Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny medarbejder Velkommen til Marienlund"

Transkript

1 Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1

2 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af busserne, hvor finder jeg nøglerne, og hvordan tankning af busserne foregår. at vide hvordan du booker: Bærbar computer, mødelokaler og busser; dette sker Via Lotus Notes. få koder til computer (Lene) få udleveret nøgler til Marienlund (Ib) lære ledelsen at kende få lært telefoner/alarmsystem at kende (personalet) vide hvor depoterne er (personalet) kende diverse politikker vide hvem der er i de forskellige udvalg (personalet) få viden om computeren og de programmer, der skal kendes lære pedellerne og andet teknisk/administrativt personale at kende 2

3 LEDELSE... 4 LEDER:... 4 ADMINISTRATION... 5 VÆRDIGRUNDLAG FOR ET GODT SAMARBEJDE PÅ MARIENLUND... 6 TEAM I:... 7 TEAM II:... 8 NATTEVAGT... 9 PEDEL- OG HÅNDVÆRKERFUNKTIONER PÅ MARIENLUND RENGØRINGSPERSONALET PÅ MARIENLUND MEDICIN PERSONALEHÅNDBOGEN INTERN TELEFON: EKSTERN TELEFON: INTERNE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF MOBILTELEFON I ARBEJDSTIDEN UDVALG FORFLYTNINGSGRUPPEN LISTE OVER RESSOURCEPERSONER PÅ MARIENLUND IT HJEMMESIDE PROCEDURE ANGÅENDE BEKLÆDNINGSPOLITIK FERIEAFHOLDELSE PÅ MARIENLUND SYGE-/FRAVÆRSPOLITIK ARBEJDSSKADER KURSER/UDDANNELSE RYGEPOLITIK FOR MARIENLUND PERSONALEKOST RETNINGSLINJER FOR BEBOERNES PENGE TJENESTEKØRSEL VAGTPLAN GAVEKASSE INTRODUKTIONSLISTE TIL NYE MEDARBEJDERE: IKAST-BRANDE KOMMUNE ORGANISATIONSPLAN FOR IKAST-BRANDE KOMMUNE PSYKIATRI- OG HANDICAPAFDELINGENS ORGANISERING

4 Ledelse Leder: Lars Severin Olesen Teamledere: Merete Kristensen er teamleder for team 1, bestående af hus A og hus B Rikke Nemec` er teamleder for team 2, bestående af hus C og hus D Funktionsbeskrivelse se kan ses på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 4

5 Administration Økonomiske/administrative medarbejdere: Lene Lorensen : Hanne Westh Jakobsen : Telefon: Post: Breve, der modtages på Marienlund, kan være åbnet på kontoret og derefter fordelt. 5

6 Værdigrundlag for et godt samarbejde på Marienlund Nedenstående er en sammenskrivning fra personalegruppens fællesdag om det gode samarbejde. God omgang med kollegaer: Vi vil være imødekommende overfor alle, der arbejder på Marienlund og hilse på hinanden, når vi mødes. Vi ønsker en positiv omgangstone med respekt og tillid til hinanden. Vi ønsker at bidrage med det, vi hver især har/kan og værdsætte, at vi kan hjælpe hinanden. Vi ønsker omsorg for hinanden. Respekt og tryghed forstår vi ved: At alle mødes med respekt og forståelse for hinandens forskellighed. Kun tage udgangspunkt i egne oplevelser og respekt omkring det, der bliver fortalt fra andre huse (ift. arbejdsopgaver). Lytte med respekt både til mig selv og andre, så alle kan føle sig tryg i samarbejdet. Opstår der et problem, går vi til rette vedkommende, før vi går til andre. Engagement: Alle personer er repræsenteret i MED, så vi er alle med til at tage ansvar for det fælles. Tale med alle i hele huset, og hvis muligheden er der, vil vi slå en smut forbi de andre. Deltage i den fælles formiddagskaffe, så vi får mulighed for at mødes på tværs af husene. Evt. drikke fælles personalekaffe om aftenen. At teamlederne arbejder tæt sammen og laver et samarbejde omkring diverse arbejdsgange/procedurer, som ikke ligger i MED. Koordinere husene imellem angående kørsel, indkøb, bank m.m. At bruge servicerapportskemaerne så vores pedeller får mulighed for at koordinere opgaverne. At vi alle er fleksible, imødekommende og hjælpsomme på tværs af faggrupper og huse. Faglighed: At vi via sparring med hinanden øger kompetencer og faglighed som f.eks. forflytning, sårpleje og andre kompetencer, som vi er i besiddelse af. At kolleger giver luft til at løse en konkret opgave. Samarbejde omkring de studerende vejledning på kryds og tværs. At vi fortsat har det gode samarbejde i hele huset omkring fælles arrangementer i folkestuen, som bio, fest, fælles spisning, banko, fredagsdiskotek med DVD, fælles frokost, fælles juletur etc. At alle er opmærksomme på hinandens beboere. Man ringer husene imellem, hvis man tror, at en beboer er på afveje. At vi kan modtage og give tilbud om hjælp på tværs af husene/faggrupper. Forventer at alle bidrager med det, de har i rygsækken. Ansvarlighed: Vi er alle ansvarlige for at ovenstående efterleves. 6

7 Team I: Hus A Hus A har 7 lejligheder og en indslusningslejlighed. Beboerne i hus A er i alderen 35 til 61 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboerne kommunikerer via det verbale sprog, alle er mobile, dog har en enkelt beboer rollator. Beboerne har brug for hjælp og støtte til større grad af selvstændighed, og de har brug for hjælp til at være sammen med andre på en hensigtsmæssig måde, samt hjælp til forståelse af, at tingene ikke altid sker her og nu. Beboerne har mere eller mindre brug for hjælp til den personlige hygiejne og at holde vægten på et sundhedsforsvarligt niveau. Hus B Hus B har 8 lejligheder. Beboerne i hus B er i alderen 19 til 67 år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hovedparten har verbalt sprog. Én beboer er kørestolsbruger, de øvrige er mobile, dog går én ved hjælp af rollator. Beboerne har alle brug for hjælp til at klare flere at dagens udfordringer, herunder den personlige hygiejne. I hus B har vi brug for, at personalet er indstillet på, at det plejemæssige behov hos flere beboere ikke er en hindring for det pædagogiske arbejde. I begge huse gælder det: Pædagogikken skal udover en anerkendende pædagogik i relationen med beboerne, afspejle husets 3 Fælles Faglige Platform søjler, som er Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme. Disse tre faglige søjler er opstartet i 2013, så det er stadig her i juni 2013 i opstartsfasen. Personalegruppen: Er sammensat af pædagoger og omsorgsmedhjælper. 7

8 Team II: Hus C Hus C har 7 lejligheder. Beboerne i hus C er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle beboere har sprog. De fleste af beboerne har epilepsi; nogle har mange anfald, mens nogen sjældent har anfald. Pt. har vi 7 beboer i hus C, hvoraf 2 er kørestolsbrugere. Beboerne har brug for hjælp og støtte til alle deres gøremål. I hus C arbejder vi ud fra, at vi vil have et anerkendende samarbejde, vi skal tilgodese alle kollegaers forskelligheder, og hvad vi har med i vores rygsæk. I hus C fokuserer vi på de enkelte beboeres behov og arbejder ud fra det. Vi ser på de gode øjeblikke beboerne har, da ikke alle beboerne kan holde til lige meget af gangen. Vi er nærværende over for alle beboere og vil dem det allerbedste. Den faste personalegruppe er sammensat af pædagoger. Hus D Hus D har 7 lejligheder. Beboerne i hus D er i alderen år. Alle har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne har forskellige diagnoser, og nogle har mere end én diagnose. De fleste af beboerne har nonverbalt sprog. Derfor bruges der piktogrammer, tegn til tale og konkreter. Tre af beboerne er kørestolsbrugere, mens de øvrige er delvis mobile. Der arbejdes ud fra den enkeltes beboers metodeplan, som betyder, at hverdagen er genkendelig. I vores fællesstue er der sociale aktiviteter, blandt andet spiser vi sammen hver dag. Hver dag er nogle af vores beboere ude på gåture, og tre af beboerne deltager i ridning om mandagen. Beboerne deltager i festivaler, og en gang årligt er de på ferie sammen med personalet. Personalegruppen er sammensat af pædagoger. 8

9 Nattevagt Nattevagterne fører tilsyn i alle 4 huse med udgangspunkt i den enkelte beboer. En god nat er, når alle beboerne har sovet godt. Personalegruppen er sammensat af: Social- og sundhedsassistenter Der arbejdes ud fra: Hver enkelt beboers behov og med respekt for, at det er nat. 9

10 Pedel- og håndværkerfunktioner på Marienlund Opgaver: At sikre at tekniske, håndværks- og servicemæssige opgaver bliver løst på kvalificeret vis. At gældende regler, love og retningslinjer i forhold til service, teknisk udstyr, brandalarmering, hjælpemidler, kommunikationssystem osv. overholdes, og at alt udstyr til enhver tid er funktionsdygtigt. At medvirke til at bevare og udvikle kvalitet inden for det samlede funktionsområde. Målet er: At beboerne får den nødvendige service i egen bolig i forhold til løsning af opgaver af praktisk, håndværksmæssig karakter. At medarbejderne får viden om funktioner og betjening af alt teknisk udstyr, kommunikationssystemet, hjælpemidler, maskiner osv. Medvirke ved obligatoriske gennemgange af boligmasse, brandalarmering, brandudstyr, hjælpemidler samt sikre nødvendig opfølgning af eventuelle krav, påtale og udbedringer. Pedellerne Ib Larsen og Torben Knudsen arbejder på Marienlund og kan løse opgaver for andre tilbud under Ikast-Brande Kommune.. De har kontor på administrationsgangen. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 10

11 Rengøringspersonalet på Marienlund Der gøres rent på fællesarealer. I husene gøres rent i gangene og på beboernes badeværelser. Derudover vaskes gulvet på kontoret. Der er p.t. 2 rengøringspersonaler med forskellig jobbeskrivelse. Det ene rengøringspersonale er her mandag-torsdag i tidsrummet , fredag Det andet rengøringspersonale er her på hverdage. Jobbeskrivelserne kan findes på: S:\Marienlund\Diverse møder\med-møder\politikker og retningslinjer MED\Stillingsbeskrivelser 11

12 Medicin Procedure for håndtering af lægemidler på Marienlund: S:\Marienlund\Medicinprocedurer 12

13 Personalehåndbogen Personalehåndbogen for Ikast-Brande kommune findes på Intranettet under fanebladet "Personale". Til venstre på siden kommer der en række muligheder op, bl.a. personalehåndbogen. Venstreklik på Personalehåndbog og der kommer et underpunkt op, der hedder Personalehåndbog, venstreklik på den og håndbogen vil åbne sig, som vist her. Oversigt Alfabetisk oversigt Søg i håndbog Hoved emner - Hvordan søger jeg i personalehåndbogen Aktindsigt i personalesager Ansættelse Arbejdsmiljø, sikkerhedsrepræsentanter og -ledere Arbejdstid / Flextidsregler (Administrationspersonale) Barsel Befordring og diæter (inkl. byrådsmedlemmer) Blanketter Børns hospitalsindlæggelse Dagpengegodtgørelse godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Egen opsigelse retningslinier Fastholdelse, fravær og dagpengerefusion Ferie og orlov Feriefond - Sommerhus i Gjeller Odde Fortjenstmedaljer Gaveregulativ egulativ pr. 1. januar 2007 God adfærd i det offentlige Hjemmearbejdsplads - PC-ordninger Kantine Lønpolitik MedarbejderUdviklingsSamtaler og Udviklingsplaner Nye ansatte Omsorgsdage Opgavefordeling Personale- og Organisationsafdeling Orienteringsskrivelser fra Personale- og Org. afd. Pasning af døende i hjemmet Personalepolitik - overordnet Privat brug af Internet, telefoner og fotokopieringsudstyr (Administrationspersonale) Prøvetid Rekruttering og stillingsopslag Rygepolitik Seniorordning Skærmbriller - anskaffelse Straffeattester/børneattester Stress, kriser og psykologhjælp Telefoner Tillidsrepræsentanter Tjenestefrihed uden lønafkortning Tjenestemands- og pensionsregulativ Vold, mobning og chikane Åbningstid (Administrationspersonale) 13

14 Intern telefon: Telefonnummer Navn Hovednummer kontor Lene og Hanne Kontor trådløs Leder - Lars Pedel - Ib Rengøring - Bille Fax Hus A Personale Hus A Personale Hus B Personale Hus B Personale Hus C Personale Hus C Personale Hus D Jannie Hus D Personale Hus D Personale Nattevagt Teamleder Merete Teamleder Rikke Pedel - Torben Porttelefon er åbent døgnet rundt. Dørene låses mellem kl Ved tryk på porttelefon, ringer telefonen hos nattevagten. 14

15 Ekstern telefon: Når der ringes fra Marienlund til et nummer, skal man blot bruge de sidste 4 numre. It afdelingen: "Hotline" 4050 Regnbuen: Lundgården: Alle beboere er tilknyttet en læge; denne læges telefonnummer står på forsiden i kardex under den enkelte beboers navn. 15

16 Interne retningslinjer for brug af mobiltelefon i arbejdstiden Faglig: Brug af stedets telefoner. Der er en telefon pr. ansat pr. vagt. Alle bærer telefon i hele vagten, så der altid er mulighed for at kontakte det enkelte hus, kontor, alarmer m.m. Ved opkald udefra - præsenter dig, hvor og hvilket hus du tilhører. Ved alarm på telefonen - se på telefonen hvor alarmen kommer fra, undersøg om der er brug for hjælp på stedet og derefter kvittere for alarmen. ( ) Ved samtaler med pårørende eller samarbejdspartnere, læger, sygehuse og lignende, foretages disse på kontoret eller steder, hvor man har ro til det; aldrig i beboernes nærvær eller ved pauser. Kontakt med pårørende skal udelukkende foregå på Marienlunds telefoner eller via mail. Personalets private telefonnumre må ikke udleveres til pårørende. Privat: Egen mobil. Det er ikke hensigtsmæssigt at gå med sin private mobil i arbejdstiden. Det tilstræbes at opkald, sende og modtage sms er gøres i de daglige indlagte pauser. Vore egne pårørende kan altid få fat på os ved at ringe på stedets tlf.nr de 2 sidste tal, der er afhængig af, hvor i huset du er på vagt. 16

17 Udvalg Samarbejdsmødeudvalg: Der er 6 medlemmer: Lars Severin Olesen leder, Rikke Nemec` Merete Kristensen, Maria Kildeholm (TR), Aase Lindberg som AMR, Pia Grensteen som repræsentant for det pædagogiske personale og Ib Larsen som repræsentant for det Teknisk Administrative Personale. Sikkerhedsudvalg: Der er to medlemmer: Lars Severin Olesen og Aase Lindberg som i samarbejde er sikkerhedsansvarlige. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Aase Lindberg er AMR og valgt primo 2011 Arbejdsmiljørepræsentanten er med i MED-udvalget. Der står en sikkerhedsmappe i hver afdeling på Marienlund og den indeholder: Kriseplan for Marienlund APV. når de bliver lavet på de forskellige afdelinger Henvendelse vedrørende sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan ske til Aase Lindberg, hus D. Har man brug for at skrive til Aase er hendes mailadresse: Tillidsrepræsentanten (TR) er valgt blandt medarbejderne for 2 år af gangen. Maria Kildeholm er tillidsrepræsentant for LO-området. Henvendelse til Maria vedrørende overenskomstmæssige forhold. Har man brug for at skrive til Maria: 17

18 Forflytningsgruppen Mindske sygdom og nedslidning samt højne sikkerheden i forhold til forflytninger og andet belastende arbejde. Personale Beboere Marienlund * Forflytningsvejledere * Hjælpemidler * Forflytningspolitik i hvert hus * Uddannelse af * Vejledning / intro. * Forflytningsvejledere forflytningsvejledere af hjælpemidler * APV * Undervisningsmateriale * Manual på arbejdsopgaver * Arbejdstilsynsrapport (lyssignal) * Undervisning. af personale * APV * Kurser: Ikast / Brande kommune Forflytninger Naturlige bevægemønstre * Forflytningspolitik * Hjælpemidler * Konsulent / kontaktperson * Funktionsbeskrivelse * Kurser for forflytningsvejledere 18

19 Liste over ressourcepersoner på Marienlund Demens: Esther l. Nielsen, hus C ( Regnbuen ) Forflytningsvejleder: Anni L. Lausen, hus C Hanne V. Sørensen, hus B Neuropædagogik: Ellen Pedersen, hus A Pia Grensteen, hus C 19

20 IT De faste medarbejdere på Marienlund får udleveret en kode til Windows og Notes (mail og kalender m.m.) fra kontoret. Den kode, der udleveres, skal ændres til en personlig kode, som kun du kender. Hvis du er ny i brug af computer og har brug for oplæring, vil du kunne blive tilmeldt kursus ved Ikast-Brande kommune, it-afdelingen. Der findes diverse vejledninger til brug af Notes og S-drevet; de ligger på S-drevet. Meddelelser fra ledelsen og fra kontoret bliver rundsendt via mailsystemet. Det er godt at kende: Notes: kalender og mail S-drev og P-drev Blanketsystem: diverse fortrykte blanketter Internet/intranet 20

21 Hjemmeside Adresse: Indhold: Forside Marienlund Kontakt Ny beboer Medarbejdere Marienlunds Venner Seneste nyt Billedgalleri 21

22 Procedure angående beklædningspolitik Marienlund er et bo- og aktivitetscenter for fysisk og psykisk handicappede, og vi tilstræber at gøre omgivelser så private og hjemlige for beboerne som muligt. Medarbejderen arbejder derfor så vidt overenskomsten og arbejdet tillader det i privat tøj. Vi skal vise respekt for beboere, besøgende og kollegaer og altid være bevidst om, hvad vi gennem vores påklædning signalerer. Det er derfor vigtigt ikke at gå udfordrende eller provokerende klædt. Medarbejderen skal klæde sig praktisk og efter forholdene. Beskadiges tøj i forbindelse med arbejdet erstattes dette enten af Marienlund eller af skadevolderen. Dette under forudsætning af, at medarbejderen har udført arbejdet som aftalt og gjort sit yderste for at undgå skaden. (der udfyldes en skadesanmeldelse). 22

23 Ferieafholdelse på Marienlund De kommunale parter blev i oktober 2002 enige om en ny Ferieaftale på det kommunale område. Aftalen er gældende fra ferieåret 2003/2004. Aftalen gælder for alle kommunens ansatte. Undtaget er praktikanter og studerende i praktik. Derudover er der specielle bestemmelser for timelønnede vedr. afregning af feriegodtgørelse. Disse regler vil vi ikke komme nærmere ind på her. Hovedlinjerne i Ferieaftalen: Alle har 6 ugers ferie. Hovedferien som er på 3 uger afholdes så vidt mulig fra den 1. maj til 30. september. Ferie optjenes og afvikles i timer. Der skal ikke længere skeles til, om der holdes præcis 5/6 uger, dog skal der mindst afholdes 4 uger. Al ferie afholdes i hele arbejdsdage, også den 6. ferieuge. Ved planlægning af hovedferien skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til ansattes ønske om ferie i barnets skolesommerferie. Den 6. ferieuge afholdes eller udbetales efter medarbejderens ønsker men medarbejderen kan ikke selv bestemme om den skal overføres. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. Udbetaling af den 6. ferieuge udregnes efter en %-sats af den ferieberettigede løn. Optjent ferie ud over 4 uger kan aftales overført til senere brug. (Overførsel aftales med nærmeste leder. Aftale om overførsel af ferie, blanket 4996, indsendes til Personaleafdelingen senest 30. april) Skal aftales med nærmeste leder senest den 15. april. 5. ferieuge kan dog efter anmodning udbetales under forudsætning af, at ferien ikke er aftalt overført. Anmodning om udbetaling skal ske på Arbejdsdirektoratets blanket "Ansøgning om uhævede feriepenge". (blanketten findes på efter ferieårets afslutning. Underskrevet ansøgning sendes til Personaleafdelingen senest 30. september) Der kan aftales særlig overførsel/udbetaling af ferie ved feriehindring (F.eks. sygdom, barsel, anden orlov) Har den ansatte ikke optjent ret til 6 ugers ferie med feriegodtgørelse eller løn, har den ansatte ret - men ikke pligt - til at få ferien suppleret op til 6 uger. For supplerende ferie betales ikke løn eller feriegodtgørelse. På Marienlund: På Marienlund forventer vi, at alle afholder deres ferie. Den 15. december bør man som fuldtidsansat maksimalt have 60 timer, deltidsansatte 45 timer inklusiv 6. ferieuge til resten af ferieåret. (Ovenstående er for at undgå at Marienlund er affolket i april måned.) Der skal være en væsentlig grund til at ferie kan overføres til næste ferie år. 23

24 Syge-/fraværspolitik Sygemelding: Ved sygemelding ringes der så tidligt som muligt før mødetid. Det er den sygemeldtes ansvar at informere, om sygefraværet er arbejdsrelateret. Teamlederen eller lederen tager kontakt til den sygemeldte hurtigst muligt. Hvis fraværet er arbejdsrelateret, skal arbejdsstedet undersøge, hvad der kan gøres i den forbindelse. Ved sygdom over en uges varighed, kontakter teamlederen medarbejderen første gang og herefter en gang ugentligt ved længerevarende sygdom. Ved første kontakt vil det være formålstjenligt at tale om sygdommens længde og forventet tilbagekomst til arbejdsstedet. Raskmelding skal ske senest kl dagen før arbejdet genoptages. Omsorg: Hvis der har været gentagne sygdomsperioder eller flere enkeltstående sygedage inden for 6 måneder, skal den ansvarlige teamleder afholde en omsorgsamtale med medarbejderen. Efter 4 ugers samlet sygdom eller gentagne "små" sygdomme tager teamlederen initiativ til en opfølgende samtale. Formålet med den opfølgende samtale er at klarlægge sygdomsforløbet; tale om sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser samt tale om medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdsstedet. Herunder evt. aftaler om arbejdsmæssige opgaver eller nedsat tid. Deltagerkredsen kan variere efter den konkrete situation Medarbejderen, teamlederen, leder, tillidsmand, repræsentant fra faglig organisation eller anden kollega. Medarbejderens læge, sagsbehandler fra kommunen m.v. Den sygdomsramte har altid ved disse samtaler ret til at have en bisidder med efter eget valg. For at sikre at der sker en opfølgning på medarbejdere med et højt sygefravær vil ledelsesgruppen en gang månedligt gennemgå seneste måneds sygefraværsstatistik. Dette for at sikre at der tages hånd omkring medarbejderne gennem omsorgssamtaler. Ved evt. afskedigelse pga. sygdom skal de involverede parter høres; evt. ved en opfølgningssamtale. Ikast-Brande Kommune sender blomsterhilsen ved længerevarende sygdom(over 14 dage). Henvendelse om dette skal ske til kontoret. 24

25 Arbejdsskader Er du udsat for en arbejdsskade, skal du henvende dig på kontoret for at få skaden anmeldt hos Kommunens forsikringsselskab. Egen læge skal kontaktes. Skaderne gennemgås af sikkerhedsudvalget. Kurser/uddannelse Vil du gerne videreuddanne dig eller have nye kompetencer, så tal med teamlederen/lederen herom. Internt kommunalt kursusmateriale offentliggøres sidst på året for det kommende år. 25

26 Rygepolitik for Marienlund Al rygning skal foregå udendørs: På steder hvor der er opsat rygecontainere. (Stederne kommer på senere) På steder som ikke er synlige for offentligheden Der stilles ikke flere pauser til rådighed for rygerne end for de øvrige medarbejdere. Beboerne på Marienlund må ryge i egen bolig, når personalet ikke er til stede. Beboere, der har brug for hjælp til rygning, kan i den udstrækning de har behov for det få hjælp af personalet. Personalet har til enhver tid ret til at sige nej til at hjælpe beboere med rygning. Konsekvensen for ansatte, der ikke følger den vedtagne politik er almindelige ansættelsesretslige konsekvenser. 26

27 Personalekost Retningslinjer for personalekost på Marienlund: Medarbejderes betaling for mad, kaffe, frugt, forplejning ved møder i arbejdstiden: For at give medarbejderne adgang til at drikke og spise udenfor måltider og uden beboernes deltagelse indføres en medarbejderkostbetaling. Afregningen skal være gennemskuelig, let at administrere, trækkes over lønnen, realistisk i forhold til udgiftsniveau og ens for alle medarbejdere i området Voksne Udviklingshæmmede. Vi forudsætter. at medarbejdere i deres arbejdstid har adgang til at drikke og spise for eksempel et stykke frugt, brød til møder eller et let måltid. Personalet har adgang til samme sortiment, som beboerne. Fastansatte medarbejdere timer per uge 150,- kr. per måned timer 200,- kr. per måned. Fastansatte medarbejdere der udelukkende arbejder i dagtimer på hverdage eller om natten, og som medbringer madpakke timer 70,- kr. per måned. Faste medarbejdere mellem 0-14 timer og vikarer. 15,- kr. per vagt, 27

28 Retningslinjer for beboernes penge Bliver du kontaktperson for en beboer på Marienlund, er det vigtigt at få opgjort beboerregnskabet, så pengene i pengekassen stemmer med det påførte i regnskabet. Alle har dog ansvar for at regnskabet bliver ført løbende, og at pengene passer med det påførte i regnskabet. De nærmere regler for beboerregnskab gennemgås af personalet, da der kan være forskelle fra hus til hus. Lene Lorensen reviderer regnskaberne. Hun kan kontaktes og er behjælpelig, hvis der er problemer med at få regnskabet ført. 28

29 Tjenestekørsel Kører du tjenestekørsel i egen bil, skal der udfyldes et skema "indberetningsliste vedrørende befordringsgodtgørelse i egen bil". Skemaet kan hentes på kontoret eller hentes i blanketsystemet, der ligger som ikon på "skrivebordet" på computeren. Blanketten har nr og findes under "diverse tværfaglige blanketter". Du skal huske: Dato Formål med kørslen Adresse fra og til (hvis ikke dette er udfyldt, skal man betale skal af kørslen) Antal km skrives under høj sats Husk underskrift hvorefter skemaet afleveres til underskrift ved Lars Severin Olesen. Skemaet bliver herefter påført kontonummer for, hvor udgiften skal bogføres og indsendes herefter til personalekontoret. 29

30 Vagtplan Man har ret til at kende sin vagtplan 4 uger frem. Man har pligt til at orientere sig om eventuelle ændringer i vagtplanen. Teamlederen skal så vidt muligt have besked kurser og ønsker om fridage 6 uger før vagtplanen træder i kraft. Så er det muligt for teamlederen at lave vagtplanen bedst mulig. Bagerst i tjenesteplansmappen er der skemaer til at komme med ønsker om frihed i god tid inden de 6 uger.. Gavekasse Marienlund har deres egen gavekasse, som ansatte kan deltage i. Det koster 50 kr. pr. måned og kan afregnes til fællesmøderne to gange om året. Gavekassen giver til medlemmer af gavekassen til runde fødselsdage fra 40 år, bryllupper og konfirmationer. Ikast-Brande Kommune har en gaveregulativ gulativ som gælder overordnet. Den findes i Personalehåndbogen (se her i mappen under Personalehåndbog). 30

31 Introduktionsliste til nye medarbejdere: Rundvisning Nøgler ved Ib Introduktion af opvaskemaskine, vaskemaskiner m.m Information om låste skabe/skuffer/køleskabe Information om depoter Rengøringsansvar ved Bille Pedellens ansvarsområde Brandinstruktion ved Ib Elinstallationer (sikringer) Information om de store badeværelser Interne og eksterne samarbejdspartnere Ledelsesteam Information om vagtplan /ferieønsker Kontoret Lene og Hanne Diverse dagtilbud for beboerne Kontaktpersonordningen CSC Handleplaner - status - opfølgning Fælles Faglig Platform Ansvar Dato Ok Forskellig kommunikation: Betjening af telefonsystemet Rapport bogen nattevagt servicebogen Betjening af Fax og kopimaskine Post tømning af postkasser PC som daglig arbejdsredskab 31

32 Brug af egen Mobil Medicin: Epilepsi krampeskema Medicinhåndtering Medicinskab Dosering af medicin Opstart og seponering af medicin Ajourføring på diverse medicinæsker Nattevagter / medicinansvarlige Medicin, pn-medicin, plaster m.m. Diverse skemaer Bestilling af medicin - nattevagter Hepatitis B - vaccination Informere nattevagten om ændringer Sygemelding: Sygemelding hvornår Modtagelse af sygemelding Raskmelding - hvornår CSC, Overlap Intro i CSC Beboernes kalendere/kontaktbøger Kalender i husene Hjemmedage, indkøb, regnskab, og rengøring. Gavekassen Beboernes journalmappe Personalebøger Referater fra møder Ved dødsfald 32

33 Introduktion af busserne: Nøgler Benzin og dieselkort Lift og seler Evt. kørselsintro Anmeldelser: Indberetninger - magtanvendelser Voldsindberetninger - voldsmappen Utilsigtede hændelser Dag- og aftenrytmer: Vagtplan Billedtavle - billedkommunikation Rengøring af beboernes lejligheder Aflevering af hus til næste vagt Telefonliste på personale Handlekort (Føtex, Løvbjerg, Fakta..) EAN nummer Arbejdsmappe/sedler på badeværelserne Indkøbsseddel Diverse hjælpemidler Overlap til næste kollega 33

34 Ikast-Brande Kommune Ikast Rådhus Rådhusstrædet Ikast Byråd og Borgmester Kommunaldirektør Økonomiområdet Brande Administrationsbygning Centerparken Brande Teknisk område Sundheds- og Omsorgsområdet Nørre-Snede Administrationsbygning Bellisvej Nørre-Snede Børne- og Kulturområdet For at se hvilke underafdelinger der er de forskellige områder: gå ind på Ikast-Brandes hjemmeside og til venstre på den side du kommer til; gå ind under "kontakt" og så kontakt til afdelinger. 34

35 Organisationsplan for Ikast-Brande Kommune 35

36 Psykiatri- og handicapafdelingens organisering Psykiatri- og handicapchef Mogens Wehrs Tlf Fagområder: Misbrugs- og socialpsyk. området Områdeleder Keld Bertelsen tlf Myndighedsområdet Områdeleder Lisbeth Hedegaard tlf Autismeområdet Områdeleder Ole Grangaard tlf, Området for voksne udviklingshæmmede Områdeleder Dorthe Iversen tlf. mobil

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen.

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Afspadsering: Medarbejdere kan efter ønske * markeres så optjente afsp.timer kan gemmes. Der kan maksimalt optjenes 2 ugers afspadsering i forhold til ansættelsesformen.

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere