DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF

2 FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering det følgende år. AAU s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode skal have gennemført dimittendundersøgelsen. Hvert tredje år samles resultaterne for de ordinære uddannelser til en overordnet institutionsrapport for hele universitetet, hvori det bl.a. vil være muligt at sammenligne fakulteterne på tværs. For masteruddannelserne vil der i år blive lavet to fakultetsrapporter for henholdsvis Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet. Årsagen til at der ikke laves rapporter for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet er, at der har været meget få masteruddannelser tilknyttet disse fakulteter i denne turnusperiode (1 masteruddannelse for SUND og 2 masteruddannelser for HUM). Dimittendundersøgelsen 2014, 2015 og 2016 Dimittendundersøgelsen 2014, 2015 og 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med AAU s fire fakulteter. Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - masteruddannelserne. Besvarelserne i rapporten udgøres udelukkende af masterdimittender, der har afsluttet deres masteruddannelse på AAU. Formålet med rapporten er at give fakultetet særlig nyttig viden om baggrunden for dimittendernes valg af netop denne masteruddannelse, hvad masteruddannelsen har betydet for deres jobfunktioner, herunder hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de vurderer uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. Arbejdsmarkedsrelevansen dækkes bl.a. af hvilket fagligt udbytte dimittenderne vurderer, at masteruddannelsen har givet dem, hvilke kompetencer de har tilegnet sig gennem masteruddannelsen versus hvilke kompetencer, de har oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet samt hvilke kompetencer, de har brug for i deres daglige arbejde. Herudover hvorvidt dimittenderne vurderer, at andre i arbejdsmæssig sammenhæng har forståelse for samt drager nytte af de kompetencer, de har tilegnet sig gennem masteruddannelsen. Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2014, 2015 og 2016 for masteruddannelserne Dimittendundersøgelsen for master-og diplomuddannelserne er udført som en spørgeskemaundersøgelse, og i: 2014 blev den udsendt til 233 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 159 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (155 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (4 stk.) besvarede kun delvist blev den udsendt til 53 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 26 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (25 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (1 stk.) besvarede kun delvist blev den udsendt til 614 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 335 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (305 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 5 % (30 stk.) besvarede kun delvist. Datagrundlag for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - masteruddannelserne Specifikt for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - masteruddannelserne dimitterede der i perioden samfundsvidenskabelige mastere, som har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen ud af disse 615 master-dimittender valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 55. Grundlaget for fakultetsrapportens resultater stammer udelukkende fra data indhentet gennem Side 1

3 spørgeskemaundersøgelsen. På grund af manglende kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at master- og diplomstuderende adskiller sig fra andre studerende ved, at uddannelsen følges på deltid og oftest parallelt med et (fuldtids)job. Beskæftigelsessituationen for master- og diplomstuderende er således i sagens natur anderledes end for andre studerende, da de fleste er i beskæftigelse under uddannelsen. Derfor er der også formuleret andre spørgsmål for dimittender fra master- og diplomuddannelserne, i forhold til blandt andet beskæftigelse, end for de øvrige uddannelser. Det er ikke alle master- og diplomstuderende, der starter på uddannelsen med en reel hensigt om at gennemføre alle moduler og om at gå til afsluttende eksamen. En master- og diplomuddannelse følges som udgangspunkt på deltid. Enkelte master- og diplomuddannelser kan følges på fuld tid, mens andre masterog diplomuddannelser giver mulighed for at følge enkelte fag eller enkelte moduler fra uddannelsen, hvis den studerende ikke ønsker at tage en hel master- og/eller diplomuddannelse. Spørgeskemaet er kun udsendt til master- og diplomstuderende, der har færdiggjort en hel master- og/eller diplomuddannelse og er gået til afsluttende eksamen. Studerende, der ikke er dimitteret, er således ikke medtaget i denne undersøgelse. Samtidig skal det bemærkes, at det er uvist, hvorvidt de studerende, der ikke har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, er faldet fra, fordi de har opnået de kundskaber, de ønskede eller af andre årsager. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Kontakt Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Tlf Vivi Fog Wogensen Projektmedarbejder i Surveyenheden Tlf Side 2

4 INDHOLD 1 Adgangsgrundlag for masteruddannelsen Hvad var dit adgangsgrundlag for din masteruddannelse? Hvad var grunden til, at du tog en masteruddannelse? Var du i beskæftigelse under din masteruddannelse? Er du stadig beskæftiget i samme virksomhed? Nuværende jobsituation Hvad er din nuværende jobsituation? Nuværende job Jobbets rammer Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din masteruddannelse og dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? I hvilken region ligger din arbejdsplads? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i/ejer du? (Ansatte i den private sektor) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i staten) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i regioner) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i kommuner) Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i/ejer? Jobbets indhold Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Jobfunktioner fordelt efter sektor Ledighed Er du aktiv jobsøgende? Hvor har du søgt job? Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? Vurdering af uddannelsens kvalitet og anvendelighed Fagligt udbytte og tilrettelæggelse Hvordan vurderer du det faglige niveau på masteruddannelsen? Hvordan vurderer du det faglige udbytte af de anvendte undervisningsformer på masteruddannelsen? Hvordan vil du foretrække, at masteruddannelsen tilrettelægges? Angiv venligst hvilke elementer, du vil anbefale, blev integreret i din uddannelse? Kompetencer Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad fået styrket gennem din masteruddannelse? Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer kræves i nogen/høj grad i din jobfunktion? Styrkede og efterspurgte kompetencer Kompetencegab (Procentvise forskelle mellem styrkede og efterspurgte kompetencer) Styrkede kompetencer og kompetencer, som kræves i jobfunktionen? Kompetencegab (Procentvise forskelle mellem styrkede kompetencer og kompetencer, som kræves i jobfunktionen) I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? Fordelt på de dimittender, der stadig er i samme job og de dimittender, der har skiftet job efter endt masteruddannelse Side 3

5 I hvor høj grad mener du, at andre har forståelse for/drager nytte af de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din masteruddannelse? Datagrundlag Samlet status Dimittendårgange Side 4

6 1 ADGANGSGRUNDLAG FOR MASTERUDDANNELSEN Hvad var dit adgangsgrundlag for din masteruddannelse? Hvad var dit adgangsgrundlag for din masteruddannelse? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=335) Jeg havde en anden adgangsgivende eksamen 54% Jeg var bachelor fra AAU 13% Jeg var professionsbachelor 10% Jeg var kandidat fra AAU 9% Jeg var kandidat fra et andet universitet 9% Jeg var bachelor fra et andet universitet 4% 0% 20% 40% 60% Af andre adgangsgivende eksamener kan nævnes: HD, akademiuddannelser, finansøkonom, agrarøkonom, merkonom, handelsøkonom, erhvervsfaglig uddannelse, hærens officersskole, logistikteknolog, anden master, diplomuddannelse, skriftlig optagelsesprøve samt relevant erhvervserfaring. Side 5

7 1.1.2 Hvad var grunden til, at du tog en masteruddannelse? Hvad var grunden til, at du tog en masteruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=321) Personlig udvikling 80% Mulighed for nye jobfunktioner 55% Overbygning på min kandidat-/bachelorgrad 32% Opnåelse af specifikke værktøjer (f.eks. it, sprog, forretningsforståelse el. lign.) 3 Ønske om højere løn 30% Ønske om jobskifte 2 Ønske fra arbejdsgiver 17% Manglende kendskab til specifikke områder inden for jobbet 16% Nødvendigt for at få/fastholde et arbejde 1 Ønske om færdigheder, der ikke har direkte jobmæssig relevans 10% Andet 7% Ønske om "omskoling" 4% 0% 20% 40% 60% 80% Side 6

8 1.1.3 Var du i beskæftigelse under din masteruddannelse? Var du i beskæftigelse under din masteruddannelse? SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=323) Ja 98% Nej 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er du stadig beskæftiget i samme virksomhed? Er du stadig beskæftiget i samme virksomhed? 4 Ja 59% Nej SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=312) Side 7

9 2 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=335) Jeg er i arbejde (herunder iværksættere, barsel, orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o. lign.) 99% Jeg er ledig Jeg er under uddannelse (Ph.d. eller lign.) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 8

10 3 NUVÆRENDE JOB 3.1 JOBBETS RAMMER Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din masteruddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din masteruddannelse og dit nuværende job? SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=322) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 68% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 18% Jobbet kræver ikke generelle/faglige kompetencer fra min uddannelse, men kræver generelle akademiske kompetencer 8% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 5% 0% 20% 40% 60% 80% Side 9

11 3.1.2 Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=330) Fastansat 95% Jeg er iværksætter/selvstændig Projektansat/tidsbegrænset ansat Andet, skriv gerne 4% Ansat i vikariat Ansat med løntilskud 0% 20% 40% 60% 80% 100% I hvilken region ligger din arbejdsplads? I hvilken region ligger din arbejdsplads? (Hvis der er tale om en større arbejdsplads med flere afdelinger, bedes du angive, hvor du fysik er placeret) SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=330) Region Nordjylland 46% Region Midtjylland 30% Region Hovedstaden 15% Region Syddanmark 6% Europa (ikke Norden) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Region Sjælland Øvrige udland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 10

12 3.1.4 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Selvejende institutioner indplaceres efter deres primære finansieringskilde - f.eks. rubriceres universiteter og gymnasier under "Stat". SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=330) Privat (herunder også iværksætter) 63% Stat 14% Kommune 12% Region 10% Interesseorganisation 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 11

13 3.1.5 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i/ejer du? (Ansatte i den private sektor). Hvilken type virksomhed arbejder du i? (Sæt gerne flere krydser) Privatansatte SAMF masterdimittender (N=207) Finansiel virksomhed Rådgivningsvirksomhed Produktion og fremstilling (industri) Anden Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) IT-virksomhed Servicevirksomhed Anden virksomhed relateret til bygge- og anlægsbranchen Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) Transport Informations- og kommunikationsvirksomhed Fabrikationsvirksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen Terapeutisk virksomhed Medicinalvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Anden virksomhed ikke relateret til bygge- og anlægsbranchen Reklame- og markedsføringsvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) Kultur og turisme Idrætsklub, -center o. lign. Forsyningsvirksomhed Entreprenørvirksomhed Råstofudvinding Medicoteknisk virksomhed 12% 10% 9% 7% 6% 6% 5% 2% 2% 54% 0% 20% 40% 60% Andre virksomhedstyper er faglige organisationer, interesseorganisationer, humanitære organisationer, revisionsvirksomheder, økonomivirksomheder, virksomhed inden for fødevareindustri, virksomheder inden for sundhed, forlag og undervisning. Side 12

14 3.1.6 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i staten). Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) Statsansatte SAMF masterdimittender (N=46) Andet 28% Administration/forvaltning 26% Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 20% Anden undervisning 15% Undervisning på universitet/handelshøjskole 13% Undervisning i gymnasieskolen 9% Forskning på universitet/handelshøjskole 4% Ansættelse i staten med relation til bygge- og anlægsbranchen Anden forskning/udvikling Kommunikation (fx kommunikations- /PR-/informationsmedarbejder) 2% 2% 2% Kultur/medier 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af andre områder kan nævnes IT, pædagogik, sundhed, ledelse, HR og økonomi. Side 13

15 3.1.7 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i regioner). Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) SAMF masterdimittender ansat i regionen (N=32) Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) 84% Administration/forvaltning 19% Andet 6% Uddannelse og undervisning 3% Kommunikation (fx kommunikations-/pr- /informationsmedarbejder) 3% Ansættelse i regionen med relation til bygge- og anlægsbranchen Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) Erhverv og udvikling 0% 20% 40% 60% 80% 100% Af andre områder kan nævnes ledelse, IT og sundhed. Side 14

16 3.1.8 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i kommuner). Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) Kommunalt ansatte SAMF masterdimittender (N=39) Anden administration/forvaltning 36% Børn og unge (på forvaltningsniveau) 3 Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) 2 Andet Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 10% 13% Teknik, by og miljø 8% Erhverv/udvikling 5% Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 5% Ansættelse i kommunen med relation til byggeog anlægsbranchen Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) Kommunikation (fx kommunikations-/pr- /informationsmedarbejder) Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter) 3% 3% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% Af andre områder kan nævnes IT og digitalisering, jura, økonomi, velfærdsteknologi, pleje og omsorg, kvalitetsudvikling og undervisning. Side 15

17 3.1.9 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i/ejer? Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i/ejer? (Hvis du er ansat i en virksomhed med flere afdelinger, angiv da det samlede antal ansatte i Danmark) SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=322) 251-mere end 1000 ansatte 68% ansatte 17% 1-50 ansatte 13% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 16

18 3.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (Sæt gerne flere krydser) SAMF masterdimittender i beskæftigelse (N=322) Rådgivning/vejledning Ledelse og organisation 4 4 Økonomi- og regnskabsfunktioner Salg Analyse og/eller evaluering Planlægning Projektledelse HR/personale Administration og sekretariatsfunktioner Uddannelses- og undervisningsopgaver Konsulent- og udviklingsopgaver Strategisk kommunikation og formidling IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) Kvalitetsudvikling Produktudvikling/innovation Kunde-/borgerservice Markedsføring/reklame Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, PR, etc.) Andre jobfunktioner Forskning Tekstproduktion Oversættelse og tolkning Kulturformidling 23% 22% 22% 20% 17% 17% 16% 16% 13% 1 10% 9% 8% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 17

19 3.2.2 Jobfunktioner fordelt efter sektor Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (Sæt gerne flere krydser) Privat/interesseorganisation (N=206) Offentlig (ansatte i stat, region og kommune, N=116) Rådgivning/vejledning 16% 55% Salg 35% Ledelse og organisation 34% 55% Økonomi- og regnskabsfunktioner Analyse og/eller evaluering Projektledelse Planlægning HR/personale IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) Administration og sekretariatsfunktioner 19% 19% 17% 18% 16% 13% 12% 8% 12% 26% 24% 26% 24% 24% Konsulent- og udviklingsopgaver 1 17% Produktudvikling/innovation 4% 10% Strategisk kommunikation og formidling 9% 16% Uddannelses- og undervisningsopgaver Kunde-/borgerservice Markedsføring/reklame 8% 6% 4% 6% 4% 29% Kvalitetsudvikling Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, PR, etc.) Andre jobfunktioner Tekstproduktion Oversættelse og tolkning Kulturformidling 6% 5% 5% 4% 6% 2% 2% 2% 16% Forskning 7% 0% 20% 40% 60% Side 18

20 4 LEDIGHED Er du aktiv jobsøgende? Ja, jeg er aktiv jobsøgende Er du aktiv jobsøgende? Nej, jeg er ikke aktiv jobsøgende pga. barselsorlov, sygemelding el.lign. 100% Ledige SAMF masterdimittender (N=3) Hvor har du søgt job? Hvor har du søgt job? (Sæt gerne flere krydser) Ledige SAMF master dimittender (N=3) Region Nordjylland 67% Region Sjælland Region Hovedstaden 33% 33% Har ikke søgt job Øvrige udland Europa (ikke Norden) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Region Syddanmark Region Midtjylland 0% 20% 40% 60% 80% Side 19

21 4.1.3 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (Sæt gerne flere krydser) Ledige SAMF master dimittender (N=3) Jeg har været til jobsamtale, men har ikke fået job 67% Jeg har skrevet ansøgninger, men er ikke kommet til jobsamtale Der er kun begrænset jobudbud i det geografiske område, jeg søger i 67% 67% Der er stor konkurrence om de job, jeg søger 33% Andet Der er kun begrænset jobudbud inden for mit uddannelsesområde Jeg mangler erhvervserfaring Jeg mangler relevante kompetencer fra min masteruddannelse Der har ikke været et job, som passer til min faglige profil 0% 20% 40% 60% 80% Side 20

22 5 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG ANVEND E- LIGHED 5.1 FAGLIGT UDBYTTE OG TILRETTELÆGGELSE Hvordan vurderer du det faglige niveau på masteruddannelsen? Hvordan vurderer du det faglige niveau på masteruddannelsen? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=320) For højt Tilpas 93% For lavt 5% Andet niveau 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De masterdimittender, der har angivet andet niveau, beskriver niveauet som meget svingende afhængigt af både kursusledere og modul. Herudover giver de udtryk for, at koblingen mellem teori og praksis bør styrkes. Side 21

23 5.1.2 Hvordan vurderer du det faglige udbytte af de anvendte undervisningsformer på masteruddannelsen? Hvordan vurderer du det faglige udbytte af de anvendte undervisningsformer på masteruddannelsen? (N=318) Højt Middel Lavt Ved ikke/ikke anvendt undervisningform Forelæsning 53% 43% 3% Projektarbejde 49% 39% 8% 4% Gæsteforelæsning 39% 36% 5% 20% Vejledning 39% 50% 9% 2% Casearbejde/øvelser 32% 53% 7% 8% Feltarbejde 14% 12% 2% 73% Workshops 9% 24% 5% 63% Laboratorieøvelser 2% 5% 2% 9 % 20% 40% 60% 80% 100% Side 22

24 5.1.3 Hvordan vil du foretrække, at masteruddannelsen tilrettelægges? Hvordan vil du foretrække, at masteruddannelsen tilrettelægges? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=318) Jeg er tilfreds med måden masteruddannelsen er tilrettelagt på 5 Skræddersyet forløb (Et sådant forløb er integreret i de daglige arbejdsopgaver og tilrettelagt efter individuelt valg, således det passer til tid og sted) 18% Enkeltfag i dagtimerne 17% Fjernundervisning og seminarer (f.eks. weekend) 15% Samlet afrundet forløb 1 Aftenundervisning 8% Andet 4% Fjernundervisning 4% 0% 20% 40% 60% Side 23

25 5.1.4 Angiv venligst hvilke elementer, du vil anbefale, blev integreret i din uddannelse? Angiv venligst hvilke elementer, du vil anbefale, blev integreret i din masteruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=318) Flere konkrete cases i undervisningen 35% Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet 33% Mere problemorienteret undervisning 24% Ingen forslag til forbedringer 2 En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen 16% Mere metode Mere projektsamarbejde/opgaveløsning med min egen arbejdsplads Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. sprog, regnskab, formidling, IT) (Mere) undervisning i projektledelse Mere projektsamarbejde/opgaveløsning med andre virksomheder/organisationer Mere projektarbejde 16% 15% 13% 1 10% 9% 8% Andet 5% 0% 10% 20% 30% 40% Side 24

26 5.2 KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad fået styrket gennem din masteruddannelse? Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad fået styrket gennem din masteruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=317) Teoretisk viden inden for mit fagområde 83% Evnen til at analysere 56% Evnen til at tilegne mig ny viden 49% Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 45% Evnen til at arbejde problemløsende 33% Evnen til at formidle skriftligt 32% Evnen til at arbejde projektorienteret 28% Praktisk viden inden for mit fagområde 23% Evnen til at formidle mundtligt 18% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 17% Evnen til at arbejde tværfagligt 15% At kunne arbejde kreativt og innovativt 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Side 25

27 5.2.2 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=307) Evnen til at analysere 64% Evnen til at arbejde problemløsende 64% Evnen til at formidle mundtligt 63% Teoretisk viden inden for mit fagområde 58% Evnen til at formidle skriftligt 56% Praktisk viden inden for mit fagområde 56% Evnen til at tilegne mig ny viden 5 At kunne arbejde kreativt og innovativt 44% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 44% Evnen til at arbejde tværfagligt 42% Evnen til at arbejde projektorienteret 4 Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 35% 0% 20% 40% 60% 80% Side 26

28 5.2.3 Hvilke af disse kompetencer kræves i nogen/høj grad i din jobfunktion? Hvilke af disse kompetencer kræves i nogen/høj grad i din jobfunktion? (Sæt gerne flere krydser) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=304) Evnen til at formidle mundtligt 78% Evnen til at analysere 76% Teoretisk viden inden for mit fagområde 74% Evnen til at formidle skriftligt 73% Evnen til at arbejde problemløsende 69% Praktisk viden inden for mit fagområde 67% Evnen til at tilegne mig ny viden 65% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 48% Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 45% Evnen til at arbejde tværfagligt 44% At kunne arbejde kreativt og innovativt 42% Evnen til at arbejde projektorienteret 39% 0% 20% 40% 60% 80% Side 27

29 5.2.4 Styrkede og efterspurgte kompetencer Kompetencer, der er styrket og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=307) Styrkede; Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=317) Evnen til at analysere 56% 64% Evnen til at arbejde problemløsende 33% 64% Evnen til at formidle mundtligt 18% 63% Teoretisk viden inden for mit fagområde 58% 83% Evnen til at formidle skriftligt 32% 56% Praktisk viden inden for mit fagområde 23% 56% Evnen til at tilegne mig ny viden 5 49% At kunne arbejde kreativt og innovativt 15% 44% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 17% 44% Evnen til at arbejde tværfagligt 15% 42% Evnen til at arbejde projektorienteret 28% 4 Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 35% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 28

30 5.2.5 Kompetencegab (Procentvise forskelle mellem styrkede og efterspurgte kompetencer). Kompetencegabet (Procentvise forskelle mellem styrkede og efterspurgte kompetencer) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N= ) Teoretisk viden inden for mit fagområde 24% Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 10% Evnen til at tilegne mig ny viden -2% Evnen til at analysere -7% Evnen til at arbejde projektorienteret -13% Evnen til at formidle skriftligt -24% Evnen til at arbejde tværfagligt -27% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper -28% At kunne arbejde kreativt og innovativt -29% Evnen til at arbejde problemløsende -3 Praktisk viden inden for mit fagområde -33% Evnen til at formidle mundtligt -45% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Side 29

31 5.2.6 Styrkede kompetencer og kompetencer, som kræves i jobfunktionen? Kompetencer, der er styrket og kompetencer, som i nogen/høj grad kræves i jobfunktionen Nødvendige; Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=304) Styrkede; Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=317) Evnen til at formidle mundtligt 18% 78% Evnen til at analysere 56% 76% Teoretisk viden inden for mit fagområde 74% 83% Evnen til at formidle skriftligt 32% 73% Evnen til at arbejde problemløsende 33% 69% Praktisk viden inden for mit fagområde 23% 67% Evnen til at tilegne mig ny viden 49% 65% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 17% 48% Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 45% 45% Evnen til at arbejde tværfagligt 15% 44% At kunne arbejde kreativt og innovativt 15% 42% Evnen til at arbejde projektorienteret 28% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Side 30

32 5.2.7 Kompetencegab (Procentvise forskelle mellem styrkede kompetencer og kompetencer, som kræves i jobfunktionen). Kompetencegabet (Procentvise forskelle mellem styrkede kompetencer og kompetencer, som kræves i jobfunktionen) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N= ) Teoretisk viden inden for mit fagområde 9% Metodiske færdigheder inden for mit fagområde 0% Evnen til at arbejde projektorienteret -1 Evnen til at tilegne mig ny viden -16% Evnen til at analysere -20% At kunne arbejde kreativt og innovativt -27% Evnen til at arbejde tværfagligt -29% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper -3 Evnen til at arbejde problemløsende -36% Evnen til at formidle skriftligt -4 Praktisk viden inden for mit fagområde -44% Evnen til at formidle mundtligt -60% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% Side 31

33 5.2.8 I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? (N=306) I høj grad enig I nogen grad enig I mindre grad enig Slet ikke enig Min masteruddannelse har haft betydning for, at jeg er avanceret internt på min arbejdsplads 27% 30% 20% 24% Min masteruddannelse har betydet, at jeg har fået en lønstigning 24% 27% 20% 29% Jeg har fået flere og andre opgaver som følge af min masteruddannelse 24% 33% 23% 20% Min masteruddannelse har resulteret i et jobskifte for mig 20% 22% 14% 44% % 20% 40% 60% 80% 100% Side 32

34 5.2.9 I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? Fordelt på de dimittender, der stadig er i samme job og de dimittender, der har skiftet job efter endt masteruddannelse I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? Masterdimittender med samme job, som under uddannelsen (N=212) I høj grad enig I nogen grad enig I mindre grad enig Slet ikke enig Min masteruddannelse har haft betydning for, at jeg er avanceret internt på min arbejdsplads 28% 30% 19% 22% Min masteruddannelse har betydet, at jeg har fået en lønstigning 25% 28% 17% 30% Jeg har fået flere og andre opgaver som følge af min masteruddannelse 25% 33% 24% 19% Min masteruddannelse har resulteret i et jobskifte for mig 12% 15% 15% 58% % 20% 40% 60% 80% 100% Side 33

35 I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om, hvilken betydning din masteruddannelse har haft for din karriere og løn? Masterdimittender som har skiftet job efter uddannelsen (N=80) I høj grad enig I nogen grad enig I mindre grad enig Slet ikke enig Min masteruddannelse har resulteret i et jobskifte for mig 39% 4 1 9% Min masteruddannelse har betydet, at jeg har fået en lønstigning 25% 25% 20% 30% Jeg har fået flere og andre opgaver som følge af min masteruddannelse 24% 34% 2 2 Min masteruddannelse har haft betydning for, at jeg er avanceret internt på min arbejdsplads 2 33% 20% 26% % 20% 40% 60% 80% 100% Side 34

36 I hvor høj grad mener du, at andre har forståelse for/drager nytte af de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din masteruddannelse? I hvor høj grad mener du, at andre har forståelse for/drager nytte af de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din masteruddannelse? (N=306) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ledelsen drager nytte af de kompetencer, jeg har fået gennem min masteruddannelse 27% 4 23% 10% Mine kolleger drager nytte af de kompetencer, jeg har fået gennem min masteruddannelse 22% 48% 23% 8% Ledelsen har forståelse for, hvad min masteruddannelse har givet mig af kompetencer 22% 49% 23% 7% Mine kolleger har forståelse for, hvad min masteruddannelse har givet mig af kompetencer 16% 48% 30% 7% % 20% 40% 60% 80% 100% Side 35

37 6 DATAGRUNDLAG Samlet status Samlet status Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=615) Gennemført (n=305) 50% Nogen svar (n=30) 5% Ingen svar (n=280) 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dimittendårgange Hvilket år afsluttede du din masteruddannelse? 45% 40% 35% 30% Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (N=335) 33% 44% 25% 22% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 (n=75) 2013 (n=112) 2014 (n=148) Side 36

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S )

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE MASTER OG PUBLIC GOVERNANCE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S 2 0 1 8 ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I JURA AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af HD-uddannelserne

Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af HD-uddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af HD-uddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / HD-uddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE MPA

DIMITTENDUNDERSØGELSE MPA DIMITTENDUNDERSØGELSE MPA 2013 Rapport for MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen for Master in Public Administration 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere