gang om året. Nogen gange gik vi hjem og smurte en mad, som vi så spiste sammen. Sådan et stenpladsmøde kunne godt ta en hel dag. I 1995 flyttede Helmer og jeg til Hedevangen. Desværre er jeg nu alene, men glad for at bo i dét område, hvor jeg føler mig hjemme, og stadig ses med gamle naboer på stenpladsen. Mary ANSVARSHAVENDE: GREVE BOLIGSELSKAB. TRYK: HERTZ BOGTRYKKERGÅRDEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE OG REDIGERING: INFOCOMM.

9 Nye vinduer og døre i Tjørnelyparken. Renovering af Tjørnelyparken Af Nicolaj Kann Mohr Tjørnelyparken har længe været under løbende renovering, der er bl.a. skiftet vinduer, døre og der er etableret nyt radiatorsystem. Det har bl.a. betydet, at trods den kolde vinter, hvor varmeforbruget i de andre afdelinger er steget i gennemsnit 19 %, er varmeforbruget i Tjørnelyparken kun steget 4 % sammenlignet med jan-april Nu er tiden kommet til, at facader og tag skal renoveres. sag som hedder Niverød, som ligger i Nivå og til forveksling ligner Tjørnelyparken. Det er en stor fordel for Greve Boligselskab, at rådgiverne har et godt kendskab til et lignende projekt og de udfordringer, der kan opstå under en renovering. I renoveringen af Tjørnelyparken indgår bl.a. ekstra isole ring på vægge og tag og etablering af ny facade. Der skal også opføres nye skure og indgangsparti. Greve Boligselskab har som rådgiver hyret ingeniørfirmaet Dominia som hovedrådgiver og med sig tager de arkitektfirmaet Mangor & Nagels Helsingør afdeling (tidligere Blad & Thygesen). De er i fuld gang med en På nuværende tidspunkt foregår der projektering og registrering og forventningen er at få projektet i udbud henover sommeren. Hvis alt går godt forventes opstart af renoveringen at starte medio Bebyggelse i Nivå, der minder om Tjørnelyparken. Stigning i varmeforbruget Af Nicolaj Kann Mohr Denne vinter har resulteret i, at boligafdelingerne i gennemsnit har et 19% højere varmeforbrug sammenlignet med jan-april Danmark har haft en usædvanlig kold og lang vinter. Det har betydet, at der har været skruet ekstra op for varmen. Ved sammenligning af januar-april og samme måneder i 2010, har der, for Greve Boligselskabs vedkommende, været i gennemsnit et 19 % højere varmeforbrug. Merforbrug ca. pr. afdeling: Elkærparken 39 % Bøgehegnet 23 % Hegnsgården 12 % Søjlegården 19 % Tjur- og Tejstgården 16 % Tjørnelyparken 4 % GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

10 Prøveopgang med akustikstyret belysning i Gersagerparken. Energitiltag i Gersagerparken og Hegnsgården Af Nicolaj Kann Mohr I forrige udgave af beboerbladet spurgte vinderen af konkurrencen, Jette Laugesen til hvilke miljøbesparende tiltag Greve Boligselskab gør sig. Greve Boligselskab er som alle andre almene boligselskaber forpligtiget til at få foretaget en energi mæssig gennemgang af alle afdelinger. Den ordning hedder EMO (energi mærkeordningen) og udføres af en autoriseret energikonsulent. Konsulenten gennemgår alle bygningerne i en afdeling for eksempel isoleringstykkelser, varmeforbrug, el-forbrug osv. Det hele samles i en rapport. I rapporten fremgår det, hvor der kan spares energi og hvordan besparelsen opnås. To eksempler er Gersagerparken og Hegnsgården, hvor opgangsbelysningen er tændt 24 timer i døgnet, hvilket jo er bekosteligt. Derfor er der lavet én prøve- opgang i hver afdeling, hvor opgangsbelysningen er akustikstyret. Det vil sige, at lyset kun tænder, hvis der er bevægelser eller lyd i opgangen. For at kunne dokumentere besparelsen, har vi lånt noget specielt måleudstyr af Dong. Udstyret måler den tid, som lyset er tændt over en periode på 14 dage. Målingerne sammenlignes med det normale forbrug og resultatet vi kom frem til er, at der cirka vil kunne spares % i forbrug ved instalation af akustikstyret opgangsbelysning. Hegnsgårdens eksisterende opgangsbelysning står overfor en samlet udskiftning og bestyrelsen og beboerne har godkendt, at der skal etableres et akustikstyret anlæg. I Gersagerparken skal der laves et yderligere forsøg med akustikstyringens følsomhed før der træffes en beslutning. Prøveopgang med akustikstyret belysning i Hegnsgården. KONKURRENCE Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan svare rigtigt på: Hvad er navnet på Greve Boligselskabs ældste boligafdeling? For at deltage i lodtrækningen om en købmandskurv, skal svaret afleveres hos administrationen eller i inspektørkon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligselskabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Evt. telefonnr.: Bemærk: Ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen. 6 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2010

11 Enghusene under renovering. Enghusene får nye facader og hegn Af Nicolaj Kann Mohr Renoveringen af Enghusene skrider godt fremad. Vi holder fast i afleveringsdatoen - selvom der har været små forsinkelser. Opstarten blev lidt forsinket pga. de voldsomme snestorme, der drillede i vinters. Da snestormene havde lagt sig, blev der skiftet facader i prøveboligen. Udskiftningen gik rigtig godt, og der blev derefter sat gang i renoveringen af de resterende boliger. Entreprenøren skifter et facadeelement på én dag. Han starter med at rive det gamle facadeparti ned om morgenen og ved middagstid monteres det nye element. De nye elementer bliver bygget på Taasinge element fabrik og leveres som en samlet facade med isolering, døre og vinduer. Elementerne vejer per styk helt op til 800 kg. Derfor bruges en kranbil til løfte elementerne ind på plads. forhaver, og hvor tætte de skulle laves. Der blev derfor lavet to prøver, hvor den mest tætte blev valgt som den foretrukne løsning. Det har desværre vist sig, at det udvendige arbejde bliver forsinket ca. 3 uger, men vi holder stadig fast i afleveringsdatoen. Der har også været en lille forsinkelse på leveringen af de udvendige lamper, da lampeproducentens plast - leverandør pludselig gik konkurs. Trods de små forsinkelser går det godt, og vi er nået halvvejs uden de helt store problemer Beboerne har generelt været glade og tilfredse og har kun stor ros til håndværkerne. Renoveringen forventes at være færdig i midten af december Der har været visse udfordringer undervejs, bl.a. har der været en diskussion omkring hegnene i beboernes Fusion med Greve Ældreboligselskab Af Jens Rasmussen Greve Boligselskab har siden den 1. april 2006 forestået administrationen af plejecenteret Møllehøj i Karlslunde, som ejes af Greve Ældreboligselskab. Møllehøj består af en centerdel, 55 ældreboliger og 60 plejeboliger. Centerdelen, som er udlejet til Greve Kommune, indeholder et storkøkken, lokaler til beskæftigelses- og bevægelsesterapi, kontorfaciliteter m.v. Både ældre- og plejeboliger udlejes enkeltvis af Greve Boligselskab efter kommunens anvisning. fusionen. I begge selskaber blev forslaget vedtaget enstemmigt. Fusionen får ingen praktisk betydning for den daglige drift, da det bliver de samme personer, som skal betjene Møllehøj. Fusionen får virkning fra den 1. januar Sidste år blev der vedtaget en ny lovgivning, som ville betyde, at Møllehøj skulle betale moms af administrationsudgifterne. Det ville ikke være tilfældet, hvis Møllehøj var en del af Greve Boligselskab. Derfor rettede Greve Ældreboligselskab henvendelse til os om muligheden for en fusion. Greve Boligselskab vedtog på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar i år forslaget om fusion. På en ekstraordinær generalforsamling den 26. maj vedtog Greve Ældreboligselskab ligeledes GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

12 Tune Kabel TV Af Kim Kjelmann I Tune modtager næsten alle husstandene deres TV-signal fra Tune Kabelnet. Tune Kabelnet (tidligere Tune Antenneforening) er en succeshistorie, der tager sit udgangspunkt i 1970, hvor foreningen blev etableret. Op gennem 70 erne blev Tune kraftigt udbygget og i forbindelse med etableringen af lufthavn og militærbase i nærområdet blev det besluttet, at tinglyse obligatorisk medlemskab af Tune Antenneforening på de nyudstykkede parceller. I dag er som sagt næsten alle Tunes husstande tilsluttet Tune Kabelnet. Den store tilslutning har givet skiftende bestyrelser gode muligheder for at skaffe medlemmerne radio- og TVsignal til fornuftige priser. I 90 erne kom det meste af Danmark på Internettet. I midten af 90 erne moderniserede Tune Kabelnet antennenettet, så Tune Kabelnet, som en af landets første antenneforeninger, nu også kunne tilbyde medlemmerne internetadgang til en særdeles attraktiv pris. Dengang til 100 kr. pr. måned for en hastighed, der hos de etablerede udbydere kostede både 3 og 4 gange så meget. På forkant var Tune Kabelnets bestyrelse også i 2009, da man på generalforsamlingen kunne præsentere en aftale om IPTV. Et system med frit valg mellem over 50 kanaler, hvor den enkelte husstand selv kunne sammensætte sin TV-pakke. Et system hvor man kun skulle betale for de kanaler man ønskede at se. Her var man ikke tvunget til at tage en TV-pakke, der indholdte adskillige kanaler uden ens interesse. Ydermere var systemet i en særdeles høj kvalitet - selv på et gammelt TV. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Efter generalforsamlingen blev flere dog skeptiske, da der skulle tilsluttes en boks til hvert fjernsyn i hjemmet. Efterhånden som mulighederne blev gennemtænkt fandt de fleste dog, at fordelene opvejede ulemperne. Umiddelbart som fremtidens løsning skulle igangsættes - materiale om kanalvalg mv. var sendt ud til husstandene - blev leverandøren solgt til You- See, som meddelte, at man ikke ville videreføre leveringen af IPTV. Det store arbejde Tune Kabelnets bestyrelse havde lavet for at få indført fremtidens TV i Tune allerede i 2009, faldt således til jorden med et brag og skuffelsen var stor, ikke mindst hos bestyrelsen. Trods skuffelsen er det alligevel lykkedes bestyrelsen at sætte sig ved forhandlingsbordet og forhandlet en aftale med YouSee i hus. Husstandene i Tune kan derfor idag vælge mellem 3 TV-pakker fra YouSee til priser, der ligger væsentligt under, hvad det ville have kostet, hvis de skulle leveres direkte fra YouSee til den enkelte. Tune Kabelnet leverer stadig internetforbindelse til en meget konkurrencedygtig pris, kr. 125,- pr. måned. Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en god sommer I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Greve Boligselskab. Gersagerparkens facadeisolering. Søjlegårdens nye containerplads. Lasse er udlært - tillykke

Greve Boligselskab. Gersagerparkens facadeisolering. Søjlegårdens nye containerplads. Lasse er udlært - tillykke Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 26 - DECEMBER 2015 Eghøj fejrer deres 35 års jubilæum. Gersagerparkens facadeisolering Søjlegårdens nye containerplads Lasse er udlært - tillykke YouSee lukker for

Læs mere

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 24 - DECEMBER 2014 Kunst til Gersagerparken: René Kloe, Pernille Beckmann og Preben Husted. Nyt boligforlig Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken Hedevangen

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere.

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere. A/B Virumvang, 25. marts 2003 ordinær generalforsamling Formandens beretning Baggrunden for A/B Virumvang Allerede i 1999 fik vi tilbuddet om at købe ejendommen. Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen

Læs mere

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Beretning 2015 Køkkener: Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Og det forventes at der bliver " Åbent hus " arrangement Torsdag den 8.10.2015 fra kl 19 - til ca.21

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Greve Boligselskab. Temamøde i repræsentantskabet. Renovering af Eghøj. Farvel til Tjørnelyparkens Varmecentral. De faste årlige sommerture

Greve Boligselskab. Temamøde i repræsentantskabet. Renovering af Eghøj. Farvel til Tjørnelyparkens Varmecentral. De faste årlige sommerture Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 29 - JUNI 2017 Repræsentantskabet 2017. Temamøde i repræsentantskabet Renovering af Eghøj Farvel til Tjørnelyparkens Varmecentral De faste årlige sommerture Greve

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Birkeparken Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE

LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE LIVET I MEULENBORG PARK 74. UDGAVE Notat fra generalforsamlingen d. 3. april 2013 1. Velkomst Desværre var både Lisbeth og Karen fra Beboerrepræsentationen. Fraværende Så jens stod for hele dagsordenen.

Læs mere