En kilde til forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kilde til forbedringer"

Transkript

1 En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere effektiv på. Af Morten Jarlbæk Pedersen The other part of outsourcing is this: It simply says where work can be done outside better than it can be done inside, we should do it. Så lakonisk kan den primære årsag til virksomhedernes lyst til outsourcing udtrykkes: Hvis det kan betale sig at lade andre gøre dele af arbejdet, så skal man lade dem gøre det. Ordene stammer fra Alphonso Jackson, tidligere amerikansk minister og nuværende vicedirektør i den amerikanske storbank JPMorgan Chase. Det kan betale sig er en vægtig årsag til outsourcing IT: Det kan de andre levere! Det har særligt ramt virksomhedernes IT-funktioner, som altså ofte er blevet anset som støttefunktioner, der sagtens kan udføres uden for virksomheden selv. Selvom man i dag også outsourcer mangen en anden forretningsfunktion, så fylder IT stadig meget i outsourcing-statistikkerne og det gælder uanset hvilke statistikker, man kigger på. Outsourcing af IT fylder godt i statistikken I 2011 udgjorde business process- outsourcing 30 pct. af det globale outsourcing-marked Outsourcing af IT fylder mest i statistikkerne I 2011 udgjorde IT-outsourcing 70 pct. af det globale outsourcing-marked Kilde: Note: Opgørelsen stammer oprindeligt fra Information Services Group, og dennes TPI-indeks. Opgørelsen kan således afvige fra andre opgørelser af samme emne. I opgørelsen er kun medregnet aktive kontrakter med en værdi på mere end 25 mio. amerikanske dollars. Også danske virksomheder har kastet sig over outsourcing af denne og hin forretningsfunktion, og det er næppe en tendens, der vil forsvinde fra den ene dag til den anden. Derfor er outsourcing i almindelighed og outsourcing af IT i særdeleshed omdrejningspunktet for dette syvende og sidste nummer af Initiativ i år Også danske virksomheder outsourcer i stor stil Dansk Erhvervs Initiativ 2012 #7

2 Danske virksomheder har luret fidusen De danske virksomheder outsourcer i varierende grad, men modsat hvad man skulle tro, er det ikke kun virksomhedernes hjælpefunktioner, der outsources. Også kerneforretningen sendes nogle gange udenbys, så selvom stadig IT fylder godt i butikken, bliver billedet mere og mere komplekst. Hver 10. af de danske virksomheder med over 50 ansatte har foretaget international outsourcing af kernefunktioner Ikke kun hjælpefunktioner bliver outsourcet også kerneaktiviteter berøres Hjælpefunktioner 13% Kerneaktiviteter 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, ORGOUT10. Note: Figuren viser, hvor stor en andel af de danske virksomheder med flere end 50 ansatte, der har outsourcet kerneaktiviteter hhv. hjælpefunktioner til internationale destinationer. Netop kompleksiteten gør, at målet for outsourcingen heller ikke altid er et land i Fjernøsten. Mange opgaver bliver i Danmark og EU. Når opgaverne bliver i Danmark, er der ofte tale om en art virksomhedsoverdragelse og det gør ikke sagen mindre kompleks, er meldingen fra ansættelsesretten. Der sker med andre ord mange ting inden for outsourcing, og der er mange ting at holde øje med. De centrale tendenser er i fokus på side 6, og de er også beskrevet i den nye viden, der er omtalt, på side 11. Lokal outsourcing til firmaer i Danmark og resten af EU fylder mere i statistikkerne, end mange tror Forvent ikke alt Outsourcing er ofte en stor beslutning for alle de involverede parter. Derfor skal man selvsagt overveje øvelsen meget grundig, og man skal ikke nødvendigvis forvente, at alt kan outsources. En tæt og løbende dialog mellem leverandør og kunde er altafgørende for, om samarbejdet bliver en succes. Et outsourcing-forløb er sjældent en fuldkommen statisk øvelse. Forvent snarere at samarbejdet gradvist ændrer sig og tilpasser sig. Outsourcing er ikke kun besparelser, men kan også være en vej til udvikling. Så klare i spyttet er de to outsourcing-eksperter, som giver deres besyv med på side 4. Forventningsafstemning er central for succesraten af et outsourcing-forløb Know your business Netop den pointe om at forventningsafstemme og holde øje med udviklingen hører man også fra outsourcing-kunderne, der lægger vægt på, at deres leverandør kender dem godt. Rigtig godt endda. Det forudsætter igen, at man selv kender sin forretning helt ud i det yderste led. Det er simpelthen en forudsætning for samarbejdet, siger erfaringen. Erfaringen stammer bl.a. fra virksomheden Louis Poulsen, hvor IT-chef Espen Dørre til daglig lever i et samarbejde med en ekstern IT-leverandør. Også i Folkeferie.dk har man prøvet kræfter med outsourcing. Her skete det som led i større omstilling af virksomheden, hvilket økonomi- og IT-chef Inge Thorup kan berette om. Du kan høste af Espen Dørres og Inge Thorups erfaringer med outsourcing på side DANSK ERHVERV

3 LEDER Outsourcing også en vej til vækst? Et indisk IT-supportcenter. Det er billedet, de fleste får på nethinden, når snakken falder på outsourcing. Indiske IT-supportere fylder også godt i billedet, men outsourcing er meget andet og mere end bare det. Det er f.eks. en forretningsmulighed for danske virksomheder. Af markedsdirektør Søren Friis Larsen Når inderne tager over, så ryger de danske arbejdspladser! Sådan synes den konventionelle visdom at være, og på den baggrund er der noget lorent ved outsourcing. Eller sådan kan det forekomme. Graver man et spadestik dybere, er billedet dog et ganske andet. Outsourcing tillader nemlig danske virksomheder at fokusere på deres kerneforretning, og omvendt fokuserer den virksomhed f.eks. en specialiseret IT-virksomhed hvortil der er outsourcet, også på sin kerneforretning. Med andre ord kan outsourcing øge danske virksomheders produktivitet, og det er en vigtig faktor i jagten på væksten. Produktiviteten er i top, det skaber fremgang, og så er alle glade. Ja, måske kan det endda lokke et lille smil frem på de politiske læber? Søren Friis Larsen Outsourcing skaber også mange forretningsmuligheder i Danmark At tage beslutningen om at outsource er ikke altid let. Det kræver mange og grundige overvejelser, for kan det nu betale sig? Hvor finder man den rette leverandør, og skal opgaven sendes til Fyn, Frankrig eller Filippinerne? Komplekse spørgsmål, som kræver rådgivning fra eksperter. Et vellykket outsourcing-forløb fordrer således ofte, at virksomheden får lidt viden-assistance. Denne rådgivning kan vise sig alfa og omega for, om virksomheden formår at høste gevinsterne ved at outsource, og også på dette specialiserede felt er det klart, at god rådgivning i høj grad er medvirkende til at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige globalt. Mere end én rygrad i dansk erhvervsliv Når de danske virksomheder vinder på det, så gavner det nok også resten af samfundet i det lange løb. Det lange løb kan dog forekomme ja, langt. Der er også andre og mere nutidige fordele ved, at danske virksomheder outsourcer. Det er langt fra altid det smarteste at sende opgaven til Asien eller Østeuropa; ofte kan det løses af nogen på Amager eller i Østjylland. Søren Friis Larsen Der findes f.eks. en hel underskov af danske outsourcing-virksomheder bl.a. inden for IT, og sammen med de rådgivere, der muliggør den vellykkede operation, beviser de hver dag, at rygraden i dansk erhvervsliv ikke kun udgøres af de firmaer, der leverer direkte til forbrugerne. DANSK ERHVERV 3

4 EKSPERTERNE Forventningsafstemning afgør succes Af Christian Ohm Styr på omkostningerne, skalérbar organisation, adgang til de rette ressourcer og professionalisering af services er centrale parametre, når virksomheder outsourcer deres IT eller andre serviceprocesser. Dermed er outsourcing en attraktiv nøgle til produktivitetsstigninger. Eksperter i outsourcing: Der er mange fordele ved at lade andre løse dine opgaver Så klar er meldingen fra to eksperter på området: Martin Petersen, der er konstitueret administrerende direktør i Logica en del af CGI (billedet øverst til venstre) og divisionsdirektør i Servicegruppen Martin Høyer (billedet nederst til venstre). Begge arbejder de med til daglig at levere outsourcingydelser til danske virksomheder, og begge peger på, at forventningsafstemningen mellem kunde og leverandør er afgørende for, hvorvidt en outsourcing bliver en succes eller ej. Øget kompleksitet er lig øget betydning af forventningsafstemning Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling sker i rivende fart. Det gælder både de mange nye muligheder og løsninger, men også de risici, der er ved f.eks. IT-drift, datahåndtering og cloud-løsninger. Øget kompleksitet stiller større krav og de krav er det langt fra, at alle virksomheder kan honorere Det er næsten umuligt for en intern IT-enhed med 2-5 personer at følge med i udviklingen inden for alle IT-områder. Derfor kan den øgede IT-kompleksitet medføre en øget brug af eksterne konsulenter. Ved outsourcing undgår man det, forklarer Martin Høyer fra Servicegruppen. Netop kompleksiteten øger også risikoen for uoverensstemmelser mellem de involverede parter. Dialog og forventningsafstemning er derfor nødvendige præmisser for outsourcing. Jo klarere dialogen er, desto bedre kan opgaven løses, er den enslydende melding fra både Martin Høyer og Martin Petersen. Det er også centralt, at præmisserne er opfattet af kundens medarbejdere; de kan nemlig ikke lige gå ned til deres IT-enhed og få noget fikset, bestille udstyr eller få nye tips. Der er kommet en professionel relation ind i det og det stiller krav til de involverede. Det er vigtigt at få talt godt sammen. Derfor rådgiver vi virksomheden om, hvad man kan lægge ud, og hvad skal man selv beholde. Det er i vores erfaring vigtigt, at kunden beholder noget for fortsat at have egne kompetencer for at være en kompetent indkøber. Det er helt naturligt, at samarbejdet udvikler sig undervejs, og det stiller krav til begge parter. Det skaber dog også muligheder siger Martin Petersen fra Logica, der pr. 1. januar 2013 bliver en del af CGI med medarbejdere i mere end 40 lande. Medarbejderne skal forstå outsourcingens præmisser, hvis det skal blive en succes Man skal ikke forvente at kunne outsource alt En god styringsmodel og dialog mellem kunde og leverandør er alfa og omega for en succesfuld outsourcing. Martin Petersen Skalérbare ydelser Mulighederne skabes bl.a. af øget fleksibilitet, da outsourcing giver adgang til skalérbare ydelser. Det understreger Martin Petersen. Outsourcing giver skalérbare ydelser i et omskifteligt miljø Skaléring er super vigtigt for kunderne. Her er en nøgle til at øge produktiviteten hos kunderne, fordi vi som leverandører leverer services i meget fleksible rammer både i opgangs- og nedgangstider, siger Martin Petersen. 4 DANSK ERHVERV

5 Det handler for kunden om at have adgang til de rigtige ressourcer, som man ikke selv kan eller vil opbygge i sin egen virksomhed Martin Petersen Outsourcing er også relevant for mindre virksomheder Øget fleksibilitet og skalérbarhed. Det er søde ord i mange virksomheders ører, og fra begyndelsen af 1990 erne tog de første, store virksomheder derfor fat på at outsource. Fra midten af 2000 erne kom de mellemstore virksomheder med, og den efterfølgende krise har medført, at virksomhederne også de mindre i endnu højere grad end tidligere er opmærksomme på muligheden. Med det øgede pres på omkostningerne har det været vigtigt at adskille IT fra forretningen for at synliggøre omkostningerne til IT. Også den værdiskabelse som IT giver, bliver dermed mere transparent, forklarer Martin Høyer fra Servicegruppen med udgangspunkt i sin erfaring med at levere IT-ydelser. Både Martin Høyer og Martin Petersen pointerer, at de fleste virksomheder opererer på markeder med hård konkurrence; ordrer vindes, og ordrer tabes. Derfor har virksomhederne løbende behov for at tilpasse deres organisation herunder deres servicefunktioner og processer. For dem er outsourcing dermed både et strategisk valg og et praktisk valg. Således er det i dag i højere grad et spørgsmål om at få styr på omkostninger og processer end et ensidigt fokus på at opnå markante besparelser, som er den vigtigste faktor bag den succesfulde outsourcing og det gælder store som små virksomheder. Outsourcing kan være et strategisk redskab for både store og mindre virksomheder IT-enheden skal være en professionel serviceorganisation, som oversætter teknik til services som understøtter virksomhedens kerneforretning Martin Høyer Outsourcing i forskellige generationer Outsourcing rykker sig i trin, og således kan man opleve i dag, at markedet er opdelt på tre forskellige generationer af outsourcing, hvor de største virksomheder, som kastede sig over outsourcing allerede i 1990 erne, er i tredje generation. De mellemstore virksomheder begyndte at outsource senere og kunne dermed i højere grad springe første generation over. Første generations-outsourcere er typisk præget af for store forventninger til besparelser eller måske omvendt af frygt. I den anden generation har kunden gjort sine første erfaringer om hvad, der virkede og ikke virkede. Med tredje generation handler det mere om kvalitet og forretningsløsninger frem for ensidigt fokus på omkostningsreduktioner. Godt kan blive bedre. Der er fortsat meget leverpostej i outsourcing, og derfor får kunderne ikke det optimale ud af det endnu. Innovationen bliver glemt undervejs. Martin Petersen Stadig stort potentiale for outsourcing i Danmark Med udgangspunkt i sin dagligdag i Logica erkender Martin Petersen dog, at der fortsat er udviklingspotentiale for outsourcing i Danmark. Derfor ser Martin Petersen frem til udviklingen af outsourcing i de kommende år. Vi vil se, at den næste generation af outsourcing i højere grad kommer til at handle om innovation, hvor tillid bliver omdrejningspunktet. Både for kunde og leverandør er det vigtigt i fællesskab at løfte blikket fra den daglige leverance og bruge tid på det langsigtede perspektiv, slutter Martin Petersen. Fjerde generations outsourcing: fokus på innovation DANSK ERHVERV 5

6 I FOKUS Gør det, du er bedst til og lad andre om resten Af Morten Jarlbæk Pedersen Fokusér på kerneforretningen og lad andre gøre alt det, der omgiver denne kerneforretning. Så bliver du mere produktiv og effektiv. Outsourcing er som taget ud af kapitlet om komparative fortrin i den økonomiske lærebog. Ja, ja så skal man ej heller negligere, at der ofte er penge at spare, og at outsourcing derved har andre og meget kontante fordele. Disse to begrundelser er i al fald de mest oplagte forklaringer på, at outsourcing er så populært blandt danske virksomheder, som tilfældet viser, at det er. Spørgsmålet er dog, hvordan denne popularitet manifesterer sig: Hvad er de overordnede tendenser inden for outsourcing? Hvor sender vi opgaverne hen? Og ryger det hele faktisk ud af landet? Spørgsmålene er mange og svarene ligeså. Lavere omkostninger og et mere effektivt fokus på kerneforretningen er ofte drivkraften bag outsourcing og det gør outsourcing populært Outsourcing af IT dominerer billedet 19 pct. af alle danske virksomheder med flere end 50 ansatte foretog i perioden international outsourcing Heraf foretog 32 pct. outsourcing af ITdrift og telekommunikation Heraf foretog 30 pct. outsourcing af administrative og managementfunktioner Heraf foretog 18 pct. outsourcing af forskning, udvikling, ingeniøropgaver og anden teknisk service Outsourcing af IT fylder mest, når man ser på, hvad de danske virksomheder beder udenlandske samarbejdspartnere om at tage sig af Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, ORGOUT10. IT har traditionelt været det mest outsourcede område overhovedet. Ovenanførte forklaringer på virksomhedernes lyst til at oursource kerneforretningen og omkostningerne genkendes da også af de danske virksomheder. 51 pct. peger således på omkostningsniveauet som motiv for international outsourcing. Ifølge den amerikanske researchvirksomhed Gartner sad virksomheden Accenture på hele 2,6 pct. af det globale marked for IT-outsourcing i 2011, og omkostningsforklaringen vinder da også genklang hos Managing Director hos Accenture Martin L. Sjøtlow. Krisen har forårsaget, at mange virksomheder har behov for dels at reducere omkostninger og dels at arbejde mere agilt, idet tiderne jo fortsat er både ustabile og uforudsigelige. Outsourcing bliver benyttet til at opfylde begge behov, forklarer Martin L. Sjøtlow. Ønsket om at kunne agere agilt er også bærende for beslutningen om at outsource Fra IT og Business Processes til Business Services Martin L. Sjøtlow tilføjer dog, at omkostninger i dag langt fra er den eneste parameter, der tages med i overvejelserne. Fokus er bredere på værdiskabelse, og det betyder bl.a., at IT-outsourcing og Business Process-outsourcing gradvist vil komme til at smelte mere og mere sammen. Fokus bliver mere på værdiskabelse for forretningen end på IT-services isoleret set. Martin L. Sjøtlow IT-outsourcing og Business Process-outsourcing vil gradvist smelte mere sammen til én business services -ydelse Omkostningsreduktioner er stadig en væsentlig driver, men da flere og flere virksomheder efterhånden tager de økonomiske besparelser for givet, ønsker mange at få flere værdiskabende elementer med på toppen af aftalerne, forklarer Martin L. Sjøtlow. 6 DANSK ERHVERV

7 Fra helhedsløsninger til selektive services Martin L. Sjøtlow peger desuden på en anden central tendens: brugen af multi-source, hvor man ikke ønsker en total IT-løsning, men kun at få leveret enkeltelementer fra flere udbydere. Denne tendens kender man også udmærket til i ATEA, der har specialiseret sig i at levere ITinfrastruktur til andre firmaer. Vi oplever færre kunder, der ønsker total IT-outsourcing, og flere, der ønsker at aftage selektive services integreret i en hel IT-løsning. Vi oplever også, at flere kunder finder det vanskeligt at håndtere den multileverandørstrategi, som følger af dette, uddyber afdelingsdirektør i ATEA Thomas Peter Kaspersen. Ifølge Thomas Peter Kaspersen vil man i fremtiden se et mere opdelt marked for outsourcing, idet brugen af mere selektive services skaber et behov for koordinering og integration af disse services. Mere sofistikerede ydelser som f.eks. governance, compliance og service brokering vil ganske enkelt komme til at fylde meget mere, end de gør i dag, er meldingen fra Thomas Peter Kaspersen. Vi tror ikke, at outsourcing-markedet fremover bliver præget af leverandører, der leverer alle services selv, men i stedet af leverandører, der integrerer med andre, uddyber Thomas Peter Kaspersen. Fra helhedsløsninger til selektive services Brugen af selektive services skaber et øget behov for koordinering og integration af disse services og dermed skabes et helt nyt marked Standardisering og modenhed Parallelt med, men modsat den øgede betydning af disse sofistikerede tjenesteydelser peger Thomas Peter Kaspersen dog også på, at mange IT-ydelser i dag har nået et sådan niveau af modenhed, at kunderne ikke nødvendigvis ønsker en skræddersyet vare. Drevet af omkostningsbesparelser og en generelt større gennemsigtighed på IT-servicemarkedet, oplever vi, at kunderne i større grad lever med standarder og slår sig til tåls med billigere stangtøj i en god kvalitet. Thomas Peter Kaspersen Det har været vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne at udnytte de fordele, der løbende opstår med ny teknologi, men selvom der fortsat udvikles, ser vi en standardisering og modenhed i teknologierne, der nu for alvor gør det muligt at omdanne disse til services og drive stordriftsfordelene ud til gavn for kunderne, lyder det fra Thomas Peter Kaspersen. Og samtidig øges efterspørgslen på standardiserede IT-ydelser Turen går til ATEA er et eksempel på en lokal udbyder af outsourcing-løsninger til danske virksomheder; for de fleste folk er outsourcing ellers noget, der foregår i udlandet. Det er det også, men de nøgne tal viser, at der er masser af plads til europæiske outsourcing-udbydere som f.eks. ATEA. EU-landene og Kina fylder nemlig godt i statistikken over foretrukne outsourcing-destinationer særligt inden for industrien; Indien er derimod en uomgængelig destination for forretningsservice. De europæiske lande er mål for meget outsourcing, men oversøiske destinationer fylder så afgjort også godt Industrien outsourcer til Østeuropa og Kina forretningservice til Vesteuropa og Indien Industri Forretningsservice 7% 9% 6% 19% 8% 23% 28% Gamle EU-lande Nye EU-lande Andre europæiske lande Kina Indien Asien i øvrigt Andre 10% 12% 19% 8% 13% 25% 13% Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, OUT7 og egne beregninger. Note: Bemærk venligst, at tallene stammer fra 2007, og at der ikke findes nyere tal. DANSK ERHVERV 7

8 Ofte er begrundelsen for at vælge de oversøiske lande, at man her finder den rette kombination af kvalificeret arbejdskraft og lave omkostninger. Dette medvirker da også til, at det ikke er de vesteuropæiske lande, der topper A.T. Kearneys Global Services Location Index hverken totalt, inden for people skills and availability, eller i hvilken grad landene er finansielt attraktive. Indien indtager en samlet førsteplads i indekset. Martin L. Sjøtlow fra Accenture genkender dette, men forklarer, at selvom det vil være situationen noget tid endnu, kan det sagtens ændre sig. Oversøiske destinationer har en række fordele, hvad angår outsourcing; omkostningsniveauet er f.eks. en væsentlig faktor Hvor finansielt attraktive er landene? Vietnam Finansielt set mindre attraktive (høje kompensationer, infrastrukturomkostninger og omkostninger som følge af skat og regulering) Senegal Indonesien Frankrig Eire USA Finansielt set meget attraktive (lave kompensationer, infrastrukturomkostninger og omkostninger som følge af skat og regulering) Kilde: A.T. Kearney (2011): Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence The A.T. Kearney Global Services Location Index, 2011, p. 15. Senest lokaliseret 27. november 2012 via atkearney.com. Note: Figuren viser udelukkende hvor finansielt attraktive, landene er; ikke hvor attraktive landene er for outsourcing i almindelighed, eller hvor attraktive landene økonomisk generelt er. Der er kun vist de tre lande med den laveste hhv. den højeste ranking. Bemærk venligst, at ingen af de nordiske lande indgår i sammenligningen. Kigger vi ind i krystalkuglen, kan man forestille sig, at yderligere lande i Asien, samt lande i Afrika eller Syd- og Mellemamerika, som f.eks. Mexico, kommer på outsourcing-leverandørernes radar. Der kommer dog nok til at gå en del år, da det kræver, at en række forhold i disse lande er helt på plads for eksempel at der er tilstrækkeligt med kompetent arbejdskraft, forklarer han. Også andre lande end de traditionelle outsourcingdestinationer kan vise sig relevante at holde øje med Flyt en funktion eller flyt en afdeling? Hvis man outsourcer inden for landets grænser og det kan der være mange gode grunde til er måden, man outsourcer på, dog ej heller helt irrelevant. Outsourcing kan nemlig groft sagt gøres på to måder: Man kan flytte en funktion eller man kan flytte en afdeling. Hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse, kan det få store konsekvenser for den erhvervende virksomhed, og i langt de fleste tilfælde af outsourcing vil der være tale om en overdragelse, forklarer Lotte Odgaard Jacobsen, der er advokat hos Dansk Erhverv. Lotte Odgaard Jacobsen peger på, at man skal være opmærksom på hvilke vilkår, medarbejderne havde før, da man som erhverver indtræder i de på overtagelsestidspunktet eksisterende ansættelsesretlige forpligtelser overfor medarbejderne. Her kan nemlig gemme sig visse udfordringer, særligt for den virksomhed, der fremover skal udføre opgaven. Overenskomstmæssige forpligtelser skal også afklares, så man eventuelt kan frasige sig disse i tide. Det er tydeligt, at tilbundsgående undersøgelse af medarbejderforholdene og helt klare linjer er den eneste måde, hvorpå man kan undgå at stå med uforudsete ekstraomkostninger på medarbejdersiden. Outsourcing tager ofte form af virksomhedsoverdragelse Og virksomhedsoverdragelse stiller store krav til opmærksomheden særligt på medarbejderfronten Det vil ofte hænde, at erhververen af virksomheden selv har medarbejdere, som kan udføre den outsourcede opgave. Der er derfor nu en overtallighed af medarbejdere. Lotte Odgaard Jacobsen Selvom erhververen har relativt vidt skøn i udvælgelsen af de medarbejdere, der skal opsiges, er det vigtigt, at udvælgelsen sker ud fra saglige kriterier. Overdrageren af virksomheden kan også stå over for udfordringer på medarbejdersiden. Begge parter i virksomhedsoverdragelsen skal derfor være opmærksomme. Outsourcing er således ikke altid så ligetil, som man skulle tro, selvom business casen er klar og tydelig. Helt klare linjer er den eneste måde, hvorpå uforudsete omkostninger på medarbejderfronten kan undgås 8 DANSK ERHVERV

9 REALITY CHECK Kundekendskab og tilgængelighed betyder alverden Af Christian Ohm og Morten Jarlbæk Pedersen Outsourcing kan være mange ting, og der er lige så mange baggrunde for at outsource, som der er eksempler på, at det har fundet sted. Kradser man lidt i overfladen, afdækker sig dog visse mønstre hos kunderne. Økonomi, tilgængelighed og fokus En sådan kunde er virksomheden Louis Poulsen, hvor IT-chef Espen Dørre til daglig lever med, at nogle af virksomhedens IT-funktioner ligger et andet sted i byen. Siden 2005 har Louis Poulsen nemlig haft et samarbejde med KMD. Espen Dørre peger særligt på fire fordele ved at få leveret sine løsninger udefra: Omkostninger og tilgængelighed, der er tæt forbundne, og det rette fokus fra både leverandør- og kundeside. Disse sidste to ting hænger ligeledes uløseligt sammen. Man skal overveje, om det kan betale sig. I vores tilfælde havde vi behov for en løsning, der var tilgængelig altid. Omvendt var vi ikke store nok til, at det gav mening at løse opgaven in house ; det var der ganske enkelt ikke nok arbejde til, og så ville det det blive alt for dyrt, forklarer Espen Dørre. Size does matter: Krav om tilgængelighed døgnet rundt betyder enten outsourcing eller meget høje omkostninger For os var det vigtigt med tilgængelighed 24-7, og det var derfor kritisk for os, at opgaverne bliver løst uanset tidspunktet. Espen Dørre Den begrundelse nikker man genkendende til i Folkeferie.dk, hvor økonomi- og IT-chef Inge Thorup var med til at outsource virksomhedens IT-drift. Vi oplevede en nedadgående forretning, og vores IT-afdeling skrumpede fra 8 til 2 mand. Til sidst var vi ganske enkelt ikke store nok til at opretholde en selvstændig IT-afdeling, hvis det skulle give økonomisk mening, siger Inge Thorup. Udover den rent pekuniære del af sagen, skal man også tænke over, om det skaber værdi at have løsningen internt i virksomheden: Skal man fokusere mere snævert? I tilfældet Louis Poulsen var det i al fald klart, at det bedre kunne betale sig at fokusere på lys og lamper frem for drift af virksomhedens SAP-løsninger og andet, er meldingen fra Espen Dørre. Også andre overvejelser end de rent pekuniære Fokus bør være på forretningsudviklingen frem for at bruge penge på noget, der ikke genererer samme værdi. Espen Dørre Kast ikke alt overbord på en gang En vigtig pointe, som Espen Dørre også understreger, er, at ikke alt kan og bør outsources. I al fald ikke på en gang eller lige med det samme. I Louis Poulsens situation har det betydet, at man gradvist og over årene har uddybet samarbejdet med KMD, men det er sket skridt for skridt, i takt med at virksomhederne lærte hinanden bedre at kende. Det kan sjældent betale sig at outsource for meget på en gang DANSK ERHVERV 9

10 Mange ting kan outsources i dag men vi har valgt kun at outsource det, der krævede 24-7-bemanding. Espen Dørre Det er min erfaring, at man skal kende hinanden godt. De skal vide hvad, der giver værdi for os, og det ved man sjældent fra begyndelsen af. Den løbende dialog er vigtig, siger Espen Dørre. Gradvist øget samarbejde mellem kunde og leverandør øger succesraten Den erfaring gjorde man sig også i Folkeferie.dk. Hvor man tidligere havde eget serverrum lader man i dag sin IT-leverandør om det men sådan var det såmænd ikke i begyndelsen, og først efter et halvt års samarbejde lukkede Folkeferie.dk sine egne servere ned. I dag fortryder Inge Thorup ikke den beslutning. Det var en udfordrende omstillingsproces, og vi skulle lige lære, hvad det indebar. Forholdet er dynamisk. Inge Thorup Inge Thorup understreger også, at samarbejdet kun udvikler sig, hvis man som kunde føler sig i trygge hænder. Den flygtige fornemmelse, af at leverandøren interesserer sig for netop din virksomhed, er vigtig. Hvis man har oplevelsen af, at man bliver tilbudt de samme hyldevarer som alle andre, er det sjældent et godt udgangspunkt for et samarbejde, der kan udvikle sig. Dynamikken er vigtig En ting er, at parterne gradvist skal lære hinanden bedre at kende, før man lader flere dele omfatte af samarbejdet; en anden ting er selve samarbejdets karakter. Espen Dørre fra Louis Poulsen peger på, at et statisk forhold mellem kunde og leverandør ikke er ønskværdigt. Vi bruger ofte kontrakter af lidt længere varighed, for det modsatte giver usikkerhed og højere omkostninger. Når man lægger sig fast i længere tid, skal løsningerne være dynamiske, og de skal følge den teknologiske udvikling, siger Espen Dørre. Dynamiske kontrakter, der bl.a. kan tage højde for den teknologiske udvikling, er vigtige ellers er det umuligt at indgå det længerevarende og mere trygge samarbejde Ikke kun fryd og gammen Både Espen Dørre og Inge Thorup oplever, at outsourcingen er en succes. Omkostningsniveauet er faldet, og samarbejdet fungerer godt. Det betyder dog ikke, at der ikke er udfordringer at tage højde for, når man kaster sig over at outsource. Hvis man outsourcer en funktion, der berører medarbejdernes daglige arbejde, så er det ikke kun virksomheden, men også den enkelte medarbejder, der skal indstille sig på nye tider. For medarbejderne var det lidt af en udfordring. De var vant til egen IT-afdeling, hvor de kunne få hjælp med det samme, hvis f.eks. skriftstørrelsen på skærmen var forkert. Det kunne de pludselig ikke mere, og det skulle de selvsagt vænne sig til, forklarer Inge Thorup. Medarbejderne skal også vænne sig til de nye tider Det var en hård omstilling for medarbejderne, men det er det værd på den anden side. Inge Thorup For Inge Thorup var de blivende medarbejdere dog en sag; en anden sag var medarbejderne i den IT-afdeling, der skulle lukkes. Outsourcing fører ofte til afskedigelser, og det skal man være klar til at håndtere, selvom det er svært. Afskedigelserne sker jo ikke, fordi medarbejderne har præsteret ringe, siger Inge Thorup. 10 DANSK ERHVERV

11 NY VIDEN The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring I denne andenudgave fra 2011 af deres bog giver tre internationalt førende outsourcing-forskere Ilan Oshiri fra Loughborough School of Business and Economics, Julia Kotlarsky fra Aston Business School og Leslie P. Willcocks London School of Economics alle tre institutioner i Storbritannien deres brede perspektiv på en række emner relateret til outsourcing af både systemer og forretningsgange i en national og global kontekst. Der lægges vægt på de kapabiliteter, som både afsender- og modtagersiden burde udvikle som resultatet af interaktionen mellem de to. Bogen er udgivet af Palgrave Macmillan og kan købes derigennem Strategic Visions on the Sourcing Market KPMG har samlet en række artikler med bud på strategiske udfordringer og muligheder for fremtidens outsourcing, en række interviews til at belyse erfaringerne med outsourcing i Blandt de interviewede er bl.a. verdens sjettestørste forsikringsselskab Aviva og det globale biotech-selskab Astellas Pharma. Derudover har KPMG gennemført egen research om emnet, hvor der bl.a. fokuseres særligt på tilfredsheden med leverandørerne af de outsourcede ydelser. Find den på The Cloud Buyer s Guide Cloud computing er en af de helt store tendenser inden for IT og outsourcing. Denne guide giver potentielle købere af cloud-løsninger et overblik over priser og vilkår hos forskellige udbydere. Guiden leveres af Outsourcing Center, der er en amerikansk internetportal for videndeling om outsourcing, og guiden er sponseret af CSC. Find den på CIO Barometer 2012 A World in Transformation CSC har gennemført en survey blandt IT-direktører i en række europæiske og nordamerikanske selskaber med flere end 500 medarbejdere. Undersøgelsen fokuserer på hvilke tendenser, der kommer til at gøre sig gældende inden for IT i de kommende år. Blandt de mest opsigtsvækkende tendenser, der identificeres i undersøgelsen, er en forventning om kraftig vækst inden for medarbejderes brug af eget IT-udstyr det såkaldte bring your own device. Også tendenser inden for cloudteknologi berøres, da denne teknologi er uomgængelig. Find den på DANSK ERHVERV 11

12 Om denne udgave OM DENNE UDGAVE En kilde til forbedringer er syvende udgave af Dansk Erhvervs nyhedspublikation Initiativ. Viden rådgivning vækst. Redaktionen er afsluttet d. 12. december OM DENNE PUBLIKATION Dansk Erhverv Initiativ er et nyhedsbrev målrettet topledere og andre beslutningstagere i Danmarks mest videntunge virksomheder inden for service og rådgivning og andre med interesse for rammebetingelserne for disse virksomheder. Publikationen udkommer ca. 6-8 gange årligt, og er tilgængelig på Dansk Erhvervs hjemmeside og i et trykt oplag på 700 stk. Ambitionen er at øge fokus på videnservice som en sektor med meget betydelig værdiskabelse og på de rammevilkår, som betinger og påvirker denne værdiskabelse både forretningsmæssige og politiske. Det er også målet at vise en række konkrete eksempler på, hvordan rådgivning i praksis kan hjælpe til at løse udfordringer både på virksomheds- og samfundsniveau. REDAKTION Direktør, MBA, cand.jur. Christian T. Ingemann (ansv.); markedsdirektør, cand.scient.pol. Søren Friis Larsen; politisk konsulent, cand.scient.pol. Morten Jarlbæk Pedersen (redaktør); chefkonsulent, cand.scient.adm. Christian Ohm; advokat Lotte Odgaard Jacobsen. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af information videreformidlet af Dansk Erhverv er afgørende, og vi arbejder derfor med en grundig kvalitetssikring og med stor grad af åbenhed, hvad angår kilder, metoder og eventuelle forbehold. Denne nyhedspublikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i nærværende, vil disse blive rettet hurtigst muligt, og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående historier, analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan ske til redaktør Morten Jarlbæk Pedersen på eller tlf , eller til markedsdirektør Søren Friis Larsen på eller tlf DANSK ERHVERV

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI

Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI Experience the commitment Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Med navneskiftet får du endnu mere af det, du allerede kender fra dit samarbejde med

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere