PÅ JOB MED PARKINSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ JOB MED PARKINSON"

Transkript

1 PÅ JOB MED PARKINSON

2 INDHOLD 3 DEN PARKINSONRAMTE I CENTRUM 9 DET KAN ARBEJDSGIVEREN GØRE 11 DET KAN JOBCENTRET GØRE 13 DET KAN FAGFORENINGEN GØRE 15 DET KAN PENSIONS- OG FORSIKRINGSSELSKABET GØRE På job med Parkinson. Parkinsonforeningen Af Kirsten Hoff, Mogens Haulund Andersen og Marie Louise Kjølbye Layout: ogjensen.dk Oplag: 1.000

3 DEN PARKINSONRAMTE I CENTRUM 3

4 De første år kan arbejdsopgaverne ofte tilpasses dine symptomer. Med tiden kan du dog få brug for støtte. se s. 5

5 Den parkinsonramte i centrum TIL DIG, DER HAR DIAGNOSEN PARKINSON OG ER I ARBEJDE Hvis du lever med Parkinsons sygdom og samtidig skal passe et job, kan du på et tidspunkt opleve udfordringer i dit arbejdsliv. De første år kan arbejdsopgaverne ofte tilpasses dine symptomer. Med tiden kan du dog få brug for støtte fra dit jobcenter, og evt. pensions- og forsikringsselskab. Senere kan fleksjob og førtidspension komme på tale. Med tiden kan de såkaldt kognitive forstyrrelser blive de mest belastende. De kan betyde, at du får svært ved at planlægge og udføre bestemte opgaver. Som regel har du lettere ved at holde fast i dine kompetencer end ved at tilegne dig nye. Undervejs i forløbet kan du få brug for at sygemelde dig. 1 Tag medansvar for din sag. Hvis du er sygemeldt, så hold kontakten til din arbejdsplads. 2 Bed din arbejdsgiver om en fastholdelsesplan, hvis du gerne vil blive i jobbet, men er sygemeldt og forløbet trækker ud. 3 Fortæl arbejdsgiver og kolleger om Parkinson, da mange ikke kender ret meget til sygdommen. 4 Tag kontakt med jobcentret, hvis du oplever problemer med at passe dit arbejde. En fastholdelseskonsulent kan bistå med at afklare, hvad kommunen kan hjælpe dig og din arbejdsgiver med. 5 Find en fast kontaktperson, som kan hjælpe i din sag. Det kan være en pårørende, ven, kollega eller professionel fra Parkinsonforeningen eller din fagforening. 6 Kontakt dit forsikrings- og pensionsselskab og hør, hvad de kan bidrage med. Vær opmærksom på evt. sundhedsforsikring på din arbejdsplads. Desuden udløser Parkinson-diagnosen normalt udbetaling af Sum ved kritisk sygdom. 7 Få overblik over din økonomi, bl.a. løn under sygdom, forsikring og opsparing. 8 Hold dig fysisk aktiv gerne mere end før og brug din ret til vederlagsfri fysioterapi. 5

6 Den parkinsonramte i centrum > EKSEMPEL Anne på 52 år blev sygemeldt som viceskoleleder året efter, at hun havde fået diagnosen Parkinson. Hun var begyndt at få svært ved at passe jobbet på grund af træthed og muskelstivhed i venstre hånd og arm. Efter nogle ugers sygemelding genoptog Anne arbejdet i sit gamle job med en 56-aftale, som hun selv ønskede. Annes hjemkommune bevilgede personlig assistance 6 timer om ugen. Annes personlige assistent var en studerende, som bl.a. skrev efter Annes diktat. Desuden talte en jobcentermedarbejder med Anne om arbejdsredskaber til at betjene et tastatur. Anne fik desuden stemmetræning og fysioterapi. Efter to år fik Anne begyndende kognitive vanskeligheder med at fastholde overblik og koncentration. Assistentens timetal blev øget til 15 timer om ugen. Blandt de nye opgaver var at holde styr på Annes kalender. Alle møder og gøremål blev plottet ind i mobiltelefonen. SYGEMELDING Når du er sygemeldt, har du som hovedregel ret til sygedagpenge. Hvis du får løn under sygdom, er det din arbejdsgiver, der modtager sygedagpengene. Sygedagpenge er som udgangspunkt begrænset til 22 uger. Senest 8 uger efter første sygedag skal jobcentret i kommunen indkalde til en samtale, hvor I skal tale om din evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Du har også mulighed for at være deltidssygemeldt i min. 4 timer om ugen, fx i forbindelse med fysioterapeutisk behandling. 56- OG 58A-AFTALE Hvis det kan forudses, at du ofte vil være fraværende fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan kommunen bevilge en 56-aftale. En 56-aftale er baseret på et skøn om, at dit sygefravær vil overstige 10 dage om året. Aftalen indebærer, at din arbejdsgiver kan få refunderet sygedagpenge fra din første sygedag. En 56-aftale gælder op til to år ad gangen. Derefter skal den genforhandles. Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, før du bliver ansat med en 56-aftale. For selvstændige indgås en tilsvarende aftale dog ifølge 58a. Et år senere måtte Anne opgive jobbet som viceskoleleder pga. sine kognitive vanskeligheder. Anne fik nu fleksjob 15 timer om ugen, hvor hun fortsatte med opgaver, hun stadig kunne udføre. PERSONLIG ASSISTANCE Jobcentret kan bevilge personlig assistance i erhverv til personer med handicap. Som parkinsonramt kan du få hjælp til arbejdsopgaver, som du ikke selv kan klare på grund af motoriske eller kognitive udfordringer. Som hovedregel kan du som fuldtidsbeskæftiget få tilskud i max. 20 timer om ugen. 6

7 Den parkinsonramte i centrum ARBEJDSREDSKABER HJÆLPEMIDLER ARBEJDSPLADSINDRETNING Kommunen kan bevilge hjælpemidler, som er nødvendige for, at du overhovedet kan komme på arbejde, fx en handicapbil. Tal med jobcentret om det, hvis du har brug for arbejdsredskaber på selve arbejdspladsen, som en specialstol eller specialcykel. Arbejdsredskabet fås som tilskud eller udlån, også hvis du er i fleksjob. TALE- OG STEMMETRÆNING Stemmen kan trænes, hvis du får problemer med udtale og stemmestyrke. Du skal selv kontakte et taleinstitut, et kommunikationscenter eller en privat praktiserende talekonsulent (logopæd). Hvis taleinstituttet vurderer, at du har behov for hjælp, bevilger kommunen som hovedregel undervisningen. Se det nærmeste center her: FYSIOTERAPI Hvis du oplever problemer med balance, holdning og gang på grund af Parkinsons sygdom, kan din læge henvise til vederlagsfri fysioterapi. Som parkinsonramt har man hovedsagelig ret til holdtræning. En henvisning dækker som udgangspunkt 20 behandlinger. De fleste får mange flere. Lægen kan også henvise til genoptræning efter ophold på sygehus. FLEKSJOB Fleksjob er en form for ansættelse, som tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset af din sygdom. I praksis skal arbejdsevnen være nedsat til ca. halvdelen. Når fleksjobbet bliver oprettet, vurderer jobcentret, hvilke arbejdsopgaver, du kan magte, og hvor mange timer. Vurderingen danner grundlag for aftalen mellem dig og din arbejdsgiver. Lønnen afhænger af arbejdsindsats og timetal. Kommunen supplerer din løn med et tilskud, som kan udgøre op til ca kr. pr. måned før skat (2015), svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats. Fastholdelsesfleksjob dvs. et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads er ofte den bedste mulighed. Arbejdsgiveren kan bruge dine kompetencer og færdigheder indenfor velkendte arbejdsområder, blot med skånehensyn og evt. på nedsat tid. Som parkinsonramt kan du som hovedregel få fastholdelsesfleksjob. Det gælder også, hvis du ikke har været ansat på særlige vilkår/ under de sociale kapitler i 12 måneder, som det ellers er praksis. Se denne afgørelse: aspx?id =

8 Den parkinsonramte i centrum > EKSEMPEL Bent på 61 år sygemeldte sig fra sit fleksjob som pedel i en boligforening 18 timer om ugen. Årsagen var kognitive vanskeligheder med koncentration og hukommelse og med at klare mange forskellige samtidige opgaver. Bent fik svært ved at lære nye rutiner, og det stressede ham, at han ikke kunne følge med. Fem år tidligere havde Bent fået diagnosen Parkinson og fik fleksjob 18 timer om ugen på sin gamle arbejdsplads. Desuden fik han bevilget arbejdsredskaber, som et ståstøttestativ til reparationsopgaver, specielle skruetrækkere og opsamlingsværktøj med vakuum. Bents arbejdsevne blev vurderet igen, og hans arbejdstid blev reduceret til 11 timer om ugen. Efter 10 måneder fik Bent for svært ved at klare sit arbejde. Han søgte førtidspension, som han fik uden problemer. FØRTIDSPENSION Du har ret til førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv ved at arbejde, fordi din arbejdsevne er ubetydelig og varigt nedsat. Desuden skal du være dansk statsborger, bo fast i Danmark og have boet i Danmark i tre år efter, at du er fyldt 15. Kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension ud fra din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred. Som udgangspunkt skal du også deltage i et såkaldt ressourceforløb. Alt skal være forsøgt, før der gives førtidspension. 8

9 DET KAN ARBEJDSGIVEREN GØRE 9

10 Det kan arbejdsgiveren gøre Som arbejdsgiver er det vigtigt for dig at vide, at en medarbejder med sygefravær pga. kronisk sygdom ikke er dit ansvar alene, men også kommunens. Arbejdsgiveren har mange muligheder for at fastholde en medarbejder med diagnosen Parkinsons sygdom. Du kan fortsat få glæde af medarbejderens kompetencer og færdigheder på velkendte arbejdsområder, blot med skånehensyn og evt. på nedsat tid. Medarbejderens hidtidige job kan tilpasses på flere måder. Det kan handle om arbejdstider og timetal, men også om arbejdspladsens indretning og arbejdsopgavernes indhold. > EKSEMPEL Christian på 58 år arbejdede i en produktionsvirksomhed. Gennem nogle måneder havde Christians arbejdsgiver lagt mærke til, at han isolerede sig. Han gik senere hjem og brugte lang tid på sine opgaver. Chefen tog en snak med Christian. I løbet af samtalen fortalte Christian, at han havde fået stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Christian havde været chokeret og kunne ikke tage sig sammen til at få det sagt. Christian var dog lettet over samtalen og var helt indstillet på at lægge en fælles plan for det videre forløb. GODE RÅD TIL ARBEJDSGIVEREN Når en medarbejder er sygemeldt, kræver loven, at du skal have en samtale med ham eller hende inden 4 ugers sygefravær. Hold kontakten til medarbejderen under sygdom. Suppler gerne de planlagte opfølgningssamtaler med mere uformel kontakt, der viser interesse og omsorg. Tilbyd medarbejderen hjælp til at styre forløbet. Kontakt jobcentret. Tag medarbejderen med på råd og forhør dig hos jobcentret om deres tilbud, fx arbejdsredskaber, personlig assistent og 56-ordning. Fleksjob kan også komme på tale. Gå i dialog med medarbejderen om en konkret fastholdelsesplan. Lad den parkinsonramte blive i samme arbejdsfunktioner, men med mindre stress. Medarbejderen kan både have motoriske og non-motoriske vanskeligheder, der gør det svært at udføre arbejdsopgaver som før. Nye lette opgaver er som regel ikke sagen, da det er sværere at lære nyt. Problemer opstår desuden, når medarbejderen bliver forstyrret eller skal overskue flere opgaver på én gang. Mange udtrættes voldsomt. Ved fleksjob betaler arbejdspladsen kun for det arbejde, der bliver udført. Kommunen supplerer lønnen op. 10

11 DET KAN JOBCENTRET GØRE 11

12 Det kan jobcentret gøre Jobcentret har mange muligheder for at hjælpe en sygemeldt borger. Vigtigst er det at skabe overblik og lægge en plan for forløbet. > EKSEMPEL Dorte på 50 år blev sygemeldt fra sit arbejde som sygeplejerske på grund af sin Parkinson. Hun havde svært ved at klare injektioner og andre opgaver, som krævede finmotoriske færdigheder. Hun skulle både give indsprøjtninger om morgenen og efter frokost. Dorte havde ofte svært ved at koncentrere sig, når hun skulle skrive i journalerne. Hun glemte nogle gange, hvad patienterne havde sagt til hende. Hun havde også vanskeligt ved at strukturere oplysningerne om de enkelte patienter og svært ved at forberede sig til samtalerne med dem. Hun sov dårligt om natten og var generelt meget træt. Hun havde svært ved at forestille sig at vende tilbage til arbejdet. Jobcentret tog kontakt med Dorte inden 8 ugers sygefravær og hun fik tilknyttet en fastholdelseskonsulent. GODE RÅD TIL DIG, DER ARBEJDER PÅ JOBCENTRET Samarbejd med den parkinsonramte om en plan for forløbet 56-aftale, sygedagpenge, personlig assistance, hjælpemidler, stemmetræning, fysioterapi, fleksjob, førtidspension. Spørg ind til Dortes symptomer og få et billede af funktionsniveauet gennem en dag, og i løbet af en uge. Symptomerne og medicinens virkning kan svinge fra time til time. Spørg ind til, hvilke konkrete jobfunktioner og situationer, Dorte oplever som mest belastende, og hvilke jobfunktioner hun klarer godt og er glad for at udføre. Indhent evt. en neuropsykologisk udredning til afdækning af Dortes kognitive problemer. Udforsk Dortes position på arbejdspladsen, både den formelle og uformelle. Hvor længe har hun været ansat? Hvordan er arbejdspladsen? Er der en politik i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse? Rummer overenskomsten sociale kapitler? Find ud af, om Dorte er klar til en fælles samtale om sin fremtid på arbejdspladsen med dig, arbejdsgiveren og tillidsmanden. Samtalen kan have fokus på ændrede arbejdsopgaver og støtte fra jobcentret. Rådgiv arbejdsgiver. Arbejdsgiveren er en central aktør, men ofte i tvivl om sine handlemuligheder. Gå i dialog om, hvem der mere kan hjælpe, fx forsikrings- og pensionsselskab. Den sygemeldte kan have forsikringer med betalt behandling eller hurtig udredning. Kontakt Parkinsonforeningen. Tænk på førtidspension, hvis Dorte får større problemer med at passe arbejdet. Dortes arbejdsevne kan ikke udvikles, da Parkinson er en fremadskridende sygdom. Som udgangspunkt kommer et fleksjob under 10 timer ikke på tale. 12

13 DET KAN FAGFORENINGEN GØRE 13

14 Det kan fagforeningen gøre Som tillidsrepræsentant og ansat i en faglig organisation er du en vigtig aktør, når en medarbejder bliver ramt af Parkinson. Som repræsentant for en faglig organisation kan du være med til at skabe overblik og finde frem til den optimale løsning. > EKSEMPEL Erik på 48 år var socialrådgiver i en kommune, da han blev sygemeldt med stress. Lægen sygemeldte ham i 14 dage og anbefalede ham at kontakte sin arbejdsgiver. Med fagforbundets støtte blev der arrangeret et møde. På mødet gav Erik udtryk for, at han fandt sit job for belastende og overvejede at sige op. Mens Erik var sygemeldt, fik han diagnosen Parkinson. Eriks chef opfordrede ham til at tage imod tilbuddet om at vende gradvist tilbage til arbejdet med ændrede arbejdsopgaver. Erik skulle begynde med nogle timer om dagen. Tillidsmanden deltog i det møde, hvor parterne blev enige om at fritage Erik for de opgaver, han fandt mest belastende. En konsulent fra fagforeningen hjalp siden Erik med at indgå en 56-aftale. GODE RÅD TIL DIG, DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ANSAT I EN FAGLIG ORGANISATION Skab kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver. Hvis medarbejderen ønsker det, så tag med til den samtale med arbejdsgiver, som ifølge loven skal holdes inden 4 ugers sygefravær. Tilbyd din støtte, hvis medarbejderen har brug for at få ændret sine arbejdsopgaver, måske i forlængelse af overenskomstens sociale kapitler. Tilbyd at gå med til lønforhandling, hvis ændringer i arbejdssituationen ser ud til at få betydning for den parkinsonramtes løn. Tilbyd din støtte i forhold til medarbejderens kolleger, hvis medarbejderen ønsker det. Tag i samarbejde med den sygemeldte medarbejder kontakt til forsikrings- eller pensionsselskabet og evt. Parkinsonforeningen. Tilbyd evt. en funktion som koordinator. 14

15 DET KAN PENSIONS- OG FORSIKRINGSSELSKABET GØRE 15

16 Det kan pensions- og forsikringsselskabet gøre Hovedopgaven for forsikrings- og pensionsselskabet er at sikre kunden økonomisk, når han eller hun ikke kan arbejde, har lidt et tab eller har behov for behandling. Derudover har mange selskaber forskellige tilbud, som kan hjælpe en sygemeldt kunde tilbage i job. > EKSEMPEL Finn var 45 år, da han fik diagnosen Parkinsons sygdom. Han fik med det samme udbetalt Sum ved kritisk sygdom fra sit forsikringsselskab. Finn arbejdede som uddannelsesleder på en professionshøjskole. Efter et par år blev det sværere for ham at magte opgaverne, og han blev sygemeldt på grund af stress. Finn henvendte sig til socialrådgiveren i sit forsikringsselskab, da han ikke længere kunne varetage sit arbejde. Forsikringsselskabet undersøgte muligheden for at udbetale forsikring ved midlertidigt tab af erhvervsevne. Da sygemeldingen varede længere end 3 måneder, og Finn stadig var ansat med løn, blev forsikringen udbetalt til arbejdsgiveren for at støtte opretholdelsen af ansættelsen. Pensionsordningens sundhedsforsikring igangsatte psykologsamtaler og henviste Finn til et forløb for stressramte. Finn fortsatte sine samtaler med forsikringsselskabets socialrådgiver. Parkinsonforeningen rådede Finn til at overveje fleksjob efter endt sygemelding. På et møde mellem Finn, arbejdsgiveren, jobcentret og pensionsselskabets socialrådgiver talte parterne om fastholdelsesfleksjob og Finns økonomiske vilkår ved en fleksjobansættelse. Finn fik også vejledning om muligheden for, at han kunne få udbetalt sin forsikring ved erhvervsevnetab, afhængigt af de endelige vilkår og indtægten i fleksjobbet. GODE RÅD TIL DIG, DER ARBEJDER I ET FORSIKRINGS- OG PENSIONSSELSKAB Forsøg at få tidlig besked fra arbejdsgiver eller den forsikrede om sygemelding. Afdæk risikofaktorer: Har kunden en arbejdsgiver? Hvad er kundens jobfunktion? Hvornår blev diagnosen Parkinson stillet? Bed selskabets socialrådgivere kontakte kunden og drøfte hjælpemidler, behandling eller aflastning. Tag ansvar for at koordinere og samarbejde med andre aktører, herunder Parkinsonforeningen. Rådgiv om de forskellige muligheder i forsikringsog i pensionsordningen, fx forsikring ved tab af erhvervsevne. Pensionsindbetalingerne kan sættes på pause. Afdæk den parkinsonramtes barrierer for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 16

17 Nye lette opgaver er som regel ikke sagen, da det er sværere at lære nyt. Problemer opstår desuden, når medarbejderen skal overskue flere opgaver på én gang. Mange udtrættes voldsomt. se s. 10

18 HVAD ER PARKINSON? Parkinson er en kronisk og fremadskridende sygdom. Ca danskere har Parkinsons sygdom. De fleste får stillet diagnosen efter, at de er fyldt 60 år. Dog får ca. 20 % diagnosen, før de er fyldt 65 år. Parkinson er en sygdom i hjernen, hvis symptomer skyldes, at hjernen producerer for lidt af signalstoffet dopamin. KONTAKTER TIL MERE INFORMATION aeldresagen.dk bm.dk (Beskæftigelsesministeriet) bmhandicap.dk borger.dk parkinson.dk (Parkinsonforeningen) parkinson.dk/webshop pensionsinfo.dk sundhed.dk sygeguide.dk 18

19 Symptomerne og medicinens virkning kan svinge fra time til time. se s. 12

20 OM PARKINSONS SYGDOM Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende neurologisk sygdom. Aktuelt kan sygdommen ikke helbredes. Parkinson behandles effektivt med medicin og fysisk træning, især de første år efter, at diagnosen er stillet. Tendensen er, at sygdoms-symptomerne bliver sværere efter nogle år. Sygdommens symptomer begynder oftest i års-alderen. Ca. 20 % rammes, før de er fyldt 65 år. I Danmark lever ca parkinsonramte med sygdommen. OM PARKINSONFORENINGEN Parkinsonforeningen er en frivillig patient-organisation, der har til huse i Handicap-organisationernes Hus i Høje Taastrup. Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for parkinsonramte og deres familier i Danmark og organiserer hovedparten af Danmarks ca parkinsonramte. Parkinsonforeningens formål er At være det naturlige samlingspunkt både nationalt og regionalt for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til videns-formidling, erfaringsudveksling, netværks-dannelse og sociale aktiviteter. At udbrede kendskabet til og skabe for-ståelse for Parkinsons sygdom herunder atypisk parkinsonisme og for sygdommens symptomer og konsekvenser. At bidrage til at parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige muligheder i forhold til andre med-borgere. at skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov. at støtte forskning inden for Parkinsons sygdom. Bliv medlem: Læs mere på BLEKINGE BOULEVARD TAASTRUP TELEFON VIL DU VÆRE PÅ FORKANT MED KOMMENDE ARRANGEMENTER, NYE INITIATIVER OG DEN NYESTE, SPÆNDENDE FORSKNING, KAN DU TILMELDE DIG PARKINSONFORENINGENS NYHEDSBREV PÅ

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Strategi 2016-2018 Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Indledning Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE

PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE PARKINSONKOORDINATOR I KOMMUNEN FORDI DET NYTTER! KIRSTEN HOFF OG MARIE LOUISE KJØLBYE Parkinsonkoordinator en idé for jeres kommune? En kommunal parkinsonkoordinator er en stor hjælp for borgere, der

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING Når din medarbejder bliver syg Når din medarbejder bliver syg 50 % af alle, der har været sygemeldt i mere end 12 uger, vender aldrig tilbage på arbejdsmarkedet. Med en Tab

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram WILLIS STIFINDER Fra sygemelding til raskmelding Willis skoleforsikringsprogram Vi er klar... TIL AT HJÆLPE WILLIS STIFINDER er et uvildigt rådgivningskoncept, der hjælper dig allerede fra den 14. sygefraværsdag

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Få svar. hos socialrådgiveren

Få svar. hos socialrådgiveren Få svar hos socialrådgiveren Finansforbundet 2011 ? arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse, barsel & adoption, orlovsmuligheder og meget mere Har du spørgsmål om arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere