REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon Telefax Internet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft."

Transkript

1 SKBE08 Skatteberegning

2 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret Understøttede operativsystemer: - Windows XP eller nyere. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J Telefon Telefax Internet:

3 Indholdsfortegnelse 3 Før du begynder... 5 Installation af SKBE08 Skatteberegning Start af SKBE08Skatteberegning Og nu i gang - en generel introduktion til programmet... 9 Indtastning af indkomstbeløb Feltspecifikation Vælg slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning Betalt a conto skat Delårsindkomst Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår Udenlandsk indkomst Begrænset skattepligt Ejendomsværdiskat Kapitalforklaring Resultat Simulering på forskellige indkomster Automatisk forskudsregistrering Kommuneskatteprocenter er integreret i programmet Udskrifter af formularer indsendes til skattemyndighederne Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) Standard udskrift forudsætninger Import af data fra andre revisor systemer Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde Afslut og gem kundedata på disk... 66

4 4 FD08 Fælles Data REVI-SOFT Indgang Adgangskontrol Angiv database ved start af REVI-SOFT Indgang Frakobling af adgangskontrol Kundeoversigt Brugeradministration Indstillinger for REVI-SOFT Indgang Udskriftindstilling Import/Eksport System information Licensstyring... 91

5 5 Før du begynder Denne manual kan bruges som opslagsværk i tvivlsspørgsmål, eller du kan med fordel gennemlæse hele manualen. Til nye brugere Er det første gang, du skal bruge REVI-SOFT s programmer, bør du minimum læse følgende afsnit: - Installation af SKBE08 Skatteberegning REVI-SOFT Indgang. - Adgangskontrol. - Brugeradministration. - Licensstyring. - FD08 Fælles Data Og nu i gang - en generel introduktion til programmet.

6 6 Installation af SKBE08 Skatteberegning 2008 Installationen foretages af det medfølgende installationsprogram. REVI-SOFT s skatteprogrammer skal installeres lokalt på hver enkelt PC. Bemærk at det kun er selve programmerne, der skal placeres lokalt. De data som indtastes og gemmes i programmerne kan godt placeres på en server og på denne måde tilgås af alle arbejdsstationerne på netværket. Start af installationsprogram Installationsprogrammet kan startes på to måder - enten fra CD eller fra fil downloaded fra internettet. Start fra CD: 1. Indsæt CD'en med programmerne i CD-ROM drevet. 2. Installationen vil normalt starte automatisk. Starter installationen ikke gøres følgende: a. Klik Start. b. Vælg Kør (Run). c. Skriv D: og tryk Enter (hvor D er CD-ROM drevets drevbogstav). d. Dobbeltklik på installationsprogrammet, der ender på.exe. Start fra fil (downloaded via internettet): 1. Dobbeltklik på filen, der begynder med RS2008. Fremgangsmåde ved installation og opdatering Når installationsprogrammer er startet følges anvisningerne i programmet. Opstår der problemer under installationen, kan du finde detaljeret hjælp ved at klikke på knappen Hjælp i bunden af vinduerne. Installation af licens Før de installerede programmer kan bruges, skal de tilhørende licenser installeres. Det samme gælder for firmaoplysningerne, som dog kun skal installeres første gang licenssystemet tages i brug. Installation af licens og firmaoplysninger udføres via licensstyringsprog-

7 7 rammet, som startes fra REVI-SOFT Indgang. Se afsnittet "Licensstyring" sidst i manualen. Kontrol af versionsnummer Ønsker du at kontrollere, om de REVI-SOFT programmer, der er installeret på computeren, er blevet opdateret, kan du se versionsnummeret for programmet ved at starte selve programmet. Versionen på SKBE08 fås ved i hovedmenuen at vælge Hjælp >> Om SKBE08. For en samlet oversigt over versionsnumre på installerede programmer startes REVI-SOFT Indgang og i hovedmenuen vælges Konfiguration >> Program versioner.

8 8 Start af SKBE08Skatteberegning 2008 SKBE08 Skatteberegning 2008 startes via indgangsprogrammet REVI-SOFT Indgang. Hvis det er første gang du starter REVI-SOFT Indgang anvendes SUP som bruger identifikation. Via REVI-SOFT Indgang udvælges eller oprettes kunder. Før SKBE08 kan startes, skal der vælges en kunde, og kunden skal være oprettet i FD08. FD08 startes ligeledes fra REVI-SOFT Indgang. Når SKBE08 startes overføres oplysningerne om kunden fra FD08 og eventuelle gemte kundedata indlæses i programmet.

9 9 Og nu i gang - en generel introduktion til programmet Efter at have startet SKBE08 via REVI-SOFT Indgang, skal vi nu til at bruge SKBE08. Når SKBE08 starter, kan man øverst i programmet se hovedmenuen, som omfatter : - Forudsætninger - Beløb indtastning - Anden indtastning - Resultat - Simulering - Udskrift - VIRK08 - Vinduer - Data overførsel - Version - Afslut - Hjælp Endvidere kan nedenunder ses, hvilken aktuel kunde du arbejder med lige nu, her i SKBE08: - Kundens nummer. - Kundens navn. Ved ægtepar begge ægtefællers navne. - Version. - Tidspunkt for oprettelse og eventuel rettelse af denne kunde. - Hvilken bruger, der har oprettet og senest gemt en rettelse af den aktuelle kunde. Når SKBE08 startes er der allerede indtastet i FD08, se afsnittet "FD08 Fælles Data 2008". FD08 kan også startes ved i SKBE08 at vælge Forudsætninger>>FD08 Fælles Data 2008.

10 10 For indtastning af beløb og forklaring til menuen "Beløb indtastning" se afsnittet "Indtastning af indkomstbeløb". Indtastning er for en stor dels vedkommende fælles for både slutskatteberegning og forskudsskatteberegning. Dog er der kun adgang til vinduet "Betalt a conto skat" hvis beregningstypen er sat til slutskatteberegning, og der er kun adgang til vinduet "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)" hvis beregningstypen er sat til forskudsskatteberegning. Er det et ægtepar, vil tal og oplysninger til Person 1 kunne indtastes i venstre kolonne, og i højre kolonne for Person 2. Feltnumre og tekster er de samme som på skattemyndighedernes blanketter.

11 11 Om "Betalt a conto skat" se afsnittet Betalt a conto skat. Vælg menupunktet Udvidet/alm. selvangivelse og du får ovenstående vindue, hvor der kan ses, om det er (S10) Udvidet selvangivelse eller Almindelig selvangivelse, der anvendes. Programmet vælger selv, hvilken selvangivelse der skal anvendes, ud fra de felter der er indtastet i. Det er dog muligt at tvinge programmet til altid (uanset det indtastede) at udskrive udvidet selvangivelse. Om "Udenlandsk indkomst" se afsnittet Udenlandsk indkomst. Om "Delårsindkomst" se afsnittet Delårsindkomst.

12 12 Hvis der er valgt Forskudsskatteberegning, er der mulighed for at vælge "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)". Herved fås mulighed for indtastning af det, der specielt vedrører forskudsregistreringen, og altså felter der ikke ville kunne optræde på selvangivelsen. Det drejer sig bl.a. om de felter der er på forsiden (side 1) af Forskudsskema Vælg punktet Resultat i hovedmenuen, og du får et vindue på skærmen, der viser indkomst og skatter, der er et resultat af de beløb der er indtastet. Læs mere om denne facilitet i afsnittet Resultat.

13 13 Vælg punktet Simuler i hovedmenuen, får du mulighed for at foretage simulering. Dvs. du kan se, hvad skatten bliver ved alternative værdier af et bestemt indtastningsfelt. Resultatet af den beregnede simulering præsenteres i et koordinatsystem, med tegnede grafer. Læs mere i afsnittet Simulering på forskellige indkomster. Vælg punktet Udskrift i hovedmenuen, og du får en menu med følgende muligheder: - Vis udskrift på skærm. - Udskrift til printer. - Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) - Standard udskrift. Vælg Vis udskrift på skærm for at se udskriften på skærm, før den sendes til printer. Vælg Udskrift til printer for at sende udskriften til printer. Vælg Udskrift til tekstbehandling (RTF fil) for at sende udskriften til en RTF fil. Læs mere om denne facilitet i afsnittet "Udskrift til tekstbehandling (RTF fil)". Om "Standard udskrift" se afsnittet Standard udskrift forudsætninger.

14 14 Vælg punktet Data overførsel i hovedmenuen, og en menu som ovenstående fås. Vælg Hent kunde fra tidligere år for at kunne hente beløb for den aktuelle kunde fra tidligere årgange af SKBE (SKBE06 og SKBE07).

15 15 Om punktet "Version" i hovedmenuen se afsnittet Versioner - flere skatteberegninger for samme kunde. Om punktet "Licens" i hovedmenuen se afsnittet "Licensstyring". Vælg punktet Afslut i hovedmenuen for at afslutte programmet. Du får nedenstående menu. Du skal tage stilling til, om du vil forlade SKBE08 og gemme det indtastede i databasen på disk, eller om du vil forlade SKBE08 og glemme (fortryde) det indtastede. Læs mere i afsnittet Afslut og gem kundedata på disk. Vælg punktet Hjælp>>Hjælp>>SKBE08.

16 16 Indtastning af indkomstbeløb Ved valg af menupunktet Beløb indtastning fås en menu, hvorfra relevante indtastningsvinduer kan vælges. Afhængig af om indtastning er valgt for slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning, er forskellige indtastningsmuligheder spærret af. Nedenstående vindue viser menuen når der er valgt indtastning efter slutskatteberegningen.

17 Feltspecifikation Under indtastning i vinduerne: - Personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag - Aktieindkomst - Virksomhed - Sømandsindkomst - Konkursindkomst - Betalt a conto skat - Kapitalforklaring er der mulighed for feltspecifikation. Feltspecifikation vil sige, at der er mulighed for at indtaste en specifikation af det beløb, som skal angives i feltet. Beløbet i indtastningsfeltet dannes som en sum af den indtastede specifikation. Vælg specifikationsknappen til venstre for det indtastningsfelt, der ønskes indtastet specificeret. Eller stil dig på det indtastningsfelt, der ønskes indtastet specificeret og tryk ALT+F5. Herved fås et specifikationsvindue. I dette specifikationsvindue kan beløb indtastes specificeret, dvs. til hver enkelt post kan angives en tekst og et beløb. 17

18 18 Når vinduet forlades, vil summen blive overført til det aktuelle indtastningsfelt. Når et indtastningsfelt er indtastet med feltspecifikation, kan man se dette ved, at indtastningsfeltet er spærret for indtastning, og på "specifikationsknappen" til venstre er der et plus. Beløb kan kun rettes ved igen at gå ind i specifikationsvinduet til dette felt (vælg "specifikationsknappen" eller tryk ALT+F5). Ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og her igen vælge Feltspecifikation, fås nedenstående vindue. I dette vindue kan man se om feltspecifikation er anvendt, bare et sted, for den aktuelle kunde. Endvidere kan alle feltspecifikationer, for den aktuelle kunde, slettes på en gang, i dette vindue. Feltspecifikation er ikke tilgængelig ved delår. Anvendes programmet DPR08 for en kunde, indtastes specifikationerne i DPR08. Derfor er der i denne situation, slet ikke behov for feltspecifikation i SKBE08. Endvidere kan SKBE08 og DPR08 slet ikke kommunikere sammen, hvis feltspecifikation er anvendt i SKBE08. Er feltspecifikation således anvendt i SKBE08, vil DPR08 komme med en fejlmeddelelse.

19 19 Vælg slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning Ved i hovedmenuen at vælge Beløb indtastning, og her igen vælge Slutskat/Forskudsskat, fås nedenstående vindue. Når der i ovenstående vindue vælges at skifte beregningstype, vil programmet komme med et vindue, hvor brugeren kan angive om beløb og oplysninger skal nulstilles. Vælges eksempelvis at skifte fra forskudsskatteberegning til slutskatteberegning fås nedenstående vindue. Indtastning foretages i programmet som udgangspunkt i samme vinduer - og med samme indtastningsfelter - uanset om det er en slutskatteberegning eller forskudsskatteberegning. Dette skyldes, at selvangivelse og forskudsskema stort set er ens. Imidlertid er der undtagelse (fra at indtastningen sker i samme indtastningsfelter), idet forskudsskemaet til specifikation af personlig indkomst indeholder flere felter end på selvangivelsen. Derfor vil skift fra forskudsskatteberegning

20 20 til slutskatteberegning, netop for disse felters vedkommende resultere i, at alene summen overføres til det aktuelle indtastningsfelt. Vinduet "Betalt a conto skat" er der kun adgang til, hvis beregningstypen er sat til slutskatteberegning. Vinduet "Forskudsregistrering (oplysninger vedr. skattekort)" er der kun adgang til, hvis beregningstypen er sat til forskudsskatteberegning. Ved skift til ny beregningstype vil beløb og oplysninger blive nulstillet, hvis der ikke er adgang til vinduet ved den nu valgte beregningstype - dette sker også, selvom brugeren angiver at beløb ikke skal nulstilles. Beløb der ikke nulstilles, vil alene være beløb, der fortsat er mulighed for indtastning af, ved den nu valgte beregningstype.

21 21 Betalt a conto skat Vinduet "Betalt a conto skat" kan vælges under indtastning af selvangivelse. I dette vindue indtastes a conto skat og arbejdsmarkedsbidrag der er indeholdt (tilbageholdt af arbejdsgiver), betalt eller pålignet vedrørende dette indkomstår.

22 22 Beløbene indtastet i vinduet Betalt a conto skat sammenholdes med de endeligt beregnede skatter og arbejdsmarkedsbidrag således at: - restskat/overskydende skat - samt rest arbejdsmarkedsbidrag/overskydende arbejdsmarkedsbidrag kan opgøres. Rente-tillæg beregnes af restskat/overskydende skat - og der foretages evt. modregning mellem skat og AM/SP-bidrag Hvis du vælger "Ja" i dette felt, vil følgende ske: - Der beregnes rente-tillæg af restskat/overskydende skat. - Der foretages modregning mellem skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis det er aktuelt. Ved slutskatteberegning er det mest naturligt, at der vælges "Ja" i dette felt. Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse - Til og med d. 1/ Fra d. 2/ Ved restskat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag (og hvis der er valgt "Ja" i foregående felt "Rente-tillæg beregnes af restskat/overskydende skat - og der foretages evt. modregning mellem skat og AM/SP-bidrag") har det betydning om skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen til og med den 1. juli 2009, eller efter den 1. juli Dette skyldes at modregningen påvirker procenttillægsberegningen, på hver sin måde, i de to situationer. Derfor skal det her vælges, om skattemyndighederne kører årsopgørelsen for denne skatteberegning indtil den 1. juli 2009 eller efter den 1. juli Denne information vil gemmes sammen med alle andre indtastede oplysninger for skatteberegningen, når kunden gemmes i databasen. Dette betyder, at hvis det er angivet, at skattemyndighederne kører årsopgørelsen indtil den 1. juli 2009, og skatteberegningen kaldes frem den 2. juli 2009 eller senere - vil skatteberegningen foretages ligesom skattemyndighederne gjorde indtil den 1. juli Det er jo naturligvis afgørende, hvornår skattemyndighederne foretager kørsel af årsopgørelsen, og således ikke datoen på din computer, når beregningen foretages i REVI-SOFT programmet. Derfor er det nødvendigt, at have denne markering med angivelse af, hvornår skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen. Hvis der ikke er både restskat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for samme skatteyder, er det uden betydning, hvorledes markeringen er sat for "Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse". Det har altså ingen betydning, hvad "Kørselsdato på skattemyndighedernes årsopgørelse" står angivet til, hvis der er: - Overskydende skat og rest arbejdsmarkedsbidrag. - Restskat og rest arbejdsmarkedsbidrag.

23 23 - Overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag. Skal skatteberegningen foretages inden den 1. juli 2009 i REVI-SOFT programmet, er det naturligvis dit skøn om skattemyndighederne foretager kørslen af årsopgørelsen til og med eller efter den 1. juli Er du i tvivl herom, må du kontakte det lokale Skattecenter. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver I feltet indtastes AM-bidrag som arbejdsgiveren har tilbageholdt i lønindkomsten. Beløbet fremgår af 2008 oplysningssedlen punkt 16. Har skatteyderen bagudforskudt regnskabsår og lønindkomst, skal felt 917 og 918, på (S10) udvidet selvangivelse, udfyldes: - Felt 917 Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 918 Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 917 og 918 erstatter i så fald feltet AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver. Er der således indtastet i felt 917 eller 918, overføres summen af felt 917 og 918 til feltet AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) indeholdt i løn af arbejdsgiver, samtidig med at feltet er spærret for indtastning. SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver I feltet indtastes SP-bidrag som arbejdsgiver har tilbageholdt i lønindkomsten. Har skatteyderen bagudforskudt regnskabsår og lønindkomst, skal felt 919 og 923, på (S10) udvidet selvangivelse, udfyldes: - Felt 919 Den del af indkomstårets indeholdte særlige pensionsopsparing, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 923 Den del af indkomstårets indeholdte særlige pensionsopsparing, som er indeholdt af arbejdsgiver for Felt 919 og 923 erstatter i så fald feltet SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver. Er der således indtastet i felt 919 eller 923 overføres summen af felt 919 og 923 til feltet SP-bidrag (særlig pensionsopsparing) indeholdt i løn af arbejdsgiver, samtidig med at feltet er spærret for indtastning. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) og SP (særlig pensionsopsparing) vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende I feltet indtastes a conto arbejdsmarkedsbidrag, som er betalt eller pålignet vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed.

24 24 A-skat I feltet indtastes A-skat som arbejdsgiveren har tilbageholdt i lønindkomsten. Beløbet fremgår af 2008 oplysningssedlen punkt 15. B-skat I feltet indtastes B-skat, som er betalt eller pålignet. Udbytteskat af udlodning fra investeringsforening, hvor udlodning ikke vedrører aktieudbytte Beløbet i feltet opgøres automatisk som 25 pct. af beløb i: - Felt 247 Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt 25% udbytteskat. - Felt 246 Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt 25% udbytteskat. - Felt 532 Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvoraf der er indeholdt 25% udbytteskat. Der kan ikke indtastes i feltet Udbytteskat af udlodning fra investeringsforening, hvor udlodning ikke vedrører aktieudbytte. Indregnet restskat for 2006 Her indtastes restskat fra indkomståret 2006 i det tilfælde, at restskatten er indregnet i forskudsskatten for Kildeskatteloven 55 tilbagebetaling af skat Her indtastes overskydende skat, der er modtaget fra skattemyndighederne, jf. Kildeskatteloven 55. Begæring om denne tilbagebetaling skal være fremsat senest den 31. december Frivillig indbetaling af skat for 2008 Der indtastes frivillig indbetaling af skat: - Betalt indtil 31/ Betalt 1/1-15/ Betalt 16/3-1/ Jf. Kildeskatteloven 59 kan indbetaling i perioden 16/3-1/ ikke overstige kr. pr. person.

25 25 Delårsindkomst Programmet kan også beregne skatten, når indkomstansættelsen ikke vedrører et helt indkomstår. Dvs. skatteyderen har været skattepligtig i mindre end 365 dage. Dette kaldes delårsindkomst. Delårsindkomst er for skatteydere der anvender kalenderår: - Skattepligt indtræder og skatteyder skal benytte kalenderår. - Skattepligt ophører og skatteyder har hidtil benyttet kalenderår. Delårsindkomst kan ikke benyttes af skatteydere med forskudt indkomstår. Læs afsnittet "Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår". For at beregne delårsindkomst skal indtastning ske som slutskatteberegning. Start med at vælge Beløb indtastning i hovedmenuen og vælg Slutskat/ Forskudsskat. Her vælges Slutskatteberegning. Afslut nu SKBE08. Herefter startes FD08, hvor fanebladet Skattepligtig periode vælges. I dette vindue indtastes den skattepligtige periode (delåret). Der indtastes således fra og med hvilken dato, samt til og med hvilken dato skatteyderen er skattepligtig for dette indkomstår.

26 26 Hvis skatteyderen er delårsskattepligtig af indkomsten som fuld skattepligtig, i forbindelse med flytning til eller fra Danmark, kan der vælges imellem om nedslag for delårsindkomst skal ske efter PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 2. Vælges PSL 14, stk. 1 sker der forholdsmæssig omregning af delårsindkomst for den skattepligtige periode til helårsindkomst, idet der dog tages højde for engangsbeløb. Vælges PSL 14, stk. 2 foretages der ikke en forholdsmæssig omregning til helårsindkomst. I stedet er det den faktiske helårsindkomst der anvendes ved beregningen. Til brug herfor skal oplyses: Felt 818, Personlig indkomst i perioden uden fuld skattepligt. Felt 819, Kapitalindkomst i perioden uden fuld skattepligt.

27 Felt 820, Ligningsmæssige fradrag i perioden uden fuld skattepligt. Felt 821, Indskud på kapitalpension i perioden uden fuld skattepligt. De nævnte felter indtastes i SKBE08 under menupunktet "Delårsindkomst". Ved begrænset skattepligt, og hvor den skattepligtige periode ikke har varet et helt år, kan den skattepligtige vælge om reglerne i PSL 14, stk. 3 skal anvendes eller ej. Vælges "Ja" til PSL 14, stk. 3 får skatteyderen et personfradrag og der foretages forholdsmæssig omregning af delårsindkomst for den skattepligtige periode til helårsindkomst, idet der dog tages højde for engangsbeløb. Vælges "Nej" til PSL 14, stk. 3 får skatteyderen ikke et personfradrag, og der skal ikke ske omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst. Er den skattepligtige omfattet af reglerne i PSL 14, stk. 1 eller PSL 14, stk. 3, omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst, overfører programmet selv datoerne for skattepligtens indtræden og ophør, til datoerne for delårets begyndelse og slutning. Vedrørende skudår: Skattemyndighederne regner altid med 365 dage - også i skudår. 27 Hvis indkomstansættelsen for en skatteyder omfatter en periode, der er kortere end et år (delårsindkomst), skal indkomsten omregnes til helårsindkomst. Omregningen til helårsindkomst sker efter en forholdsmæssig beregning, hvorved delårsindkomsten divideres med antal skattepligtige dage og

28 28 ganges med 365 dage. Imidlertid skal engangsindtægter ikke omregnes til helårsindkomst. Engangsindtægter medregnes i helårsindkomsten, med værdien som delårsindkomst uden omregning - altså til kurs 100. Aktieindkomst er ikke omfattet af omregningsreglerne, idet aktieindkomst netop betragtes som engangsindtægter. Delårsansættelsen vedrører ikke arbejdsmarkedsbidrag, men alene indkomstskatten. Arbejdsmarkedsbidrag beregnes alene på grundlag af delårsperiodens indkomst. For de indkomstbeløb, af hvilke der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, er det delårsindkomstbeløbet efter arbejdsmarkedsbidrag (det skattepligtige beløb), der omregnes til helårsindkomst. Den forholdsmæssige omregning fra delårsindkomst til helårsindkomst foretager programmet ved hver indtastning af et delårsbeløb, hvert felt for sig. Under indtastningen kan du følge med i, hvordan denne omregning sker. I venstre kolonne er indtastningsfelterne for delårsindkomst og i højre kolonne er indtastningsfelterne for helårsindkomst. Skal der på grund af engangsbeløb stå et andet beløb i feltet for helårsindkomst, skal du bare rette beløbet. Skal der også indtastes virksomhedsbeløb, bør du starte med at indtaste alle beløbene for delårsindkomst, og først derefter rette helårsbeløbene for eventuelle engangsbeløb. Årsagen til at denne metode skal anvendes, når virksomhedsbeløb indtastes skyldes, at arbejdsmarkedsbidrag først er beregnet korrekt, når alle virksomhedsbeløb er indtastet. Hver gang arbejdsmarkedsbidraget af virksomhed ændres, vil der ske en ny maskinel forholdsmæssig omregning af delårsresultat af virksomhed efter arbejdsmarkedsbidrag til helårsindkomst. Derfor skal du ved indtastning først korrigere for engangsbeløb (denne korrektion foretages i højre kolonne), når alle virksomhedsbeløb er indtastet. Indkomstskatten beregnes på grundlag af helårsindkomsten, herved fås helårsskatten. Den endelige skat (delårsskatten) fremkommer ved, at hver skat for sig nedsættes efter forholdet imellem indkomsten i delårsperioden og helårsperioden. Har du indtastet delårsindkomst kan udskriften alene vælges i høj specifikationsgrad (lav specifikationsgrad kan ikke vælges). På udskriften er opgørelsen af delårsindkomst, helårsindkomst, helårsskat samt delårsskat specificeret således, at det fremgår hvordan beregningen er fremkommet.

29 29 Omlægning af indkomstår eller ophør af skattepligt ved forskudt indkomstår Ved anvendelse af forskudt indkomstår må Delårsindkomst i programmet aldrig benyttes. Omlægning af forskudt indkomstår Dette vedrører: 1. Omlægning fra kalenderår til forskudt indkomstår. 2. Omlægning fra forskudt indkomstår til kalenderår. Beregningen sker altid på grundlag af en 12 måneders periode. Der henvises til punkt 136 i cirkulære nr. 135 af 4/ Ophør af skattepligt Ophør af skattepligt vedrører her både dødsfald og fraflytning fra Danmark. Der henvises til følgende om forskudt indkomstår: - Cirkulære nr. 135 af 4/ , kapitel 6. - Kildeskattelovens afsnit X, Beregningen er i denne situation ikke 100% maskinel. Det er en meget speciel beregningsmæssig situation, som kun meget få skatteydere kommer i. Derfor indeholder hverken SKBE08, eller skattemyndighedernes edb system, faciliteter til at beregne dette maskinelt. SKBE08 virker 100% som skattemyndighedernes system. Indtastning i programmet foretages altid som et helår (en 12 måneders periode). Fremgangsmåden er følgende: a. Omregning af indkomst til 12 måneders periode foretages manuelt, før der indtastes i programmet. b. Indtastning og beregning foretages i programmet. c. Omregning af skat fra helår til den skattepligtige periode foretages manuelt på grundlag af programmets beregning af skatten for 12 måneders perioden. De manuelle omregninger er beskrevet i Cirkulære nr. 135 af 4/ , kapitel 6.

30 30 Udenlandsk indkomst Programmet kan beregne lempelse af skat på udenlandsk indkomst, når indtastning foretages efter selvangivelse eller forskudsskema. Lempelse af skat på udenlandsk indkomst beregnes, når udenlandsk indkomst indtastes. Udenlandsk indkomst vælges under "Beløb indtastning". Jf. skattemyndighederne skal enhver udenlandsk indkomst selvangives på en udlandsselvangivelse. Dette gælder uanset om den udenlandske indkomst er lempelsesberettiget eller ej. Derfor skal enhver udenlandsk indkomst i programmet indtastes under menupunktet "Udenlandsk indkomst". Netop fordi ikke lempelsesberettiget udenlandsk indkomst også skal indtastes under Udenlandsk indkomst, kan her angives Indkomstskatlempelse=Ingen. Personer der er fuldt skattepligtige til Danmark, er altid skattepligtige af hele deres indkomst til Danmark. Dvs. at en fuldt skattepligtig person på sin selvangivelse skal opgøre den globale skattepligtige indkomst i alt. Med global indkomst menes dansk og udenlandsk indkomst i alt. For fuldt skattepligtige personer har Danmark normalt ikke fraskrevet sig retten til beskatning af nogen udenlandsk indkomst. Men den danske stat kan, for den udenlandske indkomst, give lempelse i den danske skat. Fuldt skattepligtige personer skal altså altid opgive deres globale indkomst på selvangivelsen. Ved skatteberegningen kan der herefter eventuelt gives lempelse (nedsættelse) i den danske skat, for den udenlandske indkomst. Dobbeltbeskatning foreligger når 2 eller flere lande ønsker at beskatte den samme indkomst. For en person vil dette typisk opstå ved, at personen er fuldt skattepligtig til Danmark, men også skattepligtig til en fremmed stat, af indkomst fra denne fremmede stat. Udlændinge er tilsvarende begrænset skattepligtige, af deres indkomst i Danmark, til den danske stat.

31 31 Ved indkomst i en fremmed stat tænkes her på: - Løn ved lønarbejde i den fremmede stat. - Erhvervsvirksomhed, med fast driftssted, i den fremmede stat. - Fast ejendom i den fremmede stat. - Finansiel investering i den fremmede stat. Mindre typisk kan dobbeltbeskatning opstå ved, at en person opretholder fast bopæl i 2 lande, således at personen er fuldt skattepligtig til begge disse 2 lande. Når dobbeltbeskatning foreligger, er lempelse (nedsættelse) af den danske og/eller udenlandske skat aktuel. Lempelse af den danske skat sker enten med hjemmel i loven eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomst. De lempelsesregler der er i loven, findes i Ligningslovens (LL) 33 og 33 A. Disse paragraffer er interne danske lempelsesregler. LL 33 og 33 A finder anvendelse, når der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land, eller hvis det ligefrem er mere fordelagtigt, at benytte LL 33 og 33 A i stedet for den aktuelle dobbeltbeskatningsoverenskomst. Her følger et lille lynkursus i lempelse af den danske skat. Der er 2 lempelsesmetoder for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark: Credit eller exemption med progressionsforbehold. Exemption med progressionsforbehold: Til exemption med progressionsforbehold er der 2 undermetoder: Ny og gammel metode. Ved exemption ny metode medregnes den udenlandske indkomst til den skattepligtige indkomst, og der indrømmes et nedslag i den danske skat, svarende til den forholdsmæssige del, af den samlede danske skat (før udlandslempelse), der falder på den udenlandske indkomst. Ved exemption gammel metode medregnes den udenlandske indkomst ikke til den skattepligtige indkomst, men kun til den skattepligtige indkomst, der opgøres ved skatteberegningen. Da dette program kun beskæftiger sig med skatteberegning, er den skattepligtige indkomst, der ligger til grund for beregningen helt ens, uanset om det er exemption ny metode eller exemption gammel metode der anvendes. Resultatet af skatteberegningen er derfor også helt ens, uanset om det er ny eller gammel metode der anvendes. Derimod kan det have betydning i anden sammenhæng, f.eks. ved opgørelse af den sociale indkomst.

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009.

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. SKBE09 Skatteberegning 2009 1 SKBE09 Skatteberegning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, oktober 2008. SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. Understøttede

Læs mere

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 1 VIRK09 Virksomhedsordning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, november 2008. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere