Vejledning til ansøgningsskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE SVAR?... 4 DE MINIMIS... 6 RÅDGIVNING... 6 TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE... 6 TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE... 6 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER... 5 TRIN 4: CROWDFUNDING... 7 TRIN 5: PROJEKTHOLDER... 7 TRIN 6: KONTAKTPERSON... 8 TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG... 8 TRIN 8: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 9 TRIN 9: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING... 9 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: BILAG 1: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER... 12

3 INDLEDNING Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem udfyldelsen af ansøgningsskemaet til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde Crowdfunding. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen og relevante bilag grundigt, så du er forberedt på, hvilke oplysninger du skal bruge for at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Markedsmodningsfonden giver tilskud til private virksomheder, som ved ansøgningstidspunktet kan præsentere en fungerende prototype/betaversion på et innovativt produkt eller serviceydelse, som er blevet succesfuldt testet i fx demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller inhouse. DET KAN DU SØGE OM Du kan søge Markedsmodningsfonden om medfinansiering sammen med crowdfunding, til at teste, om din prototype eller dit koncept fungerer i realistiske brugssituationer hos potentielle kunder, samt tilpasning af konceptet eller prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. Test og tilpasning er defineret ved afprøvning af en funktionsdygtig prototype i en reel brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere. På baggrund af testresultaterne fra potentielle kunder og slutbrugere gennemføres de sidste tilpasninger, der gør produktet eller servicen helt klar til en markedsintroduktion. Fonden medfinansierer ikke projekter, der har karakter af almindelig videreudvikling af et produkt eller en service, der allerede er introduceret til markedet. Din prototype skal umiddelbart ved projektets start være klar til test. Vedrørende it-projekter kan fonden som udgangspunkt ikke medfinansiere udviklingen fra minimal viable product (hvor der udestår væsentlige udviklingsaktiviteter af centrale funktioner) til færdig prototype/betaversion. Fakta om reward-baseret Crowdfunding Der findes flere platforme for crowdfunding, fx Kickstarter, Indiegogo, og danske platforme som Boomerang. Crowdfunding handler om, at invitere brugere på platformen til at give penge til test, tilpasning og den første produktion af nye innovative produkter. Til gengæld for pengene får brugerne en form for belønning. Det kan være alt fra almindeligt merchandise til de første eksemplarer af det færdige produkt. Ved at kombinere crowdfunding med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden, får du skabt dit første kundegrundlag, opmærksomhed omkring dit produkt og penge til den første produktion. Samtidig får du medfinansiering til at tilpasse din løsning til markedets reelle krav. Markedsmodningsfondens finansiering kan udgøre mellem kr. og kr. jf. finansieringsmodellen i Bilag 1. NB! Udbetalingen fra Markedsmodningsfonden sker bagudrettet pba. faktisk afholdte udgifter. Du skal have rejst det angivet beløb for crowdfunding senest 6 måneder fra projektet har modtaget et betinget tilsagn. Dvs. du må gerne have rejst finansieringen fra crowden inden du har fået et tilsagn fra Markedsmodningsfondens bestyrelse. Der skal dog være tale om, at du har crowdfunded præcis samme produkt eller serviceløsning, som du søger Markedsmodningsfonden om finansiering til. Der gøres ekstra opmærksom på, at såfremt du har rejst finansieringen på crowdfunding platformen lang tid inden du har indsendt en ansøgning til fonden, så skal du redegøre for hvorfor du endnu ikke er på markedet, og hvorfor det stadig er relevant for dig at teste og tilpasse løsningen, inden du påbegynder almindeligt salg. HVEM KAN SØGE? Private virksomheder kan søge enkeltvis. ansøger skal være en privat virksomhed med dansk CVR-nummer, og virksomheden skal beskæftige mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. 1 Loftet afhænger af gældende Eurokurs

4 Ved to årsværk forstås to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Dit projektbudget skal være på mindst kr. og projektet kan maksimalt vare 3 år. Projektholder skal selv være indehaver af relevante IPrettigheder. HVIS DU OVERVEJER AT SØGE ELLER ER I GANG MED AT SKRIVE ANSØGNINGEN, SÅ RING TIL OS. VI HJÆLPER MED AT SVARE PÅ ALLE FORMER FOR SPØRGSMÅL! HVAD SKER DER, EFTER DU HAR SENDT DIN ANSØGNING? Markedsmodningsfonden kan vælge at sende din ansøgning til ekstern bedømmelse for at skabe yderligere klarhed over produktet eller servicen. Bedømmeren har tavshedspligt, og bedømmers vurdering sendes efterfølgende i partshøring hos dig.

5 HVORNÅR KAN DU FORVENTE SVAR? Ansøgningsfrist 18. august 2015 kl Adm. afslag Uge Evt. ekstern vurdering Evt. partshøring Bestyrelsesmøde 18. november 2015 Betinget tilsagn Uge Afslag Uge Forberedelse af kampagne Kampagne tidl. januar 2016 Tidligst juli 2015 Tilsagn ved opnåelse af mål Projektstart DE 5 TILDELINGSKRITERIER Afslag hvis mål ikke opnås Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til 5 overordnende kriterier. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Kompetencer og relevant Afslag samarbejdskreds ikke opnås hvis mål Vækst- og beskæftigelseseffekter Tilskyndelseseffekt ADMINISTRATIVT AFSLAG Ansøgninger kan i særlige tilfælde modtage et administrativt afslag. Disse forelægges ikke Markedsmodningsfondens bestyrelse. Administrative afslag gives til ufuldstændige ansøgninger, som ikke opfylder gældende krav og formalia, fx hvis virksomheden beskæftiger under 2 årsværk. Markedsmodningsfonden medfinansierer ikke projekter, der omhandler: - Forskning - Demonstration - Lægemidler og naturmedicin - Finansielle tjenesteydelser

6 HVOR MEGET KAN DU FÅ I MEDFINAN- SIERING? Medfinansieringens størrelse afhænger af hvor meget, du regner med at rejse på en crowdfundingplatform. Se nærmere i bilag 1. HVORDAN ANSØGER DU? Ansøgninger accepteres kun, hvis de er udarbejdet og indsendt gennem Markedsmodningsfondens elektroniske ansøgningsmodul. Ansøgningsskemaet hentes her: HVILKE OPLYSNINGER SKAL DU IND- SENDE? Udover at udarbejde selve ansøgningen i det elektroniske ansøgningsmodul skal du indsende følgende oplysninger: Leveranceplan og Budget for projektet (skabelon downloades fra det elektroniske ansøgningsmodul) Forretningsplan for løsningen. Forretningsplanen er det dokument, I ville vise til potentielle investorer. Det skal som minimum beskrive jeres løsning, konkurrencesituation, kundesegment og salgsstrategi. En fyldestgørende forretningsplan kan med fordel struktureres efter IDEO-modellen, som ses til højre herfor. TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, fx: Lønudgifter. Konsulentudgifter (dog lægges der vægt på, at tekniske og kommercielle kompetencer, der er essentielle for produktets succes, skal være en intern del af ansøgers arbejdskraft). Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden. BEMÆRK: Markedsmodningsfonden udbetaler tilskud bagudrettet. Derfor kan der gå 6 måneder, fra du har fået tilsagn fra Markedsmodningsfonden, indtil du første gang får udbetalt midler. CV er på projektets centrale personer. Teknisk beskrivelse og dokumentation for, at prototypen virker. Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. Hvis du har ansøgt fonden tidligere skal du indsende en beskrivelse af ændringer i ansøgningen i forhold til tidligere ansøgninger. STANDARDISERINGSTJEK Som en del af regeringens standardiseringsstrategi tilbydes alle ansøgere, der får tilsagn fra fonden, et standardiseringstjek. Se mere under markeds- og forretningsmodel.

7 DE MINIMIS Fondens medfinansiering bliver tildelt indenfor rammerne af de minimis-forordningen (EU nr. 1407/2013), der giver mulighed for, at private virksomheder kan få de minimis-støtte på op til ca. 1,5 mio. kr. ( EUR) over en treårig periode. Se mere omkring udbetaling i bilag 1. RÅDGIVNING Ved opnåelse af betinget tilsagn kan du få kr. til rådgivning omkring forberedelsen og udførelsen af en crowdfunding-kampagne. Rådgivningen vil forløbe inden din kampagne og rådgiveren vil give dig viden og vejledning omkring, hvordan du bedst sammensætter en crowd-funding-kampagne. Der er i samarbejde med Dansk Crowdfunding Forening blevet certificeret rådgivere, som har ekspertise indenfor crowdfunding. Listen over rådgivere vil være tilgængelig på Markedsmodningsfondens og foreningens hjemmeside. Det er ud fra denne liste, at du skal vælge en rådgiver, hvis du ønsker en. Rådgivningen gives under de minimis-støtte. Hvis du fravælger rådgivning, skal du i ansøgningen beskrive, hvordan din kampagne skal strukturers og hvorfor. Se nærmere under trin 4. TRIN 1: TITEL, PROJEKTPERIODE OG TIDLIGERE STØTTE Projektets titel Titlen skal være kort og sigende for projektet. Startdato/slutdato Projektet skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på højst 3 år fra projektets start (senest 2. maj 2016 efter crowdfunding-kampagnen er gennemført succesfuldt). Tidligere ansøgninger/støtte Har du tidligere søgt tilskud fra Fornyelsesfonden/Markedsmodningsfonden eller andre offentlige støtteordninger til det aktuelle projekt eller tidligere stadier i projektet? Hvis ja præcisér følgende: Hvilken tilskudsordning drejer det sig om? Fik projektet tilsagn? På hvilke punkter adskiller den nye ansøgning sig fra den tidligere ansøgning/projekt? (Se mere i TRIN 9) TRIN 2: PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse: Præsentér helt kort projektet i sin helhed gennem de tre punkter nedenfor svarende til ca. 1 A4 sides tekst. Vær opmærksom på, at projektbeskrivelsen som udgangspunkt forelægges Markedsmodningsfondens bestyrelse direkte og dermed er væsentlig for bestyrelsens forståelse af projektet. Derfor er det vigtigt, at projektbeskrivelsen er forståelig for udenforstående, og at tekniske detaljer ved produktet/serviceydelsen ikke indgår her, men i den tekniske beskrivelse, der skal vedhæftes som bilag til ansøgningen, jf. TRIN 9. Husk også at der er tale om et resumé, og at der derfor godt må forekomme gentagelser senere i ansøgningen. Præcisér følgende: Hvad er projektets formål? Beskriv produktet/serviceydelsen og dens funktion hvilket behov udfylder produktet/serviceydelsen hos brugeren? Beskriv helt kort projektets forretningsmodel? Hvordan skal der tjenes penge på produktet/serviceydelsen?

8 TRIN 3: TILDELINGSKRITERIER OG FORVENTEDE EFFEKTER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, såfremt fondens bestyrelse vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et enkelt kriterium. Derfor er det afgørende, at du beskriver projektet grundigt i forhold til alle fem tildelingskriterier og hvert enkelt af de tilknyttede spørgsmål herunder. Nyhedsværdi: Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked og som skaber merværdi for brugeren. Med andre ord skal du kunne redegøre for, at der ikke eksisterer tilsvarende løsninger på markedet. Hvis der gør, skal din løsning adskille dig på væsentlige kundeefterspurgte måder. Du skal besvare følgende: Hvordan er produktet/serviceydelsen nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked? Hvilken merværdi skaber produktet/serviceydelsen hos brugerne i forhold til andre tilgængelige løsninger? Beskriv gennem nedenstående punkter din plan i forhold til IP/Intellectual Property intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder, dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret (find information på IP-portalen, Patent- og Varemærkestyrelsen: Er der opnået, eller vil der blive ansøgt om, patent på dele af de(n) konkrete løsning(er)? Hvis ja hvilke dele er der (ansøgt om) patent på? Hvis nej begrund hvorfor? Hvem er ansøger/ejer af patentet? Er der udarbejdet en krænkelsesundersøgelse for produktet/serviceydelsen? Hvis ja hvad viste undersøgelsen? Hvis nej begrund hvorfor? Marked og forretningsmodel: Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som udvikles, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning. Nedenstående spørgsmål skal besvares i forhold til både nationalt og internationalt niveau. Redegør for produktet/serviceydelsens markedspotentiale, herunder: Hvor stort forventes det samlede markedspotentiale for produktet/serviceydelsen at være? Angiv et estimat for, hvor stor en markedsandel løsningen forventes at opnå af det samlede markedspotentiale. Hvordan er estimatet for løsningens markedsandel beregnet? Sandsynliggør estimatet med udgangspunkt i projektets forretningsplan. Hvem er de potentielle kunder, og hvilket markedssegment fokuseres der indledningsvist på? Hvad vil det koste at producere produktet/serviceydelsen, og hvad forventes prisen at blive? Angiv i denne sammenhæng også prisen på konkurrerende løsninger. Hvem er de vigtigste konkurrenter på markedet, og hvordan skal produktet/serviceydelsen konkurrere med disse (konkurrentanalyse)? Hvilke salgs- og markedsføringskanaler skal bringe produktet/serviceydelsen fra det nuværende stadie til markedet? Hvordan kan produktion, salg, distribution mv. opskaleres til at imødekomme efterspørgslen på nationalt og internationalt plan? Hvad er den eller de vigtigste markedsbarrierer og udfordringer forbundet med at få produktet på markedet? Her skal du forklare hvis der er særlige vilkår på markedet, der har indflydelse på dine muligheder for at sælge. Hvilke myndighedskrav stilles der til standarder, godkendelser og mærkninger på området (fx CE-mærkning mv.), og opfylder

9 produktet/serviceydelsen disse? Hvis nej begrund hvorfor? Angiv, om du i tilfælde af tilsagn ønsker at modtage 5 timers gratis rådgivning om relevante standarder fra Dansk Standard. Kompetencer og relevant samarbejdskreds: Der lægges vægt på, at projektet har de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser. Hvordan sikres de nødvendige tekniske og kommercielle kompetencer til at udvikle, teste, producere og kommercialisere produktet/serviceydelsen? Angiv om projektet bygger videre på internationale erfaringer, fx forskning eller gennemførte test, samt hvorvidt internationale kompetencer inddrages i projektets gennemførelse? Angiv om din virksomhed har en bestyrelse eller et advisory board, samt en kort redegørelse for den rolle bestyrelsesmedlemmerne eller advisory board spiller i virksomheden. Vækst- og beskæftigelseseffekter: Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes medfinansiering til, skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i den private sektor. Der lægges vægt på realiserbarhed i forhold til de opstillede mål for vækst og beskæftigelse. Herunder lægges vægt på, at realiserbarhed bl.a. er sandsynliggjort gennem en klar vækststrategi. Fortæl hvor stor omsætning og eksport, du forventer, bliver skabt som resultat af en succesfuld markedsintroduktion af din løsning. Fortæl også hvor mange nye arbejdspladser, du regner med bliver nødvendige at oprette i virksomheden i forlængelse heraf. Forklar efterfølgende hvordan du er nået frem til dine forventninger. Det er vigtigt, at de angivne effektmål er et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. Effektmålene skal derfor sammentænkes med forretningsplanen. Vækst i årlig omsætning (inkl. eksport): Angiv, hvad den årlige omsætning i projektet forventes at blive for din virksomhed. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK), og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i omsætning beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i eksport: Angiv, hvad den årlige eksport som følge af projektets aktiviteter forventes at blive for deltagervirksomhederne. Ligesom ved vækst i omsætning, skal du angive ét samlet beløb (i DKK), og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i eksport beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Vækst i antal årsværk: Angiv, hvor mange nye årsværk, der forventes som følge af projektets aktiviteter og efterfølgende markedsintroduktion. Du skal angive ét samlet tal. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til årsværk. Estimatet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Hvordan er estimaterne for vækst i årsværk beregnet? Sandsynliggør estimaterne med udgangspunkt i projektets forretningsplan og vækststrategi. Tilskyndelseseffekt: Der lægges vægt på, at der med medfinansiering igangsættes aktiviteter, som ikke ville være gennemført, hvis medfinansieringen ikke blev tildelt. For store virksomheder lægges herudover vægt på, at mulighederne for at gennemføre projektet med og uden finansiering fra fonden er analyseret, og at der dokumenteres en væsentlig forøgelse af projektets størrelse eller omfang eller en væsentligt hurtigere gennemførelse af projektet.

10 Hvilke andre muligheder har du for finansiering? Hvis ingen, hvordan vil det så påvirke projektets omfang, resultater og tidsperspektiv, hvis du ikke modtager medfinansiering fra Markedsmodningsfonden. Beskriv hvordan du hidtil har oppebåret dine udgifter. TRIN 4: CROWDFUNDING Crowdfunding, testsituation og rådgivning: Du skal redegøre for, hvordan test af prototypen gennemføres, hvorfor crowdfunding er relevant, samt hvordan rådgivningen og kampagnen forestilles at skulle varetages. Præcisér følgende: Hvorfor er crowdfunding relevant for projektet? Beskriv bl.a. hvorfor produktet skal markedsvalideres igennem en crowdfunding kampagne. Hvis du allerede har gennemført en succesfuld crowdfundingkampagne, hvorfor har du så brug for yderligere finansiering fra Markedsmodningsfonden? Præciser hvorfor du endnu ikke er kommet på markedet? Hvor mange enheder af produktet forventes testet i projektperioden? Begrund antallet. Hvad er formålet med at få testet løsningen hos kunderne? Hvad er det ved din løsning som skal testes og tilpasses (modnes)? I forbindelsen med forberedelsen af din kampagne, hvad forestiller du dig, at du har brug for af viden og rådgivning? Hvis du fravælger ekstern rådgivning i forberedelsen af kampagnen, beskriv da her hvordan din kampagne skal struktureres og hvorfor? TRIN 5: ANSØGERVIRKSOMHED Du skal angive, hvilken privat virksomhed eller privat organisation, der er projektholder. Dvs. den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. Du skal være en privat virksomhed/privat organisation, hvor der beskæftiges mindst to årsværk. Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person: Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer: Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Selskabsform: Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. SE-nummer: Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer: En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal årsværk: Her angives antal årsværk opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to årsværk på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at 1 person ikke kan tælle for mere end 1 årsværk, men at de to årsværk godt kan fordeles ud på flere end to personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation i forbindelse hermed. En sådan dokumentation kan være

11 ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. OBS. For opstartsvirksomheder der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation. I tilfælde af tilsagn om medfinansiering fra Markedsmodningsfonden, kan der stilles betingelse om at en revisor bekræfter antal årsværk som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning: Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau (se forordningen (EU) Nr. 1407/2013 (4)). Årlig balance: Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. TRIN 6: KONTAKTPERSON Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. TRIN 7: REGNSKABSANSVARLIG Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder.

12 TRIN 8: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede hos projektholder, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er bundet op hos projektholder. Således kan kun en begrænset del af projektets budget anvendes til eksterne konsulenter. Der gøres opmærksom på, at din leveranceplan og dit budget udgør rammerne for projektet, og det er på den baggrund bestyrelsen beslutter, omfanget af medfinansieringen til dit projekt. Dit budget og leveranceplan kan godt ændres under gennemførslen af projektet, hvis der sker ændringer i omkostningerne, rækkefølgen på leverancer eller hvis nogle leverancer helt eller delvist bliver irrelevante. Budgettet er med andre ord ikke bindende for din projektgennemførsel, men skal være et præcist estimat for de planlagte aktiviteter og deres omkostningsniveau. Du skal dog være opmærksom på, at selve formålet med projektet og budgettets loft ikke kan ændres efter et eventuelt tilsagn. Se bilag 1 for vejledning til udfyldelse af budget og finansiering af projektets leverancer. TRIN 9: BILAG DER SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING Du skal huske at vedhæfte din ansøgning følgende bilag: Samlet leveranceplan og projektbudget: Du skal udfylde leveranceplanen og projektbudgettet på det excel-ark, der er til rådighed i systemet. Minimumsgrænsen for det samlede projektbudget er kr. Redegør for hver enkelt af projektets aktiviteter, så en udenforstående kan forstå, hvad der skal ske i projektet. Anfør hvem der er ansvarlig for leverancen. Forretningsplan: Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Der skal være en velunderbygget forretningsplan som redegør for de forskellige relevante aspekter af produktet eller serviceydelsen. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, der normalt fremvises til investorer og finansieringsforbindelser. Har du allerede en forretningsplan, kan du anvende den, ellers kan du finde inspiration til din forretningsplan på Teknisk beskrivelse og dokumentation for test: Du skal vedhæfte en teknisk/detaljeret beskrivelse af produktet/serviceydelsen samt dokumentation for, at løsningen allerede har været testet, og at kernefunktionerne fungerer. Beskrivelsen skal vise din løsnings funktioner og effekter i et omfang, så en eventuel ekstern bedømmer kan foretage en markedsmæssig vurdering af din løsning. Dokumentation for test skal være den bedst mulige, fx test foretaget af et godkendt testinstitut eller test gennemført i eget regi. CV er Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder. Angiv både de tekniske/faglige og de kommercielle kompetencer, der kan sikre at testfasens mål opnås og bidrage til en succesfuld markedsintroduktion. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer o.lign., der udgør virksomhedens og ledelsens bagland. De minimis-erklæring Både medfinansieringen og rådgivningen falder under de minimis-støtten. Derfor skal der foreligge en erklæring på ansøgningstidspunktet. Du skal underskrive erklæringen, som findes på ansøgningsmodulets hjemmeside på OBS! (Evt. hvis der er tale om en genansøgning) Hvis der er tale om en genansøgning til Markedsmodningsfonden efter et afslag, anfør da på et vedhæftet bilag, på hvilke punkter den nye ansøgning væsentligt adskiller sig fra den tidligere ansøgning. (Evt. kommentering af årsrapport/nøgletal) Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, skal du uddybe årsagerne hertil. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virk-

13 somheden, skal du indsende de seneste nøgletal/regnskaber. (Evt. dokumentation for tilskyndelseseffekt) Kun relevant for virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning på over 372mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på 320 mio. kr. Se TRIN 3 Tilskyndelseseffekt.

14 INDSENDELSE AF ANSØGNING OG UNDERSKRIFT: Når du trykker Indsend ansøgning, modtager du en mail med din ansøgning i pdf-udgave samt denne meddelelse: Din ansøgning er modtaget af Markedsmodningsfonden. Projektholder skal underskrive ansøgningen (udskriv, underskriv og scan ind) og returnere den inden for en uge fra dags dato til Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden. I pdf-udgaven af ansøgningen vedhæftet kvitteringsmailen er der genereret et underskriftfelt i henholdsvis TRIN 5 (projektholder), hvor projektholder skal underskrive ansøgningen. De underskrevne sider af ansøgningen indscannes og fremsendes til Markedsmodningsfonden indenfor en uge.

15 BILAG 1: BUDGET OG FINANSIERING AF PROJEKTETS LEVERANCER En vigtig del af din ansøgning til Markedsmodningsfonden er projektets leveranceplan og budgetskema. Til disse skal du anvende excel-arket Leveranceplan og Budgetskema, som du finder i ansøgningsmodulet. Der er en trin-for-trin vejledning til udfyldelse af leveranceplanen og budgetskemaet senere i vejledningen. FØR DU GÅR I GANG Før du går i gang med at udfylde projektets leveranceplan og budgetskema, anbefaler vi, at du sætter dig ind i hvilke omkostninger, fonden kan medfinansiere. HUSK AT UDSPECIFICERE DINE OMKOSTNINGER manglende udspecificeringer kan give administrativt afslag. Tilskudsberettigede omkostninger hvilke omkostninger kan medfinansieres. De tilskudsberettigede omkostninger er udgifter, der relaterer sig til at gennemføre test og tilpasning af serviceydelser eller produkter i forskellige brugssituationer. Tilskudsberettigede omkostninger kan være: Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankrede i din virksomhed, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er in-house. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. OBS! Vær opmærksom på, at: Afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr kan kun medregnes i den periode, de bliver anvendt i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien er beregnet på grundlag af god regnskabspraksis. Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsmaterialer. Moms for momsregistrerede virksomheder Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen Materialer og produktion disse udgifter skal dækkes af det beløb, der rejses på crowdfunding-platformen. Direkte lønomkostninger (se nedenfor under Kolonnen Lønudgifter ), Afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, Service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af testelementer. - Test dokumentation af prototype eller koncept, opsamling af resultater og dokumentation Køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser (forudsat at dette udgør en begrænset andel af projektets samlede omkostninger) Projektrelevante omkostninger ved udtagning og validering af patenter og andre immaterielle aktiver, der er afholdt inden for projektperioden (gælder kun for små og mellemstore virksomheder) Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger

16 HVOR MEGET KAN JEG SØGE OM? Fondens medfinansiering falder under de minimis forordningen, og du kan derfor maksimalt få euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. (medfinansiering inklusiv crowdfundingrådgivning). Det endelig beløb afhænger af kursværdien på dagen for endelig tilsagnsgivelse. Dit projekt kan medfinansieres med crowdfunding efter følgende model (EUR er her omregner til DKK efter kursværdi 1=7,5.): Samlet projektbudget DKK > DKK Crowdfunding Min DKK Min DKK Markedsmodningsfonden DKK. Ca DKK Markedsmodningsfondens medfinansiering til dit projekt udløses ved at du opnår kr. eller kr. på en crowdfunding-platform afhængig af projektbudgettets størrelse. Ved betinget tilsagn, vil du modtage et opstartsbeløb på kr., som du skal bruge på indkøb af godkendt konsulentrådgivning under forberedelsen af din crowdfunding-kampagne. Hos Dansk Crowdfunding Forening kan du finde godkendte konsulenter til crowdfunding-rådgivning. Du kan også vælge at afstå fra de kr. Dette skal angives i budgettet og begrundes i ansøgningen. Hvordan modtager du medfinansieringen?: Markedsmodningsfondens medfinansiering bliver betalt bagudrettet på baggrund af faktiske afholdte udgifter. Eksempler på medfinansiering 1) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. De resterende kr. dækkes af Markedsmodningsfonden. 2) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. De resterende kr. dækkes af Markedsmodningsfonden. 3) Dit samlede projekt koster kr kr. af dem skal du rejse på en crowdfundingplatform. Markedsmodningsfonden medfinansierer med kr. De resterende kr. lægges af dig i egen finansiering for eksempel i form af arbejdstid. Hvis du får et tilsagn, vil du i første omgang modtage et betinget tilsagn. Dette tilsagn er betinget af, at du opnår den medfinansiering du har angivet at ville rejse på en crowdfunding-platform. Når du har opnået denne del af finansieringen vil du modtage det endelig tilsagnsbrev på det restbeløb du er berettiget til i forhold til ovenstående tabel samt dit indsendte projektbudget. Hvis du ikke opnår det angivne beløb på en crowdfunding-platform vil dit tilsagn frafalde. Når du har modtaget dit betingede tilsagn, vil du, hvis du har sagt ja til at få en crowdfundingrådgiver, få et tilsagn på dette. Beløbet til en crowdfunding rådgiver indgår i den maksimale de minimis ramme.

17 TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING TIL UD- FYLDELSE AF LEVERANCEPLANEN OG PROJEKTBUDGETTET I excel-arket for Leveranceplan og Budgetskema er der tofaneblade, du skal udfylde. Du kan skifte mellem fanebladene nederst i excel-arket. Det første faneblad handler om projektets leverancer. I det andet faneblad skal du udfylde budgettet og finansiering af de individuelle leverancer. Under det første faneblad Leveranceplan angiver du projektets leverancer i projektperioden (mindst to leverancer og højest ti). Leverancer er konkrete resultater, som bidrager til, at projektet når i mål. En leverance kan fx være opnået CEmærkning, testresultater, patentering, mv. Det er vigtigt, at leveranceplanen giver et klart billede af projektet. Derfor skal du beskrive leverancens formål, og de aktiviteter, der ligger i hver leverance. Du skal angive den forventede startog slutdato og anførehvem der er ansvarlig for udførslen af leverancen. Det er vigtigt, at planen for projektets leverancer og budgettet sammentænkes, da du skal budgettere på baggrund af leverancerne. Leveranceplanen danner sammen med budgettet ligeledes udgangspunkt for projektets halvårlige afrapporteringer til fonden. Bemærk, at budgettet ikke er bindende for projektgennemførslen, men skal være et præcist estimat for de forventede aktiviteter og omkostningsniveauet. Med andre ord er der plads til tilpasninger indenfor budgettets rammer under selve projektgennemførslen i tilfælde af et tilsagn fra Markedsmodningsfonden. OBS! Vær opmærksom på, at budgettet automatisk opdeles efter de leverancer, du har anført under leveranceplanen på den første fane. Efter du har udfyldt leveranceplanen under første faneblad skal du udfylde budget under andet faneblad. Du skal derfor kun udfylde de hvide celler. Nogle af felterne udfyldes automatisk (markeret med grå) ud fra dine tidligere indtastninger i ansøgningsskemaet. Kolonnen Lønudgifter : I kolonnen Lønudgifter indføres udgifter til løn af ansatte i projektet. Du kan under lønudgifter medregne den tid, der bruges direkte på at gennemføre projektet, herunder projektledelse og administration, samt timelønnen herfor. Når du udfylder kolonnen for lønudgifter, skal udgifterne specificeres i boksen Udspecificering af budgetposter, som fremgår under budgettet for projektholder. Vær opmærksom på, at Markedsmodningsfonden anvender flatrate. Det betyder, at timelønnen er inklusiv indirekte omkostninger/overhead (fællesudgifter, der har at gøre med projektet). FLATRATE-SATSER Der er tre forskellige timesatser for medarbejdernes timeløn: 250 kr. i timen. 450 kr. i timen. 650 kr. i timen. Disse timesatser er inklusiv 20 pct. i overhead. Du kan medtage alle medarbejdere til satsen 250 kr. uden at sandsynliggøre denne timesats. Hvis du ønsker en højere sats på 450 kr. i timen eller 650 kr. i timen, skal du sandsynliggøre, at medarbejderen minimum tjener 450 kr. eller 650 kr. inklusiv 20 pct. overhead. Til sandsynliggørelse af satserne 450 kr. og 650 kr. kan for eksempel benyttes lønsedler eller en oversigt med de enkelte medarbejderes navne, titler og bruttoårsløn. Beregningsgrundlaget for timesatserne er medarbejderens brutto årsløn divideret med 1613 timer. Denne timeløn tillægges 20 pct. i overhead. Den faktiske timeløn inklusiv 20 pct. overhead skal være større eller lig med enten 450 kr. eller 650 kr., for at disse satser kan anvendes. Beregningsgrundlaget skal være udtryk for den sædvanlige lønomkostning. Eksempel: En medarbejder, der har en brutto månedsløn på kr. om måneden har en brutto årsløn på kr. Det divideres med 1613 = 409 kr.. 20 pct. lagt oveni giver 491 kr./time. Du kan dermed anvende satsen 450 kr./time for medarbejderen.

18 Du skal for hver enkelt medarbejder i projektet angive antal timer og valgt flatrate-sats, i boksen Udspecificering af budgetposter. Markedsmodningsfonden godkender udelukkende arbejdsuger på op til 37 timer. Hvis der bliver arbejdet mere, skal du dokumentere, at det også bliver modsvaret af en udbetaling for overarbejde. Kolonnen Crowdfunding : Her angiver du det beløb du ønsker at rejse på en crowdfundingplatform, eller det beløb du allerede har rejst. Vær opmærksom på, at finansiering fra crowdfunding som minimum skal dække udgifterne til materialer (se nedenfor). Kolonnen Egen medfinansiering : Her angives der, hvor meget du bidrager med i egen medfinansiering af projektet, såfremt dit budget overstiger de-minimis grænsen, se eksempler på finansiering på side 13. Egen medfinansiering kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. I udspecificeringen skal du redegøre for, hvordan du sikrer likviditet til at gennemføre projektet, da tilskuddet bliver udbetalt bagudrettet. Det kan eksempelvis være ved, at en investor tilkendegiver, at denne vil finansiere projektomkostningerne, en kassekredit, eller at virksomheden selv har likviditet til egen medfinansieringen af projektet mm. Kolonnen Anden offentlig finansiering : Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler end Markedsmodningsfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal denne finansiering angives i denne kolonne. Hvis projektet bliver eller forventes at blive medfinansieret af andre offentlige midler, skal du i boksen Udspecificering af budgetposter angive hvilken anden offentlig myndighed, midlerne kommer fra. Kolonnen Direkte eksterne omkostninger : Kolonnen Direkte eksterne omkostninger udfyldes ved at udfylde skemaet Direkte eksterne omkostninger under det overordnede budgetskema på fanebladene for projektholder. Tallene bliver automatisk overført til totalbudgettet. De forskellige kolonner i Direkte eksterne omkostninger handler om de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. Kerneaktiviteterne i et projekt skal hovedsageligt være forankret i din virksomhed, idet det forudsættes, at kompetencerne til at udføre de væsentlige dele af et projekt er in-house. Eksterne omkostninger i form af konsulentydelser kan således kun udgøre en mindre del af projektets samlede omkostninger. Konsulentbistand: Du skal specificere timepris x forventet antal timer, samt evt. planer for udbud af opgaven i boksen Udspecificering af budgetposter. Rejseomkostninger: Omkostninger ved projektrelevante rejser. Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Instrumenter og udstyr: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr til at gennemføre projektet. OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, der er tilskudsberettiget (se yderligere i afsnittet ovenfor om tilskudsberettigede omkostninger ). Specificer omkostningerne i boksen Udspecificering af budgetposter. Materialer: Eventuelle udgifter til at anskaffe diverse relevante og nødvendige materialer til at gennemføre projektet og til de enheder, der skal produceres til det første salg på crowdfunding-platformen. Du skal angive det beløb, som det vil koste at producere det antal enheder, der er nødvendigt for at opnå en troværdig markedsvalidering. Materialeomkostninger skal dækkes af det beløb, der rejses på crowdfundingplatformen. Derfor vil de udgifter, der indføres under materialer, skulle dækkes i kolonnen Medfinansiering fra crowdfunding feltet vil blive rødt, hvis det ikke som minimum matcher materialeomkostningerne. Revision: Omkostninger til revision af projektets regnskab mv. Andet: Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Du skal anføre udgifterne i kolonnen Andet. Specificer omkostningerne, og hvad udgifterne dækker over i boksen Udspecificering af budgetposter.

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016 Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 6. APRIL 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 29. FEBRUAR 4.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8.

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. AUGUST 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 8. AUGUST 30. SEPTEMBER 2016 Side 2 af 13 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces Ansøgningsrunden forår 2017 OFFENTLIGGJORT 23. JANUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 Det kan du

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler Den 16. september 2016 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen, der opfylder

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere