Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer"

Transkript

1 Bliv sprogpilot og styrk nabosprogsundervisningen: Den bedste investering i mine 10 år som lærer Hvert år uddannes 30 nye sprogpiloter, som arbejder entusiastisk i grundskoler og gymnasier over hele Norden med at udbrede lærernes kendskab til nabosprogsundervisning og til at udvikle didaktiske forløb om de nordiske lande. Blandt andre grundskolelærer John Renneberg og gymnasielærer Claus Skovbjerg, der begge har fået et helt nyt perspektiv på deres undervisning og på samarbejdsprojekter med kolleger i Norge og Sverige efter de har deltaget i det 5 dage lange Sprogpilotkursus, som er åbent for alle interesserede grundskole/gymnasielærere i hele Norden. - Jeg har fået fire dages nordisk sprogbad uden lige og et uvurderligt netværk af kolleger og sparringspartnere i hele Norden, siger Claus Skovbjerg, der netop har været på sprogpilotkursus på Schæffergården i København her i april Han underviser i sprog og interkulturel kommunikation i gymnasiet og på læreruddannelsen: - Kurset har gjort mig endnu mere bevidst om, at de nordiske sprog er bærere af vores fælles nordiske kulturarv, og fremover vil nabosprogsundervisning helt sikkert indgå som en vigtig del af mine undervisningsforløb, så mine elever ikke behøver at slå over i engelsk, når de skal kommunikere med folk fra resten af Norden, understreger han. Alle interesserede lærere kan deltage Sprogpilotkurset afholdes en gang om året og er et intensivt kursus med undervisning og gruppeøvelser, hvor deltagerne udvikler nabosprogsdidaktikker fra 9 morgen til 22 aften. Kurset er finansieret via midler fra Nordisk Ministerråd. Formålet med kurset er at give kursisterne dvs. 30 nordiske grundskolelærere/gymnasielærere et boost af viden om nabosprogsdidaktik, som klæder dem på til at undervise i nordiske nabosprog/ fremmedsprog på spændende og engagerede måder. Samtidig bliver de en del af sprogpilotnetværket, der laver projekter og udveksler erfaring på tværs af landegrænser. Via netværket fungerer

2 de som lokale ambassadører hjemme på deres grundskole/gymnasium, hvor de deler deres nye viden med kolleger og praktikanter. Den bedste investering En af dem er John Renneberg, der blev Sprogpilot i 2015, og som underviser i bl.a. dansk, engelsk og tysk på Trekronerskolen i Roskilde: - Hvis du sidder alene og tænker Er et sprogpilotkursus noget for mig?, så er det bare med at skynde dig ind på sprogpiloternes hjemmeside og melde dig til et kursus, for dét er det helt sikkert: Det er den bedste investering, jeg har gjort i mine ti år som lærer underviserne er enormt dygtige og veloplagte, og kvaliteten er i top... det eneste problem er, at der ikke er nok tid til alt det, du gerne vil vide mere om som kursist, siger John Renneberg og tilføjer: - Samtidig bliver du del af et meget åbent selskab med en masse superfede folk, som er parate til at kaste sig ud i sjove og spændende udfordringer det smitter og styrker din egen arbejdsglæde og dit mod på at gå nye veje. Du kan også finde undervisningsforløb på sprogpiloternes hjemmeside, som du kan prøve af. Eller du kan lave et forløb i nabosprogsundervisningen via det årlige Nordens dage-arrangement, hvor du i 3-4 dage laver forløb i samarbejde med lærere i de øvrige nordiske lande. Kø til kurserne John Renneberg er i dag ambassadør for nabosprogsundervisningen på Trekronerskolen, hvor han arbejder for at skabe en rød tråd i nabosprogsundervisningen fra 1. til 9. klasse, og han håber, at der snart bliver plads på sprogpilotkurset til to af Trekronerskolens indskolings- og mellemtrinslærere. Sprogpilot-projektet er nu stort set selvkørende, og mange lærere står i kø for at komme på kurset, forklarer Lis Madsen, som leder Sprogpilotkurserne. Hun er uddannelseschef på professionshøjskolen UCC i København og var med til at tage initiativ til kurserne i 2007: - Vi annoncerer aldrig i fagblade osv. efter nye kursister, for de kommer af sig selv: Når sprogpiloterne kommer hjem fra kurset og begejstret fortæller om det hjemme på lærerværelset, får deres kolleger blod på tanden og henvender sig til os for at komme på listen til næste kursus. Det skaber et stort engagement og en høj frekvens af ildsjæle, siger hun. En aha-oplevelse for lærere og elever Kurserne er også populære, fordi de er praksisnære og har skarpt fokus på, hvordan man kan undervise i nordiske sprog på måder, eleverne oplever som nærværende og relevante: - Jeg plejer at indlede kurset lidt provokerende med at sige, at engagerende nabosprogsundervisning i dag ikke handler om at læse litterære klassikere på nabosprog, men om at præsentere eleverne for tekster og andre materialer, som de synes er interessant og vedkommende en genre, et medie og et indhold, de er fascineret af, og som de føler, at de kan bruge til noget. F.eks. en tv-serie som SKAM eller en rap-tekst, siger Lis Madsen. På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at lære nabosprog i skolen, peger hun på, at det dels er et effektivt springbræt til at lære andre sprog, fordi det at arbejde med sprog, der ligner ens modersmål, styrker bevidstheden om, hvad sprog er, og hvordan sprog er bygget op. Og dels giver det gode muligheder for at studere, arbejde og forske i de øvrige nordiske lande. - Nabosprogsdidaktik handler i virkeligheden i høj grad om, at eleverne bliver bevidste om, at de ikke skal lære et helt nyt sprog: At de faktisk kan en masse i forvejen, og at de let kan lære at forstå endnu mere ved at tviste ørerne en lille smule og opdage lighederne. Indleder man med at præsentere dem for lette tekster, får de aha-oplevelsen af, at hold da op, de kan forstå meget mere, end de troede! Det giver et højt engagement fra starten. Kurset følges op med videndelingskonferencer Sprogpilotkurset er bygget op over oplæg om sprog, kultur, medier osv. samt øvelser, kursisterne løser i tværnationale grupper i forlængelse af den teori og de didaktiske greb, de præsenteres for. En af aftenerne skal kursisterne desuden i plenum introducere hinanden til en moderne tekst på deres modersmål. F.eks. 2-3 sider af en roman, kortprosa eller et digt.

3 - På den måde får alle deltagerne 30 tekster med hjem, som de kan bruge i undervisningen. Med i kufferten har de også en masse ideer til undervisningsforløb, medier og genrer, de selv har udviklet/er blevet præsenteret for, samt kontakter til kolleger i hele Norden, de kan sparre med og udvikle flere undervisningsforløb sammen med. Rigtig mange sprogpiloter holder kontakten og laver projekter sammen senere hen og deler undervisningsideer og tekster med hinanden. Udover facebookgrupper og sprogpiloternes hjemmeside, mødes de også hvert år til videndelingskonference i København eller Oslo, hvor de i workshops præsenterer deres samarbejdsprojekter for hinanden. - Konferencen spiller en vigtig rolle den er med til at sikre, at sprogpiloternes viden holdes ved lige og opdateres, så de ikke efter et år glemmer, hvad de har fået med fra kurset, forklarer Lis Madsen. Den store interesse for konferencen vidner om, at sprogpiloterne får et godt udbytte af at deltage sidste gang deltog kursister fra alle tidligere hold, helt tilbage til 2007, selvom mange af kursisterne har skiftet job eller er gået på pension siden da. Hvorfor nordisk sprogsamarbejde? Helsingforsaftalen fra 1962 er grundloven for det formelle nordiske samarbejde. Med aftalen har de nordiske lande i fællesskab besluttet, at: I alle de nordiske lande skal undervisningen og uddannelsen i skolerne i passende omfang omfatte undervisningen i de øvrige nordiske landes, herunder Færøernes, Grønlands og Ålands, sprog, kultur og almindelige samfundsforhold ( ). Landene bestemmer selv, hvordan dette skal udmøntes i praksis, og om undervisningen i nordiske sprog f.eks. skal indgå i læreplaner. Når man taler om nordisk sprogforståelse, er der reelt tale om de skandinaviske sprog dansk, norsk og svensk. Idealet er, at alle i Norden kan forstå mindst ét af disse sprog, udover sit modersmål. En sprogpilot er: - En lærer i grundskolen/gymnasiet, som har fokus på nabosprog/nordiske fremmedsprog, og som arbejder med at inddrage det nordiske i undervisningen. - En ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder. - En praktikvejleder for lærerstuderende, der kan bidrage til, at nordiske sprog og nordisk litteratur og kultur får en plads i de lærerstuderendes praktik. Sådan bliver DU sprogpilot: - For at blive sprogpilot, skal du deltage i 5 dages efteruddannelseskursus med fokus på nabosprogsdidaktik. Som sprogpilot underviser du typisk i modersmål eller nordiske fremmedsprog, og du er ofte praktiklærer/praktikvejleder. - Som sprogpilot indgår du i sprogpiloternes nordiske netværk, laver didaktiske projekter og erfaringsudveksler på tværs af landegrænser. Hvert 3. år deltager du i en videndelingskonference i København. - Som sprogpilot er du ambassadør for nabosprogsundervisning og vejleder dine kollegaer og praktikanter. Sprogpilotkurserne og videndelingskonferencerne er finansieret af Nordisk Ministerråd samt de bilaterale nordiske fonde/kulturcentre Hanaholmen, Voksenåsen samt Lysebu og Schæffergården. Siden det første sprogpilotkursus i 2007 er der uddannet cirka 250 sprogpiloter. Læs mere om Sprogpilotkurserne og se undervisningsforløb på

4 Gymnasielærer Claus Skovbjerg, København Uddannet sprogpilot i april Underviser i sprog, almen sprogforståelse og interkulturel kommunikation i gymnasiet og på læreruddannelsen. Hvorfor har du valgt at tage på sprogpilotkursus i år? - Det er vigtigt for mig at lære mine elever at forstå de nordiske nabosprog, fordi de er bærere af vores fælles nordiske kulturarv vi mister den, hvis de ikke får kendskab til nabosprogene: Efter min mening er det nærmest blasfemisk at slå over i engelsk, når en svensker og dansker skal kommunikere med hinanden. I hvert fald hvis man ikke i det mindste har gjort et forsøg på at forstå hinanden og komme hinanden i møde på dansk og svensk. Hvis du skal anbefale sprogpilotkurset til andre gymnasielærere, hvad er så det bedste ved kurset, set med dine øjne? - Udover al den viden, du får om nabosprog og de didaktiske redskaber til at undervise i dem, er gevinsterne ved kurset 1. dit nye netværk af nordiske og topengagerede kollegaer, 2. den sproglige selvsikkerhed, du får med hjem i rygsækken efter i fem dage at have beskæftiget dig intenst med nabosprog og didaktiseringen af dem, og 3. den gave det er at stifte bekendtskab med nordisk kultur og udvide sin horisont, fordi det viser sig, at man faktisk ikke altid kender de andre nordiske landes kultur så godt, som man tror, på trods af at man er naboer. Selv fik jeg på mit sprogpilotkursus desuden en særlig indsigt i de mange forskellige norske dialekter, og en introduktion til færøsk og islandsk, som jeg heller ikke kender meget til, men som jeg nu har fået mod på at beskæftige mig mere med... i det hele taget føler jeg mig her efter kurset meget mere velbevandret ud i forskelle og ligheder mellem de nordiske sprog. Hvordan vil du konkret arbejde med nabosprog i din undervisning fremover? - Jeg har fået en masse inspirerende tilgange og metoder til at arbejde med nabosprogene i undervisningen. Og på undervisningsportalen nordeniskolen.org findes en masse inspirerende undervisningsmaterialer og muligheder for at komme i kontakt med klasser i andre nordiske lande tusinder af nordiske grundskolelærere bruger allerede portalen, og den kommer nu også i en gymnasieversion. Jeg er også blevet interesseret i at undervise fx flygtninge i dansk som fremmedsprog eller måske arbejde som dansk lektor på Island eller et andet sted uden for Danmarks grænser på den måde kan kurset også åbne døre til jobs i andre verdener. Og så er jeg blevet opmærksom på, at jeg kan søge tilskud til at komme på andre nordiske sprogkurser, fx Sommerfinska på kursuscenteret Hanaholmen i Finland. Jeg videndeler også allerede flittigt i den interne facebook-grupper for sprogpiloter det er så motiverende at have fået et forum, hvor du kan komme i dialog med kolleger på tværs af landegrænser og øve sig i at forstå hinandens modersmål, samtidig med at vi diskuterer emner som mad, alkoholkultur, SKAM osv. diskussioner som tydeligt viser både hvor ens og forskellige vi er.

5 Grundskolelærer John Renneberg, Roskilde Uddannet Sprogpilot i 2015, samarbejder med sprogpiloter i Sverige og Norge om flere undervisningsforløb, og har holdt oplæg om dem på videndelings-konferencer. Underviser bl.a. i dansk, engelsk og tysk på Trekronerskolen i Roskilde Kommune. Hvorfor er det vigtigt at lære nabosprog i skolen og hvorfor er det vigtigt, at man som lærer prioriterer at bruge 5 dage på at tage på sprogpilotkursus? - Først og fremmest fordi vi nordboer har et helt særligt kulturelt fællesskab det ser vi fx tydeligt i fht. SKAMs store popularitet. Rent didaktisk er der også virkelig noget at hente ved at arbejde med nabosprog eleverne får hurtige succesoplevelser, og deres sproglige elasticitet udvider sig, fordi det er så nemt at se sammenhænge og linke ordene sammen det giver dem mod på og kompetencer til at lære endnu mere sprog, også i de sværere sprogfag: Efter bare et par timer på Skype er det nemt for dem at kommunikere med svenske og norske unge, hvis bare alle taler tydeligt. Mens du på fransk eller tysk først kan skype efter flere års sprogstudier, og du kan slet ikke udtrykke dig lige så nuanceret. Vil du senere vil læse eller arbejde i andre lande, har du desuden gode muligheder for det i Norden. Og i forbindelse med undervisningen, er der heller ikke langt til Sverige eller Norge, så der er mange muligheder for lejrskoler og ekskursioner. Mine udskolingselever vil f.eks. typisk gerne på lejrskole i Sydeuropa, men når de så lærer klasser i Sverige og Norge at kende, skifter de mening, fordi de kan kommunikere langt bedre med dem nok både pga. sproget og det kulturelle fællesskab. Og så er det en kæmpegave til dig som lærer at få adgang til sprogpiloternes store netværk, så du får rystet posen og ikke bare i din travle hverdag hiver de samme noveller og forfattere op igen og igen, men får tips om gode nye tekster på norsk og svensk, der engagerer dine elever på en helt anden måde. Spørger du efter noget i netværket, går der typisk ikke mere end et par timer, før nogen har svaret dig: Sprogpilotnetværket er et fantastisk forum med en masse begejstrede mennesker du får pludselig en masse ekstra kollegaer og sparringspartnere derude. Hvad giver det dig fagligt at være med i sprogpilotnetværket? - Det er helt fantastisk det er jo et netværk med en masse engagerede og fagligt begejstrede sparringspartnere, der rækker langt udover naboklassen derhjemme. Og så har jeg samtidig en skoleleder, der er meget åben overfor nordisk/ internationalt samarbejde, så jeg får lov at trække på netværket og sætter en masse projekter i gang på min skole og støtter op om mine kolleger på nabosprogsområdet. F.eks. til Nordens dage, hvor vi sammen med lærere fra hele Norden på samme tid sætter et fælles undervisningsforløb i gang i vores klasser, og så skyper og google docs er eleverne med hinanden, mens de løser opgaver og fremlægger et lille filmprojekt, en tekstanalyse eller et forfatterprojekt. Hvordan bidrager du selv til netværket med dine erfaringer? - Jeg deler tekster, og jeg er så heldig at have en super god rektor, der har givet grønt lys

6 for at jeg kunne komme på udveksling og undervise en svensk klasse nogle dage, og på samme måde have deres klasselærer på besøg hernede, hvor han har undervist min klasse: Langt hen ad vejen har vi i Danmark, Norge og Sverige en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være lærer, men der er også klare forskelle. Fx den didaktiske tilgang og eksamensformen. Hvorfor er din skoleleder så interesseret i at støtte op om dine nabosprogsaktiviteter? - Fordi han gerne vil have, at vores elever er opmærksomme på, at verden strækker sig langt ud over kommunegrænsen at de udvikler kompetencer til at kunne indgå i en større sammenhæng som åbne, nysgerrige og reflekterende mennesker, der er bevidste om, at tingene kan gøres på mange forskellige måder. Det er samtidig tydeligt, at det gør en rigtig stor forskel for eleverne at komme ud af den her konsensus og vante stemning omkring hvad vi gør, og hvorfor vi gør det: Rammerne kan godt blive lidt pressede, og det er rart at sprænge dem og skabe nye rum, hvor eleverne kan trække vejret lidt friere og gå lidt mere legende til undervisningen. Hvad går de undervisningsforløb ud på, som du har udviklet sammen andre sprogpiloter og præsenteret på videndelingskonferencerne? - Det første forløb tager afsæt i, at mine elever ikke altid synes, at det er særligt spændende, når de i klasse skal lave forfatterprofiler og periodebeskrivelser i dansk. Det viser sig, at mine svenske kollegaer har samme udfordringer, så vi har lavet et fælles forløb, hvor eleverne i grupper skal præsentere svensk og dansk romantik for hinanden og fremlægge det, som om de skulle til eksamen, med en lille rapport, en fremlæggelses-video osv., som de så via facebook skal give hinanden feedback på. Det er helt tydeligt, at mine elever gør sig ekstra umage i den slags fælles projekter, fordi de gerne vil gøre et godt indtryk på de svenske elever det gør dem langt mere selvkritiske i forhold til at levere noget ordentligt. Det andet forløb handler om SKAM, hvor eleverne skal lære at skrive artikler og blogindlæg med afsæt i afsnit 1 og 2. Vi lavede et samarbejde, hvor eleverne først skrev en artikel og så en anmeldelse, mens de var i dialog med hinanden og gav hinanden feedback i blandede grupper på tværs af landene: Hvad fungerede, og hvad fungerede ikke i den enkelte tekst? Som et sideprojekt så de samtidig SKAM sammen uden for skolen. Næste år er det planen, at vi bruger SKAM som en del af filmundervisningen. Får du også stadig selv nye inputs på konferencerne? - Ja helt klart jeg får en masse inputs, både inspiration til nye forløb og til at justere de forløb, jeg allerede er i gang med... de fungerer som sådan en løbende fintuning af mine egne projekter, kombineret med at jeg møder folk fra de andre kurser, og få nye ideer, erfaringer og undervisningsmaterialer med hjem. I dag bliver vi lærere jo sendt på rigtig mange kurser, hvor indholdet ikke rigtig bundfælder sig, og der er relativt langt mellem guldet, fordi du ikke får noget færdigt med hjem, du kan sætte i gang på mandag. Men sprogpilotkonferencerne byder altid på noget relevant og brugbart af høj kvalitet: Der er virkelig tænkt over tingene, og du får færdige forløb med hjem, du enten kan bruge med det samme eller udvikle videre på, hvis du har tid til det. Det er enormt inspirerende og giver lyst til gøre noget ekstra og udvikle sig fagligt. Hvis du fik tilbudt endnu et sprogpilotforløb? - Så ville jeg takke ja med det samme jeg ville gerne på sprogpilotkursus hver måned, hvis det var muligt, for hver eneste gang jeg er sammen med netværket, får jeg inspiration, nye kontakter og næsten færdige undervisningsforløb formidlet af dygtige og passionerede kollegaer. Hvor du på andre kurser tit spilder din tid, fordi du enten drukner i information eller får besked om at gå hjem og arbejde videre med teorien og udvikle dine egne forløb, hvad du reelt aldrig har tid til, så går du altid beriget hjem fra sprogpilotarrangementerne.

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk!

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Af Monica C. Madsen Et intensivt sprogbad på fem dage, hvor lærerstuderende fra hele

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

I dette materiale skitseres en række øvelser som kan inddrages, når man anvender Skam i sprogundervisning.

I dette materiale skitseres en række øvelser som kan inddrages, når man anvender Skam i sprogundervisning. Ungdomsserien Skam i nabosprog-undervisning Fag: Dansk Niveau: Udskoling Tv-serien Skam har nærmest fået kultstatus i Norge, og også danskere har opdaget seriens kvaliteter. Anmeldere har rost serien til

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Sprog i Norden. Nabosprog i undervisningen. Kilde: Sprog i Norden, 2015, s

Sprog i Norden. Nabosprog i undervisningen. Kilde: Sprog i Norden, 2015, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Nabosprog i undervisningen Lis Madsen Kilde: Sprog i Norden, 2015, s. 107-114 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Forfatterne og Netværket for

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som første-, andet-, tredjesprog Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som andetsprog i curriculære dokumenter Hvor findes dansk som andetsprog? Hvad gør dansk som andetsprog

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 Dansk i Vestnordens klasserum ANDEL I DET NORDISKE IMAGE? BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55.

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbejde mellem modersmålslærerforeningerne i Norden Lise Ettrup og Inger Madsen Sprog i Norden, 1979, s. 91-96 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe Local Identity Forming Europe L.I.F.E. Information om projektet Comeniusprojekt 2013-2015 Et fantastisk projekt For knap et halvt år siden var to af skolens lærere i Tyskland for at søsætte et nyt internationalt

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse? Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? 1969 1981 1984 1989 1984 1983 2002 2001 1998 1992 1996 2007 1987 1998 2002 1975 1970 1983 Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Efterudannelseskurser. Islandske grundskolelærere 2013-2015

Efterudannelseskurser. Islandske grundskolelærere 2013-2015 Efterudannelseskurser Islandske grundskolelærere 2013-2015 Det pædagogiske fakultet ved IU Arrangerer efteruddannelseskurser for grundskolelærere En uges ophold på Schæffergården i Danmark, hvert andet

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Deutsch ist cool Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Formål med engelsk - tysk - fransk Engelsk Tysk Fransk Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige,

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger,

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet?

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor bliver man naturfagslærer? Trine Elisabeth Hyllested

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Vidensinformeret skoleudvikling i et ledelsesperspektiv. N.J. Fjordsgades Skole

Vidensinformeret skoleudvikling i et ledelsesperspektiv. N.J. Fjordsgades Skole Vidensinformeret skoleudvikling i et ledelsesperspektiv N.J. Fjordsgades Skole Præsentation Jette Bjørn Hansen, skoleleder på N.J. Fjordsgades Skole, Aarhus C Skoleleder, 3 pæd.ledere, adm.leder Ca 810

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere