DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF

2 Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering det følgende år. AAU s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode skal have gennemført dimittendundersøgelsen. Opdeling på campus og uddannelsesniveau Dimittendundersøgelsen opdeles efter campus; AAU Aalborg, AAU København og AAU Esbjerg og udarbejdes på uddannelsesniveau. Der skelnes således mellem bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse (inkl. HD). For bacheloruddannelserne gælder det, at det udelukkende er bachelordimittender, der har taget en bacheloruddannelse på AAU og ikke læser videre på en kandidatuddannelse på AAU eller et andet universitet, som indgår i rapporterne. Det vil sige, at besvarelserne i rapporterne for bacheloruddannelserne udelukkende udgøres af bachelordimittender, som ikke længere er i uddannelsessystemet 1. Besvarelserne i rapporterne for professionsbachelor-uddannelserne udgøres af professionsbachelorer, som har færdiggjort deres uddannelse på AAU. Besvarelserne for kandidatuddannelserne udgøres af kandidatdimittender, som har taget deres kandidatuddannelse på AAU, og besvarelserne for masteruddannelserne udgøres af masterdimittender, som har fuldført deres masteruddannelse på AAU. Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelsen 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med AAU s fire fakulteter. I 2016 er dimittendundersøgelsen gennemført på 79 uddannelser. Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde AAU København. Formålet med rapporten er at give den enkelte uddannelses ledelse et indblik i konkrete resultater, der kan være nyttige for dem ift. videreudvikling/justering af uddannelsen. Det gælder f.eks. dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse og deres nuværende beskæftigelse. Samtlige uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får lignende rapporter inden for en treårig periode, hvorefter der udformes en samlet fakultetsrapport. Den næste samlede fakultetsrapport udformes i efteråret Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelserne for alle AAU s ordinære uddannelser er udført som en spørgeskemaundersøgelse, og i 2016 blev den udsendt til 2676 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 1491 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (1447 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (44 stk.) besvarede kun delvist. Datagrundlag for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Specifikt for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde dimitterede der i perioden kandidater, hvoraf 142 har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen ud af disse 142 kandidater valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57. Grundlaget for rapportens resultater stammer udelukkende fra data indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen. På grund af manglende kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. 1 Bachelorer, som har holdt pause undervejs i deres uddannelse kan imidlertid optræde som respondenter, som nu har taget en kandidatgrad på AAU. Disse dimittender indgår i rapporten for kandidatuddannelserne og ikke i rapporterne for bacheloruddannelserne. Side 1

3 Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Kontakt Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Tlf Vivi Fog Wogensen Projektmedarbejder i Surveyenheden Tlf Side 2

4 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION FØRSTE JOB NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG ANVENDELIGHED UDDANNELSENS ANVENDELIGHED TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE LEDIGHED DATAGRUNDLAG Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start (N=80) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Undervejs i uddannelsen (N=80) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart før jeg dimitterede (N=80) Side 4

6 1.1.4 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart efter jeg dimitterede (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets centrale studievejledning (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrierecentret (N=80) Side 5

7 1.1.8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens eget informationsmateriale (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens egne studievejledninger (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via undervisere (N=80) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA (N=80) Side 6

8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrieredage på uddannelserne (N=80) Side 7

9 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=80) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (N=78) Side 8

10 1.2.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Krydset med: Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder måneder måneder Over 2 år I alt Inden påbegyndelsen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Inden afleveringen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Efter bestået afsluttende speciale/hovedopgave/ba -projekt 25,8% 13,6% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% - 16,7% 45,2% 45,5% 37,5% 20,0% 0,0% 0,0% - 39,7% 9,7% 36,4% 56,2% 40,0% 100,0% 50,0% - 32,1% Jeg har ikke søgt job 19,4% 4,5% 6,2% 0,0% 0,0% 50,0% - 11,5% I alt Side 9

11 1.2.4 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? (N=78) Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? Andet: 10 års relevant erfaring fra tidligere jobs Jeg var allerede ansat deltid og formulerede et projekt som der var midler til. Jeg skabte min egen fuldtidsstilling efter endt studie. Jeg havde allerede en chefstilling i kommunen da jeg startede uddannelsen Tidligere konkret erfaring indenfor området Jeg havde de rette erfaringer fra tidligere arbejde i feltet Forskning Side 10

12 Jeg blev fastansat samme sted som jeg var studentermedhjælper Jeg har anden relevant uddannelse (professionsbachelor) samt flere års erfaring inden for denne Jeg var ansat under uddannelse på BA niveau og fortsatte på BA niveau indtil jobskifte EN PROFFESIONSBACHELOR Min videregående uddannelse som socialrådgiver Tidligere erfaring fra teater Var i job under uddannelsen og er stadig i det samme job Var ansat der under studiet Erfaring fra området fra min BA Jeg havde den energi og det engagement der skulle til Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets geografiske placering: (N=81) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets fagområde (f.eks. sundhed, miljø): (N=81) Side 11

13 1.2.8 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Hvilken sektor jobbet er tilknyttet (f.eks. kommune, stat, den private sektor): (N=81) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Karrieremulighederne i jobbet: (N=81) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Mulighederne for at kunne forfremmes/stige i stillingshierarkiet inden for en overskuelig tidshorisont: (N=81) Side 12

14 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Gode muligheder for at forene arbejde og familie-/fritidsliv: (N=81) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? Lønniveauet: (N=81) Hvad har størst betydning i forhold til jobbets fagområde når du søger/da du søgte arbejde? (N=81) Side 13

15 Hvor lang tid bruger du/er du villig til at bruge på transport dagligt (tur/retur) for at komme på arbejde? (N=81) Er du flyttet til en anden kommune eller landsdel i forbindelse med studiets afslutning, jobsøgning mv.? (N=81) Er/var du villig til at flytte for at få arbejde? (N=77) Side 14

16 Hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet i forbindelse med din jobsøgning? (Sæt gerne flere krydser) (N=81) Side 15

17 2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKT- SAMARBEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=79) Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? (N=64) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Fordelt efter type af studiejob. (N=64) Side 16

18 2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=79) Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=79) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob? (N=64) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i praktik? (N=34) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du samarbejdede med? (N=29) Side 17

19 2.1.9 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=79) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Fordelt efter studieaktiviteter Studiejob Praktik Projektsamarbejde Side 18

20 Udlandsophold Side 19

21 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? (N=81) Side 20

22 4 FØRSTE JOB Har du efter endt uddannelse haft andre job end dit nuværende? (N=71) Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? (N=36) Hvor søgte du job? (N=43) Side 21

23 4.1.4 I hvilken region lå din første arbejdsplads? (N=43) Side 22

24 4.1.5 Hvor søgte og hvor fik du dit første job? Søgte job; Socialt arbejde (N=38) Fik job; Socialt arbejde (N=43) Region Hovedstaden 72% 79% Region Sjælland 14% 26% Region Syddanmark 9% 9% Region Midtjylland 7% 5% Europa (ekskl. Norden) 5% Region Nordjylland 2% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 2% Øvrige udland 2% 0% 20% 40% 60% 80% Side 23

25 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (N=71) I hvilken region ligger din arbejdsplads? (N=71) Side 24

26 5.1.3 Hvor søgte og hvor fik du dit nuværende job? Søgte job; Socialt arbejde (N=61) Fik job; Socialt arbejde (N=71) Region Hovedstaden 73% 75% Region Sjælland 11% 27% Region Syddanmark 8% 11% Region Midtjylland 6% 10% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 3% Region Nordjylland 1% Europa (ekskl. Norden) 1% Øvrige udland 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 25

27 5.1.4 Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse) (N=71) Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse) Andet: Censor praktik Vikar som socialrådgiver Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i? (N=71) Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=71) Side 26

28 5.1.8 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=71) Side 27

29 5.1.9 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? (N=8) Side 28

30 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? Andet: Erhvervsdrivende fond NGO (Social organisation) Vikarbureau Frivillig organisation og ngo arbejde Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) (N=18) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) Andet: Rekruttering. Projektledelse Forskning på forskningscenter Uddannelskonsulent Side 29

31 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) (N=33) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) Andet: Kriminalitetsforebyggelse Kommunalt boligsocialt arbejde Metodeudvikling - både børn og voksne Tilsynsarbejde udviking og formidling af kunstnerisk proces Side 30

32 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) (N=4) Side 31

33 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (N=71) Side 32

34 5.2.2 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Andet: Kliniske sygeplejeopgaver Opstart, udførsel og drift af boligsociale projekter Koordinering Koordination på tværs af forvaltninger Tilsynsarbejde, herunder myndighedsarb og kontrol. Sagsbehandling Oprydning og vareropfyldning Undervisning Sagsbehandling Side 33

35 5.2.3 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Fordelt efter sektor Offentlig (Ansatte i Stat, region og kommune) Side 34

36 Privatansatte og interesseorganisation Side 35

37 5.2.4 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? AC-konsulent Adjunkt Adjunkt Adjunkt adjunkt uden lektorforløb Boligsocialt medarbejder butiksmedhjælper Børnesagkyndig rådgiver Chefkonsulent faglig koordinator fagspecialist Familiesagsbehandler formidler og underviser Fuldmægtig Fuldmægtig Handicapfaglig konsulent Hjemmesygeplejerske Inklusionskonsulent Integrationschef It-ledelseskonsulent Klinisk sygeplejespecialist Konsulent Konsulent Konsulent Koordinerende sagsbehandler Lektor Løsladelses- og bandeexit koordinator MENTOR Områdekonsulent Planlægningskonsulent projektansvarlig projektkoordinator Projektkoordinator Projektleder Projektleder Projektleder Projektmedarbejder Projektmedarbejder i en boligsocial helhedsplan Rekrutteringskonsulent Sagsbehandler Sagsbehandler Sagsbehandler SKOLESOCIALRÅDGIVER, UNDERVISER Social- og sundhedsfaglig konsulent Side 36

38 Socialfaglig udviklingskonsulent socialkoordinator socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver/samordningskonsulent Socialrådgivervikar Teamleader og projektleder Tilsynskonsulent Uddannelseskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingsmedarbejder og koordinator UNDERVISER Underviser VIDENSKABELIG ASSISTENT Videnskabelig assistent Videnskabelig assistent Side 37

39 5.2.5 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Ballerup kommune Ballerup Kommune, Center for økonomi og styring Borgercenter Handicap Børne og unge forvaltning Børne-og ungdomspsykiatrisk klinik Danske Handicaporganisationer DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Det Sociale Netværk DGI Direktoratet for Kriminalforsorgen egnsteater Ergoterapeutuddannelsen PH Metropol Familieafdelingen / Halsnæs kommune Familierådgivningen Helsingør Kommune Fredensborg Kommune Fredericksburg kommune Frederiksberg kommune Frederiksberg Kommune Frivilligcenter Hillerød Helsingør Kommune jobcenter Jobcenter Furesø Jobcenter København Justitsministeriet Kommune Kommune Konsulenterne Kommune, Center for Børn og Familie Kommune/Integration Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri/Region Hovedstaden Psykiatri KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Kriminalforsorgen Kræftens Bekæmpelse Københavns Kommune Københavns kommune Københavns kommune KØBENHAVNS KOMMUNE LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre Lyngby-Taarbæk Kommune Mentornetværk Metropol Metropol Mødrehjælpen PH Metropol Psykiatrien, Region Sjælland Side 38

40 Rigshospitalet Rigspolitiet Roskilde Kommune Røde Kors SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Socialstyrelsen Socialstyrelsen Socialtilsyn Syd SOPU SPRINGBRÆT Statsforvaltningen Syddjurs Kommune, Familieafdelingen UCC UCC pædagoguddannelsen Sydhavn UCSJ uldstedet Ungetilbuddet i Malmøgade - et nyopstartet forsorgshjem til unge i Aarhus Ventilen Danmark Videnscenter for Integration Væksthuset Aarhus Kommune, Socialforvaltningen Side 39

41 5.2.6 Ligger dit nuværende job inden for akademisk overenskomst/akademisk stillingskategori? (N=71) Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=71) Jobbet ligger også i forlængelse af (N=69) Side 40

42 6 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG AN- VENDELIGHED 6.1 UDDANNELSENS ANVENDELIGHED I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (N=81) Side 41

43 6.2 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig gennem dit studium? (N=81) Side 42

44 6.2.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Analyseapparat Teoretisk fundament Videnskabelige metoder Udarebejdelse af projekt Strukturering af opgaver/ projekter Fornyet/ opdateret viden omkring teori og metode Evenen til at foretage research og derefter at kunne formidle min viden Kvalitative forskningsmetoder og analyse De brede perspektiv over flere niveauer inden for sociale problemstillinger og socialt arbejde - analystiske evner - metodisk viden - teoretisk viden om socialt arbejde Fra min bachelor i sociologi: kvalitativ og særligt kvantitativ metode (herunder erfaring med SPSS). Fra min kandidat i socialt arbejde: Praktisk viden om den "virkelige verden". Generelt fra AAU: Arbejde projektorienteret og problemløsende. Kompetencer analytisk og metodisk samt skriftligt metodiske redskaber højere teoretisk kendskab evnen til at arbejde på større og kompekse projekter Mine vigtigste kompetencer fik jeg tilegnet mig på to valgfag jeg tog på KUA og såm jeg ikke kunne få fuld ud ects points for på mit eksamensbevis grundet AAU uddannelsens relativt stramme sammensætning af fag. Så jeg vil ikke tilskrive mine kompetener til Aau uddannelsen: De vigtigste kompetencer jeg bruger er: Projektledelse - herunder alle de delelementer af dette Evalueringskendskab Teoretisk forståelse Analysekompetencer Gå struktureret til værks Analytiske færdigheder procesledelse Formidling Side 43

45 Analystiske færdigheder Metoder problemorienteret tilgang Evnen til at tilegne mig ny viden At omsætte teoretisk viden til min praksis At perspektivere overblik og systematisering af viden arbejde projektorienteret skriftlig og mundtlig formidling bred teoretisk viden om sociale problemer Struktureede analyser fagsprog Bevidstheden omkring videnskabsteoretiske retninger i arbejdet. Tilegnet strategier til at arbejde struktureret med større mængder data (skyldes dog primært erfaring fra studiejob) Opmærksomheden på fremstillingen af den skriftlige formidling. Samfundsvidenskabelig indsigt i socialpolitik Samfundsanalytisk kompetence Videnskabsteoretisk viden og forståelse Problembaseret læring Analytiske og teoretiske kompetencer Even til at analyserer Finde relevance løsninger, strategier Evne til at reflekterer ud fra flere forståelser Evnen til at analysere Evnen til at søge relevant viden Evnen til at formulere mig skriftligt på mange forskellige niveauer -God analytisk evne -God til skriftlig og mundtlig formidling -Gode samarbejdsevner Skriftlig formulering. Metodiske kompetencer, grundviden, skriftlige kompetencer Indgående viden om sociale problemer og samfundsstrukturer, evnen til at kunne analysere Side 44

46 Evnen til at se nuancer på sociale problemer Lave analyser og vurderinger Evnen til at tilegne mig viden om et ukendt område. Analytisk tænkende Evnen til at se problemstillinger fra flere vinkler og handle derefter Et overordnet indblik i fagområdet som kan bruges såvel overordnet strategisk men også give dem forståelse af hvad der foregår på gulvplanet Analyse, struktur og skriftlighed Viden om socialt arbejde At kunne iagttage (konstuktionen af) problemstillinger fra flere vinkler mhp. at identificere flere løsninger. At forholde mig kritisk til tekst og tale. Skriftlig formidling Kompetencer til at forstå og omsætte teoretisk viden fra flere vinkler inden for mit fag. Analytiske kompetencer til at omsætte data Arbejde struktureret og konkret med viden og data 1. god forståelse for teorier inden for fagområdet. uddannelsens undervisere var gode til at gå i dybden med teorier og have fokus på forskelle og ligheder.jeg underviser selv nu, og det har givet mig en god forståelse for valg af synspunkter, teorier, metoder osv i min egen undervisning 2. samarbejde med andre professioner - på kandidaten i socialt arbejde var vi studerende med forskellige baggrunde, både akademiske og professionsrettede, det har givet mig en blik for at andre måder at se tingene på kan være lige så rigtige/brugbare som mit verdensbillede. noget jeg har brugt meget i samarbejde med kollegaer, samtaler med ledelsen samt forståelse af de studerende 3. projektarbejde - at indsamle viden selv, og hvad forskellige metoder kan generere af viden om feltet/respondenten osv. Dette har både hjulpet mig i min undervisning af og videreformidling af undersøgelsesmetoder, men også i forhold til verdensanskuelse, og at forskellige øjne ser, samt at fænomener er kontekstafhængige. - igen; det har jeg kunne bruge til samarbejde på min arbejdsplads Jeg oplever særligt, at jeg har gavn af de analytiske kompetencer, som jeg har erhvervet ved kandidatudd i socialt arbejde, men oplever ligedes at studiet har rustet mig til at tænke kreativt og problemorienteret, hvilket er en fordel i socialt arbejde med socialt udsatte familier. VIDEIN OM OG OMSÆTNING AF TEORI OG METODE - SÆRLIGT INDEN FOR SPECI- FIKKE OMRÅDER Analytisk erfaring Metodisk tilgang struktur Side 45

47 En bred teoretisk viden inden for socialt arbejde. Generelle videnskabelige kompetencer. Samfundsvidenskabelige kompetencer. Indblik i sociale og samfundsmæssige udfordringer og deres betydning for borgernes liv. Mit eksamensbevis, min skriftlighed, måden at kunne overskue og perspektivere problemstillinger. Evnen til at overskue og bearbejde store mængder af viden og data Teoretisk og analytiske kompetencer 1. forståelse for kausalitet og årsagsforklaring 2. indblik i organisatoriske faktorer 3. kompetence i forhold til at skelne mellem teoretiske perspektiver Analytiske færdigheder Udpege og formulere problemstillinger Kompetencer i at kunne argumentere fagligt Teoretisk viden Metodiske kompetencer Kritisk sans Evnen til at reflektere Større teoretisk viden og indsigt på mit fag socialt arbejde (er socialrådgiver og har videre uddannet mig med en Cand.soc) Bedre skriftlighed Fagligt netværk Kvalitativ metode, viden om det sociale felt og problemløsning Evnen til at træde et skridt tilbage og se tingene ude fra. Evnen til at omsætte teori til praksis. Evnen til hurtigt at tilegne mig et nyt stof i et sådan omfang at jeg er i stand til at videreformidle det. Forståelse af sociale problemer på et generelt niveau Analyse Videnskabsteori - Teoretisk viden og metodisk forståelse - Bred indsigt i fagområdet - Den akademiske skrivestil Side 46

48 1. Analytiske evner 2. Gode evner til at opsøge viden 3. Generel viden om mit fagområde AT ARBEJDE KVALITATIVT AT ANALYSE SOCIALE PROBLEMER AT ARBEJDE PROJEKTORIENTERET Teoretisk viden, analytiske og metodiske færdigheder og skriftlighed. kvalitative, herunder etnografiske metoder til dataindsamling og analyse. Litteratursøgning og - studier: at tilegne mig viden. Skriftlig formidling 1. Bred viden på det socialfaglige område (teoretisk, politisk, metodisk). 2. Projektarbejde 3. Analytisk Dybere teoretisk indsigt og forståelse Kendskab til forskningsmetoder Kendskab til og erfaring med projekt og analyse arbejde - analyse - projektorienteret - processer - metaperspektivering Analytiske, teoretiske og problemløsende kompetencer Metodiske - Analytiske kompetencer af relevans for mit fagområde - Kompetencer til at kunne arbejde struktureret - Viden omkring mit fagområde Dyb forståelse af videnskabsteori og de forskellige modeller indenfor socialt arbejde. Evnen til omsætte teori til praksis i forbindelse med mit feltarbejde (specialeskrivning) Evnen til at arbejde metodisk med projekter. Perspektiver - at se et problem ud fra mange vinkler - at vide hvad det enkelte perspektiv kan anvendes til -men også hvad det ikke kan anvendes til. Overblik - at kunne se og reflektere over se ens daglige arbejdsdag/opgaver både på konkret niveau men også mere overordnet (organisatorisk og samfundsmæssigt) Analytisk viden indenfor beskæftigelsesområdet. Viden om sociale/samfundsmæssige problemstillinger, deres årsager og mulige indsatser Viden om institutioner og strukturelle forhold i samfundet, som har betydning for arbejdet med sociale problemstillinger Analytiske færdigheder Side 47

49 God forståelse af hvordan sociale problemer forståes teoretisk Foreskellig metodisk tilgange til sociale problemer Grundlæggende analytiske redskaber At kunne identificere et problem-spørgsmål og forfølge det systematisk. At kunne opbygge og skrive en skole-opgave. - Analyse af sociale problemstillinger - Metodeforståelse - Organisering af socialt arbejde Akademiske færdigheder, relevant faglig viden, skriftlig formidling selvstændighed analytisk tilgang mundtlig og skriftlig formidling -evnen til at omsætte og kommunikere kompliceret viden - evnen til at omsætte og reflektere ud fra teoretiske rammer - evnen til at forholde sig kritisk til analyser og data Problemløsningselement Teoretisk referenceramme skriftlighed At kunne søge viden om et konkret felt samt forholde mig kritisk til den viden jeg indsamler. At forholde mig akademisk til et problem og et problefelt. Metode, selvstændigt og selvtillid Mod på metodisk arbejde så som evalueringer/målinger m.m. Evne til at søge dybere indsigt på faglige områder. Viden og teori til at analysere praksis og træffe beslutninger MIN FAGLIG VIDEN ER BLEVET STÆRKERE EVNEN TIL AT TILLÆRE MIG NY VIDEN ER BLEVET BEDRE ER BLEVET STÆRKERE I AT ARBEJDE STRUKTURERERET Analytisk blik Metodiske kompetencer Styrket evne til at skabe overblik over kompliceret stof Analyse, udvikling, undersøgende Evnen til at tænke kritisk i forhold til eksisterende forskning. Evnen til at udføre forskning med brug af kvalitative metoder og i mindre grad af kvantitativ karakter. Side 48

50 Relevant, opdateret faglig viden. Godt overblik, og få skabt struktur. Tværfaglige kvaliteter Observerende Analyserende Reflekterende Side 49

51 6.2.3 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=80) Side 50

52 6.2.4 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=3) Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? Andet: ARABISK Har fremmedsprog, eksempelvis krav om engelskkundskaber, haft en afgørende betydning i forhold til hvilke job, du søger/har søgt? (N=80) Side 51

53 6.2.7 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Socialt arbejde (N=80) Tilegnede; Socialt arbejde (N=81) Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle skriftligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til arbejde projektorienteret Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevant viden om projektledelse Evnen til at arbejde problemløsende IT-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder 56% 56% 55% 51% 48% 21% 48% 33% 13% 29% 36% 20% 6% 20% 46% 4% 20% 81% 65% 80% 87% 79% 95% 76% 85% 75% 52% 65% 79% 63% 99% 63% 93% 56% 48% 79% 99% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 52

54 6.2.8 Kompetencegabet (forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Socialt arbejde Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde 48% Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Generel kulturforståelse Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde problemløsende Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde 36% 30% 26% 24% 21% 16% 16% 14% Relevante metodiske færdigheder inden for mit At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde selvstændigt 9% 7% 7% Evnen til at arbejde tværfagligt 0% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Generel forretningsforståelse Evnen til at formidle mundtligt IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Relevant viden om projektledelse -8% -14% -16% -20% -23% -27% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 53

55 6.2.9 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=80) Side 54

56 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Andet: Mere om kvantitative metoder Flere kompetencer i mundtlig præsentationer og andet skriftlighed end lange rapporter, eks. artikler Mere undervisning i kvantitative videnskabeligemetoder og angivelse af konkrete ects point inden for disse på eksamens beviset MERE KVANTITATIVT jeg skulle selv have prioriteret studiejob særligt mere kvantitativ metode Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Mere om kvantitative metoder - efterspørges meget på arbejdsmarkedet. Jeg så meget gerne at uddannelsen Kandidat i Socialt arbejde havde langt mere undervisning i forskningsmetode kvalitativ og især kvantitativt. Det er særligt de kvantitative metoder som kunne gøre kandidater fra uddannelsen en bedre konkurent til de øvrige samfundsfaglige uddannelser, da der oftes efterspørges kendskab til dataanlyse i de stillinger som også er relevante for Cand. Soc. i Socialt arbejde. Kandidat uddannelsen i socialt arbejde er meget snæver i sin forståelse af socialt arbejde og det afspejles i de moduler der tilbydes og som i stor udstrækning er obligatoriske. Dette er problematisk i forhold til virkelighed vi møder. Jeg kompencerede ved at tage valgfag på KUA, men jeg synes det var svært at specialisere sig indenfor de noget smalle rammer. Derudover er det et kæmpe problem at jeg som prof. Bachelor som socialrådgiver bliver fastholdt i en socialrådgiver overenskomst selvom jeg udfører opgaver med mine kompetencer fra kandidaten. Havde jeg haft kendskab til dette overenskomstmæssige paradoks havde jeg valgt en anden overbygning ig derved en titel hvor jeg kunne aflønes i overenstemmelse med mine kompetencer. Jeg har ikke været særlig optaget af karrieremuligheder idet jeg allerede havde en chefstilling da jeg påbegyndte uddannelsen. Mit uddannelsesforløb og fokus på karrieremuligheder adskiller sig nok en del fra de fleste idet jeg afbrød uddannelsen nogle år pga. opgavepres i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og først genoptog uddannelsen flere år senere for at færdiggøre specialet i Jeg ville ønske, at der var blevet lagt mere vægt på, at studiejobs (og herigennem netværk og relevant erfaring) er vejen frem til jobs. Det er i hvert fald min erfaring ift. min omgangskreds. Jeg fokuserede personligt udelukkende på studiet og deraf høje karakterer. Det er desværre de færreste arbejdspladser, der interesserer sig for dette. Side 55

57 Jeg synes uddannelsen godt kunne have rådgivet de studerende om mulighed for rådgivning om karrierervalg og lignende ift. hurtigt at specialisere sig i en given retning, søge netværk og lignende. Derudover synes jeg det er trist kandidatuddannelsen ikke kan komme på fod med 'samfundsvidenskab'/samfundsfag, da jeg oplever vi kommer ud med en mere eller mindre ubrugelig kandidatuddannelse. Erhvervslivet har svært ved at se hvad de skal bruge os til, det akademiske miljø har ligeledes svært ved dette, da uddannelsen ikke opleves at kunne være karriereskabende. Kompetence- og adgangsgivende kurser i kvantitativemetoder. På min uddannelse blev der tilbudt et kombineret Vignet og kvantitativt metode kursus på 5-, 10- og 15-ects point, men ingen af de tre niveauer var adgangsgivende til videregående kurser i kvantitative metoder. Hjælp til relevant praktikplads/studiejob/specialeplads Det var ikke muligt at tage et projektledelsesfag på AAU-CPH. Jeg undrer mig over, at det ikke udbydes. Det betød at vi måtte tage projektledelse på andre universiteter, hvilket jeg synes er enormt ærgerligt, at redskaber i projektledelse er enorm relevant som cand.soc. Hvis den havde været mindre teoretisk og mere fokuseret på, hvad man helt konkret kommer til at stå med af opgaver, når man kommer ud på arbejdsmarkedet (fx kvantitative metoder, projektledelse m.m.) Jeg synes generelt at min kandidatgrad har rustet mig fint til at komme ud på arbejdsmarkedet. Jeres professorer er virkelig dygtige til at lave forelæsninger og gøre en interesseret i særlige områder indenfor det sociale arbejde. Undervisning i økonomistyring og projektledelse Undervisning i innovation og nye tendenser/udviklingen inden for mit fagområde Oftest er erfaring efterspurgt så muligheder for at få konkrete praktiske erfaringer Jeg havde i forvejen mere end 20 års erfaring indenfor socialt arbejde/ledelse. Hvis jeg har manglet noget så skulle det være mere information og guidning i forhold til at skifte fra et mere praksisorienteret spor til et mere akademisk. Helt klart mere fokus på læring ift. projektledelse og økonomistyring, relevante IT- og analyseværktøjer og programmer etc. Dvs. læring af mere konkrete værktøjer. Jeg anvender ikke mine akademiske kompetencer i mit job. Desværre. Side 56

58 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: (N=79) Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: Andet: Arbejdede ikke med modellen Jeg har ikke erfaring med dette mig bekendt Jeg har ikke hørt om PBL Aalborgmodellen før Har ikke brugt modellen på min kandidat på AAU Vi er ikke blevet præsenteret for modellen Jeg har ikke oplevet PBL-Aalborg modellen men har haft PBL på min grunduddannelse som ergoterapeut. Jeg har ikke arbejdet med t pbl modellen Der blev ikke arbejdet problemorienteret (PBL) på uddannelsen Ovenstående er kompetencer er ikke primært tilegnet via erfaring med PBL. Jeg har ikke anvendt PBL på AAU, men anvender PBL i mit nuværende arbejde som adjunkt på Ergoterapeutuddannelsen på PH Metropol. Ydermere har jeg som studerende på Ergoterapeutuddannelsen på i København arbejdet meget ud fra PBL metoden Har ikke arbejdet med PBL metoden I Kbh. syntes jeg ikke vi arbejde med PBL modellen Side 57

59 7 OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE Hvornår startede du som iværksætter? (N=5) Side 58

60 7.1.2 Hvad er årsagen til, at du er startet som iværksætter? (N=5) Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job som iværksætter? (N=5) Side 59

61 7.1.4 Mit job som iværksætter ligger også i forlængelse af? (N=4) Hvor mange ansatte er der i din/jeres virksomhed (inkl. evt. partnere i virksomheden)? (N=5) Supplerer du din indtægt fra din selvstændige virksomhed? (N=5) Har du efter endt uddannelse haft arbejde FØR dit selvstændige erhverv/freelance? (N=5) Side 60

62 8 OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE Hvilken uddannelse er du indskrevet på? (N=2) Hvilket universitet er du indskrevet på? (N=2) Har du været i arbejde i perioden mellem din kandidatuddannelse på Aalborg Universitet og din nuværende uddannelse? (N=2) Side 61

63 9 LEDIGHED Er du aktiv jobsøgende? (N=3) Hvor har du søgt job? (N=2) Side 62

64 9.1.3 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=2) Hvilke relevante kompetencer mangler du? De kvantitative analysekompetencer Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? (N=3) Side 63

65 10 DATAGRUNDLAG Samlet status Side 64

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GLOBAL REFUGEE STUDIES AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I POLITIK OG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERVSØKONOMI (HA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere