DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring."

Transkript

1 DPR08 Det Personlige Regnskab

2 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. Forlaget Thomson A/S Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse Før du begynder... 4 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Start af DPR08 Det Personlige Regnskab Om DPR08 Det Personlige Regnskab Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen... 9 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK Indtastning af virksomhed i VIRK Overskydende skat/restskat afsættes i balance Udskudt skat Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK Standard for indtastning - Firma standard Standard for indtastning - Aktuel kunde Overførsel af data fra DPR07 til DPR Indstillinger vedrørende sidste års tal Rapport generator Manuelle noter Eksport af DPR08 bogholderi Udskriv Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætninger Versioner - flere regnskaber til samme kunde Afslut og gem kundedata på disk FD08 Fælles Data Revisoft Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af Revisoft Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for Revisoft Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 81

4 4 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang du benytter et af Revisoft's programmer bør du som minimum læse følgende afsnit: - Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Revisoft Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD08 Fælles Data Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008.

5 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. Revisoft's skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på et netværk. Start installation af programmerne Installation af programmerne kan enten foregå ved at hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside eller ved at bruge en CD. Er du tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside, se punkt 1.a. Er du ikke tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du bruge den medfølgende CD, se punkt 1.b. 1.a Installationen af programmerne via Internettet 1. Gå til: 2. Log in med de modtagne loginoplysninger 3. Vælg det program du vil installere og tryk "download". 4. Vælg "Kør" 1.b Installationen af programmerne fra CD 1. Sæt CD'en med programmerne i CD-rom drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk Starter installationen ikke gøres følgende: a. Vælg Start b. Vælg Kør c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-rom drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. 2. Installation af programmerne Når installationsprogrammet er startet følges anvisningerne i programmet. Bemærk første gang du kører installationsprogrammet, er det vigtigt, at du angiver den rigtige sti til, hvor data skal placeres. Dvs. hvis flere arbejdsstationer på et netværk skal have adgang til de samme data, skal data placeres på et netværksdrev.

6 6 Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprogrammet, som startes fra Revisoft Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de Revisoft programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på DPR08 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om DPR08. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes Revisoft Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

7 Start af DPR08 Det Personlige Regnskab DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 startes via indgangsprogrammet Revisoft Indgang. Hvis det er første gang du starter Revisoft Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via Revisoft Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før DPR08 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD08. FD08 startes ligeledes fra Revisoft Indgang. Når DPR08 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD08 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

8 8 Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 DPR08 anvendes til at opstille det personlige regnskab. Altså et regnskab indeholdende indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring med tilhørende noter. DPR08 kan anvendes for alle klienter. Herunder også for klienter med virksomhed og for skatteydere uden virksomhed. Et eventuelt virksomhedsregnskab skal være udarbejdet før indtastning kan påbegyndes i Revisoft programmerne. Haves også VIRK08 indtastes alt vedrørende virksomhed i VIRK08, der foretages overskudsdisponering i VIRK08, og beløbene overføres maskinelt til DPR08. Haves ikke VIRK08 indtastes beløb vedrørende virksomhed i DPR08 (DPR08 kan dog ikke beregne overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som VIRK08 kan). Herefter indtastes alle private bilag i DPR08. I DPR08 anvendes bilagsvinduer til indtastning. Bilagsvinduerne svarer til de bilagstyper man kommer ud for, når klientens personlige regnskab skal laves - det vil bl.a. sige: lønoplysningssedler, årlig kontooversigt fra pengeinstitutter, årlig depotudskrift for obligationer, pantebreve og aktier, oplysninger om ejerbolig, samt meget, meget mere. Du finder nemt det ønskede bilagsvindue ved at vælge Beløb indtastning i hovedmenuen i DPR08.

9 Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen 9 De tre programmer DPR, SKBE og VIRK kan overføre data imellem hinanden. Overførsel af data er en erstatning for indtastning af de samme ting i flere programmer. Beløb og oplysninger som kun kan indtastes i et af programmerne, kan naturligvis ikke overføres til et andet program. Eksempel: Ønsker man i DPR08 at få programmet til at afsætte overskydende skat/restskat i balancen sker dette pr. 31/ (ved kalenderårsregnskab). SKBE08 derimod opgør overskydende skat/restskat helt frem til typisk regnskabsmødet med klienten vedrørende regnskabet for I SKBE08 indtastes således også frivillig indbetaling af skat efter 1/ Sådanne beløb kan ikke indtastes i DPR08, og derfor skal man selv indtaste dette i SKBE08. I DPR indtastes alle private bilag, og i VIRK indtastes alt vedrørende personlig dreven virksomhed. Beløb vedrørende virksomhed hentes af DPR i VIRK, hvorved DPR har alle oplysninger til brug for udarbejdelse af et samlet personligt regnskab. Begynd med indtastning af private bilag i DPR. VIRK skal i nogle tilfælde anvende oplysninger om indkomstbeløb i alt, der ikke vedrører virksomhed. Eksempelvis er der i VIRK en facilitet, hvor programmet beregner hensat til senere hævning i virksomhedsordningen, under hensyn til personlig indkomst i alt efter AM-bidrag. Til dette brug skal VIRK naturligvis kende personlig indkomst i alt excl. virksomhed. Disse oplysninger får VIRK fra SKBE, og SKBE får oplysningerne fra DPR. Indtast derpå alt vedrørende virksomhed i VIRK. Når DPR startes, hentes virksomhedsbeløb i VIRK. Dataudveksling mellem DPR, SKBE og VIRK foretages, når man i DPR vælger menupunktet "Saldobalance/kontokort" eller når et regnskab udskrives. Der kan således kun ske en udskrift af et regnskab i DPR, med de aktuelle tal og oplysninger, som disse

10 10 fremgår i SKBE og VIRK. Ændres derfor på en indkomst i DPR, og går man direkte til udskrift, vil der, før udskriften kommer ud på printer, altid ske en overførsel af aktuelle indkomster til SKBE, og DPR vil få de aktuelt beregnede skatter retur. DPR er konstrueret således af sikkerhedshensyn for at modvirke betjeningsfejl, der kunne opstå, hvis brugeren selv skulle huske at kalde SKBE og VIRK. De beløb som overføres til DPR08 fra SKBE08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Beregnede skatter m.v. (tal fra SKBE08). De beløb som overføres til DPR08 fra VIRK08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Virksomhed, og endelig Virksomhed, overskudsdisponering.

11 11 Fra DPR08 til SKBE08 overføres indkomstbeløb pr. felt til selvangivelsen. Endvidere overføres a conto skatter vedrørende 2008 indkomståret, som er betalt indtil 31/ Der er forskellige beløb og oplysninger, som ikke indtastes i DPR og derfor heller ikke kan overføres til SKBE. Dette gælder bl.a. oplysninger til brug for beregning af ejendomsværdiskat. Når DPR anvendes kan man i SKBE nemt se, hvad der skal indtastes i dette program, idet indtastningsfelter indeholdende

12 12 beløb/oplysninger som kan indtastes i DPR (eller VIRK) vil være spærret for indtastning. Det som står tilbage, at skulle indtastes i SKBE, vil være de indtastningsfelter som ikke er spærret for indtastning. Tal og oplysninger vedrørende ejendomsværdiskat, delårsindkomst og udenlandsk indkomst indtastes ikke i DPR men i SKBE. Kun tal og oplysninger der er indtastet i et program kan overføres til et andet program. Tal og oplysninger der ikke er indtastet i DPR kan ikke overføres til SKBE eller VIRK. Alt der er indtastet/overført til det enkelte program, kan ses på programmets udskrifter. Du bør derfor gennemgå programmernes udskrifter. Fra SKBE overføres til DPR beregnede skatter og AM-bidrag m.v. De beregnede skatter benyttes kun til noget i DPR, hvis DPR skal afsætte tilgodehavende skat og skyldig skat i balancen. Når overskudsdisponeringen er foretaget med succes i VIRK, forlades VIRK og det indtastede gemmes. Herefter vendes igen tilbage til DPR, hvor man vælger udskrift, eller Saldobalance/kontokort. Nu udveksles alle data mellem DPR, SKBE og VIRK. Fra VIRK overføres resultatet af overskudsdisponeringen til SKBE og herfra videre til DPR. Resultatet af overskudsdisponeringen drejer sig om opsparet overskud, hævet opsparet overskud, kapitalafkast, rentekorrektion m.v.

13 13 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 Har du anskaffet DPR08 og VIRK08, skal de to programmer sættes op til indbyrdes kommunikation. Start programmet FD08 Fælles Data Sæt Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08 for den aktuelle kunde til Ja.. Hvis man har både DPR08 og VIRK08, kan det forekomme, at man ikke ønsker kommunikation imellem de to programmer. Dette kan således slås fra ved at vælge Nej. Dette valg foretages uafhængigt for hver kunde. Situationen med fravalg af kommunikation kan være aktuel, hvis indtastning kun ønskes foretaget i: - DPR08 og SKBE08 eller - VIRK08 og SKBE08.

14 14 Indtastning af virksomhed i VIRK08 Har du anskaffet VIRK08, indtastes virksomhed i VIRK08. Læs også afsnittet "Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08". Om indtastning i VIRK08 henvises til det program og den tilhørende manual. Her omtales blot de betingelser, der skal være opfyldt, for at kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 kan gennemføres. I VIRK08 vælges i hovedmenuen Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger. Herved fås nedenstående vindue. I vinduet skal det angives at Indtastningsmetode skal ske efter Driftsregnskab.

15 15 I vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)" er en kapitalforklaring under fanebladet af samme navn, se nedenstående vindue. Når der er kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal denne kapitalforklaring anvendes, og den skal stemme - dvs. difference = 0. Ved kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal der i indtastningsmetode "Driftsregnskab" indtastes i to specifikationsvinduer med yderligere oplysninger til brug for DPR08. Disse to vinduer vælges således: 1. Vælg fanebladet Skattemæssigt resultat og klik derefter på knappen DPR: Korrektion til skattemæssigt resultat. Herved fås vinduet "Korrektion til skattemæssigt resultat". 2. Vælg fanebladet Kapitalforklaring og klik derefter på knappen DPR: Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring. Herved fås vinduet "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring". Se følgende 4 vinduer.

16 16

17 17

18 18 Indtastningsvinduerne "Korrektion til skattemæssigt resultat" og "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring" anvendes til specificeret indtastning og med angivelse af individuel tekst. Der er tale om specifikation af poster under fanerne "Skattemæssigt resultat" og "Kapitalforklaring" i vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)". Disse specificerede poster vil med tekst og beløb blive udskrevet i regnskabet, der udarbejdes af DPR08. For at beløb kan overføres fra VIRK08 til DPR08 er det også en betingelse, at overskudsdisponeringen i VIRK08 er gennemført med succes.

19 19

20 20 Overskydende skat/restskat afsættes i balance I hovedmenuen vælges Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Overskydende skat/restskat afsættes i balancen. Herved fås nedenstående vindue. DPR tilbyder maskinelt (hvis du også har anskaffet SKBE08), at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen. DPR står default (forefaldende) til at skatter afsættes i balancen, hvorved det bliver de beregnede skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaring. Alternativt kan vælges, ikke at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen, hvorved det bliver årets betalte skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaringen.

21 Udskudt skat 21 Udskudt skat er de skatter, der vil blive udløst, hvis aktiver realiseres til de værdier, som de er optaget til i balancen eller hvis skatteyder udtræder af virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen. I DPR er indkomstopgørelsen opgjort efter skattemæssige principper, hvorimod værdiansættelse af balancen bestemmes af brugeren. Det normale er imidlertid, at dette sker til driftsøkonomiske værdier, hvilket der også lægges op til i programmet DPR. Udskudt skat vil default (forefaldende) blive indregnet i balancen, og ændringer af udskudt skat vil blive reguleret over kapitalforklaringen. Det er imidlertid muligt at ændre denne indstilling ved i menuen at vælge punktet Indregnes i balance.

22 22 Besvares spørgsmålet i ovenstående vindue med "Nej", vil udskudt skat ikke blive indregnet i balancen, men udskudt skat vil fortsat blive vist i en note. Ønskes udskudt skat heller ikke vist i en note, skal udskudt skat slet ikke indtastes. I vinduet "Udskudt skat" indtastes de oplysninger der er nødvendige for, at programmet kan opgøre udskudt skat. Der oprettes normalt faneblade til hver indkomsttype. En opdeling på sådanne indkomsttyper (af hvilke der skal beregnes udskudt skat af) vil normalt se ud som følgende: 1. Opsparet overskud incl. 50 % virksomhedsskat 2. Opsparet overskud incl. 38 % virksomhedsskat 3. Opsparet overskud incl. 34 % virksomhedsskat 4. Opsparet overskud incl. 32 % virksomhedsskat 5. Opsparet overskud incl. 30 % virksomhedsskat 6. Opsparet overskud incl. 28 % virksomhedsskat 7. Opsparet overskud incl. 25 % virksomhedsskat 8. Driftmidler i den personlig drevne virksomhed 9. Bygninger i den personlig drevne virksomhed 10. Unoterede aktier 11. Børsnoterede aktier Med hensyn til ovenstående punkt 8 og 9 skal disse ikke medtages, hvis udskudt skat vedrørende disse aktiver er indregnet i den personlig drevne virksomheds regnskab. Udskudt skat der er indregnet i den personlig drevne virksomheds driftsregnskabs balance, indtastes i stedet i vinduet "Virksomhed, resultat og egenkapital". I vinduet "Udskudt skat" indtastes således udskudt skat, der ikke er optaget i den personlig drevne virksomheds driftsregnskab, eller udskudt skat der alene vedrører privatdelen. Privatdelen er i den sammenhæng alt det, der ikke er den personlig drevne virksomhed således er også unoterede aktier omfattet af privatdelen.

23 23 Med hensyn til opsparet overskud i virksomhedsordningen indtastes dette i vinduet "Udskudt skat" på følgende måde: - Ultimo driftsmæssig værdi: Indtast opsparet overskud incl. Virksomhedsskat. - Ultimo skattemæssig værdi: 0 (indtast ikke noget). - Aconto skat der modregnes: Virksomhedsskat af opsparet overskud. DPR08 tilbyder default (forefaldende), at hente beløb fra VIRK08 til vinduet "Udskudt skat" i DPR08. Disse beløb omfatter saldo pr. 31/ af opsparet overskud, henlæggelse til konjunkturudligning og driftsmidler.

24 24 Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK08 Anvendes også VIRK08 for den aktuelle kunde, vil DPR08 automatisk hente tal i VIRK08 til brug for beregning af udskudt skat. Dette drejer sig om følgende: - Saldo pr. 31/ på opsparet overskud i virksomhedsordningen samt aconto betalt virksomhedsskat. - Saldo pr. 31/ på henlæggelse til konjunkturudligning i kapital afkast ordningen samt aconto betalt konjunkturudligningsskat. - Saldo pr. 31/ på driftsmidler (driftsøkonomisk og skattemæssig værdi). I indtastningsvinduet "Udskudt skat" vælges menupunktet Beløb overføres fra VIRK08. Herved fås nedenstående vindue: I dette vindue angives hvilke oplysninger, til brug for beregning af udskudt skat, DPR08 automatisk skal hente i VIRK08. Default (forfaldende) er valgmulighederne sat til "Ja". Hvis der ikke ønskes oplysninger om udskudt skat i regnskabet, skal alle valgmulighederne i dette vindue sættes til "Nej".

25 Standard for indtastning - Firma standard 25 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Firma standard. Herved fås nedenstående vindue.

26 26 I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver firmastandarden som default (forefaldende) vil blive anvendt på nye kunder, der oprettes i DPR08. En ny kunde er en kunde der ikke tidligere har været gemt i DPR08. Ændring af denne firmastandard får derfor ikke konsekvens for den aktuelle kunde, men for de kunder der oprettes efterfølgende. Som nævnt er vinduet en firmastandard, men kan altså fraviges for den enkelte kunde. Der står i ovenstående indtastningsvindue angivet, i hvilke indtastningsvinduer dette kan ændres med virkning for den aktuelle kunde.

27 Standard for indtastning - Aktuel kunde 27 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Aktuel kunde. Herved fås nedenstående vindue. I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver standarden for nyoprettede bilag - for den aktuelle kunde - med hensyn til, hvordan default (forefaldende) valg skal være udfyldt. Ændringen i denne standard får derfor ikke konsekvens for bilag, der allerede er oprettet. Som nævnt er vinduet en standard for nyoprettede bilag for den aktuelle kunde. Standarden kan derfor fraviges for det enkelte bilag i de pågældende bilagsvinduer.

28 28 Overførsel af data fra DPR07 til DPR08 Hvis du brugte DPR07 sidste år, og den aktuelle kunde er indtastet i DPR07, kan relevante beløb og oplysninger maskinelt overføres fra DPR07 til DPR08. Start altid med at overføre data fra sidste år, dels fordi det er hensigtsmæssigt, idet man får åbningsbalancen foræret, men også fordi DPR08 starter overførslen med at nulstille alle data i DPR08. Ønskes overførsel af data fra DPR07 til DPR08, vælges i hovedmenuen Data overførsel >> Overfør kunde fra sidste år. Herved fås nedenstående vindue. Det forhold at sidste års tal for driftsresultat og kapitalforklaring overføres som sammenligningstal til DPR08, betyder ikke, at du er tvunget til at

29 udskrive regnskabet med sammenligningstal. Du kan, når udskriften af regnskabet bestilles i programmet, vælge at få regnskabet udskrevet med eller uden sammenligningstal. Men sammenligningstallene er således til disposition i programmet, og du vil kunne se 2007 sammenligningstal på den enkelte kontos kontokort. 29

30 30 Indstillinger vedrørende sidste års tal Fra hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Indstillinger vedrørende sidste års tal. Herved fås følgende vindue. Overførsel fra DPR07 Af disse oplysninger fremgår det, om der overhovedet er foretaget overførsel af tal fra DPR07, samt hvornår det er sket. Spærring for indtastning af sidste års tal Kontrol af sidste års tal overført fra DPR07: Det er kun muligt at slå denne kontrol til, hvis der er gennemført overførsel af sidste års tal fra DPR07. Ved overførsel af tal fra DPR07 til DPR08, indgår i denne overførsel også totaler. Dette drejer sig om skattepligtig indkomst, aktieindkomst, egenkapital og hævet i øvrigt i år Disse sidste års tal benyttes ved kontrol af sidste års tal, ved udskrift af regnskabet for år Denne option afgør om denne kontrol skal udføres.

31 31 Hvis der er overført sidste års tal fra DPR07, og ønskes nogen af disse tal ændret (låst op for indtastning jf. efterfølgende 2 options), skal kontrol af sidste års tal først vælges fra. Kun derved tillader programmet, at der kan vælges indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring: Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende indkomstopgørelse og kapitalforklaring vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af åbningsbalance (d. 1/1 2008): Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende åbningsbalance vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Ved start på en kunde i DPR08, hvor følgende betingelser er opfyldt: - For denne kunde er der ingen data for året før (DPR07). Det er derfor nødvendigt manuelt at indtaste sidste års tal i DPR08. - Du har som bruger besluttet, at der i regnskabet ikke skal bruges sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. I denne situation vil man med fordel kunne vælge "Ja" til indtastning af åbningsbalance, men "Nej" til indtastning af sidste års tal for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. Med denne individuelle afspærring af sidste års tal skabes overblik for brugeren over, hvad der skal indtastes. I alle andre situationer skal man lade afspærring af indtastning af sidste års tal følges ad for indkomstopgørelse, kapitalforklaring og balance. Hent virksomhedsbalance pr. 1/ (åbningsbalance) fra VIRK08 (foretages kun, hvis der i FD08 er valgt "Ja" til "Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08"): Som oftest besvares spørgsmålet kun med "Ja", hvis sidste års tal ikke er overført fra DPR07. Besvares spørgsmålet med "Nej", udføres i stedet en kontrol af at åbningsbalancen pr. 1/ er ens i VIRK08 og DPR08. Mulighed for sletning af bilag, der af programmet er overført fra sidste år: For at undgå at bilag, der er overført fra sidste års program (DPR07), fejlagtigt slettes, skal man som bruger give tilladelse til muligheden for sletning af disse bilag.

32 32 Rapport generator Den indbyggede rapport generator anvendes til opbygning af følgende tekstdokumenter: - Forside i regnskab - Indehavererklæring - Revisorerklæring - Anvendt regnskabspraksis - Værdi af pension - Eventualaktiver - Eventualforpligtelser - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser - Manuelle noter Med rapport generatoren opbygges og placeres tekst på samme måde som i et tekstbehandlingsprogram, men udover almindelig tekst kan rapport generatoren under udskrivning indsætte forskellige oplysninger i teksten, på baggrund af bestemte koder. En kode identificeres altid med tegnet #. Når rapport generatoren møder tegnet # udføres det som koden betyder. Der er 4 koder som kan formatere selve den skrevne tekst. Disse koder er hhv. skift font, fed skrift, understreget skrift og centreret tekst.

33 Ønskes f.eks. DENNE TEKST understreget når den udskrives (på skærm eller printer) angives teksten således: 33 #U1DENNE TEKST#U0 Ønskes DENNE TEKST udskrevet med fed skrift, erstattes U med F. Bemærk: Der er en kode for både start understregning og stop understregning. Angives koden for stop ikke, vil al efterfølgende tekst blive udskrevet på samme måde. Programmet indeholder også informationer af forskellig art, som frit kan anvendes i samtlige dokumenter. Bl.a. kan den aktuelle kundes navn flettes ind i teksten. Som udgangspunkt indsættes kodeværdien på det sted i teksten, hvor koden optræder. Der er enkelte undtagelser, som f.eks. sideskift, der naturligvis resulterer i et sideskift. Her følger alle koder med forklaring: FONT( ) = Skift til font, hvis navn står mellem parenteser. Koden FONT( ) har ingen effekt ved udskrift til RTF. Skift til fonten arial udføres med koden: #FONT(ARIAL) FS( ) = Skift til fontstørrelse, der står mellem parenteser. Hvis der står 0 mellem parenteser, anvendes default fontstørrelse. JT(FRA, TIL, JUSTERING, TEKST) = Skriv tekst justeret. Parametre der skal overføres til denne kode: FRA = Position tekst skal starte fra. TIL = Position tekst skal slutte ved. JUSTERING = Hvordan teksten skal justeres: V = Venstrestillet. C = Centreret. H = Højrestillet. TEKST = Tekst der skal justeres. F = Fed skrift. 1 = Fed skrift starter 0 = Fed skrift slutter

34 34 U = Understregning af tekst og tal (ikke mellemrum). 1 = Understregning starter. 0 = Understregning slutter. CT = Centrer tekst. Tekst mellem Centrer koder centreres på linie. 1 = Start centrering af tekst 0 = Slut centrering af tekst. TAB = Tabuler til bestemt position. Der er 9 tabulator stop på en linie. Angives som f.eks. #TAB3 Tabuleringen gælder kun for linien det angives. INF = Information om aktuel kunde. 1 = Person 1's navn 2 = Person 2's navn (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 3 = Person 1's CPR 4 = Person 2's CPR (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 5 = Adresselinie 1 6 = Adresselinie 2 7 = Postnummer og By 8 = Telefonnummer 9 = Virksomhedsnavn (Udskrives kun hvis der i alt kun er en virksomhed) 10 = Kundenummer GIFT( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunde er et ægtepar. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. Kan f.eks. anvendes til at undertrykke et "og" mellem navnene på et ægtepar, hvis kunden er en enlig. Eks. #INF1 #GIFT(og) #INF2 VIRK( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunden (en af ægtefællerne) har minimum en virksomhed. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. NYSIDE = Ny side. (Sidenummer tælles 1 op). Ønskes sidenumre udskrives dette.

35 DATOSYS = Aktuel dato / udskriftsdato / dags dato / system dato i PC. 1 = "den 15. januar 2009" 2 = " " 3 = " " 4 = "15/1.09" 5 = "15/1 2009" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "15. januar 2009" Når koden DATOSYS angives i teksten, hentes den aktuelle dato i PC. Format angives f.eks. som #DATOSYS4. 35 DATOSTA = Dato for status / statusdag. 1 = "den 31. december 2008" 2 = " " 3 = " " 4 = "31/12.08" 5 = "31/ " 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "31. december 2008" Når koden DATOSTA angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens sidste dag for mand / enlig. Format angives f.eks. som #DATOSTA3. DATOPRIMO = Dato for status, primo. 1 = "den 1. januar 2008" 2 = "1.1.08" 3 = " " 4 = "1/1.08" 5 = "1/1 2008" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "1. januar 2008" Når koden DATOPRIMO angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens start for mand/enlig. Format angives f.eks. som #DATOPRIMO3.

36 36 SYSAAR = Aktuel år udskrives. PRGAAR = Årgang for DPR udskrives. KLOKKE = Klokkeslæt udskrives. 1 = "16.15" 2 = "16:15" Når koden KLOKKE angives i teksten, udskrives aktuel klokkeslæt. Format angives f.eks. som #KLOKKE1. STREG(FRA_X, FRA_Y, TIL_X, TIL_Y) = Sætter en streg fra et punkt til et andet: FRA_X : Startposition x-akse i millimeter. FRA_Y : Startposition y-akse i millimeter. TIL_X : Slutposition x-akse i millimeter. TIL_Y : Slutposition y-akse i millimeter. XPOS() = Tal mellem parenteser er ny x-position i millimeter. De næste 4 koder anvendes, når beløb skal understilles, og tekst angiver hvad beløbet er, efterfulgt af prikker til et beløb i en kolonne: F.eks.: Indkomst dannes således: #P0Indkomst#P1 #K #K1 Beløb kan placeres i 3 kolonner (1, 2 og 3). Disse kolonners placering er fast defineret og kan således ikke ændres. Det angives i koden om beløbet ønskes placeret i kolonne 1, 2 eller 3. Kolonnerne er placeret således: Kol 3 Kol 2 Kol 1 P = Tekst skal efterfølges af prikker ud til en talkolonne. Koden skal omslutte teksten. 0 = Start indsamling af tekst som skal efterstilles med prikker 1 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 1 2 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 2 3 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 3

37 37 K = Tal i kolonne. Koden skal omslutte tallet. 0 = Start indsamling af tal som skal stå i kolonne. 1 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 1 2 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 2 3 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 3 ES = Enkelt Streg under kolonne. 1 = Streg under kolonne 1 2 = Streg under kolonne 2 3 = Streg under kolonne 3 DS = Dobbelt Streg under kolonne. 1 = Dobbelt streg under kolonne 1 2 = Dobbelt streg under kolonne 2 3 = Dobbelt streg under kolonne 3 Bemærk: Hvis mere end een kolonne skal understreges på en linie, skal alle kolonner angives på den samme linie. F.eks.: #ES1#ES2 : Enkelt-understreger både kolonne 1 og 2.

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere