Bilag til afhandling "Beskatning af ulovlige aktionærlån"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til afhandling "Beskatning af ulovlige aktionærlån""

Transkript

1 Bilag til afhandling "Beskatning af ulovlige aktionærlån" Indholdsfortegnelse Bilag Bilag Bilag Bilag Side 1 af 13

2 Bilag 1 Mailkorrespondance med CORIT, Michael Tell: Jeg mener blot, at meget af diskussionen tog udgangspunkt i ulovlige aktionærlån, som ikke i så høj grad blev håndhævet af E&S. Men derved ikke sagt, at der ikke også skatteretligt kan være et problem. Kind regards Michael Tell Senior associate, Ph.D. CORIT Advisory P/S Original message Subject: RE: Spørgsmål vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån From: "Baastrup, Malene" To: Michael Tell CC: Hej Michael, Tak for dine svar. Det giver lidt at arbejde videre med. Mht. at aktionærlån er forholdsvis udbredt selskabsretligt, mener du så at problemet kunne være løst med de selskabsretlige konsekvenser, blot der blev brugt ekstra ressourcer, eller er de skatteretlige regler i et vidst omfang nødvendige i kampen mod ulovlige aktionærlån? Mvh Malene Hej Malene, Det lyder omstændigt. Så får du lige mine umiddelbare svar. LL 16 e vurderingen foretages på gældsstiftelsestidspunktet. Derved er efterfølgende ændringer af ejerskabet irrelevant. Mht. oplysning om ejeraftale, så er det en praktisk problemstilling. SKAT kan vel forespørge, hvis der ikke er fremlagt oplysninger herom. Det er et spg. Om oplysningsforpligtelser og kontrol. Side 2 af 13

3 Mht. konsekvenser så skulle ulovlige aktionær være et forholdsvist udbredt selskabsretligt problem. Men om vurderingerne i lovbemærkninger holder - det kan jeg ikke vurdere. Det er en økonomisk vurdering. Kind regards Michael Tell Senior associate, Ph.D. CORIT Advisory P/S Original message Subject: RE: Spørgsmål vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån From: "Baastrup, Malene" To: Michael Tell CC: Hej Michael Tak for det hurtige svar. I dag efter kl. 16 passer ikke mig ret godt. Hvordan passer mandag eller bare i næste uge dig? Jeg vil gerne tage den over telefonen. Så har jeg også mulighed for at få uddybet de ting, jeg ikke er helt stærk i. Til orientering, så optager jeg samtalen (hvis jeg kan få teknologien til at samarbejde). På den måde kan jeg koncentrere mig om at lytte i stedet for at skrive, og jeg har dokumentation, hvis det skulle blive nødvendigt. Tak for at du vil tage dig tiden til at hjælpe. Mvh Malene Malene Baastrup Poulsen Studentermedhjælper KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 Postboks 330 DK-8000 Aarhus C Side 3 af 13

4 From: Michael Tell Sent: 7. juni :36 To: Baastrup, Malene Subject: SV: Spørgsmål vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån Hej Malene, Tak for din mail. Det var en del spørgsmål af meget forskellig art (juridisk, dokumentation, økonomi). Jeg er lige på vej til et bachelorforsvar, men du er meget velkommen til at ringe til mig efter kl. 16. Det er nok nemmest (for mig) at tage den over telefonen. Mvh. Michael Michael Tell Senior Associate, Ph.D. CORIT Advisory P/S Phone: Web: Adress: Lyngby hovedgade 17, 2nd. Floor, DK-2800 Kongens Lyngby Fra: Jakob Bundgaard Sendt: 7. juni :06 Til: Michael Tell Emne: Fwd: Spørgsmål vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån Jakob Bundgaard Managing director, M.sc., Ph.D. Honorary professor CORIT Advisory P/S Mail: Side 4 af 13

5 Tel: Begin forwarded message: From: "Baastrup, Malene" Date: 7. jun CEST To: Subject: Spørgsmål vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån Kære Corit Advisory P/S Jeg skriver til jer, fordi jeg skriver kandidatspeciale om "beskatning af ulovlige aktionærlån". Jeg kan se at I har indsendt meget uddybende spørgsmål og kommentarer til lovforslaget til bl.a. beskatning af ulovlige aktionærlån (L199). Jeg er stødt på nogle spørgsmål i mit arbejde med emnet, som jeg rigtig gerne vil have nogle eksperters syn på. Disse spørgsmål er vedhæftet. Jeg håber I har tid og lyst til at give Corit Advisory's mening til spørgsmålene. Lidt om mig selv; jeg studerer ved School of business and social science, Aarhus Universitet (handelshøjskolen), hvor jeg læser til Cand. Merc. Aud. Jeg skal aflevere specialet til august, så jeg er i fuld gang for tiden. Til daglig er jeg studenterhjælper ved KPMG Aarhus, men holder skriveferie for tiden. Når kandidattitlen (forhåbentlig) er på plads, går jeg over på fuldtidskontrakt. Jeg håber at høre fra jer, om I har lyst til at deltage. Med venlig hilsen Malene Baastrup Poulsen Studentermedhjælper KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 Postboks 330 DK-8000 Aarhus C Side 5 af 13

6 Bilag 2 Mailkorrespondance med Danske Advokater, herunder Bent Ramskov fra Dahl Advokatfirma Kære Malene Tak for din mail af 7. juni Advokat Bent Ramskov var pennefører på vores høringssvar til lovforslag nr. L 199. Bent vil gerne svare på dine spørgsmål og du vil høre nærmere fra ham. Med venlig hilsen Peter Hansen Juridisk konsulent D M H. C. Andersens Boulevard København V T F SENDT EFTER AFTALE MED BENT RAMSKOV Vedr. beskatning af ulovlige aktionærlån Dine spørgsmål fremsendt ved mail af 7. juni 2013 er overgivet til min besvarelse. Spørgsmålet kan besvares som følger: Jeg er ikke enig i, at skatteretten ikke forholder sig til situationen, hvor en kapitalejer pludselig får en kvalificeret tilknytning til selskabet. Afgørende er efter min vurdering ikke, hvordan tingene er på udlånstidspunktet. Hvis en kapitalejer har et ulovligt aktionærlån i et selskab og efterfølgende får den kvalificerede tilknytning, der opfylder LL 2, vil det efter min vurdering udløse skattemæssige konsekvenser på det tidspunkt, hvor tilknytningen foreligger. Det er korrekt, at hverken lovens ordlyd, forarbejder eller høringssvar angiver noget herom, men dette må umiddelbart være den logiske konsekvens heraf. Side 6 af 13

7 Der er ikke nogen sikring af, at man får beskattet alle kapitalejere med den kvalificerede tilknytning efter LL 2. Denne sikring beror alene på, at den enkelte skattepligtige har pligt til at selvangive de indkomster, der følger af skattelovgivningen. Du har derfor naturligvis ret i, at man godt kan forestille sig, at SKAT bliver snydt, hvis skatteyderne ikke tænker over, at deres indbyrdes aftale medfører en fællesbestemmende indflydelse efter LL 2. Efter min vurdering vil man ved udlån til interessentskaber betragter dette skatteretligt som udlån til en transparent enhed. Hvis interessentskabet således er ejer af det pågældende selskab, ville udlånet derfor, udover at være ulovligt, også skulle beskattes. Det samme må gælde for K/S ere og P/S ere. Det bemærkes i den forbindelse, at den underliggende, f.eks. interessentskabsaftale, i en række situationer givetvis ville opfylde kriterierne til at være en aftale om fælles ledelse, og at man derfor givetvis altid vil beskatte samtlige interessenter ved et sådant udlån, selv om de hver for sig har under 50 % i ejerandel. Konsekvenserne ved lovændringen er efter min vurdering væsentlige. Der er ingen tvivl om, at en række kapitalejere vil blive beskattet. At der måske ikke forventes det store provenu i reguleringen, hænger sammen med, at man forventer, at tiltaget er adfærdsregulerende, og at folk kort og godt holder op med at lave de pågældende ulovlige aktionærlån. Vi har ikke beregnet noget estimat på de økonomiske konsekvenser. De tal, der foreligger i forarbejderne, vil jeg tillade mig ukritisk at lægge til grund. Der er ikke grundlag for at anfægte disse. Om indførelsen af LL 16 E er så adfærdsregulerende, at trafikken med ulovlige aktionærlån stopper, mener jeg imidlertid er tvivlsom. Jeg er bekendt med, at visse andre erhvervsgrupper har en anden opfattelse, men min egen personlige opfattelse er, at problemet fortsat vil eksistere, herunder en skattemæssige den dimension. Jeg håber, at ovenstående besvarer dine spørgsmål. Venlig hilsen Bent Ramskov Venlig hilsen Ulla S. Kristensen Advokatsekretær Direkte: Side 7 af 13

8 Advokataktieselskabet DAHL, Herning Kaj Munks Vej 4 DK-7400 Herning T F Klik her for at tilmelde dig DAHLs elektroniske nyhedsbrev Klik her for at se DAHL's forretningsbetingelser Denne kan indeholde fortrolige oplysninger. en er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis De ved en fejl har modtaget denne , bedes De derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter slette en. Enhver distribuering, kopiering, offentliggørelse eller brug af denne eller dens indhold er strengt forbudt. Side 8 af 13

9 Bilag 3 Spørgsmål tilsendt FSR - danske revisorer, CORIT ADVISORY P/S og Danske Advokater Spørgsmål Følgende beskrivelser og spørgsmål er nogle af de ting, jeg har overvejet under mit arbejde med min afhandling. Jeg vil meget gerne have jeres kommentar på spørgsmålene (markeret med fed). Også gerne selvom det bare er en kommentar om at forholdet ikke er relevant. Om ikke andet så kan jeg få afkræftet forholdet. I civilretten/selskabsretten forholdes der til, at man ikke bliver omfattet af 210, hvis man har lån/sikkerhedsstillelse i selskabet, og efterfølgende bliver kapitalejer i selskabet. Omvendt bliver man ikke fritaget for konsekvenserne, hvis man efterfølgende udtræder af kapitalejerkredsen. kan I bekræfte at Skatteretten ikke forholder sig til situationen, hvor en kapitalejer med kapitalejerlån øger sin kapitalandel og dermed får en kvalificeret tilknytning til selskabet jf. LL 2, samt om dette har skattemæssige konsekvenser? Skiftet til kvalificeret tilknytning, når man allerede har et lån Ejeraftaler er ikke bindende for selskabet, og bliver derfor ikke altid offentliggjort. Hvordan sikres det skatteretligt at få alle personer med omfattet af LL 2, hvis SKAT ikke kender til aftaler mellem kapitalejere der kan have betydning for beskatningen? Kapitalejerne tænker ikke nødvendigvis over, at deres indbyrdes aftaler kan gøre dem skattepligtige. LL 16 E omhandler kun fysiske personer. Erhvervs og selskabsstyrelsen har i udtalelse af 7. oktober 2008 udtalt at lån til interessentskaber er omfattet uanset om der er tale om flere niveauer af interessentskaber. Det er kun lån som er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, der ikke omfattes af selskabsretten. Hvordan skal man forholde sig til lån til Interessentskaber inden for skatteretten? Og hvad med kommanditselskaber (hvor en eller flere kommanditister har kapitalandele i det långivende selskab)? Konsekvenser: I udkastet til lovforslaget, angives der stort set ingen konsekvenser, hverken for det offentlige, eller for erhvervslivet. Hvad er Jeres holdning til de beskrevne konsekvenser af lovændringen, og hvilke konsekvenser forventer I, at der kommer? Ud fra udkastet til lovforslaget, fremstår det som om SKAT har baseret deres beregning af økonomiske gevinster ved lovændringen på baggrund af en undersøgelse fra FSR samt en compliance-undersøgelse foretaget af SKAT i Det angives ikke, hvordan respondenterne er fordelt. Jeg savner en oversigt over, hvor mange aktionærer med aktionærlån (kapitalejerlån) der forventes at have den omtalte kvalificerede tilknytning til selskabet. De andre undersøgelser melder ikke noget om, hvilken type aktionærer der hovedsaligt optager aktionærlån. Med type aktionærer mener jeg; hovedaktionærer, "mellem"aktionærer eller småaktionærer, og sågar også ledelseslån. Har I et bud på, hvor mange aktionærlån, der vil blive optaget i fremtiden? Eller vil i komme med en kommentar til de opgivne tal? Side 9 af 13

10 Særligt spørgsmål stillet til FSR Hvorfor mener FSR, at justeringerne i loven, så den kun omfatter (LL 2) hovedaktionærer, er en væsentlig forbedring? - S. 8, selskabets indberetningspligt - giv et tænkt eksempel på grænsetilfælde, hvor det kan være svært at vurdere, hvorvidt der reelt er tale om et lån. - Hvordan beviser man, at man ikke har været bevidst om at der forelå et ulovligt aktionærlån Side 10 af 13

11 Bilag 4 Transskribering af telefonisk interview med Mette Bøgh Larsen, FSR Hvordan mener FSR, at man skal tolke reglerne, når man har et ulovligt aktionærlån, og man efterfølgende bliver omfattet af en kvalificeret tilknytning jf. LL 2 FSR mener umiddelbart, at man ikke bliver omfattet af beskatning jf. LL 16 E, fordi lånet er opstået inden. FSR mener, vurderingen af om lånet skal beskattes eller ej, sker på stiftelsestidspunktet for lånet. FSR mener ikke, man kan gå tilbage i tiden. Hvordan tænker FSR at SKAT skal få alle aktionærlån med, som er omfattet af de nye regler? FSR har ikke en formodning om, at SKAT kan opfange alle aktionærlån, der er omfattet af reglerne, fordi ligegyldigt hvad så kontrollerer de ikke alle selskaber. Dem, der så er ude i de fleste selskaber, kommer ikke til at se dem alle sammen, fordi det ikke kan lade sig gøre. Når vi er nede på det specifikationsniveau, som SKAT mener, er et aktionærlån, så vil det ikke være muligt for FSRs medlemmer [revisorer], at finde dem alle sammen. I hvert fald ikke inden for den almindelige revision. FSRs medlemmer har et væsentlighedsniveau, de arbejder med, og hvis de skal til at kigge alle bilag igennem, så er vi i en helt anden situation. Det er jo reelt, hvis der opstår situationer, hvor man bruger firmakreditkort. Spørgsmålet er, hvor meget revisor skal kigge igennem. Man ser det også som aktionærlån, hvis der er nogen som helst fordel for hovedaktionær. *Mener FSR det meget er revisors opgave at finde de ulovlige aktionærlån? FSR har svært ved at se, hvem der ellers skal finde dem. SKAT kontrollerer kun ca forhold om året, og hvem skal ellers finde de ulovlige aktionærlån i de resterende selskaber? Det er selskabets ansvar at indberette overførslerne til aktionæren som hhv. udbytte eller løn. Det er det regelsæt, vi rammer ind i her. I det øjeblik lånet opstår, er der tale om udbytte, og så har man indberetningspligt, og så rammer vi ind i de almindelige indberetningsregler m.v. Så det er selskabet, der skal indberette. Problemet er, at det jo er hovedaktionæren. Hvilket fører os til problemets kerne, at selskabet skal indberette noget, hvor det er hovedaktionæren, der skal beskattes af det. Nogle selskaber vil godt indberette det, mens andre ikke ønsker at indberette det, fordi det er hovedaktionærens eget selskab. Det er svært for andre mindre aktionærer, at få ret meget igennem, hvis hovedaktionærens stemmetal er stærkest. Så er vi tilbage ved revisor. Hvis revisor finder det, så skal der ryddes op, og der skal ske indberetninger, og der skal gives supplerende oplysninger. Revisor skal forsøge at få selskabet til at indberette det. Ellers må de i et vidst omfang vælge at trække sig som revisor. Som udgangspunkt har det ikke yderligere konsekvenser for revisor, at der er ulovlige aktionærlån, når de har gjort opmærksom herpå i påtegningen, men samtidig opstår spørgsmålet med, hvad så med at der ikke er afregnet A-skat? Det skal også have en supplerende. Selskabet kan rende ind i en bøde, som hurtigst muligt skal bringes til ophør. Side 11 af 13

12 Hvordan er FSRs holdning i forhold til de regler og konsekvenser der er lavet? Det FSR er rigtig kede af, er at vi er havnet i en situation, hvor det er revisor, der skal sidde og vurdere, hvorvidt der er tale om aktionærlån eller ej. Lovgivningen er så luftig i den forstand, at vi ender med at FSRs medlemmer skal sidde, når de revidere, og vurdere om kunden er omfattet af reglerne eller ej. Der kunne lovgivning måske godt have været mere specifik og mere spids, inden det blev vedtaget. Mettes indtryk er, at man har villet ramme så bredt som muligt. I forhold til de konsekvenser, ved at man ikke får genoptaget beskatningen ved indbetaling af lånet, mener FSR, at det er skidt, at man laver særskilt skatteregler, og fjerner det fra civilretten. FSR ved godt, at problemet er stort på området, men lige frem at inddrage skattereglerne, og indføre en form for straf i skattereglerne, det er ikke optimalt. Det er en uskik at indføre sådanne regler. Det der burde have været gjort, det var, at der var nogen, der burde have sikret, at selskabsloven blev overholdt. I undersøgelsen fra FSR, har I der nogle tal på, hvordan aktionærlånene fordelte sig på aktionærtyper (hovedaktionær, ledelsesmedlemmer minoriteten mv. )? FSRs undersøgelse omfatter alle ulovlige aktionærlån ifølge selskabslovens regler. Mettes personlige vurdering er, at så mange ledelseslån er der nok ikke. Mettes tese om hvorfor ministeriet har valgt, som de har, er at hovedaktionærer jo er dem, der har direkte indflydelse i selskabet. En aktionær med 5 % aktier har svært ved at tvinge selskabet til at låne denne penge. Skattereglerne fanger ikke de situationer, hvor der er 4-5 aktionærer der har ca. lige mange aktier. Disse aktionærlån vil kun blive fanget af straffen i selskabsloven. Bare fordi man kalder det noget, behøves det ikke at være det. Derfor har SKAT været ude og vurdere, hvad er det egentligt, der er tale om, og mangler der nogle ting til at bringe det i overensstemmelse, så aktionærer ikke for fordel. Indeholdt FSRs undersøgelse en vurdering af hvor ofte Erhvervsstyrelsen reagerer på supplerende oplysninger? Mette ved, at Erhvervsstyrelsen har fået et nyt IT system, der gør det lettere i højere grad at søge ud på, om der er givet supplerende oplysninger i regnskaber eller ej. Således kan de i højere grad gennemgå regnskaberne. Mette kommenterer dog, at hun ikke ved, om de nye regler gør, at Erhvervsstyrelsen i højere grad vil slappe af på området med ulovlige aktionærlån. Erhvervsstyrelsen burde i teorien være lige effektive, og Mette nævner, at de har et samarbejde med SKAT, hvor de begge to går ind og tjekker det på hver deres område. Den hårdeste konsekvens ligger i skattereglerne. Der er ikke rigtig mulig for at rette op på noget. Hvordan beviser man, at man har været ubevidst om et ulovligt aktionærlån? Side 12 af 13

13 Man må kunne forestille sig, at man ikke var bevidst om, at der var ført penge fra en konto til en anden konto. Hvor der reelt ikke var tale om, at det var et lån, men hvor transaktionen ender med at sige, at der var tale om et lån. Her skal man opfylde alle tre betingelser i SFL 29 for at kunne få tilladelse til omgørelse. Denne regel er forholdsvis skarp, og kan være meget svær at komme igennem med. Se SKM H Man kan ikke lempe på betingelserne, bare fordi der kommer en ny hård skattelov i en anden lovgivning. Mette tror, at hvis 100 søger om året vil 1 få tilladelse til omgørelse. Så svær er det at komme igennem med omgørelse. Generelt fra Mette Væsentlighedsniveauet får en helt ny betydning. Hvis beløbene der hæves, er under revisors væsentlighedsniveau, er der ingen garanti for, at revisor finder fejlen/lånet. I SKATs undersøgelse i 2008, var de helt nede og tjekke beløb på 200 kr. Det kan man ikke forvente, at revisor gør. Så er det et helt andet beløb for revision, vi er ude i, og hvem skal betale det? Revisor opdager højest sandsynligt fejlen pga. af den generelle revision, og ikke som en del af assistance med udfyldelse af selvangivelsen. Der er ikke sammenhæng mellem de regnskabsmæssige hensyn revisor skal tage, og over til de nye skatteregler. Revisors væsentlighedsniveau gør det svært at fange alle situationer med ulovlige aktionærlån. Hvad kan man gøre regnskabsmæssigt, for at afværge de selskabsretlige bøder? Man må godt ompostere. Se notat fra FSR. Side 13 af 13

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

VESTAS WIND SYSTEMS A/S Vestre Landsrets dom af 1. April 2016 VESTAS WIND SYSTEMS A/S Generelt Sagens emne: Fortolkning af LL 33 F, stk. 1 og stk. 2: Beregning af Vestas lempelse i dansk skat i anledningen af, at Vestas udenlandske

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen Pr. e-mail: selskabsloven2016@erst.dk 17. august 2016 Høringssvar vedrørende udkast til ændring af selskabsloven

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste - 1 Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Aktionærlån aktuel praksis

Aktionærlån aktuel praksis - 1 06.11.2014-12 (20140318) Aktionærlån Aktionærlån aktuel praksis Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr

K/S Hamlet. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret CVR-nr K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

K/S Hamlet. CVR-nr. 16 42 75 35. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013

K/S Hamlet. CVR-nr. 16 42 75 35. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013 K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 2 Revisors erklæring om opstilling af Opgørelse

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Udfordringer for ejerledere

Udfordringer for ejerledere Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad. Vederlag fra selskabet løn, bonus eller udbytte Rette omkostningsbærer Sponsor-omkostninger Rette indkomstmodtager Bestyrelseshonorarer Fri bolig/sommerhus Bolig

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere