DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring."

Transkript

1 DPR08 Det Personlige Regnskab

2 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. Forlaget Thomson A/S Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse Før du begynder... 4 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Start af DPR08 Det Personlige Regnskab Om DPR08 Det Personlige Regnskab Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen... 9 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK Indtastning af virksomhed i VIRK Overskydende skat/restskat afsættes i balance Udskudt skat Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK Standard for indtastning - Firma standard Standard for indtastning - Aktuel kunde Overførsel af data fra DPR07 til DPR Indstillinger vedrørende sidste års tal Rapport generator Manuelle noter Eksport af DPR08 bogholderi Udskriv Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætninger Versioner - flere regnskaber til samme kunde Afslut og gem kundedata på disk FD08 Fælles Data Revisoft Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af Revisoft Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for Revisoft Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 81

4 4 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang du benytter et af Revisoft's programmer bør du som minimum læse følgende afsnit: - Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Revisoft Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD08 Fælles Data Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008.

5 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. Revisoft's skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på et netværk. Start installation af programmerne Installation af programmerne kan enten foregå ved at hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside eller ved at bruge en CD. Er du tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside, se punkt 1.a. Er du ikke tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du bruge den medfølgende CD, se punkt 1.b. 1.a Installationen af programmerne via Internettet 1. Gå til: 2. Log in med de modtagne loginoplysninger 3. Vælg det program du vil installere og tryk "download". 4. Vælg "Kør" 1.b Installationen af programmerne fra CD 1. Sæt CD'en med programmerne i CD-rom drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk Starter installationen ikke gøres følgende: a. Vælg Start b. Vælg Kør c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-rom drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. 2. Installation af programmerne Når installationsprogrammet er startet følges anvisningerne i programmet. Bemærk første gang du kører installationsprogrammet, er det vigtigt, at du angiver den rigtige sti til, hvor data skal placeres. Dvs. hvis flere arbejdsstationer på et netværk skal have adgang til de samme data, skal data placeres på et netværksdrev.

6 6 Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprogrammet, som startes fra Revisoft Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de Revisoft programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på DPR08 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om DPR08. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes Revisoft Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

7 Start af DPR08 Det Personlige Regnskab DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 startes via indgangsprogrammet Revisoft Indgang. Hvis det er første gang du starter Revisoft Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via Revisoft Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før DPR08 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD08. FD08 startes ligeledes fra Revisoft Indgang. Når DPR08 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD08 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

8 8 Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 DPR08 anvendes til at opstille det personlige regnskab. Altså et regnskab indeholdende indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring med tilhørende noter. DPR08 kan anvendes for alle klienter. Herunder også for klienter med virksomhed og for skatteydere uden virksomhed. Et eventuelt virksomhedsregnskab skal være udarbejdet før indtastning kan påbegyndes i Revisoft programmerne. Haves også VIRK08 indtastes alt vedrørende virksomhed i VIRK08, der foretages overskudsdisponering i VIRK08, og beløbene overføres maskinelt til DPR08. Haves ikke VIRK08 indtastes beløb vedrørende virksomhed i DPR08 (DPR08 kan dog ikke beregne overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som VIRK08 kan). Herefter indtastes alle private bilag i DPR08. I DPR08 anvendes bilagsvinduer til indtastning. Bilagsvinduerne svarer til de bilagstyper man kommer ud for, når klientens personlige regnskab skal laves - det vil bl.a. sige: lønoplysningssedler, årlig kontooversigt fra pengeinstitutter, årlig depotudskrift for obligationer, pantebreve og aktier, oplysninger om ejerbolig, samt meget, meget mere. Du finder nemt det ønskede bilagsvindue ved at vælge Beløb indtastning i hovedmenuen i DPR08.

9 Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen 9 De tre programmer DPR, SKBE og VIRK kan overføre data imellem hinanden. Overførsel af data er en erstatning for indtastning af de samme ting i flere programmer. Beløb og oplysninger som kun kan indtastes i et af programmerne, kan naturligvis ikke overføres til et andet program. Eksempel: Ønsker man i DPR08 at få programmet til at afsætte overskydende skat/restskat i balancen sker dette pr. 31/ (ved kalenderårsregnskab). SKBE08 derimod opgør overskydende skat/restskat helt frem til typisk regnskabsmødet med klienten vedrørende regnskabet for I SKBE08 indtastes således også frivillig indbetaling af skat efter 1/ Sådanne beløb kan ikke indtastes i DPR08, og derfor skal man selv indtaste dette i SKBE08. I DPR indtastes alle private bilag, og i VIRK indtastes alt vedrørende personlig dreven virksomhed. Beløb vedrørende virksomhed hentes af DPR i VIRK, hvorved DPR har alle oplysninger til brug for udarbejdelse af et samlet personligt regnskab. Begynd med indtastning af private bilag i DPR. VIRK skal i nogle tilfælde anvende oplysninger om indkomstbeløb i alt, der ikke vedrører virksomhed. Eksempelvis er der i VIRK en facilitet, hvor programmet beregner hensat til senere hævning i virksomhedsordningen, under hensyn til personlig indkomst i alt efter AM-bidrag. Til dette brug skal VIRK naturligvis kende personlig indkomst i alt excl. virksomhed. Disse oplysninger får VIRK fra SKBE, og SKBE får oplysningerne fra DPR. Indtast derpå alt vedrørende virksomhed i VIRK. Når DPR startes, hentes virksomhedsbeløb i VIRK. Dataudveksling mellem DPR, SKBE og VIRK foretages, når man i DPR vælger menupunktet "Saldobalance/kontokort" eller når et regnskab udskrives. Der kan således kun ske en udskrift af et regnskab i DPR, med de aktuelle tal og oplysninger, som disse

10 10 fremgår i SKBE og VIRK. Ændres derfor på en indkomst i DPR, og går man direkte til udskrift, vil der, før udskriften kommer ud på printer, altid ske en overførsel af aktuelle indkomster til SKBE, og DPR vil få de aktuelt beregnede skatter retur. DPR er konstrueret således af sikkerhedshensyn for at modvirke betjeningsfejl, der kunne opstå, hvis brugeren selv skulle huske at kalde SKBE og VIRK. De beløb som overføres til DPR08 fra SKBE08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Beregnede skatter m.v. (tal fra SKBE08). De beløb som overføres til DPR08 fra VIRK08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Virksomhed, og endelig Virksomhed, overskudsdisponering.

11 11 Fra DPR08 til SKBE08 overføres indkomstbeløb pr. felt til selvangivelsen. Endvidere overføres a conto skatter vedrørende 2008 indkomståret, som er betalt indtil 31/ Der er forskellige beløb og oplysninger, som ikke indtastes i DPR og derfor heller ikke kan overføres til SKBE. Dette gælder bl.a. oplysninger til brug for beregning af ejendomsværdiskat. Når DPR anvendes kan man i SKBE nemt se, hvad der skal indtastes i dette program, idet indtastningsfelter indeholdende

12 12 beløb/oplysninger som kan indtastes i DPR (eller VIRK) vil være spærret for indtastning. Det som står tilbage, at skulle indtastes i SKBE, vil være de indtastningsfelter som ikke er spærret for indtastning. Tal og oplysninger vedrørende ejendomsværdiskat, delårsindkomst og udenlandsk indkomst indtastes ikke i DPR men i SKBE. Kun tal og oplysninger der er indtastet i et program kan overføres til et andet program. Tal og oplysninger der ikke er indtastet i DPR kan ikke overføres til SKBE eller VIRK. Alt der er indtastet/overført til det enkelte program, kan ses på programmets udskrifter. Du bør derfor gennemgå programmernes udskrifter. Fra SKBE overføres til DPR beregnede skatter og AM-bidrag m.v. De beregnede skatter benyttes kun til noget i DPR, hvis DPR skal afsætte tilgodehavende skat og skyldig skat i balancen. Når overskudsdisponeringen er foretaget med succes i VIRK, forlades VIRK og det indtastede gemmes. Herefter vendes igen tilbage til DPR, hvor man vælger udskrift, eller Saldobalance/kontokort. Nu udveksles alle data mellem DPR, SKBE og VIRK. Fra VIRK overføres resultatet af overskudsdisponeringen til SKBE og herfra videre til DPR. Resultatet af overskudsdisponeringen drejer sig om opsparet overskud, hævet opsparet overskud, kapitalafkast, rentekorrektion m.v.

13 13 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 Har du anskaffet DPR08 og VIRK08, skal de to programmer sættes op til indbyrdes kommunikation. Start programmet FD08 Fælles Data Sæt Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08 for den aktuelle kunde til Ja.. Hvis man har både DPR08 og VIRK08, kan det forekomme, at man ikke ønsker kommunikation imellem de to programmer. Dette kan således slås fra ved at vælge Nej. Dette valg foretages uafhængigt for hver kunde. Situationen med fravalg af kommunikation kan være aktuel, hvis indtastning kun ønskes foretaget i: - DPR08 og SKBE08 eller - VIRK08 og SKBE08.

14 14 Indtastning af virksomhed i VIRK08 Har du anskaffet VIRK08, indtastes virksomhed i VIRK08. Læs også afsnittet "Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08". Om indtastning i VIRK08 henvises til det program og den tilhørende manual. Her omtales blot de betingelser, der skal være opfyldt, for at kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 kan gennemføres. I VIRK08 vælges i hovedmenuen Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger. Herved fås nedenstående vindue. I vinduet skal det angives at Indtastningsmetode skal ske efter Driftsregnskab.

15 15 I vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)" er en kapitalforklaring under fanebladet af samme navn, se nedenstående vindue. Når der er kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal denne kapitalforklaring anvendes, og den skal stemme - dvs. difference = 0. Ved kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal der i indtastningsmetode "Driftsregnskab" indtastes i to specifikationsvinduer med yderligere oplysninger til brug for DPR08. Disse to vinduer vælges således: 1. Vælg fanebladet Skattemæssigt resultat og klik derefter på knappen DPR: Korrektion til skattemæssigt resultat. Herved fås vinduet "Korrektion til skattemæssigt resultat". 2. Vælg fanebladet Kapitalforklaring og klik derefter på knappen DPR: Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring. Herved fås vinduet "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring". Se følgende 4 vinduer.

16 16

17 17

18 18 Indtastningsvinduerne "Korrektion til skattemæssigt resultat" og "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring" anvendes til specificeret indtastning og med angivelse af individuel tekst. Der er tale om specifikation af poster under fanerne "Skattemæssigt resultat" og "Kapitalforklaring" i vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)". Disse specificerede poster vil med tekst og beløb blive udskrevet i regnskabet, der udarbejdes af DPR08. For at beløb kan overføres fra VIRK08 til DPR08 er det også en betingelse, at overskudsdisponeringen i VIRK08 er gennemført med succes.

19 19

20 20 Overskydende skat/restskat afsættes i balance I hovedmenuen vælges Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Overskydende skat/restskat afsættes i balancen. Herved fås nedenstående vindue. DPR tilbyder maskinelt (hvis du også har anskaffet SKBE08), at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen. DPR står default (forefaldende) til at skatter afsættes i balancen, hvorved det bliver de beregnede skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaring. Alternativt kan vælges, ikke at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen, hvorved det bliver årets betalte skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaringen.

21 Udskudt skat 21 Udskudt skat er de skatter, der vil blive udløst, hvis aktiver realiseres til de værdier, som de er optaget til i balancen eller hvis skatteyder udtræder af virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen. I DPR er indkomstopgørelsen opgjort efter skattemæssige principper, hvorimod værdiansættelse af balancen bestemmes af brugeren. Det normale er imidlertid, at dette sker til driftsøkonomiske værdier, hvilket der også lægges op til i programmet DPR. Udskudt skat vil default (forefaldende) blive indregnet i balancen, og ændringer af udskudt skat vil blive reguleret over kapitalforklaringen. Det er imidlertid muligt at ændre denne indstilling ved i menuen at vælge punktet Indregnes i balance.

22 22 Besvares spørgsmålet i ovenstående vindue med "Nej", vil udskudt skat ikke blive indregnet i balancen, men udskudt skat vil fortsat blive vist i en note. Ønskes udskudt skat heller ikke vist i en note, skal udskudt skat slet ikke indtastes. I vinduet "Udskudt skat" indtastes de oplysninger der er nødvendige for, at programmet kan opgøre udskudt skat. Der oprettes normalt faneblade til hver indkomsttype. En opdeling på sådanne indkomsttyper (af hvilke der skal beregnes udskudt skat af) vil normalt se ud som følgende: 1. Opsparet overskud incl. 50 % virksomhedsskat 2. Opsparet overskud incl. 38 % virksomhedsskat 3. Opsparet overskud incl. 34 % virksomhedsskat 4. Opsparet overskud incl. 32 % virksomhedsskat 5. Opsparet overskud incl. 30 % virksomhedsskat 6. Opsparet overskud incl. 28 % virksomhedsskat 7. Opsparet overskud incl. 25 % virksomhedsskat 8. Driftmidler i den personlig drevne virksomhed 9. Bygninger i den personlig drevne virksomhed 10. Unoterede aktier 11. Børsnoterede aktier Med hensyn til ovenstående punkt 8 og 9 skal disse ikke medtages, hvis udskudt skat vedrørende disse aktiver er indregnet i den personlig drevne virksomheds regnskab. Udskudt skat der er indregnet i den personlig drevne virksomheds driftsregnskabs balance, indtastes i stedet i vinduet "Virksomhed, resultat og egenkapital". I vinduet "Udskudt skat" indtastes således udskudt skat, der ikke er optaget i den personlig drevne virksomheds driftsregnskab, eller udskudt skat der alene vedrører privatdelen. Privatdelen er i den sammenhæng alt det, der ikke er den personlig drevne virksomhed således er også unoterede aktier omfattet af privatdelen.

23 23 Med hensyn til opsparet overskud i virksomhedsordningen indtastes dette i vinduet "Udskudt skat" på følgende måde: - Ultimo driftsmæssig værdi: Indtast opsparet overskud incl. Virksomhedsskat. - Ultimo skattemæssig værdi: 0 (indtast ikke noget). - Aconto skat der modregnes: Virksomhedsskat af opsparet overskud. DPR08 tilbyder default (forefaldende), at hente beløb fra VIRK08 til vinduet "Udskudt skat" i DPR08. Disse beløb omfatter saldo pr. 31/ af opsparet overskud, henlæggelse til konjunkturudligning og driftsmidler.

24 24 Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK08 Anvendes også VIRK08 for den aktuelle kunde, vil DPR08 automatisk hente tal i VIRK08 til brug for beregning af udskudt skat. Dette drejer sig om følgende: - Saldo pr. 31/ på opsparet overskud i virksomhedsordningen samt aconto betalt virksomhedsskat. - Saldo pr. 31/ på henlæggelse til konjunkturudligning i kapital afkast ordningen samt aconto betalt konjunkturudligningsskat. - Saldo pr. 31/ på driftsmidler (driftsøkonomisk og skattemæssig værdi). I indtastningsvinduet "Udskudt skat" vælges menupunktet Beløb overføres fra VIRK08. Herved fås nedenstående vindue: I dette vindue angives hvilke oplysninger, til brug for beregning af udskudt skat, DPR08 automatisk skal hente i VIRK08. Default (forfaldende) er valgmulighederne sat til "Ja". Hvis der ikke ønskes oplysninger om udskudt skat i regnskabet, skal alle valgmulighederne i dette vindue sættes til "Nej".

25 Standard for indtastning - Firma standard 25 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Firma standard. Herved fås nedenstående vindue.

26 26 I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver firmastandarden som default (forefaldende) vil blive anvendt på nye kunder, der oprettes i DPR08. En ny kunde er en kunde der ikke tidligere har været gemt i DPR08. Ændring af denne firmastandard får derfor ikke konsekvens for den aktuelle kunde, men for de kunder der oprettes efterfølgende. Som nævnt er vinduet en firmastandard, men kan altså fraviges for den enkelte kunde. Der står i ovenstående indtastningsvindue angivet, i hvilke indtastningsvinduer dette kan ændres med virkning for den aktuelle kunde.

27 Standard for indtastning - Aktuel kunde 27 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Aktuel kunde. Herved fås nedenstående vindue. I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver standarden for nyoprettede bilag - for den aktuelle kunde - med hensyn til, hvordan default (forefaldende) valg skal være udfyldt. Ændringen i denne standard får derfor ikke konsekvens for bilag, der allerede er oprettet. Som nævnt er vinduet en standard for nyoprettede bilag for den aktuelle kunde. Standarden kan derfor fraviges for det enkelte bilag i de pågældende bilagsvinduer.

28 28 Overførsel af data fra DPR07 til DPR08 Hvis du brugte DPR07 sidste år, og den aktuelle kunde er indtastet i DPR07, kan relevante beløb og oplysninger maskinelt overføres fra DPR07 til DPR08. Start altid med at overføre data fra sidste år, dels fordi det er hensigtsmæssigt, idet man får åbningsbalancen foræret, men også fordi DPR08 starter overførslen med at nulstille alle data i DPR08. Ønskes overførsel af data fra DPR07 til DPR08, vælges i hovedmenuen Data overførsel >> Overfør kunde fra sidste år. Herved fås nedenstående vindue. Det forhold at sidste års tal for driftsresultat og kapitalforklaring overføres som sammenligningstal til DPR08, betyder ikke, at du er tvunget til at

29 udskrive regnskabet med sammenligningstal. Du kan, når udskriften af regnskabet bestilles i programmet, vælge at få regnskabet udskrevet med eller uden sammenligningstal. Men sammenligningstallene er således til disposition i programmet, og du vil kunne se 2007 sammenligningstal på den enkelte kontos kontokort. 29

30 30 Indstillinger vedrørende sidste års tal Fra hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Indstillinger vedrørende sidste års tal. Herved fås følgende vindue. Overførsel fra DPR07 Af disse oplysninger fremgår det, om der overhovedet er foretaget overførsel af tal fra DPR07, samt hvornår det er sket. Spærring for indtastning af sidste års tal Kontrol af sidste års tal overført fra DPR07: Det er kun muligt at slå denne kontrol til, hvis der er gennemført overførsel af sidste års tal fra DPR07. Ved overførsel af tal fra DPR07 til DPR08, indgår i denne overførsel også totaler. Dette drejer sig om skattepligtig indkomst, aktieindkomst, egenkapital og hævet i øvrigt i år Disse sidste års tal benyttes ved kontrol af sidste års tal, ved udskrift af regnskabet for år Denne option afgør om denne kontrol skal udføres.

31 31 Hvis der er overført sidste års tal fra DPR07, og ønskes nogen af disse tal ændret (låst op for indtastning jf. efterfølgende 2 options), skal kontrol af sidste års tal først vælges fra. Kun derved tillader programmet, at der kan vælges indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring: Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende indkomstopgørelse og kapitalforklaring vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af åbningsbalance (d. 1/1 2008): Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende åbningsbalance vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Ved start på en kunde i DPR08, hvor følgende betingelser er opfyldt: - For denne kunde er der ingen data for året før (DPR07). Det er derfor nødvendigt manuelt at indtaste sidste års tal i DPR08. - Du har som bruger besluttet, at der i regnskabet ikke skal bruges sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. I denne situation vil man med fordel kunne vælge "Ja" til indtastning af åbningsbalance, men "Nej" til indtastning af sidste års tal for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. Med denne individuelle afspærring af sidste års tal skabes overblik for brugeren over, hvad der skal indtastes. I alle andre situationer skal man lade afspærring af indtastning af sidste års tal følges ad for indkomstopgørelse, kapitalforklaring og balance. Hent virksomhedsbalance pr. 1/ (åbningsbalance) fra VIRK08 (foretages kun, hvis der i FD08 er valgt "Ja" til "Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08"): Som oftest besvares spørgsmålet kun med "Ja", hvis sidste års tal ikke er overført fra DPR07. Besvares spørgsmålet med "Nej", udføres i stedet en kontrol af at åbningsbalancen pr. 1/ er ens i VIRK08 og DPR08. Mulighed for sletning af bilag, der af programmet er overført fra sidste år: For at undgå at bilag, der er overført fra sidste års program (DPR07), fejlagtigt slettes, skal man som bruger give tilladelse til muligheden for sletning af disse bilag.

32 32 Rapport generator Den indbyggede rapport generator anvendes til opbygning af følgende tekstdokumenter: - Forside i regnskab - Indehavererklæring - Revisorerklæring - Anvendt regnskabspraksis - Værdi af pension - Eventualaktiver - Eventualforpligtelser - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser - Manuelle noter Med rapport generatoren opbygges og placeres tekst på samme måde som i et tekstbehandlingsprogram, men udover almindelig tekst kan rapport generatoren under udskrivning indsætte forskellige oplysninger i teksten, på baggrund af bestemte koder. En kode identificeres altid med tegnet #. Når rapport generatoren møder tegnet # udføres det som koden betyder. Der er 4 koder som kan formatere selve den skrevne tekst. Disse koder er hhv. skift font, fed skrift, understreget skrift og centreret tekst.

33 Ønskes f.eks. DENNE TEKST understreget når den udskrives (på skærm eller printer) angives teksten således: 33 #U1DENNE TEKST#U0 Ønskes DENNE TEKST udskrevet med fed skrift, erstattes U med F. Bemærk: Der er en kode for både start understregning og stop understregning. Angives koden for stop ikke, vil al efterfølgende tekst blive udskrevet på samme måde. Programmet indeholder også informationer af forskellig art, som frit kan anvendes i samtlige dokumenter. Bl.a. kan den aktuelle kundes navn flettes ind i teksten. Som udgangspunkt indsættes kodeværdien på det sted i teksten, hvor koden optræder. Der er enkelte undtagelser, som f.eks. sideskift, der naturligvis resulterer i et sideskift. Her følger alle koder med forklaring: FONT( ) = Skift til font, hvis navn står mellem parenteser. Koden FONT( ) har ingen effekt ved udskrift til RTF. Skift til fonten arial udføres med koden: #FONT(ARIAL) FS( ) = Skift til fontstørrelse, der står mellem parenteser. Hvis der står 0 mellem parenteser, anvendes default fontstørrelse. JT(FRA, TIL, JUSTERING, TEKST) = Skriv tekst justeret. Parametre der skal overføres til denne kode: FRA = Position tekst skal starte fra. TIL = Position tekst skal slutte ved. JUSTERING = Hvordan teksten skal justeres: V = Venstrestillet. C = Centreret. H = Højrestillet. TEKST = Tekst der skal justeres. F = Fed skrift. 1 = Fed skrift starter 0 = Fed skrift slutter

34 34 U = Understregning af tekst og tal (ikke mellemrum). 1 = Understregning starter. 0 = Understregning slutter. CT = Centrer tekst. Tekst mellem Centrer koder centreres på linie. 1 = Start centrering af tekst 0 = Slut centrering af tekst. TAB = Tabuler til bestemt position. Der er 9 tabulator stop på en linie. Angives som f.eks. #TAB3 Tabuleringen gælder kun for linien det angives. INF = Information om aktuel kunde. 1 = Person 1's navn 2 = Person 2's navn (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 3 = Person 1's CPR 4 = Person 2's CPR (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 5 = Adresselinie 1 6 = Adresselinie 2 7 = Postnummer og By 8 = Telefonnummer 9 = Virksomhedsnavn (Udskrives kun hvis der i alt kun er en virksomhed) 10 = Kundenummer GIFT( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunde er et ægtepar. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. Kan f.eks. anvendes til at undertrykke et "og" mellem navnene på et ægtepar, hvis kunden er en enlig. Eks. #INF1 #GIFT(og) #INF2 VIRK( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunden (en af ægtefællerne) har minimum en virksomhed. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. NYSIDE = Ny side. (Sidenummer tælles 1 op). Ønskes sidenumre udskrives dette.

35 DATOSYS = Aktuel dato / udskriftsdato / dags dato / system dato i PC. 1 = "den 15. januar 2009" 2 = " " 3 = " " 4 = "15/1.09" 5 = "15/1 2009" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "15. januar 2009" Når koden DATOSYS angives i teksten, hentes den aktuelle dato i PC. Format angives f.eks. som #DATOSYS4. 35 DATOSTA = Dato for status / statusdag. 1 = "den 31. december 2008" 2 = " " 3 = " " 4 = "31/12.08" 5 = "31/ " 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "31. december 2008" Når koden DATOSTA angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens sidste dag for mand / enlig. Format angives f.eks. som #DATOSTA3. DATOPRIMO = Dato for status, primo. 1 = "den 1. januar 2008" 2 = "1.1.08" 3 = " " 4 = "1/1.08" 5 = "1/1 2008" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "1. januar 2008" Når koden DATOPRIMO angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens start for mand/enlig. Format angives f.eks. som #DATOPRIMO3.

36 36 SYSAAR = Aktuel år udskrives. PRGAAR = Årgang for DPR udskrives. KLOKKE = Klokkeslæt udskrives. 1 = "16.15" 2 = "16:15" Når koden KLOKKE angives i teksten, udskrives aktuel klokkeslæt. Format angives f.eks. som #KLOKKE1. STREG(FRA_X, FRA_Y, TIL_X, TIL_Y) = Sætter en streg fra et punkt til et andet: FRA_X : Startposition x-akse i millimeter. FRA_Y : Startposition y-akse i millimeter. TIL_X : Slutposition x-akse i millimeter. TIL_Y : Slutposition y-akse i millimeter. XPOS() = Tal mellem parenteser er ny x-position i millimeter. De næste 4 koder anvendes, når beløb skal understilles, og tekst angiver hvad beløbet er, efterfulgt af prikker til et beløb i en kolonne: F.eks.: Indkomst dannes således: #P0Indkomst#P1 #K #K1 Beløb kan placeres i 3 kolonner (1, 2 og 3). Disse kolonners placering er fast defineret og kan således ikke ændres. Det angives i koden om beløbet ønskes placeret i kolonne 1, 2 eller 3. Kolonnerne er placeret således: Kol 3 Kol 2 Kol 1 P = Tekst skal efterfølges af prikker ud til en talkolonne. Koden skal omslutte teksten. 0 = Start indsamling af tekst som skal efterstilles med prikker 1 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 1 2 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 2 3 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 3

37 37 K = Tal i kolonne. Koden skal omslutte tallet. 0 = Start indsamling af tal som skal stå i kolonne. 1 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 1 2 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 2 3 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 3 ES = Enkelt Streg under kolonne. 1 = Streg under kolonne 1 2 = Streg under kolonne 2 3 = Streg under kolonne 3 DS = Dobbelt Streg under kolonne. 1 = Dobbelt streg under kolonne 1 2 = Dobbelt streg under kolonne 2 3 = Dobbelt streg under kolonne 3 Bemærk: Hvis mere end een kolonne skal understreges på en linie, skal alle kolonner angives på den samme linie. F.eks.: #ES1#ES2 : Enkelt-understreger både kolonne 1 og 2.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 1 VIRK09 Virksomhedsordning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, november 2008. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009.

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. SKBE09 Skatteberegning 2009 1 SKBE09 Skatteberegning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, oktober 2008. SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. Understøttede

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2016.0

Nyheder og vejledning til version 2016.0 24. oktober 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere