Jurastudiet Bech-Bruun Intelligence. Jurastuderende: Presset er stigende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jurastudiet Bech-Bruun Intelligence. Jurastuderende: Presset er stigende"

Transkript

1 Jurastudiet Bech-Bruun Intelligence Jurastuderende: Presset er stigende Analyse Maj 2017

2 2 Jurastudiet 2017 Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Bech-Bruun Perspektiv 9 Data 10 Alle rettigheder til analysen Jurastuderende: Presset er stigende tilhører Bech-Bruun, cvr-nr Det er udelukkende tilladt at citere fra analysen med behørig kildeangivelse og i øvrigt i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser.

3 Jurastudiet Baggrund Mange forhold er i dag med til at øge presset på danske studerende. De sociale mediers konstante strøm af indtryk. Den skærpede konkurrence på arbejdsmarkedet. Og ikke mindst egne og andres forventning til dét at være en succes. Forventninger, der kan være konstant stigende hele vejen igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at antallet af personer med stress går samme vej. Ønsket om høje karakterer uden plads til at fejle betyder for mange et højt pres uden mulighed for at lette foden fra speederen. Vi har nu for andet år undersøgt de danske jurastuderendes trivsel og studieliv, og resultaterne viser, at de studerende stadig føler sig hårdt belastede og presset. Selvom udviklingen er beskeden, er den desværre på mange områder tiltagende. Flere har blandt andet i meget høj grad oplevet stress, mens det høje forventningspres er stigende. I Bech-Bruun ved vi godt, at særligt advokatbranchen stiller høje krav til medarbejdere om blandt andet fleksibilitet, performance og arbejdstid. Og vi ved også, at det er vigtigt at finde en realistisk og balanceret tilgang til både studie- og arbejdsliv, hvis vi som virksomhed skal kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere også på den lange bane. Som fremtidige arbejdsgivere må vi derfor sætte os ind i de forhold, der gør sig gældende blandt de studerende, og vi følger således op på sidste års undersøgelse blandt jurastuderende om deres studieliv. Formålet er at følge udviklingen i de jurastuderendes trivsel og undersøge, hvor tidligt og hvordan de oplever pres og stress. Analysen er baseret på 218 besvarelser fra studerende på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian Ejvin Andersen eller Anne-Marie Sparre Avnsted. Christian Ejvin Andersen Administrerende direktør T E Anne-Marie Sparre Avnsted HR- og administrationschef T E

4 4 Jurastudiet 2017 Overordnede resultater Det høje forventningspres er stigende En stor andel af de studerende oplever fortsat et eksternt pres fra fx familie, venner, studiekammerater mv. om at levere topkarakterer på studiet. I forhold til sidste år føler 85 pct. stadig i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad et eksternt pres for at levere topkarakterer. I hvilken grad føler du et eksternt (familie, venner, studiekammerater mv.) pres for at levere topkarakterer? 85% føler et eksternt pres for at levere topkarakterer I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 0% 0 20% 40% 60% 80% 100% Men også de studerendes egne forventninger til den gode præstation er høje og stigende. I 2017 har 75 pct. af de studerende svaret, at de i høj grad eller meget høj grad har forventninger til sig selv om at levere topkarakterer på jurastudiet en stigning på 3 pct.-point i forhold til sidste år. I år går 76 pct. af respondenterne på bacheloruddannelsen, så der skabes fortsat tidlige erfaringer med et meget højt forventningspres. 75% føler et eget pres for at levere topkarakterer De sociale fravalg er klare Hvis presset generelt bliver for stort, er det også stadig studiet, der prioriteres. På trods af et fald i fravalget af sociale arrangementer og en stigning i fravalget af sport/træning, vil 62 pct. stadig fravælge sociale arrangementer, hvis de føler sig presset og må prioritere, 60 pct. sport/træning og 51 pct. ferie og fri. Læsning er steget med 5 pct.-point og har således fortsat sammen med undervisning højeste prioritet under pres. Hvis du føler dig presset og må prioritere, hvad vil du så vælge fra? Familie Venner Sociale arrangementer Sport/træning 62% fravælger sociale arrangementer Ferie/fri Undervisning Læsning Andet 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 Jurastudiet Udover det høje forventningspres erfarer halvdelen af de studerende også fortsat, at kulturen på jurastudiet er, at man klarer sig selv og sit eget. Og det endda på trods af en stigning på næsten 5 pct.-point til 47 pct. i 2017 i antallet, der mener, at man på jurastudiet hjælper, videndeler og støtter hinanden. Over halvdelen har stadig stresssymptomer En stor andel af de studerende har oplevet forskellige stresssymptomer i løbet af deres studietid. 68 pct. har i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad oplevet stresssymptomer, og hvor tallet i 2016 var 67 pct. 50% oplever en kultur, hvor man klarer sig selv og sit eget på jurastudiet I hvilken grad har du oplevet stresssymptomer (fx hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, nedtrykthed, søvnløshed mv.) i løbet af din studietid? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad 68% har oplevet stresssymptomer i studietiden I meget ringe grad Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Af de forskellige stresssymptomer er de tre største syndere stadigvæk søvnløshed, nedtrykthed og hovedpine. 59 pct. har i løbet af deres studietid oplevet søvnløshed som en reaktion på stress. 57 pct. har oplevet nedtrykthed, og 54 pct. har haft problemer med hovedpine. Ensomhed har i løbet studietiden også ramt en stor andel af de studerende, hvilket 33 pct. har erfaret. Det er desuden bekymrende, at stresssymptomet angst er steget med 4 pct.-point, så 28 pct. nu har oplevet dette. Angst er langt ude på stressskalaen og anses som et symptom, der er behandlingskrævende. Hvilke stresssymptomer har du oplevet i forbindelse med din studietid? Hovedpine 28% har oplevet angst som stresssymptom i studietiden Hjertebanken Mavesmerter Nedtrykthed Søvnløshed Angst Ensomhed Andet 0% 0 20% 40% 60% 80% 100%

6 6 Jurastudiet 2017 Øget fokus på at blive bedre fagligt Tallet er steget en smule til 78 pct. når det handler om, hvorvidt de studerende har deltaget eller overvejet at deltage i kurser, coaching, mentorordninger mv. for at optimere deres studieliv. Dog ses lidt større ændringer i tallene for, hvorfor de deltager. Den største årsag er stadig med 83 pct. at forbedre præstationsevnen, fx ved eksamen, mens dét at blive bedre fagligt er steget med 7 pct.-point, så det nu udgør 75 pct. Deltagelse i kurser, coaching mv. for at forebygge og undgå stress er desuden faldet med 4 pct.-point, hvilket er bekymrende særligt sammenholdt med udviklingen i stresssymptomer og det øgede faglige fokus. 83% deltager i kurser mv. for at forbedre præstationsevnen Til gengæld ses også en stigning på 6 pct.-point for dem, der ønsker at få et bedre selvværd og håndtere socialt pres, som kan være udtryk for, at de studerende godt ved, at de også må arbejde med andre aspekter end de rent faglige. Hvorfor har du deltaget eller overvejet at deltage i kurser, coaching, mentorordning mv. for at optimere dit studieliv? Forbedre præsentationsevnen, fx ved eksamen Håndtere socialt pres Få praktiske værktøjer til bedre at prioritere min tid Bedre selvværd Blive bedre fagligt Forebygge/undgå stress Ved ikke Andet 0% 0 20% 40% 60% 80% 100% For at kunne klare studiet angiver 13 pct. i 2017, at de enten selv har benyttet sig af præstationsfremmende midler eller kender nogen, der har. Stigningen i forhold til sidste år er beskeden, men er alligevel foruroligende. Prioriteringen af studiet og studiejob er stigende Den stigende prioritering af det faglige ses også både på studiet og i studiejobs. Med en stigning på 4 pct.-point i forhold til 2016 svarer 17 pct. således, at de bruger timer eller +50 timer om ugen på studiet. Desuden er der en markant stigning på hele 7 pct.-point i forhold til, hvor mange der har studiejob, så det nu er 80 pct., hvoraf 68 pct. har et studierelevant job. Ydermere er der en større stigning i antallet af de timer, der lægges i studiejobbet, hvor 35 pct. af de studerende med studiejob nu bruger timer eller +20 timer om ugen på studiejobbet. 13% har benyttet præstationsfremmende midler eller kender nogen, der har

7 Jurastudiet Hvor mange timer pr. uge arbejder du i dit studiejob? 1-5 timer 6-10 timer timer timer 35% bruger timer eller +20 timer om ugen på studiejob +20 timer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillægsspørgsmål reality check I et forsøg på et tjekke de studerendes egen bevidsthed om årsagerne til det oplevede pres var der i år tillægsspørgsmål i undersøgelsen. De blev bl.a. spurgt om, hvad de selv mener, det skyldes, at de får stresssymptomer, hvortil 77 pct. svarede, at det skyldes for høje krav og/eller forventninger til sig selv. Dette kan indikere, at de er klar over eget pres, men ikke formår at ændre adfærd, formentlig fordi de mangler hjælp og værktøjer. Desuden var der et tillægsspørgsmål om mobilbrug og søvn, jf. side % får stress pga. for høje krav og/eller forventninger til dem selv

8 8 Jurastudiet 2017

9 Jurastudiet Bech-Bruun Perspektiv * Undersøgelsen fra 2016 og undersøgelsen fra 2017 giver et klart billede af, at rigtig mange studerende stiller meget store krav til sig selv og har høje forventninger til egen præstation. Tendensen går mod, at det faglige bliver prioriteret højere både på studiet, i studiejobs, og når man vælger at deltage på kurser mv. Flere end sidste år bruger timer eller +50 timer om ugen på studiet. Flere har studiejob, og der ses ydermere en stigning i antallet af de timer, der lægges i studiejobbet. Der ligger herved en høj belastningsgrad af studiefaglig indsats og det er endda på tal, der i forvejen var meget høje. 68 pct. har oplevet stresssymptomer, og det er bekymrende, at et stresssymptom som angst er stigende. Det samme gælder stigningen i præstationsfremmende midler, selvom den er beskeden. Samtidig fortsætter tendensen til at vælge blandt andet det sociale fra under pres et fravalg, der i øvrigt er et velkendt stresssymptom. Overordnet set må det konkluderes, at det stadig er et studie, hvor det er nødvendigt at være opmærksom på stress, og hvor forebyggelse og redskaber til at håndtere presset i hverdagen er væsentligt. Alternativet kan være, at de studerende slet ikke når gennem studiet eller bliver udbrændte, allerede når de rammer første rigtige fuldtidsjob. I Bech-Bruun mener vi fortsat, at et sundt studieliv er vejen til et sundt arbejdsliv, og det er derfor også bekymrende, at jurastuderende, der er en af vores kerneressourcer, er så hårdt belastede. Vi er klar over, at advokatbranchen anses som en konkurrencepræget og arbejdsom branche, og det er rigtigt, at der lægges mange arbejdstimer og stilles høje krav til den enkelte medarbejder. Netop derfor forsøger vi også at være opmærksomme på, hvordan vi bedst muligt kan forberede de studerende på en sund karriere i branchen, og hvordan vi via konkrete tiltag kan hjælpe dem til et mere afbalanceret studieliv står på mental robusthed Selvom 12-talskulturen lever i bedste velgående på uddannelsesstederne, ser vi ikke kun på karakterer, når vi ansætter. Selvfølgelig vil vi have dygtige medarbejdere, så vores klienter altid får den bedste rådgivning. Men vi vil ikke have medarbejdere, der kun kan recitere Karnov, for i dag handler advokatrollen om så meget mere. Fx om at kunne skabe relationer, udfordre normen og have forretningsforståelse. Og ikke mindst at turde at sige til og fra. Så karakterer kan ikke stå alene. I hvert fald ikke hos os. Som en af Danmarks førende advokatvirksomheder sætter vi overlæggeren højt, men vi ved også, at tårnhøje forventninger til egen præstation kan være en udfordring. Også derfor vil vi gerne hjælpe de studerende, så de får en god start. I år har vi lanceret et nyt obligatorisk udviklingsforløb for vores stud.jur.er. Forløbet tager afsæt i mental robusthed, men tager også fat i eksamenstræning, samarbejde, trivsel, motivation og overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Desuden er der i foråret og efteråret tilbud om individuelle samtaler. For os handler mental robusthed om at blive god til at håndtere dagens store og små udfordringer. Om at kunne håndtere pres og prioritere og ikke mindst at reflektere og have selvindsigt, så man har et realistisk syn på sig selv, sine evner og omgivelser. At træne sig til robusthed er mental styrketræning. Og for de unge på arbejdsmarkedet i dag er det måske den vigtigste nye kompetence, der er afgørende for at kunne navigere i en hverdag med stadig stigende krav. I 2017 holder vi også fortsat fast i eksterne arrangementer for jurastuderende med fokus på mental robusthed, effektiv studieteknik og eksamenstræning. Anne-Marie Sparre Avnsted HR- og administrationschef * Bech-Bruun Perspektiv er et udtryk for Bech-Bruuns egen holdning.

10 10 Jurastudiet 2017 Data Bech-Bruun udsendte i marts 2017 et elektronisk spørgeskema til jurastuderende i Bech-Bruuns netværk. I alt 218 jurastuderende svarede på spørgeskemaet, der omhandlede studieliv og trivsel blandt jurastuderende. 1. Læser du jura? Pct. * Antal Ja Nej Hvilken årgang er du på? Pct. * Antal 1. år år år år år år 2 5 Andet Hvor mange timer pr. uge bruger du på dit studie (forelæsninger, forberedelse, gruppearbejde mv.)? Pct. * Antal 1-10 timer timer timer timer timer timer 4 9 * Summen kan pga. afrunding afvige marginalt fra 100.

11 Jurastudiet Har du et studiejob ved siden af jurastudiet? Pct. * Antal Ja Nej Hvor mange timer pr. uge arbejder du i dit studiejob? Pct. * Antal 1-5 timer timer timer timer timer Er dit studiejob studierelevant? Pct. * Antal Ja Nej Ved ikke Hvordan oplever du primært kulturen på jurastudiet? Pct. * Antal Man hjælper, videndeler og støtter hinanden Man klarer sig selv og sit eget Ved ikke 3 6 * Summen kan pga. afrunding afvige marginalt fra 100.

12 12 Jurastudiet I hvilken grad føler du et eksternt (familie, venner, studiekammerater mv.) pres for at levere topkarakterer? Pct. * Antal I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad 3 7 Ved ikke I hvilken grad har du forventninger til dig selv om at levere topkarakterer? Pct. * Antal I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad 2 4 I meget ringe grad 0 0 Ved ikke Hvis du føler dig presset og må prioritere, hvad vil du så vælge fra? (Sæt max. 3 kryds) Pct. Antal Familie Venner Sociale arrangementer Sport/træning Ferie/fri Undervisning Læsning Andet 2 4 * Summen kan pga. afrunding afvige marginalt fra 100.

13 Jurastudiet I hvilken grad har du oplevet stresssymptomer (fx hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, nedtrykthed, søvnløshed mv.) i løbet af din studietid? Pct. * Antal I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 1 3 A. Hvad mener du selv skyldes, at du får stresssymptomer? (Sæt max. 3 kryds)? Pct. Antal Manglende struktur/overblik Manglende forventningsafstemning For høje krav og/eller forventninger til mig selv Uafklarede karriereveje Jeg laver for mange aftaler Andet/Ved ikke Hvilke stresssymptomer har du oplevet i forbindelse med din studietid? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Hovedpine Hjertebanken Mavesmerter Nedtrykthed Søvnløshed Angst Ensomhed Andet * Summen kan pga. afrunding afvige marginalt fra 100.

14 14 Jurastudiet 2017 B. Hvor mange timer sover du i gennemsnit pr. nat? Pct. * Antal 9 timer eller mere timer timer timer timer eller mindre 0 1 Ved ikke 0 0 C. I hvor høj grad har du brug for din mobiltelefon? Pct. * Antal I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad 3 7 I meget ringe grad 2 5 Ved ikke Har du taget præstationsfremmende midler for at klare studiet eller kender du nogen, der har? Pct. * Antal Ja Nej Ved ikke Har du deltaget eller overvejet at deltage i kurser, coaching, mentorordning mv. for at optimere dit studieliv? Pct. * Antal Ja Nej * Summen kan pga. afrunding afvige marginalt fra 100.

15 Jurastudiet Hvorfor har du deltaget eller overvejet at deltage i kurser, coaching, mentorordning mv. for at optimere dit studieliv? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Forbedre præsentationsevnen, fx ved eksamen Håndtere socialt pres Få praktiske værktøjer til bedre at prioritere min tid Bedre selvværd Blive bedre fagligt Forebygge/undgå stress Ved ikke 0 0 Andet Inden for hvilke områder har du haft brug for værktøjer til at optimere dit studieliv? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Stresshåndtering Forbedre præstationsevnen, fx ved eksamen Planlægning af arbejdsopgaver Håndtere socialt pres for at opnå topkarakterer Generel trivsel på studiet Jeg har ikke brug for væktøjer til at optimere mit studieliv 6 9 Andet 2 4

16 Jurastudiet 2017 Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret, rådgivende advokatvirksomhed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater. København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Jurastudiet 2016 1. Bech-Bruun Intelligence Jurastuderende: Højt forventningspres

Jurastudiet 2016 1. Bech-Bruun Intelligence Jurastuderende: Højt forventningspres Jurastudiet 2016 1 Bech-Bruun Intelligence Jurastuderende: Højt forventningspres Analyse August 2016 2 Jurastudiet 2016 Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Bech-Bruun Perspektiv 7 Data 8 Alle rettigheder

Læs mere

JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV

JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV JURASTUDERENDES TRIVSEL OG STUDIELIV en undersøgelse af Bech-Bruun Mange studerende oplever et højt forventningspres både fra andre men også fra dem selv, og de er blevet meget fokuserede på den skærpede

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Skattechefer: Fokus på risikominimering 1 Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Analyse Februar 2016 2 Skattechefer: Fokus på risikominimering Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

STUDIESTARTSFORLØB. Efteråret 2015

STUDIESTARTSFORLØB. Efteråret 2015 STUDIESTARTSFORLØB Efteråret 2015 Som studerende på bacheloruddannelsen eller sidefagsuddannelsen ved institut for psykologi tilbydes du at indgå i et studiestartsforløb. Studiestartsforløbet strækker

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

gymnasiet Sammenfatning af resultater og anbefalinger AARHUS UNIVERSITET

gymnasiet Sammenfatning af resultater og anbefalinger AARHUS UNIVERSITET Stress i gymnasiet Sammenfatning af resultater og anbefalinger au AARHUS UNIVERSITET Stress i gymnasiet - Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med Åben og Rolig

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden

Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden Tiltrækning og fastholdelse af high performere i en foranderlig verden - en undersøgelse af high performeres præferencer og forventninger til job og karriere Baggrund Rapporten bygger på en undersøgelse

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

KARRIERE. programmet

KARRIERE. programmet KARRIERE programmet Hvorfor Business Danmark? Som handels- eller markedsføringsøkonom er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DE MANGE MULIGHEDER. banker, forsikringsselska- ber eller andre erhvervs-

DE MANGE MULIGHEDER. banker, forsikringsselska- ber eller andre erhvervs- Af Julie Nierhoff DE MANGE MULIGHEDER DOMSMAND Mange studerende har et ønske om at få relevant erhvervserfaring under studietiden. De fleste søger studiejobs hos advokatkontorer, i det offentlige, hos

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent DTU Management mg@man.dtu.dk Coaches? Ph.d.-studerende? Hvad bringer jer her i dag? AGENDA Hvad er specielt

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Synlig udvikling i topklasse hos BDO

Synlig udvikling i topklasse hos BDO Synlig udvikling i topklasse hos BDO Tårnhøje svarprocenter og konkrete initiativer til topkarakterer. Temperaturmålingen er blevet omdrejningspunkt for medarbejderudvikling i et af landets største revisionsaktieselskaber,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere