Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny medarbejder Velkommen til Marienlund"

Transkript

1 Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1

2 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af busserne, hvor finder jeg nøglerne, og hvordan tankning af busserne foregår. at vide hvordan du booker: Bærbar computer, mødelokaler og busser; dette sker Via Lotus Notes. få koder til computer (Lene) få udleveret nøgler til Marienlund (Ib) lære ledelsen at kende få lært telefoner/alarmsystem at kende (personalet) vide hvor depoterne er (personalet) kende diverse politikker vide hvem der er i de forskellige udvalg (personalet) få viden om computeren og de programmer, der skal kendes lære pedellerne og andet teknisk/administrativt personale at kende 2

3 LEDELSE... 4 LEDER:... 4 ADMINISTRATION... 5 VÆRDIGRUNDLAG FOR ET GODT SAMARBEJDE PÅ MARIENLUND... 6 TEAM I:... 7 TEAM II:... 8 NATTEVAGT... 9 PEDEL- OG HÅNDVÆRKERFUNKTIONER PÅ MARIENLUND RENGØRINGSPERSONALET PÅ MARIENLUND MEDICIN PERSONALEHÅNDBOGEN INTERN TELEFON: EKSTERN TELEFON: INTERNE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF MOBILTELEFON I ARBEJDSTIDEN UDVALG FORFLYTNINGSGRUPPEN LISTE OVER RESSOURCEPERSONER PÅ MARIENLUND IT HJEMMESIDE PROCEDURE ANGÅENDE BEKLÆDNINGSPOLITIK FERIEAFHOLDELSE PÅ MARIENLUND SYGE-/FRAVÆRSPOLITIK ARBEJDSSKADER KURSER/UDDANNELSE RYGEPOLITIK FOR MARIENLUND PERSONALEKOST RETNINGSLINJER FOR BEBOERNES PENGE TJENESTEKØRSEL VAGTPLAN GAVEKASSE INTRODUKTIONSLISTE TIL NYE MEDARBEJDERE: IKAST-BRANDE KOMMUNE ORGANISATIONSPLAN FOR IKAST-BRANDE KOMMUNE PSYKIATRI- OG HANDICAPAFDELINGENS ORGANISERING

4 Ledelse Leder: Lars Severin Olesen Teamledere: Merete Kristensen er teamleder for team 1, bestående af hus A og hus B Rikke Nemec` er teamleder for team 2, bestående af hus C og hus D Funktionsbeskrivelse se kan ses på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 4

5 Administration Økonomiske/administrative medarbejdere: Lene Lorensen : Hanne Westh Jakobsen : Telefon: Post: Breve, der modtages på Marienlund, kan være åbnet på kontoret og derefter fordelt. 5

6 Værdigrundlag for et godt samarbejde på Marienlund Nedenstående er en sammenskrivning fra personalegruppens fællesdag om det gode samarbejde. God omgang med kollegaer: Vi vil være imødekommende overfor alle, der arbejder på Marienlund og hilse på hinanden, når vi mødes. Vi ønsker en positiv omgangstone med respekt og tillid til hinanden. Vi ønsker at bidrage med det, vi hver især har/kan og værdsætte, at vi kan hjælpe hinanden. Vi ønsker omsorg for hinanden. Respekt og tryghed forstår vi ved: At alle mødes med respekt og forståelse for hinandens forskellighed. Kun tage udgangspunkt i egne oplevelser og respekt omkring det, der bliver fortalt fra andre huse (ift. arbejdsopgaver). Lytte med respekt både til mig selv og andre, så alle kan føle sig tryg i samarbejdet. Opstår der et problem, går vi til rette vedkommende, før vi går til andre. Engagement: Alle personer er repræsenteret i MED, så vi er alle med til at tage ansvar for det fælles. Tale med alle i hele huset, og hvis muligheden er der, vil vi slå en smut forbi de andre. Deltage i den fælles formiddagskaffe, så vi får mulighed for at mødes på tværs af husene. Evt. drikke fælles personalekaffe om aftenen. At teamlederne arbejder tæt sammen og laver et samarbejde omkring diverse arbejdsgange/procedurer, som ikke ligger i MED. Koordinere husene imellem angående kørsel, indkøb, bank m.m. At bruge servicerapportskemaerne så vores pedeller får mulighed for at koordinere opgaverne. At vi alle er fleksible, imødekommende og hjælpsomme på tværs af faggrupper og huse. Faglighed: At vi via sparring med hinanden øger kompetencer og faglighed som f.eks. forflytning, sårpleje og andre kompetencer, som vi er i besiddelse af. At kolleger giver luft til at løse en konkret opgave. Samarbejde omkring de studerende vejledning på kryds og tværs. At vi fortsat har det gode samarbejde i hele huset omkring fælles arrangementer i folkestuen, som bio, fest, fælles spisning, banko, fredagsdiskotek med DVD, fælles frokost, fælles juletur etc. At alle er opmærksomme på hinandens beboere. Man ringer husene imellem, hvis man tror, at en beboer er på afveje. At vi kan modtage og give tilbud om hjælp på tværs af husene/faggrupper. Forventer at alle bidrager med det, de har i rygsækken. Ansvarlighed: Vi er alle ansvarlige for at ovenstående efterleves. 6

7 Team I: Hus A Hus A har 7 lejligheder og en indslusningslejlighed. Beboerne i hus A er i alderen 35 til 61 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboerne kommunikerer via det verbale sprog, alle er mobile, dog har en enkelt beboer rollator. Beboerne har brug for hjælp og støtte til større grad af selvstændighed, og de har brug for hjælp til at være sammen med andre på en hensigtsmæssig måde, samt hjælp til forståelse af, at tingene ikke altid sker her og nu. Beboerne har mere eller mindre brug for hjælp til den personlige hygiejne og at holde vægten på et sundhedsforsvarligt niveau. Hus B Hus B har 8 lejligheder. Beboerne i hus B er i alderen 19 til 67 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hovedparten har verbalt sprog. Én beboer er kørestolsbruger, de øvrige er mobile, dog går én ved hjælp af rollator. Beboerne har alle brug for hjælp til at klare flere at dagens udfordringer, herunder den personlige hygiejne. I hus B har vi brug for, at personalet er indstillet på, at det plejemæssige behov hos flere beboere ikke er en hindring for det pædagogiske arbejde. I begge huse gælder det: Pædagogikken skal udover en anerkendende pædagogik i relationen med beboerne, afspejle husets 3 Fælles Faglige Platform søjler, som er Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme. Disse tre faglige søjler er opstartet i 2013, så det er stadig her i juni 2013 i opstartsfasen. Personalegruppen: Er sammensat af pædagoger og omsorgsmedhjælper. 7

8 Team II: Hus C Hus C har 7 lejligheder. Beboerne i hus C er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboere har sprog. De fleste af beboerne har epilepsi; nogle har mange anfald, mens nogen sjældent har anfald. Pt. har vi 7 beboer i hus C, hvoraf 2 er kørestolsbrugere. Beboerne har brug for hjælp og støtte til alle deres gøremål. I hus C arbejder vi ud fra, at vi vil have et anerkendende samarbejde, vi skal tilgodese alle kollegaers forskelligheder, og hvad vi har med i vores rygsæk. I hus C fokuserer vi på de enkelte beboeres behov og arbejder ud fra det. Vi ser på de gode øjeblikke beboerne har, da ikke alle beboerne kan holde til lige meget af gangen. Vi er nærværende over for alle beboere og vil dem det allerbedste. Den faste personalegruppe er sammensat af pædagoger. Hus D Hus D har 7 lejligheder. Beboerne i hus D er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne har forskellige diagnoser, og nogle har mere end én diagnose. De fleste af beboerne har nonverbalt sprog. Derfor bruges der piktogrammer, tegn til tale og konkreter. Tre af beboerne er kørestolsbrugere, mens de øvrige er delvis mobile. Der arbejdes ud fra den enkeltes beboers metodeplan, som betyder, at hverdagen er genkendelig. I vores fællesstue er der sociale aktiviteter, blandt andet spiser vi sammen hver dag. Hver dag er nogle af vores beboere ude på gåture, og tre af beboerne deltager i ridning om mandagen. Beboerne deltager i festivaler, og en gang årligt er de på ferie sammen med personalet. Personalegruppen er sammensat af pædagoger. 8

9 Nattevagt Nattevagterne fører tilsyn i alle 4 huse med udgangspunkt i den enkelte beboer. En god nat er, når alle beboerne har sovet godt. Personalegruppen er sammensat af: Social- og sundhedsassistenter Der arbejdes ud fra: Hver enkelt beboers behov og med respekt for, at det er nat. 9

10 Pedel- og håndværkerfunktioner på Marienlund Opgaver: At sikre at tekniske, håndværks- og servicemæssige opgaver bliver løst på kvalificeret vis. At gældende regler, love og retningslinjer i forhold til service, teknisk udstyr, brandalarmering, hjælpemidler, kommunikationssystem osv. overholdes, og at alt udstyr til enhver tid er funktionsdygtigt. At medvirke til at bevare og udvikle kvalitet inden for det samlede funktionsområde. Målet er: At beboerne får den nødvendige service i egen bolig i forhold til løsning af opgaver af praktisk, håndværksmæssig karakter. At medarbejderne får viden om funktioner og betjening af alt teknisk udstyr, kommunikationssystemet, hjælpemidler, maskiner osv. Medvirke ved obligatoriske gennemgange af boligmasse, brandalarmering, brandudstyr, hjælpemidler samt sikre nødvendig opfølgning af eventuelle krav, påtale og udbedringer. Pedellerne Ib Larsen og Torben Knudsen arbejder på Marienlund og kan løse opgaver for andre tilbud under Ikast-Brande Kommune.. De har kontor på administrationsgangen. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 10

11 Rengøringspersonalet på Marienlund Der gøres rent på fællesarealer. I husene gøres rent i gangene og på beboernes badeværelser. Derudover vaskes gulvet på kontoret. Der er p.t. 2 rengøringspersonaler med forskellig jobbeskrivelse. Det ene rengøringspersonale er her mandag-torsdag i tidsrummet , fredag Det andet rengøringspersonale er her på hverdage. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 11

12 Medicin Procedure for håndtering af lægemidler på Marienlund: S:\Marienlund\Medicinprocedurer 12

13 Personalehåndbogen Personalehåndbogen for Ikast-Brande kommune findes på Intranettet under fanebladet "Personale". Til venstre på siden kommer der en række muligheder op, bl.a. personalehåndbogen. Venstreklik på Personalehåndbog og der kommer et underpunkt op, der hedder Personalehåndbog, venstreklik på den og håndbogen vil åbne sig, som vist her. Oversigt Alfabetisk oversigt Søg i håndbog Hoved emner - Hvordan søger jeg i personalehåndbogen Aktindsigt i personalesager Ansættelse Arbejdsmiljø, sikkerhedsrepræsentanter og -ledere Arbejdstid / Flextidsregler (Administrationspersonale) Barsel Befordring og diæter (inkl. byrådsmedlemmer) Blanketter Børns hospitalsindlæggelse Dagpengegodtgørelse godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Egen opsigelse retningslinier Fastholdelse, fravær og dagpengerefusion Ferie og orlov Feriefond - Sommerhus i Gjeller Odde Fortjenstmedaljer Gaveregulativ egulativ pr. 1. januar 2007 God adfærd i det offentlige Hjemmearbejdsplads - PC-ordninger Kantine Lønpolitik MedarbejderUdviklingsSamtaler og Udviklingsplaner Nye ansatte Omsorgsdage Opgavefordeling Personale- og Organisationsafdeling Orienteringsskrivelser fra Personale- og Org. afd. Pasning af døende i hjemmet Personalepolitik - overordnet Privat brug af Internet, telefoner og fotokopieringsudstyr (Administrationspersonale) Prøvetid Rekruttering og stillingsopslag Rygepolitik Seniorordning Skærmbriller - anskaffelse Straffeattester/børneattester Stress, kriser og psykologhjælp Telefoner Tillidsrepræsentanter Tjenestefrihed uden lønafkortning Tjenestemands- og pensionsregulativ Vold, mobning og chikane Åbningstid (Administrationspersonale) 13

14 Intern telefon: Telefonnummer Navn Hovednummer kontor Lene og Hanne Kontor trådløs Leder - Lars Pedel - Ib Rengøring - Bille Fax Hus A Personale Hus A Personale Hus B Personale Hus B Personale Hus C Personale Hus C Personale Hus D Jannie Hus D Personale Hus D Personale Nattevagt Teamleder Merete Teamleder Rikke Pedel - Torben Porttelefon er åbent døgnet rundt. Dørene låses mellem kl Ved tryk på porttelefon, ringer telefonen hos nattevagten. 14

15 Ekstern telefon: Når der ringes fra Marienlund til et nummer, skal man blot bruge de sidste 4 numre. It afdelingen: "Hotline" 4050 Regnbuen: Lundgården: Alle beboere er tilknyttet en læge; denne læges telefonnummer står på forsiden i kardex under den enkelte beboers navn. 15

16 Interne retningslinjer for brug af mobiltelefon i arbejdstiden Faglig: Brug af stedets telefoner. Der er en telefon pr. ansat pr. vagt. Alle bærer telefon i hele vagten, så der altid er mulighed for at kontakte det enkelte hus, kontor, alarmer m.m. Ved opkald udefra - præsenter dig, hvor og hvilket hus du tilhører. Ved alarm på telefonen - se på telefonen hvor alarmen kommer fra, undersøg om der er brug for hjælp på stedet og derefter kvittere for alarmen. ( ) Ved samtaler med pårørende eller samarbejdspartnere, læger, sygehuse og lignende, foretages disse på kontoret eller steder, hvor man har ro til det; aldrig i beboernes nærvær eller ved pauser. Kontakt med pårørende skal udelukkende foregå på Marienlunds telefoner eller via mail. Personalets private telefonnumre må ikke udleveres til pårørende. Privat: Egen mobil. Det er ikke hensigtsmæssigt at gå med sin private mobil i arbejdstiden. Det tilstræbes at opkald, sende og modtage sms er gøres i de daglige indlagte pauser. Vore egne pårørende kan altid få fat på os ved at ringe på stedets tlf.nr de 2 sidste tal, der er afhængig af, hvor i huset du er på vagt. 16

17 Udvalg Samarbejdsmødeudvalg: Der er 6 medlemmer: Lars Severin Olesen leder, Rikke Nemec` Merete Kristensen, Maria Kildeholm (TR), Aase Lindberg som AMR, Pia Grensteen som repræsentant for det pædagogiske personale og Ib Larsen som repræsentant for det Teknisk Administrative Personale. Sikkerhedsudvalg: Der er to medlemmer: Lars Severin Olesen og Aase Lindberg som i samarbejde er sikkerhedsansvarlige. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Aase Lindberg er AMR og valgt primo 2011 Arbejdsmiljørepræsentanten er med i MED-udvalget. Der står en sikkerhedsmappe i hver afdeling på Marienlund og den indeholder: Kriseplan for Marienlund APV. når de bliver lavet på de forskellige afdelinger Henvendelse vedrørende sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan ske til Aase Lindberg, hus D. Har man brug for at skrive til Aase er hendes mailadresse: Tillidsrepræsentanten (TR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Maria Kildeholm er tillidsrepræsentant for LO-området. Henvendelse til Maria vedrørende overenskomstmæssige forhold. Har man brug for at skrive til Maria: 17

18 Forflytningsgruppen Mindske sygdom og nedslidning samt højne sikkerheden i forhold til forflytninger og andet belastende arbejde. Personale Beboere Marienlund * Forflytningsvejledere * Hjælpemidler * Forflytningspolitik i hvert hus * Uddannelse af * Vejledning / intro. * Forflytningsvejledere forflytningsvejledere af hjælpemidler * APV * Undervisningsmateriale * Manual på arbejdsopgaver * Arbejdstilsynsrapport (lyssignal) * Undervisning. af personale * APV * Kurser: Ikast / Brande kommune Forflytninger Naturlige bevægemønstre * Forflytningspolitik * Hjælpemidler * Konsulent / kontaktperson * Funktionsbeskrivelse * Kurser for forflytningsvejledere 18

19 Liste over ressourcepersoner på Marienlund Demens: Esther l. Nielsen, hus C ( Regnbuen ) Forflytningsvejleder: Anni L. Lausen, hus C Hanne V. Sørensen, hus B Neuropædagogik: Ellen Pedersen, hus A Pia Grensteen, hus C 19

20 IT De faste medarbejdere på Marienlund får udleveret en kode til Windows og Notes (mail og kalender m.m.) fra kontoret. Den kode, der udleveres, skal ændres til en personlig kode, som kun du kender. Hvis du er ny i brug af computer og har brug for oplæring, vil du kunne blive tilmeldt kursus ved Ikast-Brande kommune, it-afdelingen. Der findes diverse vejledninger til brug af Notes og S-drevet; de ligger på S-drevet. Meddelelser fra ledelsen og fra kontoret bliver rundsendt via mailsystemet. Det er godt at kende: Notes: kalender og mail S-drev og P-drev Blanketsystem: diverse fortrykte blanketter Internet/intranet 20

21 Hjemmeside Adresse: Indhold: Forside Marienlund Kontakt Ny beboer Medarbejdere Marienlunds Venner Seneste nyt Billedgalleri 21

22 Procedure angående beklædningspolitik Marienlund er et bo- og aktivitetscenter for fysisk og psykisk handicappede, og vi tilstræber at gøre omgivelser så private og hjemlige for beboerne som muligt. Medarbejderen arbejder derfor så vidt overenskomsten og arbejdet tillader det i privat tøj. Vi skal vise respekt for beboere, besøgende og kollegaer og altid være bevidst om, hvad vi gennem vores påklædning signalerer. Det er derfor vigtigt ikke at gå udfordrende eller provokerende klædt. Medarbejderen skal klæde sig praktisk og efter forholdene. Beskadiges tøj i forbindelse med arbejdet erstattes dette enten af Marienlund eller af skadevolderen. Dette under forudsætning af, at medarbejderen har udført arbejdet som aftalt og gjort sit yderste for at undgå skaden. (der udfyldes en skadesanmeldelse). 22

23 Ferieafholdelse på Marienlund De kommunale parter blev i oktober 2002 enige om en ny Ferieaftale på det kommunale område. Aftalen er gældende fra ferieåret 2003/2004. Aftalen gælder for alle kommunens ansatte. Undtaget er praktikanter og studerende i praktik. Derudover er der specielle bestemmelser for timelønnede vedr. afregning af feriegodtgørelse. Disse regler vil vi ikke komme nærmere ind på her. Hovedlinjerne i Ferieaftalen: Alle har 6 ugers ferie. Hovedferien som er på 3 uger afholdes så vidt mulig fra den 1. maj til 30. september. Ferie optjenes og afvikles i timer. Der skal ikke længere skeles til, om der holdes præcis 5/6 uger, dog skal der mindst afholdes 4 uger. Al ferie afholdes i hele arbejdsdage, også den 6. ferieuge. Ved planlægning af hovedferien skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til ansattes ønske om ferie i barnets skolesommerferie. Den 6. ferieuge afholdes eller udbetales efter medarbejderens ønsker men medarbejderen kan ikke selv bestemme om den skal overføres. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. Udbetaling af den 6. ferieuge udregnes efter en %-sats af den ferieberettigede løn. Optjent ferie ud over 4 uger kan aftales overført til senere brug. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. 5. ferieuge kan dog efter anmodning udbetales under forudsætning af, at ferien ikke er aftalt overført. Anmodning om udbetaling skal ske på Arbejdsdirektoratets blanket "Ansøgning om uhævede feriepenge". (blanketten findes på efter ferieårets afslutning. Underskrevet ansøgning sendes til Personaleafdelingen senest 30. september) Der kan aftales særlig overførsel/udbetaling af ferie ved feriehindring (F.eks. sygdom, barsel, anden orlov) Har den ansatte ikke optjent ret til 6 ugers ferie med feriegodtgørelse eller løn, har den ansatte ret - men ikke pligt - til at få ferien suppleret op til 6 uger. For supplerende ferie betales ikke løn eller feriegodtgørelse. På Marienlund: På Marienlund forventer vi, at alle afholder deres ferie. Den 15. december bør man som fuldtidsansat maksimalt have 60 timer, deltidsansatte 45 timer inklusiv 6. ferieuge til resten af ferieåret. (Ovenstående er for at undgå at Marienlund er affolket i april måned.) Der skal være en væsentlig grund til at ferie kan overføres til næste ferie år. 23

24 Syge-/fraværspolitik Sygemelding: Ved sygemelding ringes der så tidligt som muligt før mødetid. Det er den sygemeldtes ansvar at informere, om sygefraværet er arbejdsrelateret. Teamlederen eller lederen tager kontakt til den sygemeldte hurtigst muligt. Hvis fraværet er arbejdsrelateret, skal arbejdsstedet undersøge, hvad der kan gøres i den forbindelse. Ved sygdom over en uges varighed, kontakter teamlederen medarbejderen første gang og herefter en gang ugentligt ved længerevarende sygdom. Ved første kontakt vil det være formålstjenligt at tale om sygdommens længde og forventet tilbagekomst til arbejdsstedet. Raskmelding skal ske senest kl dagen før arbejdet genoptages. Omsorg: Hvis der har været gentagne sygdomsperioder eller flere enkeltstående sygedage inden for 6 måneder, skal den ansvarlige teamleder afholde en omsorgsamtale med medarbejderen. Efter 4 ugers samlet sygdom eller gentagne "små" sygdomme tager teamlederen initiativ til en opfølgende samtale. Formålet med den opfølgende samtale er at klarlægge sygdomsforløbet; tale om sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser samt tale om medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdsstedet. Herunder evt. aftaler om arbejdsmæssige opgaver eller nedsat tid. Deltagerkredsen kan variere efter den konkrete situation Medarbejderen, teamlederen, leder, tillidsmand, repræsentant fra faglig organisation eller anden kollega. Medarbejderens læge, sagsbehandler fra kommunen m.v. Den sygdomsramte har altid ved disse samtaler ret til at have en bisidder med efter eget valg. For at sikre at der sker en opfølgning på medarbejdere med et højt sygefravær vil ledelsesgruppen en gang månedligt gennemgå seneste måneds sygefraværsstatistik. Dette for at sikre at der tages hånd omkring medarbejderne gennem omsorgssamtaler. Ved evt. afskedigelse pga. sygdom skal de involverede parter høres; evt. ved en opfølgningssamtale. Ikast-Brande Kommune sender blomsterhilsen ved længerevarende sygdom(over 14 dage). Henvendelse om dette skal ske til kontoret. 24

25 Arbejdsskader Er du udsat for en arbejdsskade, skal du henvende dig på kontoret for at få skaden anmeldt hos Kommunens forsikringsselskab. Egen læge skal kontaktes. Skaderne gennemgås af sikkerhedsudvalget. Kurser/uddannelse Vil du gerne videreuddanne dig eller have nye kompetencer, så tal med teamlederen/lederen herom. Internt kommunalt kursusmateriale offentliggøres sidst på året for det kommende år. 25

26 Rygepolitik for Marienlund Al rygning skal foregå udendørs: På steder hvor der er opsat rygecontainere. (Stederne kommer på senere) På steder som ikke er synlige for offentligheden Der stilles ikke flere pauser til rådighed for rygerne end for de øvrige medarbejdere. Beboerne på Marienlund må ryge i egen bolig, når personalet ikke er til stede. Beboere, der har brug for hjælp til rygning, kan i den udstrækning de har behov for det få hjælp af personalet. Personalet har til enhver tid ret til at sige nej til at hjælpe beboere med rygning. Konsekvensen for ansatte, der ikke følger den vedtagne politik er almindelige ansættelsesretslige konsekvenser. 26

27 Personalekost Retningslinjer for personalekost på Marienlund: Medarbejderes betaling for mad, kaffe, frugt, forplejning ved møder i arbejdstiden: For at give medarbejderne adgang til at drikke og spise udenfor måltider og uden beboernes deltagelse indføres en medarbejderkostbetaling. Afregningen skal være gennemskuelig, let at administrere, trækkes over lønnen, realistisk i forhold til udgiftsniveau og ens for alle medarbejdere i området Voksne Udviklingshæmmede. Vi forudsætter. at medarbejdere i deres arbejdstid har adgang til at drikke og spise for eksempel et stykke frugt, brød til møder eller et let måltid. Personalet har adgang til samme sortiment, som beboerne. Fastansatte medarbejdere timer per uge 150,- kr. per måned timer 200,- kr. per måned. Fastansatte medarbejdere der udelukkende arbejder i dagtimer på hverdage eller om natten, og som medbringer madpakke timer 70,- kr. per måned. Faste medarbejdere mellem 0-14 timer og vikarer. 15,- kr. per vagt, 27

28 Retningslinjer for beboernes penge Bliver du kontaktperson for en beboer på Marienlund, er det vigtigt at få opgjort beboerregnskabet, så pengene i pengekassen stemmer med det påførte i regnskabet. Alle har dog ansvar for at regnskabet bliver ført løbende, og at pengene passer med det påførte i regnskabet. De nærmere regler for beboerregnskab gennemgås af personalet, da der kan være forskelle fra hus til hus. Lene Lorensen reviderer regnskaberne. Hun kan kontaktes og er behjælpelig, hvis der er problemer med at få regnskabet ført. 28

29 Tjenestekørsel Kører du tjenestekørsel i egen bil, skal der udfyldes et skema "indberetningsliste vedrørende befordringsgodtgørelse i egen bil". Skemaet kan hentes på kontoret eller hentes i blanketsystemet, der ligger som ikon på "skrivebordet" på computeren. Blanketten har nr og findes under "diverse tværfaglige blanketter". Du skal huske: Dato Formål med kørslen Adresse fra og til (hvis ikke dette er udfyldt, skal man betale skal af kørslen) Antal km skrives under høj sats Husk underskrift hvorefter skemaet afleveres til underskrift ved Lars Severin Olesen. Skemaet bliver herefter påført kontonummer for, hvor udgiften skal bogføres og indsendes herefter til personalekontoret. 29

30 Vagtplan Man har ret til at kende sin vagtplan 4 uger frem. Man har pligt til at orientere sig om eventuelle ændringer i vagtplanen. Teamlederen skal så vidt muligt have besked kurser og ønsker om fridage 6 uger før vagtplanen træder i kraft. Så er det muligt for teamlederen at lave vagtplanen bedst mulig. Bagerst i tjenesteplansmappen er der skemaer til at komme med ønsker om frihed i god tid inden de 6 uger.. Gavekasse Marienlund har deres egen gavekasse, som ansatte kan deltage i. Det koster 50 kr. pr. måned og kan afregnes til fællesmøderne to gange om året. Gavekassen giver til medlemmer af gavekassen til runde fødselsdage fra 40 år, bryllupper og konfirmationer. Ikast-Brande Kommune har en gaveregulativ gulativ som gælder overordnet. Den findes i Personalehåndbogen (se her i mappen under Personalehåndbog). 30

31 Introduktionsliste til nye medarbejdere: Rundvisning Nøgler ved Ib Introduktion af opvaskemaskine, vaskemaskiner m.m Information om låste skabe/skuffer/køleskabe Information om depoter Rengøringsansvar ved Bille Pedellens ansvarsområde Brandinstruktion ved Ib Elinstallationer (sikringer) Information om de store badeværelser Interne og eksterne samarbejdspartnere Ledelsesteam Information om vagtplan /ferieønsker Kontoret Lene og Hanne Diverse dagtilbud for beboerne Kontaktpersonordningen CSC Handleplaner - status - opfølgning Fælles Faglig Platform Ansvar Dato Ok Forskellig kommunikation: Betjening af telefonsystemet Rapport bogen nattevagt servicebogen Betjening af Fax og kopimaskine Post tømning af postkasser PC som daglig arbejdsredskab 31

32 Brug af egen Mobil Medicin: Epilepsi krampeskema Medicinhåndtering Medicinskab Dosering af medicin Opstart og seponering af medicin Ajourføring på diverse medicinæsker Nattevagter / medicinansvarlige Medicin, pn-medicin, plaster m.m. Diverse skemaer Bestilling af medicin - nattevagter Hepatitis B - vaccination Informere nattevagten om ændringer Sygemelding: Sygemelding hvornår Modtagelse af sygemelding Raskmelding - hvornår CSC, Overlap Intro i CSC Beboernes kalendere/kontaktbøger Kalender i husene Hjemmedage, indkøb, regnskab, og rengøring. Gavekassen Beboernes journalmappe Personalebøger Referater fra møder Ved dødsfald 32

33 Introduktion af busserne: Nøgler Benzin og dieselkort Lift og seler Evt. kørselsintro Anmeldelser: Indberetninger - magtanvendelser Voldsindberetninger - voldsmappen Utilsigtede hændelser Dag- og aftenrytmer: Vagtplan Billedtavle - billedkommunikation Rengøring af beboernes lejligheder Aflevering af hus til næste vagt Telefonliste på personale Handlekort (Føtex, Løvbjerg, Fakta..) EAN nummer Arbejdsmappe/sedler på badeværelserne Indkøbsseddel Diverse hjælpemidler Overlap til næste kollega 33

34 Ikast-Brande Kommune Ikast Rådhus Rådhusstrædet Ikast Byråd og Borgmester Kommunaldirektør Økonomiområdet Brande Administrationsbygning Centerparken Brande Teknisk område Sundheds- og Omsorgsområdet Nørre-Snede Administrationsbygning Bellisvej Nørre-Snede Børne- og Kulturområdet For at se hvilke underafdelinger der er de forskellige områder: gå ind på Ikast-Brandes hjemmeside og til venstre på den side du kommer til; gå ind under "kontakt" og så kontakt til afdelinger. 34

35 Organisationsplan for Ikast-Brande Kommune 35

36 Psykiatri- og handicapafdelingens organisering Psykiatri- og handicapchef Mogens Wehrs Tlf Fagområder: Misbrugs- og socialpsyk. området Områdeleder Keld Bertelsen tlf Myndighedsområdet Områdeleder Lisbeth Hedegaard tlf Autismeområdet Områdeleder Ole Grangaard tlf, Området for voksne udviklingshæmmede Områdeleder Dorthe Iversen tlf. mobil

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere