Årsberetning Polyteknisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011

2

3 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen Bestyrelsen Formand Næstformand Forretningsrådsformand S-Husformand Uddannelsespolitisk koordinator Socialudvalgsformand International Koordinator PFs Fællesråd Fællesrådets Forretningsudvalg - FRFU Fællesrådsmøder FAKU BRUTTO Valg PF valget DTU valget Faglige råd - Civil Civil BYG-rådet Civil Design-rådet Civil ElKo-rådet Civil K/Bio/S&P-rådene Civil MedTek-rådet Civil Miljø-rådet Civil P&K Civil S/M-rådet Civil FN-rådet Faglige råd - Diplom Diplom BYG-rådet Diplom IT-rådet Diplom Kemi-rådet

4 4 INDHOLD 2.6 Internationale Råd Forretningssektoren Ansatte Forretningsrådet - FRR Ekstern Revision Kritisk Revision - KR Regnskab og Økonomi Investeringer Polyteknisk Telefoni Forening Socialsektoren Socialudvalget Konstituerende Socialudvalgsmøde 2/ Socialudvalgsmøde 10/ Socialudvalgsmøde 8/ Socialudvalgsmøde 8/ Socialudvalgsmøde 14/ Socialudvalgsmøde 12/ Socialudvalgsmøde 8/ PFIU Lokaleudvalget Campusnet Følgegruppe Idrætten ved DTU DTUs Bibliotekforum Kantinepanelet Fredagsbarudvalget Klubudvalget Klubber Anvendt Træ og Metal - ATM MacVærk Elektronikværkstedet Polyteknisk Radiogruppe - PRG PF Foto Phantasy Dome PF-Vin Polyteknisk Keramikklub Polyteknisk Motorcykel Forening - PMC Polyteknisk Pokerklub - PPK Sikkerhedsudvalg HovedSikkerhedsUdvalget - KoncernArbejdsMiljøUdvalget Sikkerhedsudvalg på Byg Sikkerhedsudvalget på DTU Elektro Sikkerhedsudvalget på DTU Fotonik Sikkerhedsudvalget på Fysik

5 INDHOLD Sikkerhedsudvalget på Informatik Sikkerhedsudvalget på Kemiteknik Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget på DTU Management Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget på DTU Mekanik Sikkerhedsudvalget på Miljø Sikkerhedsudvalg på Nanotek Studiestart Koordinering Af Bachelor Studiestart Kandidatstudiestarten Rusbogen Buddy Arrangementer DTU Årsfest PFs reception ved Årsfesten Årets Underviser Formandens tale ved Årsfesten Aktivfest DTU Lan-Party Forenings Uddannelses Dage - FUD DTU Idols 2009/ Jazz i Grønnegården PF festen PF Fodboldtunering PFs Motionsløb PF Skitur PF Skovtur PF Sommertur PF Studiemesse SenSommerFest - SSF Uddannelsespolitisk sektor UddannelsesPolitisk Råd UddannelsesPolitisk Gruppe - UPG DTUs kollegiale organer DTUs bestyrelse Akademisk Råd Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Civilingeniøruddannelsen - CUU Det Tværgående Uddannelsesudvalg for Diplomingeniøruddannelsen - DUU Institutstudienævn på DTUs institutter og centre DTU Aqua DTU Byg

6 6 INDHOLD DTU Elektro DTU Fotonik DTU Fysik DTU Fødevareinstituttet DTU Informatik DTU Kemi DTU Kemiteknik DTU Management DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Nanotek DTU Risø DTU Space DTU Systembiologi DTU Transport DTU Veterinærinstituttet S-Huset Kaffestuen og PF Caféen Kælderbaren Aktivitetsudvalget Crew PolyJoint Booking PR Gruppen Scenelys S-Husets interne arrangementer Projekter S-Husets facadeændring Læsesalen Eksterne samarbejdspartnere Danske Studerendes Fællesråd Politikkonferencer UddannelsesPolitiskUdvalg Levevilkårsudvalget - LU Ingeniør Koordinering - IngKoo Ingeniørforeningen i Danmark IDA - Samarbejde og Repræsentantskab IDAs Studenterkontakter på DTU IDAs Kvindeudvalg IngeniørUddannelsernes Samråd (IUS) Studentersamarbejd Øresund - SSØ

7 INDHOLD 7 10 Diverse beretninger PR i PF PFnyt PFs hjemmeside PFs nyhedsbrev Infoskærme PFs stand på DTUs Åbent Hus arrangement PF-Kino - DTU s Studenterbiograf DSE messe Krydsfelt Arkivering i Polyteknisk Forening PF og Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og hustru Andrea K.M. Mogensens Legat PFs Studentersociale Fond Polyteknisk Boghandels bestyrelse BEST IAESTE KollegieKonsulent Ordningen - KKO Polyteknisk Boghandel Polyteknisk Boghandel Forkortelsesliste Hvem Sad Hvor PFs udvalg Organisation S-husets udvalg PFs repræsentanter i DTU udvalg Eksterne udvalg Udvalg i DSF Udvalg i IDA Andre udvalg

8

9 1 Forord Så er 2010 afsluttet og dermed endnu et begivenhedsrigt år i PF. PFs beretning er et vigtigt dokument, der beskriver det vigtige arbejde PFere udfører i alle grene af vores forening lige fra studiestarten til DTUs bestyrelse. Beretningen skal dels ses som et overleverings værktøj for aktive PFere, som kan se hvad der blev arbejdet for i 2010 og kan arbejde videre derfra i 2011, men det er i ligeså høj grad en dokumentation af foreningens udvikling har været et år med store forandringer specielt på det økonomiske og organisatoriske plan, men også indenfor socialsektoren og den uddannelsespolitiske sektor, hvilket er beskrevet i beretningens forskellige dele. Beretningen beretter for perioden februar 2010 til februar 2011, hvilket følger PFåret med tiltrædelse af nye udvalg og råd. Morten Halvorsen

10 2 Organisationen 2.1 Bestyrelsen I det forgangne år har PFs bestyrelse bestået af 7 personer med arbejdsopgaver fordelt ud på følgende poster; formand, næstformand, forretningsrådsformand, s-hus formand, socialudvalgsformand, uddannelsespolitisk koordinator og international koordinator. I løbet af året har vi holdt mindst et ugentligt møde i undervisningsperioden samt møder efter behov i eksamens og ferie perioder. Derudover er der blandt andet afholdt kvartalsmøder med rektoratet og enkelte medlemmer af direktionen. Alle bestyrelsesmedlemmer har haft mindst en sekretariatsvagt om ugen fra ca eller 12-15, dels for at assistere Inge på sekretariatet, og dels for at der så vidt muligt altid har været et bestyrelsesmedlem til at få kontakt til i sekretariatets åbningstid. I de følgende afsnit har hvert bestyrelsesmedlem berettet om sin bestyrelsespost samt de opgaver, som ikke naturligt hører under andre afsnit i beretningen. Bestyrelsen for Polyteknisk Forening i 2010 vil gerne takke for et sjovt, spændende og fantastisk år. Yderligere skal der lyde en stor tak til alle frivillige og ansatte i foreningen. PFs bestyrelse Formand Bestyrelsen startede året med en lang række visioner og en tilhørende stor mængde gå-på-mod. Ønsket var at arbejde videre på det grundlag tidligere bestyrelser har lagt, dog med et lidt andet fokus område. Sidste års bestyrelse arbejdede i retning af en mere flad struktur for foreningen, for derigennem at imødekomme kritikken om, at PF er en uigennemsigtig og tung bureaukratisk forening. Da foreningens bestyrelse for 2010 overtog ledelsen virkede foreningens struktur ikke som et problemområde, hvorimod vi anså kom-

11 2.1 Bestyrelsen 11 munikationen som det vigtigste fokusområde. Således var det vores opfattelse at mange, hvis ikke alle, af de opfattede problemer ville kunne løses relativt simpelt ved forbedret kommunikation. Denne anskuelse gør sig gældende både internt i de forskellige afdelinger, men måske endnu vigtigere på tværs af dem. Således ønskede vi at sikre bedre kommunikation imellem foreningens forskellige afdelinger, hvilket gerne skulle afføde en større forståelse af hinandens interesser, opgaver, ansvar og forhåbentligt et tættere samarbejde. Det overordnede mål var at håndtere den umiddelbart udbredte holdning omkring grupperinger af dem og os, hvilket fører til en internt delt forening og dermed hæmmer det fælles arbejde med at sikre de studerendes forhold. Generelt har vi forsøgt at fremme kommunikation og informationsdeling igennem alt vores arbejde, ligesom specifikke tiltag også er gennemført, hvilket gerne skulle komme til udtryk igennem den resterende del af denne beretning. Økonomi Igennem året har forretningsrådsformanden og jeg fortsat haft fokus på arbejdet med at få ordentlig styring på foreningens økonomi. Tidligere bestyrelser har også arbejdet med dette punkt og vi overtog foreningen i klart bedre stand, end det ellers har været tilfældet igennem en længere årrække. Dog er der stadig nogle problematiske områder tilbage som vil blive behandlet senere i beretningen. Forsikringer I løbet af året skulle foreningens forsikringer genforhandles, hvilket forretningsrådsformanden og jeg i fællesskab forestod. Dette bød på en række udfordrende opgaver, både i forbindelse med at opnå den nødvendige forståelse for forsikringsreglerne, samt problemer med at afklare foreningens præcise besiddelser og forsikringsbehov. Resultatet blev, at hele foreningen nu er lovmæssigt forsikret. Prisen er steget, men det skal ses i lyset af, at forsikringssummen er mere end 6- doblet, primært grundet den sidste årerækkes indkøb i afdelingen Scenelys. I forbindelse med arbejdet med foreningens egne forsikringer blev vi opmærksomme på den kollektive ulykkesforsikring, som PF administrerer for DTU. Denne forsikrer alle studerende på DTU imod ulykker så længe de er på DTU eller foretager sig studierelaterede aktiviteter. Denne er ikke blevet genforhandlet siden 1997, hvilket betyder at der var kraftigt brug for en alvorlig gennemgang. Vi ønskede i den forbindelse at sende forsikringen i udbud for at sikre de bedst mulige vilkår til den billigste pris. Efter forespørgsler hos 5 forskellige forsikringsselskaber endte det med at være de eksisterende selskab, der gav det bedste bud og dermed fort-

12 12 Organisationen sat håndterer aftalen for os. Den nye aftale repræsenterer klare forbedringer i de studerendes vilkår i forbindelse med den obligatoriske dækning. Nogle af forbedringerne er at forsikringssummen er hævet fra DKK til DKK, tandskade nu er inkluderet og der udbetales dobbelt erstatning for méngrader mellem 10% og 50%. I forbindelse med den frivillige tilkøbsmulighed er der tilføjet Plaster-på-såret dækning og progressiv erstatning for méngrader mellem 30% og 100%. Samlet set sikrer disse forbedringer, at en studerende der kommer til skade i forbindelse med deres uddannelse vil modtage den nødvendige hjælp, ligesom en billig mulighed for fritidsulykkesforsikring tilbydes de studerende udenfor studietiden. Scenelys Igennem den sidste årerække har der været en del tilfælde på uoverensstemmelser imellem afdelingen Scenelys og Fællesrådet. Det er vores overbevisning at disse problemer skyldes to separate omstændigheder. For det første har Scenelys over en periode vokset sig større og større uden, at det har foranlediget en diskussion omkring gensidige forventninger, og for det andet har de to grupperinger meget forskellige arbejds- og fokusområder, hvilket betyder at deres interne berøringsflade er meget begrænset. Begge disse omstændigheder tager i sidste ende deres udgangspunkt i kommunikationsproblematikken, hvilket også antyder at løsningen skal findes i den retning. Dog blev vi under arbejdet opmærksomme på endnu et aspekt, som også skulle håndteres. Scenelys er igennem de sidste år blevet en central del af S-husets mulighed for at afholde arrangementer for de studerende og repræsenterer yderligere en betydende del af foreningens samlede omsætning, hvilket paradoksalt nok ikke har ført til udvikling internt i afdelingens ledelsesstruktur. Lidt simplificeret sagt burde en afdeling af en så betydelig størrelse have en specifik ansvarsperson for at sikre både foreningens interesser og afdelingens fortsatte vækst. Løsningen på alle tre problemstillinger blev en fastansættelse af den tidligere frivillige John Martin Sebastian (JMS). På denne måde blev der igennem ansættelsesvilkårene imellem PF og JMS lavet en fremtidig plan for afdelingen, der både tilgodeser foreningens økonomiske interesser, samtidigt med at Scenelys sikres fremtidig vækst. Kommunikationsproblematikken blev også klart forbedret da der nu er en ansvarsperson man kan henvende sig til, hvis man måtte have behov for at snakke med Scenelys. Det er klart at en fastansættelse ikke er gratis, men både bestyrelsen og JMS er af den klare overbevisning, at den langt mere fordelagtige forretningsmæssige situation, som Scenelys nu befinder sig i vil sikre at de ekstra opnåede indtægter mere end opvejer de tillagte udgifter i fremtiden. Tilbage står vi med en overbevisning om, at den valgte løsning vil være med til at støtte Scenelys fremtidige virke, hvilket selvfølgeligt vil påvirke hele foreningen positivt.

13 2.1 Bestyrelsen 13 PF-Nyt Som et led i arbejdet med at forbedre vores kommunikation til medlemmerne, ønskede vi også at skære ned på antallet af forskellige medier for i stedet at fokusere yderligere på de kanaler der virker. På denne måde slipper vi for at bruge kræfter på at udarbejde materiale som de studerende aldrig vil stifte bekendtskab med. På baggrund af denne beslutning blev nyhedsbrevet PF-Nyt nedlagt, det var vores opfattelse at et utroligt lille antal studerende vidste hvad bladet var og endnu færre læste det. Kræfterne der blev sparet i denne sammenhæng valgte vi i stedet at anvende på en mere fokuseret indsats på forenings hjemmeside. Opsummering Det sidste år har været en spændende periode at være igennem, og hvad der står beskrevet her er på ingen måde fyldestgørende for årets arbejde, men skal derimod ses som et udpluk. Polyteknisk Forening er en relativt stor forening med mange forskellige grupperinger, formål og interesser, der alle skal varetages ligeligt, hvilket resulterer i en relativt kompleks men meget udfordrende opgave, både for formanden og bestyrelsen som helhed. Det er min klare overbevisning at de tiltag bestyrelsen har arbejdet med i 2010, har forbedret foreningens vilkår i fremtiden. Dermed er det med en blandet følelse at jeg takker foreningens mange medlemmer for et godt år i spidsen; på den ene side bliver det svært at slippe tøjlerne, på den anden side er det en glæde at kunne overlevere en forening, som jeg føler er i endnu bedre stand end den jeg modtog. Christian Vang Madsen Næstformand Det har været spændende og interessant at sidde på næstformandsposten i PFs bestyrelse i Det kan diskuteres hvor meget jeg har besiddet posten som næstformand i forhold til at bare at være bestyrelsesmedlem, da formanden har mødt op til alle de taler og møder han skulle i løbet af året. I det forgange år har mine hovedansvarsområder været PR, medlemsfordele, hjemmesiden, studiestart og Studiemessen. Udover det har jeg haft ansvaret for indkaldelse og skrive referat til bestyrelsesmøderne, PFs stand på DTUs Åbent Hus, PFnyt, arrangering af PF skovtur og nyhedsbrev. Yderligere har jeg modtaget alt mail, som kommer til PF og haft ansvar for enten at sende dem videre eller selv at tage mig af dem.

14 14 Organisationen Et af mine personlige mål i år var at skaffe flere medlemsfordele til PF studerende, hvilket min forgænger også arbejdede med. Det har lykkes at skaffe nogle flere medlemsrabatter lokalt i Lyngby blandt andet med Fona, Cykelbutikken og Lyngby Svømmehal. Yderligere har jeg arbejdet på at få skaffet rabat til Lyngby Boldklubs hjemmekampe. Dog har jeg ikke fået svar inden denne beretning, men der burde komme svar ultimo januar. Generelt viste det sig at være svært at få skaffet rabataftaler for PF medlemmer med den gamle halvvejsløsningn med PF klistermærket på studiekortet. Dette har ført til et ønske om et PF kort fra bestyrelses side. Dog har der ikke været nok tid til at få en konkret løsning på bordet, men formanden og jeg vil arbejde videre med dette i foråret og håber at have en løsning klar til studiestart I år startede bestyrelsen også nogle nye arrangementer hvor jeg har haft ansvaret for nogle af dem. Jazz i Grønnegården, PFsommertur og PF Studiemessen. Disse har separate beretninger, som kan findes andet steds i denne årsberetning. Til DSF konferencen i efteråret snakkede jeg med mange af de andre MO er om det forventede SU-reform udspil fra regeringens side. Dette gjorde at vi var lidt forberedt på hvad vi kunne forvente. Fredag morgen d. 19. november kom udspillet og hele weekenden arbejdede bestyrelsen med hjælp fra frivillige i foreningen på at få afholdt en paneldebat ang. udspillet. Paneldebatten blev afholdt om mandagen med Allan Ahrensberg fra IDA som ordstyrer. Der dukkede ca 250 engagerede studerende op, hvilket var en succes og efterfølgende fortsatte diskussionen med de fleste af politikerne i kælderbaren. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der hjalp i weekenden, til Allan Ahrensberg for at styre debatten og til Lotte Kristensen for at hjælpe og komme med gode råd. Generelt har jeg brugt meget tid på at ordne indkaldelser, referater, hjemmesiden og årsberetning. Dette ærgrer mig, da jeg gerne ville have brugt den tid på at lave decideret bestyrelsesarbejde og gøre foreningen bedre for vores medlemmer. Specielt er det ærgerligt at bestyrelsen skal bruge meget af deres tid på årsberetning, i den del af året hvor de er mest kompetente til at udføre bestyrelsesarbejde. Morten Halvorsen Forretningsrådsformand Som det tidligere har været tilfældet med nye forretningsrådsformænd er den første tid præget af, at man er helt ny i faget. Selvom jeg havde lidt overordnet indblik i forenings økonomi, som tidligere medlem af fællesrådet kom der hurtigt utrolig mange spørgsmål, der ikke lige kunne besvares med det samme. I et forsøg på

15 2.1 Bestyrelsen 15 at være så godt forberedt i den nye situation blev meget af januar måned brugt med at sikre den bedste overlevering fra Anders Schlaikjer, forretningsrådsformanden i 2009, der også senere har været behjælpelig med hurtige svar. Efter tiltrædelsen og adgangen til bestyrelsesdrevet var opnået gik jeg i gang med at samle alt digitalt materiale vedrørende forretningssektoren ét sted, således at tidligere års dokumenter og beslutninger var lettere tilgængelig i arbejdet. I processen blev en del af tingene læst, hvilket gav lidt historisk viden om tiden før jeg selv blev aktiv i foreningen. Et ønske kunne være at få den samme orden i papirudgaverne af vores arkiv, men disse problemer er beskrevet i afsnittet omkring arkivering. Budgetlægningen for foreningen har været et af de mest spændende projekter jeg været i gang med. I april og maj gik meget af tiden med dette projekt. I forbindelse med Nordeas overtagelse af forvaltningen med foreningens to tilknyttede fonde, har der været meget arbejde med at fremskaffe den rette dokumentation for at Nordea Forvaltning kunne forsætte arbejdet. Problemerne har bestået i arkiveringen af vigtige papirer, som ikke altid var sat i system, samt at nogle dokumenter befandt sig i fjernarkivet, nedpakket. Ved regnskabsafslutningen ultimo maj overgik foreningen til et nyt regnskabssystem samt en ny kontoplan til brug i bogføringen. Sidstnævnte har været et ønske fra tidligere forretningsrådsformænd og burde give et nemmere overblik over forenings interne regnskaber. Regnskabssystemet skulle skiftes på grund af, at serviceaftalen på det gamle system udløb samtidig med, at det ikke ville blive videreudviklet. I forbindelse med at regnskabet 2009/2010 skulle afsluttes faldt øjnene på foreningens grundfond og dens manglende konsolidering de sidste år. Dette medførte endnu engang opsøgende arbejde i fjernarkivet for at finde regnskaber fra grundfondens etablering i 1995 og frem. I samme periode kom der også fokus på foreningens likviditet, for første gang i mange år, da fællesrådet fik præsenteret et likviditetsregnskab for de sidste fem år. Hen i mod slutningen af året blev meget af tiden brugt i samarbejde med Formanden, S-husformanden og Scenelys på at udarbejde en 5 årig plan for afdelingen, som blev fremlagt og godkendt af fællesrådet. Et fællesprojekt sammen med formanden har været genforhandling og nytegning af vores forsikringer, både erhverv og den fælles kollektive ulykkes. Den første skulle være tidsvarende i forhold til foreningens nuværende situation. Den anden krævede en længere process med forsikringsmæglere, da der ikke var ændret betydeligt siden 1997 i policen.

16 16 Organisationen Simon Dam Grønnegaard S-Husformand Denne beretning for 2010 er lavet som en samlet skrivelse fra S-Husets ledelse bestående af S-Hus formanden og S-Hus bestyreren. Dette er gjort i fællesskab på baggrund af det forgangne år, som netop har været i tæt dagligt samarbejde, og væsentligt til forskel fra tidligere år. I 2010 blev S-Husformanden og S-Hus bestyrerens roller fra start ikke klart defineret. Efter godt et halvt års ansættelse af bestyreren, og et par års erfaring fra S-Huset, hos formanden, gik vi ind med en vision om at rykke S-Huset betydeligt. Gøre det hele meget bedre, få flere nye gæster/kunder ind, generelt få mere liv i S-Huset, shine det hele op, forbedre økonomien og arbejdsgangene for personalet og de frivillige. Meget er gjort og S-Huset har rykket sig en del, men vi har langt fra nået alt vi ville. Daglig drift Den daglige drift og arrangementerne har fyldt mere end forventet. Den almindelige daglige drift, der bla. omfatter varebestilling, regnskaber, konteringer, banken, vagtplaner og vagtbytte, oplæring, løn, småting der går i stykker og oprydning, kendte vi omfanget af, og denne varetog bestyreren sig af. Derudover har der været flere, end forventet, store og små ad hoc opgaver. Der har bla. manglet en egenkontrol, der levede op til kravene, inventaropstillinger/brandplaner iflg. lovgivningen, bedre og mere funktionelle regnskabssedler, generelle systemer, arbejdsbeskrivelser/personalehåndbog, og ansættelseskontrakter. Og så har vi været ramt af ufatteligt mange problemer med vores dankortterminaler, kasseapparater og interne hjemmeside, tyveri og rod med nøgler, problemer/udskiftninger i visse personalegrupper og rengøringsafdelingen. I det hele taget har der manglet mange småting for at den daglige drift kunne køre optimalt. Ting der stort set alle er styr på nu, og som må ses som et stort skridt i den rigtige retning. Arrangementer og nye tiltag Der er afholdt mange arrangementer, private såvel som i PF og DTU regi (jf. afsnit herom). En stor del af vores tid i 2010 er brugt på afvikling, koordinering og styring af disse. Det har bla. været svært at finde personale til flere af arrangementerne, hvorfor vi ofte har været nødt til at hyre folk udefra. Vi har desuden valgt at

17 2.1 Bestyrelsen 17 åbnet op for nogle arrangementer vi før sagde nej til. DTU har desuden bedt om hjælp til arrangementer de ikke før brugte os til, og så har en del af tiden fra formanden ligeledes været lagt som booker, hvilket har medført et par større arrangementer end tidligere. For at trække mere liv og flere nye gæster ind i S-Huset lancerede vi bla. FredagsLounge. FredagsLounge har hele tiden været tænkt, som et alternativ til de andre fredagsbarer (ikke en konkurrent), hvor vi tilbyder det man ellers ikke får (drinks, fadøl etc.). FredagsLounge har fået god kritik af gæsterne, men desværre ikke altid den store opbakning i forhold til antallet af kunder. For at lokke flere af de studerende til, åbnede vi op for at de forskellige retningsråd kunne låne FredagsLoungen gratis. De fik mulighed for at tjene ekstra penge til retningen, og vi bliver eksponeret hos mange der ikke normalt benytter S-Huset. Indtil videre har kun de internationale og Hegnets Fredagsbar takket ja til tilbuddet begge dele har været store succeser. Derudover viste vi VM i fodbold i juni, satte priserne ned på mange produkter, forbedrede de interne muligheder for at leje/låne S-Husets lokaler (prisen/forholdene, hvilket bla. har resulteret i flere julefrokoster end tidligere). Det største problem for udlejningerne er, at få dækket alle udgifter til både rengøring m.v. men i lige så høj grad administrationen, da der ofte kan bruges meget tid på selv små ting. Alt i alt har vi brugt meget energi og mange timer på denne del af arbejdet, og det har i perioder flyttet fokus væk fra udviklingen og dele af den daglige drift af de faste afdelinger i S-Huset. Årsfesten, koncerter/events udenfor kælderbaren, GrønDyst, VM i fodbold, FredagsLounge og de private fester har været de største tidsrøvere, men det har samtidig skabt et godt liv og udvikling både internt og eksternt. Lagerstyring Det har længe været fællesrådets og bestyrelsens ønske at S-Huset havde lagerstyring, som var tydeligere for alle. Det skal nævnes at vi kører vores egen minimalistiske form for lagerstyring, og at der er rimeligt styr på svind og lagerbeholdning. Den rigtige lagerstyringen tog sine spæde skridt, i form af et S-Hus udviklet program. Vi bremsede projektet da det nye overordnede regnskabsprogram, C5, havde lagerfunktion. Senere fandt vi så desværre ud af at det ikke kunne køre med vores nuværende kasseapparatsystem. Noter fra det selvudviklede program er gemt, og lagerstyring står på dagsordenen for I samme forbindelse er det planen at udvikle og opdatere den interne hjemmeside, så den i endnu større grad bliver en hjælp i forhold til lønindberetning og driftsmæssig interessant statistik.

18 18 Organisationen Vi er begyndt at kontere alle indtægterne, så vi fremadrettet får et bedre indtryk af, hvad vi bruger penge på, og hvad PF tjener penge på. Der er lavet system for optælling (lagerstyring) til arrangementer og events. Det er prøvekørt, og implementeres til alle arrangementer i Det giver os et mere præcist billede af økonomien i kælderbaren, vores joints og arrangementer, da de forskellige afdelinger fremadrettet bliver faktureret indkøb (og det ikke længere er Kælderbaren der står med hele regningen). S-Husets indkørere Grundet samarbejdsvanskeligheder var vi nødsaget til at opsige de 2 indkørere, som har til ansvar at bestille og levere drikkevare til Kælderbaren og Kaffestuen. Det skabte naturligt en større arbejdsbyrde for S-Hus formanden og S-Hus bestyreren i en periode. Der er nu ansat 3 indkørere i en ny arbejdsstruktur, der er under fortsat udvikling. Indkørerne står fremover for al ugentligt indkøb til kælderbaren, specieløl, ad hoc opgaver og indkøring/optælling til alle arrangementer/joints. På sigt kunne indkørerafdelingen få et endnu større ansvarsområde. For at forbedre indkørernes arbejdsforhold er der indkøbt en elpalleløfter. Rengøring Vi har skiftet til et privat rengøringsfirma. Tidligere havde vi udenlandske studerende ansat til at varetage rengøringen. Det private firma er af samme pris, men rengøringsstandarden er hævet markant og så letter det vores arbejdsbyrde på administrationen. De udenlandske studerende der gjorde rent før blev alle tilbudt en ny stilling i Kaffestuen, Kælderbaren eller PF Caféen. Trivselsudvalget I 2010 blev trivselsudvalget for alvor grundlagt. Vi startede udvalget i 2009, uden rigtigt at holde møder eller andet. S-Husets Crew og medarbejdere har udpeget en sikkerhedsrepræsentant og en række andre repræsentanter til at sidde i udvalget sammen med S-Husformanden og bestyreren. Der har heldigvis ikke været voldsomt brug for trivselsudvalget i 2010, men det er bestemt en positiv ting at have. Jeg ser gerne en større opmærksomhed på udvalget i 2011, og forestiller mig at udvalgets medlemmer med fordel f.eks. kunne være initiativtagere til sociale arrangementer. PR Gruppen PR Gruppen har sin egen beretning andet steds i beretningen.

19 2.1 Bestyrelsen 19 Tyveri Pga. af tyveri er der lavet nyt system i forhold til penge- og klippekorthåndtering, ændret arbejdsgange, skiftet alarm, koder og nøglesystem. Leverandører og nye forretningsområder På leverandørsiden er Hørkram skiftet ud med Metro, hvilket har givet en besparelse på 5-10 % (Carlsberg ikke medregnet). Alle øvrige leverandøraftaler er genforhandlet, og forbedret. Ikke-eksisterende aftaler er lavet, bla. med spiritusproducenter og cigaretfirma. Vi indgik en aftale med Moment, der skaffede os sponsorkopper, sponsorølglas og en indkomst i form af salg af reklameplakater. Aftalen er dog sagt op med Moment, og et nyt firma er ved at blive aftalt ind i samarbejde om at promovere relevante firmaer m.v. i S-Huset. Der er muligheder for at forbedre S-Husets økonomi yderligere, og denne type forretning vil vi forsøge at udbygge. Denne skal aftales klart mellem den kommende S-Hus formand og S-Hus bestyreren, så arbejdsopgaven fordeles efter relevans. For fortsat at kunne tilbyde de studerende på DTU alt det vi gør, til relativt få penge eller gratis, mener vi, at der skal findes nye forretningsområder. Vi har ansøgt om en S-Hus/PF bod på Roskilde Festival. Derudover forventer vi også at fuldtidsansættelsen af John i Scenelys giver os mulighed for at lave en form for overbygning mellem S-Huset og Scenelys en eventafdeling for arrangementer udefra. En eventafdeling der i endnu større grad laver konferencer (i stil med Buildair Conference, der blev afholdt i efterårsferien) og andre events, hvor vi tilbyder hele pakken (i stil med powerpoint ekspertisen til Bellacenter i 2009, men også fester, hvor vi stiller med personale og teknik). Tidsforbrug I 2011 bør vi kigge på vores åbningstider. Hvorfor kan kælderbaren ikke løbe rundt lørdag aften? Behøver kaffestuen have åbent til kl ? Kan PF Caféen stadig ikke, rentabelt, løbe rundt i eksamensperioder, og skal den åbne/lukke tidligere i 3-ugers? I samme forbindelse bør der kigges på personalets timer. Det er f.eks. ikke nødvendigt at være 3 på arbejde i kælderbaren fra kl hver fredag. Der bør ligge en besparelse i at optimere timerne i flere afdelinger. Kaffestuen, PF Caféen og Kælderbaren Disse 3 afdelinger har deres egne beretninger senere.

20 20 Organisationen Alt i alt er rigtig mange ting af de ovenstående tiltag til forbedringer netop lavet af S-Husets aktive og frivillige, og uden dette engagement og vilje, ville vi ikke kunne opretholde et studenterhus med den udvikling der skal til. Samarbejdet mellem ledelsen og de frivillige er på mange punkter stærkt, men det ønskes at der kommer endnu større fokus på dette, og flere ting kan gøres i samarbejde. Derfor en stor tak til alle der har lagt tid og kræfter i S-Huset. Peter Tofte Philpsen og Erik Pouret Frydendahl Uddannelsespolitisk koordinator Posten som uddannelsespolitisk koordinator indebærer, som navnet antyder en koordinering af uddannelsespolitikken på DTU. Dette betyder et formandsskab for uddannelsespolitisk råd samt kontakt til en masse forskellige personer på DTU. Derudover indgår der i posten også nogle eksterne udvalg som f.eks. UddannelsesPolitisk Udvalg under Danske Studerendes Fællesråd samt IngeniørUddannelsernes Samråd. Arbejdet er dog på ingen måde begrænset til disse opgaver da der opstår en masse ad hoc eller andre underlige opgaver. Langt størstedelen af arbejdsopgaverne er beskrevet andet steds i beretningen, dette indebærer: UddannelsesPolitisk Råd UddannelsesPolitisk Gruppe IngeniørUddannelsernes Samråd PF valget DTU valget UddannelsesPolitisk Udvalg Årsfestreceptioner Hovedsikkerhedsudvalget Politikkonferencer Af ting som ikke er beskrevet andet steds, men som stadig fortjener at blive kommer herunder i deres korte form.

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009 Formalier: Navnerunde: Simon, Michael, Anders Schlaikjer, Solveig, Hyldig, Lasse, Andreas, Sigurd, Lukas, Stinne, Bjarke, Anders Chr., Anders, Lasse Valentini, Henrik, Halvor, Bjarne, Dennis. Derudover

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede: Hanne Jensen, Ida Simonsen, Shelia Hansen, Cecilie Wehnert, Simone Wehnert, Helle H.H.,

Læs mere

Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00

Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00 Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00 1. Formalia - Tilstede Navne Stude nr. Kostudret Rune L Andersen S104241 + Chastina Nygaard S100473 + Michal Roland S093870 + Sigurt S120003

Læs mere

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Mandag d. 15.04.2013 kl. 18:00 i Delta 1. Formalia - Valg af dirigent Christian - Valg af referent Signe - Godkendelse af re ferater fra de sidste møder Ændres til

Læs mere

Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00

Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00 Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede - Valg af dirigent: Christian - Valg af referant: Simone - Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013 (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Alle pånær Monika. (d) Godkendelse af referat fra 20.06.2013: Godkendt. (e) Godkendelse

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 1. Formalia Valg af dirigent Christian Wolff Nygaard Valg af referent Rune L Andersen Godkendelse af referater fra

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014 (a) Ordstyrer: Louise (b) Referant: Engstrøm (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard), Kristoffer,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014 (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referent: Ditte (c) Til stede: Hele B13 samt B14, pånær Randi. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (e)

Læs mere

Årsberetning 2007. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2007. Polyteknisk Forening Årsberetning 2007 Polyteknisk Forening 30. januar 2008 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 (a) Ordstyrer: Trine (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte fra pkt. 5, Kim fra pkt. 5, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Natashia (c) Til stede: Alle undtagen Kolding og Ditte. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (e) Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 11 d. 30.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 11 d. 30.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer:? Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 11 d. 30.04.2013 (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla (fra pkt. 2), Ditte, Kim (indtil pkt. 8), Kolding (indtil pkt. 8), Monika,

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

KABS13 møde 31/10-2013

KABS13 møde 31/10-2013 1. Formalia KABS13 møde 31/10-2013 i. Referent: Kirstrand ii. Ordstyrer:Vinge iii. Tilstedeliste: 1. Vinge 2. Kirstrand 3. Legenden 4. Norge 5. Igor 6. Boyshower 7. kanna 8. Christina 9. Mejbritt 10. Ciabatta

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

KABS13 møde 12/9-2013

KABS13 møde 12/9-2013 KABS13 møde 12/9-2013 1. Formalia referent: Legenden ordstyrer: Jeppe tilstedeliste: i. Gearstang ii. Christina iii. Simon iv. Bals v. Norge vi. Susanne vii. Gugliotta viii. kanna ix. Legenden x. Majbritt

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

KABS13-møde 24/1-2013

KABS13-møde 24/1-2013 1. Formalia KABS13-møde 24/1-2013 a. Godkendelse af referent:toke b. Godkendelse af ordstyrer: Susanne c. Tilstedeliste: Vinge Maag Gugliotta Hammerbak Igor Anna Christiane Caroline Sissel Mike Zanchetta

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Kolding (c) Til stede: Monika, Camilla, Trine, Kim, Kolding, Ditte og Natashia. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Kim (c) Til stede: Kim, Kolding, Camilla, Ditte, Monika, Trine, Natashia, Moesgaard (under punkt 5).

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening Årsberetning 2013 Polyteknisk Forening 4. februar 2014 Forord Kære Læser, Så er endnu et år gået, og foran dig ligger nu årsberetningen for Polyteknisk Forening 2013. PF året løber fra februar til februar,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, Formand Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Love og statutter Polyteknisk Forening

Love og statutter Polyteknisk Forening Love og statutter Polyteknisk Forening Love for Polyteknisk Forening L.a Navn og formål L.1 Foreningens navn er Polyteknisk Forening og forkortes PF. L.2 Foreningens formål er at repræsentere de studerende

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 09 d. 09.04.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 09 d. 09.04.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 09 d. 09.04.2014 (a) Ordstyrer: Louise (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Kolding, Natashia, Ditte, Kim, Camilla, Monika, Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 23. januar 2017 kl ) Valg af dirigent Frederick. 2) Valg af referent Josephine.

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 23. januar 2017 kl ) Valg af dirigent Frederick. 2) Valg af referent Josephine. Mødeindkaldelse 23. januar 2017 kl. 16.00 Hos Katrine. Afbud/senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39 Dagsorden 1) Valg af dirigent Frederick 2) Valg af referent Josephine 3) Trivselsrunde 4) Opsamling af

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet Referat Politik Konferencen efteråret 2017 Åbning af Politik Konferencen Sana byder velkommen til Politik Konferencen Formalia Valg af dirigenter Forretningsudvalget indstiller Yasmin Davali og Valdemar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening Årsberetning 2011 Polyteknisk Forening 13. april 2012 Indhold 1 Organisationen 9 1.0.1 Formand........................................ 9 1.0.2 Næstformand...................................... 10 1.0.3

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 30 d. 06.12.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 30 d. 06.12.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 30 d. 06.12.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Monika og derefter Ditte. (c) Til stede: Alle. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt efter tilføjelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referart til Diplomkemi Rådsmøde Onsdag d. 11.06.2014 kl. 18:00

Referart til Diplomkemi Rådsmøde Onsdag d. 11.06.2014 kl. 18:00 Referart til Diplomkemi Rådsmøde Onsdag d. 11.06.2014 kl. 18:00 1. Formalia - Tilstede Navn Studienummer Konstitueret Rune L Andersen S104241 + Sigurt Bøg S120003 + Mike Hausted S110081 + Cecile Halskov

Læs mere

KABS13 møde 7/2 2013

KABS13 møde 7/2 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Igor c. Tilstedeliste: 1. Maag 2. Gugliotta 3. Toke 4. Igor 5. Sissel 6. Susanne 7. Christina 8. Norge 9. Trunte 10. Legenden 11. Gearstang 12. ChristianE

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle 1) Valg af dirigent Ditte 2) Valg af referent Mathilde 3) Godkendelse af referat fra sidste møde Tjek 4) Opsamling af to-do-liste: Opdateret 5) Punkter

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere