boli.nu er nøglen til din tryghed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "boli.nu er nøglen til din tryghed"

Transkript

1 Fredericia, den boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, ,

2 Renoveringsplanerne i Sønderparken betyder, at du bliver nødt til at flytte ud af din lejlighed, mens ombygningen står på. Vi sørger for, ar du får tilbudt en midlertidig genhusningslejlighed, som svarer til din nuværende lejlighed, såfremt dette er muligt. Du får hjælp til at flytte For at gøre det så nemt som muligt for dig at flytte, har vi lavet en tryghedspakke, som du kan læse nærmere om i det efterfølgende. Det betyder blandt andet, at vi udleverer gratis flyttekasser, indpakningspapir og mærkater og betaler et flyttefirma for at flytte dine møbler og ting til og fra din midlertidige bolig. Nogle skal flytte permanent For at ville støtte vores helhedsplan økonomisk, kræver Landsbyggefonden, at op til 25% af lejlighederne skal ombygges til tilgængelige boliger og have elevatorer. Hvis du bor i en opgang, der skal ombygges til tilgængelige boliger, vil du få tilbudt en tilsvarende lejlighed i eller uden for Sønderparken. Du vil samtidig have mulighed for at ansøge en af de ombyggede boliger. Tryghedspakken indeholder: Huskeliste Nyttige informationer omkring boligstøtte Håndtering af indskud ved permanent genhusning (Tilgængelige boliger) Hvordan hjælper vi dig? Moderniseringsforløb Huskeliste Den tildelte genhusningslejlighed er som udgangspunkt udstyret med komfur, garderobeskabe, lamper i loft i alle rum og bruseforhængsstang med forhæng på badeværelset. Lejlighederne er som udgangspunkt ikke udstyret med faste tæpper. Alt nødvendigt bohave medbringes af den lejer, som gør brug af genhusningslejligheden. Lejlighederne udstyres med telefonforbindelse via SBB-net. Omkostninger til abonnement og forbrug betales over renoveringssagen. Telefonforbindelsen kan kun anvendes til telefonsamtaler til øvrige fastnettelefoner i Danmark og dermed ingen særtjenester. Genhusningslejlighedens telefon nr. oplyses i forbindelse med tildeling af genhusningslejligheden. boli.nu har udarbejdet en huskeliste med nødvendigt bohave i genhusningsperioden. Det henstilles at man, af hensyn til genhusningslejlighedens størrelse og indretning, begrænser det medbragte bohave til det kun absolut nødvendige. Alt øvrigt bohave, som ikke medbringes til genhusningslejligheden opmagasineres i genhusningsperioden. Vi sørger for, at dit bohave, som opmagasineres, flyttes til opvarmet og tyverisikret lagerhal ii genhusningsperioden. Der udleveres nødvendigt antal flyttekasser til nedpakning af bohave ligesom flytning til din nye lejlighed udføres af Boligorganisationen via eksternt flyttefirma og uden omkostning for dig. Flyttekasserne returneres til afdeling 12 efter endt brug. Returneres flyttekasserne ikke til afdelingen vil du blive opkrævet kr. 25 pr. flyttekasse. Flyttekasserne afleveres mod kvittering til Varmemester Bjarne List Nielsen, som træffes på mobil nr I forbindelse med nedpakning af bohave er det vigtigt at de udleverede flyttekasser ikke fyldes for meget. Tag hellere en ekstra flyttekasse! Flyttekasserne bedes mærket med genhusningslejlighed eller opmagasinering. Dette letter flyttefolkenes arbejde meget. Samtidigt

3 bedes flyttekasserne mærket med kort beskrivelse af, hvad de indeholder samt hvilke rum de skal placeres i eksempelvis: Køkkengrej, tøj eller soveværelse m.v. Det skal orienteres at det er lejers opgave selv at ned pakke bohave. Brug derfor rigeligt papir eller linned til at beskytte glasartikler eller lignende. Flyttefirmaet er ikke erstatningspligtige når fraflytter selv nedpakker bohave med mindre flyttefolkene taber en flyttekasse eller på anden vis direkte forvolder skade på bohave. HUSKELISTE Årstidsbestemt påklædning Fodtøj Dyner, hovedpude Sengelinned Hygiejneartikler Håndklæder Viskestykker Service, porcelæn, glas Bestik Gryder, stegepande Køkkenværktøj Fade og skåle Køkken-elartikler Seng Natbord, sengelampe Borde og stole Sofa Sofabord Lænestol Kommode Standerlampe Reol TV-bord Stereoanlæg, CDér TV, DVD, VIDEO, Film m.v. Billeder, plakater, blomster og pynteting Nyttige informationer: Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder individuel boligstøtte. Der er to slags boligstøtte: Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der gjaldt indtil 1. januar Boligsikring til ikke-pensionister og til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, som har været gældende fra 1. januar Boligstøttens størrelse afhænger af: Lejlighedens størrelse (bruttoetageareal) Huslejens størrelse Antal børn Indkomst og formue Boligstøtten kan normalt først udbetales fra den følgende måned, efter at kommunen har modtaget ansøgning herom.

4 Eksempler Se her, om du er berettiget til boligydelse eller boligsikring Lejligheder med "nye" førtidspensionister Lejligheder med med folkepensionister og "gamle" førtidspensionister (Hvis man har søgt om førtidspension efter 1. januar 2003) (Hvis man har søgt om førtidspension før 1. januar 2003 eller søgt om det inden) Hvis du bor i en lejlighed med en eller flere pensionister: 1 voksen 1 voksen 2 voksne 1 voksen 1 voksen 1 voksen 1 voksen 1 voksen 2 voksne 1 barn 1 barn Bruttoetageareal - maks. du kan få boligstøtte for: kvm Husleje - maks andel af den, som du kan få boligstøtte af: kr. pr. år Indkomst - maks for at få boligstøtte: Samlet indkomst for den ellerde, der bor i lejligheden. Hvis er barn kr. pr. år under 18 år har indkomst, kan den del af den blive medregnet. Det samme gælder, hvis der er formue over et bestemt niveau. Eventuelt AM-bidrag trækkes fra. Læs nærmere herom på Lejligheder med "nye" førtidspensionister Lejligheder med med folkepensionister og "gamle" førtidspensionister (Hvis man har søgt om førtidspension efter 1. januar 2003) (Hvis man har søgt om førtidspension før 1. januar 2003 eller søgt om det inden) Hvis du bor i en lejlighed unden pensionister: 1 voksen 1 voksen 1 voksen 1 voksen 2 voksne 2 voksne 2 voksne 2 voksne 2 voksne 1 barn 2 børn 3 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn Bruttoetageareal - maks. du kan få boligstøtte for: kvm Husleje - maks andel af den, som du kan få boligstøtte af: kr. pr. år Indkomst - maks for at få boligstøtte: Samlet indkomst for den ellerde, der bor i lejligheden. Hvis er barn kr. pr. år under 18 år har indkomst, kan den del af den blive medregnet. Det samme gælder, hvis der er formue over et bestemt niveau. Eventuelt AM-bidrag trækkes fra. Læs nærmere herom på Beløbene er satserne for 2013 *) For nogle lejere er der i særlige situationer mulighed for at få boligydelse eller boligsikring for et større areal. Her er tre typiske eksempler. 1) Hvis husstanden omfatter en stærkt bevægelseshæmmet person 2) Hvis man er folkepensionist, og ens ægtefælle/samlever er død eller flyttet på plejehjem eller i plejebolig. 3) Hvis lejligheden er yderligt placeret i bygningen og i kraft af det får et bruttoetageareal, der forringer muligheden for at få boligstøtte sammenlignet med tilsvarende lejligheder i ejendommen.

5 Hurtig udregning på internettet Vil du have et hurtigt indtryk af, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på under Bolig og flytning. Her har du også mulighed for at sende en ansøgning om boligstøtte til kommunen. Få mere at vide på Beboerbladets hjemmeside har oprettet en boligstøtteguide, der hjælper dig gennem junglen af indviklede regler om boligydelse og boligsikring. Såfremt man som lejer modtager forhøjet boligsikring/boligydelse jf. ovenstående oversigt, ville dette ophøre, hvis man bliver opsagt af sin nuværende bolig pga. helhedsplaner og bliver tilbudt en permanent genhusningslejlighed. Der vil i den forbindelse ikke ske nogen form for kompensation for den nedsatte boligydelse Hvis du vil søge om boligstøtte Før 1. marts 2013: Henvend dig til din kommune Efter 1. marts 2013: Henvend dig til: Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Telefon: Permanent genhusning (Håndtering af indskud) Hvis lejer i sin nuværende bolig har: Kontant indskud Indfriet sit kommunelån Kommunelån Overføres dette indskud til den nye bolig Overføres dette indskud til den nye bolig Ansøges der om et nyt kommunelån med samme beløb som det den nuværende bolig har. Det gamle indskudslån afregnes til kommunen. Byggesagen dækker differencen mellem indskuddene. Lejerne i de opsagte lejemål, skal kun dække misligholdelse ved fraflytning. Regning på misligholdelse sendes til lejeren. Der modregnes ikke i indskuddet. Hvordan hjælper vi dig? Du bliver indbudt til et personligt møde med administrationen ca. 2 måneder før genhusning. Der bliver stillet flyttebil og flyttefolk til rådighed. Flyttekasser bliver afleveret ca. 3 uger før flyttetidspunktet. Du skal selv pakke alt ned i flyttekasserne. Kælderrum skal ligeledes ryddes. Flyttefolkene vil derefter afhente flyttekasser og møbler. Se huskelisten. Dine flyttekasser og møbler vil blive flyttet til din genhusningslejlighed, hvor du selv skal tømme flyttekasserne.

6 Ovenstående tilsvarende ved tilbageflytning. boli.nu sørger for aflæsning af el, varme til både din nuværende lejlighed samt til genhusningslejligheden. I genhusningslejligheden vil boli.nu sørge for at etablere telefonforbindelse, internetopkobling samt tv. Udgiften hertil dækkes af byggesagen. Hvis du ikke ønsker at blive genhuset, men vil opsige din bolig, accepterer boli.nu en opsigelsesfrist på 1½ måned. 1½ måneds opsigelsesfrist er dog først gældende ved et godkendt skema B. Din bolig skal ikke istandsættes, men du vil hæfte for evt. misligholdelse. Ved fraflytning fra afdelingen, hvor der ikke er tale om permanent genhusning, vil der ske modregning i indskuddet, hvis der konstateres misligholdelse af det lejede. Spørgsmål og svar: Vi har samlet en række spørgsmål og svar i denne folder om tryghedspakken. Vi ved, at det kommende projekt i Sønderparken, kan virke som en meget stor mundfuld. Derfor kan du til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål. Får man tilskud til flytning til permanent genhusning, hvis man flytter ud af Sønderparkens boliger? Ja Kan man efter midlertidig genhusning flytte tilbage til en større lejlighed, end den man har nu? Det kan man godt, det indebærer bare, at den nuværende bolig opsiges, og der er en anden lejlighed. Hvis man vælger at opsige sin lejlighed i renoveringsperioden, skal man så hæfte for den i tre måneder? Nej, det synes vi ikke er rimeligt. Vi vil i det enkelte tilfælde indgå i en dialog om en fornuftig hæftelsesperiode i forhold til, hvornår du reelt er fraflyttet din lejlighed. Findes der regler for genhusning, som man kan holde sig til, hvis man vil klage? I den forbindelse har du som beboer bl.a. to klagemuligheder: 1. boli.nu s hovedbestyrelse. 2. Tilsynet med Støttet Byggeri ved Fredericia Kommune. Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Det kan man ikke. Der er meget støv og larm forbundet med en renovering, og renoveringen i afd. 12 vil være så gennemgribende, at lejlighederne nødvendigvis må være ryddet i en periode. Hvor kan man flytte hen i genhusningsperioden? Nogle vil selv kunne løse genhusningen ved hjælp af et sommerhus el.lign. boli.nu vil kunne tilbyde genhusningslejligheder i egne afdelinger. Kan man flytte direkte fra sin gamle lejlighed over i en nyrenoveret i afd.12? Ja, højst sandsynligt vil det blive muligt for nogle beboeres vedkommende. Blokkene vil blive renoveret én ad gangen. Hvis der i de første blokke, der renoveres, er nogle beboere, som ikke ønsker at flytte tilbage til afd. 12, vil der blive ledige lejligheder. Disse lejligheder vil kunne overtages af beboere, som bor i en blok som først renoveres til sidst. Hvis man altså bor i en blok som renoveres til sidst, vil der sandsynligvis blive mulighed for at flytte direkte fra sin nuværende bolig over i en nyrenoveret lejlighed i en anden blok, således at det kun bliver nødvendigt at flytte én gang. Hvis man bor i en blok, som renoveres først, vil dette selvsagt ikke være muligt. Skal man betale højere husleje, hvis man bliver genhuset i en dyrere afdeling? Nej. I genhusningsperioden vil beboerne kun skulle betale den husleje, som de normalt betaler i afd. 12. Udgiften til genhusningslejligheden dækkes af byggesagen. Bliver der mulighed for at overtage genhusningslejligheden? Det er ikke muligt, da genhusningslejlighederne bliver klargjort netop til formålet og skal bruges igennem hele renoveringen.

7 Kan man flytte permanent til en anden attraktiv afdeling i stedet for at blive genhuset? Ja. Under store renoveringer som denne, vil beboerne i afdelingen få første ret til lejligheder i afdelinger med ca. samme kvalitet og beliggenhed, som den der renoveres. I får grundig information om dette, når renoveringen nærmer sig. Hvordan foregår flytningen til midlertidig genhusning? Når tiden nærmer sig for flytning til din midlertidige genhusning vil et flyttefirma komme for at flytte dine ting. Som udgangspunkt pakker folk selv alt i kasser, men for de knapt så mobile beboere, vil der være hjælp at hente hos vores varmemestrer ved nedtagning af særligt vanskelige ting. Er der risiko for at den afdeling, man lader sig permanent genhuse i, skal renoveres inden for kortere tid, således at man bliver kostet rundt fra afdeling til afdeling? Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at afd. 7 Skanseparken, 10 Korskærparken og 15 - Randalsparken inden for en 5 års periode vil gennemgå en gennemgribende renovering. Får man også økonomisk støtte til flytning ved permanent genhusning? Ja, hvis du vælger permanent genhusning i forbindelse med renoveringen betales flytningen med et flyttefirma. Får man betalt flytning til og fra sin genhusning? Ja. Hvad med opmagasinering af vores indbo? Det indbo, der ikke ønskes med i genhusningslejligheden, vil blive opmagasineret på lager hos flyttefirmaet. Indboforsikring:Det anbefales vores lejere at erhverve sig en indboforsikring. Indboforsikringen dækker bohave på adressen i Sønderparken, genhusningsadressen og opmagasineringsadressen. boli.nu kan ikke tegne en forsikring, der dækker 3. mands bohave. Hvordan kan jeg få mere at vide? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Vores mailadresse er: Du kan også ringe til os på tlf Med venlig hilsen boli.nu Skal jeg skifte folkeregisteradresse, hvis jeg bliver midlertidigt genhuset? Nej, blot melde flytning til Postdanmark.

8

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere