AutoCAD D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011"

Transkript

1 AutoCAD D Grundbog Frede Uhrskov

2 AutoCAD D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN Copyright 2011 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Lærer på Esbjerg Tekniske Skole fra 1974 Undervist i EDB siden 1975 Selvstændig EDB virksomhed siden 1986 Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) siden D Studio AutoCAD Autodesk Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc Autodesk, Inc. All rights reserved Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag: Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Forlaget Uhrskov v/frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevj 28, 8660 Skanderborg DENMARK Mobil:

3 Forord AutoCAD Indledning AutoCAD D Grundbog er en opdateret udgave af tidligere udgaver. Med bogen håber jeg at opfylde et stort behov hos såvel nye som gamle AutoCAD brugere. Der er mange, der har været lidt skeptiske over at skulle i gang med 3D, men det er faktisk ret let, når man bruger lidt tid på at lære de mest basale kommandoer at kende. Bogen er bygget op således, at der er en kort gennemgang af kommandosekvensen. Derefter er der en eller flere øvelser, der viser hvordan kommandoen anvendes i praksis. I denne bog gennemgås stort set "kun" de konstruktionsmæssige 3D faciliteter i Auto- CAD Med hensyn til de nye og omfattende visualiseringsfaciliteter, henvises til særskilt bog, der planlægges til at udkomme senere på året. Jeg vil anbefale, at man prøver færdighederne af med at konstruere egentlige emner. Til dette er der god hjælp at hente i hæfterne AutoCAD D øvelser til maskintegning og AutoCAD D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov Holsted Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 3

4 AutoCAD 2012 Indledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart... 6 Statuslinjen UCS ikonet UCS - Brugerkoordinatsystem UCS Object UCS Face UCS View UCS Origin UCS Z-Axis Vector UCS Point UCS Rotate Axis Apply UCS Polysolid - Sammenhængende solider Object Height Width Justify BOX - Kasse Center Cube Length Points WEDGE - Kile CONE - Kegle SPHERE - Kugle CYLINDER - Cylinder PYRAMID - Pyramide Pyramidens højde TORUS - Kuglering EXTRUDE - Ekstrudér PRESSPULL - Tryk og træk REVOLVE - Akseekstrudering SWEEP - Følge LOFT - Objekter der følger andre objekter Helix - Spiral SLICE - Overskære objekter INTERFERE - Fællesmængde mellem 3D solider UNION - Foreningsmængde SUBTRACT - Trække emner fra hinanden INTERSECT - Fællesmængde DALIGN - Tilpas 3D obejektet DROTATE - 3D rotation MIRROR3D - Spejling i 3D Face Extrude - Udvide flader Face Move - Flytte flader Face Offset - Forskyde flader Face Delete - Slette flader Face Rotate - Rotere flader Face Taper - Tilspidse flader Face Copy - Kopiere flader Face Color - Skifte farve på flader Edge Copy - Kopiere kanter Edge Color - Farvelægge kanter Clean - Renser flader Side 4 AutoCAD D Grundbog

5 AutoCAD Indledning Body Separate - Adskille objekter Body Shell - Skabe en skal Body Check - Er objektet en solid? Shademode - Skyggelægning D wireframe Wireframe - 3D trådmodel Hidden - Skjulte linjer Realistic - Præsentation Conceptual - Fremvisning Other - Andre muligheder Visual Style Manager - Redigering af opsætning View - Afbildning Named View - Navngivne billeder VPORTS - Oprettelse af afbildninger VPORTS i Model Space VPORTS i Layout Single Viewport Polygonal Viewport Object Viewport Clip Existing Viewport Skalering af viewports Fra 3D til 2D SOLVIEW - 2D billede af solid Snitbillede SOLDRAW - Gennemtegning af et view SOLPROF - Opretter et profil af en solid Fra 3D til 2D - ny metode Fra 2D til 3D DIM - Målsætning PLOT - Udskrivning Renderede udprint Systemvariable ISOLINES FACETRES DISPSILH Indeks Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 5

6 AutoCAD 2012 Opstart Opstart Når du starter AutoCAD 2012 fra skrivebordet, vil du efter kort tid komme ind i programmet, hvor vi først skal have hentet den rigtige opsætning til 3D modelering. Vælg Workspace på denne måde: Vælg 3D Modeling. Nu skifter skærmen udseende og de relevante værktøjer kommer frem på skærmen. Side 6 AutoCAD D Grundbog

7 Du skal nu åbne en ny tegning, der baseres på en 3D opsætning. Vælg en ny tegning og vælg templaten ACADISO3D.DWT AutoCAD Opstart Nu skifter skærmen igen og opsætningen er vendt i et 3D billede. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 7

8 AutoCAD Opstart Her ser vi, at UCS iconet står med alle tre akser og at markøren har fået et tredimensionelt udseende: Samtidig er skærmen drejet i et 3 dimensionelt niveau. Drejning af skærmen er bestemt af dette område i Ribbon Personligt vil jeg helst arbejde med koordinatsystemet drejet, så vi har X-aksen mod højre og Y-aksen opad på skærmen, så jeg vil vælge at dreje koordinatsystmet til Southwest: Du kan hurtigt dreje synsvinklen ved hjælp af View Cube. Side 8 AutoCAD D Grundbog

9 AutoCAD Opstart Hvis du ønsker at ændre nogle af standardindstillingerne for 3D skærmbilledet, skal du gå ind i Options -> 3D Modeling I det følgende gennemgås felterne i options kort: Hvis du fjernet mærket, vil markøren komme til at se således ud: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 9

10 AutoCAD Opstart Hvis du sætter mærke i dette felt, vil markørens akser bliver forsynet med betegnelser: Dette gælder for standardvisningen af markøren. Hvis du sætter mærke i dette felt, vi der komme betegnelser på akserne ved brug af den dynamiske UCS. DUCS skal være slået til på statuslinjen. Her er vist et eksempel, hvor markøren peger på en lodret flade: I de viste felter, kan du selv bestemme hvilke betegnelser, der skal anvendes til markørens akser. Dette vil ikke blive nærmere gennemgået. I feltet Display UCS Icon kan du bestemme i hvilke situationer, du ønsker UCS Iconet vist. Det er sjælden, at man ønsker ikonet slukket på skærmen, så det vil jeg ikke komkomme nærmere ind på. Standard er at alle felter er markeret. Du kan desuden bestemme om du vil se ViewCube, der er den figur som vil så på æidt tidligere. Side 10 AutoCAD D Grundbog

11 AutoCAD Opstart I feltet Dynamic Input, kan man vælge om man vil have et indtastningsfelt for Z-aksen. I Visual Style while crating 3D objects styrer i hvilket miljø man ønsker at tegne sine 3D objekter. Der er de viste muligheder til højre: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 11

12 AutoCAD Opstart Deletion control while creating 3D objects - dette felt styrer bevarelse eller sletning af de oprindelige objekter ved dannelse af 3D objekter. Man kan vælge at bevare den oprindelige geometri - det vil sige, at hvis man ekstruderer et rektangel, så kan rektanglet bevares - den vil så ligge som et 2D objekt under 3D objektet. Man kan også vælge at slette både profiler og kurver, der bruges som stier ved en ekstrudering. Disse begreber gennemgås i de respektive afsnit. Dette felt styrer visning af linjer i surface og meshes. Værdien kan være fra Hvis vi lader standardværdierne være som det ses, vil en surface vises således: Hvis U-værdien sættes til 0, vil vises således: Side 12 AutoCAD D Grundbog

13 AutoCAD Opstart Hvis V-værdien sættes til 0, vil vises således: I feltet 3D Navigation, kan man blandt andet bestemme om man vil have hjulet på musen til at gøre modsat det man er vandt til - det vil betyde, at når man for eksempel går gennem et hus i det, der hedder Walk, så vil man gå fremad når man ruller hjulet fremad - det kan jo være meget praktisk! Walk an Fly... Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 13

14 AutoCAD Opstart View Cube... Animation... Side 14 AutoCAD D Grundbog

15 AutoCAD Opstart Steering Wheels... Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 15

16 AutoCAD Opstart Statuslinjen I statuslinjen er der kommet en ny og længe ventet funktion - 3DOSNAP. Det vil sige, at man nu kan snappe til punkter i det tredie plan - uden at skulle flytte UCS først. Side 16 AutoCAD D Grundbog

17 AutoCAD UCS UCS ikonet UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linietykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: P Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det således ud på skærmen: Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne. Hvis man vælger 2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra tidligere versioner. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 17

18 AutoCAD UCS Man kan nu også både bestemme størrelse og farve på ikonet Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning. Side 18 AutoCAD D Grundbog

19 AutoCAD UCS UCS - Brugerkoordinatsystem UCS UCS kan som alle andre kommandoer vælges flere steder fra, men i dette tilfælde, vil vi nøjes med at vise valg fra toolbaren. Alle kommandoer vil være vist med et eksempel. UCS og flytning af samme er ikke længere altafgørende for tegning i 3D, men det er stadig meget vigtigt at have helt styr over koordinatsystemet. UCS flytter automatisk med markøren, hvis du ønsker at tegne en cylinder på en sideflade af en kasse. Det kræver at DUCS er slået til Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 19

20 AutoCAD UCS UCS UCS kommandoen fremkalder en række underkommandoer på kommandolinjen eller på skærmen, hvis Dynamic Input er aktiveret. Kommandosekvens: Command: ucs Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: Som det sikkert fremgår af de viste kommandovalg, er det lidt omstændeligt at anvende underkommandoerne fra menuerne. Toolbaren UCS indeholder derimod alle underkommandoerne og i det næste er der derfor taget udgangspunkt i denne anvendelse. UCS Previous Med denne kommando sættes UCS tilbage til forrige indstilling. UCS World UCS World sætter koordinatsystemet tilbage til dets oprindelige position i 0,0,0. Side 20 AutoCAD D Grundbog

21 AutoCAD UCS Object UCS Definerer et nyt koordinatsystem på basis af et valgt objekt. Efter valg af kommandoen spørges: Select object to align UCS: Udpeg det emne, som UCS skal tilpasses I ovenstående eksempel, er peget på den kant, der ligger langs X-aksen Face UCS Definerer et nyt koordinatsystem på basis af en valgt flade. Kommandosekvens: Command: UCS Current ucs name: *NO NAME* Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: fa Select face of solid object: Udpeg flade Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>: Vælg en af underkommandoerne eller tast ENTER for at acceptere ikonets drejning. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 21

22 AutoCAD UCS View UCS Definerer et nyt koordinatsystem, hvis XY-plan er parallelt med skærmen. Læg mærke til at Z-aksen peger ud mod brugeren. Origin UCS Definerer et nyt UCS ved at flytte nulpunktet. I nedenstående eksempel er origo flyttet til centrum af cylinderen. Z-Axis Vector UCS Definerer et UCS ved at spørge om et nyt origo og retningen af den positive Z- akse. UCS kan derfor komme til at ligge i alle retninger. I nedenstående eksempel, er origo valgt som centrum i cylinderen og den positive Z-akse i den retning, hvor Y-aksen er i eksemplet ovenfor. Side 22 AutoCAD D Grundbog

23 AutoCAD UCS 3Point UCS Definerer det nye UCS ved at bede om nyt origo og retningen af den positive X- og Y-akse. Rotate Axis Med de 3 knappen kan man dreje UCS omkring den ønskede akse. Standardværdien er 90, men man kan indtaste en vilkårlig værdi. X 90 grader Y 90 grader Z 90 grader Apply UCS Anvender det aktuelle UCS på et valgt vindue Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 23

24 AutoCAD UCS Denne kommando fremkalder en dialogboks, hvorfra man kan hente tidligere gemte indstillinger for UCS. Du kan slukke og tænde UCS ikonet med dette felt: Side 24 AutoCAD D Grundbog

25 Polysolid - Sammenhængende solider AutoCAD D Solider POLYSOLID Med Polysolid kan man dels tegne sammenhængende solider med bestemte dimensioner, men man kan også ændre bestemte 2D objekter til solider. De 2D objekter der kan ændres er: Line Arc 2D polyline Circle Når du aktiverer kommandoen er der følgende underkommandoer: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 25

26 AutoCAD D Solider Object Hvis du vælger Object, vil du blive spurgt om at udvælge objektet: Udpeg det ønskede objekt Derefter ændres linjen til en 3D solid med de egenskaber, der er bestemt af Height, Witdh og Justify Height Med Height bestemmes solidens højde. Side 26 AutoCAD D Grundbog

27 AutoCAD D Solider Width Med Width bestemmes solidens bredde: Justify Med Justify bestemmes hvilken linie, der skal danne soliden. Som det kan ses af billederne, kan man vælge mellem en centerlinie og linjer på venstre eller højre side af soliden. Det har stor betydning når man for eksempel tegner en mur. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 27

28 AutoCAD D Solider Øvelse 1 Start med at tegne en cirkel med radius 100 Vælg Polysolid->Object og udpeg cirklen - denne omdannes nu til en solid som vist på billedet. Hvis du har anvendt standardindstillingerne, vil cirklens periferi ligge midt i soliden og den vil have en højre på 80. Øvelse 2 Tegn et fundament til et hus med Polysolid - anvend følgende indstillinger til ydermuren: Justify - Right Height Width Side 28 AutoCAD D Grundbog

29 AutoCAD D Solider Øvelse 3 Tegn videre på fundamentet fra øvelse 2. Tegn med Polysolid skillevæggenes fundament - anvend følgende indstillinger til skillevæggene. Justify - forskelligt Height Width / 100 Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 29

30 AutoCAD D Solider BOX - Kasse BOX Med BOX kommandoen oprettes kasser. Enten udpeger man først det ene hjørne af kasse bund/top eller man vælger underkommandoen Center for at udpege et centrum for kassen. Side 30 AutoCAD D Grundbog

31 Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: AutoCAD D Solider Når du trækker bundfladen eller indtaster de ønskede værdier, vil det således ud: Når bundfladens andet hjørne er angivet eller udpeget, kan du straks trække den ønskede højde eller du kan indtaste den - her kan det være en fordel, hvis du i Options sætter AutoCAD til at vise alle 3 koordinatsæt. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 31

32 AutoCAD D Solider Center Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om centret for kassen: Derefter defineres centerfladen Tilslut trækkes eller indtastes kassen sidste dimension - på billedet ses, at kassen kommer til at ligge på begge sider af XY planet. Side 32 AutoCAD D Grundbog

33 AutoCAD D Solider Cube Hvis du vælger underkommandoen Cube når du er ved at definere grundplanen, vil AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden. Du kan også selv bestemme terningens drejning. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 33

34 AutoCAD D Solider Length Hvis du vælger underkommandoen Length når du er ved at definere grundplanen, vil AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden. Angiv længden af grundfladen Angiv bredden af grundfladen Side 34 AutoCAD D Grundbog

35 AutoCAD D Solider Angiv til sidst højden på boksen 2 Points I stedet for at angive højden, kan du også vælge underkommandoen 2 Points, der gør det muligt at udpege 2 punkter på skærmen, der så bliver boksens højde. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 35

36 AutoCAD D Solider Øvelse 1: Vælg SouthWest view Vælg BOX kommandoen Udpeg et sted på skærmen som startpunkt for bunden af kassen Træk en firkant på skærmen Angiv højden til 100 Nu skulle kassen gerne se således ud: Wireframe Med skjulte linjer Conceptual view Side 36 AutoCAD D Grundbog

37 AutoCAD D Solider Øvelse 2: Vælg VIEW til SouthWest Vælg BOX kommandoen Udpeg et punkt til boksens startpunkt Vælg underkommandoen Cube Indtast terningens sidelængde Nu dannes en terning med den indtastede sidelængde - her vist med skjulte linjer. Øvelse 3: Vælg VIEW til SouthWest Vælg BOX kommandoen Udpeg et punkt til boksens startpunkt Vælg underkommandoen Length Indtast kassens længde Indtast kassens bredde Indtast kassens højde Nu dannes en kasse med de indtastede mål - her vist med skjulte linjer. Længde = 100 Bredde = 65 Højde = 40 Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 37

38 AutoCAD D Solider WEDGE - Kile Wedge Med WEDGE kommandoen oprettes massive kiler. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: Side 38 AutoCAD D Grundbog

39 AutoCAD D Solider Du kan nu udpege 2 punkter til kilens bundflade og derefter trække eller angive det højde: Ved angivelse af højde, er det også muligt at udpege 2 punkter, hvis man for eksempel et andet sted i tegningen har angivet en bestemt højde, som skal anvendes. Center Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om centret for kilen: Centret er omkring det aktuelle nxy koordinat, således at kilen kommer til at ligge både over og under Z=0. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 39

40 AutoCAD D Solider Efter udpegelse af centret, vil du igen have 2 underkommandoer, der er de samme som vi senere skal se. Cube Hvis man vælger Cube ved anden prompt, vil kassens grundareal antage form som et kvadrat og højden vil være givet som værende lig med kvadratets sider. Length Underkommandoen Length gør det muligt at indtaste længde og bredde på grundfladen. Side 40 AutoCAD D Grundbog

41 AutoCAD D Solider Øvelse 1: Vælg kommandoen WEDGE Udpeg et sted på skærmen som kilebundens ene hjørne Udpeg et sted på skærmen som kilebundens andet hjørne Angiv højden til 100 Vælg synsvinklen SouthWest Nu ses kilen fra sydvest - her vist med skjulte linjer: Øvelse 2: Vælg VIEW til Top Tegn en kugle med diameter 20 - se afsnittet om SPHERE Vælg Wedge kommandoen Vælg underkommandoen Center Vælg kuglens centrum som Center Indtast 20,15 som bundens andet hjørne - læg mærke til, at dette er et relativt punkt på kommandolinjen (hvis denne er slået til) returneres Læg også mærke til, at kilens bund bliver 40x30, da den indtastede værdi er værdien fra centrum til begge sider. Indtast kilens højde til 15 Vælg VIEW til SouthWest Nu skulle kilen gerne ligge symmetrisk omkring kuglen. Læg mærke til, at det er kilens skrå kant, der ligger omkring centret af kuglen. Dette ses tydeligt på billedet til højre. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 41

42 AutoCAD D Solider Øvelse 3: Vælg VIEW til SouthWest Vælg WEDGE kommandoen Udpeg et punkt til kilens startpunkt Vælg underkommandoen Cube Indtast kilens sidelængde Nu dannes en kile med den indtastede sidelængde som højde - her vist med skjulte linjer. Øvelse 4: Vælg VIEW til SouthWest Vælg WEDGE kommandoen Udpeg et punkt til kilebundens startpunkt Vælg underkommandoen Length Indtast kilebundens længde Indtast kilebundens bredde Indtast kilens højde Nu dannes en kile med de indtastede mål - her vist med skjulte linjer. Længde = 100 Bredde = 65 Højde = 40 Side 42 AutoCAD D Grundbog

43 AutoCAD D Solider CONE - Kegle CONE Med CONE kommandoen oprettes massive kegler. Angiv først keglens bundstørrelse. Det kan gøres på samme måde, som når man tegner en cirkel eller en ellipse. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 43

44 AutoCAD D Solider Næste punkt, er at definere keglens højde. Den kan du trække eller angive som vist på de næste billeder. Definerer keglens højde som afstanden mellem 2 punkter. Definerer keglens højde ved afstanden fra grundfladen til toppen af keglen. Denne kan placeres i den retning, som du ønsker. Top radius gør det muligt at fremstille en keglestub. Side 44 AutoCAD D Grundbog

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold AutoCAD 3D for TØMRERFAGET Undervisningsmateriale Indhold Indledning...2 AutoCAD brugerinterface...2 Anbefalede O snap s...2 Orientering i 3D rummet...3 Visuel fremstilling...3 Skabelon...4 Lag...4 Grundlæggende

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

MicroStation 3D for begyndere

MicroStation 3D for begyndere MicroStation 3D for begyndere Indledning Indhold Indledning... 1 Terræn model... 2 FÅ VIST TERRÆN MODELLEN MED FLADER PÅ... 3 Drapere raster refererence over terrænet... 4 NU ER DU IGEN KLAR TIL AT FÅ

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

6. Anvendelse af vinduer i en tegning

6. Anvendelse af vinduer i en tegning 6. Anvendelse af vinduer i en tegning I dette kapitel skal du se nogle typiske problemer, der opstår, når du skal konstruere emner, hvor en EDB-skærm ikke kan give dig tilstrækkelig opløsning til, at du

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat.

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal først have SketchUp sat op så vi kan tegne fornuftigt. Hvis vi ikke har den venstre toolbar skal vi have den slået

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Sheet Metal Autodesk Inventor 2013

Sheet Metal Autodesk Inventor 2013 Sheet Metal Autodesk Inventor 2013 Forlaget Uhrskov Autodesk Inventor 2013 Sheet Metal Carsten John Jacobsen CJJ SHEET METAL Autodesk Inventor 2013 - Sheet Metal Carsten John Jacobsen 1. Udgave, 1. Oplag

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer.

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. (Undo) Fortryd handling du lige har gjort: (Redo). Fortryd det du lige har fortrudt Kopier: Sæt ind: I (nævnt

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger

AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger AutoCAD for TØMRER 2008 Træfagenes Lærebogsudvalg. Forfatter: Leif Albrechtsen og Frank Borggaard. Der henvises til regler for brug af -materialer, se www.undervisningsbanken.dk De fleste Tekniske tegninger

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Unity Guide 1 CONTENTS

Unity Guide 1 CONTENTS Unity Guide 1 CONTENTS Unity interface... 2 Components... 4 Materials... 7 Scripts opbygning... 8 Terrain... 8 Animations... 9 Particle system... 11 Audio... 11 Sprites... 12 GUI... 14 UNITY INTERFACE

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Visio 2002 - Introduktion

Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

TINKERCAD - VEJLEDNING. af Mette Lynnerup & Peter Søgaard. VIA Center for Undervisningsmidler - Tinkercad Vejledning. Side 1/9

TINKERCAD - VEJLEDNING. af Mette Lynnerup & Peter Søgaard. VIA Center for Undervisningsmidler - Tinkercad Vejledning. Side 1/9 TINKERCAD - VEJLEDNING af Mette Lynnerup & Peter Søgaard Side 1/9 Tinkercad - Vejledning Videovejledning http://youtu.be/hmfpkviif6u NB! Vejledningen tager udgangspunkt i anvendelse af Tinkercad på PC

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere