KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud"

Transkript

1 s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012

2 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)... 4 Hvordan vil vi sige det? (forudsætninger for KLIKOVANDs kommunikation)... 5 Fra strategi til handling... 6 Bilag 1 KLIKOVANDs kommunikationskanaler... 7 Bilag 2: Oversigt over målgrupper, deres budskaber og anvendte medier Bilag 3: Hvornår skal vi ud med hvad? (Projektets tidslinie og milepæle) KLIKOVAND maj 2012

3 Hvad går KLIKOVAND ud på? KLIKOVAND betyder Klima, Kommuner og Vand. KLIKOVAND medvirker bl.a. til, at skybrud fremover bliver håndteret langt bedre end i dag. Det sørger et stærkt fagligt samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden for. Formålet med KLIKOVAND er, at kommuner og kommunale forsyningsselskaber kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning på vandområdet. Projektet har fokus på at udvikle og afprøve processer, metoder og værktøjer. Langt fra alt skal udvikles forfra, da der allerede findes gode eksempler. De skal i stedet indsamles og deles i KLIKOVANDs netværk og formidles videre til andre kommuner og forsyningsselskaber i Danmark. Styrken ved projektet KLIKOVAND er, at det er defineret af kommuner og kommunale forsyningsselskaber i modsætning til mange andre projekter, der ofte er udviklet af rådgivere for kommuner. Det er med andre ord parternes behov og ønsker, der er blevet skrevet ind i projektbeskrivelsen, der omfatter fire spor. Sporene er styrende for projektets aktiviteter og afspejler i høj grad parternes forventninger til KLIKOVAND: 1. jura 2. kommunikation & erfaringsudveksling 3. beslutningsstøtte 4. kompetenceløft Målsætninger for kommunikationen KLIKOVANDs kommunikation skal favne at bevare, støtte og formidle styrken ved, at det er kommuner og forsyningers projekt. Internt i KLIKOVAND skal kommunikationen medvirke til at: at sikre fremdrift ved at skabe og bevare engagementet blandt de deltagende kommuner og forsyninger i KLIKOVAND motivere og kanalisere videndeling blandt deltagerne profilere projektet og dets resultater internt Eksternt i KLIKOVAND skal kommunikationen medvirke til at: styrke KLIKOVANDs eksterne alliancer facilitere videndeling med eksterne interessenter 3 KLIKOVAND maj 2012

4 profilere projektet og dets resultater styrke KLIKOVANDs arbejde med at opnå støtte til arbejdet gennem donorer og sponsorer. Kommunikationsstrategien skal evalueres én gang årligt i januar. Hvad vil vi sige? KLIKOVAND har tre overordnede budskaber, der til enhver tid målrettes den eller de målgrupper, vi henvender os til: 1. KLIKOVAND sætter kommunerne i stand til at arbejde mere økonomisk effektivt med konkrete løsninger uden at opfinde den dybe tallerken på ny. I stedet anvender projektet eksisterende metoder og værktøjer mere effektivt og i nye kombinationer. 2. KLIKOVAND er et unikt samarbejdsprojekt mellem kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden. Det bygger på parternes egne ønsker og behov og udnytter den faglighed og kompetence, der allerede er blandt dem og deres netværk. 3. KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultateter både for parterne og for det omkringliggende samfund. Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne) KLIKOVANDS primære målgrupper for kommunikationen er: 1. Ansatte i kommuner og forsyninger Denne gruppe består af parterne i KLIKOVAND og deres kollegaer på alle niveauer i kommuner og forsyninger. Kommunernes og forsyningernes medarbejdere (kontaktpersoner) Chefer i kommuner og forsyninger (inkl. styregruppe og forretningsudvalg) Andre forvaltningsgrene i kommunerne 2. Potentielle samarbejdspartnere Gruppen består af potentielle samarbejdspartnere for KLIKOVAND med faglig indsigt i klimatilpasning. KLIKOVAND ønsker at samarbejde med dem om at fremme en faglig dagsorden, dele viden udbrede netværket og faglige interesser. Andre projekter både nationale og internationale Kommuner, forsyninger og regioner udenfor Region Hovedstaden Uddannelsessteder og forskningsinstitutioner Interesseorganisationer (NGO er/ brancheorg./ faglige org./danva/kl) 4 KLIKOVAND maj 2012

5 3. Donorer (puljer, fonde m.fl.) Fonde/puljer ønsker at fremme specifikke mål. KLIKOVAND har en interesse i at matche deres og egne mål, så KLIKOVAND kan søge midler til delprojekter. Sekundære målgrupper for kommunikationen: 4. Rådgivere m.fl. Denne gruppe sidder inde med viden om hændelser, nye og eksisterende velfungerende foranstaltninger, modeller, værktøjer etc. Derfor har KLIKOVAND en interesse i at udveksle viden med dem. Forsikringsselskaber Rådgivere og entreprenører 5. Offentligheden Offentligheden er en stor blandet gruppe. Gruppen er interessant for KLIKOVAND, da projektet ønsker at fortælle om KLIKOVANDs formål (at opsamle og udveksle erfaringer), at fremme en faglig dagsorden via kommuner og forsyningers brancheorganisationer og at skabe større forståelse for følger efter ekstremregn og foranstaltninger, der kan gøres for at forhindre skader. Politikere/ Kommunaldirektører Borgere/ virksomheder Presse (Lokal/ regional/ nationale/ international) Hvordan vil vi sige det? (forudsætninger for KLIKOVANDs kommunikation) KLIKOVANDs kommunikation skal være ligetil, forståelig og 1. præget af en ensartet brug af fagtermer og begreber. På den måde tager projektet højde for målgruppernes meget forskellige baggrunde og forudsætninger. Dette er især nødvendigt, for at deltagerne og deres netværk får det optimale ud af den opsamlede viden og erfaringer og omvendt, selv kan bidrage bedst. 2. ske på baggrund af et sæt værdier. KLIKOVANDs kommunikation er: a. åben b. troværdig og c. ligeværdig. Det kan lyde banalt, men det er vigtigt at understrege det alligevel, da megen kommunikation desværre ikke lever op til disse fundamentale værdier. Åben og troværdig 5 KLIKOVAND maj 2012

6 kommunikation handler f.eks. om, hvad der er svært, hvad der går såvel godt som skidt, og hvordan man får energien frem i et projekt som dette. Ligeværdig kommunikation er med til at sikre, at projektet kommunikerer i øjenhøjde med målgrupperne, hverken ned eller op. 3. engagere og motivere målgrupper især parterne til at bidrage til projektet på forskellig vis bl.a. gennem at påpege den direkte omsætning til værdi for deres eget arbejde. 4. altid indbyde til dialog: a. Internt i projektet: Dialogen er forpligtende, hvilket betyder, at den er med til at kvalificere projektet og drive det frem. Vi skal lære af af hinanden gennem vores interaktion, og vi skal engagere og motivere hinanden til at nå de fælles mål. b. Eksternt: Dialogen er med til at opbygge og fremme nye relationer til potentielle samarbejdspartnere, og den inviterer eksterne til at dele deres viden med os. Det er utroligt vigtigt for KLIKOVAND, der i høj grad er et vidensprojekt med praktiske og konkrete resultater for øje. 5. altid have tydelig afsender: Er det Projektet KLIKOVAND, en deltager eller en arbejdsgruppe, og hvem kan kontaktes? Fra strategi til handling KLIKOVAND har udarbejdet en målgruppeanalyse, der har peget på, hvilke kommunikationskanaler, KLIKOVAND får størst udbytte af at benytte. De er gennemgået i bilag 1 til denne strategi. Derudover er KLIKOVANDs hovedbudskaber blevet målrettet de enkelte målgrupper og demest velegnede kommunikationskanaler er blevet sat sammen med dem (se bilag 2). Dette kan tjene alle KLIKOVANDs parter som et brugbart værktøj. Til sidst er der udarbejdet en foreløbig aktivitetsplan, der løber frem til årsskiftet 2012/2013 (bilag 3). Denne plan revideres løbende og udvides med en aktivitetsplan for 2013 i november KLIKOVAND maj 2012

7 Bilag 1 KLIKOVANDs kommunikationskanaler Interne aktiviteter Fordi projektet i høj grad hviler på arbejdsgruppernes indsats, skal kommunikationen mellem projektledelse og arbejdsgrupper og arbejdsgrupper og resten af projektet intent i kommuner og forsyninger prioriteres højt. Kanaler til denne kommunikation er både de mere formelle: nyhedsbreve, møder, referater og hjemmeside, og de mere uformelle: s, projektrum, gå-hjem-møder, deltage i seminarer og netværke. Derudover skal projektet støtte dem i deres interne kommunikation med deres egne baglande, så de kan opnå en konstruktiv dialog om KLIKOVAND med deres chefer og kollegaer både i egen forvaltning og på tværs af disse. Kommunikationen skal primært løftes af arbejdsgrupperne med støtte fra projektledelsen og en kommunikationsrådgiver. Der skal aftales procedurer for, hvordan nyheder, oplysninger og resultater videreformidles internt i KLIKOVAND med henblik på at bringe dem i nyhedsbreve og på hjemmesiden. 1. Nyhedsbreve til kommuner og forsyningers ansatte Det første interne nyhedsbrev skal ud primo maj. De interne nyhedsbreve skal kommunikere resultater, begivenheder, nye arbejdsgrupper og deres medlemmer, nyt fra projektledelsen, interessante nyheder om emnet, evt. en vidste du at og krydsreferere til BÅDE hjemmeside OG projektrum, så vi trækker deltagerne over på andre platforme. Nyhedsbrevene skal udsendes 4-5 gange årligt. 2. Projektrum for KLIKOVANDs deltagere og arbejdsgrupper Der er flere krav til KLIKOVANDs projektrum. Deltagerne skal selv opbygge og drive projektrum, og de enkelte arbejdsgrupper styrer helt deres egne rum. De kan bl.a. dele dokumenter, kalendere og mails, og der er mulighed for at streame noget af aktiviteten i rummet på enten en newsfeed til alle i projektet eller på hjemmesiden, hvis det ønskes. Det er vigtigt at få så mange af deltagerne til at bruge projektrummene som muligt, så langt det meste af den interne kommunikation skal foregå via disse for at trække folk over. Det skal være her, de kan finde alt det nødvendige og interessante i KLIKOVAND. Oplysninger om hvem der sidder i hvilke udvalg/arbejdsgrupper og gør hvad, er vigtige informationer at lægge ud her. Nøglebudskaber og kommunikations-kittet, skal findes i projektrummet. 7 KLIKOVAND maj 2012

8 3. Gå-hjem-møder m.m. Møderne har til formål at give deltagerne nye indsigter i enten KLIKOVANDs arbejde og resultater eller faglige områder. De skal også give inspiration til eget arbejde. De kunne f.eks. indeholde: Oplæg fra eksterne ressourcepersoner Oplæg om arbejdsgruppernes resultater Inpirationsworkshops Træning i kompetencer såsom kommunkation og formidling m.m. Præsentationer af andre klimaprojekter i netværket Eksterne aktiviteter KLIKOVAND ønsker også at dele viden med eksterne og derfor er det vigtigt at være til stede i de rette medier og formidle synlige resultater fra KLIKOVAND hurtigt både internt og eksternt. Langt de fleste af de eksterne aktiviteter vil blive udført og drevet af projektledelsen. Derudover afdækker projektledelsen også faglige netværk, projekter og mulige samarbejdspartnere, der kan være med til at fremme KLIKOVANDs målsætninger og skabe synergi mellem tiltag rundt om i landet. Dette er en betydelig del af den eksterne kommunikation og er med til at sætte KLIKOVAND på landkortet overfor vigtige målgrupper og skabe nye samarbejder. Pressemeddelelser på det nationale plan skal udelukkende udsendes, når der virkelig er resultater i projektet eller samarbejdets karakter skal fremhæves. På det regionale og lokale plan kan deltagernes egen indsats, være en historie. F.eks. hvordan dette harmonerer med andre aktiviteter. De fleste historier i KLIKOVAND vil egne sig bedst til interne eller eksterne nyhedsbreve og som nyt på hjemmesiden. Derudover er artikler i faglige tidsskrifter en prioritet. De eksterne aktiviteter har i høj grad en intern effekt, som ikke skal overses. De kan være med til at sikre fremdrift ved at skabe og bevare engagementet blandt de deltagende kommuner og forsyninger i KLIKOVAND, og de kan styrke alliancen med eksterne interessenter og gøre flere interesserede ved at profilere kommunernes seriøse og vedholdende indsats mht. ekstremregn overfor samfundet/borgere/politikere. 1. Hjemmesiden Siden skal være klar i en version 1.0 primo april. Den skal både understøtte deltagernes eget arbejde og demonstrere deres indsats, og den skal bidrage til at interessere og engagere eksterne målgrupper (f.eks. potentielle samarbejdspartnere, donorer, presse, borgere og offentlige og private virksomheder). Med tiden skal den udbygges og opdateres med bl.a. nyheder, pressemeddelelser, resultater fra projektet, viden og links. 8 KLIKOVAND maj 2012

9 2. Eksternt nyhedsbrev Det eksterne nyhedsbrev skal formidle projektets budskaber gennem historier, interview, resultater, foto, og faglige informationer. Det skal have nyhedsværdig og krydsreferere til hjemmesiden. Første gang det udsendes og gennem arbejdet med at rekruttere abonnenter er det vigtigt at bruge netværket i og undenfor KLIKOVAND. En standardmail kan sendes til mulige abonnenter, hvor de spørges, om de kunne være interesserede i at modtage nyhedsbrevet. I mailen er en link til det første nyhedsbrev og en mulighed for at melde sig til. Det skyldes, at man ikke kan udsende nyhedsbreve som kold canvas. Folk skal selv have mulighed for at melde til eller lade være. 3. Artikler Artikler i faglige blade og indlæg i aviser og på debatfora skal opmuntres. Artiklerne skal bære KLIKOVANDs resultater, viden og budskaber frem. De skal evt. også pege på problematiske områder for kommuner og forsyninger på baggrund af faglighed. Der kan være tale om f.eks. Dansk Vand og Teknik & Miljø. 4. Presse Pressen er vigtig for KLIKOVAND. Det gælder både den lokale, den regionale og den nationale. Afhængigt af medierne skal budskaberne i pressemeddelelser, interviews og statements vinkles ud fra de målgrupper, der vil være de typiske modtagere af dette medie. En kort pressestrategi formuleres ultimo maj. 5. Sociale medier KLIKOVAND har allerede en LinkedIn-profil. Projektledelsen vil kunne bruge den til at holde netværket sammen specielt det eksterne. Den vil også kunne fungere som en platform for KLIKOVANDs ambasadører. LinkedIn-gruppen skal bruges som et testforum for initiativer i KLIKOVAND. En profil i de sociale medier kræver imidlertid konstant opdatering og newsfeed for at give mening. Den vil også kunne bruges til at krydsreferere til hjemmesiden, nyhedsbreve og andre medier. Hvis KLIKOVAND opretter en Twitter-profil kan denne føde direkte ind i LinkedIn og dermed give nyheder to steder på én gang. Deltagere i KLIKOVAND og ambassadører, styregruppe, forretningsudvalg og projektledelse skal alle opfordres til at invitere til profilerne og selv deltage i debatter og lægge nyt på for at profilere KLIKOVAND bedst muligt. 6. Kommunikations-kit til kommuner og forsyninger Deltagerne i KLIKOVAND skal have adgang til at anvende 9 KLIKOVAND maj 2012

10 standardpræsentationer om KLIKOVAND Hovedbudskaber/ datablade Pressemeddelelser Nyheder Evt. andre kommunikationsprodukter fra projektet Der skal aftales, hvordan de omtaler KLIKOVAND, når de formidler i deres eget regi (på eget brevpapir, skabeloner etc.) for at sikre, at budskaberne er de samme. 7. Ambassadører Projektets deltagere i styregruppe, forretningsudvalg, projektledelse og arbejdsgrupper er alle ambassadører for KLIKOVAND. Derfor skal de klædes på med det ovennævnte kommunikations-kit og/eller opfordres jævnligt gennem s og de interne nyhedsbrevetil at profilere KLIKOVAND. Det kan være i forbindelse med konkrete begivenheder. Det kan både være internt i deres egne organisationer på tværs af forvaltninger og hierarkier og eksternt overfor f.eks. andre projekter, netværk, presse, borgere og virksomheder. 8. Udstilling om ekstremregn KLIKOVANDs borgerrettede kommunikation arbejder med en udstilling for borgere om ekstremregn, der sandsynligvis ville kunne bruges af alle kommuner i KLIKOVAND. Udstillingen udløber af arbejdsgruppen om borgerrettet kommunikation. Formålet med gruppen er at etablere en platform for god borgerrettet kommunikation, hvor der samles erfaringer, metoder og værktøjer fra kommuner og forsyningsselskaber. Udstillingen har et tvedelt formål. Den skal oplyse om: 1. ekstremregn og dets følger 2. hvad borgerne selv kan gøre for at undgå skader. 10 KLIKOVAND maj 2012

11 Bilag 2: Oversigt over målgrupper, deres budskaber og anvendte medier Målgrupper Budskab Medie Hvem? Hvad? Hvor? PRIMÆRE MÅLGRUPPER Kontaktpersoner i kommunerne Chefniveau i kommunerne (inkl. styregruppe og forretningsudvalg) Andre kollegaer i kommunerne Forsyningerne 1. KLIKOVAND sætter kommunerne i stand til at arbejde mere økonomisk effektivt med konkrete løsninger uden at genopfinde den dybe tallerken. I stedet anvender projektet eksisterende metoder og værktøjer mere effektivt og i nye kombinationer. 2. KLIKOVAND er et unikt samarbejdsprojekt mellem kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden. Det bygger på jeres egne ønsker og behov og udnytter den faglighed og kompetence, I og jeres faglige netværk allerede har. 3. KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultateter både for jer og for det omkringliggende samfund. Projektrum Internt nyhedsbrev Hjemmeside Presse LinkedIn Spørgeskemaer Andre projekter (DK & INT) Uddannelses- & Forskningsinstitutio ner NGO'er Brancheorganisatio ner Faglige organisationer Donorer KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. Belyse behov for kompetenceløft/-udvikling KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. KLIKOVAND skaber resultater, der opfylder donors formål. Hjemmeside Presse Eksternt nyhedsbrev Konferencer Workshops Faglige arrangementer Faglige netværks platforme Personlige netværk/ kontakter Møder Presse Eksternt nyhedsbrev Rapporter Personlige kontakter/netværk 11 KLIKOVAND maj 2012

12 Målgrupper Budskab Medie Hvem? Hvad? Hvor? Rådgivere/Entrepre nører Politikere Forsikringsselskaber Kommunaldirektører Borgere Virksomheder Presse (Lokal/ regional/ nationale/ international) SEKUNDÆRE KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. KLIKOVAND skaber resultater, der opfylder donors formål. KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. Profilerer kommunernes forpligtende samarbejde KLIKOVAND er et erfaringsudvekslingsprojekt, der formidler god praksis og skaber resultater. Presse Hjemmeside Eksternt nyhedsbrev Personlige kontakter/netværk Konferencer Faglige arrangementer Faglige netværks platforme Presse Hjemmeside Eksternt nyhedsbrev Personlige kontakter/netværk Konferencer Faglige arrangementer Faglige netværks platforme Presse Hjemmeside Internt eller eksternt nyhedsbrev Personlige kontakter/netværk Konferencer Pressemeddelelser Hjemmeside Udstillinger, borgermøder m.m. Pressemeddelelser Hjemmeside Pressemeddelelser Personlige kontakter Pressemøde 12 KLIKOVAND maj 2012

13 Bilag 3: Hvornår skal vi ud med hvad? (Projektets tidslinie og milepæle) Hvornår skal det ske? Hvad skal ske? Hvem har ansvaret? Marts og løbende fremover i takt med at arbejdsgrupperne etableres Februar 2012 Detailplan for presse og artikler udarbejdes på baggrund af forventede resultater og milepæle i projektet i 2012 LinkedIn-profil oprettet. Den skal plejes og opdateres løbende og konstant. Krydsreferere til andre platforme. Arbejdsgrupperne med støtte fra projektledelsen Alle i KLIKOVAND Marts Nyhedsmail til alle deltagere Projektledelsen Marts Kommissorium for arbejdsgruppen for Borgerrettet Kommunikation og skrivevejledning til kommissorier møntet på de øvrige grupper. Projektledelsen April Hjemmesiden lanceres Projektledelsen April Engelsksproget hjemmeside (overordnet kort version af den danske=udvidet visitkort) Projektledelsen April 1. interne nyhedsbrev lanceres Projektledelsen med input fra arbejdsgrupperne Maj Kort pressestrategi udarbejdes Projektledelsen Maj/Juni Løbende nyt fra arbejdsgrupperne på hjemmeside, pressemeddelelser, nyhedsbreve, artikler i fagblade etc Arbejdsgrupperne med støtte fra projektledelsen Juni 2. interne nyhedsbrev Projektledelsen med input fra arbejdsgrupperne 13 KLIKOVAND maj 2012

14 Hvornår skal det ske? Hvad skal ske? Hvem har ansvaret? Juni 1. eksterne nyhedsbrev lanceres Projektledelsen med input fra arbejdsgrupperne August/September 3. interne nyhedsbrev udsendes for at skyde efterårs-/vinterarbejdet i gang Projektledelsen med input fra arbejdsgrupperne September- December November November Januar Løbende nyt fra arbejdsgrupperne på hjemmeside, pressemeddelelser, nyhedsbreve, artikler i fagblade etc Detailplan arbejde med presse og artikler udarbejdes på baggrund af forventede resultater og milepæle i projektet i eksterne nyhedsbrev 4. interne nyhedsbrev 6. interne nyhedsbrev 2013 Arbejdsgrupperne med støtte fra projektledelsen Arbejdsgrupperne med støtte fra projektledelsen Projektledelsen med input fra arbejdsgrupperne 14 KLIKOVAND maj 2012

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 1 Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 12. april 2016 Denne strategi og plan for Task Forcens kommunikation skal sikre, at budskaber fra Regional Task Force for klimatilpasning bliver kommunikeret

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Evaluering af KLIKOVAND For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015

Evaluering af KLIKOVAND For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015 Evaluering af KLIKOVAND 2012-2014 For KLIKOVAND af Oxford Research D. 17. juni 2015 Baggrund og formål med evalueringen af KLIKOVAND 2012-2014 Projektet KLIKOVAND (KLIma, KOmmuner, VAND), der er et fagligt

Læs mere

Milepæl Tidsplan Opgaveansvarlig Primær sparringspartner I ) Programmering, Konsulenter begrebsafklaring og. universiteterne. Arbejdsgruppe SK og

Milepæl Tidsplan Opgaveansvarlig Primær sparringspartner I ) Programmering, Konsulenter begrebsafklaring og. universiteterne. Arbejdsgruppe SK og Kultur og Planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Formidlingsplan for Svendborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt Rammer om det gode liv planlægning med udsyn og omtanke Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk. Tlf 70 11 12 50 www.holfor.dk

Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk. Tlf 70 11 12 50 www.holfor.dk Strukturering og koordinering af de politiske og administrative kanaler i en sektorkonsolidering v/susan Münster, administrerende direktør Bestyrelsens Værdiskabende samarbejde, Årets konference for Offentlige

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Borger- og patientinddragelsesstrategi

Borger- og patientinddragelsesstrategi Borger- og patientinddragelsesstrategi April 2017 Indhold 1 Strategi for borger- og patientinddragelse 2 1.1 Formålet med borger- og patientinddragelsesstrategien 2 1.2 Hvad betyder inddragelse? 3 1.3

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere