GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER"

Transkript

1 GENHUSNINGSFOLDER December udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet, at rækkehusene i Albertslund Syd skal renoveres. Det betyder, at du i en periode ikke kan bo i din bolig. Derfor skal du midlertidigt flytte og genhuses. Du får anvist en genhusningsbolig. Når renoveringen er færdig, skal du flytte tilbage til din egen bolig. Indhold Genhusningsprocessen... 2 Flytning... 3 Råderet... 4 Ændringer under renoveringen... 5 Praktisk information... 6 Kontaktinformation... 8 Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

2 GENHUSNINGSPROCESSEN Hvor/hvor længe skal jeg genhuses? Størstedelen af de genhusningsboliger, som bliver stillet til rådighed, ligger i Albertslund Syd. Har du godkendt at blive genhuset i et af de andre boligområder, som administreres af BO- VEST, kan dette ske. Genhusningsperioden forventes at vare mellem tre og seks måneder. Når du flytter fra din bolig for at blive genhuset, bliver der lavet en besigtigelse af boligen. Der bliver ikke gennemført en istandsættelse som ved en traditionel flytning. Varsling og lejekontrakt Du modtager en varsling tre måneder før du skal fraflytte din bolig. Du får fremsendt et tilbud om en genhusningsbolig, hvori aftalen for genhusningsboligen også indgår. Denne skal du underskrive. du kun skal bo i boligen i en kort periode, skal du minimere dit antal af huller i væggene til eventuelle dekorationer. Bliver du ikke genhuset i et rækkehus, vil der være opsat persienner i genhusningsboligen. Der er desuden installation til vaskemaskine og tørretumbler samt opvaskemaskine. Imens du bor i genhusningsboligen, fortsætter du med at betale samme husleje som hidtil. Såfremt du modtager boligstøtte, vil du bevare denne i genhusningsperioden. Bliver du genhuset i en AB-bolig, som har B-ordning, så kan vedligeholdelseskontoen ikke benyttes, da den bliver sat i bero. I forbindelse med renoveringen bliver din bolig udvidet med 8 m 2. Du modtager derfor et tillæg til din lejekontrakt, som dækker de nye ændringer i arealforhold og huslejestigningen. Dette tillæg skal underskrives, inden du flytter tilbage. Retten og pligten til genhusning gælder alle boliger, som bliver berørt af renoveringen. Genhusningsboligen Under hele renoveringen af rækkehusene vil genhusningsboligerne blive brugt af forskellige familier på skift. Du overtager genhusningsboligen i rengjort stand, men den vil ikke være komplet nyistandsat. Du må acceptere, at der kan forekomme mindre huller i vægge efter tidligere ophæng mv. Da 2 Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

3 FLYTNING Flytningen sker med hjælp fra flyttefirmaet Bøgeskov. Du får stillet flyttekasser til rådighed, som du kan bruge til nedpakning af dit indbo. Kasserne får du ved at kontakte dit ejendomskontor. Du kan låne flyttekasserne til du er tilbage i din egen bolig og har pakket ud. Ønsker du at beholde nogle af flyttekasserne efterfølgende kan du købe dem. Alt bohave og inventar, såsom tæpper, lamper, gardiner, reoler mv., skal flyttes, så lejligheden står helt tom ved fraflytning. Du skal selv sørge for nedpakning, nedtagning og demontering af billeder og hylder mv. Såfremt du ønsker hjælp til dette, har du mulighed for at tilkøbe denne ydelse for egen regning. Særlig hjælp Hvis der er ældre, svagelige og handicappede beboere, som ikke kan pakke ned i samarbejde med pårørende, kan der i særlige tilfælde ansøges om begrænset hjælp til dette hos byggekoordinatoren. Ansøgningen sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som kan afhentes på byggekontoret i Kanalens Kvarter 96. Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres senest to måneder, inden du skal flytte. Har du særlige hjælpemidler i hjemmet, som er godkendt og installeret af kommunen, vil disse blive flyttet til og fra din genhusningsbolig. Flyttefirmaet tager hjælpemidlerne ned og sætter dem op igen. En flyttevejledning bliver fremsendt sammen med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. Har du selv sørget for at blive genhuset, kan dit indbo blive opmagasineret i genhusningsperioden. Byggesagen vil dække omkostningerne til dette. Du vil så i genhusningsperioden få kompensation for den husleje, som du normalt skulle betale i din bolig under renoveringen. Du vil få yderligere information i forbindelse med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. I perioden omkring din fraflytning og genhusning opstilles der containere i nærheden af din bolig til flytteaffald. Flytteudgifter Byggesagen dækker følgende udgifter ved genhusning: Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen samt flytning af telefon. Vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for at meddele flytning til dit telefonselskab. Læs mere på side 6. Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm. 3

4 RÅDERET Forbedringsarbejde Forandringsarbejde Hvis du har benyttet den individuelle Hvis du i din boperiode har benyttet den individuelle råderet til forbedringsarbejde i eller omkring din bolig, og omkostningerne for dette arbejde ikke er endeligt afskrevet på genhusningstidspunktet, får du refusion for restværdien. Hvis du har benyttet den kollektive råderet til forbedringsarbejde, og dette ikke er færdigbetalt på gen husningstidspunktet, bortfalder restbe løbet. Det betyder, at du ikke længere bliver afkrævet det månedlige beløb til afbetaling af dit forbedringsarbejde. Hvis du i din boperiode har benyttet råderetten til forandringsarbejde i eller omkring din bolig og ønsker at beholde dette arbejde, skal du selv demontere det eller skille det ad. Materialerne, for eksempel fliser eller træ til pergola, skal pakkes eller stables, så det er muligt for flyttefolkene at flytte dem. Flyttefirmaet Bøgeskov skal orienteres om, at de skal flytte materialerne inden flyttedatoen. Du skal selv kontakte dem og oplyse om flytningen af materialer. Demonterer du det ikke eller skiller det ad, så bliver det automatisk fjernet, når renoveringen i din bolig starter. Forandringsarbejder bliver ved fraflytning/genhusning besigtiget og vurderet ud fra BO-VESTs retningslinjer om afskrivningsperioder. Hvis det vurderes, at der er en restværdi i de udførte forandringsarbejder, bliver denne restværdi modregnet i din fremtidige husleje. Du vil modtage yderligere informationer omkring håndtering af råderetsarbejdet på et senere tidspunkt. 4 Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

5 ÆNDRINGER UNDER RENOVERINGEN Haver Din have bliver gravet op i forbindelse med renoveringsarbejdet. Alle planter, figurer og lignende, du ikke tager med dig, bliver fjernet af entreprenøren. Det, du har i haven, som du vil bevare, skal du derfor selv sørge for at flytte med til din genhusningsbolig. Du vil i hele genhusningsperioden have mulighed for at bruge den have, der hører til din genhusningsbolig. Du har dermed også pligt til at slå græs mv. i genhusningsperioden. Du kan også få en plads til dine planter på et såkaldt plantehotel. Dette er et afgrænset stykke jord/græs i Albertslund Syd-området. Opbevaringen på plantehotellet er på eget ansvar, og du skal selv pleje dine planter i hele perioden. Du kan få mere at vide om plantehotellet hos byggekoordinatoren på byggekontoret. Dette kan betyde, at de gulvtæpper, du har fået lagt, eventuelt ikke længere passer i størrelsen efter renoveringen. Du skal også være opmærksom på, at der kommer gulvvarme i stueetagen, som ikke kan udnyttes optimalt med væg-til-væg tæpper. Der kommer også ændringer på vinduer, som kan medføre, at dine gardiner ikke længere passer. Byggesagen hæfter ikke for omkostninger for eventuelle ændringer eller nyanskaffelser af tæpper eller gardiner i den forbindelse. Du skal være opmærksom på, at der sker ændringer i haven under renoveringen, og det kan betyde, at det efter renoveringen ikke er muligt, at indrette haven på samme måde, som den var før renoveringen. Carporte Lejer du en carport i tilknytning til din nuværende bolig, vil der sandsynligvis være en periode i renoveringsprocessen, hvor du ikke vil kunne benytte den på grund af byggepladsforhold. Du skal derfor heller ikke betale for den i den periode. Du vil få besked, når carporten kan benyttes igen, og betalingen bliver genoptaget. Gulve og gardiner Vi gør opmærksom på, at rækkehusene i forbindelse med renoveringen bliver udvidet med 8 m 2 i stueetagen. Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm. 5

6 PRAKTISK INFORMATION Internet og TV Når du som beboer i AB og VA rækkehusene skal genhuses, er der flere muligheder: Du kan blive genhuset i et AB Rækkehus, i et AB Gårdhus, i et VA Rækkehus eller i et VA Gårdhus. Afhængig af, hvor du bliver genhuset, vil der være forskellige leverandører af TV og internet. I alle genhusningsboliger vil der være den store TV-pakke samt en internetforbindelse. Har du andre ønsker til TV/internetløsninger i genhusningsboligen, skal du selv sørge for, at det bliver etableret, og betale for det. TV- og Internetforholdende vil være på følgende måde: TV i VA Række- og Gårdhuse Stor pakke fra YOUSEE TV i AB Række- og Gårdhuse Stor pakke fra STOFA Internet i VA Rækkehuse: En 10/1 Mb forbindelse fra YOUSEE Internet i VA Gårdhuse En 10/10 Mb fra Dansk Kabel TV Internet i AB Række- og Gårdhuse En 10/1 Mb fra STOFA Mail Har du en mail, som er knyttet specifikt til din udbyder, skal du i genhusningsboligen bruge din udbyders webmail. Du modtager nærmere information om dette, når renoveringen nærmer sig. Telefon Hvis du ønsker at flytte din telefon med til og fra genhusningsboligen, skal du selv meddele dette til dit telefonselskab. Der er andre løsninger alt efter dit teleselskab. Der kan være mulighed for at sætte abonnementet i bero, eller du kan viderestille dit fastnetnummer til din mobiltelefon. Dit teleselskab kan være dig behjælpelig med dette. Nødkald Du skal være opmærksom på, at hvis du har nødkald, så er det nødvendigt at flytte din telefon til genhusningsboligen. I denne forbindelse er det også vigtigt, at din tilknyttede sygeplejerske fra hjemmeplejen får besked om din flytning. Post Når du skal flytte til en genhusningsbolig, skal du huske af meddele MID- LERTIDIGT ADRESSESKIFT til Post Danmark. Du skal henvende dig på posthuset med billedlegitimation eller via Post Danmarks hjemmeside www. postdanmark.dk/da/privat/selvbetjening. Gå ind på Melde flytning og læs mere om, hvad du skal gøre. Husk, at midlertidigt adresseskift ikke omfatter pakker. Her må du sørge for, at pakkerne bliver adresseret til din genhusningsadresse. Tyverialarm Hvis du har tyverialarm i din bolig og ønsker at flytte den med til din midlertidige genhusningsbolig, skal du selv sørge for og betale for denne flytning. Dørlåse I det omfang, det er muligt, bliver din 6 Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

7 låsecylinder i hoveddøren flyttet til genhusningsboligen. Det betyder, at du kan beholde dine nuværende nøgler. Hvis du har specielle låse, kan dette ikke lade sig gøre. Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer af ældre dato kan gå i stykker ved en flytning. Hvis du ejer hårde hvidevarer af ældre dato, og disse går i stykker under flytningen, bliver de ikke erstattet, hvis flytningen er sket på hensigtsmæssig vis. Derimod skal du selv erstatte dem. Nogle hårde hvidevarer kræver specielle transportbeslag. Det er dit ansvar at have disse, når du skal flytte. De hvidevarer, der er ejet af afdelingerne, bliver naturligvis erstattet, hvis de går i stykker under flytning. I AB bliver komfurer erstattet. I VA bliver både komfurer og køleskabe erstattet. Aflæsning af målere El-, vand- og varmemålere aflæses både i den fraflyttede bolig og i genhusningsboligen. Du betaler samme a conto-beløb, som du plejer. Dit faktuelle el-, vand- og varmeforbrug i genhusningsboligen bliver opgjort og vil fremgå af dit årsregnskab. De forskellige selskaber får besked om dit forbrug. Boligstøtte/boligsikring Såfremt du modtager boligstøtte/boligsikring, skal du i forbindelse med tilbageflytningen til din renoverede bolig selv kontakte kommunen. Din boligstøtte vil så blive beregnet på ny. Forsikring Du skal huske at meddele dit forsikringsselskab den adresse, som du midlertidigt flytter til, og at flytningen sker pga. en renovering af bebyggelsen. Hvis nogle af dine ting, som du selv har pakket ned, bliver ødelagt under flytningen, fordi flyttefirmaet taber eller på anden måde beskadiger dine ting, så er flyttefirmaet erstatningspligtigt. Du skal dog kunne bevise, at det er flyttefirmaet, der har ødelagt dine ting. Hvis der opstår uenighed eller tvister, så er det et privat søgsmål mellem dig og flyttefirmaet, der må afgøre sagen. Det er vigtigt, at du selv har en indboforsikring, da dit forsikringsselskab kan hjælpe dig i sådanne sager. I de tilfælde, hvor det er flyttefirmaet, der har pakket dine ting, er det flyttefirmaets forsikring, der dækker eventuelle skader. Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm. 7

8 KONTAKTINFORMATION Hvem kan du kontakte? Byggekoordinator Hvis du har spørgsmål omkring renoveringen, kan du henvende dig hos byggekoordinator Berit Djarling. Det er også Berit, der tager imod ansøgninger om særlig flyttehjælp. Berit kan kontaktes personligt på Byggekontoret, Kanalens Kvarter 96, på mail eller på telefon eller mobil Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Udlejningsafdeling i BO-VEST Hvis du har spørgsmål til genhusningsprocessen eller til dine muligheder for at blive skrevet op til en anden bolig i BO-VEST, kan du kontakte udlejningsafdelingen. Du kan henvende dig hos BO-VESTs udlejningsafdeling på telefon eller henvende dig personligt på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Åbningstid: mandag til fredag kl , og torsdag tillige fra kl Boligsocial koordinator Du kan kontakte boligsocial koordinator Lea Sørensen, hvis du har særlige behov i forbindelse med genhusningen, eller hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på. Lea kan så hjælpe dig med at finde ud af, hvem der kan besvare dine spørgsmål. Lea kan kontaktes på eller på telefon Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Albertslund Kommune Du kan kontakte Albertslund Kommunes Team Boligstøtte, hvis du har spørgsmål vedrørende din boligydelse eller boligsikring (før og efter renoveringen). Hos kommunens Team Boliganvisning kan du få afklaret, om du kan blive skrevet op til en anden bolig i Albertslund. Albertslund Kommune kan kontaktes på telefon Byggekoordinator Berit Djarling Udlejningschef Lene Rixen Boligsocial koordinator Lea Sørensen 8 Læs meget mere om Masterplanen på: Her kan du holde dig opdateret med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere