VIDEN OMNR. Roskilde Kommune udnytter leverandørs viden til at højne kvaliteten. Læs også om: PARTNERSKAB 2. Færre bleskift gavner miljøet... s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OMNR. Roskilde Kommune udnytter leverandørs viden til at højne kvaliteten. Læs også om: PARTNERSKAB 2. Færre bleskift gavner miljøet... s."

Transkript

1 VIDEN OMNR. PARTNERSKAB 2 Læs også om: Færre bleskift gavner miljøet... s. 2 Partnerskaber mellem kommuner og virksomheder skaber bedre og billigere løsninger... s. 4 Vi vægter indflydelse, udvikling og muligheden for at flytte grænser i Aalborg, interview med socialchef Niels Tikjøb Olsen og vicekontorchef Finn Andersen... s. 5 SCA bygger langvarige relationer til leverandørerne... s. 6 Bente Fournaise, afdelingsleder, Kerteminde kommune: Partnerskab bygger på tillid til at forventninger og aftaler opfyldes... s. 7 Samarbejde om Poppelgården mellem Helsingør kommune og Falck... s. 9 Glem ikke husblas en, af Birgitte Haldrup, indkøber, Rebild Kommune.. s. 10 Partnerskaber og god totaløkonomi løfter kvaliteten i Svendborg kommune. Interview med indkøbschef Peter Nansen... s. 10 Jakob Scharff, KL: Partnerskaber kræver forarbejde og omtanke, men gevinsten står mål med investeringen... s. 12 Kunde og leverandør har fælles interesse i partnerskaber Når en kommune indgår et egentligt partnerskab med en privat virksomhed, opnår det offentlige i stort set alle Investering i bedre bleer frigav ressourcer for millioner Flere hænder og mere velfærd for de samme penge er resultatet af investeringer i kvalitetshjælpemidler i form af moderne bleer til inkontinensplejen i 6 større kommuner. En ny analyse baseret på de faktiske forbrugstal dokumenterer nu, at hver gang kommunerne investerede en krone i bedre bleprodukter, fik de 10 kroner tilbage i form af sparede ressourcer til plejetid, lækager og vask. Den sparede tid kan i stedet benyttes andre steder i ældreplejen. tilfælde bedre løsninger på området til en bedre pris. På Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har man i en årrække Vores analyse giver et enkelt og positivt bud på flere hænder til ældreplejen i Danmark. Mangel på flere hænder, og dermed mangel på tid til pleje, er helt central i debatten om ældrepleje uanset, om den handler om bleskift, rengøring eller medicinering. Dårlig pleje bunder stort set altid i mangel på tid, og inkontinensplejen stjæler alt for ofte ressourcer fra anden basal pleje. Analysen viser, at på inkontinensområdet kan kommunerne ved at gennemføre få ændringer og forsket i de positive og negative følger af partnerskaber imellem det offentlige og det private erhvervsliv. Lektor Tim McAloone opfordrer kommunerne i Danmark og deres leverandører til at udvikle deres samarbejde til egentlige partnerskaber, da et fortløbende tæt samarbejde giver fordel af tilpassede ydelser og produkter, der følger med tiden. Tim McAloone ser det som afgørende, at kommunerne lader paraderne falde over for at blande kortene med det private erhvervsliv og i stigende grad udnytter fordelene ved partnerskaber med kommunens leverandører. Læs mere på side 8. tænke i totaløkonomi frigøre tid, der kan anvendes til positiv pleje og bedre livskvalitet for de ældre og de ansatte, siger adm. direktør Lars Havgry, SCA Hygiene Products A/S. De seks kommuner har som udbytte af investeringen i bedre bleer sparet ressourcer og plejetid i 2007 til en værdi af ca. 4,2 mio. kr. i forhold til Læs mere på side 7. Roskilde Kommune udnytter leverandørs viden til at højne kvaliteten Et godt samarbejde og partnerskab med leverandøren af inkontinenshjælpemidler bidrager i Roskilde Kommune til, at kommunen kan leve op til de store forventninger borgere og politikere stiller. Her udvikles løsninger og arbejdsgange i fællesskab, ligesom kommune og virksomhed sammen diskuterer og styrer økonomi, forbrug og uddannelse af medarbejderne. Roskilde Kommune har igennem de seneste fem år omlagt inkontinensplejen. Koordinerende kontinenssygeplejerske Maj-Britt Østergaard mener, at partnerskabet med leverandøren, SCA Hygiene Products, har haft afgørende betydning for processen. Vi har fået en totalpakke med informationsmateriale, brochurer, rapporter, produktviden og uddannelsesprogram stillet til rådighed af SCA. Både kommune og leverandør skal deltage helhjertet for at kunne løfte en sådan omstillingsproces, og vi samarbejder og udvikler stadig i en fortløbende proces for at blive endnu bedre, siger Maj- Britt Østergaard. Kommunen og leverandør mødes i disse uger om SCA s årsrapporter, der i faktiske forbrugstal afslører effektiviteten i inkontinensplejen såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt. Læs mere på side 3.

2 Side 2 VIDEN OM - Partnerskab Jo - vi skal blande os Af direktør Lars Havgry, SCA Hygiene Products A/S Der er mennesker, som mener, at vi som privat leverandør ikke skal blande os i kommunens politik og praksis indenfor inkontinens. Det kommer selvfølgelig an på måden det gøres på, men grundlæggende mener jeg lige netop, at vi skal blande os. Alle kommuner står nu midt i et massivt pres fra alle sider (politikere, ministerier og borgerne og en udfordrende ældredemografi) som både vil have bedre pleje og lavere omkostninger. Her nytter det ikke at fortsætte, som vi gjorde i går. Det er nødvendigt at gå åbent ind i udfordringen, og udnytte alle de muligheder der byder sig. I sådan en udfordring må noget nyt gøres eller det vante må gøres på en anden måde. Erfaringer fra udlandet peger på partnerskaber mellem offentlige og private, og regeringen har i deres regeringsgrundlag Mulighedernes samfund, nov. 2007, sendt tydelige signaler om værdien af flere partnerskaber. Hos SCA har vi de seneste mange år søgt at skabe bredere og dybere samarbejder med kommuner i Danmark. Nu begynder der virkelig at komme hul igennem og dermed resultater, som taler for sig selv. Der er stadig forbehold overfor private leverandører som jo bare vil have kommunens penge og som man derfor gør klogest i at holde to skridt fra livet. Det paradoksale er bare, at erfaringerne viser det modsatte. Jo tættere et partnerskab des bedre resultater for kommunen - når det vel at mærke sker efter aftalte spilleregler. Nu er vi heldigvis blevet i stand til at dokumentere dette. Gode partnerskaber giver heldigvis et udbytte for begge parter. SCA er i dag verdens største producent af inkontinenshjælpemidler, og for at være på forkant med produktudviklingen kræver det en massiv investering i viden på inkontinensområdet. Vi oplever imidlertid en betydelig videnstilvækst, når vi deler den viden med vores kunder. Det Det nytter ikke at fortsætte, som vi gjorde i går, men derimod gå åbent ind i udfordringen, og udnytte alle de muligheder der byder sig. Gode partnerskaber giver udbytte for begge parter. samme gælder, når vores konsulenter i dialog med alle Danmarks 98 kommuner systematisk gennemfører erfaringsudveksling på mange kommunale niveauer. Jo mere vi giver på vidensområdet jo mere får vi tilbage. Jo tættere kommunerne tillader os at komme, jo mere erfarer vi at kunne bidrage med. Derved øges igen den viden vi kan udveksle med de øvrige kommuner. Mange indkøbere vil nok mene, at partnerskaber er en besværlig størrelse, som kun gør de komplicerede EU-udbud endnu værre. Det er en kendsgerning, at større inddragelse af fagperso- nalet er nødvendigt, for at sikre dybere forståelse for den sammenhæng som pågældende produkter og services indgår i. Det er til gengæld også en kendsgerning, at kommunen får markante fordele ud af det udvidede samspil. Den private leverandør overtager ikke bare en række funktioner, så kommunen derved mister kompetencerne på området. Tværtimod bidrager partnerskabet til at udfordre og dermed udvikle kommunen fagligt og menneskeligt. I de fleste sammenhænge kommer de store gevinster ikke af sig selv, men kræver en investering f. eks i indkøbet. Når ældreplejen omtales i medierne generelt er det særdeles sjældent det drejer sig om ildsjælene og dem er der altså mange af. Mennesker som lægger et enormt engagement og arbejde i at skabe den gode pleje. Politikere, medier og organisationer har i dag en kedelig tendens til at tale plejen ned på et plan, hvor den ikke hører hjemme. Der bør ikke herske tvivl om, at plejeområdet er et fysisk hårdt område, men det rummer også muligheden for at skabe jobs med stor mening og indhold. God pleje skabes af mennesker der kan og vil, og som får anerkendelse for deres indsats. Det ser vi, når vi selv som partner går ind og blander os. Vi ser, at jo mere fokus og involvering vi sammen kan skabe, jo mere motivation og god pleje opstår der. I denne avis har vi samlet en lang række artikler som alle er gode eksempler på at privat /offentligt samarbejde kan lykkes. Partnerskaber kræver større mod og større indsatser fra begge parter, men til gengæld så får vi sammen udnyttet et potentiale, som vi ellers ikke kunne nå. Konkret er der her en mulighed for at skabe en langt bedre udnyttelse af de plejeressourcer som allerede er i kommunerne, både i forhold til kvantitet som kvalitet. Færre bleskift gavner miljøet SCA er af Ethical Investment Research Services, Eiris, blevet tildelt andenpladsen på listen over verdens mest bæredygtige virksomheder. SCA samarbejder i Danmark med kommunerne om at reducere forbruget af bleer til gavn for miljøet. SCA er en af verdens betydeligste producenter af papirvarer og hygiejneartikler og tilmed Europas største private skovejer. Placeringen som en af de grønneste virksomheder i verden er opnået efter flere års bevidst arbejde med at opnå en høj miljøstandard i såvel produkterne som i produktionen. SCA benytter f.eks. CO2-neutrale energikilder som biobrændsel og overskudstræ i stedet for olie og kul og benytter genbrugsfibre i papirproduktionen. Alt træ til papirproduktionen er FSC-certificeret (Forest Stewardship Council), og SCA planter tre nye træer hver gang ét træ fældes. Også i Danmark arbejder SCA med at reducere miljøpåvirkningen. Det sker bl.a. i samarbejde med landets kommuner. Den største og mest enkle miljøbesparelse opnås ved at undgå overforbrug af produkter gennem en målrettet forbrugsstyring og valg af de rigtige produkttyper. Kan vi vejlede kommunen til at mindske forbruget af bleer, så kan kommunen mindske mængden af affald og vask, siger direktør Lars Havgry, SCA. Fra vugge til grav Klima- og Energiministeriet gennemfører i øjeblikket kampagnen 1 ton mindre, der opfordrer alle til at nedsætte deres CO2-belastning af miljøet med 1 ton om året. SCA i Danmark støtter helt op omkring kampagnens mål. Det er vigtigt, at vi alle tager et ansvar for at rette op på de klimaforandringer, kloden udsættes for i disse år. Som en stor virksomhed har vi også et stort ansvar og mulighed for at gøre en forskel, og vi har i SCA et ønske om at gå forrest. Det er vigtigt, at alle virksomhedens produktionsprocesser tages med i miljøarbejdet, og bl.a. derfor arbejder vi konsekvent med livscyklusanalyser på vores produkter, siger Lars Havgry. Mere viden om... Læs mere om Ethical Investment Research Services, Eiris, på og kampagnen 1tonmindre på

3 VIDEN OM - Partnerskab Side 3 Stor opgave løftet i partnerskab Roskilde Kommune har de seneste år radikalt ændret inkontinensplejen. Der er nu system i udredningen, hvilket har givet et ensartet, højere serviceniveau. Ændringerne blev gennemført i et tæt partnerskab med kommunens leverandør af hjælpemidler. Interview med Maj-Britt Østergaard, koordinerende kontinenssygeplejerske, Ny Roskilde kommune Historien om inkontinensplejen i Roskilde kommune er fortællingen om, hvordan især én medarbejders visioner kan løfte et helt område. Der har været tale om et gennemgribende og årelangt arbejde, hvor politikere skulle overbevises, nye systemer udvikles, og medarbejdere og borgere skulle acceptere nye produkter og procedurer. Det hele startede, da koordinerende kontinenssygeplejerske Maj-Britt Østergaard for fem år siden fik et mandat af den daværende ledelse i hjemmeplejen til at se på inkontinensplejen med friske øjne. Jeg mente, at der var behov for nytænkning og omfordeling af ressourcer til inkontinensområdet med en fælles målsætning om at give et bedre tilbud til borgerne med udredning samt et øget behandlingstilbud. I den tidligere hjemmeplejeordning var inkontinensområdets specialisering og funktion løst forskelligt. Udgiver SCA Hygiene Products A/S Gydevang 33, 3450 Allerød Tlf Ansvarshavende Lars Havgry, Redaktør Trine Buch, Redaktion og tekst ImageBuilding - Jes Højer-Mikkelsen Foto Sophie Høyer / Arkiv Grafisk produktion, tryk og oplag Novagraf A/S, Aalborg stk. Bestil yderligere eksemplarer Jannie Helsgaun Tidligere udgivelser: Viden om ældrepleje og totaløkonomi. Konsulent Anne-Birthe Holm-Rasmussen, SCA Hygiene Products og koordinerende kontinenssygeplejerske Maj-Britt Østergaard, Ny Roskilde Kommune, er løbende i dialog om inkontinensplejen i kommunen. Der blev udarbejdet en rapport, hvor jeg så at sige startede forfra og beskrev den ideelle inkontinenspleje, siger Maj-Britt Østergaard. Rapporten blev siden diskuteret på politisk niveau i Roskilde og lå til grund for, at man i kommunen fik en kontinensgruppe med 4 kontinensygeplejersker og 24 inkontinenskontaktpersoner, der skulle samle og udvikle kommunens arbejde på området. Vi besluttede derefter at skifte bleleverandør til SCA Hygiene Products, idet deres visioner og filosofi i høj grad svarede til det, som var beskrevet i rapporten. SCA s produkter var ganske vist dyrere i indkøb, men vi var ikke i tvivl om, at SCA var billigere set i totaløkonomisk perspektiv. Jeg oplevede stor velvilje i indkøbsfunktionen, men i resten af organisationen måtte kulturen ændres til et nyt fokus. Vi måtte se inkontinensplejen som et samlet hele både plejemæssigt og økonomisk, siger Maj-Britt Østergaard. Når man har gjort tingene på den samme måde i mange, mange år, så er det krævende at omstille sig. Arbejdsdagen er ofte stresset nok, som den er. I dag varetages udredningen af uddannede kontinenssygeplejersker, og der er et anderledes fokus på borgerens behov, så der tilbydes forebyggende træning, individuel pleje og et ensartet højt serviceniveau i et helt andet omfang end tidligere. Partnerskab bestod sin prøve Omlægningen af inkontinensplejen i Roskilde Kommune har været ganske omfangsrig, og Maj-Britt Østergaard er ikke i tvivl om, at netop partnerskabet med leverandøren har haft stor betydning. Den viden, informationsmateriale, brochurer og uddannelsesprogram, vi har fået stillet til rådighed af SCA, ville vi ikke selv kunne skaffe. Vi har fået en totalpakke. Samtidig har det haft stor betydning, at vi samarbejder med den samme konsulent, og at vi kan regne med, at vores indbyrdes aftaler overholdes. Både kommune og leverandør skal deltage for at kunne løfte en sådan omstillingsproces, og vi samarbejder og udvikler stadig i en fortløbende proces for at blive endnu bedre, siger Maj-Britt Østergaard. Samarbejdet imellem Roskilde Kommune og SCA Hygiene Products viste sig hurtigt frugtbart for begge parter. Konsulent Anne-Birthe Holm-Rasmussen har flere gange udnyttet erfaringer fra Roskilde i andre kommuner. Samarbejdet med Maj-Britt Østergaard, kontinenssygeplejerskerne og netværksgruppen i Roskilde Kommune har vi blandt andet udnyttet i arbejdet med en kvalitetssikringsplan og tilrettelæggelse af kurser i det omfattende kursusprogram vi tilbyder vores kunder, ligesom jeg har haft mulighed for at videregive viden og erfaringer f.eks. funktionsbeskrivelser til andre kommuner. Den viden, informationsmateriale, brochurer og uddannelsesprogram, vi har fået stille til rådighed af SCA, ville vi ikke selv kunne skaffe. Roskilde Kommune har med deres fremsynethed og åbenhed fungeret som sparringspartner og katalysator i en lang række projekter, som andre kommuner har haft gavn af, siger Anne- Birthe Holm-Rasmussen. Roskilde Kommune er som følge af strukturreformen blevet til Ny Roskilde Kommune, og man skal netop nu i gang med at forberede en ensartet service på inkontinensområdet i hele den nye kommune.

4 Side 4 VIDEN OM - Partnerskab Partnerskaber mellem kommuner og virksomheder skaber bedre og billigere løsninger Partnerskaber mellem det offentlige og det private erhvervsliv er en ivrigt benyttet samarbejdsform i flere og flere lande og således også i Danmark. Ved at indgå et partnerskab opnår kommune og privat virksomhed mulighed for hver især at udvikle og styrke egne kompetencer samt opnå økonomisk bæredygtige og optimerede løsninger. Det offentlige Danmark oplever til stadighed højere forventninger om bedre og mere service fra borgere og politikere samtidig med at økonomien skal hænge sammen. Tilmed står såvel erhvervsliv som det offentlige med den udfordring, at det i disse år er vanskeligt at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det har betydet, at grænserne mellem det offentlige og det private er i opbrud. Flere opgaver er således blevet udliciterede, ligesom vi f.eks. har fået Frit valg i ældreplejen på en række områder, så borgere selv bestemmer, om det offentlige skal løse f.eks. rengøringsopgaver i hjemmet, eller om en privat udbyder foretrækkes. Det er ikke nogen naturlov, at private virksomheder er bedre og mere effektive til at løse opgaver end det offentlige. Det er ej heller givet, at det offentlige har bedre tid til borgeren eller er dyrere i opgaveløsningen end private virksomheder. Derimod ser det ud til, at man i langt de fleste tilfælde opnår FAKTA Partnerskab Partnerskab er en samarbejdsmodel mellem det offentlige og private virksomheder, hvor partnerne vælger hinanden på baggrund af komplementære innovationsog samarbejdskompetencer. Formålet er at varetage serviceopgaver og udvikle ydelser og processer med afsæt i fælles målsætninger og ved brug af økonomiske incitamenter. Partnerskab bygger på et udbud og indgåelse af en kontrakt på grundlag af en åben kravspecifikation, som fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater. en optimeret og totaløkonomisk rigtig løsning, når kommuner og virksomheder arbejder tæt sammen. Det indebærer, at de udveksler ideer og løsninger og indgår i en fortløbende, tæt dialog om strategi, produktudvikling og daglig løsning af opgaverne. Med andre ord; indgår i partnerskaber. Privat-offentligt partnerskab giver mulighed for, at kommunen lader private virksomheder løse nogle opgaver, mens kommunen fastholder andre dele af opgaven og derved dele af den ekspertise, medarbejderne i kommunen har opbygget. Et eksempel på dette er SCA Hygiene Products samarbejde med flere kommuner om indsamling af forbrugsdata på de enkelte borgere med behov for inkontinenspleje. Data som kommer tilbage til kommunerne i form af brugbare årsrapporter om økonomi, udviklingsmuligheder og optimeret service til borgerne. SCA hjælper også med at uddanne kommunernes personale i inkontinenspleje. Derved tilføres kommunens personale kompetencer, som kommunen sjældent selv har mulighed for at tilbyde. Partnerskaber er typisk velegnede inden for serviceområder eller indkøb af produkter, der kan kombineres med serviceydelser og rådgivning. Erfaringerne viser, at der er mulighed for succes på tre væsentlige områder, når det offentlige og det private erhvervsliv indgår partnerskaber bedre opgaveløsning, stærkere udvikling og bedre økonomi. Positive resultater Det er ikke alle dele af offentligt indkøb eller opgaveløsning, der er lige egnet til løsning i et partnerskab med en privat leverandør. Dog er det overraskende, hvor gode resultater danske kommuner har opnået ved at invitere private virksomheder tættere på og derved overlade dele af udviklingen, logistikken, organisationen og styringen inden for et givent område til samarbejdspartneren. Det gælder f.eks. alt fra indkøb af kuglepenne og bleer over rengøring, miljøservices og indretning af kontorer til drift af offentlige toiletter og busskure. Kommunernes Landsforening, KL, har undersøgt, hvilke positive effekter partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder typisk resulterer i. Konklusionen er, at der opnås økonomiske besparelser gennem effektiviseringer og udviklingsinitiativer. Kommunen opnår kvalitativt bedre løsninger igennem løbende udviklingsinitiativer. Og at der opnås en stigende brugertilfredshed. Strategisk afklaring Partnerskaber vil typisk tage afsæt i en kommunes ønske om innovation og effektivisering på et eller flere områder, og blandt partnerskabets væsentligste styrker er da også, at samarbejdsmodellen stimulerer nytænkning og løbende udvikling i opgaveløsningen og produktudviklingen. Det er dog helt afgørende, at såvel politikere som forvaltning er afklarede om konsekvenserne af et tæt samarbejde med en privatvirksomhed, og at man internt i kommunen har styrke og vilje til at spille med og yde modspil til en måske stor international virksomhed. Et partnerskab forudsætter en politisk og ledelsesmæssig vilje og opbakning omkring at skabe et sikkert fundament for samarbejdet baseret på løbende dialog, tillid og fælles ansvar. Derfor bør partnerskabet indledes med politisk og siden ledelsesmæssig opbakning, som det bl.a. var tilfældet med reorganiseringen af inkontinensplejen i Roskilde Kommune (se også side 3). Krav, mål og resultater Kommune såvel som virksomhed skal gøre op med sig selv, om man kan investere den tid og de ressourcer, der er en forudsætning for at høste gevinsterne af samarbejdet. Partnerskabets fokus på udvikling og gensidig læring kræver vilje hos alle implicerede til at lære og evne til at kunne se nye muligheder. Desuden skal der være en kultur, der understøtter at turde lære af andre organisationer og dermed også erkende egne udviklingsmuligheder, styrker og svagheder. Til gengæld opnår kommunens afdelinger og medarbejdere ofte et nyt og stærkt samarbejde med de ansatte hos partnervirksomheden. Et samarbejde, der skaber tillid og gode eksterne kolleger for begge parter. Det er afgørende, at ledelse og medarbejdere definerer mål, organisation, arbejdsgange samt om muligt et fælles værdisæt forud for indgåelse af partnerskabet, og at disse forventninger står mål med partnerens mål og forventninger. Et velfungerende samarbejde kræver forankring i hele organisationen hos begge parter.

5 VIDEN OM - Partnerskab Side 5 Vi vægter indflydelse, udvikling og muligheden for at flytte grænser i Aalborg I landets tredje største kommune stiler man efter stadig udvikling. Derfor er partnerskaber med private virksomheder en mulighed, forvaltningen løbende udnytter. Interview med direktør Niels Tikjøb Olsen og vicekontorchef Finn Andersen. I Aalborg Kommune valgte man allerede i 1995 at udskille indkøbsfunktionen i et separat selskab. Lagerog Indkøbskontoret har som opgave at hjemtage de absolut bedste kontrakter målt på såvel kvalitet som på omkostninger, uafhængigt af kommunens øvrige funktioner. Man er fremsynede og ikke bange for at gå nye veje i Aalborg. Derfor ser direktør Niels Tikjøb Olsen, Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, også særdeles positivt på at indgå partnerskaber med private virksomheder for at opnå høj kvalitet og samtidig god økonomi i ældreplejen. Vi tager hver gang et totaløkonomisk udgangspunkt, og så tænker vi konstant livs- og arbejdskvalitet ind i ældreplejen for borgere og ansatte. Vi sammensætter derfor brugergrupper bestående af fagpersonale og indkøbere forud for indkøb af f.eks. hjælpemidler til ældreomsorgen. At indgå partnerskaber med leverandørerne er en af de muligheder, vi udnytter for at opnå disse mål og for at flytte grænser til gavn for borgere og ansatte, siger Niels Tikjøb Olsen. Aalborg Kommune sammensatte en af disse brugergrupper forud for indkøbet af inkontinenshjælpemidler, og gruppen vægtede økonomien med 45 %, kvaliteten af produkterne med 40 %, sortimentet med 10 % og endelig miljøet med 5 %. Kommunerne må udfordre til konkurrence I takt med at kommuner som følge af Strukturreformen er blevet større og at stadig flere kommuner slår sig sammen om indkøb af varer og serviceydelser, stilles også større krav til størrelsen af leverandørvirksomhederne. Det er efterhånden kun de store spillere, der kan byde med, når f.eks. Aalborg Kommune sender en opgave i EU-udbud. Vi vil i de danske kommuner i stigende omfang opleve, at kun få virksomheder har musklerne til at byde på opgaven. I enkelte tilfælde, vil kun en enkelt leverandør have den fornødne størrelse, og det er ødelæggende for konkurrencen og dermed begrænsende for kommunernes mulighed for at købe til den rette pris, siger vicekontorchef Finn Andersen, Lager- og Indkøbskontoret, Aalborg. I Aalborg Kommune overvejer vi at brække en del opgaver op i mindre bidder, så flere virksomheder kan byde med. Det er vi simpelthen nødt til for at sikre konkurrence og dermed en for os fair pris, fortsætter Finn Andersen. Lager- og Indkøbskontoret varetager primært vareindkøb for Aalborg Kommune samt indkøb af flere serviceydelser. Vi skældes ofte ud for kun at se på prisen i det offentlige, men vores indkøb af bleer til inkontinensplejen er et godt eksempel på det modsatte. Det er for os væsentligt, hvad brugergrupperne lægger op til, siger vicekontorchef Finn Andersen, Lager- og Indkøbskontoret, Aalborg. Finn Andersen fremhæver SCA s årsrapporter, som værdifulde i den løbende evaluering, hvor kommune og leverandør arbejder sammen om at finde de kvalitetsmæssigt og økonomisk bedste løsninger også selvom det for leverandøren betyder et mindre salg. Et lignende samarbejde ses inden for indkøb af f.eks. energi. Høj kvalitet og god økonomi Det er lettere at måle økonomi end at måle livskvalitet, men ikke desto mindre vægtes begge dele højt i ældreplejen, hvor god økonomi og høj kvalitet skal gå hånd i hånd. Det vigtigste for mig er, at vi bruger moderne hjælpemidler og moderne arbejdsmetoder, så vi kan tilbyde gode arbejdsforhold for de ansatte og en høj livskvalitet til borgerne. Derfor er vi også nødt til at fastholde et højt kompetenceniveau, så medarbejderne kan udnytte hjælpemidlerne optimalt og benytte de bedste arbejdsmetoder. Vi skældes ofte ud for kun at se på prisen i det offentlige, men vores indkøb af bleer til inkontinensplejen er et godt eksempel på det modsatte. Den mulighed får vi med partnerskabet med SCA Hygiene Products, der leverer hele pakken inklusiv løbende uddannelse af medarbejderne i ældreplejen, siger direktør Niels Tikjøb Olsen, Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg kommune. Niels Tikjøb Olsen fremhæver eksempelvis at kommunen og SCA samarbejder om at gøre flere ældre borgere med inkontinensproblemer selvhjulpne. Det øger borgerens livskvalitet markant samtidig med, at det gavner økonomien og bidrager positivt til arbejdsmiljøet i ældreplejen. Vi tager altid et totaløkonomisk udgangspunkt, og så tænker vi konstant livs- og arbejdskvalitet ind i ældreplejen for borgere og ansatte, siger Niels Tikjøb Olsen.

6 Side 6 VIDEN OM - Partnerskab SCA bygger langvarige relationer til leverandørerne SCA søger konstant at optimere kvaliteten, produkternes egenskaber og ikke mindst produktionsapparatet. Her er partnerskaber og langvarige relationer til virksomhedens leverandører helt afgørende. SCA er blandt verdens førende inden for emballage, papir og personlig pleje. Virksomheden beskæftiger i 50 lande flere end medarbejdere og har som sådan et utal af leverandører og samarbejdspartnere, der typisk indgår i partnerskaber, hvor viden og kompetencer løbende udveksles mellem parterne. SCA samarbejder konsekvent med virksomhedens leverandører om at optimere brugen af produkterne, siger Manager Per Ljunggren, Supplier Performance Development hos SCA i Sverige. Han ser en klar sammenhæng mellem kvalitet og effektivitet i produktionen og evnen til at samarbejde med leverandørerne. Producenten af en given vare har nogle helt særlige kundskaber omkring udnyttelsen af deres egne produkter, og det er for vores produktion afgørende, at vi får tilgang til denne viden. Ikke mindst i arbejdet med at udnytte materialerne bedst muligt. Jo bedre vi kan anvende materialerne jo Jo bedre vi kan anvende materialerne jo bedre for miljøet og for virksomhedens økonomi og dermed priserne, som vores kunder skal betale, siger Per Ljunggren. bedre for miljøet og for virksomhedens økonomi og dermed priserne, som vores kunder skal betale, siger Per Ljunggren. Fælles interesse Verden er ikke statisk, og det er derfor nødvendigt for en markedsledende virksomhed som SCA konstant at afsøge mulighederne for at optimere produkter og produktion. SCA og deres underleverandører har således en fælles interesse i, at udvikle hinandens evner og muligheder. Når vi udvikler på f.eks. SCA s portefølje af inkontinensprodukter, så opstår visse nye tiltag som følge af markedets behov og efterspørgsel, mens andre ideer fødes i vores egen eller vores leverandørers organisation. Vi har f.eks. i samarbejde med vores partnere arbejdet med at erstatte trådene i bleerne med elastisk materiale, da det øger bleens pasform, hvilket igen mindsker risikoen for lækage. Derved kan vi bidrage til, at forbruget af bleer falder. Det betyder bedre økonomi og mindre affald hos vores kunder. Brugerne opnår tilmed en markant bedre dagligdag med en ble, der passer bedre, siger Per Ljunggren. Partnerskaber gavner alle led SCA fokuserer som virksomhed på høje miljøstandarder og på at gøre virksomheden bæredygtig i miljømæssig forstand. Et tæt samarbejde med leverandørerne er afgørende både på kort og på langt sigt. Der er typisk balance mellem producenter og aftagere i et givent marked. Udbud og efterspørgsel tilpasser sig, og der er som regel ikke den store overskudskapacitet i produktionsleddet. Det er derfor væsentligt, at man evner at fastholde sine gode leverandører gennem partnerskaber og derved sikrer muligheden for fortløbende at udnytte hinandens særegne kompetencer. SCA får en række tilkøbte fordele og tilgang til de bedste materialer igennem de partnerskaber, vi indgår med vores leverandører. Til gengæld får leverandørerne indsigt i vores forretning og behov, længerevarende kontrakter og dermed sikkerhed for afsætning af deres produkter samt en stabil produktion, siger Per Ljunggren. En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Vi samarbejder derfor indgående med vores partnere om at sænke omkostningerne og udnytte materialer samt både deres og vores produktionsapparat optimalt. Det kommer såvel SCA, vores leverandører og vores kunder til gode, idet vi så kan tilbyde produkter af højeste kvalitet til konkurrencedygtige priser tilmed produceret på en miljømæssig forsvarlig måde, tilføjer Per Ljunggren. SCA er af Ethical Investment Research Services, Eiris, blandt virksomheder blevet tildelt andenpladsen på listen over verdens mest bæredygtige virksomheder.

7 VIDEN OM - Partnerskab Side 7 Bedre hjælpemidler frigør flere hænder til ældreplejen En analyse af inkontinensplejen i seks danske kommuner dokumenterer nu sort på hvidt, at der er god totaløkonomi i at benytte kvalitetshjælpemidler og derved frigøre flere hænder i form af sparet plejetid. Kommunerne sparer 10 kr., hver gang der investeres 1 kr. i bedre bleer. Flere kommuner i Danmark viser netop nu, hvordan det er muligt at yde de ældre en øget individuel service, tilbyde medarbejderne et bedre arbejdsmiljø og samtidigt sikre en bæredygtig økonomi. Med andre ord; Flere hænder og mere velfærd for de samme penge. En ny analyse af inkontinens plejen i 6 større kommuner viser, at hver gang kommunerne brugte en krone mere på kvalitetshjælpemidler i form af moderne bleprodukter, fik de 10 kroner tilbage i form af sparede ressourcer til plejetid, lækager og vask. Ressourcer, der i stedet kan anvendes på andre opgaver i ældreplejen og dermed give borgerne en øget kvalitet. Mere kvalitet for pengene De seks kommuner har i perioden fra oplevet en svag stigning i antallet af borgere med behov for inkontinenspleje fra til personer. Antallet af borgere i gruppen med behov for hjælp fra plejepersonale til inkontinensrelaterede proble- mer steg samtidigt. Ved at benytte flere højkvalitets - produkter som TENA Flex og TENA Pants er udgifterne i de seks kommuner til indkøb af bleer i 2007 steget med ca kr. i forhold til 2005, men omlægningen har resulteret i flere selvhjulpne borgere, færre lækager og mindre vask, der i alt har udløst sparede ressourcer i 2007 til en værdi af ca. 4,2 mio. kr. i forhold til Kommunerne sparer med andre ord ca. 10 kr., hver gang de har brugt 1 kr. på bedre bleer. Selve bleen udgør kun ca. 10 procent af de samlede udgifter til pleje af inkontinente, men vores analyse viser klart, at kvaliteten af netop disse hjælpemidler har afgørende betydning for den samlede økonomi. Ved at benytte hjælpemidler, der nøje tilpasses den enkelte brugers behov, opnår man store besparelser i form af tid på færre lækager, færre skift, færre hudproblemer og mindre vask af tøj og sengetøj, siger direktør Lars Havgry, SCA Hygiene Products. De bedre bleer øger tilmed borgernes livskvalitet markant, idet de passer bedre, mindsker risikoen for lækage, og gør at flere bliver selvhjulpne. Samtidigt forbedres personalets arbejdsmiljø, da der er færre skift og lækager samt deraf følgende færre tunge løft. Et andet bud på flere hænder Det offentlige serviceapparat står over for kolossale udfordringer i årene frem med et stigende antal ældre og mangel på arbejdskraft. Kun ved at tænke totaløkonomisk og udnytte ressourcerne optimalt, er det muligt at fastholde eller forbedre det nuværende velfærdsniveau, uden at økonomien løber løbsk. Eksemplerne fra nogle af landets kommuner viser, at det i ældreplejen ikke behøver koste mere at skaffe flere hænder til omsorg med omtanke hvis man tør flytte rundt på delbudgetterne og tænke totaløkonomisk, siger Lars Havgry. Analysen er baseret på faktiske forbrugstal i de seks kommuner i Bleomkostningerne steg i perioden gennemsnitligt med 7 % til kr. 4,21 i døgnet, mens totalomkostningerne pr. inkontinent borger faldt med 9 % til kr. 32,64 i døgnet. Mere Viden om... Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt Lars Havgry, I Kerteminde Kommune bygger partnerskab på, at tillid til forventninger og aftaler opfyldes Værdifællesskab og tillid er nøgleord, når kommune og privat virksomhed sammen skal finde en løsning i det daglige arbejde i ældreplejen. I Kerteminde Kommune vægtes samarbejde og udvikling med leverandører højt. Interview med Bente Fournaise, afdelingsleder i Hjemmeplejen, Kerteminde kommune I dag er en ble ikke bare en ble. Et IT-system er ikke bare et IT-system. Det kan være krævende at holde trit med udviklingen af produkter og ydelser på alle områder, hvilket gør vidensdeling med leverandører og producenter vigtigere end nogensinde. Partnerskaber med leverandørerne er derfor væsentlige i det daglige arbejde hos Hjemmeplejen i Kerteminde Kommune. Ofte køber kommunen blot et produkt, men mange produkter er i dag så komplekse, at det er nødvendigt at leverandøren løbende bidrager med input, så vi kan anvende produkterne så kompetent som muligt. Det kan blandt andet ske via partnerskaber, hvor leverandørerne spiller aktivt med i opgaveløsningen eller bidrager med uddannelse af kommunens medarbejdere. F.eks. har SCA som leverandør en solid teoretisk viden om inkontinensområdet som helhed. Denne viden kan vi i kommunen udnytte i arbejdet i hjemmeplejen, siger afdelingsleder Bente Fournaise, Hjemmeplejen i Kerteminde Kommune. Det betyder meget, at vi og vores leverandører arbejder ud fra de samme værdier. Det handler om at få partnervirksomheden til at forstå, hvordan de bedst kan hjælpe os, ligesom vi selv i kommunen skal prioritere at udnytte leverandørens viden i vores dagligdag. Man skal afstemme forventningerne på forhånd og efterfølgende i det løbende samarbejde opbygge tillid parterne imellem. En tillid, som kan vise sig værdifuld i pressede situationer, siger Bente Fournaise. Det handler om af få partnervirksomheden til at forstå, hvordan de bedst kan hjælpe os, lige som vi selv i kommunen skal prioritere at udnytte leverandørens viden i vores dagligdag. Fokus giver resultater For Bente Fournaise er et samarbejde og partnerskab vigtigt fordi det bidraget til, at kommunen kan leve op til de ofte store forventninger fra borgere og politikere. SCA er med til at udvikle vores inkontinensområde ved hele tiden at gå ind og validere på brugerniveau f.eks. om den enkelte borger får det rette produkt ligesom deres uddannelsesprogram er værdifuldt. Især er det på uddannelsessiden gavnligt med en medspillende leverandør i en organisation, hvor forandringskompleksiteten er høj. Uddannelsesprogrammet fra SCA er med til positivt at øge fokus på inkontinensområdet i hele organisationen til gavn for såvel medarbejdere som borgere, siger Bente Fournaise. Det øgede fokus og partnerskabet med en leverandør, der konstant spiller med, viser sig i såvel den daglige pleje som i budgetterne. Vi vægter derfor hjælpemidler og serviceydelser, der bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og dermed indirekte til en bedre totaløkonomi, siger Bente Fournaise.

8 Side 8 VIDEN OM - Partnerskab Store gevinster i partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder, siger ekspert på DTU Partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder byder ifølge eksperter på Danmarks Tekniske Universitet på lutter fordele. Men gevinsterne høstes ikke gratis. Det kræver mod, samspil og vilje at udvikle samarbejdet. Interview med Tim McAloone, Lektor og PhD, DTU. Det kræver nytænkning og vedvarende udvikling at få det maksimale ud af samarbejdet med sine leverandører. Til gengæld giver anstrengelserne typisk afkast i form af markant bedre totaløkonomi og udvikling af produkter og ydelser, som kommunen før havde vanskeligt ved at tilbyde. Opfattelsen på DTU er dog, at mange danske kommuner desværre ikke har modet til at nedbryde de barrierer, der blokerer for et udvidet samspil imellem det offentlige og det private. Kommunerne opnår i stort set alle tilfælde en bedre økonomi på kontraktområdet, når de indgår et egentligt partnerskab med en privat virksomhed. Lige så væsentligt er det, at man i et tæt samspil med leverandøren opnår muligheden for at udvikle produkter og services, da begge parter har en fælles interesse i at præstere bedst muligt. Leverandøren er simpelthen tilstede, lytter og udvikler i hele kontraktperioden frem for bare at stille produktet på kommunens dørtrappe, siger Tim McAloone. Leverandører opnår til gengæld det, vi kalder Costumer Lock on, hvor man så at sige binder kunden til sig med længerevarende kontrakter. I perioden opnår virksomheden så en enestående indsigt i produktbehov, forbrugsmønstre, organisation, udviklingsmuligheder mv. Viden, der kommer virksomheden til gode, når kontrakten skal genforhandles samt i arbejdet med andre kunder, og som kommer den kommunale part til gode i hele kontraktperioden i form af bedre økonomi og optimerede løsninger. Indsigt er penge værd for begge parter, tilføjer Tim McAloone. Danmark er bagud På DTU i Lyngby ved København har forskerne efterhånden et indgående kendskab til mulighederne i partnerskaber mellem kunde og leverandør. Det er Tim McAloones opfattelse, at vi i Danmark især i det offentlige halter bagefter i forhold til f.eks. England. Partnerskabstanken blev fostret omkring anlægsbyggerier, hvor den offentlige bygherre så nogle muligheder i at indgå partnerskaber med entreprenører etc. I England er man nået langt videre og er vel 10 år foran Danmark på området. Her er det ikke ualmindeligt, at private partnere varetager operationer af f.eks. hofter og knæ eller driver Kommunerne opnår i stort set alle tilfælde en bedre økonomi på kontraktområdet, når de indgår et egentligt partnerskab med en privat virksomhed. road pricing systemet i London. Det er som om, vi i Danmark er for konservative og hænger fast i indgroede beslutningsprocesser og et ønske om en fortsat skarp opdeling imellem det offentlige og private. Det offentlige Danmark skal holde op med at ville styre alting, som de altid har gjort ellers kan det danske velfærdsniveau ikke opretholdes på sigt, siger Tim McAloone. Mulighederne for at indgå partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder er overraskende mange. Alt fra kuglepenne og bleer over busskure og bycykler til miljøservices og indretning af kontorer kan videreudvikles, hvis man indgår i et partnerskab leverandør og kunde imellem. Krav til begge parter Partnerskabet giver en række fordele, men gevinsterne kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt, at kommunen gør et stort forarbejde, og at man fortløbende bidrager til partnerskabets udvikling. Man bør i kommunens indkøbsog fagfunktioner arbejde tæt sammen omkring f.eks. udbudsmaterialet, så indkøbere og fagpersoner inden for f.eks. hjemmepleje eller miljø sammen får skabt de rette rammer for løsningen. Man bør kende sit udgangspunkt, ligesom man skal opstille helt klare mål for ydelsen. Det er samtidig vitalt, at man ser på Total Cost of Ownership, så man får beregnet alle virkninger af løsningen igennem hele projektets eller kontraktens levetid i hele kommunen. Hvad betyder løsningen for de enkelte dele af organisationen, og sparer man ét sted ved at bruge lidt mere et andet sted i kommunen. En Total Cost of Ownership -løsning er altid en gevinst frem for et ensidigt fokus på f.eks. indkøbspris, siger Tim McAloone. I selve kontraktforløbet kræver partnerskabet en fortlø- Lektor og PhD, Tim McAloone, på Institut for mekanik, energi og konstruktion på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), er blandt de forskere, der indgående har studeret partnerskaber imellem det offentlige og private virksomheder i Danmark og i udlandet. Han udpeger her de største fordele ved partnerskaber. bende dialog og udvikling. Såvel kunde som leverandører bør komme med løsningsforslag, påpege muligheder for produktudvikling, dele ud af deres viden og løbende koordinere indsatsen. Det kræver mere af kunden end bare at få et produkt eller en service leveret, men investeringen kommer typisk mange gange igen, tilføjer Tim McAloone. Mere Viden om... Læs mere om totaløkonomi i Viden om 1: Totaløkonomi og ældrepleje. Kontakt Eksempler på partnerskaber Steelcase Steelcase er den største leverandør af kontormøbler i USA. Virksomheden ser en nødvendighed i et udvidet partnerskab med kunderne, og man har derfor investeret i knowhow og ressourcer, der gør Steelcase til en interessant partner i hele processen omkring f.eks. design af kontorlokaler, møbler, udluftning og varmeudnyttelse. Baxter Health De fleste medicinalvirksomheder leverer blot et medikament, når en læge eller et sygehus ordinerer det til en patient med behov, men som farmaceutisk virksomhed opsamler man typisk også brugbar viden om perioden før og efter indtagelse af medicinen hvorfor bliver personen syg, hvad kan personen selv gøre, hvilke følgevirkninger har medicinen, hvorfor holder nogle patienter for tidligt op med at tage medicinen etc. Denne viden udnytter Baxter Health til et indgående partnerskab direkte med patienten, der derved opnår et langt bedre forløb.

9 VIDEN OM - Partnerskab Side 9 Samarbejde om Poppelgården mellem Helsingør Kommune og Falck Healthcare Landets største partnerskabsprojekt på pleje- og omsorgsområdet blev en realitet fra 1. januar Træningscenter Poppelgården A/S opstod som et aktieselskab ejet i fællesskab af Helsingør Kommune og Falck Healthcare A/S. Det er vores forhåbning, at vi ved at forene kompetencer fra den private sektor, og flere års kommunal know how kan skabe nytænkning. Helsingør Kommune har store forventninger til det netop indgåede partnerskab med Falck Healthcare om Træningscenter Poppelgården i Snekkersten, der med ca. 100 ansatte håndterer små 900 træningsplaner om året. Målet med partnerskabet er at forene det bedste fra det offentlige og det private erhvervsliv og sammen skabe et flagskib inden for området. Selskabet Poppelgården A/S skal fra januar 2008 løse størstedelen af Helsingør kommunes opgaver på træningsområdet. Social- og sundhedsudvalgsformand i Helsingør Kommune, Ib Kierkegaard (DF) har været en af drivkræfterne bag projektet. Det var en stor dag, da vi i byrådet vedtog partnerskabet med Falck Healthcare. En aftale, som på den ene side markerer afslutningen på en længere administrativ udrednings- og udbudsproces, hvor mange medarbejdere har bidraget med gode og konstruktive forslag, og på den anden side er begyndelsen på noget helt nyt. Danmark har aldrig tidligere set et så omfattende partnerskabsprojekt på træningsområdet, ja, hele pleje- og om- sorgsområdet, fastslår Ib Kirkegaard. Aktiviteterne omfatter en estimeret kontraktsum på ca. 30 millioner kr. om året. Det bedste fra begge sider Det er kommunens forventning, at det fælles selskab vil generere en masse nye ideer og tanker. Det er vores forhåbning, at vi ved at forene kompetencer fra den private sektor, og flere års kommunal know how kan skabe nytænkning. Det er selvfølgelig først og fremmest borgernes ve og vel, vi har i tankerne, og vi forventer, at vores brugere og borgere opnår endnu bedre effekter af træningsindsatsen, siger Ib Kirkegaard. Målet med det nye samarbejde er bl.a. en grundig og hurtig vurdering af borgerens fremtidige behandlingsforløb, og en kompetent genoptræningsproces efter f.eks. en hofteoperation Falck har som én af Europas største servicevirksomheder genoptræning som et kerneområde. Træningsarbejde er i rivende udvikling, og det er vores forventning, at det fælles selskab kan blive en vigtig aktør i denne udvikling. Faktisk er målsætningen, at Træningscenteret Poppelgården A/S bliver et flagskib på dette så vigtige velfærdsområde, siger administrerende direktør Allan Søgård Larsen, Falck. Op mod behandlinger om året Helsingør Kommune omdannede allerede i 2004 det tidligere plejehjem Poppelgården til træningscenter og overtog i forbindelse med strukturreformen amtets opgaver vedr. det almene genoptræningsområde. Siden har der på baggrund af en byrådsbeslutning i 2006 været forhandlinger om etablering af en Offentlig-Privat Partnerskabs-aftale, OPP. Det nye selskab omfatter foruden selve genoptræningsopgaven, 46 midlertidige og 10 faste plejehjemspladser. Der er ca. 100 ansatte på Poppelgården i dag, heraf 16 terapeuter i genoptræningen. Mine medarbejdere synes, at det er en spændende udfordring, og har store forventninger til den nye situation. Den giver nemlig helt nye muligheder inden for vores fagområde, fortæller Lise Schoop, der er centerleder på Poppelgården. Der udarbejdes genoptræningsplaner årligt på Poppelgården, og hver patient får i gennemsnit 8-10 behandlinger. Mere Viden om... Offentlig-Privat Partnerskab, OPP, er en metode til at håndtere offentlige opgaver, der kræver langsigtede investeringer. Idéen er, at design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser i op til tredive år udbydes som én samlet opgave. Den private og den offentlige part fordeler de risici, der er knyttet til projektet, således at hver risiko håndteres af den, der kan gøre det bedst og billigst. Apple Computers Apple leverer langt mere end blot en computer eller en musik-afspiller til deres kunder. Virksomheden tilbyder konstant en række følgeydelser, som øger kundens udbytte af hardwaren f.eks. gratis software, communities, seminarer, musikindkøb og leje af film og interaktivitet. Toshiba Medical Som producent af radiologisk udstyr, har Toshiba Medical Systems i mange år leveret udstyr til hospitaler i Europa. Nu har virksomheden udviklet en løsning, hvor Toshiba står for finansiering, vedligehold, drift og udvikling af hele afdelinger, hvilket fritager sygehusene for en række arbejdsopgaver. Kunden har dermed altid adgang til opdateret udstyr, og Toshiba får som leverandør et indgående kendskab til muligheder og behov hos kunderne. Aarstiderne Virksomheden har siden sin spæde start på Barritskov udviklet sig fra en lille producent af økologiske grøntsager til et internet- og partnerskabseventyr af de store. Aarstiderne leverer i dag frugt, grøntsager, brød og dagligvarer direkte til forbrugeren, der bestiller varerne over internettet. Aarstiderne indså tidligt mulighederne for at tilbyde mere end bare frugt og grøntsager bekvemmelighed, information, opskrifter og valgfrihed er en lige så stor del af det, der har gjort Aarstiderne til en succes.

10 Side 10 VIDEN OM - Partnerskab Den eksterne kollega Den private partnervirksomhed kan i visse tilfælde stille med ressourcer, som ikke er til rådighed i det offentlige. Derved fungerer nogle privatansatte nærmest som eksterne kolleger med særlig viden og kompetence, der kan forenes og kombineres med interne færdigheder. Når en kommune og en privat virksomhed indgår et partnerskab, indtræder et samarbejde, der ofte går væsentligt videre end et normalt leverandør/kundeforhold. Virksomhedens og kommunens repræsentanter udveksler løbende ideer og udvikler til stadighed på den løsning, virksomheden leverer til kommunen. SCA Hygiene Products indsamler i forbindelse med levering af bleer til inkontinensplejen i mange af landets kommuner store mængder data og information om forbrug, fordeling af ældre borgere, økonomi etc. Disse informationer bearbejdes hos SCA og vender derefter tilbage til kommunen i form af rapporter, nøgletal og rådgivning. En ganske væsentlig arbejdsopgave for virksomhedens ti konsulenter er således dialog med kommunerne om denne information. Kirsten Scholz dækker Nordsjælland. Vi modtager oplysninger om det reelle forbrug af bleer i kommunerne fordelt på de enkelte borgere og disse data sammenholder vi med budgetter og information om udredning etc. Derved kan vi hurtigt melde tilbage til kommunen, hvis der pludselig viser sig uforudsete udsving i forbruget, siger Kirsten Scholz. Grundighed og fleksibilitet Dialogen med kommunerne er i høj grad med til at tilrettelægge Kirsten Scholz arbejdsdag. Her er fleksibilitet og systematik nøgleord, der skal kombineres med ofte mange timer i bilen. Vores dataopsamling og informationsformidling tilbage til kommunerne har kun værdi, fordi vi konstant vedligeholder vores data og er omhyggelige med afrapporteringen til vores kundeservice i Allerød. Tallene viser hurtigt, om der er behov for en særlig indsats på f.eks. et plejehjem i en kommune, ligesom den løbende dialog på møder eller over telefonen ofte resulterer i, at jeg f.eks. tilrettelægger undervisning for en gruppe medarbejdere, eller deltager i produktvejledning helt ude hos den enkelte borger, der står med særegne behov fortæller Kirsten Scholz. Konsulent Kirsten Scholz fra SCA Hygiene Products tilbringer ofte megen tid i bilen, når dagens mange møder skal klares. Der er ofte behov for undervisning af nye medarbejdere i kommunerne. Kirsten Scholz rådgiver og underviser f.eks. i pleje, produktvalg, afdækning af behov samt dialog med pårørende. Her undervisning i Lions Park i Birkerød. En ekstern kollega Kirsten Scholz har som flere af konsulentkollegerne hos SCA selv en fortid i ældresektoren eller i sygehusvæsenet. Kirsten Scholz har som tidligere leder af et plejehjem praktisk erfaring fra den kommunale ældrepleje og dermed viden om mange af de problemstillinger, der opstår i ældreplejen - f.eks. inden for arbejdsmiljø, budgetter og kvalitetsoptimering. I disse år er der stor udskiftning blandt de ansatte i ældreplejen i kommunerne, og det giver udfordringer med at fastholde et højt kompetenceniveau og en kontinuerlig god pleje uanset, hvor stærkt man løber. Her kan jeg fungere som en slags ekstern kollega, der med praktisk erfaring med problemerne og med SCA s organisation i ryggen kan tilbyde undervisning og dialog om løsningsmodeller, som kommunen ikke selv har til rådighed eller ressourcer til. Vi ser det således også som en væsentlig opgave at videregive de gode ideer, vi møder fra én kommune til en anden, der står med tilsvarende problemer. Jeg fungerer så at sige som en ekstra ressource for kommunen, siger Kirsten Scholz. Det er ikke unormalt, at Kirsten starter dagen med at læse s, holder møde med de ansvarlige for ældreplejen i én kommune om formiddagen, underviser i inkontinenspleje i en anden kommune først på eftermiddagen, fortæller om brug af specifikke produkter i hjemmet hos en borger, inden hun sent om eftermiddagen eller først på aftenen afslutter med afrapportering til SCA Hygiene Products i Allerød. Det giver en afvekslende, men også travl hverdag. Jeg oplever at gøre en forskel, og det gør det hele værd. Det tætte samarbejde med mine eksterne kolleger i kommunerne gør, at vi hele tiden sammen udvikler løsningerne, siger Kirsten Scholz. Partnerskaber og god totaløkonomi løfter kvaliteten i Svendborg kommune Kommunen er en helhed, og derfor måler man i Svendborg Kommune på alle enheder. Alle aspekter tages med i en totaløkonomisk og kvalitetsmæssig vurdering ofte i tæt samarbejde med leverandøren. Interview med Peter Nansen, Indkøbschef, Svendborg kommune Svendborg Kommune er en af de nu 14 jyske og fynske kommuner i indkøbssamarbejdet 12 by gruppens Indkøbscentral. Et godt samarbejde, som på trods af vidt forskellige indkøbspolitikker kommunerne imellem, gennemfører et stigende antal udbud i fællesskab. Indkøbschef Peter Nansen, Svendborg Kommune, nævner inkontinensplejen som eksempel på et område, hvor Svendborg Kommune ikke deltager i fælles udbud. Det er nærmest et religionsspørgsmål. Der er stadig mange kommuner, der primært køber ind efter indkøbspriserne på de forskellige produkter og ydelser, mens vi i Svendborg fokuserer benhårdt på totaløkonomi. Det stiller krav at håndtere alle totaløkonomiske aspekter af et indkøb, og det er en udfordring at måle på alle følgevirkninger af brugen af f.eks. en bestemt bletype i ældreplejen og især måle på livskvalitet blandt borgerne og arbejdsmiljø blandt medarbejderne men det kan lade sig gøre, og det er afgørende for et optimalt resultat, siger Peter Nansen. Vi ser altid på kommunen som en helhed, og vi er ikke i tvivl om, at vi derved har sparet mange penge på inkontinensplejen. Vi har sparet en smule på indkøb, mens der totaløkonomisk er tale om en betragtelig besparelse når vask, plejetimer, mindre affaldsmængde mv. gøres op, siger Peter Nansen. I selve indkøbsprocessen er god intern dialog i kommunen helt afgørende, så kravspecifikation og tilbuds-

VIDEN OM. Øget service og bedre økonomi går hånd i hånd i Esbjerg. Kvalitetsreform med mennesker og økonomi i centrum ÆLDREPLEJE OG TOTALØKONOMI

VIDEN OM. Øget service og bedre økonomi går hånd i hånd i Esbjerg. Kvalitetsreform med mennesker og økonomi i centrum ÆLDREPLEJE OG TOTALØKONOMI VIDEN OM ÆLDREPLEJE OG TOTALØKONOMI Ny teknologi hos ældre Lad robotter støvsuge hos de ældre, så hjemmehjælperen får tid til andre ting. Ældre Sagen er klar til at undersøge mulighederne for ny teknologi

Læs mere

Odense kommune fik bedre pleje for færre penge. Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR.

Odense kommune fik bedre pleje for færre penge. Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR. VIDEN DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR. 4 Nyt studie af inkontinenspleje i Københavns kommune: Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje Et nyt studie udført af COWI af inkontinenspleje

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.9/Marts 10 OUTSOURCING 5TIP MERE EFFEKTIV VIRKSOMHEDSDRIFT FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX Global outsourcing Har du gjort dit hjemmearbejde, kan du opnå store

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND? Foreningen af kommunale social-, sundhedsog arbejdsmarkedschefer i Danmark Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

EFFEKTIVITET Oktober 2008

EFFEKTIVITET Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE EFFEKTIVITET Oktober 2008 i den offentlige sektor Succesfuld OPP kræver rådgivning Man skal tænke projektet igennem og søge den rette rådgivning,

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

#13 MARTS 2012. FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2012 FREMTIDEN FOR FM?

#13 MARTS 2012. FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2012 FREMTIDEN FOR FM? #13 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2012 FREMTIDEN FOR FM? LEDER NU KOMMER EN MEGET VIGTIG GENERALFORSAMLING I DFM MOGENS KORNBO, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DFM konferencen 2012, Bella

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere