Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC."

Transkript

1 Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne (OAO, AC, FTF)? Er de tre beslutningsfora blevet slået sammen til et? Har i bevidst skævdelt midlerne med henblik på senere modsat skævdeling? Har der været uenighed mellem jer og ledelsen? Har jeres HR/Personale-afdeling spillet en væsentlig rolle? Hvordan? - Fordeling? - Udarbejdelse af ansøgningsmateriale? Andet/andre bemærkninger X X X X X X X Kontaktperson: Kommentar Alle indenfor OAO grupperne har fået hvad de har søgt. Dog har man måtte droppe nogle hold pga. for få deltagere. Beslutningsforummet bruger dog en specifik kursusudbyder så meget, at de har indgået en aftale med firmaet om, at de ikke skal betale for aflyste hold. Man fordeler ud to principper: Fair fordeling samt enighed. Der har været over 500 ansøgninger alle har fået deres ønsker opfyldt, men ingen 3F ere har søgt. Det skyldes nok også, at der er meget fået 3F ere i kommunen, da al rengøring er udliciteret. FOA og SL har været meget aktive, men eftersom alle ansøgere indtil nu har fået har det ikke været et problem. Dertil kommer at repræsentanterne fra SL og FOA er indforstået med at andre faggrupper fremadrettet står foran i køen, hvis der bliver behov for at prioritere. Ja. Det er blevet lavet et fælles katalog, ligesom man har været meget fokuseret på, at få hele arbejdspladser til at søge. Men tæt samarbejde, bl.a. i forbindelse med arbejdspladsansøgninger på tværs af organisationer. Folk fra organisationerne kender hinanden fra MED og den personlige kontakt betyder, at man snakker sammen løbende. God erfaringsudveksling. Alle har som sagt fået. Så man kan ikke tale om en bevidst skævdeling. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Både HR og ledelsen har taget hele processen meget seriøst der har været stor opbakning. Det hat betydet at kommunen har brugt mange ressourcer på at understøtte de respektive beslutningsfora. Man har bl.a. haft stort held med at få refusion på mange af kurserne til FOA s medlemmer. Det gælder bl.a. AMU. Man har haft en meget kreativ proces omkring udmøntninger af seniormidler. Man har således besluttet at købe en ferielejlighed på vestkysten, som kommunens OAO-seniorer kan leje billigt. Sagen ligger pt. på SKAT s bord. De faglige organisationer har været skeptiske, men kommunen og medarbejderne har bakket op og organisationerne har overgivet sig. Hvis ikke det kan lade sig gøre at bruge midlerne på en ferielejlighed er planen at bruge midlerne på welnessophold til kommunens seniorer.

2 KTO-kursuskatalog Holstebro Kommune Struer Kommune Kurser og videreuddannelse for medarbejdere i Holstebro og Struer Kommune Forår 2010 Ansøgningsfrist den 27. november 2009 Udbudt via KTO-midlerne Bag udsendelse af materialet står de tre beslutningsfora under KTO-aftalen AC-området, OAO-området og FTF/Sundhedskartellet

3 Struer Kommune HR-Udvikling den 27. oktober 2009 Udbydelse af kurser og videreuddannelse i Holstebro og Struer Kommune Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har indgået aftale om en særlig pulje af midler til kompetenceudvikling for kommunale medarbejdere i perioden 1. april marts De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) er for Holstebro kommune: AC-området: OAO-LO området: FTF og sundhedskart: Olav Witt Jensen, Flemming Kofoed og Lene Dahlgaard, Jens Ole Poulsen, Helle Lovmand, Hans Enevoldsen, Johnny Nielsen og Lene Dahlgaard Torben Voss, Pia Villesen, Elisabeth Bruun og Lene Dahlgaard, Lene Vernersen er sekretær i samtlige grupper. De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) er for Struer kommune: Arbejdsgiverrepræsentanter: Claus Damgaard, Lars Olesen, Claus Rokkjær AC-området: FTF-området: OAO/LO-området: Anne-Marie Dalmose Andersen Bente Rasmussen, Eric Mouritzen, Lars Brodersen Tove Øgendahl, Anders Drejer, Gitte Larsen, Gitte Sejbjerg Sekretariat: Steen Würtz, Aase Pedersen (sekretær) De tre arbejdsgrupper (beslutningsfora) beslutter, hvem der tildeles kurser og videreuddannelser med udgangspunkt i de ansøgninger, der kommer ind. Enkeltpersoner eller grupper kan også ansøge om forløb, der ikke er i kataloget. Se ansøgningsskemaet. Hvilke uddannelsesinstitutioner samarbejdes der med? Kursusudbud i foråret er lavet med udgangspunkt i de tre arbejdsgrupper fra de to kommuner. Derefter har der været et samarbejde med Via University College, Holstebro Handelsskole og Social- og Sundhedsskolen i Herning. Organisation & Personale HR-Udvikling Rådhuset Holstebro. Tlf Fax Hjemmeside: E-post:

4 Struer Kommune Hvordan er kataloget opbygget? De tre uddannelsesinstitutioners materiale er sat sammen i dette katalog. Hvordan tilmelder du dig eller hvordan tilmelder gruppen sig? Tilmeldingsblanketterne, som er vedhæftet særskilt bagerst i dette katalog, anvendes og SKAL for medarbejdere i Holstebro Kommune sendes til administrativ konsulent Lene Vernersen, HR-udvikling i Holstebro Kommune (ikke til uddannelsesinstitutionerne). For medarbejdere i Struer Kommune sendes tilmeldingsblanketten til Aase Pedersen, HRafdelingen, Struer Kommune. Der er enkeltmandstilmeldinger, og der er gruppetilmeldinger. Tilmeldingen skal være aftalt med nærmeste leder. Hvornår er sidste frist for tilmelding og besked om optagelse? Sidste frist for tilmelding er den 27. november 2009 kl til administrativ konsulent Lene Vernersen, HR-Udvikling, Holstebro Kommune og Aase Pedersen, Struer Kommune. OBS!! Tilmeldingsblanketter er vedhæftet særskilt i den udsendte mail. Besked om optagelse eller afslag primo december Hvornår kommer datoerne for selve kursusgennemførelsen ud? I de tre beslutningsfora tages stilling til, hvem der skal bevilges kurserne og hvilke kursushold der oprettes. Herefter laves aftaler med uddannelsesinstitutionerne og der udsendes de endelige datoer for kursusforløbene, som afvikles i foråret Alle får besked på deres ansøgninger primo december For kurserne på Holstebro Handelsskole er datoerne udmeldt. Hvornår er der løntabsgodtgørelse (VEU- eller SVU-godtgørelse)? Der er løntabsgodtgørelse til AMU-kurserne, hvis man har en erhvervsuddannelse. Personer med korte, mellemlange eller lange videregående uddannelse (eller tilsvarende kvalifikationer eks. Kommunomuddannede, kan ikke få VEU. Der er ikke SVU til diplom, fordi forløbene er deltidsstudier, (SVU gives kun, hvis diplomuddannelserne er 6 uger i træk). Løntabsgodtgørelsen pr. dag svarer til max. dagpengesats for fuldtidsansatte. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? Ved henvendelse til Lene Vernersen i HR-Udvikling, Holstebro Kommune eller på tlf. (9611) 7315 eller til Aase Pedersen, HR-afdelingen, Struer Kommune eller på tlf (8158) På vegne af de tre beslutningsfora HR-chef HR-chef Lene Dahlgaard Sten Würtz Holstebro Kommune Struer Kommune Organisation & Personale HR-Udvikling Rådhuset Holstebro. Tlf Fax Hjemmeside: E-post:

5 Kataloget er opdelt efter nedenstående samarbejdspartnere: 1) Via University College 2) Social- og Sundhedsskolen 3) Holstebro Handelsskole Tilmeldingsblanketter som er vedhæftet den udsendte mail er med i kataloget! OBS! Al tilmelding sker til HR-Udvikling i Holstebro Kommune på mail: eller pr. brev eller til HR-afdelingen i Struer Kommune på mail: eller pr. brev.

6 Udbud fra Via University College

7 Tema 1 Konsulentrollen i den primære sundhedstjeneste Hvorledes kan sygeplejersker, terapeuter, pædagoger m. fl. blive klædt på til at varetage konsulentrollens mangfoldighed af opgaver, som der forventes i relation til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde? Den generelle samfundsudvikling stiller øgede krav til medarbejdere, der fungerer i konsulentrollen og skal rådgive, udvikle og uddanne borgere, pårørende og medhjælpergrupper. Konsulentrollen fokuserer på både individ, - og organisationsniveau samt på projektledelse og er i en konstant dynamisk udviklingsproces Formål At øge den enkelte deltagers: Konsulentkompetencer i relation til fremtidens arbejdsfelt indenfor bl.a. det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Forståelse for teamsamarbejdets og dialogens betydning samt forandringskonsulentens anvendelse af kommunikationsteorier og organisationsudvikling Forståelse for proceskonsulentfunktionen Indhold Eksempler på Konsulentopgaver i eget praksisfelt Teamsamarbejde, dialog og kontrakter ved praksisorienteret projektarbejde i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Kommunikationsteorier som coaching og supervision Organisationsudvikling og læringsrum Igangsætning af forandringsprojekter samt implementering af disse Øvelser Målgruppe Sygeplejersker, terapeuter og pædagoger m.fl. med interesse for konsulentrollen. Tilrettelæggelse Temaet afvikles over 2 sammenhængende dage med i alt 12 undervisningstimer.

8 Tema 2 Fra stress til trivsel Ønsker medarbejderne fokus på en trivselspolitik i stedet for en stresspolitik? At skabe trivsel på en arbejdsplads kræver handling, hvor alle påtager sig et ansvar. Kilderne til trivsel såvel som arbejdsbetinget stress findes i det daglige arbejde, og det er her den forebyggende indsats må tage sit udgangspunkt. Stressindsatsen skal ses i et strategisk perspektiv, idet stress er vrangsiden af de processer, som også skaber arbejdsglæde, effektivitet og kvalitet på arbejdspladsen. Vigtigt at medarbejderne bliver opmærksomme på faldgrupperne for stress som f.eks når arbejdet tager magten. Det er forskelligt, hvad der stresser den enkelte, idet det afhænger af vores erfaringer. Formål At deltagerne får kendskab til trivselsprocesser At deltagerne får forståelse for forskellige stresstyper og stressprocessen, så de kan forebygge og håndtere stress og derved passe på sig selv. At deltagerne får forståelse for CATS, - stress teoriens 4 faktorer Indhold Begrebsafklaring, hvad er stress og trivsel Stress set i et psykosocialt, pædagogisk og biologisk perspektiv Årsager til stress stressprocessen - arbejdsnarkomani CATS stressteoriens 4 faktorer Coping Trivselspolitik Forebyggelse af stress Personlige strategier hvad kan jeg gøre? Målgruppe Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kurset udbydes over 2 dage på i alt 12 undervisningstimer

9 Tema 3 Selvledelse og samarbejde et kursus for selvledende medarbejdere i en tværfaglig og tværsektoriel organisation Indhold 1. dag Om udviklingen i offentlige organisationer og den offentlige medarbejder Nye medarbejderroller Selvledende medarbejdere Hvad vil det sige "at være leder på opgaven"? Ledelse af selvledende medarbejdere 2. dag Om samarbejde mellem specialiserede og selvledende medarbejdere Sammenhæng og samarbejde Faglig specialisering og saglig helhedsorientering Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde 3. dag Om selvledelse og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og trivsel Mening og mestring af selvledelse Værdier og kultur i organisationer med selvledende medarbejdere Målgruppe Medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, herunder tandlæger. Tilrettelæggelse 3 kursusdage med oplæg, refleksion og øvelser.

10 Tema 4 Kollegial Supervision/kollegial respons (Tilbud 1 ) Metoder i Kollegial supervision og kollegial respons giver mulighed for faglig og personlig udvikling i en medarbejder gruppe. Deltagerne deler viden og erfaringer og hjælper hinanden videre i det daglige arbejde. Metoderne arbejder hele tiden med at have respekt for den enkelte, og der er hele tiden klare rammer for, hvad man kan og skal arbejde med. Formål Formålet er at få kendskab til og få afprøvet en metode til at arbejde med kompetenceudvikling internt i en medarbejdergruppe. Indhold Kendskab til kollegial supervision/kollegial respons som arbejdsredskab Kendskab til grundlæggende systemisk teori og tankegang Indførelse i og afprøvning af metode til kollegial supervision/kollegial respons Igangsætning af evt. hjemmearbejde. Tilrettelæggelse 2 dages kursus á 6 timer. Målgruppe Personer med mellemlange (MUU) eller videregående uddannelser (LUU) Underviser Annelise Voss Overvejelse Overvej om du skal deltage som enkeltperson (Tema 4) eller som gruppe (Tema 5)

11 Tema 5 Kollegial Supervision/kollegial respons (Tilbud 2) Metoder i Kollegial supervision og kollegial respons giver mulighed for faglig og personlig udvikling i en medarbejder gruppe. Deltagerne deler viden og erfaringer og hjælper hinanden videre i det daglige arbejde. Metoderne arbejder hele tiden med at have respekt for den enkelte, og der er hele tiden klare rammer for, hvad man kan og skal arbejde med. Formål At få kendskab til en metode til at arbejde med kompetenceudvikling internt i en medarbejdergruppe. At få afprøvet metoden sammen med sine kolleger under vejledning af underviseren Indhold Kendskab til kollegial supervision/kollegial respons som arbejdsredskab Kendskab til grundlæggende systemisk teori og tankegang Indførelse i og afprøvning af metode til kollegial supervision/kollegial respons Igangsætning af hjemmearbejde Opfølgning på hjemmearbejde Målgruppe Dette kursus retter sig mod en gruppe kolleger, som ønsker at deltage sammen. Det giver mulighed for at arbejde med emner fra den fælles dagligdag. Tilrettelæggelse 2 dages kursus á 6 timer og 1 dags opfølgningskursus á 6 timer. Underviser Annelise Voss Overvejelse Overvej om du skal deltage som enkeltperson (Tema 4) eller som gruppe (Tema 5)

12 Tema 6 Coachende adfærd og coachteknikker Formål At deltagerne udvikler kompetencer indenfor coachende adfærd og opnår kendskab til samt erfaring med forskellige coachteknikker At deltagerne opnår en grundlæggende teoretisk forståelse af coaching, herunder at deltagerne får indsigt i og erfaring med en samtaleform, hvor styringen er lav og udelukkende baseres på åbne spørgsmål. At deltagerne udvikler kompetencer i at spørge åbent, lytte fordomsfrit og have en anerkendende tilgang At skabe en robust kobling mellem teori og praksis, hvor deltagerne bliver i stand til at implementere de lærte coachteknikker og den coachende adfærd i mødet med borger/kunder og kolleger At deltagerne løbende får mulighed for at træne og afprøve coachteknikker med hinanden At deltagernes evne til selvrefleksion styrkes Indhold En introduktion til begrebet coaching: hvad er coaching og hvad er det ikke, etik, ideologi, forudsætninger mm. En kort gennemgang af det teoretiske grundlag for coaching herunder grundlæggende antagelser, mønstre og historier, refleksion som redskab til læring og udvikling, teori om proaktiv- og reaktiv adfærd mm. Deltagerne vil præsenteres for en række verbale og nonverbale coachteknikker. Herunder en række spørgeteknikker og spørgsmålstyper der kan udvide, udfordre, ridse og åbne op for nye muligheder ved den coachede. Ligeledes vil der være øvelser i en række nonverbale teknikker såsom matchning, rapport og kalibrering Masser af træningsseancer og øvelser enten alene, i grupper eller på holdet da det er gennem konkrete erfaringer at teknikkerne og adfærden læres bedst. Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Formen vil være et miks af oplæg, dialog og øvelser, hvor det i særlig grad er væsentligt, at du er villig til at bringe dig selv i spil. Kurset er på 5 dage og modulopdelt over 2 x 2 dage + 1 dag.

13 Tema 7 Kommunikation og samarbejde Formål En optimering og kvalificering af deltagernes kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer - med fokus på en forbedret og målrettet kommunikation og samarbejde med borgere/kunder, kolleger og ledere. At opkvalificere deltagernes kommunikative redskaber i forhold til rådgivnings- og vejledningssamtaler bl.a. via anerkendende samtale i en værdibaseret organisation. At deltagerne får fokus på udbygning og udnyttelse af egne ressourcer og kompetencer i forhold til kommunikation og samarbejde. Indhold Kommunikation (verbal og nonverbal), Aktiv lytning (målet er gensidig forståelse), assertiv adfærd - og kropssprog (øjenkontakt, ansigts- og kropsudtryk, beklædning, accessories mm.), anvendelse af spørgsmål (åbne, lukkede, ledende og opfølgende) Den gode borgerkontakt - Tillid og relationer i kommunikation og samarbejde (bl.a. K.E. Løgstrup) Gennemslagskraft og målrettet kommunikation Anerkendende samtale ~ Appreciative Inquiry (metode til forandring). Målrettet forandret kommunikation kan forandre og forbedre samarbejde, rådgivnings- og vejledningssamtalerne (fra problemorienteret perspektiv til ressourceorienteret perspektiv). Organisationskultur, den selvledende medarbejder og teori (bl.a. Edgar H. Schein) værdibaseret tilgang i samarbejdet (relateret til Holstebro kommunes ledestjerne og værdier). Deltagerne får via praksisinddragelse og cases mulighed for lærerig indsigt i og feedback på egen og kollegers kommunikation og får herigennem erfaringsdeling og løsningsforslag til at kunne optimere kommunikation og samarbejde. Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse 3 dage á 7 timer.

14 Tema 8 Anerkendende og værdsættende kommunikation i relationsarbejdet Formål At sætte fokus på anerkendelse i socialpædagogisk arbejde og de muligheder og barrierer, der findes i dette arbejde Deltagerne kender forskellige former for (total)kommunikationsmuligheder herunder kropssprog, mimik og gestik, og kan anvende dem udviklingsstøttende i samspillet med den enkelte, så denne får mulighed for at fremme sin mening og hensigt i den værdsættende kommunikation. Deltageren kan genkende selv spæde tegn på kommunikation og komme dem i møde. Deltageren kan reflektere over egen andel i den anerkendende kommunikation - herunder også vanskeligheder i kommunikationen - gennem refleksioner over egen verbal og nonverbal kommunikation. Indhold Viden om anerkendelsens former, kontekst og relationer Mestring og kompensationsmuligheder for mennesker med handicap (Total)kommunikation: at søge efter mening og hensigt Ligeværdighed og den professionelle magt Målgruppe Medarbejdere ansat i handicapområdet Tilrettelæggelse 2 dage kl

15 Tema 9 (9A eller 9B) Relationskompetence - Øv din relationskompetence og øg dine muligheder for at skabe et bedre samspil med og mellem børn og unge - Fagspecifikt kursus Formål At der sættes fokus på den professionelles ansvar og rolle i barnets og eller den unges udvikling af relationskompetence. At den voksne gennem kurset bliver i stand til at analysere og kvalificere egen adfærd i samvær og kommunikation med børn og unge. Indhold I en tid hvor der er megen opmærksomhed på inkluderende miljøer i skoler og institutioner, tales der om, at det ikke er muligt at inkludere noget eller nogen der er negativt defineret. Derfor lægges der i kurset vægt på at den professionelle beskriver og italesætter børn og unge ud fra en ressourceorienteret tilgang. Den professionelle voksne må således besidde/ udvikle kommunikations- og dialogformer, der kan kvalificere sådanne beskrivelser. På kurset vil den professionelle blive præsenteret for nogle tilgange, ideer og redskaber til at analysere egen praksis og dermed øge egne relationskompetencer. Relationsarbejdets betydning for barnets og eller den unges udvikling Professionel relationskompetence Anerkendende relationer Samspilstemaer Selvevalueringsmuligheder Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser og konkrete opgaver, hvor deltagerne skal arbejde med teori i praksis. Målgruppe Pædagoger, lærere, socialrådgivere mv. Tilrettelæggelse Kurset kan afvikles enten som et samlet fagspecifikt kursus over 5 dage med mulighed for at deltagerne kan søge SVU, eller modulopdelt, med henholdsvis 3 og 2 x 1 undervisningsgang á 6 lektioner med mulighed for at deltagerne kan arbejde med en praksisopgave mellem undervisningsgangene. Der regnes med 30 lektioner i alt. Valg af forløb: Tema 9 A 5 samlede dage Tema 9 B - Modulopdelt

16 Tema 10 Kommunikation og samarbejde hos borgere med psykisk sygdom - Fagspecifikt kursus (Modulopdelt) Formål At deltagerne får viden og forståelse i forhold til psykiske lidelser samt kommunikative metoder og redskaber, således at de fremover bedre kan samarbejde og kommunikere med den psykisk syge borger. At deltagerne kan analysere, vurdere, prioritere og pleje mennesker med psykiske lidelser i samarbejde med, nærmeste leder, praktiserende læge og distriktspsykiatrien. Indhold Deltagerne får en opdateret viden om symptomer, årsager, prognose og nye behandlingsformer i forhold til psykiske lidelser som skizofreni, psykoser, depression hos ældre, angst og personlighedsforstyrrelser samt selvskadende adfærd Deltagerne får en opdateret teori om kommunikation og kan anvende kommunikative redskaber i samarbejdet med psykisk syge og ustabile personer samt i det faglige/tværfaglige samarbejde Deltagerne kan håndtere og samarbejde vedrørende konflikter i kommunikationen med aggressive og opfarende personer og i kommunikationen i kollegiale sammenhænge. Målgruppe Kurset henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter eller tilsvarende kvalifikationer, der i daglig praksis arbejder med og har interesse for psykiatri og psykiske lidelser. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kurset er modulopbygget over 3 dage og senere 2 dage alle af 6 timer/dag.

17 Tema 11 Omsorg for borgere med psykisk sygdom - Fagspecifikt kursu (5 sammenhængende dage SVU berettiget) Formål Fagspecifikt kursus At deltagerne erhverver øget teori-, begrebs og praksisforståelse i forhold til omsorgs- og relationsarbejdet i forskellige kontekster i arbejdet med mennesker med psykiatriske lidelser på både individ-, gruppe og samfundsniveau. At deltagerne kan analysere, vurdere, prioritere og derudfra tilrettelægge deres omsorg for mennesker med psykiske lidelser i samarbejde med nærmeste leder, praktiserende læge og distriktspsykiatrien. Indhold Indenfor omsorgs- og relationsarbejdet tilstræbes at opnå kompetencer i forhold til at: Deltagerne får en opdateret viden om symptomer, årsager, prognose og nye behandlingsformer i forhold til psykiske lidelser som skizofreni, psykoser, depression hos ældre, angst og personlighedsforstyrrelser samt selvskadende adfærd Deltagerne bliver i stand til at analysere og begrunde fagligt relaterede handlinger samt indgå i udviklingsarbejde omkring borgere med psykisk sygdom. Deltagerne modtager teori om omsorg, perspektiver på omsorgsforståelse, etik og menneskesyn Deltagerne opnår et bredere perspektiv på eget fagområde. Målgruppe Kurset henvender sig til hjemmesygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter m.fl., der i daglig praksis arbejder med og har interesse for psykiatri og psykiske lidelser. Tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, inddragelse af cases fra praksis og efterfølgende diskussion og omsætning/bearbejdelse i mindre grupper. Kursus på 5 sammenhængende dage. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

18 Tema 12 Teamsamarbejde, et udviklingsforløb for team - Fagspecifikt kursus Formål Kursusforløbet stiller skarpt på teamets opgave og funktion med det formål at sikre god opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø. Kurset giver teamdeltagerne indsigt i og redskaber til at arbejde med drift, udvikling og teamets samarbejde. Indhold Hvorfor er vi i team? Afklaring af teamets opgave og funktion i organisationen Hvordan arbejder vi i teamet? Strukturering af teamsamarbejdet og tilrettelæggelse af gode møder Hvordan udvikler teamet på opgaven? Teamopgaven mellem drifts- og udviklingsopgave Hvordan lærer teamet? Læring og refleksion i teamet Hvordan ledes teamet? Ledelse af og i team ledelse og følgeskab Team der swinger kommunikation og konflikthåndtering i teamet Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Kurset tilrettelægges som et teori-praksisforløb - modulopdelt med 5 kursusdage dage med mellemliggende hjemmeopgave.

19 Tema 13 Rådgivnings- og vejledningsarbejde - Fagspecifikt kursus Formål At udvikle deltagernes kommunikative kompetencer indenfor rådgivnings- og vejledningsarbejdet, herunder den svære samtale. At deltagerne får fokus på betydningen og resultatet af den gode borgerkontakt i en værdibaseret organisation. At deltagerne får mulighed for at afprøve, træne og erfaringsdele nye kommunikations strategier med professionel skuespiller og/eller coach samt de andre deltagere. At deltagerne får knyttet videnskabsteori til deres daglige praksis i rådgivnings- og vejledningsarbejdet Indhold En kort gennemgang af kommunikative redskaber: verbal og nonverbal kommunikation, aktiv lytning (målet er gensidig forståelse), assertiv adfærd (øjenkontakt, ansigts- og kropsudtryk, beklædning, accessories mm.), spørgsmål (åbne, lukkede, ledende og opfølgende), tillid og relationer i kommunikationen og samarbejdet Transaktionsanalyse (roller i samtalen), målrettet kommunikation og dokumentation mm. Videnskabsteori med henblik på forståelse for og kendskab til processer i rådgivningsog vejledningsarbejdet og den gode borgerkontakt i en værdibaseret organisation (bl.a. Jürgen Habermas, Niklas Luhmann og K.E. Løgstrup) - relateret til Holstebro kommunes ledestjerne og værdier. Redskaber til tolkning, forståelse og håndtering af parternes reaktioner, signaler og dilemmaer i forbindelse med Den svære samtale. Samtalen kan være rettet mod en borger, en kollega eller en leder og kan derfor spænde vidt og omhandle følelsesladede, sårbare og/eller personlige emner som fx opsigelse, sygdom, samarbejdsproblemer, tvangsfjernelser, sygedagpengeret, vrede/utilfredse borgere, borgere med sprog/kulturvanskeligheder osv. Anerkendende samtale ~ Appreciative Inquiry (metode til forandring). Målrettet forandret kommunikation kan forandre og forbedre rådgivnings- og vejledningsarbejdet (fra problemorienteret perspektiv til ressourceorienteret perspektiv). Øvelser og træning i at forbedrede, gennemføre og afslutte den svære samtale indenfor rådgivnings- og vejledningsarbejdet Casebaseret træning og rollespil med professionel skuespiller og/eller coach samt de andre deltagere Målgruppe Mellemlang videregående uddannelse eller lang videregående uddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer. Tilrettelæggelse Uge kursus, 5 dages forløb/30 timer. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

20 Tema 14 Innovation i hverdagen Hvordan kan vi arbejde mere innovativt - Fagspecifikt kursus Formål At deltagerne får en indsigt i innovative processer, således de kan sætte nyt i værk, få nye perspektiver i spil. Igangsætte nye måder at tænke og forbinde på, nye måder at kombinere, komponere og konstruere - i forhold til løsning af de praktiske udfordringer arbejdslivet bringer. Kurset er dels formidlende. Indhold Målgruppe Hvorfor innovation? Innovationsdidaktik Omlæring om innovative læringsprocesser At lede og organisere forandringsprocesser Målgruppen for dette kursus er primært AC-gruppen men også medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse kan deltage. Tilrettelæggelse Kurset vil dels være formidlende, metodefokuseret og procesorienteret. Et fagspecifikt ugekursus på 30 timer. Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte).

21 Tema 15 Tyskundervisning i folkeskolen - Fagspecifikt kursus Formål At styrke lærernes viden om nyere teorier om fremmedsprogslæring og læringsstrategier og deres systematiske anvendelse i den daglige undervisning. Indhold Har du mod på at blive udfordret i dine antagelser om den gode tyskundervisning? Nyere modeller og teorier vil give dig baggrundsviden om elevernes fremmedsprogslæring. Viden om fremmedsprogslæring kan blive hjælp og inspirationskilde i din daglige praksis og de mangfoldige udfordringer du møder i din undervisning. Kurset vægter en god balance mellem teoretisk indsigt og inddragelse af praktiske eksempler og lægger også op til refleksion over egen praksis og integration i undervisning. Målgruppe Tysklærere i folkeskolen Tilrettelæggelse Kl Omfang 60 timer planlagt med forløb X 1/ugl.

22 Tema 16 Engelsk i indskolingen lærere, der er ønsker om at blive klædt på til opgaven omkring indføring af engelsk i indskolingen - Fagspecifikt kursus Formål Formålet med kurset - er med udgangspunkt i Fælles Mål II for øje - at kvalificere engelsklærerne til i samarbejde med eleverne at foretage en kvalificeret og begrundet planlægning af undervisningen, samt en fokuseret registrering og evaluering af elevernes sprogtilegnelsesproces i forhold til indføring af engelsk i indskolingen. Indhold Forskellige faktorers herunder alderens - betydning for sprogindlæring. Sprogtilegnelsesteorier. Tilrettelæggelse af undervisningen under hensyntagen til elevernes alder. Engelsk som classroom language hvorfor og hvordan? Opbyggelse af "confidence." Sange - lege - mundtlige aktiviteter - undervisningsmaterialer. Lyttestrategier og sproglig opmærksomhed. Ordforrådstilegnelse, kommunikationsstrategier og risk-taker adfærd. Mundtlig og skriftlig sprogproduktion. Elevens første sprogportfolio. Målgruppe Engelsklærere med interesse i at undervise i sprog i indskolingen. Tilrettelæggelse Omfang 60 timer. Kl planlagt med forløb X 1/ugl.

23 AMU Tema 17 AMU Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Formål Relationsperspektivet står i dag helt centralt, når vi taler om, hvordan børn og mennesker udvikler sig. Anerkendelse og ikke-voldelig kommunikation er nogle centrale begreber i hverdagslivet i dagplejen og daginstitutionerne. Disse tilgange til arbejdet skal dog kendes og trænes, hvis de reelt skal kunne praktiseres i hverdagslivet med børnene. Derfor denne AMU uddannelse. Målet med uddannelsen er, at dagplejerne og pædagogmedhjælperne kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med børnene og deres forældre gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation. De kan vurdere og udvikle deres egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis ved hjælp af analyse- og evalueringsmetoder. Indhold - Træning i handlekompetencer er et bærende princip. - Børns udvikling - D. Sterns tanker implicit er en mulighed. - Kommunikationsmetoder - Marte meo principperne som et udviklingsstøttende kommunikationsværktøj er en mulighed. - Menneskesyn og indstilling til arbejdet Anerkendelse (Berit Bae og Axel Honnet) og ikkevoldelig kommunikation (M.B. Rosenberg) kan være en mulighed. - Samvær og samtale med børnene pædagogiske muligheder drøftes og trænes. Målgruppe Dagplejere og pædagogmedhjælpere Tilrettelæggelse Forløbet består af en AMU uddannelse Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (42665). Uddannelsen afholdes som 5 sammenhængende dage (37 timer). Der kan søges VEU-godtgørelse til forløbet, da det er et ugeforløb (fuldtid).

24 Diplommodul Diplommodul Ledelse og coaching (5 ECTS) - et valgmodul på diplomuddannelse i ledelse, særligt tilrettelagt for medarbejdere i Holstebro Kommune Modulet Ledelse og coaching er et valgmodul på Diplomuddannelsen i ledelse. En ny studieordning på uddannelsen er netop trådt i kraft, hvorefter valgmodulerne er på 5 ECTS mod tidligere 9 ECTS. For at få en fuld diplomuddannelse i ledelse, skal man have 6 obligatoriske moduler og tre valgmoduler. Hvis det er ønskeligt, at modulet har et større omfang og når indholdsmæssigt dybere, kan modulet evt. tilrettelægges sammen med et tematisk beslægtet valgmodul, som f.eks. Ledelse, kommunikation og organisation. Formål At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Indhold Teoretiske perspektiver på coaching Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams For detaljer vedr. kompetencemål mv. henvises til studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse på VIAs hjemmeside: Link til studieordningen. Yderligere information VIA noterer sig, at der er tale om evt. at udbyde modulet Ledelse og coaching for medarbejdere, som ikke normalt vil kunne bruge tilbuddet om Diplomamoduler i UniQ-regi. Det vil særligt give mening over for de medarbejdere, der har brug for at udøve en form for ledelse, uden dog at have det formelle ledelsesansvar f.eks. som konsulenter, projektledere, mentorer, fagligt ansvarlige eller lignende. Er der tale om medarbejdere i det administrative apparat, er der også mulighed for at tilrettelægge et modul fra Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Coaching i offentlig forvaltning, 9 ECTS. VIA udbyder som noget nyt Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning, som er for veluddannede og ambitiøse medarbejdere i administrative funktioner i bl.a. kommunerne. (læs mere her: Link til Diplom i offentlig forvaltning ).

25 Diplommodul Diplommodul Individ og specialpædagogik - et pædagogisk diplommodul i Specialpædagogik Læringsmål den studerende har viden om og indsigt i teorier om mennesker med særlige behov, har viden om og færdigheder i at indhente informationer med henblik på afdækning af såvel funktionsnedsættelser som kompetencer, udviklings- og læringspotentialer, har indsigt og færdigheder i specialpædagogiske arbejdsformer og -metoder, har viden om og handlekompetence i forhold til at afdække, analysere, reflektere og begrunde den specialpædagogiske indsats. kan udarbejde, formidle og evaluere specialpædagogiske undervisnings- / handleplaner. Indhold Teorier og forskningsresultater til belysning af såvel individuelle vanskeligheder og funktionsnedsættelser, som individuelle lærings- og udviklingsmuligheder. Metoder til indhentning af information om en elev/klients situation og funktion, herunder observation, iagttagelse, tests, interviews m.v. Specialpædagogiske arbejdsformer og metoder. Planlægning og evaluering af den specialpædagogiske indsats på baggrund af indsamlet information, herunder den individuelle undervisnings- / handleplan. Tilrettelæggelse 10 undervisningsgange á 4 lektioner. Eksamensform: Mundtlig eksamen på grundlag af en synopsis. Målgruppe Personer med mellemlang videregående uddannelse og som har et arbejde, der kræver socialpædagogiske kompetencer eller ønsker at få det.

26 Arbejdet med inklusion hos mennesker i (social)psykiatri og handicap Diplommodul Normalitet og afvigelse i det moderne samfund - et pædagogisk diplommodul i Socialpædagogik Læringsmål den studerende har indsigt i normalitetsbegrebets historie, udvikling og funktion, samt har tilegnet sig viden om centrale teorier og begreber omkring forholdet mellem normalitet og afvigelse, kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, der indgår i de funktioner, som en del af det socialpædagogiske arbejdsområde kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i velfærdssamfundet og efterfølgende inddrage disse overvejelser konstruktivt i forhold til det socialpædagogiske arbejde. kan indgå i samarbejde med udsatte grupper på et ressourcefokuseret grundlag kan indgå i samarbejde om en socialpædagogisk indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante (tvær)faglige samarbejdspartnere indenfor rammerne af en professionel etik. Indhold Teorier, metoder og begreber om; det moderne samfunds indflydelse på pædagogisk sociologi herunder normalitetsbegrebets historie, udvikling og betydning med afsæt i voksen handicap og socialpsykiatri forskellige integrationsforståelser og deres betydning for det socialpædagogiske arbejde i socialpsykiatri og arbejdet med mennesker med handicap forholdet mellem normalitet og afvigelser - afvigerteorier Viden om relationer og om hvorledes relationer befordrer henholdsvis inklusions- og eksklusionsprocesser Teorier om social udstødning, herunder negative og positive sider af ghettoer. Egen-kultur versus fælles-kultur. Arbejde med selvvalgt tema indeholdende en teoretisk begrundet analyse af et praktisk inklusionsspørgsmål, overvejelser over den professionelles rolle samt overvejelser over og forslag til formidling heraf til en selvvalgt gruppe dette arbejde ligger op til eksamensopgaven. Målgruppe Pædagoger, lærere, socialrådgivere mm. der arbejder med mennesker med handicap og psykiske lidelser Tilrettelæggelse Modulet tilrettelægges som et deltids forløb fra februar juni 2010 Ved hold på min. 15 studerende er der et undervisningsforløb på 40 lektioner, fx tilrettelagt over 10 undervisningsgange á 4 lektioner. Derefter vejledning og eksamen. Eksamensform: Mundtlig eksamen på grundlag af en synopsis.

27 Diplommodul Diplommodul Projektledelse, metoder og værktøjer Mål ålsætning At give kendskab til metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde og give det teoretiske grundlag for at arbejde effektivt som projektleder og -deltager. At give de studerende forståelse for projektarbejdsformen og ledelse af projekter samt at gøre de studerende i stand til at anvende planlægnings- og styringsværktøjer mht. projektets tidsplaner, ressourceforbrug og økonomi. At de studerende behersker værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter og kan perspektivere disse i forhold til forskellige projekttyper. At den studerende kan anvende teorien i forhold til en praktisk problemstilling fra egen organisation og kan indgå i et læringsnetværk med øvrige studerende. Indhold Projektarbejdsformen - typer af opgaver og projekter i virksomheden. Projektets faser - processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projektet. Situationsanalyse - det forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske grundlag for projektet. Projektorganisering - hvordan opbygges en effektiv organisation omkring projektet. Strukturering af projektet - idégenerering, faseopdeling og milepæle. Krav- og produktspecifikation. Investeringsplanlægning og økonomisk vurdering af projekter. Planlægning - herunder netværksanalyser, Gantt-planer og ressourceplanlægning. Projektets økonomi, kalkulation, budgettering og omkostningsstyring. Projektstyring - opfølgning på resultat, økonomi, ressourceforbrug. Kvalitetssikring af projektforløbet. Projektets dokumentation - styringsdokumenter, Knowledge Management og systematisk opsamling af erfaringer. Skriftlig projektrapport hvor de studerende arbejder med teorien i forhold til projekter i egen virksomhed/hverdag. Undervisningsform Casebaseret undervisning hvor der veksles mellem forelæsning, diskussioner og cases. Undervisningen foregår i blokke af 3 x 2 hele dage. Det samlede antal undervisningsdage er 6 i løbet af et semester. De studerende inddeles i studiegrupper, hvor der må påregnes arbejdstid mellem de enkelte undervisningsgange. Læremidler Grundbog i projektledelse: Hans Mikkelsen og Jens O. Riis. PROMET, seneste udgave. Power i projekter og porteføljer: Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, DJØF Evaluering Modulet evalueres via en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i den studerendes projektrapport. I rapporten skal den studerende anvende relevant teori på en konkret problemstilling fra egen virksomhed/hverdag, og herigennem demonstrere evnen til at anvende relevante metoder og værktøjer i praksis og perspektivere disse i forhold til egne projektopgaver. Evalueringen af den studerende sker på baggrund af: Den skriftlige rapport (50 %).

28 Den mundtlige præsentation og forsvar af rapporten (30 %). Den studerendes opponentindlæg på anden studerendes rapport (20 %). Evalueringen foretages af den tildelte vejleder samt en ekstern censor ud fra den samlede præstation. Bedømmelsesform ømmelsesform: Karakter efter 7-trins skalaen ECTS point: 9 Anbefalede forudsætninger: Det anbefales at de studerende har erfaring med projektledelse eller projektarbejde, da der skal arbejdes med en praktisk projektledelsesmæssig problemstilling i projektopgaven. Engelsk kursusnavn: Projekt Management Modulansvarlig: Karin Glavind

29 Udbud fra Social- og Sundhedsskolen i Herning

30 SO-SUkursus I Kompetenceudvikling for Social- og sundhedsassistenter Kurset indeholder basismodul

31

32 Kompetenceudvikling social- og sundhedsassistenter BASISMODUL varighed 20 dage Organisation og forandring Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kommunikation, pædagogik og formidling Ledelse af egen praksis Forebyggelse og sundhedsfremme Hverdagslivet som professionelt indsatsområde

33 SO-SU-kursus II Menneskearbejde før ekspertarbejde Kurset indeholder 2 temaer: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet

34

35

36

37

38 SO-SU III Personlig udvikling - kvalificér dine daglige valg

39

40

41 SO-SU IV Sundhedscoaching - mere sundhed i hverdagen

42

43

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn Adresse A. Beskrivelse af praktikstedet Center Nørrebro Tlf. 82 56 22 00 E-mailadresse Hjemmesideadresse Åbningstider Specialiseringsmuligheder på praktikstedet For hurtigt overblik

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere