Virksomhedsplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2007"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2007

2 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Derudover er der i december 2005 igangsat en strategiproces, der skal føre til en egentlig strategiplan. Alt dette, kædet sammen af skolens kvalitetsarbejde, kan ses i denne virksomhedsplan. Det er tanken at planen skal udgives hvert år i december, således at skolens medarbejdere, bestyrelse og elever/studerende kan se, hvad der skal arbejdes med i det efterfølgende år, og på overskriftsniveau de følgende 4 år. Derved har skolen en 5-års plan. Det er tanken i fremtiden at udvide denne virksomhedsplan til en egentlig strategiplan. Virksomhedsplanen skal også ses i lyset af at Dalum UddannelsesCenter vil støtte op bag regeringens globaliseringsstrategi og den velfærdsreform, der er udarbejdet af Folketinget. Ud over at alle i bestyrelsen, samarbejdsudvalget og medarbejdere får en trykt kopi, så vil virksomhedsplanen kunne ses på skolens hjemmeside, så der er åbenhed overfor skolens elever/studerende og andre interessenter. God læselyst! Hans Skjerning Direktør 1/35

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og systemforklaring... 3 Generel overordnet beskrivelse... 4 Uddannelsesaktiviteter... 4 Studiemiljø... 5 Interne relationer... 6 Eksterne relationer... 7 Jordbrugsafdelingen... 9 Jordbrugsafdelingens indsatsområder i Levnedsmiddel Levnedsmiddelafdelingens indsatsområder i Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingens indsatsområder i Administration Administrationens indsatsområder i Bygningsforvaltningen Bygningsforvaltningens indsatsområder i IT på Dalum UddannelsesCenter IT-afdelingens indsatsområder i Elevplan og konferencesystemet Fronter Elevplan Fronter Vejledning Vejledningsfunktionens indsatsområder i Skolehjemmet Skolehjemmets indsatsområder i Markedsføring Markedsføringsafdelingens indsatsområder i Kvalitet og udvikling Indsatsområderne for kvalitetsarbejdet i Kvalitet Udvikling /35

4 Indledning og systemforklaring Denne virksomhedsplan er bygget op over et system som, vi har udviklet og gennemarbejdet. Det er tilpasset Dalum UddannelsesCenters indre liv og kultur. I princippet har vi taget udgangspunkt i et løg. Løget symboliserer de mange lag der kan fjernes før man når ind til kernen det vigtigste, nemlig Dalum UddannelsesCenters core business skolens uddannelsesaktiviteter. Kernen i Dalum UddannelsesCenters liv er altså skolens uddannelsesaktiviteter, og vore elevers/studerendes oplevelse af indhold og kvalitet af disse uddannelsesaktiviteter følger vi hele tiden med fagevalueringer, der gennemføres løbende. Udenom dette, findes skolens studiemiljø, som er andet og mere end de fysiske rammer, nemlig for eksempel en generel trivsel for Dalum UddannelsesCenters elever/studerende og medarbejdere. Bindeleddet til det næste lag i Dalum UddannelsesCenters liv og kultur, interne relationer, er skolens medarbejdere, der i høj grad er medvirkende i arbejdet for, at de interne relationer virker på bedste måde. Udenom det hele ligger de eksterne relationer, nemlig alle andre interessenter. De eksterne relationer har stor indflydelse på skolens liv og dagligdag. Der er her tænkt på forældre, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet, de faglige organisationer, finansrelationer og alle andre, der på den ene eller anden måde har en tilknytning til skolen. Nedenstående tegning forklarer den systemtænkning, der er anvendt i denne virksomhedsplan. Uddannelsesaktiviteter Studiemiljø Dalum UddannelsesCenter - liv og kultur Interne relationer Eksterne relationer 3/35

5 Generel overordnet beskrivelse Uddannelsesaktiviteter Fokus på løbende udvikling af skolens uddannelser Dalum UddannelsesCenter arbejder til stadighed for at imødekomme de krav og ønsker, som erhvervslivet stiller til skolen og skolens uddannelser. Herudover tager Dalum UddannelsesCenter imod feedback fra elever og studerende igennem fagevalueringer. Her er det vigtigt, at vi altid er klar til hurtig omstilling, således at vi kan tilpasse indholdet i undervisningen, servicere virksomhederne og sikre praktikpladsområdet. Alt dette skal vi klare inden for de rammer, som lovgivningen til enhver tid sætter for vores arbejde. For at sikre denne tilpasning, er det centralt at forbindelsen og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter er intakt og velfungerende. Øget tiltrækning af elever og studerende Her prioriterer Dalum UddannelsesCenter at have fuld fokus på de stigende ungdomsårgange og på, hvordan vi opnår en øget tiltrækning og en større overgangsfrekvens fra folkeskole til Dalum UddannelsesCenter. Dette skal også ses i sammenhæng med de brancher vi servicerer med elever, og deres behov for at få uddannet arbejdskraft, således at skolen kan bidrage til videnvækst i brancherne. Et resultat, der gerne skal vise sig, med den forudsætning at skolen opnår at få flere elever/studerende, er en øget elev/lærer-ratio. Målet er ikke i sig selv at få flere elever/studerende ind i klasserne, men øgede krav til stram økonomistyring vil kræve dette, for at sikre skolen en fornuftig økonomi. Herudover vil øget fokus på tiltrækning af elever og studerende få flere nydanskere ind på skolen. Det er målet, at antallet af årselever totalt på skolen skal øges med 5% i 2007 i forhold til Fastholdelse Fra politisk hold er der meget stor fokus på skolernes evne til fastholdelse af elever og studerende i uddannelserne. Dalum UddannelsesCenter bakker fuldt og helt op bag dette fokus, og det er vigtigt, at alle på skolen tager ansvar for dette område. Dette gælder for EUD og HTX, såvel som for KVU. Vi skal alle huske regeringens mål om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Der kan synes at være mange år til, men på Dalum UddannelsesCenter sætter vi ind nu, for at nå denne målsætning. Der er flere indsatsområder i dette vigtige fokusområde: Fastholdelse at sikre flere en uddannelse Minimering af frafaldet Øget gennemførelsesprocent Forbedret og styrket samarbejde med produktionshøjskolerne Det er målet at mindske frafaldet på EUD, HTX og KVU med 25% i /35

6 Elevplan På EUD-området tror vi på, at aktiv anvendelse af Elevplan er et middel i arbejdet frem mod ovenstående mål for mindskelse af frafald. Elever og lærere skal således anvende Elevplan aktivt, og for at lette kommunikationen mellem skole og virksomheder, er det endvidere vigtigt at få virksomhederne til at anvende Elevplan. Det er målet, at alle EUD-elever og -lærere anvender Elevplan i Det er målet, at alle virksomheder bliver gjort opmærksomme på Elevplan og deres muligheder for anvendelse af Elevplan i Internationalisering Globaliseringen og de deraf afledte ønsker om tiltag på det internationale område, vil også på Dalum UddannelsesCenter kræve nogle tiltag. Det vil for 2007 betyde en øget bevågenhed på Praktik i Udlandet (PIU), Staff Exchange og øvrige skolesamarbejder i udlandet. Mere konkret vil det give sig udtryk i samarbejde for eksempel med Kina (mejeriområdet), relevante skoler i Europa (jordbrug og levnedsmiddel), AEDIL (mejeriområdet), nordisk samarbejde (mejeriområdet samt EUD). Studiemiljø Fysiske rammer Det er af afgørende betydning, at vi fokuserer på tilpasning af de fysiske rammer. Der tænkes ikke alene på undervisningsfaciliteter, men også på de omkringliggende rammer, som fornuftige lokaler til servicefunktioner, studiemiljørelaterede nødvendigheder, såsom opholdsarealer og grupperum samt andre faciliteter, der kan fremme studiemiljøet generelt. Det er også et mål, at vi engang får mulighed for at få et større forsamlingslokale, som vi kan anvende ved samlinger, som for eksempel foredrag, velkomster og afslutninger. Det er nødvendigt til stadighed at optimere på anvendelse af skolens samlede areal, således at vi kan få en optimal drift, blandt andet af hensyn til skolens økonomi. Sociale foranstaltninger for elever og studerende Det viser sig tydeligere, som tiden går, at det Dalum UddannelsesCenter kan tilbyde elever og studerende omkring rådgivende aktiviteter, skal prioriteres, så vi kan imødekomme de behov og krav fremtiden byder. Det kunne konkret udmønte sig i at få tilknyttet en socialrådgiver eller lignende til skolen. En aktivitet af denne karakter kunne give Dalum UddannelsesCenter mulighed for at tilbyde elever og studerende hjælp med personlige og sociale problemstillinger. Kvalitetsfunktionen - Elevtilfredshedsundersøgelse I januar 2007 kender vi resultatet af elevtilfredshedsundersøgelsen, ETU Hermed får vi afsløret, om de tiltag, der er igangsat i 2006, har haft en virkning, ligesom det bliver klart hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i Det er herunder vigtigt at vi tager en værdidebat i klasserne, når vi ser elever og studerende første gang. Værdidebatten er en snak mellem lærer og elever en af de første timer efter introduktionen, om hvordan man begår sig på skolen og om hvordan vi behandler hinanden holdning til mobning og anden negativ adfærd. På denne måde får vi et bedre skolemiljø blandt alle elever, studerende og medarbejdere. Det er målet i 2007, at vi får flyttet værdidebatten ud i klasserne på hele skolen. 5/35

7 Skolens servicefunktioner Alle de servicefunktioner skolen har, skal til stadighed optimeres. Det være sig servicefunktioner overfor elever/studerende/kursister, men også de interne funktioner, altså overfor skolens medarbejdere og samarbejdspartnere. Interne relationer Løbende tilpasning af skolens organisation Der er ikke aktuelle planer om organisationsændringer, men skolens organisation skal tilpasses, hvis det er rigtigt og fornuftigt at gøre dette. Det er af afgørende betydning, at skolens organisation er velfungerende og virker efter hensigten. Lederuddannelse Det er på længere sigt et mål, at alle skolens ledere skal gennemføre en lederuddannelse, for eksempel en diplomlederuddannelse. Det har vist sig meget relevant og det giver energi ind i den daglige indsats som leder på skolen. I 2007 videreføres dette tiltag, således at nogle ledere sættes i gang med at uddanne sig inden for ledelse. Medarbejderplan Medarbejderplan er implementeret på skolen og er forankret i skolens samarbejdsudvalg. Det vil vise sig ved MUS-samtalerne i første kvartal af 2007, om Medarbejderplan virker efter hensigten, nu da alle stamoplysninger er lagt ind. Det er således meningen, ud over den almindelige MUS-samtale, at disse oplysninger skal danne grundlag for en drøftelse mellem den enkelte medarbejder og dennes leder, om den fremadrettede kompetenceudvikling skal følges op med nye aktiviteter. De pædagogiske medarbejderes kompetencer Det er målet i 2007 at styrke det pædagogiske personales IT-kompetencer, blandt andet målrettet anvendelse af Elevplan og Fronter. Gensidig kommunikation i organisationen Det er af afgørende betydning, at vi alle arbejder med denne opgave: Gensidig forbedret kommunikation. Dette gøres på flere måder, og skal gavne helheden og sikre at alle har den relevante og nødvendige information. Det er også her værdidebatten igangsættes i de kollegiale fora på skolen, for derefter at få den forplantet ud i klasserne. Det er målet, at der implementeres et væsentligt forbedret Intranet i Skolens servicefunktioner Alle Dalum UddannelsesCenters servicefunktioner skal til stadighed optimeres. Det gælder servicefunktioner både overfor elever, studerende og kursister, men også de funktioner der er interne, altså overfor skolens medarbejdere og samarbejdspartnere. Det gælder også de elementer der er nævnt tidligere omkring studiemiljøet på skolen. 6/35

8 Indkøbsfunktion Skolen anvender et anseligt beløb på indkøb i skolens afdelinger, pædagogiske afdelinger såvel som inden for servicefunktionerne. Dette indkøb skal koordineres og leverandører skal vurderes og udvælges for at opnå de rigtige aftaler omkring betingelser og levering af varer og tjenesteydelser. Indkøbsfunktionen skal, sammen med de daglige indkøbere, medvirke til opstilling af rammer for indkøb og for udbud til leverandører. Det er målet, at der etableres en indkøbsfunktion i Udviklingsfunktionen Skolens udviklingsfunktion skal styrkes i Der er mange muligheder for at få en øget udvikling igangsat på skolen ved hjælp af projekter, der skal fremme den pædagogiske og faglige udvikling. Det er målet, at udvide udviklingsfunktionen i Kvalitetsfunktionen I foråret 2007 gennemfører skolen en Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU 2007), som i efteråret følges op af en opfølgningsplan, med tiltag i forhold til medarbejdertilfredsheden på Dalum UddannelsesCenter er året hvor skolens ISO 9001:2000 skal recertificeres. Derfor fortsætter Dalum UddannelsesCenter arbejdet med at sikre, at interne såvel som eksterne audits, samt halvårlige efterprøvninger verificerer, at vores kvalitetssystem er dynamisk og effektivt og sikrer udvikling og forbedring, så vi fortsat kan beholde vores ISO-certificering. Det er målet, at skolen får en godkendelse efter ISO 9001:2000 uden væsentlige afvigelser. Eksterne relationer Øget samarbejde med virksomhederne Skolen skal i 2007 arbejde for en øget virksomhedskontakt, som det klart fremgår af den Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU), der blev gennemført i Der bliver sat fokus på praktikpladser og et opsøgende netværksarbejde omkring dette skal etableres, også for at fremskaffe nye praktikpladser. Nye praktikpladser er i den forbindelse både mulige praktikpladser i virksomheder, der ikke er godkendt til dette, og godkendte praktikpladser der i øjeblikket ikke er besat med en lærling/elev. Tættere kontakt til virksomhederne Det er af afgørende betydning for et forbedret samarbejde med virksomhederne, at det opsøgende arbejde systematiseres. Der skal blandt andet drøftes uddannelsesspørgsmål og der skal være en konstruktiv dialog med de uddannelsesansvarlige om aktuelle elever. En sådan dialog vil fremme Dalum UddannelsesCenters mulighed for at yde virksomhederne en passende service, ligesom konkrete små eller større problemer og spørgsmål omkring elever kan klares og ingen misforståelser opstår. Det er målet, at der i 2007 iværksættes systematisk opsøgende arbejde, således at virksomhederne normalt modtager mindst ét besøg årligt. 7/35

9 Skolens udbud af kurser Der skal løbende, gennem virksomhedskontakt og samarbejde med de faglige organisationer, justeres på kursusudbudet, således at det er tilpasset behovet for kompetenceudvikling i erhvervene. Samarbejde med folke- og efterskoler Det er vigtigt at vi styrker det fremtidige samarbejde med folkeskolen og med efterskoler. Hver gang der modtages et ønske om vor medvirken, skal dette føre til et besøg fra Dalum UddannelsesCenter eller en aktivitet for elever på skolen. Det være sig aktiviteter på skolen, for eksempel forældre- eller elevmøder eller aktiviteter på Dalum UddannelsesCenter for potentielle elever. Det er også her vigtigt, at vi rykker meget tættere på Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO). Elevplan Der skal sættes fokus på virksomhedernes anvendelse af Elevplan, som beskrevet i afsnittet om Uddannelsesaktiviteter. Praktik i Udlandet (PIU) Styrkelse af PIU skal synliggøres overfor både potentielle elever og virksomhederne. Det kan være afgørende for denne udvikling, at vi sikrer virksomhedernes involvering, hvis dette skal være en succes. Det kan sikre, at eleverne får en del af deres uddannelse i udlandet for at styrke det internationale islæt i uddannelserne, således at globaliseringen også her kan ses. Se i øvrigt under afsnittet Uddannelsesaktiviteter. 8/35

10 Jordbrugsafdelingen Jordbrugsafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende erhvervsuddannelser: På afdelingen Slettensvej 216 Grundforløb væksthusgartner, produktionsgartner, anlægsgartner, greenkeeperassistent Væksthusgartner Anlægsgartner Greenkeeperassistent AMU-kurser og IV-aktiviteter, der relaterer til uddannelsesområdet, herunder blomsterbindere På afdelingen Bjørnemosevej 190 Grundforløb jordbrugsassistent, jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, skov- og naturtekniker Jordbrugsassistent Relevante kurser Jordbrugsafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Undervisningstilrettelæggelse Nyt elevsegment Gartneruddannelse med merit Lederuddannelse Nydanske elevgrupper Reduktion af frafald Inden for Studiemiljø Kommunikation og studiemiljø Inden for Interne relationer Organisering Information Kompetenceudvikling Inden for Eksterne relationer Øget informationsindsats i folkeskolen og på efterskoler Virksomhederne Styrkelse af de grønne uddannelser i regionen 9/35

11 Uddannelsesaktiviteter Undervisningstilrettelæggelse Grundforløbet vælges typisk af folkeskoleelever som indgang til en erhvervsuddannelse. Mange elever har ingen erhvervsfaglig erfaring med sig, når de kommer på skolen første gang. For at give eleverne mulighed for at opnå erfaringer med praktisk arbejde, sættes der fokus på at øge antallet af praktiske læringselementer i grundforløbet og udvikling af lærergruppens kompetencer, så lærerne kan fremtræde som rollemodeller for eleverne. Sammenfattende gælder, at: Teoristof skal tænkes ind i praktiske sammenhænge. Værksteder skal være væresteder for både elever og lærere. Fagligt miljø styrkes gennem bedre værksteder/fagmiljøer. Det er målet, at 10% flere timer på grundforløbet skal afvikles som værkstedstimer i Nyt elevsegment På jordbrug tilbydes fra august skoleår, som er et særligt tilrettelagt grundforløb på 40 uger. Eleverne opnår bevis for et gennemført grundforløb og kvalificerer sig samtidigt til at gå til eksamen i biologi, naturfag og matematik på E-niveau. Det er målet, at eleverne får et bedre teoretisk og praktisk fundament til at fortsætte på erhvervsuddannelsen eller gå på HTX. Det er målet, at der ved sommerindtaget 2007 oprettes en klasse for elever, der ønsker at gennemføre det særligt tilrettelagte grundforløb. Gartneruddannelse med merit Gartnerierne efterspørger unge med gymnasial baggrund, som vil uddanne sig til gartnere med gode videreuddannelsesmuligheder. En elev med gymnasial baggrund og praktikaftale i et gartneri kan blive faglært på kun 2 år og være sikret ansættelse efterfølgende. For at gøre gartneriernes ønske kendt, har HTX-eleverne på Dalum UddannelsesCenter af flere gartnerier fået indbydelse til at skrive projekt om udviklingsopgaver i gartnerierne. Det er målet, at 10% af en HTX-årgang i 2007 vælger at skrive projekt i et gartneri. Lederuddannelse I 2007 udbyder vi lederuddannelse til virksomheder inden for jordbrugsområdet. I øjeblikket udvikles lederuddannelse inden for greenkeeperbranchen og herefter følger tilbud om lederuddannelse til det øvrige, grønne område. Uddannelsen er en såkaldt grundlæggende lederuddannelse der er sammensat af en række AMU-kurser. Det er målet at gennemføre to lederuddannelsesforløb i Nydanske elevgrupper Nydanskeres opfattelse af jobmuligheder og arbejdsforhold inden for jordbrugsområdet er ofte præget af de erfaringer, som hjemlandet har givet dem. Gennem særligt tilrettelagte præsentationsforløb vil vi forsøge at skabe et andet, og mere positivt, billede af job- og karrieremuligheder, som gælder for erhvervene i Danmark. Det er målet at fordoble indtaget af elever med anden etnisk herkomst i /35

12 Reduktion af frafald Frafald skal reduceres. Frafald gavner hverken samfundet, eleven eller skolen. Derfor prioriteres arbejdet med at formindske frafaldet højt i Det arbejde som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Et af problemfelterne er at blive opmærksom på frafaldstruede elever på et så tidligt tidspunkt, at man stadig kan nå at komme i en konstruktiv dialog, der kan fastholde eleven i uddannelse. På det konkrete plan udvikles kontaktlærerfunktionen i tæt samarbejde med vejlederne, og frafaldstruede elever bliver fast punkt på dagsordenen til lærermøderne. Kvaliteten af den personlige kontakt mellem elev og lærer, som finder sted i forbindelse med undervisningen, er af central betydning for en reduktion af frafaldet. Rollemodeller i form af lærere, der med faglig stolthed brænder for at undervise eleverne, indtager en nøgleposition i fastholdelsesproblematikken. Det er målet at reducere frafaldet i grundforløbet med 25% i Studiemiljøet Dialogen med eleven omkring uddannelsesplanlægning i Elevplan fastholdes, og Fronter implementeres på afdelingen. Ved indførelse af SMS-beskedmodul på skolen, vil det fremover være muligt at komme i kontakt med eleverne med meget kort varsel. Sociale arrangementer i form af fredagscafe, temadage, høstfest og årsfest, der planlægges af elevrådet med støtte fra lærerne, udvikles. En væsentlig del af studiemiljøet for eleverne på jordbrug er de faglige miljøer. Der skal i 2007 sættes fokus på, hvordan vi i endnu højere grad gør det muligt for vore elever at bruge dette miljø i og uden for undervisningstiden som ramme om et både fagligt og socialt samvær. Det er målet, at der sker en 10% fremgang i forhold til spørgsmålet om sammenholdet i klassen (Midtvejsevalueringen spørgsmål 9). Interne relationer Organisering På afdelingen udvikles og videreføres organiseringen i funktionelle grupper/teams i relation til de opgaver, som skal løses. Den løbende tilpasning vil ske i overensstemmelse med nye behov, hvor disse måtte opstå. Information Det faktum, at jordbrugslærerne har daglige arbejdspladser på to adresser betyder, at kommunikationen hæmmes. For at formindske ulemper, der følger heraf, udgives med jævne intervaller et skriv, der informerer om aktiviteterne på begge adresser. I takt med at Intranettet udvikles, vil disse informationer kunne lægges på en jordbrugsside, så en papirudgave bliver overflødig. 11/35

13 Fronter gøres tilgængelig for lærere og elever i august Tiden frem hertil vil blive anvendt til at afprøve systemet og til at lære mere om funktioner og muligheder. Ud over de fordele, som det forventes at få i forhold til undervisningen af eleverne, er det også formålet at opnå en videndeling imellem jordbrugslærerne. Det er målet at øge tilfredsheden med informationsniveauet blandt medarbejderne med 5 point ved næste MTU. Det er målet, at alle lærere på jordbrugsafdelingen anvender Fronter fra august Kompetenceudvikling Systematisk registrering af medarbejderkompetencer i Medarbejderplan fortsættes. Den giver overblik over de nuværende medarbejderkompetencer og gør det muligt at fastlægge kompetenceprofil og kompetenceudvikling for medarbejdere i forhold til de krav, som kommende uddannelser, kurser og ændrede arbejdsopgaver forventes at ville medføre. I 2007 vil kompetenceudvikling, i form at hospitanttjeneste til styrkelse af rollemodeller og understøttelse af et øget samarbejde med virksomheder inden for vort område, blive vægtet højt. Interne kurser og konferencer vil ligeledes komme til at udgøre en stor del af kompetenceudviklingen. Det er målet, at alle lærere i løbet af 2007 har opnået kompetenceudvikling, der kan registreres i Medarbejderplan. Eksterne relationer Øget informationsindsats i folkeskolen og på efterskoler Et fortsat arbejde med at informere eleverne fra folkeskolen og fra efterskoler om de grønne uddannelser er nødvendigt. Se under afsnittet Vejledning. Det er målet at få besøg af mindst 20 folkeskole-/efterskoleklasser i Erfaringer viser, at elever, der har været på vore præsentationskurser, ofte starter på grundforløbet. Det er derfor vigtigt at sikre, at beskrivelserne af præsentationskurserne også er udformet så de er letlæselige, motiverende og korrekte i forhold til branchens udvikling. Det er målet, at beskrivelserne er revideret ved udgangen af 3. kvartal En plan over øvrige informationsaktiviteter i 2007 lægges på Intranettet ved udgangen af Virksomhederne Ekstra praktikpladser skaffes bedst i mødet mellem skolens repræsentant og virksomheden på virksomheden. Derfor systematiseres det opsøgende arbejde i form af faglærere fra skolen, der besøger alle virksomheder inden for det relevante uddannelsesområde. Det er målet, at jordbrugsvirksomheder fremover opfatter Dalum UddannelsesCenter som deres foretrukne samarbejdspartner i uddannelsessammenhæng. 12/35

14 Flere brancher er inde i en kraftig udvikling, der indebærer, at skoledelen og praktikdelen i uddannelsen i stigende grad skal koordineres for at skabe dygtige medarbejdere til fremtidens grønne erhverv. Derfor skal antallet af virksomhedsbesøg øges og danne grundlag for et netværk, der også kan bruges i forbindelse med udvikling af vore uddannelser. Udover det opsøgende arbejde skal virksomhederne inviteres til afdelingens arrangementer. Det er målet, at alle relevante virksomheder, godkendte eller ikke godkendte, besøges af en faglærer i Det er målet at klarlægge erhvervenes behov og ønsker og transformere disse til uddannelses- og kursustilbud, ved afholdelse af mindst 2 arrangementer med deltagelse af arbejdsgivere pr. år. Plan herfor udarbejdes hvert år i december. Styrkelse af de grønne uddannelser i regionen De grønne uddannelser i Region Syddanmark skal styrkes for at skaffe flere elever til de respektive erhverv. Det kan ske i et samarbejde med kollegaskoler for at udnytte den synergi, der opstår i bedre anvendelse af ressourcer og større synlighed i erhvervs- og uddannelsesbilledet. Det er målet at skabe samarbejdsrelationer, der kan medvirke til en spin-off -effekt for begge parter. 13/35

15 Levnedsmiddelafdelingen Levnedsmiddelafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende uddannelser: Grundforløb bager og konditor, detailslagter, ernæringsassistent, ferskvareassistent, gastronom, hotel- og fritidsassistent, receptionist, tjener Bager Tjener Gastronom med specialet kok Akademigastronom (VVU) samt andre relevante efteruddannelser og kurser Levnedsmiddelafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Tiltrækning af nye elevgrupper på grundforløb og på tjeneruddannelsen Fastholdelse Inden for Studiemiljø Udvikling af det fysiske studiemiljø Udbud af fællesarrangementer og lignende Inden for Interne relationer Kompetenceudvikling Økonomistyring Inden for Eksterne relationer Samarbejde mellem skole og virksomheder Uddannelsesaktiviteter Tiltrækning af nye elevgrupper til grundforløbet og til tjeneruddannelsen Tiltrækning af flere elever til grundforløbet Tiltrækning af elever til tjeneruddannelsen Tiltrækning af flere elever til grundforløbet Ønsket om at tiltrække flere elever til grundforløbet skal ses i lyset af det faktum, at branchen generelt mangler arbejdskraft, og at det inden for nogle af fagområderne ikke er muligt at besætte eksisterende elevpladser. Grundforløbets struktur og indhold udvikler sig løbende og vi ønsker i 2007 i endnu højere grad at udnytte de muligheder for fleksibilitet, der rummes i lovgivningen. Det er målet i 2007 at øge tilgangen til grundforløbet med 5%. 14/35

16 I 2006 har vi oprettet et særligt tilrettelagt grundforløb, som er et tilbud om et 10. skoleår til elever, der ønsker at gennemføre et grundforløb, samtidig med at de gennemfører fag fra grundfagsbekendtgørelsen på E-niveau. Vi ønsker at fortsætte dialogen med Odense Kommune om udvidelse af tilbud til elever fra 9. klasse. Ud over den eksisterende mulighed Sundhed og Idræt, ønsker vi at undersøge mulighederne for at udbyde andre forløb, for eksempel et forløb med temaet internationalisering, ligesom vi fortsat vil arbejde med organiseringen af forløbene. Det er målet i 2007 at oprette 3-4 hold, hvor eleverne har mulighed for at vælge fag på E-niveau. På levnedsmiddelafdelingen har antallet af elever med anden etnisk herkomst end dansk hidtil været forholdsvist lavt set i relation til gruppens størrelse i Odense. Dette kan skyldes en kulturel eller religiøs barriere i forhold til spisevaner, men vi mener, at der er grundlag for at udbrede kendskabet til forskellige af afdelingens uddannelser til denne gruppe. Fra levnedsmiddelafdelingen ser vi gode muligheder for at tiltrække nye elever, hvis der udbydes undervisningsforløb, der udnytter skolens kompetenceområder bredt. Det er målet i 2007 at etablere konkrete samarbejder med skolens andre afdelinger om undervisningsforløb. Tiltrækning af elever til tjeneruddannelsen Branchen har et stort udækket behov for faglærte tjenere og har svært ved at tiltrække elever til tjenerelevpladser. Når dette sammenholdes med det forhold, at tjenerholdene på skolen er meget små med deraf følgende begrænsede muligheder for pædagogisk udfoldelse og videndeling blandt eleverne, er det oplagt at søge at tiltrække flere elever til faget. Derfor vil vi i 2007 profilere tjenerfaget i endnu højere grad på grundforløbet, ligesom vi vil gøre eleverne bekendte med de gode muligheder for praktikpladser. Det er målet i 2007 at optage 30 elever på tjenerholdene. Fastholdelse Øge gennemførelsesprocenten Gennem de senere år har vi konstateret, at flere og flere elever afbryder deres uddannelse midt i forløbet. Tendensen er klart mest markant på grundforløbet. Vi ønsker i 2007 at nedbringe frafaldet væsentligt, idet vi vurderer, at det hverken er til glæde for den enkelte elev der ofte kan opfatte et afbrud som et nederlag eller for samfundet. For at opnå en markant ændring i gennemførelsesprocenten, skal der ske en indsats på flere områder samtidigt. Ud fra ønsket om, i endnu højere grad at afstemme elevernes forventninger med de undervisningsforløb vi tilbyder, ønsker vi at fokusere på kompetenceafklaringen af den enkelte elev i relation til at udarbejde elevens individuelle uddannelsesplan. Samtidig skal grundforløbet organiseres mere målstyret, således at der ses på den enkelte elevs opnåede mål i forhold til grundforløbets slutmål. Endelig tilrettes fraværsregistreringen, så der i højere grad foretages en vurdering af elevens studieaktivitet, så der på baggrund heraf kan foretages en helhedsvurdering af elevens uddannelsesforløb. 15/35

17 Dialogen mellem lærere og elever er i denne sammenhæng afgørende, idet det er vigtigt at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt. Vi ønsker derfor at udvikle kontaktlærernes kompetencer til dette, hvilket vil ske i et tæt samarbejde med uddannelses- og erhvervsvejlederne. Det er målet i 2007 at nedbringe frafaldet med 25%. Studiemiljø Udvikle det fysiske studiemiljø Det er målet løbende at tilpasse faglokaler og værksteder, så de er tidssvarende og velfungerende. Derudover vil der i 2007 være fokus på at tænke mere i ungdomsmiljø i relation til elevernes opholdsarealer. I denne sammenhæng tænkes også på afdelingens lektiecafe Lærepladsen, som skal gøres mere attraktiv for eleverne også med sociale aktiviteter. Udbud af fællesarrangementer og lignende Erfaringen viser, at eleverne gerne vil arbejde på tværs af hold og lave anderledes aktiviteter end de, der foregår i den daglige undervisning. Derfor vil vi i 2007 gennemføre forskellige arrangementer for afdelingens elever. Planlægningen af disse skal ske i dialog med eleverne, således at de opleves som vedkommende og interessante for eleverne. Det er målet, at der i 2007 gennemføres 6 fællesarrangementer for grundforløbselever og et for hvert hovedforløbshold. Interne relationer Kompetenceudvikling Professionalisering af kontaktlærerrollen Fortsat udvikling af teamarbejdet og lærerrollen Kompetenceudvikling for ledere og lærere har været i fokus i 2006 og vil fortsat være det i Således er der igangsat et projekt, der løber frem til sommeren Projektet gennemføres med eksterne konsulenter og har arbejdstitlen: Projekt enhed og forskellighed i levnedsmiddelafdelingen på Dalum UddannelsesCenter - et værdiledet uddannelsesforløb for ledelse og medarbejdere. Vi ønsker i 2007 at arbejde videre med missionen om: At levnedsmiddelafdelingen træder i karakter som en troværdig og værdiledet organisation, hvor alle trækker på samme hammel og hvor oplevelsen er, at der er overensstemmelse mellem det, der siges, og det der gøres. Det er målet, at deltagerne kan evaluere såvel undervisning som læring i et fremadrettet perspektiv, at deltagerne kan skelne mellem faglige, sociale og personlige læringsmål, og at deltagerne får kendskab til forskellige læringsteorier i egen praksis. I løbet af foråret 2007 vil der blive taget stilling til, hvorledes projektet skal afsluttes, og i hvilken form det skal videreføres. 16/35

18 Økonomistyring Udarbejde nøgletal, der kan anvendes til sammenligning Regnskab på alle ikke-undervisningsaktiviteter I 2006 er der på skolen implementeret et detaljeret budgetlægningssystem. I 2007 ønsker levnedsmiddelafdelingen at udvikle et regnskabssystem, som løbende kan følge op på budgetsystemet og vise den aktuelle økonomiske situation. Samtidig indføres normer for bestillinger til forskellige undervisningssituationer og dette suppleres med et online varebestillingssystem, der viser aktuelle priser. Det er målet, at der i 2007 udarbejdes budgetter og regnskaber for alle ikkeundervisningsaktiviteter, ligesom der implementeres et elektronisk varebestillingssystem. Eksterne relationer Samarbejde mellem skole og virksomhed Systematiseret opsøgende arbejde Udbud af kurser og andre typer arrangementer Afholdelse af og deltagelse i konkurrencer for elever og udlærte Som et led i den stadige kvalitetsudvikling af uddannelserne skal dialogen med virksomhederne intensiveres. Derfor systematiseres det opsøgende arbejde, således at det sikres, at alle virksomheder får besøg af afdelingens lærere. Formålet med besøget er at drøfte uddannelsernes indhold, konkrete elever samt kurser og eventuelle nye tiltag inden for efteruddannelsesområdet. Det er målet, at alle virksomheder besøges én gang årligt. Det opsøgende arbejde skal også omfatte virksomheder, som har ansatte, der er potentielle deltagere i Akademigastronomuddannelsen. Det er målet, at der løbende udbydes 2 moduler af Akademigastronomuddannelsen, således at deltagerne har mulighed for ubrudt at gennemføre uddannelsen. Akademigastronomuddannelsen og de nedenfor nævnte aktiviteter ønskes fremover udbudt i regi af et gastronomisk akademi. Udbudet af AMU-kurser suppleres i 2007 med andre aktiviteter for afdelingens brancher. Det er målet at gennemføre 4 arrangementer med eksterne aktører, der er af en sådan kvalitet, at de vil give omtale i branchen. I 2005 har der været gennemført kurser og arrangementer for ikke-professionelle. Disse ønskes udbygget i Det er målet at gennemføre 5 sådanne arrangementerfor ikke-professionelle. Fyns Konkurrencehold for bager-, kokke- og tjenerelever har i 2006 etableret sig i en mere professionel form, hvor deltagerne skal kvalificere sig til optagelse på holdet. Det er målet, at holdet opnår medaljeplaceringer ved konkurrencer i /35

19 Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingen på Dalum UddannelsesCenter udbyder følgende uddannelser: ErhvervsAkademiet Laborant Procesteknolog med specialerne: Fødevareteknologi Mejeriteknologi Procesteknologi Serviceøkonom med specialerne: Hotel og Restaurant Servicemanagement Turisme Forkursus for mejeriingeniører HTX Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium med studieretningerne: Naturvidenskabelig/teknologisk studieretning Naturvidenskabelig/sundhedsvidenskabelig studieretning Mediestudieretning med engelsk og samfundsfag Mejeriafdelingen Mejerist AMU-kurser Indtægtsdækket virksomhed Akademi-, HTX- og Mejeriafdelingens indsatsområder i 2007 Inden for Uddannelsesaktiviteter Produktudvikling Fastholdelse Opfølgning på ETU Gymnasiereform Inden for Studiemiljø Større tilgang af elever og studerende Fysiske rammer Inden for Interne relationer Kompetenceudvikling Inden for Eksterne relationer Virksomhedskontakt Opfølgning på VTU /35

20 Uddannelsesaktiviteter ErhvervsAkademiet Produktudvikling I 2007 skal bekendtgørelsen til Procesteknologuddannelsen revideres, og der skal udarbejdes og implementeres et nyt/ekstra speciale til uddannelsen (under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver godkendt). I 2007 vil vi undersøge om det er muligt at skabe et attraktivt efteruddannelsesudbud for personer i arbejde og for arbejdsløse eventuelt som VVU. I 2007 vil vi undersøge, om det i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner bliver muligt at gennemføre en professionsbachelor-akkreditering. Det vil være afgørende, at vi er med til at sikre vores akademiuddannelser en professionsbachelor - overbygning. Fastholdelse ErhvervsAkademiet vil have ekstra fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det arbejde, som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Den påbegyndte registrering af udmeldte elever i 2006 skal analyseres, og resultaterne skal bruges til hurtigere screening af frafaldstruede elever og vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes vil vi foretage en opstramning af proceduren for fraværsregistrering. Det er målet at mindske frafaldet med 25% i Opfølgning på ETU I 2007 vil ErhvervsAkademiet styrke introduktionen af nye studerende. Ligeledes vil vi forbedre kommunikationen ved udsendelse af nyhedsbreve til samtlige elever via Fronter. Desuden vil vi forbedre informationen omkring skemaaflysninger/skemaændringer igennem tilgængelige informationssystemer. Det er målet i 2007, at vi får flyttet værdidebatten ud i klasserne. Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium, HTX Gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen vil også i 2007 være et helt centralt fokusområde. De udviklede forløb, som er gennemført i 2005 og 2006 bliver analyseret og evalueret med hensyn til valg af temaer, progressionen i fagene og de overfaglige elementer. Det er målet i 2007, at HTX-eleverne vælger 2 3 projekter inden for gartneri. Fastholdelse I 2007 vil Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium, HTX, have ekstra fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det arbejde, som er påbegyndt i 2006 omkring reduktion af frafald, fortsættes i Den påbegyndte registrering af udmeldte elever i 2006 skal analyseres og resultaterne skal bruges til hurtigere screening af frafaldstruede elever og vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes vil vi foretage en opstramning af proceduren for fraværsregistrering. Det er målet at mindske frafaldet med 25% i /35

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold.

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold. Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Webværktøjet skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over fremdriften i sin erhvervsuddannelse.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning

Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Resultatlønskontakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. august 2014 til 31. juli 2015 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004

TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 TSØ s udviklingsgrupper Indsatsområder 2004 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere