Virksomhedsplan 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2007"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2007

2 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Derudover er der i december 2005 igangsat en strategiproces, der skal føre til en egentlig strategiplan. Alt dette, kædet sammen af skolens kvalitetsarbejde, kan ses i denne virksomhedsplan. Det er tanken at planen skal udgives hvert år i december, således at skolens medarbejdere, bestyrelse og elever/studerende kan se, hvad der skal arbejdes med i det efterfølgende år, og på overskriftsniveau de følgende 4 år. Derved har skolen en 5-års plan. Det er tanken i fremtiden at udvide denne virksomhedsplan til en egentlig strategiplan. Virksomhedsplanen skal også ses i lyset af at Dalum UddannelsesCenter vil støtte op bag regeringens globaliseringsstrategi og den velfærdsreform, der er udarbejdet af Folketinget. Ud over at alle i bestyrelsen, samarbejdsudvalget og medarbejdere får en trykt kopi, så vil virksomhedsplanen kunne ses på skolens hjemmeside, så der er åbenhed overfor skolens elever/studerende og andre interessenter. God læselyst! Hans Skjerning Direktør 1/35

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og systemforklaring... 3 Generel overordnet beskrivelse... 4 Uddannelsesaktiviteter... 4 Studiemiljø... 5 Interne relationer... 6 Eksterne relationer... 7 Jordbrugsafdelingen... 9 Jordbrugsafdelingens indsatsområder i Levnedsmiddel Levnedsmiddelafdelingens indsatsområder i Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingens indsatsområder i Administration Administrationens indsatsområder i Bygningsforvaltningen Bygningsforvaltningens indsatsområder i IT på Dalum UddannelsesCenter IT-afdelingens indsatsområder i Elevplan og konferencesystemet Fronter Elevplan Fronter Vejledning Vejledningsfunktionens indsatsområder i Skolehjemmet Skolehjemmets indsatsområder i Markedsføring Markedsføringsafdelingens indsatsområder i Kvalitet og udvikling Indsatsområderne for kvalitetsarbejdet i Kvalitet Udvikling /35

4 Indledning og systemforklaring Denne virksomhedsplan er bygget op over et system som, vi har udviklet og gennemarbejdet. Det er tilpasset Dalum UddannelsesCenters indre liv og kultur. I princippet har vi taget udgangspunkt i et løg. Løget symboliserer de mange lag der kan fjernes før man når ind til kernen det vigtigste, nemlig Dalum UddannelsesCenters core business skolens uddannelsesaktiviteter. Kernen i Dalum UddannelsesCenters liv er altså skolens uddannelsesaktiviteter, og vore elevers/studerendes oplevelse af indhold og kvalitet af disse uddannelsesaktiviteter følger vi hele tiden med fagevalueringer, der gennemføres løbende. Udenom dette, findes skolens studiemiljø, som er andet og mere end de fysiske rammer, nemlig for eksempel en generel trivsel for Dalum UddannelsesCenters elever/studerende og medarbejdere. Bindeleddet til det næste lag i Dalum UddannelsesCenters liv og kultur, interne relationer, er skolens medarbejdere, der i høj grad er medvirkende i arbejdet for, at de interne relationer virker på bedste måde. Udenom det hele ligger de eksterne relationer, nemlig alle andre interessenter. De eksterne relationer har stor indflydelse på skolens liv og dagligdag. Der er her tænkt på forældre, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet, de faglige organisationer, finansrelationer og alle andre, der på den ene eller anden måde har en tilknytning til skolen. Nedenstående tegning forklarer den systemtænkning, der er anvendt i denne virksomhedsplan. Uddannelsesaktiviteter Studiemiljø Dalum UddannelsesCenter - liv og kultur Interne relationer Eksterne relationer 3/35

5 Generel overordnet beskrivelse Uddannelsesaktiviteter Fokus på løbende udvikling af skolens uddannelser Dalum UddannelsesCenter arbejder til stadighed for at imødekomme de krav og ønsker, som erhvervslivet stiller til skolen og skolens uddannelser. Herudover tager Dalum UddannelsesCenter imod feedback fra elever og studerende igennem fagevalueringer. Her er det vigtigt, at vi altid er klar til hurtig omstilling, således at vi kan tilpasse indholdet i undervisningen, servicere virksomhederne og sikre praktikpladsområdet. Alt dette skal vi klare inden for de rammer, som lovgivningen til enhver tid sætter for vores arbejde. For at sikre denne tilpasning, er det centralt at forbindelsen og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter er intakt og velfungerende. Øget tiltrækning af elever og studerende Her prioriterer Dalum UddannelsesCenter at have fuld fokus på de stigende ungdomsårgange og på, hvordan vi opnår en øget tiltrækning og en større overgangsfrekvens fra folkeskole til Dalum UddannelsesCenter. Dette skal også ses i sammenhæng med de brancher vi servicerer med elever, og deres behov for at få uddannet arbejdskraft, således at skolen kan bidrage til videnvækst i brancherne. Et resultat, der gerne skal vise sig, med den forudsætning at skolen opnår at få flere elever/studerende, er en øget elev/lærer-ratio. Målet er ikke i sig selv at få flere elever/studerende ind i klasserne, men øgede krav til stram økonomistyring vil kræve dette, for at sikre skolen en fornuftig økonomi. Herudover vil øget fokus på tiltrækning af elever og studerende få flere nydanskere ind på skolen. Det er målet, at antallet af årselever totalt på skolen skal øges med 5% i 2007 i forhold til Fastholdelse Fra politisk hold er der meget stor fokus på skolernes evne til fastholdelse af elever og studerende i uddannelserne. Dalum UddannelsesCenter bakker fuldt og helt op bag dette fokus, og det er vigtigt, at alle på skolen tager ansvar for dette område. Dette gælder for EUD og HTX, såvel som for KVU. Vi skal alle huske regeringens mål om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Der kan synes at være mange år til, men på Dalum UddannelsesCenter sætter vi ind nu, for at nå denne målsætning. Der er flere indsatsområder i dette vigtige fokusområde: Fastholdelse at sikre flere en uddannelse Minimering af frafaldet Øget gennemførelsesprocent Forbedret og styrket samarbejde med produktionshøjskolerne Det er målet at mindske frafaldet på EUD, HTX og KVU med 25% i /35

6 Elevplan På EUD-området tror vi på, at aktiv anvendelse af Elevplan er et middel i arbejdet frem mod ovenstående mål for mindskelse af frafald. Elever og lærere skal således anvende Elevplan aktivt, og for at lette kommunikationen mellem skole og virksomheder, er det endvidere vigtigt at få virksomhederne til at anvende Elevplan. Det er målet, at alle EUD-elever og -lærere anvender Elevplan i Det er målet, at alle virksomheder bliver gjort opmærksomme på Elevplan og deres muligheder for anvendelse af Elevplan i Internationalisering Globaliseringen og de deraf afledte ønsker om tiltag på det internationale område, vil også på Dalum UddannelsesCenter kræve nogle tiltag. Det vil for 2007 betyde en øget bevågenhed på Praktik i Udlandet (PIU), Staff Exchange og øvrige skolesamarbejder i udlandet. Mere konkret vil det give sig udtryk i samarbejde for eksempel med Kina (mejeriområdet), relevante skoler i Europa (jordbrug og levnedsmiddel), AEDIL (mejeriområdet), nordisk samarbejde (mejeriområdet samt EUD). Studiemiljø Fysiske rammer Det er af afgørende betydning, at vi fokuserer på tilpasning af de fysiske rammer. Der tænkes ikke alene på undervisningsfaciliteter, men også på de omkringliggende rammer, som fornuftige lokaler til servicefunktioner, studiemiljørelaterede nødvendigheder, såsom opholdsarealer og grupperum samt andre faciliteter, der kan fremme studiemiljøet generelt. Det er også et mål, at vi engang får mulighed for at få et større forsamlingslokale, som vi kan anvende ved samlinger, som for eksempel foredrag, velkomster og afslutninger. Det er nødvendigt til stadighed at optimere på anvendelse af skolens samlede areal, således at vi kan få en optimal drift, blandt andet af hensyn til skolens økonomi. Sociale foranstaltninger for elever og studerende Det viser sig tydeligere, som tiden går, at det Dalum UddannelsesCenter kan tilbyde elever og studerende omkring rådgivende aktiviteter, skal prioriteres, så vi kan imødekomme de behov og krav fremtiden byder. Det kunne konkret udmønte sig i at få tilknyttet en socialrådgiver eller lignende til skolen. En aktivitet af denne karakter kunne give Dalum UddannelsesCenter mulighed for at tilbyde elever og studerende hjælp med personlige og sociale problemstillinger. Kvalitetsfunktionen - Elevtilfredshedsundersøgelse I januar 2007 kender vi resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen, ETU Hermed får vi afsløret, om de tiltag, der er igangsat i 2006, har haft en virkning, ligesom det bliver klart hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i Det er herunder vigtigt at vi tager en værdidebat i klasserne, når vi ser elever og studerende første gang. Værdidebatten er en snak mellem lærer og elever en af de første timer efter introduktionen, om hvordan man begår sig på skolen og om hvordan vi behandler hinanden holdning til mobning og anden negativ adfærd. På denne måde får vi et bedre skolemiljø blandt alle elever, studerende og medarbejdere. Det er målet i 2007, at vi får flyttet værdidebatten ud i klasserne på hele skolen. 5/35

7 Skolens servicefunktioner Alle de servicefunktioner skolen har, skal til stadighed optimeres. Det være sig servicefunktioner overfor elever/studerende/kursister, men også de interne funktioner, altså overfor skolens medarbejdere og samarbejdspartnere. Interne relationer Løbende tilpasning af skolens organisation Der er ikke aktuelle planer om organisationsændringer, men skolens organisation skal tilpasses, hvis det er rigtigt og fornuftigt at gøre dette. Det er af afgørende betydning, at skolens organisation er velfungerende og virker efter hensigten. Lederuddannelse Det er på længere sigt et mål, at alle skolens ledere skal gennemføre en lederuddannelse, for eksempel en diplomlederuddannelse. Det har vist sig meget relevant og det giver energi ind i den daglige indsats som leder på skolen. I 2007 videreføres dette tiltag, således at nogle ledere sættes i gang med at uddanne sig inden for ledelse. Medarbejderplan Medarbejderplan er implementeret på skolen og er forankret i skolens samarbejdsudvalg. Det vil vise sig ved MUS-samtalerne i første kvartal af 2007, om Medarbejderplan virker efter hensigten, nu da alle stamoplysninger er lagt ind. Det er således meningen, ud over den almindelige MUS-samtale, at disse oplysninger skal danne grundlag for en drøftelse mellem den enkelte medarbejder og dennes leder, om den fremadrettede kompetenceudvikling skal følges op med nye aktiviteter. De pædagogiske medarbejderes kompetencer Det er målet i 2007 at styrke det pædagogiske personales IT-kompetencer, blandt andet målrettet anvendelse af Elevplan og Fronter. Gensidig kommunikation i organisationen Det er af afgørende betydning, at vi alle arbejder med denne opgave: Gensidig forbedret kommunikation. Dette gøres på flere måder, og skal gavne helheden og sikre at alle har den relevante og nødvendige information. Det er også her værdidebatten igangsættes i de kollegiale fora på skolen, for derefter at få den forplantet ud i klasserne. Det er målet, at der implementeres et væsentligt forbedret Intranet i Skolens servicefunktioner Alle Dalum UddannelsesCenters servicefunktioner skal til stadighed optimeres. Det gælder servicefunktioner både overfor elever, studerende og kursister, men også de funktioner der er interne, altså overfor skolens medarbejdere og samarbejdspartnere. Det gælder også de elementer der er nævnt tidligere omkring studiemiljøet på skolen. 6/35

8 Indkøbsfunktion Skolen anvender et anseligt beløb på indkøb i skolens afdelinger, pædagogiske afdelinger såvel som inden for servicefunktionerne. Dette indkøb skal koordineres og leverandører skal vurderes og udvælges for at opnå de rigtige aftaler omkring betingelser og levering af varer og tjenesteydelser. Indkøbsfunktionen skal, sammen med de daglige indkøbere, medvirke til opstilling af rammer for indkøb og for udbud til leverandører. Det er målet, at der etableres en indkøbsfunktion i Udviklingsfunktionen Skolens udviklingsfunktion skal styrkes i Der er mange muligheder for at få en øget udvikling igangsat på skolen ved hjælp af projekter, der skal fremme den pædagogiske og faglige udvikling. Det er målet, at udvide udviklingsfunktionen i Kvalitetsfunktionen I foråret 2007 gennemfører skolen en Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU 2007), som i efteråret følges op af en opfølgningsplan, med tiltag i forhold til medarbejdertilfredsheden på Dalum UddannelsesCenter er året hvor skolens ISO 9001:2000 skal recertificeres. Derfor fortsætter Dalum UddannelsesCenter arbejdet med at sikre, at interne såvel som eksterne audits, samt halvårlige efterprøvninger verificerer, at vores kvalitetssystem er dynamisk og effektivt og sikrer udvikling og forbedring, så vi fortsat kan beholde vores ISO-certificering. Det er målet, at skolen får en godkendelse efter ISO 9001:2000 uden væsentlige afvigelser. Eksterne relationer Øget samarbejde med virksomhederne Skolen skal i 2007 arbejde for en øget virksomhedskontakt, som det klart fremgår af den Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU), der blev gennemført i Der bliver sat fokus på praktikpladser og et opsøgende netværksarbejde omkring dette skal etableres, også for at fremskaffe nye praktikpladser. Nye praktikpladser er i den forbindelse både mulige praktikpladser i virksomheder, der ikke er godkendt til dette, og godkendte praktikpladser der i øjeblikket ikke er besat med en lærling/elev. Tættere kontakt til virksomhederne Det er af afgørende betydning for et forbedret samarbejde med virksomhederne, at det opsøgende arbejde systematiseres. Der skal blandt andet drøftes uddannelsesspørgsmål og der skal være en konstruktiv dialog med de uddannelsesansvarlige om aktuelle elever. En sådan dialog vil fremme Dalum UddannelsesCenters mulighed for at yde virksomhederne en passende service, ligesom konkrete små eller større problemer og spørgsmål omkring elever kan klares og ingen misforståelser opstår. Det er målet, at der i 2007 iværksættes systematisk opsøgende arbejde, således at virksomhederne normalt modtager mindst ét besøg årligt. 7/35

9 Skolens udbud af kurser Der skal løbende, gennem virksomhedskontakt og samarbejde med de faglige organisationer, justeres på kursusudbudet, således at det er tilpasset behovet for kompetenceudvikling i erhvervene. Samarbejde med folke- og efterskoler Det er vigtigt at vi styrker det fremtidige samarbejde med folkeskolen og med efterskoler. Hver gang der modtages et ønske om vor medvirken, skal dette føre til et besøg fra Dalum UddannelsesCenter eller en aktivitet for elever på skolen. Det være sig aktiviteter på skolen, for eksempel forældre- eller elevmøder eller aktiviteter på Dalum UddannelsesCenter for potentielle elever. Det er også her vigtigt, at vi rykker meget tættere på Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO). Elevplan Der skal sættes fokus på virksomhedernes anvendelse af Elevplan, som beskrevet i afsnittet om Uddannelsesaktiviteter. Praktik i Udlandet (PIU) Styrkelse af PIU skal synliggøres overfor både potentielle elever og virksomhederne. Det kan være afgørende for denne udvikling, at vi sikrer virksomhedernes involvering, hvis dette skal være en succes. Det kan sikre, at eleverne får en del af deres uddannelse i udlandet for at styrke det internationale islæt i uddannelserne, således at globaliseringen også her kan ses. Se i øvrigt under afsnittet Uddannelsesaktiviteter. 8/35

10 Jordbrugsafdelingen Jordbrugsafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende erhvervsuddannelser: På afdelingen Slettensvej 216 Grundforløb væksthusgartner, produktionsgartner, anlægsgartner, greenkeeperassistent Væksthusgartner Anlægsgartner Greenkeeperassistent AMU-kurser og IV-aktiviteter, der relaterer til uddannelsesområdet, herunder blomsterbindere På afdelingen Bjørnemosevej 190 Grundforløb jordbrugsassistent, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, skov- og naturtekniker Jordbrugsassistent Relevante kurser Jordbrugsafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Undervisningstilrettelæggelse Nyt elevsegment Gartneruddannelse med merit Lederuddannelse Nydanske elevgrupper Reduktion af frafald Inden for Studiemiljø Kommunikation og studiemiljø Inden for Interne relationer Organisering Information Kompetenceudvikling Inden for Eksterne relationer Øget informationsindsats i folkeskolen og på efterskoler Virksomhederne Styrkelse af de grønne uddannelser i regionen 9/35

11 Uddannelsesaktiviteter Undervisningstilrettelæggelse Grundforløbet vælges typisk af folkeskoleelever som indgang til en erhvervsuddannelse. Mange elever har ingen erhvervsfaglig erfaring med sig, når de kommer på skolen første gang. For at give eleverne mulighed for at opnå erfaringer med praktisk arbejde, sættes der fokus på at øge antallet af praktiske læringselementer i grundforløbet og udvikling af lærergruppens kompetencer, så lærerne kan fremtræde som rollemodeller for eleverne. Sammenfattende gælder, at: Teoristof skal tænkes ind i praktiske sammenhænge. Værksteder skal være væresteder for både elever og lærere. Fagligt miljø styrkes gennem bedre værksteder/fagmiljøer. Det er målet, at 10% flere timer på grundforløbet skal afvikles som værkstedstimer i Nyt elevsegment På jordbrug tilbydes fra august skoleår, som er et særligt tilrettelagt grundforløb på 40 uger. Eleverne opnår bevis for et gennemført grundforløb og kvalificerer sig samtidigt til at gå til eksamen i biologi, naturfag og matematik på E-niveau. Det er målet, at eleverne får et bedre teoretisk og praktisk fundament til at fortsætte på erhvervsuddannelsen eller gå på HTX. Det er målet, at der ved sommerindtaget 2007 oprettes en klasse for elever, der ønsker at gennemføre det særligt tilrettelagte grundforløb. Gartneruddannelse med merit Gartnerierne efterspørger unge med gymnasial baggrund, som vil uddanne sig til gartnere med gode videreuddannelsesmuligheder. En elev med gymnasial baggrund og praktikaftale i et gartneri kan blive faglært på kun 2 år og være sikret ansættelse efterfølgende. For at gøre gartneriernes ønske kendt, har HTX-eleverne på Dalum UddannelsesCenter af flere gartnerier fået indbydelse til at skrive projekt om udviklingsopgaver i gartnerierne. Det er målet, at 10% af en HTX-årgang i 2007 vælger at skrive projekt i et gartneri. Lederuddannelse I 2007 udbyder vi lederuddannelse til virksomheder inden for jordbrugsområdet. I øjeblikket udvikles lederuddannelse inden for greenkeeperbranchen og herefter følger tilbud om lederuddannelse til det øvrige, grønne område. Uddannelsen er en såkaldt grundlæggende lederuddannelse der er sammensat af en række AMU-kurser. Det er målet at gennemføre to lederuddannelsesforløb i Nydanske elevgrupper Nydanskeres opfattelse af jobmuligheder og arbejdsforhold inden for jordbrugsområdet er ofte præget af de erfaringer, som hjemlandet har givet dem. Gennem særligt tilrettelagte præsentationsforløb vil vi forsøge at skabe et andet, og mere positivt, billede af job- og karrieremuligheder, som gælder for erhvervene i Danmark. Det er målet at fordoble indtaget af elever med anden etnisk herkomst i /35

12 Reduktion af frafald Frafald skal reduceres. Frafald gavner hverken samfundet, eleven eller skolen. Derfor prioriteres arbejdet med at formindske frafaldet højt i Det arbejde som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Et af problemfelterne er at blive opmærksom på frafaldstruede elever på et så tidligt tidspunkt, at man stadig kan nå at komme i en konstruktiv dialog, der kan fastholde eleven i uddannelse. På det konkrete plan udvikles kontaktlærerfunktionen i tæt samarbejde med vejlederne, og frafaldstruede elever bliver fast punkt på dagsordenen til lærermøderne. Kvaliteten af den personlige kontakt mellem elev og lærer, som finder sted i forbindelse med undervisningen, er af central betydning for en reduktion af frafaldet. Rollemodeller i form af lærere, der med faglig stolthed brænder for at undervise eleverne, indtager en nøgleposition i fastholdelsesproblematikken. Det er målet at reducere frafaldet i grundforløbet med 25% i Studiemiljøet Dialogen med eleven omkring uddannelsesplanlægning i Elevplan fastholdes, og Fronter implementeres på afdelingen. Ved indførelse af SMS-beskedmodul på skolen, vil det fremover være muligt at komme i kontakt med eleverne med meget kort varsel. Sociale arrangementer i form af fredagscafe, temadage, høstfest og årsfest, der planlægges af elevrådet med støtte fra lærerne, udvikles. En væsentlig del af studiemiljøet for eleverne på jordbrug er de faglige miljøer. Der skal i 2007 sættes fokus på, hvordan vi i endnu højere grad gør det muligt for vore elever at bruge dette miljø i og uden for undervisningstiden som ramme om et både fagligt og socialt samvær. Det er målet, at der sker en 10% fremgang i forhold til spørgsmålet om sammenholdet i klassen (Midtvejsevalueringen spørgsmål 9). Interne relationer Organisering På afdelingen udvikles og videreføres organiseringen i funktionelle grupper/teams i relation til de opgaver, som skal løses. Den løbende tilpasning vil ske i overensstemmelse med nye behov, hvor disse måtte opstå. Information Det faktum, at jordbrugslærerne har daglige arbejdspladser på to adresser betyder, at kommunikationen hæmmes. For at formindske ulemper, der følger heraf, udgives med jævne intervaller et skriv, der informerer om aktiviteterne på begge adresser. I takt med at Intranettet udvikles, vil disse informationer kunne lægges på en jordbrugsside, så en papirudgave bliver overflødig. 11/35

13 Fronter gøres tilgængelig for lærere og elever i august Tiden frem hertil vil blive anvendt til at afprøve systemet og til at lære mere om funktioner og muligheder. Ud over de fordele, som det forventes at få i forhold til undervisningen af eleverne, er det også formålet at opnå en videndeling imellem jordbrugslærerne. Det er målet at øge tilfredsheden med informationsniveauet blandt medarbejderne med 5 point ved næste MTU. Det er målet, at alle lærere på jordbrugsafdelingen anvender Fronter fra august Kompetenceudvikling Systematisk registrering af medarbejderkompetencer i Medarbejderplan fortsættes. Den giver overblik over de nuværende medarbejderkompetencer og gør det muligt at fastlægge kompetenceprofil og kompetenceudvikling for medarbejdere i forhold til de krav, som kommende uddannelser, kurser og ændrede arbejdsopgaver forventes at ville medføre. I 2007 vil kompetenceudvikling, i form at hospitanttjeneste til styrkelse af rollemodeller og understøttelse af et øget samarbejde med virksomheder inden for vort område, blive vægtet højt. Interne kurser og konferencer vil ligeledes komme til at udgøre en stor del af kompetenceudviklingen. Det er målet, at alle lærere i løbet af 2007 har opnået kompetenceudvikling, der kan registreres i Medarbejderplan. Eksterne relationer Øget informationsindsats i folkeskolen og på efterskoler Et fortsat arbejde med at informere eleverne fra folkeskolen og fra efterskoler om de grønne uddannelser er nødvendigt. Se under afsnittet Vejledning. Det er målet at få besøg af mindst 20 folkeskole-/efterskoleklasser i Erfaringer viser, at elever, der har været på vore præsentationskurser, ofte starter på grundforløbet. Det er derfor vigtigt at sikre, at beskrivelserne af præsentationskurserne også er udformet så de er letlæselige, motiverende og korrekte i forhold til branchens udvikling. Det er målet, at beskrivelserne er revideret ved udgangen af 3. kvartal En plan over øvrige informationsaktiviteter i 2007 lægges på Intranettet ved udgangen af Virksomhederne Ekstra praktikpladser skaffes bedst i mødet mellem skolens repræsentant og virksomheden på virksomheden. Derfor systematiseres det opsøgende arbejde i form af faglærere fra skolen, der besøger alle virksomheder inden for det relevante uddannelsesområde. Det er målet, at jordbrugsvirksomheder fremover opfatter Dalum UddannelsesCenter som deres foretrukne samarbejdspartner i uddannelsessammenhæng. 12/35

14 Flere brancher er inde i en kraftig udvikling, der indebærer, at skoledelen og praktikdelen i uddannelsen i stigende grad skal koordineres for at skabe dygtige medarbejdere til fremtidens grønne erhverv. Derfor skal antallet af virksomhedsbesøg øges og danne grundlag for et netværk, der også kan bruges i forbindelse med udvikling af vore uddannelser. Udover det opsøgende arbejde skal virksomhederne inviteres til afdelingens arrangementer. Det er målet, at alle relevante virksomheder, godkendte eller ikke godkendte, besøges af en faglærer i Det er målet at klarlægge erhvervenes behov og ønsker og transformere disse til uddannelses- og kursustilbud, ved afholdelse af mindst 2 arrangementer med deltagelse af arbejdsgivere pr. år. Plan herfor udarbejdes hvert år i december. Styrkelse af de grønne uddannelser i regionen De grønne uddannelser i Region Syddanmark skal styrkes for at skaffe flere elever til de respektive erhverv. Det kan ske i et samarbejde med kollegaskoler for at udnytte den synergi, der opstår i bedre anvendelse af ressourcer og større synlighed i erhvervs- og uddannelsesbilledet. Det er målet at skabe samarbejdsrelationer, der kan medvirke til en spin-off -effekt for begge parter. 13/35

15 Levnedsmiddelafdelingen Levnedsmiddelafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende uddannelser: Grundforløb bager og konditor, detailslagter, ernæringsassistent, ferskvareassistent, gastronom, hotel- og fritidsassistent, receptionist, tjener Bager Tjener Gastronom med specialet kok Akademigastronom (VVU) samt andre relevante efteruddannelser og kurser Levnedsmiddelafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Tiltrækning af nye elevgrupper på grundforløb og på tjeneruddannelsen Fastholdelse Inden for Studiemiljø Udvikling af det fysiske studiemiljø Udbud af fællesarrangementer og lignende Inden for Interne relationer Kompetenceudvikling Økonomistyring Inden for Eksterne relationer Samarbejde mellem skole og virksomheder Uddannelsesaktiviteter Tiltrækning af nye elevgrupper til grundforløbet og til tjeneruddannelsen Tiltrækning af flere elever til grundforløbet Tiltrækning af elever til tjeneruddannelsen Tiltrækning af flere elever til grundforløbet Ønsket om at tiltrække flere elever til grundforløbet skal ses i lyset af det faktum, at branchen generelt mangler arbejdskraft, og at det inden for nogle af fagområderne ikke er muligt at besætte eksisterende elevpladser. Grundforløbets struktur og indhold udvikler sig løbende og vi ønsker i 2007 i endnu højere grad at udnytte de muligheder for fleksibilitet, der rummes i lovgivningen. Det er målet i 2007 at øge tilgangen til grundforløbet med 5%. 14/35

16 I 2006 har vi oprettet et særligt tilrettelagt grundforløb, som er et tilbud om et 10. skoleår til elever, der ønsker at gennemføre et grundforløb, samtidig med at de gennemfører fag fra grundfagsbekendtgørelsen på E-niveau. Vi ønsker at fortsætte dialogen med Odense Kommune om udvidelse af tilbud til elever fra 9. klasse. Ud over den eksisterende mulighed Sundhed og Idræt, ønsker vi at undersøge mulighederne for at udbyde andre forløb, for eksempel et forløb med temaet internationalisering, ligesom vi fortsat vil arbejde med organiseringen af forløbene. Det er målet i 2007 at oprette 3-4 hold, hvor eleverne har mulighed for at vælge fag på E-niveau. På levnedsmiddelafdelingen har antallet af elever med anden etnisk herkomst end dansk hidtil været forholdsvist lavt set i relation til gruppens størrelse i Odense. Dette kan skyldes en kulturel eller religiøs barriere i forhold til spisevaner, men vi mener, at der er grundlag for at udbrede kendskabet til forskellige af afdelingens uddannelser til denne gruppe. Fra levnedsmiddelafdelingen ser vi gode muligheder for at tiltrække nye elever, hvis der udbydes undervisningsforløb, der udnytter skolens kompetenceområder bredt. Det er målet i 2007 at etablere konkrete samarbejder med skolens andre afdelinger om undervisningsforløb. Tiltrækning af elever til tjeneruddannelsen Branchen har et stort udækket behov for faglærte tjenere og har svært ved at tiltrække elever til tjenerelevpladser. Når dette sammenholdes med det forhold, at tjenerholdene på skolen er meget små med deraf følgende begrænsede muligheder for pædagogisk udfoldelse og videndeling blandt eleverne, er det oplagt at søge at tiltrække flere elever til faget. Derfor vil vi i 2007 profilere tjenerfaget i endnu højere grad på grundforløbet, ligesom vi vil gøre eleverne bekendte med de gode muligheder for praktikpladser. Det er målet i 2007 at optage 30 elever på tjenerholdene. Fastholdelse Øge gennemførelsesprocenten Gennem de senere år har vi konstateret, at flere og flere elever afbryder deres uddannelse midt i forløbet. Tendensen er klart mest markant på grundforløbet. Vi ønsker i 2007 at nedbringe frafaldet væsentligt, idet vi vurderer, at det hverken er til glæde for den enkelte elev der ofte kan opfatte et afbrud som et nederlag eller for samfundet. For at opnå en markant ændring i gennemførelsesprocenten, skal der ske en indsats på flere områder samtidigt. Ud fra ønsket om, i endnu højere grad at afstemme elevernes forventninger med de undervisningsforløb vi tilbyder, ønsker vi at fokusere på kompetenceafklaringen af den enkelte elev i relation til at udarbejde elevens individuelle uddannelsesplan. Samtidig skal grundforløbet organiseres mere målstyret, således at der ses på den enkelte elevs opnåede mål i forhold til grundforløbets slutmål. Endelig tilrettes fraværsregistreringen, så der i højere grad foretages en vurdering af elevens studieaktivitet, så der på baggrund heraf kan foretages en helhedsvurdering af elevens uddannelsesforløb. 15/35

17 Dialogen mellem lærere og elever er i denne sammenhæng afgørende, idet det er vigtigt at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt. Vi ønsker derfor at udvikle kontaktlærernes kompetencer til dette, hvilket vil ske i et tæt samarbejde med uddannelses- og erhvervsvejlederne. Det er målet i 2007 at nedbringe frafaldet med 25%. Studiemiljø Udvikle det fysiske studiemiljø Det er målet løbende at tilpasse faglokaler og værksteder, så de er tidssvarende og velfungerende. Derudover vil der i 2007 være fokus på at tænke mere i ungdomsmiljø i relation til elevernes opholdsarealer. I denne sammenhæng tænkes også på afdelingens lektiecafe Lærepladsen, som skal gøres mere attraktiv for eleverne også med sociale aktiviteter. Udbud af fællesarrangementer og lignende Erfaringen viser, at eleverne gerne vil arbejde på tværs af hold og lave anderledes aktiviteter end de, der foregår i den daglige undervisning. Derfor vil vi i 2007 gennemføre forskellige arrangementer for afdelingens elever. Planlægningen af disse skal ske i dialog med eleverne, således at de opleves som vedkommende og interessante for eleverne. Det er målet, at der i 2007 gennemføres 6 fællesarrangementer for grundforløbselever og et for hvert hovedforløbshold. Interne relationer Kompetenceudvikling Professionalisering af kontaktlærerrollen Fortsat udvikling af teamarbejdet og lærerrollen Kompetenceudvikling for ledere og lærere har været i fokus i 2006 og vil fortsat være det i Således er der igangsat et projekt, der løber frem til sommeren Projektet gennemføres med eksterne konsulenter og har arbejdstitlen: Projekt enhed og forskellighed i levnedsmiddelafdelingen på Dalum UddannelsesCenter - et værdiledet uddannelsesforløb for ledelse og medarbejdere. Vi ønsker i 2007 at arbejde videre med missionen om: At levnedsmiddelafdelingen træder i karakter som en troværdig og værdiledet organisation, hvor alle trækker på samme hammel og hvor oplevelsen er, at der er overensstemmelse mellem det, der siges, og det der gøres. Det er målet, at deltagerne kan evaluere såvel undervisning som læring i et fremadrettet perspektiv, at deltagerne kan skelne mellem faglige, sociale og personlige læringsmål, og at deltagerne får kendskab til forskellige læringsteorier i egen praksis. I løbet af foråret 2007 vil der blive taget stilling til, hvorledes projektet skal afsluttes, og i hvilken form det skal videreføres. 16/35

18 Økonomistyring Udarbejde nøgletal, der kan anvendes til sammenligning Regnskab på alle ikke-undervisningsaktiviteter I 2006 er der på skolen implementeret et detaljeret budgetlægningssystem. I 2007 ønsker levnedsmiddelafdelingen at udvikle et regnskabssystem, som løbende kan følge op på budgetsystemet og vise den aktuelle økonomiske situation. Samtidig indføres normer for bestillinger til forskellige undervisningssituationer og dette suppleres med et online varebestillingssystem, der viser aktuelle priser. Det er målet, at der i 2007 udarbejdes budgetter og regnskaber for alle ikkeundervisningsaktiviteter, ligesom der implementeres et elektronisk varebestillingssystem. Eksterne relationer Samarbejde mellem skole og virksomhed Systematiseret opsøgende arbejde Udbud af kurser og andre typer arrangementer Afholdelse af og deltagelse i konkurrencer for elever og udlærte Som et led i den stadige kvalitetsudvikling af uddannelserne skal dialogen med virksomhederne intensiveres. Derfor systematiseres det opsøgende arbejde, således at det sikres, at alle virksomheder får besøg af afdelingens lærere. Formålet med besøget er at drøfte uddannelsernes indhold, konkrete elever samt kurser og eventuelle nye tiltag inden for efteruddannelsesområdet. Det er målet, at alle virksomheder besøges én gang årligt. Det opsøgende arbejde skal også omfatte virksomheder, som har ansatte, der er potentielle deltagere i Akademigastronomuddannelsen. Det er målet, at der løbende udbydes 2 moduler af Akademigastronomuddannelsen, således at deltagerne har mulighed for ubrudt at gennemføre uddannelsen. Akademigastronomuddannelsen og de nedenfor nævnte aktiviteter ønskes fremover udbudt i regi af et gastronomisk akademi. Udbudet af AMU-kurser suppleres i 2007 med andre aktiviteter for afdelingens brancher. Det er målet at gennemføre 4 arrangementer med eksterne aktører, der er af en sådan kvalitet, at de vil give omtale i branchen. I 2005 har der været gennemført kurser og arrangementer for ikke-professionelle. Disse ønskes udbygget i Det er målet at gennemføre 5 sådanne arrangementerfor ikke-professionelle. Fyns Konkurrencehold for bager-, kokke- og tjenerelever har i 2006 etableret sig i en mere professionel form, hvor deltagerne skal kvalificere sig til optagelse på holdet. Det er målet, at holdet opnår medaljeplaceringer ved konkurrencer i /35

19 Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende uddannelser: ErhvervsAkademiet Laborant Procesteknolog med specialerne: Fødevareteknologi Mejeriteknologi Procesteknologi Serviceøkonom med specialerne: Hotel og Restaurant Servicemanagement Turisme Forkursus for mejeriingeniører HTX Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium med studieretningerne: Naturvidenskabelig/teknologisk studieretning Naturvidenskabelig/sundhedsvidenskabelig studieretning Mediestudieretning med engelsk og samfundsfag Mejeriafdelingen Mejerist AMU-kurser Indtægtsdækket virksomhed Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Produktudvikling Fastholdelse Opfølgning på ETU Gymnasiereform Inden for Studiemiljø Større tilgang af elever og studerende Fysiske rammer Inden for Interne relationer Kompetenceudvikling Inden for Eksterne relationer Virksomhedskontakt Opfølgning på VTU /35

20 Uddannelsesaktiviteter ErhvervsAkademiet Produktudvikling I 2007 skal bekendtgørelsen til Procesteknologuddannelsen revideres, og der skal udarbejdes og implementeres et nyt/ekstra speciale til uddannelsen (under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver godkendt). I 2007 vil vi undersøge om det er muligt at skabe et attraktivt efteruddannelsesudbud for personer i arbejde og for arbejdsløse eventuelt som VVU. I 2007 vil vi undersøge, om det i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner bliver muligt at gennemføre en professionsbachelor-akkreditering. Det vil være afgørende, at vi er med til at sikre vores akademiuddannelser en professionsbachelor - overbygning. Fastholdelse ErhvervsAkademiet vil have ekstra fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det arbejde, som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Den påbegyndte registrering af udmeldte elever i 2006 skal analyseres, og resultaterne skal bruges til hurtigere screening af frafaldstruede elever og vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes vil vi foretage en opstramning af proceduren for fraværsregistrering. Det er målet at mindske frafaldet med 25% i Opfølgning på ETU I 2007 vil ErhvervsAkademiet styrke introduktionen af nye studerende. Ligeledes vil vi forbedre kommunikationen ved udsendelse af nyhedsbreve til samtlige elever via Fronter. Desuden vil vi forbedre informationen omkring skemaaflysninger/skemaændringer igennem tilgængelige informationssystemer. Det er målet i 2007, at vi får flyttet værdidebatten ud i klasserne. Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium, HTX Gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen vil også i 2007 være et helt centralt fokusområde. De udviklede forløb, som er gennemført i 2005 og 2006 bliver analyseret og evalueret med hensyn til valg af temaer, progressionen i fagene og de overfaglige elementer. Det er målet i 2007, at HTX-eleverne vælger 2 3 projekter inden for gartneri. Fastholdelse I 2007 vil Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium, HTX, have ekstra fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det arbejde, som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Den påbegyndte registrering af udmeldte elever i 2006 skal analyseres og resultaterne skal bruges til hurtigere screening af frafaldstruede elever og vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes vil vi foretage en opstramning af proceduren for fraværsregistrering. Det er målet at mindske frafaldet med 25% i /35

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere