DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I POLITIK OG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF

2 Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering det følgende år. AAU s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode skal have gennemført dimittendundersøgelsen. Opdeling på campus og uddannelsesniveau Dimittendundersøgelsen opdeles efter campus; AAU Aalborg, AAU København og AAU Esbjerg og udarbejdes på uddannelsesniveau. Der skelnes således mellem bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse (inkl. HD). For bacheloruddannelserne gælder det, at det udelukkende er bachelordimittender, der har taget en bacheloruddannelse på AAU og ikke læser videre på en kandidatuddannelse på AAU eller et andet universitet, som indgår i rapporterne. Det vil sige, at besvarelserne i rapporterne for bacheloruddannelserne udelukkende udgøres af bachelordimittender, som ikke længere er i uddannelsessystemet 1. Besvarelserne i rapporterne for professionsbachelor-uddannelserne udgøres af professionsbachelorer, som har færdiggjort deres uddannelse på AAU. Besvarelserne for kandidatuddannelserne udgøres af kandidatdimittender, som har taget deres kandidatuddannelse på AAU, og besvarelserne for masteruddannelserne udgøres af masterdimittender, som har fuldført deres masteruddannelse på AAU. Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelsen 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med AAU s fire fakulteter. I 2016 er dimittendundersøgelsen gennemført på 79 uddannelser. Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Kandidatuddannelsen i Politik og administration AAU Aalborg. Formålet med rapporten er at give den enkelte uddannelses ledelse et indblik i konkrete resultater, der kan være nyttige for dem ift. videreudvikling/justering af uddannelsen. Det gælder f.eks. dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse og deres nuværende beskæftigelse. Samtlige uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får lignende rapporter inden for en treårig periode, hvorefter der udformes en samlet fakultetsrapport. Den næste samlede fakultetsrapport udformes i efteråret Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2016 Dimittendundersøgelserne for alle AAU s ordinære uddannelser er udført som en spørgeskemaundersøgelse, og i 2016 blev den udsendt til 2676 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene , altså 2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 1491 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på % (1447 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (44 stk.) besvarede kun delvist. Datagrundlag for Kandidatuddannelsen i Politik og administration Specifikt for Kandidatuddannelsen i politik og administration dimitterede der i perioden kandidater, hvoraf 119 har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen ud af disse 119 kandidater valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 62. Grundlaget for rapportens resultater stammer udelukkende fra data indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen. På grund af manglende kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. 1 Bachelorer, som har holdt pause undervejs i deres uddannelse kan imidlertid optræde som respondenter, som nu har taget en kandidatgrad på AAU. Disse dimittender indgår i rapporten for kandidatuddannelserne og ikke i rapporterne for bacheloruddannelserne. Side 1

3 Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Kontakt Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Tlf Vivi Fog Wogensen Projektmedarbejder i Surveyenheden Tlf Side 2

4 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION FØRSTE JOB NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG ANVENDELIGHED UDDANNELSENS ANVENDELIGHED TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE LEDIGHED DATAGRUNDLAG Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start (N=71) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Undervejs i uddannelsen (N=71) Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart før jeg dimitterede (N=71) Side 4

6 1.1.4 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Umiddelbart efter jeg dimitterede (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets centrale studievejledning (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrierecentret (N=71) Side 5

7 1.1.8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens eget informationsmateriale (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Uddannelsens egne studievejledninger (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via undervisere (N=71) Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Information via Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA (N=71) Side 6

8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Karrieredage på uddannelserne (N=71) Side 7

9 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=71) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (N=71) Side 8

10 1.2.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Krydset med: Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder måneder måneder Over 2 år I alt Inden påbegyndelsen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Inden afleveringen af speciale/hovedopgave/ba -projekt Efter bestået afsluttende speciale/hovedopgave/ba -projekt 18,2% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 7,0% 77,3% 62,5% 43,8% 40,0% 25,0% 25,0% - 54,9% 0,0% 31,2% 56,2% 60,0% 75,0% 75,0% - 36,6% Jeg har ikke søgt job 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1,4% I alt Side 9

11 1.2.4 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? (N=71) Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? Andet: Jeg bor i Udkantsdanmark, hvor der ikke er så mange ledige akademikere at vælge imellem Jeg blev rost for at have en opsøgende tilgang. Det medførte bl.a., at jeg fik et løntilskudsjob i en anden afdeling end den, der først havde valgt at ansætte mig. Det betød, at jeg fik opgaver, der i højere grad end den oprindelige stilling matchede min faglige profil. Erfaringer fra tidligere jobs og tidligere uddannelser Det var faktisk jobcentret i Randers Kommune, som sørgede for, at jeg fik et løntilskudsjob ved hospitalet. Hospitalets Serviceafdeling skulle blot bruge en akademiker i en prøveperiode og stillede ikke de store krav til akademikeren. Det var således lidt tilfældigt, at det lige var mig, som havnede i det løntilskudsjob. Efter at have været i løntilskudsjobbet i et stykke tid, blev jeg så fast ansat, og i den forbindelse tror jeg, at der blev lagt mest vægt på, at jeg havde en del erfaring fra løntilskudsperioden, og at jeg nu var et "kendt ansigt". Men det spillede Side 10

12 nok også en rolle, at jeg (tror jeg selv) havde udført et temmelig godt stykke arbejde i løntilskudsperioden. bedre til skrive ansøgninger Tidligere erhvervserfaring fra ikke akademisk arbejde Jobcentret satte mig i kontakt med dem Jeg var billig i løn ift. folk med erfaring Network Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets geografiske placering: (N=72) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Jobbets fagområde (f.eks. sundhed, miljø): (N=72) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Hvilken sektor jobbet er tilknyttet (f.eks. kommune, stat, den private sektor): (N=72) Side 11

13 1.2.9 Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Karrieremulighederne i jobbet: (N=72) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Mulighederne for at kunne forfremmes/stige i stillingshierarkiet inden for en overskuelig tidshorisont: (N=72) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? - Gode muligheder for at forene arbejde og familie-/fritidsliv: (N=72) Hvor stor betydning har følgende forhold, når du beslutter/besluttede om du vil søge en bestemt stilling eller ej? Lønniveauet: (N=72) Side 12

14 Hvad har størst betydning i forhold til jobbets fagområde når du søger/da du søgte arbejde? (N=72) Hvor lang tid bruger du/er du villig til at bruge på transport dagligt (tur/retur) for at komme på arbejde? (N=72) Er du flyttet til en anden kommune eller landsdel i forbindelse med studiets afslutning, jobsøgning mv.? (N=72) Side 13

15 Er/var du villig til at flytte for at få arbejde? (N=52) Hvilke udfordringer oplever du/har du oplevet i forbindelse med din jobsøgning? (Sæt gerne flere krydser) (N=72) Side 14

16 2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKT- SAMARBEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=71) Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? (N=58) Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Fordelt efter type af studiejob. (N=58) Side 15

17 2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=71) Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=71) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob? (N=58) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i praktik? (N=53) Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du samarbejdede med? (N=42) Side 16

18 2.1.9 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=71) Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Fordelt efter studieaktiviteter Studiejob Praktik Projektsamarbejde Side 17

19 Udlandsophold Side 18

20 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? (N=72) Side 19

21 4 FØRSTE JOB Har du efter endt uddannelse haft andre job end dit nuværende? (N=65) Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? (N=41) Hvad er årsagen til, at du stoppede som fultidsiværksætter/-selvstændig? (N=1) Side 20

22 4.1.4 Hvor søgte du job? (N=47) I hvilken region lå din første arbejdsplads? (N=47) Side 21

23 4.1.6 Hvor søgte og hvor fik du dit første job? Søgte job; Politik og administration (N=47) Fik job; Politik og administration (N=47) Region Nordjylland 36% 64% Region Midtjylland 28% 51% Region Hovedstaden 23% 47% Region Syddanmark 6% 28% Region Sjælland 19% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 4% 9% Europa (ekskl. Norden) 4% Øvrige udland 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Side 22

24 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (N=65) I hvilken region ligger din arbejdsplads? (N=65) Side 23

25 5.1.3 Hvor søgte og hvor fik du dit nuværende job? Søgte job; Politik og administration (N=58) Fik job; Politik og administration (N=65) Region Nordjylland 26% 57% Region Midtjylland 32% 54% Region Hovedstaden 25% 37% Region Syddanmark 12% 29% Region Sjælland 2% 14% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 2% 12% Europa (ekskl. Norden) 2% 2% Øvrige udland 2% 0% 20% 40% 60% Side 24

26 5.1.4 Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse) (N=66) Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til din uddannelse). Andet: Virksomhedspraktik under kontanthjælp Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i? (N=65) Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=66) Side 25

27 5.1.8 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=66) Side 26

28 5.1.9 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? (N=14) Side 27

29 Hvilken type virksomhed arbejder du i? (Privatansatte) Andet: Foreningssekretariatet Coop amba Falck Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) (N=20) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) Andet: Politikudvikling Side 28

30 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) (N=21) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Kommune) Andet: Risikostyring HR/Arbejdsmiljø Digitalisering Relationsdannelser på tværs og projektigangsættelser Side 29

31 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) (N=10) Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) Andet: IT Side 30

32 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (N=65) Side 31

33 5.2.2 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Andet: Politisk betjening Side 32

34 5.2.3 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Fordelt efter sektor Offentlig (Ansatte i Stat, region og kommune) Side 33

35 Privatansatte Side 34

36 5.2.4 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? AC Fuldmægtig AC- Fuldmægtig AC Konsulent AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig AC-medarbejder/konsulent Adjunkt Analyse- og planlægningsmedarbejder Analysekonsulent BPMN konsulent Business Prcess Optimization Specialist Chefkonsulent Chefkonsulent Digitaliseringskonsulent Driftschef Foreningskonsulent Fuldmaegtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig / økonomikonsulent It konsulent - software test jobvejleder Konsulent Manager Organisationskonsulent Project Manager Projektkoordinator Side 35

37 projektleder Projektleder Projektleder og marketingskoordinator Projektmedarbejder Rådmand Sagsbehandler og kvalitetsleder Sekretariatskonsulent Senior Konsulent Specialkonsulent Specialkonsulent Specialkonsulent Studiekoordinator Travel Agent uddannelseschef Udviklings- og analysekonsulent Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Underviser Økonomikonsulent I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? COWI Accenture Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Capgemini Sogeti Denmark Coop amba Danmarks Statistik Dansk Erhvervsfremme Deloitte Consulting Egedal Kommune Falck Familie- og Handicapafdelingen, Børn & Unge, Vejle Kommune Favrskov Kommune Finansministeriet Forsvarsministeriet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Frederiksberg kommune Hjørring Kommune Hjørring Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Side 36

38 Horsens Kommune Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland igrafx Nordic institution under jobcenter Jammerbugt Kommune Københavns Kommune Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence & Viden Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling NaturErhvervstyrelsen Neurodan A/S Rambøll Management Consulting Randers kommune Region Midtjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Syddanmark Regionshospitalet Randers Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland Rigspolitiet Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Risskov Bilferie Skatteministeriet Skive Kommune Skoda Nørresundby Sundhedsstyrelsen Systematic Søfartsstyrelsen UCN Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets departement University College Lillebælt Varde Kommune Vejle Kommune VIA University College Viborg Kommune VUC Syd Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Aarhus Universitet Side 37

39 5.2.6 Ligger dit nuværende job inden for akademisk overenskomst/akademisk stillingskategori? (N=66) Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=65) Jobbet ligger også i forlængelse af (N=62) Side 38

40 6 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG AN- VENDELIGHED 6.1 UDDANNELSENS ANVENDELIGHED I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (N=71) Side 39

41 6.2 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig gennem dit studium? (N=71) Side 40

42 6.2.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. At søge ny viden. Konkret erfaring med kvantitativ metode fra undervisning og projektarbejde. Erfaring med samarbejde fra projektarbejdet. Min titel ( at jeg har en uddannelse) Analysekompetencer Samarbejdsevner - Gennem projektarbejdet i grupper har jeg lært at udvikle projekter, indsamle empiri, analysere og udarbejde større skriftlige rapporter. - Holde hovedet koldt i komplekse og langstrakte opgaver, hvor jeg ikke kan overskue alle faser og endelige resultater. - Samarbejde med andre og anvende folks forskellige kompetencer konstruktivt. Samfundsmæssig forståelse Evne til at samarbejde på tværs Evnen til at sætte sig ind i komplicerede sager forholdsvis hurtigt. Evnen til at at identificere konkrete problemstillinger. Evnen til at arbejde problemorienteret. Analyse Metode Struktureret Projektarbejde, metodeforståelse, analytiske evner. Analysearbejde, skriftligformidling samarbejdsevner. - samarbejdsevner - Analytisk tilgang til opgaveløsning - Teoretisk viden Evnen til at forholde sig kritisk til problemstillinger Evnen til at arbejde struktureret med vidensproduktion Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at besvare spørgeskemaer En afslappet tilgang til deadlines En rimelig sort humor Teoretisk viden om offentlig sektor. Evne til at analysere og teoretisere et givet felt. Projektkompetencer. Side 41

43 Evne til hurtigt at kunne sortere og kommunikere komplekst materiale Evne til at samarbejde med forskellige grupper Evne til at arbejde løsningsorienteret Formidle en stor mængden viden på få sider, så det er til at forstå Skriftlige formidlingskompetencer. Metodiske færdigheder (strukturere en problemstilling). Generel teoretisk indsigt. Statistisk metode Research Dannelse Selvstændighed Struktureret Analytisk - Tilegnelse af ny viden - Analysere en problemstilling vha. forskellige metodiske tilgange - Arbejde projektorienteret / problemløsende Nysgerrighed Analytiske færdigheder Fordybelse samarbejdskompetencer metodiske værktøjer teoretisk baggrundsviden -God til skriftlig formidling - Viden om hvordan man tilegner sig ny viden - At arbejde projetkorienteret og analyserende Analyse, arbejdsmoral og kritisk tilgang At kunne anskue problemer/udfordringer fra flere vinkler Forståelse af organisationers sammenhængskraft Politisk forståelse Kritisk og analytisk sans. Evne til at arbejde i grupper. Evne til at arbejde problemorienteret 1 Evnen til at arbejde i grupper 2 Evnen til at arbejde projektorienteret 3 Problemløsningsorienteret Side 42

44 1. Evnen til at samarbejde 2. Almen dannelse 3. Analytisk sans - Analytiske færdigheder - Skriftlig formidling - Evnen til hurtigt at opsamle ny viden/sætte mig ind i en kompliceret problemstilling Metode Formidling Forståelse af hvordan organisationer fungerer arbejde problemorienteret nemt ved at tilegne mig ny viden analysere Stærke samarbejdsevner, Kritisk og analytisk tilgang, evne til at blive god leder, planlægger og koordinator, Projektstyring - stærke erfaringer med projektarbejdet. Analysere problemstillinger der er fagrelevante Forståelse for tværfaglighed og samarbejde på tværs i siloorganisationer. Evnen til at tilegne mig ny viden evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret Knowledge of the unemployment area due to project work. Writing skills due to project work. Knowledge of how to make scientific products due to project working and classses about how to write scientifically. Projektarbejde, kunne skrive og samarbejde Formidling, metode og problemorienteret projektarbejde. Metodisk, analytisk og politisk sans. Arbejde tværfagligt. Arbejde problemløsende (dog ikke operationelt). Arbejde i grupper Selvstændighed At kunne arbejde problemorienteret Samarbejde Metodemæssige kompetencer (kvalitative og kvantitative), at arbejde selvstændig og i grupper, forståelse for politisk styrede organisationer Side 43

45 Samarbejde Metodisk tilgang Analytiske kompetencer Evnen til hurtigt at sætte mig ind i ny viden. Evnen til hurtigt at identificere de væsentligste udfordringer i en given problemstilling. Udarbejde skarpe analyser med baggrund virkeligheden, således at analysen er anvendelig i praksis. At arbejde problemløsende og projektorienteret At indhente og omsætte ny viden på kort tid Indgående forståelse for velfærdsstaten og den offentlige sektor Analyse Evaluering Kommunikation Problemløsning, analyse, samarbejde -Basisårets undervisning om kommunikation og formidlingsstrategier i en projektgruppe. -Metodologisk strengens 1.Metodefærdigheder - interview, survey, kvantitativ metode og statistik 2.Evnen til at tænke problemorienteret ift. Indsamling af empirisk materiale 3.Indsigt i beskæftigelsesområdet Analytiske kompetencer Problemløsende Gruppesamarbejde projektarbejde/gruppearbejde Selvledese - at gå efter mine mål Indre motivation driver værket istedet for at gå efter etcs point Skriftlighed, analytisk tilgang, og evnen til at tilegne mig viden At kunne analysere og formulere mig på et højt akademisk niveau. At kunne arbejde både selvstændigt og samarbejde med andre, samt at lede og styre projekter. Gruppearbejde Netværk Viden Opnå ny viden hurtigt Arbejde struktureret Se dybdelængende lag i f.eks undersøgelser og sammenhænge Side 44

46 Evnen til at fremsøge ny viden Kendskab til forskellige metoder Forbedre niveauet for skriftlig fremstilling Projektforståelse Evalueringsforståelse Analyse - selvstændighed fra selvstudiet - analytisk tilgang - grundighed En styrket evne til at forholde mig kritisk overfor viden og information (undersøgeler mv). Analytisk tilgang til arbejdsopgaver. 1. Kunne omsætte store mængder information forståeligt for ikke-akademikere. 2. Skriftlig formidling 3. Analyse kvantitativ og kvalitativ Problemløsende Strukturelle analytiske færdigheder Skriftlig formulering - at sætte sig ind i komplekse problemstillinger og tilegne sig ny viden - skriftlig og mundtlig formidling - at samarbejde Faglighed, nysgerrighed og analytiske evner Evnen til at overskue komplicerede problemstillinger og finde relevante løsninger. Evnen til hurtigt at kunne tilegne sig ny viden, og videreformidle denne viden i skrift og tale. Faglig indsigt i en bred vifte af offentlige organisationer. Struktur/overholdelse af deadlines vigtigt via. gruppearbejdet Kvalifikation på CV Bred viden omkring samfundet ift. at kunne deltage med en relevant position i diskussioner. Analytiske evner Forståelse for organisatoriske processer og mekanismer Evne til hurtigt at tilegne sig ny viden 1.uformel projektledelse fra gruppearbejde 2. analytiske færdigheder og formidling 3.viden om den offentlige sektor Side 45

47 Analytiske redskaber Metodiske redskaber Formidlings redskaber Evnen til at omsætte teori til praksis Evnen til at indsamle kvalitativ og kvantitativ data Min teoretiske viden om evaluering og monitorering 1. Evnen at erhverve viden. Fx sætte mig ind i nye emner. 2. Forståelse for hvordan gældende lovgivning fungerer (særlig inden for forvaltning) 3. Tilrettelæggelse af forskellige projekter Analytical skills Writing skills Being diligent Side 46

48 6.2.3 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=71) Side 47

49 6.2.4 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? (N=8) Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? Andet: Norsk og Svensk Har fremmedsprog, eksempelvis krav om engelskkundskaber, haft en afgørende betydning i forhold til hvilke job, du søger/har søgt? (N=72) Side 48

50 6.2.7 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Politik og administration (N=71) Tilegnede; Politik og administration (N=71) Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at analysere Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Relevant viden om projektledelse Evnen til at arbejde tværfagligt Generel forretningsforståelse IT-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Fremmedsprogsfærdigheder Generel kulturforståelse 79% 87% 70% 98% 69% 85% 69% 71% 69% 91% 59% 94% 59% 97% 56% 90% 54% 97% 54% 63% 54% 48% 48% 51% 38% 75% 35% 23% 35% 27% 28% 39% 13% 91% 11% 7% 23% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 49

51 6.2.8 Kompetencegabet (forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Politik og administration Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde 78% Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde problemløsende Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde selvstændigt Fremmedsprogsfærdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at formidle skriftligt Relevant viden om projektledelse Evnen til at formidle mundtligt 43% 38% 37% 35% 34% 30% 28% 22% 16% 12% 11% 9% 8% 3% 2% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Generel forretningsforståelse -8% -12% -6% -20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Side 50

52 6.2.9 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=71) Side 51

53 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Andet: Mere praktisk fokus FX mere økonomi How to work with Excel, SQL and SPSS. More teaching of how to work with statistics in these tree programs on academic level as is the case for cand.polit students at copenhagen university. For mig har et efterfølgende journalist-kursus været meget givende i fht. skriftlig formidling af resultater i et ikke-videnskabelig sprog Har savnet en større sammenhæng mellem krav til større projekter på de forskellige semestre og de dertilhørende fag, særligt de metodiske. F.eks. krav om projektetopgaver indeholdende en kvantitativ/kvalitativ/macro økonomi/forvaltningsret undersøgelse. Gerne med eksterne virksomheder/organisationer Mere fokus fra teoretisk viden, til praktisk viden omkring de administrative opgaver som vi uddannede os til at komme ud og løse Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? En langt tidligere indsats der gør de studerende opmærksom på hvad erhvervslivet efterspørger og generelt langt bedre vejledning gennem uddannelsen fra studievejledere og karriererådgivere om hvordan man giber jobsøgningen an og hvad man kan gøre under uddannelsen for at være bedre stillet i forhold til efterfølgende jobchancer. Uddannelsen kunne have rustet mig bedre til arbejdsmarkedet, hvis jeg selv havde været mere interesseret i mine muligheder efter endt uddannelse. I stedet gik jeg rundt i min uni-boble og muntrede mig med at jeg uddannede mig til arbejdsløs. Mere praktisk viden om den offentlige sektor. Gøre uddannelse mere praksisnær. Forlang at projekter skal skrives i samarbejde med virksomheder eller offentlige institutioner. På den måde kan projekter gå fra at være højtflyvende til at være meget mere konkrete. Det vil også give et bedre billede af, hvad de akademiske kompetencer kan bruges til i praksis. Det er da bekymrende, at man kan gå 5 år på et universitet og skrive opgaver og projekter, uden at være i kontakt med det arbejdsmarked man skal ud i efterfølgende. Mere praktisk økonomi - uddannelsen havde kun meget overordnet teoretisk økonomi. Samarbejde med private/offentlige arbejdsgivere (praktik, studiejob mv.) er af afgørende betydning. Mere praktik (på bachelor). Universitetet bør opfordrer (stille som krav), at de studerende kommer i praktik og samarbejder med arbejdsgivere inden de er færdiguddannet. De studerende bør "tvinges" til at tænke arbejdsliv efter uddannelse i deres uddannelse. Det vil skabe afgørende netværk for de studerende, sikre en rutine i afklaring af egne kompetencer og "job" søgning inden det for alvor går løs efter uddannelsen Side 52

54 Generelt var jeg rigtig glad for uddannelsen, som jeg på mange måder synes er rigtig god og spændende. Jeg har imidlertid nedenstående kommentarer til, hvordan uddannelsen kunne have rustet mig lidt bedre til de krav, som stilles på arbejdsmarkedet. Jeg synes,at der i rigtig mange stillingsopslag stilles krav om meget specifikke kompetencer inden for fx økonomi, budgetlægning, regnskab, forvaltningsret, Excel og statistik (især SAS)og andre praktisk anvendelige kompetencer. Efter min mening er der lidt for lidt fokus på disse kompetencer på uddannelsen. bedre indsigt i hvordan uddannelsen konkret kan bruges Generel anvendelse af Excel havde klart rustet mig bedre. Mange fag er meget teoretisk - det vil for alle studerende på mit studie have været særdeles givende for fremtiden med enkelte konkrete cases fra virkeligheden, som skulle diskuteres på mindre hold med en underviser. Flere mundtlige præsentationer og eksamener med henblik på at styrke den mundtlige formidling. Mere intro til hvordan forvaltninger i kommuner, regioner og stat er styret, organiseret og er bygget op mange arbejdsgivere mener ikke, at man ved noget om projektledelse, fordi der ikke er specifikt fag, der hedder projektledelse. Ser jeg tilbage på min uddannelse i forhold til mit nuværende job, så ville jeg gerne have haft mere om økonomistyring i det offentlige. Metode bør være prioriteret højt. Både kvant og kval Jeg synes min uddannelse i alt for begrænset grad faktisk rustede mig til de krav et arbejdsmarked stiller til nyuddannede. Teorien vi lærte var forældet og undervisningen noget ud af trit med de reelle problemstillinger og krav der er i den branche jeg arbejder for. Det undrer mig stadig at der blev brugt så meget tid på at lære metode der ikke er er anvendeligt og at teori og praktik er så lidt koblet sammen. Det undrer mig at der ikke er mere indspil fra alle de udemærkede dimittender som langt hen af vejen ville gøre undervisningen langt mere relevant og interessant. At tale engelsk. Det var jeg nødt til selv at lære gennem praktik/studiejobs Mere praktiske redskabsfag havde i høj grad været godt. Evt undervisning i forskellige dilemmaer man kan møde på arbejdsmarkedet. Personlig udvikling Side 53

55 Jeg har være meget tilfreds med min uddannelse fra AAU. I bagklogskabens klare lys, havde jeg som studerende fået mere ud af de metodiske fag, hvis de var en obligatorisk del af de ellers rigtigt lærerige projekter. De metodiske fag kunne efter min bedste overbevisning godt have ( som et krav) fyldt mere. Man kunne godt "tvinge" studerende til at lave min. en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse som en del af de større projekter. Ligeledes kunne økonomi og makroøkonomianalyser være et obligatorisk krav i et projekt. Det er selvfølgelig egoistiske overvejelser der bunder i at jeg personligt brugte meget tid på at fordybe mig i projekter, hvor kravene til indholdet ikke 100 % flugtede indeholdet i undervisningsgangen på det pågældende semester. Excelkursus burde være obligatorisk Generel mere viden om IT, basal programmering etc Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: (N=71) Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæftigelse og videre uddannelse er: Andet: Jeg arbejdede meget selvstændigt under mit studie, og har været på arbejdsmarkedet mange år inden jeg tog min akademiske grad. Så jeg ikke tilgangen på AAU har givet mig ovenstående kompetencer. De har jeg tilegnet mig i mit arbejdsliv Side 54

56 7 OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE En dimittend fra kandidatuddannelsen i politik og administration er Ph.d studerende på Aalborg Universitet. Dimittenden har været i arbejde i perioden mellem dimission og opstart på nuværende Ph.d. Side 55

57 8 LEDIGHED Er du aktiv jobsøgende? (N=5) Hvor har du søgt job? (N=5) Side 56

58 8.1.3 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=5) Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse Andet? Der er alt for lidt fokus på nogle af de andre tilskudsordninger, der ikke er alment kendt. Eksempelvis introduktionsstillinger for akademikere med min. 1 års sammenhængende ledighed. Det er nærmest skandaløst, at der kun er oprettet ganske få stillinger i denne ordning. Det ville helt sikkert have hjulpet mange nyuddannede i gang med deres første job. Her har de offentlige arbejdsgivere i den grad svigtet Hvilke relevante kompetencer mangler du? Ledelse Økonomi Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? (N=5) Side 57

59 9 DATAGRUNDLAG Samlet status Side 58

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GLOBAL REFUGEE STUDIES AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING (HD 2.DEL) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERVSØKONOMI (HA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest)

9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det du følger mest) Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2013 9. semester Kommunikation København Hvilket semester går du på? (hvis du har undervisning på mere end ét semester, så udvælg, det

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere