GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER"

Transkript

1 GENHUSNINGSFOLDER December udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet, at rækkehusene i Albertslund Syd skal renoveres. Det betyder, at du i en periode ikke kan bo i din bolig. Derfor skal du midlertidigt flytte og genhuses. Du får anvist en genhusningsbolig. Når renoveringen er færdig, skal du flytte tilbage til din egen bolig. Indhold Genhusningsprocessen... 2 Flytning... 3 Råderet... 4 Ændringer under renoveringen... 5 Praktisk information... 6 Kontakt vedr. renoveringen... 8 Kontakt ejendomskontorerne... 9 med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

2 GENHUSNINGSPROCESSEN Hvor/hvor længe skal jeg genhuses? Størstedelen af de genhusningsboliger, som bliver stillet til rådighed, ligger i Albertslund Syd. Har du godkendt at blive genhuset i et af de andre boligområder, som administreres af BO- VEST, kan dette ske. Genhusningsperioden forventes at vare mellem tre og seks måneder. Når du flytter fra din bolig for at blive genhuset, bliver der lavet en besigtigelse af boligen. Der bliver ikke gennemført en istandsættelse som ved en traditionel flytning. Varsling og lejekontrakt Du modtager en varsling tre måneder før du skal fraflytte din bolig. Du får fremsendt et tilbud om en genhusningsbolig, hvori aftalen for genhusningsboligen også indgår. Denne skal du underskrive. du kun skal bo i boligen i en kort periode, skal du minimere dit antal af huller i væggene til eventuelle dekorationer. Bliver du ikke genhuset i et rækkehus, vil der være opsat persienner i genhusningsboligen. Der er desuden installation til vaskemaskine og tørretumbler samt opvaskemaskine. Imens du bor i genhusningsboligen, fortsætter du med at betale samme husleje som hidtil. Såfremt du modtager boligstøtte, vil du bevare denne i genhusningsperioden. Bliver du genhuset i en AB-bolig, som har B-ordning, så kan vedligeholdelseskontoen ikke benyttes, da den bliver sat i bero. I forbindelse med renoveringen bliver din bolig udvidet med 8 m 2. Du modtager derfor et tillæg til din lejekontrakt, som dækker de nye ændringer i arealforhold og huslejestigningen. Dette tillæg skal underskrives, inden du flytter tilbage. Retten og pligten til genhusning gælder alle boliger, som bliver berørt af renoveringen. Genhusningsboligen Under hele renoveringen af rækkehusene vil genhusningsboligerne blive brugt af forskellige familier på skift. Du overtager genhusningsboligen i rengjort stand, men den vil ikke være komplet nyistandsat. Du må acceptere, at der kan forekomme mindre huller i vægge efter tidligere ophæng mv. Da 2

3 FLYTNING Flytningen sker med hjælp fra flyttefirmaet Bøgeskov. Du får stillet flyttekasser til rådighed, som du kan bruge til nedpakning af dit indbo. Kasserne får du ved at kontakte dit ejendomskontor. Du kan låne flyttekasserne til du er tilbage i din egen bolig og har pakket ud. Ønsker du at beholde nogle af flyttekasserne efterfølgende kan du købe dem. Alt bohave og inventar, såsom tæpper, lamper, gardiner, reoler mv., skal flyttes, så lejligheden står helt tom ved fraflytning. Du skal selv sørge for nedpakning, nedtagning og demontering af billeder og hylder mv. Såfremt du ønsker hjælp til dette, har du mulighed for at tilkøbe denne ydelse for egen regning. En flyttevejledning bliver fremsendt sammen med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. Har du selv sørget for at blive genhuset, kan dit indbo blive opmagasineret i genhusningsperioden. Byggesagen vil dække omkostningerne til dette. Du vil i genhusningsperioden få kompensation for den husleje, som du normalt skulle betale i din bolig under renoveringen. Du vil få yderligere information i forbindelse med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. I perioden omkring din fraflytning og genhusning opstilles der containere i nærheden af din bolig til flytteaffald. Særlig hjælp Hvis der er ældre, svagelige og handicappede beboere, som ikke kan pakke ned i samarbejde med pårørende, kan der i særlige tilfælde ansøges om begrænset hjælp til dette på byggekontoret. Ansøgningen sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som kan afhentes på byggekontoret i Kana lens Kvarter 96. Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres senest to måneder, inden du skal flytte. Har du særlige hjælpemidler i hjemmet, som er godkendt og installeret af kommunen, vil disse blive flyttet til og fra din genhusningsbolig. Flyttefirmaet tager hjælpemidlerne ned og sætter dem op igen. Nøgle til postkassen Det er vigtigt, at du afleverer nøglerne til din postkasse til dit ejendomskontor ved fraflytningen. Tilvalgs- og råderetskatalog Husk at udfylde og aflevere dit tilvalgsog råderetskatalog. Det skal være os i hænde senest 14 dage efter, at du har modtaget din 3 måneders-varsling om, at du kan flytte tilbage til din bolig. Flytteudgifter Byggesagen dækker følgende udgifter ved genhusning: Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen samt flytning af telefon. Vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for at meddele flytning til dit telefonselskab. Læs mere på side 6. 3

4 RÅDERET Forbedringsarbejde Forandringsarbejde Hvis du har benyttet den individuelle Hvis du i din boperiode har benyttet den individuelle råderet til forbedringsarbejde i eller omkring din bolig, og omkostningerne for dette arbejde ikke er endeligt afskrevet på genhusningstidspunktet, får du refusion for restværdien. Hvis du har benyttet den kollektive råderet til forbedringsarbejde, og dette ikke er færdigbetalt på gen husningstidspunktet, bortfalder restbe løbet. Det betyder, at du ikke længere bliver afkrævet det månedlige beløb til afbetaling af dit forbedringsarbejde. Hvis du i din boperiode har benyttet råderetten til forandringsarbejde i eller omkring din bolig og ønsker at beholde dette arbejde, skal du selv demontere det eller skille det ad. Materialerne, for eksempel fliser eller træ til pergola, skal pakkes eller stables, så det er muligt for flyttefolkene at flytte dem. Flyttefirmaet Bøgeskov skal orienteres om, at de skal flytte materialerne inden flyttedatoen. Du skal selv kontakte dem og oplyse om flytningen af materialer. Demonterer du det ikke eller skiller det ad, bliver det automatisk fjernet, når renoveringen i din bolig starter. Forandringsarbejder bliver ved fraflytning/genhusning besigtiget og vurderet ud fra BO-VESTs retningslinjer om afskrivningsperioder. Hvis det vurderes, at der er en restværdi i de udførte forandringsarbejder, bliver denne restværdi modregnet i din fremtidige husleje. 4

5 ÆNDRINGER UNDER RENOVERINGEN Haver Din have bliver gravet op i forbindelse med renoveringsarbejdet. Alle planter, figurer og lignende, du ikke tager med dig, bliver fjernet af entreprenøren. Det, du har i haven, som du vil bevare, skal du derfor selv sørge for at flytte med til din genhusningsbolig. Du vil i hele genhusningsperioden have mulighed for at bruge den have, der hører til din genhusningsbolig. Du har dermed også pligt til at slå græs mv. i genhusningsperioden. Du kan også få en plads til dine planter på et såkaldt plantehotel. Dette er et afgrænset stykke jord/græs i Albertslund Syd-området. Opbevaringen på plantehotellet er på eget ansvar, og du skal selv pleje dine planter i hele perioden. Du kan få mere at vide om plantehotellet hos beboerkoordinatoren på byggekontoret. Dette kan betyde, at de gulvtæpper, du har fået lagt, eventuelt ikke længere passer i størrelsen efter renoveringen. Du skal også være opmærksom på, at der kommer gulvvarme i stueetagen, som ikke kan udnyttes optimalt med væg-til-væg tæpper. Der kommer også ændringer på vinduer, som kan medføre, at dine gardiner ikke længere passer. Byggesagen hæfter ikke for omkostninger for eventuelle ændringer eller nyanskaffelser af tæpper eller gardiner i den forbindelse. Du skal være opmærksom på, at der sker ændringer i haven under renoveringen, og det kan betyde, at det efter renoveringen ikke er muligt, at indrette haven på samme måde, som den var før renoveringen. Carporte Lejer du en carport i tilknytning til din nuværende bolig, vil der sandsynligvis være en periode i renoveringsprocessen, hvor du ikke vil kunne benytte den på grund af byggepladsforhold. Du skal derfor heller ikke betale for den i den periode. Du vil få besked, når carporten kan benyttes igen, og betalingen bliver genoptaget. Gulve og gardiner Vi gør opmærksom på, at rækkehusene i forbindelse med renoveringen bliver udvidet med 8 m 2 i stueetagen. 5

6 PRAKTISK INFORMATION Internet og TV Når du som beboer i AB og VA rækkehusene skal genhuses, er der flere muligheder: Du kan blive genhuset i et AB Rækkehus, i et AB Gårdhus, i et VA Rækkehus eller i et VA Gårdhus. Afhængig af, hvor du bliver genhuset, vil der være forskellige leverandører af TV og internet. I alle genhusningsboliger vil der være den store TV-pakke samt en internetforbindelse, som BO-VEST betaler. Har du andre ønsker til TV/internetløsninger i genhusningsboligen, skal du selv sørge for, at det bliver etableret, og betale for det. TV- og Internetforholdende vil være på følgende måde: TV i VA Række- og Gårdhuse Stor pakke fra YOUSEE TV i AB Række- og Gårdhuse Stor pakke fra STOFA Internet i VA Rækkehuse: En 10/1 Mb forbindelse fra YOUSEE Internet i VA Gårdhuse En 10/10 Mb fra Dansk Kabel TV Internet i AB Række- og Gårdhuse En 10/1 Mb fra STOFA Mail Har du en mail, som er knyttet specifikt til din udbyder, skal du i genhusningsboligen bruge din udbyders webmail. Telefon Hvis du ønsker at flytte din telefon med til og fra genhusningsboligen, skal du selv meddele dette til dit telefonselskab. Der er andre løsninger alt efter dit teleselskab. Der kan være mulighed for at sætte abonnementet i bero, eller du kan viderestille dit fastnetnummer til din mobiltelefon. Dit teleselskab kan være dig behjælpelig med dette. Flytning af fastnettelefon til genhusningsbolig og retur betales af byggesagen. Nødkald Du skal være opmærksom på, at hvis du har nødkald, så er det nødvendigt at flytte din telefon til genhusningsboligen. I denne forbindelse er det også vigtigt, at din tilknyttede sygeplejerske fra hjemmeplejen får besked om din flytning. Post Når du skal flytte til en genhusningsbolig, skal du huske af meddele MID- LERTIDIGT ADRESSESKIFT til Post Danmark. Du skal henvende dig på posthuset med billedlegitimation eller via Post Danmarks hjemmeside www. postdanmark.dk/da/privat/selvbetjening. Gå ind på Melde flytning og læs mere om, hvad du skal gøre. Husk, at midlertidigt adresseskift ikke omfatter pakker. Her må du sørge for, at pakkerne enten bliver adresseret til din genhusningsadresse, bestilt uden omdeling eller leveret hos venner, på dit arbejde mv. Tyverialarm Hvis du har tyverialarm i din bolig og ønsker at flytte den med til din midlertidige genhusningsbolig, skal du selv sørge for og betale for denne flytning. Dørlåse Ved genhusning bliver din låsecylinder i hoveddøren flyttet til genhusningsboligen. Det betyder, at du kan beholde dine nuværende nøgler. Hvis du har specielle låse, kan dette ikke lade sig gøre. 6

7 Hårde hvidevarer Alt bliver flyttet under genhusningen, også hårde hvidevarer. Er de af ældre dato, kan de gå i stykker ved en flytning. Hvis du ejer hårde hvidevarer af ældre dato, og disse går i stykker under flytningen, bliver de ikke erstattet, hvis flytningen er sket på hensigtsmæssig vis. Derimod skal du selv erstatte dem. Nogle hårde hvidevarer kræver specielle transportbeslag. Det er dit ansvar at have disse, når du skal flytte. De hvidevarer, der er ejet af afdelingerne, bliver naturligvis erstattet, hvis de går i stykker under flytning. I AB bliver komfurer erstattet. I VA bliver både komfurer og køleskabe erstattet. De hårde hvidevarer der er i din bolig, følger dig i genhusningen. For at undgå, at køkkenerne bliver fyldt med snavs fra dit komfur eller ovn, er det vigtigt, at du inden flytning til genhusningsboligen og tilbageflytning til din egen gør det rent. Det gør også arbejdet nemmere for flyttefolkene. Aflæsning af målere El-, vand- og varmemålere bliver aflæst af driften, både i den fraflyttede bolig og i genhusningsboligen. Du betaler samme a conto-beløb, som du plejer. Dit faktuelle el-, vand- og varmeforbrug i genhusningsboligen bliver opgjort og vil fremgå af dit årsregnskab. De forskellige selskaber får besked om dit forbrug. Boligstøtte/boligydelse Såfremt du modtager boligstøtte/boligydelse, skal du i forbindelse med tilbageflytningen til din renoverede bolig selv kontakte Udbetaling Danmark. Din boligydelse vil så blive beregnet på ny. Forsikring Du skal huske at meddele dit forsikringsselskab den adresse, som du midlertidigt flytter til, og at flytningen sker pga. en renovering af bebyggelsen. Hvis nogle af dine ting, som du selv har pakket ned, bliver ødelagt under flytningen, fordi flyttefirmaet taber eller på anden måde beskadiger dine ting, så er flyttefirmaet erstatningspligtigt. Du skal dog kunne bevise, at det er flyttefirmaet, der har ødelagt dine ting. Hvis der opstår uenighed eller tvister, så er det et privat søgsmål mellem dig og flyttefirmaet, der må afgøre sagen. Det er vigtigt, at du selv har en indboforsikring, da dit forsikringsselskab kan hjælpe dig i sådanne sager. I de tilfælde, hvor det er flyttefirmaet, der har pakket dine ting, er det flyttefirmaets forsikring, der dækker eventuelle skader. 7

8 KONTAKT VEDR. RENOVERINGEN Udlejningsafdeling i BO-VEST Hvis du har spørgsmål til genhusningsprocessen eller til dine muligheder for at blive skrevet op til en anden bolig i BO-VEST, kan du kontakte udlejningsafdelingen. Du kan henvende dig hos BO-VESTs udlejningsafdeling på telefon eller henvende dig personligt på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Åbningstid: mandag til fredag kl , og torsdag tillige fra kl Beboerkoordinator Hvis du har spørgsmål omkring renoveringen, kan du henvende dig hos beboerkoordinator Berit Djarling. Det er også Berit, der tager imod ansøgninger om særlig flyttehjælp. Berit kan kontaktes personligt på Byggekontoret, Kanalens Kvarter 96, på mail eller på telefon Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Boligsocial koordinator Du kan kontakte boligsocial koordinator Anette Hestlund, hvis du har særlige behov i forbindelse med genhusningen, eller hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på. Anette kan så hjælpe dig med at finde ud af, hvem der kan besvare dine spørgsmål. Anette kan kontaktes på dk eller på telefon Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Udbetaling Danmark Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål vedrørende din boligstøtte eller boligydelse (før og efter renoveringen). Hos kommunens Team Boliganvisning kan du få afklaret, om du kan blive skrevet op til en anden bolig i Albertslund. Albertslund Kommune kan kontaktes på telefon Boligudlejningen I BO-VEST Giv Andersen Beboerkoordinator Berit Djarling Boligsocial koordinator Anette Hestlund 8

9 KONTAKT EJENDOMSKONTORERNE Du kan blive genhuset i gård- og rækkehuse i forskellige afdelinger i BO- VEST. Her finder du kontaktoplysningerne på de ejendomskontorer, som hører til hver enkelt afdeling. Du kan kontakte dem, hvis du har spørgsmål til den bolig, som du bliver genhuset i. Har du andre spørgsmål, så kan ejendomskontorerne hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal kontakte. 9

10 AB SYD AB VEST/VA VEST Ejendomskontoret Kanalen Kanalens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage undt. onsdag Onsdag Personlige henvendelser: Hverdage undt. onsdag Onsdag Driftskontoret Hvedens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage Torsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage Torsdag tillige Om tirsdagen vil en medarbejder fra byggekontoret være til stede på ejendomskontoret fra kl NB: hvis du sender , kan der gå 2-3 hverdage, før du får svar på din henvendelse. TLF: FAX: NB: hvis du sender , kan der gå 2-3 hverdage, før du får svar på din henvendelse. TLF: FAX:

11 VA 4 RÆKKE VA 4 SYD Ejendomskontoret Bjørnens Kvarter 15A 2620 Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage Tirsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage Tirsdag tillige Ejendomskontoret Svanens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage undt. torsdag Torsdag Personlige henvendelser: Hverdage undt. torsdag Torsdag Om torsdagen vil en medarbejder fra byggekontoret være til stede på ejendomskontoret fra kl TLF: TLF:

12 VA 4 NORD TJEKLISTE Disse ting er vigtige at huske i god tid inden du skal genhuses: Kontakt ejendomskontoret for at få udleveret flyttekasser. Kontakt flyttefirmaet for aftale om flytning, dato samt tidspunkt. Dette skal være inden for normal arbejdstid. Meddel midlertidig flytning til Post Danmark, men IKKE til kommunen. TV-SIGNAL Ejendomskontoret Ankerets Kvarter 10B 2620 Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage Onsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage undt. fredag Onsdag tillige TLF: Beboere i VA 4 Række Når du flytter tilbage til din færdigrenoverede bolig, vil du modtage TV-signal fra Antenneforeningen Brøndby. Der kan derfor opsige dit TV-abonnement hos YouSee, når du flytter til din genhusningsbolig. Fra Antenneforeningen Brøndby vil du også have mulighed for billig internet. Beboere i AB Syd I AB Syd er der samme leverandør af TV-signal (STOFA) ved tilbageflytning til den renoverede bolig.

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere