Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Titel: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model 2. Ansøger: Adresse: Navn på projektleder: Sønderborg Kommune på vegne af de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Misbrugscenter Sønderborg Brorsonsvej 1, 6400 Sønderborg Bodil Larsen-Ledet Stillingsbetegnelse: Udviklingskonsulent Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Helle Schultz Psykiatri og Handicapchef Tlf.: mobil: Bodil Larsen-Ledet Ansøgers personlige underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / 20XX. 2

3 3. Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Der indgås et samarbejde mellem 4 sønderjyske kommuner. Se bilag 1 Haderslev Annette Brask Brandi Koordinator, Sundhed og Forebyggelse Tlf.: , Tønder Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder. Misbrugscenter Tlf.: , Aabenraa Annemarie Hansen Institutionsleder. Misbrugscenter Tlf.: , Sønderborg Jan Meisler Larsen Centerleder, Misbrugscenter Sønderborg Tlf.: , 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat 1/ og afsluttet 31/ Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Haderslev: 1. Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling / / 2,9 mio. kr. 2. Projekt for borgere med dobbelt problematik / / kr. Tønder: 1. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede/ / ca. 3 mio. kr. Aabenraa: 1. Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl. a. familieorienteret alkoholbehandling / / kr. 2. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede Sønderborg: 1. Tidlig opsporing og indsatser i Jobcenteret / 2013 / 3 mio. kr. 2. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede / / 2,7 mio. kr. 3

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund De fire sønderjyske kommuner Kommunerne har mellem tre og fire behandlere der fortrinsvis behandler inden for alkohol. Alle medarbejdere har forskellige uddannelser primært i misbrugsbehandling, MI (Motivational Interviewing), kognitiv metode, dobbeltfokuseret alkoholbehandling samt terapeut- og coachuddannelser. Aktuelt har to misbrugscentre en medarbejder uddannet i familiebehandling, et misbrugscenter har to medarbejdere og et misbrugscenter har tre medarbejdere uddannet i familiebehandling. Kommunernes behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien. Haderslev: Misbrugscentret består samlet set af 15 medarbejdere og en leder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og tilbyder behandling til borgere over 18 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske tilknyttet som betjener misbrugscentret på tværs af teams samt et halvvejshus: Bramdruphus. Alkoholbehandling består af 7 medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Alle 7 medarbejdere har uddannelsesmæssige overbygninger på deres grunduddannelser, eksempelvis i form af Terapeutisk/kognitive uddannelser, Systemisk/Narrativ uddannelser, Coaching uddannelse, MI uddannelse. Alle 7 medarbejdere har alkoholuddannelse. 1 medarbejder har SODA uddannelsen målrettet behandling af borgere med dobbeltdiagnoser. Personalet modtager løbende ekstern supervision og uddannelsesniveauet opkvalificeres kontinuerligt. Misbrugscentret arbejder ud fra veldokumenterede og velafprøvede metoder. Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. Tønder: Misbrugscentret består samlet set af 14 medarbejdere og en leder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og 4

5 tilbyder behandling til borgere fra 15 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske tilknyttet som betjener misbrugscentret på tværs af teams. Alkoholbehandling består af tre medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 2 har terapeutisk efteruddannelse på mindst tre år 3 er uddannet i MI 3 har grundkursus i skematerapi 2 har været på metodekursus familiebehandling 2 er uddannet i kognitiv terapi 1 har været på metodekursus i alkoholbehandling 1 er uddannet i Reflex 2 er uddannet i Exponering 1 er uddannet systemisk anerkendende coach 2 er uddannet som nøglepersoner og underviserer af frontpersonale 1 er uddannet i relation og netværk Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. Aabenraa: Misbrugscentret har 20 medarbejdere og en institutionsleder. Aabenraa kommunes befolkningsstørrelse er på borger. Misbrugscenter Aabenraa tilbyder behandling til borgere over 18 år med såvel stof- og alkoholproblematikker samt pårørende. Misbrugscentret har tilknyttet en lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, som betjener centret på tværs af teams. Til misbrugscentret er der tilknyttet et Halvvejshus samt en dagbehandling, som også er et tilbud som både alkohol- og stofbehandlingen kan visitere til. Alkoholbehandling foregår i Alkoholteamet. Alkoholtemaet har selvstændige lokaler, og består af fire medarbejdere, med direkte behandlingsrelateret arbejde. To medarbejdere er tilknyttet Sundhedsstyrelsens projekt Kvalitet i alkoholbehandling herunder familiebehandling Tre af medarbejderne har en social- og sundhedsfaglige mellemlang videregående uddannelse, og en medarbejder har en kommunal baggrund. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 4 medarbejdere har kurser/efteruddannelse i kognitive metoder på forskellige niveauer. Der arbejdes ud fra en kognitiv forståelsesramme. 4 medarbejdere har efteruddannelse i dobbeltfokuseret alkoholbehandling fra Ringgården. Centeret har deltaget i Soda-projekt og arbejder dobbeltfokuseret. 4 medarbejdere er uddannet i skematerapi Sydgården 5

6 2. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer 3 medarbejdere har deltaget i SST s kursus i metoder i familieorienteret alkoholbehandling. 4 medarbejdere er uddannet i MI 2 medarbejder uddannet i NADA 4 medarbejdere med terapeutisk efteruddannelse To medarbejdere planlægger og gennemfører undervisning af frontpersonale, medarbejdere i andre forvaltninger, borgere og samarbejdspartnere. Der har løbende været afholdt undervisning som fast planlagte undervisningsdage eller på baggrund af forespørgsel. Sønderborg: Misbrugscentret består samlet set af 17 medarbejdere og en centerleder. Misbrugscentret betjener en befolkningsstørrelse på borgere og tilbyder behandling til borgere over 14 år med såvel stof- som alkoholproblematikker og deres pårørende. Misbrugscentret har læge og sygeplejerske ansat som betjener centeret på tværs af teams. Det samme gør husets Værested og Gadesygeplejerske. Alkoholbehandlingen består af tre medarbejdere med direkte behandlingsrelateret arbejde og en medarbejder i projekt tidlig opsporing og indsatser i Jobcentret. Medarbejderne har som minimum en social- eller sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse. Derudover har medarbejderne følgende efteruddannelser: 2 medarbejdere har kurser/efteruddannelse i kognitiv metode på forskellige niveauer. Der arbejdes ud fra en kognitiv forståelsesramme. 3 medarbejdere har efteruddannelse i dobbeltfokuseret alkoholbehandling fra Ringgården. Centeret har deltaget i SODA-projekt og arbejder dobbeltfokuseret. 2 medarbejdere har coachuddannelse. 1 medarbejder har deltaget i SST s kursus i metoder i familieorienteret alkoholbehandling, 2008 Alle tre medarbejdere planlægger og gennemfører undervisning af borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og frontpersonale, primært på forespørgsel. Aktuelt er der ingen øvre grænse for indskrivelser i alkoholbehandling. Behandlingskapacitet kan imødekomme nuværende behov inden for behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse. De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre tilbyder ambulant afrusning og alkoholbehandling og visiterer til døgnbehandling. Alle misbrugscentre tilbyder at inddrage familien i behandlingen, nogle steder sker egentlig familieorienteret behandling hyppigt og andre steder sker det sjældent og ikke i et integreret samarbejde med familieafdelingen. Alkoholbehandlingens tilbud: 6

7 Haderslev: Information: Åben rådgivning. Borgerne kan til enhver tid henvende sig i Misbrugscenteret. Borgeren modtages af en behandler, der kort giver de vigtigste information og introducerer til Misbrugscenterets tilbud. Borgeren visiteres derefter til en primær behandler. Annoncering på sundhedsportalen Sundhed.dk Udredning: Udredning, screening, sagsafklaring, visitering til primær behandler og tilbud om lægesamtale. Behandling: Afrusning /abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. o Afgiftning ambulant o Afgiftning via døgnophold Ambulant dagbehandling Individuelle samtaler støttende, motiverende, behandlende Gruppebehandling behandlingsgruppe, motivationsgruppe, servicering af selvhjælpsgruppe Familieorienteret alkoholbehandling Fælles samtale med pårørende Tilbud om parsamtaler Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling gruppe Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende 3 rådgivende samtaler til pårørende hvor misbruger ikke er i behandling og behandlingsforløb til pårørende hvor misbruger er i behandling Pårørende grupper Børnegrupper Støttende tilbud: Tilbud om deltagelse på kursus i tranghåndtering, målrettet borgere i alkoholbehandling NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering Mulighed for deltagelse i ungeteamets dagbehandling Midtvejshus til kortere ophold i forbindelse med dagbehandlingen. Der sker inddragelse af netværk og pårørende efter aftale. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Familieafdelingen og Misbrugscentret uden dog at være implementeret i drift. Både fra kommunens familieafdeling og fra misbrugscentret er der et ønske om at udvikle og tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Tønder: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunkti- 7

8 on til visitering til døgnbehandling. Information: Åben rådgivning Udredning: Udredning, sagsafklaring Behandling: Afrusning/abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. Individuelle samtaler støttende, motiverende, behandlende Gruppebehandling behandlingsgruppe, motivationsgruppe, servicering af selvhjælpsgruppe Fælles samtale med pårørende Tilbud om parsamtaler Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende 3 rådgivende samtaler til pårørende hvor misbruger ikke er i behandling og behandlingsforløb til pårørende hvor misbruger er i behandling Støttende tilbud: Tilbud om deltagelse på kursus i tranghåndtering, målrettet borgere i alkoholbehandling NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering Mulighed for deltagelse i ungeteamets dagbehandling Tilbud i samarbejde med eksterne parter Selvhjælp sydvest pårørende gruppe, smart recovery, projekt brobygning Der sker inddragelse af netværk og pårørende efter aftale, men der er ikke udviklet et tilbud til familier med alkoholproblemer. Både fra kommunens familieafdeling og fra misbrugscentret er der et ønske om at udvikle og tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Aabenraa: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunktion til visitering til døgnbehandling. Behandling: Afrusning/abstinensbehandling i tæt samarbejde med centrets lægekonsulent/egen læge og sundhedsfaglige medarbejder Individuelle behandlingssamtaler Individuelle samtaler parsamtaler Familiebehandling 8

9 Alkoholbehandlingsgruppe Ambulant dagbehandling Efterbehandling Efterbehandlingsgruppe Pårørende: Pårørende tilbydes individuelle samtaler og samtale i pårørendegruppe. Der oprettes børnegrupper ad hoc. Støttende tilbud: Halvvejshuset (kan tilbydes primært til unge) NADA-akupunktur Netværksgrupper Familieperspektivet inddrages altid i alkoholbehandlingen, og borgere som har familie visiteres altid til familieorienteret behandling. Der er indgået samarbejde med Børn og Familie og Familiehuset, Sundhedsplejen omkring familieorienteret alkoholbehandling. Sønderborg: Alkoholbehandling foregår primært ambulant og behandlingsintensiviteten er individuelt tilrettelagt. Misbrugscentret har myndighedsfunktion til visitering til døgnbehandling. Information: Åben rådgivning Udredning: Udredning, sagsafklaring Behandling: Afrusning/abstinensbehandling/støttende medicinering i tæt samarbejde med centrets læge og sygeplejerske. Individuelle samtaler Gruppebehandling Fælles samtale med pårørende Tilbud om familiesamtaler samtaler med samlet nærmeste familie, der er påvirket af misbruget Døgnbehandling i samarbejde med eksterne aktører Efterbehandling: Efterbehandling gruppe Efterbehandling individuel Pårørende: Tilbud om individuelle samtaler for pårørende Pårørende grupper Børnegrupper forestået af kommunens familieafdeling, uafhængigt at misbrugscentret Støttende tilbud: NADA- akupunktur til hjælp i forbindelse med abstinenshåndtering 9

10 Tilbud i samarbejde med eksterne parter Derudover samarbejdes med TUBA, Blå kors. TUBA tilbyder gratis og anonym rådgivning og terapi (både individuel og gruppevis), til børn og unge fra 14 til 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre har mellem 10 og 68 behandlinger med status færdigbehandlet om året i årene Registreringen i de fire kommuner sker i to forskellige systemer. Tønder, Aabenraa og Sønderborg benytter samme registreringssystem og Haderslev benytter et andet registreringssystem, derfor trækker de data ud i en anden form end de tre andre kommuner. Haderslev: Der er gennemført og afsluttet: Tønder: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet Aabenraa: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet

11 Sønderborg: Indskrevne i alt Nyindskrevne Udskrevne Status færdigbehandlet Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser De fire sønderjyske kommuner Alle misbrugscentre koordinerer og samarbejder løbende med alle relevante parter som eksempelvis familieafdeling, arbejdsmarked / jobcenter, kommunens forebyggelsesafdeling, praktiserende læger, jobcenter, hospitaler mm. Det kan være som formaliseret, struktureret eller ad hoc samarbejde Begrebsafklaring: Et formaliseret samarbejde betegner samarbejde med aftale om mødehyppighed og mødeform på et overordnet plan på ledelsesniveau med skriftlig aftale samt aftale om at samarbejde indledes i tilfælde af bestemte indikatorer på klientniveau. Struktureret samarbejde er et veletableret samarbejde mellem medarbejdere/ afdelinger/ teams, som indgås i tilfælde af bestemte indikatorer på klient niveau, selvom der ikke foreligger en formaliseret samarbejdsaftale. Samarbejder ad hoc med: Der foreligger ingen samarbejdsaftale, men der samarbejdes når og med hvem, det er relevant, ad hoc. I alle fire kommuner ses et stort potentiale for at udbygge samarbejdet på flere niveauer. Haderslev: Haderslev Kommune har en overordnet målsætning om at løfte opgaverne på tværs i hele kommunen. Det alkoholforebyggende arbejde er organiseret i en tværgående strategisk og koordineret indsats, der involverer alle driftsområder: Jobcenter Børn og Familieafdelingen Kriminalforsorgen Socialpsykiatrien i kommunen Handicapområdet Hjemmeplejen Sundhed og Forebyggelse Rådet for Socialt Udsatte Bevillingsnævnet 11

12 Eksternt Regionspsykiatrienm Politiet og Kriminalpræventivt sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt og eksternt Der udarbejdes i løbet af de første 14 dage en behandlingsplan, der involverer samarbejde med relevante samarbejdspartnere både internt og eksternt. Tønder: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Internt arbejdsmarkedsafdeling socialpykiatri afdeling dobbeltdiagnose sundhedsafdelingen børn og ungeafdeling vedr. ungeteam SSP / ungdomsskole Eksternt lokalpsykiatrien Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt Arbejdsmarkedsafdeling Sygedagpenge Virksomhedskonsulenter Socialpsykiatrien Socialpsykiatri afdeling dobbeltdiagnose Sundhedsafdeling SSP / ungdomsskole Eksternt ungdomsuddannelser kriminalforsorgen lokalpsykiatrien Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Internt hjemmeplejen træningsafdeling Eksternt Arbejdspladser Fagforeninger Andet Der er afholdt fælles temadage / kurser med arbejdsmarkedsafdeling, socialpsykiatrien og dobbeltdiagnoseafdeling MI og screening af dobbeltdiagnose. Der er afholdt 3-4 timers kursus tidlig opsporing med personale fra sundhedsafdeling, hjemmepleje, træningsafdeling, sagsbehandlere fra arbejdsmarkedsafdeling, virksomhedsnetværk, fagforeninger og ledere/ tillidsmænd i Tønder kommune. 12

13 Aabenraa: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Eksternt og internt Formaliseret samarbejde med Lokalpsykiatrien hvor Socialpsykiatrien, Børn- og Familie, Jobcenter deltager. Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Fælles kurser med hele Social- og Sundhedsforvaltningen. Samarbejde med hjemmeplejen og sygeplejen. Indgår i samarbejdsprojekt mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Jobcenteret. Eksternt: Samarbejde med Aabenraa sygehus omkring borgere med alkoholproblemer (Forskningsprojekt sammen med Odense Universitet). Samarbejde med de praktiserende læger. Herudover har Misbrugscenter Sønderborg og Misbrugscenter Aabenraa en aftale med Lænkeforeningen om fire årlige temaaftener. Samarbejde med de frivillige organisationer. Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Koordinering af behandlingsindsatsen på borgerniveau med relevante samarbejdspartner. Sønderborg: Misbrugscentret har formaliseret samarbejde med: Kriminalforsorgen Misbrugscentret har et struktureret samarbejde med: Internt Jobcenter Sundhedscenter Børn og Familieafdelingen Socialpsykiatrien Hjemmeplejen Sygeplejen SSP Eksternt Behandlingspsykiatrien, Augustenborg Lokale afdelinger af Sygehus Sønderjylland, herunder familieambulatoriet Praktiserende læger PSP Misbrugscentret samarbejder ad hoc med: Eksternt Kommunens arbejdspladser Fagforeninger Frivillige organisationer herunder Lænken Ungdomsuddannelserne i kommunen 13

14 Der er gensidig interesse i et udbygget samarbejde mellem praktiserende læger og misbrugscentret. Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Vi vil udvikle en sønderjysk model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale om Kvalitet i alkoholbehandlingen[1]. Modellen bliver de fire kommuners sammenhængende strategiske plan for at styrke kvaliteten i alkoholbehandlingen herunder familieorienteret alkoholbehandling i tæt samarbejde med familieafdelingerne. Modellen skal baseres på kortlægninger af de fire kommuners: potentiale og udfordringer for samarbejde mellem de fire kommuner, potentiale og udfordringer for samarbejde på tværs af forvaltninger i hver af de fire kommuner, behov for kompetenceudvikling af nøglepersoner og frontpersonale, behov for kompetenceudvikling af alkoholbehandlere, behov for kompetenceudvikling af medarbejdere fra kommunernes familieafdeling. På tværkommunalt plan I et tæt netværk mellem de fire kommuner kan vi sammen løfte alkoholbehandlingen op på et højere niveau. Ud fra kortlægningen tages udgangspunkt i kommunernes forskellige styrker, hvorved der dannes basis for synergi i samarbejdet. Det giver mening, at gå sammen om fælles lokal kompetenceudvikling på højt plan; både af alkoholbehandlere, samarbejdsparter, frontpersonale og nyansatte. Kortlægningerne er afgørende for den efterfølgende indsats; de er grundlaget for det videre forløb i forbindelse med implementering af den sønderjyske model samt netværket til fortløbende udvikling på tværs af kommuner til fordel for børn og unge, borgere og pårørende med alkoholproblemer. Internt i de enkelte kommuner En del af kortlægningen skal ske i den enkelte kommune og de samarbejdende afdelinger. Den løbende opfølgning via projektledelsen skal sikre, at der også her samarbejdes på tværs af de fire kommuner, hvor det giver mening. 14

15 6. Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Det er kendt, at området for misbrugsbehandling er præget af underbehandling. Derfor vil en øget opmærksomhed, opsporing og et tættere samarbejde mellem kommunernes familieafdeling og misbrugscentre formentligt føre til en øget efterspørgsel efter alkoholbehandling. I undersøgelsen: Alkohol i Danmark - Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet er det opgjort, at 11,5 % af børnene vokser op i familier med alkoholproblemer. Med baggrund i disse tal er det beregnet, at der i de fire kommuner i alt vil være børn (1 16 år), der vokser i familier med alkoholproblemer. Antal børn 1 16 år Haderslev Tønder Aabenraa Sønderborg I alt Børn i familier med alkoholproblemer, 11,5 % Kapacitet og efterspørgsel Kommunerne har et stort ønske om at udvikle kapaciteten så den passer til behovet. Igennem projektperioden søges der om midler til at implementere familieorienteret alkoholbehandling og afprøve organiseringen heraf. For at sikre implementering efter projektperioden, er det også en del af målet med dette projekt, at afdække og dokumentere kommunernes behov for familieorienteret alkoholbehandling. Der skal tilvejebringes beslutningsgrundlag i hver af de fire kommuner således at behandlerkapaciteten og tilbud i de enkelte kommuner kan afstemmes med politiske beslutninger om familieorienteret alkoholbehandling og serviceniveau. Ledelse Projektet skal belyse hvad der skal til for at tilbyde familieorienteret alkoholbehandling. Dermed kan de enkelte kommuners ledelse afsætte de ressourcer, der er nødvendige for implementering af tilbuddet gennem projektperioden og efter projektperiodens udløb på baggrund af de politiske beslutninger på området. Gennemførsel Behandlerkapaciteten er også afhængig af organisering. En del af projektet går ud på, at hver kommune afdækker hvordan de vil organisere den familieorienterede alkoholbehandling. Der kan tænkes forskellige modeller for organiseringen af familieorienteret alkoholbehandling der gennemføres: af misbrugscentrets medarbejdere. i et samarbejde mellem misbrugscentrets og familieafdelingens medarbejdere. i et samarbejde mellem misbrugscenter og andre organisationer eksempelvis TUBA og lignende. i en netværksorganiseret model mellem de fire kommuner. 15

16 7. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? På tværkommunalt plan De fire sønderjyske kommuner har tradition for samarbejde på en lang række områder og på flere niveauer. Der er et stort ønske om også at øge samarbejdet på området for misbrugsbehandling. Det fremtidige samarbejde skal baseres på de nævnte kortlægninger og sikre en udvikling med samarbejde, hvor det giver mening og fleksibilitet, hvor det er nødvendigt. Konkret ønsker de fire sønderjyske kommuner at samarbejde om en overordnet model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling. Herunder også overordnet model for tidlig opsporing. Vi er glade for muligheden for at søge støtte til at udvikle alkoholbehandlingen og lægge grunden for udvikling og læring i netværk på tværs. Et netværk der fortsætter udover projektets periode. Det tætte samarbejde og forankringen i det sønderjyske, vil sikre lokal bæredygtighed og et fagligt stærkt fundament for det fremtidige netværk, sparring, vidensdeling og kompetenceudvikling. Samtidig skal det afdækkes om der også er potentiale for samarbejde på områder som kapacitet i behandlingen samt feriedækning og lignende. Herunder hvordan vi i planlægningen af temadage og kurser for frontpersonale kan drage nytte af det større behov, den øgede fleksibilitet og mulighed for specialisering i forhold til bestemte samarbejdsområder, som samarbejdet giver. Internt i de enkelte kommuner Hver kommune opretter samarbejde med familieafdelingerne om at organisere den familieorienterede alkoholbehandling på baggrund af kortlægningen: Potentiale og udfordringer for samarbejde på tværs af forvaltninger i hver af de fire kommuner. Familieafdelingerne spiller en stor rolle i projektet i kraft af deres faglige viden om børn og familier. Samt i kraft af deres mulighed for tidlig opsporing via deres kontakt til borgere, der kan være i målgruppen for familieorienteret alkoholbehandling. 8. Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Vi ønsker kompetenceudvikling af alkoholbehandlere. Som tidligere nævnt er der et behov for en kortlægning af kompetencerne i de enkelte kommuner, der kan danne baggrund for en plan for kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen ønskes differentieret og tilpasset kommunernes behov. Vores estimat er, at de fire kommuner i alt ønsker følgende pladser på Sundhedsstyrelsens kurser: medarbejdere på grunduddannelsen af alkoholbehandlere og medarbejdere på kursus i familieorienteret alkoholbehandling. Vores estimat er under forudsætning af, at de konkrete medarbejdere der udpeges, kan indskrives jævnfør Sundhedsstyrelsens adgangskrav til uddannelsen. 16

17 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? I tre af de fire kommuner er der uddannet nøglepersoner, der gennemfører uddannelse af frontpersonale, hvilket vil blive tydeligt under kortlægningen. Kommunerne er optagede af at sikre vidensdeling, udvikling, forankring og kvalitetssikring fremadrettet. Plan og tal for uddannelse af nøglepersoner og af frontpersonale i de fire kommuner skal udarbejdes på baggrund af kortlægningen. Derfor baseret tallet på et estimat af hvor mange nøglepersoner, det skønnes der er brug for. Herunder estimeret antal vi søger plads til på Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere af frontpersonale i samtalen om alkohol og børns trivsel: Antal nøglepersoner/personalegruppe Haderslev: 6 8 medarbejdere fra Børn og Familieområdet Tønder: 1-2 medarbejdere fra Børn og Ungeområdet Aabenraa: 2-3 medarbejdere fra misbrugscentret og børn og unge Sønderborg: 2-3 medarbejdere fra familieområdet 2-3 medarbejdere fra udannelsesområdet 1-2 medarbejdere fra sundhedsområdet 1 medarbejdere fra alkoholbehandlingen Vi vil arbejde ud fra, at implementering af opsporing skal baseres på motivation i de forvaltninger misbrugscentrene gerne vil samarbejde med. En afdeling og forvaltnings parathed til at løfte sin del af opgaven med opsporing er afhængig af hvor meget kerneopgaven fylder. Misbrugscentrene i hver kommune holder et vedholdende fokus på tidlig opsporing, samarbejde og behandling, således at Familieorienteret alkoholbehandling kan blive en kerneydelse. 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompeten- Projektledelse Der søges om 25 timer per uge til projektledelse. Det er afgørende for projektet og indsatsen, at der sker et tæt samarbejde på tværs mellem kommunerne. Heri ligger styrken og kvaliteten. Det er projektledelsens ansvar at planlægge og gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre dette samarbejde. Herunder et tæt samarbejde med proceskonsulenterne samt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og løbende rapportering. Proceskonsulent Implementeringen af den konkrete alkoholbehandling skal ske i hver af de fire kommuner. Kommunernes forskellighed medfører, at støtten til processerne omkring den organisatoriske udvikling skal tilpasses den enkelte kommune. Indsatsen skal være massiv, lokal og hurtig samtidig med at erfaringsudvekslingen mellem kommunerne sker både sy- 17

18 ceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? stematisk og ad hoc. Derfor søger vi om en fuldtids proceskonsulent til hver kommune. Formålet med proceskonsulenterne er at sikre tæt samarbejde mellem misbrugscentre, familieafdeling og eventuelt andre samarbejdsparter. Også her skal et netværk mellem kommunerne sikre, at best practise og gode erfaringer kan udveksles mellem kommunerne. Et netværk af proceskonsulenterne der gennemfører processerne i den enkelte kommune skal sikre vidensdeling samt at proceskonsulenterne identificerer det, der kan løftes i samarbejdet mellem kommunerne. Proceskonsulenterne bliver ansvarlige for at, - udarbejde kortlægning og udvikle proces for et tæt samarbejde mellem Børn- og Familieafdelingerne og Misbrugscentrene - alle, der arbejder med børn og familier i kommunen integrerer tidlig opsporing - etablere lokale netværk på tværs i kommunen og mellem kommunerne omkring tidlig opsporing og familieorienteret alkoholbehandling - sikre involvering af eksterne samarbejdspartnere i den familieorienterede alkoholbehandling - udvikle struktur og organisering af familieorienteret alkoholbehandling - der sker en løbende implementering af familieorienteret alkoholbehandling Projektleder og proceskonsulenter skal samarbejde og fordele opgaverne med kortlægning, handleplaner, processer og beskrivelser herunder samarbejdsaftaler samt plan og gennemførsel af kompetenceudvikling og opsporing. Se bilag 3: Milepæle. Ved igangsættelse af projektet skal dokumentet bearbejdes til en egentlig tids- og milepælsplan for projektet. Netværk Projektet skal sikre grundlag for det efterfølgende netværk. I netværket kan vi samle de specialiserede kompetencer, så erfaringsudvekslingen både kan ske på det specialiserede og også på det generelle plan. Vores hovedfokus er kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og netværk. Organisering af familieorienteret alkoholbehandling Det er afgørende at udviklingen og processerne er forankret i de fire kommuner i fællesskab og internt i de fire kommuner. En af forudsætningerne for implementering af familieorienteret alkoholbehandling er at hver kommune afdækker og afprøver organiseringen af samarbejdet mellem familieafdeling og misbrugscenter. En konkret forudsætning er et fælles sprog og fælles mål. Derfor er der behov for at gennemføre fælles kompetenceudvikling af medarbejdere i familieafdelingerne og misbrugscentrene udover den særskilte kompetenceudvikling af alkoholbehandlere. En fælles uddannelse og dermed et fælles sprog bærer samarbejdet igennem på tværs af afdelinger og kulturer i de enkelte kommuner og på tværs af kommuner. Kompetenceudviklingen skræddersyes i forhold til de nævnte kortlægninger og tilpasses kommunernes behov. Vi ønsker at afholde fælles kompetenceudvikling, kurser og temadage i 18

19 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: det sønderjyske hvor det er muligt. Vi oplever, at det er den bedste måde hvorpå vi kan leve op til puljens formål, idet det opfylder flere mål for vores samarbejde: Kravet om optimal ressourceudnyttelse samt opbygning af fundamentet for implementering internt i kommunen og fundamentet for det tværkommunale netværk og efterfølgende vidensdeling. Optimal ressourceudnyttelse er nødvendig for at gennemføre implementering af familieorienteret alkoholbehandling. Det skal sikres gennem en skræddersyet uddannelsesplan ud fra kompetencekortlægningen, herunder de konkrete samarbejdsparters kompetencer, og gennem lokal tilrettelæggelse af undervisningen. Vi vil arbejde for, at den sønderjyske model for kompetenceudvikling også kan danne fundament for en grunduddannelse for fremtidige nye medarbejdere i kommunerne. Herunder eventuelt udvikling af e- learningsforløb tilpasset nye medarbejder i henholdsvis alkoholbehandlingen eller familieafdelingen. Implementering af familieorienteret alkoholbehandling Samtidig med en eventuelt øget efterspørgsel efter behandling, skal misbrugscentrene og familieafdelingerne afsætte ressourcer til at udvikle samarbejdet, til at sikre opsporing og information til borgerne samt til planlægning af den praktiske gennemførsel af familieorienteret behandling. Kapaciteten i alkoholbehandlingen i de fire kommuner passer med nuværende efterspørgsel. Alkoholbehandlingen i kommunerne skal være parate til at modtage de familier der opspores. For at sikre, at de nødvendige ressourcer til familieorienteret alkoholbehandling tilvejebringes inden for projektperioden, søges der om 20 timer per uge til hver kommune. Timerne fordeles på medarbejdere fra misbrugscenter og/eller familieafdeling i hver kommune, afhængig af den lokale organisering. Midlerne skal sikre gennemførsel af de opsporede familiers behandling. Familieafdelingerne og misbrugscentrene skal ligeledes beskrive arbejdsgange for hvordan der sikres opsporing af familier, der kan profitere af familieorienteret alkoholbehandling. Herunder hvordan familierne introduceres til tilbuddet og hvilke vilkår, der knytter sig til tilbuddet herunder gældende lovgivning. Implementering af tidlig opsporing Kommunerne er i gang med tidlig opsporing og nogle er længere end andre. Generelt er der en interesse for at styrke den lokale kollegiale sparring og coaching i den metodik, der ligger til grund for den tidlige opsporing. På den baggrund er der et ønske om uddanne to MI instruktører i hver kommune, for at varetage opfølgning og sikring af kvaliteten i den tidlige opsporing. MI instruktørerne kan være alkoholbehandlere eller medarbejdere fra familieafdelingen. Styregruppe: To eller tre repræsentanter fra hver af de fire kommuner samt projektleder. Projektleder: 25 timer/uge Netværksgruppe: 1 projektleder, 4 proceskonsulenter, 8 deltagere Implementeringsgrupper i hver kommune: 19

20 Implementering: Medarbejdere fra alkoholbehandlingen, medarbejdere fra familieafdelingen og eventuelt andre samarbejdsparter. Mellem to og otte medarbejdere. Se bilag 2. Organisering. 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Ved projektets udgang har vi: En overordnet sønderjysk model for alkoholbehandling, kompetenceudvikling og vidensdeling som udvikles og sikres gennem en netværksorganisering på tværs af kommuner og forvaltninger Beskrevet og påbegyndt en plan for kompetenceudvikling af alkoholbehandlere, nøglepersoner og frontpersonale. Forankret den familieorienterede alkoholbehandling i misbrugscentrene i de fire kommuner. Udviklet organiseringen af familieorienteret alkoholbehandling, herunder samarbejdsaftaler mellem misbrugscentrene i hver kommune og familieafdelingen eller eventuelt andre organisationer. Afdækket fremtidige behov for familieorienteret alkoholbehandling (behov for behandlerkapacitet). Planlagt en fælles oplysningskampagne om familieorienteret alkoholbehandling. 20

21 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling Navn: Helle Schultz, Psykiatri og Handicapchef 1. Regnskabsansvarlig: Tlf.nr.: mobil: Henrik Halgrener 2. Revisor: Partner, registeret revisor BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionaktieselskab Birkemose Alle 31, st DK Kolding Tlf.: År 2015 (beløb) 2016 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: Projektledelse: Beløb: kr. Projektledelse: Beløb: kr. Revision: kr. 4 proceskonsulenter: Beløb: kr. Familieorienteret alkoholbehandling (timer til implementering via medarbejdere i familieafdeling og alkoholbehandling) 20 timer per kommune: Beløb: kr. Fælles kompetenceudvikling af Alkoholbehandlere, samarbejdsparter, familieafdeling samt oplægsholdere og forplejning: Beløb: kr. Revision: kr. 4 proceskonsulenter: Beløb: kr. Familieorienteret alkoholbehandling (timer til implementering via medarbejdere i familieafdeling og alkoholbehandling) 20 timer per kommune: Beløb: kr. MI instruktører: Beløb: kr. I alt beløb: kr. MI instruktører: Beløb: kr. Transport og overnatning ifm. kurser/uddannelser: Beløb: kr. I alt beløb: kr. 21

22 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale Kurser og temadage for frontpersonale, oplægsholdere og forplejning: Kurser og temadage for frontpersonale, oplægsholdere og forplejning: Estimeret antal nøglepersoner der skal uddannes i projektet: I alt 650 medarbejdere fra de fire kommuner Estimeret antal nøglepersoner der skal uddannes i projektet: I alt 650 medarbejdere fra de fire kommuner Beløb: kr. Beløb: kr. ANSØGT BELØB I KR. I ALT: kr kr. ANSØGT BELØB I KR. I ALT for 2015 og 2016: kr. 22

23 Bilag 1 Samarbejdspartnere 1/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Aabenraa Kommune: X Michael Metzsch Afdelingschef - Sundhed og Forebyggelse X Christian L. Hansen Børne- og familiechef 23

24 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 2/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Tønder Kommune: X Sven Rode Fagchef for Psykiatri og Handicap X Henrik Mølholm Fagchef - Børn & Unge, Kultur & Fritid 24

25 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 3/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Haderslev Kommune: X Peter Chortsen Isak Handicap- og Psykiatrichef X Peter Rymann Distriktschef 25

26 Bilag 1 fortsat Samarbejdspartnere 4/4: Ansøgning om midler til projekt: Familieorienteret alkoholbehandling en Sønderjysk model De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg skriver under på hvert deres dokument. Underskriv med dato. Sønderborg Kommune: X Helle Schultz Psykiatri og Misbrugschef X Marianne Korsgaard Helms Børn og Familiechef 26

27 Bilag 2 organisationsdiagram og bemanding 27

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere