En kilde til forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kilde til forbedringer"

Transkript

1 En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere effektiv på. Af Morten Jarlbæk Pedersen The other part of outsourcing is this: It simply says where work can be done outside better than it can be done inside, we should do it. Så lakonisk kan den primære årsag til virksomhedernes lyst til outsourcing udtrykkes: Hvis det kan betale sig at lade andre gøre dele af arbejdet, så skal man lade dem gøre det. Ordene stammer fra Alphonso Jackson, tidligere amerikansk minister og nuværende vicedirektør i den amerikanske storbank JPMorgan Chase. Det kan betale sig er en vægtig årsag til outsourcing IT: Det kan de andre levere! Det har særligt ramt virksomhedernes IT-funktioner, som altså ofte er blevet anset som støttefunktioner, der sagtens kan udføres uden for virksomheden selv. Selvom man i dag også outsourcer mangen en anden forretningsfunktion, så fylder IT stadig meget i outsourcing-statistikkerne og det gælder uanset hvilke statistikker, man kigger på. Outsourcing af IT fylder godt i statistikken I 2011 udgjorde business process- outsourcing 30 pct. af det globale outsourcing-marked Outsourcing af IT fylder mest i statistikkerne I 2011 udgjorde IT-outsourcing 70 pct. af det globale outsourcing-marked Kilde: Note: Opgørelsen stammer oprindeligt fra Information Services Group, og dennes TPI-indeks. Opgørelsen kan således afvige fra andre opgørelser af samme emne. I opgørelsen er kun medregnet aktive kontrakter med en værdi på mere end 25 mio. amerikanske dollars. Også danske virksomheder har kastet sig over outsourcing af denne og hin forretningsfunktion, og det er næppe en tendens, der vil forsvinde fra den ene dag til den anden. Derfor er outsourcing i almindelighed og outsourcing af IT i særdeleshed omdrejningspunktet for dette syvende og sidste nummer af Initiativ i år Også danske virksomheder outsourcer i stor stil Dansk Erhvervs Initiativ 2012 #7

2 Danske virksomheder har luret fidusen De danske virksomheder outsourcer i varierende grad, men modsat hvad man skulle tro, er det ikke kun virksomhedernes hjælpefunktioner, der outsources. Også kerneforretningen sendes nogle gange udenbys, så selvom stadig IT fylder godt i butikken, bliver billedet mere og mere komplekst. Hver 10. af de danske virksomheder med over 50 ansatte har foretaget international outsourcing af kernefunktioner Ikke kun hjælpefunktioner bliver outsourcet også kerneaktiviteter berøres Hjælpefunktioner 13% Kerneaktiviteter 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, ORGOUT10. Note: Figuren viser, hvor stor en andel af de danske virksomheder med flere end 50 ansatte, der har outsourcet kerneaktiviteter hhv. hjælpefunktioner til internationale destinationer. Netop kompleksiteten gør, at målet for outsourcingen heller ikke altid er et land i Fjernøsten. Mange opgaver bliver i Danmark og EU. Når opgaverne bliver i Danmark, er der ofte tale om en art virksomhedsoverdragelse og det gør ikke sagen mindre kompleks, er meldingen fra ansættelsesretten. Der sker med andre ord mange ting inden for outsourcing, og der er mange ting at holde øje med. De centrale tendenser er i fokus på side 6, og de er også beskrevet i den nye viden, der er omtalt, på side 11. Lokal outsourcing til firmaer i Danmark og resten af EU fylder mere i statistikkerne, end mange tror Forvent ikke alt Outsourcing er ofte en stor beslutning for alle de involverede parter. Derfor skal man selvsagt overveje øvelsen meget grundig, og man skal ikke nødvendigvis forvente, at alt kan outsources. En tæt og løbende dialog mellem leverandør og kunde er altafgørende for, om samarbejdet bliver en succes. Et outsourcing-forløb er sjældent en fuldkommen statisk øvelse. Forvent snarere at samarbejdet gradvist ændrer sig og tilpasser sig. Outsourcing er ikke kun besparelser, men kan også være en vej til udvikling. Så klare i spyttet er de to outsourcing-eksperter, som giver deres besyv med på side 4. Forventningsafstemning er central for succesraten af et outsourcing-forløb Know your business Netop den pointe om at forventningsafstemme og holde øje med udviklingen hører man også fra outsourcing-kunderne, der lægger vægt på, at deres leverandør kender dem godt. Rigtig godt endda. Det forudsætter igen, at man selv kender sin forretning helt ud i det yderste led. Det er simpelthen en forudsætning for samarbejdet, siger erfaringen. Erfaringen stammer bl.a. fra virksomheden Louis Poulsen, hvor IT-chef Espen Dørre til daglig lever i et samarbejde med en ekstern IT-leverandør. Også i Folkeferie.dk har man prøvet kræfter med outsourcing. Her skete det som led i større omstilling af virksomheden, hvilket økonomi- og IT-chef Inge Thorup kan berette om. Du kan høste af Espen Dørres og Inge Thorups erfaringer med outsourcing på side DANSK ERHVERV

3 LEDER Outsourcing også en vej til vækst? Et indisk IT-supportcenter. Det er billedet, de fleste får på nethinden, når snakken falder på outsourcing. Indiske IT-supportere fylder også godt i billedet, men outsourcing er meget andet og mere end bare det. Det er f.eks. en forretningsmulighed for danske virksomheder. Af markedsdirektør Søren Friis Larsen Når inderne tager over, så ryger de danske arbejdspladser! Sådan synes den konventionelle visdom at være, og på den baggrund er der noget lorent ved outsourcing. Eller sådan kan det forekomme. Graver man et spadestik dybere, er billedet dog et ganske andet. Outsourcing tillader nemlig danske virksomheder at fokusere på deres kerneforretning, og omvendt fokuserer den virksomhed f.eks. en specialiseret IT-virksomhed hvortil der er outsourcet, også på sin kerneforretning. Med andre ord kan outsourcing øge danske virksomheders produktivitet, og det er en vigtig faktor i jagten på væksten. Produktiviteten er i top, det skaber fremgang, og så er alle glade. Ja, måske kan det endda lokke et lille smil frem på de politiske læber? Søren Friis Larsen Outsourcing skaber også mange forretningsmuligheder i Danmark At tage beslutningen om at outsource er ikke altid let. Det kræver mange og grundige overvejelser, for kan det nu betale sig? Hvor finder man den rette leverandør, og skal opgaven sendes til Fyn, Frankrig eller Filippinerne? Komplekse spørgsmål, som kræver rådgivning fra eksperter. Et vellykket outsourcing-forløb fordrer således ofte, at virksomheden får lidt viden-assistance. Denne rådgivning kan vise sig alfa og omega for, om virksomheden formår at høste gevinsterne ved at outsource, og også på dette specialiserede felt er det klart, at god rådgivning i høj grad er medvirkende til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige globalt. Mere end én rygrad i dansk erhvervsliv Når de danske virksomheder vinder på det, så gavner det nok også resten af samfundet i det lange løb. Det lange løb kan dog forekomme ja, langt. Der er også andre og mere nutidige fordele ved, at danske virksomheder outsourcer. Det er langt fra altid det smarteste at sende opgaven til Asien eller Østeuropa; ofte kan det løses af nogen på Amager eller i Østjylland. Søren Friis Larsen Der findes f.eks. en hel underskov af danske outsourcing-virksomheder bl.a. inden for IT, og sammen med de rådgivere, der muliggør den vellykkede operation, beviser de hver dag, at rygraden i dansk erhvervsliv ikke kun udgøres af de firmaer, der leverer direkte til forbrugerne. DANSK ERHVERV 3

4 EKSPERTERNE Forventningsafstemning afgør succes Af Christian Ohm Styr på omkostningerne, skalérbar organisation, adgang til de rette ressourcer og professionalisering af services er centrale parametre, når virksomheder outsourcer deres IT eller andre serviceprocesser. Dermed er outsourcing en attraktiv nøgle til produktivitetsstigninger. Eksperter i outsourcing: Der er mange fordele ved at lade andre løse dine opgaver Så klar er meldingen fra to eksperter på området: Martin Petersen, der er konstitueret administrerende direktør i Logica en del af CGI (billedet øverst til venstre) og divisionsdirektør i Servicegruppen Martin Høyer (billedet nederst til venstre). Begge arbejder de med til daglig at levere outsourcingydelser til danske virksomheder, og begge peger på, at forventningsafstemningen mellem kunde og leverandør er afgørende for, hvorvidt en outsourcing bliver en succes eller ej. Øget kompleksitet er lig øget betydning af forventningsafstemning Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling sker i rivende fart. Det gælder både de mange nye muligheder og løsninger, men også de risici, der er ved f.eks. IT-drift, datahåndtering og cloud-løsninger. Øget kompleksitet stiller større krav og de krav er det langt fra, at alle virksomheder kan honorere Det er næsten umuligt for en intern IT-enhed med 2-5 personer at følge med i udviklingen inden for alle IT-områder. Derfor kan den øgede IT-kompleksitet medføre en øget brug af eksterne konsulenter. Ved outsourcing undgår man det, forklarer Martin Høyer fra Servicegruppen. Netop kompleksiteten øger også risikoen for uoverensstemmelser mellem de involverede parter. Dialog og forventningsafstemning er derfor nødvendige præmisser for outsourcing. Jo klarere dialogen er, desto bedre kan opgaven løses, er den enslydende melding fra både Martin Høyer og Martin Petersen. Det er også centralt, at præmisserne er opfattet af kundens medarbejdere; de kan nemlig ikke lige gå ned til deres IT-enhed og få noget fikset, bestille udstyr eller få nye tips. Der er kommet en professionel relation ind i det og det stiller krav til de involverede. Det er vigtigt at få talt godt sammen. Derfor rådgiver vi virksomheden om, hvad man kan lægge ud, og hvad skal man selv beholde. Det er i vores erfaring vigtigt, at kunden beholder noget for fortsat at have egne kompetencer for at være en kompetent indkøber. Det er helt naturligt, at samarbejdet udvikler sig undervejs, og det stiller krav til begge parter. Det skaber dog også muligheder siger Martin Petersen fra Logica, der pr. 1. januar 2013 bliver en del af CGI med medarbejdere i mere end 40 lande. Medarbejderne skal forstå outsourcingens præmisser, hvis det skal blive en succes Man skal ikke forvente at kunne outsource alt En god styringsmodel og dialog mellem kunde og leverandør er alfa og omega for en succesfuld outsourcing. Martin Petersen Skalérbare ydelser Mulighederne skabes bl.a. af øget fleksibilitet, da outsourcing giver adgang til skalérbare ydelser. Det understreger Martin Petersen. Outsourcing giver skalérbare ydelser i et omskifteligt miljø Skaléring er super vigtigt for kunderne. Her er en nøgle til at øge produktiviteten hos kunderne, fordi vi som leverandører leverer services i meget fleksible rammer både i opgangs- og nedgangstider, siger Martin Petersen. 4 DANSK ERHVERV

5 Det handler for kunden om at have adgang til de rigtige ressourcer, som man ikke selv kan eller vil opbygge i sin egen virksomhed Martin Petersen Outsourcing er også relevant for mindre virksomheder Øget fleksibilitet og skalérbarhed. Det er søde ord i mange virksomheders ører, og fra begyndelsen af 1990 erne tog de første, store virksomheder derfor fat på at outsource. Fra midten af 2000 erne kom de mellemstore virksomheder med, og den efterfølgende krise har medført, at virksomhederne også de mindre i endnu højere grad end tidligere er opmærksomme på muligheden. Med det øgede pres på omkostningerne har det været vigtigt at adskille IT fra forretningen for at synliggøre omkostningerne til IT. Også den værdiskabelse som IT giver, bliver dermed mere transparent, forklarer Martin Høyer fra Servicegruppen med udgangspunkt i sin erfaring med at levere IT-ydelser. Både Martin Høyer og Martin Petersen pointerer, at de fleste virksomheder opererer på markeder med hård konkurrence; ordrer vindes, og ordrer tabes. Derfor har virksomhederne løbende behov for at tilpasse deres organisation herunder deres servicefunktioner og processer. For dem er outsourcing dermed både et strategisk valg og et praktisk valg. Således er det i dag i højere grad et spørgsmål om at få styr på omkostninger og processer end et ensidigt fokus på at opnå markante besparelser, som er den vigtigste faktor bag den succesfulde outsourcing og det gælder store som små virksomheder. Outsourcing kan være et strategisk redskab for både store og mindre virksomheder IT-enheden skal være en professionel serviceorganisation, som oversætter teknik til services som understøtter virksomhedens kerneforretning Martin Høyer Outsourcing i forskellige generationer Outsourcing rykker sig i trin, og således kan man opleve i dag, at markedet er opdelt på tre forskellige generationer af outsourcing, hvor de største virksomheder, som kastede sig over outsourcing allerede i 1990 erne, er i tredje generation. De mellemstore virksomheder begyndte at outsource senere og kunne dermed i højere grad springe første generation over. Første generations-outsourcere er typisk præget af for store forventninger til besparelser eller måske omvendt af frygt. I den anden generation har kunden gjort sine første erfaringer om hvad, der virkede og ikke virkede. Med tredje generation handler det mere om kvalitet og forretningsløsninger frem for ensidigt fokus på omkostningsreduktioner. Godt kan blive bedre. Der er fortsat meget leverpostej i outsourcing, og derfor får kunderne ikke det optimale ud af det endnu. Innovationen bliver glemt undervejs. Martin Petersen Stadig stort potentiale for outsourcing i Danmark Med udgangspunkt i sin dagligdag i Logica erkender Martin Petersen dog, at der fortsat er udviklingspotentiale for outsourcing i Danmark. Derfor ser Martin Petersen frem til udviklingen af outsourcing i de kommende år. Vi vil se, at den næste generation af outsourcing i højere grad kommer til at handle om innovation, hvor tillid bliver omdrejningspunktet. Både for kunde og leverandør er det vigtigt i fællesskab at løfte blikket fra den daglige leverance og bruge tid på det langsigtede perspektiv, slutter Martin Petersen. Fjerde generations outsourcing: fokus på innovation DANSK ERHVERV 5

6 I FOKUS Gør det, du er bedst til og lad andre om resten Af Morten Jarlbæk Pedersen Fokusér på kerneforretningen og lad andre gøre alt det, der omgiver denne kerneforretning. Så bliver du mere produktiv og effektiv. Outsourcing er som taget ud af kapitlet om komparative fortrin i den økonomiske lærebog. Ja, ja så skal man ej heller negligere, at der ofte er penge at spare, og at outsourcing derved har andre og meget kontante fordele. Disse to begrundelser er i al fald de mest oplagte forklaringer på, at outsourcing er så populært blandt danske virksomheder, som tilfældet viser, at det er. Spørgsmålet er dog, hvordan denne popularitet manifesterer sig: Hvad er de overordnede tendenser inden for outsourcing? Hvor sender vi opgaverne hen? Og ryger det hele faktisk ud af landet? Spørgsmålene er mange og svarene ligeså. Lavere omkostninger og et mere effektivt fokus på kerneforretningen er ofte drivkraften bag outsourcing og det gør outsourcing populært Outsourcing af IT dominerer billedet 19 pct. af alle danske virksomheder med flere end 50 ansatte foretog i perioden international outsourcing Heraf foretog 32 pct. outsourcing af ITdrift og telekommunikation Heraf foretog 30 pct. outsourcing af administrative og managementfunktioner Heraf foretog 18 pct. outsourcing af forskning, udvikling, ingeniøropgaver og anden teknisk service Outsourcing af IT fylder mest, når man ser på, hvad de danske virksomheder beder udenlandske samarbejdspartnere om at tage sig af Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, ORGOUT10. IT har traditionelt været det mest outsourcede område overhovedet. Ovenanførte forklaringer på virksomhedernes lyst til at oursource kerneforretningen og omkostningerne genkendes da også af de danske virksomheder. 51 pct. peger således på omkostningsniveauet som motiv for international outsourcing. Ifølge den amerikanske researchvirksomhed Gartner sad virksomheden Accenture på hele 2,6 pct. af det globale marked for IT-outsourcing i 2011, og omkostningsforklaringen vinder da også genklang hos Managing Director hos Accenture Martin L. Sjøtlow. Krisen har forårsaget, at mange virksomheder har behov for dels at reducere omkostninger og dels at arbejde mere agilt, idet tiderne jo fortsat er både ustabile og uforudsigelige. Outsourcing bliver benyttet til at opfylde begge behov, forklarer Martin L. Sjøtlow. Ønsket om at kunne agere agilt er også bærende for beslutningen om at outsource Fra IT og Business Processes til Business Services Martin L. Sjøtlow tilføjer dog, at omkostninger i dag langt fra er den eneste parameter, der tages med i overvejelserne. Fokus er bredere på værdiskabelse, og det betyder bl.a., at IT-outsourcing og Business Process-outsourcing gradvist vil komme til at smelte mere og mere sammen. Fokus bliver mere på værdiskabelse for forretningen end på IT-services isoleret set. Martin L. Sjøtlow IT-outsourcing og Business Process-outsourcing vil gradvist smelte mere sammen til én business services -ydelse Omkostningsreduktioner er stadig en væsentlig driver, men da flere og flere virksomheder efterhånden tager de økonomiske besparelser for givet, ønsker mange at få flere værdiskabende elementer med på toppen af aftalerne, forklarer Martin L. Sjøtlow. 6 DANSK ERHVERV

7 Fra helhedsløsninger til selektive services Martin L. Sjøtlow peger desuden på en anden central tendens: brugen af multi-source, hvor man ikke ønsker en total IT-løsning, men kun at få leveret enkeltelementer fra flere udbydere. Denne tendens kender man også udmærket til i ATEA, der har specialiseret sig i at levere ITinfrastruktur til andre firmaer. Vi oplever færre kunder, der ønsker total IT-outsourcing, og flere, der ønsker at aftage selektive services integreret i en hel IT-løsning. Vi oplever også, at flere kunder finder det vanskeligt at håndtere den multileverandørstrategi, som følger af dette, uddyber afdelingsdirektør i ATEA Thomas Peter Kaspersen. Ifølge Thomas Peter Kaspersen vil man i fremtiden se et mere opdelt marked for outsourcing, idet brugen af mere selektive services skaber et behov for koordinering og integration af disse services. Mere sofistikerede ydelser som f.eks. governance, compliance og service brokering vil ganske enkelt komme til at fylde meget mere, end de gør i dag, er meldingen fra Thomas Peter Kaspersen. Vi tror ikke, at outsourcing-markedet fremover bliver præget af leverandører, der leverer alle services selv, men i stedet af leverandører, der integrerer med andre, uddyber Thomas Peter Kaspersen. Fra helhedsløsninger til selektive services Brugen af selektive services skaber et øget behov for koordinering og integration af disse services og dermed skabes et helt nyt marked Standardisering og modenhed Parallelt med, men modsat den øgede betydning af disse sofistikerede tjenesteydelser peger Thomas Peter Kaspersen dog også på, at mange IT-ydelser i dag har nået et sådan niveau af modenhed, at kunderne ikke nødvendigvis ønsker en skræddersyet vare. Drevet af omkostningsbesparelser og en generelt større gennemsigtighed på IT-servicemarkedet, oplever vi, at kunderne i større grad lever med standarder og slår sig til tåls med billigere stangtøj i en god kvalitet. Thomas Peter Kaspersen Det har været vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne at udnytte de fordele, der løbende opstår med ny teknologi, men selvom der fortsat udvikles, ser vi en standardisering og modenhed i teknologierne, der nu for alvor gør det muligt at omdanne disse til services og drive stordriftsfordelene ud til gavn for kunderne, lyder det fra Thomas Peter Kaspersen. Og samtidig øges efterspørgslen på standardiserede IT-ydelser Turen går til ATEA er et eksempel på en lokal udbyder af outsourcing-løsninger til danske virksomheder; for de fleste folk er outsourcing ellers noget, der foregår i udlandet. Det er det også, men de nøgne tal viser, at der er masser af plads til europæiske outsourcing-udbydere som f.eks. ATEA. EU-landene og Kina fylder nemlig godt i statistikken over foretrukne outsourcing-destinationer særligt inden for industrien; Indien er derimod en uomgængelig destination for forretningsservice. De europæiske lande er mål for meget outsourcing, men oversøiske destinationer fylder så afgjort også godt Industrien outsourcer til Østeuropa og Kina forretningservice til Vesteuropa og Indien Industri Forretningsservice 7% 9% 6% 19% 8% 23% 28% Gamle EU-lande Nye EU-lande Andre europæiske lande Kina Indien Asien i øvrigt Andre 10% 12% 19% 8% 13% 25% 13% Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, OUT7 og egne beregninger. Note: Bemærk venligst, at tallene stammer fra 2007, og at der ikke findes nyere tal. DANSK ERHVERV 7

8 Ofte er begrundelsen for at vælge de oversøiske lande, at man her finder den rette kombination af kvalificeret arbejdskraft og lave omkostninger. Dette medvirker da også til, at det ikke er de vesteuropæiske lande, der topper A.T. Kearneys Global Services Location Index hverken totalt, inden for people skills and availability, eller i hvilken grad landene er finansielt attraktive. Indien indtager en samlet førsteplads i indekset. Martin L. Sjøtlow fra Accenture genkender dette, men forklarer, at selvom det vil være situationen noget tid endnu, kan det sagtens ændre sig. Oversøiske destinationer har en række fordele, hvad angår outsourcing; omkostningsniveauet er f.eks. en væsentlig faktor Hvor finansielt attraktive er landene? Vietnam Finansielt set mindre attraktive (høje kompensationer, infrastrukturomkostninger og omkostninger som følge af skat og regulering) Senegal Indonesien Frankrig Eire USA Finansielt set meget attraktive (lave kompensationer, infrastrukturomkostninger og omkostninger som følge af skat og regulering) Kilde: A.T. Kearney (2011): Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence The A.T. Kearney Global Services Location Index, 2011, p. 15. Senest lokaliseret 27. november 2012 via atkearney.com. Note: Figuren viser udelukkende hvor finansielt attraktive, landene er; ikke hvor attraktive landene er for outsourcing i almindelighed, eller hvor attraktive landene økonomisk generelt er. Der er kun vist de tre lande med den laveste hhv. den højeste ranking. Bemærk venligst, at ingen af de nordiske lande indgår i sammenligningen. Kigger vi ind i krystalkuglen, kan man forestille sig, at yderligere lande i Asien, samt lande i Afrika eller Syd- og Mellemamerika, som f.eks. Mexico, kommer på outsourcing-leverandørernes radar. Der kommer dog nok til at gå en del år, da det kræver, at en række forhold i disse lande er helt på plads for eksempel at der er tilstrækkeligt med kompetent arbejdskraft, forklarer han. Også andre lande end de traditionelle outsourcingdestinationer kan vise sig relevante at holde øje med Flyt en funktion eller flyt en afdeling? Hvis man outsourcer inden for landets grænser og det kan der være mange gode grunde til er måden, man outsourcer på, dog ej heller helt irrelevant. Outsourcing kan nemlig groft sagt gøres på to måder: Man kan flytte en funktion eller man kan flytte en afdeling. Hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse, kan det få store konsekvenser for den erhvervende virksomhed, og i langt de fleste tilfælde af outsourcing vil der være tale om en overdragelse, forklarer Lotte Odgaard Jacobsen, der er advokat hos Dansk Erhverv. Lotte Odgaard Jacobsen peger på, at man skal være opmærksom på hvilke vilkår, medarbejderne havde før, da man som erhverver indtræder i de på overtagelsestidspunktet eksisterende ansættelsesretlige forpligtelser overfor medarbejderne. Her kan nemlig gemme sig visse udfordringer, særligt for den virksomhed, der fremover skal udføre opgaven. Overenskomstmæssige forpligtelser skal også afklares, så man eventuelt kan frasige sig disse i tide. Det er tydeligt, at tilbundsgående undersøgelse af medarbejderforholdene og helt klare linjer er den eneste måde, hvorpå man kan undgå at stå med uforudsete ekstraomkostninger på medarbejdersiden. Outsourcing tager ofte form af virksomhedsoverdragelse Og virksomhedsoverdragelse stiller store krav til opmærksomheden særligt på medarbejderfronten Det vil ofte hænde, at erhververen af virksomheden selv har medarbejdere, som kan udføre den outsourcede opgave. Der er derfor nu en overtallighed af medarbejdere. Lotte Odgaard Jacobsen Selvom erhververen har relativt vidt skøn i udvælgelsen af de medarbejdere, der skal opsiges, er det vigtigt, at udvælgelsen sker ud fra saglige kriterier. Overdrageren af virksomheden kan også stå over for udfordringer på medarbejdersiden. Begge parter i virksomhedsoverdragelsen skal derfor være opmærksomme. Outsourcing er således ikke altid så ligetil, som man skulle tro, selvom business casen er klar og tydelig. Helt klare linjer er den eneste måde, hvorpå uforudsete omkostninger på medarbejderfronten kan undgås 8 DANSK ERHVERV

9 REALITY CHECK Kundekendskab og tilgængelighed betyder alverden Af Christian Ohm og Morten Jarlbæk Pedersen Outsourcing kan være mange ting, og der er lige så mange baggrunde for at outsource, som der er eksempler på, at det har fundet sted. Kradser man lidt i overfladen, afdækker sig dog visse mønstre hos kunderne. Økonomi, tilgængelighed og fokus En sådan kunde er virksomheden Louis Poulsen, hvor IT-chef Espen Dørre til daglig lever med, at nogle af virksomhedens IT-funktioner ligger et andet sted i byen. Siden 2005 har Louis Poulsen nemlig haft et samarbejde med KMD. Espen Dørre peger særligt på fire fordele ved at få leveret sine løsninger udefra: Omkostninger og tilgængelighed, der er tæt forbundne, og det rette fokus fra både leverandør- og kundeside. Disse sidste to ting hænger ligeledes uløseligt sammen. Man skal overveje, om det kan betale sig. I vores tilfælde havde vi behov for en løsning, der var tilgængelig altid. Omvendt var vi ikke store nok til, at det gav mening at løse opgaven in house ; det var der ganske enkelt ikke nok arbejde til, og så ville det det blive alt for dyrt, forklarer Espen Dørre. Size does matter: Krav om tilgængelighed døgnet rundt betyder enten outsourcing eller meget høje omkostninger For os var det vigtigt med tilgængelighed 24-7, og det var derfor kritisk for os, at opgaverne bliver løst uanset tidspunktet. Espen Dørre Den begrundelse nikker man genkendende til i Folkeferie.dk, hvor økonomi- og IT-chef Inge Thorup var med til at outsource virksomhedens IT-drift. Vi oplevede en nedadgående forretning, og vores IT-afdeling skrumpede fra 8 til 2 mand. Til sidst var vi ganske enkelt ikke store nok til at opretholde en selvstændig IT-afdeling, hvis det skulle give økonomisk mening, siger Inge Thorup. Udover den rent pekuniære del af sagen, skal man også tænke over, om det skaber værdi at have løsningen internt i virksomheden: Skal man fokusere mere snævert? I tilfældet Louis Poulsen var det i al fald klart, at det bedre kunne betale sig at fokusere på lys og lamper frem for drift af virksomhedens SAP-løsninger og andet, er meldingen fra Espen Dørre. Også andre overvejelser end de rent pekuniære Fokus bør være på forretningsudviklingen frem for at bruge penge på noget, der ikke genererer samme værdi. Espen Dørre Kast ikke alt overbord på en gang En vigtig pointe, som Espen Dørre også understreger, er, at ikke alt kan og bør outsources. I al fald ikke på en gang eller lige med det samme. I Louis Poulsens situation har det betydet, at man gradvist og over årene har uddybet samarbejdet med KMD, men det er sket skridt for skridt, i takt med at virksomhederne lærte hinanden bedre at kende. Det kan sjældent betale sig at outsource for meget på en gang DANSK ERHVERV 9

10 Mange ting kan outsources i dag men vi har valgt kun at outsource det, der krævede 24-7-bemanding. Espen Dørre Det er min erfaring, at man skal kende hinanden godt. De skal vide hvad, der giver værdi for os, og det ved man sjældent fra begyndelsen af. Den løbende dialog er vigtig, siger Espen Dørre. Gradvist øget samarbejde mellem kunde og leverandør øger succesraten Den erfaring gjorde man sig også i Folkeferie.dk. Hvor man tidligere havde eget serverrum lader man i dag sin IT-leverandør om det men sådan var det såmænd ikke i begyndelsen, og først efter et halvt års samarbejde lukkede Folkeferie.dk sine egne servere ned. I dag fortryder Inge Thorup ikke den beslutning. Det var en udfordrende omstillingsproces, og vi skulle lige lære, hvad det indebar. Forholdet er dynamisk. Inge Thorup Inge Thorup understreger også, at samarbejdet kun udvikler sig, hvis man som kunde føler sig i trygge hænder. Den flygtige fornemmelse, af at leverandøren interesserer sig for netop din virksomhed, er vigtig. Hvis man har oplevelsen af, at man bliver tilbudt de samme hyldevarer som alle andre, er det sjældent et godt udgangspunkt for et samarbejde, der kan udvikle sig. Dynamikken er vigtig En ting er, at parterne gradvist skal lære hinanden bedre at kende, før man lader flere dele omfatte af samarbejdet; en anden ting er selve samarbejdets karakter. Espen Dørre fra Louis Poulsen peger på, at et statisk forhold mellem kunde og leverandør ikke er ønskværdigt. Vi bruger ofte kontrakter af lidt længere varighed, for det modsatte giver usikkerhed og højere omkostninger. Når man lægger sig fast i længere tid, skal løsningerne være dynamiske, og de skal følge den teknologiske udvikling, siger Espen Dørre. Dynamiske kontrakter, der bl.a. kan tage højde for den teknologiske udvikling, er vigtige ellers er det umuligt at indgå det længerevarende og mere trygge samarbejde Ikke kun fryd og gammen Både Espen Dørre og Inge Thorup oplever, at outsourcingen er en succes. Omkostningsniveauet er faldet, og samarbejdet fungerer godt. Det betyder dog ikke, at der ikke er udfordringer at tage højde for, når man kaster sig over at outsource. Hvis man outsourcer en funktion, der berører medarbejdernes daglige arbejde, så er det ikke kun virksomheden, men også den enkelte medarbejder, der skal indstille sig på nye tider. For medarbejderne var det lidt af en udfordring. De var vant til egen IT-afdeling, hvor de kunne få hjælp med det samme, hvis f.eks. skriftstørrelsen på skærmen var forkert. Det kunne de pludselig ikke mere, og det skulle de selvsagt vænne sig til, forklarer Inge Thorup. Medarbejderne skal også vænne sig til de nye tider Det var en hård omstilling for medarbejderne, men det er det værd på den anden side. Inge Thorup For Inge Thorup var de blivende medarbejdere dog en sag; en anden sag var medarbejderne i den IT-afdeling, der skulle lukkes. Outsourcing fører ofte til afskedigelser, og det skal man være klar til at håndtere, selvom det er svært. Afskedigelserne sker jo ikke, fordi medarbejderne har præsteret ringe, siger Inge Thorup. 10 DANSK ERHVERV

11 NY VIDEN The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring I denne andenudgave fra 2011 af deres bog giver tre internationalt førende outsourcing-forskere Ilan Oshiri fra Loughborough School of Business and Economics, Julia Kotlarsky fra Aston Business School og Leslie P. Willcocks London School of Economics alle tre institutioner i Storbritannien deres brede perspektiv på en række emner relateret til outsourcing af både systemer og forretningsgange i en national og global kontekst. Der lægges vægt på de kapabiliteter, som både afsender- og modtagersiden burde udvikle som resultatet af interaktionen mellem de to. Bogen er udgivet af Palgrave Macmillan og kan købes derigennem Strategic Visions on the Sourcing Market KPMG har samlet en række artikler med bud på strategiske udfordringer og muligheder for fremtidens outsourcing, en række interviews til at belyse erfaringerne med outsourcing i Blandt de interviewede er bl.a. verdens sjettestørste forsikringsselskab Aviva og det globale biotech-selskab Astellas Pharma. Derudover har KPMG gennemført egen research om emnet, hvor der bl.a. fokuseres særligt på tilfredsheden med leverandørerne af de outsourcede ydelser. Find den på The Cloud Buyer s Guide Cloud computing er en af de helt store tendenser inden for IT og outsourcing. Denne guide giver potentielle købere af cloud-løsninger et overblik over priser og vilkår hos forskellige udbydere. Guiden leveres af Outsourcing Center, der er en amerikansk internetportal for videndeling om outsourcing, og guiden er sponseret af CSC. Find den på CIO Barometer 2012 A World in Transformation CSC har gennemført en survey blandt IT-direktører i en række europæiske og nordamerikanske selskaber med flere end 500 medarbejdere. Undersøgelsen fokuserer på hvilke tendenser, der kommer til at gøre sig gældende inden for IT i de kommende år. Blandt de mest opsigtsvækkende tendenser, der identificeres i undersøgelsen, er en forventning om kraftig vækst inden for medarbejderes brug af eget IT-udstyr det såkaldte bring your own device. Også tendenser inden for cloudteknologi berøres, da denne teknologi er uomgængelig. Find den på DANSK ERHVERV 11

12 Om denne udgave OM DENNE UDGAVE En kilde til forbedringer er syvende udgave af Dansk Erhvervs nyhedspublikation Initiativ. Viden rådgivning vækst. Redaktionen er afsluttet d. 12. december OM DENNE PUBLIKATION Dansk Erhverv Initiativ er et nyhedsbrev målrettet topledere og andre beslutningstagere i Danmarks mest videntunge virksomheder inden for service og rådgivning og andre med interesse for rammebetingelserne for disse virksomheder. Publikationen udkommer ca. 6-8 gange årligt, og er tilgængelig på Dansk Erhvervs hjemmeside og i et trykt oplag på 700 stk. Ambitionen er at øge fokus på videnservice som en sektor med meget betydelig værdiskabelse og på de rammevilkår, som betinger og påvirker denne værdiskabelse både forretningsmæssige og politiske. Det er også målet at vise en række konkrete eksempler på, hvordan rådgivning i praksis kan hjælpe til at løse udfordringer både på virksomheds- og samfundsniveau. REDAKTION Direktør, MBA, cand.jur. Christian T. Ingemann (ansv.); markedsdirektør, cand.scient.pol. Søren Friis Larsen; politisk konsulent, cand.scient.pol. Morten Jarlbæk Pedersen (redaktør); chefkonsulent, cand.scient.adm. Christian Ohm; advokat Lotte Odgaard Jacobsen. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af information videreformidlet af Dansk Erhverv er afgørende, og vi arbejder derfor med en grundig kvalitetssikring og med stor grad af åbenhed, hvad angår kilder, metoder og eventuelle forbehold. Denne nyhedspublikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i nærværende, vil disse blive rettet hurtigst muligt, og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående historier, analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan ske til redaktør Morten Jarlbæk Pedersen på eller tlf , eller til markedsdirektør Søren Friis Larsen på eller tlf DANSK ERHVERV

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

It-firma kritiserer kommune for at droppe udbud

It-firma kritiserer kommune for at droppe udbud It-firma kritiserer kommune for at droppe udbud Af Kristian Hansen, Publiceret d. 6. september 2011 kl. 09.00 i Computerworld Kommune valgte at annullere to it-udbud. Spild af vores tid, lyder det fra

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere