Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny medarbejder Velkommen til Marienlund"

Transkript

1 Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1

2 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af busserne, hvor finder jeg nøglerne, og hvordan tankning af busserne foregår. at vide hvordan du booker: Bærbar computer, mødelokaler og busser; dette sker Via Lotus Notes. få koder til computer (Lene) få udleveret nøgler til Marienlund (Ib) lære ledelsen at kende få lært telefoner/alarmsystem at kende (personalet) vide hvor depoterne er (personalet) kende diverse politikker vide hvem der er i de forskellige udvalg (personalet) få viden om computeren og de programmer, der skal kendes lære pedellerne og andet teknisk/administrativt personale at kende 2

3 LEDELSE... 4 LEDER:... 4 ADMINISTRATION... 5 VÆRDIGRUNDLAG FOR ET GODT SAMARBEJDE PÅ MARIENLUND... 6 TEAM I:... 7 TEAM II:... 8 NATTEVAGT... 9 PEDEL- OG HÅNDVÆRKERFUNKTIONER PÅ MARIENLUND RENGØRINGSPERSONALET PÅ MARIENLUND MEDICIN PERSONALEHÅNDBOGEN INTERN TELEFON: EKSTERN TELEFON: INTERNE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF MOBILTELEFON I ARBEJDSTIDEN UDVALG FORFLYTNINGSGRUPPEN LISTE OVER RESSOURCEPERSONER PÅ MARIENLUND IT HJEMMESIDE PROCEDURE ANGÅENDE BEKLÆDNINGSPOLITIK FERIEAFHOLDELSE PÅ MARIENLUND SYGE-/FRAVÆRSPOLITIK ARBEJDSSKADER KURSER/UDDANNELSE RYGEPOLITIK FOR MARIENLUND PERSONALEKOST RETNINGSLINJER FOR BEBOERNES PENGE TJENESTEKØRSEL VAGTPLAN GAVEKASSE INTRODUKTIONSLISTE TIL NYE MEDARBEJDERE: IKAST-BRANDE KOMMUNE ORGANISATIONSPLAN FOR IKAST-BRANDE KOMMUNE PSYKIATRI- OG HANDICAPAFDELINGENS ORGANISERING

4 Ledelse Leder: Lars Severin Olesen Teamledere: Merete Kristensen er teamleder for team 1, bestående af hus A og hus B Rikke Nemec` er teamleder for team 2, bestående af hus C og hus D Funktionsbeskrivelse se kan ses på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 4

5 Administration Økonomiske/administrative medarbejdere: Lene Lorensen : Hanne Westh Jakobsen : Telefon: Post: Breve, der modtages på Marienlund, kan være åbnet på kontoret og derefter fordelt. 5

6 Værdigrundlag for et godt samarbejde på Marienlund Nedenstående er en sammenskrivning fra personalegruppens fællesdag om det gode samarbejde. God omgang med kollegaer: Vi vil være imødekommende overfor alle, der arbejder på Marienlund og hilse på hinanden, når vi mødes. Vi ønsker en positiv omgangstone med respekt og tillid til hinanden. Vi ønsker at bidrage med det, vi hver især har/kan og værdsætte, at vi kan hjælpe hinanden. Vi ønsker omsorg for hinanden. Respekt og tryghed forstår vi ved: At alle mødes med respekt og forståelse for hinandens forskellighed. Kun tage udgangspunkt i egne oplevelser og respekt omkring det, der bliver fortalt fra andre huse (ift. arbejdsopgaver). Lytte med respekt både til mig selv og andre, så alle kan føle sig tryg i samarbejdet. Opstår der et problem, går vi til rette vedkommende, før vi går til andre. Engagement: Alle personer er repræsenteret i MED, så vi er alle med til at tage ansvar for det fælles. Tale med alle i hele huset, og hvis muligheden er der, vil vi slå en smut forbi de andre. Deltage i den fælles formiddagskaffe, så vi får mulighed for at mødes på tværs af husene. Evt. drikke fælles personalekaffe om aftenen. At teamlederne arbejder tæt sammen og laver et samarbejde omkring diverse arbejdsgange/procedurer, som ikke ligger i MED. Koordinere husene imellem angående kørsel, indkøb, bank m.m. At bruge servicerapportskemaerne så vores pedeller får mulighed for at koordinere opgaverne. At vi alle er fleksible, imødekommende og hjælpsomme på tværs af faggrupper og huse. Faglighed: At vi via sparring med hinanden øger kompetencer og faglighed som f.eks. forflytning, sårpleje og andre kompetencer, som vi er i besiddelse af. At kolleger giver luft til at løse en konkret opgave. Samarbejde omkring de studerende vejledning på kryds og tværs. At vi fortsat har det gode samarbejde i hele huset omkring fælles arrangementer i folkestuen, som bio, fest, fælles spisning, banko, fredagsdiskotek med DVD, fælles frokost, fælles juletur etc. At alle er opmærksomme på hinandens beboere. Man ringer husene imellem, hvis man tror, at en beboer er på afveje. At vi kan modtage og give tilbud om hjælp på tværs af husene/faggrupper. Forventer at alle bidrager med det, de har i rygsækken. Ansvarlighed: Vi er alle ansvarlige for at ovenstående efterleves. 6

7 Team I: Hus A Hus A har 7 lejligheder og en indslusningslejlighed. Beboerne i hus A er i alderen 35 til 61 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboerne kommunikerer via det verbale sprog, alle er mobile, dog har en enkelt beboer rollator. Beboerne har brug for hjælp og støtte til større grad af selvstændighed, og de har brug for hjælp til at være sammen med andre på en hensigtsmæssig måde, samt hjælp til forståelse af, at tingene ikke altid sker her og nu. Beboerne har mere eller mindre brug for hjælp til den personlige hygiejne og at holde vægten på et sundhedsforsvarligt niveau. Hus B Hus B har 8 lejligheder. Beboerne i hus B er i alderen 19 til 67 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hovedparten har verbalt sprog. Én beboer er kørestolsbruger, de øvrige er mobile, dog går én ved hjælp af rollator. Beboerne har alle brug for hjælp til at klare flere at dagens udfordringer, herunder den personlige hygiejne. I hus B har vi brug for, at personalet er indstillet på, at det plejemæssige behov hos flere beboere ikke er en hindring for det pædagogiske arbejde. I begge huse gælder det: Pædagogikken skal udover en anerkendende pædagogik i relationen med beboerne, afspejle husets 3 Fælles Faglige Platform søjler, som er Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme. Disse tre faglige søjler er opstartet i 2013, så det er stadig her i juni 2013 i opstartsfasen. Personalegruppen: Er sammensat af pædagoger og omsorgsmedhjælper. 7

8 Team II: Hus C Hus C har 7 lejligheder. Beboerne i hus C er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboere har sprog. De fleste af beboerne har epilepsi; nogle har mange anfald, mens nogen sjældent har anfald. Pt. har vi 7 beboer i hus C, hvoraf 2 er kørestolsbrugere. Beboerne har brug for hjælp og støtte til alle deres gøremål. I hus C arbejder vi ud fra, at vi vil have et anerkendende samarbejde, vi skal tilgodese alle kollegaers forskelligheder, og hvad vi har med i vores rygsæk. I hus C fokuserer vi på de enkelte beboeres behov og arbejder ud fra det. Vi ser på de gode øjeblikke beboerne har, da ikke alle beboerne kan holde til lige meget af gangen. Vi er nærværende over for alle beboere og vil dem det allerbedste. Den faste personalegruppe er sammensat af pædagoger. Hus D Hus D har 7 lejligheder. Beboerne i hus D er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne har forskellige diagnoser, og nogle har mere end én diagnose. De fleste af beboerne har nonverbalt sprog. Derfor bruges der piktogrammer, tegn til tale og konkreter. Tre af beboerne er kørestolsbrugere, mens de øvrige er delvis mobile. Der arbejdes ud fra den enkeltes beboers metodeplan, som betyder, at hverdagen er genkendelig. I vores fællesstue er der sociale aktiviteter, blandt andet spiser vi sammen hver dag. Hver dag er nogle af vores beboere ude på gåture, og tre af beboerne deltager i ridning om mandagen. Beboerne deltager i festivaler, og en gang årligt er de på ferie sammen med personalet. Personalegruppen er sammensat af pædagoger. 8

9 Nattevagt Nattevagterne fører tilsyn i alle 4 huse med udgangspunkt i den enkelte beboer. En god nat er, når alle beboerne har sovet godt. Personalegruppen er sammensat af: Social- og sundhedsassistenter Der arbejdes ud fra: Hver enkelt beboers behov og med respekt for, at det er nat. 9

10 Pedel- og håndværkerfunktioner på Marienlund Opgaver: At sikre at tekniske, håndværks- og servicemæssige opgaver bliver løst på kvalificeret vis. At gældende regler, love og retningslinjer i forhold til service, teknisk udstyr, brandalarmering, hjælpemidler, kommunikationssystem osv. overholdes, og at alt udstyr til enhver tid er funktionsdygtigt. At medvirke til at bevare og udvikle kvalitet inden for det samlede funktionsområde. Målet er: At beboerne får den nødvendige service i egen bolig i forhold til løsning af opgaver af praktisk, håndværksmæssig karakter. At medarbejderne får viden om funktioner og betjening af alt teknisk udstyr, kommunikationssystemet, hjælpemidler, maskiner osv. Medvirke ved obligatoriske gennemgange af boligmasse, brandalarmering, brandudstyr, hjælpemidler samt sikre nødvendig opfølgning af eventuelle krav, påtale og udbedringer. Pedellerne Ib Larsen og Torben Knudsen arbejder på Marienlund og kan løse opgaver for andre tilbud under Ikast-Brande Kommune.. De har kontor på administrationsgangen. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 10

11 Rengøringspersonalet på Marienlund Der gøres rent på fællesarealer. I husene gøres rent i gangene og på beboernes badeværelser. Derudover vaskes gulvet på kontoret. Der er p.t. 2 rengøringspersonaler med forskellig jobbeskrivelse. Det ene rengøringspersonale er her mandag-torsdag i tidsrummet , fredag Det andet rengøringspersonale er her på hverdage. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 11

12 Medicin Procedure for håndtering af lægemidler på Marienlund: S:\Marienlund\Medicinprocedurer 12

13 Personalehåndbogen Personalehåndbogen for Ikast-Brande kommune findes på Intranettet under fanebladet "Personale". Til venstre på siden kommer der en række muligheder op, bl.a. personalehåndbogen. Venstreklik på Personalehåndbog og der kommer et underpunkt op, der hedder Personalehåndbog, venstreklik på den og håndbogen vil åbne sig, som vist her. Oversigt Alfabetisk oversigt Søg i håndbog Hoved emner - Hvordan søger jeg i personalehåndbogen Aktindsigt i personalesager Ansættelse Arbejdsmiljø, sikkerhedsrepræsentanter og -ledere Arbejdstid / Flextidsregler (Administrationspersonale) Barsel Befordring og diæter (inkl. byrådsmedlemmer) Blanketter Børns hospitalsindlæggelse Dagpengegodtgørelse godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Egen opsigelse retningslinier Fastholdelse, fravær og dagpengerefusion Ferie og orlov Feriefond - Sommerhus i Gjeller Odde Fortjenstmedaljer Gaveregulativ egulativ pr. 1. januar 2007 God adfærd i det offentlige Hjemmearbejdsplads - PC-ordninger Kantine Lønpolitik MedarbejderUdviklingsSamtaler og Udviklingsplaner Nye ansatte Omsorgsdage Opgavefordeling Personale- og Organisationsafdeling Orienteringsskrivelser fra Personale- og Org. afd. Pasning af døende i hjemmet Personalepolitik - overordnet Privat brug af Internet, telefoner og fotokopieringsudstyr (Administrationspersonale) Prøvetid Rekruttering og stillingsopslag Rygepolitik Seniorordning Skærmbriller - anskaffelse Straffeattester/børneattester Stress, kriser og psykologhjælp Telefoner Tillidsrepræsentanter Tjenestefrihed uden lønafkortning Tjenestemands- og pensionsregulativ Vold, mobning og chikane Åbningstid (Administrationspersonale) 13

14 Intern telefon: Telefonnummer Navn Hovednummer kontor Lene og Hanne Kontor trådløs Leder - Lars Pedel - Ib Rengøring - Bille Fax Hus A Personale Hus A Personale Hus B Personale Hus B Personale Hus C Personale Hus C Personale Hus D Jannie Hus D Personale Hus D Personale Nattevagt Teamleder Merete Teamleder Rikke Pedel - Torben Porttelefon er åbent døgnet rundt. Dørene låses mellem kl Ved tryk på porttelefon, ringer telefonen hos nattevagten. 14

15 Ekstern telefon: Når der ringes fra Marienlund til et nummer, skal man blot bruge de sidste 4 numre. It afdelingen: "Hotline" 4050 Regnbuen: Lundgården: Alle beboere er tilknyttet en læge; denne læges telefonnummer står på forsiden i kardex under den enkelte beboers navn. 15

16 Interne retningslinjer for brug af mobiltelefon i arbejdstiden Faglig: Brug af stedets telefoner. Der er en telefon pr. ansat pr. vagt. Alle bærer telefon i hele vagten, så der altid er mulighed for at kontakte det enkelte hus, kontor, alarmer m.m. Ved opkald udefra - præsenter dig, hvor og hvilket hus du tilhører. Ved alarm på telefonen - se på telefonen hvor alarmen kommer fra, undersøg om der er brug for hjælp på stedet og derefter kvittere for alarmen. ( ) Ved samtaler med pårørende eller samarbejdspartnere, læger, sygehuse og lignende, foretages disse på kontoret eller steder, hvor man har ro til det; aldrig i beboernes nærvær eller ved pauser. Kontakt med pårørende skal udelukkende foregå på Marienlunds telefoner eller via mail. Personalets private telefonnumre må ikke udleveres til pårørende. Privat: Egen mobil. Det er ikke hensigtsmæssigt at gå med sin private mobil i arbejdstiden. Det tilstræbes at opkald, sende og modtage sms er gøres i de daglige indlagte pauser. Vore egne pårørende kan altid få fat på os ved at ringe på stedets tlf.nr de 2 sidste tal, der er afhængig af, hvor i huset du er på vagt. 16

17 Udvalg Samarbejdsmødeudvalg: Der er 6 medlemmer: Lars Severin Olesen leder, Rikke Nemec` Merete Kristensen, Maria Kildeholm (TR), Aase Lindberg som AMR, Pia Grensteen som repræsentant for det pædagogiske personale og Ib Larsen som repræsentant for det Teknisk Administrative Personale. Sikkerhedsudvalg: Der er to medlemmer: Lars Severin Olesen og Aase Lindberg som i samarbejde er sikkerhedsansvarlige. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Aase Lindberg er AMR og valgt primo 2011 Arbejdsmiljørepræsentanten er med i MED-udvalget. Der står en sikkerhedsmappe i hver afdeling på Marienlund og den indeholder: Kriseplan for Marienlund APV. når de bliver lavet på de forskellige afdelinger Henvendelse vedrørende sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan ske til Aase Lindberg, hus D. Har man brug for at skrive til Aase er hendes mailadresse: Tillidsrepræsentanten (TR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Maria Kildeholm er tillidsrepræsentant for LO-området. Henvendelse til Maria vedrørende overenskomstmæssige forhold. Har man brug for at skrive til Maria: 17

18 Forflytningsgruppen Mindske sygdom og nedslidning samt højne sikkerheden i forhold til forflytninger og andet belastende arbejde. Personale Beboere Marienlund * Forflytningsvejledere * Hjælpemidler * Forflytningspolitik i hvert hus * Uddannelse af * Vejledning / intro. * Forflytningsvejledere forflytningsvejledere af hjælpemidler * APV * Undervisningsmateriale * Manual på arbejdsopgaver * Arbejdstilsynsrapport (lyssignal) * Undervisning. af personale * APV * Kurser: Ikast / Brande kommune Forflytninger Naturlige bevægemønstre * Forflytningspolitik * Hjælpemidler * Konsulent / kontaktperson * Funktionsbeskrivelse * Kurser for forflytningsvejledere 18

19 Liste over ressourcepersoner på Marienlund Demens: Esther l. Nielsen, hus C ( Regnbuen ) Forflytningsvejleder: Anni L. Lausen, hus C Hanne V. Sørensen, hus B Neuropædagogik: Ellen Pedersen, hus A Pia Grensteen, hus C 19

20 IT De faste medarbejdere på Marienlund får udleveret en kode til Windows og Notes (mail og kalender m.m.) fra kontoret. Den kode, der udleveres, skal ændres til en personlig kode, som kun du kender. Hvis du er ny i brug af computer og har brug for oplæring, vil du kunne blive tilmeldt kursus ved Ikast-Brande kommune, it-afdelingen. Der findes diverse vejledninger til brug af Notes og S-drevet; de ligger på S-drevet. Meddelelser fra ledelsen og fra kontoret bliver rundsendt via mailsystemet. Det er godt at kende: Notes: kalender og mail S-drev og P-drev Blanketsystem: diverse fortrykte blanketter Internet/intranet 20

21 Hjemmeside Adresse: Indhold: Forside Marienlund Kontakt Ny beboer Medarbejdere Marienlunds Venner Seneste nyt Billedgalleri 21

22 Procedure angående beklædningspolitik Marienlund er et bo- og aktivitetscenter for fysisk og psykisk handicappede, og vi tilstræber at gøre omgivelser så private og hjemlige for beboerne som muligt. Medarbejderen arbejder derfor så vidt overenskomsten og arbejdet tillader det i privat tøj. Vi skal vise respekt for beboere, besøgende og kollegaer og altid være bevidst om, hvad vi gennem vores påklædning signalerer. Det er derfor vigtigt ikke at gå udfordrende eller provokerende klædt. Medarbejderen skal klæde sig praktisk og efter forholdene. Beskadiges tøj i forbindelse med arbejdet erstattes dette enten af Marienlund eller af skadevolderen. Dette under forudsætning af, at medarbejderen har udført arbejdet som aftalt og gjort sit yderste for at undgå skaden. (der udfyldes en skadesanmeldelse). 22

23 Ferieafholdelse på Marienlund De kommunale parter blev i oktober 2002 enige om en ny Ferieaftale på det kommunale område. Aftalen er gældende fra ferieåret 2003/2004. Aftalen gælder for alle kommunens ansatte. Undtaget er praktikanter og studerende i praktik. Derudover er der specielle bestemmelser for timelønnede vedr. afregning af feriegodtgørelse. Disse regler vil vi ikke komme nærmere ind på her. Hovedlinjerne i Ferieaftalen: Alle har 6 ugers ferie. Hovedferien som er på 3 uger afholdes så vidt mulig fra den 1. maj til 30. september. Ferie optjenes og afvikles i timer. Der skal ikke længere skeles til, om der holdes præcis 5/6 uger, dog skal der mindst afholdes 4 uger. Al ferie afholdes i hele arbejdsdage, også den 6. ferieuge. Ved planlægning af hovedferien skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til ansattes ønske om ferie i barnets skolesommerferie. Den 6. ferieuge afholdes eller udbetales efter medarbejderens ønsker men medarbejderen kan ikke selv bestemme om den skal overføres. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. Udbetaling af den 6. ferieuge udregnes efter en %-sats af den ferieberettigede løn. Optjent ferie ud over 4 uger kan aftales overført til senere brug. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. 5. ferieuge kan dog efter anmodning udbetales under forudsætning af, at ferien ikke er aftalt overført. Anmodning om udbetaling skal ske på Arbejdsdirektoratets blanket "Ansøgning om uhævede feriepenge". (blanketten findes på efter ferieårets afslutning. Underskrevet ansøgning sendes til Personaleafdelingen senest 30. september) Der kan aftales særlig overførsel/udbetaling af ferie ved feriehindring (F.eks. sygdom, barsel, anden orlov) Har den ansatte ikke optjent ret til 6 ugers ferie med feriegodtgørelse eller løn, har den ansatte ret - men ikke pligt - til at få ferien suppleret op til 6 uger. For supplerende ferie betales ikke løn eller feriegodtgørelse. På Marienlund: På Marienlund forventer vi, at alle afholder deres ferie. Den 15. december bør man som fuldtidsansat maksimalt have 60 timer, deltidsansatte 45 timer inklusiv 6. ferieuge til resten af ferieåret. (Ovenstående er for at undgå at Marienlund er affolket i april måned.) Der skal være en væsentlig grund til at ferie kan overføres til næste ferie år. 23

24 Syge-/fraværspolitik Sygemelding: Ved sygemelding ringes der så tidligt som muligt før mødetid. Det er den sygemeldtes ansvar at informere, om sygefraværet er arbejdsrelateret. Teamlederen eller lederen tager kontakt til den sygemeldte hurtigst muligt. Hvis fraværet er arbejdsrelateret, skal arbejdsstedet undersøge, hvad der kan gøres i den forbindelse. Ved sygdom over en uges varighed, kontakter teamlederen medarbejderen første gang og herefter en gang ugentligt ved længerevarende sygdom. Ved første kontakt vil det være formålstjenligt at tale om sygdommens længde og forventet tilbagekomst til arbejdsstedet. Raskmelding skal ske senest kl dagen før arbejdet genoptages. Omsorg: Hvis der har været gentagne sygdomsperioder eller flere enkeltstående sygedage inden for 6 måneder, skal den ansvarlige teamleder afholde en omsorgsamtale med medarbejderen. Efter 4 ugers samlet sygdom eller gentagne "små" sygdomme tager teamlederen initiativ til en opfølgende samtale. Formålet med den opfølgende samtale er at klarlægge sygdomsforløbet; tale om sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser samt tale om medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdsstedet. Herunder evt. aftaler om arbejdsmæssige opgaver eller nedsat tid. Deltagerkredsen kan variere efter den konkrete situation Medarbejderen, teamlederen, leder, tillidsmand, repræsentant fra faglig organisation eller anden kollega. Medarbejderens læge, sagsbehandler fra kommunen m.v. Den sygdomsramte har altid ved disse samtaler ret til at have en bisidder med efter eget valg. For at sikre at der sker en opfølgning på medarbejdere med et højt sygefravær vil ledelsesgruppen en gang månedligt gennemgå seneste måneds sygefraværsstatistik. Dette for at sikre at der tages hånd omkring medarbejderne gennem omsorgssamtaler. Ved evt. afskedigelse pga. sygdom skal de involverede parter høres; evt. ved en opfølgningssamtale. Ikast-Brande Kommune sender blomsterhilsen ved længerevarende sygdom(over 14 dage). Henvendelse om dette skal ske til kontoret. 24

25 Arbejdsskader Er du udsat for en arbejdsskade, skal du henvende dig på kontoret for at få skaden anmeldt hos Kommunens forsikringsselskab. Egen læge skal kontaktes. Skaderne gennemgås af sikkerhedsudvalget. Kurser/uddannelse Vil du gerne videreuddanne dig eller have nye kompetencer, så tal med teamlederen/lederen herom. Internt kommunalt kursusmateriale offentliggøres sidst på året for det kommende år. 25

26 Rygepolitik for Marienlund Al rygning skal foregå udendørs: På steder hvor der er opsat rygecontainere. (Stederne kommer på senere) På steder som ikke er synlige for offentligheden Der stilles ikke flere pauser til rådighed for rygerne end for de øvrige medarbejdere. Beboerne på Marienlund må ryge i egen bolig, når personalet ikke er til stede. Beboere, der har brug for hjælp til rygning, kan i den udstrækning de har behov for det få hjælp af personalet. Personalet har til enhver tid ret til at sige nej til at hjælpe beboere med rygning. Konsekvensen for ansatte, der ikke følger den vedtagne politik er almindelige ansættelsesretslige konsekvenser. 26

27 Personalekost Retningslinjer for personalekost på Marienlund: Medarbejderes betaling for mad, kaffe, frugt, forplejning ved møder i arbejdstiden: For at give medarbejderne adgang til at drikke og spise udenfor måltider og uden beboernes deltagelse indføres en medarbejderkostbetaling. Afregningen skal være gennemskuelig, let at administrere, trækkes over lønnen, realistisk i forhold til udgiftsniveau og ens for alle medarbejdere i området Voksne Udviklingshæmmede. Vi forudsætter. at medarbejdere i deres arbejdstid har adgang til at drikke og spise for eksempel et stykke frugt, brød til møder eller et let måltid. Personalet har adgang til samme sortiment, som beboerne. Fastansatte medarbejdere timer per uge 150,- kr. per måned timer 200,- kr. per måned. Fastansatte medarbejdere der udelukkende arbejder i dagtimer på hverdage eller om natten, og som medbringer madpakke timer 70,- kr. per måned. Faste medarbejdere mellem 0-14 timer og vikarer. 15,- kr. per vagt, 27

28 Retningslinjer for beboernes penge Bliver du kontaktperson for en beboer på Marienlund, er det vigtigt at få opgjort beboerregnskabet, så pengene i pengekassen stemmer med det påførte i regnskabet. Alle har dog ansvar for at regnskabet bliver ført løbende, og at pengene passer med det påførte i regnskabet. De nærmere regler for beboerregnskab gennemgås af personalet, da der kan være forskelle fra hus til hus. Lene Lorensen reviderer regnskaberne. Hun kan kontaktes og er behjælpelig, hvis der er problemer med at få regnskabet ført. 28

29 Tjenestekørsel Kører du tjenestekørsel i egen bil, skal der udfyldes et skema "indberetningsliste vedrørende befordringsgodtgørelse i egen bil". Skemaet kan hentes på kontoret eller hentes i blanketsystemet, der ligger som ikon på "skrivebordet" på computeren. Blanketten har nr og findes under "diverse tværfaglige blanketter". Du skal huske: Dato Formål med kørslen Adresse fra og til (hvis ikke dette er udfyldt, skal man betale skal af kørslen) Antal km skrives under høj sats Husk underskrift hvorefter skemaet afleveres til underskrift ved Lars Severin Olesen. Skemaet bliver herefter påført kontonummer for, hvor udgiften skal bogføres og indsendes herefter til personalekontoret. 29

30 Vagtplan Man har ret til at kende sin vagtplan 4 uger frem. Man har pligt til at orientere sig om eventuelle ændringer i vagtplanen. Teamlederen skal så vidt muligt have besked kurser og ønsker om fridage 6 uger før vagtplanen træder i kraft. Så er det muligt for teamlederen at lave vagtplanen bedst mulig. Bagerst i tjenesteplansmappen er der skemaer til at komme med ønsker om frihed i god tid inden de 6 uger.. Gavekasse Marienlund har deres egen gavekasse, som ansatte kan deltage i. Det koster 50 kr. pr. måned og kan afregnes til fællesmøderne to gange om året. Gavekassen giver til medlemmer af gavekassen til runde fødselsdage fra 40 år, bryllupper og konfirmationer. Ikast-Brande Kommune har en gaveregulativ gulativ som gælder overordnet. Den findes i Personalehåndbogen (se her i mappen under Personalehåndbog). 30

31 Introduktionsliste til nye medarbejdere: Rundvisning Nøgler ved Ib Introduktion af opvaskemaskine, vaskemaskiner m.m Information om låste skabe/skuffer/køleskabe Information om depoter Rengøringsansvar ved Bille Pedellens ansvarsområde Brandinstruktion ved Ib Elinstallationer (sikringer) Information om de store badeværelser Interne og eksterne samarbejdspartnere Ledelsesteam Information om vagtplan /ferieønsker Kontoret Lene og Hanne Diverse dagtilbud for beboerne Kontaktpersonordningen CSC Handleplaner - status - opfølgning Fælles Faglig Platform Ansvar Dato Ok Forskellig kommunikation: Betjening af telefonsystemet Rapport bogen nattevagt servicebogen Betjening af Fax og kopimaskine Post tømning af postkasser PC som daglig arbejdsredskab 31

32 Brug af egen Mobil Medicin: Epilepsi krampeskema Medicinhåndtering Medicinskab Dosering af medicin Opstart og seponering af medicin Ajourføring på diverse medicinæsker Nattevagter / medicinansvarlige Medicin, pn-medicin, plaster m.m. Diverse skemaer Bestilling af medicin - nattevagter Hepatitis B - vaccination Informere nattevagten om ændringer Sygemelding: Sygemelding hvornår Modtagelse af sygemelding Raskmelding - hvornår CSC, Overlap Intro i CSC Beboernes kalendere/kontaktbøger Kalender i husene Hjemmedage, indkøb, regnskab, og rengøring. Gavekassen Beboernes journalmappe Personalebøger Referater fra møder Ved dødsfald 32

33 Introduktion af busserne: Nøgler Benzin og dieselkort Lift og seler Evt. kørselsintro Anmeldelser: Indberetninger - magtanvendelser Voldsindberetninger - voldsmappen Utilsigtede hændelser Dag- og aftenrytmer: Vagtplan Billedtavle - billedkommunikation Rengøring af beboernes lejligheder Aflevering af hus til næste vagt Telefonliste på personale Handlekort (Føtex, Løvbjerg, Fakta..) EAN nummer Arbejdsmappe/sedler på badeværelserne Indkøbsseddel Diverse hjælpemidler Overlap til næste kollega 33

34 Ikast-Brande Kommune Ikast Rådhus Rådhusstrædet Ikast Byråd og Borgmester Kommunaldirektør Økonomiområdet Brande Administrationsbygning Centerparken Brande Teknisk område Sundheds- og Omsorgsområdet Nørre-Snede Administrationsbygning Bellisvej Nørre-Snede Børne- og Kulturområdet For at se hvilke underafdelinger der er de forskellige områder: gå ind på Ikast-Brandes hjemmeside og til venstre på den side du kommer til; gå ind under "kontakt" og så kontakt til afdelinger. 34

35 Organisationsplan for Ikast-Brande Kommune 35

36 Psykiatri- og handicapafdelingens organisering Psykiatri- og handicapchef Mogens Wehrs Tlf Fagområder: Misbrugs- og socialpsyk. området Områdeleder Keld Bertelsen tlf Myndighedsområdet Områdeleder Lisbeth Hedegaard tlf Autismeområdet Områdeleder Ole Grangaard tlf, Området for voksne udviklingshæmmede Områdeleder Dorthe Iversen tlf. mobil

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

HandicapCenter Herning. Vikarer - funktionsbeskrivelse

HandicapCenter Herning. Vikarer - funktionsbeskrivelse HandicapCenter Herning Vikarer - funktionsbeskrivelse Baggrund HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastnings pladser

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til nyt personale på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til Ældrecentret Nygårds Plads. Vi håber du vil blive glad for at være ansat hos os. Fælles værdier Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Hus 10 Botilbudet Åge Holsmvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335567/ 68 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede

Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Tilstedeværelsespolitik Støttecentret for Senhjerneskadede -Personalepolitiske retningslinjer ved psykisk belastning grundet arbejdet

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre Introduktion til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre April 2015 Indholdsfortegnelse Introduktionsprogram til nyansatte 1. Velkommen til plejecentrene, hjemmeplejen og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet

Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Aftaler, retningslinjer og procedurer for personalet Indhold Rådighedsvagten... 2 Ferie... 2 Alene hjemme... 2 Temadage... 2 Teamdage... 2 Bussen... 2 Forretningsgang vedrørende regnskaber for Bofællesskabet

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere