Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems"

Transkript

1 Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit Konverterbare obligationer Låntagers optioner Optimal konverteringsadfærd Modellering af konverteringsadfærd Refinansieringsmodel Rentestrukturmodeller Prisfastsættelse Nøgletal OA Varighed, OA Konveksitet, Tilgænglige data - Førtidige indfrielser Afdragsfrieobligationer Fast eller variabel rente /17/24 ScanRate Financial Systems 1 /17/24 ScanRate Financial Systems 2 Introduktion til ScanRate Financial Systems ScanRate Financial Systems - levering af finansiel software siden 1986 RIO 4., Rio Function Library, SimCorp Dimension interface ScanRate og Reuters DMBS model ScanRate Prepayment and Valuation SPV DataWeb i samarbejde med Reuters Dansk realkredit en succes Moodys(22): Danish Mortgage Bonds: Highly secure financial instruments Strong legal framework, (...) no bankruptcy or liquidation either at the series level or at the mortgage credit institution level has ever taken place. 2 års ubrudt stabilitet i alle rente- og husprisscenarier Balanceprincippet sikrer realkreditinstituttet Lange, konverterbare fastforrentede lån sikrer låntager Lav belåningsgrad/høj friværdi sikrer investor Obligationsfinansiering sikrer lave omkostninger, gennemskuelighed /17/24 ScanRate Financial Systems 3 /17/24 ScanRate Financial Systems 4

2 Dansk realkredit set fra USA Shopping for a loan in Denmark is a snap. The interest rate is the bond yield on the day the terms are locked, plus the mortgage bank's markup. Bonds are traded on the Copenhagen stock market. The yields are readily available to everyone through the media, including the Internet. Price shopping thus focuses entirely on the bank's markup. Competition between the banks usually results in conformity in the markup, which in early June was.6 percent. This small markup is unmatched anywhere in the world. Jack Guttentag The Mortgage Professor, Inman.com, August 12, 22 Realkreditsektoren Nøgletal for realkreditsektoren for perioden Mio. kroner Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v Driftsudgifter Afskrivninger og hensættelser på udlån Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balance Solvensprocent 13,33 12,94 12,4 12,3 11,6 11,7 Antal institutter Antal ansatte, omregnet til heltidsansatte Note 1: Resultat og balance tallene inkluderer fra 1996 og frem DLR (Dansk Landbrugs Realkreditfond) Note 2: Tallene for antal institutter og antal ansatte er eksklusiv DLR frem til og med Kilde: Finansrådet, baseret på Finanstilsynet og Realkreditrådet Små hensættelser, vækst i gebyr- og renteindtægter, voksende omkostninger /17/24 ScanRate Financial Systems /17/24 ScanRate Financial Systems 6 Realkredittens lånetyper Traditionelle fastforrentede konverterbare lån har høj sikkerhed, men også høj ydelse konverteringsret, men omkostninger ved udnyttelse investering kræver specialiseret viden Rentetilpasning: elegant og effektiv finansiering attraktiv lav startydelse, men ingen øvre grænse perfekt ved uændret eller faldende rente kombinationen af rentestigning og fald i huspriser må ikke forekomme Behov for mellemting: lån med lav ydelse og en rimelig sikkerhed Konverterbare fastforrentede obligationer /17/24 ScanRate Financial Systems 7 /17/24 ScanRate Financial Systems 8

3 Konverterbare Realkreditobligationer Finansiering af fast ejendom ved salg af obligationer gennem realkreditinstitutter Indfrielse af restgæld til pari Tilbagekøb og indlevering af egne obligationer Såkaldte pass-through securities Lav kreditrisiko ingen defaults i 2 år Prepayment option Indbyggede optioner i fastforrentede danske realkreditobligationer Realkreditobligation kan ses som en lang position i en inkonverterbar obligation og en kort position i en Bermudan option skrevet på den tilsvarende obligation V MBS = V NonCall Bond V Call Option /17/24 ScanRate Financial Systems 9 /17/24 ScanRate Financial Systems 1 Prisrentegraf - 1 Optimal konverteringsstrategi Price Noncallable bond Den rationale låntager vil i teorien konvertere når Value of the prepayment option W (1+ c) < t V t MBB Full prepayment Interest rate c er en procentvis omkostningssats V er værdien af låntagers gæld W værdien ved øjeblikkelig indfrielse Hvis alle låntagerne opfører sig rationelt vil man forvente at alle eller ingen konverterer samtidigt /17/24 ScanRate Financial Systems 11 /17/24 ScanRate Financial Systems 12

4 Rational konvertering med omkostninger Rational konvertering og volatilitet 9% 8% 7% 8.% 8. 7.% Critical Yield 6% % 4% 3% 2% 1% Time To Maturity Cost Cost 2% Cost % Cost 1 Critical Yield 7. 6.% 6..%. 4.% Time To Maturity Volatility 8% Volatility 1 Volatility 12% /17/24 ScanRate Financial Systems 13 /17/24 ScanRate Financial Systems 14 Observerede udtræk Real world issues Konverteringsrater BRF 9% 216 ANN vs. TK 9% 216 ANN % 64, % % 1. 3,9 4% 4 3% 24,6 26,7 3 19,3 2,6 19,2 17,7 2% 13,3 14,1 14,3 13,8 11, 12, 2 1% 4,8 1, % maj-9 sep-9 jan-96 maj-96 sep-96 jan-97 maj-97 sep-97 jan-98 maj-98 sep-98 jan-99 maj-99 sep-99 Nominal BRF 9% 216 CPR BRF 9% 216 CPR TK 9% 216 Nominal TK 9% Mio. DKK Omkostninger både faste og variable Skatteforhold obligations / kontantlån Refinansieringsobligationer låntagerspreads Lånovervågning i banker og realkreditinstitutter Likviditet i serierne Rentetilpasningslån Afdragsfrihed DATA /17/24 ScanRate Financial Systems 1 /17/24 ScanRate Financial Systems 16

5 Valg af rentekurve Modellering af debitorspænd Mulige kurver Statskurven Swapkurven Kurve estimeret på basis af realkreditobligationer Forskel mellem investor og låntagers rentekurve Definition af spread Yield Pickup Yield Pickup Issuers RD & NYK 2% 1,8% 1,% 6 1,3% % 6 6 6,8% 6,% 4,3% Issues Coupon 4 Coupon Coupon 6 Coupon 7 Coupon 8 Coupon 9 Coupon 1 Coupon 11 Coupon 12 Loan Spread -,3% /17/24 ScanRate Financial Systems 17 /17/24 ScanRate Financial Systems 18 Modellering af refinansieringsobligation - I Modellering af refinansieringsobligation - II Tommelfingerregler Fastholdt løbetid 2 kuponer udstedelse til kurs 9 Kan vi sige mere hvis vi forsøger at modellere dette? Year Segment Year Segment Specifikationer forskellige testet bedste performance β scrp Rp µ Gain h σ Konklusioner kan estimeres øger forklaringsgrader in sample begrænset effekt out of sample ikke værd at komplicere prismodellen for! /17/24 ScanRate Financial Systems 19 /17/24 ScanRate Financial Systems 2

6 Gevinstkravsmodellen - 1 Input Gevinsten ved konvertering Hver enkelt låntager har et krav til, hvor stor gevinsten skal være, før det kan betale sig at konvertere. Løbetidseffekt Fra standard optionsteori ved ma at værdien af optionen aftager, når løbetiden falder. Typisk lader man så gevinstkravet aftage lineært med løbetiden. Låntager spreads Gevinstkravsmodellen - 2 Beregning af gevinst ved konvertering B( nutidsværdien af betalingsrækken under hensyntagen til skat, låntager spreads osv. W( værdien af at indfri restgælden til næste termin cost omkostninger ved konvertering B( (1 + cost) W ( gain( = B( /17/24 ScanRate Financial Systems 21 /17/24 ScanRate Financial Systems 22 Gevinstkravsmodellen - 3 Prepaymentfunktionen Typisk antages det, at låntagernes gevinstkrav er normalfordelt med middelværdi g*, og std.afvigelse. g* = MRG + MM Maturity σ = SDRG Andelen af tilbageværende låntagere, der konverterer, findes som gain( g * CPR( = Φ σ CPR Prepayment Functions ,2,4,6,8 1 Gain HIGH LOW Densities, 4, 3, 2, 1,, -1, -,2,,2,4,6,8 1, Gain HIGH LOW /17/24 ScanRate Financial Systems 23 /17/24 ScanRate Financial Systems 24

7 Mixturmodellen Burnout modellering - 1 Inddragelse af information om debitormassens sammensætning forskelle i låntagernes konverteringsadfærd kan skyldes transaktionsomkostninger forskellige forventninger forskelle i rådgivning Opdeling af låntagerne i grupper med en mere homogen konverteringsadfærd. Investor køber altså en portefølje bestående af de forskellige debitorgruppers lå hvor porteføljevægtene a j er de enkelte gruppers andel af den samlede serie. V ( t) = a V ( t) j j modellering af prepayment burnout Forskelle i konverteringsadfærden grupperne imellem gør, at grupperne med de mindst aktive låntagere med tiden kommer til at udgøre en større del af den samlede obligationsserie. Set på serieniveau vil det alt andet lige medføre lavere konverteringsrater. CPR jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-96 apr-96 jul-96 okt-96 jan-97 apr-97 jul-97 okt-97 jan-98 apr-98 jul-98 okt-98 jan-99 apr-99 Prepayment Functions Burnout Behaviour Loan Sizes 4 & Loan Size 3 Loan Sizes 1 & 2,1,2,3,4,,6,7,8,9 1 Gain HIGH LOW HIGH 2% HIGH HIGH 7% /17/24 ScanRate Financial Systems 2 /17/24 ScanRate Financial Systems 26 Burnout modellering - 2 Eksplicit modellering af burnout Ændringer i debitorfordelinger kan IKKE fange burnout, der skyldes heterogenitet af låntagerne indenfor i de enkelte grupper Til dette kan anvendes (men indfører stiafhængighed) Poolfactor (aktuelle cir. mgd / max cir. mgd) Burnout factor (andel af de oprindelige låntagere der endnu ikke har konverteret) etc. 1,2 1,8,6,4,2,2,4,6,8 1 Poolfactor 12C 12B 3C 3B /17/24 ScanRate Financial Systems 27 /17/24 ScanRate Financial Systems 28

8 Rentestrukturmodeller Rentestrukturmodeller Valg af rentestrukturmodel Black, Derman & Toy (binomial træ) Hull & White (extended vasicek) (trinomial træ) Extended CIR, Vasicek etc. (PDE) HJM-modeller f.eks. Ritchken & Sankarasubramanian Libor Market models Lognormal models (MSS, BGM) CEV model (AA) /17/24 ScanRate Financial Systems 29 /17/24 ScanRate Financial Systems 3 Rentestrukturmodeller I ScanRates software kan man frit vælge mellem flere af disse modeller Prisfastsættelse foregår vha. en numerisk løsning af den fundamentale PDE (partielle differential ligning) Disse kalibreres til rentekurven via forward induction ScanRate anvender en extended CIR rentestrukturmodel kalibreret til swaptions og caps Kalibrering af rentestrukturmodeller Black, Derman & Toy En klassiker /17/24 ScanRate Financial Systems 31 /17/24 ScanRate Financial Systems 32

9 Rentestrukturmodellen - BDT Input til rentestrukturmodellen Black-Karasinski En kontinuert en-faktor model, hvor den korte rente er log-normalfordelt Black, Derman & Toy (BDT) Diskret udgave af Black-Karasinski Multiplikativt forhold mellem renter σ '( t) d(log r) = b( t) + log( r) dt + σ σ t ( ) () t dwt En estimeret rentestruktur Stat, Swap Specifikation af volatilitetsstrukturen I BDT-modellen er volatiliteten en deterministisk funktion af tiden Term Structure of Interest Rates 6,, 4, 3, 2, 1,, Spot Rate Specifikation af BDT-modellen: ( r(s+1) = r( n (1- ) Relationen mellem den fremtidige volatilitet på den korte rente (t) og forholdet mellem n-periode renterne n sikrer, at rentevolatiliteten i træet er i overensstemmelse med den specificerede volatilitetsstruktur σ ( n dt) dt δ = n exp θ (1 θ ) Term Structure of Volatility 2% 2 1% 1 % Forward Volatility Spot Volatility /17/24 ScanRate Financial Systems 33 /17/24 ScanRate Financial Systems 34 Kalibrering af binomialtræet -1 Kalibrering af binomialtræet 2 Formål med kalibrering Man ønsker at sikre, at priserne på nulkuponobligationer - beregnet via binomialtræet - er i overenstemmelse med den observerede rentestuktur. Dette opnåes ved at justere driften. Volatilitetsstrukturen har vi som bekendt fittet via n. Metode til kalibrering Det multiplikative forhold mellem renterne fra specifikationen af modellen sikrer, at alle renterne for en givet periode er bestemt entydigt ved en af de andre renter fx. den nederste r(), idet s r( = r( s 1) δ n r( = r( ) δ n. Arrow-Debreu priser Arrow-Debreu prisen G( betegner værdien til tid af et aktiv, der betaler 1, i tilfælde af at vi ender i state s i periode og ellers. Forward ligningen Lad p( betegne én-periode diskonteringfaktoren i periode n state s (exp(-r(dt)). G( n + 1, = (1 θ ) p( G( + θ p( s 1) G( s 1) Forwardligningen viser, at værdien idag af et (n+1, Arrow-Debreu aktiv er lig med dens værdi i periode ganget med de respektive Arrow-Debreu priser for periode n. Med definitionen G(-1) = G(n+1) = gælder ligningen også på randen. (1-q) p( q p(s-1) Period n n+1 State s+2 s+1 1 s s-1 s-2 /17/24 ScanRate Financial Systems 3 /17/24 ScanRate Financial Systems 36

10 Kalibrering af binomialtræet - 3 Det kalibrerede binomialtræ forward induktion Til selve kalibreringen kan vi nu benytte, at ethvert aktiv i BDTtræet kan skrives som en portefølje af Arrow-Debreu aktiver. Dette gælder også for en n+1 periode nulkupon. Via forwardligningen kan vi udtrykke nulkuponprisen som en sum af kendte Arrow-Debreu priser ganget med 1- periodediskonteringsfaktoren. Newton-Raphson metoder kan i få iterationer løse for r(). n + 1 n + 1 = G ( n + 1, s ) s = P P n+ 1 = = = = n+ 1 s= n+ 1 s= n s= n s= G( n + 1, (1 θ ) p( G( + θ p( s 1) G( s 1) p( G( e s r( ) δ n dt G( Resultat 2% 2 1% 1 % Man har nu fået udspændt et binomialtræ, der er konsistent med den givne rente- og volatilitetsstruktur. Binomial-tree: Annualized Short Rates time Eksempler på anvendelsesmuligheder Realkreditobligationer. Europæiske & amerikanske optioner på nulkuponobligationer. osv. /17/24 ScanRate Financial Systems 37 /17/24 ScanRate Financial Systems 38 Prisfastsættelse - 1 Prisfastsættelse Debitor har option på at indfri sit lån til pari På publisering er værdien af lånet set fra investors side V ( = λ( s, α ) W ( + (1 λ( s, α )) V λ( s, α ) W ( + V ( ( den andel af låntagere, som indfrier, målt i nominelle værdien af lånet til tid ( hvis låntageren beløb beslutter at indfri værdien af lånet hvis låntageren beslutter ikke at indfri i denne + periode Løses typisk med backward induction men også Monte-Carlo simulation kan anvendes /17/24 ScanRate Financial Systems 39 /17/24 ScanRate Financial Systems 4

11 Value Elementer i en konverterbar realkreditobligation Short Rate MBS IO PO NonCallable V MBS Prisfastsættelse - 2 () t = E Q t T s= t e s u t ( r + ys+ OAS ) ( r, l T s ( ys+ OAS )( s t ) Q ru du t = e E t e cfs ( rs, l s= t Anvendelse af Spreads Debitor spreads (l er er spread som låntager skal betale oveni rentekurven. Kreditor spreads (y som investorer kræver for at investere i en given realkreditobligation Options justeret spread (OAS) udtrykker merrente for given realkreditobligation. du cf s s /17/24 ScanRate Financial Systems 41 /17/24 ScanRate Financial Systems 42 Debitorspread Debitorspread - OADuration 12 Loan Spread 1 Loan Spread % -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% %,,% 1, 1,% 2, -4% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% % ,,% 1, 1,% 2, /17/24 ScanRate Financial Systems 43 /17/24 ScanRate Financial Systems 44

12 Kreditorspread Kreditorspread - OADuration Yield Spread Yield Spread Option Adjusted Present Value 9 9 Option Adjusted Duration % -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% % 8-4% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% % -2 Yield Change Yield Change,,% 1, 1,% 2,,,% 1, 1,% 2, /17/24 ScanRate Financial Systems 4 /17/24 ScanRate Financial Systems 46 Spreads Spreads - OADuration Differences: Spread Size bp Option Adjusted Present Value Differences in Duration: Spread Size bp % -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% % 78-4% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% % Parallel shift -2-4 Parallel shift Yield Spread Both LoanSpread None Yield Spread Both LoanSpread /17/24 ScanRate Financial Systems 47 /17/24 ScanRate Financial Systems 48

13 Prisfastsættelse - 3 Tilgængelige rådata Afvigelse mellem OA PV og markedskurs OAS baseret beregning af risikomål? OAS skifter systematisk på tværs af kuponer OAS skifter med renteniveau Muligt at inddrage ændringer i OAS ved beregning af risikomål Typisk opnås reduceret prisfølsomhed mere realistiske nøgletal Out-of-sample performance?? Data Stamdata Publiserede udtræk Debitorfordelinger Førtidige indfrielser Indfrielser på termin Nyudstedelser Udvikling i cirkulerende mængde Problemer Opgørelsestidspunkter Restgældsdefinitioner /17/24 ScanRate Financial Systems 49 /17/24 ScanRate Financial Systems Førtidige indfrielser - I Førtidige indfrielser II Illustration af model NYK7%32 Førtidige indfrielser giver estimat på næste termins udtræk meget støj Bør ført. indfr. inddrages i prisfastsættelsen? Ikke jævn tilgang over termin kræver model for opsigelsesintensitet Opsagte lån låser følsomheden overfor renteændringer Model baseret på gennemsnit over tid vs. model på seneste udtrækning Udtræk Observeret CK93 Ekstrapoleret CK93 Rent modeludtræk Udtræksestimat Faktisk Udtræk Vægt Vægt /17/24 ScanRate Financial Systems 1 /17/24 ScanRate Financial Systems 2

14 Afdragsfrie lån - teknik Afdragsfrie lån Prisfastsættelse Ny realkreditlov, 4, afdragsfrie lån op til 1 år Rentetilpasning ideelt til afdragsfrie lån. Ingen påvirkning af kursen. Kommende standard Konverterbare, fast rente og afdragsfrihed låntager kan tage et billigt lån (= afdraget), når renten > kupon. Investor skal kompenseres via lavere kurs Typisk: fast afdragsfrihed de første 1 år. Hos RD kan låntager dog selv vælge placering af afdragsfrie terminer Vil valgfriheden betyde, at RD s obligationer får en lavere kurs? /17/24 ScanRate Financial Systems 3 /17/24 ScanRate Financial Systems 4 Inkonverterbare, fast rente Konverterbar, fast rente Kurs 12 6, 12, , 1 3, 9 2, 9 1, 8 8, -1, -1, -,,, 1, 1, Renteskift Annuitet Valgfri Fast Annuitet-Valgfri Fast-Valgfri Kursforskel Fast afdrags-frihed => lavere kurs end annuitet ved høj rente, højere kurs ved lav rente RD specialtilfælde af såvel Fast som Annuitet Valgfrit afdrag fordel for låntager -> RD altid lavest kurs Kurs 1 6,, 4, 9 3, 9 2, 8 1, 8, -1, -1, -,,, 1, 1, Renteskift Annuitet Valgfri Fast Annuitet-Valgfri Fast-Valgfri Kursforskel Alle fastrente afdragsfrie lån er konverterbare Ikke behov for at kunne tilvælge afdrag ved lav rente konvertering kan bruges i stedet Kun marginal kursforskel på RD s klippekort og de øvrige institutters serier med fast afdragsfri periode /17/24 ScanRate Financial Systems /17/24 ScanRate Financial Systems 6

15 Afdragsfrie lån - boligefterspørgsel Huspriserne for private ikke faldet nominelt i 1 år Renten er faldet næsten uafbrudt Traditionelt annuitetslån indeholder en tvungen opsparing Opsparingsdel har begrænset køber og måske koblet prisudviklingen til udvikling i disponibel indkomst Fremover vil nye købere direkte kunne sammenligne ydelse mm. på et afdragsfrit lå med en tilsvarende lejeudgift Let at forbruge 3 kr/md mere efter skat svært at indskrænke med. kr/md efter 1 år Muligt at refinansiere i nyt 1-årigt afdragsfrit lån Løbende ydelse er ikke længere en reel begrænsning for køber Ydelsen ingen begrænsning Månedlig ydelse efter skat, RD, 16/1-23 Provenu, mio. kr. 1, 2 2, 3 FlexLån F F1 afdragsfri % obligationslån % obl. afdragsfri Efter 1 år 1, 2 2, 3 FlexLån F F1 afdragsfri % obligationslån % obl. afdragsfri /17/24 ScanRate Financial Systems 7 /17/24 ScanRate Financial Systems 8 Prisudviklingen Ejendomspriser Enfamiliehuse og ejerlejligheder vil fremover blive handlet på forventninger til fremtidig salgspris, ikke på ydelse. Større prisudsving som erhvervsejendomme Der er huse nok men køberne bliver kræsne Prisniveauet vil formentlig stige generelt, men i hvert fald større prisforskelle baseret på kvalitet og beliggenhed (gensalgsværdi). Store muligheder for at købe for dyrt /17/24 ScanRate Financial Systems 9 /17/24 ScanRate Financial Systems 6

16 Rådgivning Nye huskøbere har lav egenkapital Tab ved hussalg skal dækkes af efter-skat indkomst En rentestigning kan starte en bølge af tvangssalg Rådgivning fokuseret på ydelse selv med afdragsfrie lån. Nuværende lånetilbud afspejler det restriktive danske realkreditsystem før 1993 Ingen systematisk skelnen mellem ydelses- og indfrielsesrisici for de enkelte låntyper Rådgivning fremover Mundtlig rådgivning kan ikke erstatte forbedrede skriftlige låneopstillinger Eksisterende lånetilbud fokuserer på teoretiske fremskrivninger af usammenlignelige ydelsesforløb Nødvendigt med en kortere horisont, 1-1 år Rapporter, der fokuserer på kombinationen af ydelser og fremtidig friværdi (= salgspris indfrielse) er et realistisk bud på en fremtidig rådgivningsmodel Ikke længere: Hvor meget har du råd til at sidde for? I stedet: Hvor stor en risiko kan du påtage dig? /17/24 ScanRate Financial Systems 61 /17/24 ScanRate Financial Systems 62 Opsummering Dramatiske ændringer i dansk realkredit siden 93 Mange frihedsgrader flere faldgruber Det traditionelle system havde bl.a. lav kreditrisiko pga. af fast rente, konverteringsret og annuitetsprofil Nye lånetyper har fjernet flere af de selvregulerende mekanismer Større krav til rådgivning (og til rådgivere...) Alle ændringer er drevet af realkreditinstitutterne Man kan frygte, at den store produktvariation fremover vil blive brugt som argument for højere omkostninger i et ellers enestående effektivt finansielt system. Fast eller variabel rente Det egentlige valg /17/24 ScanRate Financial Systems 63 /17/24 ScanRate Financial Systems 64

17 Reklame og kampagner Nyudstedelser rentetilpasning Flexlån det er billigt lige nu Hvad menes med billigt? Billigt i forhold til hvad? Milliarder DKK jul- 96 jan- 97 jul- 97 jan- 98 jul- 98 jan- 99 Dato jul- 99 jan- jul- jan- 1 jul- 1 jan- 2 Slutår 1997 Slutår 1998 Slutår 1999 Slutår 2 Slutår 21 Slutår 22 Slutår 23 Slutår 24 Slutår 2 Slutår 26 Slutår 27 Slutår 28 Slutår 29 Slutår 21 Slutår 211 Slutår 212 /17/24 ScanRate Financial Systems 6 /17/24 ScanRate Financial Systems 66 Sammenligning af ydelser Modelberegninger for 3-årige boliglån ved provenu 1, mio. kr., 17. okt. 23 Obligationstype Kurs Hovedstol Kupon 1. termin Brutto /md Netto /md Max brutto Tag udgangspunkt i den maksimale ydelse låntager kan betale Størrelsen på selvrisikoen kan vælges Netto v max rente Variabel uden loft, ,14% * * Variabel, loft 8%, +2bp 11, ,34% Variabel, loft 7%, +2bp 99, ,34% Variabel, loft 6,44%, +2bp 97, ,34% Variabel, loft 6,44%, +3bp 99, ,49% Fast rente %, konverterbar 94, , Fast rente 6%, konverterbar** 11, , Antagelser: Annuitetslå bidrag,6%, ingen optagelsesomkostninger, skat 34%, obligationslån * Ingen øvre grænse på ydelsen ** P.t. lukket for nyudstedelse Bolig-X ift. konverterbar, 6%-32 Konverterbar 6-32 bedre end BXL-/7 ved rentestigning Indfries til ved rentefald 3-årige BXL obligationer giver lige så god sikring ved rentestigning Kurs % 2% 3% 4% % 6% 7% 6M Cibor BXL-2 BXL-27 BXL-231 MBS 6%232 BXL-231 Cap 6% /17/24 ScanRate Financial Systems 67 /17/24 ScanRate Financial Systems 68

18 Udvalgt Litteratur Udvalgt dansk litteratur Green & Shoven (1986): The Effect of Interest Rates on Mortgage Prepayments Black, Derman & Toy (199/April 1987): A One-Factor Model of Interest Rates and its Application to Treasury Bond Options Schwartz & Torous (1989): Prepayment and the Valuation of Mortgage Backed-Securities Richard & Roll (1989): Prepayments on Fixed-Rate Mortgage Backed Securities Jamshidian (1991): Forward Induction and Construction of Yield Curve Diffusion McConnell & Singh (1991): Prepayments and the Valuation of Adjustable Rate Mortgage Backed Securities Jakobsen (1992): Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds Jakobsen (199): A Mixture Distribution Approach to the Valuation of Mortgage Backed Securities, Working Paper, The Aarhus School of Business Kau, Keena Muller & Epperson (1992): A Generalized Valuation Model for Fixed-Rate Residential Mortgages Stanton (199): Rational Prepayment and the Valuation of Mortgage-Backed Securities Nielsen & Poulsen (22): A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage- Backed Securities Svenstrup (22): Valuation of Path-Dependent Interest Rate Derivatives in a Finite Difference Setup Rasmussen (22): Finite Difference Computation of State-prices in Termstructure Models: With Applications to Calibration and MBS Analysis Christensen & Sørensen(1992): Facts og fantasi i aktiv gældspleje (1)+(2), finans/invest Jørgense Miltersen & Sørensen (199): En sammenligning af konverteringsstrategier for konverterbare realkreditlå finans/invest 7 Jakobsen (1997): FlexLån TM - RD's Nye Patentmedici finans/invest 2 Jakobsen (1998): Rådgivning Om realkreditlå finans/invest 3 Mathiesen (1998): Nye afkast- og risikomål, finans/invest 6 Søgaard-Andersen (1999): Afdækning af negativ konveksitet i realkreditporteføljer, finans/invest 2 Jakobsen & Svenstrup (1999): Modeller for konverteringsadfærd, finans/invest 7 Jakobsen & Rasmussen (1999): Prisfastsættelse af konverterbare obligationer, finans/invest 8 Jakobsen & Svenstrup (2): Sætter Investorerne pris på konverteringsrate risiko, finans/invest 2 Jakobsen & Svenstrup (21): Variabel rente med loft-det perfekte realkredit lå finans/invest 7 Jakobsen & Svenstrup (23):Prisdannelsen på afdragsfrie obligationer, finans/invest 7 Jakobse Svenstrup & Willemann (24): Anvendelse af udtræksestimater ved investering i realkreditobligationer, finans/invest 2 /17/24 ScanRate Financial Systems 69 /17/24 ScanRate Financial Systems 7

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Finansanalytikerforeningen, 29 marts 2011 Svend Jakobsen Scanrate Financial Systems

Finansanalytikerforeningen, 29 marts 2011 Svend Jakobsen Scanrate Financial Systems Det danske realkreditsystem: Én obligation mange låntagere Finansanalytikerforeningen, 29 marts 2011 Svend Jakobsen Scanrate Financial Systems 1 Copyright Scanrate Financial Systems 29. marts 2011 Oversigt

Læs mere

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Valgfrit afdragsfrie lån

Valgfrit afdragsfrie lån Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm nalholm@math.ku.dk Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Kvantitativ Analyse nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer p. 1/20 Kurs-rente grafer 150 140 BND MBS 104 102 130 100

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Hovedpunkter. Obligationsanalysen

Hovedpunkter. Obligationsanalysen Hovedpunkter CK93-tal overrasker med høje udtræk i blandt andet 3% erne: Der kom overraskende mange indfrielser i gårsdagens CK93-tal. 3% ernes afkast tegner stadig til at kunne blive over nul, men de

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer.

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Henrik Jappe Nykredit Markets Financial Solutions Juni 2007 1 Agenda Derivatmarkedet de

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Prisfastsættelse af danske konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af danske konverterbare realkreditobligationer HA-Almen 6. semester Institut for Økonomi Den 1. maj 2013 Forfattere: Michael Meldgaard Andersen (413121) Nicolaj Teilmann Toustrup (301393) Vejleder: Thomas Kokholm Bachelorafhandling Prisfastsættelse

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-spread Coupons. Et case-studie af Dannevirke Obligationen

The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-spread Coupons. Et case-studie af Dannevirke Obligationen Temadag om Strukturerede Obligationer The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-spread Coupons Et case-studie af Dannevirke Obligationen David Skovmand (AU) & Peter Løchte Jørgensen (ASB) 6. december

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Baggrund for projektet: Med et samlet realkreditudlån på 2.292 mia. kr. (godt 20% mere end Danmarks BNP) ved

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Mulige bachelorprojekter

Mulige bachelorprojekter Bachelorprojektformalia Selvstændigt projekt (under vejledning), der involverer litteratursøgning og -studier og rapportskrivning. Ikke (for meget) overlap med (obligatoriske) kurser. Ekstern censur &

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udtræk fortsætter i samme tempo i 2,5% 2047, men RD har fart på: Pas på konverteringsmaskinen hos RD. 2,5% RD 2047 kan ikke tåle flere udtræksoverraskelser før 2% 2047 giver bedre carry. Udlandets

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen Rune Kristensen Nykredit Markets November 2007 1 En tur i helikopter 30 25 OAS, swap Danmark, konverterbar kurs 96 EUR 100.000 500 20 400 15 10 5 0 Spanien

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Horisontberegninger for boliglån

Horisontberegninger for boliglån 1 Horisontberegninger for boliglån Svend Jakobsen, partner, ph.d., Scanrate Financial Systems 7. juni 2013 1 Baggrund Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et kommissorium fra Boligfinansieringsudvalget

Læs mere

Refinansiering af rentetilpasningslån

Refinansiering af rentetilpasningslån Konsulentrapport, Scanrate Financial Systems A/S 11. november 2013 Refinansiering af rentetilpasningslån Svend Jakobsen Johnni Andersen Jakob Vinter Pedersen Johan Kristian Mikkelsen Lund Scanrate Financial

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån

Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån Scanrate Financial Systems A/S 30. november 2013 Lovforslag om refinansiering af rentetilpasningslån Svend Jakobsen Partner, ph.d. Scanrate Financial Systems A/S Åbogade 15 Phone + 45 8620 5200 8200 Aarhus

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Planen idag. Fin1 (onsdag 11/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (onsdag 11/2 2009) 1 Planen idag Rentefølsomhedsanalyse; resten af kapitel 3 i Noterne Varighed og konveksitet 3 fortolkninger af varighed Varighed og konveksitet for porteføljer Multiplikative skift i rentestrukturen Fin1

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare:

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare: Hovedpunkter Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Udlandets incitament til at købe korte flex er burde være intakt, men interessen er begrænset. Rul på flex-kurven er nu

Læs mere

Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget

Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget Jacob Østergaard Nielsen og Johan Kristian Mikkelsen Lund Scanrate Financial Systems A/S November 2014 Denne rapport viser, hvordan horisontberegninger

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres?

Danske realkreditobligationer Hvor skal oktoberterminen genplaceres? Investeringsanalyse 16.september2013 Danskerealkreditobligationer Hvorskaloktoberterminengenplaceres? MarkanteOAS-stigningerikonverterbarekontramerestabileOASpårentetilpasningsobligationer KonverterbarehargodbufferibådevolatiliteterogOAS

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2009 Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter 2 HOVEDDISPOSITION DEL 1.: FINANSKRISENS ANATOMI DEL 2.: DANSK REALKREDIT I DET FINANSIELLE STORMVEJR DEL 3.: DET

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit SDO er danske covered bonds Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit Finansanalytikerforeningen, 29. maj 2007 1 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Model-baseret Realkreditrådgivning

Model-baseret Realkreditrådgivning DDF præsentation, den 20 marts 2012 Model-baseret Realkreditrådgivning Kourosh M. Rasmussen & Claus A. Madsen kmar@fineanalytics.com cam@fineanalytics.com 1 Låneunivers Mange nye produkter siden 1996.

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING DISPOSITION Baggrund og status Konklusioner på horisontrapport samt besøg på centre

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere