Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål"

Transkript

1 Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig som kritisk forbruger af forskning og diverse coachingtilgange Udvikle forståelse og evne til at arbejde som reflekterende praktiker inden for coaching Kunne anvende og tilpasse coaching i forhold til trivsel og optimale præstationer Dias 2 1

2 Tilgange til coaching, positiv psykologi og positiv psykologisk coaching Dias 3 Fokus på tilgange Inden for psykologi har der traditionelt været et meget stort fokus på teoretiske tilgange og deraf udledte metoder På trods af at mange tilgange har større overlap end forskelle, er det som regel forskellene, der fremhæves Mange tilhængere af bestemte tilgange mener, at netop deres tilgang er særlig favorabel Det beror på vurderinger uden nævneværdigt empirisk belæg 1. januar 2011 var der ifølge Anthony Grant kun publiceret 25 "between-subjects"-studier og heraf kun 14 randomiserede kontrollerede studier Det er næsten ingenting! Der er kun lavet 2 sammenligningsstudier dvs. studier hvor effekten af to tilgange er sammenlignet Det betyder, at vi ikke har belæg for at hævde, at én tilgang er bedre end de øvrige Dias 4 2

3 Coaching Evidensbaseret coaching Coaching psykologi Hvor kommer positiv psykologisk coaching ind i billedet? Positiv psykologisk coaching Styrkebaseret coaching Dias 5 Hvad er positiv psykologi? Positiv psykologi er videnskaben om: trivsel og optimal menneskelig funktion dvs. når vi har det godt og klarer os godt. Det er ikke en tilgang! Det er et forskningsområde Dias 6 3

4 Positiv psykologi er et paraplybegreb Positiv psykologi er et paraplybegreb for et stort forskningsområde Forskningsområdet dækker en lang række forskningsgenstande Forskningen bedrives af forskere med forskellige teoretiske baggrunde Dvs. inden for positiv psykologi-feltet anvendes mange af de traditionelle psykologiske teorier på nye data Dias 7 Eksempler på teorier brugt inden for positiv psykologi Tilgange Forskere Forskningsgenstande Humanistisk Kognitiv Mihályi Csíkszentmihályi Karen Reivich Martin E. P. Seligman Flow Resiliens Optimisme Løsningsfokuseret Anthony Grant Coaching Socialkonstruktionistisk David Cooperrider Anerkendende udforskning Dias 8 4

5 Selvreguleringsteori Deci og Ryans har udviklet en motivationsteori, som de kalder selvreguleringsteori (eng. self-determination theory, SDT) Teorien går kort fortalt ud på, at mennesker har tre grundlæggende behov: Behov for frivillighed (eng. autonomy) Behov for at du til noget (eng. competency) Behov for mellemmenneskelige forhold (relatedness) Behovet for kompetence minder lidt om det humanistiske behov for selvaktualisering Dias 9 Deci & Ryan, 2002 Anerkendende udforskning ~ positiv psykologi Anerkendende udforskning (AI) er delvist overlappende med positiv psykologi; men også kun delvist AI er udviklet af David Cooperrider i forbindelse med hans ph.d.-projekt og er dermed forskningsbaseret i udgangspunktet David underviser på Master of Applied Positive Psychology i Philadelphia AI har vundet stor udbredelse i praksis, men forskningen har ikke kunnet følge med Store dele af det, der i dag kaldes AI, er endnu udokumenteret Da positiv psykologi er defineret ved at være forskningsbaseret, er det således kun en del af AI, der overlapper og kan betegnes positiv psykologi Dias 10 5

6 Positiv psykologi og coaching deler bestræbelsen på at forbedre trivsel og præstationer via fokus på det positive Dias 11 Positiv psykologis bidrag til coaching I forbindelse med coaching kan positiv psykologi eksempelvis bidrage med: Baggrundsviden om de typiske samtaleemner i coaching Dokumenterede test og interventioner Teorier til forståelse af virkningsfulde faktorer og mekanismer Forskning i, hvad der skal til for at mennesker når deres mål Etc. Dias 12 6

7 Definitioner af positiv psykologisk coaching I litteraturen findes der en del beskrivelser af positiv psykologisk coaching, men kun ganske få definitioner af begrebet De fleste forfattere fremhæver, at positiv psykologisk coaching er forskningsbaseret Forskningen udvikler sig løbende, og coaches er derfor forpligtede til at holde sig opdateret Forskning, teorier, modeller, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi føjes til traditionelle coachingteknikker Positiv psykologi kan ikke stå alene, men må nødvendigvis suppleres af coachingteknkker for at blive til positiv psykologisk coaching Dias 13 Definition af positiv psykologisk coaching Aktivitet Udøver Metode Målgruppe Problematik Forandring Mål Sammenhæng Individuel positiv psykologisk coaching er en samtale hvor en coach via forskning, teorier, modeller, personvurderinger og/eller interventioner fra positiv psykologi og coaching intentionelt hjælper med at udforske og/eller håndtere en fokuspersons problemer og/eller udfordringer i et forsøg på at udvikle trivsel og/eller optimale præstationer fysisk, mentalt, socialt og/eller institutionelt - i en privat og/eller professional sammenhæng. Dias 14 7

8 [...] positiv psykologi-baserede teknikker kan efter behov væves ind i den fortløbende coachingproces for at tjene klientens dagsorden. Denne tilgang mangler stadig at blive undersøgt videnskabeligt, men erfaring antyder, at disse værktøjer kan oplyse coachingspørgsmål, refleksioner, undersøgelser eller opfordringer. Hver coach kan bruge sin egen bedste praksis og afgøre, hvordan disse værktøjer skal integreres i vedkommendes coachingtilgang. Kauffman, 2008 Dias 15 Typiske samtaleemner i coaching Dias 16 8

9 Typiske samtaleemner i coaching Samtale om samtalen Udredning (finde) Problemformulering Målsætning Motivation (energigivende) Forhindringsafdækning (svagheder) Indgreb (forstå) Mulighedsafdækning (finde, forstå) Beslutningstagning Færdighedstræning (forme) Dias 17 Planlægning (forme) Aftale (forankre) Implementering (forankre) Summeøvelse: Typiske samtaleemner Hvilke af de nævnte emner, har du oplevet, at der blev talt om i forbindelse med coaching? Hvilken forskning, teorier og metoder har du lært på universitetet i forhold til de forskellige samtaleemner? Hvor stort kendskab har du til forskningen inden for det område, du gerne vil coache? Hvad mangler du at lære noget om? Dias 18 9

10 Udredning og mulighedsafdækning - styrkebaseret coaching Dias 19 Styrkebaseret coaching Styrkebaseret coaching er en form for positiv psykologisk coaching, hvor der er særligt fokus på styrker både fokuspersonens og til dels også coachens Det kan med rimelighed betragtes som en tilgang Styrker vil sige tanker, følelser og handlinger, man typisk udøver ganske naturligt, men som kan variere på tværs af kontekster. De kan være moralsk værdsatte og har at gøre med noget, man behersker, er god til og har viden om, som giver lyst og energi, og som muliggør ønskede resultater. Lavendt, 2013 Dias 20 10

11 Via-karakterstyrketesten Kriterium Definition Kommentar Gyldighed Pålidelighed Normgruppe Måler den det, man tror, den måler? Måler den det samme (evt. fra gang til gang)? Hvem sammenlignes man med? Medium sammenhæng (0.39) med Diener et al. s (2010) Flourishing Scale. Medium til høj sammenhæng med livskvalitet: entusiasme (0.57), håb (0.47), taknemmelighed (0.44), nysgerrighed (0.41), evne til at elske (0.41) Testens 24 faktorer har høje interne konsistens-værdier ( ) 2 millioner besvarelser heraf ca danskere; danskere i VIAdatabasen. I den gamle testrapport var der én graf, hvor man blev sammenliget med andre. Det er uklart, hvem man blev sammenlignet med Dias 21 4F-modellen Fase Proces Finde Identificere, sætte ord på, eksemplificere Forstå Udforske, uddrage læring af tidligere erfaringer Forme Udvikle, lære nye strategier, styrketræne, planlægge Forankre Implementere, udfolde, bruge, handle Dias 22 Tilpasset fra Bab 11

12 Videoer om styrkecoaching Dias 23 Summeøvelse: Brug af styrker Hvad er dine styrker? Hvordan kan du bringe dem i spil i forbindelse med coaching? Dias 24 12

13 Den rette hylde i livet Mening / mission Styrker Drømme Værdier Dias

14 Mål Dias 27 Mål Ifølge forskning i målsætning og målopnåelse er det en fordel at arbejde med: Mål i overensstemmelse med ens egne ønsker og værdier Mål i overensstemmelse med ens øvrige mål Tilnærmelsesmål Specifikke mål Ambitiøse mål Positive forventninger til succes Specifikke handleplaner (hvis... så...) Osv. Dias 28 Sheldon,

15 Summeøvelse: Brug af forskning om mål Kommer noget af informationen om mål som en overraskelse for dig? Hvad er dine egne mål for din udvikling som coach? Hvis informationen ikke kommer som en overraskelse, og hvis du ikke har sat dig mål for din udvikling, hvad er så forklaringen på det? Hvis coaches ikke selv bruger forskningen, hvad er så sandsynligheden for, at deres fokuspersoner vil gøre det? Dias 29 Indgreb Dias 30 15

16 Positiv psykologi: [ ] står kun ved sin begyndelse med hensyn til praksis og anvendelse, og disse resultater er foreløbige og har meget behov for yderligere test. Det vil være vigtigt at skræddersy øvelsernes rækkefølge og varighed til klienternes reaktioner. Men selv om øvelserne som samlet pakke er nye, har de individuelle øvelser vist sig valide. Seligman, 2011 Dias 31 Summeøvelse: Skræddersyning Hvordan tilpasser du din måde at coache på til forskellige fokuspersoner, udfordringer, mål, kontekster osv.? Dias 32 16

17 Mangel på viden om virkningsfulde faktorer og mekanismer Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får coaching og positive interventioner til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse ting virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor Hvis vi vidste mere præcist, hvorfor coaching mv. virker, ville praktikere nemmere kunne tilpasse deres måder at arbejde på til de enkelte fokuspersoner og stadig være sikre på, at metoderne ville virke Den manglende viden betyder også, at mange af reglerne inden for coachingbranchen er udokumenterede dogmer og ikke forskningsbaserede teorier f.eks. at: Du bør stille spørgsmål frem for at give svar Bestemte spørgsmålstyper er vigtige Du ikke bør stille lukkede spørgsmål og hvorforspørgsmål Osv. Dias 33 Virkningsfulde faktorer er måske som greb på en klatrevæg Tilgange er som bestemte ruter på klatrevægge Hvis du har mange at vælge imellem, gør det coachingen nemmere Jo flere regler jo sværere bliver det at klatre Dias 34 17

18 De rigtige spørgsmål Der er mig bekendt kun publiceret ganske få coachingstudier, som sammenligner løsningsfokuserede med problemorienterede spørgsmål Der er ikke tilstrækkelig med dokumentation til at konkludere, at bestemte spørgsmålstyper er væsentlig bedre end andre Det, der sandsynligvis er vigtigere end selve spørgsmålsformuleringerne, er hvad du spørger ind til, og især hvordan du gør det Dias 35 Summeøvelse: Spørgsmålstyper Hvad har du spurgt i retning af problemer / udfordringer og/eller fremtidsdrømme, værdier mv.? Hvilke følelser har det skabt i den enkelte fokusperson? Hvordan har det påvirket coachingsessionen? Dias 36 18

19 Implementering Dias 37 Mangelfulde modeller for coaching De fleste coachingmodeller fokuserer udelukkende på samtaleemner og fremgangsmåde i selve sessionen Det er til trods for, at de fleste coaches udmærket godt ved, at den største del af forandringen finder sted imellem sessionerne Forestil dig en fodboldkamp, hvor træneren kun har en systematisk fremgangsmåde for selve træningen, men ikke for kampene Forestil dig også, at træneren ikke er til stede under kampene, men blot beder spillerne komme tilbage og fortælle, hvordan det gik Hvor professionelt og vellykket ville det være? Sådan foregår de fleste former for coaching typisk Dias 38 19

20 Anthony Grants model for selvregulering Dias 39 Richard Boyatzis model for intentionel forandring Dias 40 20

21 Summeøvelse: Hvordan vil du gribe coaching an? Har du en fremgangsmåde/model for eller blot en klar idé om - hvad der skal ske imellem sessionerne? Vil du selv være til stede imellem sessioner? Dias 41 Summeøvelse: Hvad har du lært? Dias 42 21

22 Hvor kan du lære mere? Dias 43 Positiv Psykologi Portalen Dias 44 22

23 Radio Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. Dias 45 Undervisningsmaterialer Lavendt, Ebbe (2008). Evidensbaseret coaching Samtaler baseret på den bedst tilgængelige viden. Foredrag i foredragsrækken Coaching - forskning og praksis, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Lavendt, Ebbe (juni 2010). Positive Psychology Coaching - Using Research in Coaching Practice. Workshop på 5th European Confe-rence on Positive Psychology, European Network for Positive Psy-chology. Lavendt, Ebbe (december 2010). Positive Psychology Coaching Using Research in Coaching Practice. Præsentation på the 1st International Congress of Coaching Psychology , Special Group in Coaching Psychology, The British Psychological Society. Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi coaching et ph.d.-projekt om ekspertcoaches' inddragelse af positiv psykologisk forskning. Foredrag i foredragsrækken Coaching - forskning og praksis, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Dias 46 23

24 Undervisningsmaterialer Lavendt, Ebbe (oktober 2012). Positiv psykologi i professionelt hjælpearbejde. Foredrag i foredragsrækken Positiv psykologi, Folkeuniversitetet i Odense. Dias 47 Artikler Grant, Anthony M.; Passmore, Jonathan; Cavanagh, Michael; & Parker, Helen (2010). The state of play in coaching. International Review of Industrial & Organizational Psychology, 25, Jensen, Lisbet (april 2012). PERMA: Den nye videnskabelige op-skrift på lykken. I Form, 6. Lavendt, Ebbe (2006). Kan du kende forskel på coaching og psykoterapi? [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (2009). Coaching en broget branche. Uddannelse & Udvikling, Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Lavendt, Ebbe (2010). Køb af coaching - råd og vejledning om effekt, forbrugersikkerhed og værdi for pengene [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (april 2011). Positive Psychology Coaching: An Annotated Bibliography from Scholarly and Practice-Based Literature. Center for Positiv Psykologi. Dias 48 24

25 Hjemmesider VIA-rapport, VIAStrengths Channel, =results_main Positiv Psykologi Portalen, spx Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Dias 49 Netværk og foreninger Positiv Psykologi Netværket, t.aspx Positiv Psykologi Forum, Positive Psychology Coaching Group, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), icpa Dias 50 25

26 Interview Dias 51 Temaer i en kontekstuel metamodel for coaching Et eksplicit mål Et rationale dvs. principper du arbejder ud fra En procedure dvs. en fremgangsmåde En meningsfuld relation Et samarbejde Fokuspersonens evne og parathed til at forandre sig Coachens evne og parathed til at hjælpe fokuspersonen med at skabe forandringer Dias 52 Stober & Grant,

27 Mulig opgave til gruppearbejde Hvordan skal du bearbejde artiklerne, undervisningsmaterialet og dine noter for, at de bliver brugbare i forbindelse med coaching? Hvordan kan du træne brugen af materialet? Hvornår ville du kunne gøre det? Hvor committed er du til at gøre det? Hvis du gør det, hvordan vil du i så fald evaluere og reflektere over coachingen? Dias 53 27

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI?

KAN DU KENDE FORSKEL PÅ COACHING OG PSYKOTERAPI? KAN DU KENDE FORSKEL PÅ OG? Mange former for coaching og psykoterapi minder så meget om hinanden, at det kan være svært at skelne, hvad der er hvad, når man skal vælge en professionel hjælper. Situationen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere