Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013"

Transkript

1 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

2 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs af leverandørtyper 12 Branchens egne forventninger er positive 15 Bankfinansiering er ikke længere et problem for vindindustrien 16 Store udsving i soliditeten 18 M&A som finansieringskilde 20 Fremtidens offshoreleverandører skal vænne sig til et nyt mindset 20 Hvad har ændret sig? 21 Omkostningerne presses ned i kæden 21 Ændrede markedsvilkår skaber skatteretlige udfordringer 22 Skatteretlige udfordringer i den øgede internationalisering 23 Overkapacitet øger moms- og skatteproblemstillinger Analysens forudsætninger Anvendte nøgletal Kontaktpersoner

3 Forord For femte år i træk byder Deloittes analyse af leve randører til vindindustrien på et værdifuldt indblik ind i denne industri. Resultaterne og de forventninger som leverandørerne har til det kommende år viser tydeligt, at leverandørerne har et positivt syn på fremtiden, men også at de fortsat er præget af tidligere års turbulens i industrien. Til trods for turbulensen strømmer der fortsat flere aktører ind på markedet, da vindindustrien byder på attraktive vækstforventninger og stærke business cases. Det gælder også i Danmark, hvor flere og flere virksomheder fokuserer på vindenergi, herunder særligt på det voksende offshoremarked. De danske leverandører til vindindustrien har generelt en stærk global position grundet deres mangeårige erfaring, hvilket er understøttende for, at trefjerdedele af leverandørerne forven ter, at deres konkurrenceevne vil blive forbedret i løbet af de kommende 12 måneder. Vi er i Danmark hjem for hele værdikæden og dermed alle former for leverandører til vindindustrien, hvilket er unikt på verdensplan. De danske leverandører til vindindustrien har generelt en stærk global position grundet deres mangeårige erfaring, hvilket er understøttende for, at trefjerdedele af leverandørerne forventer, at deres konkurrenceevne vil blive forbedret i løbet af de kommende 12 måneder. Yderligere, er det imponerende, at afkastet af den investerede kapital før skat (ROIC før skat) ligger højere hos leverandørerne til vindindustrien end den gennemsnitlige ROIC før skat i andre industrier i Danmark. Forklaringen på det positive syn på fremtiden og de gode resultater skal, udover den stærke globale position, også findes i, at de danske leverandører har konsolideret sig i de senere år; ikke bare på grund af krisen, men også fordi industrien ændrer sig. Vindindustrien er fortsat en relativ ung industri, der har en høj grad af innovation både på proces og produktsiden og derfor skal virksomhederne hele tiden være forandringsparate. Et eksempel herpå er stigende fokus på service, hvor producenter og leverandører samarbejder om dette forretningsområde. Når vi ser fremad, skal leverandørerne både være opmærksomme på kapaciteten i markedet og innovere i forhold til at afdække nye forretningsområder. Netop udfordringen i at følge med markedet er et element, som vi har stor fokus på i denne analyse, hvor vi bl.a. afdækker de problemer og muligheder der opstår i takt med en stigende globalisering og kommercialisering af branchen. Endelig ser vi det som afgørende, at leverandørerne hele tiden har blik for en fortsat konsolidering og er klar til at samarbejde, også gennem opkøb og fusioner. God læselyst. Lars Skovgaard Director, Deloitte Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

4 Analyse af leverandører til vindindustrien Vi har igen i år, i samarbejde med Vindmølleindustrien, udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse og en regnskabsanalyse af leverandørerne til vindindustrien. Formålet med undersøgelsen er at skabe indsigt i den nuværende situation og fremtidsudsigterne hos disse virksomheder. Undersøgelsen omfatter svar fra 141 leverandører til vindindustrien, hvor størstedelen er karakteriseret ved at være ejerledede virksomheder med en omsætning inden for vindaktiviteter på under 100 mio.kr. Vindmølleproducenter, energiselskaber og andre aktører i vindindustrien bliver ikke analyseret. Andet 13% Figur 1 Selskabsform. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Fondsejet 14% Børsnoteret 15% Ejerledet 58% 35% 30% 25% 15% 33% 18% 12% 16% Figur 2 Realiseret omsætning i 2013 inden for vindrelaterede aktiviteter. Kilde: Vindmølle industrien og Deloitte 10% 5% 0% 0-10 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Mere end 250 mio. kr. 4

5 1 Danske selskaber er defineret som ikke-finansielle og med mere end 50 medarbejdere De seneste 5 år har været turbulente for leverandører til vindindustrien. Dels har afkastet af den investerede kapital (ROIC) før skat bevæget sig fra et niveau i underkanten af i 2008 til kun 5,7% det efterfølgende år, dels har industrien oplevet, hvordan bankerne har været tilbageholdende, hvilket har gjort det besværligt for virksomhederne at skaffe sig den nødvendige kapital til at udvikle forretningen. Der viser sig en generel bedring i vindindustrien og en klar optimisme, hvorfor vi forventer, at den generelt positive trend der har været siden 2010, vil fortsætte. Positiv historisk udvikling Efter et dramatisk fald i ROIC før skat i 2009 har der i industrien været fokus på at slanke balancerne og forbedre indtjeningsmarginerne, hvilket vi så effekten af i 2011 og 2012, hvor ROIC før skat steg til 9,8%. Sammenlignes disse tal med den gennemsnitlige performance for danske selskaber 1, outperformer leverandørerne til vindindustrien klart den generelle industri, som kun leverede ROIC før skat på henholdsvis 6,9% og 7,1% i 2011 og På trods af bedringen i vindindustrien og den gode performance i forhold til den generelle industri er vindindustrien dog som helhed endnu ikke på et tilfredsstillende niveau. Vi vurderer, at leverandørerne i vindindustrien bør opnå en ROIC før skat, som er noget højere end det nuværende niveau, før industrien som helhed skaber værdi. Figur 3 Afkast af den investerede kapital (ROIC) før skat i vindindustrien. Kilde: KOB og Deloitte 14,2% 18,7% 19,2% 5,7% 7,4% 9,8% 9,8%? Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs af leverandørtyper I vores analyse har vi opdelt de deltagende virksomheder i 4 underbrancher 1) rådgivningsbranchen 2) produktionsbranchen 3) transport- og installationsbranchen og 4) servicebranchen for at opnå en dybere forståelse for, hvilke faktorer der har været udslagsgivende i Vi ser, at servicebranchen generelt er den bedst performende branche, mens rådgivningsbranchen generelt har haft svært ved at fastholde den positive udvikling, som branchen har gennemgået siden ) Rådgivningsbranchen er splittet mellem store og små virksomheder Ved en gennemgang af rådgivningsbranchen er det tydeligt, at branchen i 2012 ikke har været i stand til at vise samme trend som leverandørbranchen generelt. ROIC før skat nåede kun op på beskedne 6%, hvilket var et fald på 3 procentpoint i forhold til Ud fra analysen kan vi desuden se, at spredningen mellem de bedst performende og de dårligst performende virksomheder er vokset markant. Hvor den øvre kvartil af virksomhederne i 2011 skabte ROIC før skat på 21%, var dette tal vokset til imponerende 38% i 2012, mens ROIC før skat i den nederste kvartil faldt fra 2% til minus 9% fra 2011 til Især virksomheder med mindre end 15 ansatte har generelt set haft et hårdt Denne udvikling gør sig også gældende, når vi ser på antallet af virksomheder med underskud. I 2012 var antallet af underskudsgivende virksomheder på samme høje niveau som i 2008 og Spredningen mellem de bedst performende og dårlidst performende rådgivningsvirksomheder er vokset markant fra 2011 til % 30% 32% 30% 34% 38% Figur 4 Afkast af den investerede kapital (ROIC) før skat. Kilde: KOB og Deloitte 21% 10% 0% -10% 11% -1% 5% 6% -4% 0% 9% 2% 6% -9% Median Nedre kvartil Øvre kvartil 6

7 Figur 5 Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud. Kilde: KOB og Deloitte 100% 90% 80% 70% 60% 68% 69% 81% 79% 68% 50% 40% 30% 10% 32% 31% 19% 21% 32% 0% Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

8 2) Produktionsbranchen er generelt set ramt på rentabiliteten I produktionsbranchen kan vi se, at virksomhederne i 2012 desværre ikke var i stand til at følge op på den pæne vækst i rentabiliteten, som blev opnået i I forhold til rådgivningsbranchen skyldes det generelt set, at indtjeningen har været under pres i Politisk uro i bl.a. USA og en generel opbremsning i Kina har været væsentlige faktorer. Samtidig med faldet i indtjeningen har virksomhederne øget investeringerne i 2012, formentlig baseret på et håb om bedre tider efter de fine resultater i Selvom investeringerne har ROIC før skat ned i 2012, ser vi det som et positivt tegn, som bør skabe vækst i 2013 og Virksomhederne i produktionsbranchen var desværre ikke i stand til at følge op på den pæne vækst i ROIC før skat, som blev opnået i Når vi kigger på antallet af underskudsgivende virksomheder, ser vi ligeledes en mindre stigning til 22% i Dog er industrien et stykke fra de hårde år i 2009 og 2010, hvilket indikerer, at virksomhederne har fået mere skalerbare forretningsmodeller, som i højere grad kan absorbere udsving i efterspørgslen. 45% 40% 35% 30% 41% Figur 6 Afkast af den investerede kapital (ROIC) før skat. Kilde: KOB og Deloitte 25% 21% 21% 23% 19% 15% 10% 5% 0% -5% 11% 9% 8% 6% 5% 2% 1% -2% -2% Median Nedre kvartil Øvre kvartil 8

9 Figur 7 Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud. Kilde: KOB og Deloitte 100% 90% 80% 70% 60% 87% 64% 69% 80% 78% 50% 40% 30% 10% 0% 36% 31% 22% 13% Underskud Overskud 3) Større spredning i rentabiliteten i transport- og installationsbranchen For transport- og installationsbranchen blev ROIC før skat forbedret svagt i 2012, hvilket er 3. år i træk, at vi ser en stigning. Den stærke udvikling dækker dog over store forskelle i virksomhederne inden for branchen. På trods af den umiddelbare nærhed i værdikæden mellem transport og installation tegner der sig et tydeligt billede af, at transportbranchen som helhed kæmper hårdt, mens installationsbranchen leverer gode indtjeningsresultater. Transportbranchen er i høj grad ramt af, at der har været en generel afmatning i kundernes forsendelser, hvilket har skabt overkapacitet og et generelt prispres i branchen. Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

10 35% 30% 32% 26% 29% Figur 8 Afkast af den investerede kapital (ROIC) før skat. Kilde: KOB og Deloitte 25% 22% 15% 14% 13% 15% 10% 5% 0% -5% 5% 0% 7% 9% 10% 6% 0% -10% -7% Median Nedre kvartil Øvre kvartil I installationsbranchen observeres primært det modsatte. Vi vurderer, at der er skabt underkapacitet i markedet som følge af OEM ernes øgede fokus på kerneforretningen, hvor installationskompetencerne er blevet outsourcet. Endvidere har en høj grad af back-end loading 2 kombineret med ændret regnskabspraksis, hvor vindmøller først kan regnskabsføres, når de er i drift, medført, at installationsvirksomhederne har kunne hæve prisen for deres services. På kort sigt, ser vi ikke umiddelbart, at denne tendens vil ændre sig. Mens transportbranchen står over for stadig kortere kontraktperioder og en kundegruppe, der ser pris som den vigtigste parameter, vil installationsbranchen være anderledes positivt stillet. Underkapaciteten ser ikke umiddelbart ud til at kunne afhjælpes på kort sigt af nye spillere på markedet, og samtidig vil en generel vækst i antallet af opsatte vindmøller drive efterspørgslen. På lang sigt forventer vi ikke, at det vil være muligt at fastholde et overnormalt afkast på brancheniveau. Flere aktører vil i så fald træde ind og udfylde den manglende kapacitet og som følge deraf sænke den gennemsnitlige ROIC før skat. 4) Endelig ser vi servicebranchens potentiale Servicebranchen er blevet analyseret siden 2009, og det ser ud til, at branchen generelt set endelig har indfriet de store forventninger. Med ROIC før skat på 21% for medianvirksomheden i 2012, er det den branche, som har leveret de bedste resultater i Et lignende billede gør sig gældende, når vi ser på andelen af virksomheder med underskud. Med kun 10% i 2012 er niveauet lavere end i 2009, og det er samtidig det laveste blandt alle 4 brancher i Når ordrebogen i høj grad eksekveres i 4. kvartal. Vi vurderer, at servicebranchen også fremadrettet vil være et stærkt værdiskabende forretningsområde 10

11 Vi vurderer, at servicebranchen også fremadrettet vil være et stærkt værdiskabende forretningsområde. Dog vil OEM erne i stigende grad forsøge at gøre servicedelen til en kernekompetence, hvilket vil lægge et pres på virksomhederne i servicebranchen. For at modstå dette pres kan leverandørerne blive nødsaget til enten at oparbejde en række specialistkompetencer og dermed blive outsourcingpartner til OEM erne eller nå en størrelse, hvor det er muligt at levere samme kvalitet som OEM erne. Sidstnævnte ser vi især ske gennem opkøb og fusioner. Figur 9 Afkast af den investerede kapital (ROIC) før skat. Kilde: KOB og Deloitte 50% 40% 40% 30% 27% 14% 21% 10% 4% 6% 6% 0% -10% - -4% -12% Median Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 10 Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud. Kilde: KOB og Deloitte 1 0,9 0,8 0,7 54% 54% 0,6 0,5 0,4 85% 90% 0,3 0,2 46% 46% 0,1 0 15% 10% Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

12 Branchens egne forventninger er positive I spørgeskemaundersøgelsen er der en klar tendens til, at virksomhederne er blevet mere positive. Hvor hele 75% forventer at klare sig lidt eller meget positivt i forhold til konkurrenterne, forventer kun 6% en forværring i konkurrenceevnen. Sammenholdes disse tal med det generelle erhvervsliv, er det tydeligt, at vindindustrien også fremadrettet forventer at outperforme det generelle erhvervsliv. 0,6 0,5 0,4 54% 43% 43% Figur 11 Udvikling i din virksomheds konkurrenceevne kommende 12 mdr. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 0,3 0,2 0,1 6% 10% 19% 21% 4% 0 Lidt negativt Ingen indflydelse Lidt positivt Meget positivt Vindindustrien Det generelle erhvervsliv 12

13 For at opnå denne positive udvikling er virksomhedernes strategiske fokus som tidligere år fortsat rettet mod de interne processer, som skal forbedres. Disse strategiske tiltag dækker bl.a. marginforbedringer, vækst/vedligehold af efterspørgsel samt strategitilpasning et strategisk fokus, som det generelle erhvervsliv følger. Forbedring/vedligeholdelse af marginer 21% 21% Vækst/vedligeholdelse af kundernes efterspørgsel 18% 18% Procesoptimering 11% 15% Udformning og tilpasning af strategien 13% 13% Prioritering af investeringer 6% 8% Talent (tilgang og omkostning) 7% 7% Kapitalfremskaffelse (tilgængelighed og pris) 3% 4% Håndtering af nye love og reguleringer 4% 6% Medarbejderreduktion 3% 4% Andet 1% 3% Budgettering/rapportering 2% 11% Figur 12 Hvad er din virksomheds top 3 udfordringer? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Det generelle erhvervsliv Vindindustrien Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

14 Endvidere kan vi ud fra undersøgelsen se, at leverandørerne forventer at opnå hovedparten af deres vækst på det modne nordeuropæiske marked; en tendens, som over de seneste 4-5 år, er blevet kraftigt forstærk et. Hvor vi før krisen især så stor forventet vækst i Kina og Asien, forventer 71% af leverandørerne i dag, at den største vækst skal hentes på det nordeuropæiske hjemmemarked. 80% 70% 60% 50% 71% Figur 13 Hvor forventes der størst international omsætningsvækst. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 40% 30% 10% 8% 5% 3% 6% 7% 0% Nordeuropa Øvrige Europa Kina Nordamerika Øvrige lande Ved ikke 14

15 3 Nettorentebærende gæld er beregnet som langfristede gældsforpligtelser plus kortfristede ældsforpligtelser fratrukket varekreditorer. 4 Et tal på, hvor mange år det vil tage virksomhederne at tilbagebetale gælden til banken med den nuværende driftsindtjening, og hvis der ikke geninvesteres i virksomheden. Bankfinansiering er ikke længere et problem for vindindustrien Bankfinansiering har siden finanskrisens udbrud været et gennemgående tema, hvorfor vi i denne analyse har valgt at tage temperaturen på industriens adgang til lånekapital. Som følge af kraftigt faldende indtjening i vindindustrien i 2009 og 2010 voksede nettorentebærende gæld 3 (NRBG) til 4,5 gange EBITDA 4, hvilket var dobbelt så højt som i 2007 og en af hovedårsagerne til, at bankerne strammede kravene til virksomhederne i industrien kraftigt. De begrænsede lånemuligheder i vindindustrien har efterfølgende presset virksomhederne til at forbedre soliditeten, som siden 2008 er steget fra et niveau omkring 32-33% til ca. 37% i Sammenlignes der i dag med det generelle erhvervsliv i Danmark, har disse virksomheder i 2011 og 2012 haft en soliditetsgrad på 33,9% og 33,8%, hvilket indikerer, at vindindustrien igen er blevet interessant for bankerne. Dette understøttes desuden af leverandørerne til vindindustrien, hvor 62% svarer positivt på, hvorvidt de har mulighed for at skaffe adgang til ny lånekapital; et tal som er steget fra 52% i Når vi stiller lignende spørgsmål til det generelle erhvervsliv, ser vi ikke samme positive udvikling i adgangen til lånekapital. I 2012 svarede 33%, at de havde let eller rimelig adgang til kapital, hvilket er et fald på 4 procentpoint i forhold til Det tyder dermed på, at den let faldende soliditetsgrad i det generelle erhvervsliv har smittet negativt af på bankernes udlånslyst til virksomhederne. Figur 14 Gennemsnitlig nettorentebærende gæld/ebitda i vindindustrien. Kilde: KOB 2,24 2,47 2,25 3,03 4,50 3,56 3, Figur 15 Gennemsnitlig soliditet i vindindustrien. Kilde: KOB 33,4% 31,8% 33,2% 35,1% 33,9% 36,1% 36,9% Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

16 50% 40% 30% 46% 28% 30% 33% Figur 16 Angiv din vurdering af jeres adgang til ny finansiering. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 16% 17% 16% 10% 7% 3% 4% 0% Nemt tilgængelig Rimeligt tilgængelig Neutral/ved ikke Lidt svært tilgængelig Meget svært tilgængelig Vindindustrien Det generelle erhvervsliv Store udsving i soliditeten På trods af de positive forhold i branchen er der naturligvis en række virksomheder, som ikke har samme gunstige finansieringsforhold som de bedst stillede. I nedenstående grafer analyserer vi forholdet mellem ROIC før skat og soliditeten i de enkelte brancher. Vi vurderer, at en virksomhed med ROIC før skat som er større end 15% og en soliditet højere end 30% vil have forholdsvis rimelige vilkår, når de skal skaffe lånefinansieret kapital. Denne type virksomheder finder vi især i produktions- og servicebranchen med en andel på henholdsvis 34% og 40% i Sværere vil vilkårene til gengæld blive for de virksomheder, som har ROIC før skat på mindre end 15% og en soliditet lavere end 30%. Som i indtjeningsanalysen ser vi, at transport- og installationsbranchen desværre skiller sig negativt ud. Hele 45,5% af virksomhederne er repræsenteret i denne gruppe, og igen bliver branchen især trukket ned af transportvirksomhederne. Soliditet Lavere end 30% Højere end 30% Afkast af den investerede kapital før skat Lavere end 15% Højere end 15% 28,6% 28,6% 31,2% 10,7% Figur 17 Rådgivningsbranchen. Kilde: KOB og Deloitte 16

17 Figur 18 Produktionsbranchen. Kilde: KOB og Deloitte Soliditet Lavere end 30% Højere end 30% Afkast af den investerede kapital før skat Lavere end 15% Højere end 15% 41,3% 33,7% 22,8% 2,2% Endelig er det interessant at se, at produktionsbranchen generelt har en højere soliditet end de resterende brancher. Dette synes umiddelbart opsigtsvækkende, da virksomhederne er forholdsvis balancetunge og dermed har en række maskiner og bygninger, som det er muligt for långiver at tage pant i. Vi ser det dog som en indikation på, at bankerne oven på finanskrisen og overkapaciteten i markedet er nervøse for at overvurdere værdien af disse aktiver. Kapital stilles i højere grad til rådighed til de mere balancelette forretningsmodeller, som nemmere kan skaleres til markedsudsvingene. Figur 19 Transport- og installationsbranchen. Kilde: KOB og Deloitte Soliditet Lavere end 30% Højere end 30% Afkast af den investerede kapital før skat Lavere end 15% Højere end 15% 18,2% 27,3% 45,5% 9,1% Figur 20 Servicebranchen. Kilde: KOB og Deloitte Afkast af den investerede kapital før skat Lavere end 15% Højere end 15% Soliditet Lavere end 30% Højere end 30% 10% 40% 30% Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

18 M&A som finansieringskilde Salg af forretningsområder eller kapitaltilførsler har historisk været en måde, hvorpå virksomheder har været i stand til at tiltrække kapital, når bankerne ikke længere ønskede at udvide lånerammen. Når vi spørger leverandørerne i vindindustrien, hvorvidt de enkelte virksomheder ser sig selv som en del af en konsolidering svarer 65%, at de ikke ser det som realistisk, at de vil deltage i M&A-aktiviteter. Af de 35% som ønsker at deltage i M&A-aktiviteter er hovedparten på opkøbsjagt fremfor frasalg eller kapitaltilførsel. 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 65% 35% Figur 21 Ser du M&A-aktiviteter som vigtig for din virksomhed? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Nej Ja 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 62% 26% 13% Figur 22 Hvilken form for M&A-aktivitet ser du som vigtig for din virksomhed? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Køb af virksomhed eller aktivitet Begge Salg af virksomhed eller aktivitet 18

19 5 Markedsværdien er beregnet som industriens samlede EBITDA de enkelte år ganget med gennemsnitlige handelsmultiple i de samme år for 35 børsnoterede vindrelaterede virksomheder. Disse tendenser bør dog ikke overraske, jf. de forholdsvis gode muligheder for at tiltrække lånekapital og en generel forventning i vindindustrien om, at man vil forbedre resultaterne. Når værdien af hele branchen 5 sammenholdes med værdien af vindindustriens investerede kapital, er denne lavere. Dette understøtter dels vores hypotese om, at branchen som helhed endnu ikke er værdiskabende, dels giver det en indikation af, at det på nuværende tidspunkt kan være billigere at købe selskaber op fremfor selv at foretage direkte investeringer. Nedenstående graf er ligeledes et udtryk for, hvordan branchen i førkriseårene oplevede en generel underkapacitet og derfor var i stand til at opnå høje indtjeningsmarginer. Markedet forventede i dette tilfælde, at tendensen fortsatte, hvorfor investorer sænkede deres risikomål for branchen og var villige til at betale højere prismultiple. I efterkriseårene har der snarere været en tendens til, at branchen har oplevet overkapacitet med faldende indtjeningsmarginer, hvilket har sænket prissætningen. Figur 23 Den estimerede markedsværdi af vindindustrien har i de senere år været lavere end den samlede investerede kapital i industrien. Kilde: Factset, KOB og Deloitte Investeret kapital Estimeret markedsværdi (EV) Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

20 Prisen på offshore vindenergi er af afgørende betydning, og i dag er prisen per kilowatt-time højere, end den er for fossile brændsler og onshore vindmøller. 20

21 Fremtidens offshore-leverandør skal vænne sig til et nyt mind-set Baggrundsartiklen er leveret af Vindmølleindustrien og fremhæver, hvordan vilkår og tendenser for vindindustriens leverandører ændrer sig. Artiklen er ikke baseret på resultaterne af Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt Hver gang en leverandør til vindindustrien omsætter for en krone, stammer gennemsnitligt ca. 30 øre fra offshore vindenergi. Det er en vækst på 5 procentpoint fra sidste års rundspørge, der er foretaget blandt Vindmølleindustriens medlemmer i forbindelse med denne leverandøranalyse. Den stigende omsætning blandt leverandørerne understreger offshore-segmentets voksende vigtighed i vindindustrien, og markedet trækkes især frem af, at flere lande og energiselskaber satser på offshore vindenergi. Således venter analysehuset MAKE, at der vil blive installeret knap MW i nordeuropæiske farvande mellem 2012 og På resten af verdensmarkedet er forventningen godt MW i samme periode, primært i Kina. Prisen på offshore vindenergi er af afgørende betydning, og i dag er prisen per kilowatt-time højere, end den er for fossile brændsler og onshore vindmøller. For energiselskaber såvel som leverandører er det en bunden opgave at nedbringe prisen på energi (Cost of Energy, CoE), sådan at offshore vindenergi bliver mere konkurrencedygtig og dermed en endnu mere attraktiv investering. Der er et væld af udfordringer i arbejdet med at nedbring CoE, herunder at mange virksomheder har baseret sin viden på erfaringer fra olieindustrien, at vindmøller vokser i størrelse og vægt samt en stigende internationalisering. Sammenholdt med andre industrier er vindindustrien som helhed en ung industri, der ikke har været professionaliseret i meget mere end 30 år, og vindmøllerne begyndte først for alvor at blive flyttet ud på havet efter år 2000, som var det første år, hvor der blev bygget to havmølleparker i verden. Der er et væld af udfordringer i arbejdet med at nedbringe CoE, herunder, at mange virksomheder har baseret deres viden på erfaringer fra olieindustrien, og at vindmøller vokser i størrelse og vægt, samtidig med at de skal opstilles på større dybder længere fra kysten. Samtidig er leverandørerne også udfordrede i, at markedet bliver internationaliseret, at flere aktører kommer ind på det voksende marked, og at konkurrencen og kompleksiteten derfor øges. Endvidere oplever vindindustrien generelt, at de største aktører, som energiselskaber og vindmølleproducenter, går i retning af at få færre, men større leverandører, hvilket også er en tendens, som andre industrier har været igennem. Hvad har ændret sig? Der er ikke mangel på udfordringer for leverandørerne til offshore-segmentet. Især er arbejdet med at bringe CoE synligt hos branchens energiselskaber, som i forbindelse med etableringen af havmølleparker ofte påtager sig rollen som projektudvikler. I den forbindelse har selskaberne berøring med alle andre parter, der indgår i byggeriet og planlægningen af en havmøllepark. Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

22 Især har standardisering betydning for leverandørerne, da arbejdet med at standardisere processer, produkter og arbejdsgange er et væsentligt værktøj i jagten på lavere CoE. Netop fokus på proces er også et af fokusområderne i et større forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, hvor fordelene ved både at lave produkt- samt procesinnovation er en af konklusionerne 6. Mens det for leverandørerne kan være en udfordring, at der kommer flere aktører i markedet, er det en fordel for projektudviklere, da det giver et større udvalg af produkter og løsninger. På den måde kan en øget konkurrence være en mulighed for at nedbringe omkostningerne set fra projektudviklerens position, mens det for leverandørerne betyder en ændret konkurrencesituation. Samtidig med at toppen af fødekæden efterspørger et større udvalg af leverandører, så er energiselskaberne også med til at fremme udviklingen og innovationen for på den måde at bane vejen for leverandørerne. Omkostningerne presses ned i kæden I takt med at der kommer flere leverandører og mere konkurrence, så arbejder projektudviklere også med cost down aktiviteter. Det indebærer, at leverandører i stigende omfang bliver leverandør til en leverandør, som så har et større ansvar og aftryk på et givent projekt. Populært sagt vil det sige, at projektudvikleren går fra f.eks. 70 til 7 leverandører, hvor de 7 leverandører hver har f. eks. 10 leverandører. På den måde kan projektudvikleren minimere omkostninger og risici, mens de store tier 1 leverandører også får et større ansvar, som også vil gælde udviklingen af produkterne. For leverandørerne nederst betyder det, at de i stigende omfang skal gøre deres hoser grønne hos de hos store leverandører og ikke længere hos projektudvikleren. Samtidig har de også potentialet for at løfte deres afsætningsniveau via tier 1 leverandøren, som måske afsætter løsninger til flere projektudviklere. Denne form for procesinnovation er også med til at nedbringe CoE. Leverandørerne bliver i stigende grad underleverandører til en leveran dør, som har et større ansvar og aftryk på et givent projekt. Foruden denne nye forretningsmodel skal leverandørerne være opmærksomme på kravene til local content, når de internationaliserer sig og byder ind på de boomende markeder i Storbritannien, Tyskland, Holland m.fl. Kravet om local content er i sig selv en udfordring for enhver industri. Dette gælder naturligvis også for vindindustrien, da geografi ofte spiller en afgørende rolle i forhold til produktion og transport af de store komponenter. En løsning på denne udfordring kan være, at indgå partnerskaber med lokale virksomheder, da det vil give leverandørerne en bedre mulighed for at vinde ordre lokalt. For projektudviklerne betyder tilstedeværelsen af danske partnere og leverandører, at projekterne kan blive gennemført, uden at der bliver gået på kompromis med kvalitet og pris. 6 Windpower/Udviklingog omstillingivindmlleindustrien/ 22

23 Øgede skatteretlige udfordringer Der vil opstå nye forretningsmuligheder på offshore segmentet, hvor danske virksomheder står stærkt og har høje kompetencer. Samtidig vil der opstå nye muligheder på de etablerede onshoremarkeder, hvor levering af vedligeholdelsesservices til eksisterende projekter vil øges over de kommende år. Endelig vil flere producenter søge mod nye markeder, hvor væksten er høj. Sideløbende med disse muligheder opstår tilsvarende skatteretlige udfordringer, som underleverandørerne ikke tidligere har stået over for. I denne artikel ønsker vi at belyse nogle af disse udfordringer og muligheder ud fra et skatteretligt perspektiv. Skatteretlige udfordringer i den øgede internationalisering Historisk har de danske vindmølleproducenter været internationalt orienterede, hvilket har givet danske underleverandører nogle unikke kompetencer og muligheder; kompetencer, som i dag gør dem i stand til at tilbyde internationalt accepterede komponenter og international rådgivning. Nødvendigheden for et globalt setup er dog steget betragteligt i de seneste år. Enkelte lande har indført, endog meget skærpede krav om lokalproduktion, og tvinger dermed underleverandørerne til at starte lokalproduktion op, hvis de ønsker at afsætte deres varer til det pågældende land. For underleverandører til vindindustrien vil den øgende internationalisering, kombineret med komplicerede, lokale lovgivninger, medføre, at der opstår skatteretlige udfordringer, som underleverandørerne ikke tidligere har Sideløbende med at nye muligheder opstår for de danske leverandører til vindindustrien, opstår tilsvarende skatteretlige udfordringer. stået over for. For at undgå efterfølgende store økonomiske konsekvenser bør virksomhedslederne inddrage de skatteretlige udfordringer i beslutningsprocesserne. Når en lokal tilstedeværelse overvejes, er det vigtigt, at der foretages selskabsskatteretlige overvejelser i forbindelse med etablering. Dermed er det muligt at opnå den mest hensigtsmæssige etableringsform og undgå uforudsete situationer som fx at et uønsket fast driftssted etableres. Desuden vil de legale og komplekse tilstedeværelsesregler skulle identificeres for at sikre, at den til hver tid gældende skattelovgivning i landet overholdes, og den korrekte skattebetaling foretages. Ved etablering af datterselskaber på de nye markeder kan der være flere forhold, der skal inddrages, herunder skatteoptimering og overførsel af IPR (Intellectual property rights). Ved funktionsflytninger er det vigtigt, at der planlæges en exitstrategi allerede inden funktionsflytningen eksekveres for at sikre, at uventede forhold Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Indhold 4 6 13 16 18 20 22 24 26 26 28 Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere