malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt?"

Transkript

1 Nyhedsbrev maj 2010 malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? side 7 Bee-Line fotoarkiv

2 Satser m.v. gældende fra 1. marts 2010 Akkordudbetaling pr. time kr. 112,45 Løn under sygdom, under 6 mdr.s ansættelse pr. time kr. 101,62 Løn under sygdom, efter 6 mdr.s ansættelse pr. time kr. 122,75 (løn under sygdom max. 4 uger, ved tilskadekomst 8 uger) Graviditetsorlov, i indtil 4 uger før forventet fødsel, efter 9 mdr s ansættelse i virksomheden, pr. time kr. 122,75 (medarbejderen skal være dagpengeberettiget) Barsel Barsel i indtil 14 uger efter fødslen, mindst 3 mdr.s ansættelse i virksomheden, pr. time kr. 122,75 Fædreorlov i indtil 2 uger efter fødslen, efter mindst 9 mdr s ansættelse i virksomheden, pr. time kr. 122,75 Forældreorlov i indtil 9 uger i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, efter mindst 9 måneders ansættelse i virksomheden, pr. time kr. 122,75 Hver af forældrene har ret til betaling i 3 uger. De sidste 3 uger afholdes af enten faderen eller moderen. Skal varsles senest 8 uger efter fødselstidspunktet Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse, efter mindst 6 mdr.s ansættelse og til børn under 14 år, pr. time kr. 122,75 Kun til den ene af forældrene og kun 1. sygedag. Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Servicearbejder (arbejdsmand/drenge) Løn pr. time mindst kr. 111,60 Løn fra år pr. time 50% af kr. 111, kr. 55,80 Løn fra år pr. time 70% af kr. 111, kr. 78,12 Elever 1. Lønperiode (0-26 uger) pr. uge kr ,45 2. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,16 3. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,95 4. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,56 Voksenelever (minimum 25 år) pr. time kr. 104,65 Overtidstillæg De 4 første timer på hverdage 50% af kr. 112,45, pr. time..... kr. 56,22 Øvrige timer, samt lørdag, søndag, 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12, pr. time kr. 112,45 Kørselsgodtgørelse Se bestemmelserne i overenskomstens 3 om zonegrænser Skattefri godtgørelse pr. km kr. 3,56 Minimumsbetaling pr. dag (såfremt der skal betales) kr. 15,00 Maksimum beløb pr. dag kr. 3,56 x 178 km kr. 626,56 Betaling af køretid i mesters bil uden for arbejdstid, pr. km..... kr. 2,56 (skattepligtigt) Der henvises i øvrigt til ligningslovens bestemmelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse Feriepenge opsparing ,50% Søgne/helligdags og feriefridagsopsparing ,75% Pensionsindbetaling Arbejdsgiver ,00% Medarbejder ,00% Anciennitetskrav 3 måneder i branchen. Betaling til malerfagets kompetenceudviklingsfond pr. fuldtidsmedarbejder Opkrævning for 2009, opkræves marts kr. 520,00 Betaling til Malernes Sundhedsordning, opkræves af Alka Pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, opkræves hvert kvartal kr. 120,00 Betaling til DA-barsel pr. fuldtidsmedarbejder pr. år kr. 650,00 G-dage ved afskedigelse betales de første 3 g-dage, såfremt medarbejderen ikke får andet arbejde, pr. dag kr. 752,00 Vejrligsbetaling Til og med 4 timer (½ G-dag) betales kr. 376,00 Over 4 timer til 7,4 time (pr. dag, 1 G-dag) betales kr. 752,00 Der beregnes 7,4 time pr. dag. Medarbejderen skal have været beskæftiget 74 timer inden for de sidste 4 uger, og være medlem af en A-kasse. Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt chefkonsulent Jørgen Heien telefon eller på Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice Arbejdsskadeforsikring Præmien for Arbejdsskadesikring (Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og Helbred JOB) reguleres som bekendt pr. 1. april. Et af hovedformålene for Byggeriets forsikringsservice a/s er at sikre medlemmerne markedets bedste produkter til konkurrencedygtige præmier. I modsætning til andre selskaber er det ikke vort formål at opnå større driftsoverskud. I stedet vil vi sørge for at bruge det forøgede driftsoverskud til at opnå så konkurrencedygtige præmier som muligt. Med den baggrund har selskabet besluttet, at præmien for Arbejdsskadesikring inkl. miljøbidrag forsætter uændret i 2010 frem til 1. april Økonomisk kriminalitet herunder netbankindbrud Som det er de fleste bekendt, er der desværre en stigning i den økonomiske kriminalitet herunder kriminalitet begået mod virksomhederne. En forholdsvis ny kriminalitetsform er netbankindbrud. En forbrydelse hvor gerningsmanden sjældent findes og hvor forbrydelsen ofte begås fra udlandet. Dette gør det om muligt endnu sværere at finde gerningsmanden og helt umuligt at få tabet godtgjort. Private forbrugere, som udsættes for netbankindbrud, er dækket for tabet gennem den bank som forbrugeren benytter. Derimod er der ikke nogen dækning for erhvervsvirksomheder, som selv må bære tabet. Byggeriets forsikringsservice har som det foreløbige eneste selskab udviklet en forsikring, der dækker virksomhedens tab ved netbankindbrud. Derudover dækker forsikringen også økonomisk kriminalitet begået af ansatte i virksomheden uanset, at forbrydelsen er begået mod virksomheden eller mod virksomhedens samarbejdspartnere. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om vore nye produkter, er De meget velkommen til at kontakte os på 2

3 Malerfagets Kompetenceudviklingsfond I Malerfagets Kompetenceudviklingsfond, kan du søge om tilskud til deltagelse i forskellige former for kompetencegivende uddannelser. Der ydes tilskud til: AMU Kurser Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik Byggeriets Lederuddannelser. Til ovenstående kurser ydes der tilskud på kr. 35,- pr. time, for at modtage refusion på kr. 35,- pr. time skal der udbetales en løn minimum kr. 127,- i timen. Udbetales der mindre vil tilskuddet blive reduceret. For at være berettiget til refusion, skal medarbejderen have 6 måneders anciennitet i virksomheden. I henhold til overenskomsten optjenes der ret til 2 ugers relevant efteruddannelse. Refusion skal søges på hvor der er en meget udførlig anvisning på hvordan der søges refusion. Ud over ovenstående kan der søges tilskud til andre former for kurser, af disse kan nævnes Ovenstående kurser kan afholdes enten som kurser i samarbejde med en leverandør, et eller flere firmaer i samarbejde, eller som virksomhedskurser. Ansøgning om tilskud til disse kurser skal indsendes til Dansk Byggeri, Malerfagets Kompetenceudviklingsfond Nørre Voldgade 106 Postboks København K. Ansøgningen skal indeholde oplysning om virksomhedens cvr. nr. beskrivelse og pris på kurset pr. deltager, deltagernes cpr. nr. deltagernes anciennitet i virksomheden og beskrivelse af kurset. I løbet af kort tid vil der på kunne downloades en blanket til ansøgning fra denne pulje. Forespørgsler vedr. ovenstående til chefkonsulent Jørgen Heien telefon eller på eller sekretær i Malerforbundet Søren Kjærsgaard telefon eller på Problemløsning af maletekniske opgaver, f.eks. kurser vedr. behandling af vanskelige overflader m.v. Produkt og teknikudvikling samt kvalitetsforbedring, f.eks. behandlingsopbygning af træværk, specielle konstruktioner m.v. Udvikling af styring og planlægning af arbejdsopgaver, herunder på byggepladser f.eks. BYG SOL, Lean m.v. Miljø og arbejdsmiljøprofil, f.eks. Virksomheds screening, miljø handleplaner m.v. Markedsføring og opdyrkning af nye markeder, f.eks. fugning m.v. Foto: Simon Ladefoged Malerens sundhedsordning Malerfagets sundhedsordning i Dansk Byggeri har i de første 9 måneder været brugt af 6,3 % af de malersvende der har haft mulighed for at trække på ordningen. I skemaet kan ses hvordan fordelingen af de ydelser der har været mulighed for at bruge, er blevet brugt. Som det fremgår af statistikken så er det bevægeapparatet der er flest henvendelser om. Hvilken hjælp kan man få? Rådgivningsområdet spænder bredt. Lige fra rådgivning om somatiske lidelser og psykiske problemer til livsstilsændring og misbrug. Tyngden i sagerne varierer ligeledes meget. Lige fra en hurtig afklaring om forholdsregler vedrørende influenza, til rådgivning gennem et længere forløb med kontakt til flere aktører. Det kan være omkring ventetid til undersøgelse eller behandling, forebyggelse, livsstilsændring i forhold til KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Rådgivning om sundhed og forebyggelse Rådgivning om sundhed og forebyggelse kan ligeledes dreje sig om forslag til træningsøvelser. I mange tilfælde får vi også en snak omkring det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. Der kan være redskaber/beskyttelsesforanstaltninger man skal være opmærksom på at anvende ved særlige arbejdsopgaver. I nogle tilfælde henviser vi også til ekspertviden på dette område. Ved at øge bevidstheden på dette område, forebygges en del af de skader og lidelser, der ellers ville opstå i arbejdet som maler. Har du brug for rådgivning eller hjælp, så gå ind på Sygdomsområde 4% 11% Allergi 3% Bevægapparat 10% Andre somatiske diagnoser 59% 2% Kræft 11% Psykiske lidelser Sundhed Udredning/andet 3

4 Generalforsamling i Dansk Byggeri Malersektionen Af chefkonsulent Jørgen Heien Den 19.marts 2010 holder malersektionen sin årlige faglige dag med efterfølgende generalforsamling. Det faglige indslag var i år fokuseret på at Få mere ud af dine medarbejdere! I såvel gode som dårlige tider skal en virksomhed tænke i at dygtigere sig og tjene flere penge. Det gælder også i forhold til medarbejderne, som er en ressource på lige vilkår med virksomhedens øvrige ressourcer den er blot mere kompleks at håndtere. Daniel Clausen fra firmaet Revolution gav på en god time et indlæg og inspiration, i forhold til hvordan du gennem udvikling og motivation kan få mere ud af dine medarbejdere og sikre dig, at du holder på de rigtige og tiltrækker nye. Indlægget gav indblik i hvorfor det er vigtigt, hvad du kan få ud af det og eksempler på hvordan det kan gøres. I sin beretning kom formand Jørn Johansen ind på den aktuelle finanskrise der desværre fortsatte fra 2008, 75 % af medlemmerne havde tilkendegivet, at de forventede nedgang i omsætningen, desværre fik de ret. Også malersektionen har været ramt af væsentlig flere konkurser blandt medlemmerne end vi har normalt. Vores medlemstal er reduceret med 20 medlemmer i forhold til 2008, sektionens lønsum er som konsekvens af dette, faldet med ca. 10 %. Som der kan læses om andet sted i nyhedsbladet, fik vi etableret Malerfagets Kompetenceudviklingsfond, fonden er opdelt i 2 puljer den ene på 75 % af indbetalingerne, udbetaling fra denne fond sker automatisk via hjemmesiden den sidste del af puljen 25 % er afsat til virksomhedsrettede kurser. Tilskud fra denne pulje skal ske via malersektionens hjemmeside Arbejdsmiljøet prioriteres meget højt i malersektionen, vi har derfor dette som et fast punkt på vores bestyrelsesmøder, vi kan se på tilbagemeldingen fra Sundhedsordningen, at der kommer flest henvendelser til Sundhedsordningen om bevægeapparatet, (knæ, nakke og skuldre) det er derfor vigtigt vi sætter ind her. Vi kan ikke leve med, at vores medarbejdere bliver nedslidt, hvis der er mulighed for, at omlægge arbejdsgange m.v. for at forhindre dette. Arbejdstilsynet har i øjeblikket fokus på tunge løft, dette betyder at vi er nødt til at være meget opmærksomme på emballage størrelser og hvor langt vores materialer skal transporteres, vi samarbejder i øjeblikket med Arbejdsmiljø afdelingen i Dansk Byggeri om at få lavet en branchevejledning for tunge løft. I forbindelse med generalforsamlingen, iværksatte bestyrelsen i malersektionen en spørgeundersøgelse hos alle sektionens medlemmer, alle blev ringet op og stillet 7 spørgsmål. Resultatet af spørgeundersøgelsen blev at ca. 70 % gav udtryk for at de af den ene årsag ikke var interesseret i at deltage i generalforsamlingen, ligeså mange mente det var en god ide, at der kunne komme ledsagere med til det efterfølgende arrangement om aften. Også på elevområdet har finanskrisen sat sine spor, i 2009 har der været en nedgang i tilgangen til faget på ca. 35 %. Hvis ikke det bliver ændret, vil faget om nogle år stå med et stort problem og mangle faglærte malersvende, så vi kan kun opfordre alle, der har mulighed for det, til at tage en lærling. Lige inden generalforsamlingen lykkedes det, at få en ny overenskomst aftale på plads, der er en omtale af de nye satser og reguleringer andet sted i nyhedsbrevet, på et enkelt område lykkedes det dog at undgå regulering, det var på sygeløn, barsel m.v. her blev satsen fastfrosset de næste 2 år på kr. 122,75. Der kan læses mere om alle ændringer på hjemmesiden og på Dansk Byggeris hjemmeside under cirkulært. Prislisten reguleres i år med 1,5 % og nulstilles pr. den 1. maj, der kommer ny prisliste sammen med den nye overenskomst Ønskes der oplysninger om den nye overenskomst, reguleringer eller andet så kontakt chefkonsulent Jørgen Heien på telefon eller på 4

5 Generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening Af chefkonsulent Jørgen Heien Den 26. marts 2010 var der faglig dag og generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening. Den faglige dag startede med et kursus om håndtering af asbest, alle medlemmer har fået tilbudt at deltage i kurset med en medarbejder. Interessen for deltagelsen var meget stor, der deltog hele 37 i kurset hvilket må siges at være meget fint, da der er 29 medlemmer af foreningen og flere af disse er enkeltmandsvirksomheder. Efter en velfortjent frokost, havde advokat Trine Albirk fra Dansk Byggeri et indlæg om AB- forbruger (de nyeste regler om aftaler mellem entreprenør og private forbrugere). Enkelte medlemmer blev meget overrasket over den lange ansvarsperiode, der er i forhold til private forbrugere. Det er derfor meget vigtigt, at forventningerne er afstemt i forhold til hinanden, så der ikke er tvivl om, hvad der bliver tilbudt kunden og hvad kunden forventer af den udførende. Palle Jensen indledte generalforsamlingen med at glæde sig over et fremmøde på næsten 80 %, det viser at medlemmerne interesserer sig for hvad der foregår i vores forening. Der er for mig ingen tvivl om, at renoveringspuljen sidste år og det, at rensning og maling af tage kom med i puljen, nok har hjulpet os til at vi mærkede krisen lidt mindre end andre byggefag. På medlemssiden har vi dog også mærket krisen, 3 af vore medlemmer måtte bukke under i 2009, og det kan selvfølgelig mærkes i en forening der omfatter 30 medlemmer. I bestyrelsen har vi valgt at optrappe foreningens markedsføring, i 2009 har vi prøvet at annoncere på henholdsvis Bolius, JP boligside og Google, vi kan se på besøgstallet, at vi stort set kun har haft glæde af vores annoncering på Google. Bestyrelsen har derfor besluttet kun at annoncere på Google i Det er også i bestyrelsen besluttet, at forny vores hjemmeside, så den bliver opdateret og mere indbydende, der arbejdes kraftigt på at få hjemmesiden i gang inden sommerferien. På den nye hjemmeside kommer der en video, der viser hvordan et tag bliver renset og malet. Der bliver en lukket del kun for medlemmer, hvor der kommer til at ligge en behandlingsanvisning, pressemeddelelser og andre oplysninger der kun er til brug for medlemmerne. På det arbejdsmiljømæssige område er vi snart ved at være klar til, at sende vores branchevejledning for rensning og maling af tage, til godkendelse hos Arbejdstilsynet, så snart den er klar kommer den til at ligge på den nye hjemmeside. Branchevejledningen er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri, et samarbejde vi har været meget glade for. Kontrolordningen fungere fint, og har fundet et rigtig godt leje, kunderne er utrolig glade for at det arbejde der er udført bliver kontrolleret, og vi bliver positivt modtaget alle steder hvor vi kommer. Ønskes der oplysninger om Dansk Byggeri Tagmalerforening, så kontakt chefkonsulent Jørgen Heien på telefon eller 5

6 GØR DET VÅDT. SÆT DET OP. OG BLIV EN VINDER. SÅ LET ER DET AT ARBEJDE MED VANDTEKNOLOGI KØB DET HOS DIN FORHANDLER TIL TESTPRISER FRA 6. APRIL TIL 14. MAJ: SYSTEXX COMFORT 633 SYSTEXX COMFORT 639 SYSTEXX COMFORT V

7 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? De fleste malerarbejder udføres i henhold til en given anvisning. Når malingen er påført og tør, er det kun det sidst påførte lag, vi kan se! Måske er det det eneste lag, måske er der flere lag hvad er der egentlig under den overflade, vi ser på? (Figur 1). Spørgsmålet er så: Er de to malinger ens? Vil der med tiden også komme udfældninger på de nye plader? Hvorfor kommer der udfældninger? En af hver plade nedtages og bringes til laboratoriet, hvor der fremstilles såkaldte tyndslib for at undersøge årsagen til dannelsen af de hvide udfældninger. Et tyndslib er en 20 µm tynd skive orienteret Dette er bare nogle af de spørgsmål, som fremkommer, især hvis det udførte malerarbejde viser sig ikke at have den forventede kvalitet. Andre typiske spørgsmål, som ofte stilles, er for eksempel: Hvilken slags maling er brugt? Er den anvendte maling den specificerede? Er der brugt forskellige eller flere slags malinger? Blev underlaget grundet, tværs igennem den malede overflade. Det tynde snit gør det muligt, ved hjælp af polarisationsmikroskopet at se igennem materialerne og derved se f.eks. deres egen farve. Figur 2 og 3 viser, at de 2 malede overflader på et mikroskopisk plan ikke er ens, men både er behandlet forskelligt og påført forskellige typer malinger. Derudover in-den den afsluttende behandling blev udført? Imellem hvilke med ses de der oprindelige defekter plader. i malingslaget Det viser på sig de dog, oprindelige være plader. dækket Defekterne, af kalkmineralet calcit svare lag/materialer sker afskalning? at der der ikke er umiddelbart skålformede, kommer ligger i den udfældninger øverste grønne til de maling, hvide udfældninger. hvor de har på de nye plader (Figur 1). Spørgsmålet Hvor tykke er de enkelte malingslag? Er der strukturelle defekter kontakt til overfladen og flere steder også kontakt til det underliggende er så: Er de to malinger ens? Vil der med Undersøgelse af prøverne i scanning elek i malingslaget? også komme fiberbe-tonmateriale. udfældninger I på sådanne de nye områder tron ses mikroskopet defekter og bekræfter den de optiske in tiden Spørgsmålet er så, om vi kan besvare disse spørgsmål? Det kan vi plader? omkringliggende Hvorfor kommer malede der udfældninger? overflade at være dækket mationer, af men kalkmineralet giver yderligere informati om malingernes sammensætning og ant i hvert fald i de fleste tilfælde! En af calcit hver svarende plade nedtages til de hvide og bringes udfældninger. til laboratoriet, påførte lag. De enkelte lags tykkelse kan Undersøgelse hvor fremstilles af prøverne såkaldte i scanning tyndslib elektron uden måles mikroskopet meget nøjagtigt be- (Figur 4 og 5 Malerarbejdets udførelse og kvalitet kan undersøges ved hjælp af to forskellige mikroskopiske metoder, nemlig polarisations mikroskopi for at kræfter undersøge optiske årsagen informationer, til dannelsen men af de giver yderligere information hvide udfældninger. Et tyndslib er en 20 µm Konklusionen på undersøgelsen kan såle og scanning elektron mikroskopi. De 2 metoder supplerer hinanden tynd om skive malingernes orienteret tværs sammensætning igennem den og malede antal sammenfattes: påførte lag. De enkelte lags overflade. tykkelse Det kan tynde desuden snit gør måles det meget muligt, nøjagtigt (Figur 4 og 5). godt; dvs. polarisations mikroskopi giver oplysning om farver og den mineralogiske sammensætning, mens scanning elektronmikroskopi ved hjælp Konklusionen af polarisationsmikroskopet på undersøgelsen kan at således se sammenfattes: Malebehandlingen er ikke ens på de MALERARBEJDET igennem materialerne og derved se f.eks. deres egen farve. Figur 2 og 3 viser, at de 2 ma- Der er under udførelsen dannet defe plader. - giver Er oplysning det udført om den kemiske korrekt? sammensætning af materialet. Begge metoder giver oplysninger om materialernes struktur og indbyrdes lede overflader Malebehandlingen på et mikroskopisk er ikke ens plan på ikke de 2 plader. i malingslaget på de oprindelige pla er ens, men både er behandlet forskelligt og Årsagen til de hvide udfældninger e vedhæftning; scanning elektromikroskopi har dog den fordel i forhold Der er under udførelsen dannet defekter i malingslaget på de De fleste malerarbejder udføres i henhold til Hvor tykke er de enkelte malingslag? Er der påført forskellige typer malinger. Derudover defekter i filmen, som betyder, at ca en til given polarisations anvisning. Når mikroskopi, malingen er påført at man strukturelle kan gå væsentligt defekter i malingslaget? højere op i forstørrelse, Måske er det hvilket det eneste i enkelte lag, måske tilfælde er der Spørgsmålet kan være er nyttigt. så, om vi kan I det besvare følgende disse delige plader. Årsagen Defekterne, til de hvide der udfældninger skålforme- er defekter i på filmen, overfladen, som bety- hvor den møder CO 2 ses der oprindelige defekter i malingslaget plader. på de oprin- umhydroxid fra fiberbetonen kan siv og tør, er det kun det sidst påførte lag, vi kan se! flere lag hvad er der egentlig under den spørgsmål? Det kan vi i hvert fald i de fleste de, ligger i den øverste grønne maling, hvor bliver til hvide kalkgardiner. overflade, gives eksempler vi ser på? på, hvilke oplysninger tilfælde! en mikroskopisk undersøgelse der, at calciumhydroxid fra fiberbetonen kan sive ud på overfladen, de har kontakt til overfladen og flere steder Der vil sandsynligvis ikke forekomm Dette kan give. er bare nogle af de spørgsmål, som Malerarbejdets udførelse og kvalitet kan hvor til det den underliggende møder CO 2 og fiberbe- bliver til hvide kalkgardiner. på de nye plader, da også kontakt fremkommer, især hvis det udførte malerarbejde viser sig ikke at have den forventede skopiske metoder, nemlig polarisations mi- Der vil I sandsynligvis sådanne områder ikke forekomme ses defekter kalkgardiner nye behandling på de nye virker tæt. undersøges ved hjælp af to forskellige mikro- Hvide udfældninger blev observeret på blåmalede fiberbetonplader. Nogle af pladerne blev udskiftet med nye plader, der ifølge oplys- plader, da den nye behandling virker tæt. tonmateriale. kvalitet. Andre typiske spørgsmål, som ofte kroskopi og scanning elektron mikroskopi. De og den omkringliggende malede overflade at stilles, er for eksempel: Hvilken slags maling 2 metoder supplerer hinanden godt; dvs. polarisations mikroskopi giver oplysning om far- er brugt? Er den anvendte maling specificerede? Er der brugt forskellige eller flere ver og den mineralogiske sammensætning, ning skulle være identiske med de oprindelige plader. Det viser sig slags dog, malinger? at der ikke Blev underlaget umiddelbart grundet, kommer in- mens udfældninger scanning elektronmikroskopi på de nye giver plader Kilde: Teknologisk Institut den den afsluttende behandling blev udført? Imellem hvilke lag/materialer sker afskalning? oplysning om den kemiske sammensætning af materialet. Begge metoder giver oplysninger om materialernes struktur og indbyrdes vedhæftning; scanning elektromikroskopi har dog den fordel i forhold til polarisations mikroskopi, at man kan gå væsentligt højere op i forstørrelse, hvilket i enkelte tilfælde kan være nyttigt. I det følgende gives eksempler på, hvilke oplysninger en mikroskopisk undersøgelse kan give. Hvide udfældninger blev observeret på blåmalede fiberbetonplader. Nogle af pladerne blev udskiftet med nye plader, der ifølge oplysning skulle være identiske Figur 1: Oprindelig plade til venstre, ny plade til højre Figur 2: Tværsnit igennem malingslag på gammel plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm Figur 1: Figur 3: Tværsnit igennem malingslag på ny plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm Oprindelig plade til venstre, ny plade til højre Figur 2: Tværsnit igennem malingslag på gammel plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm Figur 3: Tværsnit igennem malingslag på ny plade. Billedet måler 0,4 x 0,3 mm Figur Figur 4: Malingslag 4: Malingslag på gammel på gammel plade. Der plade. ses kun Der ses Figur kun et 5: lag Malingslag maling; på det ny plade. Der ses umidde et lag maling; det brune materiale, som ses på det 2 lag maling. Den nederste maling (den røde på optiske brune billede materiale, (figur 2,) er som grundet ses på fiberbeton. det optiske Den billede 3), (figur er dog 2,) lidt er forskellig grundet i struktur mellem top og grønne har en meget ensartet struktur bestående af hvilket tyder på, at den er påført i to omgange. D fiberbeton. Den grønne har en meget ensartet struktur bestående af små mineralske faser. De lyse udfældninger langs små hvide korn i denne maling er jernpigment. M defekt små i maling mineralske og på overflade faser. De (pile) lyse er udfældninger calcit. langs gen defekt på toppen i maling indeholder og på relativt store pigment overflade (pile) er calcit. Figur 5: Malingslag på ny plade. Der ses umiddelbart 2 lag maling. Den nederste maling (den røde på figur 3), er dog lidt forskellig i struktur mellem top og bund, hvilket tyder på, at den er påført i to omgange. De små hvide korn i denne maling er jernpigment. Malin-gen på toppen indeholder relativt store pigmentkorn. 7

8 MBK Paradigma Beton Som supplement til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK har Teknologisk Institut udarbejdet et paradigma med mønstergyldige eksempler for betonoverflader. De valgte eksempler refererer til bips A24 Betonoverflader specifikationer, krav og kontrol, juni 2007 og tilsigter: Bedre projekteringsgrundlag til højnelse af kvalitet og forebyggelse af misforståelser Klare angivelser af grænser mellem maleentreprisen og den forudgående entreprise Bedre beregningsgrundlag for maleentreprenøren ved tilbudsgivning Bistand til afvikling af tvister Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere. Dermed bliver nogle betonoverflader vanskeligere og dyrere at malebehandle. Et af de steder, hvor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling, er ændringerne af de lokale planhedsafvigelser. Hvor der tidligere maksimalt måtte forekomme lokale planhedsafvigelser på maks. -1 mm/+0,2 mm, må der nu på de fleste overflader forekomme lokale planhedsafvigelser på -2 mm/+0,3 mm og på enkelte BO-specifikationer helt op til ± 5 mm. Det virker måske som en detalje, men for malearbejdet har det store konsekvenser, da opbygning af bundbehandlinger med en gang spartling på toppe over +0,2 mm ikke giver et acceptabelt udseende. Desuden er kravet til antallet af små porer udgået. Dette er ofte et problem for den efterfølgende malebehandling, da luften komprimeres bag hullernes overfladeåbninger og puster hul i den endnu ikke tørre malebehandling. MBK Paradigma Beton indeholder foto af de specifikationer, der almindeligvis optræder i forbindelse med malearbejde. Eksempler vises i naturlig størrelse og viser det (værst tænkelige) udsnit med flest mulige porehuller. Desuden vises eksempler på uregelmæssigheder, betonudbedringer mv. samt forskellige typer afvigelser som revner, spor, spring, toppe og grater. Spørgsmål vedrørende de nye anvisninger kan rettes til MBKsekretariatet på med emnet MBK Paradigma Beton. MBK Paradigma - Beton Som supplement til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK har Teknologisk Institut udarbejdet et paradigma med mønstergyldige eksempler for betonoverflader. mm/+0,2 mm, må der nu på de fleste overflader forekomme lokale planhedsafvigelser på -2 mm/+0,3 mm og på enkelte BO-specifikationer helt op til ± 5 mm. De valgte eksempler refererer til bips A24 Betonoverflader specifikationer, krav og kontrol, juni 2007 og tilsigter: Bedre projekteringsgrundlag til højnelse af kvalitet og forebyggelse af misforståelser Klare angivelser af grænser mellem ma- Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Malersektion, maj 2010 Redaktør Jørgen Heien Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K Tlf Grafisk tilrettelæggelse: MONTAGEbureauet ApS Det virker måske som en detalje, men for malearbejdet har det store konsekvenser, da opbygning af bundbehandlinger med en gang spartling på toppe over +0,2 mm ikke giver et acceptabelt udseende. Desuden er kravet til antallet af små porer udgået. Dette er ofte et problem for den ef-

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer Nyhedsbrev 2 juni 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 27. 02. 2012 side 4 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen side 6 Velkommen til nye medlemmer Foto: Bee-Line lov & regler

Læs mere

Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side 4. 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6

Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side 4. 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6 Nyhedsbrev september 2011 Medlemsmøde i Malersektionen side 3 Hvor meget får en malersvend i løn? side 4 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6 Foto: Simon Ladefoged Satser m.v. gældende

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27.02.2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27.02.2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer Nyhedsbrev 2 september 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 27.02.2012 side 4 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen side 6 Velkommen til nye medlemmer Foto: Colourbox lov &

Læs mere

Nyhedsbrev 2 december malermester nyt. Bliv nyt medlem. side 2. Satser side 8. Malersektionen. side 9. Tagmalerforening.

Nyhedsbrev 2 december malermester nyt. Bliv nyt medlem. side 2. Satser side 8. Malersektionen. side 9. Tagmalerforening. Nyhedsbrev 2 december 2016 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Satser 2017 side 8 Malersektionen side 9 Tagmalerforening side 10 Julefrokost SATSER Nye satser pr. 1. januar 2017. Fra den 1. marts 2016

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 Juni 2015 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden Et sundt tag beskytter huset

malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 Juni 2015 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden Et sundt tag beskytter huset Nyhedsbrev 2 Juni 2015 malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem side 4 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden side 7 Et sundt tag beskytter huset side 11 Delanalyse af malerbranchen side 15 Toleranceudvalget

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal Danske Malermestre cirkulære Gældende fra 1. januar 2011 Malerfagets nøgletal Malerfagets nøgletal - gældende fra 1. januar 2011 Udgivet af Danske Malermestre Tekst: Heinrich Søndengaard Nielsen Redaktion:

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Rekvirér en skrivebar logbog Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside Generalforsamling 15.03.2013

malermester nyt Bliv nyt medlem Rekvirér en skrivebar logbog Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside Generalforsamling 15.03.2013 Nyhedsbrev 2 december 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 8 Rekvirér en skrivebar logbog side 11 Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside side 16 Generalforsamling 15.03.2013 Foto: Colourbox lov &

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Min første medarbejder MALERFAGETS ARBEJDSRET Min første medarbejder Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere