Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Titel: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model 2. Ansøger: Adresse: Navn på projektleder: Sønderborg Kommune på vegne af de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Misbrugscenter Sønderborg Brorsonsvej 1, 6400 Sønderborg Bodil Larsen-Ledet Stillingsbetegnelse: Udviklingskonsulent Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Helle Schultz Psykiatri og Handicapchef Tlf.: mobil: Bodil Larsen-Ledet Ansøgers personlige underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / 20XX. 2

3 3. Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Der indgås et samarbejde mellem 4 sønderjyske kommuner. Se bilag 1 Haderslev Annette Brask Brandi Koordinator, Sundhed og Forebyggelse Tlf.: , Tønder Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder. Misbrugscenter Tlf.: , Aabenraa Annemarie Hansen Institutionsleder. Misbrugscenter Tlf.: , Sønderborg Jan Meisler Larsen Centerleder, Misbrugscenter Sønderborg Tlf.: , 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat 1/ og afsluttet 31/ Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Haderslev: 1. Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling / / 2,9 mio. kr. 2. Projekt for borgere med dobbelt problematik / / kr. Tønder: 1. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede/ / ca. 3 mio. kr. Aabenraa: 1. Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl. a. familieorienteret alkoholbehandling / / kr. 2. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede Sønderborg: 1. Tidlig opsporing og indsatser i Jobcenteret / 2013 / 3 mio. kr. 2. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede / / 2,7 mio. kr. 3

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund De fire sønderjyske kommuner Kommunerne har mellem tre og fire behandlere der fortrinsvis behandler inden for alkohol. Alle medarbejdere har forskellige uddannelser primært i misbrugsbehandling, MI (Motivational Interviewing), kognitiv metode, dobbeltfokuseret alkoholbehandling samt terapeut- og coachuddannelser. Aktuelt har to misbrugscentre en medarbejder uddannet i familiebehandling, et misbrugscenter har to medarbejdere og et misbrugscenter har tre medarbejdere uddannet i familiebehandling. Kommunernes behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien. Haderslev: Misbrugscentret består samlet set af 15 medarbejdere og en leder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og tilbyder behandling til borgere over 18 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske tilknyttet som betjener misbrugscentret på tværs af teams samt et halvvejshus: Bramdruphus. Alkoholbehandling består af 7 medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Alle 7 medarbejdere har uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser, eksempelvis i form af Terapeutisk/kognitive uddannelser, Systemisk/Narrativ uddannelser, Coaching uddannelse, MI uddannelse. Alle 7 medarbejdere har alkoholuddannelse. 1 medarbejder har SODA uddannelsen målrettet behandling af borgere med dobbeltdiagnoser. Personalet modtager løbende ekstern supervision og uddannelsesniveauet opkvalificeres kontinuerligt. Misbrugscentret arbejder ud fra veldokumenterede og velafprøvede metoder. Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. Tønder: Misbrugscentret består samlet set af 14 medarbejdere og en leder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og 4

5 tilbyder behandling til borgere fra 15 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske tilknyttet som betjener misbrugscentret på tværs af teams. Alkoholbehandling består af tre medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 2 har terapeutisk efteruddannelse på mindst tre år 3 er uddannet i MI 3 har grundkursus i skematerapi 2 har været på metodekursus familiebehandling 2 er uddannet i kognitiv terapi 1 har været på metodekursus i alkoholbehandling 1 er uddannet i Reflex 2 er uddannet i Exponering 1 er uddannet systemisk anerkendende coach 2 er uddannet som nøglepersoner og underviserer af frontpersonale 1 er uddannet i relation og netværk Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. Aabenraa: Misbrugscentret har 20 medarbejdere og en institutionsleder. Aabenraa kommunes befolkningsstørrelse er på borger. Misbrugscenter Aabenraa tilbyder behandling til borgere over 18 år med såvel stof- og alkoholproblematikker samt pårørende. Misbrugscentret har tilknyttet en lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, som betjener centret på tværs af teams. Til misbrugscentret er der tilknyttet et Halvvejshus samt en dagbehandling, som også er et tilbud som både alkohol- og stofbehandlingen kan visitere til. Alkoholbehandling foregår i Alkoholteamet. Alkoholtemaet har selvstændige lokaler, og består af fire medarbejdere, med direkte behandlingsrelateret arbejde. To medarbejdere er tilknyttet Sundhedsstyrelsens projekt Kvalitet i alkoholbehandling herunder familiebehandling Tre af medarbejderne har en social- og sundhedsfaglige mellemlang videregående uddannelse, og en medarbejder har en kommunal baggrund. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 4 medarbejdere har kurser/efteruddannelse i kognitive metoder på forskellige niveauer. Der arbejdes ud fra en kognitiv forståelsesramme. 4 medarbejdere har efteruddannelse i dobbeltfokuseret alkoholbehandling fra Ringgården. Centeret har deltaget i Soda-projekt og arbejder dobbeltfokuseret. 4 medarbejdere er uddannet i skematerapi Sydgården 5

6 2. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer 3 medarbejdere har deltaget i SST s kursus i metoder i familieorienteret alkoholbehandling. 4 medarbejdere er uddannet i MI 2 medarbejder uddannet i NADA 4 medarbejdere med terapeutisk efteruddannelse To medarbejdere planlægger og gennemfører undervisning af frontpersonale, medarbejdere i andre forvaltninger, borgere og samarbejdspartnere. Der har løbende været afholdt undervisning som fast planlagte undervisningsdage eller på baggrund af forespørgsel. Sønderborg: Misbrugscentret består samlet set af 17 medarbejdere og en centerleder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og tilbyder behandling til borgere over 14 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske ansat som betjener centeret på tværs af teams. Det samme gør husets Værested og Gadesygeplejerske. Alkoholbehandlingen består af tre medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde og en medarbejder i projekt tidlig opsporing og indsatser i Jobcentret. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 2 medarbejdere har kurser/efteruddannelse i kognitiv metode på forskellige niveauer. Der arbejdes ud fra en kognitiv forståelsesramme. 3 medarbejdere har efteruddannelse i dobbeltfokuseret alkoholbehandling fra Ringgården. Centeret har deltaget i SODA-projekt og arbejder dobbeltfokuseret. 2 medarbejdere har coachuddannelse. 1 medarbejder har deltaget i SST s kursus i metoder i familieorienteret alkoholbehandling, 2008 Alle tre medarbejdere planlægger og gennemfører undervisning af borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og frontpersonale, primært på forespørgsel. Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre tilbyder ambulant afrusning og alkoholbehandling og visiterer til døgnbehandling. Alle misbrugscentre tilbyder at inddrage familien i behandlingen, nogle steder sker egentlig familieorienteret behandling hyppigt og andre steder sker det sjældent og ikke i et integreret samarbejde med familieafdelingen. Alkoholbehandlingens tilbud: 6

7 Haderslev: Information: Åben rådgivning. Borgerne kan til enhver tid henvende sig i Misbrugscenteret. Borgeren modtages af en behandler, der kort giver de vigtigste information og introducerer til Misbrugscenterets tilbud. Borgeren visiteres derefter til en primær behandler. Annoncering på sundhedsportalen Sundhed.dk Udredning: Udredning, screening, sagsafklaring, visitering til primær behandler og tilbud om lægesamtale. Behandling: Afrusning /abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. o Afgiftning ambulant o Afgiftning via døgnophold Ambulant dagbehandling Individuelle samtaler støttende, motiverende, behandlende Gruppebehandling behandlingsgruppe, motivationsgruppe, servicering af selvhjælpsgruppe Familieorienteret alkoholbehandling Fælles samtale med pårørende Tilbud om parsamtaler Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling gruppe Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende 3 rådgivende samtaler til pårørende hvor misbruger ikke er i behandling og behandlingsforløb til pårørende hvor misbruger er i behandling Pårørende grupper Børnegrupper Støttende tilbud: Tilbud om deltagelse på kursus i tranghåndtering, målrettet borgere i alkoholbehandling NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering Mulighed for deltagelse i ungeteamets dagbehandling Midtvejshus til kortere ophold i forbindelse med dagbehandlingen. Der sker inddragelse af netværk og pårørende efter aftale. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Familieafdelingen og Misbrugscentret uden dog at være implementeret i drift. Både fra kommunens familieafdeling og fra misbrugscentret er der et ønske om at udvikle og tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Tønder: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunkti- 7

8 on til visitering til døgnbehandling. Information: Åben rådgivning Udredning: Udredning, sagsafklaring Behandling: Afrusning/abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. Individuelle samtaler støttende, motiverende, behandlende Gruppebehandling behandlingsgruppe, motivationsgruppe, servicering af selvhjælpsgruppe Fælles samtale med pårørende Tilbud om parsamtaler Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende 3 rådgivende samtaler til pårørende hvor misbruger ikke er i behandling og behandlingsforløb til pårørende hvor misbruger er i behandling Støttende tilbud: Tilbud om deltagelse på kursus i tranghåndtering, målrettet borgere i alkoholbehandling NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering Mulighed for deltagelse i ungeteamets dagbehandling Tilbud i samarbejde med eksterne parter Selvhjælp sydvest pårørende gruppe, smart recovery, projekt brobygning Der sker inddragelse af netværk og pårørende efter aftale, men der er ikke udviklet et tilbud til familier med alkoholproblemer. Både fra kommunens familieafdeling og fra misbrugscentret er der et ønske om at udvikle og tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Aabenraa: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunktion til visitering til døgnbehandling. Behandling: Afrusning/abstinensbehandling i tæt samarbejde med centrets lægekonsulent/egen læge og sundhedsfaglige medarbejder Individuelle behandlingssamtaler Individuelle samtaler parsamtaler Familiebehandling 8

9 Alkoholbehandlingsgruppe Ambulant dagbehandling Efterbehandling Efterbehandlingsgruppe Pårørende: Pårørende tilbydes individuelle samtaler og samtale i pårørendegruppe. Der oprettes børnegrupper ad hoc. Støttende tilbud: Halvvejshuset (kan tilbydes primært til unge) NADA-akupunktur Netværksgrupper Familieperspektivet inddrages altid i alkoholbehandlingen, og borgere som har familie visiteres altid til familieorienteret behandling. Der er indgået samarbejde med Børn og Familie og Familiehuset, Sundhedsplejen omkring familieorienteret alkoholbehandling. Sønderborg: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunktion til visitering til døgnbehandling. Information: Åben rådgivning Udredning: Udredning, sagsafklaring Behandling: Afrusning/abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. Individuelle samtaler Gruppebehandling Fælles samtale med pårørende Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling gruppe Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende Pårørende grupper Børnegrupper forestået af kommunens familieafdeling, uafhængigt at misbrugscentret Støttende tilbud: NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering 9

10 Tilbud i samarbejde med eksterne parter Derudover samarbejdes med TUBA, Blå kors. TUBA tilbyder gratis og anonym rådgivning og terapi (både individuel og gruppevis), til børn og unge fra 14 til 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre har mellem 10 og 68 behandlinger med status færdigbehandlet om året i årene Registreringen i de fire kommuner sker i to forskellige systemer. Tønder, Aabenraa og Sønderborg benytter samme registreringssystem og Haderslev benytter et andet registreringssystem, derfor trækker de data ud i en anden form end de tre andre kommuner. Haderslev: Der er gennemført og afsluttet: Tønder: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet Aabenraa: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet

11 Sønderborg: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre koordinerer og samarbejder løbende med alle relevante parter som eksempelvis familieafdeling, arbejdsmarked / jobcenter, kommunens forebyggelsesafdeling, praktiserende læger, jobcenter, hospitaler mm. Det kan være som formaliseret, struktureret eller ad hoc samarbejde Begrebsafklaring: Et formaliseret samarbejde betegner samarbejde med aftale om mødehyppighed og mødeform på et overordnet plan på ledelsesniveau med skriftlig aftale samt aftale om at samarbejde indledes i tilfælde af bestemte indikatorer på klientniveau. Struktureret samarbejde er et veletableret samarbejde mellem medarbejdere/ afdelinger/ teams, som indgås i tilfælde af bestemte indikatorer på klient niveau, selvom der ikke foreligger en formaliseret samarbejdsaftale. Samarbejder ad hoc med: Der foreligger ingen samarbejdsaftale, men der samarbejdes når og med hvem, det er relevant, ad hoc. I alle fire kommuner ses et stort potentiale for at udbygge samarbejdet på flere niveauer. Haderslev: Haderslev Kommune har en overordnet målsætning om at løfte opgaverne på tværs i hele kommunen. Det alkoholforebyggende arbejde er organiseret i en tværgående strategisk og koordineret indsats, der involverer alle driftsområder: Jobcenter Børn og Familieafdelingen Kriminalforsorgen Socialpsykiatrien i kommunen Handicapområdet Hjemmeplejen Sundhed og Forebyggelse Rådet for Socialt Udsatte Bevillingsnævnet 11

12 Eksternt Regionspsykiatrienm Politiet og Kriminalpræventivt sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt og eksternt Der udarbejdes i løbet af de første 14 dage en behandlingsplan, der involverer samarbejde med relevante samarbejdspartnere både internt og eksternt. Tønder: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Internt arbejdsmarkedsafdeling socialpykiatri afdeling dobbeltdiagnose sundhedsafdelingen børn og ungeafdeling vedr. ungeteam SSP / ungdomsskole Eksternt lokalpsykiatrien Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt Arbejdsmarkedsafdeling Sygedagpenge Virksomhedskonsulenter Socialpsykiatrien Socialpsykiatri afdeling dobbeltdiagnose Sundhedsafdeling SSP / ungdomsskole Eksternt ungdomsuddannelser kriminalforsorgen lokalpsykiatrien Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Internt hjemmeplejen træningsafdeling Eksternt Arbejdspladser Fagforeninger Andet Der er afholdt fælles temadage / kurser med arbejdsmarkedsafdeling, socialpsykiatrien og dobbeltdiagnoseafdeling MI og screening af dobbeltdiagnose. Der er afholdt 3-4 timers kursus tidlig opsporing med personale fra sundhedsafdeling, hjemmepleje, træningsafdeling, sagsbehandlere fra arbejdsmarkedsafdeling, virksomhedsnetværk, fagforeninger og ledere/ tillidsmænd i Tønder kommune. 12

13 Aabenraa: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Eksternt og internt Formaliseret samarbejde med Lokalpsykiatrien hvor Socialpsykiatrien, Børn- og Familie, Jobcenter deltager. Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Fælles kurser med hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Samarbejde med hjemmeplejen og sygeplejen. Indgår i samarbejdsprojekt mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Jobcenteret. Eksternt: Samarbejde med Aabenraa sygehus omkring borgere med alkoholproblemer (Forskningsprojekt sammen med Odense Universitet). Samarbejde med de praktiserende læger. Herudover har Misbrugscenter Sønderborg og Misbrugscenter Aabenraa en aftale med Lænkeforeningen om fire årlige temaaftener. Samarbejde med de frivillige organisationer. Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Koordinering af behandlingsindsatsen på borgerniveau med relevante samarbejdspartner. Sønderborg: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Kriminalforsorgen Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt Jobcenter Sundhedscenter Børn og Familieafdelingen Socialpsykiatrien Hjemmeplejen Sygeplejen SSP Eksternt Behandlingspsykiatrien, Augustenborg Lokale afdelinger af Sygehus Sønderjylland, herunder familieambulatoriet Praktiserende læger PSP Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Eksternt Kommunens arbejdspladser Fagforeninger Frivillige organisationer herunder Lænken Ungdomsuddannelserne i kommunen 13

14 Der er gensidig interesse i et udbygget samarbejde mellem praktiserende læger og misbrugscentret. Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Vi vil udvikle en sønderjysk model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale om Kvalitet i alkoholbehandlingen[1]. Modellen bliver de fire kommuners sammenhængende strategiske plan for at styrke kvaliteten i alkoholbehandlingen herunder familieorienteret alkoholbehandling i tæt samarbejde med familieafdelingerne. Modellen skal baseres på kortlægninger af de fire kommuners: potentiale og udfordringer for samarbejde mellem de fire kommuner, potentiale og udfordringer for samarbejde på tværs af forvaltninger i hver af de fire kommuner, behov for kompetenceudvikling af nøglepersoner og frontpersonale, behov for kompetenceudvikling af alkoholbehandlere, behov for kompetenceudvikling af medarbejdere fra kommunernes familieafdeling. På tværkommunalt plan I et tæt netværk mellem de fire kommuner kan vi sammen løfte alkoholbehandlingen op på et højere niveau. Ud fra kortlægningen tages udgangspunkt i kommunernes forskellige styrker, hvorved der dannes basis for synergi i samarbejdet. Det giver mening, at gå sammen om fælles lokal kompetenceudvikling på højt plan; både af alkoholbehandlere, samarbejdsparter, frontpersonale og nyansatte. Kortlægningerne er afgørende for den efterfølgende indsats; de er grundlaget for det videre forløb i forbindelse med implementering af den sønderjyske model samt netværket til fortløbende udvikling på tværs af kommuner til fordel for børn og unge, borgere og pårørende med alkoholproblemer. Internt i de enkelte kommuner En del af kortlægningen skal ske i den enkelte kommune og de samarbejdende afdelinger. Den løbende opfølgning via projektledelsen skal sikre, at der også her samarbejdes på tværs af de fire kommuner, hvor det giver mening. 14

15 6. Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Det er kendt, at området for misbrugsbehandling er præget af underbehandling. Derfor vil en øget opmærksomhed, opsporing og et tættere samarbejde mellem kommunernes familieafdeling og misbrugscentre formentligt føre til en øget efterspørgsel efter alkoholbehandling. I undersøgelsen: Alkohol i Danmark - Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet er det opgjort, at 11,5 % af børnene vokser op i familier med alkoholproblemer. Med baggrund i disse tal er det beregnet, at der i de fire kommuner i alt vil være børn (1 16 år), der vokser i familier med alkoholproblemer. Antal børn 1 16 år Haderslev Tønder Aabenraa Sønderborg I alt Børn i familier med alkoholproblemer, 11,5 % Kapacitet og efterspørgsel Kommunerne har et stort ønske om at udvikle kapaciteten så den passer til behovet. Igennem projektperioden søges der om midler til at implementere familieorienteret alkoholbehandling og afprøve organiseringen heraf. For at sikre implementering efter projektperioden, er det også en del af målet med dette projekt, at afdække og dokumentere kommunernes behov for familieorienteret alkoholbehandling. Der skal tilvejebringes beslutningsgrundlag i hver af de fire kommuner således at behandlerkapaciteten og tilbud i de enkelte kommuner kan afstemmes med politiske beslutninger om familieorienteret alkoholbehandling og serviceniveau. Ledelse Projektet skal belyse hvad der skal til for at tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Dermed kan de enkelte kommuners ledelse afsætte de ressourcer, der er nødvendige for implementering af tilbuddet gennem projektperioden og efter projektperiodens udløb på baggrund af de politiske beslutninger på området. Gennemførsel Behandlerkapaciteten er også afhængig af organisering. En del af projektet går ud på, at hver kommune afdækker hvordan de vil organisere den familieorienterede alkoholbehandling. Der kan tænkes forskellige modeller for organiseringen af familieorienteret alkoholbehandling der gennemføres: af misbrugscentrets medarbejdere. i et samarbejde mellem misbrugscentrets og familieafdelingens medarbejdere. i et samarbejde mellem misbrugscenter og andre organisationer eksempelvis TUBA og lignende. i en netværksorganiseret model mellem de fire kommuner. 15

16 7. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? På tværkommunalt plan De fire sønderjyske kommuner har tradition for samarbejde på en lang række områder og på flere niveauer. Der er et stort ønske om også at øge samarbejdet på området for misbrugsbehandling. Det fremtidige samarbejde skal baseres på de nævnte kortlægninger og sikre en udvikling med samarbejde, hvor det giver mening og fleksibilitet, hvor det er nødvendigt. Konkret ønsker de fire sønderjyske kommuner at samarbejde om en overordnet model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling. Herunder også overordnet model for tidlig opsporing. Vi er glade for muligheden for at søge støtte til at udvikle alkoholbehandlingen og lægge grunden for udvikling og læring i netværk på tværs. Et netværk der fortsætter udover projektets periode. Det tætte samarbejde og forankringen i det sønderjyske, vil sikre lokal bæredygtighed og et fagligt stærkt fundament for det fremtidige netværk, sparring, vidensdeling og kompetenceudvikling. Samtidig skal det afdækkes om der også er potentiale for samarbejde på områder som kapacitet i behandlingen samt feriedækning og lignende. Herunder hvordan vi i planlægningen af temadage og kurser for frontpersonale kan drage nytte af det større behov, den øgede fleksibilitet og mulighed for specialisering i forhold til bestemte samarbejdsområder, som samarbejdet giver. Internt i de enkelte kommuner Hver kommune opretter samarbejde med familieafdelingerne om at organisere den familieorienterede alkoholbehandling på baggrund af kortlægningen: Potentiale og udfordringer for samarbejde på tværs af forvaltninger i hver af de fire kommuner. Familieafdelingerne spiller en stor rolle i projektet i kraft af deres faglige viden om børn og familier. Samt i kraft af deres mulighed for tidlig opsporing via deres kontakt til borgere, der kan være i målgruppen for familieorienteret alkoholbehandling. 8. Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Vi ønsker kompetenceudvikling af alkoholbehandlere. Som tidligere nævnt er der et behov for en kortlægning af kompetencerne i de enkelte kommuner, der kan danne baggrund for en plan for kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen ønskes differentieret og tilpasset kommunernes behov. Vores estimat er, at de fire kommuner i alt ønsker følgende pladser på Sundhedsstyrelsens kurser: medarbejdere på grunduddannelsen af alkoholbehandlere og medarbejdere på kursus i familieorienteret alkoholbehandling. Vores estimat er under forudsætning af, at de konkrete medarbejdere der udpeges, kan indskrives jævnfør Sundhedsstyrelsens adgangskrav til uddannelsen. 16

17 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? I tre af de fire kommuner er der uddannet nøglepersoner, der gennemfører uddannelse af frontpersonale, hvilket vil blive tydeligt under kortlægningen. Kommunerne er optagede af at sikre vidensdeling, udvikling, forankring og kvalitetssikring fremadrettet. Plan og tal for uddannelse af nøglepersoner og af frontpersonale i de fire kommuner skal udarbejdes på baggrund af kortlægningen. Derfor baseret tallet på et estimat af hvor mange nøglepersoner, det skønnes der er brug for. Herunder estimeret antal vi søger plads til på Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere af frontpersonale i samtalen om alkohol og børns trivsel: Antal nøglepersoner/personalegruppe Haderslev: 6 8 medarbejdere fra Børn og Familieområdet Tønder: 1-2 medarbejdere fra Børn og Ungeområdet Aabenraa: 2-3 medarbejdere fra misbrugscentret og børn og unge Sønderborg: 2-3 medarbejdere fra familieområdet 2-3 medarbejdere fra udannelsesområdet 1-2 medarbejdere fra sundhedsområdet 1 medarbejdere fra alkoholbehandlingen Vi vil arbejde ud fra, at implementering af opsporing skal baseres på motivation i de forvaltninger misbrugscentrene gerne vil samarbejde med. En afdeling og forvaltnings parathed til at løfte sin del af opgaven med opsporing er afhængig af hvor meget kerneopgaven fylder. Misbrugscentrene i hver kommune holder et vedholdende fokus på tidlig opsporing, samarbejde og behandling, således at Familieorienteret alkoholbehandling kan blive en kerneydelse. 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompeten- Projektledelse Der søges om 25 timer per uge til projektledelse. Det er afgørende for projektet og indsatsen, at der sker et tæt samarbejde på tværs mellem kommunerne. Heri ligger styrken og kvaliteten. Det er projektledelsens ansvar at planlægge og gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre dette samarbejde. Herunder et tæt samarbejde med proceskonsulenterne samt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og løbende rapportering. Proceskonsulent Implementeringen af den konkrete alkoholbehandling skal ske i hver af de fire kommuner. Kommunernes forskellighed medfører, at støtten til processerne omkring den organisatoriske udvikling skal tilpasses den enkelte kommune. Indsatsen skal være massiv, lokal og hurtig samtidig med at erfaringsudvekslingen mellem kommunerne sker både sy- 17

18 ceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? stematisk og ad hoc. Derfor søger vi om en fuldtids proceskonsulent til hver kommune. Formålet med proceskonsulenterne er at sikre tæt samarbejde mellem misbrugscentre, familieafdeling og eventuelt andre samarbejdsparter. Også her skal et netværk mellem kommunerne sikre, at best practise og gode erfaringer kan udveksles mellem kommunerne. Et netværk af proceskonsulenterne der gennemfører processerne i den enkelte kommune skal sikre vidensdeling samt at proceskonsulenterne identificerer det, der kan løftes i samarbejdet mellem kommunerne. Proceskonsulenterne bliver ansvarlige for at, - udarbejde kortlægning og udvikle proces for et tæt samarbejde mellem Børn- og Familieafdelingerne og Misbrugscentrene - alle, der arbejder med børn og familier i kommunen integrerer tidlig opsporing - etablere lokale netværk på tværs i kommunen og mellem kommunerne omkring tidlig opsporing og familieorienteret alkoholbehandling - sikre involvering af eksterne samarbejdspartnere i den familieorienterede alkoholbehandling - udvikle struktur og organisering af familieorienteret alkoholbehandling - der sker en løbende implementering af familieorienteret alkoholbehandling Projektleder og proceskonsulenter skal samarbejde og fordele opgaverne med kortlægning, handleplaner, processer og beskrivelser herunder samarbejdsaftaler samt plan og gennemførsel af kompetenceudvikling og opsporing. Se bilag 3: Milepæle. Ved igangsættelse af projektet skal dokumentet bearbejdes til en egentlig tids- og milepælsplan for projektet. Netværk Projektet skal sikre grundlag for det efterfølgende netværk. I netværket kan vi samle de specialiserede kompetencer, så erfaringsudvekslingen både kan ske på det specialiserede og også på det generelle plan. Vores hovedfokus er kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og netværk. Organisering af familieorienteret alkoholbehandling Det er afgørende at udviklingen og processerne er forankret i de fire kommuner i fællesskab og internt i de fire kommuner. En af forudsætningerne for implementering af familieorienteret alkoholbehandling er at hver kommune afdækker og afprøver organiseringen af samarbejdet mellem familieafdeling og misbrugscenter. En konkret forudsætning er et fælles sprog og fælles mål. Derfor er der behov for at gennemføre fælles kompetenceudvikling af medarbejdere i familieafdelingerne og misbrugscentrene udover den særskilte kompetenceudvikling af alkoholbehandlere. En fælles uddannelse og dermed et fælles sprog bærer samarbejdet igennem på tværs af afdelinger og kulturer i de enkelte kommuner og på tværs af kommuner. Kompetenceudviklingen skræddersyes i forhold til de nævnte kortlægninger og tilpasses kommunernes behov. Vi ønsker at afholde fælles kompetenceudvikling, kurser og temadage i 18

19 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: det sønderjyske hvor det er muligt. Vi oplever, at det er den bedste måde hvorpå vi kan leve op til puljens formål, idet det opfylder flere mål for vores samarbejde: Kravet om optimal ressourceudnyttelse samt opbygning af fundamentet for implementering internt i kommunen og fundamentet for det tværkommunale netværk og efterfølgende vidensdeling. Optimal ressourceudnyttelse er nødvendig for at gennemføre implementering af familieorienteret alkoholbehandling. Det skal sikres gennem en skræddersyet uddannelsesplan ud fra kompetencekortlægningen, herunder de konkrete samarbejdsparters kompetencer, og gennem lokal tilrettelæggelse af undervisningen. Vi vil arbejde for, at den sønderjyske model for kompetenceudvikling også kan danne fundament for en grunduddannelse for fremtidige nye medarbejdere i kommunerne. Herunder eventuelt udvikling af e- learningsforløb tilpasset nye medarbejder i henholdsvis alkoholbehandlingen eller familieafdelingen. Implementering af familieorienteret alkoholbehandling Samtidig med en eventuelt øget efterspørgsel efter behandling, skal misbrugscentrene og familieafdelingerne afsætte ressourcer til at udvikle samarbejdet, til at sikre opsporing og information til borgerne samt til planlægning af den praktiske gennemførsel af familieorienteret behandling. Kapaciteten i alkoholbehandlingen i de fire kommuner passer med nuværende efterspørgsel. Alkoholbehandlingen i kommunerne skal være parate til at modtage de familier der opspores. For at sikre, at de nødvendige ressourcer til familieorienteret alkoholbehandling tilvejebringes inden for projektperioden, søges der om 20 timer per uge til hver kommune. Timerne fordeles på medarbejdere fra misbrugscenter og/eller familieafdeling i hver kommune, afhængig af den lokale organisering. Midlerne skal sikre gennemførsel af de opsporede familiers behandling. Familieafdelingerne og misbrugscentrene skal ligeledes beskrive arbejdsgange for hvordan der sikres opsporing af familier, der kan profitere af familieorienteret alkoholbehandling. Herunder hvordan familierne introduceres til tilbuddet og hvilke vilkår, der knytter sig til tilbuddet herunder gældende lovgivning. Implementering af tidlig opsporing Kommunerne er i gang med tidlig opsporing og nogle er længere end andre. Generelt er der en interesse for at styrke den lokale kollegiale sparring og coaching i den metodik, der ligger til grund for den tidlige opsporing. På den baggrund er der et ønske om uddanne to MI instruktører i hver kommune, for at varetage opfølgning og sikring af kvaliteten i den tidlige opsporing. MI instruktørerne kan være alkoholbehandlere eller medarbejdere fra familieafdelingen. Styregruppe: To eller tre repræsentanter fra hver af de fire kommuner samt projektleder. Projektleder: 25 timer/uge Netværksgruppe: 1 projektleder, 4 proceskonsulenter, 8 deltagere Implementeringsgrupper i hver kommune: 19

20 Implementering: Medarbejdere fra alkoholbehandlingen, medarbejdere fra familieafdelingen og eventuelt andre samarbejdsparter. Mellem to og otte medarbejdere. Se bilag 2. Organisering. 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Ved projektets udgang har vi: En overordnet sønderjysk model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling som udvikles og sikres gennem en netværksorganisering på tværs af kommuner og forvaltninger Beskrevet og påbegyndt en plan for kompetenceudvikling af alkoholbehandlere, nøglepersoner og frontpersonale. Forankret den familieorienterede alkoholbehandling i misbrugscentrene i de fire kommuner. Udviklet organiseringen af familieorienteret alkoholbehandling, herunder samarbejdsaftaler mellem misbrugscentrene i hver kommune og familieafdelingen eller eventuelt andre organisationer. Afdækket fremtidige behov for familieorienteret alkoholbehandling (behov for behandlerkapacitet). Planlagt en fælles oplysningskampagne om familieorienteret alkoholbehandling. 20

21 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling Navn: Helle Schultz, Psykiatri og Handicapchef 1. Regnskabsansvarlig: Tlf.nr.: mobil: Henrik Halgrener 2. Revisor: Partner, registeret revisor BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionaktieselskab Birkemose Alle 31, st DK Kolding Tlf.: År 2015 (beløb) 2016 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: Projektledelse: Beløb: kr. Projektledelse: Beløb: kr. Revision: kr. 4 proceskonsulenter: Beløb: kr. Familieorienteret alkoholbehandling (timer til implementering via medarbejdere i familieafdeling og alkoholbehandling) 20 timer per kommune: Beløb: kr. Fælles kompetenceudvikling af Alkoholbehandlere, samarbejdsparter, familieafdeling samt oplægsholdere og forplejning: Beløb: kr. Revision: kr. 4 proceskonsulenter: Beløb: kr. Familieorienteret alkoholbehandling (timer til implementering via medarbejdere i familieafdeling og alkoholbehandling) 20 timer per kommune: Beløb: kr. MI instruktører: Beløb: kr. I alt beløb: kr. MI instruktører: Beløb: kr. Transport og overnatning ifm. kurser/uddannelser: Beløb: kr. I alt beløb: kr. 21

22 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale Kurser og temadage for frontpersonale, oplægsholdere og forplejning: Kurser og temadage for frontpersonale, oplægsholdere og forplejning: Estimeret antal nøglepersoner der skal uddannes i projektet: I alt 650 medarbejdere fra de fire kommuner Estimeret antal nøglepersoner der skal uddannes i projektet: I alt 650 medarbejdere fra de fire kommuner Beløb: kr. Beløb: kr. ANSØGT BELØB I KR. I ALT: kr kr. ANSØGT BELØB I KR. I ALT for 2015 og 2016: kr. 22

23 Bilag 1 Samarbejdspartnere 1/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Aabenraa Kommune: X Michael Metzsch Afdelingschef - Sundhed og Forebyggelse X Christian L. Hansen Børne- og familiechef 23

24 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 2/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Tønder Kommune: X Sven Rode Fagchef for Psykiatri og Handicap X Henrik Mølholm Fagchef - Børn & Unge, Kultur & Fritid 24

25 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 3/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Haderslev Kommune: X Peter Chortsen Isak Handicap- og Psykiatrichef X Peter Rymann Distriktschef 25

26 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 4/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Sønderborg Kommune: X Helle Schultz Psykiatri og Misbrugschef X Marianne Korsgaard Helms Børn og Familiechef 26

27 Bilag 2 organisationsdiagram og bemanding 27

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Version nr. 05, 13.09.2014 - VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere