HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET"

Transkript

1 HOTEL- OG RESTAURANTERHVERVET - med Bornholm som case af Elin Sundgaard Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej Nexø Telefon: Telefax: Copyright: 1997 Bornholms Forskningscenter og Elin Sundgaard Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til Bornholms Forskningscenter Trykt publikation, ISBN Elektronisk publikation, ISBN ISSN April 1997

2

3 Forord I forbindelse med turisme og økonomi bliver turismens betydning næsten altid anskuet og beregnet ud fra det nationaløkonomiske aspekt, dvs. effekterne på indkomst og beskæftigelse beregnes ud fra diverse multiplikatorer og modeller for at få et overblik over alle direkte og afledte virkninger. Den enkelte turistvirksomhed forsvinder i det samfundsøkonomiske perspektiv. Nærværende rapport arbejder ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel og bidrager med at give en belysning af turistvirksomheders strukturer og økonomi. Bornholm er et klart afgrænset område med overvejende ferieturisme samt overvægt af små enheder og sæsonåbent. I relation til Hotel- og Restaurantbranchens Normtal befinder de fleste bornholmske hoteller sig i kategori 3 Hotel med restaurant i provinsen med en omsætning mindre end 10 mio. kr. og restauranterne i kategori 9 Restaurant, hele landet, omsætning under 2,5 mio. kr. Bl.a. fordi hotelbranchen har forsøgt at gøre et fremstød for vinterturisme, som i høj grad vil blive berørt af de nye godtgørelsesregler for grønne afgifter pr. 1. januar 1996, har den lokale afdeling af HORESTA været en aktiv medspiller i nærværende spørgeskemaundersøgelse. Rapporten indgår som arbejdspapir i forbindelse med projektet Turistvirksomheders regnskab og økonomi - en kortlægning og analyse af små turistvirksomheders økonomiske handlingsmønstre med Bornholm som case. Formålet med denne rapport er at give en beskrivelse af erhvervet på en sådan måde, at den også kan bruges af erhvervet. Rapporten er derfor udformet som en resultatrapport til branchen, hvorfor det teoretiske aspekt er udeladt, og metode er beskrevet meget kortfattet. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke medlemmerne af referencegruppen, lektor Jens Aaris Thisted, lektor Anna Runkvist samt direktør Lone Njor, for råd og vejledning undervejs i projektet. En tak skal også rettes til lektor Lennart Rosenberg, Mitthögskolan i Östersund for review af rapporten. Vi vil også gerne rette en tak til de personer, der har stillet sig til rådighed for interview som optakt til projektet. Endelig vil forfatteren her gerne takke en række kolleger på Bornholms Forskningscenter for gode kommentarer og konstruktive spørgsmål ved seminaroplæg undervejs i projektet. Det gælder især Keld Jensen, Jesper Manniche, Ann. Hartl-Nielsen, Stephen Wanhill, Per Åke Nilsson og Svend Lundtorp. Svend Lundtorp Forskningschef April 1997

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med undersøgelsen Metode og dataindsamlingsproblemer Virksomhedskarakteristika Baggrundsoplysninger Virksomhedstyper Størrelse/kapacitet Virksomhedsformer Indehaverkarakteristika Sæson og beskæftigelse Sæson Personale Økonomistyring Bogføring og teknologi Revisors assistance Kendskab til normtal Økonomiske analyser - hoteller Omsætningsudvikling Hvad betyder dette for indtjeningen? Analyse af forskellige antal svar over årene Ejerens aflønning Forrentning af den investerede kapital Rentebyrden Lønsomhed efter udvalgte grupperinger Helår/sæson Størrelse Virksomhedstyper Ejerform Omsætningsgrupper Opsamling på grupperinger Økonomiske analyser - restauranter Omsætningsudvikling Indtjening Indehaverløn Kapitalens forrentning Grønne afgifter Nye regler pr. 1. januar Godtgørelse af energiafgifter i Virkningen af de ændrede godtgørelsesregler for indtjeningen Konklusion Indledning Strukturer Økonomi Restauranter...66

6 8.3.2.Hoteller Grønne afgifter Afrunding Litteraturfortegnelse Appendiks Tabeller til figurer i kapitel Bilag...73

7 Liste over tabeller Tabel 1. Virksomhedstyper...17 Tabel 2. Hotellernes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 35 deltagende hoteller)...18 Tabel 3. Restauranternes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 13 deltagende restauranter)...18 Tabel 4. Virksomhedsformer...19 Tabel 5. Ejertid og branchetid...19 Tabel 6. Ejernes uddannelsesmæssige baggrund (i procent af antal svar)...19 Tabel 7. Ejers og ægtefælle/partners deltagelse i driften (i procent af antal svar)...20 Tabel 8. Branchemedlemskab (i procent af antal svar)...20 Tabel 9. Andet samarbejde (antal svar)...21 Tabel 10. Henvisning til kolleger (antal svar)...21 Tabel 11. Åbningsperiode (i procent af antal svar)...21 Tabel 12. Personale på hoteller i Antal personer fordelt på forskellige kriterier...26 Tabel 13. Personale på restauranter i Antal personer fordelt på forskellige kriterier...26 Tabel 14. Hvem bogfører...27 Tabel 15. Antal svar vedrørende revisors assistance...30 Tabel 16. Kendskab til og deltagelse i normtalsarbejde (antal svar)...31 Tabel 17. Omsætningsudvikling for hoteller, kr Tabel 18. Udvikling i indtjeningen i procent af omsætningen Tabel 19. Antal deltagere i Bornholm spørgeundersøgelse og Normtal...37 Tabel 20. Overskud før skat (i procent af omsætning). Virkning af forskellige antal svar for de enkelte år...38 Tabel 21. Gennemsnitligt overskud brudt ned på virksomheder med underskud og overskud...39 Tabel 22. Virksomhedskarakteristika for underskudshoteller...39 Tabel 23. Hoteller med underskud i årene 1992 til Tabel 24. Udvikling i afkastningsgraden for hoteller Tabel 25. Udvikling i overskudsgrad og kapitalens omsætningshastighed Tabel 26. Omsætningsudvikling for restauranter kr...55 Tabel 27. Udvikling i indtjening i restauranter - i procent af omsætningen Tabel 28. Restauranter - udvikling i afkastningsgraden Tabel 29. Restauranter - udvikling i overskudsgrad samt kapitalens omsætningshastighed Tabel 30. Oversigt over godtgørelsesprocenter...60 Tabel 31. Godtgørelse af energiafgifter i 1995 for hoteller og restauranter på Bornholm...61 Tabel 32. Beregnet virkning af ændrede godtgørelsesregler for energiafgifter for hoteller og restauranter på Bornholm med 1995 som basis...62 Tabel 33. Beregnet virkning af ændrede godtgørelsesregler for energiafgifter

8 for hoteller, fordelt på helår og sæson...64 Tabel til Figur 9. Hoteller - overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...71 Tabel til Figur 10. Hoteller - grupperet efter helårs og sæson. Overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...71 Tabel til Figur 11. Hoteller - grupperet efter antal værelser. Overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...71 Tabel til Figur 12. Hoteller - grupperet efter virksomhedstyper. Overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...72 Tabel til Figur 13. Hoteller - grupperet efter ejerform. Overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...72 Tabel til Figur 14. Hoteller - grupperet efter omsætningsgrupper. Overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...72

9 Liste over figurer Figur 1. Fordeling mellem ferieturister og erhvervsturister på hoteller...22 Figur 2. Kapacitetsudnyttelse for senge - Bornholm/hele landet 1992 og Figur 3. Kapacitetsudnyttelse for værelser - Bornholm/hele landet 1992 og Figur 4. PC-anvendelse...27 Figur 5. Revisor deltager ikke...29 Figur 6. Revisor udfører alt...30 Figur 7. Udvikling i hotelovernatninger Figur 8. Indeks for hotelomsætning og overnatninger på Bornholm Figur 9. Hoteller - overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...42 Figur 10. Hoteller - grupperet efter helårs og sæson. Overskud før skat efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)...46 Figur 11. Hoteller - grupperet efter antal værelser. Overskud før skat efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)...47 Figur 12. Hoteller - grupperet efter virksomhedstyper. Overskud før skat efter beregnet indehaverløn ( % af omsætningen)...49 Figur 13. Hoteller - grupperet efter ejerform. Overskud før skat efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)...50 Figur 14. Hoteller - grupperet efter omsætningsgrupper. Overskud før skat efter beregnet indehaverløn (i % af omsætningen)...52 Figur 15. Restauranter - overskud før skat før og efter indehaverløn (i % af omsætningen)...57 Figur 16. Netto kapacitetsudnyttelse for senge sæson 1995 (april-oktober)...63

10

11 1. Indledning Turismen har altid haft økonomisk betydning for Bornholm. Bl.a. har Nordbornholm været center for en livlig turisme allerede for 100 år siden. Det var især velhavende tyskere, der kom hertil. Overnatningsformen var badehotel eller sommerpensionat. 1 Hoteller og pensionater har altså allerede dengang været en del af øens erhvervsstruktur. For Danmark som helhed har branchens historie ikke været uden kriser og konkurser. Økonomiske trængsler har endda inspireret forfatteren Herman Bang til at bruge emnet i sin novelle Sommerglæder. De seneste år har der på landsplan været nogle analyser af hotel- og restaurantbranchen, nemlig: Sektoranalyse af Hotel- og Restauranterhvervet i Danmark: (Pade, Henrik & Partnere et al, juli 1992). Rapport nr. 2 - Ressourceområdet turisme/fritid - en erhvervsøkonomisk analyse: (Erhvervsfremme Styrelsen, 1993). Normtal for Hotel- og Restauranterhvervet, (HORECON 2, , HORESTA 3, 1995). Undersøgelse af Modeller til Løsning af Turismens Finansieringsproblemer, (Pade, Henrik & Partnere et al, januar 1996). Erhvervsministeriets materiale i forbindelse med analysen af ressourceområdet Turisme, bl.a. Afsluttende notater fra udvalget: dialog med ressourceområdet turisme (26. februar 1997). Disse rapporter viser, at der er tale om en økonomiske trængt branche, som på grund af konkurser er blevet sortlistet af kreditforeningerne og andre kreditgivende institutioner, og som på grund af lave belægningsprocenter har ringe indtjening. 4 Det er en branche, som trues af øgede omkostninger bl.a. i form af højere provision til rejsearrangører og af nye grønne afgifter. Samtidig er det en branche med organisatoriske og kompetencemæssige problemer, hvilket hænger sammen med, at den overvejende består af mindre enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren og tildels ægtefællen udgør en væsentlig del af arbejdskraften. 5 Det gælder ikke blot i Danmark, men også i Norden 6 og Europa 7. 1 Knudsen, Poul Erik, Hotel- og Resturanterhvervets Rådgivnings- og Konsulenttjeneste. 3 Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening. 4 At situationen også gælder for Bornholm er blevet bekræftet gennem interviews med revisorer, hotelejere og Realkredit Danmark, Bornholm. 5 Erhvervsfremme Styrelsen, Skalpe, Ole og Petter Dybedal, 1996, Skattereformen och turism, SIND, 1991:4, Turistnäringen, SIND, 1986:5. 7 Beaver, Allan, 1995, Wanhill, Stephen,

12 For hoteller i et ferieområde som Bornholm kan der yderligere peges på nogle typiske karakteristika, nemlig kategorier af turister (forretningsturister vs. ferieturister), åbningstider (helårs vs. sæson), prisniveau (høj-medium vs. medium-lav) og antal overnatninger pr. gæst (1-2 nætter vs. ca. en uge). 12

13 2. Formål med undersøgelsen Undersøgelsen er et led i et forskningsprojekt med det overordnede formål at kortlægge og analysere små turistvirksomheders økonomiske handlingsmønstre med Bornholm som case, for derigennem at give et virksomhedsøkonomisk bidrag til turismeforskningen. Ovennævnte rapporter peger på en række problemområder for branchen, problemer som måske til en vis grad hænger lige så meget sammen med, at der er tale om små og mellemstore virksomheder: familiedrevne virksomheder manglende administrativ og økonomisk uddannelse manglende markedsføringsstrategi dag-til-dag styring ufaglært arbejdskraft mange ejerskift/konkurser free riders med hensyn til organisationsmedlemskab og destinationssamarbejde overskudskapacitet sæsonproblemer udslidte hotelværelser. For at undersøge, i hvilken udstrækning disse problemer gør sig gældende i et udkantsområde med Bornholm som eksempel, samt den virkning de måtte have på turistvirksomhedernes rentabilitet, er det ikke tilstrækkeligt at analysere rene regnskabstal. Kvalitative data vedrørende f.eks. ledelsesystemer, økonomistyring, planlægningsperioder og sæsonudsving må indgå i analysen. Som første fase er hotel- og restaurantsektoren blevet udvalgt. Der blev i samarbejde med den lokale HORESTA-afdeling udsendt et spørgeskema til hoteller og restauranter på Bornholm. For ikke at ulejlige virksomhederne flere gange, blev spørgeskemaet udbygget med to biformål, nemlig et afsnit om energiafgifter, som branchen gerne ville have belyst, og et afsnit om indkøbsmønstre, hvor oplysningerne skal indgå i input-output beregninger, der skal vise turismens økonomiske betydning. Spørgeskemaet skulle således tjene 3 forskellige formål: 1) generel kortlægning af små og mellemstore turistvirksomheder = det overordnede formål, 2) virkning af grønne afgifter og 3) indkøbsmønstre til input-output beregninger. 13

14 14

15 3. Metode og dataindsamlingsproblemer Som undersøgelsesinstrument blev valgt et postomdelt spørgeskema, dels på grund af forskningsprojektets karakter og dels for at komme hurtigt ud til en stor population. Spørgeskemaudsendelsen blev fulgt op af rykning og interview. Ved udvælgelsen af respondenter blev der lagt vægt på at få alle typer virksomheder med i undersøgelsen - ikke kun hoteller med over 40 senge, som er kriteriet i Danmarks Statistik. Det var også et ønske at få andre virksomheder end brancheforeningsmedlemmer med, selvom branchen forståeligt nok var mest interesseret i medlemmernes ve og vel. 92 hoteller, hvilket er hele populationen på Bornholm, og 75 restauranter blev kontaktet. Rene udskænkningssteder samt selvbetjening/pizzabarer og andre take-away forretninger er ikke med. De ovennævnte tre formål medførte, at der blev mange spørgsmål i spørgeskemaet, specielt er regnskabsafsnittet blevet ret detaljeret. Det skulle også vise sig at blive akilleshælen i undersøgelsen. Under rykkerproceduren lød de gennemgående indvendinger: Det er alt for besværligt, vores regnskaber ser ikke sådan ud. Vel nok af samme årsag er en del skemaer returneret uden regnskabsdelen udfyldt. Det har også været svært at få alle fire regnskabsår. Materialet fra 1992 og evt var lagt væk, og regnskabet for 1995 var endnu ikke færdigt, idet det oftest udskydes til tidspunktet for selvangivelsen, 1. juli, for at få inddraget de skattemæssige aspekter. Det var svært efterfølgende at indhente 1995-regnskaberne, fordi det kolliderede med branchens allertravleste tid. De sidste regnskabsoplysninger fra 1995 blev først modtaget ultimo september Udviklingsrækken over de fire år bygger derfor på et varierende antal besvarelser. Som antydet oven for blev dataindsamlingsperioden meget lang. Spørgeskemaerne blev udsendt medio februar 1996 sammen med et følgebrev fra den lokale HORESTA-formand med opfordring til at deltage i undersøgelsen. Efter samråd med formanden blev der sendt en påmindelse 10 dage senere. Det viste sig at være meget vanskeligt at få tilstrækkeligt mange svar. Medlemmer af foreningen foretog en telefonisk opfølgningsrunde, og forfatteren tog selv ud og talte med hotelejerne, hjalp med udfyldelsen af skemaerne eller fik lov til at bruge regnskaberne på stedet til at udfylde regnskabsdelen. I flere tilfælde var det virksomhedens revisor, der udfyldte regnskabsafsnittet. Ved disse besøg blev det klart, at de manglende svar ikke skyldtes problemer med udfyldelse af afsnit A, B og C (se bilag). Disse var ofte blevet udfyldt, men så var man gået i stå ved regnskabsafsnittet, ofte fordi det ikke lige fulgte virksomhedens regnskabsopstilling, lød forklaringen. På grund af disse problemer har det modtagne regnskabsmateriale været af svingende kvalitet. I nogle tilfælde har regnskabsdelen været så mangelfuldt udfyldt, at de angivne regnskabsdata ikke har kunnet medtages i analysen. I andre tilfælde har regnskabsdelen slet ikke været udfyldt. En begrundelse herfor lød, at det var en ledelsesbeslutning i interessentskabet ikke at afgive regnskabsoplysninger til den slags undersøgelser. En anden begrundelse lød: Det er for privat, vi er ikke noget anpartsselskab. En del spørgeskemaer 15

16 kunne derfor ikke bruges til regnskabsanalysen, men kun til en beskrivelse af branchens karakteristika. Svarprocenten fra restauranterne har desværre været skuffende lav, kun 17,3%. Hoteller gav 38% svar målt på antal, men ca. 70% svar målt på total sengekapacitet. Af de 38% hoteller har 30% - lig med 28 hoteller - givet regnskabsoplysninger. Disse 28 hoteller svarer til ca. 65% målt på totalomsætning i De manglende 62% svar målt på antal udgør kun 30% af kapaciteten, dvs. at det er de helt små hoteller, der ikke har ønsket eller har fundet det for besværligt at deltage i undersøgelsen. Typisk er det pensionater og lejrskoler med fra 11 og op til senge, der ikke har svaret (branchekode Feriekolonier og værelsesudlejning). En årsag til ikke at ville deltage kan være, at ejerne generer sig for at vise dårlige resultater. Ifølge interview er det en branche, der holder regnskaberne tæt ind til kroppen. Man ønsker ikke at vise omverdenen, og slet ikke kollegerne/konkurrenterne, hvordan det går. Svarprocenten er som allerede nævnt forholdsvis lav. Det forekommer desværre ofte i økonomiske undersøgelser. Specielt i en population som denne, der for over 80% vedkommende består af enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, som ikke har pligt til at offentliggøre deres regnskaber, kan det være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange svar. Den lave svarprocent kan også delvis tilskrives ulemperne ved at anvende spørgeskemaundersøgelse. Disse ulemper er imidlertid forsøgt imødekommet ved den beskrevne rykkerprocedure, som også har øget svarprocenten. Konsekvenserne af en lav svarprocent kan være en svagere generalisationsværdi af datamaterialet. Undersøgelsen kommer mere til at ligne et casestudie. I et vist omfang vil resultaterne blive suppleret med oplysninger og meninger fra interview med turistforeninger, revisorer og hotelindehaverne selv. Kortlægningsaspektet, dvs. en beskrivelse af organisatoriske og planlægningsmæssige karakteristika ved virksomhederne behandles først. Her er hoteller og restauranter stillet ved siden af hinanden. I de økonomiske analyser vil hoteller og restauranter blive behandlet hver for sig. 8 Totalomsætning beregnet på opgivet salgsmoms, iflg. Told- og Skatteregion Bornholm er anvendt, fordi Told og Skat på nuværende tidspunkt kun kunne give omsætningstal for tre kvartaler af

17 4. Virksomhedskarakteristika 4.1 Baggrundsoplysninger Et af formålene med projektet er som nævnt at tegne et billede af hotel- og restaurationsbranchen, der viser mere end blot indtjeningen eller det normtalsagtige. Interview med revisorer, turistforeninger og virksomhedsejere forud for undersøgelsen pegede på, at der var en række økonomistyrings-, samarbejds- og markedsføringsproblemer i branchen, også på Bornholm. For at få disse aspekter belyst blev virksomhederne bedt om at give en række organisatoriske, personalemæssige og planlægningsmæssige oplysninger. Det er i øvrigt karakteristisk, at virksomhederne åbenbart ikke havde noget imod at give disse baggrundsoplysninger. Derimod var det ikke alle, der var villige til at give regnskabsoplysninger. Som allerede nævnt i kapitel 3 var kun ca. 75% af besvarelserne forsynet med regnskabstal Virksomhedstyper Danmarks Statistiks branchekoder giver en forholdsvis grov og unuanceret inddeling af branchen, hvor f.eks. begrebet pensionat eller lejrskole ikke registreres særskilt. Tabel 1 viser de kategorier, virksomhederne selv mener, de tilhører. På hotelsiden betragter 24 enheder sig som hoteller, selvom mange af dem også har en del ferielejligheder. Egentlige feriecentre samt pensionater er repræsenteret med hver tre. Tabel 1. Virksomhedstyper Hoteller Restauranter Antal svar = 35 Antal svar = 13 Hotel 24 Restaurant 11 Pensionat 3 Cafeteria 2 Feriecenter 3 Lejrskole/sommerpensionat 2 Andet Størrelse/kapacitet Som nævnt ovenfor er hotelbranchen kendetegnet ved en række små og mellemstore virksomheder. Dette gælder også for Bornholm i udpræget grad. Knapt 50% af de hoteller, der deltager i undersøgelsen, har under 70 senge. Den officielle statistik registrerer som allerede nævnt kun enheder med over 40 senge. I denne undersøgelse har 14% af virksomhederne under 40 senge, og kategorien er således underrepræsenteret, idet ca. 45% af de bornholmske enheder har under 40 senge, og de indgår derfor ikke i den officielle statistik, selvom de er et meget karakteristisk træk i den bornholmske hotelbranche. Målt på kapacitet udgør de dog kun ca. 19% af sengekapaciteten. Bornholm har dog også nogle store feriecentre, således at den gennemsnitlige sengekapacitet i undersøgelsen er 166 senge. Totalt er den gennemsnitlige kapacitet 95 senge, hvilket viser, at undersøgelsen er overrepræsenteret af store enheder. Der er en meget stor spredning i svarenhederne, idet mindste enhed har 14 senge og største enhed 680 senge. 17

18 Da de store feriecentre har 4-6 senge pr. værelse/lejlighed må kapacitetsbilledet suppleres med en opdeling i antal værelser. Et hotel betegnes her som et lille hotel, når det har under 25 værelser. 9 Det kan således ikke rumme et busselskab. En mellemstort hotel har op til 67 værelser og kan rumme 1-2 busselskaber, medens et stort hotel har fra 68 værelser og opefter. Tabel 2. Hotellernes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 35 deltagende hoteller) Målt på antal senge Målt på antal værelser Under 40 senge 14% Under 25 værelser 20% senge 31% værelser 43% senge 9% over 67 værelser 37% senge 29% over 300 senge 17% Gennemsnit 166,2 Gennemsnit 52 Minimum 14 Minimum 4 Maximum 680 Maximum 142 For restauranternes vedkommende er der ikke nogen officiel undergrænse for størrelse, ligesom der heller ikke findes nogen officiel kapacitetsudnyttelsesstatistik. I tabel 3 nedenfor er som mindste inddeling valgt en arbitrær størrelse på 50 siddepladser. Tabel 3. Restauranternes størrelse (procenttallene er beregnet på basis af de 13 deltagende restauranter) Målt på antal siddepladser Målt på antal kvadratmeter Under 50 23% Under % % % Over % Over % Uoplyst 8% Uoplyst 16% Gennemsnit 106 Gennemsnit 169 Minimum 32 Minimum 45 Maximum 250 Maximum 475 Gennemsnittet for svarvirksomhederne er 106 siddepladser med en spændvidde fra 32 til 250 pladser (jf. tabel 3). Gennemsnittet i HORESTAs normtals undersøgelse, kategori 9, er 224, og for alle kategorier under et er det 252 siddepladser. De bornholmske restauranter er således en del mindre end landsgennemsnittet Virksomhedsformer Som nævnt ovenfor er hotelerhvervet kendetegnet ved en stor andel af familieejede virksomheder. Som det vil fremgå af nedenstående tabel 4 er 19 af de 35 respondenter, eller 56%, organiseret som enkeltmandsvirksomheder, mens kun to er som partnerskab i form af interessentskab. Af selskabsformer dominerer kommanditselskaber og anpartsselskaber med fem virksomheder hver. I restaurationsbranchen er enkeltmandsformen endnu mere udpræget, idet 11 af de 13 respondenter er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. 9 Pade, Henrik & Partnere et al, 1992, p

19 Tabel 4. Virksomhedsformer Hoteller Restauranter Antal = 35 Antal = 13 Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab 2 Kommanditselskab 5 Aktieselskab 2 Anpartsselskab 6 1 Andet Indehaverkarakteristika Der tales meget om, at hotel- og restaurationsbranchen er præget af en række konkurser og overtagelser. Det er da også sket på Bornholm. I 1995 gik et større helårshotel konkurs, og i 1996 har to sommerhoteller skiftet ejer. Tabel 5 nedenfor viser imidlertid langvarigt ejerskab. For hotellers vedkommende har de nuværende ejere i gennemsnit ejet hotellet i 11,5 år med en spredning fra et år til 32 års ejerskab. For restauranternes vedkommende er gennemsnittet næsten det samme, nemlig 10,7 år, men med en mindre spredning, nemlig fra tre til 20 år. Ser man på, hvor længe ejerne har været i branchen, stiger gennemsnittet til henholdsvis 17,5 og 19,3 år med spredning fra to til 46 år. Dette tyder på, at et generationsskifte trænger sig på, især for hotellernes vedkommende, hvilket kan blive vanskeligt at gennemføre med den nuværende lave indtjening (se kapitel 5). Tabel 5. Ejertid og branchetid Antal Antal år ejet/forp. denne virks. Antal Antal år i branchen svar Gensnit Min. Max. svar Gensnit Min. Max. Hoteller 29 11, , Restauranter 10 10, , Hotel- og restaurationsbranchen er bl.a. kendetegnet ved, at der er lave adgangsbarrierer med hensyn til kravet om speciel uddannelse og autorisation. Hotel- og restaurantejernes uddannelsesmæssige baggrund fremgår af nedenstående tabel 6. For hotelejernes vedkommende angiver kun 17% at have en branchemæssig uddannelse, medens 66% angiver, at de har en anden uddannelse. Denne anden uddannelse dækker så bredt som fra automekaniker til ingeniør og landmand. Den branchemæssige uddannelse hos restaurationsejerne ligger lidt højere, idet tre af de 13 respondenter eller 23% har en uddannelse som kok. Fem restauratører har anden uddannelse, f.eks. ejendomsmægler, damefrisør og økonomi. For branchen som helhed er der altså en høj grad af self-made blandt indehaverne. Tabel 6. Ejernes uddannelsesmæssige baggrund (i procent af antal svar) Brancheuddannelse Anden uddannelse Antal JA NEJ Ej svar JA NEJ Ej svar Hoteller Restauranter Et karakteristisk træk ved hotel- og restaurationsbranchen er sammenfaldet mellem ejerskab og ledelse, de såkaldt familiedrevne virksomheder eller mand-kone virksomheder. Tabel 7 bekræfter dette billede, idet samtlige restauratører og 86% af hotelejerne deltager i 19

20 driften. Når ikke alle hotelejere deltager i driften, hænger dette sammen med, at nogle hoteller er ejet af en investorkreds, og den daglige drift varetages af en direktør eller forpagter. Ægtefællernes deltagelse i driften er også markant, idet godt 60% er med i driften i både hoteller og restauranter. Tabel 7. Ejers og ægtefælle/partners deltagelse i driften (i procent af antal svar) Hoteller Restauranter Antal = 35 Antal = 13 Ejer Ægtefælle Ejer Ægtefælle Deltager i driften Deltager ikke i driften Ej besvaret Et andet påpeget generelt træk ved turistbranchen er, at der er mange såkaldte free riders. En free rider er en, der flyder med uden at medvirke i sejladsen, og der er mange måder at være free rider på, f.eks. følgende fem grupper: 1. Free riders i forhold til destinationen, 2. Free riders i forhold til andre turistelementer, 3. Free riders i forhold til markedsføring, 4. Free riders i forhold til foreninger og sammenslutninger og endelig 5. Obstruktører. 10 Det er gruppe 4, Free riders i forhold til foreninger og sammenslutninger, der er fokuseret på i denne undersøgelse. Ifølge tabel 8 nedenfor ser det ikke ud til, at denne gruppe af free riders gælder for Bornholm, idet 77% af hotellerne og 61% af restauranterne angiver at være medlem af en brancheforening. Det er hovedsagelig HORESTA og BBL (Brancheforeningen for bornholmske lejrskoler), der angives. Disse tal må dog tages som udtryk for en bias, idet HORESTA har været involveret i udsendelses- og rykkerproceduren. Det kan derfor ikke udelukkes, at det er HORESTAmedlemmerne, der har svaret, medens de virksomheder, der ikke har ønsket at deltage, kan tænkes at have en meget lavere organiseringsgrad. På landsplan har HORESTA en medlemsprocent på næsten 80 blandt egentlige hoteller, medens foreningen har en medlemsprocent på under 10 blandt restauranter. Det vil sige, at i hvert fald medlemsrestauranterne er meget overrepræsenteret i denne undersøgelse. Tabel 8. Branchemedlemskab (i procent af antal svar) Antal JA NEJ Ej svar Hoteller Restauranter En af påstandene i den bornholmske turistbranche går på, at virksomhederne har svært ved at samarbejde. De blev derfor spurgt, om de deltog i andet samarbejde end medlemskab af en brancheforening. 16 hoteller = 46% og 2 restauranter = 15% indgår i andet samarbejde. Dette samarbejde er hovedsageligt medlemskab af de lokale turistforeninger samt bookingsamarbejde, og en gruppe hoteller har etableret et marketingsamarbejde. 10 Lundtorp, Svend,

21 Tabel 9. Andet samarbejde (antal svar) I alt JA NEJ Ej svar Hoteller Restauranter Under et interview med en restauratør blev det påpeget som et problem for turisterne, at virksomhedernes forskellige åbningstider ikke rigtig fremgår nogen steder, samt at virksomhederne ikke er flinke til at henvise til hinanden, hvis de ikke selv kan modtage gæster, når de har lukket eller har fuldt optaget. Ifølge tabel 10 ser det ud til at være et reelt problem i restaurationsbranchen, idet kun tre ud af 13 svarer, at de henviser. Der ser derimod ud til at være langt større tradition for at henvise til hinanden i hotelbranchen, idet 25 ud af 35, eller 71%, angiver, at de henviser til hinanden. Tabel 10. Henvisning til kolleger (antal svar) I alt JA NEJ Uoplyst Hoteller Restauranter Sæson og beskæftigelse Sæson Feriedestinationen Bornholm er som allerede nævnt præget af sæson, hvilket tydeligt fremgår af tabel 11. Der er meget få helårsåbne hoteller på Bornholm, hvor turister og - måske især - forretningsfolk kan booke ind også i vintersæsonen. Helårsåbent skal her forstås helt bogstaveligt som alle årets måneder fra 1/1 til 31/12. De få helårsåbne hoteller er imidlertid placeret rundt om på hele øen og ikke kun i trafikknudepunktet Rønne. Sæsonhotellerne har typisk åbent i fem eller seks måneder fra ca. 1/4 eller 1/5 til omkring 1/10. Resten af året er hotellet lukket ned. Der er dog sæsonhoteller, der modtager grupper i vintersæsonen, ligesom en del af dem har lokal aktivitet i restauranten, idet de modtager selskaber til spisning. Det er formentlig en af forklaringerne på, at ejerne af sæsonhoteller angiver, at de er beskæftiget fuldtids hele året. Den officielle åbningstid for sæsonhotellerne er imidlertid fra ca. april til oktober. Tabel 11. Åbningsperiode (i procent af antal svar) Antal Helårs Sæson Hoteller Restauranter Som tabel 11 viser, har kun 20% af de hoteller, der har udfyldt spørgeskemaet, åbent hele året. Den samlede procent er formentlig lavere, idet de virksomheder, der ikke har svaret, typisk er de små sommerhoteller/pensionater. For restauranternes vedkommende har 69% af svarvirksomhederne helårsåbent, medens kun 31% har sæsonåbent. Denne fordeling svarer ikke til den faktiske fordeling. I svarmaterialet er der overvægt af helårsrestauranter. Hvad angår hoteller, er 80% af svarvirksomhederne altså sommerhoteller. Det forklarer måske også nedenstående forhold mellem erhvervsturister og ferieturister. Hotellerne blev 21

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Dansk sammendrag af: Betydningen af turismen på Bornholm. Jie Zhang og Charlotte R. Rassing Bornholms Forskningscenter. Working paper nr.

Dansk sammendrag af: Betydningen af turismen på Bornholm. Jie Zhang og Charlotte R. Rassing Bornholms Forskningscenter. Working paper nr. Working paper nr. 4 Dansk sammendrag af: Betydningen af turismen på Bornholm Jie Zhang og Charlotte R. Rassing Bornholms Forskningscenter Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Nr. 7.04 Juni 1997 December TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Ultimo juli 1996 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten i Århus Amt er ultimo juli 1996 på 9.251

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere