Information til dig som skal genhuses

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til dig som skal genhuses"

Transkript

1 Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? 4 Den midlertidige genhusningsbolig 4 Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode 4 Ønsker du midlertidig genhusning uden for Munkebjergparken? 4 DE PERMANENTE GENHUSNINGER 5 Hvem skal permanent genhuses? 5 Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? 5 Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? 5 Dine rettigheder ved permanent genhusning 5 HVAD MED MIG DER IKKE SKAL GENHUSES? 6 HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN TIL AT FOREGÅ RENT PRAKTISK? 6 Hvad sørger Civica for ved midlertidig genhusning? 6 Hvad sørger Civica for ved permanent genhusning? 6 Hvordan får jeg hjælp til udpakning? 6 Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? 7 Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? 7 Hvad med mine hårde hvidevarer? 7 Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning 7 Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? 7 PROCEDURER 8 Varslinger 8 ØKONOMI 9 Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? 9 HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER EN GENHUSNINGSBOLIG? 10 HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? 10 Flyttesyn, indskud og anciennitet 10 Indskudslån 11 PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? 11 YDERLIGERE INFORMATION 11 KONTAKTPERSONER 12 / BILAG 2

3 Kære beboere i Munkebjergparken Renoveringen af Munkebjergparken står lige for. Du og dine medbeboere skal genhuses. Derfor har vi lavet denne folder, hvor du finder svarene på en lang række spørgsmål. Folderen, som vi kalder for en genhusningsfolder, indeholder også et indstik, som er en tjek- og huskeliste. Listen kan f.eks. hænges op på køleskabet - med den vedlagte magnet - så den ikke bliver væk. Hvis du har yderligere spørgsmål er der bagerst i folderen telefonnumre og mailadresser på de kontaktpersoner, der er tilknyttet projektet hos Civica. HVORFOR GENHUSNING? Civica består af såvel ombygning som renovering. På Munkebjergvej skal der bl.a. lægges nyt tag. I de fuldt renoverede boliger skal der laves nye køkkener og badeværelser, der skal skiftes gulve, vand- og varmeinstallationer, kloaker skal udskiftes og der ændres på indretningen i boligerne. I de tre opgange, hvor boligerne kun renoveres let bliver der skiftet rør, der etableres ventilation og der males. Alle lejligheder i stueetagen ændres så de bliver tilgængelig for beboere i kørestol. På Bramstrupvej skal der sammenlægges lejligheder og der skal ændres på indretningen i de flest boliger. Det omfattende arbejde betyder, at der i perioder vil være lukket for varmt og koldt vand og el. Vi bestræber os naturligvis på, at minimere generne for alle beboere. Men, der behov for at alle beboere i Munkebjergparken på et eller andet tidspunkt i renoveringsprocessen skal genhuses. Genhusningen strækker sig over en periode på ca. 8 måneder på Bramstrupvej og ca. 2-5 måneder på Munkebjergvej. Periodens længde bestemmes af, hvad og hvor meget der skal laves i boligen. Nogle beboere på Bramstupvej skal genhuses permanent, da nogle lejemål sammenlægges. En del har valgt at blive genhuset permanent i andre Civicaafdelinger. HVORNÅR GENHUSES? Renoveringsprojektet begynder i august/september 2015, hvor byggepladsen etableres og de første forsyningsledninger i jorden etableres. Arbejdet inde i boligerne går i gang i starten af september måned De første beboere skal derfor genhuses fra juli-august Projektet starter på Bramstrupvej 13 og 11. 3

4 På hjemmesiden, kan du læse, hvornår arbejdet forventes at starte i din bolig og hvornår din husstand skal genhuses. Vi understreger, at der fortsat kan ske ændringer, hvis der opstår uforudsete forhold. Civica indkalder igen til et informationsmøde i august 2015, hvor vi fortæller mere om planerne. Entreprenøren og det flyttefirma, der skal forestå genhusningen, præsenteres også på det møde. 4

5 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT GENHUSET? Civica tilstræber, at de midlertidige genhusninger finder sted i boliger beliggende i andre af Civicas afdelinger så tæt på Munkebjergparken som muligt inden for postdistrikterne 5230, 5220 og 5260 i Odense Kommune. Enkelte vil kunne midlertidigt genhuses internt i Munkebjergparken. Tildelingen af de permanente og midlertidige genhusningsboliger vil ske på baggrund af det udfyldte skema og den individuelle samtale. Vi tager i størst muligt omfang hensyn til beboerne og om specielle forhold gør sig gældende. F.eks. hvis du er gangbesværet eller er kørestolsbruger. Den midlertidige genhusningsbolig Den midlertidige genhusning vil stå på i en periode på ca. 8 måneder for beboere på Bramstrupvej og ca. 2-5 for beboere på Munkebjergvej. Igen afhænger periodens længde af, hvad der skal laves i jeres bolig. Vi forsøger at genhuse alle i boliger, der i størrelse svarer til den nuværende bolig. Den midlertidige genhusning vil kunne ske i boliger, der endnu ikke er renoverede, eller i en anden af Civicas afdelinger i nærområdet. Genhusningsboligen vil fremstå som ny istandsat, og du vil modtage boligen i rengjort stand og fuld funktionsdygtig jf. de gældende regler. I den periode du bor i genhusningsboligen, gælder vedligeholdelsesreglementet, dog med de undtagelser der er nævnt i den synsinstruks du har modtaget sammen med denne folder. Du får dine egne møbler og øvrigt indbo med i genhusningsboligen. Hvis din genhusningsbolig er væsentlig mindre end din nuværende bolig, betaler Civica for opmagasinering af evt. overskydende indbo og dette håndteres af flyttefirmaet. Du vil i 2. varsling, ca. 1 måned før genhusningen, få information om genhusningsboligens adresse og størrelse. Har du behov for opmagasinering skal du notere dette på den flytteaftale, der følger med 2. varsling. Du skal være opmærksom på, at du ikke har adgang til de opmagasinerede ejendele i genhusningsperioden. I nogle tilfælde skal håndværkerne have adgang til kælderrummene pga. rør- og ledningsarbejder. Afhængig af, hvor meget indbo, der er i de enkelte kælderrum, kan det blive nødvendigt at tømme dem. Du vil få hjælp af flyttefirmaet til tømning og opmagasinering af kælderrummet, hvis det bliver relevant for dig. Husleje og forbrug i den midlertidige genhusningsperiode Den midlertidige genhusningsbolig betales af Civica. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige husleje og aconto vand og varme. Se desuden den vedlagte vejledning om aflæsning af vand, varme og el. Hvis den bolig du midlertidigt genhuses i har lavere leje end din nuværende bolig, modtager du en kompensation ved endt genhusning, svarende til differencen på huslejen i de to lejemål. Civica står for varme, vand, el og tv-kanaler (den mindste 5

6 pakke) samt internetforbindelse i genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer i Munkebjergparken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. 6

7 Ønsker du midlertidig genhusning uden for det angivne genhusningsområde? Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de måneder, hvor Civica renoverer din bolig, kan du også vælge det. Civica vil så sørge for nedpakningen og flytningen af dine ting. Hvis du har brug for at få opmagasineret dit indbo eller noget af det, står Civica også for det. Hvis du selv sørger for en midlertidig bolig i genhusningsperioden, vil du modtage en økonomisk kompensation som vil blive udbetalt, når du flytter tilbage til din renoverede bolig. Hvis du vælger denne løsning bedes du hurtigst muligt aftale det med genhusningskoordinatoren. Sidste frist for indgåelse af aftale herom er 1 måned efter modtagelsen af 1. varsling. PERMANENT GENHUSNING Hvem skal permanent genhuses? Hvis din bolig bliver nedlagt har du ret til en permanent genhusning. Permanent genhusning betyder, at du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, udstyr, kvalitet og beliggenhed. Hvis din lejlighed skal sammenlægges, og du ønsker at flytte tilbage til din nuværende lejlighed efter sammenlægningen, har den af de 2 beboere med længst anciennitet i afdelingen, fortrinsret til det sammenlagte lejemål. Kan jeg komme tilbage til min nuværende bolig? Hvis din lejlighed ikke skal sammenlægges, flytter du som udgangspunkt tilbage til din nuværende lejlighed efter genhusningsperioden. Hvor bliver jeg permanent genhuset hvor ligger mit nye hjem? Du vil få tilbudt en lejlighed af passende størrelse, kvalitet, udstyr og beliggenhed jf. lov om leje af almene boliger. En passende størrelse betyder enten samme antal værelser eller et værelse mere end husstandens medlemmer. Vi vil bestræbe os på at tilbyde dig en lejlighed, hvis det er muligt i Munkebjergparken eller i en af Civicas andre afdelinger i nærområdet. Tildeling vil ske efter aftale med genhusningskoordiantor. Hvis du skal genhuses permanent, og du selv finder en ny permanent bolig inden Civica vil det flyttefirma boligorganisationen har valgt, forestå flytningen. Ønsker du selv at flytte vil der blive udbetalt en kompensation svarende til omkostningen til Civicas flyttefirma. Denne ordning træder i kraft 3 måneder før din bolig skal renoveres. Hvis du er i tvivl om tidsplanen, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Dine rettigheder ved permanent genhusning Du kan ikke undgå at skulle genhuses, da renoveringen er besluttet på et afdelingsmøde og genhusningen er dermed forpligtende for alle lejere. Uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet. 7

8 De renoverede boliger i Munkebjergparken som måtte stå tomme, tilbydes først og fremmest til de beboere, der skal permanent genhuses. Genhusningskoordinatoren har holdt eller vil holde møde med alle beboerne. Hvis du ikke har talt med genhusningskoordinatoren og du fortsat er i tvivl eller der er opstået særlige behov, kan du kontakte genhusningskoordinatoren. Se kontaktoplysninger og åbningstider bagerst i denne folder. HVORDAN KOMMER FLYTNINGEN PRAKTISK TIL AT FOREGÅ? Hvad sørger Civica for ved midlertidig genhusning? Civica sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning til genhusningsboligen og tilbage igen Opsætning af telefon, TV - og internetforbindelse. (i henhold til den indgåede flytteaftale). Der er TV signal med grundpakke og internetforbindelse i genhusningsboligen. Har du behov for fastnettelefon i genhusningsperioden, skal du huske at aftale flytning heraf. Evt. opmagasinering (kun hvis genhusningsboligen er væsentlig mindre end din nuværende bolig). Hvad sørger Civica for ved permanent genhusning? Civica sørger for flytteudgifter i forbindelse med: Nedpakning og flytning fra lejligheden samt kælderrummet og evt. garage til den permanente genhusningsbolig. Flytning af evt. telefon, TV og internetforbindelse til den permanente genhusningsbolig. Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Dit indbo pakkes ned af flyttefirmaet. Alle beboere, der skal genhuses, vil få udleveret det ønskede antal flyttekasser, som kan bruges, hvis der er ting, du gerne selv vil pakke ned. De kasser, du selv pakker, får et mærkat på, som viser, at du selv har pakket kasserne. De flyttekasser du selv pakker, har du selv det fulde ansvar for så hvis noget i disse kasser går i stykker er det din egen forsikring, der skal dække. Hvordan får jeg hjælp til udpakning? Som udgangspunkt skal du selv pakke dit indbo ud i genhusningsboligen og i den renoverede bolig, når du flytter tilbage til den. Du skal selv samle eventuelle skabe, reoler eller senge, der har været skilt ad og at du også skal sætte lamper, billeder mv. op igen. Hvis du pga. dårligt helbred ikke selv kan ovenstående, kan du ansøge om hjælp hos boligorganisationen. 8

9 Hvad sker der med mine faste tæpper/linoleum? Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine faste eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan dog i visse tilfælde erstattes. Her anvendes de samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris f.eks. ved hjælp af en kvittering eller kontoudtog, fra dengang du købte tæppet. Alder Procent af nyværdi 0-3 år: 100 % 4-9 år: Dækkes efter afskrivning med 10 % pr år, mindste afskrivning er 40 % 10 år eller ældre: ingen erstatning Med andre ord - er dine tæpper mere end 9 år gamle tæpper vil der ikke udbetales nogen erstatning herfor, hvis de går i stykker under afmontering. Hvor kommer jeg af med overskydende indbo/ flytteaffald? Civica sørger for, at der bliver opsat containere rundt omkring i afdelingen, der kan bruges til flytteaffald. Der vil blive sat en oversigt op i opgangene efterhånden som renoveringen skrider frem med markering af, hvor containerne vil stå. Hvad med mine hårde hvidevarer? Du skal evt. tage dit køleskab med i genhusningslejemålet, hvis du genhuses i en lejlighed, hvor der ikke er køle-fryseskab. Når du evt. flytter tilbage til din lejlighed vil der være et nyt køle-fryseskab, hvorfor du evt. kan sælge det gamle køle-fryseskab eller hvis det skal bortskaffes, hjælper Civica med dette. Komfur og emhætte bliver skiftet. Har du en opvaskemaskine, som du ønsker at flytte med tilbage til boligen i Munkebjergparken skal denne opbevares og genmonteres i lejligheden, når du flytter tilbage. Der bliver monteret vaskemaskine og kondenstørretumbler i de fuldt renoverede lejligheder. Du kan sælge dine gamle maskiner eller hvis de skal bortskaffes, hjælper Civica med dette. Der bliver installeret nyt køle-fryseskab i de let renoverede boliger. Hvad er rengøringsstandarden i min renoverede lejlighed? Den rengøring, entreprenøren foretager i lejlighederne, når renoveringen er færdig, omfatter kun aftørring af alle vandrette flader. Du må derfor regne med, at det godt kan støve et par uger efter, at du er flyttet tilbage i din nyrenoverede lejlighed. Flytning af adresse og postafhentning ved midlertidig genhusning Hvis du skal genhuses midlertidigt, skal du ikke melde flytning til folkeregisteret. Til postvæsenet skal du melde midlertidig flytning, det gælder i op til et halvt år. Skal du genhuses i længere tid end et halvt år, skal du huske at forlænge den midlertidige 9

10 flytning. Når du flytter tilbage skal det oplyses til postvæsenet. Dette gøres på postvæsenets hjemmeside. Har du brug for hjælp til dette skal du kontakte genhusningkoordiantoren. Hvis du skal genhuses permanent, skal du selv sørge for at melde flytning til folkeregisteret og postvæsenet. Hvad skal jeg selv sørge for i forbindelse med flytningerne? I det følgende er der informationer, som både gør sig gældende for den midlertidige og den permanente genhusning, og informationer, hvor de adskiller sig. Så se godt efter, hvilke informationer der gør sig gældende for netop dig. Rengøring Der er 5 scenarier: Rengøring udført af lejer ved fraflytning svarer til anvisning for rengøring ved fraflytninger. 1. Hvis din lejlighed skal renoveres og du skal tilbage til lejligheden efter renovering. I dette tilfælde skal lejligheden samt evt. altanen være fuldstændig tømt for bohave. Du skal gøre rent og der må ikke efterlades affald i din bolig. 2. Hvis din lejlighed skal sammenlægges eller du ikke skal tilbage til lejligheden efter sammenlægning. I dette tilfælde skal lejligheden samt altanen være fuldstændig tømt og du skal gøre lejligheden ren. 3. Hvis du flytter tilbage til din egen lejlighed af den type der kun renoveres minimalt. Lejligheden og altan skal være fuldstændig tømt for bohave. Der skal gøres rent i et omfang, så håndværkerne kan udføre deres arbejde på forsvarlig vis. 4. Hvis du har været midlertidigt genhuset og skal flytte tilbage til din renoverede lejlighed. I dette tilfælde skal du gøre genhusningslejligheden ren, da der kan komme andre efter dig som skal bo midlertidigt i lejligheden. 5. Hvis du fraflytter din lejlighed inden renoveringen. I disse tilfælde gælder de samme vilkår som hidtil. Dvs. at du skal tømme og rengøre lejligheden efter gældende standard. Forsikring Midlertidig genhusning: Under selve flytningen er det flyttefirmaet der dækker, hvis der opstår skade på noget 10

11 af dit indbo. Men husk, at det kun gælder de kasser, flyttefirmaet pakker og flytter. De kasser eller møbler, du selv pakker og flytter, dækker du selv, hvis de bliver beskadiget. For de opmagasinerede ejendele dækker flyttefirmaets forsikring. Ved midlertidig genhusning skal du selv meddele dit forsikringsselskab, at du er midlertidig genhuset. Du skal huske at sørge for at få en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at de har modtaget din meddelelse. Du vil i 2. varsling få adressen på det sted, hvor indboet opmagasineres i genhusningsperioden. Permanent genhusning: Her gælder det samme som ved den midlertidige genhusning. Flyttefirmaet dækker kun under flytningen, hvis de kasser og møbler som flyttefirmaet selv har pakket og flyttet, bliver beskadiget. Det, du evt. selv pakker og flytter, dækker du selv, hvis nogrt bliver beskadiget. Hvis du skal genhuses permanent skal du selv kontakte dit forsikringsselskab og meddele dem, at du er flyttet. PROCEDURER Hvordan er procedurerne? Hvordan skal du forholde dig? Hvad får du hjælp til? Og hvad skal du selv gøre? Det er sikkert nogle af de mange spørgsmål du har. Vi vil i det nedenstående gennemgå forløbet i store træk. Her i folderen ligger også en tjekliste med navne og telefonnumre på de Civicamedarbejdere, som du kan henvende dig til, hvis du har flere spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp. Bare spørg om alt lige fra flere flyttekasser eller til at blive skrevet op i en anden afdeling. Varslinger Alle der skal genhuses både midlertidigt og permanent vil ifølge gældende lovgivning senest 3 måneder før fraflytning modtage 1. varsling. Derudover har Civica besluttet, at alle der skal genhuses vil modtage endnu en varsling - 2. varsling. Denne varsling vil du modtage senest en måned før genhusningen sammen med evt. yderligere praktiske informationer. 1. varsling: Af 1. varsling vil det fremgå, at håndværkerne i forbindelse med ombygningen har behov for adgang til din lejlighed. Der vil stå, hvornår du skal genhuses samt hvordan du skal forholde dig i forhold til alt fra overdragelse af nøgler til, hvornår du skal flytte. Varslingen vil indeholde forskellige informationer afhængig af, hvad der skal ske med din lejlighed og om du skal permanent eller midlertidigt genhuses. De midlertidige genhusninger 11

12 De husstande, der skal genhuses midlertidigt vil sammen med varslingen 3 måneder inden modtage information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du selv ønsker at finde en midlertidig genhusningsordning, herunder hvordan du kan få kompensation for dette. De permanente genhusninger Bor du i en bolig, hvor der er behov for at du bliver permanent genhuset, vil du 3 måneder før udover denne genhusningsfolder, tjekliste og liste over kontaktpersoner modtage en opsigelse af din lejekontrakt samt tilbud om en ny bolig, der videst muligt svarer til din nuværende bolig. 2. varsling: Som en ekstra service har Civica boligorganisation besluttet, at der skal informeres endnu engang senest en måned før genhusningen 2. varsling. Også her vil informationen blive målrettet om din husstand skal midlertidig eller permanent genhuses. De midlertidige genhusninger De husstande, der skal midlertidig genhuses vil senest en måned inden genhusningen modtage: En midlertidig aftale om midlertidig brug af lokaler samt flytteaftale herunder information om, hvor du vil blive midlertidig genhuset. Aftale om midlertidig brug af lokaler og flytteaftalen skal underskrives og returneres med post til eller afleveres hos genhusningskoordinatoren. Information om, hvilke dage flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang. Information om, hvordan du skal forholde dig og hvem du skal kontakte, hvis du har specielle behov f.eks. brug for opmagasinering, hjælp til udpakning eller lignende. Information om nøgleaflevering. De permanente genhusninger Bor du i en bolig som sammenlægges, skal du permanent genhuses og udover det generelle informationsmateriale, folderen om genhusning og kontaktperson- og tjekliste vil du modtage: Information om, hvornår flyttefolkene kommer og pakker ned i din opgang Information om, hvor der er opstillet storskraldscontainere samt container til møbler til genbrug. Information om nøgleaflevering samt hvilken stand lejligheden skal afleveres i. ØKONOMI Hvad er mine rettigheder ved midlertidig genhusning? Flyttesyn, indskud og anciennitet 12

13 Hvis du skal genhuses midlertidigt, og skal tilbage til din lejlighed efter renoveringen, bliver der foretaget et syn af lejligheden før og efter renoveringen. Der foretages en registrering af din egen lejlighed før renoveringen af tilsynet. Registreringen foregår ved at lejemålet videofilmes inden lejemålet tømmes og når det er tømt. Efter renoveringen gennemfører boligorganisationen et syn af lejligheden. Dette for at forebygge situationer, hvor håndværkerne f.eks. kommer til at ødelægge en dørkarm, og ikke udbedrer dette. Derudover gennemgår boligorganisationen lejligheden for at tjekke bl.a. tætningslister, armaturer osv. Tilsvarende gennemføres syn af den midlertidige genhusningsbolig i forbindelse med at du flytter tilbage til dit renoverede lejemål. Opsigelse af lejemål Hvis du bor i en af de boliger, der skal renoveres og du skal genhuses midlertidigt, men vælger at fraflytte din lejlighed permanent enten før eller under genhusningen, gælder følgende regler: Boliger, der skal sammenlægges: Her udføres der ikke normalistandsættelse, da disse ikke skal bruges til genhusning. Der kan kun pålægges udgifter til fraflytter ved misligholdelse jf. vedligeholdelsesreglementet. Øvrige boliger synes efter gældende regler. Misligholdelse betales stadig af fraflytter, med behørigt hensyn til udskiftningsgraden under den forestående renovering og den endelige opgørelse i forbindelse med fraflytningen foregår efter gældende regler. Indskud Hvis din bolig skal renoveres og du midlertidigt skal genhuses, bliver der ikke ændret noget vedrørende dit indskud og din lejekontrakt, på nær de lejere som bor i opgange hvor der sammenlægges boliger. Her skal lejekontrakter reguleres i forhold til bruttoarealet, da der bliver nye fordelingstal. Dit indskud reguleres ikke. Hvis din bolig sammenlægges og bliver større og du ønsker at komme tilbage til lejligheden efter sammenlægningen, reguleres indskuddet ikke. Dette sker først ved genudlejning. Dog laves der en ny lejekontrakt, da bruttoarealet og evt. adresse ændres. Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Boligstøtte I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til afdelingen for boligstøtte i Odense Kommune. Da der er tale om en ny husleje, skal boligsikring m.v. igen beregnes af Odense Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje. 13

14 HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN, HVIS JEG SELV FINDER GENHUSNINGSBOLIG? Hvis du selv finder et sted at bo under den midlertidige genhusning, skal du lave en aftale med genhusningskoordinatoren. Du vil få dækket rimelige flytteudgifter samt evt. opmagasinering af Civica. Hvis du vælger at bo uden for Odense Kommune i genhusningsperioden, dækker Civica flytteudgifterne til bygrænsen. Kompensationen er til fuld og endelig dækning for de udgifter, du har haft i forbindelse med selv at finde et sted at bo i genhusningsperioden. Du fortsætter i hele genhusningsperioden med at betale husleje som hidtil i din nuværende bolig og beløbet udbetales efterfølgende ved tilbageflytning til den renoverede lejlighed. HVORDAN HÅNDTERES ØKONOMIEN I FORBINDELSE MED PERMANENT GENHUSNING? Flyttesyn, indskud og anciennitet Ved permanent genhusning og deraf permanent fraflytning af dit lejemål, vil der blive afholdt fraflytningssyn. Der bliver ikke gennemført normal istandsættelse som ved en normal fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af de bygningsdele, der ikke skal udskiftes under renoveringen. Efter synet vil dit indskud minus et eventuelt fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt tilbageholdelse til afregning af forbrug blive gjort op og du vil få restbeløbet udbetalt. Hvis du skal permanent genhuses i en anden lejlighed end din nuværende, skal du betale et nyt indskud. Indskudslån. Odense Kommune har i forbindelse med Civica i Munkebjergparken givet mulighed for at dispensere fra reglen om, at de ikke bevilger et nyt indskudslån til beboere, der har et indskudslån i forvejen. Hvis du tidligere har optaget indskudslån hos kommunen, har du derfor mulighed for at ansøge om et nyt. Ved behandlingen af din ansøgning tages der som under normale omstændigheder stilling til indtægt, formue og evt. personlige forhold. Det betyder, at der foretages en konkret, individuel vurdering ved hver ansøgning, og at det ikke kan tages for givet, at har man et indskudslån i forvejen, får man automatisk bevilget et nyt. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge om indskud eller indskudslån, kan du kontakte Civica boligorganisation. Hvis du ved, at du vil få brug for at søge om indskudslån, vil vi opfordre dig til at kontakte Civica, allerede når du modtager 1. varsling 3 måneder før genhusningen træder i kraft, hvis der evt. skal tages kontakt til kommunen, da sagsbehandlingen kan tage lang tid. PÅVIRKES MIN ANCIENNITET AF GENHUSNINGEN? Din anciennitet påvirkes ikke i forbindelse med den midlertidige genhusning, da du stadig har din kontrakt og betaler din almindelige leje i genhusningsperioden. Hvis du bliver genhuset permanent i Munkebjergparken, får du din anciennitet med dig 14

15 YDERLIGERE INFORMATION Det er Civica s og afdelingens ønske at renoveringen af Munkebjergparken bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis klar over, at det i en periode og for mange mennesker vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne folder at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har. Er der spørgsmål du ikke har fundet svar på er du altid velkommen til at kontakte de relevante personer som kan hjælpe dig. Se listen over kontaktpersoner som er vedlagt denne folder. 15

16 KONTAKTPERSONER Denne liste vil løbende blive opdateret, når vi kender navnene på de forskellige medarbejdere i Civica, der bliver involveret: Civica Thomas B. Thriges gade Odense C Projektleder Carsten Clement mail: Tlf Kundechef Ib Støttrup Andersen mail: Tlf

17 TJEKLISTE -VED MIDLERTIDIG GENHUSNING Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske at: Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette også oplyses til dit forsikringsselskab. Aflevere alle nøgler til boligorganisationen ved fraflytningssynet. Hvis du ikke er hjemme, når synet gennemføres, skal du aflevere nøglerne til boligorganisationen. Indgå aftale med genhusningskoordinator i tilfælde af at der skal flyttes fastnettelefon, internetforbindelse mv. i genhusningsperioden (der er internet og tv-signal i genhusningsboligen) Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur. Smide affald ud Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter (se i hvilket omfang på side OBS i folderen) Ved hjemflytning efter midlertidig genhusning skal du huske at: Meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme. Foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur og evt. køle-fryseskab. Aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren ved fraflytningssynet. 17

18 TJEKLISTE - VED PERMANENT GENHUSNING Ved permanent genhusning skal du huske at: Meddele flytning på posthuset Ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen Aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig til boligorganisationen (ved fraflytningssynet) Sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. Hvis du genhuses i Munkebjergparken sørger varmemesteren for dette Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab Lave aftale med genhusningskoordinatoren med henblik på flytning af telefon, internetforbindelse mv. Foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter 18

19 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Indflytningssyn: Indflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. 5 og pkt. 6 i h.t. Munkebjergparkens vedligeholdelsesreglement. Det skal som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakter for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Derfor skal lejer acceptere: At der er mindre ridser under og i gulvlakken, men lakken er intakt. At loft og vægge ikke er nymalede, men fremtræder ny istandsat. Det vil sige at borehuller er spartlet og pletmalet. 19

20 AFLÆSNING AF EL- OG VARMEMÅLERE VED MIDLERTIDIG GENHUSNING For at forhindre unødige omkostninger for beboerne med hensyn til el og varme i renoveringsperioden er følgende besluttet: Ved midlertidig genhusning aflæser Brunata varmemålere ved flytning fra din egen bolig til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning fra genhusningsboligen aflæses de nye målere. Det varmeforbrug der er i renoveringsperioden vil blive dækket af Civica. Med hensyn til elmålerne, vil Munkebjergparkens varmemester tage billeder af elmåleren ved flytning til genhusningsboligen. Ved tilbageflytning til egen bolig vil Munkebjergparkens vermemester på ny tage et billede. Billeddokumentationen vil på denne måde kunne dokumentere et eventuelt forbrug i renoveringsperioden. Dette forbrug vil blive dækket af Civica. El- og varmeforbrug i genhusningsboligen dækkes af Civica. 20

21 SYNSINSTRUKS IFM. MIDLERTIDIG GENHUSNING Fraflytningssyn: Fraflytningssynet forløber som normalt og følger gældende regler med undtagelse af pkt. IV pkt. 1, 2 og 3 I Munkebjergparkens vedligeholdelsesreglement. Følgende vil som standard være oplyst i indflytningsrapporten: Der gives ikke karakterer for gulvenes stand. Lejer hæfter ikke for vedligeholdelse af gulve med hensyn til lak og ridser i gulvstave. Ved fraflytning har lejer ikke forpligtigelsen til at boligen fremstår ny istandsat med hensyn til maling af loft og vægge samt spartling af borehuller. Med hensyn til misligholdelse gælder almindelige regler fortsat jf. gældende lovgivning. Derfor skal nedenstående accepters ved synet: At der er mindre ridser under og i gulvlakken. At loft og vægge ikke er nymalet. Det er varmemesteren, der suverænt afgør om loft og vægge skal malerbehandles fuldt ud eller delvist. 21

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere