KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI"

Transkript

1 KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan ideelt set få fagområdet til at udvikle sig Jeg værdsætter derfor, at andre aktivt forholder sig til og kritiserer positiv psykologi Det viser, at emnet bliver taget seriøst Desværre er store dele af kritikken på nuværende tidspunkt af ringe kvalitet og dermed svær at tage ved lære af Desuden overses mange af de forhold, som rent faktisk er kritisable 1

2 FORSKELLIGE TYPER KRITIK Man kan skelne imellem: 1. Kritik som rammer ved siden af f.eks. at positiv psykologi skulle handle om bare at tænke positivt 2. Kritik som tidligere ramte plet, men som der nu er rettet op på f.eks. den manglende anerkendelse af den humanistiske psykologis store bidrag 3. Kritik som rammer plet f.eks. at karakterstyrker er mere dynamiske end VIA-testen lægger op til KRITIK SOM RAMMER VED SIDEN AF 2

3 Positiv psykologi blandes sammen med: Positiv tænkning, som er en religiøs filosofi skabt af præsten Norman Vincent Peale og beskrevet i bogen The Power of Positive Thinking Positivisme, som er en videnskabsfilosofisk position, hvor det hævdes, at man kun kan erkende sansedata (erkendelsesteoretisk realistisk), men at man ikke kan vide, hvordan det forholder sig til en ydre verden (ontologisk antirealistisk) Anerkendende udforskning, som er en organisationsudviklingstilgang skabt af David Cooperrider, der handler om at undersøge forhold på en værdsættende måde Mv. SAMMEN- BLANDINGER POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 3

4 POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du bliver fysisk truet Hvis du risikerer at blive snydt Hvis der er noget galt Fordelagtig tilstande og træk Stress Lettere dårligt humør Negative følelser Kommentar Det indsnævrer dit tanke- og handlerepertoire og sender blod til musklerne mv. Det gør dig mere opmærksom Vores opmærksomhed fanges af det negative (kaldet negativity bias) Analysearbejde Negative føleler Negative følelser gør det nemmere at koncentrere sig. Hjernescanninger viser, at analysearbejde indebærer et negativt følelsesmæssigt mode POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du lider et tab Fordelagtig tilstande og træk Ked af det Hvis du bliver Vrede krænket Hvis du læser jura Pessimisme Hvis du læser til eksamen Hvis du skal vurdere risici Pessimisme Pessimisme Kommentar Tab gør 2-3 gange mere ondt, end gevinster gør godt. Derfor er mange mennesker ikke specielt risikovillige Det lægger op til, at man forsvarer sig selv Det drejer sig sandsynligvis om evnen til at kunne forudsige worst case scenarier, før de opstår Det gælder kun amerikanere af asiatisk herkomst Optimister har en tilbøjelighed til at undervurdere risici 4

5 ANERKENDENDE UDFORSKNING POSITIV PSYKOLOGI Anerkendende udforskning (AI) er delvist overlappende med positiv psykologi; men også kun delvist AI er udviklet af David Cooperrider i forbindelse med hans ph.d.-projekt og er dermed forskningsbaseret i udgangspunktet David underviser på MAPP i Philadelphia Tilgangen har vundet stor udbredelse i praksis, men forskningen har ikke kunnet følge med Store dele af det, der i dag kaldes AI, er endnu udokumenteret Da positiv psykologi er defineret ved at være forskningsbaseret, er det således kun en del af AI, der overlapper og kan betegnes positiv psykologi BEGREBSFORVIRRING Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Indhold / definition Empirisk forskning i trivsel og optimale menneskelige præstationer; sundhed og udvikling mv. Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis At kalde arbejde for positiv psykologi - selv om Wannabes / det ikke er forskningsbaseret - typisk pga. en begrebstyveri mere eller mindre positiv teoretisk orientering Andre Positiv tænkning, anden selvhjælp, diverse managementment-tilgange Hvis man kritiserer det ene, men kalder det det andet, virker det som om, at man ikke har sat sig ordentligt ind emnet 5

6 KRITIKKEN RAMMER DE FORKERTE Kritikken af positiv psykologi rammer de forkerte Meget af kritikken handler ikke om forskning, men om praksis I så fald bør kritikken adresseres til anvendt positiv psykologi Meget af kritikken handler ikke engang om misbrug af forskningen i praksis, men snarere om misbrug af brandet positiv psykologi Dvs. kritikken går primært på arbejde, som kaldes positiv psykologi uden at være baseret på forskningen Kritik af positiv psykologi på det grundlag svarer til at kritisere den originale producent for en piratkopis dårlige kvalitet I så fald bør kritikken adresseres til piratkopisterne BEGREBSTYVERI Populære begreber bliver ofte stjålet f.eks. begrebet coaching som i dag bruges om alt og ingenting Positiv psykologi er ikke et registreret varemærke og kan derfor bruges frit af enhver Hvis vi skal undgå en udvanding af begrebet og dermed værdien af jeres uddannelse kan det være en idé at kæmpe for at beholde definitionsretten Man kan eksempelvis stå fast på, at positiv psykologi er forskningsbaseret og ellers er der ikke tale om positiv psykologi 6

7 MISBRUG Alle teorier og metoder kan misbruges Det er ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis er noget galt med teorierne og metoderne Det er primært brugeren, der har ansvaret for (mis-)brugen af teorierne og metoderne F.eks. er konsulenter i årevis blevet kritiseret for at levere anerkende udforskning på en ikke-anerkendende måde Nogle teorier og metoder er dog nemmere at misbruge end andre f.eks. Niels Bohrs arbejde, som blev brugt til at bygge den første atombombe Derfor har forskere et etisk medansvar for at sikre den korrekte brug af deres teorier og metoder DOGMATIK / RELIGIØSITET Dogmatik er troslæren om dogmer, der hævdes kritikløst og uden bevis Det står i skærende kontrast til videnskabelighed, som netop er baseret på bevisførelse af den ene eller anden art Mange former for psykologi praktiseres dogmatisk herunder visse konsulenters udlægninger af anerkendende udforskning og positiv psykologi Hvis positiv psykologi udøves som en religion eller filosofi, bevæger man sig væk fra det videnskabelige grundlag Martin Seligman kalder det blinded by ideology Både misbrugen af positiv psykologis brand og dele af kritikken bærer præg af dogmatik 7

8 MISFORSTÅET FORM FOR ANERKENDELSE Diagnoser kan virke stigmatiserende Derfor nægter visse fagpersoner at anerkende diagnoser Visse kommuner vil således ikke teste børn for ordblindhed For mig lyder det som en misforstået form for anerkendende tilgang Positiv psykologi benægter ikke eksistensen af andre forskningsområder eller deres begrebsapparater herunder diagnosesystemer! FORDOMSFULDHED FORKLÆDT SOM FAGLIG SKEPSIS Når en tidligere studiekammerat og nu seniorforsker på Rigshospitalet fortæller, at hun ikke ved noget om positiv psykologi, men at hun er meget skeptisk over for det, så opfatter jeg det som problematisk og næsten forkasteligt Det er et videnskabeligt ideal at være kritisk / skeptisk Men hvis man foretager en vurdering, inden man har sat sig ind i et emne, er der tale om fordomsfuldhed og bias Det kunne ikke ligge længere væk fra de videnskabelige idealer om åbenhed og objektivitet 8

9 ANTIPATI En del af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende antipati imod Martin Seligman og involveringen med den amerikanske hær At gå efter manden i stedet for bolden kaldes ad hominem angreb Det bruges inden for jura, hvor en miskreditering af en persons troværdighed, også miskrediterer vedkommendes arbejde I akademia betragtes det som et beskidt trick Kritikken kan principielt set godt være berettiget, men den kan være svær at fortolke, hvis den er farvet af antipati og dermed ikke er uvildig MISFORSTÅET KRITIK Store dele af kritikken er baseret på banale misforståelser forårsaget af uvidenhed Eksempelvis tror mange, at: Det bare handler om at tænke positivt At man opfordres til at være happygo-lucky Man ikke kan måle lykke Positiv psykologi ikke er forskningsbaseret eller blot overfladisk psykologi Osv. 9

10 UVIDENHED Hovedparten af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende uvidenhed De fleste kritikere har ikke ulejliget sig med at læse op på forskningen Dermed bliver kritikken ofte ukvalificeret og i nogle tilfælde endda ubegavet Det er fint, at folk har en sund skepsis og er kritiske, men det ville klæde dem, hvis de ulejligede sig med sætte sig ind i feltet, før de udtaler sig om det En charlatan er en person, der udgiver sig for at være kyndig eller dygtig på et område, uden at have forstand på det Der skal ikke særligt meget til for at blive udnævnt som ekspert i medierne Personer uden uddannelse, træning og erfaringer i psykologi og herunder positiv psykologi udtaler sig medierne som eksperter på emnet Det er det, man kalder charlataner Det er useriøst grænsende til uredeligt CARLATANER 10

11 ANDRE DAGSORDENER I SPIL Positiv psykologi bliver muligvis brugt som Prügelknabe i andre sagers tjeneste En del af kritikken bærer præg af at komme udefra Flere af kritikerne har deres egne dagsordener, som bliver forsøgt profileret Eksempelvis sidder Rasmus Willig som sociolog på RUC og lever af at kritiserer andre Ordet kritik forekommer 79 gange på hans hjemmeside Han kritiserer bl.a. ledere for at være fascister I den forbindelse kritiserer han også positiv psykologi og positiv tænkning STRÅMANDSARGUMENTATION En del af kritikerne benytter sig af stråmandsargumentation Dvs. de misrepræsenterer modparten f.eks. ved at opstille et skræmmebillede - og argumenterer imod det Eksempelvis nævner Rasmus Willig positiv psykologi og positiv tænkning i samme sætning, hvorefter han kritiserer positiv tænkning 11

12 TVANG / UNDERTRYKKELSE Positiv psykologi kritiseres for tvang / undertrykkelse og for at blive brugt som et disciplineringsmiddel: Positivitetskrav: positivitetstyrrani; positivitetsfacisme; skal se positivt på tingene; skal se udfordringer i stedet for problemer; skal tale om vanskelige problemstillinger på en positiv måde; må ikke være kritisk; smilepligt; tvangslykke; rygklapperkultur; ønsker ikke modstand Meningsundertrykkelse: man må ikke sige sin mening; udsletter ytringsfriheden; forbudt at tale om fejl og mangler; tager faglighed ud af diskussioner; stempler medarbejdere som brokkehoveder; går glip af værdifuld input TVANG / UNDERTRYKKELSE Sløring af problemer: fejer problemerne ind under gulvtæppet; risikerer at undertrykke reelle problemer Det er ganske sikkert rigtigt, at visse danske arbejdspladser kan beskrives på den måde Der er dog ikke nogen af kritikpunkterne, der umiddelbart har noget med positiv psykologi at gøre 12

13 UDOKUMENTERET KRITIK Store dele af kritikken af positiv psykologi er ganske og aldeles udokumenteret Den er baseret på påstande og enkeltstående cases Derfor kan den godt være korrekt Det er bare virkelig dårligt undersøgt på nuværende tidspunkt UNUANCERET KRITIK Noget af kritikken er meget generaliserende Førsteårsstuderende på universitetet lærer, at man ikke kan generalisere ud fra enkeltstående caseeksempler Alligevel generaliserer nogle ud fra enkelstående cases til hele positiv psykologi som fagområde Tingene stilles meget skarpt op / sættes på spidsen Nuancerne mangler helt 13

14 UREDELIG KRITIK Martin Seligman og positiv psykologi kritiseres voldsomt af Barbara Ehrenreich i bogen Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World I forbindelse med skrivning af bogen var de i mailkorrespondance med hinanden Martin Seligman fremsendte en lang række undersøgelser De undersøgelser, som modsiger Barbara Ehrenreich budskab, har hun undladt at nævne Var hun forsker, ville det blive betragtet som videnskabelig uredelighed For Barbara Ehrenreichs kritik se eventuelt: UKONSTRUKTIV KRITIK Stort set al kritikken af positiv psykologi (som jeg har hørt og læst) er ukonstruktiv Dvs. den udpeger fejl og mangler, men kommer ikke med løsningsforslag Det er gratis for kritikerne at pege fingre af problemerne eller de påståede problemer Hør f.eks. Rasmus Willigs kritik: 4043/ak-24syv

15 OPSUMMERING Selvfølgelig kan positiv psykologi blive misbrugt, ligesom det er tilfældet med alt andet. Det er misbrug, hvis man tvinger folk til at være glade, for folk bliver syge af at være uautentiske. Hvis man får at vide, at her brokker vi os ikke, her ser vi kun på muligheder, vil det endvidere være fordummende, fordi vi ikke længere vil kunne lære af vore fejl. Til gengæld er det vigtigt at brokke sig på måder, så folk kan holde ud at lytte til en, og så de, der eventuelt kritiseres, får mulighed for at forholde sig til kritikken uden at tabe ansigt, for ellers vil de forsøge at ignorere kritikken, hvor vigtig den end måtte være. KNOOP, KRISTLIGT DAGBLAD, 9. MARTS

16 Kritikken af positiv psykologi bærer præg af uvidenhed, misforståelser, fordomme og manglende nuancer mv. FORPLUMRET OG FORDUMMENDE Derfor virker: Debatten forplumret og uoverskuelig Kritikken umiddelbart mere fordummende end oplysende Desværre! Det er rigtig ærgerligt, for det er nu, vi får sendetid i medierne FJENDEN Hvis jeg skulle udpege, hvad vi er oppe imod, vil jeg sige noget i retning af: Uvidenhed og charlataner Sammenblandinger, misforståelser og forkert adressat Manglende nuancer, generaliseringer og stråmandsargumentation Dogmatik, fordomsfuldhed og manglende dokumentation Antipati og andre interesser Uredelighed og ukonstruktiv kritik Begrebstyveri og misbrug Hertil kommer alle de reelle problemer med positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Dvs. der er reelle problemer, og så er der alt det her crap 16

17 DISKUSSION AF KRITIKKERNE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM KRITIKKERNE? HVAD HAR DU TÆNKT DIG AT GØRE VED DET? KRITIK SOM TIDLIGERE RAMTE PLET 17

18 REEL, MEN NU OUTDATED KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Martin Seligman (og Mihály Csíkszentmihályi?) var sene til at anerkende humanistisk psykologis bidrag Tredelingen af positiv psykologi (i positive følelser, engagement og mening) overså relationers betydning VIA-styrketesten var ikke valideret i tidsskriftsartikler, før den blev brugt i andre undersøgelser, hvilket normalt ikke er tilladt. Den var båret frem på nu afdøde Chris Petersons ry Religiøsitet korrelerer kun positivt med lykke i Nordamerika ikke i Nordeuropa Osv. EGOISME VERSUS RELATIONER Positiv psykologi blevet kritiseret for at fremme egoisme Positiv psykologi handler ifølge kritikere om den enkeltes lykke at man er sin egen lykkes smed Kritikken stemmer ikke overens med forskningen om, at positive relationer er trumfkortet i forhold til trivsel Positiv psykologi har fra starten af fokuseret på meningsfulde bidrag til positive fællesskaber Det tog dog nogle år, før positive relationer blev defineret som én af søjlerne i positiv psykologi I den forstand kan kritikken hævdes at have været delvist korrekt for 5-10 år siden 18

19 KRITIK SOM RAMMER PLET INDIVIDUALISERING Megen amerikansk psykologisk forskning fokuserer på individer og kaldes derfor individualpsykologi Det gælder også megen af forskningen i positiv psykologi Ved at fokusere på individer kan man overse betydningen af sociale betingelser I så fald risikerer man at individualisere forhold som reelt er sociale Det ses f.eks. inden for stressområdet, hvor enkeltpersoner sendes i behandling, selv om problemerne måske skyldes dårlige psykosociale arbejdsvilkår 19

20 INDIVIDUALISERING Positiv psykologi kritiseres for, at folk oplever at blive gjort (delvist) ansvarlige for deres egen lykke og ulykke Det kan være hårdt for de ulykkelige Jeg mener, at man først kan drages til ansvar, når man er blevet bekendt med, at man kan udvikle kontrol/indflydelse ENDIMENSIONALT / DUALISTISK TÆNKNING Inden for psykologi generelt skelner man mellem positive og negative følelser (kaldet valens) Alle følelser er i udgangspunktet funktionelle; men nogle er ubehagelige og andre er behagelige at opleve Derfor kommenterer nogle forskere i følelser på det uheldige i sprogbrugen Positiv psykologi kritiseres for at være en Apartheid-psykologi med et endimensionelt perspektiv, der reducerer forhold til positive og negative kategorier Selv om betegnelsen positiv psykologi ikke indebærer, at traditionel psykologi er negativ psykologi, så minder det unægtelig om dualistisk tænkning Det kan i hvert fald meget nemt blive opfattet på den måde 20

21 NORMATIV Inden for videnskab skelner man mellem er og bør Videnskab kan sige noget om, hvordan forhold er Politik, etik, filosofi osv. kan sige noget om, hvordan forhold bør være Positiv psykologi kan kritiseres for at være normativ dvs. at udtale sig om, hvordan folk bør leve deres liv Martin Seligman forsøger igen og igen at sige, at positiv psykologi kun skal være deskriptiv Andre forskere mener, at det er okay at være normativ Positiv psykologi kan derfor nemt og delvist med rette - blive opfattet som normativ ASKING FOR TROUBLE Vi har selv 'bedt' om en del af kritikken: Positiv. Ved at kalde fagområdet for positiv psykologi, lagde Martin Seligman op til misforståelser, idet mange mennesker tænker dualistisk Grave grøfter. Ved ikke at anerkende andres bidrag lagde man tidligere op til fortsat skyttegravskrig inden for psykologi Normativ. Når visse forskere tillader sig at være normative, risikerer de at undergrave deres egen autoritet og lægge sig ud med andre, der synes noget andet Filosofi. Når positiv psykologi af og til omtales som en filosofi, bevæger man sig væk fra det forskningsbaserede grundlag 21

22 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi er til dels gammel vin på nye flasker Den eksperimentelle forskning i positive interventioner er baseret på den medicinske model, som er dybt problematisk Der mangler megen forskning Der mangler gentagelser af en lang række studier f.eks. omkring brugen af styrker PERMA-teorien er dårligt dokumenteret og båret frem på Martin Seligmans ry Forskerne har været meget uklare omkring negativitets betydning REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Sprogbrugen i positiv psykologi er meget amerikansk og religiøs f.eks. tre velsignelser, transcendens, at have et kald osv. Debatten internt i positiv psykologi især i USA har været præget af en dyne af politisk korrekthed, som til tider har kvalt intern kritik Sex som positiv intervention er tabuiseret inden for positiv psykologi især i USA Chris Peterson ville ikke reviewe Todd Kashdan og Robert Biswas-Dieners artikel om styrker som dynamiske De originale instruktioner til positive interventioner er meget svært tilgængelige 22

23 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Master of Applied Positive Psychology er ikke særlig applied Marty har ligesom en gruppe af venner (en slags ingroup), hvis forskning han fremhæver Nogle forskere i USA bliver ikke inviteret som keynote speakers på IPPA-konferencen IPPA er regeret af forskere, der skal anerkende praktikere og ikke omvendt Praktikere er dårlige til at forstå forskning jf. artikel i DJØFbladet Begejstrede praktikere løber med en halv vind Positiv psykologi er en ubeskyttet titel og kan derfor bruges af alle om hvad som helst REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi bliver kapret uden at brandet bliver forsvaret Halvstuderede røvere udtaler sig om positiv psykologi i medierne jf. artikel i DJØF-bladet I Danmark har vi været for dårlige til at svare på kritikken 23

24 MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Positiv psykologi kritiseres for at være blottet for ethvert magtperspektiv Ifølge Rasmus Willig stiller man ikke spørgsmål såsom: Hvem drager nytte af, at medarbejdere skal forholde sig positivt, og hvem nyder godt af den kritiske stilhed? Magten forsøges bevidst eller ubevidst skjult i relationer. Magten bliver usynlig. Man vil ikke erkende, at magt er på spil. Det er korrekt, at megen psykologisk forskning ikke fokuserer på magt herunder positiv psykologisk forskning MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Spørgsmålet er i første omgang politisk altså om man bør gøre det I anden omgang kan man diskutere, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det muligvis at teorierne og metoderne nemmere kan misbruges I så fald pådrager forskerne sig et medansvar 24

25 DYGTIGE KRITIKERE Der findes kritikere, som har ulejliget sig med at sætte sig ind i forskningen, før de fremsætter deres kritik eksempelvis: Todd Kashdan, Associate Professor og Senior Scientist ved George Mason University, er en meget hård kritiker af mainstream positiv psykologi (måske lidt biased af sine følelsesmæssige præferencer, men med mange rammende kritikker) Robert Biswas-Diener, Dr., er også en nuanceret kritiker af positiv psykologi. Han underviser af og til i Danmark TODD KASHDAN REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Forskere har meget stor mulighed for at bestemme resultatet på forhånd ved hjælp af forsøgsdesignet. Resultaterne fra eksperimenter kan f.eks. gættes ud fra forskernes teoretiske loyalitet Seligman kritiserede selv eksperimentelle studier i artiklen The Effectiveness of Psychotherapy: The Consumer Reports Study fra 1995 Spørgsmålet er ikke, om forskerne snyder eller ej. Spørgsmålene er snarere, hvor meget de snyder (f.eks. datamassage), og om det bliver betragtet som snyd 25

26 REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Over 90% af al psykologisk forskning er efter sigende udført på forsøgspersoner fra vestlige, industrialiserede lande. Befolkningen i Vesten udgør ca. 12% af verdens befolkning. Ca. 90% af forsøgspersonerne er efter sigende 1. års studerende på amerikanske universiteter! Visse metoder er svære at undersøge. Det er ikke det samme som, at metoderne ikke er virkningsfulde Negative fund er svære at få publiceret Hovedparten af den psykologiske forskning fokuserer på enkeltpersoner kaldet individualpsykologi Megen psykologisk forskning er gennemsnitsberegninger kaldet psychology of the average REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Mange forskningsmetoder er så avancerede, at det bliver uigennemsigtigt for almindelige mennesker, hvordan resultaterne skal fortolkes Forskerne er hverken enige om, hvordan man skal forske, eller hvordan man skal udlægge forskningsresultaterne. Resultater kan fortolkes på mange måder, og det er tydeligt at se, hvem der har sponsoreret undersøgelserne Mange forskere angiver ikke, hvordan deres forskning kan anvendes i praksis 26

27 KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? 27

28 DISKUSSION AF BEGRÆNSNINGER VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED POSITIV PSYKOLOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED ANVENDT POSITIV PSYKO- LOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED DEN HER PERSPEKTIVER, NÅR ANDRE SIGER, DE BRUGER DEM? HVAD NU? 28

29 FORSLAG Forslagene er baseret på mine holdninger, som I naturligvis ikke behøver at dele: Begrebstyveri. Insister på, at positiv psykologi er forskningsbaseret, og ellers er der ikke tale om positiv psykologi. Undlad derfor at omtale positiv psykologi som en filosofi Kritisk forbrug af videnskab. Undgå at løbe med en halv vind. Mange forsøg mangler gentagelser Debatten. Engager jer i debatten ideelt set burde I få ECTS-point for at skrive kronikker, starte LinkedIn-diskussioner, svare på blogindlæg osv. Kritik. Lyt til kritikken. Der er gode pointer imellem FORSLAG Undervis markedet. Det er vores opgave at undervise markedet i at skelne skæg fra snot jf. Videncenter for Professionel Personvurdering, artiklen Køb af coaching, indlæg om Executive coaching Koncepter og værktøjer. Oversæt eller udvikl gerne koncepter og værktøjer, som er baseret på positiv psykologi; men sørg for, at de ikke bliver misbrugt Organisering. Lad os organisere os og koordinere vores indsats f.eks. i en alumnigruppe eller en Positiv Psykologi-forening med medlemmer og associerede medlemmer Etiske retningslinjer. Vi kan overveje at formulere nogle enkle etiske retningslinjer ligesom Dansk Management Råd, diverse coachingorganisationer osv. 29

30 DISKUSSION AF FORSLAG VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM FORSLAGENE? HVAD VIL DU COMMITTE DIG TIL? AFRUNDING 30

31 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 31

32 ARTIKLER Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Forskning stærkt efterspurgt i praksis. København: Center for Positiv Psykologi. BUSINESS CASES Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Kompetencer forgår, styrker består: case interview med SKAT om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrkebaseret salgsledelse kan ses på resultaterne: case interview med Biogen Idec om styrkebaseret salgsledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrketræning som ledelsesredskab: case interview med Åkanden om styrkebaseret ledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrker som kompas for unges valg af uddannelse: case interview med Midtbyklubben Århus om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. 32

33 NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), VIDEOER Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lavendt, Ebbe (2012). Examples of effective factors, long version. YouTube. Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, 33

34 RADIO Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. Willig, Rasmus; Lavendt, Ebbe; Fredensborg, René; & Imad, Fanan (9. august 2012). Har du ja-hatten på? Radio 24syv: AK 24syv. KURSER OG UDDANNELSER Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, Kurser og foredrag, Andre gi_portalen 34

35 TAK FOR I DAG! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 35

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Selvværd en styringsteknik?

Selvværd en styringsteknik? Selvværd en styringsteknik? Kirsten Marie Bovbjerg DPU Centrale spørgsmål Stress og intervention, nye ledelsesformer og grænseløst arbejde i offentlige organisationer Hvilke forestillinger om det nye arbejdsliv

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er en

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i daginstitutionerne. Min vurdering er, at det kommer

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere