GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7"

Transkript

1 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013

2 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10 Fraflytning...12 Når renoveringen er slut...15 Dine rettigheder...16 Tjeklister ved genhusning...17 Yderligere information...19 Genhusning Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør Marts

3 Genhusningspjecen BoligKorsør ønsker med denne pjece at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder og muligheder under genhusningsforløbet. Folderen er vejledende og giver ikke detaljeret oplysning om alle gældende bestemmelser. Du vil få svar på dine individuelle spørgsmål om netop din situation i god tid, inden du skal genhuses. Du bliver inviteret til genhusningsmøder, og der ansættes en genhusningskonsulent, som skal hjælpe alle beboere med råd og vejledning både før, under og efter genhusningen. Med venlig hilsen 2

4 HVAD BETYDER GENHUSNING? Genhusning betyder, at vi i en kortere eller længere periode finder en ny bolig til dig, imens der foregår arbejder i din nuværende bolig. For nogle enkeltes vedkommen, vil genhusningen være varig, fordi lejligheden helt nedlægges. HVORFOR SKAL JEG GENHUSES? I har på et ekstraordinært afdelingsmøde besluttet, at lejlighederne skal renoveres. Dette bliver så omfattende, at din bolig bliver ubeboelig under ombygningen. Derfor er det nødvendigt at genhuse dig og din familie i en kortere periode, som normalt vil strække sig over 3-6 måneder. HVORNÅR SKAL JEG GENHUSES? Renoveringen starter i Senest 3 måneder inden din bolig skal renoveres, vil du modtage et skriftligt varsel fra boligselskabet om igangsættelse af arbejderne. De beboere, der bor i boliger, der sammenlægges eller nedlægges, vil modtage en opsigelse af lejemålet. Opsigelsen betyder, at man har ret til genhusning. Udflytning og genhusning begynder et par uger før din opgang/bolig skal renoveres. Genhusningsmøder og samtalerne med genhusningskonsulenten vil blive afholdt ca. 4-6 måneder, inden du skal genhuses. Her får du mulighed for at tilkendegive særlige ønsker og behov omkring valg af genhusningsform. 3

5 HVOR SKAL JEG GENHUSES? Langt de fleste midlertidige genhusninger vil finde sted i boliger, som vil være beliggende i Korsør. I ekstraordinære tilfælde kan det være nødvendigt at genhuse i andre af BoligKorsørs afdelinger. BoligKorsør har i forbindelse med projektet besluttet, at alle ventelister suspenderes samt at udlejning på almindelige kontrakter i afdelingen er stoppet. Det vil sige, at beboere, der skal genhuses kommer foran i køen til alle ledige boliger i BoligKorsør. GENHUSNINGSKONSULENT Der vil blive ansat en genhusningskonsulent til at hjælpe med at løse de forskellige problemer, som du kan støde ind i, når du skal genhuses. Du vil få mulighed for at få en samtale med genhusningskonsulenten, hvor du kan stille de spørgsmål, som du ikke oplever, du har fået besvaret i pjecen eller på informationsmøderne. 4

6 MULIGHEDER FOR GENHUSNING Du kan blive genhuset på 3 måder: Midlertidig genhusning ved BoligKorsør betyder, at du i en midlertidig periode bor i en anden lejlighed, som boligselskabet skaffer til dig. Når den lejlighed, som du ønsker at flytte tilbage til, er færdigrenoveret, flytter du ind i denne lejlighed. Midlertidig genhusning ved andre betyder, at du i en midlertidig periode bor i f.eks. sommerhus eller ved familie, indtil den lejlighed, som du ønsker at bo i fremover, er færdigrenoveret. Så flytter du ind i denne lejlighed. Permanent genhusning betyder, at du helt flytter fra afdelingen, og enten får anvist en anden bolig ved BoligKorsør eller selv finder en bolig. 5

7 MIDLERTIDIG GENHUSNING De midlertidige genhusningsboliger vil oftest være beliggende i afdelingen eller andre områder i Korsør. I ekstraordinære tilfælde kan det være nødvendigt at genhuse i andre af BoligKorsør s afdelinger. Genhusningsboligen Din midlertidige genhusningsbolig vil, så vidt det er muligt, være en bolig af omtrent samme størrelse, som den bolig du bor i. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger vil der i videst muligt omfang, blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær, skolebørn, institutioner m.v. Vi gør opmærksom på, at det er en genbrugsbolig du får ved den midlertidige genhusning. Det betyder, at den midlertidige genhusning primært vil ske i boliger, der endnu ikke er renoverede eller som evt. senere skal nedlægges. Det betyder, at du vil modtage din genhusningsbolig i rengjort stand, men ikke istandsat. Du skal acceptere det farvevalg, der er i boligen, og du skal acceptere, at der kan være huller efter søm og skruer i væggene, der viser, at lejemålet ikke er nyistandsat. Husk: Boligerne må ikke misligholdes eller ændres i indretning, farvevalg m.v. 6

8 Hvis der i din genhusningsbolig eller i et tilhørende opbevaringsrum ikke er plads til alt dit indbo, betaler BoligKorsør for opmagasinering hos et flyttefirma. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede indbo, men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab. Midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner, som skal forblive i lejemålet. Andet må du selv montere ved indflytning og tage med igen ved fraflytning. Husleje og forbrugsafgifter Huslejen i den midlertidige genhusningsbolig betales af boligselskabet. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje, som om du stadig bor i lejligheden. Forbrugsafgifter (el, vand, varme, antenne m.v.) betales efter forbrug i genhusningsboligen. Til gengæld skal du ikke betale for forbrug i den bolig, som bliver renoveret. Det, som er indbetalt til à conto vand og varme indregnes i forbrugsregnskabet for genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. 7

9 MIDLERTIDIG GENHUSNING VED ANDRE Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 3-6 måneder renoveringen af din bolig varer, kan du også vælge dét. Du skal selv pakke og forestå flytningen, men du vil modtage en flyttekompensation pr. flytning (se Udgifter i forbindelse med flytningen ). Første del af flyttekompensationen udbetales via bankoverførsel til din konto ved flytning til genhusningsboligen og restbeløbet ved tilbageflytning til din renoverede bolig. Du vil samtidig kunne få en kompensation for din husleje, fordi du ikke skal have en midlertidig bolig stillet til rådighed, dette kan du aftale med genhusningskonsulenten. 8

10 PERMANENT GENHUSNING Den permanente genhusning betyder, at du vælger IKKE at blive i afdelingen. Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at komme tilbage til din nyrenoverede bolig, vil vi være behjælpelige med tilbud om en bolig i en af BoligKorsør s øvrige afdelinger. Beboere i lejligheder, der nedlægges, har førsteret til valget af ny bolig i alle BoligKorsørs afdelinger. Hvis du vælger at flytte permanent til et andet sted, skal du huske at flytte alt dit indbo med. 9

11 UDGIFTER I FORBINDELSE MED FLYTNINGEN Flytteudgifter, der betales af boligselskabet er: Flyttefirmaet - Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen. Flytning af telefon- og internetforbindelse. Særlige flytteudgifter refunderes efter individuel ansøgning. Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som BoligKorsør har valgt. Du skal selv pakke dit indbo ned i flyttekasser, som efter aftale kan leveres på adressen. Hvis du har dårligt helbred, og ikke kan pakke selv eller flytte i samarbejde med pårørende, kan du ansøge om hjælp ved genhusningskonsulenten. Ejendomsfunktionærerne vil i et begrænset omfang være behjælpelige med nedtagning af hjælpemidler og montering af disse i midlertidige genhusningsboliger. Ved tilbageflytning til en renoveret bolig kan der ikke forventes hjælp til montering eller lignende. Her skal kommunens hjælpemiddelsafdeling kontaktes. 10

12 Hvis der ikke er plads i genhusningsboligen til dit indbo, kan du evt. få dette opmagasineret ved flyttefirmaet. Dette afgøres og aftales nærmere via genhusningskonsulenten. Du skal være opmærksom på, at der ikke vil være adgang til dine ting i genhusningsperioden. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede indbo, men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab. Hvis du selv flytter, vil du modtage en huslejekompensation pr. flytning på: kr for 1-vær. kr for 2-vær. kr for 3-vær. kr for 4-vær. Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan i visse tilfælde erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder blandt andet, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering, fra dengang du købte tæppet. Tæpper, som er mere end 10 år gamle, erstattes ikke. Der stilles containere til rådighed for flytteaffald. 11

13 FRAFLYTNING Fraflytning betyder, at du vælger ikke at blive i afdelingen, men ønsker at finde dig en bolig et helt andet sted og dermed ikke skal genhuses, hverken midlertidigt eller permanent. En fraflytning er sidestillet med, at du selv opsiger og dermed fraflytter nuværende bolig efter de normalt gældende regler og opsigelsesvarsler i lejeloven. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en traditionel fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Der er 3 måneders opsigelse indtil 6 måneder før forventet byggestart herefter hæfter du kun for en måneds husleje. Hvis du har ret til genhusning, og selv finder en ny bolig, kan du vælge at indgå en aftale om en erstatning til dækning af dine omkostninger i forbindelse med fraflytningen. Aftalen indebærer, at du modtager en kompensation, der forudsættes at dække alle omkostninger ved fraflytningen. Erstatningen udgør: kr for 2-vær. boliger kr for 3-vær. boliger kr for 4-vær. boliger Erstatningen udbetales tidligst fra 6 måneder før byggestart. For at kompensationen kan udbetales, skal du dokumentere, at du har skaffet dig selv en anden helårsbolig. 12

14 FLYTTESYN, INDSKUD OG ANCIENNITET Ved fraflytning af dit lejemål i BoligKorsør vil der blive afholdt flyttesyn. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en almindelig fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Dit indskud minus et eventuel fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt evt. tilbageholdelser vil du herefter få udbetalt af BoligKorsør. Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Hvis du vælger permanent genhusning mister du din anciennitet og skal starter forfra. Ved evt. fraflytning er der mulighed for at blive opnoteret på venteliste mod betaling af et årligt gebyr. AFLÆSNING AF MÅLERE Forbrugsmålere aflæses af ejendomsmester i både den bolig, du fraflytter og den evt. midlertidige bolig. Forbrugsregnskab udfærdiges og dette indgår i din årsopgørelse. Elforsyningen får besked af boligselskabet og sørger for aflæsning. 13

15 BOLIGSTØTTE / BOLIGYDELSE I forbindelse med tilbageflytningen vil jeres huslejeforøgelse blive varslet med 3 måneder. I vil selv skulle sørge for at aflevere varslingsskrivelsen til Borger Service eller Udbetaling Danmark Genhusningskonsulenten vil evt. kunne være behjælpelig med dette. HUSLEJE OG FORBRUGSAFGIFTER Husleje og forbrugsafgifter m.v. i den renoverede bolig, skal betales i henhold til den aftale, som er indgået mellem din udlejer og dig. 14

16 NÅR RENOVERINGEN ER SLUT Alle lejere har som udgangspunkt ret til at blive i en tilsvarende renoveret bolig Hvis din bolig efter renoveringen har ca. samme størrelse som før, har du ret til at flytte tilbage til dit hidtidige lejemål. Renoverede boliger i øvrigt vil blive tilbudt efter gældende udlejnings- og anciennitetsregler. Hvis du ønsker at flytte tilbage til din egen eller en anden renoveret bolig skal du meddele dette til genhusningskonsulenten. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i afdelingen vil dine ønsker blive registreret på en venteliste, der anvendes til at tilbyde de renoverede boliger efter gældende regler. De renoverede boliger i BoligKorsør udlejes efter følgende prioritering: 1. prioritet: Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til egen bolig. 2. prioritet: Hvis din nuværende bolig ændres væsentligt eller nedlægges, har du førsteret til de ledige boliger. Hvis flere ønsker samme bolig, sker tildeling efter anciennitet i afdelingen. 3. prioritet: Almindelige gældende udlejnings- og anciennitetsregler. 15

17 DINE RETTIGHEDER Du kan ikke undgå at skulle genhuses, da din lejlighed skal renoveres. Det er besluttet på et afdelingsmøde og dermed er det forpligtigende for alle lejere. Som lejer, er du beskyttet af almenlejeloven, som sikrer dig: Ret til at blive tilbudt en tilsvarende bolig i kommunen Ret til genhusning uden unødigt ophold (dvs. så kort tid som muligt) Ret til at blive tilbudt en anden bolig i samme ejendom, hvis der bliver en bolig ledig. Ret til at få tilbudt en bolig af samme art som den fraflyttede. 16

18 TJEKLISTER VED GENHUSNING VED FLYTNING TIL DEN MIDLERTIDIGE BOLIG SKAL DU HUSKE: At meddele midlertidig adresseændring til posthuset (denne adresseændring varer kun 6 mdr. og skal herefter fornyes). Folkeregisteradresse skal ikke ændres! At sørge for straks at få navn på postkassen i genhusningsboligen. At meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab for den periode, du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo, skal dette oplyses. At bestille flytning af telefon, internetforbindelse m.v. i god tid At afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter renoveringen). At rydde fraflytningsbolig og evt. depot/kælderrum for alt indbo og fjerne al affald, så håndværkerne kan komme til. At foretage en rengøring af det lejemål, du fraflytter. At aflevere nøgler til den bolig, du forlader til ejendomsmesteren. 17

19 VED HJEMFLYTNING, SKAL DU HUSKE: At afmelde din midlertidige adresseændring (din c/o adresse) på posthuset. At meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme. At bestille returflytning af telefon og evt. internetforbindelse. At foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur og køle-/fryseskab. At aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren eller til boligselskabet senest 3 dage efter hjemflytning til egen bolig. VED PERMANENT GENHUSNING I ANDRE AFDELINGER ELLER BOLIGSELSKABER OG VED FRAFLYTNING, SKAL DU HUSKE: At meddele flytning på posthuset. At ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen. At aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig til ejendomsmesteren. At sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. At meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab. At bestille evt. flytning af telefon, internetforbindelse m.v. At afrime og rengøre køle-/fryseskab og komfur inden flytning. At foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter. 18

20 YDERLIGERE INFORMATION Det er BoligKorsør s ønske, at renoveringen af jeres afdeling bliver til glæde for samtlige beboere. Vi er naturligvis helt klar over, at det i en periode vil medføre en lang række gener og spørgsmål, men vi håber med denne pjece, at have besvaret mange af de spørgsmål, som i har. 19

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere