DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring."

Transkript

1 DPR08 Det Personlige Regnskab

2 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. Forlaget Thomson A/S Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse Før du begynder... 4 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Start af DPR08 Det Personlige Regnskab Om DPR08 Det Personlige Regnskab Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen... 9 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK Indtastning af virksomhed i VIRK Overskydende skat/restskat afsættes i balance Udskudt skat Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK Standard for indtastning - Firma standard Standard for indtastning - Aktuel kunde Overførsel af data fra DPR07 til DPR Indstillinger vedrørende sidste års tal Rapport generator Manuelle noter Eksport af DPR08 bogholderi Udskriv Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætninger Versioner - flere regnskaber til samme kunde Afslut og gem kundedata på disk FD08 Fælles Data Revisoft Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af Revisoft Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for Revisoft Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 81

4 4 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang du benytter et af Revisoft's programmer bør du som minimum læse følgende afsnit: - Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Revisoft Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD08 Fælles Data Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008.

5 Installation af DPR08 Det Personlige Regnskab Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. Revisoft's skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på et netværk. Start installation af programmerne Installation af programmerne kan enten foregå ved at hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside eller ved at bruge en CD. Er du tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du hente programmerne fra Revisoft's hjemmeside, se punkt 1.a. Er du ikke tilmeldt "Opdatering via Internet" skal du bruge den medfølgende CD, se punkt 1.b. 1.a Installationen af programmerne via Internettet 1. Gå til: 2. Log in med de modtagne loginoplysninger 3. Vælg det program du vil installere og tryk "download". 4. Vælg "Kør" 1.b Installationen af programmerne fra CD 1. Sæt CD'en med programmerne i CD-rom drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk Starter installationen ikke gøres følgende: a. Vælg Start b. Vælg Kør c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-rom drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. 2. Installation af programmerne Når installationsprogrammet er startet følges anvisningerne i programmet. Bemærk første gang du kører installationsprogrammet, er det vigtigt, at du angiver den rigtige sti til, hvor data skal placeres. Dvs. hvis flere arbejdsstationer på et netværk skal have adgang til de samme data, skal data placeres på et netværksdrev.

6 6 Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprogrammet, som startes fra Revisoft Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de Revisoft programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på DPR08 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om DPR08. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes Revisoft Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

7 Start af DPR08 Det Personlige Regnskab DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 startes via indgangsprogrammet Revisoft Indgang. Hvis det er første gang du starter Revisoft Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via Revisoft Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før DPR08 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD08. FD08 startes ligeledes fra Revisoft Indgang. Når DPR08 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD08 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

8 8 Om DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 DPR08 anvendes til at opstille det personlige regnskab. Altså et regnskab indeholdende indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring med tilhørende noter. DPR08 kan anvendes for alle klienter. Herunder også for klienter med virksomhed og for skatteydere uden virksomhed. Et eventuelt virksomhedsregnskab skal være udarbejdet før indtastning kan påbegyndes i Revisoft programmerne. Haves også VIRK08 indtastes alt vedrørende virksomhed i VIRK08, der foretages overskudsdisponering i VIRK08, og beløbene overføres maskinelt til DPR08. Haves ikke VIRK08 indtastes beløb vedrørende virksomhed i DPR08 (DPR08 kan dog ikke beregne overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som VIRK08 kan). Herefter indtastes alle private bilag i DPR08. I DPR08 anvendes bilagsvinduer til indtastning. Bilagsvinduerne svarer til de bilagstyper man kommer ud for, når klientens personlige regnskab skal laves - det vil bl.a. sige: lønoplysningssedler, årlig kontooversigt fra pengeinstitutter, årlig depotudskrift for obligationer, pantebreve og aktier, oplysninger om ejerbolig, samt meget, meget mere. Du finder nemt det ønskede bilagsvindue ved at vælge Beløb indtastning i hovedmenuen i DPR08.

9 Hvordan arbejder DPR, SKBE og VIRK sammen 9 De tre programmer DPR, SKBE og VIRK kan overføre data imellem hinanden. Overførsel af data er en erstatning for indtastning af de samme ting i flere programmer. Beløb og oplysninger som kun kan indtastes i et af programmerne, kan naturligvis ikke overføres til et andet program. Eksempel: Ønsker man i DPR08 at få programmet til at afsætte overskydende skat/restskat i balancen sker dette pr. 31/ (ved kalenderårsregnskab). SKBE08 derimod opgør overskydende skat/restskat helt frem til typisk regnskabsmødet med klienten vedrørende regnskabet for I SKBE08 indtastes således også frivillig indbetaling af skat efter 1/ Sådanne beløb kan ikke indtastes i DPR08, og derfor skal man selv indtaste dette i SKBE08. I DPR indtastes alle private bilag, og i VIRK indtastes alt vedrørende personlig dreven virksomhed. Beløb vedrørende virksomhed hentes af DPR i VIRK, hvorved DPR har alle oplysninger til brug for udarbejdelse af et samlet personligt regnskab. Begynd med indtastning af private bilag i DPR. VIRK skal i nogle tilfælde anvende oplysninger om indkomstbeløb i alt, der ikke vedrører virksomhed. Eksempelvis er der i VIRK en facilitet, hvor programmet beregner hensat til senere hævning i virksomhedsordningen, under hensyn til personlig indkomst i alt efter AM-bidrag. Til dette brug skal VIRK naturligvis kende personlig indkomst i alt excl. virksomhed. Disse oplysninger får VIRK fra SKBE, og SKBE får oplysningerne fra DPR. Indtast derpå alt vedrørende virksomhed i VIRK. Når DPR startes, hentes virksomhedsbeløb i VIRK. Dataudveksling mellem DPR, SKBE og VIRK foretages, når man i DPR vælger menupunktet "Saldobalance/kontokort" eller når et regnskab udskrives. Der kan således kun ske en udskrift af et regnskab i DPR, med de aktuelle tal og oplysninger, som disse

10 10 fremgår i SKBE og VIRK. Ændres derfor på en indkomst i DPR, og går man direkte til udskrift, vil der, før udskriften kommer ud på printer, altid ske en overførsel af aktuelle indkomster til SKBE, og DPR vil få de aktuelt beregnede skatter retur. DPR er konstrueret således af sikkerhedshensyn for at modvirke betjeningsfejl, der kunne opstå, hvis brugeren selv skulle huske at kalde SKBE og VIRK. De beløb som overføres til DPR08 fra SKBE08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Beregnede skatter m.v. (tal fra SKBE08). De beløb som overføres til DPR08 fra VIRK08 kan ses ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og herefter Virksomhed, og endelig Virksomhed, overskudsdisponering.

11 11 Fra DPR08 til SKBE08 overføres indkomstbeløb pr. felt til selvangivelsen. Endvidere overføres a conto skatter vedrørende 2008 indkomståret, som er betalt indtil 31/ Der er forskellige beløb og oplysninger, som ikke indtastes i DPR og derfor heller ikke kan overføres til SKBE. Dette gælder bl.a. oplysninger til brug for beregning af ejendomsværdiskat. Når DPR anvendes kan man i SKBE nemt se, hvad der skal indtastes i dette program, idet indtastningsfelter indeholdende

12 12 beløb/oplysninger som kan indtastes i DPR (eller VIRK) vil være spærret for indtastning. Det som står tilbage, at skulle indtastes i SKBE, vil være de indtastningsfelter som ikke er spærret for indtastning. Tal og oplysninger vedrørende ejendomsværdiskat, delårsindkomst og udenlandsk indkomst indtastes ikke i DPR men i SKBE. Kun tal og oplysninger der er indtastet i et program kan overføres til et andet program. Tal og oplysninger der ikke er indtastet i DPR kan ikke overføres til SKBE eller VIRK. Alt der er indtastet/overført til det enkelte program, kan ses på programmets udskrifter. Du bør derfor gennemgå programmernes udskrifter. Fra SKBE overføres til DPR beregnede skatter og AM-bidrag m.v. De beregnede skatter benyttes kun til noget i DPR, hvis DPR skal afsætte tilgodehavende skat og skyldig skat i balancen. Når overskudsdisponeringen er foretaget med succes i VIRK, forlades VIRK og det indtastede gemmes. Herefter vendes igen tilbage til DPR, hvor man vælger udskrift, eller Saldobalance/kontokort. Nu udveksles alle data mellem DPR, SKBE og VIRK. Fra VIRK overføres resultatet af overskudsdisponeringen til SKBE og herfra videre til DPR. Resultatet af overskudsdisponeringen drejer sig om opsparet overskud, hævet opsparet overskud, kapitalafkast, rentekorrektion m.v.

13 13 Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 Har du anskaffet DPR08 og VIRK08, skal de to programmer sættes op til indbyrdes kommunikation. Start programmet FD08 Fælles Data Sæt Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08 for den aktuelle kunde til Ja.. Hvis man har både DPR08 og VIRK08, kan det forekomme, at man ikke ønsker kommunikation imellem de to programmer. Dette kan således slås fra ved at vælge Nej. Dette valg foretages uafhængigt for hver kunde. Situationen med fravalg af kommunikation kan være aktuel, hvis indtastning kun ønskes foretaget i: - DPR08 og SKBE08 eller - VIRK08 og SKBE08.

14 14 Indtastning af virksomhed i VIRK08 Har du anskaffet VIRK08, indtastes virksomhed i VIRK08. Læs også afsnittet "Til- og frakobling af kommunikation mellem DPR08 og VIRK08". Om indtastning i VIRK08 henvises til det program og den tilhørende manual. Her omtales blot de betingelser, der skal være opfyldt, for at kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 kan gennemføres. I VIRK08 vælges i hovedmenuen Forudsætninger >> Virksomhedsoplysninger. Herved fås nedenstående vindue. I vinduet skal det angives at Indtastningsmetode skal ske efter Driftsregnskab.

15 15 I vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)" er en kapitalforklaring under fanebladet af samme navn, se nedenstående vindue. Når der er kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal denne kapitalforklaring anvendes, og den skal stemme - dvs. difference = 0. Ved kommunikation mellem DPR08 og VIRK08 skal der i indtastningsmetode "Driftsregnskab" indtastes i to specifikationsvinduer med yderligere oplysninger til brug for DPR08. Disse to vinduer vælges således: 1. Vælg fanebladet Skattemæssigt resultat og klik derefter på knappen DPR: Korrektion til skattemæssigt resultat. Herved fås vinduet "Korrektion til skattemæssigt resultat". 2. Vælg fanebladet Kapitalforklaring og klik derefter på knappen DPR: Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring. Herved fås vinduet "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring". Se følgende 4 vinduer.

16 16

17 17

18 18 Indtastningsvinduerne "Korrektion til skattemæssigt resultat" og "Indtægter/udgifter direkte på kapitalforklaring" anvendes til specificeret indtastning og med angivelse af individuel tekst. Der er tale om specifikation af poster under fanerne "Skattemæssigt resultat" og "Kapitalforklaring" i vinduet "Driftsregnskab (resultat og balance ultimo)". Disse specificerede poster vil med tekst og beløb blive udskrevet i regnskabet, der udarbejdes af DPR08. For at beløb kan overføres fra VIRK08 til DPR08 er det også en betingelse, at overskudsdisponeringen i VIRK08 er gennemført med succes.

19 19

20 20 Overskydende skat/restskat afsættes i balance I hovedmenuen vælges Beløb indtastning, og herefter Aktuel skat, og endelig Overskydende skat/restskat afsættes i balancen. Herved fås nedenstående vindue. DPR tilbyder maskinelt (hvis du også har anskaffet SKBE08), at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen. DPR står default (forefaldende) til at skatter afsættes i balancen, hvorved det bliver de beregnede skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaring. Alternativt kan vælges, ikke at afsætte tilgodehavende eller skyldig skat i balancen, hvorved det bliver årets betalte skatter, som udgiftsføres i kapitalforklaringen.

21 Udskudt skat 21 Udskudt skat er de skatter, der vil blive udløst, hvis aktiver realiseres til de værdier, som de er optaget til i balancen eller hvis skatteyder udtræder af virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen. I DPR er indkomstopgørelsen opgjort efter skattemæssige principper, hvorimod værdiansættelse af balancen bestemmes af brugeren. Det normale er imidlertid, at dette sker til driftsøkonomiske værdier, hvilket der også lægges op til i programmet DPR. Udskudt skat vil default (forefaldende) blive indregnet i balancen, og ændringer af udskudt skat vil blive reguleret over kapitalforklaringen. Det er imidlertid muligt at ændre denne indstilling ved i menuen at vælge punktet Indregnes i balance.

22 22 Besvares spørgsmålet i ovenstående vindue med "Nej", vil udskudt skat ikke blive indregnet i balancen, men udskudt skat vil fortsat blive vist i en note. Ønskes udskudt skat heller ikke vist i en note, skal udskudt skat slet ikke indtastes. I vinduet "Udskudt skat" indtastes de oplysninger der er nødvendige for, at programmet kan opgøre udskudt skat. Der oprettes normalt faneblade til hver indkomsttype. En opdeling på sådanne indkomsttyper (af hvilke der skal beregnes udskudt skat af) vil normalt se ud som følgende: 1. Opsparet overskud incl. 50 % virksomhedsskat 2. Opsparet overskud incl. 38 % virksomhedsskat 3. Opsparet overskud incl. 34 % virksomhedsskat 4. Opsparet overskud incl. 32 % virksomhedsskat 5. Opsparet overskud incl. 30 % virksomhedsskat 6. Opsparet overskud incl. 28 % virksomhedsskat 7. Opsparet overskud incl. 25 % virksomhedsskat 8. Driftmidler i den personlig drevne virksomhed 9. Bygninger i den personlig drevne virksomhed 10. Unoterede aktier 11. Børsnoterede aktier Med hensyn til ovenstående punkt 8 og 9 skal disse ikke medtages, hvis udskudt skat vedrørende disse aktiver er indregnet i den personlig drevne virksomheds regnskab. Udskudt skat der er indregnet i den personlig drevne virksomheds driftsregnskabs balance, indtastes i stedet i vinduet "Virksomhed, resultat og egenkapital". I vinduet "Udskudt skat" indtastes således udskudt skat, der ikke er optaget i den personlig drevne virksomheds driftsregnskab, eller udskudt skat der alene vedrører privatdelen. Privatdelen er i den sammenhæng alt det, der ikke er den personlig drevne virksomhed således er også unoterede aktier omfattet af privatdelen.

23 23 Med hensyn til opsparet overskud i virksomhedsordningen indtastes dette i vinduet "Udskudt skat" på følgende måde: - Ultimo driftsmæssig værdi: Indtast opsparet overskud incl. Virksomhedsskat. - Ultimo skattemæssig værdi: 0 (indtast ikke noget). - Aconto skat der modregnes: Virksomhedsskat af opsparet overskud. DPR08 tilbyder default (forefaldende), at hente beløb fra VIRK08 til vinduet "Udskudt skat" i DPR08. Disse beløb omfatter saldo pr. 31/ af opsparet overskud, henlæggelse til konjunkturudligning og driftsmidler.

24 24 Tal til brug for beregning af udskudt skat overført fra VIRK08 Anvendes også VIRK08 for den aktuelle kunde, vil DPR08 automatisk hente tal i VIRK08 til brug for beregning af udskudt skat. Dette drejer sig om følgende: - Saldo pr. 31/ på opsparet overskud i virksomhedsordningen samt aconto betalt virksomhedsskat. - Saldo pr. 31/ på henlæggelse til konjunkturudligning i kapital afkast ordningen samt aconto betalt konjunkturudligningsskat. - Saldo pr. 31/ på driftsmidler (driftsøkonomisk og skattemæssig værdi). I indtastningsvinduet "Udskudt skat" vælges menupunktet Beløb overføres fra VIRK08. Herved fås nedenstående vindue: I dette vindue angives hvilke oplysninger, til brug for beregning af udskudt skat, DPR08 automatisk skal hente i VIRK08. Default (forfaldende) er valgmulighederne sat til "Ja". Hvis der ikke ønskes oplysninger om udskudt skat i regnskabet, skal alle valgmulighederne i dette vindue sættes til "Nej".

25 Standard for indtastning - Firma standard 25 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Firma standard. Herved fås nedenstående vindue.

26 26 I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver firmastandarden som default (forefaldende) vil blive anvendt på nye kunder, der oprettes i DPR08. En ny kunde er en kunde der ikke tidligere har været gemt i DPR08. Ændring af denne firmastandard får derfor ikke konsekvens for den aktuelle kunde, men for de kunder der oprettes efterfølgende. Som nævnt er vinduet en firmastandard, men kan altså fraviges for den enkelte kunde. Der står i ovenstående indtastningsvindue angivet, i hvilke indtastningsvinduer dette kan ændres med virkning for den aktuelle kunde.

27 Standard for indtastning - Aktuel kunde 27 I hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Standard for indtastning >> Aktuel kunde. Herved fås nedenstående vindue. I dette vindue kan man vælge forskellige indtastningsprincipper og vurderingsprincipper. Vinduet angiver standarden for nyoprettede bilag - for den aktuelle kunde - med hensyn til, hvordan default (forefaldende) valg skal være udfyldt. Ændringen i denne standard får derfor ikke konsekvens for bilag, der allerede er oprettet. Som nævnt er vinduet en standard for nyoprettede bilag for den aktuelle kunde. Standarden kan derfor fraviges for det enkelte bilag i de pågældende bilagsvinduer.

28 28 Overførsel af data fra DPR07 til DPR08 Hvis du brugte DPR07 sidste år, og den aktuelle kunde er indtastet i DPR07, kan relevante beløb og oplysninger maskinelt overføres fra DPR07 til DPR08. Start altid med at overføre data fra sidste år, dels fordi det er hensigtsmæssigt, idet man får åbningsbalancen foræret, men også fordi DPR08 starter overførslen med at nulstille alle data i DPR08. Ønskes overførsel af data fra DPR07 til DPR08, vælges i hovedmenuen Data overførsel >> Overfør kunde fra sidste år. Herved fås nedenstående vindue. Det forhold at sidste års tal for driftsresultat og kapitalforklaring overføres som sammenligningstal til DPR08, betyder ikke, at du er tvunget til at

29 udskrive regnskabet med sammenligningstal. Du kan, når udskriften af regnskabet bestilles i programmet, vælge at få regnskabet udskrevet med eller uden sammenligningstal. Men sammenligningstallene er således til disposition i programmet, og du vil kunne se 2007 sammenligningstal på den enkelte kontos kontokort. 29

30 30 Indstillinger vedrørende sidste års tal Fra hovedmenuen vælges Forudsætninger >> Indstillinger vedrørende sidste års tal. Herved fås følgende vindue. Overførsel fra DPR07 Af disse oplysninger fremgår det, om der overhovedet er foretaget overførsel af tal fra DPR07, samt hvornår det er sket. Spærring for indtastning af sidste års tal Kontrol af sidste års tal overført fra DPR07: Det er kun muligt at slå denne kontrol til, hvis der er gennemført overførsel af sidste års tal fra DPR07. Ved overførsel af tal fra DPR07 til DPR08, indgår i denne overførsel også totaler. Dette drejer sig om skattepligtig indkomst, aktieindkomst, egenkapital og hævet i øvrigt i år Disse sidste års tal benyttes ved kontrol af sidste års tal, ved udskrift af regnskabet for år Denne option afgør om denne kontrol skal udføres.

31 31 Hvis der er overført sidste års tal fra DPR07, og ønskes nogen af disse tal ændret (låst op for indtastning jf. efterfølgende 2 options), skal kontrol af sidste års tal først vælges fra. Kun derved tillader programmet, at der kan vælges indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring: Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende indkomstopgørelse og kapitalforklaring vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Indtastning (evt. ændring) af åbningsbalance (d. 1/1 2008): Der kan med virkning for indtastningsfelter vedrørende åbningsbalance vælges afspærring af indtastning af sidste års tal. Ved overførsel af sidste års tal fra DPR07, vil programmet automatisk sætte denne option til "Nej", således at der er spærret for indtastning af sidste års tal. Ved start på en kunde i DPR08, hvor følgende betingelser er opfyldt: - For denne kunde er der ingen data for året før (DPR07). Det er derfor nødvendigt manuelt at indtaste sidste års tal i DPR08. - Du har som bruger besluttet, at der i regnskabet ikke skal bruges sidste års tal (2007) for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. I denne situation vil man med fordel kunne vælge "Ja" til indtastning af åbningsbalance, men "Nej" til indtastning af sidste års tal for indkomstopgørelse og kapitalforklaring. Med denne individuelle afspærring af sidste års tal skabes overblik for brugeren over, hvad der skal indtastes. I alle andre situationer skal man lade afspærring af indtastning af sidste års tal følges ad for indkomstopgørelse, kapitalforklaring og balance. Hent virksomhedsbalance pr. 1/ (åbningsbalance) fra VIRK08 (foretages kun, hvis der i FD08 er valgt "Ja" til "Kommunikation af data mellem DPR08 og VIRK08"): Som oftest besvares spørgsmålet kun med "Ja", hvis sidste års tal ikke er overført fra DPR07. Besvares spørgsmålet med "Nej", udføres i stedet en kontrol af at åbningsbalancen pr. 1/ er ens i VIRK08 og DPR08. Mulighed for sletning af bilag, der af programmet er overført fra sidste år: For at undgå at bilag, der er overført fra sidste års program (DPR07), fejlagtigt slettes, skal man som bruger give tilladelse til muligheden for sletning af disse bilag.

32 32 Rapport generator Den indbyggede rapport generator anvendes til opbygning af følgende tekstdokumenter: - Forside i regnskab - Indehavererklæring - Revisorerklæring - Anvendt regnskabspraksis - Værdi af pension - Eventualaktiver - Eventualforpligtelser - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser - Manuelle noter Med rapport generatoren opbygges og placeres tekst på samme måde som i et tekstbehandlingsprogram, men udover almindelig tekst kan rapport generatoren under udskrivning indsætte forskellige oplysninger i teksten, på baggrund af bestemte koder. En kode identificeres altid med tegnet #. Når rapport generatoren møder tegnet # udføres det som koden betyder. Der er 4 koder som kan formatere selve den skrevne tekst. Disse koder er hhv. skift font, fed skrift, understreget skrift og centreret tekst.

33 Ønskes f.eks. DENNE TEKST understreget når den udskrives (på skærm eller printer) angives teksten således: 33 #U1DENNE TEKST#U0 Ønskes DENNE TEKST udskrevet med fed skrift, erstattes U med F. Bemærk: Der er en kode for både start understregning og stop understregning. Angives koden for stop ikke, vil al efterfølgende tekst blive udskrevet på samme måde. Programmet indeholder også informationer af forskellig art, som frit kan anvendes i samtlige dokumenter. Bl.a. kan den aktuelle kundes navn flettes ind i teksten. Som udgangspunkt indsættes kodeværdien på det sted i teksten, hvor koden optræder. Der er enkelte undtagelser, som f.eks. sideskift, der naturligvis resulterer i et sideskift. Her følger alle koder med forklaring: FONT( ) = Skift til font, hvis navn står mellem parenteser. Koden FONT( ) har ingen effekt ved udskrift til RTF. Skift til fonten arial udføres med koden: #FONT(ARIAL) FS( ) = Skift til fontstørrelse, der står mellem parenteser. Hvis der står 0 mellem parenteser, anvendes default fontstørrelse. JT(FRA, TIL, JUSTERING, TEKST) = Skriv tekst justeret. Parametre der skal overføres til denne kode: FRA = Position tekst skal starte fra. TIL = Position tekst skal slutte ved. JUSTERING = Hvordan teksten skal justeres: V = Venstrestillet. C = Centreret. H = Højrestillet. TEKST = Tekst der skal justeres. F = Fed skrift. 1 = Fed skrift starter 0 = Fed skrift slutter

34 34 U = Understregning af tekst og tal (ikke mellemrum). 1 = Understregning starter. 0 = Understregning slutter. CT = Centrer tekst. Tekst mellem Centrer koder centreres på linie. 1 = Start centrering af tekst 0 = Slut centrering af tekst. TAB = Tabuler til bestemt position. Der er 9 tabulator stop på en linie. Angives som f.eks. #TAB3 Tabuleringen gælder kun for linien det angives. INF = Information om aktuel kunde. 1 = Person 1's navn 2 = Person 2's navn (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 3 = Person 1's CPR 4 = Person 2's CPR (ved Enlig udskrives intet - kode ignoreres) 5 = Adresselinie 1 6 = Adresselinie 2 7 = Postnummer og By 8 = Telefonnummer 9 = Virksomhedsnavn (Udskrives kun hvis der i alt kun er en virksomhed) 10 = Kundenummer GIFT( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunde er et ægtepar. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. Kan f.eks. anvendes til at undertrykke et "og" mellem navnene på et ægtepar, hvis kunden er en enlig. Eks. #INF1 #GIFT(og) #INF2 VIRK( ) = Tekst mellem parenteser udskrives kun, hvis kunden (en af ægtefællerne) har minimum en virksomhed. Teksten mellem parenteser må ikke selv indeholde koder. NYSIDE = Ny side. (Sidenummer tælles 1 op). Ønskes sidenumre udskrives dette.

35 DATOSYS = Aktuel dato / udskriftsdato / dags dato / system dato i PC. 1 = "den 15. januar 2009" 2 = " " 3 = " " 4 = "15/1.09" 5 = "15/1 2009" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "15. januar 2009" Når koden DATOSYS angives i teksten, hentes den aktuelle dato i PC. Format angives f.eks. som #DATOSYS4. 35 DATOSTA = Dato for status / statusdag. 1 = "den 31. december 2008" 2 = " " 3 = " " 4 = "31/12.08" 5 = "31/ " 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "31. december 2008" Når koden DATOSTA angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens sidste dag for mand / enlig. Format angives f.eks. som #DATOSTA3. DATOPRIMO = Dato for status, primo. 1 = "den 1. januar 2008" 2 = "1.1.08" 3 = " " 4 = "1/1.08" 5 = "1/1 2008" 6 = " " 7 = " " 8 = " " 9 = "1. januar 2008" Når koden DATOPRIMO angives i teksten, udskrives den dato, som er angivet som regnskabsperiodens start for mand/enlig. Format angives f.eks. som #DATOPRIMO3.

36 36 SYSAAR = Aktuel år udskrives. PRGAAR = Årgang for DPR udskrives. KLOKKE = Klokkeslæt udskrives. 1 = "16.15" 2 = "16:15" Når koden KLOKKE angives i teksten, udskrives aktuel klokkeslæt. Format angives f.eks. som #KLOKKE1. STREG(FRA_X, FRA_Y, TIL_X, TIL_Y) = Sætter en streg fra et punkt til et andet: FRA_X : Startposition x-akse i millimeter. FRA_Y : Startposition y-akse i millimeter. TIL_X : Slutposition x-akse i millimeter. TIL_Y : Slutposition y-akse i millimeter. XPOS() = Tal mellem parenteser er ny x-position i millimeter. De næste 4 koder anvendes, når beløb skal understilles, og tekst angiver hvad beløbet er, efterfulgt af prikker til et beløb i en kolonne: F.eks.: Indkomst dannes således: #P0Indkomst#P1 #K #K1 Beløb kan placeres i 3 kolonner (1, 2 og 3). Disse kolonners placering er fast defineret og kan således ikke ændres. Det angives i koden om beløbet ønskes placeret i kolonne 1, 2 eller 3. Kolonnerne er placeret således: Kol 3 Kol 2 Kol 1 P = Tekst skal efterfølges af prikker ud til en talkolonne. Koden skal omslutte teksten. 0 = Start indsamling af tekst som skal efterstilles med prikker 1 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 1 2 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 2 3 = Slut indsamling af tekst - prikker til kolonne 3

37 37 K = Tal i kolonne. Koden skal omslutte tallet. 0 = Start indsamling af tal som skal stå i kolonne. 1 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 1 2 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 2 3 = Slut indsamling - tallet skrives i kolonne 3 ES = Enkelt Streg under kolonne. 1 = Streg under kolonne 1 2 = Streg under kolonne 2 3 = Streg under kolonne 3 DS = Dobbelt Streg under kolonne. 1 = Dobbelt streg under kolonne 1 2 = Dobbelt streg under kolonne 2 3 = Dobbelt streg under kolonne 3 Bemærk: Hvis mere end een kolonne skal understreges på en linie, skal alle kolonner angives på den samme linie. F.eks.: #ES1#ES2 : Enkelt-understreger både kolonne 1 og 2.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 1 VIRK09 Virksomhedsordning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, november 2008. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009.

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. SKBE09 Skatteberegning 2009 1 SKBE09 Skatteberegning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, oktober 2008. SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. Understøttede

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note, som giver baggrunds information eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere