Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag"

Transkript

1 Referater af bestyrelsesmøder Toftevang Vejlag marts 2013 marts 2014

2 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Frode, Anne-Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: Ingen Meddelelser Den lille fællesplæne er blevet beplantet. Konfliktsituation om beskæring af beplantning ved den store fællesgrund. Finn har talt med parterne og sagen er nu på plads. Fire buske er blevet plantet på fællesgrunden ved hegn mod grunde ved Gårdtoftevej. Gartneren skal beskære hegnet på den store fællesgrund. Affaldsbunken på den store fællesgrund skal fjernes på et tidspunkt. Ny vandledning de er i fuld gang i området. Vejbump: Finn taler med andet vejlav i området i løbet af sommeren hvor de har fået etableret vejbump. Kloaksagen med Birkevangen. Finn taler med Husum Grundejerforening for at høre om de har kendskab til advokater der har kendskab til problemstillinger som denne. Finn har skrevet til Københavns Kommune for at få et møde med viceværten. Økonomi Ca kr. i kassebeholdning inden kontingentindbetaling. Opfølgning på generalforsamling Vi har ikke mulighed for at styre parkering i vejlavet. Det er tilladt at parkere hvor der er plads. Egen hjemmeside? Vi arbejder videre på at etablere vores egen hjemmeside. Hjemmesiden for Husum Grundejerforening fungerer fortsat ikke. Eventuelt Udlån af vejlavets telt. Morten fortalte om nye nøgler til skuret og proceduren ved lån af teltet. Tankerne om at etablere vandafledning på vejene i vejlavet. Vi kunne overveje at søge tilskud fra fonde, fx Realdania Næste møde Mandag den 2. sep. kl Søren

3 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Frode, Ann Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: Ingen Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde Hjemmeside foreningens . Foreningens hotmail fungerer ikke fordi spamfiltre fanger hotmails. Vi skal derfor have etableret en anden mail i forbindelse med etablering af hjemmeside. Finn foreslår One.com pris 11,25 kr. pr. måned. Finn taler nærmere med Tina, Hørtoftevej 6, om etablering af hjemmeside. Vandledning, vej og fortovsfliser. Finn har fået oplyst at Kamco er ved at færdiggøre arbejdet. Vedtægterne vi skal have klarere formulering af betaling af gebyr ved for sen betaling. Finn fortalte om hvordan det går med hjemløse i de nye huse ved Toften. Finn fremlagde at vi skal være opmærksomme på hvor mange af ansatte fra Bystævneparken der stiller sig til at ryge på Toften fordi de ikke længere må ryge på arbejdsmatriklen og dermed kan komme til at efterlade cigaretskodder på vejlavets vej. Projekt med evt. nedsivning på vejen Frode kontakter Københavns Kommune for at høre om det vil være muligt at etablere et projekt nu. Anne-Marie fortalte at foreningen printer er forældet, og at den bliver smidt ud. Regnskab Der har været problemer med at få opkrævningerne for kontingent sendt ud. For mange af vejlavets medlemmer modtager ikke s fra foreningen fordi vi anvender hotmail. Vi kan overveje om vi skal have indføjet i vedtægterne at det påhviler medlemmerne at oplyse adresse for ejer og ejers adresse. Finn og Morten udarbejder et forslag til ny formulering af vedtægterne så de bliver opdateret. Der er kr. på vores konto. Eventuelt Legepladsudvalg fungerer ikke. Søren forsøger at etablere et nyt udvalg. Søren fremlægger på næste bestyrelsesmøde hvad han er nået frem til. Næste møde Næste møde er aftalt til 21. oktober kl hos Morten.

4 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Søren, Finn, Morten Fraværende: Frode, Anne-Marie Finn talt med Trine, Hørtoftevej 6, om hjemmeside. Målet er at en hjemmeside kan fungere i begyndelsen af Finn arbejder videre med projektet. Finn tjekker om Kamco har udskiftet alle de fliser er udskiftet. Finn har skrevet til Miljøministeriets kontor for klimatilpasning, vandsektor og grundvand om vores idéer om vandnedsivning på vores vej. Kontoret har svaret at de fortrinsvis støtter projekter med ny teknologi. Vi undersøger nærmere om et nedsivningsanlæg kan være ny teknologi. Finn vender sagen med Frode der tidligere har undersøgt området. Søren har endnu ikke fået talt med nogen om legepladsudvalg, men Søren forsøger at få etableret et udvalg der måske kan komme med forslag til generalforsamlingen. Der er ved at blive etableret en strikkeklub blandt medlemmerne. Vi følger initiativet. Vi overvejer om vi skal stille forslag til generalforsamlingen 2014 om at vejlavet indkøber en æblesaftpresser som medlemmerne kan låne. Søren foreslår at der etableres en ugentlig byttedag i høstsæsonen hvor medlemmerne kan bytte udbytte fra køkkenhaver. Vi aftalte at sekretæren sender referat ud til bestyrelsen umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde. 2. Næste møde Mandag den 13. januar hos Finn.

5 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Frode, Anne-Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: ingen Finns kone Vibe, der er jurist, har undersøgt hvilke klausuler der findes i forhold til rørføring til dobbelthusene i vejlavet. Hun har fundet frem til at der er tinglyst deklaration for alle parceller i vejlavet der indeholder en forpligtelse for alle dobbelthusene til at have gas og vand indlagt som fælles indgangsrør. Derfor kan man ikke få fjernet et gasrør hvis man ikke selv anvender gas. Vi takker Vibe for den faglige assistance. Vandplan: Frode har deltaget i møde om Københavns klimatilpasningsplan den 6. januar. Der er ikke noget der berører vores vejlav. Man overvejer om man kan anvende veje som forsinkelsesanlæg i forbindelse med ekstreme regnfald. Vi overvejer hvordan vi evt. kan få en aftale med Københavns Kommune om at kommunen vil medfinansiere at vi får nedsivning på vejlavets veje og evt. på fællesgrunde. Vi arbejder videre på dette. Frode kontakter igen Københavns Kommune om muligheder for at lave nedsivning på vejene i vejlavet. Vi diskuterede om det vil være hensigtsmæssigt at bekoste en advokatundersøgelse af problemet med regnvand i kloakken fra Birkevangen. Det skal være et advokatfirma der har viden om problemfeltet. Finn og Frode samler dokumentation, og vi sender derefter en forespørgsel til advokatfirma. Vejbump Finn udfærdiger forslag til placering af vejbump så det vil kunne komme på generalforsamlingen i marts. Finn arbejder videre på at få etableret en hjemmeside for vejlavet. Opfølgning fra sidst: Dække mødeudgifter ved sociale aktiviteter i vejlavet (som fx strikkeklub), fx 100 kr. pr. møde, dog højst et beløb på 1000 kr. pr. år for én aktivitet. Vi vil stille forslag om dette til generalforsamlingen. 2. Regnskab Anne-Marie fremlagde regnskab for Alle medlemmer har betalt kontingent for Udgifter til fællesanlægget har været større end budgetteret fordi det lille område er blevet renoveret. Vores aktiver vokser år for år. Vi foreslår atter kr. til fællesanlæggene i budgettet. Anne-Marie undersøger hvad det vil koste at tilmelde vejlavet PBS. Det vil kunne gøre betalingen for medlemmerne langt lettere. 3. Eventuelt Søren har etableret legepladsudvalg: Søren selv samt Lasse (Ærtebjergvej) og Simon (Toftagervej 10). Vi foreslår at der afsættes kr. på budgettet for 2014 til legeplads. Generalforsamlingen bliver onsdag 26. marts kl Det var ikke muligt at låne lokalet i Husum Kirke i uge 12. Det kunne heller ikke blive en torsdag. 4. Næste bestyrelsemøde Mandag 17. februar kl hos Anne Marie.

6 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Frode, Anne-Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: ingen Tina Lund, Hørtoftevej 6, og Finn arbejder på at få etableret hjemmeside for vores vejlav. Finn har forgæves rykket Kamco for udskiftning af ødelagte fliser på vores fortove. Vi har set på idéer om klimavej svarende til den grundejerforeningen Øresund er i gang med at få etableret. Finn laver PowerPoint med tegninger fra projektet så det kan vises på generalforsamlingen. Et sådant projekt vil kunne erstatte vejbump. Grundejerforeningen Øresunds hjemmeside er: Finn undersøger hvad et projekt om klimavej vil koste ved at ringe til arkitektfirmaet Thing & Wainø der har udformet projektet for grundejerforeningen Øresund. Til generalforsamlingens dagsorden: bestyrelsen stiller forslag om en principbeslutning om etablering af klimavej med trafikdæmpende effekt. Vi forestiller os at det vil tage mindst 1 år før en evt. etablering kan foretages. Finn følger op på projektet om nedlægning af elkabler i vejlavet. 2. Budget og regnskab Budget og regnskab på plads. Morten justerer regnskabs- og budgetoversigt så det er i orden til generalforsamlingen. 3. Planlægning af generalforsamlingen På valg: to menige medlemmer og kasserer. Vores kasserer Anne-Marie genopstiller desværre ikke. Frode og Søren genopstiller. Påmindelse om generalforsamlingen senest 26. februar. Morten sender rundt til medlemmerne. Evt. forslag til generalforsamlingen skal sendes til Finn senest torsdag 6. marts Frode sørger for at der bliver smørrebrød på generalforsamlingen. Frode sørger for at der er projektor klar til generalforsamlingen. 4. Næste bestyrelsesmøde Mandag 17. marts kl hos Finn.

7 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag Til stede: Frode, Anne-Marie, Finn, Morten Fraværende: Søren Finn fremlagde at Kamco nu har udskiftet de fliser som blev ødelagt ved sidste sommers gravearbejde i forbindelse med udskiftning af vandrør. Dong går snart i gang med at grave kabler ned. De forventer at være færdige omkring 30. maj. De indbyder os til at have medindflydelse på hvor kabelskabe skal placeres. Finn mødes med dem. Dong har henvendt sig om hvor de kan placere jord fra gravearbejdet. De foreslår at placere jorden på vejstykket af Toften ind mod Bystævneparken. Finn taler med dem. Angående forslag til etablering af vandmiljøvej: Finn har haft kontakt med Hedeselskabet (Orbicon) der kan være konsulent. Den idéskitse til vandmiljøvej som Grundejerforeningen Øresund har fået udarbejdet, har kostet kr. De har også fået foretaget boringer for at undersøge jordforholdene. Det har kostet kr. 2. Planlægning af generalforsamlingen Forslag fra beboere om parkeringsforbud for uvedkommende på Ærtebjergvej. Finn undersøger om mulighederne for parkeringsrestriktioner. Bestyrelsen fremlægger forslag om principbeslutning om vandklimavej. Forslag til dato for vejfest lørdag 23. august. 3. Næste bestyrelsesmøde Det aftaler vi efter generalforsamlingen.

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere