KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI"

Transkript

1 KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan ideelt set få fagområdet til at udvikle sig Jeg værdsætter derfor, at andre aktivt forholder sig til og kritiserer positiv psykologi Det viser, at emnet bliver taget seriøst Desværre er store dele af kritikken på nuværende tidspunkt af ringe kvalitet og dermed svær at tage ved lære af Desuden overses mange af de forhold, som rent faktisk er kritisable 1

2 FORSKELLIGE TYPER KRITIK Man kan skelne imellem: 1. Kritik som rammer ved siden af f.eks. at positiv psykologi skulle handle om bare at tænke positivt 2. Kritik som tidligere ramte plet, men som der nu er rettet op på f.eks. den manglende anerkendelse af den humanistiske psykologis store bidrag 3. Kritik som rammer plet f.eks. at karakterstyrker er mere dynamiske end VIA-testen lægger op til KRITIK SOM RAMMER VED SIDEN AF 2

3 Positiv psykologi blandes sammen med: Positiv tænkning, som er en religiøs filosofi skabt af præsten Norman Vincent Peale og beskrevet i bogen The Power of Positive Thinking Positivisme, som er en videnskabsfilosofisk position, hvor det hævdes, at man kun kan erkende sansedata (erkendelsesteoretisk realistisk), men at man ikke kan vide, hvordan det forholder sig til en ydre verden (ontologisk antirealistisk) Anerkendende udforskning, som er en organisationsudviklingstilgang skabt af David Cooperrider, der handler om at undersøge forhold på en værdsættende måde Mv. SAMMEN- BLANDINGER POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 3

4 POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du bliver fysisk truet Hvis du risikerer at blive snydt Hvis der er noget galt Fordelagtig tilstande og træk Stress Lettere dårligt humør Negative følelser Kommentar Det indsnævrer dit tanke- og handlerepertoire og sender blod til musklerne mv. Det gør dig mere opmærksom Vores opmærksomhed fanges af det negative (kaldet negativity bias) Analysearbejde Negative føleler Negative følelser gør det nemmere at koncentrere sig. Hjernescanninger viser, at analysearbejde indebærer et negativt følelsesmæssigt mode POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du lider et tab Fordelagtig tilstande og træk Ked af det Hvis du bliver Vrede krænket Hvis du læser jura Pessimisme Hvis du læser til eksamen Hvis du skal vurdere risici Pessimisme Pessimisme Kommentar Tab gør 2-3 gange mere ondt, end gevinster gør godt. Derfor er mange mennesker ikke specielt risikovillige Det lægger op til, at man forsvarer sig selv Det drejer sig sandsynligvis om evnen til at kunne forudsige worst case scenarier, før de opstår Det gælder kun amerikanere af asiatisk herkomst Optimister har en tilbøjelighed til at undervurdere risici 4

5 ANERKENDENDE UDFORSKNING POSITIV PSYKOLOGI Anerkendende udforskning (AI) er delvist overlappende med positiv psykologi; men også kun delvist AI er udviklet af David Cooperrider i forbindelse med hans ph.d.-projekt og er dermed forskningsbaseret i udgangspunktet David underviser på MAPP i Philadelphia Tilgangen har vundet stor udbredelse i praksis, men forskningen har ikke kunnet følge med Store dele af det, der i dag kaldes AI, er endnu udokumenteret Da positiv psykologi er defineret ved at være forskningsbaseret, er det således kun en del af AI, der overlapper og kan betegnes positiv psykologi BEGREBSFORVIRRING Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Indhold / definition Empirisk forskning i trivsel og optimale menneskelige præstationer; sundhed og udvikling mv. Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis At kalde arbejde for positiv psykologi - selv om Wannabes / det ikke er forskningsbaseret - typisk pga. en begrebstyveri mere eller mindre positiv teoretisk orientering Andre Positiv tænkning, anden selvhjælp, diverse managementment-tilgange Hvis man kritiserer det ene, men kalder det det andet, virker det som om, at man ikke har sat sig ordentligt ind emnet 5

6 KRITIKKEN RAMMER DE FORKERTE Kritikken af positiv psykologi rammer de forkerte Meget af kritikken handler ikke om forskning, men om praksis I så fald bør kritikken adresseres til anvendt positiv psykologi Meget af kritikken handler ikke engang om misbrug af forskningen i praksis, men snarere om misbrug af brandet positiv psykologi Dvs. kritikken går primært på arbejde, som kaldes positiv psykologi uden at være baseret på forskningen Kritik af positiv psykologi på det grundlag svarer til at kritisere den originale producent for en piratkopis dårlige kvalitet I så fald bør kritikken adresseres til piratkopisterne BEGREBSTYVERI Populære begreber bliver ofte stjålet f.eks. begrebet coaching som i dag bruges om alt og ingenting Positiv psykologi er ikke et registreret varemærke og kan derfor bruges frit af enhver Hvis vi skal undgå en udvanding af begrebet og dermed værdien af jeres uddannelse kan det være en idé at kæmpe for at beholde definitionsretten Man kan eksempelvis stå fast på, at positiv psykologi er forskningsbaseret og ellers er der ikke tale om positiv psykologi 6

7 MISBRUG Alle teorier og metoder kan misbruges Det er ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis er noget galt med teorierne og metoderne Det er primært brugeren, der har ansvaret for (mis-)brugen af teorierne og metoderne F.eks. er konsulenter i årevis blevet kritiseret for at levere anerkende udforskning på en ikke-anerkendende måde Nogle teorier og metoder er dog nemmere at misbruge end andre f.eks. Niels Bohrs arbejde, som blev brugt til at bygge den første atombombe Derfor har forskere et etisk medansvar for at sikre den korrekte brug af deres teorier og metoder DOGMATIK / RELIGIØSITET Dogmatik er troslæren om dogmer, der hævdes kritikløst og uden bevis Det står i skærende kontrast til videnskabelighed, som netop er baseret på bevisførelse af den ene eller anden art Mange former for psykologi praktiseres dogmatisk herunder visse konsulenters udlægninger af anerkendende udforskning og positiv psykologi Hvis positiv psykologi udøves som en religion eller filosofi, bevæger man sig væk fra det videnskabelige grundlag Martin Seligman kalder det blinded by ideology Både misbrugen af positiv psykologis brand og dele af kritikken bærer præg af dogmatik 7

8 MISFORSTÅET FORM FOR ANERKENDELSE Diagnoser kan virke stigmatiserende Derfor nægter visse fagpersoner at anerkende diagnoser Visse kommuner vil således ikke teste børn for ordblindhed For mig lyder det som en misforstået form for anerkendende tilgang Positiv psykologi benægter ikke eksistensen af andre forskningsområder eller deres begrebsapparater herunder diagnosesystemer! FORDOMSFULDHED FORKLÆDT SOM FAGLIG SKEPSIS Når en tidligere studiekammerat og nu seniorforsker på Rigshospitalet fortæller, at hun ikke ved noget om positiv psykologi, men at hun er meget skeptisk over for det, så opfatter jeg det som problematisk og næsten forkasteligt Det er et videnskabeligt ideal at være kritisk / skeptisk Men hvis man foretager en vurdering, inden man har sat sig ind i et emne, er der tale om fordomsfuldhed og bias Det kunne ikke ligge længere væk fra de videnskabelige idealer om åbenhed og objektivitet 8

9 ANTIPATI En del af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende antipati imod Martin Seligman og involveringen med den amerikanske hær At gå efter manden i stedet for bolden kaldes ad hominem angreb Det bruges inden for jura, hvor en miskreditering af en persons troværdighed, også miskrediterer vedkommendes arbejde I akademia betragtes det som et beskidt trick Kritikken kan principielt set godt være berettiget, men den kan være svær at fortolke, hvis den er farvet af antipati og dermed ikke er uvildig MISFORSTÅET KRITIK Store dele af kritikken er baseret på banale misforståelser forårsaget af uvidenhed Eksempelvis tror mange, at: Det bare handler om at tænke positivt At man opfordres til at være happygo-lucky Man ikke kan måle lykke Positiv psykologi ikke er forskningsbaseret eller blot overfladisk psykologi Osv. 9

10 UVIDENHED Hovedparten af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende uvidenhed De fleste kritikere har ikke ulejliget sig med at læse op på forskningen Dermed bliver kritikken ofte ukvalificeret og i nogle tilfælde endda ubegavet Det er fint, at folk har en sund skepsis og er kritiske, men det ville klæde dem, hvis de ulejligede sig med sætte sig ind i feltet, før de udtaler sig om det En charlatan er en person, der udgiver sig for at være kyndig eller dygtig på et område, uden at have forstand på det Der skal ikke særligt meget til for at blive udnævnt som ekspert i medierne Personer uden uddannelse, træning og erfaringer i psykologi og herunder positiv psykologi udtaler sig medierne som eksperter på emnet Det er det, man kalder charlataner Det er useriøst grænsende til uredeligt CARLATANER 10

11 ANDRE DAGSORDENER I SPIL Positiv psykologi bliver muligvis brugt som Prügelknabe i andre sagers tjeneste En del af kritikken bærer præg af at komme udefra Flere af kritikerne har deres egne dagsordener, som bliver forsøgt profileret Eksempelvis sidder Rasmus Willig som sociolog på RUC og lever af at kritiserer andre Ordet kritik forekommer 79 gange på hans hjemmeside Han kritiserer bl.a. ledere for at være fascister I den forbindelse kritiserer han også positiv psykologi og positiv tænkning STRÅMANDSARGUMENTATION En del af kritikerne benytter sig af stråmandsargumentation Dvs. de misrepræsenterer modparten f.eks. ved at opstille et skræmmebillede - og argumenterer imod det Eksempelvis nævner Rasmus Willig positiv psykologi og positiv tænkning i samme sætning, hvorefter han kritiserer positiv tænkning 11

12 TVANG / UNDERTRYKKELSE Positiv psykologi kritiseres for tvang / undertrykkelse og for at blive brugt som et disciplineringsmiddel: Positivitetskrav: positivitetstyrrani; positivitetsfacisme; skal se positivt på tingene; skal se udfordringer i stedet for problemer; skal tale om vanskelige problemstillinger på en positiv måde; må ikke være kritisk; smilepligt; tvangslykke; rygklapperkultur; ønsker ikke modstand Meningsundertrykkelse: man må ikke sige sin mening; udsletter ytringsfriheden; forbudt at tale om fejl og mangler; tager faglighed ud af diskussioner; stempler medarbejdere som brokkehoveder; går glip af værdifuld input TVANG / UNDERTRYKKELSE Sløring af problemer: fejer problemerne ind under gulvtæppet; risikerer at undertrykke reelle problemer Det er ganske sikkert rigtigt, at visse danske arbejdspladser kan beskrives på den måde Der er dog ikke nogen af kritikpunkterne, der umiddelbart har noget med positiv psykologi at gøre 12

13 UDOKUMENTERET KRITIK Store dele af kritikken af positiv psykologi er ganske og aldeles udokumenteret Den er baseret på påstande og enkeltstående cases Derfor kan den godt være korrekt Det er bare virkelig dårligt undersøgt på nuværende tidspunkt UNUANCERET KRITIK Noget af kritikken er meget generaliserende Førsteårsstuderende på universitetet lærer, at man ikke kan generalisere ud fra enkeltstående caseeksempler Alligevel generaliserer nogle ud fra enkelstående cases til hele positiv psykologi som fagområde Tingene stilles meget skarpt op / sættes på spidsen Nuancerne mangler helt 13

14 UREDELIG KRITIK Martin Seligman og positiv psykologi kritiseres voldsomt af Barbara Ehrenreich i bogen Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World I forbindelse med skrivning af bogen var de i mailkorrespondance med hinanden Martin Seligman fremsendte en lang række undersøgelser De undersøgelser, som modsiger Barbara Ehrenreich budskab, har hun undladt at nævne Var hun forsker, ville det blive betragtet som videnskabelig uredelighed For Barbara Ehrenreichs kritik se eventuelt: UKONSTRUKTIV KRITIK Stort set al kritikken af positiv psykologi (som jeg har hørt og læst) er ukonstruktiv Dvs. den udpeger fejl og mangler, men kommer ikke med løsningsforslag Det er gratis for kritikerne at pege fingre af problemerne eller de påståede problemer Hør f.eks. Rasmus Willigs kritik: 4043/ak-24syv

15 OPSUMMERING Selvfølgelig kan positiv psykologi blive misbrugt, ligesom det er tilfældet med alt andet. Det er misbrug, hvis man tvinger folk til at være glade, for folk bliver syge af at være uautentiske. Hvis man får at vide, at her brokker vi os ikke, her ser vi kun på muligheder, vil det endvidere være fordummende, fordi vi ikke længere vil kunne lære af vore fejl. Til gengæld er det vigtigt at brokke sig på måder, så folk kan holde ud at lytte til en, og så de, der eventuelt kritiseres, får mulighed for at forholde sig til kritikken uden at tabe ansigt, for ellers vil de forsøge at ignorere kritikken, hvor vigtig den end måtte være. KNOOP, KRISTLIGT DAGBLAD, 9. MARTS

16 Kritikken af positiv psykologi bærer præg af uvidenhed, misforståelser, fordomme og manglende nuancer mv. FORPLUMRET OG FORDUMMENDE Derfor virker: Debatten forplumret og uoverskuelig Kritikken umiddelbart mere fordummende end oplysende Desværre! Det er rigtig ærgerligt, for det er nu, vi får sendetid i medierne FJENDEN Hvis jeg skulle udpege, hvad vi er oppe imod, vil jeg sige noget i retning af: Uvidenhed og charlataner Sammenblandinger, misforståelser og forkert adressat Manglende nuancer, generaliseringer og stråmandsargumentation Dogmatik, fordomsfuldhed og manglende dokumentation Antipati og andre interesser Uredelighed og ukonstruktiv kritik Begrebstyveri og misbrug Hertil kommer alle de reelle problemer med positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Dvs. der er reelle problemer, og så er der alt det her crap 16

17 DISKUSSION AF KRITIKKERNE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM KRITIKKERNE? HVAD HAR DU TÆNKT DIG AT GØRE VED DET? KRITIK SOM TIDLIGERE RAMTE PLET 17

18 REEL, MEN NU OUTDATED KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Martin Seligman (og Mihály Csíkszentmihályi?) var sene til at anerkende humanistisk psykologis bidrag Tredelingen af positiv psykologi (i positive følelser, engagement og mening) overså relationers betydning VIA-styrketesten var ikke valideret i tidsskriftsartikler, før den blev brugt i andre undersøgelser, hvilket normalt ikke er tilladt. Den var båret frem på nu afdøde Chris Petersons ry Religiøsitet korrelerer kun positivt med lykke i Nordamerika ikke i Nordeuropa Osv. EGOISME VERSUS RELATIONER Positiv psykologi blevet kritiseret for at fremme egoisme Positiv psykologi handler ifølge kritikere om den enkeltes lykke at man er sin egen lykkes smed Kritikken stemmer ikke overens med forskningen om, at positive relationer er trumfkortet i forhold til trivsel Positiv psykologi har fra starten af fokuseret på meningsfulde bidrag til positive fællesskaber Det tog dog nogle år, før positive relationer blev defineret som én af søjlerne i positiv psykologi I den forstand kan kritikken hævdes at have været delvist korrekt for 5-10 år siden 18

19 KRITIK SOM RAMMER PLET INDIVIDUALISERING Megen amerikansk psykologisk forskning fokuserer på individer og kaldes derfor individualpsykologi Det gælder også megen af forskningen i positiv psykologi Ved at fokusere på individer kan man overse betydningen af sociale betingelser I så fald risikerer man at individualisere forhold som reelt er sociale Det ses f.eks. inden for stressområdet, hvor enkeltpersoner sendes i behandling, selv om problemerne måske skyldes dårlige psykosociale arbejdsvilkår 19

20 INDIVIDUALISERING Positiv psykologi kritiseres for, at folk oplever at blive gjort (delvist) ansvarlige for deres egen lykke og ulykke Det kan være hårdt for de ulykkelige Jeg mener, at man først kan drages til ansvar, når man er blevet bekendt med, at man kan udvikle kontrol/indflydelse ENDIMENSIONALT / DUALISTISK TÆNKNING Inden for psykologi generelt skelner man mellem positive og negative følelser (kaldet valens) Alle følelser er i udgangspunktet funktionelle; men nogle er ubehagelige og andre er behagelige at opleve Derfor kommenterer nogle forskere i følelser på det uheldige i sprogbrugen Positiv psykologi kritiseres for at være en Apartheid-psykologi med et endimensionelt perspektiv, der reducerer forhold til positive og negative kategorier Selv om betegnelsen positiv psykologi ikke indebærer, at traditionel psykologi er negativ psykologi, så minder det unægtelig om dualistisk tænkning Det kan i hvert fald meget nemt blive opfattet på den måde 20

21 NORMATIV Inden for videnskab skelner man mellem er og bør Videnskab kan sige noget om, hvordan forhold er Politik, etik, filosofi osv. kan sige noget om, hvordan forhold bør være Positiv psykologi kan kritiseres for at være normativ dvs. at udtale sig om, hvordan folk bør leve deres liv Martin Seligman forsøger igen og igen at sige, at positiv psykologi kun skal være deskriptiv Andre forskere mener, at det er okay at være normativ Positiv psykologi kan derfor nemt og delvist med rette - blive opfattet som normativ ASKING FOR TROUBLE Vi har selv 'bedt' om en del af kritikken: Positiv. Ved at kalde fagområdet for positiv psykologi, lagde Martin Seligman op til misforståelser, idet mange mennesker tænker dualistisk Grave grøfter. Ved ikke at anerkende andres bidrag lagde man tidligere op til fortsat skyttegravskrig inden for psykologi Normativ. Når visse forskere tillader sig at være normative, risikerer de at undergrave deres egen autoritet og lægge sig ud med andre, der synes noget andet Filosofi. Når positiv psykologi af og til omtales som en filosofi, bevæger man sig væk fra det forskningsbaserede grundlag 21

22 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi er til dels gammel vin på nye flasker Den eksperimentelle forskning i positive interventioner er baseret på den medicinske model, som er dybt problematisk Der mangler megen forskning Der mangler gentagelser af en lang række studier f.eks. omkring brugen af styrker PERMA-teorien er dårligt dokumenteret og båret frem på Martin Seligmans ry Forskerne har været meget uklare omkring negativitets betydning REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Sprogbrugen i positiv psykologi er meget amerikansk og religiøs f.eks. tre velsignelser, transcendens, at have et kald osv. Debatten internt i positiv psykologi især i USA har været præget af en dyne af politisk korrekthed, som til tider har kvalt intern kritik Sex som positiv intervention er tabuiseret inden for positiv psykologi især i USA Chris Peterson ville ikke reviewe Todd Kashdan og Robert Biswas-Dieners artikel om styrker som dynamiske De originale instruktioner til positive interventioner er meget svært tilgængelige 22

23 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Master of Applied Positive Psychology er ikke særlig applied Marty har ligesom en gruppe af venner (en slags ingroup), hvis forskning han fremhæver Nogle forskere i USA bliver ikke inviteret som keynote speakers på IPPA-konferencen IPPA er regeret af forskere, der skal anerkende praktikere og ikke omvendt Praktikere er dårlige til at forstå forskning jf. artikel i DJØFbladet Begejstrede praktikere løber med en halv vind Positiv psykologi er en ubeskyttet titel og kan derfor bruges af alle om hvad som helst REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi bliver kapret uden at brandet bliver forsvaret Halvstuderede røvere udtaler sig om positiv psykologi i medierne jf. artikel i DJØF-bladet I Danmark har vi været for dårlige til at svare på kritikken 23

24 MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Positiv psykologi kritiseres for at være blottet for ethvert magtperspektiv Ifølge Rasmus Willig stiller man ikke spørgsmål såsom: Hvem drager nytte af, at medarbejdere skal forholde sig positivt, og hvem nyder godt af den kritiske stilhed? Magten forsøges bevidst eller ubevidst skjult i relationer. Magten bliver usynlig. Man vil ikke erkende, at magt er på spil. Det er korrekt, at megen psykologisk forskning ikke fokuserer på magt herunder positiv psykologisk forskning MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Spørgsmålet er i første omgang politisk altså om man bør gøre det I anden omgang kan man diskutere, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det muligvis at teorierne og metoderne nemmere kan misbruges I så fald pådrager forskerne sig et medansvar 24

25 DYGTIGE KRITIKERE Der findes kritikere, som har ulejliget sig med at sætte sig ind i forskningen, før de fremsætter deres kritik eksempelvis: Todd Kashdan, Associate Professor og Senior Scientist ved George Mason University, er en meget hård kritiker af mainstream positiv psykologi (måske lidt biased af sine følelsesmæssige præferencer, men med mange rammende kritikker) Robert Biswas-Diener, Dr., er også en nuanceret kritiker af positiv psykologi. Han underviser af og til i Danmark TODD KASHDAN REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Forskere har meget stor mulighed for at bestemme resultatet på forhånd ved hjælp af forsøgsdesignet. Resultaterne fra eksperimenter kan f.eks. gættes ud fra forskernes teoretiske loyalitet Seligman kritiserede selv eksperimentelle studier i artiklen The Effectiveness of Psychotherapy: The Consumer Reports Study fra 1995 Spørgsmålet er ikke, om forskerne snyder eller ej. Spørgsmålene er snarere, hvor meget de snyder (f.eks. datamassage), og om det bliver betragtet som snyd 25

26 REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Over 90% af al psykologisk forskning er efter sigende udført på forsøgspersoner fra vestlige, industrialiserede lande. Befolkningen i Vesten udgør ca. 12% af verdens befolkning. Ca. 90% af forsøgspersonerne er efter sigende 1. års studerende på amerikanske universiteter! Visse metoder er svære at undersøge. Det er ikke det samme som, at metoderne ikke er virkningsfulde Negative fund er svære at få publiceret Hovedparten af den psykologiske forskning fokuserer på enkeltpersoner kaldet individualpsykologi Megen psykologisk forskning er gennemsnitsberegninger kaldet psychology of the average REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Mange forskningsmetoder er så avancerede, at det bliver uigennemsigtigt for almindelige mennesker, hvordan resultaterne skal fortolkes Forskerne er hverken enige om, hvordan man skal forske, eller hvordan man skal udlægge forskningsresultaterne. Resultater kan fortolkes på mange måder, og det er tydeligt at se, hvem der har sponsoreret undersøgelserne Mange forskere angiver ikke, hvordan deres forskning kan anvendes i praksis 26

27 KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? 27

28 DISKUSSION AF BEGRÆNSNINGER VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED POSITIV PSYKOLOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED ANVENDT POSITIV PSYKO- LOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED DEN HER PERSPEKTIVER, NÅR ANDRE SIGER, DE BRUGER DEM? HVAD NU? 28

29 FORSLAG Forslagene er baseret på mine holdninger, som I naturligvis ikke behøver at dele: Begrebstyveri. Insister på, at positiv psykologi er forskningsbaseret, og ellers er der ikke tale om positiv psykologi. Undlad derfor at omtale positiv psykologi som en filosofi Kritisk forbrug af videnskab. Undgå at løbe med en halv vind. Mange forsøg mangler gentagelser Debatten. Engager jer i debatten ideelt set burde I få ECTS-point for at skrive kronikker, starte LinkedIn-diskussioner, svare på blogindlæg osv. Kritik. Lyt til kritikken. Der er gode pointer imellem FORSLAG Undervis markedet. Det er vores opgave at undervise markedet i at skelne skæg fra snot jf. Videncenter for Professionel Personvurdering, artiklen Køb af coaching, indlæg om Executive coaching Koncepter og værktøjer. Oversæt eller udvikl gerne koncepter og værktøjer, som er baseret på positiv psykologi; men sørg for, at de ikke bliver misbrugt Organisering. Lad os organisere os og koordinere vores indsats f.eks. i en alumnigruppe eller en Positiv Psykologi-forening med medlemmer og associerede medlemmer Etiske retningslinjer. Vi kan overveje at formulere nogle enkle etiske retningslinjer ligesom Dansk Management Råd, diverse coachingorganisationer osv. 29

30 DISKUSSION AF FORSLAG VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM FORSLAGENE? HVAD VIL DU COMMITTE DIG TIL? AFRUNDING 30

31 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 31

32 ARTIKLER Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Forskning stærkt efterspurgt i praksis. København: Center for Positiv Psykologi. BUSINESS CASES Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Kompetencer forgår, styrker består: case interview med SKAT om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrkebaseret salgsledelse kan ses på resultaterne: case interview med Biogen Idec om styrkebaseret salgsledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrketræning som ledelsesredskab: case interview med Åkanden om styrkebaseret ledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrker som kompas for unges valg af uddannelse: case interview med Midtbyklubben Århus om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. 32

33 NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), VIDEOER Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lavendt, Ebbe (2012). Examples of effective factors, long version. YouTube. Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, 33

34 RADIO Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. Willig, Rasmus; Lavendt, Ebbe; Fredensborg, René; & Imad, Fanan (9. august 2012). Har du ja-hatten på? Radio 24syv: AK 24syv. KURSER OG UDDANNELSER Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, Kurser og foredrag, Andre gi_portalen 34

35 TAK FOR I DAG! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 35

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere