KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI"

Transkript

1 KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan ideelt set få fagområdet til at udvikle sig Jeg værdsætter derfor, at andre aktivt forholder sig til og kritiserer positiv psykologi Det viser, at emnet bliver taget seriøst Desværre er store dele af kritikken på nuværende tidspunkt af ringe kvalitet og dermed svær at tage ved lære af Desuden overses mange af de forhold, som rent faktisk er kritisable 1

2 FORSKELLIGE TYPER KRITIK Man kan skelne imellem: 1. Kritik som rammer ved siden af f.eks. at positiv psykologi skulle handle om bare at tænke positivt 2. Kritik som tidligere ramte plet, men som der nu er rettet op på f.eks. den manglende anerkendelse af den humanistiske psykologis store bidrag 3. Kritik som rammer plet f.eks. at karakterstyrker er mere dynamiske end VIA-testen lægger op til KRITIK SOM RAMMER VED SIDEN AF 2

3 Positiv psykologi blandes sammen med: Positiv tænkning, som er en religiøs filosofi skabt af præsten Norman Vincent Peale og beskrevet i bogen The Power of Positive Thinking Positivisme, som er en videnskabsfilosofisk position, hvor det hævdes, at man kun kan erkende sansedata (erkendelsesteoretisk realistisk), men at man ikke kan vide, hvordan det forholder sig til en ydre verden (ontologisk antirealistisk) Anerkendende udforskning, som er en organisationsudviklingstilgang skabt af David Cooperrider, der handler om at undersøge forhold på en værdsættende måde Mv. SAMMEN- BLANDINGER POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere Visse situationer kalder på negative tilstande og/eller træk 3

4 POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du bliver fysisk truet Hvis du risikerer at blive snydt Hvis der er noget galt Fordelagtig tilstande og træk Stress Lettere dårligt humør Negative følelser Kommentar Det indsnævrer dit tanke- og handlerepertoire og sender blod til musklerne mv. Det gør dig mere opmærksom Vores opmærksomhed fanges af det negative (kaldet negativity bias) Analysearbejde Negative føleler Negative følelser gør det nemmere at koncentrere sig. Hjernescanninger viser, at analysearbejde indebærer et negativt følelsesmæssigt mode POSITIV PSYKOLOGI HANDLER IKKE OM POSITIV TÆNKNING! Situationer Hvis du lider et tab Fordelagtig tilstande og træk Ked af det Hvis du bliver Vrede krænket Hvis du læser jura Pessimisme Hvis du læser til eksamen Hvis du skal vurdere risici Pessimisme Pessimisme Kommentar Tab gør 2-3 gange mere ondt, end gevinster gør godt. Derfor er mange mennesker ikke specielt risikovillige Det lægger op til, at man forsvarer sig selv Det drejer sig sandsynligvis om evnen til at kunne forudsige worst case scenarier, før de opstår Det gælder kun amerikanere af asiatisk herkomst Optimister har en tilbøjelighed til at undervurdere risici 4

5 ANERKENDENDE UDFORSKNING POSITIV PSYKOLOGI Anerkendende udforskning (AI) er delvist overlappende med positiv psykologi; men også kun delvist AI er udviklet af David Cooperrider i forbindelse med hans ph.d.-projekt og er dermed forskningsbaseret i udgangspunktet David underviser på MAPP i Philadelphia Tilgangen har vundet stor udbredelse i praksis, men forskningen har ikke kunnet følge med Store dele af det, der i dag kaldes AI, er endnu udokumenteret Da positiv psykologi er defineret ved at være forskningsbaseret, er det således kun en del af AI, der overlapper og kan betegnes positiv psykologi BEGREBSFORVIRRING Betegnelse Positiv psykologi Anvendt positiv psykologi Indhold / definition Empirisk forskning i trivsel og optimale menneskelige præstationer; sundhed og udvikling mv. Anvendelse af den empiriske forskning fra positiv psykologi i praksis At kalde arbejde for positiv psykologi - selv om Wannabes / det ikke er forskningsbaseret - typisk pga. en begrebstyveri mere eller mindre positiv teoretisk orientering Andre Positiv tænkning, anden selvhjælp, diverse managementment-tilgange Hvis man kritiserer det ene, men kalder det det andet, virker det som om, at man ikke har sat sig ordentligt ind emnet 5

6 KRITIKKEN RAMMER DE FORKERTE Kritikken af positiv psykologi rammer de forkerte Meget af kritikken handler ikke om forskning, men om praksis I så fald bør kritikken adresseres til anvendt positiv psykologi Meget af kritikken handler ikke engang om misbrug af forskningen i praksis, men snarere om misbrug af brandet positiv psykologi Dvs. kritikken går primært på arbejde, som kaldes positiv psykologi uden at være baseret på forskningen Kritik af positiv psykologi på det grundlag svarer til at kritisere den originale producent for en piratkopis dårlige kvalitet I så fald bør kritikken adresseres til piratkopisterne BEGREBSTYVERI Populære begreber bliver ofte stjålet f.eks. begrebet coaching som i dag bruges om alt og ingenting Positiv psykologi er ikke et registreret varemærke og kan derfor bruges frit af enhver Hvis vi skal undgå en udvanding af begrebet og dermed værdien af jeres uddannelse kan det være en idé at kæmpe for at beholde definitionsretten Man kan eksempelvis stå fast på, at positiv psykologi er forskningsbaseret og ellers er der ikke tale om positiv psykologi 6

7 MISBRUG Alle teorier og metoder kan misbruges Det er ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis er noget galt med teorierne og metoderne Det er primært brugeren, der har ansvaret for (mis-)brugen af teorierne og metoderne F.eks. er konsulenter i årevis blevet kritiseret for at levere anerkende udforskning på en ikke-anerkendende måde Nogle teorier og metoder er dog nemmere at misbruge end andre f.eks. Niels Bohrs arbejde, som blev brugt til at bygge den første atombombe Derfor har forskere et etisk medansvar for at sikre den korrekte brug af deres teorier og metoder DOGMATIK / RELIGIØSITET Dogmatik er troslæren om dogmer, der hævdes kritikløst og uden bevis Det står i skærende kontrast til videnskabelighed, som netop er baseret på bevisførelse af den ene eller anden art Mange former for psykologi praktiseres dogmatisk herunder visse konsulenters udlægninger af anerkendende udforskning og positiv psykologi Hvis positiv psykologi udøves som en religion eller filosofi, bevæger man sig væk fra det videnskabelige grundlag Martin Seligman kalder det blinded by ideology Både misbrugen af positiv psykologis brand og dele af kritikken bærer præg af dogmatik 7

8 MISFORSTÅET FORM FOR ANERKENDELSE Diagnoser kan virke stigmatiserende Derfor nægter visse fagpersoner at anerkende diagnoser Visse kommuner vil således ikke teste børn for ordblindhed For mig lyder det som en misforstået form for anerkendende tilgang Positiv psykologi benægter ikke eksistensen af andre forskningsområder eller deres begrebsapparater herunder diagnosesystemer! FORDOMSFULDHED FORKLÆDT SOM FAGLIG SKEPSIS Når en tidligere studiekammerat og nu seniorforsker på Rigshospitalet fortæller, at hun ikke ved noget om positiv psykologi, men at hun er meget skeptisk over for det, så opfatter jeg det som problematisk og næsten forkasteligt Det er et videnskabeligt ideal at være kritisk / skeptisk Men hvis man foretager en vurdering, inden man har sat sig ind i et emne, er der tale om fordomsfuldhed og bias Det kunne ikke ligge længere væk fra de videnskabelige idealer om åbenhed og objektivitet 8

9 ANTIPATI En del af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende antipati imod Martin Seligman og involveringen med den amerikanske hær At gå efter manden i stedet for bolden kaldes ad hominem angreb Det bruges inden for jura, hvor en miskreditering af en persons troværdighed, også miskrediterer vedkommendes arbejde I akademia betragtes det som et beskidt trick Kritikken kan principielt set godt være berettiget, men den kan være svær at fortolke, hvis den er farvet af antipati og dermed ikke er uvildig MISFORSTÅET KRITIK Store dele af kritikken er baseret på banale misforståelser forårsaget af uvidenhed Eksempelvis tror mange, at: Det bare handler om at tænke positivt At man opfordres til at være happygo-lucky Man ikke kan måle lykke Positiv psykologi ikke er forskningsbaseret eller blot overfladisk psykologi Osv. 9

10 UVIDENHED Hovedparten af kritikken af positiv psykologi skyldes tilsyneladende uvidenhed De fleste kritikere har ikke ulejliget sig med at læse op på forskningen Dermed bliver kritikken ofte ukvalificeret og i nogle tilfælde endda ubegavet Det er fint, at folk har en sund skepsis og er kritiske, men det ville klæde dem, hvis de ulejligede sig med sætte sig ind i feltet, før de udtaler sig om det En charlatan er en person, der udgiver sig for at være kyndig eller dygtig på et område, uden at have forstand på det Der skal ikke særligt meget til for at blive udnævnt som ekspert i medierne Personer uden uddannelse, træning og erfaringer i psykologi og herunder positiv psykologi udtaler sig medierne som eksperter på emnet Det er det, man kalder charlataner Det er useriøst grænsende til uredeligt CARLATANER 10

11 ANDRE DAGSORDENER I SPIL Positiv psykologi bliver muligvis brugt som Prügelknabe i andre sagers tjeneste En del af kritikken bærer præg af at komme udefra Flere af kritikerne har deres egne dagsordener, som bliver forsøgt profileret Eksempelvis sidder Rasmus Willig som sociolog på RUC og lever af at kritiserer andre Ordet kritik forekommer 79 gange på hans hjemmeside Han kritiserer bl.a. ledere for at være fascister I den forbindelse kritiserer han også positiv psykologi og positiv tænkning STRÅMANDSARGUMENTATION En del af kritikerne benytter sig af stråmandsargumentation Dvs. de misrepræsenterer modparten f.eks. ved at opstille et skræmmebillede - og argumenterer imod det Eksempelvis nævner Rasmus Willig positiv psykologi og positiv tænkning i samme sætning, hvorefter han kritiserer positiv tænkning 11

12 TVANG / UNDERTRYKKELSE Positiv psykologi kritiseres for tvang / undertrykkelse og for at blive brugt som et disciplineringsmiddel: Positivitetskrav: positivitetstyrrani; positivitetsfacisme; skal se positivt på tingene; skal se udfordringer i stedet for problemer; skal tale om vanskelige problemstillinger på en positiv måde; må ikke være kritisk; smilepligt; tvangslykke; rygklapperkultur; ønsker ikke modstand Meningsundertrykkelse: man må ikke sige sin mening; udsletter ytringsfriheden; forbudt at tale om fejl og mangler; tager faglighed ud af diskussioner; stempler medarbejdere som brokkehoveder; går glip af værdifuld input TVANG / UNDERTRYKKELSE Sløring af problemer: fejer problemerne ind under gulvtæppet; risikerer at undertrykke reelle problemer Det er ganske sikkert rigtigt, at visse danske arbejdspladser kan beskrives på den måde Der er dog ikke nogen af kritikpunkterne, der umiddelbart har noget med positiv psykologi at gøre 12

13 UDOKUMENTERET KRITIK Store dele af kritikken af positiv psykologi er ganske og aldeles udokumenteret Den er baseret på påstande og enkeltstående cases Derfor kan den godt være korrekt Det er bare virkelig dårligt undersøgt på nuværende tidspunkt UNUANCERET KRITIK Noget af kritikken er meget generaliserende Førsteårsstuderende på universitetet lærer, at man ikke kan generalisere ud fra enkeltstående caseeksempler Alligevel generaliserer nogle ud fra enkelstående cases til hele positiv psykologi som fagområde Tingene stilles meget skarpt op / sættes på spidsen Nuancerne mangler helt 13

14 UREDELIG KRITIK Martin Seligman og positiv psykologi kritiseres voldsomt af Barbara Ehrenreich i bogen Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World I forbindelse med skrivning af bogen var de i mailkorrespondance med hinanden Martin Seligman fremsendte en lang række undersøgelser De undersøgelser, som modsiger Barbara Ehrenreich budskab, har hun undladt at nævne Var hun forsker, ville det blive betragtet som videnskabelig uredelighed For Barbara Ehrenreichs kritik se eventuelt: UKONSTRUKTIV KRITIK Stort set al kritikken af positiv psykologi (som jeg har hørt og læst) er ukonstruktiv Dvs. den udpeger fejl og mangler, men kommer ikke med løsningsforslag Det er gratis for kritikerne at pege fingre af problemerne eller de påståede problemer Hør f.eks. Rasmus Willigs kritik: 4043/ak-24syv

15 OPSUMMERING Selvfølgelig kan positiv psykologi blive misbrugt, ligesom det er tilfældet med alt andet. Det er misbrug, hvis man tvinger folk til at være glade, for folk bliver syge af at være uautentiske. Hvis man får at vide, at her brokker vi os ikke, her ser vi kun på muligheder, vil det endvidere være fordummende, fordi vi ikke længere vil kunne lære af vore fejl. Til gengæld er det vigtigt at brokke sig på måder, så folk kan holde ud at lytte til en, og så de, der eventuelt kritiseres, får mulighed for at forholde sig til kritikken uden at tabe ansigt, for ellers vil de forsøge at ignorere kritikken, hvor vigtig den end måtte være. KNOOP, KRISTLIGT DAGBLAD, 9. MARTS

16 Kritikken af positiv psykologi bærer præg af uvidenhed, misforståelser, fordomme og manglende nuancer mv. FORPLUMRET OG FORDUMMENDE Derfor virker: Debatten forplumret og uoverskuelig Kritikken umiddelbart mere fordummende end oplysende Desværre! Det er rigtig ærgerligt, for det er nu, vi får sendetid i medierne FJENDEN Hvis jeg skulle udpege, hvad vi er oppe imod, vil jeg sige noget i retning af: Uvidenhed og charlataner Sammenblandinger, misforståelser og forkert adressat Manglende nuancer, generaliseringer og stråmandsargumentation Dogmatik, fordomsfuldhed og manglende dokumentation Antipati og andre interesser Uredelighed og ukonstruktiv kritik Begrebstyveri og misbrug Hertil kommer alle de reelle problemer med positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Dvs. der er reelle problemer, og så er der alt det her crap 16

17 DISKUSSION AF KRITIKKERNE VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM KRITIKKERNE? HVAD HAR DU TÆNKT DIG AT GØRE VED DET? KRITIK SOM TIDLIGERE RAMTE PLET 17

18 REEL, MEN NU OUTDATED KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Martin Seligman (og Mihály Csíkszentmihályi?) var sene til at anerkende humanistisk psykologis bidrag Tredelingen af positiv psykologi (i positive følelser, engagement og mening) overså relationers betydning VIA-styrketesten var ikke valideret i tidsskriftsartikler, før den blev brugt i andre undersøgelser, hvilket normalt ikke er tilladt. Den var båret frem på nu afdøde Chris Petersons ry Religiøsitet korrelerer kun positivt med lykke i Nordamerika ikke i Nordeuropa Osv. EGOISME VERSUS RELATIONER Positiv psykologi blevet kritiseret for at fremme egoisme Positiv psykologi handler ifølge kritikere om den enkeltes lykke at man er sin egen lykkes smed Kritikken stemmer ikke overens med forskningen om, at positive relationer er trumfkortet i forhold til trivsel Positiv psykologi har fra starten af fokuseret på meningsfulde bidrag til positive fællesskaber Det tog dog nogle år, før positive relationer blev defineret som én af søjlerne i positiv psykologi I den forstand kan kritikken hævdes at have været delvist korrekt for 5-10 år siden 18

19 KRITIK SOM RAMMER PLET INDIVIDUALISERING Megen amerikansk psykologisk forskning fokuserer på individer og kaldes derfor individualpsykologi Det gælder også megen af forskningen i positiv psykologi Ved at fokusere på individer kan man overse betydningen af sociale betingelser I så fald risikerer man at individualisere forhold som reelt er sociale Det ses f.eks. inden for stressområdet, hvor enkeltpersoner sendes i behandling, selv om problemerne måske skyldes dårlige psykosociale arbejdsvilkår 19

20 INDIVIDUALISERING Positiv psykologi kritiseres for, at folk oplever at blive gjort (delvist) ansvarlige for deres egen lykke og ulykke Det kan være hårdt for de ulykkelige Jeg mener, at man først kan drages til ansvar, når man er blevet bekendt med, at man kan udvikle kontrol/indflydelse ENDIMENSIONALT / DUALISTISK TÆNKNING Inden for psykologi generelt skelner man mellem positive og negative følelser (kaldet valens) Alle følelser er i udgangspunktet funktionelle; men nogle er ubehagelige og andre er behagelige at opleve Derfor kommenterer nogle forskere i følelser på det uheldige i sprogbrugen Positiv psykologi kritiseres for at være en Apartheid-psykologi med et endimensionelt perspektiv, der reducerer forhold til positive og negative kategorier Selv om betegnelsen positiv psykologi ikke indebærer, at traditionel psykologi er negativ psykologi, så minder det unægtelig om dualistisk tænkning Det kan i hvert fald meget nemt blive opfattet på den måde 20

21 NORMATIV Inden for videnskab skelner man mellem er og bør Videnskab kan sige noget om, hvordan forhold er Politik, etik, filosofi osv. kan sige noget om, hvordan forhold bør være Positiv psykologi kan kritiseres for at være normativ dvs. at udtale sig om, hvordan folk bør leve deres liv Martin Seligman forsøger igen og igen at sige, at positiv psykologi kun skal være deskriptiv Andre forskere mener, at det er okay at være normativ Positiv psykologi kan derfor nemt og delvist med rette - blive opfattet som normativ ASKING FOR TROUBLE Vi har selv 'bedt' om en del af kritikken: Positiv. Ved at kalde fagområdet for positiv psykologi, lagde Martin Seligman op til misforståelser, idet mange mennesker tænker dualistisk Grave grøfter. Ved ikke at anerkende andres bidrag lagde man tidligere op til fortsat skyttegravskrig inden for psykologi Normativ. Når visse forskere tillader sig at være normative, risikerer de at undergrave deres egen autoritet og lægge sig ud med andre, der synes noget andet Filosofi. Når positiv psykologi af og til omtales som en filosofi, bevæger man sig væk fra det forskningsbaserede grundlag 21

22 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi er til dels gammel vin på nye flasker Den eksperimentelle forskning i positive interventioner er baseret på den medicinske model, som er dybt problematisk Der mangler megen forskning Der mangler gentagelser af en lang række studier f.eks. omkring brugen af styrker PERMA-teorien er dårligt dokumenteret og båret frem på Martin Seligmans ry Forskerne har været meget uklare omkring negativitets betydning REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Sprogbrugen i positiv psykologi er meget amerikansk og religiøs f.eks. tre velsignelser, transcendens, at have et kald osv. Debatten internt i positiv psykologi især i USA har været præget af en dyne af politisk korrekthed, som til tider har kvalt intern kritik Sex som positiv intervention er tabuiseret inden for positiv psykologi især i USA Chris Peterson ville ikke reviewe Todd Kashdan og Robert Biswas-Dieners artikel om styrker som dynamiske De originale instruktioner til positive interventioner er meget svært tilgængelige 22

23 REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Master of Applied Positive Psychology er ikke særlig applied Marty har ligesom en gruppe af venner (en slags ingroup), hvis forskning han fremhæver Nogle forskere i USA bliver ikke inviteret som keynote speakers på IPPA-konferencen IPPA er regeret af forskere, der skal anerkende praktikere og ikke omvendt Praktikere er dårlige til at forstå forskning jf. artikel i DJØFbladet Begejstrede praktikere løber med en halv vind Positiv psykologi er en ubeskyttet titel og kan derfor bruges af alle om hvad som helst REEL KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI Positiv psykologi bliver kapret uden at brandet bliver forsvaret Halvstuderede røvere udtaler sig om positiv psykologi i medierne jf. artikel i DJØF-bladet I Danmark har vi været for dårlige til at svare på kritikken 23

24 MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Positiv psykologi kritiseres for at være blottet for ethvert magtperspektiv Ifølge Rasmus Willig stiller man ikke spørgsmål såsom: Hvem drager nytte af, at medarbejdere skal forholde sig positivt, og hvem nyder godt af den kritiske stilhed? Magten forsøges bevidst eller ubevidst skjult i relationer. Magten bliver usynlig. Man vil ikke erkende, at magt er på spil. Det er korrekt, at megen psykologisk forskning ikke fokuserer på magt herunder positiv psykologisk forskning MANGLENDE FOKUS PÅ MAGT Spørgsmålet er i første omgang politisk altså om man bør gøre det I anden omgang kan man diskutere, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det muligvis at teorierne og metoderne nemmere kan misbruges I så fald pådrager forskerne sig et medansvar 24

25 DYGTIGE KRITIKERE Der findes kritikere, som har ulejliget sig med at sætte sig ind i forskningen, før de fremsætter deres kritik eksempelvis: Todd Kashdan, Associate Professor og Senior Scientist ved George Mason University, er en meget hård kritiker af mainstream positiv psykologi (måske lidt biased af sine følelsesmæssige præferencer, men med mange rammende kritikker) Robert Biswas-Diener, Dr., er også en nuanceret kritiker af positiv psykologi. Han underviser af og til i Danmark TODD KASHDAN REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Forskere har meget stor mulighed for at bestemme resultatet på forhånd ved hjælp af forsøgsdesignet. Resultaterne fra eksperimenter kan f.eks. gættes ud fra forskernes teoretiske loyalitet Seligman kritiserede selv eksperimentelle studier i artiklen The Effectiveness of Psychotherapy: The Consumer Reports Study fra 1995 Spørgsmålet er ikke, om forskerne snyder eller ej. Spørgsmålene er snarere, hvor meget de snyder (f.eks. datamassage), og om det bliver betragtet som snyd 25

26 REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Over 90% af al psykologisk forskning er efter sigende udført på forsøgspersoner fra vestlige, industrialiserede lande. Befolkningen i Vesten udgør ca. 12% af verdens befolkning. Ca. 90% af forsøgspersonerne er efter sigende 1. års studerende på amerikanske universiteter! Visse metoder er svære at undersøge. Det er ikke det samme som, at metoderne ikke er virkningsfulde Negative fund er svære at få publiceret Hovedparten af den psykologiske forskning fokuserer på enkeltpersoner kaldet individualpsykologi Megen psykologisk forskning er gennemsnitsberegninger kaldet psychology of the average REEL KRITIK AF PSYKOLOGISK FORSKNING GENERELT Mange forskningsmetoder er så avancerede, at det bliver uigennemsigtigt for almindelige mennesker, hvordan resultaterne skal fortolkes Forskerne er hverken enige om, hvordan man skal forske, eller hvordan man skal udlægge forskningsresultaterne. Resultater kan fortolkes på mange måder, og det er tydeligt at se, hvem der har sponsoreret undersøgelserne Mange forskere angiver ikke, hvordan deres forskning kan anvendes i praksis 26

27 KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? KAN DU STOLE PÅ FORSKERE? 27

28 DISKUSSION AF BEGRÆNSNINGER VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED POSITIV PSYKOLOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED ANVENDT POSITIV PSYKO- LOGI? HVAD ER BEGRÆNSNINGERNE VED DEN HER PERSPEKTIVER, NÅR ANDRE SIGER, DE BRUGER DEM? HVAD NU? 28

29 FORSLAG Forslagene er baseret på mine holdninger, som I naturligvis ikke behøver at dele: Begrebstyveri. Insister på, at positiv psykologi er forskningsbaseret, og ellers er der ikke tale om positiv psykologi. Undlad derfor at omtale positiv psykologi som en filosofi Kritisk forbrug af videnskab. Undgå at løbe med en halv vind. Mange forsøg mangler gentagelser Debatten. Engager jer i debatten ideelt set burde I få ECTS-point for at skrive kronikker, starte LinkedIn-diskussioner, svare på blogindlæg osv. Kritik. Lyt til kritikken. Der er gode pointer imellem FORSLAG Undervis markedet. Det er vores opgave at undervise markedet i at skelne skæg fra snot jf. Videncenter for Professionel Personvurdering, artiklen Køb af coaching, indlæg om Executive coaching Koncepter og værktøjer. Oversæt eller udvikl gerne koncepter og værktøjer, som er baseret på positiv psykologi; men sørg for, at de ikke bliver misbrugt Organisering. Lad os organisere os og koordinere vores indsats f.eks. i en alumnigruppe eller en Positiv Psykologi-forening med medlemmer og associerede medlemmer Etiske retningslinjer. Vi kan overveje at formulere nogle enkle etiske retningslinjer ligesom Dansk Management Råd, diverse coachingorganisationer osv. 29

30 DISKUSSION AF FORSLAG VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER SPØRGSMÅLENE NEDENFOR: HVAD TÆNKER DU OM FORSLAGENE? HVAD VIL DU COMMITTE DIG TIL? AFRUNDING 30

31 HVOR KAN DU LÆRE MERE? POSITIV PSYKOLOGI PORTALEN 31

32 ARTIKLER Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Forskning stærkt efterspurgt i praksis. København: Center for Positiv Psykologi. BUSINESS CASES Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Kompetencer forgår, styrker består: case interview med SKAT om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrkebaseret salgsledelse kan ses på resultaterne: case interview med Biogen Idec om styrkebaseret salgsledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrketræning som ledelsesredskab: case interview med Åkanden om styrkebaseret ledelse. København: Center for Positiv Psykologi. Schade, Ulla; Lavendt, Ebbe; & Bab, Mads (august 2012). Styrker som kompas for unges valg af uddannelse: case interview med Midtbyklubben Århus om styrkebaseret udvikling. København: Center for Positiv Psykologi. 32

33 NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), VIDEOER Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lavendt, Ebbe (2012). Examples of effective factors, long version. YouTube. Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, 33

34 RADIO Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. Willig, Rasmus; Lavendt, Ebbe; Fredensborg, René; & Imad, Fanan (9. august 2012). Har du ja-hatten på? Radio 24syv: AK 24syv. KURSER OG UDDANNELSER Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, Kurser og foredrag, Andre gi_portalen 34

35 TAK FOR I DAG! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 35

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet

FORVENTNINGER. Materialet er skrevet, så det kan læses. Du behøver derfor ikke at læse alt det, der står på lærredet POSITIV PSYKOLOGISK COACHING - ET PH.D.-PROJEKT OM EKSPERT- COACHES INDDRAGELSE AF POSITIV PSYKOLOGISK FORSKNING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT COACHING PSYCHOLOGY UNIT INSTITUT FOR

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGISK COACHING CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Kendskab

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig

Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er en

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry Mille Themsen Duvander Netværksmøde IADK 19. september 2012 1 Appreciative Inquiry Hvad er Appreciative Inquiry tankegangen bag Fokus på styrker fremfor svagheder Sproget skaber vores

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Stå sammen og bevæg jer

Stå sammen og bevæg jer Rosenkvist Consult www,rosenkvistconsult.dk Stå sammen og bevæg jer Indledning Først vil jeg gerne anerkende Brinkmanns intention i hans opgør med tidens udviklingstvang og fremhæve nogle af de synspunkter,

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir NOTAT Policy Slam - konceptpapir Policy Slam Debatkonceptet Policy Slam gør klassisk, demokratisk debat tidssvarende og relevant, og har været en enorm succes på spillestedet Vega. Nu skal konceptet udbredes

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad.

SÅDAN AFHOLDER I. statusmøder. Samarbejde Dialog. Samhørighed. Kommunikation Fælles mål. Forståelse. Evaluering Behov. sammenbragtfamilieraad. SÅDAN AFHOLDER I statusmøder Samarbejde Dialog Samhørighed Kommunikation Fælles mål Forståelse Evaluering Behov Afholdelse af statusmøder Det er så vigtigt at sætte tid af til at gøre status, ikke mindst

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Verdensmestre i anerkendelse

Verdensmestre i anerkendelse Verdensmestre i anerkendelse Af Sidsel Boye, sib@kl.dk Københavns Kommune har sendt alle deres institutionsledere på kursus i anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed.

Læs mere