ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune

2 Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne alkoholpolitiske handleplan er et delelement af den samlede sundhedspolitiske strategi og handlingsplan. Et udtryk for at alkohol er en risikofaktor som byrådet i Herning Kommune tager alvorlig. En risikofaktor der har stor betydning for folkesundheden, trivsel, livskvalitet, levevilkår og levealder, og en risikofaktor som Herning Kommune i sin sundhedspolitik har prioriteret gennem KRAM- faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). I den danske befolkning er det blevet en del af vores kultur at indtage alkohol som et naturligt nydelsesmiddel når vi er sammen. Vi drikker vin til maden, øl efter sport, spiritus til fester osv. Det er hyggeligt, det er der ikke noget i vejen med og det skal vi ikke lave om på. Det bliver først et problem hvis alkohol tager overhånd og bliver til et problem. Det gør det så oftere end vi alle forestiller os, og erkender. Det er vigtigt for os i forebyggelsesudvalget at vi ikke skal løfte pegefingre af hinanden, men at give vores borgere et oplyst grundlag at træffe sunde og gode valg på. Vi har en forpligtigelse til at skabe rammer som gør det let for vores borgere at træffe sunde valg i hverdagen. Disse rammer kan nogle gange handle om, at undgå, at sætte de værste fristelser i forreste række og andre gange om at de slet ikke er til stede, specielt overfor de borgere som ikke er helt modne til selv at træffe sunde og gode valg. Det er specielt børn og unge mennesker som endnu ikke kan gennemskue alle konsekvenser af de valg de træffer. Vi ønsker ikke at give nogen dårlig samvittighed over deres livsstil eller deres indtag af alkohol, men vil gerne tilbyde støtte så vi undgår at mennesker ender i ulykkelige situationer, præget af konsekvenserne af brug af rusmidler, som alkohol jo er. Vi tror at den bedste tilgang er forebyggelse. At det er både billigere og har færre negative konsekvenser end at behandle når det er gået galt, men selvfølgelig skal der være behandling til de mennesker som er endt i et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. Vi skal forsøge at forebygge at børn og unge vokser op i hjem hvor konsekvenserne af et stort rusmiddelforbrug i familien, får betydning for deres vilkår i livet, og desværre sker det alt for tit i dag, også i ellers velfungerende familier. Alt for tit går de uheldige vaner også i arv til de børn og unge som vokser op i familier med et uhensigtsmæssigt forbrug. Det er vores opgave at støtte de unge mennesker gennem rammer der begrænser deres forbrug og understøtter med viden om de skadelige virkninger og konsekvenser senere i livet. Konsekvenser som giver disse borgere ulige vilkår for et godt liv i løbende udvikling og balance. Vi skal ligeledes støtte voksne i at komme ud af et for stort forbrug og i behandling hvis der er behov for dette. Sammen med arbejdspladser i kommunen skal vi hjælpes ad med at fastholde folk i arbejde, også selvom de har problemer med alkohol, og det lykkes i mange tilfælde rigtig godt gennem et konstruktivt samarbejde, med borgeren/medarbejderen i centrum. Forebyggelsesudvalget håber at denne konkrete handlingsplan kan understøtte end god udvikling mod en mere balanceret og sund alkoholkultur i Herning kommune. Vi kan ikke gøre det alene men sammen kan vi gøre en forskel! Christian Bjerre Formand for Forebyggelsesudvalget 2

3 Indledning hvorfor en alkoholpolitisk handleplan Herning Kommune har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan, som led i en konkret udmøntning af den vedtagne sundhedspolitik. At omsætte politikken til konkrete handlingsplaner er et skridt på vejen til en systematisk og aktiv forebyggelsesindsats, der skal støtte befolkningen i en bedre folkesundhed og et liv i udvikling og balance. Alkohol er en af de risikofaktorer som påvirker folkesundheden negativt og en af de indsatsområder som sundhedspolitikken og Byrådet i Herning Kommune, prioriterer blandt KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Herning Kommune har deltaget i et modelkommune projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fra En handleplan var et konkret krav i dette samarbejde og Herning Kommune finder det naturligt at udarbejde handleplaner på de risikoområder, som kan true befolkningens livsvilkår, heriblandt alkohol som ét af de mange rusmidler der kan have uheldige konsekvenser for et sundt liv i trivsel og balance. En handleplan forpligter, men det er også meningen. Det er et bevidst politisk valg at sætte ord og handling på den udvikling som er ønskelig for befolkningen i Herning Kommune. Borgerne har krav på at vide hvad der prioriteres og i hvilken retning der arbejdes, ellers kan vi ikke hjælpes ad, med at skabe den rigtige udvikling. Befolkningen skal ikke være i tvivl om at der ønskes en sund og balanceret alkoholkultur i Herning Kommune. En alkoholkultur som ikke har belastende konsekvenser for den enkeltes sundhed, trivsel, livskvalitet, og levevilkår. En alkoholkultur som ikke belaster den kommunale sundheds og socialøkonomi unødigt og en kultur der præges af glæde og samvær med andre, hvor alkohol ikke er en nødvendighed og ikke bliver til en afhængighed. Som en del af Sund By Netværket i Danmark, arbejder Herning Kommune med at integrere relevant viden og anbefalinger i det kommunale forebyggelsesarbejde. Handlingsplanen tager derfor sit afsæt i publikationen 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model, udgivet af Sund-By Netværket i 2008, suppleret med indsatser som Herning Kommune også finder relevante, selvom der ikke findes evidens for deres effekt. Herning Kommune vil således bidrage til at der sættes fokus på interventioner og indsatser udover de 15 anbefalinger, som et led i forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet. Handlingsplanen skal gerne medvirke til at gøre det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde synligt og gennemskueligt, så det er tydeligt for enhver, at dette arbejde kræver en fælles indsats. Det er et kommunalt ansvar at skabe rammer der motiverer til en sund og glad alkoholkultur uden løftede pegefingre, baseret på viden. Men det er alles ansvar at bruge den viden, tage ansvar og gøre en forskel i hverdagen, så vi sammen får skabt en alkoholkultur der ikke skaber ulige vilkår for en andel af befolkningen. Når det er tydeligt hvor vi skal hen kan vi sammen nå derhen! 3

4 Alkoholforbrug, konsekvenser og økonomi Danskerne har haft et støt stigende alkoholforbrug siden 1960 erne og i dag indtager den enkelte dansker ca. 11 liter ren alkohol og de danske unge har desværre verdensrekord i forbrug af alkohol. Desværre, fordi der er en sammenhæng mellem alkoholdebut, alkoholindtag i en tidlig alder og afhængighed samt negative sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. På landsplan menes ca danskere at være storforbrugere af alkohol, enten med et afhængighedsforhold eller med et forbrug der overstiger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for maksimal genstandsgrænse. Det svarer til næsten 20 % af befolkningen over 15 år og ca. 13,5% har et direkte skadeligt forbrug. I Herning Kommune svarer det til ca borgere hvoraf ca har et skadeligt forbrug og ca et direkte afhængighedsforbrug. Alkohol er direkte årsag til 3000 dødsfald i Danmark og efter rygning den mest alvorlige risikofaktor for folkesundheden, levealder og gode leveår. Paradoksalt nok opfatter danskerne alkohol som et harmløst nydelsesmiddel, og ønsker generelt ikke indblanding i folks alkoholvaner. Undtaget er dog overfor børn og unge, hvor man gerne ser en indsats. Den holdning har vi et fælles ansvar for at ændre på. Voksne der drikker for meget udsætter både sig selv og andre for en risiko for et forringet liv. Et for højt forbrug af alkohol har store konsekvenser for hverdagslivet, arbejdslivet, familielivet, sociale relationer, sundhedstilstanden, levealder, den enkeltes økonomi og samfundsøkonomien. Det anslås at der årligt bruges ca. 10 milliarder kroner i Danmark, på borgere hvor alkohol er et problem. Problemer med alkohol er ikke isoleret til den der drikker, men rammer hele familien, vennekredsen, arbejdspladsen og især børnene i familier med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen har opgjort at ca. 44% af børn der anbringes undenfor hjemmet, har en misbrugsproblematik som bagvedliggende problem, heriblandt regnes alkohol. Derudover vurderes det at ca børn årligt vokser op i familier med alkoholproblemer og børn har en forældre der har været indlagt på grund af alkohol. Alkohol medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 947 mio. kr. Undersøgelser viser, at de der drikker over genstandsgrænserne har ekstra sygefraværsdage årligt og mere end ekstra kontakter til praktiserende læger end de mennesker, der ikke drikker over genstandsgrænserne. Hvert år er der mere end 500 tilfælde af førtidspension, der kan tilskrives et for stort alkoholforbrug, ligesom et stort antal kontanthjælpsmodtagere bliver fastholdt i en position uden for arbejdsmarkedet, fordi de drikker for meget. Alkohol er relateret til et årligt produktionstab på mio. kr. og er dermed en trussel mod den danske velfærd, som vi skal tage alvorligt. Sammen er vi nød til at tage ansvar for at bryde den svære og negative alkoholcirkel, bryde tabuet og gøre noget ved det gøre en forskel. 4

5 I Herning Kommune er vi godt på vej Når vi læser ovenstående bekymrende tal skal vi huske at det faktisk handler om mennesker og skæbner der har brug for støtte til at ændre deres livsvaner, derfor er det vigtigt at vi for rakt hånden ud til de rigtige i vores egen kommune. Vi har derfor set på hvordan det reelt ser ud i Herning Kommune, og vi er heldigvis godt i gang, og vores tal ser bedre ud end gennemsnittet. I Herning Kommune behandler vi flere borgere end gennemsnittet, som vi sammenligner os med, men vi skal øge antallet af medicinske behandlinger: Tabel 1: Antal borgere i offentligt betalt alkoholbehandling i 2008 Antal borgere > 14 år i offentligt betalt alkoholbehandling i 2008 Antal Antal borgere pr Herning Kommune 206 3,0 Holstebro Kommune 68 1,5 Lemvig Kommune 19 1,1 Struer Kommune 24 1,3 Ikast-Brande Kommune 108 3,3 Ringkøbing-Skjern Kommune 130 2,8 Region Midtjylland ,6 Hele landet ,5 Vores borgere har heller ikke det samme store forbrug af hospitalsvæsnet. Tabel 2: Samlet antal alkoholrelaterede kontakter til hospital fordelt på kommuner i 2008 Samlede antal alkoholrelaterede kontakter > 14 år til hospital fordelt på kommuner i 2008 Antal Antal borgere pr Herning Kommune 597 8,8 Holstebro Kommune 411 8,8 Lemvig Kommune 157 8,8 Struer Kommune ,2 Ikast-Brande Kommune 189 5,7 Ringkøbing-Skjern Komm ,5 Region Midtjylland ,7 Hele landet ,0 Også vores lokale unge, virker til at tage alkoholrusen meget alvorligt, men stadig for mange skal akut afruses: Tabel 3: Antal borgere år indlagt med akut alkoholberuselse eller forgiftning af alkohol fordelt på kommuner i 2008 Antal Antal borgere pr Herning Kommune 16 2,8 Holstebro Kommune 20 5,0 Lemvig Kommune* 0 0,0 Struer Kommune 8 5,3 Ikast-Brande Kommune 9 3,3 Ringkjøbing-Skjern Kommune 6 1,4 Region Midtjylland 330 4,2 Hele landet * 0 angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte tal er under 5 5

6 I Herning Kommune er vi godt på vej I Herning Kommune monitorerer vi de unges vaner gennem faste undersøgelser ved børn og unge lægerne i 9. klasse. Vi kan heldigvis se at der sker en bevægelse fra at drikke over 14 genstande om ugen til et lavere niveau, men der er en stigning i antallet af unge som fortryder noget de har gjort i fuldskab eller ikke husker. Disse unge har vi en forpligtigelse til at hjælpe gennem oplysning og rammer for deres udfoldelse. Også når vi ser på den sundhedsøkonomiske vinkel ligger Herning Kommune pænt: Tabel 4: Udgifter til alkoholrelaterede kontakter i hospitalsvæsenet i 2008 Udgifter til alkoholrelaterede kontakter > 14 år til hospital i 2008 Samlet udgift (kr. 1000) Kommunal medfinansiering (kr. Samlet udgift pr borgere > 14 år Kommunal medfinansiering pr borgere > 14 år 1000) Herning Komm Holstebro Komm Lemvig Kommune Struer Kommune Ikast-Brande Kom Ringkøbing-Skjern Region Midtjylland Hele landet Selvom Herning Kommune ligger pænt på området, kan der stadig gøres mere, og det er et udtryk for denne indsats som de kommende mål og handlinger tager sigte på. Indsatserne bygger på den bedst tilgængelige viden om forebyggelse af alkoholproblemer og tager sit afsæt i Sund By Netværkets 15 anbefalinger på alkoholområdet suppleret med lokalt prioriteret indsatser, støttet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 6

7 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde Overordnet Mål: At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. Delmål: 1a. Herning Kommune har en tværgående alkoholpolitisk handleplan, med bred politisk opbakning og med indsatser på tværs af forvaltninger og aktører. Politisk er indsatser på forebyggelsesområdet forankret i Forebyggelsesudvalget der har et tværgående forebyggelsesansvar i Herning Kommune. 1b. Herning Kommune har et tværgående sundhedsråd med ledelsesmæssig forankring på tværs af forvaltninger, der sikrer udmøntning af tværgående sundhedshandlinger herunder forebyggende alkoholindsatser. Handlinger for at nå målene: Ad 1a. Målet er med nærværende handlingsplan opfyldt, men det er en løbende udfordring at sikre fokus og fremdrift, samt tilpasning af mål og handlinger gennem monitorering af alkoholkulturen i Herning Kommune. Første samlede opfølgning vil ske med sundhedsprofilen i 2010 og herefter hvert fjerde år, når profiler gentages. Årlige statusredegørelser til Forebyggelsesudvalget, skal sikre politisk overblik og mulighed for nye prioriteringer. Den sundhedspolitiske handlingsplan vurderes og revurderes dermed løbende og ikke kun i bestemte år, det giver dynamik i forebyggelsesarbejdet Ad 1b. Herning Kommune har et tværgående sundhedsråd der også har ansvaret for indsatsen på alkoholområdet. Rådet Den administrative styregruppe,er repræsenteret af ledere fra de kommunale forvaltninger og skal administrativt sikre udmøntning af sundhedspolitikken og tilknyttede handlingsplaner. Det skal løbende sikres at der er fremdrift i handlingerne så opstillede mål nås og nye kan sættes. 7

8 2. En begrænsende tilgængelighedsstrategi på alkoholområdet Overordnet mål: At udbud af alkohol begrænses og kun forekommer i områder hvor børn og unge ikke naturligt færdes og kun tilbydes borgere med den lovlige minimumsalder. Delmål: 2a. Herning Kommune har vedtaget en restaurationsplan i samarbejde med den lokale politikreds, der tager højde for at alkoholbevillinger begrænses i boligområder og områder med børn og ungeinstitutioner. 2b. Herning Kommune indfører i 2010 trygt natteliv /ansvarlig servering, hvor kurser blandt bevillingshavere og ungdomsuddannelser i samarbejde med kommunen og politiet skal sikre viden om regler for udskænkning, samt fælles holdning til at begrænse unges færden i nattelivet og reducere utryghed i nattelivet. 2c. Herning Kommune udsteder i henhold til loven legitimitetskort til unge der er fyldt 16år og opfordrer årligt detailhandlen til at efterspørge legitimation inden salg af alkohol til unge. 2d. Herning Kommune minimerer markedsføring og udskænkning af alkohol de steder hvor børn og unge færdes. Handlinger for at nå målene: Ad 2a. Restaurationsplanen er udarbejdet og integreret i bevillingsnævnets arbejde. Ad 2b. Der oprettes en restauratørforening og en samarbejdsgruppe omkring trygt natteliv Der laves rusmiddelpolitikker værtshusene imellem og personale opkvalificeres til at vurderer og håndtere rusmiddelproblematikker i nattelivet. Borgere orienteres om samarbejdet i nattelivet og samarbejdet støttes af politiet og Herning Kommune. Ad 2c. Elever skal systematisk oplyses om legitimationskort i forbindelse med forældreaftaler i overbygningsklasserne. Dette systematiseres i Herning Kommune skriver én gang årligt ud til detailhandlen for at opfordre dem til at overholde gældende lov om salg af alkohol og tobak til unge, og til at efterspørge legitimation ved salg af alkohol og cigaretter. I samarbejde med den lokale presse, sættes der fokus på salg af alkohol og tobak til unge ca. hvert andet år. Ad 2d. Skoler og fritidsmiljøer for børn og unge kontaktes for at sikre minimal markedsføring og udskænkning af alkohol integreret i deres lokale politikker 8

9 3. En bevidst debutstrategi Overordnet mål: At børn og unge undgår et uhensigtsmæssigt og tidligt forbrug af alkohol og kan træffe sunde valg på et oplyst grundlag i hverdagsrammer der understøtter det forebyggende arbejde. Delmål: 3a. At børn og unge i Herning Kommune har en høj debutalder for alkoholindtag 3b. At forældre inddrages i ansvaret for at udskyde de unges alkoholdebut 3c. At børn og unge inddrages i det fælles ansvar for at undgå tidlig alkoholdebut 3d. At udviklingen monitoreres systematisk 3e. At uddannelsesinstitutioner i Herning Kommune har politikker der integrerer det sunde og balancerede alkohol- og rusmiddelperspektiv tydeligt. 3f. At ungdomsmiljøer, herunder fritidsklubber og sportsarenaer har politikker der integrerer det sunde og balancerede alkohol- og rusmiddelperspektiv tydeligt. Handlinger for at nå målene: Ad 3a. Der gennemføres systematisk undervisning i 7-10 klasse om rusmidlers skadelige virkninger og fokus på gavnlige effekt af sen alkoholdebut. Der gennemføres årlige sundhedskonferencer med workshops omkring rusmidler for unge i overbygningen. Det gennemføres i et samarbejde mellem skoleforvaltningen, sundhedsforvaltningen og misbrugsbehandlingen første gang i 2011 Ad 3b. Der udarbejdes forældreansvarsaftaler i klasse for adfærd med rusmidler, hvor aftalerne skal understøtte en sen alkoholdebut. Ad 3c. Børn og unge inddrages i alternative festmuligheder gennem foreninger og et nedsat børn og ungealkoholråd. Der inddrages gode erfaringer fra udlandet hvor debutalderen og alkoholvanerne er sundere Ad 3d. Der spørges systematisk til rusmiddelforbrug og vaner i 9. klasse, informationerne bruges til monitorering af børn og unges alkoholvaner Ad 3e. Herning Kommunes sundhedsforvaltning er opsøgende for at støtte ungdomsuddannelsesstederne i udarbejdelse af rusmiddelpolitikker Ad 3f. Herning Kommunes sundhedsforvaltning er opsøgende for at støtte ungdoms- og fritidsmiljøer i udarbejdelse af rusmiddelpolitikker 9

10 4. En bevidst strategi for skadesreduktion Overordnet mål: At borgere i Herning Kommune tilbydes forebyggelsesinitiativer og tilbud om behandling ved uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, herunder alkohol. Delmål 4a. At medarbejdere og arbejdsgivere på arbejdspladser i Herning Kommune tilbydes kompetent vejledning omkring alkoholens skadelige virkning udarbejdelse af politikker og tilbydes relevant behandling ved et skadeligt forbrug. 4b. At børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes gennem Herning Kommunes børne-familiesagkyndig i alkoholbehandlingen 4c. At udsatte unge i Herning Kommune med rusmiddelproblematikker tilbydes et særligt behandlingstilbud udover den lovpligtige alkoholbehandling. 4d. At alkoholproblemer opspores tidligt i de familier med kontakt til sundhedsplejen. 4e. At udsatte familier tilbydes støtte til at undgå misbrugsproblemer i graviditetsperioden 4f. At der arbejdes systematisk med forebyggelse af alkoholproblemer i kommunale institutioner, ældreplejen og blandt socialt udsatte 4g. At borgere med rusmiddelproblemer der er i kontakt med kommunale myndigheder til bydes relevant rådgivning og vejledning for at reducere sundhedsrisikoen Handlinger for at nå målene: Ad 4a. Herning Kommunes sundhedsforvaltning tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker samt tilbyder nøglepersonkurser til arbejdspladser Ad 4b. Herning Kommunes børne- og familiesagkyndige er opsøgende i kommunale børne- Institutioner, for at undervise frontpersonale i at opspore børn i familier med alkoholproblemer Ad 4c. Unge der kontakter Misbrugscenter Herning med henblik på en indsats, tilbydes dette i samarbejde med familien. Misbrugscenter Herning tilbyder familiebehandling og særlige tilbud til pårørende i familier med alkoholproblemer, samt tilbud til børn, unge og voksne der er opvokset i en familie med alkoholproblemer Ad 4d. Spørgsmål om alkoholforbrug integreres i 2011 som rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med forældrene før og efter graviditeten og der handles på uhensigtsmæssig adfærd Ad 4e. At praktiserende læger og jordmødre spørger systematisk til rusmiddelforbrug i graviditeten og at udsatte henvises til det regionale familieambulatorium Ad 4f. Herning Kommune spørger systematisk til alkoholforbrug ved faldulykker og voldsepi soder i de kommunale institutioner, samt afholder årlige møder med frivillige foreninger der er i kontakt med socialt udsatte Ad 4g. Relevante kommunale medarbejdere undervises i opsporing af rusmiddelproblemer så ansatte med borgerkontakt handler på signaler på alkoholproblemer 10

11 5. De professionelle funktioners rolle på kommunale institutioner Mange mennesker med et for stort alkoholforbrug er ikke i behandling for deres problem. Måske handler det om at de faktisk ikke oplever at have et problem, der skal gøres noget ved. Ca. 15% af de alkoholafhængige er i kontakt med behandlersystemet årligt og den enkelte bruger ca. 12 år af sit liv på et overforbrug, og dør samtidig 3-4 år før andre med et normalt forbrug. Det er ikke god politik at tillade dette og derfor skal vi forsøge at påvirke udviklingen i en anden retning, gennem vores kommunale medarbejdere, som har en stor kontakt med mange borgere. Det er et kommunalt ansvar at forsøge at påvirke folkesundheden i den rigtige retning og skabe mere lige vilkår for befolkningen, som også skal være parat til at tage et ansvar selv. Gennem vores professionelle funktioner i Herning Kommune kan vi medvirke til en tidlig indsats. Det vil sige at vi kan være opsøgende i forhold til børn og unge som lever i familier med rusmiddel problemer. Når vores medarbejdere i tilbud til børn og unge er klædt på til at spotte problemer, så er de også i stand til at handle på dem, og på den måde kan vi arbejde med forebyggelse frem for en meget sværere indsats, som en eventuel anbringelse medfører. Vores kommunale medarbejdere i jobcentret, i ældreplejen og på vores kommunale botilbud vil have en funktion i forhold til voksne borgere med rusmiddelproblemer, herunder alkohol. Det er her at vi som kommunal myndighed har en stor mulighed for at tilbyde vores borgere en samtale om f.eks. alkoholforbruget i dagligdagen og støtte dem i at ændre adfærd, hvis den er uhensigtsmæssig. En forudsætning for at kunne yde denne form for forebyggende borgerassistance er, at man er klædt på til at tage den svære samtale, til at reagere på signaler og til at støtte en adfærdsændring, enten det handler om behandling eller rådgivning. Man skal have kendskab til de forskellige kommunale muligheder for at støtte den enkelte borger, men også til hvorledes man som f.eks. botilbud kan udarbejde en alkoholpolitik der understøtter en sund alkoholkultur. Vi skal huske, at borgere der modtager kommunale ydelser, har behov for professionel støtte, så den skal vi også kunne give i en forebyggelsesoptik. Overordnet mål: Kommunalt ansat personale skal kunne støtte borgere i relevante tilbud ved mistanke om alkoholproblemer. Delmål: Relevant kommunalt personale, har modtaget undervisning i identificering og intervention når de oplever kontakt med borgere med alkoholproblemer. Handlinger: 5 a. Der udbydes temadage om tidlig indsats til kommunalt ansatte, som også fortæller om de lokale muligheder til kommunalt ansatte 5 b. Kommunale tilbud skal være synlige på HerningKommune.dk 5 c. Der udarbejdes retningslinjer på de forskellige områder der støtter personalet i hvorledes der handles når man møder en borger med alkoholproblemer 5 d. Børn i familier med alkoholproblemer støttes gennem børne- og familiesagkyndig og pædagoger og lærer med særlig indsigt. 5 e. Kommunale institutioner har misbrugsprolitikker der understøtter en sund alkoholkultur 11

12 6. Den kommunale arbejdsplads Herning Kommune er områdets største arbejdsplads med ca ansatte. Der er en stor mulighed for at gå forrest i det forebyggende alkoholpolitiske arbejde, på arbejdspladser og være rollemodel som arbejdsgiver. Der er stor viden om, at såfremt en medarbejder har behov for støtte til at ændre et alkohol problem, så får man det bedste resultat, når det sker i et samarbejde med arbejdsgiveren. 63% af de borgere der går i alkoholbehandling gennem arbejdsgivernes henvisning og engagement, gennemfører forløbet, hvorimod det kun gælder for 19% af den resterende gruppe. At påtage sig et arbejdsgiveransvar i relation til alkoholbehandling er derfor en vigtigt samfundsopgave og menneskeopgave som kommer alle til gode. Det er derfor vigtigt at Herning Kommune som arbejdsplads, og Herning Kommunes ledere som arbejdsgivere tager dette ansvar på sig. Det gøres ved at sikre lokale politikker og uddannelse af nøglepersoner der kan støtte lokalt på arbejdspladsen. Det handler om ansvarlig ledelse og ansvarlige kollegaer på de enkelte arbejdspladser, der tager denne omsorgsopgave på sig. Det handler igen ikke om løftede pegefingre, men om at tage et medansvar for medarbejderes sundhed, trivsel, udvikling og arbejdsmiljø. Overordnet mål: Kommunale arbejdspladser er områder hvor Herning Kommune aktivt bidrager til at reducere indtaget af alkohol gennem en bevidst misbrugspolitik. Delmål: Kommunale arbejdspladser skal have implementeret den kommunale misbrugspolitik og have uddannet nøglepersoner på alkoholområdet Handlinger: 6 a. Der udbydes uddannelse af nøglepersoner gennem sundhedsforvaltningen og arbejdsmiljøafdelingen 6 b. Alkohol koordinator yder bistand til implementering af den overordnede misbrugspolitik 6 c. Alkohol og de andre KRAM faktorer skal integreres i den kommunale trivselspolitik og i trivselsmålinger. 12

13 7. Den kommunale alkoholrådgivning og behandling I Herning Kommune modtager et stort antal mennesker professionel rådgivning og behandling i kommunens misbrugscenter, men som tallene viser, er der behov for at flere borgere får den relevante støtte. Ligeledes kan det også se ud som om at flere af borgerne i Herning kan støttes med en relevant medicinsk behandling. Det er et håb at, ved at uddanne flere nøglepersoner på arbejdspladserne kan støtte denne udvikling i positiv retning. Ligeledes er kompetent vejledning, rådgivning og information en vigtig forudsætning for at kunne træffe et aktivt valg om støtte. Herning Kommunes forebyggelsesafdeling og behandlingstilbud har derfor en tæt kontakt om udvikling på området, og tilrettelægger i samarbejde forskellige aktiviteter, som f.eks. konfenrecer til børn og unge, åbent tilbud i sundhedscenter osv. Det er vigtigt at der hele tiden udveksles erfaringer mellem forebyggelse og behandling, nye metoder og ny viden, så det kan komme borgerne til gode. Overordnet mål: At Herning Kommune fortsætter med at ligge højt i den landsdækkende statistik for behandling af borgere med alkoholproblemer og lavt når det handler om borgere der skal behandles for akutte alkoholproblemer, herunder specielt en reduktion blandt de yngste borgere. Delmål: 7 a. At behandling og forebyggelse udarbejder et koncept for sundhedskonference for kommunens overbygningsklasser, hvor alkohol og andre rusmidler indgår som tema og undervisning 7 b. At behandling og forebyggelse samarbejder omkring informations og vidensudveksling på alkoholområdet så nye metoder integreres i arbejdet Handlinger for at nå målene: Ad. 7 a. Der skal i 2011 udbydes en sundhedskonference for kommunens overbygningselever 7-10 klasse hvori alkohol skal indgår med en workshop. Udvikling skal ske i tæt samarbejde med skoleforvaltningen. Ad. 7 b. Behandling og forebyggelse afholder mindst 2 årlige møder hvor erfaring udveksles og nyeste viden integreres i arbejdet 13

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast.

Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. Punkt 6. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast. 2012-15011. Til høring Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie og Socialudvalget godkender, at udkast til revideret rusmiddelspolitik

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK HANDLEPLAN // 2 INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere