KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori delrapportjuli 20 Program: Projektledelse:

2 Indholdsfortegnelse Introduktion og sammenfatning 1. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet 3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 1. delrapport er udarbejdet af projektleder Henrik Sparre-Ulrich, Frederiksborg amt Juli 20 1

3 Introduktion og sammenfatning Projektet blev godkendt i december 2004 og kom hurtigt fra start med etablering af web side, informationsbreve og workshops i januar 20. Den hurtige start satte skub i arbejdet med at skabe en fælles visions- og forståelsesramme af begreber og metoder i projektet. Dette arbejde har været afgørende ikke alene fordi projektet har mange partnere, men også fordi projektets tema kulturplanlægning er relativt nyt i Øresundsregionen. Projektet har trukket på en række internationale eksperter som oplægsholdere, konsulenter og sparringspartnere, hvilket har medvirket til at skabe et højt fagligt niveau og en intensiv videns overføring. Projektet er aktivitets- og budgetmæssigt blevet opdelt i 4 spor, der hver især afspejler en del af projektets mål: Spor 0 Projekt koordineringen Spor 1 Udviklingen af uddannelse samt værktøjskasse Spor 2 Model aktiviteter i udvalgte kommuner Spor 3 Øresundsregional identitet netværk og udvikling af regionale informationskilder I den første projektperiode er der arbejdet i alle spor med hovedvægten lagt på spor 1 og spor 2 som grundlag for udviklingen af spor 3. Der er i perioden skabt mange resultater, hvilket vil fremgå af rapporten, herunder skitse til uddannelse (spor 1), igangsættelse af konkrete kulturkortlægninger (spor 2) samt web platform (www.kulturplan-oresund.dk ), database mv. (spor 3) Indholdsmæssigt har projektet taget afsæt i en bred definition af kulturbegrebet, hvor der fokuseres på i. samvirke på tværs af fagforvaltningsområder ii. borgerinddragelse i planlægningsprocessen iii. helhedsorienteret planlægning (både lokalt og i forhold til det regionale perspektiv). Denne tilgang er ikke uden problemer, fordi der både i dansk og international praksis synes at være et skisma mellem en teoretisk bred kulturbegrebstilgang og en praktisk omsætning, der ofte begrænses til den traditionelle kulturforvaltnings område. Dette forhold forstærkes let ved at partnerne i væsentlig grad repræsenteres ved kulturforvaltninger. Derfor vil dette være et væsentligt aspekt i den videre udvikling af projektet i alle spor. Et andet aspekt, der er taget hul på i projektets første periode, er betydningen af et regionalt perspektiv i planlægningsarbejdet også lokalt. Dermed tænkes f.eks. på center-periferiproblemstillingen, der blandt andet handler om at skabe en regional udviklingskomplementering blandt regionens kommuner og om at udgå en lokal centralisme og lokal isolationisme, som i realiteten kan spænde ben for en optimal regional udvikling for borgerne. Derfor vil betydningen af det regionale perspektiv og regionsopgaverne i forbindelse med kulturplanlægning blive inddraget yderligere i projektet. 2

4 1. Hidtidige opnåede projektmål og resultat I perioden 1. januar 30. juni blev der opnået følgende projektmål og resultat: Fælles visions- og begrebsforståelse etableret mellem partnerne hvad angår kulturkortlægning og -planlægning og projektets overordnede perspektiv: udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af Øresund Den overordnede projektplan suppleret med 4-spors detaljeret aktivitetsplan og - budget (se bilag 1) Udviklet kompetenceudviklingsforløb/træningskursus inden for kulturkortlægning og planlægning for forvaltningsmedarbejdere i kommuner og amter på begge sider af sundet. Udviklingen af træningskurset er sket i vekselvirkning med konkret feltarbejde i udvalgte partner kommuner Aftale mellem l) projektet ll) RUC, Institut for Kulturgeografi og Internationale udviklingsstudier og lll) Lunds Universitet, Institut for Turisme og Service Management om udvikling af postgraduate masteruddannelse i Kulturplanlægning med meritgodkendelse og start den 1. september Forankringen efter projektets afslutning vil ligge i de 2 nævnte uddannelsesinstitutioner. Valg af udvalgte temaer i relation til konkrete kulturkortlægninger i Farum kommune og Malmø Stad (kulturel mangfoldighed) samt i Ängelholm, Simrishamn, Værløse og Hillerød kommuner (oplevelsesøkonomi: kultur, livskvalitet, turisme og business development). Det valgte tema for Københavns kommune vil blive klarlagt i løbet af efteråret. Konkrete kulturkortlægninger igangsat i Malmø Stad, Ängelholm Kommun og Farum kommune. De vil blive færdiggjort i efteråret 20. I efteråret vil desuden blive igangsat konkrete kulturkortlægninger i Simrishamn, Værløse og Hillerød Kommune. Kreative, tværfaglige partnerskaber er foreløbig etableret mellem * kulturforvaltningen og afdelingen for fysisk planlægning i Værløse kommune * kulturforvaltningen og socialforvaltningen i Farum kommune * kulturforvaltningerne i respektiv Ängelholm og Værløse kommuner * kulturforvaltningerne i respektiv Malmø Stad og Farum kommune Der er blevet igangsat udvikling af web baseret database og spørgeskema (http://www.kulturplan-oresund.dk/culture/index.asp?lang=dk) i tilknytning til den etablerede projekthjemmeside: 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i januar-februar 20 udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet - netværk 3

5 Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige interessesfærer i projektet mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet netværk d) 1 lead partner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach er Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund. Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv. Projektaktiviteter januar juni 20 (inklusive) Specifikt for de første 6 måneder er der dog foruden de nævnte spor 0-3 tale om en introduktionsperiode, hvorefter aktiviteterne kan opdeles som følger: 1. Introduktions seminarer 14. og 26. januar 20 med efterfølgende etablering af fælles reference- og beslutningsgrundlag i form af nævnte mere detaljerede aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (godkendt på styregruppemøde 28. februar 20). 2. Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse. Alle partnere på tværs af sundet. Spor 1: udvikling of uddannelse og værktøjskasse 10. januar Uddannelsesplanlægning uddannelsesmatrix - kl Sted: Institut for Turisme og Service Management, Kbh. 13. januar Uddannelsesplanlægning værktøjskasse kl Sted: København 23. februar Uddannelsesplanlægning Phd. Program om kulturkortlægning - RUC kl Sted: C4 Hillerød Erhvervs- og Turistcenter, Møllestræde 9, Hillerød 28. februar Introduktion til fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Kl Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød marts Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Pilot spørgeskema, Kulturelle scenarier i Øresundsregionen. Kl begge dage. Sted: Malmö Konsthall, St. Johannesgatan 7, Malmö 18. april Uddannelsesplanlægning oplæg om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning, kl Sted: Campus Helsingborg 26. april Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. SWOT-analyse - kulturelle scenarier i Øresund. Kl Sted: Musikhuset, Staunsholtvej 1, Farum 7. juni Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Værdicirkelanalyse, værdikædeanalyse, indikatorer. Sted: Seglarpaviljonen, Simrishamn 21. juni Uddannelsesplanlægning aftale om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning Sted: amtsgården i Hillerød 4

6 3. Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. Spor 2: modelaktiviteter 4. januar Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Rådhus 25. januar Værløse pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 11. februar Værløse pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 11. februar Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 21. februar Malmø Stad pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Malmö Kulturstöd, Friisgatan 15 B, vån 5, Malmö 22. februar Ängelholm pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 23. februar Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 25. februar Simrishamn pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Simrishamn bibliotek, Simrishamn 8. april Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 18. april Ängelholm pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 17. maj Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 17. maj Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 25. maj Værløse Kulturforum kulturel Identitet kl Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 22. juni Ängelholm Feedback og fremtidige perspektiver for kulturkortlægning i Ängelholm kl Sted: Ängelholm Kommun, biblioteket 5

7 4. Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi. Partnere på tværs af sundet. 1Spor 3: Øresundsregional identitet netværk teknologi 14. januar Mini-workshop: Kulturarv, turisme og business innovation, Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management 14. januar Mini-workshop: Kulturel mangfoldighed, Sted: Kulturforvaltningen, Kulturkansliet, Sødergatan 9, Malmø 26. januar Officiel Start-up Konference: Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen, 9-16 Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service 22.februar Planlægningsmøde webbaseret værktøjskasse og database, kl Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, Glostrup 30. marts Partnerskabsmøde planlægning af gensidige politikerbesøg, kl Værløse, Ängelholm, Simrisholm kommuner og Campus Helsingborg. Sted: Kulturhuset, Bymidten 46, Værløse 25. april Planlægningsmøde webbaseret værktøjskasse og database kl Møde i databasegruppe Sted: København 25. maj Mini-workshop: Kulturel Identitet, kl Værløse Kommune Kulturforum og Simrishamn Kommun. Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 22. juni Ängelholm kulturkortlægning Feedback og fremtidige perspektiver kl Ängelholm Kommun Værløse Kommun Lunds Universitet, Campus Sted: Ängelholm Flotilje og Ängelholm Kommun, biblioteket 5. Aktiviteter i relation til spor 0: projektkoordinering Spor 0: Projekt koordinering 28. februar Styregruppemøde. Kl Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød Omkostninger i forhold til budgettet. Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EUfinansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingsskrivelse. De 9 budgetlinier, de budgetsatte beløb for 20 samt de nævnte aktivitetskategoriers andel af omkostningerne for de 9 budgetlinier i perioden januar-juni 20 - fremgår af følgende skema: 6

8 Regnskab for periodens aktiviteter set i forhold til budget 20 Budget Regnskab SEK DK Regnskab i SEK Eksternt personale/tjenester Omkostninger: introduktion H.H.+L.G./jan ,6 Omkostninger: Spor 1 H.H./marts-juni Omkostninger: Spor 2 H.H./feb+L.G./juni ,69 Omkostninger: Spor 3 PA/april-T.V./juni ,54 Total: , Faktiske administrative udgifter Omkostninger: Spor 0 Advokatrådgivning plus revisor Total: Eksterne lokaler Omkostninger: introduktion Helsingborg 9794,75 Omkostninger: Spor 3 Værløse 8252 Omkostninger: Spor 0 Hillerød 3580 Total: Rejseudgifter Total: Investeringer IT Total: Information Omkostninger: Spor 1 Produktion af draft curriculum Omkostninger: Spor 3 Etabl./opdatering/udvikl. af hjemmeside Oversættelse til engelsk af projekt Oversættelse til svensk af spørgeskema Total: Totale faktiske omkostninger Eget personale Intern administration Interne lokaler Totale direkte finansierede offentlige omkostninger Totale Omkostninger

9 3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter kulturkortlægning i praksis og som udvikling af uddannelse frem til sommeren 2006, herefter kulturplanlægning i praksis og som udvikling af uddannelse i resten af 2006, herefter projektimplementering i praksis og som udvikling af uddannelse januar-juni 2006 med projektevaluering juli-december I ansøgningen er der blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer. Samtidig har projektstyregruppen efter projektets start besluttet at detaljere aktivitetsplan og budget yderligere i form af 4 parallelle spor: Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet netværk Dette er sket med henvisning til interessentanalyse og projektets komplekse karakter. Både i forhold til den overordnede projektplan og den efterfølgende opdeling i 4 parallelle spor, kan det konstateres, at projektet på alle punkter enten er forud for eller har holdt tidsplanen. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. Denne udvikling er kommet godt fra start og må konstateres at være foran projektplanen. I februar 20 har projektet startet det første modul i et træningsforløb for partnerne samtidig med igangsætning af den konkrete kulturkortlægning. Modul 1 vil i overensstemmelse med projektets tidsplan være gennemført 1. januar 20. Modul 2 vil være gennemført 1. juli 20. I maj 20 har projektet samtidig igangsat udvikling af et værktøjsorienteret kursus i kulturkortlægning og kulturplanlægning, der vil blive udbudt til alle kommuner i Øresundsregionen med start 1. januar Dette kursusudbud vil løbe over 2 semestre og vil blive gennemført i overensstemmelse med projektets målsætning om at sprede de udviklede erfaringer og kompetencer i projektet til andre kommuner og organisationer i Øresundsregionen. Fra november 20 vil RUC og Lunds universitet inden for projektets rammer starte udviklingen af en 2-årig masteruddannelse inden for kulturkortlægning og planlægning. Til at supportere denne udvikling ansætter Frederiksborg Amt fra 15. august cand. Mag. Ulrik Iversen i et etårigt jobtræningsforløb. ii. Modelaktiviteter gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner udgør en anden vigtig del af projektet. 8

10 Også denne del af projektet (spor 2) er kommet godt fra start og kan konstateres at følge projektplanen. Således har man allerede i Farum, Værløse og Ängelholm kommuner fået listed eksisterende dokumentation, ligesom man i Farum, Malmø og Ängelholm kommuner har gennemført konkrete kulturkortlægninger. (De nævnte kulturkortlægninger i Malmø Stad og Ängelholm kommune er gennemført af respektiv 2 studerende fra Malmø Högskole og 2 studerende fra Lunds Universitet (Campus Helsingborg) i samarbejde med de nævnte kommuner og projektet). Samtidig må det dog forudses, at de kulturkortlægninger i de resterende pilotkommuner, der igangsættes i efteråret, først vil blive afsluttet i sommeren Tilsvarende kan det forudses, at de konkrete kulturplanlægninger vil blive af kortere eller længere varighed alt efter omfang og mulighed for politisk realisering af de planlagte tiltag. (I forhold til kulturkortlægninger i udvalgte pilotkommuner bemærkes det i øvrigt, at cand. Scient Hanne Jensen, der har deltaget i projektets udviklingsfase, per er ansat af Farum Kommune via dimittent ordningen (støttet af projektet). Hanne skal deltage i opfølgende kulturkortlægninger i Farum og Værløse kommuner). iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt web baseret værktøjskasse og database. Både punkt i. og punkt ii. ovenfor gennemføres ud fra det overordnede perspektiv: etablering af partnerskaber over sundet og på sigt udviklingen af en øresundsregional identitet. Erkendelse af forskelle og fælles træk via kulturkortlægning som metode ses her som en af vejene til at skabe en ny og fælles identitet en ny fortælling om Øresundsregionen. En web baseret værktøjskasse og database er under udvikling for at gøre kulturkortlægning som metode anskuelig og tilgængelig og for at præsentere de indsamlede erfaringer fra den konkrete kulturkortlægning og planlægning. Som nævnt i afsnit 1. er kreative, tværfaglige partnerskaber i projektets første 6 måneder etableret mellem Ängelholm og Værløse kommuner og mellem Malmø Stad og Farum kommune. Dette er sket i forhold til de respektive fokusområder: oplevelsesøkonomien og kulturel mangfoldighed. Desuden er den første pilotversion af internetbaseret database blevet etableret og tested i majjuni 20. Med hensyn til iii. må projektet derfor konstateres at være foran tidsplanen på de nævnte punkter. Kun hvad angår den planlagte studietur må projektet konstateres at være bagud i forhold til tidsplanen. Således er den annoncerede studietur til Jönkjøbing i marts 20 blevet udsat til oktober 20, hvor projektet i stedet ønsker at gennemføre en studietur til Bristol og London. Argumentet for at skifte destination har været de mange positive erfaringer med kulturkortlægning i Bristol og London, ligesom det viser sig, at kulturplanlægningsprojektet i Jönkjøbing ikke er så langt fremme som forventet. 9

11 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 1. Informationsindsatser En vigtig målsætning i nærværende projekt er formidling af projektets erfaringer og resultater inden for kulturkortlægning og kulturplanlægning i Øresundsregionen. Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, dels andre lokale, regionale og nationale aktører i Øresundsregionen, dels andre regioner i EU og globalt. Projektets formidlingsindsats skal understøtte netværksudvikling på tværs af sundet i relation til: udvikling af kompetencer og uddannelse inden for kulturkortlægning og planlægning i Øresundsregionen øget samarbejde mellem projektpartnere og andre aktører i Øresundsregionen, som arbejder med et bredere kulturbegreb og en opfattelse af kultur som potentiel tværsektoriel dynamo for lokal og regional udvikling. Informationsindsatserne har i projektets første 6 måneder fortrinsvis taget form af udviklingen af projektets webside, som fungerer som løbende opdateret informationskilde med præsentation af projektet, dets målsætninger og aktiviteter og med links til beslægtede regionale, nationale og internationale initiativer. Desuden har projektet en kommunikationsstrategi, som indebærer regelmæssig pressekontakt, hvilket konkret har ført til lokal, regional og national pressedækning af start op konference samt af kulturkortlægningsinitiativer i Ängelholm og Værløse. Endelig har projektet udviklet en projektbrochure. 2. Forankring af projektet I projektets første 6 måneder har forankringen af projektet inkluderet udvikling af fælles forståelse mellem partnerne af projektets mål og delmål samt af projektets kompleksitet, som den kommer til udtryk ved opdelingen i 4 parallelle aktivitetsspor projektejerskab blandt projektets partnere, som dels er kommet til udtryk i forbindelse med pilotkommuners deltagelse i de første 2-3 kulturkortlægninger, dels i forbindelse med aftale mellem Lunds universitet og Roskilde Universitetscenter om udvikling af fælles masteruddannelse på tværs af Øresund Henrik Sparre-Ulrich 10

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

4. delrapport Januar 2007

4. delrapport Januar 2007 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 4. delrapport Januar 2007 Program: Projektledelse: Region Hovedstaden Koncern

Læs mere

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN. Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23

KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN. Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 3. delrapport Juli 2006 Program: Projektledelse: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projektdokument Endelig version Bilag 1: Uddybende projektbeskrivelse KULTUREL IDENTITET, KULTUREL KORTLÆGNING OG PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Foranstaltning 2.2 Grænseregional uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Deltagere: Johan Hultman (JH) Erika Andersson Cederholm (EA) Louise Bergdahl (LB) Jens Nielsen (JN) Kathrine Winkelhorn

Læs mere

Kreative bynetværk i Øresundsregionen

Kreative bynetværk i Øresundsregionen Kreative bynetværk i Øresundsregionen Oplæg g til muligt partnerskab i EU Interreg programmet Henrik Sparre-Ulrich Kreativitet og innovation er ikke en nye discipliner. Men at arbejde målrettet m og systematisk

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

FACT Sheet: Projektændringer

FACT Sheet: Projektændringer FACT Sheet: Projektændringer I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne,

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Ledere uden grænser. Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005. Bente Knudsen John Nørskov Hansen

Ledere uden grænser. Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005. Bente Knudsen John Nørskov Hansen Ledere uden grænser Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005 Bente Knudsen John Nørskov Hansen Baggrund for projektet Projektet blev initieret af centralbibliotekerne i Gentofte, Skåne og Slagelse

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv

Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Udbudsbeskrivelse: analyse af erhvervsmæssige barrierer og potentialer i Arktis for maritime erhverv Dette er en beskrivelse af en analyse, som Søfartsstyrelsen - med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere

Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere Nyt nordisk Green Space Award (GSA) Lene Holm, Kommunale Park & Naturforvaltere 1) Hvorfor - Visionen 2) GSA partnership 3) GSA projektet 4) Formål 5) Organisation 6) 7 arbejdspakker 7) Budget 8) Hjemmeside

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere