Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI"

Transkript

1 København den 15. april 2016 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Mogens Lassen Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) NNF-repræsentant: Finn Ladegaard Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Casper Burlin Ann Christina Oliveira-Borg Afbud: Tina Christensen (formand), 3F Flemming Kristensen, 3F Anders Mortensen, 3F REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI Fredag den 8. april 2015 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V 1. Indledning TEMA: UDBUDSRUNDE Meddelelser 3. TEMA: UDBUDSRUNDE Udvikling af procesoperatøruddannelsen A. Revision af overgangskrav fra GF2 til HF B. Pixie praktikvejledning C. Pharma-operatør 5. Drift af procesoperatøruddannelsen A. Proces grundbog B. Ny svendeprøvevejledning 6. Udvikling af AMU uddannelserne A. Tre års eftersyn på FKB erne B. Faglærerkonference C. Proces AMU som efteruddannelse til IOP 7. Markedsføring A. Demonstrationsfag ved DM i Skills B. AMU garantikurser C. Kursuspakker for ledige 8. Statistik A. Praktikpladsstatistik B. AMU statistik 9. Handlingsplan Næste møde 11. Eventuelt Side 1 af 12

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Referat af møde den 9. december 2015 er lagt på hjemmesiden, se her Referat godkendes. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Proces grundbog Det blev på sidste møde oplyst, at IF udvalget var i gang med at behandle UU proces s ansøgning om bevilling af kr. til en proces grundbog. Resultat af IF s behandling gennemgås under punkt 5.A. 2. Tre års eftersyn udvalgte FKB er Det blev på sidste møde besluttet, at sekretariatet undersøger behovet for at videreføre FKB 2785 Produktion af non-food produkter. Behandles under punkt 6.A. 3. Garantikurser På sidste møde blev det aftalt, at sekretariatet sammen med formandskabet afholder møde med skolerne for at drøfte mulighederne for udbud af garantikurser i Behandles under punkt 7.B. 4. Virksomhedsbesøg På sidste udvalgsmøde anbefalede udvalget, at sekretariatet finder en virksomhed inden for spildevandsrensning, som udvalget kan besøge i forbindelse med et udvalgsmøde. Opfølgning behandles under punkt 10. B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Godkendes. 2. Meddelelser (orienteringspunkt) 2. Meddelelser (orienteringspunkt) A. Formandskabet Udvalget ønsker at sende en hilsen til Morten Møldrup, som tidligere har været sekretær for udvalget. Sekretariatet sender en hilsen på vegne af udvalget. Næstformanden oplyser, at der er indgået trepartsaftale om integration af flygtninge. Der er foreslået en ny integration grunduddannelse (IGU), som forventes Side 2 af 12

3 lovbekendtgjort. Næste skridt i trepartsforhandlingerne er uddannelsesområdet. Indførelse af en IGU ordning vil også få konsekvenser for overfladebehandlingsområdet, det vil være en opgave for udvalget at se på, hvilke faglige mål fra procesområdet der vil være relevant. Der er stadig masser af udestående spørgsmål, men noget nyt er at en virksomhed og flygtninge/indvandre selv kan lave aftale om uddannelse i op til to år. Opnåelse af Integrationsydelsessats forudsættes af, at man har adgang til det aftalte uddannelsestilbud, svarende til EGU-elevernes 20 ugers undervisning. Det er ikke klart om det er inkl. danskundervisning. Lovtekst klar inden sommerferie, og det forventes at noget kan sættes i gang i efteråret. Anden del af trepartsforhandlinger vedr. uddannelse, herunder praktikaftaler startes 15. april Den første delaftale først endelig aftalt, når 2. del er på plads. B. Udvalgets medlemmer Ingen bemærkninger. C. Sekretariatet Den pink pjece Værdiskabende kurser blev uddelt: materiale vedr. AMU-kurser inden for arbejdsorganisering. På amukurs.dk er der mulighed for at se kursushistorik. Virksomhederne kan også tilgå medarbejdernes - hvis de har givet accept. Virksomheden kan også lave sit eget kursuskatalog direkte på amukurs.dk, hvor medarbejderne har adgang til det. Portalen Erhvervsuddannelse.dk skal finde et nyt navn, da test har vist, at det kan være svært at huske og skrive for målgruppen. IU forsøger pt. at få fat i domænet faglært.dk. 3. TEMA: UDBUDSRUNDEN (beslutningspunkt) 3. TEMA: UDBUDSRUNDEN (beslutningspunkt) Undervisningsministeriet igangsatte den 21. november 2015 igangsat udbudsrunden i forhold til erhvervsuddannelserne. Skolernes frist for at søge udbuddet var den 14. marts Der er fem skoler som har ansøgt om udbud af GF 2 for procesoperatøruddannelsen. Det drejer sig om følgende skoler Udvalget er enigt om at godkende alle fem skoler. Det er udvalgets vurdering, at der mangler en udbyder mere i Jylland, hvorfor det er godt at Uddannelsescenter Holstebro har ansøgt om udbuddet. Udvalget har fokus på høj kvalitet i uddannelsen, og vurderer at en øget konkurrence om uddannelse mellem flere skoler, kan være med til at højne kvaliteten og samtidig skabe mere vækst for uddannelsen. Side 3 af 12

4 EUC Lillebælt EUC Nordvestsjælland NEXT Uddannelsescenter København Uddannelsescenter Holstebro Zealand Business College (ZBC) De fem skolers motiverede ansøgninger for udbud af GF 2 fremgår af bilag 1 Alle fem skoler har også søgt om at blive godkendt til procesoperatøruddannelsens hovedforløb. De motiverede ansøgninger for udbud af HF fremgår af bilag 2 Endelig har alle fem skoler ansøgt om at blive godkendt som praktikcenter for procesoperatøruddannelsen. De motiverede ansøgninger for udbud af praktikcenter fremgår af bilag 3 Det indstilles, at udvalget beslutter, hvilke af de ansøgende skoler udvalget kan bakke op om. Der er noget skuffelse over, at de nye udbydere i deres ansøgning alene fokuserer på fødevareområdet. Sekretariatet retter henvendelse til de to skoler med det samme således, at man inden en godkendelse sikrer sig, at skolerne er klar over, at de udstyrsmæssigt, kvalitets- og kvalifikationsmæssigt (faglærerressourcer) er forpligtet til at dække hele procesområdet og ikke kun fødevareområdet indenfor procesindustrien. Udbuddet rækker langt ud i fremtiden. Der ses en stigning i søgningen til uddannelsen, og vi skal fremtidssikre, at det kan honoreres af skolerne. Det er udvalgets forhåbning, at ZBC kan henvende sig til nogle andre virksomheder end dem NEXT og EUC Nordvestsjælland samarbejder med. De skulle gerne kunne opdyrke nyt land. Udvalget indstiller til, at alle fem udbydere får lov at oprette procesoperatøruddannelsen. Sekretariatet skal dog ved besøg og dialog med de to nye skoler inden udbudsrunden er til ende sikre, at de kan dække hele procesoperatøruddannelsesområdet. Sekretariatet vender tilbage med en kort redegørelse til udvalget. 4. Udvikling af procesoperatøruddannelsen 4. Udvikling af procesoperatøruddannelsen A. Revision af overgangskrav fra GF2 til HF (drøftelsespunkt) Den 29. januar 2016 afholdt sekretariatet og formandskabet et møde med de tre godkendte procesoperatør-skoler. En af punkterne på mødet var en drøftelse af mulighederne for at revidere overgangskravene fra grundforløb 2 (GF 2) til hovedforløbet (HF). Der var enighed blandt de tre skoler om, at den måde som overgangskravene er beskrevet på i dag er for tung og uigennemskuelig for både elever og virksomheder. Dette er udvalget enigt i. På mødet blev der foreslået en model, hvor GF2 overgangskravene struktureres efter det overordnede princip, at eleverne lærer at kunne beherske det som er procesoperatørens kernefaglighed på et grundlæggende niveau. På mødet blev kernefagligheden defineret som værende følgende: Procesoperatøren skal i team kunne producere det planlagte i den rigtige kvalitet, til den aftalte tid, A. Revision af overgangskrav fra GF2 til HF (drøftelsespunkt) Udvalget peger på, at man bør skæve til, hvordan men gør på IO-området, og bruge den samme metodik. I forbindelse med revision af overgangkravene har Henning Aaberg, EUC Lillebælt tidligere opstillet en model med fire faglige områder på GF 2. Sekretariatet vil i det videre udviklingsarbejde søge inspiration i denne model. Det besluttes, at sekretariatet udarbejder forslag til ny formulering af overgangskrav fra GF2 til HF og at forslaget bliver sat i høring hos udvalget. Side 4 af 12

5 uanset om teknikken driller eller ej samt kunne udføre vedligehold og projekter. Der blev i forlængelse af ovenstående foreslået, at der i revision af GF2 kravene koordineres tæt med GF2 kravene for industrioperatør, således at meritmulighederne mellem de to grundforløb maksimeres. Det er planen, at sekretariatet i samarbejde med skolerne udarbejder forslag til reviderede GF2 overgangskrav i den kommende periode. Dette med henblik på at få disse skrevet ind i bekendtgørelsen i starten af De nuværende overgangskrav fra GF2 til HF for procesoperatøruddannelsen er vedlagt i bilag 4. Det indstilles, at udvalget kommer med indspark til, hvilke kompetencekrav det er vigtigt at indskrive i den reviderede beskrivelse af GF2 overgangskrav. B. Pixie vejledning (drøftelsespunkt) På mødet med de tre procesoperatør-skoler den 29. januar blev der foreslået, at udvalget udarbejder en pixie praktikvejledning, som skal supplere den eksisterende praktikvejledning, som er meget omfattende og mest har karakter af at være en håndbog for allerede uddannelsesaktive virksomheder. Den foreslåede pixie vejledning skal i højere grad bruges som et redskab til at anskueliggøre over for nye virksomheder, hvad der skal til for at praktikuddanne procesoperatører. Formandskabet bakker op om dette ønske. Den eksisterende praktikvejledning er vedlagt i bilag 5 Det indstilles, at udvalget, med udgangspunkt i indholdet af den eksisterende praktikvejledning, drøfter, hvilke elementer der er væsentlige at have med i den nye pixie -vejledning. B. Pixie vejledning (drøftelsespunkt) Udvalget var enighed om, at der skal laves en pixie praktikvejledning. Der skal lave et sammenkog af de vigtigste punkter i vejledningen ca. 4 sider pjece. Følgende punkter er vigtige at medtage i en pixie praktikvejledning: Økonomi for virksomhederne Hvor længe er eleverne væk/overskuelig tidsplan Administration: Hvor meget kræves der af virksomhederne Intro til de 6 praktikopgaver (eksamenskrav) Udarbejdelse af uddannelsesplan for lærlingen Det vil kunne sælge uddannelsen bedre ind hos virksomhederne, hvis processen er nemmere at overskue. Ift. dialog med skolerne bemærker udvalget, at det skal understreges, at praktikopgaver er eksamenspligtige. Udvalget beslutter, at Sekretariater arbejder videre på en model og præsenterer et udspil på næste møde. Side 5 af 12

6 C. Pharma-operatør (orienteringspunkt) Medicinalindustrien har rettet henvendelse til sekretariatet vedr. behovet for udvikling af en ny pharmaoperatør uddannelse. Det er sekretariatets vurdering, at medicinalindustriens behov kan imødekommes gennem en mindre justering af procesoperatørens indhold, herunder særligt indholdet af de valgfrie specialefag. Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig status på hvor langt vi er i arbejdet med at integrere medicinalindustriens behov i procesoperatøruddannelsen. C. Pharma-operatør (orienteringspunkt) Der er indledt en proces med repræsentanter fra medicinalindustrien, om de ønsker og behov, de har for en (mulig) pharma-operatør uddannelse. En måde at imødekomme deres behov kunne være ved brug af valgfri specialefag specifikt tilrettet medicinalindustrien. Man kunne i det tilfælde have noget klar allerede efter sommerferien. Hvis der skal laves et egentligt speciale, som man f.eks. kender det fra plastmageruddannelsen, kan man tidligst have en ny plan klar næste år. Industrien har ytret ønske om at have et modul, der understøtter GMP styret produktion allerede i GF2. Det vil betyde ændringer i den eksisterende uddannelsesstruktur. En kommentar fra nogle i udvalget var, at man ikke på nogen måde er tilhænger af, at man laver en ny (pharma-operatør) uddannelse, der piller ved den overordnede struktur på proces operatøruddannelsen. Hvis man vælger at lave til et speciale inden for medico/pharma, kan man lige så godt lave et for fødevare eller et tredje område. Der er en bekymring for at fagligheden på den nuværende uddannelse kan blive udhulet. Sekretariatet præsenterer opdateringer på næste møde. 5. Drift af procesoperatøruddannelsen 5. Drift af procesoperatøruddannelsen A. Proces grundbog (beslutningspunkt) På IF formandskabsmødet den 14. februar 2016 blev UU Procesindustris ansøgning om bevilling af kr. til udvikling af en proces grundbog behandlet. Formandskabet bad på mødet om en forklaring på, hvorfor bogen ikke kunne finansieres gennem et forretningssamarbejde med forlaget Praxis. Formandskabet gav udtryk for en bekymring for, at udviklingen går i retning af, at de faglig udvalg bliver for økonomisk involveret i skolernes driftsopgaver. Det er vigtigt at for IF formandskabet at signalere, at det ikke de faglige udvalg, som finansiere undervisningsmaterialer. På den baggrund blev de ansøgte penge ikke bevilliget. Sekretariatet har efterfølgende fået nye oplysninger i sagen efter samtale med Henning Aaberg, som har A. Proces grundbog (beslutningspunkt) Udvalget ser positivt på ideen om en håndbog. Der skal måske tænkes i en anden løsning end udvikling i regi af udvalget. Der er en proces-kemi lærebog på norsk, som nogle elever fra Cheminova har brugt. Den er god og illustrativ. Det skal undersøges, om den kan bruges i en oversat dansk version. Det vil være en god ide at forelægge forslag om håndbog evt. oversat fra norsk - for IF igen, men det er ikke sikkert det er muligt (det er allerede behandlet en gang). Det skal undersøges nærmere, om der kan være alternativ finansiering f.eks. via Procesindustrien DI. Krav til håndbogen skal være, at den skal laves som I-bog (interaktiv). Folk kan print, hvis de har brug for det, og den kan opdateres løbende. Side 6 af 12

7 rejst ideen om den ansøgte proces grundbog. Det viser sig, at det som der søges om ikke er et almindeligt undervisningsmateriale, men en grundbog, som beskriver, hvad det er for nogle metoder og teknikker, som procesoperatørerne lærer undervejs i deres uddannelse. Det er slags håndbog, som eleverne kan bruge både under og efter deres uddannelse. Og samtidig er planen, at grundbogen/håndbogen også uddeles til uddannelsens skuemestre, så de får en bedre overblik over, hvad eleverne egentlig har lært undervejs i deres uddannelse. Dette vil være med til at kvalitetssikre deres praksis som skuemestre. Det besluttes, at sekretariatet undersøger yderligere: Kan man oversætte den norske bog til dansk Hvad er den totale omkostning Kan man have den til salg (mod mindre gebyr) på nettet Hvem har rettigheder og ejerskab Ophavsret skal også afklares NNHJ undersøger muligheder hos procesindustrien. Sekretariatet fremlægger status ved næste møde. Ideen til en sådan proces hånd/grundbog er opstået efter at EUC Lillebælt har været på besøg i Holland, hvor man netop havde sådan en håndbog, som både skuemestre og elever havde gavn af som et opslagsværk. På den baggrund indstiller sekretariatet, at UU proces træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at genansøge IF formandskabet om midler til proces grundbogen. B. Ny svendeprøvevejledning (orienteringspunkt) Sekretariatet har fået godkendt den reviderede svendeprøvevejledning af alle skuemestre. Der ligger nu godkendte svendeprøvevejledninger både til den gamle svendeprøve (før 2013) og den nye (efter 2013). B. Ny svendeprøvevejledning (orienteringspunkt) Udvalget vil gerne have belyst bedømmelse af den mundtlige eksamen. Der er afholdt de første eksamener efter de nye retningslinjer. Overordnet set er det kun positivt. Man har dog oplevet, at der kan være forskellige fortolkninger fra skole og censorers side. Der har derfor været mere diskussion af karakteren end tidligere. Det er et godt element med den mundtlige del, og det gavner eleverne. Men det gør det måske lidt sværere, og det stiller større krav til at skuemesterens forberedelse. Der bruges derfor lang tid inden på at sætte sig ind i de enkelte opgaver/længere tid på forberedelse. Det opleves også, at det kan være svært at nå at afholde eksamen på kun én dag, hvis det er et stort hold der skal igennem. Næste gang vi har skuemesterkonference, skal vi den nye svendeprøvevejledningen på programmet. Sammen skal vi finde ud af, hvordan den skal den skal udmøntes i praksis. Side 7 af 12

8 Der skal afholdes skuemesterkonference i efteråret Her skal det drøftes om, der skal være justeringer. Konferencen afholdes inden udviklingsredegørelsen. 6. Udvikling af AMU uddannelserne 6. Udvikling af AMU uddannelserne A. Tre års eftersyn på udvalgte FKB er (orienteringspunkt) Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig redegørelse for, hvilken plan der er for arbejdet med at efterse områdets FKB er. A. Tre års eftersyn på udvalgte FKB er (orienteringspunkt) Der er et AMU udbud på vej, og det er derfor et dårligt tidspunkt for den store revision. AMU udbudsrunden kommer forventeligt i gang i efteråret. Vi afventer til den er færdig. Der skal også laves et taksteftersyn i efteråret. Den ene FKB (inden for nonfood) er slet ikke aktiv. Den kan eventuelt lægges ind under proces og teknik (rummer pt. ca. 70 mål). Det ser der ud til at være enighed om, at de geografiske godkendelser bliver ophævet, dvs. man fremadrettet vil få en landsdækkende godkendelse. Det besluttes, at punktet tages op på næste møde. Det indstilles, at nonfood lægges ind i FKB en for proces og teknik. B. Faglærerkonference (beslutningspunkt) På mødet med de fem godkendte AMU skoler den 29. januar 2016 blev der stillet forslag om afholdelse af faglærerkonference for AMU proces faglærerne. Sekretariatet har efterfølgende haft dialog med godkendte AMU proces skoler for at høre nærmere om deres ønsker til faglærerkonferencen. Der er tilslutning til afholdelse af faglærerkonference, og der er også blevet stillet forskellige forslag om emner for en sådan konference. En opsummering af skolernes input til en faglærerkonference fremgår af bilag 6. Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at arrangere en faglærerkonference og i givet fald, hvilket fagligt tema (er) udvalget med fordel ser bør være styrende for konferencens program. B. Faglærerkonference (beslutningspunkt) Det lyder til, at skolerne blander AMU og EUD sammen, og det tyder på, at AMU ikke fylder så meget. Det er derfor et broget billede og svært at finde en fællesmængde, som skolerne kan mødes om. Det virker ikke som om, at alle vil/kan bidrage til en konference. Der er 1-2 faglærer på hver skole - dvs. måske 10 faglærer i alt. Det besluttes, at udvalget tager initiativ til afholdelse af en EUD-faglærerkonference i november januar Formålet med konferencen er at skabe en større fælles faglig forståelse vedr. uddannelsens kerneelementer blandt de godkendte skoler. På konferencen kan det også drøftes, hvordan der sker en større koordinering af grundforløbsprøven, som bliver et krav fra ministeriet i den nærmeste fremtid. Side 8 af 12

9 Sekretariatet henvender sig til skolerne for at høre, hvornår det vil være hensigtsmæssig at placere konferencen. Man skal først igennem AMU udbuddet, herefter afholdes en konference. C. Proces AMU som efteruddannelse for IOP (beslutningspunkt) På skolemødet den 29. januar fremkom der også forslag om, at AMU udbuddet inden for proces i højere grad blev målrettet faglærte industrioperatører (IOP). Sekretariatet har efterfølgende interviewet de deltagende skoler og resultatet af disse interview fremgår af bilag 7. På baggrund af disse interviews er det sekretariatets vurdering, at behovet ses meget forskelligt hos de godkendte skoler. En enkelt skole peger på, at meritvejen mellem IOP og procesoperatør kan styrkes ved at gøre de jobrettede AMU pakker inden for proces meritgivende i forhold til industrioperatøruddannelsen. C. Proces AMU som efteruddannelse for IOP (beslutningspunkt) Bilag 7 viser, at skolerne har forskellig opfattelse af, hvad der efterspørges. Der er gennemgående meget differenceret behov på skolerne, ift. de ønsker, elever/virksomheder har. Det er normalt et brancheområde, som efterspørges. Det besluttes, at udvalget går derfor ikke videre med emnet, men afventer, at eventuelle virksomheder, henvender sig med konkrete behov Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at arbejde videre med forslaget om at målrette en del af AMU proces udbuddet til faglærte industrioperatører. 7. Markedsføring 7.Markedsføring A. Demonstrationsfag ved DM i Skills (drøftelsespunkt) Procesoperatør-uddannelsen var demonstrationsfag ved årets DM i Skills, der blev afholdt den februar i Messehal C i Frederica. Sekretariatet var med på procesoperatørens stand. Erfaringerne fra årets deltagelse kan læses i bilag 8. På mødet vil de udvalgsmedlemmer, som var forbi standen på DM i Skills få mulighed for at give deres input til evalueringen af årets deltagelse. Noget af det som udvalget kan drøfte er: Hvad gik særligt godt ved årets deltagelse? Hvad gik mindre godt? Hvad kan vi lære til en anden gang? I forhold til deltagelse næste år, indstiller sekretariatet at udvalget drøfter følgende: Hvilke succeskriterier har udvalget for deltagelse på DM i Skills 2017? Har udvalget forslag til konkrete aktiviteter på procesoperatørens stand næste år? A. Demonstrationsfag ved DM i Skills (drøftelsespunkt) Man havde gode faciliteter i Fredericia, og en central placering lige inde for hovedindgangen. Vi får ikke så gode faciliteter i Aalborg Gigantium + telt i 2017, men kan se frem til gode faciliteter i Herning i 2018 Det er sekretariatets vurdering, at flere skoleelever ved noget om procesoperatøruddannelsen efter at have været forbi standen. Næstformanden: Kunne godt tænke sig, at folkeskolelærerne var bedre forberedte når de deltager på Skills. Man kunne muligvis tage ved lære af Copenhagen Skills. De organiserer, at alle 8. klasser besøger en erhvervsskole én dag (såkaldte informationsdage), hvor de skal lave nogle opgaver. Det betyder, at eleverne er forberedte når de kommer til Copenhagen Skills. Til DM i Skills i Fredericia havde Hands On lavet specifikke aftale med skoler med opgaver. Side 9 af 12

10 Vi skal have et forpligtende samarbejde med udvalgte folkeskoler i Nordjylland ift. Skills Popcornmaskinen og EUC Lillebælt vil gerne være med endnu en gang. Udvalget foreslår, at standen har et simulationsprogram via pc som de unge kan prøve. Vi kan måske se på samarbejde mellem den lokale tekniske skole og folkeskolen. Eksempel på at Horsens folkeskole har samarbejde med erhvervsskole. Cheminova: Har mange 9. klasser ude. Det er en succes. Palsgaard har også to adoptionsklasser. Det er med til at styrke viden om kemi hos eleverne og motiverer dem til at søge. Desuden underviser de også eleverne i kemi, og de får mulighed for at udføre forsøg de ikke kan udføre på skolen. Giver også læreren mulighed for lidt kompetenceudvikling. Det besluttes, at punktet tages op på næste udvalgsmøde. B. AMU garantikurser (drøftelsespunkt) På skolemødet den 29. januar blev de fem godkendte AMU-skoler bedt om at melde ind, hvilke AMU kurser de vil udbyde med garanti i Resultatet af denne anmodning var meget mager. To af skolerne, EUC Nordvestsjælland og NEXT oplyste, at de alene planlægger at udbyde garantikurser inden for medicinalområdet. Sekretariatet kan konstatere, at de udbudte garantikurser på de to skoler allerede er lukket for tilmeldinger, hvilket gør garantien meget lidt attraktiv. Begge skoler oplyser dog, at kurserne åbnes for tilmeldinger for andre en måned før kursusstart. ZBC har meldt et garantikursus ind inden for fødevareområdet. Ingen af skolerne har indmeldt garantikurser i forhold til FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien. En oversigt over ordinært udbud og garantiudbud i 2016 inden for de tre proces FKB er fremgår af bilag 9,10 og 11 På baggrund af dette nedslående resultat har sekretariatet foretaget en rundringning hos de fem godkendte AMU-skoler, for at høre, hvilke overvejelser de har omkring det begrænsede udbud af garantikurser i Resultatet af denne rundringning er vedlagt i bilag 12 Det indstilles, at udvalget drøfter de pointer fra skolerne som fremkommer i bilag 12 med henblik på at B. AMU garantikurser (drøftelsespunkt) Skolerne udbyder kun de kurser, som de er sikre på at kunne stille hold til. Der skal være nogle sponsorvirksomheder, før end de opretter et hold. Manglende udbud af garantikurser er ikke kun et problem på procesområdet, og det er derfor noget, organisationerne ønsker tages op i VEU rådet. Formanden peger på vigtigheden af, at få det gjort det klart og tydeligt over for skolerne, at de har pligt til at udbyde alle kurser i FKB en mindst én gang årligt, medmindre at de a) kan dokumentere, at behovet ikke er til stede eller b) sammen med udvalget kan prioritere udbudsforpligtelsen, f.eks. gennem udbud af udvalgte garantikurser. Udvalgets tilbud om at erstatte udbudspligten med et mindre udbud af garantikurser, burde ses som et godt tilbud af skolerne. Udvalget er enigt om, at man derfor vil gøre forsøget med at få en aftale med skolerne om udbud af garantikurser endnu en gang. Definitionen på garantikursus 5 deltagere - ellers skal kurset aflyses. Formandskabet vil gerne have punktet med på til et møde med AMU skolerne i forbindelse med forberedelse af AMU udbudsrunden. Det er vigtigt, at problemet med manglende garantiudbud samtidig hermed også behandles på et også på højere niveau. Side 10 af 12

11 afklare, om udvalget skal i gangsætte yderligere initiativer for at øge udbuddet af garantikurser inden for procesområdet. C. Kursuspakker for ledige (orienteringspunkt) Sekretariatet har udarbejdet årets kursuspakker for ledige og disse bliver pt. markedsført af IF. Sekretariatet vil, hvis muligt medbringe dette materiale til mødet. C. Kursuspakker for ledige (orienteringspunkt) Kursuspakkerne er endnu ikke udmeldt. Udvalget får udsendt link, når de forelægger. Sekretariatet forsøgte at få godkendte to medicinal proces AMU pakker på hver 15 dage. Disse blev ikke godkendt. 8. Statistik 8. Statistik A. Praktikpladsstatistik (drøftelsespunkt) Indgåede aftaler Igangværende aftaler Ændring % % A. Praktikpladsstatistik (drøftelsespunkt) Fremgangen ser fin ud. Tages til efterretning. Praktikpladsøgende (fra jan. 2013) 27 Det indstilles, at udvalget drøfter den aktuelle udvikling, herunder meget gerne supplere med viden om den identificerede udvikling. B. AMU statistik (drøftelsespunkt) Der er nu opgjort AMU aktivitet frem til 1.-3.kvartal Statistikken viser en overordnet positiv udvikling for procesområdet: (t.o.m. 3. kvartal) Produktion af fødevarer og nydelsesmidler B. AMU statistik (drøftelsespunkt) Fremgangen ser fin ud, hvis man ser på det 3. kvartaler for Særligt på medicinalområdet har der været øget aktivitet. Tages til efterretning. Produktion af medicinalprodukter Produktion og teknik i procesindustrien Total For at kunne få et bedre billede af, hvordan udviklingen går inden for procesområdet har sekretariatet sammenlignet udviklingen i kvartal 2015 med udviklingen i kvartal i de tre foregående år og Side 11 af 12

12 beregnet udviklingen fra 2014 til 2015 i de første 3.kvartaler. Denne kørsel viser følgende billede: Produktion af fødevarer og nydelsesmidler Produktion af medicinal-produkter Produktion og teknik i procesindustrien kvartal kvartal kvartal 2015 Ændring % % % Total % Det indstilles, at udvalget drøfter den aktuelle udvikling, herunder meget gerne supplere med viden om den identificerede udvikling. 9. Handlingsplan 2016 (beslutningspunkt) 9. Handlingsplan 2016 (beslutningspunkt) Sekretariatet har udarbejdet udkast til handlingsplan. Denne er vedlagt i bilag 13. Det indstilles, at udvalget godkender den i bilag 13 beskrevne handlingsplan for Nye opfølgningspunkter der skal med i handlingsplanen: - Der skal følges op på godkendelser - Der skal følges op på EUD-godkendelser - Faglærerkursus efter EUD udbudsrunde - Garantikurser: Møde med skoler tilføjes handlingsplanen - Tre års eftersyn af FKB udskydes til efter AMU-udbudsrunden - AMU proceskurser til industrioperatører - lægges på hylden 10. Næste møde (orienteringspunkt) 10. Næste møde (orienteringspunkt) Næste møde afholdes den 20. juni Udvalget gav på sidste møde udtryk for ønske om at besøge en uddannelsesaktiv virksomhed inden for spildevandsrensning. Sekretariatet har undersøgt mulighederne og vil på mødet komme med forslag til mulige besøgsemner inden for spildevandsrensning. Mødekalender for resten af året fremgår af bilag 14 Der satses på, at der laves en aftale om besøg hos Aarhus Vand A/S til vores næste møde. Næste møde er d. 20. juni. Mødet d. 3. oktober skal flyttes, da sekretariatet har andet udvalgsmøde samme dag. Dato udmeldes snarest til alle udvalgsmedlemmer. 11. Eventuelt 11. Eventuelt Intet til eventuelt. Side 12 af 12

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis.

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul

Læs mere

Flemming Kristensen (afbud) Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen (afbud) Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen

Flemming Kristensen (afbud) Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen (afbud) Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Flemming Kristensen (afbud) Benedikte

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Tirsdag den 6. Oktober kl. 9.30-16

REFERAT AF MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Tirsdag den 6. Oktober kl. 9.30-16 Den 3. november 2015 CSH/SJU DI-repræsentanter: Kurt Thuesen Ulrik Laugesen VAKANT 3F-repræsentanter: Tina Christensen (Næstformand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Afbud fra: Niels

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Tradium i Randers, Blommevej 40, 8930 Randers NØ. I Hovedbygningen, mødelokalet ved

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Hedehusene d. 21. marts Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis

Hedehusene d. 21. marts Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis Hedehusene d. 21. marts 2017 DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (formand) David Jensen (afbud) Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads ACO 3F-repræsentanter: Jan Schmidt (næstformand)

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis.

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Jan Schmidt (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2016 JHU Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Onsdag den 8. juni 2016 kl. 10:00 til 14.00 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Formand) Erik Mortensen Niels

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Nanna Lindstrøm Hessel, Henrik Lytsen. Birgit Thorup,

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere