Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet."

Transkript

1 Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet Art (mia.kr.) Køge Sygehus Hovedsygehus m. akutfunktion 6,405 Slagelse Sygehus* N Akutsygehus 1,173 Nykøbing F. Sygehus Akutsygehus 0,550 Holbæk Sygehus Akutsygehus 0,496 I alt 8,624 *Udbygning på Slagelse Sygehus er beregnet under forudsætning af udmøntning af 0,3 mia. fra Kvalitetsfonden, der er udover ovenstående. Såfremt det er muligt angives en prioritering af projekterne. Er der forhold, der underbygger en given tidsrækkefølge af projekterne, oplyses dette også. 2. Nøgletabeller 2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Sjælland Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag Demografi (befolkningsvækst) i henhold til Danmarks Statistik: Antal 0-17 år Antal år Antal 65 år I alt Forventet dag- og ambulant behandling* Forventet hjemmebehandling** Ca. 360 patienter Fremskrivning ikke foretaget Forventet antal sengedage* Forventet liggetider (gns. antal dage)* 4,1 2,9 Forventet antal indlæggelser* *2020-aktiviteten er incl. AMA og patienter inden for thoraxkirurgi, kardiologi, hæmatologi m.fl. hjemtaget fra andre regioner. **Hjemmebehandling omfatter i denne sammenhæng iltapparater, respiratorer og hjemmedialysepatienter. Det skal bemærkes, at den gældende takststruktur er et problem i forhold til udbredelse af hjemmebehandling. Der er ikke foretaget fremskrivning af patienttallet. 1

2 Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet Antal sygehuse (organisatoriske enheder) 2 enheder: Sygehus Nord, Sygehus Syd. Antal matrikler/geografiske enheder Sygehus Nord: 5 Sygehus Syd:7 Jævnfør regionens budgetaftale for 2010 vil principperne for organisering og ledelse af regionens sygehusvæsen skulle vurderes i lyset af sygehusplanen. I alt 6 matrikler for somatikken Jævnfør regionens budgetaftale for 2010 vil principperne for organisering og ledelse af regionens sygehusvæsen skulle vurderes i lyset af sygehusplanen. I alt 6 matrikler for somatikken Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) Aktuelt pågår strukturændringer med samling af akutte funktioner, der reducerer antallet af vagtlag. Den videre implementering af Sygehusplanen, vil løbende understøtte denne udvikling frem mod 2020, hvor al akut aktivitet foregår 4 steder. Samlet sygehusareal (m2) BBR: m2 (somatik) Forventet selvforsyningsgrad [angives som % af samlet sygehusbudget, der anvendes på regionens egne sygehuse] Personale i sygehussektoren (samlet set, angives i årsværk), Note: Årsværk er her defineret som antal forbrugte fuldtidsstillinger (1 fuldtidsstilling = 1924 timer pr. år). Dvs. der er ikke tale om antal hoveder. Indflytning fra Kalundborg, Nakskov og Fakse er realiseret, og dermed reduceres arealet for de somatiske sygehuse til ca m2 (BBR) De 4 akutsygehuse udgør samlet ca m2 (BBR). Hertil kommer den elektive aktivitet i Roskilde og Næstved. I 2009 var selvforsyningsgraden 86 % for udskrivninger og 82 % for sengedage. I 2020 forventes selvforsyningsgraden øget til 91 % for udskrivninger og til 88 % for sengedage. Somatik: Somatik: Ca på de 4 akutsygehuse. Heraf læger antal (Se note ovenfor) Somatik: Heraf antal sygeplejersker (Se note ovenfor) Somatik: Antal fælles akutmodtagelser Befolkningsunderlag modtagelse Køge Befolkningsunderlag modtagelse Slagelse Befolkningsgrundlag modtagelse Holbæk Befolkningsgrundlag modtagelse Nykøbing F. For de 4 akutsygehuse m. fælles akutmodtagelse i akutafdelinger vil befolkningsunderlaget i 2020 være følgende: Nykøbing F (befolkningsunderlag: ca ) Slagelse: (befolkningsunderlag: ca ) Holbæk (befolkningsunderlag ca ) 2

3 Køge (befolkningsunderlag ca ) Andel akut medicinske patienter indlagt udenom fælles akutmodtagelser Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt der er lægebetjening, om der er åbent for selvhenvendere samt evt. åbningstid Akutafdelingerne er etableret, og de fysiske rammer er under udbygning. Regionsrådet har i efteråret 2009 frigivet penge til mindre midlertidige udvidelser og ombygninger af akutmodtagelserne i Slagelse og Køge, således at akutmodtagelserne kan fungere, indtil de endelige udvidelser af akutmodtagelserne, som følge af den reviderede sygehusplan, er etableret. De midlertidige ændringer i Slagelse og Køge forventes klar til ibrugtagning i Regionsrådet har endvidere i foråret 2010 frigivet penge til udvidelse og ombygning af akutmodtagelserne i Nykøbing Falster og Holbæk, der begge forventes klar til ibrugtagning i Regionsrådet har i alt afsat 116 mio. kr. til akutmodtagelser på de fire sygehuse fra Regionens egen anlægsramme. Regionsrådet har derudover ansøgt Kvalitetsfonden om 300 mill. til udbygning af Slagelse som akutsygehus. Alle medicinske patienter er i 2007 indlagt udenom fælles akutmodtagelse, jf. ovenfor. Somatik: Skadestuer: 6 lægebetjente. Døgnåbne for selvhenvendere. Skadeklinikker: 8 ikkelægebetjente. Åbne for selvhenvendere i tidsrummet kl Alle akutte medicinske patienter - med nogle få undtagelser eks. visse kardiologiske patienter og patienter med stående indlæggelse vil blive indlagt via fælles akutmodtagelse Skadestuer: Den vedtagne Sygehusplan fastlægger, at der er 4 døgnåbne akutafdelinger inkl. behandling af skader, derudover fortsat 2 lægebetjente døgnåbne skadestuer i Roskilde og Næstved, som er åbne for selvtransporterende. Skadeklinikker: Den vedtagne sygehusplan indebærer i sig selv ingen ændring i forhold til antal og bemanding af skadeklinikker i Regionen. Se dog nedenfor. Nye rammer for akutområdet: Regionsrådet har den 31. maj 2010 Alle akutte medicinske patienter - med nogle få undtagelser eks. visse kardiologiske patienter og patienter med stående indlæggelse vil blive indlagt via fælles akutmodtagelse. Akutafdelinger: Den vedtagne Sygehusplan fastlægger, at der er 4 døgnåbne akutafdelinger inkl. behandling af skader. Skadeklinikker: Regionsrådet har den 31. maj 2010 behandlet nye rammer for akutområdet, som indebærer etablering af akuttelefon med mulighed for forudgående rådgivning og visitation af selvtransporterende patienter til akutafdelinger og skadeklinikker. Den vedtagne sygehusplan indebærer, at der vil være døgnåbne lægebemandede skadekliniker på Næstved og Roskilde Sygehus. 3

4 Antal sammedagssygehuse Antal elektive sygehuse Garantiklinik på Fakse sygehus. Ringsted Sygehus (brystkræftkirurgi og ortopædkirurgi) behandlet nye rammer for akutområdet, som indebærer etablering af akuttelefon med mulighed for forudgående rådgivning og visitation af selvtransporterende patienter til akutafdelinger og skadeklinikker. På den baggrund lægges op til, at der skal være sygeplejerskebetjente skadekliniker i tidsrummet kl. 14 til 22 på hverdag og kl i weekenderne (Kalundborg og Nakskov). Der vil desuden være skadeklinik i sommerperioden i Nyk.Sj. Garantiklinik på Fakse Sygehus. Det indgår i sygehusplanen, at brystkræftkirurgien flyttes til Køge, når kapaciteten er til stede. Den elektive ortopædkirurgi er flyttet til Næstved. Som en del af det igangværende arbejde med præhospital plan i regionen indgår vurdering af regionens skadekliniktilbud. På den baggrund lægges op til, at der skal være sygeplejerskebetjente skadekliniker i tidsrummet kl. 14 til 22 på hverdag og kl i weekenderne (Kalundborg og Nakskov). Der vil desuden være skadeklinik i sommerperioden i Nyk.Sj. Roskilde og Næstved Roskilde og Næstved Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge Somatiske Somatiske senge* senge* Antal 1-sengsstuer ** Antal 2-sengsstuer 457 Antal 3-sengsstuer 30 Antal 4-sengsstuer 185 Antal 5+sengsstuer 1 Antal senge på patienthotel 0 I alt sengepladser 2075 (997 sengestuer) ** *Antal normerede senge, excl. intensivsenge, inkl. hjemtagne patienter og AMA. ** Sygehusplanens forudsætning er en anlægsøkonomi der enten ved nybyggeri, omlægning eller renovering etablerer en-sengsstuer på de fire akutsygehuse, dog med det forbehold, at akutafdelingernes særlige karakter betinger et antal 2-sengsstuer. 4

5 Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) Tabel D udfyldes for alle sygehuse (matrikler i regionen). Såfremt der på de enkelte sygehuse (matrikler) er stor variation inden for matriklen angives belægningsprocenten for forskellige afdelinger fx somatik, psykiatri, børneafdeling, akutmodtagelse mv. Somatik: Antal senge (excl. intensiv) Belægningsprocent) Antal senge (excl. intensiv) Belægningsprocent Holbæk/Kalundborg Sygehus * Køge/Fakse Sygehus * Roskilde Sygehus * Slagelse/Korsør Sygehus * Næstved/Ringsted Sygehus * Nykøbing F./Nakskov Sygehus * I alt somatik Region Sjælland *Regionsrådet har vedtaget sygehusplan Ifølge denne ophører alle stationære sengeafsnit på sygehusenhederne i Kalundborg, Fakse, Korsør, Ringsted og Nakskov. 2.2 Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter (pr. projekt) Tabellerne E, F og G udfyldes for hvert større anlægsprojekt som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Tabellerne bedes udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. vil se ud, når projekterne er afsluttet, hvis de gennemføres som de er planlagt pt. Tabel E. Grund og byggeri* Areal (m2) Køge Sygehus Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal til p-kælder Heraf kælderareal inkl. p-kælder Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer inkl. interne veje og p-pladser på terræn Slagelse Sygehus Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal til p-kælder Heraf kælderareal inkl. p-kælder Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer inkl. interne veje og p-pladser i terræn Nykøbing Falster Sygehus Grundareal

6 Bebygget areal Bruttoetageareal til p-kælder Heraf kælderareal inkl. p-kælder Parkeringsarealer (uden for bygning) ** 460 Friarealer inkl. interne veje og p-pladser i terræn Holbæk Sygehus Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) ** Friarealer inkl. interne veje og p-pladser i terræn * De anførte arealer er resultatet af arbejdet med Sygehusplan 2010 og foreløbige volumenstudier af de enkelte enheder. ** Der er kun angivet nye parkeringspladser, som følge af nybyggeri, hertil kommer parkeringsareal i kælder. Tabel F. Arealstandarder* Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det bedes angivet, hvor stor en andel wc/bad udgør heraf. Intensiv (pr. sengeplads) Arealstandard (m2, netto) Somatik: Ved 1-sengsstuer: 35 m 2 netto Ved 2-sengsstuer: Ved 3+sengsstuer: 50 m 2 netto Forventet pris pr. m2 ** Kommentar (evt.) Arealfordelingen er som følger: 1-sengsstue: 17 kvm WC/bad: 8 kvm Støttefunktioner: 10 kvm/stue Opvågning (pr. sengeplads) 16 m 2 netto Dagpladser (pr plads) 16 m 2 netto for kirurgiske dagpladser 20 m 2 netto for medicinske dagpladser Operation, pr OP-stue Ambulatorier, pr us-rum Fødeafdeling (pr stue) OP indlagte: 120 m 2 netto OP dagkirurgi: 110 m 2 netto Standardrum: 30 m 2 netto Specialrum: 50 m 2 netto 70 m 2 netto Dialysepladser (pr plads) 23 m 2 netto Billeddiagnostik rum 90 m 2 netto Kontorer (pr fast plads) Møderumsplads Omklædningsplads Kantine og patientcafé 7 m 2 netto for personer der arbejder deltids i kontor 10 m 2 netto for administrativt personale og personer som arbejder fuldtids i kontor 2 m 2 netto pr. mødeplads 1 m 2 netto pr. omklædningsplads 2,5 m 2 netto pr. plads Inkl. WC, kopirum, printerrum m.m. Evt. patienthotel - Anvendt brutto/nettofaktor Somatik: 1,6 og 2,0 Somatik: 1,6 er anvendt som afdelings brutto/nettofaktor, dvs. for det interne areal i en afdeling inkl. interne korridorer, teknikrum m.m.2,0 er anvendt for et helt sygehus, dvs. 6

7 inkl. tværgående trafikarealer, tekniske funktioner og konstruktionsarealer *Arealstandarderne følger Ekspertpanelets anbefaling for normale senge. For øvrige funktioner følger standarderne Danske Regioners anbefalinger. **Det skal bemærkes, at der ikke er anført nogen forventet pris pr. m2, idet der i de udarbejdede budgetter er taget udgangspunkt i de overordnede forhold som anført under tabel H. Tabel G.1. Arealforbrug Køge Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) * Kontor Behandlingsareal Patienthotel ** Fællesarealer *** Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal **** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Inkl. intensiv senge **) Indeholdt i sengestuer, antal ikke opgjort ***) Patientservice, personaleservice, ledelse/administration, personaleundervisning ****) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum, ekskl. personaleundervisning. Tabel G2. Arealforbrug Slagelse Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) * Kontor Behandlingsareal Patienthotel ** Fællesarealer *** Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal **** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Inkl. intensiv senge **) Indeholdt i sengestuer, antal ikke opgjort ***) Patientservice, personaleservice, ledelse/administration, undervisning, forskning ****) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer 7

8 Tabel G3. Arealforbrug Nykøbing F. Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) Kontor Behandlingsareal Patienthotel Fællesarealer * Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) **) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal *** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Patientservice, personaleservice, undervisning, forskning **) Funktionerne er fælles med Slagelse Sygehus ***) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer Tabel G4. Arealforbrug Holbæk Sygehus Sengestuer (incl. tilknyttet bad/toi let) Kontor Behandlingsareal Patienthotel Fællesarealer * Laboratorier o.lign. Øvrige service funktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) **) Parkering (i bygningsareal) Andet, tværgående trafikareal m.m. I alt Universitetsareal *** I alt Areal, netto Areal, brutto *) Patientservice, personaleservice, undervisning, forskning **) Funktionerne er fælles med Slagelse Sygehus ***) Universitetsarealet omfatter undervisnings- og forskningsrum. Arealet er indeholdt i Fællesarealer Der vedlægges endvidere pr. projekt en kort redegørelse for tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv. Regionen har lavet en omfattende analyse af tilgængeligheden til regionens akutsygehuse og til hovedsygehuset, jf. Cowi s rapporter som tidligere er fremsendt. Om de to største byggeprojekter i Sygehusplanen skal bemærkes: Køge Sygehus er beliggende i udkanten af byen tæt på Køge Bugt motorvejen og regionaltoget, og i gå afstand fra S-banen. Der er en god kollektiv trafikdækning til sygehuset, som i 2018 forbedres yderligere ved udbygning af den kollektive togtrafik mellem København og Ringsted over Køge. Der er endvidere gode forbindelser til det overordnede vejnet i Regionen. 8

9 Slagelse Sygehus er placeret syd for Slagelse centrum. Der er en god kollektiv trafikdækning til sygehuset, og gode forbindelser til det overordnede vejnet i Regionen. Sygehuset er placeret i umiddelbar tilknytning til motorvejen mellem København og Odense. Der vedlægges endvidere en kort redegørelse om regionens overvejelser i forhold til at: Sikre fleksibilitet i bygningsmassen, så den muliggør tilpasning til ændrede forudsætninger Sikre så lave omstillingsomkostninger som muligt Sikre en arealanvendelse/arealudnyttelse, der muliggør en effektiv drift og rationelle patientforløb. Region Sjælland har planlagt sygehusudbygningerne fleksibelt således, at bygningsmassen kan tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og teknisk udvikling i fremtiden. Derudover lægger Region Sjælland vægt på, at lokalerne kan udnyttes fleksibelt og tilgodese ændringer i funktionskrav rummene er multianvendelige der let kan foretages ombygninger På et overordnet niveau skal der tages hensyn til, at projekterne ikke er låst i forhold til den organisering, som er herskende på nuværende tidspunkt, f.eks. ved at der er fleksible grænser mellem hospitalernes hovedfunktioner, f.eks. i form af gode horisontale og vertikale forbindelser både internt i hovedfunktionen og mellem funktionerne. Projekterne skal tillade vækst af nye funktioner, men også vækst i dedikerede områder internt i sygehusfunktionerne Projekterne planlægges med stor grad af generalitet, fleksibilitet og elasticitet i bygningsmassen. Dette varetages ved en stor grad af standardisering og modulering af afdelinger, rum og installationer, hvilket også giver en effektiv planlægnings- og byggeproces. Endvidere opnås fleksibilitet i udnyttelsen og dermed mulighed for at ændre på rummenes funktionalitet og anvendelse på tværs af specialer og øvrige funktionsområder. Denne standardisering forventes gennemført overalt på bygningsniveau, etageniveau og inden for de enkelte funktionsområder: sengeafsnit, ambulatorier, operationsafsnit osv. Denne generalitet, fleksibilitet og elasticitet gælder naturligvis også service-, forsynings- og transportfunktionerne. Med hensyn til omstillingsomkostninger forstår vi disse som de udgifter, der optræder i forbindelse med processen frem til ibrugtagning af udbygningen, dvs. aktiviteter knyttet til interims- og genhusningssituationer, dobbeltdrift, organisationsudvikling, projektledelse m.m. En minimering af disse udgifter opnås bl.a. ved en effektiv planlægnings- og byggeproces. Udgifter til fx genhusning undgås ved at nybygningsarealerne færdiggøres først, hvorefter de fraflyttede arealer ombygges og renoveres. Som anført i Curavitas analyse, forventes der ikke midlertidigt byggeri (genhusning) ved sygehusene i Køge og Slagelse. For så vidt angår arealanvendelsen er de ansøgte byggeprojekter på de 4 sygehuse det værktøj, som skal sikrer, at sygehusplan 2010 for Region Sjælland kan gennemføres. Sygehusplanens grundlæggende forudsætninger er effektiv drift og rationelle patientforløb af høj kvalitet tilpasset regionens geografiske og befolkningsmæssige forudsætninger. 9

10 Hvert akutsygehus får en unik veldefineret opgaveprofil, og sygehuset skal bygningsmæssigt indrettes i henhold til de opgaver der skal løses. Desuden skal sygehusstrukturen og bygningsmassen fremtidssikres med en optimal intern logistik og sammenhængskraft mellem de enkelte funktioner. Dette sikres ved at foretage en målrettet dimensionering af arealbehovet på hvert sygehus, således at der balanceres mellem fleksibilitet i arealudnyttelsen og patientforløbenes funktionelle krav. En anden forudsætning for effektiv arealudnyttelse er at tilgodese funktionernes nærhedsbehov, det kan være af hensyn til patientforløbet (f.eks. i akutte situationer) eller fordi visse funktioner er fælles om rum og arealer og/eller personale. Projektøkonomi Tabel H og I udfyldes for hvert større anlægsprojekt, som pt. forventes forelagt for ekspertpanelet. Arealer til uddannelsesformål (universitet) behandles selvstændigt (dvs. 2 skemaer for projekter med sådanne arealer). Tabel H: Projektøkonomi Om tabellerne for de fire projekter nedenfor skal følgende bemærkes: Projekterne er prissat med udgangspunkt i ekspertpanelets priser fra rapporten Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering fra november 2008, og er således i PL 09- niveau. Der er således anvendt en kvadratmeter pris på kr for nybyggeri, for ombygning og for renovering ved regionens universitets- og hovedsygehus i Køge. For de øvrige akutsygehuse er anvendt kvadratmeter priser på kr for nybyggeri, for ombygning og for renovering. Disse priser er totalpriser inkl. udgifter til apparatur. Der er skønnet en udgift på kr pr. parkeringsplads i terræn og kr pr. parkeringsplads i bygning. Projekt: Køge Mio. kr. (excl. moms) (pl09 niveau) Nybyggeri ( m 2 ) Ombygning ( m 2 ) * * Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning / infrastruktur** Parkeringsarealer og veje *** Håndværkerudgifter / entreprise Byggestyring IT Medici-teknisk udstyr / apparatur Andet **** I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Samlet sum for Køge Sygehus Noter til Projekt Køge: Note *: Det samlede bruttoetageareal er beregnet til ca kvm. (se tabel E), heraf er ca kvm. uændrede, ca kvm. renoveres og ca kvm. ombygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. 10

11 Note **: Der er ikke medtaget omkostninger til byggemodning / infrastruktur i det der foretages nybygning på eksisterende sygehusgrund. Note ***: Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af 1968 pladser, heraf 984 i terræn og 984 i kælder. Note ****: Andet omfatter diverse omkostninger Projekt: Slagelse Mio. kr. (excl. moms) (pl09 niveau) Nybyggeri ( m 2 ) * Ombygning ( m 2 ) * Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning / infrastruktur** Parkeringsarealer og veje *** Håndværkerudgifter / entreprise Byggestyring IT Medici-teknisk udstyr / apparatur Andet **** I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Samlet sum for Slagelse sygehus Noter til Projekt Slagelse: Note *: Det samlede bruttoetageareal er beregnet til ca kvm (se tabel E), heraf er ca kvm uændrede, ca kvm renoveres og ca kvm ombygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. Note **: Der er ikke medtaget omkostninger til byggemodning / infrastruktur i det der foretages nybygning på eksisterende sygehusgrund. Note *** Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af 144 pladser, heraf 72 i terræn og 72 i kælder. Note ****: Andet omfatter diverse omkostninger Projekt: Nykøbing Falster Mio. kr. (excl. moms) (pl09 niveau) Nybyggeri (4.140 m 2 ) * Ombygning ( m 2 ) * Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning / infrastruktur** Parkeringsarealer og veje *** Håndværkerudgifter / entreprise Byggestyring IT Medici-teknisk udstyr / apparatur Andet **** I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Samlet sum for Nykøbing Falster sygehus

12 Noter til Projekt Nykøbing Falster: Note *: Det samlede bruttoetageareal er beregnet til ca kvm (se tabel E), heraf er ca kvm uændrede, ca kvm renoveres og ca kvm ombygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. Note **: Der er ikke medtaget omkostninger til byggemodning / infrastruktur i det der foretages nybygning på eksisterende sygehusgrund. Note *** Der er i økonomiberegningerne medtaget anlæg af 42 pladser, heraf 21 i terræn og 21 i kælder. Note ****: Andet omfatter diverse omkostninger Projekt: Holbæk Mio. kr. (excl. moms) (pl09 niveau) Nybyggeri (0 m 2 ) * Ombygning ( m 2 ) * Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning / infrastruktur Parkeringsarealer og veje Håndværkerudgifter / entreprise Byggestyring IT Medici-teknisk udstyr / apparatur Andet ** I alt, konkret byggeri Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Samlet sum for Holbæk Sygehus Noter til Projekt Holbæk: Note *: Det samlede bruttoetageareal er beregnet til ca kvm (se tabel E), heraf er ca kvm uændrede, ca kvm renoveres og ca kvm ombygges. I bruttoetagearealet er ikke medtaget parkeringspladser i byggeriet. Note **: Andet omfatter diverse omkostninger og uforudsete udgifter Investering i tusinde kr. i PL 09 niveau Køge Slagelse Nykøbing F Holbæk I alt total Køge Slagelse Nykøbing F Holbæk I alt

13 Effektiviseringer mv. Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Projekt: Køge og Slagelse Mio.kr., helårsniveau Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering - heraf muligt at realisere i eksisterende struktur [effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller modernisering] - heraf muligt at realisere i ny struktur % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget Sygehusplanen for Region Sjælland bygger på en struktur med 4 akutsygehuse (hvoraf et samtidig er hovedsygehus), hvor akutsygehusene er dimensioneret og bestykket med de relevante specialer, som gør at sygehusene på en effektiv måde kan løse sine opgaver. Der arbejdes i Region Sjælland løbende med at effektivisere og udbygge den daglige sygehusdrift i henhold til ovenstående. Udover realiseringen af akutsygehus-konceptet understøtter Region Sjælland generelt effektivisering og optimering af arbejdsgange, f.eks. via Regions LEAN-funktion. Hvad angår sygehusene i Holbæk og Nykøbing F. er disse aktuelt under ombygning til akutsygehuse, og disse sygehuse vil således indenfor et meget kort tidsrum rumme de nødvendige akutspecialer med heraf afledte mere effektive arbejdsgange og hensigtsmæssige patientforløb. For Køge Sygehus, hvor hovedparten af sygehuset vil være nybygget, skønnes det muligt at opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 5 %. Dette svarer til ca. 117 mio. kr. pr. år i 2008 prisniveau. For Slagelse Sygehus, hvor kun en mindre del vil være nybygget, vil den årlige effektiviseringsgevinst være noget lavere, formentlig i en størrelsesorden af 1-1,5 %. Danske Regioner har foretaget en analyse af den forventelige produktivitetsforbedring ved nyt sygehusbyggeri sammenholdt med de nuværende forventelige stagnering (eller fald) i produktivitetsudviklingen, og når frem til at et realistisk bud på en produktivitetsforbedring i et nyt sygehus ligger i intervallet 3,5 8 %. Køge: Eksisterende struktur Ved ibrugtagning: (2020) Årligt antal dag- og ambulant behandling (2007) Årligt antal sengedage (inkl. AMA) (2007) Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv - timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger 88 % 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer 8,5 timer/dag 250 dage/år pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. - Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) 13

14 konv røntgen 24 timer/365 dage Angiografi - CT scanner 24 timer/365 dage Ultralyd scanner 24 timer/365 dage MR scanner dage/år PET scanner dage/år Evt. andet større apparatur - *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik. Slagelse: Eksisterende struktur Ved ibrugtagning: (2020) Årligt antal dag- og ambulant behandling (2007) Årligt antal sengedage (inkl. AMA) (2007) Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) 10 rum Central Op: 1 stue 24 timer/365 dage 1 stue akut sectio beredskab 1 stue 7,5 timer 365 dage/år 4 stuer 7,5 timer/dag 250 dage/år 2 stuer 7,5 timer/dag 200 dage/år 1 stue 15,5 timer 200 dage/år 2 Rum Ambulant Kirurgi: 2 stuer 7,5 timer/dag 120 dage/år 3 Rum Amb. kir uden anæstesi: 3 stuer 8 timer/dag 200 dage/år. Belægningsprocenter, sengeafdelinger 93 % 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 7,5 timer/dag 250 dage/år Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 57 undersøgelsesrum, hvoraf ca. 75 % er åbne alle hverdage (250 dage/år), og ca. 25 % er åbne 210 dage/år.*** Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 1 x 24 timer/365 dage 4 x 8 timer/dag 250 dage/år Angiografi 1 x 8 timer/dag 200 dage/år CT scanner 1 x 24 timer/365 dag 1 x 8 timer/dag 250 dag/år Ultralyd scanner 1 x 24 timer/365 dage 1 x 8 timer/dag 250 dage/år MR scanner 1 x 8 timer/dag 250 dage/år PET scanner - Evt. andet større apparatur Mobilt røntgen 1 x 24t/365 dage/år *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik. 14

15 Nykøbing F. Eksisterende struktur Ved ibrugtagning* Årligt antal dag- og ambulant behandling (2007) Sengedage (inkl. AMA) (2007) Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv timer pr. dag) 7 rum Central Op: 1 stue 24 timer/365 dage 1 stue akut sectio beredskab 5 stuer 7,5 timer/dag 250 dage/år 4 Rum ambulant kirurgi 4 stuer 7,5 timer/dag 250 dage/år 3 rum ambulant/uden anæstesi 3 stuer 8 timer/dag 250 dage/år. Belægningsprocenter, sengeafdelinger 94 % 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 7,5 timer/dag 250 dage/år 30 undersøgelsesrum, hvoraf ca. 75 % er åbne alle hverdage (250 dage/år), og ca. 25 % er åbne 210 dage/år.***) Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 1 x 24 t/365 dage 3 x 8 timer/dag ca. 250 dg/år Angiografi Udføres ikke CT scanner 1 x 24 t/365 dage 1 x 8 timer 250 dage/år Ultralyd scanner 1 x 24t/365 dage 1 x 8 timer 250 dage/år Nuklearmed. afd: 1 x 2-7,5 timer/dage 240 dage/år MR scanner 2 x 8 timer/dag 250 dage/ PET scanner - Evt. andet større apparatur - *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik.. Holbæk Eksisterende struktur Ved ibrugtagning* Årligt antal dag- og ambulant behandling (2007) Sengedage (inkl. AMA) (2007) Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år hhv 8 operationsrum timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger 83 % 85 % Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 7,5 timer/dag 250 dage/år 73 undersøgelsesrum, hvoraf ca. 75 % er åbne alle hverdage (250 dage/år), og ca. 25 % er åbne 210 dage/år.***) Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv timer pr. dag) konv røntgen 1 x 24 t/365 dage Angiografi Udføres ikke 15

16 CT scanner 1 x 24 t/365 dage Ultralyd scanner 1 x 24t/365 dage MR scanner dage pr. uge/260 dage/år PET scanner - Evt. andet større apparatur Gennemlysningsudstyr 24 timer 365 dage/år *) Nogle operationsrum og billeddiagnostiske rum vil være i drift døgnet rundt hele året. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. **) Ambulatorier og undersøgelsesrum vil være i drift alle hverdage i året. Visse ambulatorier og undersøgelsesrum må forudses også at være i drift i vagtperioden. Den detaljerede fremtidige driftsmæssige situation er ikke fastlagt endnu. For dimensioneringen er lagt til grund, at den fremtidige aktivitet i dagarbejdstiden afvikles 245 dage området, 7 timer effektivt pr. dag. ***Excl. Svangreundersøgelser og fosterdiagnostik Nuværende bygningsmasse År for større modernisering Antal m2 moderniseret År for tilbygning Antal m2 tilbygget Tabel J. Nuværende bygningsmasse Antal Opfø- m2 relse- sår Korsør Sygehus Slagelse Sygehus Ringsted Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Nakskov Sygehus Kalundborg Sygehus Holbæk Sygehus * Roskilde Sygehus Køge Sygehus Fakse Sygehus Note *: Det angivne areal for Holbæk er inkl. Psykiatri 16

17 Der vedlægges en kort bygningsgennemgang/redegørelse for hver enkel bygnings tilstand I forbindelse med kortlægning i 2007 er taget alle bygningsdata, herunder bygningsareal og år for opførelse af første nuværende bygning. Det registrerede areal er således det samlede nuværende bygningsareal (BBR) for den enkelte geografiske enhed. For opførelsesåret er anført ældste nuværende bygning jf. BBR. Herudover er registreret seneste tidspunkt for til- og ombygning. Arealet for den seneste til- og ombygning vil i de fleste tilfælde være identisk med det samlede areal for den enkelte bygning. Med hensyn til bygningsgennemgang / redegørelse for hvert enkel bygnings tilstand har Region Sjælland ikke pt. en sådan. Vi er pt. ved at igangsætte et arbejde med systematisk udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som evt. vil kunne medføre korrektioner i ovennævnte skema. 2.4 Egenfinansiering, salg af bygninger, grunde mv. Der ønskes oplysninger om regionens egenfinansiering. Herunder ønskes følgende oplysninger om de bygninger, der forudsættes afhændet: Dokumentation for beslutning om nedlæggelse/salg Årstal for påtænkt salg Offentlig vurdering Bindinger på anvendelse (lokalplan mv.) Klausuler, fx tilbagekøbsklausuler Skøn for realiseret pris (der ønskes så vidt muligt en kvalificering af den forventede pris ud over den offentlige ejendomsvurdering). Der er foretaget en overordnet vurdering af mulighederne for at frigøre arealer i forbindelse med de anførte projekter, og en vurdering af regionens egenfinansieringsmuligheder. Der er umiddelbart muligheder for Korsør Sygehus og på Slagelse Sygehus, forudsat at byggeprojektet i Slagelse gennemføres som ansøgt. For de mindre sygehusenheder i Nakskov, Kalundborg, Fakse og Ringsted er der pt. ikke fastlagt omfang af regional anvendelse af bygningsmassen og dermed omfanget af overflødige arealer. Det forudsættes at der for de fleste enheder etableres sundhedscentre i samarbejde mellem regionen og de respektive kommuner. For sygehusenhederne i Næstved og Roskilde er den fremtidige somatiske arealanvendelse endnu ikke detaljeret planlagt, men det forventes at der på de to matrikler vil blive frigjort arealer til alternativ anvendelse, herunder evt. frasalg. Der ses umiddelbart tre muligheder for værdifastsættelse af den nuværende bygningsmasse: Seneste ejendomsvurdering Vurdering som udviklingsprojekt Handelsprisen Erfaringsmæssigt svarer den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke til en realistisk handelspris på bygningsmassen. Bl.a. tager denne vurdering ikke hensyn til, at bygningerne ved salg normalt skal anvendes til andet formål end sygehus og derfor skal gennemgribende ombygges. Salg som led i et udviklingsprojekt ville utvivlsomt give den bedste salgspris på bygningsmassen, men metoden skønnes uhensigtsmæssig i forhold til tidshorisonten. Korsør Sygehus er en selvstændigt beliggende ejendom. Værdien af denne ejendom kan efter de lokale ejendomsmægleres bedste skøn realiseres ud fra det pågældende områdes kvadratmeterpriser og i forhold til ejendomstypen og således at salget sker til andet formål end sygehus og derfor skal gennemgribende ombygges. 17

18 Korsør Sygehus har en bygningsmasse på ca m², der vurderes at kunne realiseres til kr./m² Bygningsmassen på ca m² på Slagelse Sygehus anslås at repræsentere en værdi kr./ m². Det kunne overvejes at lade realiseringen ske som led i et udviklingsprojekt, hvorved den fremtidige anvendelse af bygningerne blev klarlagt og hvorved værdien af bygningerne med al overvejende sandsynlighed ville blive forøget. 18

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer.

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer. Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer. Introduktion til besvarelse af screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter Psykiatrien har udfyldt screeningsskemaet for

Læs mere

1. Investeringsplaner, brutto

1. Investeringsplaner, brutto ØVRIG psykiatri SCREENINGSSKEMA ØVRIG psykiatri SCREENINGSSKEMA 1. Investeringsplaner, brutto Projekt Prioritet/art Økonomi Evt. Samlet inv. Indeks 4Q 2007 (118,9) Art prioritet (mia.kr.) Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer.

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer. Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle de udfyldte skemaer. Introduktion til besvarelse af screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekt i Vejle Psykiatrien har udfyldt screeningsskemaet

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

DET NYE HOSPITAL I VEST

DET NYE HOSPITAL I VEST DET NYE HOSPITAL I VEST prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Hospitalsenheden Vest, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling...

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling... regionshospitalet VIBORG prospekt Bygherre region Midtjylland Koncept udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i århus psykiatri prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S I samarbejde med Psykiatrien i Risskov, Arkitektfirmaet C.F. Møller

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Strategi for fremtiden - Session 2B

Strategi for fremtiden - Session 2B Strategi for fremtiden - Session 2B Program for sessionen Tid Emne 11:35-11:40 Hvorfor er det vigtigt at ændre rutiner inden vi flytter ind v) Helle Gaub og Jan Nielsen 11:40-12:05 Hurtig og præcis diagnostik

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL i ÅRHus prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Rådgivergruppen DNU INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

Region Sjælland. Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland

Region Sjælland. Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland Region Sjælland Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland Indholdsfortegnelse 1 Resumé...4 2 Indledning og baggrund...11 3 Metodebeskrivelse...12 3.1

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed FSTA og FSD Årskonference 2013 Comwell, Kolding 2. oktober De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed Kjeld Møller Pedersen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg

Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. operation og opvågning på Nyt Universitetssygehus Aalborg 1.0 Indledning Baggrund og formål

Læs mere