U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611"

Transkript

1 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 ( P/L) (2014 P/L) (2014 P/L) 2016 (2014 P/L) 2017 (2014 P/L) 2017 (2014 P/L) Varig fra: Rente af beboerindskud Finansposter I Merindtægt vedr. renteindtægter af beboerindskudslån, merindtægten skyldes ændret regnskabspraksis i nyt lånesystem, hvor renteindtægten optages som tilgodehavende. Dæningsafgifter Finansposter U Mindreudgift, merudgifter vedr. grundskyld forventes at kunne modregnes i mindreugifter vedr, dækningsafgifter Grundskyldsreguleringer Finansposter U Merudgift vedr, reguleringer af grundskyld, merforbruget dækkes af forventede mindreudgifter vedr. Dækningsafgifter Fællesordning Økonomisk forvaltning, U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Nedjustering af budget Økonomisk forvaltning, U Nedjustering af budget sfa. mindre forbrug forbrug vedr. -møder, rejser til politikere sfa. lavere aktivitet end forventet, samt at der ikke forventes eftervederlag til borgmestre. Beløbet lægges i kassen KFU Pulje vedr. drift til anlæg Fælles rammepulje U Ubrugte midler overføres til Kassen VB Servicemål til Fælles pulje U Puljen er udelukkende måltal, som så udmøntes til Akutjobordningen forvaltningerne, hvis de ansøger herom. Hvilket ikke er sket. Derfor tilfalder måltallet kassen i forbindelse med e med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. mindreforbrug Fælles rammepulje U Mindreforbruget tilfalder kassen engangsudgifter til UDK Nulstilling af puljen i Fælles anlægspuljer U Mindreforbruget tilfalder kassen Nulstilling af puljen i Fælles pulje U Mindreforbruget tilfalder kassen KL- Kontigent Fælles pulje U KL- Kontigent tilgår kassen -233 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -40 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -234 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -32 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -12 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -37 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -85 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -59 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -184 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -277 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -65 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -64 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen

2 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -22 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -23 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -111 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -126 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -96 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -6 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -12 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -39 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -455 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -305 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -395 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -225 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -105 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -904 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -315 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -88 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -3 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -406 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -168 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -361 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -57 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -130 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -78 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -317 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -156 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -962 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -257 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -179 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -11 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -25 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -350 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -339 Eurovision Økonomisk Forvaltning, anlæg U BR Tilskud til Eurovision 2014, hvor København er vært. Jf. konteringsregler afløftes 17% via momsudligningsordningen. Midler tilbageføres til kassen Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf. konteringeringreglerne, modsvares på anden imfunktion

3 Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Merindtægter vedr. salg af rettigheder ud over salgmålet for 2013 Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf konteringeringreglerne Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf konteringeringreglerne Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Merindtægt ved salg af Hedelund - kontering jf konteringsreglerne Bryghusgrunden Salg af rettigheder m.v I Provenu ved salget af "Bryghusgrunden", blev i budgetforlig 2009 og vedtagelsen af lokalplanen reserveret til en digital bymodel- udføres i TMF. Provenuet er indbetalt i 2013 i ØKF. Det juridiske grundlag, som fordre en aftale med Real Dania er fortsat ikke afsluttet, hvorfor midlerne reservers i kassen til omdisponering og overførsel til TMF i overførelsessagen i Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter. Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - skadesdækning fra ekstern ordning. Skybrud Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af skybrud øgede udgifter. Skybrud Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af skybrud skadesdækning fra ekstern ordning Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder I Tilpasning af bruttobudgettet for fælles tjenestemandspensioner. Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder U Tilpasning af bruttobudgettet for fælles tjenestemandspensioner. Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder U Mindreforbrug på fælles tjenestemandspensioner, der tilgår kassen Mindreforbrug på anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg U Mindreforbrug på projektet Fælles grafisk enhed. Midlerne tilgår kassen. -78 Mentorordningen Økonomisk forvaltning, Trygt Natteliv Økonomisk forvaltning, U Der var budgetteret med 200 t.kr. til aflønning af medarbejdere i SOF og BUF for ekstra ydelser, men der var mindre forbrug end forventet. Midler tilbageføres til kassen U besluttede d. 18/6 at nedlægge certificeringsordningen. Derfor bruges i år kun midler til en undersøgelse af trygheden i nattelivet. Resten overføres til kassen U Der er udmøntet for 196 t.kr. mindre end der var budget til TV-Overvågning Økonomisk Forvaltning, anlæg Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter. Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - skadesdækning fra ekstern ordning. Indskud i Landsbyggefonden Finansposter U Reperiodisering af budgettet til indskud i Landsbyggefonden

4 Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Musikanlæg" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Musikanlæg" hos Korrektion af indtægter for I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen Sde 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser. 5 til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg til kassen til kassen til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra før

5 til kassen til kassen til kassen til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra før U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser. 289 til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. Instituttet for Blinde og svagtseende Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Havnepavillioner" i afdelingen Planlægning KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Havnepavillioner" i afdelingen Planlægning Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Kulturnat" på Thorvaldsens Museum

6 KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Kulturnat" på Thorvaldsens Museum Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Svensk Kulturuge" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondmoms til projektet "Svensk Kulturuge" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Nydelses Dag" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Nydelses Dag" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Plantebibliotek" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondmoms til projektet "Plantebibliotek" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Teater - Honorar" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Teater - Honorar" hos Hensættelse vedr. forlig Ordinær drift U Hensættelse vedr. forlig vintervagttillæg ( 11/3 vintervagttillæg 2013) Udlodning i forbindelse med Finansposter U Opløsning af Afviklingsselskabet af 1. december Afviklingsinteressentskabet af Miljølaboratoriet (BR 22/8 2013, punkt 12) 1. december Budgetændringer på Finansposter U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Finansposter U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba

7 Korrektion af indtægter for Sde I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager for Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: Morrarenter Finansposter I Morarenter ved forsinket indbetaling af købesum -15 Tab vedr. Kraftværksvej Fælles pulje U Kompensation vedr. nettodriftsudgifter for ejendommen Kraftsværksvej 25. Størrelsen af kompensationen skal revurderes, hvis ejendommens brug ændres KFU Køb af del af Kræftværksvej 25 (Kejd 1407) Københavns Ejendomme U Kompensation vedr. nettodriftsudgifter for ejendommen Kraftsværksvej 25. Størrelsen af kompensationen skal revurderes, hvis ejendommens brug ændres KFU Salg mv. af del af Præstøgade Københavns Ejendomme U Københavnskommune sælger Præstøgade 17 BUF beholder ejerleglighed nr 2 den områdenr Salg mv. af del af Præstøgade Fælles pulje U Københavnskommune sælger Præstøgade 17 BUF beholder ejerleglighed nr 2 den områdenr Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Administrationsbidrag til KEjd sfa. branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter KFU Frederikssundsvej Københavns Ejendomme U Salg af ejendom. BUF har købt ejendommen fri fra salgslisten, hvorfor indtægtskravet blev nedsat til erhverslejemålet. Senere udarbejdes en kommunal lejekontrakt til BUF med et indtægtskrav. Frederikssundsvej Fælles pulje U Salg af ejendom. BUF har købt ejendommen fri fra salgslisten, hvorfor indtægtskravet blev nedsat til erhverslejemålet. Senere udarbejdes en kommunal lejekontrakt til BUF med et indtægtskrav. KFU Salg mv. af arealer Københavns Ejendomme U Københavns Kommune sælger grunden til Toftens Auto Brøndbytoften 12 ApS til overtagelse den områdenr Salg mv. af arealer Brøndbytoften Fælles pulje U Københavns Kommune sælger grunden til Toftens Auto ApS til overtagelse den områdenr Tillægsbevilling til deponering Finansposter U Deponeringsbevillingen skal tilpassen på baggrund af flytningen af KS til Borups Alle. Beløbet mellemfinansieres på kassen, men skal tilbageføres til kassen ifm et salg af ejendommen på Ottiliavej Aktivitetsbestemt Borgere med sindslidelse U Budgettilførsel til aktivitetsbestemt medfinansiering medfinansiering (indlagte patienter) Mindreindtægter på betalingsparkering Parkering - drift I Mindreindtægter på betalingsparkering ( 2/ ) Mindreforbrug tilgår kassen og Fælles arbejdsskadepulje, U Mindreforbrug på arbejdsskadepuljen tilgår kassen og nedskriver indtægtskrav nedskriver indtægtskravet på arbejdsskadeforsikring

8 Nedskrivning af indtægtskrav Fælles arbejdsskadepulje, SOU SOU Korrektion af indtægter for Sde 2013 Korrektion af indtægter for Sde I Opkrævningerne fra budget 2013 og frem er inklusive en forventet udgift til arbejdsskadeafgift på 1,2 mio.kr. som følge af lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade Koncern er blevet opmærksom på, at bidraget ikke afregnes over arbejdsskadeordningen og nedskriver indtægtskravet tilsvarende Særligt dyre enkeltsager I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: Særligt dyre enkeltsager I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager for Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: BUU KFU Korrektion af indtægter for Sde Salg mv. af arealer ved strømmen 1-3 Salg mv. af arealer ved strømmen 1-3 Salg mv. af arealer ved strømmen Efterspørgselsstyrede I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: Københavns Ejendomme U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Fælles pulje U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Finansposter U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Kassen Finansposter U Modpost for ovenstående

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Overblikstabel. Udvalg: BIU

Overblikstabel. Udvalg: BIU Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere