Digital Marketing Support ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Marketing Support ApS"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 230 Offentligt Digital Marketing Support ApS Sendt pr. fax og alm. brev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Att.: Videnskabsminister Helge Sander [kontorchef Jette Søgren Nielsen] Herlev, den 28. august 2008 Vedr.: den pågående»skønhedskonkurrence«om administration af.dk topdomænet, den verserende højesteretssag om hvorvidt de oplysninger, der blev lagt til grund for vedtagelsen af lov nr. 598 af 24. juni 2005, domæneloven, var rigtige (HR sag nr. 131/2007), samt den ligeledes verserende højesteretssag om det retslige grundlag for DIFO s Sole-Registry (HR sag nr. 262/2008). Nærværende henvendelse har til formål at dokumentere, - at engrosprisen for.dk domænenavne vil andrage max. 12 kr. pr. år ved korrekt indførelse af et»shared registry system«, - at den egentlige årsag til, at Videnskabsministeriet har fravalgt DIFO og DK Hostmaster A/S»sole registry«model var det ved domstolene konstaterede manglende retsgrundlag for modellen, - at domænenavneloven i sin nuværende form er uegnet til indførelse af et»shared registry system«, idet en sammenblanding af lovens bestemmelser med et»shared registry system«bl.a. vil indebære prisstigninger og stavnsbinding af registranter til registratorer, - at man i Folketinget bør overveje en lovændring, således at landets mange kompetente internetaktører også kan byde på hostmasteropgaven, - at man ligeledes i Folketinget bør sikre registranternes retssikkerhed i forhold til internetaktørerne og registratorerne. 1

2 1. Domæneloven skræddersyet til DIFO og DK Hostmaster A/S. Vi henviser til vores korrespondance med Videnskabsministeriet og Folketinget i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslag L 165 fremsat den 27. april 2005, som blev vedtaget til lov nr. 598 af 24. juni 2005, domæneloven. Vi henviser særligt til L 165 bilag 1, 6, 9 og 11 jf. udvalgets spørgsmål 8, 10 og 11. (se Indledningsvis skal Digital Marketing Support (DMS) beklage tonen i de anviste skrivelser fra 2005, jf. L 165 bilag 6, 9 og 11, som afspejlede den ophedede diskussion om, hvorvidt ICANN til DIFO havde uddelegeret de rettigheder og kompetencer, som DIFO havde påstået at have fået fra ICANN og som Videnskabsministeriet ved lovforslaget ønskede at videreføre til den danske stat, således som det blev vedtaget ved bl.a. domænelovens 2. Tonen i korrespondancen ændrer dog ikke ved substansen i det omtvistede spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt ICANN havde uddelegeret eneretsrettigheder og kompetencer til DIFO, således som DIFO har påstået og lagt til grund for bl.a. den»sole-registry«virksomhed, som DIFO og DK Hostmaster A/S de sidste 9 år har drevet. Som det bl.a. fremgår af det høringsnotat som videnskabsministeriet fremlagde for Folketinget, jf. L 165 bilag 1, side 14-21, var det Videnskabsministeriets faste overbevisning, at DIFO havde fået sine påståede kompetencer og eneretsrettigheder til.dk topdomænet og»sole registry«retten fra ICANN. Videnskabsministeriet har over for Folketinget bl.a. fremført følgende argumentationer mod såvel DMS anfægtelse af DIFO s påståede eneret til.dk topdomænet som mod DMS forslag om indførelse af et»shared Registry system«.» Hertil kommer, at tildeling af et første ordens domæne fra ICANN s side i dag alene sker til én administrator, som herefter er ansvarlig for administrationen af det pågældende første ordens domæne i domænenavnesystemets rod.... Dette [Shared Registry systemet] vil efter Videnskabsministeriets opfattelse for det første bryde med det princip, der gælder i dag for administrationen af.dk - dvs. at administrationen varetages af én administrator... Administrator af.dk vil således i forhold til ICANN kunne komme til at være ansvarlig for overtrædelser, som registratorer (administratorer) foretager, hvilket vil være uhensigtsmæssigt.... Endelig vil Dansk [Digital] Marketing Supports forslag formentlig bryde med ideen om nonprofit. 2

3 Endvidere har et enigt udvalg anbefalet en administrationsmodel, hvorefter der udpeges én administrator for hvert internet-domæne, der særligt tildeles Danmark.... Til spørgsmålet om, at registranter til enhver tid bør kunne skifte administrator og tage deres domænenavne med sig ved administratorskift, bemærker Videnskabsministeriet hertil, at Digital Marketing Supports forslag bygger på en model om Shared Registration System. Udvalgets model med én administrator for hvert enkelt internet-domæne er en anden. «Som ovenfor anført af Videnskabsministeriet, er der klare forskelle mellem retsgrundlaget for et»sole-registry system«og retsgrundlaget for et»shared registry system«. Videnskabsministeriet har derfor - under henvisning til den påståede kompetencedelegering fra ICANN til DIFO - afvist DMS krav om indførelse af et»shared Registry system«, hvor ingen internetaktør har forrang til.dk topdomænet frem for andre. Videnskabsministeriet afviste enhver tale om udskiftning af DIFO og DK Hostmaster A/S og deres»sole registry«forretningsmodel bygget på en påstået kompetencedelegering fra ICANN til DIFO, og har afvist at der skulle være grundlag for at udskifte DK Hostmaster A/S under henvisning til DK Hostmaster A/S utilstrækkelige faglige kompetence og manglende kapacitet i forhold til landets ledende internetaktører. Det kan undres, hvorfor Videnskabsministeriet, udfra det faglige kompetencekriterium, nu har valgt Afilias, som er en erhvervsdrivende virksomhed på lige fod med landets internetaktører, når landets velkvalificerede internetaktører på forhånd uretmæssigt - blev udelukket fra at kunne deltage i udbudet. Det er almen kendt, at domæneloven ubestridt er affattet af DIFO s ledelse og deres tidligere advokat, i alt 9 personer med tilknytning til DIFO. De i domænelovens 6 opstillede krav til at kunne varetage DK Hostmasterfunktionen,»skønhedskonkurrencen«, har i virkeligheden intet med kandidaternes faglige kvalifikationer til at kunne varetage hostmasterfunktionenat gøre. Kravene har udelukkende til formål at frasortere enhver anden kvalificeret organisation end DIFO og DK Hostmaster A/S.»Skønhedskonkurrencen«til ca. 5.5 mio. kroner er ganske enkelt et af nyere tids mest kyniske ressourcespild til ingen verdens nytte. Ingen andre end DIFO og DK Hostmaster A/S kan vinde denne arbitrære konkurrence. 3

4 Domæneloven i sin nuværende form er skræddersyet til DIFO s»sole-registry system«, som er bygget på et helt andet retsgrundlag end retsgrundlaget ved»shared registry system«, hvorfor loven i sin nuværende form ikke kan anvendes til at indføre et»shared registry System«uden at forøge hostmasterfunktionens driftsomkostninger og dermed prisen for.dk domænenavnene. At domæneloven er skræddersyet til DIFO og DK Hostmaster A/S efter deres behov i de verserende retssager om bl.a. retsgrundlaget for DIFO og DK Hostmaster A/S»sole registry«er senest blevet kommenteret af en af lovens forfattere, advokat Martin von Haller Grønbæk, medlem af DIFO s bestyrelse, jf. hans indlæg af 7. august 2008, hvor han bl.a. bemærker følgende vedr. DIFO s samlede formue på over 30 mio. kroner: (http://suse.groenbaek.net/openlife/2008/08/07/mere-om-benhed-dotdk-og-aflilias),»grunden til, at formuen på nuværende tidspunkt er relativ høj skyldes alene to forhold. For det første har man ønsket en eller anden form for buffer, der kunne sikre, at foreningen kunne modstå et eventuelt erstatningskrav i forbindelse med nogle af de retssager, som DIFO blev udsat for, før domæneloven slog fast, at DIFO udførte sit erhverv som administrator af.dk domænet retmæssigt. Som nogen af jer måske kan huske, så har DIFO været udsat for en hel del sagsanlæg fra sure domæneregistranter, der ikke mente, at DIFO eller i og for sig nogen som helst andre skulle blande sig i, hvordan de agerede i forbindelse med deres.dk domæner. «Det er interessant at notere sig i forhold til retssagerne ved Højesteret, at også DIFO s ledelse er af den opfattelse, at det var domæneloven og ikke domstolene som»slog fast, at DIFO udførte sit erhverv som administrator af.dk domænet retmæssigt«. Selvom DMS er den i landet, der anvendt flest ressourcer på at få indført et»shared registry System«, kan DMS i dag dele kritikernes bekymringer om, at kombinationen af den nuværende domænelov med DotDK og Afilias vil kunne medføre en unødig forhøjelse af.dk domænepriserne og stavnsbinding af registranter. Som insider i de verserende retssager ved bl.a. Højesteret er DMS selvfølgelig klar over hvorfor Videnskabsministeriet pludselig har foretaget den dramatiske kursændring mod et»shared registry system«uagtet at loven er skræddersyet til noget helt andet: Det blev endegyldigt dokumenteret i retten og fastslået i Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008 og dom af 27. juni 2008, at DIFO og DK Hostmaster A/S påstande igennem de sidste 9 år om, at de - forud for domænelovens vedtagelse - havde fået deres påståede juridiske kompetencer og rettighederne til.dk topdomænet af ICANN, var et gedigent falsum. 4

5 DIFO og DK Hostmaster A/S har i 9 år ganske enkelt løjet sig til penge og magt og franarret de øvrige internetaktører deres rettigheder og penge. DIFO og DK Hostmaster A/S har med falske rettigheder og falske kompetencer bedraget de danske internetaktører og domænenavneregistranter for adskillige millioner af kroner, som DIFO og DK Hostmaster A/S, hvis det står til Sø- og Handelsretten, skal tilbagebetale. Sagen er havnet i Højesteret (højesteretssag nr. 262/2008), da Sø- og Handelsretten ikke har den fornødne hierarkiske kompetence til ændre på Højesterets tidligere stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom fra 2004 vedr. co.dk, hvor det dengang lykkedes DIFO at narre dommerne til at tro, at DIFO og DK Hostmaster A/S vitterligt havde fået deres påståede kompetencer og rettigheder til.dk topdomænet fra ICANN. Ud over de ved domstolene verserende civilretssager agter DMS at foretage en politianmeldelse af DIFO og DK Hostmaster A/S ledelse for bl.a. bedrageri og mandatsvig. 2.»Skønhedskonkurrencen«, hvem vandt? I de seneste uger har DIFO (Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk) via en vedvarende medie-spam prædiket deres ønske om offentlig debat og fuld åbenhed omkring hostmasterfunktionen og valget mellem DIFO s Sole-Registry og Shared Registry standarden. Den debat eller rettere, den strøm af udmeldinger fra DIFO om DotDK - der har fundet sted, har imidlertid ikke handlet om selve hostmasterfunktionen eller.dk topdomænet og domænenavne herunder, men alene har drejet sig om hvem, der kender hvem, og hvem, der er bedst til at være smagsdommer. Det er ganske pinligt, at hostmasterfunktionen, som er en ganske almindelig edbpasningsopgave, som kan udføres af et hvilket som helst IT-firma her i landet, og som nu i øvrigt kun udføres af fem edb-folk hos DK Hostmaster A/S, er blevet vidtløftiggjort i en sådan grad, at debatten nu omhandler noget helt andet end selve hostmasterfunktionen, noget der snarere ligner en valgkamp på skrømt. En»skønhedskonkurrence«, hvad i alverden er det? og hvad har det med hostmasterfunktionen at gøre? DMS har for længst accepteret, at hr. Andersen og co. på forhånd har vundet smagsdommerkonkurrencen, og ønsker derfor at skifte emne til selve hostmasterfunktionen. 5

6 3. Hvad koster DK Hostmasterfunktionen? Selve hostmasterfunktionen koster max ,00 kr. årligt. Det svarer til ca. 12 kr. pr. domænenavn pr. år. Dokumentation: Af DIFO s hostmastertilbud til IT og Telestyrelsen fremgår det af side 52, at DK Hostmaster A/S varetager selve hostmasterfunktionen på seks fysisk adskilte maskiner (navneservere), hvoraf den ene er intern og derfor ikke gjort tilgængelig på Internettet. Navneserverne er placeret på fem web-hoteller hos forskellige internetaktører beliggende i Ballerup, Lyngby, Ålborg, Chicago og Stokholm. Af bilag H i IT- og Telestyrelsens udbudsmateriale fremgår, at der hos DK Hostmaster A/S er ansat fem edb-folk til at varetage selve hostmasterfunktionen, dvs. til at sørge for driften af de ovenfor nævnte seks navneservere mv. Det drejer sig primært om PERL programmører og superbrugere af Sun Solaris, FreeBSD, Windows 2003 Server, Oracle database og BIND navneserversoftware. Hostmasterfunktionen kræver ikke mere end ovennævnte edb-folk, en direktør, en sekretær og to kontorassistenter til at kommunikere med de øvrige internetaktører og registratorerne. Dette personale er alt hvad der kræves for at hostmasterfunktionen kan drives som et fælles knudepunkt i stil med f.eks. DIX en hos Uni-C, et»shared registry system«, hvor hostmasterfunktionen vil være under internetaktørernes egen kontrol. Der kan derudover være behov for en bestyrelse på måske 9 medlemmer, der repræsenterer internetaktørerne, IT- og Telestyrelsen, erhvervsvirksomheder og registranter. Se nedenfor under punkt 9. DK Hostmasterfunktionens omkostninger vil herefter se således ud: Lønomkostninger til 5 edb-folk: max ,00 kr. / måned pr. mand ,00 kr. Lønomkostninger til direktøren: max ,00 kr. om måned ,00 kr. Lønomkostninger til 1 sekretær. og 2 medarbejdere: max ,00 kr ,00 kr. om måned Omkostninger til 5 web-hoteller: ,00 pr. web-hotel pr. måned ,00 kr. Husleje: ,00 kr. om måned ,00 kr. Anskaffelse af ny hardware og software, kontorhold mv ,00 kr. Omkostninger til bestyrelsesmedlemmer: ,00 kr. til formanden ,00 kr. og ,00 kr. til de øvrige 8 medlemmer De samlede omkostninger vil herefter andrage ,00 kr. Se i øvrigt FIL s daværende regnestykke over hostmasterfunktionens omkostninger her: 6

7 Med ca registrerede domænenavne i dag, giver det en engrospris pris på ca. 12 kr. pr. domænenavn pr. år. Der er strengt taget ikke behov for at ændre så meget som et komma ved den nuværende tekniske hostmasterfunktions udførelse for at kunne implementere et Shared Registry system med en engrospris på de ca. 12 kr. pr. domænenavn. Dét, som skal barberes væk, er den overflødige politisering og den bureaukratiske overbygning til den tekniske funktion, som i bund og grund ikke kræver mere end 5 edb-mand at udføre. Dét, som skal barberes væk, er DIFO, som i sin magtfuldkommenhed og monopolstatus har indført en række regler, der har forringet registranters og registratorers betingelser. DIFO s retsstridige tvangsovertagelse af internetaktørernes kundeforhold har bl.a. forringet registranternes retssikkerhed og medført en række unødvendige godkendelsesprocedurer og gebyrer m.v. Havde DIFO ikke franarret internetaktørerne og domæneregistranterne deres rettigheder, ville hostmasterfunktionen for længst have været under internetaktørernes egen kontrol og drevet som et Shared Registry til ca. 12 kr. pr. domænenavn pr. år, med en sund konkurrence blandt registratorerne om at tilbyde registranterne de bedste priser og betingelser. DIFO og DK Hostmaster A/S skal implementere Sø- og Handelsrettens klare besked om påstandene nr. 4, 5, 11, 12 og 14 i dommen af 27. juni 2008, og hurtigst muligt - dvs. fra dags dato - starte med at respektere internetaktørernes og domæneregistranternes rettigheder. DIFO og DK Hostmaster A/S skal som påkrævet i påstandene bl.a. anerkende, at de ingen aftaler har indgået med de respektive registratorers kunder. De enkelte registratorer bevarer deres respektive kundeportefølje, og DIFO og DK Hostmaster A/S skal fremover afholde sig fra at rette henvendelser til registratorernes kunder. Hvor svært kan det være? Ikke særligt svært, hvis domæneloven ikke havde været affattet af DIFO og DK Hostmaster A/S ledelse, som igennem loven har stillet en række irrelevante og kyniske krav. Videnskabsministeriet, DotDK og Afilias opfordres hermed til at dokumentere, at DK Hostmasterfunktionen ikke kan udføres som ovenfor skitseret med Shared Registry og en engrospris på ca. 12 kr. DIFO og DK Hostmaster A/S opfordres til at dokumentere, hvilke konkret merværdi internetaktørerne og registranterne får for deres domænenavne ved at opretholde DIFO s ejerskab af hostmasterselskabet til samlede årlige omkostninger på millioner kroner, når hostmasterfunktionen i virkeligheden kun koster ca. 10 mio. kr. om året. 7

8 4. Er der fare for stavnsbinding ved shared-registry? DIFO s ledelse har ført en skræmmekampagne og bl.a. prædiket om faren for, at internetaktørerne og registratorerne vil kunne stavnsbinde registranterne. Det problem havde Forskningsministeriet allerede imødegået, jf. ministeriets retningslinjer af 7. juli 1998, da ministeriet fastslog, at registranterne har ejendomsret til deres domænenavne og at registranterne problemfrit skal kunne tage deres domænenavne med sig ved skift af internetaktør. Det var dengang hostmasterfunktionen var underlagt internetaktørernes egen kontrol, og hvor DK hostmasterselskabet respekterede de øvrige internetaktørers kundeportefølje. Det stod klart, at internetaktører og administratorer som slettede eller inddrog registranternes domænenavne uden klart retsgrundlag måtte regne med at blive dømt til at betale erstatninger til domæneregistranterne. Hvis ikke DIFO via domæneloven i sin nuværende form, uhjemlet og retsstridigt havde frataget registranterne deres tidligere anerkendte ejendomsret til deres domænenavne, og DIFO i loven ikke havde anført, at domæneregistranterne kun har deres domænenavn til låns, hvor registranterne ingen retssikkerhed har for deres domænenavne, ville registranterne til enhver tid, evt. med fogedrettens hjælp, kunne flytte deres domænenavne til en anden internetaktør. Den fare, som DIFO nu prædiker imod, er DIFO således selv årsag til. Det i USA fastslået, at registranterne har ejendomsret til deres domænenavne, jf. bl.a. retssagen om domænenavnet sex.com. Østre Landsret på sin side har ved afgørelsen af 4. september 2003 fastslået, at registranterne her i landet også har ejendomsret til deres domænenavne. DIFO s påståede rettighedsdelegering fra ICANN har nu vist sig at være et falsum. Der er herefter ikke længere noget retsligt grundlag for den lovparagraf, som fjerner registranternes beskyttelse og retssikkerhed i forhold til internetaktørerne. DMS har ved Højesteret nedlagt påstand om at få ophævet den lovparagraf, idet den byggede på den forudsætning, at ICANN havde tildelt DIFO de påståede kompetencer og eneretsrettigheder til.dk topdomænet, hvorefter at registranternes rettigheder skulle udledes af DIFO s påståede rettigheder. 8

9 5. DIFO s manglende anerkendelse af internetaktørernes rettigheder Domænenavnesystemet og topdomænenavne som f.eks..dk er af USA s regering via selskabet VeriSign Inc., der fungerer som hostmaster for alle topdomænenavne i verden, stillet til rådighed for alle internetaktører og deres respektive kunder. VeriSign Inc. s opgave i forhold til domænenavnesystemet er rent computer-teknisk. VeriSign Inc. skal sørge for, at der er strøm til Internettets hovednavneservere (ROOT- SERVERS), og at der løbende sker opdateringer af de anvendte software og hardware. VeriSign Inc. er således computerpasseren for samtlige topdomænenavne i verden, herunder.dk topdomænet. Samtlige forespørgsler på domænenavne på Internettet, herunder forespørgsler på domænenavne under.dk topdomæner, bliver besvaret via de såkaldte ROOT- SERVERS. DK Hostmasterfunktionen er den tekniske opgave med at holde liv i mindst 2 navneservere, som internetaktørerne og brugere af domænenavne under.dk topdomænet skal benytte til at kommunikere med ROOT-SERVERS styret af VeriSign Inc. Som allerede anført, er der tale om en ganske almindelig edb-pasningsopgave, som kan udføres af et hvilket som helst edb-firma her i landet. Ingen af landets internetaktører, herunder DIFO og DK Hostmaster A/S, har forrang til.dk topdomænet frem for de andre internetaktører. Det er forsamlingen af landets internetaktører, f.eks. Foreningen af Internet Leverandører (FIL), der på demokratisk vis finder en fremgangsmåde, hvor alle internetaktørerne på lige fod kunne være leverandører af domænenavne under.dk topdomænet. Forsamlingen af internetaktørerne, f.eks. FIL, ansætter således en af deres kollegaer, f.eks. DKnet A/S, til at varetage hostmasterfunktionen på betingelser fastsat af forsamlingen af internetaktørerne. For at opnå den fornødne kompetence til at kunne varetage DK hostmasteropgaven skal hostmasterselskabet således indgå en hostmasteraftale med forsamlingen af internetaktører, hvor hostmasterselskabets rettigheder og forpligtelser fastsættes. Dette har DIFO og DK Hostmaster A/S i de ni år de har tyranniseret internetaktørerne og registranterne afvist at gøre. 9

10 I stedet for at indgå en hostmasteraftale med forsamlingen af internetaktører, dvs. forsamlingen af registratorer, ligesom Tele Danmark A/S og DKnet A/S i sin tid indgik en hostmasteraftale med branchen, hvor Tele Danmark A/S og DKnet A/S rettigheder og kompetencer blev fastsat, har DIFO og DK Hostmaster A/S i 9 år hårdnakket nægtet at anerkende de øvrige internetaktørers rettigheder, og har i stedet påstået at have fået deres eneretsrettigheder mv. til.dk topdomænet af ICANN i USA. DMS har siden år 2000 via domstolene anfægtet rigtigheden af DIFO og DK Hostmaster A/S påståede eneret til.dk topdomænet og påståede kompetencedelegering fra ICANN til DIFO. Det er disse retssager, som pludselig har fået Videnskabsministeriet til at ændre kurs. 6. DIFO s falske kompetencer, falske rettigheder til.dk topdomænet og falske licensafgifter For at genopfriske hvilket retsgrundlag DIFO og DK Hostmaster A/S sole registry virksomhed ifølge DIFO selv bygger på, kan DMS fremlægge højesteretsbilag 71 C, som er det retsgrundlag prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen har affattet, trykt i flere tusinde eksemplarer og via DK Hostmaster A/S distribueret til de danske internetaktører og.dk domænenavneregistranter. Af bilag Bilag 71 C pkt.1 fremgår bl.a. følgende [fremhævelser tilføjet]:» Hvordan har DK Hostmaster A/S fået retten til.dk og hvor kommer denne ret fra? Svaret på dette spørgsmål må hentes i USA, hvor ICANN (s.d.) har sin oprindelse. Som man kan læse nærmere om på ICANN s hjemmeside (www.icann.org), blev der i 1999 indgået en aftale mellem US Department of Commerce og ICANN, hvorved reglerne om Internet-adressering blev lagt fast. I konsekvens af denne aftale er det ICANN, der træffer afgørelse om, hvilke nye landedomæner (cctld), der skal oprettes, og hvem, som skal være registrant (indehaver). [original tekst med (indehaver) ] I februar 2000 traf ICANN afgørelse om at DIFO, skulle indtræde som registrant for.dk. Afgørelsen blev truffet efter høring hos Forskningsministeriet. DIFO har derefter indsat DK Hostmaster A/S som administrator af DIFO s rettigheder. «10

11 Som det er dokumenteret ved Sø- og Handelsrettens dom af 27. juni 2008, er DIFO stiftet på baggrund af et»idmou-98, Internet Danmark Memorandum of Understanding«, hvis mål var»at samle et forum, hvor ideer, problemer, ny teknik og skærmydsler kan diskuteres og løses under medvirken af forskellige fagfolk, jurister, teknikere og ikke mindst private brugere«forumets oprindelige navn var»fdi- Forum for Dansk Internet«, men blev senere ændret til»difo Dansk Internet Forum«. Forumet havde til virke at etablere»etiske normer for hele branchen og fremme brugerbeskyttelse i form af objektiv oplysningsvirksomhed m.m og etablere et 12 klagenævn for internet relaterede problemstillinger«.»det vil være muligt for enhver udbyder af internet tjenester at tilslutte sig disse etiske normer og dermed få ret til at anvende organisationens logo i forbindelse med sin markedsføringsignalet der sendes med dette logo er brancheetik, fair play og generelt god forretningsskik«fremgik det bl.a. af DIFO s stifterkreds invitation til sagsøger. DIFO var som udgangspunkt tænkt som et frivilligt diskussionsforum uden juridisk kompetence eller beføjelser til at forpligte andre til at følge forumets synspunkter. DIFO s tiltænkte funktion og ydelser var at stille et offentligt kommentarforum til rådighed, hvor internetbrugerne kan drøfte emner i forbindelse med Internettets tekniske parametre og/eller sociologiske og politiske aspekter og administration, der vedrører dem. Som enhver anden forening og diskussionsforum, skulle DIFO finansieres ved donation og medlemskontingenter, jf. f.eks. finansieringen af ICANN og Internet Society, som foregår via frivillig donation og støttebidrag, og finansieringen af DKUUG og FIL, som foregik via medlemskontingenter. DIFO s ledelse har imidlertid forvandlet diskussionsforumet til en selvbestaltet Internetmyndighed, som ikke havde fået sine påståede kompetencer og rettigheder uddelegeret fra nogen, og som i realiteten heller ikke har stået til ansvar for nogen. DIFO s påståede rige og magtfulde medlemsorganisationer har på intet tidspunkt betalt medlemskontingenter eller ydet donation til deres diskussionsforum, DIFO. I stedet for medlemskontingenter og donationer har DIFO s ledelse finansieret deres organisation ved hjælp af fiktive licensrettigheder. Efter prof. dr.jur. Mads Bryde Andersens vurdering, havde ICANN tildelt DIFO sådanne juridiske rettigheder og kompetencer, at DIFO kunne opkræve licensafgifter for sine påståede rettigheder hos.dk domænenavneregistranterne. 11

12 Det krævede blot at prof. dr.jur. Mads Bryde Andersen tog et stykke papir, skrev hvor meget.dk domænenavneregistranterne skulle betale i licensafgift til DIFO (ca. 4. mio. kr. om året), arkiverede papiret i sin skuffe, og så vupti, foreningen DIFO s pengekasse har fået et automatisk genopfyldningssystem. Højesteretsbilag 10C er prof. dr.jur. Mads Bryde Andersens licensaftale med sig selv. Af licensaftalen, som er underskrevet af de samme personer på begge ender af bordet, nemlig Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på den ende side af bordet som repræsentant for DK Hostmaster A/S, og Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på den anden side af bordet som repræsentanter for foreningen DIFO, fremgår bl.a. følgende [fremhævelser tilføjet]:» 1. Formål DIFO har efter delegering fra ICANN/IANA overtaget ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internet-domænenavne under.dk-domænet. Formålet med overenskomsten er at give DKH [DK Hostmaster A/S] kompetence til at virke som udøvende registrant for.dk-domænet og optræde i denne egenskab over for brugere og omverdenen på nær den danske stat og ICANN samt at fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser over for hinanden. 2. DIFO s ydelse Ved denne overenskomst bemyndiger DIFO DKH til at opkræve de brugerafgifter, som ifølge DIFO s vedtagelser forfalder ved registrering og opretholdelse af registrering af.dk-domænenavne. Bemyndigelsen er eksklusiv for DKH. DIFO kan således ikke uddelegere sin kompetence til at delegere domænenavne under.dk til andre, så længe nærværende overenskomst er gældende. 3. DKH s pligter a) Betaling: Til gengæld for de i 2 omhandlede ydelser betaler DKH en licensafgift til DIFO, der på aftaletidspunktet udgør kr. 10,- ekskl. moms pr. år pr. registreret domæne. Det er DKH s opgave, at sikre sig betaling af den årlige afgift af ibrugtager. 4. DKH s rettigheder DKH er berettiget til at beregne sig et vederlag for registrering og vedligeholdelse af domænenavne under.dk-domænet i overensstemmelse med de af DIFO til enhver tid fastsatte regler herom. Ved fastsættelsen af vederlagenes størrelser skal det tilstræbes, at DKH får dækket sine omkostninger i forbindelse med driften af hostmasterfunktionen inkl. kontordrift, lønninger, afskrivning af hardware og programmel, henlæggelser til fornyelser samt den til enhver tid gældende licens (p.t. kr. 10,- + moms) pr. domæne pr. år til DIFO. «12

13 Som kongen i.dk domænenavnekongeriget, bestemte prof. dr.jur. Mads Bryde Andersen at.dk domænenavneregistranter ikke længere skulle have ejendomsret til deres domænenavne, men at registranterne i stedet kun skal have deres domænenavne til låns, idet.dk domænenavnerettigheder fremover skulle defineres som en tidsbegrænset aftale med»indehaveren«af.dk topdomænet, DIFO. De øvrige internetaktører og registratorer blev af DIFO henvist til at være forhandlere af.dk domænenavne på betingelser enerådigt fastsat af DIFO. Fremgangsmåden var den samme som over for registranterne, som ved at betale årsafgift for et domæne til DK Hostmaster A/S, automatisk tiltrådte DIFO s betingelser, om at et.dk domænenavn kun er til låns: registratorerne skulle underskrive en kontrakt med DK Hostmaster A/S, hvori de bl.a. skulle acceptere, at deres kundeportefølje kunne overtages af DK Hostmaster A/S. I begge tilfælde var truslen åbenbar: - accepter eller lad være med at benytte et.dk domæne, eller - accepter eller lad være med at være forhandler af.dk domæner Registratorerne skulle bl.a. overdrage deres kundeportefølje af domæneregistranter til DIFO s 100% ejet selskab, DK Hostmaster A/S. Millionerne væltede ind i DK Hostmaster A/S og DIFO s pengekasse. Det hele så fint ud, bortset fra, at ICANN slet ikke havde tildelt DIFO de rettigheder og kompetencer som DIFO og DK Hostmaster A/S havde lagt til grund for deres sole registry virksomhed, hvor de i årevis retsstridigt har opkrævet millioner af kroner i fiktive licenser hos registranterne og tvangsovertaget registratorernes kundeportefølje og fortjenester. 13

14 7. DIFO er helt ude Det er uklart hvad Mads Bryde Andersen havde forestillet sig Videnskabsministeriet skulle gøre, når det af Højesterets domsbog af 23. januar 2006 (UfR H) sammenholdt med Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008 og dommen af 27. juni 2008 kan konkluderes, at DIFO og DK Hostmaster A/S virksomhed er retsstridig og bygger på usandheder og løgne, og at DIFO havde vildledt Højesteret og Folketinget. Hvorfor skulle Videnskabsministeriet tiltræde, at danske internetvirksomheder uretmæssigt fratages deres rettigheder i forhold til.dk topdomænet? Hvorfor skal det kun være et selskab ejet af DIFO - en forsamling af Internet-uvedkommende organisationer - der skal varetage hostmasterfunktionen? Hvad er det, som det DIFO ejede DK Hostmaster A/S kan, som f.eks. Uni-C eller Speednames eller CyberCity eller TDC ikke kan? Hvorfor skal.dk domæneregistranter kun have deres domænenavne til låns? Mads Bryde Andersens oplysninger om, at IT- og Telestyrelsen vil udpege DIFO som vinder af udbuddet såfremt DotDK ikke kan opfylde de i domænenavnelovens 6 opstillede arbitrære betingelser, står for Mads Bryde Andersens egen regning. Videnskabsministeriet har i hvert fald processuelt i de verserende retssager tilkendegivet, at IT- og Telestyrelsen selv i så fald vil overtage administrationen af.dk topdomænet, hvorefter den tekniske hostmasterfunktion vil blive udbudt på det frie marked, hvor alle, såvel de danske som de udenlandske internetaktører, f.eks. Uni-C, Speednames, CyberCity, TDC, Afilias mv., kan byde på hostmasteropgaven. DIFO er helt ude: DIFO har ikke kunnet leve op de krav DIFO selv har opstillet i domænenavneloven. DIFO har bl.a. anvendt 25 personer til at udføre en opgave, som reelt kun udføres af 5 mænd. DIFO har intet at tilbyde, som de danske internetaktørerne selv ikke kan levere i bedre og mere funktionsdygtig form. 14

15 8. Det danske internetsamfund, hvad består det af? Det er en kendsgerning, at uanset hvor mange advokatforbindelser man har, og uanset hvor tit man anvender sine advokatforbindelser, er man ikke en del af advokatsamfundet med mindre man selv er en advokat. Det samme gælder f.eks. hotelbranchen. Man bliver ikke en del af hotelbranchen fordi man tit overnatter på hoteller. Man skal drive en hotelvirksomhed for at være en del af hotelsamfundet. Alle har en bankkonto i dag, og alle er kunde hos en eller flere banker. På denne baggrund kan man f.eks. tale om, at vi alle er en del af banksamfundet, uden det af denne grund skal forstås således, at vi alle sammen er en del af bankernes faglige samfund, Finansrådet. Eksemplerne er mange, og dokumenterer den overordnede definition af et fagligt samfund her i landet: en forsamling af de professionelle inden for området eller branchen. Internetsamfundet er for internetaktører hvad advokatsamfundet er for advokater. Tager man f.eks. Foreningen af Internet Leverandørers (FIL) regler for optagelse af medlemmer i branchen, vil man kunne konstatere, at hverken Advokatsamfundet og deres advokater eller Horesta og deres restauratører eller Finansrådet og deres banker mv. opfylder betingelserne for at kunne blive optaget som en del af internetbranchen:» Optagelse som medlem i Foreningen af InternetLeverandører (FIL) sker udfra følgende principper: At FIL kun optager virksomheder der aktivt leverer adgang til Internet for virksomhedens kunder. Virksomheden skal via et kunde-leverandør forhold være forpligtet til at levere adgang til Internet. Hosting af homepages (web-hotel ordning) opfattes ikke som værende kvalificerende for at blive medlem af FIL. «Internetsamfundet i forhold til.dk topdomænet består af internetaktører der aktivt leverer domænenavneservice for domænenavne under.dk topdomænet, og som via et kundeleverandør forhold har forpligtet sig til at levere den nævnte domænenavneservice til deres kunder. Internetsamfundet i forhold til.dk topdomænet består således af internetaktørerne der direkte beskæftiger sig med domænenavneregistrering under.dk topdomænet, hvilket vil sige medlemmerne af den daværende forening FIL, nu registratorerne. I de 9 år som DIFO har tyranniseret det danske Internetsamfundet, har hverken DIFO eller DIFO s medlemmer kunnet kvalificere sig som Internetsamfundet. 15

16 9. Administrationen af DK Hostmasterfunktionen Fra en nystiftet forening af alle internetaktører, svarende til internetsamfundet, jf. advokatsamfundet for advokater, vælges 5 af hostmasterselskabets bestyrelsesmedlemmer. Som alternativ til én stor forening af alle internetaktørerne kan de 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet vælges fra allerede eksisterende og evt. nystiftede foreninger af internetaktører. Såvel den store forening af alle internetaktører som de enkelte selvstændige foreninger af internetaktører skal selv finansiere deres aktiviteter via medlemskontingenter. Penge indbetalt af domæneregistranterne skal anvendes til formålet, nemlig til driften af hostmasterselskabet. Ingen forening skal forfordeles og have forrang til at stikke sin snabel i hostmasterselskabets pengekasse. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer af hostmasterselskabet kan være repræsentanter fra IT- og Telestyrelsen, domæneregistranter, erhvervsvirksomheder og forbrugerne. Herefter har man en faglig solid bestyrelse med repræsentanter fra samfundet, et hostmasterselskab der svarer til det nuværende, dog med den klare fordel, at hostmasterfunktionens udvikling fremover vil gå hånd i hånd med landets internetaktørers udvikling, man får en fri konkurrence på domænenavnemarked, og lave priser for.dk domænenavne med en engrospris på ca.12 kr. om året. De i nærværende brev anvist retslige afgørelser og andre dokumenter er på grund af deres volume ikke alle fremlagt som bilag, men vil blev fremsendt på opfordring Med venlig hilsen Digital Marketing Support ApS Anani Voulé Mobile

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt Digital Marketing Support ApS Herlev, den 8. marts 2010 Justitsminister Lars Barfoed (jm@jm.dk) Domstolsstyrelsens direktør

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Notat Høringsnotat vedrørende s udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Indledning I henhold til domænelovens 4, stk. 1, har ministeren for videnskab, teknologi og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens 348, stk. 2, nr.3, om, at»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har sagsøgeren i stævningen nedlagte 13 påstande, som er affattet således:» PÅSTANDE:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1.

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1. Sikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster Gruppe Sikkerhedspolitik Godkendt af Jakob Bring Truelsen Godkendt 05.07.2016 Ansvarlig Erwin Lansing Version / ID 11.1.0 / 00002

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget.

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 66 Bilag 1 Offentligt 12. november 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om internetdomæner (Domæneloven) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere