Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk"

Transkript

1 Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den kl i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf (tidligere annonceret til Asminderød Kro). Den Kære medlem (*) Med henvisning til vedtægternes 5 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling Der bydes på vand og øl under mødet. Denne indkaldelse, foreningens vedtægter og andre bilag kan downloades fra foreningens hjemmeside, Foreningen => Generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen, ADVODAN, Helsingør, der var dirigent på de ekstraordinære generalforsamlinger den og Bestyrelsen har udpeget sin sekretær Micki Esmann Helner til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat). Bestyrelsen foreslår revisorerne Hans Jørgen Jensen, K501 og Jan Nørskov Pedersen, M339 valgt som stemmeudvalg. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedlægges. Beretningen vil blive suppleret på mødet. Bestyrelsen ønsker drøftet, om indkaldelse til generalforsamling, nyhedsbreve og andre meddelelser i fremtiden alene skal udsendes elektronisk pr. samt offentliggøres på hjemmesiden, men har ikke stillet konkret forslag herom i år. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskab for 2013 vedlægges. Revision finder sted den Revisionsprotokollat vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

2 Side 2 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne Der er pr , som er den vedtægtsmæssige frist., ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4.a. Forslag til ændring af vedtægterne Bestyrelsens foreslår følgende ændring af vedtægterne: 4.a.1: I 2, Medlemmerne, ændres ordet takstregulativ til takster i stk. 2 og 3. Ændringen er redaktionel, idet ordet regulativ udgår af vedtægterne. 4.a.2: I 4, Generalforsamling ændres i stk. 4 pkt. 5 andre takster til takster. Begrundelse: Ikke bare andre, men alle takster bør kunne fastsættes af generalforsamlingen. 4.a.3: I 6, Ledelse, Tegning og Hæftelse, indsættes et nyt Stk. 3. Når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for næstkommende regnskabsår, kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v. i overensstemmelse dermed, med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Begrundelse: Efter gældende vedtægter og praksis fra tidligere år er årets kontingenter og takster blevet fastsat på den ordinære generalforsamling i april måned. Disse er gældende fra 1. januar samme år. Det giver en række administrative problemer, f.eks. ved til- og fraflytning, hvor der ikke kan opgives kontingenter for fraflyttende og nye medlemmer. Det kræver også en meget høj likviditet, at kontingentet først opkræves i maj. YouSee og Copydan udmelder takster for dette kommende år i september. I 2013 blev kontingentet for 2014 besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november og alternativet til vedtagelse af ovennævnte forslag er afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling hvert år i november eller december. 4.a.4: I 11, Programvalg, indsættes i Stk. 1, Valg af de Radio- og TV- programmer som skal distribueres i foreningens anlæg samt valg af leverandører, kan foretages således: Begrundelse: Der bør ikke herske tvivl om, at valg af leverandør også kan undergives urafstemning. 4.a.5: Bestyrelsen bemyndiges til sammen med dirigenten at rette vedtægternes stavning og kommasætning i overensstemmelser med dansk retskrivnings regler. Det samlede ændringsforslag indsat med rødt i gældende vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside.

3 Side 3 4.b. Forslag til signalforsyning Bestyrelsen foreslår følgende vedtagelse: Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med YouSee og andre leverandører om forslag til ny signalforsyningsaftale vedr. tv og radio med henblik på at opnå billigere signalforsyning, især for grundpakken. Forslag fremlægges senest på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen bemyndiges til at opsige gældende aftale med YouSee med henblik på at foreningen er frit stillet pr Bemærkning: Aftalen med YouSee kan opsiges med 12 måneders varsel (tidligere 9 måneder) og kan tidligst opsiges med virkning fra Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster Bestyrelsen henviser til budget, kontingent og andre takster, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den Referat af generalforsamlingen kan downloades fra hjemmesiden. Nedenstående kontingenter og takster blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den Alle beløb er i kr. inkl. moms. Medlemskontingent incl. tv og radio År Måned 2013 Stigning Fuldpakke, YouSee ,7 % Mellempakke, YouSee ,8 % Grundpakke, YouSee ,1 % Internetkontingent Halvår Måned 2013 Stigning 4/1 MB % 20/5 MB % 60/20 MB % Fast IP-adresse % Engangsydelser Pakkeskift % Pakkeskift, ekstraord. (ny takst) Nyt medlem (ved ejerskifte) % Tilslutningsafgift, nye % Depositum modem ,5 % Opkrævning af medlemskontingent sker fortsat på årsbasis, men pr Opkrævning af internetkontingent sker halvårsvis den 1.1. og 1.7.

4 Side 4 Betaling kan fremover ske via Betalingsservice (tidl. PBS). Efter generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at nedsætte kontingenterne således at det opkrævede beløb til leverandører (aktuelt YouSee og Copydan) bliver specificeret og opkrævet med de faktiske beløb efter medlemmerne valg af hhv. grund-, mellem- og fuldpakken. Det gør kontingenterne nemmere at forstå. Beløbene er anført nedenfor, som de er meldt ud i Nyhedsbrev nr Det er disse beløb, bestyrelsen beder om generalforsamlingens endelige godkendelse af: Tekst Periode Antal Stk. pris Pris TV YouSee Fuldpakke , , ,96 TV Copydan Fuldpakke ,00 472,80 472,80 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Fuldpakke: Generalforsamlingen godkendte 5100 kr. Faktisk opkræves: TV YouSee Mellempakke , , ,33 TV Copydan Mellempakke ,00 384,60 384,60 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Mellempakke: Generalforsamlingen godkendte 4100 kr. Faktisk opkræves: 4.052,93 TV YouSee Grundpakke , , ,36 TV Copydan Grundpakke ,00 333,12 333,12 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Grundpakke: Generalforsamlingen godkendte 2000 kr. Faktisk opkræves: 1.966,48 Som det ses, betaler alle det samme foreningskontingent 565 kr., der går til service, support, vedligeholdelse og administration. Budget 2014 kan downloades fra hjemmesiden. Bestilling af og betaling for enkeltkanaler (fritvalgskanaler) som supplement til pakkerne sker direkte til YouSee. Se mere på hjemmesiden, eller 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Claus Nielsen, tidligere S 109, er fraflyttet og udtrådt af bestyrelsen den Michael Beth, K622, er af arbejdsmæssige årsager udtrådt af bestyrelsen den Poul Juul, K532 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Nis Engholm, K424 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Micki Esmann Helner, M331 valgt i 2013 for 2 år ikke på valg. Ønsker af private årsager at trække sig som bestyrelsesmedlem, men stiller op som suppleant. Mogens Rasmussen, K338, stiller sig til rådighed for valg som nyt medlem af bestyrelsen.

5 Side 5 Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlem for 1 år, så der søges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer meget til, at flere melder sig til at tage en tørn i bestyrelsen. Det er nødvendigt, hvis foreningen skal fortsættes. Morten Stjernholm, R310 valgt i 2013 for 2 år som suppleant ikke på valg. Micki Esmann Helner, stiller sig til rådighed som suppleant. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Hans Dalsgaard Hansen, K233, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år, men har nedlagt sit hverv. Jan Nørskov Petersen, M339, blev i 2013 valgt som revisorsuppleant og er indtrådt som revisor efter Hans Dalsgaard Hansen. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt Med venlig hilsen For bestyrelsen Poul Juul, formand (*) Indkaldelsen er dels udsendt pr. sammen med et nyhedsbrev, dels omdelt til alle medlemmer i papirformat. Vedtægternes 4: Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingen.

6

7 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Efter et travlt arbejdsår har bestyrelsen valgt at berette om de vigtigste aktiviteter, fortrinsvis i punktform. Beretningen bliver suppleret på mødet. 1. Status På generalforsamlingen blev det vedtaget fortsat at have YouSee sig leverandør af tv-signaler med 44 stemmer mod 40. På generalforsamlingen blev det vedtaget at godkende bestyrelsens forslag om etablering af eget internet m.m. med 86 stemmer mod 44. Den nuværende bestyrelse blev genvalgt på et program, der bl.a. omhandlede fortsat arbejde for en ny og billigere signalleverandør. På generalforsamlingen den blev bestyrelsens forslag om budget og kontingent for 2014 vedtaget med 28 stemmer mod Tv og radio Ny kontrakt om forsyning med tv- og radiosignaler blev indgået med YouSee med virkning fra Priserne var steget i forhold til de priser, YouSee havde tilbudt medlemmerne i direkte brev i marts Bestyrelsen valgte at dække stigningerne, der ramte grund- og fuldpakkerne og udgjorde ca kr. for 2. halvår af 2013, af formuen, for ikke at skulle udsende nye opkrævninger. Vi har stadig Start forfra og Arkiv. Men YouSee til ikke levere WebTV, når vi ikke har internet hos dem. Enkeltkanaler kan bestilles direkte hos YouSee. Kræver kort og boks eller CA-modul. Bemærk at andre bokse end YouSee s egen kan bruges. Fra marts 2014: Bland selv-kanaler for Mellempakke og Fuldpakke. Kvalitetsproblemer i aug.-sep.: Dårlig fibernode hos YouSee skiftet. Større afbrydelse i nov. Et par dage. Mindre afbrydelser flere gange. Vedr. medlemstal og pakkeskift henvises til Nyhedsbrev nr Internet Vores eget internet startede som planlagt den og har kørt fint og stabilt fra dag 1 og dermed levet op til de forventninger, der var stillet. Dog afbrydelse i ca. 4 timer den Et kort var stået af i Helsingør. Godt at have eget internet, når YouSee tv svigter. Priser var og er fortsat konkurrencedygtige og blandt markedets laveste. En del problemer for nogle medlemmer med modemmets indbyggede trådløse internet. Problemet kan løses med at købe en alternativ trådløs router. Vi arbejder på afprøvning af et nyt modem, som måske har en bedre trådløs funktion.

8 Side 2 Vi har et begrænset antal faste IP-adresser og har kunnet tildele dem til medlemmer, der har et arbejdsmæssigt behov. Prisen er sat til 25 kr. pr. måned incl. moms. Frivilligt arbejde er udført i forbindelse med introduktion af internet og senere. Tak for hjælpen! 4. Telefoni Evercall har fungeret fint. Leverer godt service og meget konkurrencedygtige priser. Der var en del problemer i juli 2013, hvor YouSee ikke eller alt for langsomt frigav medlemmernes telefonnumre. En økonomisk kompensationsordning blev forhandlet. En række Evercall-priser blev nedsat fra januar Det er tilfredsstillende. Evercalls mobiltelefoni kører via Telenors net, og giver som alle teleselskaber, dårlig dækning i dele af foreningens område. 5. Netværk GlobalConnect nedlagde fiber således at vores netværk nu er i forbindelse med hele verden med fiber. Det muliggør uafhængighed af leverandører, som vi ikke hidtil har haft. Også på tv-området. Vi har sammen med GCs fiber nedlagt et 40 mm rør til en evt. egen fremtidig fiber. DKA har foretaget omfattende gennemgang og renovering af det fysiske netværk og udskiftet en del kabler og konnektorer m.m. Det har givet godt resultat og stabil drift. 6. Hovedstation Der er etableret sikker jordforbindelse, transientbeskyttelse (mod tordenvejr) og køling. 3 faser el-forsyning indlagt. Sparet penge ved samgravning med fiber. Fysisk ændring: Nabostøj fjernet. Indretning og udstyr: Opbevaring. 7. Husinstallationer Overgangen til 4G mobilnet (også kaldet LTE) samt øget tæthed af tv-kanaler, giver et mere følsomt system. Nogle har oplevet pixelleringer på deres tv-billede. Det er i orden at gøre det selv, men når man skal have flere tv-apparater og mere udstyr, kan det blive nødvendigt med en professionel tekniker. Indførelsen af Bland selv kan skabe flere problemer. Bestyrelsen har lagt sig fast på, at der efter fejlmelding skal stilles en sikker diagnose. Det gør en tekniker. Og gives et tilbud på udbedring. 8. Service Fint samarbejde med DKA, der dog gik konkurs Vi har intet tabt. Nye serviceleverandører: ES-Kabel-tv og Panther. Servicekoncept m.m. er beskrevet på hjemmesiden.

9 Side 3 9. Forsikring CTMS-udstyr til internet er forsikret af leverandør/finansieringsselskab. GlobalConnect forsikrer selv eget udstyr. FSA er selvforsikrende med teknisk udstyr. FSA har en bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring. 10. Økonomi Regnskab aflægges under dagsordenens pkt. 3. Afhængig af hvor mange af foreningens tilbud, man udnytter, kan medlemmer spare ca kr. om året gennem foreningen. Se nærmere på hjemmesiden. Sammenlagt sparer foreningens medlemmer formentlig kr. om året, som skulle betales, hvis vi valgte at blive individuelle kunder hos teleselskaber. 11. Samarbejde med andre antenneforeninger FSA har både direkte og gennem medlemskab af sammenslutningen A2012 samarbejde med en række andre antenneforeninger, hvilket giver et stort udbytte ved udveksling af viden og erfaring. Nævnes skal især: Tune, Vindinge, 4040.dk, Ørum og Bryrup. 12. Medlemsservice og support Nyt foreningstelefonnummer etableret: Nye foreningsadresser på m.fl. Se hjemmeside. Der arbejdes stadig på udvikling af medlemsservice til rimelige priser i samarbejde med udvalgte leverandører. Det beskrives på hjemmesiden. Eksempel: Ny stikledning koster hos YouSee kr. Vore leverandører leverer til kr. Et nyt Nyhedsbrev pr. så dagens lys i november. Sendes nu fast til de 92% af medlemmerne, der har giver os -adresser. Det overvejes, om det også skal fordeles på papir til medlemmer, der ikke har internet og , evt. mod et mindre gebyr. Ny hjemmeside er sat i drift i marts. En kraftig modernisering, og så sparer vi ca kr. om året. Hensigten er, at hjemmesiden skal være en fælles håndbog med nyttige oplysninger for alt vedr. foreningens drift og forhold. 13. Administration Bestyrelsen har udarbejdet og besluttet en forretningsorden, der fordeler ansvar og fastlægger forretningsgange. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, se dagsordenen pkt. 4.a. Vi har sammen med Grundejerforeningen Fredensborg Søpark anskaffet en ordentlig projektor til brug ved generalforsamlinger og medlemsmøder. Et nyt administrationssystem (PantherApplications) med systemovervågning og automatiseret opkrævning af kontingent er sat i drift.

10 Side 4 Et nyt regnskabs- og bogføringssystem (E-conomic) er ligeledes sat i drift. Fast samarbejde er etableret med en ekstern aut. revisor. 14. Bestyrelsen Møder afholdes ca. en gang om måneder og i øvrigt efter behov. Forløbne år har budt på ekstraordinært stor arbejdsbelastning. Bestyrelsen modtager skattefri godtgørelser til kontor, telefon m.m. 2 bestyrelsesmedlemmer har lånt en YouSee-boks fra YouSee. Der er ikke modtaget andre ydelser fra leverandører eller andre. Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet. 15. Hændelser Stormene Allan og Bodil har også hærget lidt. Den blev et træ væltet. Dets rødder rev et kabel op, der dog ikke var i brug. I januar 2014 forårsagede kommunens entreprenør en overgravning af et kabel, der dog heller ikke var i brug. Efter en påsat brand i oktober 2013 på legeplads ved Ryttervænget har bestyrelsen drøftet fysisk sikring af hovedstationen. Efter stormen ønsker vi at få fjernet et par træer nær hovedstationen. 16. Fremtid mere i den mundtlige beretning Internet 300 MB => 400 MB. Ø-opdeling af netværk. Docsis 3.0 => 3.1. Regeringens mål vedr. internet 2020: 100/30 MB til alle. Det kan vi i dag. Internethastigheder på MB er ren salgsgas fra en række firmaer. Ny tv-leverandør. CathUp. Ip-tv: Eksisterer allerede: Netflix, WatchMeNow. 4K. I øvrigt henvises til foreningens nyhedsbrev og hjemmeside.

11 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 3 Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Regnskab for 2013 er angivet nedenfor side Officielt regnskab udarbejdet af revisor med påtegning af denne samt af de valgte revisorer, bliver fremlagt på generalforsamlingen, hvor det også skal påtegnes af dirigenten. Det vil forinden blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Revisionsmøde afholdes den Tal i regnskab er de samme som anført nedenfor. 2. Ændret regnskabsfunktion I 2013 har bestyrelsen arbejdet med ændring af vores regnskabssystem på følgende områder, af anførte grunde og med de anførte resultater. - Første resultat var, at der på generalforsamlingen kunne fremlægges budget for Hidtil er budgettet fremlagt i marts-april. - Bestyrelsen har udarbejdet en ny kontoplan, der samtidig med at opfylde formelle regnskabskrav, lægger vægt på enkelt og klart at kunne forklare bestyrelsen og medlemmerne om foreningens økonomiske situation og sammenhænge. - Vi fik tidligere udført regnskabsarbejdet i FDA. Det kostede i 2012 ca kr. og ville blive meget dyrere. Det fandt vi for dyrt. Desuden manglede FDA regnskabsmæssig kompetence på højt niveau. Mange rutiner var usikre, og der opstod for mange fejl, som både var tids- og omkostningsmæssigt krævende. FDAs services var håbløst gammeldags med udelukkende manuelle rutiner. Bestyrelsen ønskede et system, der mest muligt automatiserede tidskrævende regnskabsrutiner. Gammeldags procedurer har taget livet af mange antenneforeninger, fordi ingen ønsker at påtage sig arbejdet hermed. - Bestyrelsen besluttede at etablere samarbejde med en autoriseret revisor, gerne fra lokalområdet, som kunne være vores uafhængige sparrings- og samarbejdspartner samt vejleder i økonomiske spørgsmål. Vi kontaktede 7 lokale revisorer og efter udvælgelse valgte vi Anders Albrechtsen, Vilhelmsro 241, som er registreret revisor. Andes Albrechtsen har relevant erfaring med samarbejde med mindre foreninger, havde rimelige honorarkrav, kendskab til E-conomic regnskabssystemet og var villig til at indgå et samarbejde med bestyrelsen om udvikling af FSAs økonomifunktion. - Revisor opstillede først 2012-regnskabet efter bogføring fra FDA.. - For 2013 besluttede bestyrelsen at afprøve bogføringssystemet E-conomic, som er billigt og nedbaseret. Dvs. det kan umiddelbart tilgås og anvendes via internettet. Det er brugt fra og har vist sig at være nemt at arbejde med. E-conomic har masser af instruktionsmoduler og interaktive læreprocesser, og systemet udvikles stadig. Det bliver brugt af ca virksomheder. Det kan anvendes af ikke regnskabsuddannede med hjælp fra revisor. Revisor kan løbende overvåge bogføring og har gennemset de første kassekladder, før de blev bogført. - I forbindelse med etablering af eget internet skulle der anskaffes et administrationssystem. Valget faldt på PantherApplication, der bruges af en række andre antenneforeninger og teleselskaber. Det kan dels adminstrere vores internet (her-

12 - Side 2 - under backup-rutiner, terrorlogning osv.), dels holde styr på medlemmernes mange bestillinger og ombestillinger. Panther indeholder et faktureringssystem, der både kan udskrive fakturaer og kreditnotaer samt holde styr på betalinger og generere rykkere. Panther holder også online kontakt vores bank og registrerer indbetalinger og herefter online forbindelse med vores bogføringssystem, E- conomic. Det er med andre ord en meget væsentlig reduktion i det manuelle arbejde. Samtidig har alle bestyrelsens medlemmer online adgang til systemet og kan se status for hver enkelt medlems engagement med foreningen. - Fakturaer udsendt pr er genereret i Panther. - Både Panther og E-conomic er beregnet til at håndtere Betalingssservice og senere også andre betalingsformer, kreditkort m.m., og de udvikles fortsat. - Foreningen har fortsat kun én bankkonto fortsat i Handelsbanken. Vi har ingen kontantkasse. Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til at overvåge foreningens bankkonto via netbankfunktion Regnskab På trods af ønske herom var der ikke kræfter til at igangsætte Panther-systemets faktureringsfunktioner for Derfor er fakturering foregået manuelt, og med både traditionelle afregninger, internet og modem samt mange pakkeskift pga. øget fokus på de høje priser, har faktureringen været et meget stort job. - Hertil kommer, at de mange anlægsarbejder har indebåret kontrol med og betaling af mange fakturaer. - Tids- og arbejdspresset har gjort, at ikke alle tilgodehavender hos medlemmer er opkrævet endnu. Det har givet medlemmerne længere kredit. 4. Investering i internet og det fysiske netværk Nedenfor specificeres de større og specielle arbejder udført i 2013 (ex. moms): ETABLERING AF FIBERFORBINDELSE ,00 KØLESYSTEM TIL HOVEDSTATIONEN ,00 GULVRACK TIL HOVEDSTATION 6.930,00 3-FASET STRØMFORSYNING TIL HOVEDSTATION ,00 Incl. superjord, backupbatter og transientbeskyttelse (lyn) UDSKIFTNING AF JORDKABEL, 3 STRÆKNINGER (2012) ,96 UDSKIFTNING 3 DEFEKTE FORSTÆRKERE 8.802,38 OPRETNINGS AF FEJL PGA. YOUSEE 7.950,13 RENOVERING AF FYSISKE NETVÆRK ,84 (BURDE VÆRE GJORT AF YOUSEE) Incl. 2 nye standere (6.600 kr.) I ALT ,31 Kr.

13

14

15

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening  mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Den 5.4.2016 Vedr. ordinær generalforsamling tirsdag den 26.4.2016 kl. 19.30 Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014 Velkommen til generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt. 1. Navn Foreningens navn er Nørhalne Antenneforening. 2. Formål VEDTÆGTER Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske radio-

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening Gundsømagle Antenneforening, maj 2011. Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Gundsømagle Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012 Vedtægter For ERISDA-Brugerklubben 6. udgave - marts 2012 1. Foreningens navn Foreningens navn er: ERISDA-Brugerklubben. ERISDA ( Elektronisk Rapporterings- og InformationsSystem for DeponeringsAnlæg )

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Vedtægter for Jyllinge Kabel-TV Forening Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Jyllinge Kabel-TV Forening. Adresse fremgår af foreningens hjemmeside: www.jyllingekabeltv.dk 2 Foreningens interesseområde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere