Vejledning til ansøgningsskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område. Offentliggjort marts 2011 Ansøgningsfrist: 1. juni 2011 kl

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...3 TRIN 1: Titel, projektperiode, projektbudget og ansøgt tilskud...4 TRIN 2: Den juridisk ansvarlige (projektholder)...4 TRIN 3: Kontaktperson...5 TRIN 4: Den regnskabsansvarlige (person)...6 TRIN 5: Samarbejdspartnere...6 TRIN 6: Yderligere deltagere...7 TRIN 7: Projektbeskrivelse...7 TRIN 8: Projektplan...9 TRIN 9: Tildelingskriterier...10 TRIN 10: Projektets forventede effekter for de deltagende virksomheder...13 TRIN 11: Projektbudget udfyldelse af budgetskema for projektet...14 TRIN 12: Underskrift...18 TRIN 13: Bilag der skal vedhæftes ansøgningen...18 TRIN 14: Indsendelse af ansøgning...19 Når du har ansøgt om tilskud...20 Hvis du får tilsagn...20 Yderligere information og spørgsmål...21 Bilag 1: Beregning af virksomhedens størrelse for ikke uafhængige virksomheder

3 Indledning Indledning Denne vejledning er en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet til Fornyelsesfondens ansøgningsrunde for tilskud til innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger inden for miljø-, klimaog energiområdet. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen, inden du udfylder skemaet, så du er forberedt og har oplysningerne til de enkelte felter i ansøgningsskemaet parat. For et hurtigt overblik over den konkrete ansøgningsrunde, kan du med fordel læse Kort introduktion til ansøgningsrunden, som du kan finde på Fornyelsesfondens ansøgningsrunde for innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område yder tilskud til innovationsfasen i projektforløb, dvs. fasen hvor du går fra den gode idé til et færdigudviklet koncept og/eller prototype. Ved projektets afslutning skal der således foreligge mindst én og helst flere konkrete kommercialiserbare koncepter og/eller prototyper, der er klar til markedsintroduktion. For at øge chancen for kommerciel succes lægger Fornyelsesfonden vægt på, at innovationsprojekterne tager afsæt i metoder til brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation forstås som innovation, der i udviklingen af nye koncepter og produkter bygger på viden om brugere og potentielle brugeres erkendte og ikke-erkendte behov. Formålet med involvering af brugerne i virksomheders innovationsproces er at skabe løsninger, der rammer markedet med større præcision, og dermed højner konkurrenceevnen for danske virksomheder. Du kan se eksempler på tidligere støttede projekter under Fornyelsesfonden på Fornyelsesfondens hjemmeside Systemløsninger I denne ansøgningsrunde prioriterer fonden særligt projekter, der vil udvikle systemløsninger. Fondens definition af systemløsninger: En systemløsning integrerer en række produkter og serviceydelser til en sammenhængende pakke, der kan markedsføres og sælges som én enhed. Systemløsningens produkter og serviceydelser bindes sammen på en innovativ måde af fx en forretningsmodel eller teknologier. Det er vigtigt, at service indgår som et integreret element i løsningen. Der kan både være tale om service i forbindelse med salget eller forskellige services i den efterfølgende driftsfase. I forbindelse med salget kan serviceelementet fx være i form af rådgivning om den individuelle tilpasning af systemløsningen. Den individuelle tilpasning vil ofte være nødvendig, da systemløsninger til en vis grad må være standardiserede for at være rentable, konkurrencedygtige og salgbare på flere markeder, men samtidig skal fungere inden for nogle historiske, politiske og geografiske rammer, der er unikke på hvert marked. En systemløsning skal skabe merværdi for kunden i forhold til løsningens enkelte dele hver for sig. Det er således ikke tilstrækkeligt at sammensætte en række eksisterende elementer og blot sælge dem sammen. Det er et krav, at der er en intelligent integration af elementerne og en høj nyhedsværdi i den måde, som de er integrerede på. Fonden vil derfor i sin vurdering af projekterne fokusere særligt på de innovative elementer, der binder systemløsningen sammen. Det kan fx være en særlig teknologi, itløsning, serviceydelse eller forretningsmodel. Alle elementerne i en systemløsning skal ikke nødvendigvis være nye, for at der kan tales om en ny systemløsning. En systemløsning kan også blot samtænke, tilpasse og videreudvikle allerede eksisterende teknologier, produkter, serviceydelser og løsninger. Det vigtige er, at den integrerede systemløsning er ny på markedet. 3

4 For at udnytte et oplagt eksportpotentiale kan systemløsninger, der allerede er i anvendelse i Danmark, godt komme i betragtning til støtte under Fornyelsesfonden. Dette er dog kun i de tilfælde, hvor salg af løsningen på udvalgte eksportmarkeder kræver en væsentlig tilpasning og/eller videreudvikling for at kunne passe ind i de lokale behov, rammer og regler. I den korte introduktion til ansøgningsrunden kan du finde konkrete eksempler på systemløsninger: Proces Alle ansøgninger om tilskud bliver vurderet på baggrund af fondens 8 tildelingskriterier for innovation (se trin 9). Når du har indsendt din ansøgning til Fornyelsesfonden, har fonden mulighed for efter behov at sende din ansøgning til en faglig ekspert til vurdering. Ekspertens vurdering bliver efterfølgende sendt i partshøring til dig, så du har mulighed for at kommentere på deres vurderinger. Alle ansøgninger bliver forelagt Fornyelsesfondens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om, hvem der opnår tilsagn og hvem, der får afslag. Du kan forvente svar på din innovationsansøgning fra Fornyelsesfonden ultimo oktober De nedenstående afsnit gennemgår det elektroniske ansøgningsskema trin for trin. Ansøgningsskemaet findes på Fornyelsesfondens hjemmeside TRIN 1: Titel, projektperiode, projektbudget og ansøgt tilskud TRIN 1: Titel, projektperiode, projektbudget og ansøgt tilskud Her skriver du: Projektets titel (boks 1.1): Titlen skal gerne være kort og sigende for projektet. Projektets start- og slutdato (boks 1.2): Du skal angive start- og slutdato for selve den projektfase, der søges om støtte til. Bemærk at projekter skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på maksimum 2 år fra projektets start, samt at projektet tidligst kan starte november Samlet projektbudget (boks 1.3): Det tilstræbes, at projekterne har en vis volumen for at øge chancerne for at skabe en reel effekt opgjort på vækst, beskæftigelse og eksport. Minimumsgrænsen for det samlede projektbudget er derfor 6 mio. kr., inklusive evt. indtægter i projektet herunder også ansøgers medfinansiering. Ansøgt tilskud (boks 1.4): Tilskuddet, der søges om, kan grundet EU s statsstøtteregler kun udgøre en vis procentdel af projektets samlede budget, idet der stilles krav om privat medfinansiering. Se nærmere om de konkrete medfinansieringsregler under trin 11, projektbudget. TRIN TRIN 2: Den 2: Den juridisk juridisk ansvarlige (projektholder) Her skriver du, hvilken privat virksomhed eller privat organisation der tegner projektet juridisk og dermed er projektholder. Projektholderen skal være en privat virksomhed eller en privat organisation for at sikre en god erhvervsmæssig forankring. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er an- 4

5 svarlig for projektets gennemførelse og økonomi og har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. Projektholder er også ansvarlig for at indsende statusrapporter og det afsluttende regnskab. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 2.1) Tegningsberettiget person (boks 2.2): Er den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer (boks 2.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 2.4) Postnummer (boks 2.5) By (boks 2.6) Ejerforhold for virksomheden (boks 2.7): Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS eller A/S. SE-nummer (boks 2.8): Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer (boks 2.9): En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Telefon (boks 2.10) adresse (boks 2.11) Antal fuldtidsansatte (boks 2.12): Det vil sige det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte opgjort på koncernniveau. Årlig omsætning (boks 2.13): Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance (boks 2.14): Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Vedr. opgørelse på koncernniveau Bemærk at antal fuldtidsansatte, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau. Du skal være opmærksom på, hvorvidt en deltagende virksomhed er koncernforbundet, da det kan have betydning for, hvor stort et tilskud, der kan gives til de enkelte deltagervirksomheder. Er en virksomhed koncernforbunden, kan det påvirke opgørelsen af virksomhedsstørrelse, og derved om der er tale om en lille, mellemstor eller stor virksomhed. For flere oplysninger om opgørelse af virksomhedsstørrelse, og hvor stor en andel af dit projektbudget du kan søge om tilskud til, se hhv. bilag 1 og trin 11 om projektbudget. TRIN TRIN 3: 3: Kontaktperson Her skriver du navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Projektlederen står også for den løbende kontakt med Fornyelsesfonden under ansøgningsforløbet og under projektets afvikling. Du skal oplyse: Navn (boks 3.1) Arbejdssted (boks 3.2) CVR-nummer (boks 3.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 3.4) Postnummer (boks 3.5) By (boks 3.6) 5

6 Telefonnummer (boks 3.7) adresse (boks 3.8) TRIN 4: Den regnskabsansvarlige (person) TRIN 4: Den regnskabsansvarlige (person) Her skriver du, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt eller årligt og ved projektets afslutning skal indsendes til Fornyelsesfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Du skal oplyse: Navn (boks 4.1) Arbejdssted (boks 4.2) CVR-nummer (boks 4.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 4.4) Postnummer (boks 4.5) By (boks 4.6) Telefonnummer (boks 4.7) adresse (boks 4.8) TRIN TRIN 5: 5: Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere Her skal du angive, hvilke virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner, der deltager i projektet som samarbejdspartnere. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af løntimer eller likvider. Samarbejdspartnere kan også få del i det ansøgte tilskud. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres eventuelle del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet (se trin 11). For at leve op til kravene skal et innovationsprojekt have deltagelse af en projektholder og minimum to samarbejdspartnere. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 5.1) Kontaktperson (boks 5.2) CVR-nummer (boks 5.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 5.4) Postnummer (boks 5.5) By (boks 5.6) Ejerforhold for virksomheden (boks 5.7): Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S ol. SE-nummer (boks 5.8): Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer (boks 5.9): En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Telefon (boks 5.10) adresse (boks 5.11) Antal fuldtidsansatte (boks 5.12): Det vil sige det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte opgjort på koncernniveau. 6

7 Årlig omsætning (boks 5.13): Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance (boks 5.14): Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Vedr. opgørelse på koncernniveau Bemærk at antal fuldtidsansatte, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau. Du skal være opmærksom på, hvorvidt en deltagende virksomhed er koncernforbundet, da det kan have betydning for hvor stort et tilskud, der kan gives til de enkelte deltagervirksomheder. Er en virksomhed koncernforbunden, kan det påvirke opgørelsen af virksomhedsstørrelse, og derved om der er tale om en lille, mellemstor eller stor virksomhed. For flere oplysninger om opgørelse af virksomhedsstørrelse, og hvor stor en andel af dit projektbudget du kan søge om tilskud til, se hhv. bilag 1 og trin 11 om projektbudget. TRIN TRIN 6: 6: Yderligere deltagere Her skal du angive eventuelle yderligere deltagere i projektet, som hverken bidrager økonomisk til projektets gennemførelse eller modtager tilskud. Yderligere deltagere kan fx deltage i møder og andre arrangementer med henblik på videndeling og erfaringsudveksling. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 6.1) Kontaktperson (boks 6.2) CVR-nummer (boks 6.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer Adresse (boks 6.4) Postnummer (boks 6.5) By (boks 6.6) Telefon (boks 6.7) adresse (6.8) TRIN TRIN 7: Projektbeskrivelse 7: Projektbeskrivelse Under dette trin skal du udarbejde en projektbeskrivelse. Endvidere skal du særskilt beskrive projektets videngrundlag, internationale erfaringer samt kommercialiseringsperspektiver (IP-rettigheder). Projektbeskrivelsen (boks 7.1): I projektbeskrivelsen skal du beskrive projektet kort og præcist samt redegøre for, hvad der skal ske i dit projektforløb. Det vil sige, at du blandt andet skal forklare projektets formål, hvordan projektet vil adressere en problemstilling på det grønne område, og eventuelt hvordan brugerdreven innovation indgår som metode i projektudviklingen. Du skal så vidt muligt beskrive de prototyper eller koncepter, som du vil udvikle, og hvilke produkter og serviceydelser, der i sidste ende skal sendes på markedet. Specifikt for systemløsninger skal du beskrive, hvilke produkter og serviceydelser løsningen vil bestå af, og hvordan systemets forskellige dele integreres til én samlet løsning for brugerne. 7

8 Du skal være opmærksom på, at projektbeskrivelsen maksimalt kan fylde to A4-sider (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Nedenfor er listet en række punkter, som du bør have med i din projektbeskrivelse: Hvad er projektets formål? Hvilken problemstilling/udfordring på det grønne område dit projekt kan løse? Beskriv de prototyper og koncepter, som du forventer, vil blive udviklet. Endvidere skal du så vidt muligt beskrive de produkter/serviceydelser, som du forventer, skal lanceres på markedet, som resultat af projektet. Hvem er målgruppen for projektet? Dvs. hvem er de endelige købere/brugere af serviceydelsen, produktet eller systemløsningen, der markedsintroduceres som følge af projektet? Og hvad er de særlige elementer i de nye løsninger, der skal få dem til at købe netop disse frem for andre? Anvendes brugerdrevne innovationsmetoder? Inddrages brugere i projektet, og hvordan inddrages de så fald i udviklingen af projektets koncepter og/eller prototyper. Hvad er det overordnede projektforløb og projektets hovedaktiviteter? Bemærk at du under trin 8, skal udfylde en uddybende projektplan, og at du derfor først i næste trin skal redegøre for de konkrete delaktiviteter i dit projektforløb. Specifikt for systemløsninger: Hvilke forskellige produkter og serviceydelser består systemløsningen af, og hvordan samles de forskellige elementer til én samlet brugervenlig løsning? Det samlende element i systemløsningen kan fx være specielle forretningsmodeller, servicesystemer, it-systemer, teknologier eller lignende. Husk at beskrive projektet enkelt, klart og præcist, så dit projekt kan forstås af udenforstående. I projektbeskrivelsen skal det stå helt klart, hvordan resultaterne af projektet er nyskabende, samt hvorfor resultaterne i form af produkter, services og/eller systemløsninger vil kunne sælges til potentielle kunder set i forhold til konkurrerende tilbud. Du skal udover selve projektbeskrivelsen angive en række oplysninger om projektets videngrundlag, internationale erfaringer samt kommercialiseringsperspektiver for de udviklede koncepter og/eller prototyper. Du kan udfylde tekst i hver boks svarende til ca. ½ A4-side (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Videngrundlag for projektet (boks 7.2): For at klargøre projektets relevans i forhold til eksisterende viden på området skal du her beskrive, hvilken viden, erfaringer eller overvejelser der danner grundlag for at gå i gang med projektet. Det kan fx være markedsrapporter, trendanalyser, videnskabelige artikler, test, analyser af brugerbehov eller lignende, der ligger til grund for projektets gennemførelse og dermed udgør projektets videngrundlag. Internationale erfaringer (boks 7.3): For at klargøre konceptets og/eller prototypens nyhedsværdi i en international kontekst, skal du her angive, hvorvidt dit projekt bygger videre på internationale erfaringer, samt hvorvidt eventuelle internationale kompetencer vil blive inddraget i projektgennemførslen. IP-rettigheder i forhold til udviklede koncepter og/eller prototyper (boks 7.4): Det skal beskrives, hvordan eventuelle IP-rettigheder (intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder) vil blive eller er fordelt mellem projektets parter. Med IP-rettigheder menes ejendomsretten til den viden 8

9 eller de produkter, der kommer ud af projektsamarbejdet. IP-rettigheder kan opnås fx gennem patentering, brugsmodelregistrering eller varemærkeregistrering. Udover fordelingen af IP-rettigheder mellem projektets parter skal det også beskrives, hvilke dele af projektets udviklede koncepter og/eller prototyper, der eventuelt vil kunne patenteres. Sidst skal du beskrive, om der er foretaget en undersøgelse af freedom to operate, en undersøgelse af om andre har rettigheder, der begrænser dine muligheder for at udvikle, producere og sælge din løsning(er). Du kan få flere oplysninger om IPrettigheder på IP-portalen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Endelig skal du svare på, hvorvidt du har søgt om støtte ved andre offentlige ordninger eller tidligere har opnået støtte fra andre offentlige ordninger: Har du søgt om andre offentlige ordninger til det aktuelle projekt? (boks 7.5) Her svarer du enten ja eller nej. Hvis du har søgt ved andre offentlige ordninger til det aktuelle projekt, dvs. til de samme aktiviteter og udgifter, skal du angive, hvilken ordning samt status for ansøgningen. Har du tidligere opnået støtte fra andre offentlige ordninger til tidligere stadier af det aktuelle projekt? (boks 7.6) Her svarer du enten ja eller nej. Hvis du har opnået støtte fra andre offentlige ordninger til tidligere stadier af projektet, fx forskning og udvikling eller demonstration, angiver du hvilken ordning og til hvilket formål. TRIN 8: Projektplan TRIN 8: Projektplan I projektplanen skal du angive en detaljeret beskrivelse af, hvilke aktiviteter der forventes gennemført, og hvilke resultater der forventes opnået i projektperioden. Projektplanen vil sammen med budgettet danne udgangspunkt for projektets årlige eller halvårlige afrapporteringer. Hent skabelon til projektplan: Projektplanen skal udfyldes i Fornyelsesfondens skabelon, som du kan downloade under trinnet projektplan i det elektroniske ansøgningsskema. Gem skabelonen på din egen computer: Skabelonen skal gemmes på din egen computer og vedhæftes som bilag til en med ansøgningsskema og øvrige bilag. Overensstemmelse mellem projektplan og budget: Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem hovedaktiviteterne i din projektplan og budgettets poster. Det betyder fx, at hovedaktivitet 1 i projektplanen ligeledes skal være hovedaktivitet 1 i budgettet.. Følgende punkter skal udfyldes i projektplanen: Projektets titel: Indsæt projektets titel i overskrift over skemaet. Hovedaktiviteter: Hovedaktiviteterne er de samme aktiviteter, som optræder i budgettet. En hovedaktivitet kan strække sig over hele projektperioden. Dog skal der angives minimum 3 og maksimum 10 hovedaktiviteter for projektperioden. Emne samt start- og slutdato indføres i skemaet. Delaktiviteter: Delaktiviteterne er de aktiviteter, der skal til for at gennemføre hovedaktiviteten. Delaktiviteterne for hver hovedaktivitet skrives ind i skemaet. Delaktiviteter kan vare maksimalt 1 år og der skal være minimum 2 delaktiviteter for hver hovedaktivitet. Start- og slutdato for delaktiviteterne indføres ligeledes i skemaet. Har man flere delaktiviteter under en hovedaktivitet end det, der umiddelbart er plads til i skemaet, er der mulighed for at indsætte ekstra rækker. 9

10 Leverancer: Leverancerne er de konkrete resultater eller delresultater af delaktiviteterne. Leverancerne udgør mellemliggende delmål, der skal opnås for at opfylde projektets formål. Der skal være minimum 1 leverance per delaktivitet. Dog er det muligt, at flere delaktiviteter munder ud i samme leverance, eksempelvis hvis resultater fra flere forskellige steder samles i én rapport. I så fald gentages leverancen ud for alle relevante delaktiviteter. Eksempler på leverancer kan være rapporter, tekniske vurderinger, prototyper, nye koncepter, certificeringer, tekniske manualer, dokumentation på tests mv. Udførende aktør: Her nævnes de aktører, der er primære deltagere i delaktiviteten. Det kan både være projektholder og samarbejdspartnere, yderligere deltagere eller underleverandører til projektet, eksempelvis eksperter eller konsulenter. TRIN 9: Tildelingskriterier TRIN 9: Tildelingskriterier I de næste felter skal du svare på, hvordan dit projekt lever op til Fornyelsesfondens otte tildelingskriterier for innovation. I henhold til bekendtgørelsen for Fornyelsesfonden lægges der ved vurderingen af ansøgninger særlig vægt på disse kriterier. Det er derfor vigtigt, at du svarer fyldestgørende på hvert tildelingskriterium. Du kan udfylde tekst i hver boks svarende til ca. ½ A4-side (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand) dog med undtagelse af boks 9.1 vedr. vækst og beskæftigelse, hvor der er afsat mere plads. Vækst og beskæftigelse (boks 9.1): Projektet eller de aktiviteter, der ydes støtte til, skal bidrage til skabelsen af vækst og beskæftigelse. Der lægges vægt på de opstillede mål for beskæftigelse, værditilvækst, eksport mv., der forventes at komme ud af de støttede aktiviteter. Under dette tildelingskriterium kan du udfylde tekst svarende til ca. 2 A4-sider (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Her skal du beskrive og begrunde nærmere, hvordan dit projekt kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse. For at sandsynliggøre din vurdering af vækst og beskæftigelse, er det vigtigt, at du enkelt og logisk forklarer, hvordan du når frem til dine estimater og dermed underbygger din vurdering bedst muligt. Du skal således samlet set præsentere en god og troværdig business case, der er værd at støtte. Beskrivelsen bør særligt fokusere på følgende punkter: Markedspotentiale: Beskriv hvorfor dit projekts koncepter og/eller prototyper vil have et markant markedspotentiale som færdigudviklede serviceydelser, produkter eller en systemløsning, og hvor stort potentialet er? Konkurrencesituation: Beskriv hvilken konkurrence din serviceydelse, produkt eller systemløsning vil være oppe imod? Hvad gør din løsning unik på markedet? Forretningsmodel: Beskriv hvordan der skal tjenes penge på løsningen? Kommercialisering: Beskriv så vidt muligt på nuværende tidspunkt de vigtigste elementer i din forretningsplan? Dvs. dine planer for udrulning af løsningen på markedet fx overvejelser vedr. hvilke markeder du vil fokusere på, hvilke salgskanaler du vil anvende, og hvilke kundesegmenter du vil ramme? Der lægges i vurderingen vægt på, at der er anført en realistisk beskrivelse af mulighederne for at opnå den angivne øgede vækst og beskæftigelse. 10

11 Under trin 10 Projektets forventede effekter for de deltagende virksomheder, skal du angive kvantificerede estimater for væksten i antal fuldtidsansatte, omsætning og eksport for projektets samarbejdspartnere. Miljøeffekt (boks 9.2): Der lægges vægt på, at der er en miljømæssig effekt af det, der ydes støtte til. I forhold til grønne projekter lægges der vægt på det miljøforbedrende potentiale fx i form af reduktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug eller potentiale for at løse eller afhjælpe miljøproblemer. Her skal du beskrive og sandsynliggøre den miljøeffekt, som din færdigudviklede serviceydelse, produkt eller systemløsning vil have. Endvidere kan du kort beskrive, hvordan miljøeffekten skabes. Du skal så vidt muligt kvantificere miljøeffekten gerne i både direkte og indirekte effekter. Det vil sige en beskrivelse af hhv. den effekt en ny løsning selv skaber samt en sandsynliggørelse af løsningens afledte effekter. Høj nyhedsværdi (boks 9.3): Der lægges vægt på, at projektet er innovativt og udvikler løsninger, der har en miljømæssig effekt. Du skal her redegøre for, hvorvidt der er tale om en helt ny serviceydelse, produkt eller systemløsning, som ikke allerede findes på det globale marked. I vurderingen bliver der lagt vægt på nyskabende og innovative løsninger, der adskiller sig fra allerede kendte løsninger. Specifikt for systemløsninger kræves ikke, at alle elementerne, der indgår i løsningen, er nye for, at der kan tales om høj nyhedsværdi. En systemløsning kan også blot samtænke, tilpasse og videreudvikle allerede eksisterende teknologier, produkter og serviceydelser. Det vigtige er, at den integrerede systemløsning er ny på markedet. Tilskyndelsesvirkning (boks 9.4): Der lægges vægt på, at støtten vil accelerere ambitionsniveauet fx ved at reducere den tid, der går før projektet/løsningen kommer på markedet eller øger projektomfanget. Her skal du beskrive, hvordan et tilskud fra Fornyelsesfonden vil gøre det muligt at gennemføre et mere omfattende og grundigt projekt, end det vil være muligt uden støtte, eller hvordan støtte kan få den nye grønne teknologi hurtigere på markedet end ellers muligt osv. I vurderingen bliver der lagt vægt på, at støtten fra Fornyelsesfonden vil skabe et bedre og mere ambitiøst projekt. Medfinansiering (boks 9.5): Der lægges vægt på, at projektet har en tilstrækkelig grad af medfinansiering. Ansøgere skal selv bidrage med finansiering af projektet. I forhold til EU s statsstøtteregler kan Fornyelsesfonden støtte med mellem pct. af det samlede budget afhængigt af deltagervirksomhedernes størrelse. Dvs. at private virksomheder eller private organisationer under fondens innovationsprojekter som minimum skal bidrage med mellem pct. i medfinansiering alt efter virksomhedsstørrelse. For offentlige institutioner gælder det, at de skal bidrage med minimum 50 pct. medfinansiering. Der vil blive lagt vægt på, i hvor høj grad de enkelte deltagere i projektet (projektholder og samarbejdspartnere) medfinansierer med mere end påkrævet i forhold til minimumsgrænserne. For en definition af virksomhedsstørrelser (herunder evt. koncernforbundne virksomheder), se bilag 1. For en uddybet forklaring af statsstøttereglerne, læs trin 11: Projektbudget. Brugerdreven innovation (boks 9.6): Der lægges vægt på, at der udvikles produkter og løsninger med udgangspunkt i brugerdreven innovation. 11

12 Fornyelsesfonden giver tilskud til innovationsprojekter på det grønne område, der anvender brugerdrevne innovationsmetoder. Det skyldes, at innovationer, der tager afsæt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov, er mere træfsikre og har større chance for at opnå kommerciel succes, fordi de er målrettede reelle behov. Her er det derfor vigtigt, at du beskriver, hvilke brugere der vil blive inddraget, og hvordan de vil blive inddraget i udviklingen af nye serviceydelser, produkter eller systemløsninger. Du skal ligeledes beskrive, hvilken metode der tages udgangspunkt i, og hvem der vil stå for brugerinddragelsen, Brugerne skal forstås bredt og kan fx være kunder, medarbejdere, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører mv. I vurderingen bliver der lagt vægt på, hvordan og hvorfor du vil inddrage brugerne i udviklingen af løsning. På kan du hente inspiration til arbejdet med brugerdreven innovation. Relevant samarbejdskreds og erhvervsmæssig forankring (boks 9.7): Der lægges vægt på, at projektet er erhvervsrettet, og at der i projektet indgår en relevant kreds af samarbejdspartnere, herunder virksomheder. Derfor er det vigtigt, at du redegør for, at projektet er erhvervsmæssigt forankret inden for det relevante problemfelt. Samtidig skal du redegøre for, at den samlede samarbejdskreds indeholder de ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for at udvikle koncepter og/eller prototyper, der senere kan blive til en serviceydelse, et produkt eller en systemløsning, der kan gøre sig gældende på et marked. Du skal redegøre for de enkelte deltageres roller i projektet. I vurderingen bliver der lagt vægt på, at samarbejdskredsen har de nødvendige tekniske og kommercielle kompetencer til både at udvikle konceptet eller prototypen og sikre, at det senere kan afsættes på et marked. Systemløsninger vil ofte være orienteret mod et eksportmarked, som har specifikke forhold og regler, og kunden kan i mange tilfælde være en offentlig instans. Derfor vil det være relevant at beskrive projektets evt. samarbejdspartnere og kontakter i form af virksomheder og myndigheder på de pågældende eksportmarkeder. Anvendelighed for andre virksomheder (boks 9.8): Der lægges vægt på, at den viden, der opbygges i projektet, kan være anvendelig for en bredere kreds af virksomheder. Her er det vigtigt, at du beskriver, hvordan projektets metodiske og processuelle erfaringer vil blive formidlet, så de kan anvendes af andre virksomheder og bidrage til at udvikle innovationskompetencer i dansk erhvervsliv. Formidlingen kunne fx være i form af en række artikler til et fagtidsskrift, oplæg om projektets forløb til netværksarrangementer el. lign. Anvendeligheden knytter sig derfor ikke til det konkrete koncept eller prototype, men fx til projektets innovative metode eller proces. Du skal således ikke beskrive, hvordan konceptet eller prototypen vil kunne anvendes af andre virksomheder. I vurderingen bliver der lagt vægt på, hvordan den opsamlede erfaring vil gøres anvendelig for andre virksomheder og dermed gavne dansk erhvervsliv. 12

13 TRIN TRIN 10: 10: Projektets forventede effekter effekter for for de deltagende virksomheder Projekterne skal bidrage til at udvikle og efterfølgende kommercialisere nye innovative serviceydelser, produkter eller systemløsninger og dermed skabe arbejdspladser og øget vækst i de deltagende virksomheder. Din ansøgning vil derfor blive vurderet på, hvorvidt projektets aktiviteter vil skabe effekt i de deltagende virksomheder. De forventede effektmål skal være et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. Derfor skal de sammentænkes med gennemførelsen af hovedaktiviteterne, som du har beskrevet i projektplanen (se trin 8). Du skal være opmærksom på også at angive, hvordan du vil registrere og måle effekterne. Effektmålene er vigtige, fordi formålet med Fornyelsesfonden er at skabe vækst og beskæftigelse, og fonden derfor ønsker at følge effekterne af de bevilgede midler nøje. Derfor skal støttede projekter i løbet af projektperioden gøre status for, hvorvidt forventningerne til effekterne af projektets aktiviteter indfries. Du skal angive forventede effekter for: Udvikling af nye koncepter og/eller prototyper i projektforløbet (boks 10.1) Her skal du angive, hvor mange koncepter og/eller prototyper, som du forventer, vil blive udviklet i projektperioden. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. Test af koncepter og/eller prototyper i projektforløbet (boks 10.2): Her skal du angive, hvor mange koncepter og/eller prototyper, du forventer, vil blive testet i projektperioden. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. Markedslancering af nye serviceydelser og/eller produkter (boks 10.3): Her skal du angive, hvor mange nye serviceydelser, produkter eller systemløsninger, du forventer, vil blive lanceret på markedet som følge af projektet. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. Dermed skal du angive dine forventninger til, hvor mange af de udviklede koncepter og/eller prototyper, du forventer efterfølgende vil blive lanceret på markedet som følge af projektet. Vækst i antal fuldtidsansatte i deltagervirksomhederne som følge af projektet: Her angiver du, hvor stor væksten i antallet af fuldtidsansatte i deltagervirksomhederne forventes at blive som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet tal for alle deltagervirksomheder, og eventuelle deltidsstillinger omregnes til fuldtidsstillinger. Den forventede vækst i fuldtidsansatte skal angives i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Vækst i omsætning som følge af projektet: Her angiver du i DKK, hvor stor væksten i omsætningen forventes at blive i deltagervirksomhederne som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet beløb (i DKK) for alle deltagervirksomheder. Den forventede vækst i omsætningen skal angives i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Vækst i eksport som følge af projektet: Her angiver du, hvor stor væksten i eksporten forventes at blive i deltagervirksomhederne som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet beløb (i DKK) for alle deltagervirksomheder. Den forventede vækst i eksporten skal angives i forhold til to tidspunkter: 13

14 - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Andre kvantitative eller kvalitative effekter som følge af projektet: Her angiver du, hvis du forventer, at projektets aktiviteter medfører yderligere effekter. Det kan fx være bedre arbejdsforhold, færre sygedage eller øget samarbejde med andre virksomheder eller organisationer. Du skal angive yderligere forventede effekter i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Registrering og måling af effekter (boks 10.8): Her skal du angive, hvordan projektets forventede effekter vil blive registreret og målt. Du skal redegøre for de konkrete registrerings- og målemetoder i forhold til, hvad der måles, hvornår der måles, og hvordan data vil blive registreret. TRIN 11: Projektbudget: Udfyldelse af budgetskema TRIN 11: Projektbudget udfyldelse af budgetskema for projektet Hvordan kommer jeg i gang med projektbudgettet? Hent skabelon til projektbudget: Budgettet skal udfyldes i Fornyelsesfondens budgetskabelon, som du kan downloade under trinnet budget i det elektroniske ansøgningsskema. Gem skabelonen på din egen computer: Skabelonen skal gemmes på din egen computer og vedhæftes som bilag til en med ansøgningsskema og øvrige bilag. Overensstemmelse mellem budget og projektplan: Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem budgettets poster og hovedaktiviteterne i din projektplan. Det betyder fx, at hovedaktivitet 1 i projektplanen ligeledes skal være hovedaktivitet 1 i budgettet. Støtteberettigede omkostninger De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter, der relaterer sig til at gennemføre innovationsprojektet fra idé til færdig prototype eller færdigt koncept (dog kun udgifter inden for tilsagnsperioden). Støtteberettigede omkostninger i denne forbindelse kan være: Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ), afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, materialer, service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af prototype eller koncept - Test dokumentation af prototype eller koncept, opsamling af resultater og dokumentation Projektrelevante udgifter til erhvervelse og validering af patenter og andre industrielle ejendomsrettigheder afholdt inden for projektperioden (kun gældende for små og mellemstore virksomheder) Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger OBS! Du bør være opmærksom på, at: Der kan kun medregnes afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. 14

15 Det samlede projektbudget skal være fratrukket en eventuel markedsværdi af prototypen efter projektperioden. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsaktiviteter Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Budgetskabelonen er et Excelark, der indeholder en række faneblade. Vær opmærksom på at udfylde alle relevante faneblade. Første faneblad er projektets totalbudget, det næste er udspecificering af udgifter, og de øvrige er budget for hhv. projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. OBS! Det gælder generelt, at du KUN skal skrive i de GULE felter. Det gælder ligeledes generelt, at der ikke skal indføres tal i totalbudgettet, men kun i budget for projektholder eller samarbejdspartnere. Tallene herfra overføres og summeres automatisk i totalbudgettet. Faneblad 1: Totalbudget 1. Hovedaktiviteter: Start med at udfylde titel samt forventet start- og sluttidspunkt på hovedaktiviteterne under fanen Totalbudget. OBS! Det er vigtigt, at hovedaktiviteterne stemmer overens med hovedaktiviteterne i din projektplan. Hovedaktiviteterne overføres automatisk til budgetterne for projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. 2. Overskrifter til andre direkte eksterne omkostninger : Hvis der er udgifter til andre direkte eksterne omkostninger end de på forhånd definerede, skal overskrifterne på disse indsættes i de gule felter i skemaet for neden i totalbudgettet, så det stemmer overens med dit behov. Overskrifterne vil nu fremgå af budget for projektholder og samarbejdspartnere. De konkrete beløb indføres ikke i totalbudgettet, men i budget for projektholder og samarbejdspartnere (se nedenfor). Faneblad 3-14: Projektholder og samarbejdspartnere Herefter udfyldes budgetterne for hhv. projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. Nedenstående vejledning gælder for budget for både projektholder og samarbejdspartnere. Tallene summeres automatisk i totalbudget. 3. Lønudgifter og indirekte omkostninger (overhead): Lønudgifter drejer sig om omkostninger til aflønning af ansatte i projektet. Som støtteberettigede lønudgifter kan du i budgettet medregne den tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse og administration. Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de involverede personer. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med 1613 timer. Videre kan du medtage indirekte omkostninger i form af fællesudgifter, som kan henføres til projektet, efter en standardsats på 20 pct. af projektets lønudgifter. Lønudgiften og de indirekte omkostninger skal du angive i budgetskemaet i de dertil beregnede kolonner. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. Du skal således opgøre lønudgiften som budgetteret timeløn gange med antal timer, der forventes anvendt på projektet, dvs. 350 kr. x 150 timer = kr. Med den faste sats på 20 pct. i indirekte omkostninger udfyldes kolonnen til indirekte omkostninger herefter med kr. x 20 % = kr. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. 15

16 Er du en lille privat virksomhed? Små private virksomheder med under 50 ansatte kan vælge at søge om et højere niveau for indirekte omkostninger end standardsatsen på 20 pct. De indirekte omkostninger opgøres så på baggrund af de faktiske indirekte omkostninger. Dog kan de indirekte omkostninger aldrig udgøre mere end 50 pct. af lønudgifter. Følgende udgifter vil typisk kunne indgå som indirekte omkostninger: El, varme, rengøring, forsikring, kontorartikler, telefon, huslejeudgifter mv. Lønudgiften og de indirekte omkostninger skal du også her angive i de dertil beregnede kolonner i budgetskemaet. Er du en lille privat virksomhed, og vælger du at benytte denne løsning, skal du i ansøgningen sandsynliggøre projektets indirekte omkostninger. Det kan fx være i form af en samlet økonomisk opgørelse af virksomhedens indirekte omkostninger og projektets fordelingsnøgle. Imødekommes anmodningen om at anvende et højere niveau for indirekte omkostninger end standardsatsen på 20 pct., skal du i forbindelse med udbetaling af tilskud angive både antal anvendte timer, faktiske lønudgifter og faktiske indirekte omkostninger. Eksempel: Den budgetterede løn er på 350 kr. i timen. Det forventede antal timer er 150. De faktiske indirekte omkostninger er opgjort til kr. Omkostningerne til løn på 350 kr. x 150 timer = kr. opgøres i kolonnen til lønudgift, og de indirekte omkostninger på kr. opgøres i kolonnen til indirekte omkostninger. De samlede budgetterede udgifter til løn og tilknyttede indirekte omkostninger udgør herefter kr. 4. Direkte eksterne omkostninger: Denne post vedrører de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. Du udfylder posten ved at skrive i de gule felter i skemaet nedenfor. Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Disse skal anføres under de overskrifter, som du allerede har specificeret (se under punkt 2). Tallene overføres automatisk til totalbudgettet. Eksterne konsulentydelser: Beløbet opgøres som budgetteret/aftalt timepris*forventet/aftalt antal timer. Instrumenter og udstyr: Her kan du skrive udgifter til anskaffelse af diverse relevante og nødvendige instrumenter samt udstyr i forbindelse med projektets gennemførelse. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af materialer og udstyr i projektperioden, der er støtteberettiget (se yderligere under afsnittet ovenfor om støtteberettigede omkostninger ). Den sidste kolonne under Direkte eksterne omkostninger er fordefineret som Eventuel markedsværdi efter projektet afsluttes. Her bliver en eventuel markedsværdi af en udviklet prototype angivet som indtægt i projektet. Beløbet skal angives med minus foran tallet, således at det fratrækkes de direkte eksterne omkostninger. Summen af samtlige budgetposter fremgår af kolonnen Total. Desuden fremgår summen af hver enkelt samarbejdspartners budget i Totalbudgettet. 5. Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der ansøges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten kan ikke være over den maksimale støtteprocent for hver af de enkelte hovedaktiviteter. Støtteprocenten udregnes automatisk. Vær opmærksom på, at projektholders og eventuelle samarbejdspartneres virksomhedsstørrelse er afgørende for, hvor stor en støtteandel, de kan søge om. Tilskud fra Fornyelsesfonden til innovation af serviceydelser og produkter på det grønne område er statsstøtte og falder inden for Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesordning for forskning, udvikling og innovation og bestemmelserne om eksperimentel udvikling (EF nr. 800/2008). Heraf føl- 16

17 ger den enkelte samarbejdspartners maksimale støtteandel fordelt på virksomhedsstørrelse af tabellen nedenfor. Maksimum offentlig støtteandel (pct.) * Mellemstore Eksperimentel udvikling Små virksomheder virksomhe- Store virksomheder der 2 Samarbejde mellem uafhængige virksomheder, hvor ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de støtteberettigede udgifter OG Grænseoverskridende samarbejde eller samarbejde med mindst én SMV ELLER Samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution under nærmere betingelser * Opfyldes ingen af de tre betingelser fratrækkes en støtteandel på 15 procentpoint. Derudover kan offentlige aktører ansøge om maks. 50 pct. støtte fra Fornyelsesfonden. Offentlige parter defineres som et organ: a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og b) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet. 6. Egen medfinansiering: Her angives, hvor meget projektholder og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. Vær opmærksom på, at for private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. 7. Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Fornyelsesfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den samlede offentlige støtteandel ikke kan overstige procentsatserne som vist i tabellen ovenfor. Faneblad 2: Specificering af udgifter 8. Specificering af udgifter: Du skal her redegøre for en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er således obligatorisk at uddybe: Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. 1 Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over ca. 75 mio. kr. (10 mio. euro). 2 Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over ca. 372 mio. kr. (50 mio. euro) og/eller en årlig samlet balance på ikke over ca. 320 mio. kr. (43 mio. euro) 3 Ved store virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på over 320 mio. kr. (For uddybning af opgørelse af virksomhedsstørrelse, se bilag 1). 17

18 Lønomkostninger: Antal timer og timepris (ikke nødvendigt, hvis du har valgt flat rate-modellen jf. punkt 3). Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer Større udgiftsposter til rejser Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har defineret andre under andet i budgetskemaet. Estimat på markedsværdien af den/de færdige prototype/r efter projektets afslutning: Specificeringen af posten skal indeholde såvel omkostningerne ved at anskaffe/fremstille prototypen, som den forventede markedsværdi af den/de færdige prototyper efter projektets afslutning, da disse udgør en indtægt til projektet. Du skal derfor estimere enten markedsværdien eller alternativt skrotværdien, hvis ikke prototypen forventes at have en markedsværdi, og sørge for at fratrække dette i det samlede projektbudget i sidste kolonne i de direkte eksterne omkostninger. 9. Indsendelse af budgetskema: Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. Fornyelsesfonden kan ikke modtage budgettet via fondens hjemmeside. TRIN 12: Underskrift TRIN 12: Underskrift Både projektholder og alle samarbejdspartnere skal skrive under på ansøgningen. Med underskriften tilkendegiver deltagerne deres engagement i projektet, samt at oplysningerne i ansøgningsskemaet og i alle bilag er korrekte. Yderligere deltagere behøver ikke at underskrive. For at indhente underskrift fra samarbejdspartnere kan projektholder sende denne sidste side af ansøgningsskemaet rundt til samarbejdspartnerne for underskrift. For indsendelse af ansøgningen se nærmere under trin 14. TRIN TRIN 13: 13: Bilag Bilag der der skal skal vedhæftes vedhæftes ansøgningen ansøgningen Der er en række bilag, som du skal vedhæfte din ansøgning. Det drejer sig om: Budgetskema: Læs hvordan du udfylder budgetskemaet i trin 11. Du skal bruge skabelonen til dit budget. Projektplan: Læs hvordan du udfylder projektplanen i trin 8. Projektholders årsrapport: Du skal vedhæfte en kopi af projektholders seneste årsrapport, det vil sige den årsrapport, der senest er blevet indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det skal du gøre, så Fornyelsesfonden har mulighed for at tegne et mere nuanceret billede af virksomheden og dit projekt og for at dokumentere, at projektholder har adgang til den nødvendige medfinansiering. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, bør du uddybe årsagerne til det. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport, skal du i stedet indsende din virksomheds seneste nøgletal/regnskaber. CV er: For at give Fornyelsesfonden en viden om de personer, der skal drive og forme projektet, skal du indsende CV er på de relevante personer i projektet som minimum for projektlederen. 18

19 TRIN TRIN 14: 14: Indsendelse Indsendelse af ansøgning af ansøgningen Du skal indsende det udfyldte ansøgningsskema via . For at gøre det, skal du: 1. Udskrive den udfyldte ansøgning (tryk "print kladde" nederst i højre hjørne og udskriv den fremkomne pdf-fil). 2. Projektholder og samarbejdspartnere skriver under på sidste side af ansøgningen (ved at udskrive, underskrive og scanne ind) (se under trin 12). 3. De udfyldte obligatoriske bilag gemmes på din egen computer. 4. Pdf-udgaven af ansøgningen, den scannede side med alle underskrifter og obligatoriske bilag vedhæftes en mail. 5. Mailen sendes til senest den 1. juni 2011 kl Du vil modtage et autosvar umiddelbart efter, Fornyelsesfonden har modtaget din . Modtager du ikke et sådant svar, så kontakt Fornyelsesfonden på tlf

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017

Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017 Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017 Dette dokument indeholder retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden Aarhus 2017 i forbindelse med Programrunde 1 til strategiske projekter. Indhold

Læs mere

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges nedenstående bilag for at blive taget i betragtning.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges nedenstående bilag for at blive taget i betragtning. ANSØGNINGSFORMULAR TIL ANSØGNING OM MIDLER VED DEN DANSKE MARITIME FOND Bemærk: Det maritime MBA Legat har særskilte ansøgningsformularer. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges nedenstående

Læs mere