AutoCAD D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011"

Transkript

1 AutoCAD D Grundbog Frede Uhrskov

2 AutoCAD D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN Copyright 2011 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Lærer på Esbjerg Tekniske Skole fra 1974 Undervist i EDB siden 1975 Selvstændig EDB virksomhed siden 1986 Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) siden D Studio AutoCAD Autodesk Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc Autodesk, Inc. All rights reserved Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag: Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Forlaget Uhrskov v/frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevj 28, 8660 Skanderborg DENMARK Mobil:

3 Forord AutoCAD Indledning AutoCAD D Grundbog er en opdateret udgave af tidligere udgaver. Med bogen håber jeg at opfylde et stort behov hos såvel nye som gamle AutoCAD brugere. Der er mange, der har været lidt skeptiske over at skulle i gang med 3D, men det er faktisk ret let, når man bruger lidt tid på at lære de mest basale kommandoer at kende. Bogen er bygget op således, at der er en kort gennemgang af kommandosekvensen. Derefter er der en eller flere øvelser, der viser hvordan kommandoen anvendes i praksis. I denne bog gennemgås stort set "kun" de konstruktionsmæssige 3D faciliteter i Auto- CAD Med hensyn til de nye og omfattende visualiseringsfaciliteter, henvises til særskilt bog, der planlægges til at udkomme senere på året. Jeg vil anbefale, at man prøver færdighederne af med at konstruere egentlige emner. Til dette er der god hjælp at hente i hæfterne AutoCAD D øvelser til maskintegning og AutoCAD D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov Holsted Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 3

4 AutoCAD 2012 Indledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart... 6 Statuslinjen UCS ikonet UCS - Brugerkoordinatsystem UCS Object UCS Face UCS View UCS Origin UCS Z-Axis Vector UCS Point UCS Rotate Axis Apply UCS Polysolid - Sammenhængende solider Object Height Width Justify BOX - Kasse Center Cube Length Points WEDGE - Kile CONE - Kegle SPHERE - Kugle CYLINDER - Cylinder PYRAMID - Pyramide Pyramidens højde TORUS - Kuglering EXTRUDE - Ekstrudér PRESSPULL - Tryk og træk REVOLVE - Akseekstrudering SWEEP - Følge LOFT - Objekter der følger andre objekter Helix - Spiral SLICE - Overskære objekter INTERFERE - Fællesmængde mellem 3D solider UNION - Foreningsmængde SUBTRACT - Trække emner fra hinanden INTERSECT - Fællesmængde DALIGN - Tilpas 3D obejektet DROTATE - 3D rotation MIRROR3D - Spejling i 3D Face Extrude - Udvide flader Face Move - Flytte flader Face Offset - Forskyde flader Face Delete - Slette flader Face Rotate - Rotere flader Face Taper - Tilspidse flader Face Copy - Kopiere flader Face Color - Skifte farve på flader Edge Copy - Kopiere kanter Edge Color - Farvelægge kanter Clean - Renser flader Side 4 AutoCAD D Grundbog

5 AutoCAD Indledning Body Separate - Adskille objekter Body Shell - Skabe en skal Body Check - Er objektet en solid? Shademode - Skyggelægning D wireframe Wireframe - 3D trådmodel Hidden - Skjulte linjer Realistic - Præsentation Conceptual - Fremvisning Other - Andre muligheder Visual Style Manager - Redigering af opsætning View - Afbildning Named View - Navngivne billeder VPORTS - Oprettelse af afbildninger VPORTS i Model Space VPORTS i Layout Single Viewport Polygonal Viewport Object Viewport Clip Existing Viewport Skalering af viewports Fra 3D til 2D SOLVIEW - 2D billede af solid Snitbillede SOLDRAW - Gennemtegning af et view SOLPROF - Opretter et profil af en solid Fra 3D til 2D - ny metode Fra 2D til 3D DIM - Målsætning PLOT - Udskrivning Renderede udprint Systemvariable ISOLINES FACETRES DISPSILH Indeks Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 5

6 AutoCAD 2012 Opstart Opstart Når du starter AutoCAD 2012 fra skrivebordet, vil du efter kort tid komme ind i programmet, hvor vi først skal have hentet den rigtige opsætning til 3D modelering. Vælg Workspace på denne måde: Vælg 3D Modeling. Nu skifter skærmen udseende og de relevante værktøjer kommer frem på skærmen. Side 6 AutoCAD D Grundbog

7 Du skal nu åbne en ny tegning, der baseres på en 3D opsætning. Vælg en ny tegning og vælg templaten ACADISO3D.DWT AutoCAD Opstart Nu skifter skærmen igen og opsætningen er vendt i et 3D billede. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 7

8 AutoCAD Opstart Her ser vi, at UCS iconet står med alle tre akser og at markøren har fået et tredimensionelt udseende: Samtidig er skærmen drejet i et 3 dimensionelt niveau. Drejning af skærmen er bestemt af dette område i Ribbon Personligt vil jeg helst arbejde med koordinatsystemet drejet, så vi har X-aksen mod højre og Y-aksen opad på skærmen, så jeg vil vælge at dreje koordinatsystmet til Southwest: Du kan hurtigt dreje synsvinklen ved hjælp af View Cube. Side 8 AutoCAD D Grundbog

9 AutoCAD Opstart Hvis du ønsker at ændre nogle af standardindstillingerne for 3D skærmbilledet, skal du gå ind i Options -> 3D Modeling I det følgende gennemgås felterne i options kort: Hvis du fjernet mærket, vil markøren komme til at se således ud: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 9

10 AutoCAD Opstart Hvis du sætter mærke i dette felt, vil markørens akser bliver forsynet med betegnelser: Dette gælder for standardvisningen af markøren. Hvis du sætter mærke i dette felt, vi der komme betegnelser på akserne ved brug af den dynamiske UCS. DUCS skal være slået til på statuslinjen. Her er vist et eksempel, hvor markøren peger på en lodret flade: I de viste felter, kan du selv bestemme hvilke betegnelser, der skal anvendes til markørens akser. Dette vil ikke blive nærmere gennemgået. I feltet Display UCS Icon kan du bestemme i hvilke situationer, du ønsker UCS Iconet vist. Det er sjælden, at man ønsker ikonet slukket på skærmen, så det vil jeg ikke komkomme nærmere ind på. Standard er at alle felter er markeret. Du kan desuden bestemme om du vil se ViewCube, der er den figur som vil så på æidt tidligere. Side 10 AutoCAD D Grundbog

11 AutoCAD Opstart I feltet Dynamic Input, kan man vælge om man vil have et indtastningsfelt for Z-aksen. I Visual Style while crating 3D objects styrer i hvilket miljø man ønsker at tegne sine 3D objekter. Der er de viste muligheder til højre: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 11

12 AutoCAD Opstart Deletion control while creating 3D objects - dette felt styrer bevarelse eller sletning af de oprindelige objekter ved dannelse af 3D objekter. Man kan vælge at bevare den oprindelige geometri - det vil sige, at hvis man ekstruderer et rektangel, så kan rektanglet bevares - den vil så ligge som et 2D objekt under 3D objektet. Man kan også vælge at slette både profiler og kurver, der bruges som stier ved en ekstrudering. Disse begreber gennemgås i de respektive afsnit. Dette felt styrer visning af linjer i surface og meshes. Værdien kan være fra Hvis vi lader standardværdierne være som det ses, vil en surface vises således: Hvis U-værdien sættes til 0, vil vises således: Side 12 AutoCAD D Grundbog

13 AutoCAD Opstart Hvis V-værdien sættes til 0, vil vises således: I feltet 3D Navigation, kan man blandt andet bestemme om man vil have hjulet på musen til at gøre modsat det man er vandt til - det vil betyde, at når man for eksempel går gennem et hus i det, der hedder Walk, så vil man gå fremad når man ruller hjulet fremad - det kan jo være meget praktisk! Walk an Fly... Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 13

14 AutoCAD Opstart View Cube... Animation... Side 14 AutoCAD D Grundbog

15 AutoCAD Opstart Steering Wheels... Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 15

16 AutoCAD Opstart Statuslinjen I statuslinjen er der kommet en ny og længe ventet funktion - 3DOSNAP. Det vil sige, at man nu kan snappe til punkter i det tredie plan - uden at skulle flytte UCS først. Side 16 AutoCAD D Grundbog

17 AutoCAD UCS UCS ikonet UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linietykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: P Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det således ud på skærmen: Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne. Hvis man vælger 2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra tidligere versioner. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 17

18 AutoCAD UCS Man kan nu også både bestemme størrelse og farve på ikonet Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning. Side 18 AutoCAD D Grundbog

19 AutoCAD UCS UCS - Brugerkoordinatsystem UCS UCS kan som alle andre kommandoer vælges flere steder fra, men i dette tilfælde, vil vi nøjes med at vise valg fra toolbaren. Alle kommandoer vil være vist med et eksempel. UCS og flytning af samme er ikke længere altafgørende for tegning i 3D, men det er stadig meget vigtigt at have helt styr over koordinatsystemet. UCS flytter automatisk med markøren, hvis du ønsker at tegne en cylinder på en sideflade af en kasse. Det kræver at DUCS er slået til Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 19

20 AutoCAD UCS UCS UCS kommandoen fremkalder en række underkommandoer på kommandolinjen eller på skærmen, hvis Dynamic Input er aktiveret. Kommandosekvens: Command: ucs Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: Som det sikkert fremgår af de viste kommandovalg, er det lidt omstændeligt at anvende underkommandoerne fra menuerne. Toolbaren UCS indeholder derimod alle underkommandoerne og i det næste er der derfor taget udgangspunkt i denne anvendelse. UCS Previous Med denne kommando sættes UCS tilbage til forrige indstilling. UCS World UCS World sætter koordinatsystemet tilbage til dets oprindelige position i 0,0,0. Side 20 AutoCAD D Grundbog

21 AutoCAD UCS Object UCS Definerer et nyt koordinatsystem på basis af et valgt objekt. Efter valg af kommandoen spørges: Select object to align UCS: Udpeg det emne, som UCS skal tilpasses I ovenstående eksempel, er peget på den kant, der ligger langs X-aksen Face UCS Definerer et nyt koordinatsystem på basis af en valgt flade. Kommandosekvens: Command: UCS Current ucs name: *NO NAME* Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: fa Select face of solid object: Udpeg flade Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>: Vælg en af underkommandoerne eller tast ENTER for at acceptere ikonets drejning. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 21

22 AutoCAD UCS View UCS Definerer et nyt koordinatsystem, hvis XY-plan er parallelt med skærmen. Læg mærke til at Z-aksen peger ud mod brugeren. Origin UCS Definerer et nyt UCS ved at flytte nulpunktet. I nedenstående eksempel er origo flyttet til centrum af cylinderen. Z-Axis Vector UCS Definerer et UCS ved at spørge om et nyt origo og retningen af den positive Z- akse. UCS kan derfor komme til at ligge i alle retninger. I nedenstående eksempel, er origo valgt som centrum i cylinderen og den positive Z-akse i den retning, hvor Y-aksen er i eksemplet ovenfor. Side 22 AutoCAD D Grundbog

23 AutoCAD UCS 3Point UCS Definerer det nye UCS ved at bede om nyt origo og retningen af den positive X- og Y-akse. Rotate Axis Med de 3 knappen kan man dreje UCS omkring den ønskede akse. Standardværdien er 90, men man kan indtaste en vilkårlig værdi. X 90 grader Y 90 grader Z 90 grader Apply UCS Anvender det aktuelle UCS på et valgt vindue Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 23

24 AutoCAD UCS Denne kommando fremkalder en dialogboks, hvorfra man kan hente tidligere gemte indstillinger for UCS. Du kan slukke og tænde UCS ikonet med dette felt: Side 24 AutoCAD D Grundbog

25 Polysolid - Sammenhængende solider AutoCAD D Solider POLYSOLID Med Polysolid kan man dels tegne sammenhængende solider med bestemte dimensioner, men man kan også ændre bestemte 2D objekter til solider. De 2D objekter der kan ændres er: Line Arc 2D polyline Circle Når du aktiverer kommandoen er der følgende underkommandoer: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 25

26 AutoCAD D Solider Object Hvis du vælger Object, vil du blive spurgt om at udvælge objektet: Udpeg det ønskede objekt Derefter ændres linjen til en 3D solid med de egenskaber, der er bestemt af Height, Witdh og Justify Height Med Height bestemmes solidens højde. Side 26 AutoCAD D Grundbog

27 AutoCAD D Solider Width Med Width bestemmes solidens bredde: Justify Med Justify bestemmes hvilken linie, der skal danne soliden. Som det kan ses af billederne, kan man vælge mellem en centerlinie og linjer på venstre eller højre side af soliden. Det har stor betydning når man for eksempel tegner en mur. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 27

28 AutoCAD D Solider Øvelse 1 Start med at tegne en cirkel med radius 100 Vælg Polysolid->Object og udpeg cirklen - denne omdannes nu til en solid som vist på billedet. Hvis du har anvendt standardindstillingerne, vil cirklens periferi ligge midt i soliden og den vil have en højre på 80. Øvelse 2 Tegn et fundament til et hus med Polysolid - anvend følgende indstillinger til ydermuren: Justify - Right Height Width Side 28 AutoCAD D Grundbog

29 AutoCAD D Solider Øvelse 3 Tegn videre på fundamentet fra øvelse 2. Tegn med Polysolid skillevæggenes fundament - anvend følgende indstillinger til skillevæggene. Justify - forskelligt Height Width / 100 Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 29

30 AutoCAD D Solider BOX - Kasse BOX Med BOX kommandoen oprettes kasser. Enten udpeger man først det ene hjørne af kasse bund/top eller man vælger underkommandoen Center for at udpege et centrum for kassen. Side 30 AutoCAD D Grundbog

31 Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: AutoCAD D Solider Når du trækker bundfladen eller indtaster de ønskede værdier, vil det således ud: Når bundfladens andet hjørne er angivet eller udpeget, kan du straks trække den ønskede højde eller du kan indtaste den - her kan det være en fordel, hvis du i Options sætter AutoCAD til at vise alle 3 koordinatsæt. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 31

32 AutoCAD D Solider Center Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om centret for kassen: Derefter defineres centerfladen Tilslut trækkes eller indtastes kassen sidste dimension - på billedet ses, at kassen kommer til at ligge på begge sider af XY planet. Side 32 AutoCAD D Grundbog

33 AutoCAD D Solider Cube Hvis du vælger underkommandoen Cube når du er ved at definere grundplanen, vil AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden. Du kan også selv bestemme terningens drejning. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 33

34 AutoCAD D Solider Length Hvis du vælger underkommandoen Length når du er ved at definere grundplanen, vil AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden. Angiv længden af grundfladen Angiv bredden af grundfladen Side 34 AutoCAD D Grundbog

35 AutoCAD D Solider Angiv til sidst højden på boksen 2 Points I stedet for at angive højden, kan du også vælge underkommandoen 2 Points, der gør det muligt at udpege 2 punkter på skærmen, der så bliver boksens højde. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 35

36 AutoCAD D Solider Øvelse 1: Vælg SouthWest view Vælg BOX kommandoen Udpeg et sted på skærmen som startpunkt for bunden af kassen Træk en firkant på skærmen Angiv højden til 100 Nu skulle kassen gerne se således ud: Wireframe Med skjulte linjer Conceptual view Side 36 AutoCAD D Grundbog

37 AutoCAD D Solider Øvelse 2: Vælg VIEW til SouthWest Vælg BOX kommandoen Udpeg et punkt til boksens startpunkt Vælg underkommandoen Cube Indtast terningens sidelængde Nu dannes en terning med den indtastede sidelængde - her vist med skjulte linjer. Øvelse 3: Vælg VIEW til SouthWest Vælg BOX kommandoen Udpeg et punkt til boksens startpunkt Vælg underkommandoen Length Indtast kassens længde Indtast kassens bredde Indtast kassens højde Nu dannes en kasse med de indtastede mål - her vist med skjulte linjer. Længde = 100 Bredde = 65 Højde = 40 Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 37

38 AutoCAD D Solider WEDGE - Kile Wedge Med WEDGE kommandoen oprettes massive kiler. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: Side 38 AutoCAD D Grundbog

39 AutoCAD D Solider Du kan nu udpege 2 punkter til kilens bundflade og derefter trække eller angive det højde: Ved angivelse af højde, er det også muligt at udpege 2 punkter, hvis man for eksempel et andet sted i tegningen har angivet en bestemt højde, som skal anvendes. Center Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om centret for kilen: Centret er omkring det aktuelle nxy koordinat, således at kilen kommer til at ligge både over og under Z=0. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 39

40 AutoCAD D Solider Efter udpegelse af centret, vil du igen have 2 underkommandoer, der er de samme som vi senere skal se. Cube Hvis man vælger Cube ved anden prompt, vil kassens grundareal antage form som et kvadrat og højden vil være givet som værende lig med kvadratets sider. Length Underkommandoen Length gør det muligt at indtaste længde og bredde på grundfladen. Side 40 AutoCAD D Grundbog

41 AutoCAD D Solider Øvelse 1: Vælg kommandoen WEDGE Udpeg et sted på skærmen som kilebundens ene hjørne Udpeg et sted på skærmen som kilebundens andet hjørne Angiv højden til 100 Vælg synsvinklen SouthWest Nu ses kilen fra sydvest - her vist med skjulte linjer: Øvelse 2: Vælg VIEW til Top Tegn en kugle med diameter 20 - se afsnittet om SPHERE Vælg Wedge kommandoen Vælg underkommandoen Center Vælg kuglens centrum som Center Indtast 20,15 som bundens andet hjørne - læg mærke til, at dette er et relativt punkt på kommandolinjen (hvis denne er slået til) returneres Læg også mærke til, at kilens bund bliver 40x30, da den indtastede værdi er værdien fra centrum til begge sider. Indtast kilens højde til 15 Vælg VIEW til SouthWest Nu skulle kilen gerne ligge symmetrisk omkring kuglen. Læg mærke til, at det er kilens skrå kant, der ligger omkring centret af kuglen. Dette ses tydeligt på billedet til højre. Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 41

42 AutoCAD D Solider Øvelse 3: Vælg VIEW til SouthWest Vælg WEDGE kommandoen Udpeg et punkt til kilens startpunkt Vælg underkommandoen Cube Indtast kilens sidelængde Nu dannes en kile med den indtastede sidelængde som højde - her vist med skjulte linjer. Øvelse 4: Vælg VIEW til SouthWest Vælg WEDGE kommandoen Udpeg et punkt til kilebundens startpunkt Vælg underkommandoen Length Indtast kilebundens længde Indtast kilebundens bredde Indtast kilens højde Nu dannes en kile med de indtastede mål - her vist med skjulte linjer. Længde = 100 Bredde = 65 Højde = 40 Side 42 AutoCAD D Grundbog

43 AutoCAD D Solider CONE - Kegle CONE Med CONE kommandoen oprettes massive kegler. Angiv først keglens bundstørrelse. Det kan gøres på samme måde, som når man tegner en cirkel eller en ellipse. Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen: Copyright Frede Uhrskov 2011 Side 43

44 AutoCAD D Solider Næste punkt, er at definere keglens højde. Den kan du trække eller angive som vist på de næste billeder. Definerer keglens højde som afstanden mellem 2 punkter. Definerer keglens højde ved afstanden fra grundfladen til toppen af keglen. Denne kan placeres i den retning, som du ønsker. Top radius gør det muligt at fremstille en keglestub. Side 44 AutoCAD D Grundbog

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

SmartBoard. En grundig introduktion til værktøjet. Version: August 2012

SmartBoard. En grundig introduktion til værktøjet. Version: August 2012 SmartBoard En grundig introduktion til værktøjet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et SmartBoard?...5 Hvilket udstyr er nødvendigt?...5 Kan jeg bruge softwaren uden et SmartBoard?...5 Installation...5

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere