Innovations- og forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og forandringsledelse"

Transkript

1 Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2009 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Innovationsledelse Innovationsledelse af innovationschef Annemette Digmann, Innovation & Forskning, Region Midtjylland Resumè MidtLab har identificeret en række innovative projekter i regionen og underkastet dem et nærmere studium med henblik på en række cases at afdække dels hvordan innovation skal forstås og dels identificere en række forskelle i mønstre og måder at arbejde med innovation på. Innovation kræver i stigende grad løsninger, der kun kan skabes på tværs af traditionelle organisatoriske opdelinger, hvad enten dette er resortområder, fagligheder eller funktioner. Som leder med ansvar for et tværgående innovationsprojekt står man altså uden stjerner på skuldrene. Ledelsen er ikke understøttet af en formel position og kan ikke foregå via ordrer. Tværtimod skal resultaterne i langt højere grad skabes ved hjælp af en mere indirekte ledelse, hvor lederens evne til at kommunikere bliver sat på en afgørende prøve, og det stiller krav om, at man tillærer sig en række proceskompetencer, herunder at man mestrer dialog, forhandling og facilitering. 1. Introduktion MidtLab Innovation er tidens løsen. Det siges at det er innovationen, der skal sikre at vi også i fremtiden kan fastholde et velfærdssamfund, der er konkurrencedygtigt i en global verden. Regeringen er på vej med strategier for innovation både i den offentlige og den private sektor. Samtidig er der afsat statslige puljer med det formål at understøtte innovationsindsatsen. 1/Marts 2009 Innovations- og forandringsledelse 1

3 Innovationsledelse Når innovation er så vigtigt er det naturligvis væsentligt, at finde ud af hvad det er i en virksomhedskontekst og især hvad der skal til for at innovation finder sted. Sammen med kolleger fra Region Midts Laboratorium (MidtLab) har jeg opstøvet en lang række innovative projekter i den offentlige sektor. Vi har analyseret de mange cases for at finde ud af hvad innovation er, når vi går tæt på praksis. Inspireret af grounded theory har vi fundet en lang række innovationsmønstre og i dette paper vil jeg fokusere på de ledelsesformer eller -roller, der understøtter innovation. Et case At finde nye veje På et universitet findes mange forskere, og selv om forskning er en vigtig ingrediens i mange former for innovation, så fører arbejdet i dette regi ikke nødvendigvis til innovation. Vi har dog mødt en leder, for hvem det lykkedes at finde nye veje igen og igen. Det største for mig er, når førligheden hos et menneske kan reddes, siger denne forsker og leder, der trippeljobber, idet han både er overlæge på sygehuset, forskningsprofessor på Aarhus Universitet og centerleder på grundforskningscentret, således at han i praksis kan demonstrere, hvad der kan komme ud af det tætte samarbejde mellem forsker og klinik. At overkomme hindringer Tværsektorielt samarbejde Forskeren arbejder inden for neuroområdet med blodgennemstrømning i hjernen. Han udviklede i 1990 erne en software, der gjorde det muligt at se skaderne hos apopleksipatienter og derved redde hjernevæv. Ny gennembrydende forskning kræver mange ressourcer, men det er vanskeligt at få midler fra grundforskningsfonden, idet denne primært giver penge til ny viden frem for til ny kunnen. Sammen med private firmaer søger han midler fra EU-fonde med det formål at omsætte grundforskning til anvendt forskning ved at udvikle en prototype, der kan fungere på et hospital, selv om der ikke er tilknyttet forskning. Forskeren overkommer således de hindringer, der er indbygget i forskningssystemet med den effekt, at da prototypen er udviklet, kan man på alle sygehuse foretage en meget avanceret diagnosticering af hjernen. Projektet demonstrerer at ny viden og ny kunnen sagtens kan udvikles side om side. Ud over det tværsektorielle samarbejde mellem klinik og forskning indfører han som leder også tværfagligheden i det daglige arbejde. Han er selv dobbeltuddannet. Først som 2 Innovations- og forandringsledelse 1/Marts 2009

4 Innovationsledelse astrofysiker, siden som læge. Han opdager hurtigt, at som fysiker kan han noget andet end den, der kun er læge, og at de sammen kan mere end dobbelt så meget. I dag har han sammensat sine forskerteams således, at der altid er en repræsentant fra naturvidenskab, en fra humaniora eller samfundsvidenskab og en lægeuddannet. Samarbejdet mellem faggrupperne er ikke kommet af sig selv. De sidder tre og tre sammen på kontorerne omkring en fælles opgave og en fælles kaffemaskine. Faglighederne blandes omkring en konkret opgave. Når vi spørger, hvorfor forskeren ansætter filosoffer på et neurocenter, er svaret, at hjernen ikke kan studeres isoleret. Forskeren ønsker at samle alle de faggrupper, der har en holdning til hjernen. Vi er nemlig ikke kun hjerner, vi er mennesker der skal kunne fungere i et samfund, siger han. Op ad bakke Tværfaglighed Projektet er lykkedes, men det har været op ad bakke ind imellem. En af udfordringerne har bestået i, at der på det pågældende universitet ikke er prestige i at få viden helt ud til patienten, idet de færreste grundforskere har den interesse. Det er vigtigere at udforske dét, der ikke virker, og det vi endnu ikke kender. Vores eksempel foregår imidlertid på et universitetshospital og det forhold, at universitetet og hospitalet er så tæt sammenknyttet, giver særlige muligheder for innovation. Det sker når patientens behov ansporer forskeren til at blive ved og ved indtil løsningen viser sig. En anden udfordring består i, at det på flere måder er vanskeligt at insistere på tværfagligheden også på et universitet. Universitetet er bygget op omkring fakulteterne, og fakulteter tjener penge på at undervise de studerende. En antropolog, ansat på Medicinsk Institut kan ikke undervise der, og kan således ikke bidrage til indtjeningen. Forskerens første opgave var at nedbryde grænserne mellem fakulteterne, og det har langt fra været en nem opgave. Først da centret begyndte at få succes blev det muligt for centrets forskere at undervise på alle fakulteter. Ildsjæl Vi ser her en ildsjæl, der vil noget for nogen. Han ser et behov, som han gør noget ved på trods af vanskelighederne. Han har en ide, der overskrider grænser, og han udviser stor vedholdenhed, selv om ingen støtter projektet i begyndelsen. Tværtimod bliver han tudet ørerne fulde med, at det både vil være dyrt og dumt at gå videre med projektet. Han har desuden en personlig erfaring med, at tværfaglighed kan løse problemstillinger på en måde, der giver merværdi, 1/Marts 2009 Innovations- og forandringsledelse 3

5 Innovationsledelse hvis de forskellige fagligheder sættes i scene og i spil på den rigtige måde. En tydelig opgave og den fysiske iscenesættelse er vigtig. Det at placere forskellige fagligheder i et fælles rum og give dem en opgave, de skal løse i fællesskab, medvirker til, at der opstår en fælles bevidsthed, der fører til innovation. Man kan ikke satse på, at tværfagligheden i sig selv skaber noget nyt. Intuitiv viden Benspænd Denne leder er ikke bekendt med, at der findes forskning, der understøtter hans ideer. Han ved intuitivt, hvad det vil være godt at gøre. En sådan intuitiv viden opstår, når man forsøger sig igen og igen og reflekterer over, hvad det er, der får ting til at lykkes. Intuitiv viden kan opstå af sig selv, men det går hurtigere med at opbygge den intuitive viden, hvis man arbejder bevidst på det, og intuitiv viden (at man handler rigtigt i første hug ud fra en kropslig fornemmelse) kan spare lederen og arbejdspladsen for megen tid og bøvl. Lederen fra Neurocentret har været udsat for mange benspænd, men har overvundet dem ved at: Have en klar vision, der når ud over ham selv, Være vedholdende Have en evne til intuitivt at vide hvad der skal til for at ændre en situation. Kultur Når vi spørger lederen, hvad han gør, når han møder en forhindring, henviser han til et landskab i Kina, som han har besøgt. Her var der nogle meget smukke bjerge, som det var umuligt at passere, med mindre man benyttede sig af de vandstrømme, der findes ved foden af bjergene, og som gennemskærer disse via et tunnelsystem. Når han står over for en ny problemstilling, overvejer han, hvor vandstrømmen går i det konkrete tilfælde. I den konkrete case, har den største udfordring været den kultur, der findes på universitetet, hvor det hverken er velanset at have et direkte anvendelsesperspektiv på sin forskning eller at oprette et firma. Status opnår man ved at fastholde renheden i forskningen at forske for forskningens skyld. I dette eksempel har vi mødt en ildsjæl, en leder der vil noget for andre, og som stædigt forfølger sine mål som katalysator for, at innovation opstår. 4 Innovations- og forandringsledelse 1/Marts 2009

6 Innovationsledelse 2. Ledelse, der fremmer innovation De strategiske ledelsesopgaver De mange cases på innovation viser, at der er mange forskellige måder at lede indsatsen på. Nogle tilgange er meget langsigtede og indirekte. De kan dreje sig om at fortolke og påvirke de ydre vilkår for innovation eller om at fastsætte de indre rammer. Det definerer vi som de strategiske ledelsesopgaver. Andre former for ledelse af innovation er mere kortsigtede og dermed også mere direkte. Her udøves der ledelse tæt på det innovative arbejde processer trimmes og medarbejdere coaches. Forskellige former for innovation understøttes således af flere forskellige former for ledelse. Nogle gange fastsætter lederne bedre rammer for eksperimenter ved at tilføre særlige ressourcer og kompetencer (strategisk ageren), andre gange ved at sørge for, at medarbejderne har en kombination af opgaver, der inviterer den pågældende til at eksperimentere. Cirkulær bevægelse Innovationsfremmere Det, der står klart, er således, at har man som leder mod på og lyst til at stå i spidsen for innovation, så får man et bedre resultat, hvis man forlader tanken om, at innovation finder sted efter en lineær proces og i stedet kaster sig ud i en mere undersøgende og cirkulær bevægelse. Det kunne for eksempel være ved at lade sig lede af principper og have øje for de flere forskellige perspektiver, der findes i periferierne. Vi har identificeret fem forskellige ledelsestilgange eller hovedopgaver, der kan fremme innovation, nemlig: Den strategiske aktør Kulturskaberen Forbindelsesofficeren Personalelederen Metodeudvikleren. Lethedens princip Opgaverne overlapper delvist hinanden, hvilket indebærer, at den samme leder typisk skal håndtere forskellige opgaver samtidigt, afhængigt af hvad den konkrete situation kræver. Derfor gælder det om at finde frem til dét, vi har formuleret som lethedens princip i de enkelte situationer. Hvad vil eksempelvis være det mindste du kan gøre, for at skabe den ønskede forandring? For enkelhedens skyld taler vi i det følgende ofte om lederen, uanset om denne er formel leder, eller det er en medarbejder, som har påtaget sig at udøve ledelse i den konkrete situation. 1/Marts 2009 Innovations- og forandringsledelse 5

7 Innovationsledelse Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 6 Innovations- og forandringsledelse 1/Marts 2009

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte 1 af 5 31-08-2011 15:17 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011 Indholdsfortegnelse Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden?... sådan spørger innovationsforsker

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere