Undersøgelse af Store Matchdag Efterår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Store Matchdag Efterår 2012"

Transkript

1 Indledning Danske Journaliststuderende (KaJ, KaJO og DJ RUC) har gennemført en rundspørge om hele praktiksøgningsforløbet blandt de praktiksøgende ved den overståede Store Matchdag i november. En stor del af deltagerne til Store Matchdag har svaret. Til dagen var der 242 studerende, som søgte praktik. 177 af dem har svaret på evalueringen. Det svarer til 73%. Nedenstående diagram viser fordelingen mellem uddannelsesinstitutionerne. Overordnet kan vi sige, at uddannelserne får ros. Der er pæne evalueringer og god stemning i kommentarerne, når det kommer til uddannelsernes evne til at oplyse, strukturere og tilrettelægge forløbet. Dog er der enkelte svipsere, men det overordnede billede af uddannelsernes rolle er pænt. Det vil Danske Journaliststuderende gerne rose uddannelserne for. Anderledes grelt ser det ud med mediernes rolle i praktiksøgningsforløbet. Få medier sværter billedet af mediernes rolle til. Og meget af kritikken fra de studerende går mod de medier. Kritikken går blandt andet på, at de medier udviser en mangel på respekt og Side 1 af 9

2 hensyn til studerende, der står i en stresset og presset situation, og at de begår klare brud på reglerne. Det virker som om, at nogle af medierne ikke er interesserede i at sikre et gangbart system blot de selv får de praktikanter, de har udset sig. Det er simpelthen for ringe. Og de medier, der ikke kan overholde reglerne, får tørt på i evalueringen. De medier kan i øvrigt læse op på reglerne for praktiksøgning her (de fylder ikke engang én a4-side): rnalist.htm Åbent hus og forsamtaler er populære Åbent hus og forsamtaler er generelt meget populære blandt de studerende. 20 pct. svarer rigtig godt, mens 40 pct. svarer godt til spørgsmålet om, hvordan åbent hus-forløbet og forsamtalerne fungerede. Kun ganske få er utilfredse, som det ligeledes fremgår af nedenstående diagram. En studerende skriver eksempelvis: Åbent Hus er en rigtig god uge, hvor man som praktikant kan danne sig et indtryk af de forskellige praktiksteder. Forsamtalerne var rigtig gode, så man får afstemt forventninger, samt bliver valgt ud fra kemi og personlighed. Mange studerende undrer sig over, at det ikke er alle praktiksteder, der afholder forsamtaler. Det har blandt andet den uheldige virkning på selve Store Matchdag, at praktikstederne ansætter i meget forskellige tempi. De steder, der har holdt forsamtaler, ansætter hurtigt, mens de, der ikke har, ansætter langsomt. For de studerende betyder det, at man kan blive tvunget til at vente af et praktiksted, mens et andet praktiksted vil have et ja eller nej med det samme. Flere er direkte utilfredse med, at ikke alle medierne afholder forsamtaler, og at de, der gør, gør det på forskellige måder. Enkelte studerende mener ikke, at de af uddannelserne er blevet tilstrækkeligt forberedt på, hvor vigtige forsamtalerne er for muligheden for at få en praktikplads. Side 2 af 9

3 I Danske Journaliststuderende er vi optimistiske over for fortsat at afholde åbent hus og forsamtaler. Vi mener ikke, at praktikstederne skal pålægges at afholde forsamtaler, men måske kunne praktikstederne i endnu højere grad oplyses om, at det kan være en god idé at gøre det. Desuden opfordrer vi undervisere til at gøre de studerende opmærksomme på, at forsamtalerne kan være afgørende for nogle af medierne. Informationsniveauet Det er generelt for de tre uddannelsesinstitutioner, at de studerende er tilfredse med informationsniveauet om praktiksøgningen og planlægningen af praktiksøgningsforløbet i forhold til den normale undervisning på skolerne. Således er der 20 pct., der mener, at informationsniveauet har været særdeles tilstrækkeligt og 47 pct. mener, at det har været tilstrækkeligt. Det fremgår ligeledes af diagrammet. Til spørgsmålet om, hvor godt uddannelsesinstitutionen har planlagt praktiksøgningsforløbet, svarer 36 pct. tilstrækkeligt. Kun besvarelserne fra Syddansk Universitet viser en mere negativ tendens, hvor 55 pct. (svarende til 15 personer) svarer mangelfuldt til spørgsmålet. I Danske Journaliststuderende mener vi derfor, at uddannelsesinstitutionerne på disse punkter generelt har gjort et godt stykke arbejde for at forberede de studerende på praktiksøgningen. Side 3 af 9

4 Lang ventetid fra aflevering af ansøgninger til selve Store Matchdag Mange studerende er frustrerede over, at de skal vente så længe, fra de har afleveret deres ansøgninger, før selve Store Matchdag bliver afholdt. Det opleves som en ubehagelig periode, hvor der alligevel ikke er noget at gøre andet end at gå i panik. I den seneste runde har dette problem været særligt frustrerende for de studerende, fordi der samtidig var relativt kort tid (en weekend) til at skrive ansøgningerne. Nogle studerende skriver eksempelvis: Det var mærkeligt, vi kun havde weekenden til at skrive ansøgninger i, når ansøgningerne alligevel bare skulle ligge i en kasse ind til Panikdagen. Det kunne jeg ikke se formålet i, og det gav unødvendigt stress. At vi kun havde en weekend til at skrive ansøgningerne, det hænger slet ikke sammen. I Danske Journaliststuderende vil vi opfordre til, at de praktiksøgende har mere end en weekend, fra praktikpladserne slås op, og til ansøgningerne til medierne skal være afleveret, så der er bedre tid til at færdiggøre ansøgningerne. Vi regner med, at tiden mellem ansøgningsfristerne og Store Matchdag vil kunne mindskes i fremtiden, når ansøgningerne håndteres digitalt. Unødig panik over manglende praktikpladser Flere studerende er meget frustrerede over, at de først fik at vide, at der kom til at mangle mange praktikpladser og derefter fik at vide, at der alligevel ikke ville komme til at mangle pladser. Det skaber ifølge de studerende unødig panik. En studerende skriver følgende: Først på forløbet fik vi af vide, at der var overraskende få pladser, og senere viser det sig, at det er buisness as usual. Det skaber en øget og unødvendigt panik blandt studerende, og kan som jeg forstår det sagtens undgås fremover? Vi har forståelse for, at det meldes ud i god tid, hvis der er mangel på praktikpladser, så medierne også kan overveje, om de skal oprette nogle flere pladser. Men det er under al kritik, at der kommer forkerte udmeldinger. Danske Journaliststuderende opfordrer kraftigt til, at der ikke meldes noget ud, før det er helt sikkert, at tallene er retvisende. Lovet en plads på forhånd? 20 studerende (12,8 pct.) har haft en oplevelse af, at de var blevet lovet en plads på forhånd. Vi ved ikke, om de rent faktisk var blevet lovet en plads, men sådan er der i hvert fald mange, der har oplevet det. Medierne kan let afholde sig fra at komme i nærheden af at give det indtryk. Vi opfordrer til, at medierne ikke antyder, at de studerende skal stille sig foran vores dør, kunne få det godt hos os som praktikant eller lignende. Det er eksempler på formuleringer, medierne skal afholde sig fra at bruge. Medierne bør afstå fra at give et indtryk til de studerende, der peger i enten positiv eller negativ retning. Det er med til at lægge et pres på de studerende. Side 4 af 9

5 Snyd Der har igen været eksempler på snyd. Vores evaluering viser imidlertid, at antallet af studerende, der mener, at der er blevet snydt, langt overstiger antallet, der personligt har oplevet det. Det tyder på, at de enkelte eksempler på snyd hurtigt rygtes blandt de studerende og giver indtryk af, at der bliver snydt over det hele. Når det så er sagt, er der i undersøgelsen også studerende, der angiver, at de konkret har oplevet det. En studerende skriver: Jeg blev ringet op to dage før tid med tilbud om en kontrakt. Der bliver også nævnt navne på en række medier, som menes at have snydt. Det gælder Politiken, Jyllands-Posten, TV3 Sporten og TV Midt-Vest. Den form for snyd, der er tale om, er studerende, der bliver kontaktet og lovet en plads inden nogle flere dage inden Store Matchdag. De studerende skriver: Hørte om flere, der var blevet kontaktet af Politiken og havde fået indtrykket af, at der var en sikker plads til dem. Folk blev ringet op før tid, og nogen blev ringet op/fik sms'er dagen før. At et medie ringede en klassekammerat op dagen inden og tilbød hende en plads. En studerende, der blev ringet op af et medie ca. 10 minutter inden tid. Derudover ved jeg, at Jyllands-Posten ringede til en studerende et par dage inden Panikdag med "opklarende spørgsmål". Det er dårlig stil, eftersom JP i den grad prædikede til åbent hus om, at de aldrig kunne finde på at snyde. Flere steder ringede for tidligt eller havde folk til at gå rundt i vandrehallen og 'hverve' praktikanter TV3 Sporten ringede til en af mine medstuderende, mens vi stod og ventede ovre ved TV2. Der var nogle af mine medstuderende, som havde talt med deres medie og aftalt, at pladsen var sikret. Problemet er, at nogle medier snyder. Og det spreder sig, så alle de studerende ved det. Troen på systemet bliver undergravet af de medier, der snyder, fordi de studerende får det indtryk, at ingen overholder reglerne. Hvis medierne er interesserede i at have det nuværende system i en fungerende form, bør de vise, at de er deres ansvar bevidst. Det har flere medier desværre ikke været til den seneste runde af Store Matchdag. Det imponerer Danske Journaliststuderende, at nogle medier er så dårlige til at lægge bånd på sig selv og vente med at kontakte studerende, til det er lovligt. Hvis medierne ikke har interesse i at overholde reglerne, vil Danske Journaliststuderende gerne have det at vide direkte. For det er der tydeligvist medier, der ikke har. Danske Journaliststuderende vil gerne rose de medier, der har overholdt reglerne: Tak. Nu håber vi blot, at jeres kolleger følger jeres gode eksempel. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvor presset de studerende kan være, og hvor vigtig dagen er for dem, kan følgende citat forklare alvoren: Side 5 af 9

6 Det er et crap-system! ( ) det er fuldstændig åndssvagt det her. ( ) Folk bliver så desperate, det samme gælder praktikstederne, at der bliver taget alt for hurtige beslutninger og sådan nogen som mig, som ellers var førsteprioritet praktikant til min førsteprioritet praktikplads, bliver tabt på gulvet og står nu uden et sted. Jeg skal derfor tage orlov 1 fucking år for at søge igen!! ( ) Jeg er SÅÅÅÅ sur på jer! I har ødelagt 1 år af mit liv. Det har desuden vakt en del forargelse blandt de studerende, at Ekstra Bladets Miki Mistrati skrev på sin Twitter-profil aftenen inden panikdag: Er I klar? Det er vi. EB på Casablanca senere i aften til en øl. Har du stadig spørgsmål, så kig forbi. Vi er til rådighed #panikdag. Frustrationen over Twitter-opdateringen er naturlig og forståelig. For Ekstra Bladet er der tale om en sjov provokation. Men her må vi gøre opmærksom på, at det er alt andet end ordentlig adfærd at provokere mennesker i så presset en situation, som de studerende er på dagen før Store Matchdag. Danske Journaliststuderende opfordrer EB til at afholde sig fra at hælde benzin på bålet, opfordre til at bryde reglerne og presse de studerende på den måde. Danske Journaliststuderende vil over for medierne gerne gentage dette stykke af regelsættet: De studerende afleverer ansøgningerne til studiestedet på en fastlagt dato - og herefter er kontakt mellem parterne ikke tilladt før store-match-dag kl Eller som en studerende formulerer det i sine kommentarer: Praktiksteder skal ikke ringe før 09.30! Hvor skal man stille sig? Blandt de praktiksøgende er der flere, der udtrykker en stor frustration over, at man kan blive valgt fra af et medie, fordi man ikke står foran den rigtige dør, når hornet lyder på Store Matchdag. Nogle studerende skriver: Jeg stod for eksempel på det forkerte sted på selve dagen, men det havde jeg gjort af rent statistiske årsager (jeg havde bedst chancer der i forhold til antallet af pladser). Alligevel var det én af mine første prioriteter, som ringede til mig lige på klokkeslettet 9.30, men da jeg ikke stod ude foran deres dør, så valgte de ikke mig. Det er med til at øge stressniveauet, at så mange praktiksteder vil have, at folk står uden for deres dør. Mange var nervøse for at misse en plads, hvis de ikke stod det rigtige sted. Det virker unødvendigt! Jeg fik indtrykket af, at det betød rigtig meget for de forskellige praktiksteder, at man stod uden for deres dør. Det er helt absurd, at man kan miste en plads, fordi det tager en to minutter at komme hen til dem, som det skete for min veninde. Det burde faktisk kun være tilladt at stå i vandrehallen. I Danske Journaliststuderende finder vi det kritisabelt, at praktiksteder vælger ansøgere fra, fordi de ikke står foran deres dør. Vi mener, at det lægger et unødvendigt pres på de studerende. Kunne der, som en studerende foreslår, være en alternativ løsning, hvor alle Side 6 af 9

7 venter i vandrehallen på Journalisthøjskolen? Vi har diskuteret muligheden, men er i tvivl om konsekvenserne ved en sådan ændring. Det rene gedemarked Flere praktiksteder som DR og TV2 beskrives af de studerende som gedemarkeder, hvor mange studerende står stimlet sammen på for lidt plads, mens medierne er hævet over mængden, som de ser ned på. Det beskrives således: Jeg oplevede DR som et gedemarked - de fleste af cheferne gik bare hen og hev fat i dem, som de ville have i den store menneskegruppe - det var for dramatisk, synes jeg. På praktikstedet står man opstillet som kvæg, og når hornet lyder stormer cheferne ned og henter de studerende, de gerne vil have. Resten står forvirrede og skuffede tilbage. Jeg fatter helt seriøst ikke, hvordan den dag, som med rette bliver kaldt panikdag, har udviklet sig til det cirkus det er. Det er jo et psykisk spil, som praktikstederne i høj grad spiller med på. F.eks. ved at gå deres "tisseture" hvor de lige kan få lejlighed til at se, hvem der står hos dem. Det er på sin vis useriøst, at de sågar skal stå og beglo os med ansøgninger i hånden, mobilen klar og næsten stå og pege på os, imens de har et smørret grin på læben. Det har udviklet sig til et ufatteligt latterligt spil. I Danske Journaliststuderende finder vi det unødvendigt, hvis praktikstederne fremprovokerer en ubehagelig stemning blandt de praktiksøgende. Vi vil opfordre medierne til at udvise hensyn og blive bag deres døre ind til hornet lyder. Store Matchdag opleves som et stort pres for de studerende, og vi mener, at stemningen af gedemarked bør forsøges forhindret. God hjemmeside, men for langsom Der er stor ros til den hjemmeside, hvor de studerende i løbet af formiddagen kan se, hvilke pladser der er afsat, og hvilke pladser der stadig er ledige. De studerende skriver: Oversigten på nettet over, hvilke steder der stadig har pladser, fungerer godt og Den elektroniske oversigt over, hvilke pladser der er tilbage, fungerede godt. Dog klager mange over, at systemet opdateres for langsomt, fordi de studerende ikke går direkte til Pia Færing med deres kontrakt, men i steder fejrer pladsen med vennerne, før Pia Færing får besked. Således skriver en studerende: Praktikpladser.dmjx.dk er en fin side. Men er der måske mulighed for, at praktikstederne selv kan opdatere online direkte fra lokalet, når pladserne er væk. Nogle steder gik der meget lang tid, før siden blev opdateret, og så er det svært at vide, hvor man skal henvende sig henne/gatecrashe, hvis man gerne vil holde øje med sin plan b. En anden studerende skriver: Derudover var det bare ikke godt nok, at ingen havde et præcist overblik over, hvilke steder der var taget, og hvilke der stadig var ledige. Man står uden plads, og spilder al sin tid på at løbe skolen rundt til steder, der for længst har fået sin praktikant, men ikke givet besked til skolen. Det er simpelthen så uprofessionelt, og det er ekstremt ødelæggende for ens moral, når man prøver at holde panikken på afstand. Danske Journaliststuderende synes, det er en rigtig god idé, at der er en hjemmeside, Side 7 af 9

8 hvor de studerende kan holde sig orienterede om, hvilke pladser der er besat, og hvilke der er ledige. Men det er et problem, at hjemmesiden ikke er fuldt opdateret hele tiden. Efter vores mening bør systemet ændres, så medierne selv kan krydse af, hver gang en plads bliver besat. Svært at finde matchroom Matchroom bliver i høj grad værdsat af de studerende. Således skriver de studerende: jeg synes matchroom er godt, match-rummet er smart, Match Room var gode til at vejlede og godt at kunne få lidt opbakning fra og støtte fra de ældre studerende og Pia Færing. Men noget tyder på, at rummet ikke har været lige let at finde for alle de studerende. En studerende skriver: Matchroom var umuligt at finde. For det første burde det stå med kæmpestore, fede bogstaver overalt på skolen, og det gjorde det ikke. Da jeg spurgte mig frem fik jeg at vide, at det var i 307. Problemet er, at Berlingske Tidende sad i 307. Jeg opgav projektet, og snakkede med flere, der havde samme oplevelse. Danske Journaliststuderende går ind for, at matchroom bliver bevaret. Men vi synes, at skiltningen til rummet fremover skal forbedres, så alle studerende kan finde det nemt og hurtigt. Lang vej til TV2 Mange studerende er utilfredse med, at TV2 er placeret så langt væk fra resten af praktikstederne. Det foreslås af de studerende, at der enten indsættes endnu flere shuttlebiler mellem skolen og TV2, eller at TV2 får en plads på skolen. De studerende skriver: Alle medier bør være samlet samme sted, da afstanden alene (i sig selv) kan have betydning for, hvor henne man kommer i praktik. Det faktum er MEGET kritisabelt. Og Der burde være bedre mulighed for at komme hurtigt fra TV2 til DJH. Danske Journaliststuderende mener, at TV2 burde flytte lokaler til DJMX på lige fod med andre medier, hvis det er muligt. Der er mange frustrerede studerende, der mener, det er et (for) stort sats for dem at stå ved eller tage ud til TV2. Hvis det ikke kan lade sig gøre for TV2 at finde plads på DMJX, bør der arbejdes for at gøre transporttiden kortere. Det håber vi, at TV2 også kan se fornuften i. For transporttid er en fjollet forhindring for, at de rette studerende bliver matchet op med det rette praktiksteder. Flyt Store Matchdag til Odense Enkelte studerende foreslår, at man flytter Store Matchdag fra DMJX i Aarhus til et sted, hvor der både er plads til alle praktiksteder under samme tag, og hvor taget godt kan gennemstråles af mobilsignaler. Det kunne evt. være i Odense. TVM'er føler sig overset En TVM-studerende oplever, at medierne ikke ved nok om TVM ere og praktikordningen. Således skriver vedkommende: Det kan ikke passe, at vi som TVM'ere selv skal sørge for at få åbnet 5 stillinger. Dette får os til at tvivle på, hvor mange pladser vi i virkeligheden kunne have skaffet, inden opslagene blev offentliggjort. Praktikstederne ved simpelthen Side 8 af 9

9 ikke nok om, hvad de må, og til flere Åbent Hus skulle vi forklare dem proceduren. Det virker ikke, som om TVM'ernes interesser tilgodeses tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at forholdene og vilkårene for de studerende er de samme, uanset om de kommer fra Roskilde, Odense, Aarhus eller Emdrup. Danske Journaliststuderende opfordrer til, at der er opmærksomhed på, om en praktikplads både kan henvende sig til de journaliststuderende og TVM erne. Der bør også opfordres til, at praktiksteder åbner op for at tage TVM ere i praktik. Lav hele systemet om Generelt er de studerende langt fra begejstrede for den måde, Store Matchdag forløber på. 62 pct. af respondenterne svarer, at de ville foretrække, at Store Matchdag fungerede på en anden måde. Mange erkender dog i deres kommentarer, at de ikke ved, hvad man skulle have i stedet. Rigtig mange studerende skriver, at de ville foretrække, hvis praktikpladserne blev fordelt som i almindelige ansættelsesforløb. De studerende skriver blandt andet: Behold åbent hus, og lad der være ansættelsessamtaler dér - og lad pladserne kontakte dem de vil have, ligesom alle andre brancher og almindelige arbejdsansøgninger, og drop panikdagen helt. I udgangspunktet synes jeg stadig, at de studerende står i en meget udsat og svag situation over for praktikstederne, men jeg har svært ved at se, hvad man kan gøre for at forbedre det nuværende system. Gør det klart for praktikstederne, at forsamtaler er tilladt, samt prøve at mindske antallet af samtaler, som praktikstederne afholder på selve dagen. Mine oplevelser var fine. Hele dagen og forløbet op til er vanvittig, men jeg mener ikke, at det er noget Danske Journaliststuderende kan lave så meget om på. Hele konstellationen er bare lidt underlig. Danske Journaliststuderende mener ikke, at hele systemet skal laves om. De store problemer med systemet er, at nogle af medierne ikke respekterer reglerne, og at en bedre løsning ikke er til at få øje på. Dog er der plads til mindre forbedringer flere sted som tidligere beskrevet. Kontakt: Mathias Bay Lynggaard, mobil: Side 9 af 9

Undersøgelse af Store Match Dag Forår 2013

Undersøgelse af Store Match Dag Forår 2013 Indledning Danske Journaliststuderende (KaJ, KaJO og DJ RUC) har gennemført en rundspørge om hele praktiksøgningsforløbet blandt de praktiksøgende ved den overståede Store Match Dag i april 2013. Der var

Læs mere

Undersøgelse af Store Matchdag. Forår 2013

Undersøgelse af Store Matchdag. Forår 2013 Indledning Den 7. november 2013 foregik den seneste Store Match Dag. Der var 260 studerende, der deltog på dagen. Af dem har 161 deltaget i nærværende undersøgelse udført af Danske Journaliststuderende,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec.2010 Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Fællesaktiviteter om onsdagen kl. 14.00-15.30 - Hvordan kan vi samarbejde om at

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen

Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Sammenskrivning af semesterevalueringen E09 Journalist- og fotojournalistlinjen Evalueringerne er gennemført fra december 2009 til starten af februar 2010, afhængtigt af, hvornår pågældende semester sluttede.

Læs mere

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger.

I spillet sidder to grupper over for hinanden og skiftes til at pege på udfordringer, tale om årsagerne og pege på mulige løsninger. IGLO-STAFETTEN IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Alle fire niveauer har nemlig en rolle at spille i håndteringen

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar)

15 svar. fo hurtiglæsning. Hvorfor kommer du til netop dette arrangement (15 svar) fo20160128hurtiglæsning SPØRGSMÅL SVAR 15 svar Accepterer ikke svar Besked til respondenterne Formularen "PiO - Evaluering - Foredrag om ITIL 31/1-2014 " accepterer ikke længere svar. PiO - Evaluering

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Hvordan kan ledelsesfokus øge overlevelsen i farestalden Chefkonsulent Merete L. Andersen Svinerådgiver Inga Riber Leder du dine medarbejdere? - Eller leder de efter dig? God ledelse

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Arbejdsglæde Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Evidens Psykologi Management

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Har du også haft dårlige oplevelser med målstyring? Så er du ikke den eneste. Du sidder med alle metaforerne fra sportens verden og tænker ja salgsafdelingen

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere