Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik"

Transkript

1 KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for musik. Samtlige studienævn under Det Humanistiske Fakultet (HUM) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på fx køn og dimittendårgang. Datagrundlag 845 ud af 1582 HUM-dimittender fra og med februar 2007 til og med september 2010 deltog i Kandidatundersøgelsen (svarprocent 53,4 %). 40 ud af 58 dimittender fra studienævnet for Musik deltog (svarprocenten udgør 68,9 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for HUM. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med HUMfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Kapitel 9 Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG...31 Side 2

4 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 26% 27% I nogen grad I mindre grad 24% 27% 24% 35% HUM (N=731) Musik (N=37) Slet ikke 12% 24% 0% 20% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad 30% 40% I nogen grad I mindre grad 1 22% 44% 4 HUM (N=731) Musik (N=37) Slet ikke 5% 0% 20% 40% 60% Side 3

5 Umiddelbart før dimitterede I høj grad 6 59% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21% 27% 9% 8% 7% 5% 0% 50% 100% HUM (N=731) Musik (N=37) Umiddelbart efter dimitterede I høj grad 66% 65% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15% 19% 10% 5% 9% 11% 0% 50% 100% HUM (N=731) Musik (N=37) Side 4

6 1.1.2 Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 6% 1 Ja, flere gange Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 29% 34% 24% 26% HUM (N=703) Musik (N=35) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 34% 34% 0% 10% 20% 30% 40% Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Side 5

7 Universitetets fælles informationsmateriale God 7% Middel 30% 27% HUM (N=729) Ringe 11% 14% Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 52% 57% 0% 20% 40% 60% Universitetets centrale studievejledning God 8% Middel 35% 35% HUM (N=729) Ringe 14% 14% Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 44% 51% 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God 19% 11% Middel Ringe 35% 27% 10% 11% HUM (N=729) Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 35% 51% 0% 20% 40% 60% Side 6

8 Studiernes eget informationsmateriale God 9% 8% Middel 22% 35% HUM (N=729) Ringe 25% 38% Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 31% 32% 0% 20% 40% Studiernes egne studievejledninger God 10% Middel 3 35% HUM (N=729) Ringe 25% Musik (N=37) 38% Havde ikke kendskab til dette 24% 3 0% 20% 40% Information via undervisere God 8% 1 Middel 36% 38% HUM (N=729) Ringe 31% 32% Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 19% 22% 0% 20% 40% Side 7

9 Information via netværkscentret/aau Innovation/SEA God 4% Middel Ringe 16% 5% 11% 8% HUM (N=729) Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 69% 86% 0% 50% 100% Karrieredage på studierne God 17% Middel 19% 36% HUM (N=729) Ringe 16% 24% Musik (N=37) Havde ikke kendskab til dette 32% 54% 0% 20% 40% 60% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 16% 19% Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/baprojekt 42% 4 HUM (N=728) Musik (N=37) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 42% 38% 0% 20% 40% 60% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 35% 40% 0-3 måneder 26% 34% HUM (N=664) Musik (N=35) 4-12 måneder 14% 34% Mere end 1 år 5% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Side 9

11 1.2.3 Hvor søgte du og fik dit første job? Hvor søgte du og fik dit første job? Region Nordjylland 4 60% 55% 6 Region Midtjylland 21% 2 47% 60% Region Hovedstaden 6% 1 27% 26% Søgte job; HUM (N=664) Øvrige udland 1% 0% 15% Fik job; HUM (N=664) Region Syddanmark 5% 15% 17% 37% Søgte job; Musik (N=35) Region Sjælland Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 1% 6% 10% 7% 2% 11% 17% 6% 1% 11% 0% 20% 40% 60% 80% Fik job; Musik (N=35) Side 10

12 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? HUM HUM2 Musik Musik3 Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob ,3 % 34 85,0 % Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium ,8 % 7 17,5 % Nej, jeg har ikke haft studiejob 85 10,1 % 1 2,5 % Total ,0 % ,0 % Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 57% 74% Musik (N=34) 9-16 timer om ugen 26% 35% HUM (N=383) Mere end 16 timer om ugen 8% 0% 20% 40% 60% 80% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 4 52% Musik (N=7) 9-16 timer om ugen 4 57% HUM (N=328) Mere end 16 timer om ugen 5% 0% 20% 40% 60% Side 11

13 2.1.3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Relevant studiejob) Nej 74% 88% Musik (N=34) Ja 12% 26% HUM (N=383) 0% 50% 100% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden relevans) Nej 71% 95% Musik (N=7) Ja 5% 29% HUM (N=328) 0% 50% 100% Side 12

14 2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM Musik Antal Procent Antal Procent Ja ,3 % 7 18,9 % Nej ,7 % 30 81,1 % Total ,0 % ,0 % Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM Musik Antal Procent Antal Procent Ja ,1 % 11 29,7 % Nej ,9 % 26 70,3 % Total ,0 % ,0 % Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, HUM Musik Procent Antal Procent Antal hvor du havde et relevant studiejob? Ja ,3 % 6 17,6 % Nej ,7 % 28 82,4 % Total ,0 % ,0 % hvor du havde et studiejob uden relevans til uddannelsen? Ja 46 14,0 % 3 42,9 % Nej ,0 % 4 57,1 % Total ,0 % 7 100,0 % hvor du var i praktik? Ja ,6 % 1 14,3 % Nej ,4 % 6 85,7 % Total ,0 % 7 100,0 % som du samarbejdede med? Ja 60 14,4 % 0 Nej ,6 % ,0 % Total ,0 % ,0 % Side 13

15 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 74% 79% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 18% 11% 5% 6% Musik (N=38) HUM (N=765) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 0% 50% 100% Side 14

16 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Fastansat 79% 72% Projektansat/tidsbegrænset ansat 11% 12% Musik (N=28) Ansat i vikariat Ansat med løntilskud 4% 8% 4% 5% HUM (N=608) Andet 4% 2% 0% 50% 100% Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Privat Stat Kommune 36% 36% 36% 3 29% 24% Musik (N=28) HUM (N=606) Region Interesseorganisation 0% 0% 1% 6% 0% 20% 40% Side 15

17 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Ti dimittender fra Studienævnet for Musik er ansat i det private og arbejder i følgende virksomhedstyper: Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Servicevirksomhed Kultur og turisme Institution, skole Almennyttig forening Mejerivirksomhed Undervisning Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt samt regionalt ansatte) Otte dimittender fra Studienævnet for Musik er beskæftiget i kommunen og arbejder inden for følgende områder: Børn og unge (på institutionsniveau f.eks. skoler) Børn og unge på forvaltningsniveau) Kultur og fritid (på institutionsniveau f.eks. museer) Ti dimittender fra Studienævnet for Musik er ansat i Staten og beskæftiger sig med følgende arbejdsområder: Undervisning i gymnasieskolen Anden undervisning Forskning på universitet/handelshøjskole Kommunikation Administration/forvaltning Kultur- og medieinstitution Ingen dimittender fra Studienævnet for Musik er ansat i Regionen. Side 16

18 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvordan er dine jobfunktioner (tidsmæssigt) fordelt? - Bruger jeg nogen/meget tid på Musik (N=28) HUM (N=598) Rådgivning/vejledning Analyse og/eller evaluering Uddannelses- og undervisningsopgaver Strategisk kommunikation og formidling Administration og sekretariatsfunktioner Projektledelse Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, etc.) Tekstproduktion Udviklingsopgaver Markedsføring/reklame Produktudvikling/innovation Anden jobfunktion IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) Kvalitetsudvikling Kunde-/borgerservice Ledelse og organisation HR/personale Kulturformidling Salg Oversættelse og tolkning Økonomi- og regnskabsfunktioner Forskning 25% 39% 32% 37% 36% 36% 36% 36% 29% 34% 4% 34% 32% 31% 21% 26% 29% 26% 25% 25% 36% 22% 29% 22% 18% 21% 25% 17% 11% 14% 18% 1 4% 1 0% 10% 14% 6% 0% 6% 52% 54% 49% 61% 0% 20% 40% 60% 80% Side 17

19 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er dit nuværende job? - Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse: Antal (Ubesvaret) 12 Adjunkt 2 adjunkt 1 Efterskolelærer 2 Ekstern Lektor 1 førtidspentionist 1 Gymnasielærer 2 Hf lærer 1 Højskolelærer 1 IT Consultant 1 Konsulent 1 Koordinator for kommunikation og fundraising 1 Lærer 1 lærer 1 Mellemleder 1 musiklærer 1 Musikskoleleder 1 Musikskolelærer 2 Producent 2 Projektleder 1 pædagogikumskandidat 1 skolelærer/pædagog 1 Sognemedhjælper 1 Webmaster 1 Total I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? (Kun offentligt tilgængelige) Hvad er dit nuværende job? - I hvilken virksomhed/organisation er du ansat: Antal (Ubesvaret) 13 A. P. Møller Skolen, gymnasium i Slesvig, Tyskland 1 Arla Foods amba 1 efterskole 1 folkeskolen 1 Fredericia Gymnasium 1 Frederikshavn Kommune 1 friskole 1 Fritids- og ungdomsskole området, Børn & Unge 1 Greve Gymnasium 1 Side 18

20 Holstebro Gymnasium og HF 1 Horsens Statsskole 1 Kirke 1 Mission Afrika 1 Mogens Dahl Koncertsal 1 Nordfyns Musikskole 1 Nordvestjysk Erhvervsråd 1 Prinsens Musikkorps 1 Projectum ApS 1 Rønshoved Højskole 1 Solhverv Privat Skole 1 Thy-mors hf og vuc 1 Vejle Rejser ApS 1 Yggdrasil 1 Aalborg Kulturskole 2 Aalborghus Gymnasium og HF 1 Aarhus Universitet 1 Total Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt 14% 15% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse 25% 24% 50% 54% Musik (N=28) HUM (N=595) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 11% 6% 0% 20% 40% 60% Side 19

21 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? - I nogen/høj grad Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemorienteret 71% 68% 96% 89% 96% 9 95% 9 94% 9 92% 91% 82% 90% Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde 89% 82% 89% 89% 86% 86% HUM (N=741) Generel kulturforståelse 74% 86% Musik (N=38) Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt 4 70% 68% 64% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder 62% 54% 46% 4 39% 75% Relevant viden om projektledelse 11% 40% Generel forretningsforståelse 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 20

22 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Antal (Ubesvaret) 9 * Formidling * Empati * Gruppedynamik 1 1. Bred indsigt inden for mit fagområde 2. Kommunikative reskaber / evner i forbindelse med formidling 3. Forståelse af processer og plalægning 1 1. Samarbejde. 2. Evnen til at kunne analysere et emne og forstå hvilke punkter der er centrale - uden at kende emnet først. 3. At vide hvilke redskaber der skal bruges hvornår Viden om fagenes historie, teori og anvendelse i praksis. 2. Nytænkning i forbindelse med anvendelse af fagene i praksis. 3. Personlig udvikling til den jeg er nu. 1 1.anvendelige redskaber til brug i undervisning. 2.anvendelige redskaber til brug i undervisning. 3.anvendelige redskaber til brug i undervisning. 1 1) Evnen til at sætte sig ind i ny viden og finde den viden jeg har brug for (informationssøgning). 2) Opgaveskrivning. Lange projekter skal have den rette overskuelige struktur og en gennemgående råd tråd. Projekter/opgaver skal være modtagerorienteret; dvs. niveauet skal selvfølgelig være på et højt, men indholdet skal gøres forståeligt i forhold til målgruppen. 3) Vidensdeling ved gruppearbejde. Det er stadig min kæphest, at gymnasielærer (mit job) skal vidensdele, og at eleverne skal lærer det. Alle får det bedste resultat ved at hjælpe og inspirere hinanden 1 Analyseevner. Samarbejdsevner. Evnen til at strukturere en længevarende proces. 1 Analytisk sans problemløsningsorientering Skriftlig og mundtlig formidling af svært stof 1 At arbejde problem- og projektorienteret At tilegne sig viden, analysere, evaluere og tænke i et stort perspektiv At udtrykke sig skriftligt og mundtligt 1 beslutsomhed overblik selvstændighed 1 En faglig viden og evnen til at formidle den - hvilket har givet en tro på ens evner. Pædagogiske kompentencer, der står til måls med mange undervisnings niveauer. Skrivefærdigheder, hvilket gør arbejdet og formidling lettere. 1 Evnen til at analysere komplekse problemstillinger, evnen til at tilegne mig ny viden hurtigt of konstruktivt, evnen til at forstå og sætte mig i andres sted 1 Evnen til at arbejde struktureret Evnen til at kunne holde mange bolde i luften på en gang At kunne tilegne mig ny viden og videreformidle denne 1 Evnen til at lede et musikalsk ensemble Klavermæssige færdigheder Sangmæssige færdigheder 1 faglig viden, praktisk erfaring, netværk 1 Faglige kompetencer, personlige/sociale kompetencer og evnen til at tilegne sig ny viden 1 Faglighed Fordybelse Praksis på rygraden 1 God historisk ballast, der gør at jeg har et godt overblik i min nuværende stilling. Stor kendskab til musiklivet i DK Evnen til at beskue problemstillinger fra flere vinkler 1 God til at samarbejde, god til at arbejde projektorienteret, gode kompetencer indenfor teoretisk arbejde og benytte dette i metodeopbygning 1 høj faglighed god samarbejdsevne formidling 1 Kan hurtigt danne overblik over emner/materiale. Holde flere bolde i luften på én gang. glæden ved at tilegne mig viden 1 Kompetence i samarbejde. Teoretisk og empirisk indgang til tingene. Praktisk erfaring 1 Kreativ problemløsning Logistiske kompetencer Lederkompetencer 1 Kreativitet Formidling Faglighed 1 Praktisk musik Faglig viden om mine fag gruppe-/teamsamarbejde 1 Pædagogiske kompetencer i forbindelse med undervisningsfærdigheder. 1 Side 21

23 På kandidaten skulle vi selv tilrettelægge en praktikperiode. Den fik jeg meget ud af. Praktiske færdigheder Teoretiske færdigheder 1 skriftlig formidling Evnen til at overskue svært stof Kreatvitet 1 skriftlig og mundtlig formidling analytisk sans samarbejde 1 Teoretisk viden At arbejde projekt-/problemorienteret Praktiske færdigheder indenfor mit fag 1 Tilegne mig ny viden Planlægge og strukturere viden Formulere mig 1 Total Side 22

24 5.1.4 I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - I nogen/høj grad Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at analysere Praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret It-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde problemorienteret Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Teoretisk viden inden for mit fagområde 95% 96% 97% 95% 84% 9 84% 9 87% 89% 79% 88% 74% 86% 79% 85% 82% 81% 79% 78% 84% 77% 71% 7 66% 68% 61% 65% Musik (N=38) HUM (N=741) Generel kulturforståelse 62% 76% Fremmedsprogsfærdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 71% 60% 50% 59% 5 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 23

25 5.1.5 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Antal (Ubesvaret) 21 * Erhvervspraktik * Projektledelse 1 Et overblik over hvad gymnasieskolens eksistensgrundlag egentlig er. En retificering af mit fags eksistensgrundlag som værende mere end blot pseudohumanisme. 1 Evnen til at skrive og anmelde på journalistisk vis. 1 Formidling 1 Inden for gymnasieverdenen - flere sidefag er et plus. Musik + mediefag er en vanvittigt svag fagkombination grundet fagenes status i gymnasieregi, så der skal suppleres op med mindst ét, måske endda to, sidefag - og det skal selvfølgelig være to stærke fag som eksempelvis engelsk/dansk/historie/matematik etc. 1 Jeg underviser i mange områder af mine fag som jeg ikke har beskæftiget mig med i løbet af studietiden. Organisation og offentlig forvaltning er ikke relevant for sidefagsstuderende i samfundsfag - Her kunne der være plads til andre dele af faget. 1 Ledelse 1 Nej 3 Praktisk erfaring 1 Praktisk erfaring i "det virkelige liv". Forståelse af det arbejdsmarked man kommer ud i. Samarbejde med virksomheder og institutioner. 1 Praktiske pædagogiske færdigheder i forbindelse med undervisning. Praktik ville have været en fordel. 1 Projektledelse, praktikperiode 1 Pædagogiske færdigheder herunder også socialpædagogiske kompetencer (i forhold til undervisning) 1 Pædagogiske kompetencer fx. i samtaler med elever, der har det svært. 1 Særligt indenfor formidling, der er ikke akademisk. 1 Viden om hvordan arbejdspladserne fungerer i praksis 1 Økonomisk forståelse 1 Total 40 Side 24

26 5.1.6 Kompetencegabet Kompetencegabet (Procentvise forskel mellem andelen af dimittender, der i nogen/høj grad mener, at de har tilegnet kompetencerne, og andelen af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet at kompeterne er blevet efterspurgt) HUM (N=741) Musik (N=38) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde problemorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines - -10% -2% -2% 29% 32% 18% 18% 20% 12% 9% 12% 9% 19% 7% 6% 5% Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle mundtligt -25% -5% -6% -8% Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse -36% -39% -7% -1-9% -20% -18% -19% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -24% -4% Generel forretningsforståelse -5-34% IT-færdigheder -35% -40% -100% -50% 0% 50% Side 25

27 5.1.7 Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 16% 34% I nogen grad I mindre grad 16% 12% 5 66% Musik (N=38) HUM (N=745) Slet ikke 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 26

28 5.1.8 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? HUM (N=845) Musik (N=40) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen Opgaveløsning i samarbejde med virksomheder Flere praktiske opgaver og redskabsfag Flere konkrete cases i undervisningen Undervisning i projektledelse Undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere faglig dybde i uddannelsen Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Mere metode Bedre vejledning om virksomhedernes behov Andet Mere problemorienteret undervisning Ingen forslag til forbedringer Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere teori i uddannelsen Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Bedre karrieremesser på universitetet % 21% 28% 20% 15% 18% 28% 14% 8% 1 10% % 15% 10% 20% 9% 15% 7% 15% 5% 5% 5% 5% 4% 1 8% 2% 1% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Side 27

29 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Musik (N=37) 76% 24% Ja HUM (N=726) 68% 32% Nej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? + Andet. Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring Netværk Andet 54% 46% 39% 37% 32% 37% 32% 26% 29% 21% Musik (N=28) HUM (N=492) Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) Livslang Læring på AAU 4% 4% 4% 15% 0% 20% 40% 60% Side 28

30 Kategorien Andet indeholder svar som: 11. semester Ny uddannelse for at få flere og bedre kompetencer Kurser arrangeret af anden aktør Pædagogikum Vikar Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Musik (N=37) 35% 65% Nej HUM (N=726) 31% 69% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 29

31 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Projektledelse Psykologi/terapi Kommunikation Ledelse It Organisation Forretningsforståelse Præsentation/formidling HR Læring og pædagogik Sprog Andet 46% 38% 27% 42% 25% 8% 24% 3 21% 3 19% 17% 19% 29% 15% 21% 15% 29% 15% 1 14% 29% 1 8% 12% HUM (N=501) Musik (N=24) Økonomi Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf Det kreative musiske område Jura 11% 17% 8% 8% 7% 25% 6% 4% 6 0% 20% 40% 60% 80% Side 30

32 7 DATAGRUNDLAG Samlet status Status HUM Musik Gennemført ,7 % 39 67,2 % Nogen svar 43 2,7 % 1 1,7 % Frafald ,6 % 18 31,1 % Distribueret ,0 % ,0 % Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter køn Undersøgelsesdeltagere fordelt på køn Mand Kvinde Total Musik 21 52,5 % 19 47,5 % ,0 % HUM ,6 % ,4 % ,0 % Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? HUM Musik Jeg er bachelor fra AAU 86 10,2 % 0 Jeg er i gang med en KANDIDATUDDANNELSE 41 4,9 % 1 2,5 % Jeg er KANDIDAT fra et andet universitet 35 4,1 % 1 2,5 % Jeg er KANDIDAT fra AAU ,7 % 38 95,0 % Jeg har afsluttet en PH.D./ERHVERVS PH.D. fra AAU 18 2,1 % 0 Total ,0 % ,0 % Undersøgelsesdeltagernes adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Hvad var dit adgangsgrundlag for din kandidatuddannelse? HUM Musik Jeg havde en anden adgangsgivende eksamen 31 4,5 % 0 Jeg var professionsbachelor 24 3,5 % 0 Jeg var bachelor fra et andet universitet 88 12,9 % 4 10,5 % Jeg var bachelor fra AAU ,0 % 34 89,5 % Total ,0 % ,0 % Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter dimittendårgang Årgang HUM Musik ,7 % 3 7,5 % ,7 % 5 12,5 % ,4 % 10 25,0 % ,2 % 22 55,0 % Total ,0 % ,0 % Side 31

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet De akademiske socialrådgiveres x- x factor Mulige karriereveje Hvor og hvordan kan akademiske socialrådgivere gøre g en forskel Særlige forventninger og krav til akademiske socialrådgivere De akademiske

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 Hvor var du i praktik? Springeren - Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere