REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon Telefax Internet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft."

Transkript

1 SKBE08 Skatteberegning

2 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse 3 Før du begynder... 5 Installation af SKBE08 Skatteberegning Start af SKBE08Skatteberegning Og nu i gang - en generel introduktion til programmet... 9 Indtastning af indkomstbeløb Feltspecifikation Vælg slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning Betalt a conto skat Delårsindkomst Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår Udenlandsk indkomst Begrænset skattepligt Ejendomsværdiskat Kapitalforklaring Resultat Simulering på forskellige indkomster Automatisk forskudsregistrering Kommuneskatteprocenter er integreret i programmet Udskrifter af formularer indsendes til skattemyndighederne Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætninger Import af data fra andre revisor systemer Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde Afslut og gem kundedata på disk... 66

4 4 FD08 Fælles Data REVI-SOFT Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af REVI-SOFT Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for REVI-SOFT Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 91

5 5 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang, du skal bruge REVI-SOFT s programmer, bør du minimum læse følgende afsnit: - Installation af SKBE08 Skatteberegning REVI-SOFT Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD08 Fælles Data Og nu i gang - en generel introduktion til programmet.

6 6 Installation af SKBE08 Skatteberegning 2008 Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. REVI-SOFT s skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på netværket. Start af installationsprogram Installationsprogrammet kan startes på to måder - enten fra CD eller fra fil downloaded fra internettet. Start fra CD: 1. Indsæt CD'en med programmerne i CD-ROM drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk. Starter installationen ikke gøres følgende: a. Klik Start. b. Vælg Kør (Run). c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-ROM drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. Start fra fil (downloaded via internettet): 1. Dobbeltklik på filen, der begynder med RS2008. Fremgangsmåde ved installation og opdatering Når installationsprogrammer er startet følges anvisningerne i programmet. Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprog-

7 7 rammet, som startes fra REVI-SOFT Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de REVI-SOFT programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på SKBE08 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om SKBE08. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes REVI-SOFT Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

8 8 Start af SKBE08Skatteberegning 2008 SKBE08 Skatteberegning 2008 startes via indgangsprogrammet REVI-SOFT Indgang. Hvis det er første gang du starter REVI-SOFT Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via REVI-SOFT Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før SKBE08 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD08. FD08 startes ligeledes fra REVI-SOFT Indgang. Når SKBE08 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD08 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

9 9 Og nu i gang - en generel introduktion til programmet Efter at have startet SKBE08 via REVI-SOFT Indgang, skal vi nu til at bruge SKBE08. Når SKBE08 starter, kan man øverst i programmet se hovedmenuen, som omfatter : - Forudsætninger - Beløb indtastning - Anden indtastning - Resultat - Simulering - Udskrift - VIRK08 - Vinduer - Data overførsel - Version - Afslut - Hjælp Endvidere kan nedenunder ses, hvilken aktuel kunde du arbejder med lige nu, her i SKBE08: - Kundens nummer. - Kundens navn. Ved ægtepar begge ægtefællers navne. - Version. - Tidspunkt for oprettelse og eventuel rettelse af denne kunde. - Hvilken bruger, der har oprettet og senest gemt en rettelse af den aktuelle kunde. Når SKBE08 startes er der allerede indtastet i FD08, se afsnittet "FD08 Fælles Data 2008". FD08 kan også startes ved i SKBE08 at vælge Forudsætninger>>FD08 Fælles Data 2008.

10 10 For indtastning af beløb og forklaring til menuen "Beløb indtastning" se afsnittet "Indtastning af indkomstbeløb". Indtastning er for en stor dels vedkommende fælles for både slutskatteberegning og forskudsskatteberegning. Dog er der kun adgang til vinduet "Betalt a conto skat" hvis beregningstypen er sat til slutskatteberegning, og der er kun adgang til vinduet "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)" hvis beregningstypen er sat til forskudsskatteberegning. Er det et ægtepar, vil tal og oplysninger til Person 1 kunne indtastes i venstre kolonne, og i højre kolonne for Person 2. Feltnumre og tekster er de samme som på skattemyndighedernes blanketter.

11 11 Om "Betalt a conto skat" se afsnittet Betalt a conto skat. Vælg menupunktet Udvidet/alm. selvangivelse og du får ovenstående vindue, hvor der kan ses, om det er (S10) Udvidet selvangivelse eller Almindelig selvangivelse, der anvendes. Programmet vælger selv, hvilken selvangivelse der skal anvendes, ud fra de felter der er indtastet i. Det er dog muligt at tvinge programmet til altid (uanset det indtastede) at udskrive udvidet selvangivelse. Om "Udenlandsk indkomst" se afsnittet Udenlandsk indkomst. Om "Delårsindkomst" se afsnittet Delårsindkomst.

12 12 Hvis der er valgt Forskudsskatteberegning, er der mulighed for at vælge "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)". Herved fås mulighed for indtastning af det, der specielt vedrører forskudsregistreringen, og altså felter der ikke ville kunne optræde på selvangivelsen. Det drejer sig bl.a. om de felter der er på forsiden (side 1) af Forskudsskema Vælg punktet Resultat i hovedmenuen, og du får et vindue på skærmen, der viser indkomst og skatter, der er et resultat af de beløb der er indtastet. Læs mere om denne facilitet i afsnittet Resultat.

13 13 Vælg punktet Simuler i hovedmenuen, får du mulighed for at foretage simulering. Dvs. du kan se, hvad skatten bliver ved alternative værdier af et bestemt indtastningsfelt. Resultatet af den beregnede simulering præsenteres i et koordinatsystem, med tegnede grafer. Læs mere i afsnittet Simulering på forskellige indkomster. Vælg punktet Udskrift i hovedmenuen, og du får en menu med følgende muligheder: - Vis udskrift på skærm. - Udskrift til printer. - Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) - Standard udskrift. Vælg Vis udskrift på skærm for at se udskriften på skærm, før den sendes til printer. Vælg Udskrift til printer for at sende udskriften til printer. Vælg Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) for at sende udskriften til en RTF fil. Læs mere om denne facilitet i afsnittet "Udskrift til tekstbehandling (RTF fil)". Om "Standard udskrift" se afsnittet Standard udskrift forudsætninger.

14 14 Vælg punktet Data overførsel i hovedmenuen, og en menu som ovenstående fås. Vælg Hent kunde fra tidligere år for at kunne hente beløb for den aktuelle kunde fra tidligere årgange af SKBE (SKBE06 og SKBE07).

15 15 Om punktet "Version" i hovedmenuen se afsnittet Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde. Om punktet "Licens" i hovedmenuen se afsnittet "Licensstyring". Vælg punktet Afslut i hovedmenuen for at afslutte programmet. Du får nedenstående menu. Du skal tage stilling til, om du vil forlade SKBE08 og gemme det indtastede i databasen på disk, eller om du vil forlade SKBE08 og glemme (fortryde) det indtastede. Læs mere i afsnittet Afslut og gem kundedata på disk. Vælg punktet Hjælp>>Hjælp>>SKBE08.

16 16 Indtastning af indkomstbeløb Ved valg af menupunktet Beløb indtastning fås en menu, hvorfra relevante indtastningsvinduer kan vælges. Afhængig af om indtastning er valgt for slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning, er forskellige indtastningsmuligheder spærret af. Nedenstående vindue viser menuen når der er valgt indtastning efter slutskatteberegningen.

17 Feltspecifikation Under indtastning i vinduerne: - Personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag - Aktieindkomst - Virksomhed - Sømandsindkomst - Konkursindkomst - Betalt a conto skat - Kapitalforklaring er der mulighed for feltspecifikation. Feltspecifikation vil sige, at der er mulighed for at indtaste en specifikation af det beløb, som skal angives i feltet. Beløbet i indtastningsfeltet dannes som en sum af den indtastede specifikation. Vælg specifikationsknappen til venstre for det indtastningsfelt, der ønskes indtastet specificeret. Eller stil dig på det indtastningsfelt, der ønskes indtastet specificeret og tryk ALT+F5. Herved fås et specifikationsvindue. I dette specifikationsvindue kan beløb indtastes specificeret, dvs. til hver enkelt post kan angives en tekst og et beløb. 17

18 18 Når vinduet forlades, vil summen blive overført til det aktuelle indtastningsfelt. Når et indtastningsfelt er indtastet med feltspecifikation, kan man se dette ved, at indtastningsfeltet er spærret for indtastning, og på "specifikationsknappen" til venstre er der et plus. Beløb kan kun rettes ved igen at gå ind i specifikationsvinduet til dette felt (vælg "specifikationsknappen" eller tryk ALT+F5). Ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og her igen vælge Feltspecifikation, fås nedenstående vindue. I dette vindue kan man se om feltspecifikation er anvendt, bare et sted, for den aktuelle kunde. Endvidere kan alle feltspecifikationer, for den aktuelle kunde, slettes på en gang, i dette vindue. Feltspecifikation er ikke tilgængelig ved delår. Anvendes programmet DPR08 for en kunde, indtastes specifikationerne i DPR08. Derfor er der i denne situation, slet ikke behov for feltspecifikation i SKBE08. Endvidere kan SKBE08 og DPR08 slet ikke kommunikere sammen, hvis feltspecifikation er anvendt i SKBE08. Er feltspecifikation således anvendt i SKBE08, vil DPR08 komme med en fejlmeddelelse.

19 19 Vælg slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning Ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og her igen vælge Slutskat/Forskudsskat, fås nedenstående vindue. Når der i ovenstående vindue vælges at skifte beregningstype, vil programmet komme med et vindue, hvor brugeren kan angive om beløb og oplysninger skal nulstilles. Vælges eksempelvis at skifte fra forskudsskatteberegning til slutskatteberegning fås nedenstående vindue. Indtastning foretages i programmet som udgangspunkt i samme vinduer - og med samme indtastningsfelter - uanset om det er en slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning. Dette skyldes, at selvangivelse og forskudsskema stort set er ens. Imidlertid er der undtagelse (fra at indtastningen sker i samme indtastningsfelter), idet forskudsskemaet til specifikation af personlig indkomst indeholder flere felter end på selvangivelsen. Derfor vil skift fra forskudsskatteberegning

20 20 til slutskatteberegning, netop for disse felters vedkommende resultere i, at alene summen overføres til det aktuelle indtastningsfelt. Vinduet "Betalt a conto skat" er der kun adgang til, hvis beregningstypen er sat til slutskatteberegning. Vinduet "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)" er der kun adgang til, hvis beregningstypen er sat til forskudsskatteberegning. Ved skift til ny beregningstype vil beløb og oplysninger blive nulstillet, hvis der ikke er adgang til vinduet ved den nu valgte beregningstype - dette sker også, selvom brugeren angiver at beløb ikke skal nulstilles. Beløb der ikke nulstilles, vil alene være beløb, der fortsat er mulighed for indtastning af, ved den nu valgte beregningstype.

21 21 Betalt a conto skat Vinduet "Betalt a conto skat" kan vælges under indtastning af selvangivelse. I dette vindue indtastes a conto skat og arbejdsmarkedsbidrag der er indeholdt (tilbageholdt af arbejdsgiver), betalt eller pålignet vedrørende dette indkomstår.

22 22 Beløbene indtastet i vinduet Betalt a conto skat sammenholdes med de endeligt beregnede skatter og arbejdsmarkedsbidrag således at: - restskat/overskydende skat - samt rest arbejdsmarkedsbidrag/overskydende arbejdsmarkedsbidrag kan opgøres. Rente-tillæg beregnes af restskat/overskydende skat - og der foretages evt. modregning mellem skat og AM/SP-bidrag Hvis du vælger "Ja" i dette felt, vil følgende ske: - Der beregnes rente-tillæg af restskat/overskydende skat. - Der foretages modregning mellem skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis det er aktuelt. Ved slutskatteberegning er det mest naturligt, at der vælges "Ja" i dette felt. Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse - Til og med d. 1/ Fra d. 2/ Ved restskat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag (og hvis der er valgt "Ja" i foregående felt "Rente-tillæg beregnes af restskat/overskydende skat - og der foretages evt. modregning mellem skat og AM/SP-bidrag") har det betydning om skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen til og med den 1. juli 2009, eller efter den 1. juli Dette skyldes at modregningen påvirker procenttillægsberegningen, på hver sin måde, i de to situationer. Derfor skal det her vælges, om skattemyndighederne kører årsopgørelsen for denne skatteberegning indtil den 1. juli 2009 eller efter den 1. juli Denne information vil gemmes sammen med alle andre indtastede oplysninger for skatteberegningen, når kunden gemmes i databasen. Dette betyder, at hvis det er angivet, at skattemyndighederne kører årsopgørelsen indtil den 1. juli 2009, og skatteberegningen kaldes frem den 2. juli 2009 eller senere - vil skatteberegningen foretages ligesom skattemyndighederne gjorde indtil den 1. juli Det er jo naturligvis afgørende, hvornår skattemyndighederne foretager kørsel af årsopgørelsen, og således ikke datoen på din computer, når beregningen foretages i REVI-SOFT programmet. Derfor er det nødvendigt, at have denne markering med angivelse af, hvornår skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen. Hvis der ikke er både restskat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for samme skatteyder, er det uden betydning, hvorledes markeringen er sat for "Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse". Det har altså ingen betydning, hvad "Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse" står angivet til, hvis der er: - Overskydende skat og rest arbejdsmarkedsbidrag. - Restskat og rest arbejdsmarkedsbidrag.

23 23 - Overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag. Skal skatteberegningen foretages inden den 1. juli 2009 i REVI-SOFT programmet, er det naturligvis dit skøn om skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen til og med eller efter den 1. juli Er du i tvivl herom, må du kontakte det lokale Skattecenter. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver I feltet indtastes AM-bidrag som arbejdsgiveren har tilbageholdt i lønindkomsten. Beløbet fremgår af 2008 oplysningssedlen punkt 16. Har skatteyderen bagudforskudt regnskabsår og lønindkomst, skal felt 917 og 918, på (S10) udvidet selvangivelse, udfyldes: - Felt 917 Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 918 Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 917 og 918 erstatter i så fald feltet AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver. Er der således indtastet i felt 917 eller 918, overføres summen af felt 917 og 918 til feltet AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver, samtidig med at feltet er spærret for indtastning. SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver I feltet indtastes SP-bidrag som arbejdsgiver har tilbageholdt i lønindkomsten. Har skatteyderen bagudforskudt regnskabsår og lønindkomst, skal felt 919 og 923, på (S10) udvidet selvangivelse, udfyldes: - Felt 919 Den del af indkomstårets indeholdte særlige pensionsopsparing, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 923 Den del af indkomstårets indeholdte særlige pensionsopsparing, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 919 og 923 erstatter i så fald feltet SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver. Er der således indtastet i felt 919 eller 923 overføres summen af felt 919 og 923 til feltet SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver, samtidig med at feltet er spærret for indtastning. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) og SP (særlig pensionsopsparing) vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende I feltet indtastes a conto arbejdsmarkedsbidrag, som er betalt eller pålignet vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed.

24 24 A-skat I feltet indtastes A-skat som arbejdsgiveren har tilbageholdt i lønindkomsten. Beløbet fremgår af 2008 oplysningssedlen punkt 15. B-skat I feltet indtastes B-skat, som er betalt eller pålignet. Udbytteskat af udlodning fra investeringsforening, hvor udlodning ikke vedrører aktieudbytte Beløbet i feltet opgøres automatisk som 25 pct. af beløb i: - Felt 247 Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt 25% udbytteskat. - Felt 246 Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt 25% udbytteskat. - Felt 532 Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvoraf der er indeholdt 25% udbytteskat. Der kan ikke indtastes i feltet Udbytteskat af udlodning fra investeringsforening, hvor udlodning ikke vedrører aktieudbytte. Indregnet restskat for 2006 Her indtastes restskat fra indkomståret 2006 i det tilfælde, at restskatten er indregnet i forskudsskatten for Kildeskatteloven 55 tilbagebetaling af skat Her indtastes overskydende skat, der er modtaget fra skattemyndighederne, jf. Kildeskatteloven 55. Begæring om denne tilbagebetaling skal være fremsat senest den 31. december Frivillig indbetaling af skat for 2008 Der indtastes frivillig indbetaling af skat: - Betalt indtil 31/ Betalt 1/1-15/ Betalt 16/3-1/ Jf. Kildeskatteloven 59 kan indbetaling i perioden 16/3-1/ ikke overstige kr. pr. person.

25 25 Delårsindkomst Programmet kan også beregne skatten, når indkomstansættelsen ikke vedrører et helt indkomstår. Dvs. skatteyderen har været skattepligtig i mindre end 365 dage. Dette kaldes delårsindkomst. Delårsindkomst er for skatteydere der anvender kalenderår: - Skattepligt indtræder og skatteyder skal benytte kalenderår. - Skattepligt ophører og skatteyder har hidtil benyttet kalenderår. Delårsindkomst kan ikke benyttes af skatteydere med forskudt indkomstår. Læs afsnittet "Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår". For at beregne delårsindkomst skal indtastning ske som slutskatteberegning. Start med at vælge Beløb indtastning i hovedmenuen og vælg Slutskat/ Forskudsskat. Her vælges Slutskatteberegning. Afslut nu SKBE08. Herefter startes FD08, hvor fanebladet Skattepligtig periode vælges. I dette vindue indtastes den skattepligtige periode (delåret). Der indtastes således fra og med hvilken dato, samt til og med hvilken dato skatteyderen er skattepligtig for dette indkomstår.

26 26 Hvis skatteyderen er delårsskattepligtig af indkomsten som fuld skattepligtig, i forbindelse med flytning til eller fra Danmark, kan der vælges imellem om nedslag for delårsindkomst skal ske efter PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 2. Vælges PSL 14, stk. 1 sker der forholdsmæssig omregning af delårsindkomst for den skattepligtige periode til helårsindkomst, idet der dog tages højde for engangsbeløb. Vælges PSL 14, stk. 2 foretages der ikke en forholdsmæssig omregning til helårsindkomst. I stedet er det den faktiske helårsindkomst der anvendes ved beregningen. Til brug herfor skal oplyses: Felt 818, Personlig indkomst i perioden uden fuld skattepligt. Felt 819, Kapitalindkomst i perioden uden fuld skattepligt.

27 Felt 820, Ligningsmæssige fradrag i perioden uden fuld skattepligt. Felt 821, Indskud på kapitalpension i perioden uden fuld skattepligt. De nævnte felter indtastes i SKBE08 under menupunktet "Delårsindkomst". Ved begrænset skattepligt, og hvor den skattepligtige periode ikke har varet et helt år, kan den skattepligtige vælge om reglerne i PSL 14, stk. 3 skal anvendes eller ej. Vælges "Ja" til PSL 14, stk. 3 får skatteyderen et personfradrag og der foretages forholdsmæssig omregning af delårsindkomst for den skattepligtige periode til helårsindkomst, idet der dog tages højde for engangsbeløb. Vælges "Nej" til PSL 14, stk. 3 får skatteyderen ikke et personfradrag, og der skal ikke ske omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst. Er den skattepligtige omfattet af reglerne i PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 3, omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst, overfører programmet selv datoerne for skattepligtens indtræden og ophør, til datoerne for delårets begyndelse og slutning. Vedrørende skudår: Skattemyndighederne regner altid med 365 dage - også i skudår. 27 Hvis indkomstansættelsen for en skatteyder omfatter en periode, der er kortere end et år (delårsindkomst), skal indkomsten omregnes til helårsindkomst. Omregningen til helårsindkomst sker efter en forholdsmæssig beregning, hvorved delårsindkomsten divideres med antal skattepligtige dage og

28 28 ganges med 365 dage. Imidlertid skal engangsindtægter ikke omregnes til helårsindkomst. Engangsindtægter medregnes i helårsindkomsten, med værdien som delårsindkomst uden omregning - altså til kurs 100. Aktieindkomst er ikke omfattet af omregningsreglerne, idet aktieindkomst netop betragtes som engangsindtægter. Delårsansættelsen vedrører ikke arbejdsmarkedsbidrag, men alene indkomstskatten. Arbejdsmarkedsbidrag beregnes alene på grundlag af delårsperiodens indkomst. For de indkomstbeløb, af hvilke der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, er det delårsindkomstbeløbet efter arbejdsmarkedsbidrag (det skattepligtige beløb), der omregnes til helårsindkomst. Den forholdsmæssige omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst foretager programmet ved hver indtastning af et delårsbeløb, hvert felt for sig. Under indtastningen kan du følge med i, hvordan denne omregning sker. I venstre kolonne er indtastningsfelterne for delårsindkomst og i højre kolonne er indtastningsfelterne for helårsindkomst. Skal der på grund af engangsbeløb stå et andet beløb i feltet for helårsindkomst, skal du bare rette beløbet. Skal der også indtastes virksomhedsbeløb, bør du starte med at indtaste alle beløbene for delårsindkomst, og først derefter rette helårsbeløbene for eventuelle engangsbeløb. Årsagen til at denne metode skal anvendes, når virksomhedsbeløb indtastes skyldes, at arbejdsmarkedsbidrag først er beregnet korrekt, når alle virksomhedsbeløb er indtastet. Hver gang arbejdsmarkedsbidraget af virksomhed ændres, vil der ske en ny maskinel forholdsmæssig omregning af delårsresultat af virksomhed efter arbejdsmarkedsbidrag til helårsindkomst. Derfor skal du ved indtastning først korrigere for engangsbeløb (denne korrektion foretages i højre kolonne), når alle virksomhedsbeløb er indtastet. Indkomstskatten beregnes på grundlag af helårsindkomsten, herved fås helårsskatten. Den endelige skat (delårsskatten) fremkommer ved, at hver skat for sig nedsættes efter forholdet imellem indkomsten i delårsperioden og helårsperioden. Har du indtastet delårsindkomst kan udskriften alene vælges i høj specifikationsgrad (lav specifikationsgrad kan ikke vælges). På udskriften er opgørelsen af delårsindkomst, helårsindkomst, helårsskat samt delårsskat specificeret således, at det fremgår hvordan beregningen er fremkommet.

29 29 Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår Ved anvendelse af forskudt indkomstår må Delårsindkomst i programmet aldrig benyttes. Omlægning af forskudt indkomstår Dette vedrører: 1. Omlægning fra kalenderår til forskudt indkomstår. 2. Omlægning fra forskudt indkomstår til kalenderår. Beregningen sker altid på grundlag af en 12 måneders periode. Der henvises til punkt 136 i cirkulære nr. 135 af 4/ Ophør af skattepligt Ophør af skattepligt vedrører her både dødsfald og fraflytning fra Danmark. Der henvises til følgende om forskudt indkomstår: - Cirkulære nr. 135 af 4/ , kapitel 6. - Kildeskattelovens afsnit X, Beregningen er i denne situation ikke 100% maskinel. Det er en meget speciel beregningsmæssig situation, som kun meget få skatteydere kommer i. Derfor indeholder hverken SKBE08, eller skattemyndighedernes edb system, faciliteter til at beregne dette maskinelt. SKBE08 virker 100% som skattemyndighedernes system. Indtastning i programmet foretages altid som et helår (en 12 måneders periode). Fremgangsmåden er følgende: a. Omregning af indkomst til 12 måneders periode foretages manuelt, før der indtastes i programmet. b. Indtastning og beregning foretages i programmet. c. Omregning af skat fra helår til den skattepligtige periode foretages manuelt på grundlag af programmets beregning af skatten for 12 måneders perioden. De manuelle omregninger er beskrevet i Cirkulære nr. 135 af 4/ , kapitel 6.

30 30 Udenlandsk indkomst Programmet kan beregne lempelse af skat på udenlandsk indkomst, når indtastning foretages efter selvangivelse eller forskudsskema. Lempelse af skat på udenlandsk indkomst beregnes, når udenlandsk indkomst indtastes. Udenlandsk indkomst vælges under "Beløb indtastning". Jf. skattemyndighederne skal enhver udenlandsk indkomst selvangives på en udlandsselvangivelse. Dette gælder uanset om den udenlandske indkomst er lempelsesberettiget eller ej. Derfor skal enhver udenlandsk indkomst i programmet indtastes under menupunktet "Udenlandsk indkomst". Netop fordi ikke lempelsesberettiget udenlandsk indkomst også skal indtastes under Udenlandsk indkomst, kan her angives Indkomstskatlempelse=Ingen. Personer der er fuldt skattepligtige til Danmark, er altid skattepligtige af hele deres indkomst til Danmark. Dvs. at en fuldt skattepligtig person på sin selvangivelse skal opgøre den globale skattepligtige indkomst i alt. Med global indkomst menes dansk og udenlandsk indkomst i alt. For fuldt skattepligtige personer har Danmark normalt ikke fraskrevet sig retten til beskatning af nogen udenlandsk indkomst. Men den danske stat kan, for den udenlandske indkomst, give lempelse i den danske skat. Fuldt skattepligtige personer skal altså altid opgive deres globale indkomst på selvangivelsen. Ved skatteberegningen kan der herefter eventuelt gives lempelse (nedsættelse) i den danske skat, for den udenlandske indkomst. Dobbeltbeskatning foreligger når 2 eller flere lande ønsker at beskatte den samme indkomst. For en person vil dette typisk opstå ved, at personen er fuldt skattepligtig til Danmark, men også skattepligtig til en fremmed stat, af indkomst fra denne fremmede stat. Udlændinge er tilsvarende begrænset skattepligtige, af deres indkomst i Danmark, til den danske stat.

31 31 Ved indkomst i en fremmed stat tænkes her på: - Løn ved lønarbejde i den fremmede stat. - Erhvervsvirksomhed, med fast driftssted, i den fremmede stat. - Fast ejendom i den fremmede stat. - Finansiel investering i den fremmede stat. Mindre typisk kan dobbeltbeskatning opstå ved, at en person opretholder fast bopæl i 2 lande, således at personen er fuldt skattepligtig til begge disse 2 lande. Når dobbeltbeskatning foreligger, er lempelse (nedsættelse) af den danske og/eller udenlandske skat aktuel. Lempelse af den danske skat sker enten med hjemmel i loven eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. De lempelsesregler der er i loven, findes i Ligningslovens (LL) 33 og 33 A. Disse paragraffer er interne danske lempelsesregler. LL 33 og 33 A finder anvendelse, når der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land, eller hvis det ligefrem er mere fordelagtigt, at benytte LL 33 og 33 A i stedet for den aktuelle dobbeltbeskatningsoverenskomst. Her følger et lille lynkursus i lempelse af den danske skat. Der er 2 lempelsesmetoder for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark: Credit eller exemption med progressionsforbehold. Exemption med progressionsforbehold: Til exemption med progressionsforbehold er der 2 undermetoder: Ny og gammel metode. Ved exemption ny metode medregnes den udenlandske indkomst til den skattepligtige indkomst, og der indrømmes et nedslag i den danske skat, svarende til den forholdsmæssige del, af den samlede danske skat (før udlandslempelse), der falder på den udenlandske indkomst. Ved exemption gammel metode medregnes den udenlandske indkomst ikke til den skattepligtige indkomst, men kun til den skattepligtige indkomst, der opgøres ved skatteberegningen. Da dette program kun beskæftiger sig med skatteberegning, er den skattepligtige indkomst, der ligger til grund for beregningen helt ens, uanset om det er exemption ny metode eller exemption gammel metode der anvendes. Resultatet af skatteberegningen er derfor også helt ens, uanset om det er ny eller gammel metode der anvendes. Derimod kan det have betydning i anden sammenhæng, f.eks. ved opgørelse af den sociale indkomst.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere