HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr

2 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater 2. maj: Direktionen udarbejder forslag til handleplan 14. maj: Handleplanen godkendes i Beskæftigelsesudvalget 27. maj: Handleplanen godkendes i Økonomiudvalget Juni-oktober 2014: Handleplanen implementeres i Jobcenter Vejen De tre forbedringspunkter er: Optimering af sagsbehandlingen Kommunikation med borgerne Virksomhedsrettet indsats Handlingsplan for indsatsomåder Initialer på ansvarspersoner: Anneth Jensen AJ Steen Aldenborg SA Conni Schwarts - CS Uthayasri Sundarampillai Sri Lars Lauritsen LA Louise Hansen LH Indsatsområde: Udviklingsmuligheder for hver enkelt medarbejder Mål: Skabe de bedste forudsætninger for den enkelte medarbejder til at kunne samarbejde med borgeren med udgangspunkt i borgeren ved roret. Aktivitet/initiativ Tidsplan Ansvarlig/status 1) Sagsgennemgang på hver enkelt sagsstamme i samarbejde med den enkelte medarbejder i team sundhed. April og maj måned 2014 CS/Gennemført i maj-juni Der blev givet sparring + handlemuligheder. 2) Borgerføl i team sundhed, hvor Conni i samarbejde med en af de øvrige koordinatorer/chefkonsulent deltager i en samtal med en Inden 1. september 2014 CS, Sri, SA, LA og LH/gennemført. Imødekommende, venlige og forberedte, gode

3 borger sammen med hver enkelt medarbejder. samtaleforløb. Udviklingspunkter: 3) Medarbejder UdvilklingsSamtaler fremrykkes for medarbejderne i team sundhed. På de MUS vil vi drøfte konkrete udviklingsmuligheder for hver enkelt medarbejder i forhold til resultaterne i brugerundersøgelsen. Vi vil have fokus på forbedringspotentiale og videreudvikle samarbejdet med borgeren så det foregår på en god og ordentlig måde ud fra det etiske landskab. Vi vil arbejde videre med den etiske metode, hvor vi havde den første temadag med Etikos i september Den etiske metode lægger sig op af arbejdet med kerneopgaven. Med den etiske metode opnår vi træning og kompetence i at anvende og mestre etisk refleksion med henblik på at kvalificere beslutninger og handlinger. Juni og juli måned 2014 Retorik omkring slutmål Vejledning om arbejdsmarked/uddannelse. Afslutte visse sager under mødet (tydelig sags- og myndighedsstyring) AJ og CS/ Gennemført 4) Fokus på kerneopgaven borgeren ved roret. Vi vil gennemføre en temadag med samtlige medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen både fra BUC og jobcentret. Anders Seneca kommer og holder et oplæg efterfulgt af et oplæg fra direktør Carsten Lund. 20. juni 2014 AJ/Gennemført med Anders Seneca. Anvendes direkte i den hverdagen både på leder og medarbejder niveau ud fra Borgeren ved roret.

4 Indsatsområde: Organisatoriske forbedringer og indsatser Mål: Skabe de bedste betingelser for, at vi kan forbedre arbejdet med kerneopgaven borgeren ved roret Aktivitet/initiativ Tidsplan Ansvarlig/Status 1) Styrke udnyttelsen af vores organisationsmodel. I det yderste lag i vores organisationsmodel finder vi de medarbejdere, der er tættes på borgerne og virksomhederne. Vores organisationsmodel har fokus på kerneopgaven og hver enkelt medarbejder skal vide hvem de er og hvor de skal hen i samarbejde med borgerne og virksomhederne. AJ /Tilpasning af organisation har fundet sted. Vi arbejder ud fra hvem der bedst kan udfylde de forskellige roller, der sikrer de bedste resultater. Der vil på den baggrund ske nogle justeringer. 2) Den virksomhedsvendte indsat får mere ledelseskraft. Vi vil skabe et partnerskab mellem Steen Aldenborg og Lars Lauritsen. Der bliver skabt rigtig gode resultater i den virksomhedsvendte indsats, som vil kunne forbedres med mere fokus produktionsstyring. Det er i dag vanskeligt at opnå i en travl hverdag for en teamkoordinator og med denne model får vi mulighed for at effektivisere og strukturere opgaverne med de udfordringer, der ligger foran os. 3) Brugertilfredshed gennemføres jævnligt på udvalgte områder i jobcentret. I team sundhed vil vi gennemføre en minitilfredshedsundersøgelse. 1. maj 2014 AJ/Er igangsat. I løbet af I team sundhed gennemføres der mini-brugerundersøgelser i november 2014 og april 2015 Steen har ansvaret for produktionsstyring Har jævnligt møde med hver v- konsulent i forhold til aktiviteter og resultater. SA og LH/ gennemføres i ugerne 44 og 45 4) Vi har en ledig stilling, da vores 1. juni 2014 CS, Sri og AJ/

5 faglige konsulent Evy Iversen har opsagt sin stilling. Vi omdanner derfor den stilling til en socialfaglig konsulent med en ændret rolle. Vi opnår dermed at der bliver skabt mere ledelseskraft og socialfaglig opbakning til team sundhed og team aktiv. Besat pr , hvilket har højnet den faglige kvalitet i det socialfaglige arbejde og frigiver ledelsesrum. Den socialfaglige konsulent skal: Indgå i faglig sparring på ledelsesog medarbejderniveau ved Implementering/overvågning af lovgivning, herunder udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer mv. på tværs af organisationen Varetage ledelseskontrolopgaven på udvalgte sagsområder ad hoc Ansvarlig for iværksættelse af faglige indsatser, metodeudvikling og opfølgning Planlægning og gennemførelse af undervisning af medarbejderne vedr. lovgivning, Medvirke til tværgående og koordineret opgaveløsning Administrative driftsopgaver, herunder ansvaret for fuldmagtsforhold Mødeleder i rehabiliteringsteamet 5) I team sundhed og team aktiv er der en løbende udskiftning af medarbejdere, hvor der fremover vil være behov for, at der ikke sker slip for borgeren ved. Dette arbejdes der med i forbindelse med budget 2015 i Jobcentres lønsum. Vi ønsker at ændre vores fokus fra en myndighedskultur til en mere aktiv servicekultur, hvor medarbejderne i Jobcentret er den Januar 2015 Anneth Jensen

6 aktive indsats. Det bevirker, at vi have fokus på færre standardiseringer, masseindkaldelser og fællesmøder for de syge og de svage. Vi vil have større mulighed for at leve op til de forventninger borgeren har til vores service, hvis vi kan skabe mere kontinuitet i forhold til samarbejdet med borgeren. 6) Projektet på BUC er ikke blevet oplevet positivt af borgeren, hvorfor det er afviklet ved årsskiftet. Er udført Indsatsområde: Kommunikation og sagsbehandling Al skriftlig kommunikation skal gennemgås med henblik på at sikre forståeligt sprog, som er rettet til borgerne. Indkaldelse til samtaler skal have tydelig beskrivelse af formålet med mødet, herunder dagsorden for mødet. Formidlingen af næste skridt i sagen skal tydeliggøres. Begrundelserne for afgørelser skal tydeliggøres. Mål: Forbedre den skriftlige og personlige dialog med borgeren ud fra vores kerneopgave - borgeren ved roret. Aktivitet/initiativ Tidsplan Ansvarlig/Status 1) I efteråret 2013 udbød afdelingen Udvikling og erhverv et skrivekursus til medarbejderne i Vejen Kommune. Dette kursus deltog alle medarbejdere fra Jobcentret i. Efterfølgende har vi gennemgået og ændret i vores breve (800 breve i alt). Dette arbejde blev færdigt ved udgangen af marts En del breve er tilrettet inden for de rammer lovgivningen og vores digitale fagsystem foreskriver, hvilket kan give nogle begrænsninger. Der ud over vil De to arbejdsgrupper fremlægger deres resultat til en fokusgruppe af borgere på sygedagpenge senest , hvorefter det bliver implementeret og forevist alle medarbejdere på i jobcentret på vores personalemøde i november AJ og CS/ Breve på sygedagpenge er gennemgået og tilpasses stadig løbende. Infomøde igangsættes som et frivilligt tilbud fra oktober og 1 gang per. måned.

7 der være fokus på hvordan og hvornår vi orienterer borgeren om sagsbehandlerskift, så det opleves så lempeligt som muligt. Vi vil nedsætte to arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra team sundhed, der skal arbejde med tillægsbreve vi kan vedhæfte vores skrivelser, der hvor det vurderes fornuftigt. Tillægsskrivelserne skal være en skabelon der kan tilrettes den enkelte borger med en mere borgervenlig og forståelig vinkel, ud fra den viden vi har fra brugerundersøgelsen. 2) De øvrige teams vil ligeledes gennemgå deres breve, så vi bruger den viden vi har fra brugerundersøgelsen i jobcentret som helhed 3) Gennemføre skrivekurser, hvor samtlige medarbejdere i jobcentret får en eftermiddag med opfølgning på den undervisning vi fik i efteråret ) Arbejde på at få udarbejdet en You Tube video om Hvad betyder det for mig at komme på sygedagpenge. Eventuelt i samarbejde med andre jobcentre. Ved udgangen af 2014 Efterår 2014 ved udgangen af 2014 er det gennemført Ved udgangen af 2014 LH, Sri, LA og SA/ Gennemføres i ultimo 2014/primo 2015 af socialfaglig konsulent AJ og LH/ ER udskudt til foråret 2015 AJ og CS/ Conni er i den undersøgende fase. Indsatsområde: Virksomhedsrettet indsats forbedres og effektiviseres Mål: Den virksomhedsrettede indsats skal udbygges så flere kommer i praktik, men også så fastholdelsen på virksomhederne udbygges. Aktivitet/initiativ Tidsplan Ansvarlig/Status

8 1) Der udarbejdes en virksomhedsstrategi, der skal være en del af vores beskæftigelsesplan for juli 2014 SA og LA/ Er udarbejdet og politisk behandlet, derudover er det en del af beskæftigelsesplanen. 2) I forbindelse med budgetarbejdet for budget arbejder vi på, at effektivisere ved at flytte medarbejdere fra konto 5 til konto 6, så vi kan skabe bedre rum for at vi i jobcentret bliver den aktive indsats og får skabt mere tid til at medarbejderne i jobcentret får større viden om tilbudsviften, ved at være en større del af tilbuddet. Januar 2015 AJ, CS, Sri, LA, SA og LH/ Er godkendt i forbindelse med budget Organisatoriske ændringer i jobcentret er igangsat. 3) Velbeskrevne faste kommunale pladser med særlige skånehensyn, som kan være med til at udvikle den raske del af arbejdsevnen, eventuelt som virksomhedscentre og partnerskaber. December 2014 LA/ Processen er igangsat og forventes afsluttet ved udgangen af ) Borgeren selv finder et praktikforløb i det tilfælde det giver mening og det kan give det rette jobmatch. Maj 2014 LA og CS Borgeren opfordres til dette. Praktikken etableres indenfor 48 timer. Carsten, Conni og Anneth

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden,

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere