Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Introduktion til Årsrapport...3 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar Teoristeder, teoridel og teoriprøver...6 Teoriprøve...7 Afsluttende skriftlig opgave...9 Beviser...11 Anerkendelsesudvalget...11 Efteruddannelse for specialuddannede intensivsygeplejersker...12 Landsudvalgets organisering og opsummering af samarbejde på landsplan...14 Særlige indsatsområder i Landsudvalget i Afsluttende bemærkninger...15 Bilag Referencer:...17 Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 2 af 17

3 Forord Landsudvalget for specialuddannelsesråd ved uddannelsen i intensiv sygepleje, udgiver i år den første Årsrapport 213 for arbejdet med, og udviklingen af specialuddannelsen for intensive sygeplejersker i de fem regioner i Danmark. Intensiv specialuddannelsen er etableret ud fra SST bekendtgørelse nr. 521 af I cirkulære nr. 92 af 1997 beskrives etablering af et lokalt specialuddannelsesråd der har til opgave, at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen i henhold til den godkendte uddannelsesordning. Formålet med Landsudvalget er, at sikre ensartethed og inspirere til udvikling for de uddannelsessøgende uanset uddannelsessted, således at der ikke kan herske tvivl om et fælles kvalitetsniveau. Introduktion til Årsrapport Landsudvalget (LUV) består inden for det intensive område af repræsentanter fra De 5 ale Specialuddannelsesråd: Hovedstaden (RH), Midtjylland (RM), Sjælland (RSJ), Syddanmark (RSD) og Nordjylland (RN). Årsrapporten beskriver og gør status for aktiviteterne i LUV i 213 i forbindelse med specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i LUV. Årsrapporten sendes til: Sundhedsstyrelsen Formændene for De ale Specialuddannelsesråd på landsplan Denne Årsrapport beskriver LUV formål, aktiviteter og resultater samt organisering af samarbejdet mellem LUV og De 5 ale Specialuddannelsesråd (DRS). I de følgende statistikopgørelser vil vi synliggøre statistik for 213 samt udviklingen fra 211, 212 og 213, både på landsplan og på de regionale niveauer. Oversigter: Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet. o Udvikling af antal specialuddannede. o Udvikling af antal kursister under specialuddannelse. Godkendte kliniske uddannelsesafdelinger. Teoristeder, teoridel og teoriprøver. o Antal kursister på teoristederne i 213. Teoriprøve. o Teoriprøven 213 i regionerne med gennemsnitskarakter. Afsluttende skriftlig opgave. o Emner på afsluttende opgave 212, 213. o Antal udstedte beviser i regionerne 211, 212, 213. Anerkendelsesudvalget. o Antal ansøgninger og udstedte anerkendelser i Efteruddannelse for specialuddannede intensive sygeplejersker. o Antal deltagere på efteruddannelse i regionerne i 211, 212, 213. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 3 af 17

4 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet LUV har med udgangen af 213 foretaget en statusopgørelse af antal specialuddannede sygeplejersker i de intensive uddannelsesafsnit. Dette vil ske hvert år i henhold til LUV s forpligtigelse til, at holde sig ajour med situationen i forhold til sygeplejerskernes specialuddannelse, dimensionering af uddannelseskapacitet m.v. Nedenstående tabel viser følgende tal: Tabel 1 er Antal special uddannede Antal sygeplejersker ansat Andel specialud dannede i % Antal under specialud dannelse Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden ,4 % ,9 % ,4 % ,2 % 146 Sjælland , % 28 Samlet ,7 % 41 Af ovenstående tabel ses det, at 6,7 % af sygeplejerskerne på regionernes intensive afsnit er specialuddannet. Udover antal specialuddannede sygeplejersker har flere intensive afsnit ansat sygeplejersker, som udelukkende har gennemført den tidligere intensive Efteruddannelse jf. SST retningslinjer af 1977 som beskriver, at sygeplejersker på intensiv afsnit skal bestå specialuddannelsens teoretiske prøve, samt udarbejde og bestå den afsluttende prøve for, at erhverve bevis som specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 4 af 17

5 Diagram 1 - Udvikling af antal specialuddannede i perioden RSD RM RN RH RS J Ovenstående diagram viser antallet af sygeplejersker der har gennemført specialuddannelsen i intensiv sygepleje i perioden 211 til 213 i regionerne. Heraf kan det ses, at kurven i perioden fra har været stigende og enkelte regioner stationær. Diagram 2 - Udvikling af antal kursister under specialuddannelse i perioden RSD RM RN RH RSJ Ovenstående diagram viser antallet af sygeplejersker under specialuddannelsen i perioden i regionerne. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 5 af 17

6 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar 214 Intensivafsnittene fungerer som hoveduddannelsessted. Ifølge SST cirkulære 7 har DRS bestemt følgende kriterier for godkendelse af de kliniske uddannelsesafsnit: Afsnittet skal være anæstesiologisk ledet. Afsnittet skal være anæstesiologisk døgndækning i tilstedeværelse. Der skal behandles minimum 5 respiratorpatienter pr. år i afsnittet. På afsnittet skal anvendes invasiv kredsløbsmonitorering. Der skal være en uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Der skal være en af DRS godkendt plan for teoretisk og klinisk undervisning. Der skal være mulighed for kvalificeret sygeplejefaglig supervision i praksis. DRS følger løbende udviklingen i uddannelsesafsnittene med henblik på, at sikre at kursisterne får de uddannelsesmæssige målsætninger indfriet. De kliniske uddannelsesafsnit godkendes af DRS, der fastlægger de nærmere krav. Generelt skal foreligge beskrivelse af afsnittenes opgaver, bemanding, angivelse af en uddannelsesansvarlig samt et uddannelsesprogram, herunder rammeplan for 1-2 timers ugentlig, sideløbende undervisning. Der skal tilbydes supervision og vejledning. Tabel 2 er Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Samlet Godkendte kliniske uddannelses afsnit Antal mentorer/vejledere Antal uddannelses ansvarlige Varierende Teoristeder, teoridel og teoriprøver Uddannelsens teoridel afvikles i hver region på nær Sjælland der samarbejder og afvikler med Hovedstaden: Formålet med teoridelen er: At kursisten erhverver indsigt i og overblik over de teoretiske forudsætninger, der danner grundlag for, at kunne varetage den komplekse sygepleje til kritisk syge patienter i alle aldersgrupper på intensiv- og opvågningsafdelinger jf. Pensumbeskrivelse 213. Det teoretiske indhold er gennem årene blevet revideret og ajourført, såvel pensumkrav og litteraturhenvisninger opdateres årligt. 1 Typisk er der to tre vejledere pr. godkendt uddannelsesafsnit. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 6 af 17

7 Diagram 3 - Antal kursister på teoristederne i Antal kursister på teoristederne RSD RM RN RH RSJ Ovenstående diagram angiver samlet de to teoriforløb forår og efterår med antal af kursister i 213. RN afvikler kun teoriforløb hvert forår. I alt har 19 kursister deltaget på teoridelen i 213. Teoriprøve Som afslutning på teoridelen afholdes specialuddannelsens obligatoriske teoriprøve. Prøven afvikles i overensstemmelse med SST cirkulære kapitel 4 9. Teoriprøven består af 45 multiplechoice opgaver og 3 mini essay og 2 essay opgaver. Spørgsmålene udarbejdes af underviserne fra teoridelen i regionerne og medlemmerne i pensumog teoriprøveudvalget med afsæt i pensum og i undervisningens indhold. Prøven bedømmes efter 7 trins-skalaen. Alle kursister går til den samme landsdækkende teoriprøve. Rettelse af teoriprøven foregår i hver region dagen efter. Pensum- og teoriprøveudvalget er nedsat af Landsudvalget og mødes en gang årligt til revision af pensum og udarbejdelse af teoriprøverne. Udvalget består af repræsentanter fra den kliniske praksis samt kursuslederne fra de fire teoriuddannelsessteder i Danmark. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 7 af 17

8 Diagram 4 - Teoriprøven i regionerne i juni Karakter Juni Gns juni RSD RM RN RH RSJ Ovenstående diagram viser resultatet af den landsdækkende teoriprøve for juni 213. Diagram 5 - Teoriprøven i regionerne i december Dec Gns dec 2 1 RSD RM RH RSJ Ovenstående diagram viser resultatet af den landsdækkende teoriprøve for december 213 dog uden RN, der kun afvikler teoriprøve hvert forår. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 8 af 17

9 Diagram 6 Karakterspredning af teoriprøverne Juni December I 213 har der været 4 kursister som ikke har bestået teoriprøven. Jf. SST cirkulære kapitel 4 11 kan alle sygeplejersker der ikke har bestået indstilles til ny teoriprøve op til 3 gange. Afsluttende skriftlig opgave Ved specialuddannelsens afslutning og under forudsætning af bestået teoriprøve og tilfredsstillende klinisk uddannelse udarbejder sygeplejersken en skriftlig opgave, der omhandler en klinisk intensiv sygeplejefaglig problemstilling. Kursisten har krav på 5 timers vejledning ved opgavevejleder. Opgaverne censureres på tværs af uddannelsesregionerne og der medfølger en skriftlig tilbagemelding fra censor til kursisten. Tabel 3 Antal vejledere og censorer i regionerne 213 er Antal vejledere Antal censorer Syddanmark 21 9 Midtjylland 9 6 Nordjylland 7 5 Hovedstaden Sjælland 7 7 Samlet Ovenstående tabel viser antal vejledere og censorer i regionerne 213. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 9 af 17

10 Tabel 4 er Antal opgaver bestået/ikke bestået i regionerne 213 Antal opgaver censureret i alt Ikke-bestået 1. gang Heraf bestået 2. gang % ikke bestået 1. gang Syddanmark ,3 % Midtjylland ,6 % Nordjylland 15 Hovedstaden ,6 % Sjælland ,5 % Samlet ,8 % Ovenstående tabel viser hvor mange kursister der har bestået skriftlig opgave samt hvor mange der ikke har bestået 1. og 2. gang. Der har været 3 klager ud af de 13 ikke bestået opgaver. De 3 opgaver bliver sendt til ny bedømmelse, hvoraf de 2 er bestået. Diagram 7 - Emner på afsluttende opgaver i 212 og Antal Respiration Etik Pårørende Kropslig pleje Lidelse, omsorg, mestring Rehabilitering Søvn/hvile Kommunikation Børn Intensivt miljø Herunder er angivet en mere uddybende forklaring af hvad emnerne indeholder. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 1 af 17

11 Respiration: fugtning, sugning, VAP, NIV-behandling. Etik: døende, organdonation. Pårørende: pårørende. Kropslig pleje: temperatur, sårpleje, obstipation/diarre, sengelejets komplikationer, bariatri. Lidelse/omsorg/mestring: dødsangst, empowerment, humor Rehabilitering: mobilisering, dagbog, overflytning, basal stimulation, ernæring Søvn/hvile: sedation, smerte musikterapi, misbrug, intensiv delirium. Kommunikation: andre kulturer. Børn: alt om børn, børn som pårørende. Intensivt miljø: omsorg i teknologisk miljø, patientsikkerhed. Ovenstående diagram angiver hvilke emner der har været skrevet opgaver indenfor i specialuddannelsen i 212 og 213. Der har i censorudvalget været arbejdet med nye opgavekriterier til den afsluttende opgave. Opgavekriterierne er taget i brug marts 213. Beviser Diagram 8 - Antal udstedte beviser i perioden RSD RM RN RH RSJ Ovenstående diagram angiver antal udstedte uddannelsesbeviser for perioden Anerkendelsesudvalget Anerkendelsesudvalget er nedsat under Landsudvalget den 4. december 27 til, at behandle sager om anerkendelse af udenlandske intensivsygeplejerskers eventuelle godkendelse som specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje i Danmark. Vurderingskriterier er baseret på: Sundhedsstyrelsens Cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997, kapitel 6, 14, stk. 3. Sundhedsstyrelsens Meddelelse nr. 2 af 6. oktober 2. Anerkendelsesudvalget består af 3 medlemmer udpeget af LUV for en periode på 4 år ( ). Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 11 af 17

12 Udvalget modtager ansøgning fra Det ale Specialuddannelsesråd, i den region hvor ansøger er ansat i. Ansøgningsskema forefindes på hver regions intranet/hjemmeside for uddannelsen. Anerkendelsesudvalget vurderer om ansøgerens uddannelse kan ækvivalere den danske intensive uddannelse i forhold til: Den teoretiske uddannelse: indhold og niveau med antal timer. Den kliniske del: klinisk uddannelse, type af intensive afsnit og varighed. Prøver og eksaminer samt afsluttende opgave. Erfaring indenfor den intensive sygepleje. Tabellen viser antal ansøgere samt udstedte anerkendelser i perioden Tabel 5 Nationalitet Anerkendelse 28 Hovedstaden Svensk Anerkendt Hovedstaden Tysk Nej 29 Hovedstaden Tysk Nej Hovedstaden Ungarsk Anerkendt Hovedstaden Ungarsk Anerkendt Hovedstaden Svensk Anerkendt 21 Ingen ansøgninger 211 Ingen ansøgninger 212 Syddanmark Tysk Anerkendt Syddanmark Tysk Anerkendt Syddanmark Tysk Nej Hovedstaden Indisk Behandles* 213 Hovedstaden Svensk Behandles* * Ansøgninger på vej til at blive anerkendt, mangler sidste anerkendelse. I ovenstående tabel ses antal ansøgere med en udenlandsk specialuddannelse som har ansøgt om en anerkendelse. Efteruddannelse for specialuddannede intensivsygeplejersker Efteruddannelsen er udviklet ud fra erkendelse af, at den faglige udvikling indenfor det intensive speciale er i en fortsat hastig udvikling. Derfor er Efteruddannelsen en kombination af ajourførende undervisning i udvalgte dele af specialet og deltagernes eget arbejde med at indhente og forholde sig til ny viden. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 12 af 17

13 Efteruddannelsen består af teoridage der strækker sig over 4-8 måneder. Efteruddannelsen er rettet mod sygeplejersker, der er ansat på et intensivt afsnit og har specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Diagram 9 Antal deltagere på Efteruddannelse i perioden Antal under efteruddannelse RS D RM RN RH RSJ Antal I perioden har der på landsplan været 273 sygeplejersker på Efteruddannelse. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 13 af 17

14 Landsudvalgets organisering og opsummering af samarbejde på landsplan Landsudvalget er sammensat af to repræsentanter fra hvert regionalt specialuddannelsesråd. Formanden er født medlem. Derudover er de fire uddannelses-/ eller kursusledere, samt koordinerende censorformand medlem af LUV. Følgende udvalg er nedsat under Landsudvalget: Teori- og pensumudvalget Censorudvalget Anerkendelsesudvalget Landsudvalget lever op til sin forpligtigelse jf. SST cirkulære 14 stk. 3 til, at sikre en ensartet specialuddannelse på landsplan gennem deltagelse i Landsudvalgets arbejde. Landsudvalget har i 213 afholdt 2 ordinære møder. Regler for udvalgets arbejde er fastlagt i godkendt SST bekendtgørelse nr. 521 af 19. juni 1997 om specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje samt forretningsorden for Landsudvalget, revideret og godkendt 1. juni 213. Formændene for De ale Specialuddannelsesråd har haft afholdt møder vedrørende udkast til ny bekendtgørelse, som har været drøftet i De ale Specialuddannelsesråd og sidst tilrettet i Landsudvalget. Udkast er indsendt til Sundhedsstyrelsen juli 213. Der har været afholdt et møde med udarbejdelse af revidering af fælles pensum, fælles uddannelsesordning samt udarbejdelse og en revidering af landsdækkende teoriprøve. Syddanmark har december 213 afviklet digital teoriprøve som pilotprojekt. Det vil blive evalueret i Landsudvalget i 214. Censorudvalget har præsenteret nye opgavekriterier og afholdt temadag for alle censorer og vejledere. Anerkendelsesudvalget har udarbejdet oversigt over udstedte anerkendelser siden 28 (se side 11). I samarbejde med Nordisk Forlag udarbejdes en ny bog om intensiv sygepleje, som vil blive udgivet 1. januar 215. Særlige indsatsområder i Landsudvalget i 214 I den kommende periode vil der være behov for: Arbejde med ny bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen (sendt til SST juli 213, afventer stadig tilbagemelding). Udarbejdelse af national uddannelsesordning. Årsrapport 214. Udvikling og optimering af teoriprøven. Indførelse af digital teoriprøve. Udvikling af E-learning til intensive emner. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 14 af 17

15 Afsluttende bemærkninger Det er første år at Landsudvalget for intensiv specialuddannelsen udarbejder en Årsrapport. Vi håber Årsrapporten giver et statistisk overblik over, og synlighed af hvad Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd arbejder med vedrørende intensiv specialuddannelsen. At arbejde med intensiv specialuddannelsen er en dynamisk proces. Årsrapportens data kan bruges i forskellige sammenhænge af Sundhedsstyrelsen, og De 5 ale Specialuddannelsesråd. Tak til medlemmerne i Landsudvalget for deres input til Årsrapporten og for deres store professionelle arbejde og engagement i løbet af 213. Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 15 af 17

16 Bilag 1 Rapporten sendes til: Sundhedsstyrelsen Kontorchef, overlæge Birte Obel Oversygeplejerske Majbritt Codam Landsudvalget for specialuddannelsen i intensiv sygepleje Ledende oversygeplejerske Melinda Frandix (formand) Ledende overlæge Lynge Kirkegaard (næstformand) Klinisk sygeplejespecialist Anne Langvad Sundhedsfaglig konsulent Anne Marie Lerche Pedersen Uddannelsesleder Tove Olsen Overlæge Anne Bruce Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Hanne Juul Uddannelseskonsulent Lise Wolder Uddannelseskonsulent Lotte Bressum Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Maria P. Søndergaard Udvikling- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anne Skafte Uddannelseskonsulent Ann Jorry Liljegren Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Inge Schultz Jørgensen Ledende afdelingssygeplejerske Britta Jepsen Sjælland. Syddanmark. Hovedstaden. Midtjylland. Nordjylland. Sjælland. Midtjylland. Hovedstaden. Midtjylland. Nordjylland. Sjælland. Syddanmark. Syddanmark. Hovedstaden. Formænd for De ale Specialuddannelsesråd Overlæge Anne Bruce Sjælland Ledende overlæge Lynge Kirkegaard Syddanmark Klinisk sygeplejespecialist Anne Langvad Hovedstaden Uddannelsesleder Tove Olsen Nordjylland Sundhedsfaglig konsulent Anne Marie Lerche Pedersen Midtjylland Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 16 af 17

17 Referencer: 1. Cirkulære nr. 92 om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Sundhedsstyrelsen 26. juni Bekendtgørelse nr. 521 om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Sundhedsstyrelsen 19. juni Pensumbeskrivelse april Sundhedsstyrelsens retningslinjer af juli Rapporten kan rekvireres hos: Uddannelseskoordinator Anja Fog på mail Udarbejdet og godkendt af Landsudvalget af 2. december 213. Side 17 af 17

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 14 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion til Årsrapport...2

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 215 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 15 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion til Årsrapport...

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 216 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 16 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion til årsrapport...

Læs mere

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget Baggrund: Landsudvalget har i december 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Læs mere

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje 2012 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion...2 Region Sjællands Råd for intensiv specialuddannelse...2 Klassifikation af

Læs mere

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Baggrund: Kommissorium for Censorformandsudvalget Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Årsrapport 2008 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Denne årsrapport er udarbejdet af Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren Journal nr.: DRS Intensiv E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Dato: 26. januar 2016 Telefon: 6541 1718 2920 1963 Referat fra det 73. møde

Læs mere

Fraværende: Arne Brem Høj, Annette Reinholdt, Lisbeth Juulsgaard, Tove Nielsen, Susanne Kloster Fraværende uden afbud: Axel Lahoz

Fraværende: Arne Brem Høj, Annette Reinholdt, Lisbeth Juulsgaard, Tove Nielsen, Susanne Kloster Fraværende uden afbud: Axel Lahoz Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Dato: 7. december 2015 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 6541 1718 / 2920 1963 Mødereferat fra det 72.

Læs mere

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 17. september 2013 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718 Mødereferat fra det 64.

Læs mere

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Rapportens formål... 2 Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook Aftalebrev Kære Censor! Tak for dit tilsagn om at medvirke i censurering af denne afsluttende opgave. Efter at opgaven er modtaget bedes du snarest muligt pr. mail: Bekræfte modtagelsen til opgavevejlederen

Læs mere

Årsrapport 2013 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2013 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 13 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering...

Læs mere

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Den 29. januar 2013 kl. 9:00-12:30 Tilstede: Lynge Kirkegaard (LK), Ann Jorry

Læs mere

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 01 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Årsrapport 2015 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2015 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering... Det

Læs mere

Årsrapport 2010 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2010 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Årsrapport 2010 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Denne årsrapport er udarbejdet af Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark.

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Chefkonsulent Helene Vestergaard Sørensen Sundhedsstaben, Planlægning og Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle Dato 29. august 2007 Sagsbeh. J.nr. Deres ref. Fil: Dokument 1 Sagsnr J.nr. og Sagsnr. bedes anført

Læs mere

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Dato: 14. september 2015 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718/29201963 Mødereferat fra det 71. møde

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr 396 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-98/1 Senere ændringer

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE 1 Indhold INDHOLD... 2 1. PRÆAMBEL... 3 2. FORORD... 4 3. VARIGHED & TITEL... 5 Varighed...

Læs mere

Censorformandskabets årsberetning

Censorformandskabets årsberetning Censorformandskabets årsberetning 2009 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af Censorformandskabet Godkendt i Landsudvalget 11. maj 2010 Censorformandskabets opbygning

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing 1 Indhold Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 2 RAPPORTENS FORMÅL... 2 SPECIALUDDANNELSENS

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Formål med specialuddannelsen...3

Læs mere

Mødereferat fra det 67. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark

Mødereferat fra det 67. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 8. maj 2014 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718/29201963 Mødereferat fra det

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen,

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen, Afdeling: HR-Uddannelse og Udvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 6. december 2010 Telefon: 7663 1781 REFERAT Mødereferat fra

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Afdeling: HR Udd. og Udvikl. Udarbejdet af: IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail: inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 09.02.2010 Telefon 7663 1781 Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 3. udgave, endelig godkendt i Sundhedsstyrelsen juli 2008 Revideret september 2009 Indholdsfortegnelse Sidetal 1.0 Baggrund...2

Læs mere

Referat godkendt den 17. juni 2013

Referat godkendt den 17. juni 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Referat godkendt den 17. juni 2013 BKK/RDA Roskilde, den 19. juni 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referat godkendt den 2. marts 2010 Specialuddannelsen Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 210-215 NM/BKK/jen Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr 395 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-99/1 Senere ændringer til

Læs mere

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Årsrapport 2014 HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens placering... 3 4.0 Det Regionale Specialuddannelsesråd... 3

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 5. marts 2014 Telefon: 7663 1781 REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK/HØ Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. februar 2012 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 52 fra

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen august 1998, herefter løbende revideret, senest maj 2013.

Læs mere

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 011 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje INFORMATIONSMATERIALE VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KLINISKE UDDANNELSESFORLØB FOR STUDERENDE PÅ SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE, UDDANNELSESREGION

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Årsrapport 2011 1.0 Introduktion... 3 2.0 Rapportens formål...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1 Udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland September 2009 1 Forord... 4 Organisation... 7 Oversigt over nedsatte råd vedr. Specialuddannelsen... 7 Rådene for Specialuddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Endelig referat til møde i Det Koordinerende Landsråd Onsdag den 3. oktober 2007, kl Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg

Endelig referat til møde i Det Koordinerende Landsråd Onsdag den 3. oktober 2007, kl Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg Endelig referat til møde i Det Koordinerende Landsråd Onsdag den 3. oktober 2007, kl. 11.45-15.30 Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg Deltagere: Uddannelsesregion Nord Formand, chefsygeplejerske Helle

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere