Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC."

Transkript

1 Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne (OAO, AC, FTF)? Er de tre beslutningsfora blevet slået sammen til et? Har i bevidst skævdelt midlerne med henblik på senere modsat skævdeling? Har der været uenighed mellem jer og ledelsen? Har jeres HR/Personale-afdeling spillet en væsentlig rolle? Hvordan? - Fordeling? - Udarbejdelse af ansøgningsmateriale? Andet/andre bemærkninger X X X X X X X Kontaktperson: Kommentar Alle indenfor OAO grupperne har fået hvad de har søgt. Dog har man måtte droppe nogle hold pga. for få deltagere. Beslutningsforummet bruger dog en specifik kursusudbyder så meget, at de har indgået en aftale med firmaet om, at de ikke skal betale for aflyste hold. Man fordeler ud to principper: Fair fordeling samt enighed. Der har været over 500 ansøgninger alle har fået deres ønsker opfyldt, men ingen 3F ere har søgt. Det skyldes nok også, at der er meget fået 3F ere i kommunen, da al rengøring er udliciteret. FOA og SL har været meget aktive, men eftersom alle ansøgere indtil nu har fået har det ikke været et problem. Dertil kommer at repræsentanterne fra SL og FOA er indforstået med at andre faggrupper fremadrettet står foran i køen, hvis der bliver behov for at prioritere. Ja. Det er blevet lavet et fælles katalog, ligesom man har været meget fokuseret på, at få hele arbejdspladser til at søge. Men tæt samarbejde, bl.a. i forbindelse med arbejdspladsansøgninger på tværs af organisationer. Folk fra organisationerne kender hinanden fra MED og den personlige kontakt betyder, at man snakker sammen løbende. God erfaringsudveksling. Alle har som sagt fået. Så man kan ikke tale om en bevidst skævdeling. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Både HR og ledelsen har taget hele processen meget seriøst der har været stor opbakning. Det hat betydet at kommunen har brugt mange ressourcer på at understøtte de respektive beslutningsfora. Man har bl.a. haft stort held med at få refusion på mange af kurserne til FOA s medlemmer. Det gælder bl.a. AMU. Man har haft en meget kreativ proces omkring udmøntninger af seniormidler. Man har således besluttet at købe en ferielejlighed på vestkysten, som kommunens OAO-seniorer kan leje billigt. Sagen ligger pt. på SKAT s bord. De faglige organisationer har været skeptiske, men kommunen og medarbejderne har bakket op og organisationerne har overgivet sig. Hvis ikke det kan lade sig gøre at bruge midlerne på en ferielejlighed er planen at bruge midlerne på welnessophold til kommunens seniorer.

2 KTO-kursuskatalog Holstebro Kommune Struer Kommune Kurser og videreuddannelse for medarbejdere i Holstebro og Struer Kommune Forår 2010 Ansøgningsfrist den 27. november 2009 Udbudt via KTO-midlerne Bag udsendelse af materialet står de tre beslutningsfora under KTO-aftalen AC-området, OAO-området og FTF/Sundhedskartellet

3 Struer Kommune HR-Udvikling den 27. oktober 2009 Udbydelse af kurser og videreuddannelse i Holstebro og Struer Kommune Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har indgået aftale om en særlig pulje af midler til kompetenceudvikling for kommunale medarbejdere i perioden 1. april marts De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) er for Holstebro kommune: AC-området: OAO-LO området: FTF og sundhedskart: Olav Witt Jensen, Flemming Kofoed og Lene Dahlgaard, Jens Ole Poulsen, Helle Lovmand, Hans Enevoldsen, Johnny Nielsen og Lene Dahlgaard Torben Voss, Pia Villesen, Elisabeth Bruun og Lene Dahlgaard, Lene Vernersen er sekretær i samtlige grupper. De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) er for Struer kommune: Arbejdsgiverrepræsentanter: Claus Damgaard, Lars Olesen, Claus Rokkjær AC-området: FTF-området: OAO/LO-området: Anne-Marie Dalmose Andersen Bente Rasmussen, Eric Mouritzen, Lars Brodersen Tove Øgendahl, Anders Drejer, Gitte Larsen, Gitte Sejbjerg Sekretariat: Steen Würtz, Aase Pedersen (sekretær) De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) beslutter, hvem der tildeles kurser og videreuddannelser med udgangspunkt i de ansøgninger, der kommer ind. Enkeltpersoner eller grupper kan også ansøge om forløb, der ikke er i kataloget. Se ansøgningsskemaet. Hvilke uddannelsesinstitutioner samarbejdes der med? Kursusudbud i foråret er lavet med udgangspunkt i de tre arbejdsgrupper fra de to kommuner. Derefter har der været et samarbejde med Via University College, Holstebro Handelsskole og Social- og Sundhedsskolen i Herning. Organisation & Personale HR-Udvikling Rådhuset Holstebro. Tlf Fax Hjemmeside: E-post:

4 Struer Kommune Hvordan er kataloget opbygget? De tre uddannelsesinstitutioners materiale er sat sammen i dette katalog. Hvordan tilmelder du dig eller hvordan tilmelder gruppen sig? Tilmeldingsblanketterne, som er vedhæftet særskilt bagerst i dette katalog, anvendes og SKAL for medarbejdere i Holstebro Kommune sendes til administrativ konsulent Lene Vernersen, HR-udvikling i Holstebro Kommune (ikke til uddannelsesinstitutionerne). For medarbejdere i Struer Kommune sendes tilmeldingsblanketten til Aase Pedersen, HRafdelingen, Struer Kommune. Der er enkeltmandstilmeldinger, og der er gruppetilmeldinger. Tilmeldingen skal være aftalt med nærmeste leder. Hvornår er sidste frist for tilmelding og besked om optagelse? Sidste frist for tilmelding er den 27. november 2009 kl til administrativ konsulent Lene Vernersen, HR-Udvikling, Holstebro Kommune og Aase Pedersen, Struer Kommune. OBS!! Tilmeldingsblanketter er vedhæftet særskilt i den udsendte mail. Besked om optagelse eller afslag primo december Hvornår kommer datoerne for selve kursusgennemførelsen ud? I de tre beslutningsfora tages stilling til, hvem der skal bevilges kurserne og hvilke kursushold der oprettes. Herefter laves aftaler med uddannelsesinstitutionerne og der udsendes de endelige datoer for kursusforløbene, som afvikles i foråret Alle får besked på deres ansøgninger primo december For kurserne på Holstebro Handelsskole er datoerne udmeldt. Hvornår er der løntabsgodtgørelse (VEU- eller SVU-godtgørelse)? Der er løntabsgodtgørelse til AMU-kurserne, hvis man har en erhvervsuddannelse. Personer med korte, mellemlange eller lange videregående uddannelse (eller tilsvarende kvalifikationer eks. Kommunomuddannede, kan ikke få VEU. Der er ikke SVU til diplom, fordi forløbene er deltidsstudier, (SVU gives kun, hvis diplomuddannelserne er 6 uger i træk). Løntabsgodtgørelsen pr. dag svarer til max. dagpengesats for fuldtidsansatte. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? Ved henvendelse til Lene Vernersen i HR-Udvikling, Holstebro Kommune eller på tlf. (9611) 7315 eller til Aase Pedersen, HR-afdelingen, Struer Kommune eller på tlf (8158) På vegne af de tre beslutningsfora HR-chef HR-chef Lene Dahlgaard Sten Würtz Holstebro Kommune Struer Kommune Organisation & Personale HR-Udvikling Rådhuset Holstebro. Tlf Fax Hjemmeside: E-post:

5 Kataloget er opdelt efter nedenstående samarbejdspartnere: 1) Via University College 2) Social- og Sundhedsskolen 3) Holstebro Handelsskole Tilmeldingsblanketter som er vedhæftet den udsendte mail er med i kataloget! OBS! Al tilmelding sker til HR-Udvikling i Holstebro Kommune på mail: eller pr. brev eller til HR-afdelingen i Struer Kommune på mail: eller pr. brev.

6 Udbud fra Via University College

7 Tema 1 Konsulentrollen i den primære sundhedstjeneste Hvorledes kan sygeplejersker, terapeuter, pædagoger m. fl. blive klædt på til at varetage konsulentrollens mangfoldighed af opgaver, som der forventes i relation til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde? Den generelle samfundsudvikling stiller øgede krav til medarbejdere, der fungerer i konsulentrollen og skal rådgive, udvikle og uddanne borgere, pårørende og medhjælpergrupper. Konsulentrollen fokuserer på både individ, - og organisationsniveau samt på projektledelse og er i en konstant dynamisk udviklingsproces Formål At øge den enkelte deltagers: Konsulentkompetencer i relation til fremtidens arbejdsfelt indenfor bl.a. det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Forståelse for teamsamarbejdets og dialogens betydning samt forandringskonsulentens anvendelse af kommunikationsteorier og organisationsudvikling Forståelse for proceskonsulentfunktionen Indhold Eksempler på Konsulentopgaver i eget praksisfelt Teamsamarbejde, dialog og kontrakter ved praksisorienteret projektarbejde i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Kommunikationsteorier som coaching og supervision Organisationsudvikling og læringsrum Igangsætning af forandringsprojekter samt implementering af disse Øvelser Målgruppe Sygeplejersker, terapeuter og pædagoger m.fl. med interesse for konsulentrollen. Tilrettelæggelse Temaet afvikles over 2 sammenhængende dage med i alt 12 undervisningstimer.

8 Tema 2 Fra stress til trivsel Ønsker medarbejderne fokus på en trivselspolitik i stedet for en stresspolitik? At skabe trivsel på en arbejdsplads kræver handling, hvor alle påtager sig et ansvar. Kilderne til trivsel såvel som arbejdsbetinget stress findes i det daglige arbejde, og det er her den forebyggende indsats må tage sit udgangspunkt. Stressindsatsen skal ses i et strategisk perspektiv, idet stress er vrangsiden af de processer, som også skaber arbejdsglæde, effektivitet og kvalitet på arbejdspladsen. Vigtigt at medarbejderne bliver opmærksomme på faldgrupperne for stress som f.eks når arbejdet tager magten. Det er forskelligt, hvad der stresser den enkelte, idet det afhænger af vores erfaringer. Formål At deltagerne får kendskab til trivselsprocesser At deltagerne får forståelse for forskellige stresstyper og stressprocessen, så de kan forebygge og håndtere stress og derved passe på sig selv. At deltagerne får forståelse for CATS, - stress teoriens 4 faktorer Indhold Begrebsafklaring, hvad er stress og trivsel Stress set i et psykosocialt, pædagogisk og biologisk perspektiv Årsager til stress stressprocessen - arbejdsnarkomani CATS stressteoriens 4 faktorer Coping Trivselspolitik Forebyggelse af stress Personlige strategier hvad kan jeg gøre? Målgruppe Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kurset udbydes over 2 dage på i alt 12 undervisningstimer

9 Tema 3 Selvledelse og samarbejde et kursus for selvledende medarbejdere i en tværfaglig og tværsektoriel organisation Indhold 1. dag Om udviklingen i offentlige organisationer og den offentlige medarbejder Nye medarbejderroller Selvledende medarbejdere Hvad vil det sige "at være leder på opgaven"? Ledelse af selvledende medarbejdere 2. dag Om samarbejde mellem specialiserede og selvledende medarbejdere Sammenhæng og samarbejde Faglig specialisering og saglig helhedsorientering Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde 3. dag Om selvledelse og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og trivsel Mening og mestring af selvledelse Værdier og kultur i organisationer med selvledende medarbejdere Målgruppe Medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, herunder tandlæger. Tilrettelæggelse 3 kursusdage med oplæg, refleksion og øvelser.

10 Tema 4 Kollegial Supervision/kollegial respons (Tilbud 1 ) Metoder i Kollegial supervision og kollegial respons giver mulighed for faglig og personlig udvikling i en medarbejder gruppe. Deltagerne deler viden og erfaringer og hjælper hinanden videre i det daglige arbejde. Metoderne arbejder hele tiden med at have respekt for den enkelte, og der er hele tiden klare rammer for, hvad man kan og skal arbejde med. Formål Formålet er at få kendskab til og få afprøvet en metode til at arbejde med kompetenceudvikling internt i en medarbejdergruppe. Indhold Kendskab til kollegial supervision/kollegial respons som arbejdsredskab Kendskab til grundlæggende systemisk teori og tankegang Indførelse i og afprøvning af metode til kollegial supervision/kollegial respons Igangsætning af evt. hjemmearbejde. Tilrettelæggelse 2 dages kursus á 6 timer. Målgruppe Personer med mellemlange (MUU) eller videregående uddannelser (LUU) Underviser Annelise Voss Overvejelse Overvej om du skal deltage som enkeltperson (Tema 4) eller som gruppe (Tema 5)

11 Tema 5 Kollegial Supervision/kollegial respons (Tilbud 2) Metoder i Kollegial supervision og kollegial respons giver mulighed for faglig og personlig udvikling i en medarbejder gruppe. Deltagerne deler viden og erfaringer og hjælper hinanden videre i det daglige arbejde. Metoderne arbejder hele tiden med at have respekt for den enkelte, og der er hele tiden klare rammer for, hvad man kan og skal arbejde med. Formål At få kendskab til en metode til at arbejde med kompetenceudvikling internt i en medarbejdergruppe. At få afprøvet metoden sammen med sine kolleger under vejledning af underviseren Indhold Kendskab til kollegial supervision/kollegial respons som arbejdsredskab Kendskab til grundlæggende systemisk teori og tankegang Indførelse i og afprøvning af metode til kollegial supervision/kollegial respons Igangsætning af hjemmearbejde Opfølgning på hjemmearbejde Målgruppe Dette kursus retter sig mod en gruppe kolleger, som ønsker at deltage sammen. Det giver mulighed for at arbejde med emner fra den fælles dagligdag. Tilrettelæggelse 2 dages kursus á 6 timer og 1 dags opfølgningskursus á 6 timer. Underviser Annelise Voss Overvejelse Overvej om du skal deltage som enkeltperson (Tema 4) eller som gruppe (Tema 5)

12 Tema 6 Coachende adfærd og coachteknikker Formål At deltagerne udvikler kompetencer indenfor coachende adfærd og opnår kendskab til samt erfaring med forskellige coachteknikker At deltagerne opnår en grundlæggende teoretisk forståelse af coaching, herunder at deltagerne får indsigt i og erfaring med en samtaleform, hvor styringen er lav og udelukkende baseres på åbne spørgsmål. At deltagerne udvikler kompetencer i at spørge åbent, lytte fordomsfrit og have en anerkendende tilgang At skabe en robust kobling mellem teori og praksis, hvor deltagerne bliver i stand til at implementere de lærte coachteknikker og den coachende adfærd i mødet med borger/kunder og kolleger At deltagerne løbende får mulighed for at træne og afprøve coachteknikker med hinanden At deltagernes evne til selvrefleksion styrkes Indhold En introduktion til begrebet coaching: hvad er coaching og hvad er det ikke, etik, ideologi, forudsætninger mm. En kort gennemgang af det teoretiske grundlag for coaching herunder grundlæggende antagelser, mønstre og historier, refleksion som redskab til læring og udvikling, teori om proaktiv- og reaktiv adfærd mm. Deltagerne vil præsenteres for en række verbale og nonverbale coachteknikker. Herunder en række spørgeteknikker og spørgsmålstyper der kan udvide, udfordre, ridse og åbne op for nye muligheder ved den coachede. Ligeledes vil der være øvelser i en række nonverbale teknikker såsom matchning, rapport og kalibrering Masser af træningsseancer og øvelser enten alene, i grupper eller på holdet da det er gennem konkrete erfaringer at teknikkerne og adfærden læres bedst. Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Formen vil være et miks af oplæg, dialog og øvelser, hvor det i særlig grad er væsentligt, at du er villig til at bringe dig selv i spil. Kurset er på 5 dage og modulopdelt over 2 x 2 dage + 1 dag.

13 Tema 7 Kommunikation og samarbejde Formål En optimering og kvalificering af deltagernes kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer - med fokus på en forbedret og målrettet kommunikation og samarbejde med borgere/kunder, kolleger og ledere. At opkvalificere deltagernes kommunikative redskaber i forhold til rådgivnings- og vejledningssamtaler bl.a. via anerkendende samtale i en værdibaseret organisation. At deltagerne får fokus på udbygning og udnyttelse af egne ressourcer og kompetencer i forhold til kommunikation og samarbejde. Indhold Kommunikation (verbal og nonverbal), Aktiv lytning (målet er gensidig forståelse), assertiv adfærd - og kropssprog (øjenkontakt, ansigts- og kropsudtryk, beklædning, accessories mm.), anvendelse af spørgsmål (åbne, lukkede, ledende og opfølgende) Den gode borgerkontakt - Tillid og relationer i kommunikation og samarbejde (bl.a. K.E. Løgstrup) Gennemslagskraft og målrettet kommunikation Anerkendende samtale ~ Appreciative Inquiry (metode til forandring). Målrettet forandret kommunikation kan forandre og forbedre samarbejde, rådgivnings- og vejledningssamtalerne (fra problemorienteret perspektiv til ressourceorienteret perspektiv). Organisationskultur, den selvledende medarbejder og teori (bl.a. Edgar H. Schein) værdibaseret tilgang i samarbejdet (relateret til Holstebro kommunes ledestjerne og værdier). Deltagerne får via praksisinddragelse og cases mulighed for lærerig indsigt i og feedback på egen og kollegers kommunikation og får herigennem erfaringsdeling og løsningsforslag til at kunne optimere kommunikation og samarbejde. Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse 3 dage á 7 timer.

14 Tema 8 Anerkendende og værdsættende kommunikation i relationsarbejdet Formål At sætte fokus på anerkendelse i socialpædagogisk arbejde og de muligheder og barrierer, der findes i dette arbejde Deltagerne kender forskellige former for (total)kommunikationsmuligheder herunder kropssprog, mimik og gestik, og kan anvende dem udviklingsstøttende i samspillet med den enkelte, så denne får mulighed for at fremme sin mening og hensigt i den værdsættende kommunikation. Deltageren kan genkende selv spæde tegn på kommunikation og komme dem i møde. Deltageren kan reflektere over egen andel i den anerkendende kommunikation - herunder også vanskeligheder i kommunikationen - gennem refleksioner over egen verbal og nonverbal kommunikation. Indhold Viden om anerkendelsens former, kontekst og relationer Mestring og kompensationsmuligheder for mennesker med handicap (Total)kommunikation: at søge efter mening og hensigt Ligeværdighed og den professionelle magt Målgruppe Medarbejdere ansat i handicapområdet Tilrettelæggelse 2 dage kl

15 Tema 9 (9A eller 9B) Relationskompetence - Øv din relationskompetence og øg dine muligheder for at skabe et bedre samspil med og mellem børn og unge - Fagspecifikt kursus Formål At der sættes fokus på den professionelles ansvar og rolle i barnets og eller den unges udvikling af relationskompetence. At den voksne gennem kurset bliver i stand til at analysere og kvalificere egen adfærd i samvær og kommunikation med børn og unge. Indhold I en tid hvor der er megen opmærksomhed på inkluderende miljøer i skoler og institutioner, tales der om, at det ikke er muligt at inkludere noget eller nogen der er negativt defineret. Derfor lægges der i kurset vægt på at den professionelle beskriver og italesætter børn og unge ud fra en ressourceorienteret tilgang. Den professionelle voksne må således besidde/ udvikle kommunikations- og dialogformer, der kan kvalificere sådanne beskrivelser. På kurset vil den professionelle blive præsenteret for nogle tilgange, ideer og redskaber til at analysere egen praksis og dermed øge egne relationskompetencer. Relationsarbejdets betydning for barnets og eller den unges udvikling Professionel relationskompetence Anerkendende relationer Samspilstemaer Selvevalueringsmuligheder Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser og konkrete opgaver, hvor deltagerne skal arbejde med teori i praksis. Målgruppe Pædagoger, lærere, socialrådgivere mv. Tilrettelæggelse Kurset kan afvikles enten som et samlet fagspecifikt kursus over 5 dage med mulighed for at deltagerne kan søge SVU, eller modulopdelt, med henholdsvis 3 og 2 x 1 undervisningsgang á 6 lektioner med mulighed for at deltagerne kan arbejde med en praksisopgave mellem undervisningsgangene. Der regnes med 30 lektioner i alt. Valg af forløb: Tema 9 A 5 samlede dage Tema 9 B - Modulopdelt

16 Tema 10 Kommunikation og samarbejde hos borgere med psykisk sygdom - Fagspecifikt kursus (Modulopdelt) Formål At deltagerne får viden og forståelse i forhold til psykiske lidelser samt kommunikative metoder og redskaber, således at de fremover bedre kan samarbejde og kommunikere med den psykisk syge borger. At deltagerne kan analysere, vurdere, prioritere og pleje mennesker med psykiske lidelser i samarbejde med, nærmeste leder, praktiserende læge og distriktspsykiatrien. Indhold Deltagerne får en opdateret viden om symptomer, årsager, prognose og nye behandlingsformer i forhold til psykiske lidelser som skizofreni, psykoser, depression hos ældre, angst og personlighedsforstyrrelser samt selvskadende adfærd Deltagerne får en opdateret teori om kommunikation og kan anvende kommunikative redskaber i samarbejdet med psykisk syge og ustabile personer samt i det faglige/tværfaglige samarbejde Deltagerne kan håndtere og samarbejde vedrørende konflikter i kommunikationen med aggressive og opfarende personer og i kommunikationen i kollegiale sammenhænge. Målgruppe Kurset henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter eller tilsvarende kvalifikationer, der i daglig praksis arbejder med og har interesse for psykiatri og psykiske lidelser. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kurset er modulopbygget over 3 dage og senere 2 dage alle af 6 timer/dag.

17 Tema 11 Omsorg for borgere med psykisk sygdom - Fagspecifikt kursu (5 sammenhængende dage SVU berettiget) Formål Fagspecifikt kursus At deltagerne erhverver øget teori-, begrebs og praksisforståelse i forhold til omsorgs- og relationsarbejdet i forskellige kontekster i arbejdet med mennesker med psykiatriske lidelser på både individ-, gruppe og samfundsniveau. At deltagerne kan analysere, vurdere, prioritere og derudfra tilrettelægge deres omsorg for mennesker med psykiske lidelser i samarbejde med nærmeste leder, praktiserende læge og distriktspsykiatrien. Indhold Indenfor omsorgs- og relationsarbejdet tilstræbes at opnå kompetencer i forhold til at: Deltagerne får en opdateret viden om symptomer, årsager, prognose og nye behandlingsformer i forhold til psykiske lidelser som skizofreni, psykoser, depression hos ældre, angst og personlighedsforstyrrelser samt selvskadende adfærd Deltagerne bliver i stand til at analysere og begrunde fagligt relaterede handlinger samt indgå i udviklingsarbejde omkring borgere med psykisk sygdom. Deltagerne modtager teori om omsorg, perspektiver på omsorgsforståelse, etik og menneskesyn Deltagerne opnår et bredere perspektiv på eget fagområde. Målgruppe Kurset henvender sig til hjemmesygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter m.fl., der i daglig praksis arbejder med og har interesse for psykiatri og psykiske lidelser. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kursus på 5 sammenhængende dage. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

18 Tema 12 Teamsamarbejde, et udviklingsforløb for team - Fagspecifikt kursus Formål Kursusforløbet stiller skarpt på teamets opgave og funktion med det formål at sikre god opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø. Kurset giver teamdeltagerne indsigt i og redskaber til at arbejde med drift, udvikling og teamets samarbejde. Indhold Hvorfor er vi i team? Afklaring af teamets opgave og funktion i organisationen Hvordan arbejder vi i teamet? Strukturering af teamsamarbejdet og tilrettelæggelse af gode møder Hvordan udvikler teamet på opgaven? Teamopgaven mellem drifts- og udviklingsopgave Hvordan lærer teamet? Læring og refleksion i teamet Hvordan ledes teamet? Ledelse af og i team ledelse og følgeskab Team der swinger kommunikation og konflikthåndtering i teamet Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Kurset tilrettelægges som et teori-praksisforløb - modulopdelt med 5 kursusdage dage med mellemliggende hjemmeopgave.

19 Tema 13 Rådgivnings- og vejledningsarbejde - Fagspecifikt kursus Formål At udvikle deltagernes kommunikative kompetencer indenfor rådgivnings- og vejledningsarbejdet, herunder den svære samtale. At deltagerne får fokus på betydningen og resultatet af den gode borgerkontakt i en værdibaseret organisation. At deltagerne får mulighed for at afprøve, træne og erfaringsdele nye kommunikations strategier med professionel skuespiller og/eller coach samt de andre deltagere. At deltagerne får knyttet videnskabsteori til deres daglige praksis i rådgivnings- og vejledningsarbejdet Indhold En kort gennemgang af kommunikative redskaber: verbal og nonverbal kommunikation, aktiv lytning (målet er gensidig forståelse), assertiv adfærd (øjenkontakt, ansigts- og kropsudtryk, beklædning, accessories mm.), spørgsmål (åbne, lukkede, ledende og opfølgende), tillid og relationer i kommunikationen og samarbejdet Transaktionsanalyse (roller i samtalen), målrettet kommunikation og dokumentation mm. Videnskabsteori med henblik på forståelse for og kendskab til processer i rådgivningsog vejledningsarbejdet og den gode borgerkontakt i en værdibaseret organisation (bl.a. Jürgen Habermas, Niklas Luhmann og K.E. Løgstrup) - relateret til Holstebro kommunes ledestjerne og værdier. Redskaber til tolkning, forståelse og håndtering af parternes reaktioner, signaler og dilemmaer i forbindelse med Den svære samtale. Samtalen kan være rettet mod en borger, en kollega eller en leder og kan derfor spænde vidt og omhandle følelsesladede, sårbare og/eller personlige emner som fx opsigelse, sygdom, samarbejdsproblemer, tvangsfjernelser, sygedagpengeret, vrede/utilfredse borgere, borgere med sprog/kulturvanskeligheder osv. Anerkendende samtale ~ Appreciative Inquiry (metode til forandring). Målrettet forandret kommunikation kan forandre og forbedre rådgivnings- og vejledningsarbejdet (fra problemorienteret perspektiv til ressourceorienteret perspektiv). Øvelser og træning i at forbedrede, gennemføre og afslutte den svære samtale indenfor rådgivnings- og vejledningsarbejdet Casebaseret træning og rollespil med professionel skuespiller og/eller coach samt de andre deltagere Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Uge kursus, 5 dages forløb/30 timer. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

20 Tema 14 Innovation i hverdagen Hvordan kan vi arbejde mere innovativt - Fagspecifikt kursus Formål At deltagerne får en indsigt i innovative processer, således de kan sætte nyt i værk, få nye perspektiver i spil. Igangsætte nye måder at tænke og forbinde på, nye måder at kombinere, komponere og konstruere - i forhold til løsning af de praktiske udfordringer arbejdslivet bringer. Kurset er dels formidlende. Indhold Målgruppe Hvorfor innovation? Innovationsdidaktik Omlæring om innovative læringsprocesser At lede og organisere forandringsprocesser Målgruppen for dette kursus er primært AC-gruppen men også medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse kan deltage. Tilrettelæggelse Kurset vil dels være formidlende, metodefokuseret og procesorienteret. Et fagspecifikt ugekursus på 30 timer. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

21 Tema 15 Tyskundervisning i folkeskolen - Fagspecifikt kursus Formål At styrke lærernes viden om nyere teorier om fremmedsprogslæring og læringsstrategier og deres systematiske anvendelse i den daglige undervisning. Indhold Har du mod på at blive udfordret i dine antagelser om den gode tyskundervisning? Nyere modeller og teorier vil give dig baggrundsviden om elevernes fremmedsprogslæring. Viden om fremmedsprogslæring kan blive hjælp og inspirationskilde i din daglige praksis og de mangfoldige udfordringer du møder i din undervisning. Kurset vægter en god balance mellem teoretisk indsigt og inddragelse af praktiske eksempler og lægger også op til refleksion over egen praksis og integration i undervisning. Målgruppe Tysklærere i folkeskolen Tilrettelæggelse Kl Omfang 60 timer planlagt med forløb X 1/ugl.

22 Tema 16 Engelsk i indskolingen lærere, der er ønsker om at blive klædt på til opgaven omkring indføring af engelsk i indskolingen - Fagspecifikt kursus Formål Formålet med kurset - er med udgangspunkt i Fælles Mål II for øje - at kvalificere engelsklærerne til i samarbejde med eleverne at foretage en kvalificeret og begrundet planlægning af undervisningen, samt en fokuseret registrering og evaluering af elevernes sprogtilegnelsesproces i forhold til indføring af engelsk i indskolingen. Indhold Forskellige faktorers herunder alderens - betydning for sprogindlæring. Sprogtilegnelsesteorier. Tilrettelæggelse af undervisningen under hensyntagen til elevernes alder. Engelsk som classroom language hvorfor og hvordan? Opbyggelse af "confidence." Sange - lege - mundtlige aktiviteter - undervisningsmaterialer. Lyttestrategier og sproglig opmærksomhed. Ordforrådstilegnelse, kommunikationsstrategier og risk-taker adfærd. Mundtlig og skriftlig sprogproduktion. Elevens første sprogportfolio. Målgruppe Engelsklærere med interesse i at undervise i sprog i indskolingen. Tilrettelæggelse Omfang 60 timer. Kl planlagt med forløb X 1/ugl.

23 AMU Tema 17 AMU Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Formål Relationsperspektivet står i dag helt centralt, når vi taler om, hvordan børn og mennesker udvikler sig. Anerkendelse og ikke-voldelig kommunikation er nogle centrale begreber i hverdagslivet i dagplejen og daginstitutionerne. Disse tilgange til arbejdet skal dog kendes og trænes, hvis de reelt skal kunne praktiseres i hverdagslivet med børnene. Derfor denne AMU uddannelse. Målet med uddannelsen er, at dagplejerne og pædagogmedhjælperne kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med børnene og deres forældre gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation. De kan vurdere og udvikle deres egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis ved hjælp af analyse- og evalueringsmetoder. Indhold - Træning i handlekompetencer er et bærende princip. - Børns udvikling - D. Sterns tanker implicit er en mulighed. - Kommunikationsmetoder - Marte meo principperne som et udviklingsstøttende kommunikationsværktøj er en mulighed. - Menneskesyn og indstilling til arbejdet Anerkendelse (Berit Bae og Axel Honnet) og ikkevoldelig kommunikation (M.B. Rosenberg) kan være en mulighed. - Samvær og samtale med børnene pædagogiske muligheder drøftes og trænes. Målgruppe Dagplejere og pædagogmedhjælpere Tilrettelæggelse Forløbet består af en AMU uddannelse Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (42665). Uddannelsen afholdes som 5 sammenhængende dage (37 timer). Der kan søges VEU-godtgørelse til forløbet, da det er et ugeforløb (fuldtid).

24 Diplommodul Diplommodul Ledelse og coaching (5 ECTS) - et valgmodul på diplomuddannelse i ledelse, særligt tilrettelagt for medarbejdere i Holstebro Kommune Modulet Ledelse og coaching er et valgmodul på Diplomuddannelsen i ledelse. En ny studieordning på uddannelsen er netop trådt i kraft, hvorefter valgmodulerne er på 5 ECTS mod tidligere 9 ECTS. For at få en fuld diplomuddannelse i ledelse, skal man have 6 obligatoriske moduler og tre valgmoduler. Hvis det er ønskeligt, at modulet har et større omfang og når indholdsmæssigt dybere, kan modulet evt. tilrettelægges sammen med et tematisk beslægtet valgmodul, som f.eks. Ledelse, kommunikation og organisation. Formål At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Indhold Teoretiske perspektiver på coaching Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams For detaljer vedr. kompetencemål mv. henvises til studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse på VIAs hjemmeside: Link til studieordningen. Yderligere information VIA noterer sig, at der er tale om evt. at udbyde modulet Ledelse og coaching for medarbejdere, som ikke normalt vil kunne bruge tilbuddet om Diplomamoduler i UniQ-regi. Det vil særligt give mening over for de medarbejdere, der har brug for at udøve en form for ledelse, uden dog at have det formelle ledelsesansvar f.eks. som konsulenter, projektledere, mentorer, fagligt ansvarlige eller lignende. Er der tale om medarbejdere i det administrative apparat, er der også mulighed for at tilrettelægge et modul fra Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Coaching i offentlig forvaltning, 9 ECTS. VIA udbyder som noget nyt Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning, som er for veluddannede og ambitiøse medarbejdere i administrative funktioner i bl.a. kommunerne. (læs mere her: Link til Diplom i offentlig forvaltning ).

25 Diplommodul Diplommodul Individ og specialpædagogik - et pædagogisk diplommodul i Specialpædagogik Læringsmål den studerende har viden om og indsigt i teorier om mennesker med særlige behov, har viden om og færdigheder i at indhente informationer med henblik på afdækning af såvel funktionsnedsættelser som kompetencer, udviklings- og læringspotentialer, har indsigt og færdigheder i specialpædagogiske arbejdsformer og -metoder, har viden om og handlekompetence i forhold til at afdække, analysere, reflektere og begrunde den specialpædagogiske indsats. kan udarbejde, formidle og evaluere specialpædagogiske undervisnings- / handleplaner. Indhold Teorier og forskningsresultater til belysning af såvel individuelle vanskeligheder og funktionsnedsættelser, som individuelle lærings- og udviklingsmuligheder. Metoder til indhentning af information om en elev/klients situation og funktion, herunder observation, iagttagelse, tests, interviews m.v. Specialpædagogiske arbejdsformer og metoder. Planlægning og evaluering af den specialpædagogiske indsats på baggrund af indsamlet information, herunder den individuelle undervisnings- / handleplan. Tilrettelæggelse 10 undervisningsgange á 4 lektioner. Eksamensform: Mundtlig eksamen på grundlag af en synopsis. Målgruppe Personer med mellemlang videregående uddannelse og som har et arbejde, der kræver socialpædagogiske kompetencer eller ønsker at få det.

26 Arbejdet med inklusion hos mennesker i (social)psykiatri og handicap Diplommodul Normalitet og afvigelse i det moderne samfund - et pædagogisk diplommodul i Socialpædagogik Læringsmål den studerende har indsigt i normalitetsbegrebets historie, udvikling og funktion, samt har tilegnet sig viden om centrale teorier og begreber omkring forholdet mellem normalitet og afvigelse, kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, der indgår i de funktioner, som en del af det socialpædagogiske arbejdsområde kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i velfærdssamfundet og efterfølgende inddrage disse overvejelser konstruktivt i forhold til det socialpædagogiske arbejde. kan indgå i samarbejde med udsatte grupper på et ressourcefokuseret grundlag kan indgå i samarbejde om en socialpædagogisk indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante (tvær)faglige samarbejdspartnere indenfor rammerne af en professionel etik. Indhold Teorier, metoder og begreber om; det moderne samfunds indflydelse på pædagogisk sociologi herunder normalitetsbegrebets historie, udvikling og betydning med afsæt i voksen handicap og socialpsykiatri forskellige integrationsforståelser og deres betydning for det socialpædagogiske arbejde i socialpsykiatri og arbejdet med mennesker med handicap forholdet mellem normalitet og afvigelser - afvigerteorier Viden om relationer og om hvorledes relationer befordrer henholdsvis inklusions- og eksklusionsprocesser Teorier om social udstødning, herunder negative og positive sider af ghettoer. Egen-kultur versus fælles-kultur. Arbejde med selvvalgt tema indeholdende en teoretisk begrundet analyse af et praktisk inklusionsspørgsmål, overvejelser over den professionelles rolle samt overvejelser over og forslag til formidling heraf til en selvvalgt gruppe dette arbejde ligger op til eksamensopgaven. Målgruppe Pædagoger, lærere, socialrådgivere mm. der arbejder med mennesker med handicap og psykiske lidelser Tilrettelæggelse Modulet tilrettelægges som et deltids forløb fra februar juni 2010 Ved hold på min. 15 studerende er der et undervisningsforløb på 40 lektioner, fx tilrettelagt over 10 undervisningsgange á 4 lektioner. Derefter vejledning og eksamen. Eksamensform: Mundtlig eksamen på grundlag af en synopsis.

27 Diplommodul Diplommodul Projektledelse, metoder og værktøjer Mål ålsætning At give kendskab til metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde og give det teoretiske grundlag for at arbejde effektivt som projektleder og -deltager. At give de studerende forståelse for projektarbejdsformen og ledelse af projekter samt at gøre de studerende i stand til at anvende planlægnings- og styringsværktøjer mht. projektets tidsplaner, ressourceforbrug og økonomi. At de studerende behersker værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter og kan perspektivere disse i forhold til forskellige projekttyper. At den studerende kan anvende teorien i forhold til en praktisk problemstilling fra egen organisation og kan indgå i et læringsnetværk med øvrige studerende. Indhold Projektarbejdsformen - typer af opgaver og projekter i virksomheden. Projektets faser - processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projektet. Situationsanalyse - det forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske grundlag for projektet. Projektorganisering - hvordan opbygges en effektiv organisation omkring projektet. Strukturering af projektet - idégenerering, faseopdeling og milepæle. Krav- og produktspecifikation. Investeringsplanlægning og økonomisk vurdering af projekter. Planlægning - herunder netværksanalyser, Gantt-planer og ressourceplanlægning. Projektets økonomi, kalkulation, budgettering og omkostningsstyring. Projektstyring - opfølgning på resultat, økonomi, ressourceforbrug. Kvalitetssikring af projektforløbet. Projektets dokumentation - styringsdokumenter, Knowledge Management og systematisk opsamling af erfaringer. Skriftlig projektrapport hvor de studerende arbejder med teorien i forhold til projekter i egen virksomhed/hverdag. Undervisningsform Casebaseret undervisning hvor der veksles mellem forelæsning, diskussioner og cases. Undervisningen foregår i blokke af 3 x 2 hele dage. Det samlede antal undervisningsdage er 6 i løbet af et semester. De studerende inddeles i studiegrupper, hvor der må påregnes arbejdstid mellem de enkelte undervisningsgange. Læremidler Grundbog i projektledelse: Hans Mikkelsen og Jens O. Riis. PROMET, seneste udgave. Power i projekter og porteføljer: Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, DJØF Evaluering Modulet evalueres via en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i den studerendes projektrapport. I rapporten skal den studerende anvende relevant teori på en konkret problemstilling fra egen virksomhed/hverdag, og herigennem demonstrere evnen til at anvende relevante metoder og værktøjer i praksis og perspektivere disse i forhold til egne projektopgaver. Evalueringen af den studerende sker på baggrund af: Den skriftlige rapport (50 %).

28 Den mundtlige præsentation og forsvar af rapporten (30 %). Den studerendes opponentindlæg på anden studerendes rapport (20 %). Evalueringen foretages af den tildelte vejleder samt en ekstern censor ud fra den samlede præstation. Bedømmelsesform ømmelsesform: Karakter efter 7-trins skalaen ECTS point: 9 Anbefalede forudsætninger: Det anbefales at de studerende har erfaring med projektledelse eller projektarbejde, da der skal arbejdes med en praktisk projektledelsesmæssig problemstilling i projektopgaven. Engelsk kursusnavn: Projekt Management Modulansvarlig: Karin Glavind

29 Udbud fra Social- og Sundhedsskolen i Herning

30 SO-SUkursus I Kompetenceudvikling for Social- og sundhedsassistenter Kurset indeholder basismodul

31

32 Kompetenceudvikling social- og sundhedsassistenter BASISMODUL varighed 20 dage Organisation og forandring Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kommunikation, pædagogik og formidling Ledelse af egen praksis Forebyggelse og sundhedsfremme Hverdagslivet som professionelt indsatsområde

33 SO-SU-kursus II Menneskearbejde før ekspertarbejde Kurset indeholder 2 temaer: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet

34

35

36

37

38 SO-SU III Personlig udvikling - kvalificér dine daglige valg

39

40

41 SO-SU IV Sundhedscoaching - mere sundhed i hverdagen

42

43

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere